TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI"

Transkript

1 TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde, saat 11:00 de Büyükdere Caddesi No:63 Maslak-stanbul adresindeki Genel Müdürlük binasında, T.C. stanbul Valilii Sanayi ve Ticaret l Müdürlüü nün 12./03/2010 ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ömer Kurtlar ve Nee Ercüman ın gözetiminde yapılmıtır. Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözlemede öngörüldüü gibi ve gündemi de ihtiva edecek ekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 22 ubat 2010 tarih ve 7506 sayılı nüshasında ve 25 ubat 2010 tarihli Dünya Gazetesi nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıtır. Sermaye Piyasası Kanunu nun 11. maddesi gereince Olaan Genel Kurul Toplantısına davet için Pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemitir. Hazirun cetvelinin tetkikinden, irketin toplam TL lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 1,- TL lik sermayeye karılık 10 adet hissenin asaleten, ,49 TL lik sermayeye karılık adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam adet hissenin (%75,795) toplantıda temsil edildiinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözlemede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduunun anlaılması üzerine toplantı, Pay sahibimiz olan GSD Holding A.. nin temsilcisi Sn Mehmet Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüülmesine geçilmitir. 1. Gündem Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Divan Bakanlıına Sn M. Turgut Yılmaz ın, Oy Toplama Memurluuna Sn H.Çim Güzelaydınlı nın ve Divan Katipliine ise Sn Nergis Güner in seçilmelerine Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna Yazkan ın adet ve bm Savings Plan vekili Berna Yazkan ın adet olmak üzere toplam adet çekimser oyuna karılık toplantıya itirak eden dier oyların kabul oyu ile olmak üzere oyçokluu ile karar verildi. 2. Gündem Maddesi: Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; genel kurul toplantı tutanaının hazır bulunan pay sahipleri adına imzalanması için Bakanlık Divanı na yetki verilmesine Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna Yazkan ın adet ve bm Savings Plan vekili Berna Yazkan ın adet olmak üzere toplam adet çekimser oyuna karılık toplantıya itirak eden dier oyların kabul oyu ile olmak üzere oyçokluu ile karar verildi. 3. Gündem Maddesi: 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetim Kuruluu Raporunun görüülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetim Kuruluu Raporunun Türk Ticaret Kanunu nun 362.maddesi çerçevesinde toplantı tarihinden 15 gün evvel Bankamız Genel Müdürlüü ile tüm ubelerinde ve Bankanın internet sitesinde Pay sahiplerinin görüüne sunulmu olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmu addedilmesi ve sadece Denetçiler Raporu ile Baımsız Denetçi Görüü nün okunması teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu, teklif oybirlii ile kabul edildi. Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetçi görüü okunarak Faaliyet Raporu ile birlikte müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Baımsız Denetim Kuruluu Raporu nun, Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund vekili Berna Yazkan ın adet ve bm Savings Plan vekili Berna Yazkan ın adet olmak 1

2 üzere toplam adet çekimser oyuna karılık toplantıya itirak eden dier oyların kabul oyu ile onaylanmasına oyçokluu ile karar verildi. 4. Gündem Maddesi: Verilen önerge dorultusunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun Bankalarda Baımsız Denetim Gerçekletirilecek Kuruluların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Banka nın 2010 yılı baımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından baımsız denetim kuruluu olarak seçilen KPMG-Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. nin onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Banka nın 2010 yılı baımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen KPMG-Akis Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. nin onaylanmasına oybirlii ile karar verildi. 5. Gündem Maddesi: 2009 yılına ait bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına geçildi, verilen önergede söz konusu bilanço ile kar ve zarar hesapları hakkında toplantıdan 15 gün evvel pay sahiplerince bilgi sahibi olunduundan, sadece kar ve zarar hesaplarının ana balıklar itibariyle okunmasının teklif edildii görüldü. Genel Kurulun onayına sunulan teklif oybirlii ile kabul edildi, kar ve zarar hesapları ana balıkları itibariyle okundu. Yapılan oylama sonucunda 2009 yılına ait tarihli bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına oybirlii ile karar verildi. Onaylamayı müteakiben Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibralarına geçildi, 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri; Akgün Türer, smail Sühan Özkan, Cezmi Öztürk, Murat Atım, brahim Sencan Derebeyolu ve Hatice Çim Güzelaydınlı nın, Denetçiler; Mehmet Sedat Özkanlı ve Sedat Temelta ın ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler ayrı ayrı olmak üzere oybirlii ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamılardır. 6. Gündem Maddesi: 2009 yılı kar daıtımı ve olaanüstü yedek akçeler hakkında karar alınması konusunun görüülmesine geçildi. Yönetim Kurulu nun 2009 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması hususunda verilen önerge okundu. Önerge üzerinde söz alan bulunmadıından Divan Bakanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; yılı bilanço karımızı tekil eden TL den Yönetim Kurulu nun 17/02/2010 tarih ve 1050/03 sayılı kararında önerildii ekilde %5 ini oluturan TL nin 1.tertip kanuni yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra, TL lik bakiye karın tamamının olaanüstü yedek akçelere aktarılmasına, - Yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu na yetki verilmesine, oybirlii ile karar verildi. 7. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hakkında verilen önerge okundu, Divan Bakanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar devam etmesi kaydıyla görev yapmak üzere; toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eder. 2

