A) Giriş. Bu raporda, toplantıda tartışılan konular özetlenmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A) Giriş. Bu raporda, toplantıda tartışılan konular özetlenmiştir."

Transkript

1

2 A) Giriş Diabet 2020 Vizyon ve Hedefler Projesi; T.C. Sağlık Bakanlığı nın himayelerinde, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi (WHO EURO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Bölgesi (IDF Europe) tarafından desteklenen ve St. Vincent ilkeleri paralelinde diyabetten korunma sağlanması, ülkemizde diyabetin etkili tedavisi, komplikasyonlarının önlenmesi ve diyabet hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla diyabet alanındaki ulusal hedeflerin ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik bir projedir. Projenin koordinatörlüğünü Türkiye Diyabet Vakfı yürütmektedir. Proje Sanofi-Aventis in koşulsuz katkıları ile gerçekleştirilmektedir. Proje, 2020 yılına kadar ülkemizde diyabet alanında ulusal vizyonun, hedeflerin ve bunlara ulaşmak için gerekli stratejilerin belirlenmesini kapsamaktadır. Proje, tüm gelişim sürecinde WHO EURO ve IDF Europe temsilcileri tarafından izlenecek ve tüm aşamaları T.C. Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonuna rapor edilecektir. Projenin tamamlanmasının ardından IDF üyesi ülkelere örnek bir model olarak sunulması planlanmaktadır. Diyabet 2020 dokümanının geliştirilmesinde katılımcı ve rasyonel kapsamlı proje geliştirme metodolojisi kullanılmaktadır. Proje, diyabet alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, ilgili sağlık profesyonelleri organizasyonları ve endüstrinin sürece katılımı ile yürütülmektedir. Diyabet alanında konu ile ilgili tüm kuruluşların davet edildiği proje toplantısı Cuma günü saat 09:30-13:00 de, Swissotel İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Katılımcı kurumlar bir sonraki bölümde sunulmuştur. Toplantı iki oturumdan oluşmuştur. Birinci oturumda projenin amaçları, gelişim süreci ve içeriği katılımcılara aktarılmıştır. İkinci oturum ise proje çalışma grubu başlıkları ve alt başlıkları katılımcılarla birlikte değerlendirilmiş, geri bildirimleri alınmış, hangi çalışma gruplarında yer almak istedikleri öğrenilmiştir. Bu raporda, toplantıda tartışılan konular özetlenmiştir. 1

3 B) Katılımcı Kurumlar ve Katılımcılar Toplantıda aşağıdaki katılımcılar yer almıştır (isme göre alfabetik sırada): İsim Arzu Akalın Aysun İdil Aytekin Oğuz Banu Alpaslan Mesci Burcu Bulguç Çınar Ecehan Balta Edibe Taylan Emel Alphan Emine Alemdar Erdoğan Çolak Haydar Sur Huriye Alasya Mehmet Emin Önde Mustafa Vatansever Mücahit Özyazar Nihat Şahbaz Oğuz Öziltürk Özlem İslam Pelin Yılmaz Refik İmamecioğlu Selçuk Baktıroğlu Serdar Savaş Temsil Edilen Kurum / Görev Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Halk Sağlık Uzmanları Derneği Metabolik Sendrom Derneği Metabolik Sendrom Derneği Sponsor Kurum Türk Eczacıları Birliği Sponsor Kurum Türkiye Diyetisyenler Derneği Diyabetle Yaşam Derneği Türk Eczacıları Birliği M.Ü.S.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü Türk Diabet Cemiyeti Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Türk Obezite Araştırma Derneği Pratisyen Hekimlik Derneği Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Türkiye Diyabet Vakfı Sponsor Kurum Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi / Diyabetik Ayak Çalışma Grubu Danışman 2

4 İsim Şükrü Hatun Temel Yılmaz Tevfik Ecder Tomris Cesuroğlu Tufan Tükek Vedat Sansoy Yasemin Beyhan Zerrin Kurşun Ziyneti Kocabıyık Temsil Edilen Kurum / Görev Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Proje Koordinatörü Türk Nefroloji Derneği Proje Yöneticisi Türkiye İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Türk Kardiyoloji Derneği Türkiye Diyetisyenler Derneği İstanbul Tabip Odası Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği 3

5 C) Birinci Oturum: Projenin Amaçları ve Proje Sürecinin Tanıtımı Prof. Dr. Temel Yılmaz (Proje Koordinatörü): Türkiye de yaklaşık 6 milyon diyabetli bulunmaktadır. Ülkemizde diyabetin boyutları gittikçe büyümekte ve tüm dünyada diyabetin hızla artış göstermektedir. Bunun en önemli nedeni değişen yaşam şekli ve sürekli gelişen teknolojinin meydana getirdiği olumsuzluklardır (beslenme tarzındaki olumsuzluklar, bilgisayar başında çalışma, hızlı yaşam tarzı vb.). Diyabetin önlenmesi, etkili bir şekilde tedavi edilmesi, komplikasyonların önlenmesi ve diyabetlilerin yaşam kalitesinin artırılması için uzun soluklu ulusal vizyon, hedef strateji ve eylem planlarına ihtiyaç vardır. Bu vizyon ve hedeflerin multisektörel ve multidisipliner bir yaklaşımla ve katılımcı bir süreçle geliştirilmesi ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevedeki proje hazırlıkları ile ilk olarak Uluslararası Diyabet Federasyonu Avrupa Yönetim Kurulu na (IDF Europe) sunulmuştur. Özellikle diğer ülkelere model oluşturma potansiyeli nedeniyle IDF Europe tarafından resmi olarak desteklenmesine karar vermiştir. Ayrıca bir gözlemci atamıştır. Dr. Michael Hall IDF Avrupa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olup, St. Vincent in 20. yılı kongresinde (Glasgow) kongre başkanıdır. Proje ile daha sonra Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ne (WHO EURO) başvurulmuş ve desteği alınmıştır. Diyabet projesinin kısa erimli amaçları, Diyabet 2020 dokümanının geliştirilmesi, diyabet konusunda ulusal bilimsel tartışma platformu oluşturulması ve Türkiye de diyabet konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasıdır. Diyabet 2020 projesi ile diyabetle ilgili çalışmaların sivil toplum inisiyatifi ile yürütülmesi söz konusudur. Amaç diyabetle ilgili görüş alışverişini tabana yaymaktır. Projeye katılımı sadece sivil toplum kuruluşları düzeyinde değil, bireye kadar indirmek arzulanmaktadır. Bunun için web tabanlı bir platform kurulmuştur. Türkiye nin herhangi bir yerindeki hekim, hemşire, diyetisyen ya da hasta bu platformda görüşlerini, önerilerini ve paylaşımlarını sunabilecektir. Bu görüşler projeye girdi olarak kullanılacaktır. Bu toplantıda yer alan paydaşlar bir icra ya da uygulama komitesi oluşturmamaktadır. İcra kurumu Sağlık Bakanlığı dır. Diyabet 2020 bir sivil toplum girişimidir. Diyabet 2020 Vizyon ve Hedef projesi Sanofi-Aventis in koşulsuz katkıları ile gerçekleşmektedir. Sponsorluk Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiği için sponsor kurum ön plana çıkmamaktadır. Destekleri için Sanofi-Aventis e teşekkür ederiz. Sağlık Bakanlığı nın bu toplantıda bulunması proje için büyük önem taşımaktadır diyen Dr. Yılmaz sözü Sağlık Bakanlığı temsilcisi Dr. Refik İmamecioğlu na vermiştir. 4

