Sanofi Grubu Türkiye Ar-Ge Çağrısı Programı. Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanofi Grubu Türkiye Ar-Ge Çağrısı Programı. Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014"

Transkript

1 Sanofi Grubu Türkiye Ar-Ge Çağrısı Programı Nurşah Ömeroğlu Medikal İşbirlikleri Yöneticisi 23 Mayıs 2014

2 İlaç Araştırma Geliştirmede son 10 yıl Bilimdeki olağanüstü gelişmelere rağmen bu gelişmelerin sağlığa faydası orantısal olarak azalmıştır Genomik alanındaki gelişmeler sayesinde biyolojik hedefler ciddi bir oranda artmıştır Biyofarmasötik sektörün başarı oranı 1/8 den 1/14 e düşmüş; geliştirme süresi ikiye katlanmıştır

3 İlaç Araştırma Geliştirme Verimliliğinde Ciddi Azalma

4 Ne Yapılmalı? Translasyonel/ Çevrimsel Tıp Çünkü; hasta ve toplum üzerine çalışan laboratuvardaki temel araştırıcılar ve klinik araştırmacılar arasındaki işbirliğini arttırmak bilimi güçlendirmek açısından fevkalade önemlidir Paylaşımcı (açık) İnovasyon Çünkü; duvarları yıktığımızda içeride ve dışarıda muazzam bir bilimsel keşif süreci devam ettiği için işbirliği ile hastaların beklediği çözümleri en hızlı biçimde sunacağımızı biliyoruz

5 Sanofi nin Çalışma Modeli Yerel Inovatif Ekosistemleri Kaldıraç olarak kullanmak Amacımız; biriyle bütünleştirilmiş Ar-Ge merkezleri oluşturmak Yerel inovatif ekosistemler içinde bilim, yetenek ve kaynakları birleştirerek en iyi fırsatları çıkarmak

6 Sanofi, hastaların gereksinimlerine odaklanmış global bir sağlık hizmeti lideridir

7 Sanofi Türkiye de önde gelen sağlık gruplarından biridir

8 Sanofi Grubunun üç kıtaya yayılmış 30 Ar-Ge tesisinde toplam 15 Bin Bilim İnsanı çalışmaktadır

9 Sanofi nin Odağı Hastalık ve İhtiyaçların olduğu yerde Öncelikli Araştırma Alanları

10 Sanofi Grubunun üç kıtaya yayılmış 30 Ar-Ge tesisinde toplam 15 Bin Bilim İnsanı çalışmaktadır Sanofi Ar-Ge Portföyü Faz I Faz II Faz III Ruhsat TOPLAM Onkoloji Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Tromboz Merkezi Sinir Sistemi İç Hastalıkları Oftalmoloji Genetik Hastalıklar Yaşlanma Aşılar TOPLAM

11 Sanofi Türkiye nin vizyonu: Klinik araştırma tecrübesini inovasyona dönüştürmek.. İlaç Araştırmaları Yönetmeliği /1993 İlaç Araştırmaları Kılavuzu/ AİFD Klinik Araştırmalar Derneği 2006 Gözlemsel Çalışmalar Kılavuzu 2007 Ar-Ge kanunu 2008 Faz I İlaç Araştırmaları Yönetmeliği Faz I Klinik Araştırmalar Kanunu ve Yönetmeliği Klinik Araştırmalar Yönetmeliği 2013 Klinik Operasyonlar Tek AR&GE 32 Proje 6000 Hasta 300 Merkez Klinik Araştırma Odaları 33 Temel İKU İleri Düzey İKU Bioistatistik Yeni inovatif projeleri tarama ve Ülkemizin potansiyelini belirleme

12 İnovasyon İşbirlikleri- Ege Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Sanofi & Ege Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon mottosu ile 23 Mart 2011 den beri yenilikçilik alanında beraber çalışmaya devam ediyoruz. Sanofi & Koç Üniversitesi 28 Ocak 2014 tarihinde imzalanan «Niyet Mektubu»nun hedeflediği bilimsel ortaklık aracılığıyla araştırma ve geliştirmeyi desteklemek amacımıza paralel olarak, işbirliğinin hastalara yarar sağlayacak önemli buluşların ortaya çıkmasına zemin sağlayacağına inanıyoruz.

13 Sanofi Türkiye Ar-Ge Projeleri Çağrısı Sanofi Global Ar-Ge nin «paylaşımcı (açık) inovasyon- open innovation» yaklaşımına paralel olarak; Türkiye deki bilim insanlarının fikirlerini milyonlarca hastanın yararına sunmak üzerine ulusal bir çağrıya çıkılarak araştırmacılar, Ar-Ge projeleri bazında işbirliğine davet edilmektedir.