3 (A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Ergenekon Cad. No:38/6 Pangaltı-ili/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu smail Sühan Özkan, Sinan Ercan Cad. Iıklar Apt. No:36/18 Kozyataı-Kadıköy/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Cezmi Öztürk, Tevikiye Mah. Sinoplu ehit Cemal Sok. No:5/19 ili/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu brahim Sencan Derebeyolu nun, (B) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Kasaba Evleri Kamelya Cad. No:52 Ömerli-Ümraniye/stanbul T.C.Kimlik no.lu Akgün Türer, Beykoz Konakları Martı Sokak P.K 295 C-127 Beykoz/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Murat Atım ın, seçilmelerine, Görev süreleri dolan Denetçiliklere toplantı mahallinde hazır bulunan ve aday olduklarını sözlü olarak beyan eder yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olaan genel kurul toplantısına kadar devam etmesi kaydıyla görev yapmak üzere; (A) Grubu Pay Sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Mauklar Sok. No:57/11 Beikta/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Sedat Temelta, (B) Grubu Pay sahiplerinin gösterdii adaylar arasından, Plaj Yolu Sok. No:13/5 Suadiye-Kadıköy/stanbul adresinde mukim T.C.Kimlik no.lu Mehmet Sedat Özkanlı nın seçilmelerine, oybirlii ile karar verildi. 8. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin tespiti maddesinin görüülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu. Söz isteyen çıkmadıından Divan Bakanı önergeyi oya sundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net TL, Denetçilerinin her birine aylık net TL ücretin ödenmesine, Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluturulan Komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Bakanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine oybirlii ile karar verildi. 9. Gündem Maddesi: Kurumsal Yönetim lkeleri gereince Yönetim Kurulu tarafından 17/02/2010 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka nın 2010 ve izleyen yıllara ilikin kar daıtım politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde aaıdaki ekilde Genel Kurul un bilgisine sunuldu ve zleyen Yıllara likin Kar Daıtım Politikası Bankamızın sektör içindeki hedeflerine yönelik büyümesi de göz önünde bulundurularak yatırım ve finansman ihtiyaçları ııında, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözlememizdeki hükümler çerçevesinde, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için olaanüstü 3