6 Dr. Refik İmamecioğlu (Sağlık Bakanlığı temsilcisi): Toplantıya Sağlık Bakanlığı adına katılan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı, Metabolik Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Refik İmamecioğlu şu hususlara değinmiştir: Bakanlığımız dünyadaki gelişmeleri takip ederek bulaşıcı olmayan, yaşam tarzından kaynaklanan hastalıklar yaklaşımı çerçevesinde çalışmaları ve bazı yapılanmaları başlatmıştır. Öncelikle bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. Ardından ilgili birimler kurulmuştur. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı Ocak 2008 de kurulmuştur. Ayrıca Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire Başkanlığı, Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı, Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı ve Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı da bulunmaktadır. Bulaşıcı olmayan/kronik hastalıklarla ilgili bir çok faaliyet ilgili birimler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır: Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sempozyumu, Kasım 2008, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi (WHO EURO) ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar ve kronik durumlara karşı eylem planları ve strateji dokümanları hazırlanmaktadır. Türkiye Kalp ve Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Ocak 2008 de yayımlanmıştır. Bu çalışma ikincil ve üçüncül korumaya yönelik çalışmalar ve stratejik eylem planları ile devam edecektir. Mayıs 2009 da ilgili toplantılarından biri gerçekleştirilmiştir. Kronik solunum yolu hastalıklarının kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte GARD (Global Alliance Against Respiratory Diseases) çerçevesinde Kronik Hava Yolu Hastalıkları (Astım-KOAH) Kontrol Programı Türk Toraks Derneği ile hazırlanmıştır. Doküman yıllarını kapsamaktadır ve paydaşlar tarafından imzalanmıştır. Bakanlığımız uzun yıllardır diyabet alanında çalışmalar yürütmektedir. St. Vincent Deklarasyonu Bakanlığımız tarafından 1992 de imzalanmıştır den itibaren Ulusal Diyabet Programı yürütülmüştür da St. Vincent in 10. yıldönümü İstanbul da gerçekleştirilmiştir. Ulusal program 2003 yılında Ulusal Diyabet Hipertansiyon ve Obezite Kontrol Programı olarak güncellenmiştir. Bütün bu çalışmalar çağımızın yaşam tarzı ve artan kronik hastalık yükü ile baş etmeye yöneliktir. 5

7 Bakanlığımız bu yılbaşında yeni bir Türkiye Diyabet Kontrol Programı ve beraberinde yıllarını kapsayan bir orta ve yıllarını kapsayan bir uzun vadeli eylem planı geliştirme çalışması başlatmış bulunmaktadır. Türkiye Diyabet Kontrol Programı DSÖ strateji ve eylem planlarına paralel ve günümüz tekniklerine uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bu konu Devlet Planlama Teşkilatı na (DPT) sunulan Bakanlık stratejik planında da yer almış bulunmaktadır. İlgili çerçeve daire başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup eyleme dönük 11 bölüm içermektedir. Bölüm başlıkları şunlardır: Diyabet komplikasyonları ile risk faktörleri sürveyansının geliştirilmesi; diyabetle komplikasyonlarının ve risk faktörlerinin önlenmesi stratejileri; diyabetle komplikasyonlara yönelik sağlığı geliştirme faaliyetleri; bilinçlendirme programları geliştirilmesi; diyabette erken tanı ve tanı standartlarının güçlendirilmesi; diyabet tedavisinin güçlendirilmesi ve diyabet yönetiminin iyileştirilmesi; diyabet komplikasyonlarının azaltılması; diyabet bakımının geliştirilmesinde çocukluk çağına yaklaşımlar, diyabet konulu halk eğitimi, diyabetli hasta eğitimi ve hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesi; diyabetin yönetiminde maliyet etkinliği ve sosyal güvenlik boyutunun geliştirilmesi; diyabet için sağlık iş gücü planlama; Türkiye diyabet kontrol programının izlenme ve değerlendirilmesi. Bu çerçeve alt detaylara yönelik olarak 17 Nisan 2009 günü Bakanlık tarafından toplanan ve akademik çevrelerle sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan bir danışma kuruluna sunulmuş ve görüş alınmıştır. Diyabet 2020 projesi Bakanlık dikkatine ilk defa Mart ayında Türkiye Diyabet Vakfı ve IDF Avrupa bölgesi temsilcileri tarafından sunulmuştur. Uluslararası ölçekte bir ülke modeli geliştirmeyi amaçlayan bu proje incelendiğinde hedefleri itibariyle bakanlığımız diyabet programı yaklaşımıyla gösterdiği paralellik memnuniyetle karşılanmıştır. Mayıs 2009 da proje koordinasyon kurulu tarafından takdim edilen projenin son hali incelendiğinde, oluşturacağı ilgili tüm paydaşlara ve hatta bireylere dahi açık platformu ile bu konuda ve bu aşamada çok gerekli olan tartışma ortamının sağlayacağı katkı çok değerli bulunmuştur. Sonuçta paydaşların yaklaşımlarını içerecek şekilde geliştirilecek olan Diyabet 2020 dokümanının Bakanlığımız a sunulacak olması çok önemlidir. Bu düşünce platformu ve paydaşlık projesinin çıktılarını oluşturacak görüşler hiç şüphesiz ülkemizde sağlık alanında başta düzenleyici ve hizmet sunucusu olan Bakanlığımız ın Ulusal Diyabet Kontrol Programı na önemli katkı sağlayacaktır. Proje koordinasyon kuruluna teşekkürlerimi iletmek isterim. Türkiye Diyabet Kontrol Programının çalıştaylarla geliştirilmesi planlanmaktadır. Taraflar olarak sivil toplum kuruluşlarının katkısı büyük önem taşımaktadır. Dr. Tomris Cesuroğlu (Proje Yöneticisi): Proje Yöneticisi olarak görev yapan Dr. Tomris Cesuroğlu projenin bazı teknik detayları ve süreci ile ilgili şu bilgileri vermiştir: Projenin 10 çalışma grubu başlığı bulunmaktadır: 1. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 2. Diyabete Bağlı Komplikasyonların Kontrolü ve Önlenmesi 3. Diyabet Bakım ve İzlem Kalitesinin ve Hasta Eğitim Programlarının Geliştirilmesi 4. Diyabet Sağlık Ekibi İçin Stratejik Yönelimler ve Koordinasyon ve Planlama 6

