Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Diyabet Özel Sayısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Diyabet Özel Sayısı"

Transkript

1 Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Diyabet Özel Sayısı Y l: 15 - Say : 55 -

2 BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane olarak projelendirilip, inşa edilen ülkemizin ender özel hastanelerinden biridir. Avrasya Hospital; 51 yoğun bakım olmak üzere 135 nitelikli hasta yataklarına sahiptir. 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathane, 3 doğumhane, 3 küçük cerrahi müdahale odası mevcuttur. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, KVC Yoğun Bakım Ünitesi, Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Üniteleri, Onkoloji Merkezi (Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji Ünitesi) bulunmaktadır. 50 adet modern poliklinik odası, yüksek teknolojisi ve deneyimli kadrosu, 4200 m 2 lik kapalı, 1000 m 2 lik açık otoparkı ile 7 gün 24 saat hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. 24 Saat Acil Hizmet Genel Cerrahi Onkoloji Kad n Hastal klar ve Do um Çocuk Sa l ve Hastal klar ç Hastal klar Kulak Burun ve Bo az Nöroloji Beyin, Omurilik ve Sinir BÖLÜMLERİMİZ Cerrahisi (Nöroflirurji) Gö üs Hastal klar Gö üs Cerrahisi Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Göz Hastal klar Difl Sa l Ortopedi ve Travmatoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİ Üroloji Estetik-Plastik Cerrahisi El ve Mikro Cerrahi Psikiyatri Cilt Hastal klar Beslenme ve Diyet Eriflkin Yo un Bak m Koroner Yo un Bak m Yeni Do an Yo un Bak m Onkoloji Merkezi Kanser Teflhis ve Tedavisi Radyasyon Onkolojisi Kemoterapi Ifl n Tedavisi Lineer Akseleratör (Linak) Kobalt Ayg t Simülatör Üç Boyutlu (3D) Tedavi Planlama Onkoloji Yo un Bak m Genel Cerrahi Acil Cerrahi Kanser Cerrahisi Endoskopik Cerrahi Sünnet Endoskopi Ünitesi Gastroskopi Duodenoskopi E.R.C.P. Kolonoskopi Rektoskopi Gö üs Hastal klar Bronkoskopi Transtorasik ne Aspirasyonu Plevral Biyopsi Torasentez Plörodesiz Solunum Fonksiyon Testleri Allerji Testleri Kardiyoloji Koroner Anjiyografi 128 Kesit BT Anjiyo MR Anjiyo Damarlar n Doppler Tetkiki Periferik Anjiyografi Kalp Anjiyografisi Balon Anjiyoplasti Stent Tak lmas ASD VSD PDA Kapat lmas Valvüloplasti DSA ile Damarlar n Tetkiki Kal c Kalp Pili Tedavisi Periferik Anjiyografi (Alt-Üst- Ekstremite-Karotis-Renal-Beyin Anjiyografisi) Ekokardiyografi Eforlu EKG EKG Stres Eko Holter Tansiyon Holter Kardiovasküler Cerrahi Eriflkin Koroner Arter BYPASS Kalp Kapak Cerrahisi Do ufltan (Konjentinal) Kalp Hastalıkları Cerrahisi Büyük Aort Damarı Cerrahisi Bacak Atardamarları ve Varis Karotis (fiahdamarı) Ameliyatları Nöroloji EEG A r Tedavisi Göz Ünitesi FFA (Göz Anjiyosu) Görme Alan Belirleme Ünitesi Argon Laser Yag Laser Kontakt Lens Üroloji Böbrek Tafl K rma Ünitesi (ESWL) Pnömatik Tafl K rma Sistoskopi Üreteroskopi Renoskopi Sünnet Dermatoloji (Cildiye) Laser Uygulama Ünitesi Kal c Epilasyon Cilt Gençlefltirme Varis Tedavisi Elektrokoterizasyon Krioterapi Radyoloji Emar-MR (Manyetik Rezonans) Multislice Tomografi 128 Kesit Tomografi (Dijital Anjiyo) Ultrason Renkli Doppler Mamografi Fluoroskopi Konvansiyonel Röntgen Laboratuvar Biyokimya CHEK-UP Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvar Histopatoloji Sitoloji Frozen nceleme Hasta Bafl Giriflimler MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ Nitelikli uzman kadrolar m z ile bireylerin teflhis, tedavi, bak m ve koruyucu sa l k hizmetlerini kapsayan uygulamalar m z, etik de erlere ba l, hasta haklar na sayg l, dil, din, rk ve cinsiyet ayr m gözetmeksizin kaliteli ve ekonomik olarak sunmakt r. Ça dafl bir yönetim sistemi, t bbi uygulamalar ve teknolojisi ile örnek gösterilen, toplumun beklentileri ile hastalar m z n tüm sa l k gereksinimlerini karfl layan ve bu özellikleri ile öncelikle tercih edilen, güvenilir, standart, kurumsal, sayg n bir sa l k kuruluflu olmakt r. De iflim ve geliflime aç kl k fiefkat ve güleryüzlülük Çevreye ve insana sayg Tak m çal flmas na olan inanç Güvenilirlik HASTANEMİZ SGK, BANKALAR VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI İLE ANLAŞMALIDIR. 2

3 Yön. Kur. Başkanı Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Baflk. Op. Dr. Hüseyin Urlu Hastanemizi Temelden Yeni Teknolojilerle Büyütmeye, Modernize Etmeye Devam Ediyoruz... Kurumlar Vergisi Dalında 3 Kez Bronz Madalya Hastanemiz Onkoloji Merkezine 3,5 Milyon Dolarlık yeni Trilogy (Accelerator) cihazı alındı. Avrasya Hospital 1999 yılında açıldığından bu yana kanser teşhis ve tedavi merkezine sahiptir ve kanserle mücadele konusunda önemli yatırımları siz hastalarımız için yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Avrasya Hospital radyoterapi yapılabilen, ruhsatlandırılmış Radyasyon Onkoloji Merkezi olan ilk özel hastanedir. Yenilenen Linak cihazımızdan sonra Cobalt 60 radyoterapi cihazı sökülerek yerine TRILOGY (Accelerator) radyoterapi cihazı alındı ve montajı yapılıyor. Böylece hastanemizde 2 adet yeni üst düzey Radyoterapi cihazı oldu. Bu sistem ile tek cihazda, tüm vücut veya baş ve boyun bölgesinde kanser tedavisinde en uygun tedavi şeklini ve tedavileri sağlayacak, hastalarımıza daha hızlı ve konforlu ışın tedavisi imkânı verecektir. Kanser tedavisinde 15 yıllık tecrübemizi ve birikimimizi bu yeni gelen sistem ile taçlandırarak kanserli hastalarımıza daha etkin ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sağlayabileceğiz. Medikal Onkoloji Bölümü Doç. Dr. Mahmut İlhan önderliğinde ile hizmetini sürdürmektedir. Patoloji Uzmanı Dr. Nilgün Demirbağ ile Patoloji Laboratuarı açıldığı günden itibaren Histopatoloji, Sitoloji, Frozen İnceleme ve hasta başı girişimlerde (ameliyat ve endoskopi yapılması anında) cerrahların endoskopistlerin yanında erken ve hızlı teşhis koyabilmektedir. Radyoloji / Görüntüleme Merkezimizde 3 tecrübeli Radyolog bulunmaktadır. MR (Emar Manyetik Rezonans), Multislice Tomografi, 128 Kesitli Tomografi (Digital Anjiyo yapabilen tümör yazılımı olan) ve yenilenen Üst Düzey Ultrason cihazları, Renkli Doppler, Mamografi, Fluoroskopi, Konvansiyonel Röntgen cihazları ile tümör ve kanser teşhisinde önemli imkanlara sahibiz. Endoskopik tetkiklerde ise, 4 Uzman kadrosu ile Gastroskopi, Duedenoskopi, E.R.C.P, Kolonoskopi, Rektoskopi yapılmakta Bronkoskopi, Sistoskopi vs. diğer endoskopik işlemleri de aynı anda uygulanabilmektedir. Ayrıca her çarşamba kanser alanında uzmanlaşmış hekimle tümör konseyleri yapılmaktadır. Tümör Kanser konseylerinde Medikal Onkolog, Radyasyon Onkologu, Radyologlar, Klinisyenler, Cerrahlar bulunarak her hafta birçok hastanın dosyası incelenmekte ve tetkik ve teşhisleri tamamlanmakta, tedavi planları yapılmaktadır. Konseyde doktorlar bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşmakta, konseyden çıkan sonuçlar hastalarımıza şifa olarak dönmektedir. Kanserin hem erken teşhisinde hem de erken tedavisinde önemli bir hastaneyiz. Avrasya Hospital, Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir felsefesiyle, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, kalite ve işletmede verimlilik politikası ile ilk açıldığı günden bu yana hastalarına ekonomik ve kaliteli hizmet sunmaktadır. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Dergimizin bu sayısında da siz değerli okuyucularımıza ve diyabetli hastalarımıza Diyabetle Yaşam ve diyabetten korunma yolları, teşhis, tedavi aşamaları konularında değerli bilgiler, yeni kurulan TRILOGY (kanser tedavi cihazının) haberini vermeye çalıştık. Sağlık ve sevgi sunuyor. Sağlık ve mutluluk diliyoruz. Ekim - Kasım - Aralık, 2014 Sahibi : Op. Dr. Hüseyin Urlu Genel Yay n Yönetmeni: Op. Dr. Tamer Sözen Yaz flleri Müdürü: Ömer Urlu Yay n Koordinatörü: brahim Urlu Bilgi fllem ve letiflim: Güner Mollao lu - Gülay Tunçel Uz. Dr. Ahmet Altun Prof. Dr. Ali Bayram Op. Dr. Ali Güven Ak nc Doç. Dr. Ali Rıza Cenal Uz. Dr. Ali Vardar Op. Dr. Attila Okur Op. Dr. Arman Çitçi Uz. Dr. Ayflegül Navdar Uz. Dr. Banu Altoparlak Op. Dr. Bülent Öztürk Uz. Dr. Celal Gölgeci Op. Dr. Coşkun Görmüş Doç. Dr. Çetin A. Evliyaoğlu Uz. Dr. Deniz Yardımcı Op. Dr. Ebru Topuz Uz. Dr. Ersin Sar Prof. Dr. Esat Akıncı Dt. Eylem Uslu Op. Dr. Ferhat O uz Op. Dr. Fuat Kurflun Op. Dr. Galip Arda Pelen Op. Dr. Gamze Baykan Uz. Dr. Handan Yaflar YAYIN KURULU Baflhemflire: Gülay Aziret Op. Dr. Hasan Lice Op. Dr. Hüseyin Urlu Uz. Dr. Ifl l Soysal Op. Dr. stepan Suna Op. Dr. Kemal Y ld r m Uz. Dr. Mecdi H. Ergüney Doç. Dr. Mahmut İlhan Prof. Dr. Mehmet Meriç Op. Dr. Mehmet Koç Uz. Dr. M. Ali Talay Uz. Dr. Nilgün Demirba Dr. Nur Arslan Op. Dr. Nurcan Dalan Op. Dr. Özgür Çetiner Op. Dr. Özgür Odabafl Op. Dr. Özgür Ortak Uz. Dr. Suzan Uzan Uz. Dr. fienay S ld r Op. Dr. Tamer Sözen Dr. Türkan Kasabal Uz. Dr. Türkan Zeybel Uslu Uz. Dr. Züleyha Ö. Kadehçi YAYIN DANIfiMA KURULU Prof. Dr. Ayan Gülgönen - Prof. Dr. Bülent Ergun Prof. Dr.Lemi brahimo lu - Prof. Dr. Rafet Yi itbafl Prof. Dr. Türker Özkan - Prof. Dr. Hasan Serdaro lu Prof.Dr. Kürflat Bozkurt - Op. Dr. Halil Önsoy Op. Dr. Halil Toplamao lu LET fi M: Befltelsiz Mahallesi Seyit Nizam Caddesi 101. Sk. No:107 Zeytinburnu - stanbul Tel:(0212) (pbx) Fax: (0212) Grafik, Tasarım ve Baskı: Litros Yolu Fatih Sanayi Sitesi No: Topkap - stanbul Tel: (0212)