4 yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak daıtılması esasına dayalı temel bir kar daıtım politikası benimsenmitir. Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu nun kar daıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Bankamızın likidite durumu gözetilerek her yıl tekrar deerlendirilecektir. Oylama yapılmamakla birlikte adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. 10. Gündem Maddesi: 2009 yılı içinde Banka tarafından muhtelif kurumlara toplam TL tutarında baı yapıldıı açıklandı ve yapılan baılar okunarak detaylı bilgi pay sahiplerine sunuldu. Oylama yapılmamakla birlikte adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. 11. Gündem Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri gereince Yönetim Kurulu tarafından 27/04/2009 tarihinde belirlenen ve kamuya açıklanan Banka nın bilgilendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul un bilgisine sunuldu. Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum amacıyla yıl içinde Banka nın bilgilendirme politikasında gerekli deiikliklerin Yönetim Kurulu tarafından yapılabilecei hususunda da bilgi verildi. TEKSTL BANKASI A..BLGLENDRME POLTKASI Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul Menkul Kıymetler Borsası Mevzuatı ve ilgili dier mevzuat çerçevesinde kamunun e zamanlı, eksiksiz, anlaılabilir, yorumlanabilir ve en düük maliyetle ulaılabilir olarak bilgilendirmelerini salayacak ekilde etkin bir iletiim politikası amaçlanarak oluturulmutur. Bankamız bilgilendirme politikası, banka sırrı ve ticari sır dıındaki ve yasal olarak açıklanmasında sakınca bulunmayan kamuyu aydınlatma ile ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Yetki ve Sorumluluk Tekstilbank Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluturulmutur. Banka da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi gözetimi ve gelitirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluunda olup, bilgilendirme fonksiyonun koordinasyonu için Kurumsal Yönetim Komitesi, ç Sistemler, Mali ler, Hazine ve Yatırımcı likileri nden sorumlu yöneticiler görevlendirilmitir. Söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ile yakın ibirlii içinde bu sorumluluklarını yerine getirirler. Tekstilbank, içeriden örenilen bilgilerin ticaretine ilikin oluturulmu yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli bütün tedbirleri almayı ve bu konuda politika gelitirmeyi Banka kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla Yönetim Kurulu; denetim komitesi üyeleri, bankanın tüm personeli ile bunların dıında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek durumunda olanlar ile bunlarla temasları nedeniyle dorudan ve dolaylı olarak bilgi sahibi olabilecek olanların (çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesi nde yer alanların) bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kiilere menfaat salamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıtır. 4

5 Tekstilbank, çsel Bilgilere Eriimi Olanlar Listesi balıı altında, Banka nam veya hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kiilerin i akdi, sözleme ya da baka ekilde Bankaya balı çalıan ve içsel bilgilere eriimi olan kiilerin listesini oluturmutur. Bu liste nsan Kaynakları Bölümü tarafından güncellenir. Tekstilbank çsel Bilgilere Eriimi Olanların Listesi ve bu listede yapılan güncellemeler talep üzerine nsan Kaynakları Bölümü tarafından Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) ve ilgili borsaya gönderilir. Kamuyu Bilgilendirmede Kullanılan Yöntem ve Araçlar Bankamız, payları stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda ( MKB ) ilem gören bir irket olarak kamuyu aydınlatma yükümlülüü çerçevesinde, payların piyasa deerinde deiiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi olabilecek önemli olay ve gelimeler olutuunda kamunun zamanında, yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, MKB ye ve SPK ya ilgili mevzuat ile belirlendii ekilde bilgi vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi Bilgilendirme Politikası nın ana ilkesi olarak kabul etmektedir. Bankacılık mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve dier ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalımalar ile kullanılan araç ve yöntemler aaıda belirtilmitir: Özel Durum Açıklamaları Özel durum açıklamaları, SPK nın Seri: VIII, No:54 sayılı Teblii çerçevesinde, Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından hazırlanır, Özel Durum Açıklama Formu eksiksiz doldurulur ve Genel Müdür ve/veya Ba Hukuk Müaviri, Mali ler Genel Müdür Yardımcısı imzası ile Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından MKB ye faks yoluyla bildirilir ve borsadan faksın ulatıına dair teyit alınır. Özel durumlar kamuya açıklama yapıldıktan en geç sonraki i gününde Bankamız internet sitesinde yayınlanır; söz konusu açıklamalar be yıl süreyle Bankamız internet sitesinde bulundurulur ve ayrıca özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu na ( KAP ) elektronik ortamda da iletilir. Yapılan özel durum açıklamalarında sonradan ortaya çıkan deiiklikler güncellenerek kamuya duyurulur. Finansal Raporların Kamuya Açıklanması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve konsolide bazda hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu belirlenen yasal süreler içinde Yönetim Kurulu nun onayını takiben Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından MKB ye yazılı kapalı zarf içinde iletilir. Finansal tablolar ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu kamuya açıklama yapıldıktan sonra Bankamız internet sitesinde yayınlanır ve Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. lgili finansal tablolar Denetim Komitesi üyeleri ile Bankanın Mali ler den sorumlu yöneticileri tarafından doruluk beyanı ile imzalanır. Finansal raporlar aaıdaki tabloda gösterilen süreler içinde MKB, SPK, BDDK, TCMB ve T. Bankalar Birlii ne gönderilir. Ara Finansal Raporlar Açıklama Tarihi Uygulanan Standart 3 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK 6 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK 5