8 5. Kademeli Diyabet Tedavi Planlaması ve Organizasyonu 6. Diyabetin Ekonomik ve Finansal Yönleri 7. Diyabet Bilgi Sistemleri İhtiyacı ve Ulusal Kayıt Sistemleri 8. Hasta Haklarının Güçlendirilmesi 9. Diyabette Toplumsal Farkındalığın Geliştirilmesi ve Kamuoyu İletişimi 10. Çocukluk Çağı Diyabeti Diyabet 2020 Vizyon ve Hedefler Dokümanının geliştirilmesi sürecinde projede paydaşlar büyük önem taşımaktadır. Proje paydaşları diyabet alanında çalışan sivil topum kuruluşları (sağlık profesyonelleri ve diyabet hastaları), kamu kurumları, akademik kurumlar ve endüstridir. Proje süreci, katılımcılara görüşlerini yansıtma ve tartışma açısından yeterli olanak sağlayacaktır. Web forumu bu açıdan önemli bir araçtır. Web forumuna üye olan bir kişi 10 konu başlığı altındaki alt başlıklarda görüşlerini tüm paydaşlarla paylaşabilir. Örnek olarak bir devlet hastanesinde çalışan hekimin etikli tedavi ve izleme konusunda web forumuna yazdığı görüşleri gösterilmiştir. Projenin bir Danışma ve Koordinasyon Kurulu bulunacaktır. Ayrıca iki IDF Europe ve bir WHO EURO temsilcisinden oluşan Uluslararası Danışma Kurulu bulunacaktır. Kurullar arasında sürekli görüş alış verişi olacaktır. Proje kapsamında mevcut durum ve sorunlar, çözüm yolları, hedefler ve çalışma planlarını kapsayan üç çalıştay yapılması planlanmıştır. Çalıştaylar öncesinde katılımcılara çalışma grubu soruları gönderilecektir. Çalıştaylardan sonra çalışma grubu raporları oluşturulacaktır. Raporların kendi içinde ve aralarındaki tutarlılıkların kontrolü, gerekirse başkan ve raportörlerle netleştirmeler yapılacaktır. Ayrıca strateji geliştirme amacıyla çapraz kontroller yapılacaktır. Yapılacak teknik çalışma ile Diyabet 2020 Vizyon ve Hedefler Dokümanı geliştirilecektir. Doküman her çalışma grubu başlığı için şu alanları içerecektir: Bir genel amaç Kısa erimli amaçlar Hedefler Stratejiler Uygulamaların etkisini izlemek için ölçülebilir kriterler Taslak doküman kamu kurumları, akademik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve endüstriye gönderilecek ve yorumları alınacaktır. Ayrıca taslak internet 7

9 üzerinden erişime açık olacaktır. Finalize edilen doküman öncelikle Sağlık Bakanlığı na, daha sonra WHO EURO ve IDF Europe a sunulacaktır. Diyabet 2020: Vizyon ve Hedefler Deklarasyon Sempozyumu ile doküman tüm taraflara duyurulacaktır (Kasım 2010). Edinilen tecrübeler, karşılaşılan zorluklar, üretilen yaratıcı çözümler, öğrenilen dersler ve çıkarılan sonuçlar uluslararası paylaşım için bir rapora aktarılacaktır. Diğer üye kurumlar ve ülkeler ile tecrübe paylaşımının sağlanması için çalıştaylar gerçekleştirilecektir. Diyabet 2020, diyabet alanında stratejik çerçeve programlarının geliştirilmesi açısından uluslararası arenada önemli bir örnek teşkil edecektir. Türkiye nin oluşturacağı model bir çok başka ülkeye örnek teşkil edebilir. Sorular ve Öneriler: Prof. Dr. Şükrü Hatun (Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği temsilcisi) proje ile ilgili olarak şu hususları gündeme getirmiştir: 1) Çalışma model temelli bir çalışmadır. Ancak problem temelli olmasında fayda bulunmaktadır. Mevcut durumda sorunlar bilinmektedir. Problem temelli bir yaklaşımla hızlıca çözümlere odaklanılmalıdır. Çalışma genel bir program geliştirme modelinin diyabete uyarlanması olarak görünmektedir. 2) Diyabet 2020 ve Sağlık Bakanlığı nın program arasında hem konu başlıkları, hem süreç, hem akış, hem de katılımcı kurumlar açısından benzerlikler vardır. Kaynakları verimli kullanmak açısından duplikasyonun önlenmesi önerilir. Acaba Sağlık Bakanlığı programının hazırlık çalışmaları bu programla (Diyabet 2020) yapılabilir mi? Böylece kurumların iki ayrı programa temsilci göndermesi gibi duplikasyonlar önlenebilir. Dr. Yılmaz cevaben şu noktaları vurgulamıştır: 1) Projeye mevcut durum sorunların değerlendirilmesi ile başlanmaktadır. Bu konuda genel bir resmin ortaya konması söz konusudur. İkinci toplantı da çözüm yollarını ortaya koymaktadır. Bu özelliği ile proje zaten çözüm odaklı bir projedir. Uluslararası projelerin belirli kuralları ve strateji geliştirme modelleri vardır. Bunların birbirine benzemesi doğaldır. Bu proje farklı bir ülkeden alınıp ithal edilmiş bir model değildir. Ancak önemli noktalarda uluslararası modellerle örtüşmektedir. Uluslararası sunumlarda ortak uyum ve koordinasyon için bu gereklidir. Uluslararası kurumlar tarafından izleme, karşılaştırma ve değerlendirme yapılabilmesi için de bu gereklidir. Ayrıca, diyabet konu olarak alındığında bu alt başlıklar tüm dünyada büyük oranda standarttır. 2) Diyabet 2020 projesi ortak bir platform sunmaktadır ve bu projenin sivil inisiyatif yönü daha ağırlıktadır. Bu oluşum bir icra kurulu değildir. İcra fonksiyonu Sağlık Bakanlığı projesindedir. Bu projenin sonuçları ve raporları Sağlık Bakanlığı çalışmalarında önemli bir kaynak teşkil edecektir. Ülkemizde ulusal diyabet program ile ilgili zaman zaman toplantılar gerçekleşmiştir (1999 St. Vincent toplantısından bu yana yaklaşık 6-7 toplantı). Bu toplantıların sıklığı ve kapsamı 8