14 Amaç Sanofi Grubunun odak terapötik alanları*ndaki Türkiye de geliştirilen yüksek potansiyelli projeleri belirlemek Sanofi Global Ar-Ge ekibine yeni teknoloji ve ürünler ile işbirliği ve lisans anlaşmaları fırsatları çıkarmak

15 Hedef Ar-Ge portföyünü yeni ilaç adayları ile genişletmek Erken ve/veya İleri Faz Yeni molekül ve biyolojik ajanlar (gen, aşı, monoklonel antikor vs) Ar-Ge olanaklarını «etkin teknoloji»lerle genişletmek Yeni ve kontrollü salınım ilaç formülasyonları Tahmin edilebilir farmakoloji modelleri (in vitro ve in vivo) Biyomarkerlar, tanı yöntemleri, bireysel tıp Biyoteknoloji portföyünü genişletmek Üniversiteden lisans alma Stratejik ortaklık için start-up satın alma

16 Başvuru için:

17 Sanofi Ar-Ge Çağrısı

18 Katılım Koşulları

19 Araştırma Alanları

20 Sanofi Ar-Ge Çağrısı

21 Yol Haritası ve Süreç Kampanya Lansmanı& Projelerin Toplanması Değerlendirme Seçme Sanofi Global Ar-Ge nihai kararı 1. Hedef Kitlenin Belirlenmesi 2. Ulusal Ar-Ge Çağrısı Kampanya 3. Kampanya Duyurusu 4. İç Lansman 5. Dış Lansman (Basın Bülteni) 6. Projelerin Toplanması 1. Uygunluk (alanı, proje profili & geliştirme evresi) 2. Sanofi nin odak terapötik alanları ile sinerji 3. Teknolojik Inovasyon 2. Adım 1. Detaylı analiz 2. Gizlilik Anlaşması 3. Adım Eylül Adım Ekim 2014-değişken 1. Adım Haziran-Eylül 2014 Kasım 2013-Mayıs 2014

22 Sanofi nin Araştırmacılarla Olası İşbirliği Modelleri İşbirliği Lisanslama Araştırma Desteği: Üniversite araştırmalarına sponsor olma Araştırma İşbirliği: Kısmi devlet desteği alarak araştırma yapma Araştırma Konsorsiyumu: Firmalar ve üniversiteler biraraya gelerek ilgili araştırma alanlarında çalışma Teknoloji Lisanslama: Üniversite patentlerinin lisanslarını devralma Start-up satın alma: Üniversite dahilindeki start-up firmalarını satın alma Araştırma materyali değişimi: Araştırma performansının artması için Materyal Transfer Anlaşması imzalanması

23 Sanofi Ar-Ge Öncelikleri

24 Onkoloji BU İlgi Alanı Dışında En Öncelikli Alanlar Onkoloji Terapötik ve koruma aşıları, destekleyici ve palyatif tedavi Taşıyıcı sistemler (tek başına) Moleküer Tanı Yöntemleri Kanser beslenme Teşhis/görüntüleme Kanser tedavi merkezi Jenerikler Sağlık Veri Sistemleri Radyoterapi Cerrahi teknikler Cerrahi aletler Infüzyon pompa ve setleri; enjeksiyon aletleri Protezler Tıbbi olmayan girişimler Tedavisi olanaksız hastalar için bakım yerleri Growth and development pathways related to cancer dependence Sentetik kanser hedefi öldürücü Kanser metabolizmanları Hedefli tedaviler (Teknolojiler ve ilaç) İnsan Tümör Veritabanları, Klinik öncesi model tanımlama, Biyoinformatik altyapı, Faz I moleküler hipotezi ve eşlik eden Tanı yöntemleri Hastalar için inovatif tedaviler Sınıfında en iyi veya ilk; küçük moleküller veya biyolojikler Kombinasyon tedavisine uyumlu bileşikler Varolan tedavilere fayda sağlayan yardımcı bakım ürünleri Geliştirme Fazı; Keşif ya da klinik öncesi dönemden klinik geliştirme dönemine kadar ticarileşmiş tüm onkoloji ürünleri Nurşah Ömeroğlu/

25 Diyabet & Metabolizma Keşif ya da klinik öncesi dönemden klinik geliştirme dönemine kadar ticarileşmiş tüm diyabet ve metabolizma ürünleri- en öncelikli alanlar; İnsülinler İmmünomodülasyon -hücre biyolojisi İnsülin-direnci Dislipidemi (inovatif hedefli yaklaşım) Diyabetik Obezite Diyabetik Nefropati Diyabetik ayak ülseri