6 9 Aylık Finansal Tablolar 45 gün içinde 60 gün içinde Solo Konsolide BDDK Yıllık Finansal Tablolar 75 gün içinde 90 gün içinde Solo Konsolide UMS & BDDK Faaliyet Raporu Genel Kurul dan 2 hafta önce - BDDK-SPK Kurumsal Yönetim Raporu Faaliyet Raporu ekinde - SPK Kurumsal Yönetim lkeleri ve Uluslararası Standartlar Faaliyet Raporu Bankamız pay sahiplerinin, tasarruf sahiplerinin ve dier ilgili kii ve kuruluların bilgilendirmelerini salamak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu mevzuatı, Sermaye Piyasası mevzuatı ile SPK Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde faaliyet raporları hazırlanır. Kurumsal Yönetim ilkeleri dorultusunda Faaliyet Raporlarında aaıdaki bilgilere yer verilir. Banka hakkında genel bilgiler, Tarihsel geliim, Ana sözleme deiiklikleri, Sermaye ve ortaklık yapısı, Hesap dönemi içinde varsa ana sözlemesinde yapılan deiiklikler ve nedenleri, Seçilmi finansal göstergeler, Yönetim kurulu bakanı ve genel müdür mesajları, Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, üst düzey yönetim özgeçmileri, Ekonomik ortam deerlendirmeleri, Planlanan ve gerçekleen yıllık faaliyet sonuçları, Sektör hakkında bilgi ve irketin sektör içindeki yeri, Aratırma ve gelitirme uygulamalarına ilikin bilgiler, Yönetim ve kurumsal yönetim uygulamaları, Kurumsal yönetim beyanı ve raporu, Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kurulularının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındıı kii ve kurululara ilikin bilgiler, 6

7 Finansal bilgiler ve risk yönetimi, Rating bilgileri, ç sistemler birimlerinin ileyileri hakkında deerlendirmeler, Banka nın dahil olduu risk grubu ile yaptıı ilemlere ilikin bilgiler, Banka özet yönetim kurulu raporu, nsan kaynakları uygulamalarına ilikin bilgiler, Banka nın mali durumu, karlılık ve borç ödeme gücüne ilikin bilgiler, Yıl içinde yapılan baılar, Yasal denetçiler raporu, Bilanço ve dipnotları, Baımsız denetim kuruluunun raporu, Ara dönem faaliyet raporları, üçer aylık dönemler itibariyle yıllık faaliyet raporunda yer alan hususlardan ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal tablolara etkilerini ve hesap döneminin geri kalan kısmı için bu konulardaki önemli risk ve belirsizlikleri kapsar. Faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanır. Bankanın Yönetim Kurulu Bakanı, Denetim Komitesi Üyeleri, Genel Müdür ve Mali lerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili Bölüm Müdürü tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra Finansal Kontrol ve Raporlama Bölümü tarafından MKB ye iletilir. Bankamız internet sitesinde ( Türkçe olarak ilan edilir. Faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Yönetim Kurulu kararı ile genel kurula sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporu baımsız denetçi görüü ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından iki hafta önce pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahipleri, menfaat sahipleri ve üçüncü kiiler Tekstilbank faaliyet raporunu Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü nden temin edebilirler. Tekstilbank nternet Sitesi Bankamızın internet sitesine adresinden ulaılabilmektedir. nternet sitesi ile zamanında, doru, eksiksiz, anlaılabilir, analiz edilebilir, düük maliyetli ve kolay eriilebilir, güncel bilgiler yayınlanır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri gözetilerek Türkçe ve ngilizce olarak hazırlanmı ve düzenli olarak Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü Birimi tarafından aaıda belirtilen alanlar Tekstilbank nternet Sitesi üzerinde güncellenir. Türkçe internet sitesinde, Banka hakkında genel bilgiler ile birlikte bankacılık, kredi kartları, yatırım, sigorta, e-ticaret alanlarında sunulan ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgiler yer alır, ayrıca internet ubesinde bankacılık ilemleri yapma imkanı sunulur. Kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılan ve adresinden ulaılan internet sitesinde aaıdaki bilgilere yer verilir. Banka tarihçesi, Yönetim kurulu bakanı ve genel müdür mesajları, Ticari sicil bilgileri Komiteler 7