10 Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu da o dönemde görev alan iktidarın bakış açısı ve enerjisi ile ilişkilidir. Eğer Bakanlık ta ilgili bir ekip varsa toplantılar sık yapılmakta, aksi taktirde çalışmalara uzun yıllar ara verilebilmektedir. Bu proje ile bu konuda sivil inisiyatif alınmaktadır. Bu platform 2020 ye kadar, örneğin iki yılda bir, bir sivil inisiyatif olarak toplanır ve değerlendirmelerde bulunur. Bunları rapor olarak Sağlık Bakanlığı na, WHO ya ve IDF ye sunar. Bu sivil toplum kuruluşlarının gücü ve ağırlığıdır. Sağlık Bakanlığı nı da motive eden önemli bir faktör olur. Burada önemli bir nokta, Bakanlık daveti olmadan sivil toplum kuruluşlarının toplanması ve raporlar oluşturabilmesidir. Bu da çalışmalarda süreklilik sağlayacaktır. Bu açıdan enerji kaybı değil, gerekli bir çalışmadır. Ayrıca Bakanlığımızın işini kolaylaştıracak, çalışmalarında daha hızlı yol almasına yardımcı olacaktır. Dr. İmamecioğlu Sayın Şükrü Hatun a cevaben şu noktaları vurgulamıştır: Hastalıklara stratejik yaklaşırken belli bir modelle yaklaşmak çok doğaldır. Bunlar bilimsel süreçler sonuncunda oluşturulan modellerdir. Diyabete özel apayrı bir model geliştirilmesine gerek yoktur. Bakanlık çalışmalarının çok hızlı olması hedeflenmektedir. Diyabet 2020 projesine baktığımızda hızlı bir akış olduğu görülmektedir. İki programın ilk bakışta benzer algılandığının farkındayız. Derinlemesine bakıldığında ise farklar görülebilir. Sağlık Bakanlığı uygulayıcı birim olduğundan daha farklı bir yaklaşımı vardır. İş gücü, aile hekimliği bilgi sistemi, sürveyans sistemi, bilginin sürekli toplanması ile ilgili derinlemesine programlar vardır. Derine inildiğinde farklar görülebilir. D2020 projesini önemli bir kısmı sivil inisiyatiftir. Bu projeye birey dahi katkıda bulunabilmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili tüm sivil toplumu çağırsak da devlet hastanesinde çalışan bir hekimin, hemşirenin yorumu alınamaz. Ancak proje web sitesi ile bu mümkün olmaktadır. Sağlık Bakanlığı nın yaklaşımı problem odaklıdır. Çalışmalarda DPT ve stratejist (Siyasal Bilgiler Fakültesi) desteği ile problem odağından bütüne ulaşma gibi yöntemler kullanılacaktır. 9

11 D) İkinci Oturum: Çalışma Grupları ve Alt Başlıklarının Değerlendirilmesi 1. Çalışma Grubu : Diyabetin Önlenmesi ve Korunma Sunulan konu başlıkları: Tip 2 diyabet riskli popülasyonun belirlenmesi ve prevansiyonu XXI. yüzyılın risk faktörleri ile mücadele o Toplumsal obezite ile mücadele o Hipertansiyon kontrolü o Dislipideminin engellenmesi o Ateroskleroz ve koroner kalp hastalığının önlenmesi o Fiziksel inaktivitenin giderilmesi Diyabetin önlenmesi için maliyet etkili yaklaşımlar Tip 2 diyabet açısından risk altındaki nüfusun belirlenmesi ve taranması Sağlıkta Dönüşüm Programı nın diyabetin önlenmesi ve korunma alanına etkisi Toplumsal farkındalık ve eğitim politikaları Tartışma: Dr. Yılmaz tip 2 diyabet riskli popülasyonun belirlenmesi ve prevansiyonu ile Tip 2 diyabet açısından risk altındaki nüfusun belirlenmesi ve taranması başlıklarının yeniden organize edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Prof. Dr. Haydar Sur (M.Ü.S.B.F. Sağlık Yönetimi Bölümü) sağlık arama davranışı (health seeking behaviour) ile ilgili bir bakış açısının burada yer alabileceğini belirtmiştir. Halkın diyabet hastalığı ile ilgili sağlık hizmetinde ne aradığı, halkın diyabetle ilgili nereye başvurduğu, kimlerden yardım ve önderlik aldığı ile ilgili bir araştırma sonuçları olursa hizmet sunumu ile ilgili daha uygun bir model oluşturulabilir. Örneğin diyabet olduğundan haberi olmayan kişiler ne yapıyorlar; davranış kalıbını çözmeli ki ona göre çözüm önerileri geliştirilebilsin. Dr. İmamecioğlu 9. çalışma grubu başlığı olan Diyabette Toplumsal Farkındalığın Geliştirilmesi ve Kamuoyu İletişimi nde sağlığın teşviki yanında sağlığa yönelik davranış geliştirme kapsamında bunun ele alınabileceğini belirtmiştir. Dr. Sur farkındalığın iki yönlü olmasını vurgulamıştır: Halkta farkındalık yaratmak ve halkın durumu ile ilgili fakrında olmak. 10

12 Dr. Yılmaz 21. yüzyılın yaşam tarzının önemini vurgulamıştır. Diyabetle Yaşam Derneği nin (Başkanı Emine Alemdar) yaptığı araştırmada 100 okulun kantinleri incelenmiştir. Hepsinde hamburger ve cips vardır. 8 inde salata, 14 ünde meyve sunulmaktadır. Bu şekilde devlet kendi eliyle gelecek kuşakları fast food a alıştırmaktadır. Prof. Dr. Aytekin Oğuz (Metabolik Sendrom Derneği Başkanı), geçmişte ülkemizde mevcut durum fotoğrafının çekilmesi ile ilgili eksikler olduğunu, ancak artık bilgilerin bulunduğunu belirtmiştir. Artık sorunun önlenmesine yönelik hareket edilmelidir. Metabolik Sendrom Derneği nin tüm gayretleri kardiyometabolik riskin önlenmesine yöneliktir. Dernek bu çalışma grubu altında katkıda bulunmak istemektedir. Prof. Dr. Aysun İdil (Halk Sağlığı Uzmanları Derneği), önleme çalışmalarına sistematik yaklaşılması gerektiğini vurgulamıştır. Önleme çalışmalarını birincil, ikincil ve üçüncül olarak sınıflamak faydalı olacaktır. Bu çalışma grubu başlığı birincil önlemeye yöneliktir (diyabetin ortaya çıkmasının önlenmesi) ve oldukça zor bir konudur. İkincil önleme kapsamında esas yapılması gereken erken tanıdır. İnsanlar diyabet olduğunun farkında değildir (bir araştırmada bilinen diyabetik oranı %2 çıkmıştır). Üçüncül önleme komplikasyonların önlenmesidir. Dr. İdil hasta kişi sayısının problemin boyutunu yansıtmadığını, özellikle kronik hastalıklarda yaşam kalitesinin önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle mevcut durum analizlinde hastalığın gerçek yükü, kaç sağlıklı yaşam yılına mal olduğu ile değerlendirilmelidir. Dr. İdil hedefleri tanımlarken ölçülebilir kelimesinin yanı sıra ulaşılabilir kelimesinin de eklenmesini önermiştir. Dr. Hatun ailesinde tip 2 diyabet olan adolesanların en önemli risk grubu olduğunu belirtmiş ve bu adolesanlara yönelik önleme programının ulusal programda mutlaka yer alması gerektiği görüşünü paylaşmıştır. Dr. Sur bunun yüksek risk grubu stratejisi olduğunu belirtmiş, strateji seçilirken bütçe ve sürenin önemli olduğunu vurgulamıştır. Kısıtlı bütçe sınırlı personelle yüksek risk stratejisi izlenebilir. Eğer toplumsal bir proje ise yüksek ve düşük risk hepsi içinde olur. Bütçeyi bilmeden yorum yapılamaz. Dr. Yılmaz projenin icra misyonu olmadığını, Bakanlık a sunulacağını, bakanlığın kendi stratejisi içinde değerlendirebileceğini belirtmiştir. Bu açıdan örneğin Avrupa Birliği nden hibe alacak bir proje yapılabilir. Dr. Hatun Sağlıkta Dönüşüm Programı nın (SDP) tüm başlıklar altında yer aldığını belirtmiştir. Dr. Yılmaz yeni aile hekimliği sisteminin tip 2 diyabetin birincil tanısı, tedavisi gibi birçok noktayı etkilediğini belirtmiş, yeni sistem üzerinde konuşmak gerekliliğini vurgulamıştır. Dr. İdil mevcut durum ile ilgili güvenilir veri ihtiyacını vurgulamış, veri kaynaklarını sormuştur. Veriler için ayrı bir proje düşünülmekte midir? Türkiye Diyabet Kontrol Programı ndan veri alınabilecek midir? 11