26 İnfeksiyon Hastalıkları Inovatif hedefler, işleyiş şekilleri, küçük moleküller dahil yeni tedaviler belirleme teknolojileri, doğal ürünler ya da biyolojik ajanlar (antikorlar, proteinler ), aşağıdakilere hitap etmesi amaçlanan tedaviler Hastanede ve evde bakım düzeninde çoklu ilaç infeksiyonları Antibakteriyel, antifungal ve bakteriyel toksin inhibitörleri Koruyucu yaklaşımlar (örn; biyofilmler) ve diğer tedavi ihtiyaçları Tanı yöntemleri, dezenfektanlar İhmal edilmiş hastalıklar Dirençli olan ve olmayan vereme karşı verem tedavisi Gizli verem infeksiyonlarına karşı tedaviler Sıtma (karışık olmayan/şiddetli) Leyşmanya (iç organlar ve cilt) Uyku Hastalığı (Afrika evre I/II tripanosomozis) Chagas Hastalığı Diğer tedavi ihtiyaçları Bileşikler/sağlık çözümleri Koruma,tedavi ve infeksiyonların diğer ikincil etkileri dahil patojenlerin (virüs, bakteri, parazit) hostlarının insan hedefleri/yolları üzerindeki etkileri

27 Yaşlanma Birincil Öncelikler Alzheimer Hastalığı (semptomatik, hastalık ilerleme) Kronik engelleyici ağrı (disabling pain) Duyma Bozuklukları Osteoartrit İkincil Öncelikler Parkinson Hastalığı Sarkopeni ve Zafiyet İnme tedavisi (koruma değil) Sağlıklı yaşlanma- majör tıbbi morbiditeden korunma Varolan ilaçların yeni kullanımı ve/veya nutrasötikler Varolan ilaçların yeni kombinasyonları ve/veya nutrasötikler Üçüncül Öncelikler Sirkadyen ritmi bozuklukları Immünosenasens Fazla çalışan mesane

28 Yetim Hastalıklar İyi tanımlanmış bir hasta popülasyonunun tedavisine odaklanmış gen tedavisi, antisens teknoloji, küçük moleküller, protein ve antikor tedavileri ve aşağıdakiler dahil karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlar; Lizozomal Depo Hastalıkları Müsküler Distrofi / Omurga Kas Atrofisi/ Huntington Hastalığı Sistik Fibroz Hemofili Bağışıklık Sistemi kaynaklı yetim ya da nadir hastalıklar (örn; Miyasteni gravis, Sjogren)

29 Göz Hastalıkları Dry AMD (son evre ürünleri ya da implant aletleri) Wet AMD (anti-vgef ya da ilişkili tedaviler) Diyabetik Retinopati Retinal Distrofiler (gen tedavileri, aletler, ve implantlar) Oküler inflamatuar hastalığı Glokom (yeni işleyiş şekli, yeni ilaç-salınım çözümleri)

30 İlgili Duyulan Diğer Tedavi Alanları İmmünoloji- Enflamatuar Bağışıklık Hastalıklarının patofizyolojik mekanizmalarını hedefleyen tedaviler ILR4R ile potansiyel sinerjiye odaklanmış Dermatoloji Biyocerrahi Ağrı/ Osteoartrit ağrısı Hastalık modifikasyonu/biyolojik tedavi Cerrahi girişimi destekleyen bakım Kardiyovasküler Alan AKS ve hiperlipidemi Fırsatlar Nefroloji/ destek renal ürünler

31 Teknoloji Platformları Kimya Yeni kolaylaştırıcı teknolojiler Daha iyi risk yönetimi için bileşik koleksiyonu paylaşma hedefli yeni ortaklık modelleri Biyolojik Ajanlar Protein biyolojikleri (antikorlar, yeni yapılar) Nükleik asit tedavileri Kök hücre ve rejeneratif tıp (greft şeklinde hücreler, immünomodülasyon, dolaylı etkili rejenerasyon) Hücresiz materyal / biyocerrahi

32 Keşif Konseptleri Mitokondriyal Biyodinamikler Yetim Hastalıklar Hastalık Biyobelirteçleri İlaç Salınım Cihazları (nano/mikro biyomateryal bilim)

33 Teşekkürler

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ

İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ EK-12 İLAÇ, SAĞLIK HİZMETLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ Son yirmi yılda, moleküler biyoloji ve gen teknolojisi alanlarında kaydedilen büyük gelişmeler, biyoteknolojideki hızlı değişim ve ilerleyişin itici gücü

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1)

İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1 İLAÇ SEKTÖRÜ RAPORU (2013/1) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 2 İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 3 Şekiller Listesi... 4 Kısaltmalar Listesi... 5 YÖNETİCİ

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu

Türkiye İlaç Sektörü. Vizyon. Raporu Türkiye İlaç Sektörü Vizyon Raporu Ağustos 2012 laçta Küresel Ar-Ge ve Üretim Merkezi Türkiye Bölgesinde ve dünyada her geçen y l y ld z biraz daha parlayan Türkiye, cumhuriyetimizin 100. y ldönümü için

Detaylı

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU

İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU İLAÇ AR-GE EKOSİSTEMİ RAPORU NİSAN 2015 Bu rapor Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) ve The Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) nın koşulsuz destekleriyle Türkiye Ekonomi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI HAZİRAN 2011 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı 2009 2011 II. BASKI ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal

Detaylı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları 2. Kurultayı 4-5 Temmuz 2013 İstanbul. Kurultay Raporu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ekim 2013 Ankara Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı Kurultay Onursal Başkanı: Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Başbakanı Kurultay Başkanı: Nihat Ergün, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Kurultay Sorumlu

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri

Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri 1 2 Üniversite ve Kamu Kurumları Araştırma Merkezleri Ankara Aralık 2010 GENEL KOORDİNATÖRLER YILMAZ TUNA SÜLEYMAN ALATA EDİTÖRLER ÖZGÜR KADİR ÖZER LEVENT

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Koç Üniversitesi. Teknoloji Transferiyle Bilgi Odaklı Kalkınma SAYI 8 YIL 2013 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ

Koç Üniversitesi. Teknoloji Transferiyle Bilgi Odaklı Kalkınma SAYI 8 YIL 2013 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Koç Üniversitesi SAYI 8 YIL 2013 KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA DERGİSİ Teknoloji Transferiyle Bilgi Odaklı Kalkınma Fener Dergisi, temel olarak, Koç Üniversitesi ndeki araştırma aktiviteleri ve olanakları

Detaylı

Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?

Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli? Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli? Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir gelişimi için anahtar niteliğindedir. Beton, çimento,

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman Koordinasyon: Oktay KÜÇÜKKİREMİTÇİ - Müdür Ömür GENÇ Müdür Yardımcısı Dr. Faruk Cengiz TEKİNDAĞ - Müdür TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. EKONOMİK ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN OCAK-ŞUBAT-MART 2014 EDİTÖRDEN Siz değerli akademisyen ve sanayicilerden gelen istek üzerine E-Bültenimizi hem web sitemizde yayınlayacağız hem de basılı olarak sizlere ulaştıracağız. Bültenimizin 2. Sayısındaki

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU

İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU İLAÇ SEKTÖRÜ GELECEK ARAŞTIRMASI 2015 2023 HEDEFLER - STRATEJİLER SONUÇ RAPORU 23-24 ŞUBAT 2013, Antalya ÖNSÖZ Bu rapor, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve İKMİB organizasyon ve desteğinde düzenlenmiş olup, ilaç

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler"

İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi Toplantısı "Çevrimsel Araştırma ve Hedefe Yönelik Tedaviler" Dr. İrfan ELMACI Sanayi Genel Müdürlüğü İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 19-20 Eylül

Detaylı

2003-2023 Strateji Belgesi

2003-2023 Strateji Belgesi TÜBİTAK Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları 2003-2023 Strateji Belgesi (Versiyon 19 [2 Kasım 2004]) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kasım 2004 İÇİNDEKİLER Giriş...1 Bölüm I Vizyon 2023 Teknoloji

Detaylı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı

Küresel Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi 2008-2013 Eylem Planı 4 bulaşıcı olmayan hastalığın - kalp-damar hastalıkları, diyabet, kanserler ve kronik solunum yolu hastalıkları - ve 4 ortak risk faktörünün - tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, sağlıksız beslenme

Detaylı

Biyoteknoloji Bülteni

Biyoteknoloji Bülteni BİYOTEKNOLOJİ DERNEĞİ /BIOTECHNOLOGY ASSOCIATION Başlarken: TH 15 S ON NGRES EAN CO Y EUROP NOLOG HN BIOTEC UL ISTANB Y TURKE ber Septem 23-26 2O 12 S ayın Üyemiz, nin 2010 yılına ait son sayısı ile sizlere

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler

Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Faz 0,I, II, III,IV İlaç Araştırmaları ve Biyobelirteçler Prof. Dr. Yağız ÜRESİN Dr. Belen TERLEMEZ İTF Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Ekim 2014 KLİNİK ÇALIŞMA DÖNEMLERİ

Detaylı