8 Son durum itibariyle ortaklık yapısı Banka ana sözlemesinin güncel metni Özel durum açıklamaları (son be yıl) Yıllık faaliyet raporları (son be yıl) Periyodik finansal tablolar, baımsız denetim raporları ve dipnotları (konsolide/solo son be yıl) zahnameler ve halka arz sirküleri Genel kurul toplantı gündemi, tutanaı ve hazirun cetveli Vekaleten oy kullanma formu Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmileri Genel müdür ve üst düzey yönetim üyelerinin özgeçmileri nsan kaynakları politikası Kar payı daıtım politikası Bilgilendirme politikası Etik kurallar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Bizden haberler, Yatırımcıyı bilgilendirme duyuruları, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Resmi Gazete ve Günlük Gazeteler Aracılıı ile Yapılan lanlar ve Duyurular Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüü ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri dorultusunda, Banka personelinin imza yetkileri dahil olmak üzere genel kurul toplantıları, genel kurul gündemi, vekaletname örnekleri ana sözleme deiiklikleri ve sermaye artırımları, ubelerin açılma, kapanma, adres ve isim deiiklikleri gibi kanunen zorunlu tüm hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılıı ile yapılır. Ayrıca mevzuat gereince yıllık finansal raporlar ve yasal denetçiler raporu Nisan ayı sonuna kadar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ve müteakiben Resmi Gazete de ilan edilir. Bankamız adına gerektiinde yazılı ve görsel medya vasıtasıyla Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür tarafından basın açıklamaları yapılabilir. Yurtdıında yerleik mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile derecelendirme kurulularının ve uluslararası borçlanmalarda ilgili tarafların banka ve müteri sırrı niteliinde olmayan bilgi taleplerinin karılanması; yurt dıında organize edilen toplantılarda, tele konferanslarda Bankamızın temsil edilmesi; yurtdıında yerleik yatırımcı ve dier ilgili kurululara Banka hakkında sunum yapılması gibi hususlar Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu tarafından yerine getirilir. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, banka internet sitesinde yer verilir. Telefon, faks, veya çeitli ekillerde Bankaya yöneltilen her türlü sorular Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda cevaplandırılır. 8