13 Dr. İmamecioğlu aile hekimliği bilgi sistemi olduğunu, bu sistem üzerinden bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri datasının da alınabileceğini ifade etmiştir. Hacettepe Halk Sağlığı Bölümü bu konuda bir rapor hazırlamıştır. Hastane bilgi sistemlerinden de data çekilebilir. Kimlik numarası ile olduğundan duplikasyon ekarte edilecektir. Dr. İmamecioğlu herkes tarafından bilinen akademik araştırmalar olduğunu belirtmiştir. TURDEP in ikincisi gelecek yıl başlayacaktır (TÜBİTAK onay vermiştir). Sağlık Bakanlığı nın hastalık yükü çalışması vardır. İkincisi için de emir gelmiştir. Ayrıca TÜİK in mortalite verileri iyileştirme çalışması başlamıştır, bundan sonra daha sağlıklı veri toplanacaktır. Birçok akademik araştırma da bulunmaktadır. Dr. Oğuz Öziltürk (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu temsilcisi) aile hekimliği sisteminde verilerin girildiğini, ancak rapor çekilmesinin zor olduğunu belirtmiştir. Örneğin diyabetli sayısı görülebilmekte, ancak ne kadarı ilaç kullanıyor dökümü alınamamaktadır. Dr. Öziltürk SDP ile ilgili alt başlıkları yerinde bulmuştur. Aile hekimleri kronik hastalık ile ilgili izlemlerde oldukça iyi bir araçtır; halen sevk zinciri olmadığı için zaman ayırabilmektedirler. Diyabeti olan veya olduğunu düşünen hastalarla ilgili bir araştırma yapılabilir. Aile hekimleri oldukça sık başvuru almaktadır. Dr. Mustafa Vatansever (Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Başkanı) çalışmaların 20 yılda yavaş ilerlediği ve toplantıların şimdiye kadar sadece Sağlık Bakanlığı daveti ile yapıldığı göz önünde bulundurulursa sivil toplum girişiminin önemini vurgulamıştır. SDP etkileri yerine birinci basamakta tüm kronik hastalıkların yazılması uygun olur. Hükümet değişikliklerinde programlar değişebileceğinden genel ifadeler daha uygundur. Aile hekimliği sistemi sadece başvuruya dayalı olduğundan buzdağı altını göremeyebiliriz. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kuruluşu (SGK) tarafından geliştirilmesi gereken sosyal güvenlik programı da burada yer almalıdır. 12

14 2. Çalışma Grubu: Diyabete Bağlı Komplikasyonların Kontrolü ve Önlenmesi Sunulan konu başlıkları: Diyabete bağlı komplikasyonların kontrolü ve önlenmesi o Akut hiperglisemik komplikasyonlar o Akut hipoglisemi o Kardiyovasküler komplikasyonlar o Serebrovasküler komplikasyonlar o Göz komplikasyonları o Böbrek komplikasyonları o Nöropati komplikasyonları o Diyabetik ayak Akut ve kronik komplikasyonlarda tedavi ve izlem algoritması Multidisipliner çalışma programlarının geliştirilmesi Sağlıkta Dönüşüm Programı nın diyabete bağlı komplikasyonların kontrolü ve önlenmesi alanına etkisi Diyabet hastalarının komplikasyonlar konusundaki farkındalıklarının artırılması ve bilgilendirilmesi Komplikasyonlu hastalara destek hizmetlerinin verilmesi Tartışma: Dr. İdil komplikasyonlar sadece sayısal değil hastalık yükü bağlamında da analiz edilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu (İ.Ü.İ.T.F. Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi / Diyabetik Ayak Çalışmaları) diyabet hastalarının komplikasyonlar konusundaki farkındalığının artırılması ve bilgilendirilmesi yanı sıra doktorların farkındalığının da artırılması gerektiğini vurgulamıştır. Dr. İdil, tanı almış diyabetlide yapılan bir araştırmada gözün diyabetle ilişkili olduğunu bilmeme oranının %70 olduğunu belirtmiştir. Sn. Emine Alemdar (Diyabetle Yaşam Derneği Başkanı) hastaların farkındalığını artırmak için dernek olarak faaliyetleri olduğunu belirtmiştir. Hem hastalar, hem de doktorların eğitilmesine ihtiyaç vardır. Dr. Nihat Şahbaz (Pratisyen Hekimlik Derneği temsilcisi) komplikasyonları önlemede tedavinin öneminin bilindiğini belirtmiştir. Ancak şu anki sistemde birinci basamak hekim insülin yazamamaktadır. Bu şekilde komplikasyonlar nasıl önlenebilir? 13

15 Prof. Dr. Tevfik Ecder (Türk Nefroloji Derneği temsilcisi) çok yoğun diyabetik nefropati gördüklerini, komplikasyonlar için daha önceki konuşmacıların belirttiklerinin kendileri için de geçerli olduğunu söylemiştir. Hasta ve hekim eğitimi en önemlisidir. Hasta takipleri olması gerektiği gibi yapılmamaktadır. Son dönem böbrek yetmezliği vakaları içinde diyabetik nefropati ülkemizde birinci sıradadır (%28). Bu rakam ABD ve Batı Avrupa oranlarına ulaşmış durumdadır. Prof. Dr. Vedat Sansoy (Türk Kardiyoloji Derneği) diyabet hastalarının %80 inin kardiyovasküler hastalıklardan öldüğünü ve ele alınan başlıkların uygun olduğunu belirtmiştir. Bu konuda ülkemize ait veri bulunması önemlidir ancak elimizde Türkiye verisi bulunmamaktadır. 14