4 AVRASYA HOSPITAL HABERLER DİYABETLİLER DERNEĞİ Üyelerini Yat Gezisinde Ağırladık... Doğru sonuçlar ve doğru tedaviler için sürekli takip içerisinde olmak, sürekli besin değerlerini dikkate almak şart. Misafirlerimiz şeker hastalığı ile tanışma hikayelerini Avrasya Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Ergüney hocamızla paylaşarak detaylı bilgiler aldılar. Etkinlikte Diyabetliler ve Engelliler Derneği Başkanı Adnan Saygılı, Özel Diyabetliler grubu Başkanı Seyit Serhat Mamaç, Diyabet Sofrası İnternet Yöneticisi Turgay Altıncı, Trimpeks ürün müdürü Aslı Derya Gülmüş, Diyabet hastaları ve yerel basından İstanbultimes ekibi hazır bulundu. Etkinlikte konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Ergüney Diyabetle barışık bir hayat şarttır. dedi. Dr. Ergüney Aile içerisinde yer alan kalıtsal getiriler sonucunda ya da başka etkenlerden dolayı kişi diyabete yakalanabilir. Bu gibi durumlarda bu hastalık ile ömür boyu yaşamayı öğrenmek şart. Bu yüzden kesinlikle doktor tarafından sunulan önerilere kulak vermek gerekli. Ayrıca en çok dikkat isteyen şeylerin başında kişinin beslenmesi geliyor. Yeme içme yönünden kişi ne tükettiğine, ne kadar tükettiğine dikkat etmek zorunda. Doğru sonuçlar ve doğru tedaviler için sürekli takip içerisinde olmak, sürekli besin değerlerini dikkate almak şart. Ancak bu sayede bir hayat boyunca bu hastalık ile birlikte yaşayabilirsiniz. Doğru sonuçlar için sıkı bir takip ve düzenli beslenme şarttır dedi. 4

5 AVRASYA HOSPITAL HABERLER KANSER TEDAVİSİNDE İLERİ TEKNOLOJİ TRILOGY CİHAZI ÇOK YAKINDA HİZMETİNİZDE... TRILOGY TEKNOLOJİSİ; YOĞUNLUK AYARLI TEDAVİ ARK TEDAVİSİ STEREOTAKSİK RADYOTERAPİ/RADYOCERRAHİ IGRT (GÖRÜNTÜ KILAVUZLUĞUNDA RADYOTERAPİ) özellikleri tek cihazda toplanmıştır... Yenilenen Linak cihazımızdan sonra Cobalt 60 radyoterapi cihazı sökülerek yerine TRILOGY (Accelerator) radyoterapi cihazı alındı ve montajı yapılıyor. Böylece hastanemizde 2 adet yeni üst düzey Radyoterapi cihazı oldu. Bu sistem ile tek cihazda, tüm vücut veya baş ve boyun bölgesinde kanser tedavisinde en uygun tedavi şeklini ve tedavileri sağlayacak, hastalarımıza daha hızlı ve konforlu ışın tedavisi imkânı verecektir. Kanser tedavisinde 15 yıllık tecrübemizi ve birikimimizi bu yeni gelen sistem ile taçlandırarak kanserli hastalarımıza daha etkin ve ulaşılabilir bir sağlık hizmeti sağlayabileceğiz. YEREL BASIN AVRASYA HOSPİTALE TAM NOT VERDİ. Yerel basın ekibi hastanemizi ziyaret ederek, hastanemiz hakkında detaylı bilgiler aldılar. AVRASYA HOSPITAL İ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden hastane olarak projelendirilip, inşa edilen ve bu özelliğiyle sayılı özel hastaneler arasında yer alan Avrasya Hospital 1999 yılında İstanbul un Zeytinburnu ilçesinde hizmete girdi. Tüm hizmetlerinde hasta ve hasta yakını memnuniyetini ve hasta haklarını esas alan Avrasya Hospital, Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü ne layık görülen ilk özel sağlık kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Tüketici dergisi, Tüm Tüketicileri Koruma Derneği,Uluslararası First Busines dergisi, gibi kuruluşlardan alınmış Yılın Sağlık Kuruluşu, Sağlıkta Yılın Markası, Markaları marka yapan altın adamlar ödülleri bulunmaktadır. Kalıcı ve sürdürülebilir bir kalite için, bütün dünyanın kabul ettiği ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ni 11 yıldır gururla taşıyan Avrasya Hospital; bu doğrultuda; idari ve medikal alandaki tüm çalışanlarına yönelik sunduğu eğitimlerle kalitesinin en üst düzeyde devamlılığını amaçlamaktadır. Avrasya Hospital olarak öncelikli hedefimiz; halkımızın ve tüm insanlığın sağlık sorunlarına, çağdaş olanaklarımız ve uzman kadrolarımızla, yerinde, acil, etkin, kaliteli ve ekonomik çözümler üretmektir. 5

6 AVRASYA HOSPITAL HABERLER DUBAİ Lİ İŞADAMI NASSER BİN ABDULLATİF ALSERKAL HASTANEMİZDE TEDAVİ OLDU... Dubai nin tanınmış iş adamlarından Avrasya Hospital i tercih edenler arasında. Nasser Bin Aldullatif Alserkal tedavi sonrasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Genel Koordinatör İbrahim Urlu yu ziyaret ederek teşekkürlerini sundu. Dubai li işadamı Avrasya Hospital ailesine Bütün dünyayı gezip görme şansı elde ettim. Sağlık sorunlarımda gittiğim ülkelerde böyle güler yüzlü ekip ve başarılı tedavi süreci yaşamadım. Tedavi olduğum sürede bana gösterilen ilgi ve alaka çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim dedi. Hastaneyi çok beğendiğini dile de getiren Dubaili iş adamı Nasser Bin Aldullatif Alserkal yeni kurulan hastane projesiyle ilgilide detaylı bilgiler alıp birlikte çalışma isteğinde dedi. Prof. Dr. AYDIN AYAYDIN dan Avrasya Hospital e Ziyaret... İstanbul Bakırköy İlçesi Eski Milli Eğitim Müdürü Fevzi Ektiren Kalp ve Damar Cerrahisi ekibimiz tarafından Bypass ameliyatı oldu. Başarılı bir operasyon geçiren Ektiren i, CHP 21. Dönem İstanbul Milletvekili TBMM Medya Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanlığı ve Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği yapan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Genel Koordinatörümüz İbrahim Urlu eşliğinde ziyaret etti. Prof. Dr. Ayaydın, ziyaret sonrasında Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Meriç, Kalp ve Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esat Akıncı, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenal den bilgi aldı. ARAMIZA YENİ KATILANLAR Uzm. Dyt. Ezgi MUMCU Diyetisyen Op. Dr. Orkunt ÖZKAPTAN Üroloji Op. Dr. Güzin YILDIRIM Göz Hastalıkları Yeditepe Üniversitesi Beslenme Ve Diyetik Bölümü nde lisans eğitimini tamamladı. GATA (Gülhane Askeri Tıp Akademisi), Haydar Paşa Numune Hast., İstanbul Üni. Tıp Fak., Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi... gibi bir çok hastanede eğitimlerinin devamını ve stajlarını başarılı bir şekilde tamamlayarak Uzman Diyetisyen ünvanını aldı Eylül ayı itibariyle Avrasya Hospital de görevini sürdürmektedir da Almanya da doğdu yılına kadar Almanya da Yaşayan Özkaptan yılları arasında İstanbul Üni. Tıp Fak. okudu. Daha sonra Okmeydanı Eğitim Ve Araş. Hast. Üroloji Uzm. ihtisas yaptı yılında Kastamonu Taşköprü Devlet Hast. mecburi hizmetini tamamladı Almanya LAPAROSKOPİK cerrahi eğitimi aldı Ekim ayı itibariyle Avrasya Hospital de görevini sürdürmektedir Ordu doğumlu. İlk, Orta, Lise eğitimini Ordu da bitirdi. İst. Üni. Tıp Fak. mezunu. Haseki Eğt. Araşt. Hast. ihtisasını tamamladı. Evli ve 2 çocuk annesi Ekim ayı itibariyle Avrasya Hospital de görevini sürdürmektedir. 6

7 AVRASYA HOSPITAL HABERLER ÜNLÜLER HASTANEMİZİ TERCİH ETTİ... RAHMETLİ CEM KARACA NIN EŞİ İLKİM KARACA HASTANEMİZDEYDİ... Rahmetli Cem Karaca nın özel insan güzel eşi İlkim Karaca, kanun sanatçısı Özge Doğru Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Urlu, Genel Koordinatörümüz İbrahim Urlu, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Görmüş hocamızla tatlı sohbet sonrasında günün anısına çekilen fotoğraf karesi. Dizilerin Renkli Yüzü; Gökçe SEZER HASTANEMİZDE DOĞUM YAPTI... Mimar Sinan Üniversitesi mezunlarından ve ekranların sevilen dizilerinden Benim İçin Üzülme, Evlerden Biri, Seni Bana Yazmışlar, 24 Saat, Hırsız Polis gibi birçok dizide rol alan tiyatrocu Gökçe Sezer Kolozin Avrasya Hospital i tercih edenler. Kolozin ailesine bebekleriyle birlikte bir ömür boyu sağlıklı günler diliyoruz. SELÇUK URAL, BİZLERİ ZİYARET ETTİ... Müzik dünyasının ünlü isimlerinden olan, oyuncu Hakan URAL ın babası Selçuk URAL Avrasya Hospital ailesini ziyaret etti. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Koordinatör İbrahim URLU, Başhekim ve Uz. Dr. Türkan Uslu, Muhasebe Müdürü Ayşe ÜNAL, Basın Halkla İlişkilerden Gülay TUNÇEL ile hoş sohbetin ardından hastanemizi gezerek uzman kadro ve ekibimiz ile başarılarımızın devamını dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Avrasya Hospital muhasebe ekibini de ziyaret eden Selçuk URAL değerli eserlerini ekibimizle paylaştı... ABD Lİ BASKETBOL OYUNCUSU AVRASYA HOSPİTALİ SEÇTİ... Amerikalı Basketbol Oyuncusu lynetta Jonae Kızer Avrasya Hospital i ziyaret ederek, bir dizi tetkiklerden geçti. Hatay Büyük Şehir Belediyesi Basketbol Takımına transfer olan Vırgınialı oyuncu Kızera ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Avrasya Hospital Ailesi olarak yeni sezonda Hatay Büyük Şehir Belediyesi Basketbol Takımına ve yeni transferi sempatik hareketleriyle ilgi odağı olan misafir sporcumuz bayan Kızeraya başarılar diliyoruz. 7