9 Bankamız ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirmeler, broürler veya kitapçıklar eklinde tüm ubelerimizde ve birimlerimizde bulundurulur ya da müterilerimize ve müterimiz olmayan kiilere ubelerimiz kanalıyla ulatırılabilir. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, bankamız internet sitesinde ( yer verilir. Gelecee Yönelik Açıklamalar Tekstilbank, bilgilendirme politikası dahilinde gerek görmesi halinde gelecee yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Gelecee yönelik tahminlerin açıklanması durumunda, tahminlerin dayandıı gerekçeler ve istatistiki veriler de açıklanır. Kamuya açıklanmı gelecee yönelik tahminlerin ve dayanaklarının gerçeklememesi veya gerçeklemeyeceinin anlaılması halinde, revize edilen bilgiler, tablo ve raporlar gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır. dari Sorumluluu Bulunan Kiilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler Bankamız içsel bilgilere düzenli eriimi bulunan idari sorumlulua sahip kiiler ulaabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. çsel bilgilere düzenli eriimi bulunan idari sorumlulua sahip kiilerin tanımlaması ve sorumluluu SPK nın Seri VIII 54 Sayılı Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii nde belirtildii ekildedir. Buna göre Bankanın sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilikin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve dier personel içsel bilgilere ulaan kii kapsamında deerlendirilmez. Ancak, Banka nın bütününe yönelik detaylı bilgilere sahip olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Bölüm Bakanları ve Ba Hukuk Müaviri içsel bilgilere eriebilir kiiler kapsamında deerlendirilir. Banka Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi Tekstilbank, anlaması bulunan medya takip ajansı aracılıı ile basın ve yayın organlarında çıkan haberleri günlük olarak takip eder. lgili haberler Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü yetkilileri tarafından üst yönetime her gün itibariyle raporlanır ve haberlerin içerii Mali ler Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı likileri Bölüm Müdürü ile Hissedar likileri ve Yönetim Kurulu Raportörlüü tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kontrol edilir ve deerlendirilir. Banka hakkında tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyecek öneme sahip ve kamuya daha önce duyurulmu bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlıı halinde bu durum Mali ler Grubu, Hazine ve Yatırımcı likileri Grubu Genel Müdür Yardımcıları ve Yatırımcı likileri Bölüm Müdürü tarafından gündeme getirilir, banka üst yönetimi onayı alındıktan sonra, haberlerin doru veya yeterli olup olmadıı bilgisi kamuya açıklanır. Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüü dourmayan haber ve söylentilere ilikin, SPK ve/veya ilgili borsa tarafından Bankamızdan bir açıklama yapılması istenmesi durumunda, bu açıklamaya banka internet sitesinde yer verilir. Kamuya Açıklanacak Bilgilerin Gizliliin Salanması Tekstilbank effaflık ilkesi ile Banka çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi salamak adına içsel bilgilere ulama yetkisine sahip tüm banka çalıanlarının görevleri sırasında örendikleri içsel bilgilerin kullanımının önlenmesine ve özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, söz konusu 9

10 bilgilerin gizliliinin salanmasına yönelik gereken her türlü tedbiri alır. Banka genelinde yayınlanan etik kurallar, Tekstilbank çalıanlarının i hayatındaki davranı biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır. Tüm Banka çalıanları görevleri nedeniyle içeriden aldıı bilgilere dayanarak Tekstil Bankası A.. veya dier bir GSD Grubu irketine ait payların alım satımıyla kazanç yaratacak bir faaliyette bulunamaz. Banka, dönemsel sonuçlarına ilikin resmi açıklamanın yapılmasından önce Banka temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylamaktan imtina ettikleri bir Sessiz Dönem uygulaması yürütür. Bu dönem yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından üç hafta önce ve çeyrek dönem ise sonuçların duyurulmasından iki hafta önce balamaktadır. Yürürlük ve Denetim Yürürlük Bu politika hükümleri 27 Nisan 2009 tarih ve 1007/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüe girmitir. Denetim Bu politika hükümleri ç Sistemler kapsamındaki birimler tarafından yürütülür. Oylama yapılmamakla birlikte adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. 12. Gündem Maddesi: Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı ilemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirlii ile karar verildi. 13. Gündem Maddesi: adet pay sahibi Ishares Msci Turkey Investable Market Index Fund ve adet pay sahibi bm Savings Plan vekili Berna Yazkan söz alarak bu konuda çekimser olduunu beyan etti. Gündemde görüülecek bakaca bir konu bulunmadıından Divan Bakanı Sn M. Turgut Yılmaz tarafından Pay sahiplerine teekkür edilerek toplantı kapatıldı. bu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. Bakanlık Komiserleri Ömer KURTLAR Nee ERCÜMAN Divan Bakanı Oy Toplama Memuru Katip Mehmet Turgut YILMAZ Hatice Çim GÜZELAYDINLI Nergis GÜNER 10

11 11

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ĐÇSEL BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Adres Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 34398 Sarıyer- İSTANBUL Telefon ve Faks 212 3355335, 2123281328 E-posta adresi www.tekstilbank.com.tr

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk.

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Konu : T.Garanti Bankası A.Ş Bilgilendirme Politikası hk. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax No : (0212)

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI BAK AMBALAJ SANAYĐ ve TĐCARET A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve ilgili kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin ve

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :XI No :29 Sayılı Tebliği ne İstinaden Hazırlanmış 30 Haziran 2008 Tarihli; TEKSTİL BANKASI A.Ş. 2.ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 BİRİNCİ BÖLÜM BANKA HAKKINDA GENEL

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) GSD DENZCLK GAYRMENKUL NAAT SANAY VE TCARET A.. / GSDDE [] 31.01.2012 12:25:57 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) KÜÇÜKYALI 34854 MALTEPE STANBUL Telefon ve Faks No. : 0 216 587 90 00-0 216 489 97 85/86

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43 Bilgilendirme Politikası 1 ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU 2 MURAT KAYMAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 28 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz in 1 Ocak 2015 31 Aralık 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLARA DUYURU 31 Mart 2014 TP.A.YPİ.2014.0547 Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşüp karar bağlamak

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18 NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM, 2015 [] 05.03.2015 20:07:18 Genel Kurul Toplantısı Çağrısı 1 AYŞIN CAN 2 ATİLLA KARAGÖZ HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ CFO NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 05.03.2015

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Hüseyin Topuzoğlu Mehmet Müstehlik Şükrü Aytekin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Bahri Serhat Ünal TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 10 Ağustos 2011 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2010 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa: 0/7 ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ KONTROL, İŞTİRAKLER VE PAY SAHİPLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa: 1/7 İÇİNDEKİLER AMAÇ :... 2 KAPSAM :... 2 TANIM :... 2 İLGİLİ DOKÜMANLAR:... 2 UYGULAMA:...

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU 2015 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ VE UYUM Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından revize

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2014 YILINA AİT 30 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemini kapsayan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ GOLDEN MEYVE SUYU VE GIDA SAN. A.Ş 07.05.2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve başkanlık divanının seçimi 2- Toplantı tutanağının tanzim ve imzası için başkanlık divanına yetki

Detaylı

TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET TÜPRAŞ, TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 04 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 24/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamızın 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş. yönetimi için, hissedarlarıyla yakın ve şeffaf bir iletişim içinde olmak büyük önem taşımaktadır. Bilgilendirme

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

KOÇ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-85714 YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen

Divan Başkanı Katip Oy Toplayıcı Murat Kaynar Mehmet Müstehlik Mustafa Uluç Özen TESCO KİPA Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Şirketi nin 15 Temmuz 2009 Tarihinde Yapılan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 01 Mart 2008 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu Toplantı

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 30.6.2015 tarih ve 603 no ile, aşağıda belirtilen Yönetim Kurulu Görev Bölümü ve Komite Seçimleri hk. kararını almıştır. KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU [ALCTL] 18.08.2015 14:33:21 Pay Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Morgan Stanley & Co. International plc tarafından

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no :79297 Mersis : 0-1190-0459-3000013 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun dönemi : 01/01/2012-30/09/2012 2. Ortaklığın Ünvanı : ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:05/01/2010 Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. nin açıklaması aşağıda yer almaktadır. Konu: Stratejik Büyüme opsiyonlar, muhtemel ortaklık işbirliği ve hisse satışı ile ilgili bildirim TARİH:20/01/2010

Detaylı

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de, Cevat Dündar

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EYLÜL 2013 İçindekiler 1. Amaç,Yetki Ve Kapsam 3 2. Dayanak 3 3. Bilgilendirme Yöntem Ve Araçları 3.1.Mali Tablolar Ve Bağımsız Denetim Raporlar 3 3.2.Faaliyet

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Dudullu OSB Deniz Feneri Sokak No: Ümraniye İstanbul BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI NA,

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Dudullu OSB Deniz Feneri Sokak No: Ümraniye İstanbul BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI NA, İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı Adresi : Coca-Cola İçecek A.Ş. : Dudullu OSB Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216 510

Detaylı

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

NET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Seri: X, No.22 Tebliği gereğince, Şirket Ana Sözleşmesine bir madde eklenmesinin ve

Detaylı

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 5 AĞUSTOS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ 1. Toplantının açılışı, Genel Kurul Başkanlık Divanı nın seçimi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının

Detaylı

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

3. Bölüm. Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 3. Bölüm Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip

Detaylı