16 3. Çalışma Grubu: Diyabet Bakım ve İzlem Kalitesinin ve Hasta Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Sunulan konu başlıkları: Diyabetli hastanın yaşam kalitesi ve standartlarının geliştirilmesi Diyabetli hasta eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve planlaması Diyabet hastalarının öz bakım ve izlem yeteneklerinin geliştirilmesi için eğitim programları ve standardizasyonu Hastalar ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimin artırılması Hastanın kendi kendine değerlendirme yapmasına yönelik araçlar Hastaların davranışlarının sonuçlarıyla ilgili farkındalıklarının artırılması Bireysel hasta takibinde kullanılabilecek araçlar Etkili tedavi ve izleme için diyabet destek hizmetleri Toplumda diyabet hizmetlerinin sonuçlarının ölçümü için araçlar Sağlıkta Dönüşüm Programı nın diyabet bakım ve izlem sistemleri ve kalitesi üzerine etkisi Tartışma: Dr. Yılmaz diyabet hemşiresi, diyetisyen ve diğer sağlık profesyonellerinin bu alanda önemini vurgulamıştır. Hasta eğitimi açısından dünyada iki yeni düşünce akımı vardır: Birincisi akran eğitimidir. Bu yaklaşımda hastaların diğer hastalar tarafından eğitilmesi söz konudur. Sınırlı sağlık profesyoneli sayısı ile hasta eğitimi vermek zordur. Hastalar içinde eğitmen rolü üstlenecek bir grup çıkarılması ve onların eğitim vermesi akran eğitiminin kapsamındadır. Akademik mükemmeliyetçilik ile yaklaşmak yerine en fazla faydayı sağlamak hedeflenmelidir. %10 bilgisi olan bir insanı %40 düzeyine çıkarmak dahi önemli bir faydadır. Dr. Yılmaz ikinci olarak ise eczacıların burada çok önemli olduğunu belirtmiştir. Doktor otoritedir; kural koyar. Eczacılara çok büyük iş düşmektedir. Türkiye Diyabet Vakfı en çok sorulabilecek sorularla ilgili eczacılara yönelik kitap çıkarmıştır. Sn. Ecehan Balta (Türk Eczacıları Birliği temsilcisi) eğitici eczacılar yetiştirme çabalarını aktarmıştır. Diyabet, Türk Eczacıları Birliği nin standart eğitim programlarına alınmıştır. Diyabet hastası her sağlık profesyoneli ile temasa geçtiğinde eğitilmelidir. Her diyabet hastası eczaneye gelmektedir. Dünya Eczacılar Birliği ile geliştirilen farmasötik bakım programına yönelik bir alt yapı hazırlığı devam etmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bu çalışma grubunda yer alma isteği dile getirilmiştir. 15

17 Dr. Hatun diyabet yaz kamplarının standardizasyonu ve akran eğitimi konusunda çalışmakta olup eğitim açısından yeni kitap yazmak yerine elimizdekileri toparlamanın önemini vurgulamıştır. Dr. Şahbaz Kırklareli deki bir akran eğitimi tecrübesini paylaşmıştır. Köy muhtarlarının tansiyon ölçme eğitimine alınması sonucunda birçok yeni vaka yakalandığı belirtilmiştir. Benzer bir yaklaşımla köyde bir kişiye glukometre eğitimi verilebilir. Prof. Dr. Emel Alphan (Türkiye Diyetisyenler Derneği temsilcisi) ilk üç çalışma grubunda yer almaları gerektiğini belirtmiştir. Korunma açısından devlet politikası oluşturulmalıdır. Bu kadar beyaz ekmek varken diyabeti önlemek mümkün değildir. %60 randımanlı un yerine %80-85 e çekilmesi mümkündür. Eğitim vermek davranış değiştirmek anlamına gelmemektedir; gerçekten davranış değişikliği sağlanmalıdır. Çeşitli yerlerde belirli gruplara eğitim verilmekte, ancak bundan pek çok hasta yararlanamamaktadır. Daha geniş kitlelere ulaşmak için televizyon kullanılabilir. 16

18 4. Çalışma Grubu: Diyabet Sağlık Ekibi İçin Stratejik Yönelimler, Koordinasyon ve Planlama Sunulan konu başlıkları: Diyabet tedavi, izlem ve bakımında görev alan sağlık ekibinin tanımı (uzman hekim, aile hekimi/pratisyen hekim, diyetisyen, hemşire, podiatrist ve eczacı) Diyabet sağlık ekibinde ulusal ve bölgesel ihtiyaçların sağlık alanında belirlenmesi Diyabet tedavi, izlem ve bakımında görev alan aşağıdaki sağlık profesyonellerinin rolleri o Birinci basamak aile hekimi/pratisyen hekim o İkinci basamakta diyabet tedavisi ile ilgili çalışan uzman hekimler o İkinci basamakta diyabetin komplikasyonları ile ilgili çalışan uzman hekimler o Üçüncü basamak hekimleri o Diyetisyenler o Hemşireler (diyabet hemşireleri ve diğer hemşireler) o Eczacılar o Diğer sağlık profesyonelleri Diyabette medikal tedavi ve bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirmeye yönelik mesleki eğitim programları Sağlıkta Dönüşüm Programı nın diyabet sağlık ekibi üzerindeki etkisi Tartışma Dr. Yılmaz diyabet için sağlık ekibi kavramının, hastaların izlenmesinin ve eğitim programlarının önemini vurgulamıştır. Sağlık ekibinin korumada olması önemlidir. Diyabet hemşireleri için en önemli sorun kurumunda diyabet hemşiresi olarak tanınmaması, genel sisteme girmesidir. Ayrıca eczacıların birlikte çalıştığı personelin eğitimi de önemlidir. 17

19 5. Çalışma Grubu: Kademeli Diyabet Tedavi Planlaması ve Organizasyonu Sunulan konu başlıkları: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık ekibinin diyabet ve komplikasyonlarının tedavisindeki rolleri Diyabet tedavi ve izlem algoritmalarının geliştirilmesi ve tedavi protokolleri Prevansiyon ve kendi kendine izlem programlarının tedavi maliyetleri üzerine etkinliği Diyabetlide diğer hastalıkların tedavi planlaması Farklı tedavi yaklaşımlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik araştırmalar Sağlıkta Dönüşüm Programı nın kademeli diyabet tedavi planlaması ve organizasyonu alanına etkisi Tartışma: Dr. Yılmaz birinci basamak hekimin rolü konusunun katıldığı 5 saat süren, konuyla ilgili kurumların olduğu bir toplantıda değerlendirildiğini belirtmiştir. Birinci, ikinci ve üçüncü basamak hekimin rolü bu başlıkta tartışılacaktır. Dr. Yılmaz ayrıca algoritmaların ne olması gerektiği konusunda, uluslararası standartlar üzerinde konsensus oluşturarak ilerlemenin önemini vurgulamıştır. Ulusal Diyabet Kongresi Kurulu nun diyabet tedavi algoritması çalışması bulunmaktadır. 4 Temmuz 2009 da ikinci toplantı, Ağustos ta üçüncü toplantısı gerçekleşecektir. Daha sonra algoritma tüm kurumlara yollanacaktır. Bu algoritmanın omurgası kalın olmayan, pratik şematik bir algoritma olması arzu edilmektedir. Dr. Şahbaz mevcut rehberlerin komplike olması, diyabet ilaçlarında reçete yazamama, insülin yazamama konularını gündeme getirmiştir. Pratisyen Hekimlik Derneği sahaya yönelik bir eğitim yapmıştır. Bu eğitim modelinde Bursa da bir günlük formasyon eğitimi verilmiştir. İkinci gün tanı ve tedavi eğitimi verilmiştir. Üçüncü gün ise yeni bir grubun eğitimi bu grup tarafından verilmiştir. Dr. Yılmaz aile hekimlerinin yeni sistemde eğitim için zaman ayırabilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Hasta eğitiminin de ücretlendirilmesi gereklidir. Dr. Şahbaz eğitim için mesai saati kullanamadıklarını belirtmişti. Dr. Öziltürk ilaç yazma konusunda, raporlamada sıkıntı olduğunu belirtmiştir. Aile hekiminin iş yükü oldukça fazladır. Mümkün oldukça eğitim yapmaya çalışılmaktadır. Örneğin aynı aile sağlığı merkezinde veya ilde paylaşımlar yapılmaktadır. Eğitim aile hekimliği performans değerleri içine sokulmaya çalışılmaktadır. Dr. Öziltürk pratisyen hekimin diyabet tedavisinde çekingenliği söz konusu olduğunu belirtmiştir. Aile hekiminin hastayla geçirilen zamanı daha fazladır. Eğitimler sonucunda aile hekimlerinin diyabet tedavisi konusunda daha cesur oldukları gözlenmektedir. 18