8 Şeker Hastalığı ile Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Hastalığı Arası Diabetes Mellitus ve Koroner Kalp Hastalığı nın Önemi Ve Görülme Sıklığı Hem Diabetes Mellitus (DM), yani, şeker hastalığı, hem de koroner kalp hastalığı (KKH) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini korumaktadır. Teşhis ve tedavideki ilerleme ve yeniliklere rağmen bu ikili en ciddi sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında, mortalite ve morbiditenin majör nedeni olma yolunda gittikçe artan bir rol üstlenmektedir. Çalışmalar, tüm dünyada kardiyovasküler hastalıklardan ölüm oranının 1990 ve 2020 yılları arasında, % 28.9 dan % 36.3 e yükseleceğini göstermektedir Ortalama ömrün giderek uzaması hem şeker hem de kalp hastalıklarının artmasına ve bu hastalıkların bir arada görülme sıklığının artmasına neden olmaktadır. Diyabet ve koroner kalp kalp hastalığı çoğunlukla kırklı yaşlarda başlamakta, 50 yaşından sonra daha da sık görülmektedir. Bilimsel çalışmalar hem erkekte hem de kadında tip 2 diyabet sıklığının yaşla arttığını ortaya koymuştur. Diyabet dünya genelinde sıktır; toplumun % 2 sinde, > 35 yaşındakilerin % 4 ünde, > 65 yaşındakilerin ise % sinde diyabet vardır. Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı 1957 yılında Trabzon da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Trabzon da tamamladı da Erzurum Atatürk Üniv.Tıp Fak. mezun oldu. İç Hastalıkları Uzmanlığını aynı fak., Kardiyoloji İhtisasını Konya Selçuk Üniv. Tıp Fak. de tamamladı de Doçent, 1993 de Profesör oldu. Trabzon Karadeniz Teknik Üniv. Konya Selçuk Üniv. Öğretim Üyeliği Manisa Celal Bayar Üniv. Tıp Fak. Kurucu Dekanlığı yapmıştır. Trabzon Numune Eğit. ve Arş. Hast. Kardiyoloji Kliniği kurucu şefliği, Ahi Evren Göğüs, Kalp Damar Cerrahisi Eğit. ve Arş. Hast. Kardiyoloji Kliniği Şefliğini yürütmüştür. İyi derecede ingilizce bilmektedir yılı itibariyle Prof. Dr. Ali Bayram Avrasya Hospital de görev yapmaktadır. Şeker hastasının kalp-damar hastalığına yakalanması için kan şekerinin çok yüksek olması veya diyabet yaşının çok uzun olması gerekmemektedir. 8

9 Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Koroner Kalp ndaki İlişki Diyabet dünyada 150 milyondan fazla insanı etkilemekte olup, gelecek yılda obezitede artışa ve yaşlanmaya bağlı olarak bunun iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bunun dışında, 60 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık yarısında yakın gelecekte metabolik sendrom gelişecektir. Şeker hastalarında, kardiyovasküler hastalıkların her şeklinde mortalite 2-8 kat daha yüksektir. KKH diyabetiklerde bütün ölümlerin % 75 inden sorumludur. Diyabetli hastaların yarısında teşhis konulduğu anda vasküler komplikasyonlar, yani damar bozuklukları, gelişmiş olmaktadır. Bu nedenle erken teşhis önemlidir. Ancak ne yazıkki diyabetlilerin yarıya yakını teşhis konulmamış halde yaşamlarına devam etmektedirler. Koroner arter hastalarının % 20 sinde aşikar diyabet olduğu, % 30 unda glukoz tolerans testinin bozuk olduğu ve % 5 kadarında da bozulmuş açlık glukozu bulunduğu gösterilmiştir. Akut miyokard infarktüsü (kalp krizi) geçiren hastalarda hastaneden çıkmadan yapılan glukoz tolerans testinin % 30 a varan hastada önceden bilinmeyen glukometabolik bozukluğu ortaya çıkardığı ve daha önemlisi glukoz toleransı bozuk olan gurupta uzun süreli gidişatın daha kötü olduğu ortaya konulmuştur. Ülkemizde koroner kalp hastalığı (KKH) ile ilgili olarak yapılan TEKHARF çalışmasına göre ülkemizde 1.6 milyon kalp hastası bulunmaktadır. Yılda kişi KKH ndan ölmektedir. Ülkemizde de ölümlerin en önemli nedeni % 43 ile KKH dır. Ülke genelinde 3.8 milyon KKH hastası olduğu tahmin edilmektedir ; yılda civarında koroner olay meydana gelmekte, bu hastaların i ani ölümle sonuçlanmakta, i ise tedaviye alınmaktadır. Ülkemiz, koroner kaynaklı kadın ölümleri yönünden Avrupa da birincidir, yaşları arasında İKH kökenli ölüm oranı ise Avrupa ülkeleri arasında en yüksek düzeydedir. Ülkemizde KKH sıklığı; 40 yaşından önce % 1, yaş grubunda % 2, yaş grubunda % 12 ve 60 yaş üzerinde % 20 den fazladır. TEKHARF çalışmasında, ülkemizde Tip 2 Diyabetli sayısının yılda ortalama % 6 veya 120 bin arttığını ortaya koymuş, bunun da kardiyovasküler sağlığımız için kaygı verici olduğunu vurgulamıştır. Diyabetin, sistolik kan basıncı, santral obezite ve dislipidemiden ( kan yağlarında anormallik) bağımsız olarak kardiyak olayları % 70 dolayında yükselttiği gösterilmiştir. Koroner Kalp Hastalığında Risk Faktörleri Günümüzde kabul edilen önemli koroner kalp hastalığı risk faktörleri şunlardır: 1. Yaş : Erkeklerde 45, kadınlarda 55 veya erken menopoz) 2. Cins: Erkeklerde daha sık 3. Aile öyküsü : Birinci derece akrabalardan (anne, baba, kardeş) erkekte 55, kadında 65 yaşından önce kalp damar hastalığı, kalp krizi (infarktüs) veya ani ölüm bulunması 4. Sigara ve diğer tütün ürünlerini içiyor olmak 5. Hipertansiyon : Kan basıncı 140/90 mmhg veya antihipertansif tedavi görüyor olmak 6. Hiperkolesterolemi : Total kolesterol 200 mg/dl, LDL-kolesterol 130 mg/dl 9

10 Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı 7. Düşük HDL-kolesterol (iyi kolesterol) değeri (<40 mg/dl). HDL-kolesterolün 60 mg/dl üzerinde olması hastalık riskini azaltmakta ve risk hesaplamalarında bir risk faktörünün düşülmesini sağlamaktadır. 8. Diabetes mellitus : Diyabet bir risk faktörü olmanın yanı sıra, koroner kalp hastalığı varlığına eşdeğer bir risk taşıdığından risk değerlendirmesinde ayrı bir yeri vardır 9. Hareketsizlik 10. Kilo fazlalığı : Bu konuda en değerli kriter, vücut kitle indeksi ve bel çevresidir. Vücut kitle indeksi, kg olarak ağırlığın, metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir (VKİ: kg/m2). Vücut kitle indeksinin 25 in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 10 cm, kadınlarda ise 88 cm nin üzerinde olması, yalnızca kalp damar hastalığı riskini artırmakla kalmayıp şeker hastalığı, yağ yüksekliği ve tansiyon yüksekliği riskini de artırmaktadır. 11. Stres: Uzun bir zaman sürekli strese maruz kalma, hastalığın gelişmesini kolaylaştırmaktadır. 12. Depresyon: özellikle son yıllarda depresyon da kalp damar hastalıkları yönünden risk faktörü olarak kabul edilmeye başlandı. Şeker hastalığının ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü olduğu uzun yıllardan beri bilinmektedir. Ancak son yıllarda DM ve kardiyovasküler sistem arasındaki ilişkiler daha iyi anlaşılmış ve DM risk değerlendirmesinde kardiyovasküler hastalık eşdeğeri olarak kabul edilmiştir. Gerçekten bu ikili, madalyonun iki yüzü gibidir. Şeker hastalarında kalp-damar hastalıkları gelişme ihtimali sağlıklı kişilere göre erkek ve kadında riski sırası ile iki ile beş kat artmaktadır. Çok sayıda ileriye dönük çalışma bu ilişkiyi doğrulamıştır. Sigara kullanımı, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, sol ventrikül hipertrofisi (kalp kasının irileşmesi) gibi risk faktörlerinin varlığında bile şeker hastalığının eşlik etmesi riski yükseltmektedir. Şeker hastasının kalp-damar hastalığına yakalanması için kan şekerinin çok yüksek olması veya diyabet süresinin çok uzun olması gerekmemektedir. Şeker hastalığının farkına varılmadığı dönemde bile (gizli şeker dönemi, prediyabetik dönem) kalp damarlarında sertleşmeler, kalınlaşmalar, plak oluşumları başlamakta, damarlarda daralma-tıkanma süreçleri ilk günlerde bile kendini göstermektedir. Diyabet süresinin artması ve şeker düzeninin sağlanmaması devam ettikçe bu ihtimal giderek yükselmektedir. Diyabetlilerde Koroner Kalp Hastalığının Belirgin Özellikleri a. Diyabetiklerde sol ana koroner arter hastalığı sık görülür; bu damar, kalbin en büyük ve en önemli damarıdır. b. Diyabetik koroner arter hastalarında çok damar hastalığı, aynı damarda birden fazla yerde tıkanma, yaygın tutulum ve koroner damarların uç kısımlarında tıkanmalar sık görülmektedir. Kollateral denilen yan dalların gelişimi zayıf ve yetersizdir. Diyabetlilerde sol karıncık kasılmasında bozulma daha sık görülür. c. Diyabetik aterosklerotik lezyonlar kollajen yapımında azalma,,yıkımında artış, matriks metalloprotein aktivitesinde ve sitokinlerde artış sonucu çoğu kez kararsız plak özellikleri gösterir. Kararsız plaklar kalp krizine yol açmaktadır. 10

11 Prof. Dr. Ali BAYRAM Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı d. Nöropati (sinir sisteminde bozulma) nedeniyle kalp krizleri diyabetiklerde ağrısız seyredebilmekte, bu yüzden krizin farkına varılamamakta, yani teşhis gecikmektedir. Tip 2 Diyabet hastası, kompleks koroner arter hastalığına rağmen sıklıkla belirti yoktur. Ciddi koroner kalp hastalığı olan birçok diyabetli, daha teşhis konulmaya fırsat kalmadan ölmektedirler. e. Şeker hastalarında kalp krizleri daha ağır seyretmekte, ölümler daha sık görülmektedir. f. Önceden miyokard infarktüsü geçirmemiş diyabetiklerle, miyokard infarktüsü geçirmiş diyabetik olmayanlar benzer mortalite özellikleri göstermektedirler. Erişkin DM hastalarında en başta gelen ölüm nedeni koroner arter hastalığıdır. g. Diyabet premenopozal kadınların koroner kalp hastalığı korunmasını ortadan kaldırır. h. Tip 2 diyabeti olan bir hasta myokard infarktüsü geçirdiğinde bu hastaların sağkalım prognozu, diyabeti olmayan koroner kalp hastalığı hastalarından çok daha kötüdür. ı. Diyabette konjestif kalp yetmezliği (KKY) riski artar. Koroner arter prevalansı düzeltildikten sonra, diyabet KKY ve KKY ne bağlı ölümlerden sorumlu bağımsız bir risk faktörü olarak saptanmıştır. i. Diyabetlilerde, özellikle şeker düzeyinin yüksek seyrettiği hastalarda inme (=felç) daha sık görülmekte, ölüme daha yüksek oranda yol açmaktadır. j.diyabette trombositler (kan pulcukları) daha trombojenik, kolesterol daha aterojenik ve aterotromboz daha yoğun ve saldırgandır. Bu üç özellik, damarların tıkanmasını kolaylaştırmakta, damarlardaki kireçlenmelerin hızlanmasına neden olmaktadır. k.diyabette hipertansiyon daha sıktır. Diyabetik hastaların % 70 inde hipertansiyon ve bunların % ında hipertansiyona bağlı kardiyovasküler ve renal komplikasyonlar saptanmıştır. Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı Yönünden Başlıca Öneriler Diyabetli hastalarda aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır : 1. Diyabetik hastalar koroner kalp hastalığı açısından yakından izlenmeli ve araştırılmalıdır. 2. Kolesterol değerleri yakından takip edilmelidir. Risk faktörleri (dislipidemi gibi) saptanmalı ve düzeltilmelidir. Kolesterol ilaçları önerilmişse mutlaka doktorun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Toplam kolesterol düzeyi 175 mg, LDLkolesterol düzeyi 70 mg ve trigliserid düzeyi 150 mg ın altında ve HDL-kolesterol düzeyi erkeklerde 40 mg /dl, kadınlarda 46 mg/dl üzerinde tutulmalıdır. 3. Kan şekeri kontrolü sıkı bir şekilde yapılmalı, kan şekeri ideal düzeyde tutulmalıdır. Şeker ilaçları aksatılmamalıdır. Hemoglobin A1C değeri % 6.5 un altında tutulmalıdır. Tip 2 Diabetes Mellitus lu hastalarda AKŞ < 108 mg/dl, Postprandiyal kan şekeri< 135 mg/dl olmalıdır. ( mg/dl Tip 1 Diabetes Mellitusta) 4. Hipertansiyon varsa, tansiyon mutlaka normal düzeylerde tutulmalı, bu yönde özenli davranılmalıdır. Tansiyon ilaçları düzenli alınmalıdır. Sistolik kan basıncı 130 mmhg, diastolik kan basıncı 80 mmhg nin altında tutulmalıdır. Böbrek yetmezliği ve proteinuri>1 g/24 s. varsa TA: 125/75 mmhg nin altında tutulmalıdır. 5. Sigara içiliyorsa mutlaka terk edilmelidir. Sigara diyabetik hastalarda koroner kalp hastalığı riskini kesin şekilde artırır. Amerikan Diyabet Derneği, diyabetik hastalarda sigarayı bırakmanın önemini resmi olarak onaylamıştır. Nargile de içilmemelidir. Sigara dumanını içime çekmiyorum, filtre kullanıyorum, hafif (light) çeşidini içiyorum gibi düşünce ve söylemlerin hiçbir yararının olmadığı bilinmelidir. Sigara içilmesi; Tip 2 DM de ve bozulmuş glukoz intoleransında (gizli şeker)insülin direncini artırmaktadır. 6. Düzenli fiziksel egzersiz-spor yapılmalıdır. Spor alışkanlığı edinilmli ve yaşamın bir parçası olarak devam ettirilmelidir. Her gün dakika spor yapılmalıdır. 7.Sağlık kontrolleri aksatılmamalıdır. 8. Kiloya dikkat edilmelidir. Göbek çevresi erkeklerde 100 cm (ideali 94 cm), kadınlarda 88cm (ideali 80 cm) altında tutulmalıdır. 9. Moral-motivasyon yüksek tutulmalı, depresyona girilmemeli, stresten uzak durulmalıdır. 10. Uyku düzenine dikkat edilmelidir. 11. Antitrombotik ilaçlar (aspirin, klopidogrel) ve RAAS blokerleri verilmelidir. Diyabetin kardiyovasküler komplikasyonları çok geniş bir glisemi (kan şekeri düzeyi) yelpazesinde ortaya çıktığından diyabetin önlenmesi, erken tanısı ve kontrolü hastalığın kardiyovasküler komplikasyonlarının gelişmesinin önlenmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle koroner kalp hastalarının diyabet yönünden değerlendirilmesi kadar, diyabetik hastaların da olası kardiyovasküler hastalık açısından araştırılması ve izlenmesi yaşamsal önem taşımaktadır. 11

12 Uz. Dr. Türkan USLU Başhekim - Nöroloji Diabetik Nöropati Nedir? Hangi Tipleri Vardır? Uz. Dr. Türkan USLU Başhekim - Nöroloji stanbul do umlu. Uluda Üni. T p Fak. nden 1990 Y l nda mezun oldu. Bak rköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi nde Nöroloji ihtisas n tamamlad y l ndan itibaren Nöroloji Uzman olarak görev yapmaktad r y l ndan beri Avrasya Hospital da Baflhekim olarak görev yapmaktad r. Dahili Tel: 1112 Diyabetik nöropati, uzun süreli diabetes mellitusu olan hastalarda periferik sinir sisteminde hasar oluşmasıdır. Diabetik retinopati ve diabetik nefropati gibi diabetin komplikasyonlarından biridir. Hastalarda hiç bir belirti veremeyebileceği gibi el ve ayaklarda ağrı, uyuşma, iğnelenme belirtilere neden olabilir. İlerlemiş vakalarda kaslarda güçsüzlük, dokularda beslenme bozuklukları, ciltte renk değişikliklerine neden olabilir. Diabetik nöropati sadece ekstremiteleri etkilemez, barsak, üriner, seksüel fonksiyonlar, kalp gibi iç organ ve sistemleri de etkiliyebilir. Diyabet toplumda %7 nin üzerinde görülmektedir. Diyabetik hastaların yaşam boyu %60-70 inde diabetik nöropati gelişmektedir. Diabetik nöropati için risk faktörleri nelerdir? Diabetik nöropati, diabetin başlamasından sonra herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Ancak yaş ileriyse, hastalık süresi uzunsa, kan şekeri iyi kontrol edilemiyorsa, hastanın obesitesi, sigara, kolesterol, hipertansiyon gibi eşlik eden başka hastalıkları varsa diabetik nöropatinin ortaya çıkma olasılığı artar. Diabet süresi 10 yılı aşmış hastalarda diabetik nöropati ortaya çıkma riski oldukça artmıştır. Kötü kan şekeri kontrolü, obesite ve hipertansiyonun varlığı bu riski daha da yükseltir. Diabetik nöropatinin nedenleri nelerdir? Yapılan araştırmalar kan şekeri veya glukoz yüksekliğinin sinir hasarının temel nedeni olduğunu göstermektedir. Diabette sinir hasarı,metabolik nedenlerle periferik sinir aksonlarında beslenme bozukluğu, kılcal damar dolaşımında yetmezliğe bağlı iskemi, yüksek kan yağları, otoimmun olarak sinir hasarı, karpal tünel sendromu gibi mekanik nedenler, sinir dokusundaki hasara kalıtsal yatkınlık, alkol ve sigara kullanımı gibi faktörlerin etkisi ile oluşmaktadır. Diabetik nöropatinin belirtileri nelerdir? *Diabetik nöropatinin belirtileri etkilenen sinirlere, etkilenme şiddetine ve hastalığın süresine bağlı olarak değişiklik gösterir. *Hastalığın başlangıcında ellerde, ayak uçlarında hafif uyuşma, karıncalanma, yanma, üşüme gibi belirtiler varken ilerlemiş vakalarda, şiddetli ağrılar, deride renk değişiklikleri, kaslarda erime gibi belirtiler eklenir. *İleri vakalarda diabetik otonomik nöropati denilen, mide barsak, kalp gibi iç organları da etki- 12

13 Uz. Dr. Türkan USLU Başhekim - Nöroloji liyen belirtiler görülmeye başlanır. Kalbe ait otonomik ve ağrı sinir liflerinin hasarı ile sessiz miyokard enfarktüsü denilen, hastanın farketmediği kalp krizleri de diyabetin seyri içinde karşılaşılabilen nadir durumlardan biri olur. *Diabetik nöropatide periferik sinir sistemi değişik şekillerde etkilenebilir. En sıklıkla el ve ayaklarda uçları tutan (distal), simetrik, hem duysal hem de motor sinirleri etkiliyen tipi görülür. Bunlar dışında yalnız bir siniri etkiliyen, birden çok tek siniri etkiliyen tipleri de görülebilir. Ayrıca kafa sinirlerinde de hasar oluşturabilir. *Otonomik nöropati, ani tansiyon düşüklükleri veya kalp ritm problemlerine yol açabilmesi ile en çekinilen tiplerinden biridir. *Diabetik nöropati, periferik sinir uzantılarının kılıf yapılarını tutabildiği gibi (miyelin kılıfı) doğrudan aksonu veya her ikisini birden etkiliyebilir. Bu etkilenmenin türü de hastalığın belirtilerinde değişikliğe neden olabilir. Diabetik nöropatide görülebilen yakınma ve belirtiler: * El ve ayaklarda parmak uçlarından başlayarak uyuşma, yanma, karıncalanma, üşüme, iğnelenme * El ve ayak kaslarında atrofi (erime) * Bulantı, kusma, kabızlık, gece ishalleri * Ortostatik Hipotansiyon (ani ayağa kalkmalarda tansiyon düşmesine bağlı göz kararması, baygınlık hissi ) * İdrar tutmada güçlük (kaçırma veya yapamama) * Mesane sorunları * Erkekte sertleşme sorunları, kadınlarda cinsel disfonksiyonlar * Kilo kaybı Diabetik nöropati tipleri nelerdir? Diyabetik nöropati sınıflandırma için periferik, kraniyal, otonomik, proksimal ve fokal olmak üzere alt tiplere ayrılabilir. En sık görülen diabetik nöropati türüdür. Ayaklarda daha belirgin olmak üzere el ve ayaklarda duyu ve motor sinirlerin birlikte veya yalnızca duyu sinirlerinin tutulduğu formlarda karşımıza çıkabilmektedir. El ve ayak uçlarında, uyuşma, keçeleşme, yanma, ağrı elektrik çarpması, iğne batması şeklinde belirtiler olabilir. El ve ayak kaslarında atrofi görülebilir. Etkilenme bilateral (sağ ve solda simetrik) yani aynı oranda olur. Kafa sinirlerinin tek veya çoklu tutuluşları şeklinde görülür. Yüz felci (7. kraniyel sinir), göz kaslarında tutuluş (3. ve 6. kraniyel sinir felci) ve trigeminal sinir tutuluşları en sık görülenleridir. 3. kraniyel sinir felci (okulomotor sinir felci) göz kapağında düşüklük, ve bir gözde içe yukarı ve aşağı bakamama belirtileri gösterir. Bunun sonucunda çift görme yani diplopi oluşur. Ağrısızdır ve pupilla (göz bebeği) tutuluşu olmaz. 13

14 Uz. Dr. Türkan USLU Başhekim - Nöroloji c) Fokal nöropati: Bir sinir yada sinir grubunda ani tutuluş ile ile kas güçsüzlüğü ve ağrı gelişmesidir. Bedendeki herhangi bir sinir veya sinir grubu hasara uğrayabilir (mononöropati) d) Otonomik nöropati Otonomik nöropati sindirim, dolaşım, barsak, mesane, üriner ve fekal sfinkterler, solunum, göz, seksüel ve terleme fonksiyonlarında bozukluklara yol açar. Bu hastalarda küçük çaplı sinir liflerinin daha fazla etkilenmiş olması nedeniyle ağrı ve düşmüş kan şekeri düzeylerine karşı olan terleme halsizlik gibi belirtileri hissetmeme söz konusu olabilir. Bu durum tehlikeli hipoglisemilerin hasta tarafından farkedilmemesi sonucunda ciddi riskler oluşturabilir. e) Proksimal nöropati: Diyabetik amiyotrofide denen uyluk ve omuz çevresini tutabilen, oldukça ağrılı ve kas erimesine ve kas güçsüzlüğüne yol açan nöropatilerdir. Daha nadir olarak interkostal sinirleri tutarak göğüs ve batın üzerinde ağrılı alanlar ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Diabetik nöropatiden nasıl korunulabilir? Kan şekerinin iyi kontrolü diabetik nöropatiden korunmanın en iyi yoludur. Ancak bu konuda genetik eğilimlerin rolü bulunduğu ileri sürülür ve gizli şeker denilen yalnızca oral glukoz tolerans testi bozuk hastalarda bile diabetik nöropati gelişebilmektedir. Bu durumda yapacak birşey yok diyerek gereken önlemleri almamak doğru değildir. Diabetik nöropati gelişiminde değiştirilebilir risklerin azaltılması doğru olacaktır. Kan yağlarının düşürülmesi, alkol ve sigara tüketiminin bırakılması bunlardan bazılarıdır. Diabetik Nöropati tanısı nasıl konur? Diabetik nöropati tanısı hastalık öyküsü ve ayrıntılı bir bir nörolojik muayene ile konur. Muayenede kan basıncı, kalp hızı, kas gücü, yüzeyel duyu bozukluğu (dokunma, ağrı ve ısı), vibrasyon ve eklem pozisyonuna bakılır. Hekim gerekli görürse aşağıdaki ek tetkiklere ihtiyaç duyabilir. Sinir iletim testi (EMG): Üst ve alt ekstremitelerde motor ve duyu sinirlerinin elektriksel ileti özellikleri çalışılarak bu sinirler ait ileti zamanlarında ve iletilen elektriksel sinyal gücündeki değişiklikler ile periferik polinöropati veya tek sinir tutuluşları gösterilebilir. Bu çalışmalar kalın çaplı sinir liflerinin fonksiyonları hakkında bilgi verirken, ince ve çıplak sinir lifleri hakkında bilgi vermez. Bu nedenle EMG nin normal bulunması periferik nöropati varlığını dışlamaz. Küçük çaplı lif etkilenmesinin düşünüleceği bu durumda ek tetkiklere başvurmak gerekir. Diabetik Nöropti Nasıl Tedavi edilir? D. Nöropati tedavisi uzun soluklu bir tedavidir. Medikal tedavide 3 grup ilaç kullnıyoruz. a) Antidepresanlar b) Antiepileptikler c) Narkotik Analjezikler Medikal tedavi dışında, cerrahi tedavi, sinir blokları yapılabiliyor. 14

15 Uz. Dr. Mecdi Hikmet ERGÜNEY İç Hastalıkları Diyabetlilerde Aşı Uygulamaları ADA, WHO, Amerikan İmmunizasyon Danışma Kurulu (The Centers for Disease Control and Prevention s Advisory Committee on Immunization Practices gibi uluslararası otoriteler tüm diyabetli hastalarda influenza (grip, hepatit B ve pnömokok (zatürre) aşıları yapılmasını önermektedirler. 6 Aylıktan itibaren, tüm diyabetlilere yılda bir grip aşısı yapılmalıdır. Grip aşısının koruyuculuğu, özellikle yaşlılarda daha kısa (6-8 ay) sürmektedir. Ülkemizde grip mevsiminin Aralık-Ocak aylarında başlayıp Nisan-Mayıs aylarına kadar sürdüğü dikkate alındığında, aşı uygulamalarının ekim, kasım ayında başlatılması uygundur. 2 Yaşından itibaren, tüm diyabetlilere ömür boyu bir defa olmak üzere pnömokok (zatürre) aşısı uygulanmalıdır. İlk aşılandığında 65 yaşından genç olan, aşılanalı 5 yıldan uzun süre geçmiş ve halen 64 yaşından büyük olan diyabetlilere bir kez daha zatürre aşısı yapılmalıdır. Nefrotik sendrom, kronik renal yetersizlik (börek) veya transplantasyon (bökrek nakil) gibi durumlarında da zatürre aşısı tekrarlanmalıdır. Daha önce aşılanmamış olan, yaş aralığındaki diyabetlilere hepatit B aşısı (HBV) yapılmalıdır. Daha önce aşılanmamış olan 59 yaşından büyük diyabetlilerde aşının koruyuculuğu daha düşük olmakla birlikte, hepatit B aşısı (HBV) aşısı yapılabilir. Endemik yani salgın (örnek, Hindistan, Afrika, Suriye) ülke yada bölgelere seyahat edecek diyabetliler, gidecekleri bölgeye özgü aşılarını mutlaka yaptırmalıdır. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ (TEMD) ÖNERİLERİ Çocukluk çağındaki tip 1 diyabetlilerin rutin aşılama programı sürdürülmelidir (Sınıf D, ortak görüşe dayalı kanıt). Diyabetli bireylerde influenza ve özellikle pnömoni infeksiyonlarına bağlı komplikasyon riski ve mortalite yüksektir [Sınıf C, Düzey 3 kanıt (1,2)] Diyabetli bireylerde influenza ile ilişkili komplikasyonların riskini azaltmak için her yıl (tercihen Kasım ayının başında) influenza aşı yapılmalıdır. Diyabetli bireyler de en az diğer kronik hastalıkları olan hastalar kadar pnömokok infeksiyonlarına yatkındırlar. Bu sebeple aşılanmaları gereklidir İki yaşından büyük tüm diyabetlilere, ömür boyu bir defa pnömokok aşısıuygulanmalıdır (Sınıf D, ortak görüşe dayalı kanıt). İlk aşılandığında 65 yaşından genç olan ve aşılanalı 5 yıldan uzun süre geçmiş olan 65 yaş diyabetlilere bir kez daha pnömoni aşısı yapılmalıdır. İmmun baskılanma durumlarında; nefrotik sendrom, kronik böbrek yetersizliği veya transplantasyonlu hastalarda pnömokok zatürre aşısı tekrarlanmalıdır. Uz. Dr. Mecdi Hikmet ERGÜNEY İç Hastalıkları 1949 Trabzon doğumlu. İlk, orta ve liseyi Trabzonda bitirdi de İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. den mezun oldu da İst. Eğit. ve Arşt. Hast. da Uzmanlığını aldı. Çeşitli devlet hast. klinik şefliği ve eğitim sorumluluğu görevlerini üstlendi. Evli ve ingilizce bilmektedir yılından beri Avrasya Hospital da çalışmaktadır. Muayene Saatleri : 08:00-17:00 15

16 Uz. Dr. Handan YAfiAR Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları TİP 1 DİYABET Diabetes Mellitus (DM, Şekerli Diyabet) pankreasın beta hücrelerinden insülin salgılanmöasında bozukluk(tip 1) ya da karaciğer, kas ve yağ hücrelerinde insülin etkisine direnç sonucu gelişen (Tip 2) karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozukluğudur. Uz. Dr. Handan YAfiAR Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Malatya da do du. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları ihtisasını yaptı. Evli ve 2 kız çocuk annesi. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Avrasya Hospital de çalıflmaktadır. Dahili Tel: 4012 TİP 1 DİYABET NEDİR? Tip 1 diyabet, kronik, ömür boyu süren bir hastalıktır. Bu hastalıkta pankreasta yapılan insülin adı verilen hormon, çok az üretilebildiği veya hiç üretilemediği için kandaki şekerin (glukozun) enerjiye dönüşmek üzere hücre içine girmesi mümkün olamamakta ve kanda glukoz seviyesi yükselmektedir. Tip 1 DM, son otuz yılda hızlı bir artış göstermiş ve diyabet başlangıç yaşı giderek düşmüştür.tip 1 DM başlangıç yaşı en sık olarak 5-7 yaşlar ve püberte yaşlarıdır.diyabetin ortaya çıkışında mevsimsel farklılıklar vardır.en sık son- Tip 1 Diyabet Tanısı Almış Her Hastanın Ömürboyu; * İnsülin kullanmak * Düzenli olarak spor yapmak * Sağlıklı kiloda olmak ve bunu korumak * Dengeli ve düzenli beslenmek * Evde kan şekerini takip etmek için söz vermesi gereklidirt. 16

17 Uz. Dr. Handan YAfiAR Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları bahar ve kış aylarında görülür.erkek ve kızlarda sıklık eşittir. Tip 1 diyabetin etyolojisinde genetik, çevresel ve otoimmun faktörler rol oynar.ailede şeker hastalığı varlığında risk artmaktadır.babanın diyabetli olması durumunda çocukta risk %5-6 dır.diyabetli çocukların kardeşlerinde Tip 1 Diyabet riski yaklaşık%6 iken ailede birden fazla kişinin diyabetli olması durumunda bu oran daha da yüksektir. Kimyasal maddeler, virüsler besinler gibi çeşitli çevresel faktörler genetik yatkınlığı olan bireylerde şeker hastalığı gelişimini tetikleyebilir.psikolojik stresin de Tip 1 DM ortaya çıkışında kolaylaştırıcı bir faktör olduğu ve özellikle erken yaşlarda oluşan stres durumunun diyabet gelişimini etkileyebileceği bildirilmiştir. Özetlemek gerekirse, tip 1 diyabetin kesin sebebi bilinmemektedir. Fakat çoğu kez genetik yatkınlığı olan bir kişide immun reaksiyonu başlatan bir viral infeksiyon ya da çevresel bir tetikleyici söz konusudur.vücudun ak kan hücreleri (lenfositler) hatalı olarak insülin üretiminden sorumlu pankreas beta hücrelerine yönelip bu hücreleri tahrip etmeye başlar ve sonuç olarak insülin yapılamaz. TİP 1 DİYABETİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Tip 1 diyabetin başlıca belirtileri; ağız kuruluğu, susama hissi, sık ve bol idrar yapma, yorgunluk ve halsizlik, sık acıkma, diyet yapmadığı halde zayıflama, bulanık görme ve özellikle ayaklarda -bazen de ellerde- hissizlik veya uyuşma ve karıncalanmadır. Belirtiler o kadar hızlı ilerler ki, bazı hastalar diyabet tanısı konulmadan önce önemli bir şikayetleri olmadığını söyler. Bazen ilk dikkat çeken bulgu idrar kontrolünü kazanmış bir çocukta gece yatağını ıslatmaya başlaması olabilir.klinik bulguların yanı sıra kan şekerinin yüksek olması, idrarda şeker saptanması tanıya götüren diğer bulgulardır. DİYABETLİ ÇOCUKTA İZLEM Tip 1 diyabet tanısı konmuş bir çocuk hasta, insülin tedavisi başlanıp dozları ayarlanıncaya ve kan şekeri kontrol altına alınıncaya kadar yakın takip edilir. Diyabetli çocuğun izleminde öncelik evde düzenli kan glukoz düzeyi kontrolü yapılmasıdır. İdeali sabah, öğle ve akşam yemek öncesi, gece yatmadan önce ve dolaylarında kan glükozu ölçümüdür. Aileden kan glükozu ölçümü yanı sıra zaman zaman idrarda glükoz ve keton kontrolü, hipo ve hiperglisemik reaksiyonların, beslenme ve egzersiz durumunun kaydedilmesi istenir.istenen kan glükoz düzeyi;öğünlerden önce yaklaşık;80 mg/ dl., yemekten dk sonra;140mg/dl civarında olması istenir.genelde bu pek mümkün olmadığından mg/dl arası değerler kabul edilebilir.uzun süreli izlemde en değerli ölçüt; HbA1c dir.bu değer son 2-3 ayın kan glukozu hakkında fikir verir.genellikle sağlıklı kişilerde %6 nın altındadır. %6,5-7,5 arası değerler iyi kontrolü, %7,5-9,0 orta derece kontrolü, %9,0 üzeri kötü kontrolü gösterir.diyabetli çocuğun uzun süreli klinik izleminde düzenli olarak üç ayda bir büyüme ve gelişmesi, beslenmesi, spor aktivitelerine katılımı ve psikolojik durumu değerlendirilir, insülin enjeksiyon yerleri kontrol edilir, ayrıntılı fizik muayene yapılır, kan basıncı ölçülür. KOMPLİKASYONLAR: Çocukluk yaşlarında görülen komplikasyonların büyük bir bölümü iyi bir izlem ile önlenebilen metabolik bozukluklardır.tip 1 diyabet kontrol edilemezse, kan şekerinin aşırı yükselmesine bağlı diyabetik ketoasidoz veya kan şekerinin aniden düşmesi hipoglisemi ya da yükselmesi hiperglisemi gibi komplikasyonlara yol açabilir. İyi kontrol edilemeyen diyabet, uzun yıllar sonra kalp, damarlar, sinirler, göz ve böbrekler gibi; vücudun pek çok organını olumsuz etkileyebilir.kan şekerinin normale yakın düzeyde tutulması komplikasyon riskini azaltır. DİYABETİN BELİRTİLERİ * Ağız kuruluğu, susama * Sık idrara çıkma * Yorgunluk ve halsizlik * Sık ve aşırı acıkma * İstem dışı kilo kaybetme * Bulanık görme * Ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanmta 17

18 Op. Dr. Kemal YILDIRIM Göz Hastal kları Diyabet ve G Z Op. Dr. Kemal YILDIRIM Göz Hastal kları Malatya do umlu. st. Üniv. st. T p Fakültesi mezunu st. Üniv. st. T p Fakültesi Göz Hastal klar Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt itibaren Avrasya Hospital da Göz Hastal klar Uzman olarak çal flmaktad r. Muayene Saatleri : 08:00-17:00 Dahili Tel: Diyabet gözde katarakt, glokom ve en önemlisi diyabetik retina hastalığına sebep olarak görme azalmasına yol açabilir. Diyabetlerde görme kaybı gelişme ihtimali normalden 25 kez daha fazladır yaş arasındaki görme kaybının en sık sebeplerinden biri olarak ortaya çıkar. Diyabetik hastalarda göz hasarı gelişme ihtimali 10 yıllık diyabetiklerde %20, 30 yıllık diyabetiklerde %80 civarındadır. Fakat hastalığın teşhis ve tedavisindeki gelişmeler sayesinde, zamanında yapılan girişimlerle görmeyi ciddi şekilde etkileyen hasarlara günümüzde daha düşük oranlarda rastlanmaktadır. Diyabet ve retinopati için risk faktörleri nelerdir? Diyabet hastalığının süresi ne kadar uzunsa, retinopati gelişme riski de o kadar fazladır Zayıf diyabet kotrolü,retinopati riskini yükseltir, bunu değerlendirmede HbA1c seviyeleri önemlidir. Yüksek tansiyon retinopati riskini arttırır. Böbrek hastalığı ve protein kaybı yüksek kreatinin seviyeleri retinopati ile ilişkili bulunmuştur. Yüksek kolesterol seviyeleri göz bulguları verebilir. Tip 2 diyabet olgularında obezite ve retinopati ilişkili bulunmuştur. Retinopati gebelik esnasında ilerleyebilir, diyabet ve tansiyonu iyi kontrolde tutulmalı. Tanı ve Tedavi için öncelikle hastanın gözünün retina tabakası incelenir. Eğer diyabetik retinopati bulguları mevcut ise retina damarlarının muayenesi anjiyografi ile tamamlanır. Anjiyografi de, tıkalı damar ve yeni damar oluşumu saptanırsa yapılacak laser tedavisi hastanın görmesini koruyacaktır. Göz içi kanama mevcut ise ultrasonografi uygulayarak gözün arka bölümünün durumu incelenir. Gözde retina damarlarında tıkanıklıklar veya yeni damar gelişimi saptanır ise hastaya laser tedavisi uygulanır. Bu tedavi gözde tıkalı olan bölgedeki oksijen ihtiyacını karşılamak için gelişen anormal damarların oluşumuna dolayısı ile kanamalara ve gözün kaybına engel olur. laser tedavisi, görmenin azalmasını önler. Vitrektomi dediğimiz ileri mikrocerrahi yöntemi ile göz içine girerek hasar veren dokuları temizlenip,hastalara görme kazandırılabilir. 18

19 Op. Dr. Kemal YILDIRIM Göz Hastal kları Göz muayeneleri ne sıklıkta yapılmalıdır? Tip 1 diyabet olgularında ; Tanı konulduktan sonraki yılında ve sonrası yılda bir, ya da çocukluktan beri takipli olgularda püberte de göz muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Tip 2 diyabet olgularında; Tanı konulmasıyla beraber ilk göz muayenesi ve sonrası yılda bir yapılmalıdır. Önceden diyabet saptanmış kadınlar gebe kalırsa; Her 3 ayda bir ve doğumdan 6 hafta sonra göz muayenesi yapılmalıdır. Diyabet olgusu eğer görme ile ilgili problemler yaşıyorsa, daha sık göz muayenesinden geçirilmelidir Fundus Flourescein Anjiografisi (FFA) denilen gözdibi anjiosu da son derece kolay bir muayene yöntemidir. Göz bebekleri damlalarla genişletilir. Kol damarlarından floresan bir boya maddesi verilerek boyanın göziçi damarlarında dolaşımı gözlenir ve fotoğrafları çekilir. Böylelikle damarlardan sızıntılar, kanamalar, birikintiler, beslenmeyen sahalar, yeni damarlar, zar oluşumları ve diğer hasarlar tespit edilir. Bu sayede tedavi edilecek sahalar belirlenmiş olur. Göz dibi anjiosunun diyabetik retina hastalığı başlamamışlarda kontrol amacıyla yılda bir kez, retina hastalığı belirtileri başlamış olanlarda, 6 ayda bir yapılması tavsiye edilmektedir. Diyabet ve retinopati de tedavi nasıldır? Yapılan çalışmalarda, lazer fotokoagülasyon uygulamasının diyabete bağlı retinopati olgularında görme kaybını önlemede riski belirgin olarak azalttığı gösterilmiştir. Laser tedavisi Diyabetik göz hastalığında retina tabakasındaki bozuklukları ve hastalıkları düzeltmek amacıyla kullanılır. Laser tedavisi ağrısız bir işlemdir: Göz bebekleri damlalarla genişletilir. Göze bir muayene merceği takılır. Laser yapılırken, hastanın tek hissettiği ışık parlamalarıdır. Diyabette retinaya laser 2 şekilde uygulanır. Sadece lokal bir hasar veya ödem varsa, yalnız o bölgeye laser uygulaması yapılır. Diyabetik hasar sadece bir sahayla sınırlı değilse, maküla bölgesi hariç tüm retinaya birkaç seans boyunca laser uygulanır. Proliferasyon safhasındaki diyabetik retina hastalıklarında uygulanır. Tedavi, çoğunlukla laserle yapılmakta ve ana hatlarıyla ikiye ayrılmaktadır: Birincisi, retinada yeni oluşan damarların gerilemesini sağlayacak şekilde laser yapılarak göz içine kanama, retina dekolmanı ve glokom oluşması engellenir. Çoğu hastada istenilen sonuç elde edilmekle birlikte, bazen yapılan etkin laser tedavisine rağmen bu komplikasyonlar oluşabilmektedir. İkincisi, maküla denilen görme merkezinde su toplanması olan hastalarda ödemi azaltmak veya yok etmek için yapılan laser tedavisidir. Tedaviyi takiben ödem kaybolsa veya azalsa bile görme artmayabilir. Bunun için, bu lezyonlar ne kadar erken tedavi edilirse, görme o kadar iyi düzeyde kalmaktadır. Bununla birlikte, tedavi sonrası görmenin daha iyileştiği veya daha kötüleştiği de olmaktadır. Laser tedavisine rağmen göz içine kanama, retina dekolmanı ve glokom olan veya makula ödeminin devam ettiği durumlarda vitrektomi ameliyatı yapılmaktadır. Anatolia Göz de vitrektomi ameliyatlarıyla başarılı sonuçlar elde edilmektedir Diyabet e bağlı retinopati dışında diğer göz hastalıkları nelerdir? Glokom, 40 yaş üstü görülebilen bir hastalıktır.diyabet olgularında daha sık rastlanması ve pek belirti vermemesi nedeniyle yıllık kontroller önem arz eder. Katarakt, genelde ileri yaşlarda lens bulutlanmasıyla gelişen bir tablodur, eğer olgu diyabet liyse daha erken yaşta ve daha hızlı seyirlidir. Göz bozuklukları nedeniyle gözlük numarası belirlenirken kan şeker seviyelerinin regüle olması beklenmelidir, yoksa yanlış değerlendirmeler yapılabilir. 19

20 MEDİKAL KADRO M E D İ K A L Op. Dr. Hüseyin URLU Yön. Kur. Başkanı 1950 Dörtyol/Hatay da do du st. T p Fak.'nden mezun oldu y l nda Vak f Gureba Hast. Genel Cer. Uzm. E itimi ald. B.Evler Erdem Yügen Klini i nde çal flt y llar aras nda Özel Çaml k Hastanesi nin Baflhekimli ini yapt den itibaren Avrasya Hospital da Yön. Kur. Baflk. ve Genel Cerrahi Uzmanl görevini yürütmektedir. Dahili Tel: 1020 Op. Dr. Tamer SÖZEN Kad n Hastalıkları ve Do um stanbul da do du y l nda stanbul T p Fak. mezun oldu y l nda st. T p Fak. Kad n Hast. Do um Ana Bilim Dal nda ihtisas yapt. Bir y l süreyle Alman Hast. ne ba l olarak çal flt y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Evli ve 2 çocuk babas. Dahili Tel: 1123 Op.Dr. Mehmet KOÇ Kad n Hastalıkları ve Do um Tüp Bebek ve Reprodüktif Endokrinoloji yılında Kırşehirde doğdu yılında Atatürk Üniv. Tıp Fak. bitirdi. Kadın Hast. ve Doğum uzmanlığı eğitimini Şişli Etfal E.A. Hast. yaptıktan sonra özel bir sağlık kuruluşunda çalıştı yılında İ.Ü. Çapa Tıp Fak. Perinatoloji (2. Düzey USG eğitimi aldı yılında yurtdışında Laparaskopi(kapalı ameliyat) eğitimi aldı Kasım ayından itibaren hastanemizde çalışmaktadır yılları arasında İ.Ü. Çapa Tıp Fak. Yard. Üreme Teknikleri Merkezinden Tüp Bebek eğitimi almıştır. Tüp bebek uzmanlığını İ.Ü. Çapa Tıp Fak yılında aldı.yurt içi ve yurt dışında bir çok kongreye katıldı. Evli ve 1 çocuk babası. Muayene Saatleri:08:00-18:00 Dahili Tel: 1114 Op.Dr. Coşkun GÖRMÜŞ Genel Cerrahi 1977 İstanbul da doğdu, 2001 yılında Uludağ Üni. Tıp Fak. mezun oldu yılları arsında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ihtisas yaptı yılları arasında Van Özalp Devlet Hast., yılları arasında Bilecik Bozüyük Devlet Hast. çalıştı Mart Ayından itibaren Avrasya Hospital de görev yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Dahili Tel: 1017 Op. Dr. Bülent ÖZTÜRK Genel Cerrahi 1974 Razgart da do du y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi nden mezun oldu. Aral k 2002 de Haseki Araflt rma ve E itim Hastanesi nde Genel Cerrahi htisas n tamamlad. Avrasya Hospital da Genel Cerrahi Uzman olarak çal flmakta. Dahili Tel: 4013 Op. Dr. Arman Ç TÇ Üroloji stanbul da do du y l nda st. T p Fakültesi nden T p Doktoru olarak mezun oldu y l nda.ü. Cerrahpafla T p Fakültesi nde Üroloji ihtisas n tamamlad y llar nda Erciyes Üni. T p Fak. Üroloji A.B.D. da ö retim görevlisi olarak çal flt den beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Dahili Tel: 4010 Op. Dr. Ebru TOPUZ K.B.B stanbul do umlu. lk, Orta, Lise ö renimini stanbul da tamamlad ktan sonra, Uluda Üni. T p Fak, ne girdi y l nda mezun olduktan sonra fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesinde 4 y l K.B.B. ihtisas n yapt. 2 y l ayn hastanede uzman olarak çal flt. Evli ve iki çocuk annesi. Muayene Saatleri 09:00-17:00 Dahili Tel: 4008 Uz. Dr. Ersin SARI Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Eskiflehir do umlu. Marmara Üniversitesi ngilizce T p Fakültesi nden mezun oldu. Eskiflehir Osmangazi T p Fakültesi nde uzmanl n tamamlad. Dahili Tel: 4006 Uz. Dr. Türkan USLU Baflhekim - Nöroloji stanbul do umlu. Uluda Üni. T p Fak. nden 1990 Y l nda mezun oldu. Bak rköy Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi nde Nöroloji ihtisas n tamamlad y l ndan itibaren Nöroloji Uzman olarak görev yapmaktad r y l ndan beri Avrasya Hospital da Baflhekim olarak görev yapmaktad r. Dahili Tel: 1112 Op. Dr. Nurcan DALAN Kad n Hastalıkları ve Do um 1967 de Tekirda da do du. lk ve orta e itimini Tekirda fiarköy de tamamlad. Lise e itimini Kandilli K z Lisesinde, T p e itimini de Uluda Ün. T p Fakültesi nde tamamlad. Uzmanl k e itimini Osmangazi Üni. nde tamamlad. Lüleburgaz SSK ve K rklareli SSK Hast. 7 y l görev yapt Halen Avrasya Hospital da görev yapmakta... Dahili Tel: Op. Dr. Gamze BAYKAN Kad n Hastalıkları ve Do um 1973 Tokat do umlu. lk, orta, lise ve üniversite e itimini stanbul da tamamlad. stanbul T p Fak. mezun olduktan sonra Taksim E itim ve Araflt rma Hastanesinde ihtisas n tamamlad. Bir süre serbest doktorluk yapt. Halen Avrasya Hospital da görev yapmakta. Dahili Tel: 1122 Op. Dr. Hasan LİCE Genel Cerrahi 1967 yılında İstanbul da doğdu de Çapa Tıp Fak. mezun oldu yılları arasında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistanlık yaptı yılları arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2. Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi, Kanser Cerrahisi, Laparoskopi Cerrahisi ve Endoskopi alanlarında teşhis ve terapatik çözümler konusunda hizmet verdi. Evli ve 2 çocuk babası. Dahili Tel: 1017 Op.Dr. Özgür ODABAfi Genel Cerrahi 1971 y l nda Trabzon da do du y l nda.ü. Cerrahpafla T p Fak. ngilizce program n kazand y l nda Haseki Hast. Genel Cerrahi htisas na bafllad. Mart 2000 de Cerrahi Uzman oldu. fiu an Avrasya Hospital da Endoskopi ERCP ve Genel Cerrahi ünit. görev yapmaktad r. Dahili Tel: 4013 Uz.Dr. Banu ALTOPARLAK Gö üs Hastal klar Erzurum da do du 1997 y l nda Ankara Gazi Üni. T p Fak. nden mezun oldu. Uzmanl k e itimini stanbul Yedikule Gö üs Hastalıkları ve Gö üs Cerrahisi E itim ve Araflt rma Hastanesi nde tamamlad y l ndan beri Avrasya Hospital de görev yapmaktad r. Dahili Tel: Op. Dr. Orkunt ÖZKAPTAN Üroloji 1979 da Almanya da doğdu yılına kadar Almanya da Yaşayan Özkaptan yılları arasında İstanbul Üni. Tıp Fak. okudu. Daha sonra Okmeydanı Eğitim Ve Araş. Hast. Üroloji Uzm. ihtisas yaptı yılında Kastamonu Taşköprü Devlet Hast. mecburi hizmetini tamamladı Almanya LAPAROSKOPİK cerrahi eğitimi aldı Ekim ayı itibariyle Avrasya Hospital de görevini sürdürmektedir. Dahili Tel: Op. Dr. Ferhat O UZ K.B.B. Mersin de do du. lkokul-lise ö renimini Mersin de tamamlad y l nda stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesine girdi yılları arasında aynı fakültede uzmanlık eğitimini tamamladı yılında Avrasya Hospital de göreve başladı. Dahili Tel: 4011 Uz. Dr. M. Ali TALAY Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Van Ercifl de do du y llar nda Çapa T p Fakültesi nde t p e itimini ald. Ayn fakültede 1999 y l nda Çocuk Hastal klar ve Sa l Uzman oldu. Dahili Tel: Op. Dr. Ali Güven Akıncı Başhekim Yard. - Göğüs Cerrahisi Gaziantep 1970 do umlu. Gaziantep Anadolu Lisesinden mezun oldu..ü. Cerrahpafla T p Fak y l nda bitirdi. Yedikule Gö üs Cerrahisi Merkezinde uzmanl k e itimi ald ktan sonra, Kastamonu Devlet Hast. mecburi hizmetini tamamlayarak, Özel Ordu Umut Hast. çal flt ktan sonra, 2007 y l nda Avrasya Hospital bünyesine kat ld. Evli ve iki çocuk babası. Dahili Tel: 1113 Op.Dr. stepan SUNA Kad n Hastalıkları ve Do um 1956 Yozgat do umlu stanbul Çapa T p Fakültesi mezunu, fiiflli Etfal Hastanesi nde Kad n Hastal klar ve Do um ihtisas n 1996 y l nda tamamlad. Evli ve iki çocuk babas d r. Muayene Saatleri: 08:30-17:00 Dahili Tel: Op. Dr. Özgür ÇET NER Kad n Hastalıkları ve Do um 1977 skenderun da do du yılında Cerrahpafla Tıp Fakültesi den mezun oldu. Kadın Hastalıkları ve Do um Uzmanlı ı e itimini fiiflli Etfal E itim ve Arafltırma Hastanesinde yaptı Kasım ayından itibaren Avrasya Hospital da görev yapmakta. Evli ve 2 çocuk Annesi. Dahili Tel: 1134 Op. Dr. Attila OKUR Kad n Hastalıkları ve Do um 1969 yılında Konya da doğdu yılında Hacettepe Tıp Fak. nden mezun oldu yıllarında Eskişehir Osman Gazi Üni. nde ihtisasını tamamladı yılları arasında Kütahya Devlet Hast. Kadın Doğum Uzmanı olarak görev yaptı yıllarında İstanbul Arnavutköy Devlet Hast. çalıştı Temmuz ayından itibaren Avrasya Hospital de görev yapmaktadır. Muayene Saatleri: 08:00-14:30 Cumartesi : Dahili Tel: 1113 Op. Dr. Özgür ORTAK Ortopedi ve Travmatoloji 1976 Bornova do umlu. Ege Üniv. T p Fakültesinden 2000 Y l nda mezun oldu y l nda Vak f Gureba Araflt rma ve E itim Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji ihtisas n tamamlad. Evli ve 1 çocuk babası. Halen Avrasya Hospital da çal fl yor. Dahili Tel: Op. Dr. Fuat KURfiUN Plastik-Rekonstruktif ve El Cer stanbul do umlu stanbul Üniv. T p Fak. nden mezun oldu y l nda uzmanl k e itimini tamamlad y l nda Avrasya Hospital da çal flmaya bafllayan Op. Dr. Fuat Kurflun El Cerrahisi alan nda Amerika Birleflik Devletleri Columbia University Newyork Hand Department of Orthopedic Surgery de bir y l çal flt ktan sonra 2008 Eylül ünde tekrar aram za kat ld. Dahili Tel: 1108 Op. Dr. Galip Arda PELEN K.B.B Balıkesir doğumlu yılında İst. Üni. Tıp Fak. mezun oldu. Göztepe Eğit. Araş. Hast. K.B.B. İhtisası yaptı Mayıs ayı itibari ile Avrasya Hospital da görev yapmaktadır. Muayene Saatleri: 08:00-14:30 Cumartesi : Dahili Tel: 1133 Uz. Dr. Handan YAfiAR Çocuk Sa lığı ve Hastalıkları Malatya da do du. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Çocuk Sa lı ı ve Hastalıkları ihtisasını yaptı. Evli ve 2 kız çocuk annesi. 1 Aralık 2011 tarihinden itibaren Avrasya Hospital de çalıflmaktadır. Dahili Tel:

Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz!

Genç Avrasya Hospital. 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:15 - Say :52 - www.avrasyahospital.com Genç Avrasya Hospital 15 Yıldır Sağlık ve Sevgi Sunuyoruz! H3N2 Gribine Dikkat! Kanser de Işın Tedavisinin Yeri ve Önemi Saç Dökülmesi

Detaylı

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü...

Avrasya Hospital in Başarı Öyküsü... Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:14 Say : 48 www.avrasyahospital.com.tr Vitaminler Kaşıntı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Çocuklarda Obeziteye Dikkat! Gebelikte Ultrasonografinin Yeri ENDOSKOPİ

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kanser Özel Sayısı - Y l:14 - Say : 49 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ HASTANEMİZİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER Temelden itibaren hastane

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ Yön. Kur. Başk. Op. Dr. Hüseyin Urlu 24 Saat Acil Hizmet

Detaylı

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın!

Avrasya Kardeşliği 2. Çocuk Şenliği 26 Mayıs ta Başlıyor... KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Y l:13 Say : 45 www.avrasyahospital.com.tr KALP CHECK UP I Nedir? BaharaAldanıpHastaOlmayın! GebelikteKanama Safra Kesesi Taşları BeslenmeveKalp Sünnet Nedir? TüpBebekNedir?

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda Teknolojiyi tecrübeyle buluşturduk Sayı 8 Nisan-Haziran 2010 Her bebek ağacı ile birlikte doğar Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Diyetisyen (Dondurma Serinletir mi?) Fizik Tedavi (Osteoporozda Risk

Detaylı

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası

MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI. Kalp Sağlığı Dosyası Eylül / Ekim / Kasım 2011 Yıl:7 / Sayı 67 MEMORIAL DİYARBAKIR HASTANESİ AÇILDI Kalp Sağlığı Dosyası Memorial Şişli Kemik İliği Nakli Merkezi Açıldı Dünyada Bir İlk: Göz Ameliyatlarında Dikişsiz Kök Hücre

Detaylı

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN

YAŞAM DİYABETLE. Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Londra ya Gidiyoruz! YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN MEDLINE SAĞLIK GRUBU ÜCRETSİZ SÜRELİ YAYINIDIR. SAYI: 4 YAZDAN SONBAHARA GEÇERKEN Londra ya Gidiyoruz! DİYABETLE YAŞAM Gebelik Şekeri, Bebeğinizi Tehdit Ediyor! Editör den Gürkan Ergenekon Medline Sa

Detaylı

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45

ISSN 1308-1810. Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK KIŞ SAĞLIK. Sağlıklı Yıllar. Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR - Parasızdır - 2011/OCAK ISSN 1308-1810 KIŞ ve SAĞLIK Sağlıklı Yıllar 2011 Lütfen Randevu Alınız 315 55 45 Yıl 5 Sayı 18 ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR Parasızdır - 2011/OCAK

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi lkbahar Sayısı sa lık Bebekleriniz Emin Ellerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Obezite ve GEBELİK Alerjik Nezle Nedir? Böbrek Taşı Tedavisi Başağrısı Popüler Diyet mi, Kişiye Özel Beslenme mi? İçindekiler

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi.

Sağlıkta uluslararası standartlarda kaliteli hizmetin kanıtı olan JOINT COMMISSION INTERNATIONAL belgemiz yenilendi. Teknolojiyi Tecrübeyle Buluşturduk Sayı 7 Ocak-Mart 2010 Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Dermatoloji (Kontakt Dermatit) Plastik Cerrahi (Liposuction) Üroloji (Greenlight Prostat Tedavisi) Kadın Doğum

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr

Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Sayı 20 Yaz 2015 Okuyucu Köşesi için iletişim adresimiz okurkosesi@baskent-ank.edu.tr Melek ALKAN ÇAKMAK Babalar gününde çocuğunu hem öksüz hem yetim bırakan babalar, bu satırlar sizin için. Kadın Cinayetleri

Detaylı

SAYI 18 KI 2011 BA ARI ARTIYOR CHECK-UP SA LI A SAYGIDIR HAYAT HER YA TA GÜZEL K REÇLENME A RILARINA SON TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV

SAYI 18 KI 2011 BA ARI ARTIYOR CHECK-UP SA LI A SAYGIDIR HAYAT HER YA TA GÜZEL K REÇLENME A RILARINA SON TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV SAYI 18 KI 2011 KARAC ER NAKL NDE BA ARI ARTIYOR CHECK-UP SA LI A SAYGIDIR HAYAT HER YA TA GÜZEL K REÇLENME A RILARINA SON TÜP BEBEKTE HASTA DOSTU TEDAV EDİTÖR MEDICANA AVCILAR MEDICANA BAHÇELİEVLER MEDICANA

Detaylı

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN Obezite Cerrahisi ile Sağlıklı Hayata Merhaba Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kullanmak zorunda kalan Seval Çınar, ailesinin de desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide ameliyatı olmaya karar

Detaylı

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda:

KORONER BAYPAS AMELİYATI NEDİR? Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi DOWN SENDROMU İÇİN ANNE KARNINDA TANI. Bu sayıda: DOKTORU ARAYIN YA DA ACİL SERVİSE BAŞVURUN! Diz kireçlenmesinde ağrılar, en küçük hareketle, istirahatte, hatta sizi uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Mini Tüp Bebek Meme Kanserinde Risk Faktörleri Romatizma ile ilgili Sık Sorulan Sorular BEYİN TÜMÖRÜ

Mini Tüp Bebek Meme Kanserinde Risk Faktörleri Romatizma ile ilgili Sık Sorulan Sorular BEYİN TÜMÖRÜ Kent Sağlık Grubu nun ücretsiz yayınıdır. Aralık 2013 / Sayı 13 www.kenthospital.com ISSN: 1307-220X Yeni Umut Projesi: Mini Tüp Bebek SAYFA 27 & Meme Kanserinde Risk Faktörleri SAYFA 37 & Romatizma ile

Detaylı

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir.

Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri Etkileyebilir. Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin www.romatizmaveyasam.org YIL: 4 SAYI: 9 MAYIS / HAZİRAN / TEMMUZ / AĞUSTOS 2014 Prof. Dr. Hayriye Sayarlıoğlu: Birçok Romatizmal Hastalık Böbrekleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1

İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 İÇİNDEKİLER 04 10 14 16 20 22 26 30 32 36 38 1 Editörden Sağlık ve Magazin Dergisi Sahibi Başkent Üniversitesi Hastanesi Adına Başhekim Prof. Dr. Ali HABERAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Melek ALKAN ÇAKMAK

Detaylı

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE. Yaz Aylarına Sağlıklı Zayıflayarak Girin

ÇENE KEMİĞİ ERİMELERİNDE. Yaz Aylarına Sağlıklı Zayıflayarak Girin Kanser Ameliyatı Sonrası İkiz Bebeklerini Dünyaya Getirdi Gebelik nedeniyle ülkesi Libya da hastanede yaptırdığı testler sırasında meme kanseri olduğunu öğrenen Aml Aboshnaf, Türkiye de Central Hospital

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 1 Sayı: 5 MAYIS 2012 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Editörü Hande AYDEMİR Hukuk Danışmanı Av. Bekir

Detaylı

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek?

Sağlık Olsun. Beslenmesi. Kalp Sağlığı ve Spor. Anestezi İle Diş Tedavisi. Göğüs Büyütme Estetiği. Bebeğinizin. Kış Aylarında Ne İçsek? Bebeğinizin Beslenmesi Kış Aylarında Ne İçsek? Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR SAYI 17 / 2014 Kalp Sağlığı ve Spor Çocuğunuzda Büyüme Geriliği mi Var? Huzursuz Bacak Sendromu AFT lardan Siz de Sıkıldınız mı?

Detaylı

Çocuğunuzu HASTALIKTA VE SAĞLIKTA. Ekran başındakileri bekleyen tehlike Akciğer kanseri tedavisinde Umut: SBRT Hepimizin başına gelebilir: Menenjit

Çocuğunuzu HASTALIKTA VE SAĞLIKTA. Ekran başındakileri bekleyen tehlike Akciğer kanseri tedavisinde Umut: SBRT Hepimizin başına gelebilir: Menenjit HASTALIKTA VE SAĞLIKTA SAYI 27 İLKBAHAR 2013 Ekran başındakileri bekleyen tehlike Akciğer kanseri tedavisinde Umut: SBRT Hepimizin başına gelebilir: Menenjit Çocuğunuzu enfeksiyonlara karşı koruyun EDİTÖR

Detaylı