20 Dr. Vatansever Sağlık Bakanlığı standart tanı tedavi kılavuzlarının güncellenmesi ihtiyacını vurgulamıştır. Bu kılavuza uyulmaması bir malpraktis olmalıdır. SGK nın malpraktise yönelten uygulamaları önlenmelidir. Dr. Vatansever Bakanlığın hizmet içi eğitimlerinin standardizasyonu olması gerektiğini belirtmiştir. Neonatal resüsitasyon programı bu açıdan başarılı bir örnektir. Bakanlığın tüm iş yeri hekimleri, diğer pratisyen hekimler, aile hekimleri gibi gruplar için standart eğitimleri olmalıdır. Dr. İmamecioğlu birinci basamak rehberlerinin güncellenmesi çalıştayının 9 gün sürdüğünü ve çok kısa süre önce bittiğini belirtmiştir. Bu rehberler SGK üzerinde etkili olmalıdır. Dr. Arzu Akalın (Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği temsilcisi) Sağlık Bakanlığı aile hekimliği eğitimi içinde diyabet modülünün açıklanması ihtiyacını ve böyle bir geniş platformun bu modüle etki etmesi gerektiğini belirtmiştir. Dr. İmamecioğlu Kasım ayında gerçekleşecek Türkiye Diyabet Kontrol Programı nda bu modülün tartışmaya açılacağını belirtmiştir. 19

Diyabet küresel bir sağlık sorunudur. Tüm dünyada 250 milyon kişiyi etkilemektedir.

Diyabet küresel bir sağlık sorunudur. Tüm dünyada 250 milyon kişiyi etkilemektedir. 1. Giriş 1.1. Dünyada ve Türkiye de Diyabet Diyabet küresel bir sağlık sorunudur. Tüm dünyada 250 milyon kişiyi etkilemektedir. Diyabet vakalarının yaklaşık %5 i çocukluk ve adolesan çağında ortaya çıkan

Detaylı

Diyabet te Yeni Vizyon, Yeni Hedefler ve Çözüm Yolları: Diyabet 2020 Platformu

Diyabet te Yeni Vizyon, Yeni Hedefler ve Çözüm Yolları: Diyabet 2020 Platformu Prof.Dr.M. Temel YILMAZ temelyilmaz@superonline.com 1976 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nden mezun oldu ve yine aynı Fakülte de 1981 yılında İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimini tamamladı. 1986-1987

Detaylı

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2.

TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME & KONTROL PROGRAMI - UDAİS - Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve Diyabet Koordinatörü 25/05/2012, 2. UDAİS, İstanbul SERDAR GÜLER Amasya Trabzon Samsun Anadolu Lisesi Hacettepe

Detaylı

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği

VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET. YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği VERİLERLE TÜRKİYE ve DÜNYADA DİYABET YARD.DOÇ.DR. GÜLHAN COŞANSU İstanbul Üniversitesi Diyabet Hemşireliği Derneği 21.Yüzyılın sağlık krizi: DİYABET Diyabet yaşadığımız yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ OKULLARDA DİYABETLİ ÇOCUKLA YAŞAM EĞİTİMİ AKTİVİTE RAPORU 24 Şubat 2016

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ OKULLARDA DİYABETLİ ÇOCUKLA YAŞAM EĞİTİMİ AKTİVİTE RAPORU 24 Şubat 2016 TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ OKULLARDA DİYABETLİ ÇOCUKLA YAŞAM EĞİTİMİ AKTİVİTE RAPORU 24 Şubat 2016 ) Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABETİMİ YÖNETİYORUM PROJESİ DİYABET YÖNETİMİ KURSU RAPORU (AİLE HEKİMİ, AİLE SAĞLIĞI ELEMANI, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HEKİMİ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK PERSONELİ) Prof.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU

DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ MİSYONU (Dişhekiminin Kazandığı Yeni Misyonun Çıktıları/Faydaları) ÇALIŞMA GRUBU-1 RAPORU TDB 20.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU FDI 2020 VİZYONU REHBERLİĞİNDE İSTANBUL DEKLARASYONU (26-27-28 Mayıs 2014 Kuşadası, Aydın) DİŞHEKİMİNİN GENEL SAĞLIKTAKİ ÖNEMİ VE GELECEKTEKİ

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF. Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi

AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF. Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi AVRUPADA DİYABET HARİTASI VE GENEL PERSPEKTİF Prof. Dr. Şehnaz Karadeniz İstanbul Bilim Üniversitesi Diyabet Dünya çapında ve Avrupa da halk sağlığı sorunu AVRUPADA DİYABET YÜKÜ 20-79 yaşları 2003 2025

Detaylı

Öğretmenler ve sağlık ekibi çocuklar için buluşuyor! 10 EKİM 2011 DEDEMAN / ANKARA

Öğretmenler ve sağlık ekibi çocuklar için buluşuyor! 10 EKİM 2011 DEDEMAN / ANKARA Öğretmenler ve sağlık ekibi çocuklar için buluşuyor! 10 EKİM 2011 DEDEMAN / ANKARA www.okuldadiyabet.org 09.00-09.45 AÇILIŞ Prof. Dr. Şükrü Hatun - ODP Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hülya Günöz - Çocuk

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ. Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü

Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ. Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Yeme Davranışlarının SAĞLIK ETKİLERİ Ziyneti Kocabıyık Türkiye Gazetesi Sağlık Editörü Bu yılın konusu yeme davranışının etkileri Bu yılın cevap aranan soruları ise: Toplum sağlığının iyileştirilmesinde

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER. Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı TÜRKİYE DE HIV/AIDS YÜRÜTÜLEN HİZMETLER Dr. Ayla Aydın Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Tüm dünyada yürütülen programlar ve etkinlikler ile; Toplum genelinin HIV/AIDS konusunda doğru bilgilenmesini

Detaylı

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu

Üniversite Hastanelerinde Meslek Hastalığı Tanısı Çalıştayı. Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Kurum ve Kuruluşlar Arası İşbirliği Çalışma Grubu Raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-ÇSGB İSGGM, Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, Üniversite Hastaneleri Temsilcileri, Meslek Hastalıkları Hastanesi-MHH,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI BESLENME EKİBİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM, AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı UÜ-Sağlık Kuruluşları Beslenme Ekibinin öncelikle

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi Dünya genelinde 4.ölüm nedenidir. Her yıl diyabete bağlı

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı Görüşü. Prof. Dr. Nurhan İNCE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı Görüşü. Prof. Dr. Nurhan İNCE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı Görüşü Prof. Dr. Nurhan İNCE Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Anahtar Gerçekler 2014 yılı, 18 yaş üzeri yetişkinlerde

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Yadigar GÖKALP Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi SAĞLIK HARCAMALARI 03.07.2012 MEDULA-1 MEDULA NEDİR? MED(ikal) ULA(k) (Tıbbi haberci-haberleşme)

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

Diyabete Bağlı Akut ve Kronik Komplikasyonların Azaltılması

Diyabete Bağlı Akut ve Kronik Komplikasyonların Azaltılması Diyabete Bağlı Akut ve Kronik Komplikasyonların Azaltılması Doç.Dr. A.Çınar YASTI Ankara Numune EA Hastanesi Prof. Dr. Temel YILMAZ İstanbul Üniv. Tıp Fak. Endokrinoloji ve Metabolizma BD, Türkiye Diyabet

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU :

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : 1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1993 Y.Lisans Beslenme ve

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde.

Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Dünya nüfusunun 1.2 milyarını adolesanlar oluşturmaktadır (dünya tarihindeki en yüksek rakam..) Bu nüfusun %85 i gelişmekte olan ülkelerde. Yaşadıkları toplumlardaki birbirinden çok farklı politik, ekonomik,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME ve PROGRAM PLANLAMA Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr 1 HEDEFLER.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını bilme İşyerlerinde

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

DİABTÜRK TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI

DİABTÜRK TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI DİABTÜRK TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI 13 Ekim 2011 Antalya Prof. Dr. Banu Çakır, HÜTF TÜRKİYE DİYABET ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM Planı (2011-2014) Amaçlar: 1. Diyabetin önlenmesi 2.

Detaylı

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite

Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi Yaşlılarda Fiziksel Aktivite 1. GRUP : YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ve SAĞLIKLI YAŞLANMA BAŞKAN : Uzm. Dr. Ümit ATEŞKAN SEKRETERLER : Doç. Dr. Zeynep Dilek AYDIN Uzm. Fzt. Burcu FIRAT MEB müfredat programına kronik hastalıklar

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AKILCI İLAÇ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Uzm. Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürü AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı,

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

YAŞLI DOSTU DÖŞEMEALTI ÖRNEĞİ

YAŞLI DOSTU DÖŞEMEALTI ÖRNEĞİ YAŞLI DOSTU DÖŞEMEALTI ÖRNEĞİ Prof. Dr. Hakan YAMAN* *Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği ABD, Antalya Yaşlı Dostu Kentler uygulamasında belirlenen sekiz hizmet alanı içerisinde toplum

Detaylı

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur?

Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversitelerde Çözüm Odaklı Bir Yönetim Modeli Nasıl Kurulur? Üniversiteler, misyonları ve kuruluş yapıları gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından oldukça farklı organizasyonlardır. Bilimsel araştırma

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği. Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği Prof.Dr.Ayşe Beşer Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ayse.beser@deu.edu.tr Kültür, inanç Fiziksel çevre SAĞLIK Yaşam koşulları Ekonomik

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi EMCDDA Türkiye Temas Noktası TUBİM Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER

ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 1 ARAŞTIRMA BİLGİ SİSTEMLERİ VE SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ŞUBESİ TARAFINDAN TAMAMLANMIŞ VE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 2 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KAYNAKLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER: 3 Sağlığın Adresi Spordan

Detaylı

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program)

Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) Pestisit Yürütme Kurulu (PSC, Pesticide Steering Committee) TOPLANTISI (EFSA Katılım- Öncesi Program) 11-12 Haziran 2013 Parma-İTALYA Dr.Pelin AKSU Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 25.12.2013

Detaylı

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI

ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI ONKOLOJİ ECZACILIĞINA DOKTOR BAKIŞI Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Ankara 05.04.2014 Akılcı İlaç Kullanımı İçin Sorumluluk Sahibi Taraflar Hekim Eczacı Hemşire Diğer sağlık personeli

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ DİYABET ÇALIŞMA GRUBU GEÇMİŞ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAKLAR TOPLANTISI

ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ DİYABET ÇALIŞMA GRUBU GEÇMİŞ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAKLAR TOPLANTISI ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİ VE DİYABET DERNEĞİ DİYABET ÇALIŞMA GRUBU GEÇMİŞ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPILACAKLAR TOPLANTISI RAPORU VE KARARLARI 27 ŞUBAT 2016 İSTANBUL 1. Açılış ve

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu I.Stratejik Planı 2010-2014 24-25.03.2010 Tarihli TDB MYK Kararı İle Kabul Edilmiştir. - Giriş - İçindekiler - Komisyon başkanının önsözü - Komisyon

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri

Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Hakları, Yükümlülükleri ve Sağlık Bakanlığı nın Faaliyetleri Dr. Sedat GÜLAY Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Devlet Devletin Ödevi İşverenlerin

Detaylı

HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONĐK DURUMLAR BĐRĐMĐ

HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONĐK DURUMLAR BĐRĐMĐ DÜNYADA VE TÜRKĐYE DE BULAŞICI OLMAYAN KRONĐK HASTALIKLARLA MÜCADELE POLĐTĐKALARI HAZIRLAYAN : AYTEN ALP YALOVA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONĐK DURUMLAR BĐRĐMĐ Yirminci yüzyılda

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D.

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017

SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 SAĞLIK HİZMETİ GERİ ÖDEMELERİ VE YALIN UYGULAMALAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın Uygulamaların İlişkisi 2 Sağlık Hizmeti Geri Ödemeleri ile Yalın

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI DİYABET YÖNETİMİ- DİYETİSYEN EĞİTİMİ RAPORU Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hazırlayan: Uzm. Hem. Esma GÜNEY KIZIL- Tıbbi

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır.

www.eurolab.org/cookbooks.aspx EUROLAB kısa haberler bülteni 3 ayda bir yayınlanmaktadır. Bunlarda TURKLAB haberleri de yer almaktadır. Modern Laboratuvarlar izole olarak çalışmamalıdırlar. Çalışmalarına yön verecek bilgi erişimi ve paylaşımı için bir çatı örgütü altında buluşmalıdırlar. Türkiye'de özel ve kamu sektörüne hizmet sunan tüm

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI OBEZİTE DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Sabahattin KOCADAĞ Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı Dünyada her yıl 2,8 milyon insan, fazla kilolu (obezite de dahil) olmak nedeniyle

Detaylı

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF-

OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2010-2014) OBEZİTE İLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI & TÜRKİYE DİYABET KONTROL PROGRAMI -TGDF- Doç. Dr. Serdar GÜLER Türkiye Obezite ve

Detaylı

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi

Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa - Demokratik Yurttaş Eğitimi Avrupa Birliği Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (DVİHE) Hibe Programı Proje No: TR2009-0136.01-02-136 (HRE-136) Bu yayının

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ TOPLANTISI İZMİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ 22 Şubat 2013 Prof. Dr. Behzat ÖZKAN İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI

KOMİTE ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Hastanesindeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış aralıklarla yapılan toplantıların

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI

VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL STRATEJİLERİ EYLEM PLANI VETERİNER HEKİMLİK ALANINDA ANTİMİKROBİYEL DİRENÇ İZLEME ve KONTROL GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ve HALK SAĞLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI A Veteriner Hekimlik Alanında Antimikrobiyel

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı