Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler"

Transkript

1 Centurion Pharma ve Therametrics Stratejik Ortaklık Anlaşması İmzaladı Centurion Pharma; 1949 yılında İstan bul ilinde İlaç Ecza Deposu ve Lojis tik hizmetler alanında faaliyetine başlayan Yeni Şark Ecza Deposu tarafından 2001 yılında satın alınarak tamamen Türk sermayeli bir kuruluşa dönüşüm gösterdi yılına kadar temel stratejik iş alanlarını Hematoloji, Allerji, İm - mü noloji, Enfeksiyon hastalıkları, Ne onataloji ve Acil Tıp alanlarında odaklayan Centurion Pharma, bu tarihten itibaren kendi AR&GE laboratuvarının kuruluşunu gerçekleştirerek ülkemizde jenerik hastane ürünleri, biyobenzerler, yetim hastalıkları ve yerli aşı üretimi konusunda çalışmalar ve projeler yürütüyor. Centurion Pharma, 2014 yılı aralık ayında Yetim Hastalıkları alanında uzman firmalardan biri olan Therametrics firması ile stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. İsviçre kökenli THERAMetrics firması, özellikle yetim hastalıklarının tedavisi alanında uluslararası düzeyde ilaç araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunuyor. Bu stratejik ortaklık ile yaşamı tehdit edici yetim hastalıkları grubunda yer alan Kistik fibrosis, Sarkoidosiz ve İdyopatik pulmoner fibrozis alanında tedaviye yönelik ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülecek. Ülkemizde Aşı İle Yılda 14 Bin Hayat Kurtuluyor Koruyucu tedaviler ve aşılamanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Has ta lıkları Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi nden Prof.Dr. Mehmet Ceyhan koruyucu sağlık hiz metlerinde aşının önemini ve meningokok kaynaklı menenjit hastalığıyla ilgili yeni bilgileri paylaştı. Prof.Dr. Ceyhan, bugün itibari ile tüberküloz, difteri tetanoz, boğmaca, çocuk felci, Hib enfeksiyonu, kızamık, kabakulak, kızamıkçık, hepatit B, he patit A, zatürre (pnömokok), suçiçeği aşıları rutin olarak her çocuğa ücretsiz, risk grupları için ise grip, erişkin tipi zatürre ve menenjit aşısı uygulandığını belirterek; Yaptığı mız araştırmamız ülkemizde aşılama olmasaydı her yıl ciddi kayıplar yaşanacağını gösteriyor. Buna göre her yıl, difteriden 1.055, hepatit A dan 5, hepatit B den 3.348, kızamıktan 832, kabakulaktan 18, boğmacadan 1.255, çocuk felcinden 2, kızamıkçıktan 189, tüberkülozdan 390, tetanostan 91, suçiçeğinden 24, pnömokok menenjitinden 227, zatürreden olmak üzere toplam ölüm gerçekleşecekti. Aynı araştırmada yaptığımız hesaplamalara göre aşılama olmazsa ortaya çıkan hastalıkların ülkemize TL doğrudan, TL dolaylı olmak üzere toplam 23 trilyon TL nin üzerinde maliyeti olacaktı. Halbuki tüm bu ölümleri, hastalıkları ve maddi kayıpları yaklaşık 418 milyon TL lik bir aşı maliyeti ile önleyebiliyoruz dedi. 55

2 Menenjit hastalığıyla ilgili yeni gelişmelere de değinen Prof.Dr. Ceyhan şunları kaydetti: Ülkemizde çocukluk çağı menenjitlerinin yarısından çoğu meningokok denilen bakteri türüdür. Meningokok menenjit aşı ile korunabilen hastalıklar arasında en ağır seyredenlerin başında geliyor. Şimdiye kadar 13 Göçmenler Sağlık Hizmetlerine Erişemiyor! Türk Toraks Derneği Yönetim Ku - rulu ve Dernek üyesi Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan, Verem Savaş Eğitim ve Propaganda Haftası dolayısı ile göçmenlerde yaşanan sağlık sorunları meningokok tipi tanımlanmışsa da bunlardan beşi (Serogrup A, B,C, W ve Y) insanda sık görülen tiplerdir. 4 tipe (A,C,W,Y) karşı geliştirilen 3 farklı aşı ülkemizde ruhsat almış, B tipi için geliştirilmiş olan aşı ise ruhsatlandırma aşamasındadır. Her yıl dünyada yaklaşık meningokok kaynaklı ağır hastalık ve ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; Türkiye nin yasal olarak Avrupa dışından gelen mülteci göçmen kabul etmediğini, sadece savaş nedeni ile komşumuz Irak ve Suriyeliler için özel bir uygulama ile geçici korunma sağlandığını söyledi. Türkiye ye bir yolla gelmiş olan Göçmenlerin iltica için başvurmuşlarsa Birleşmiş Milletler in aracılığı ile başka bir üçüncü ülkeye mülteci kabul edilinceye kadar devletin gösterdiği üç büyük kent dışındaki uydu şehirlerde ikamet etmek zorun olduklarını ölüm olduğu tahmin ediliyor. Aşı çalıştayı 2014 raporunda ülkemizde meningokok kaynaklı menenjit görülme sıklığı yüz binde 3,98 olarak bildirilmiştir. Yeni geliştirilen aşılar ile de hem bebeklere hem de erişkinlere faydalı, kapsamlı koruma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir. ESET ten Dijital Güvenlikte 2015 Öngörüleri NOD32 Teknolojisi ile proaktif dijital koruma alanında global lider olan ESET, geçen yılı yani 2014 ü internette artan tehditler ve gizlilik tartışmaları nedeniyle global endişe yılı olarak tanımlamıştı. Yeni yıla ilişkin öngörülerini paylaşan ESET, 2015 yılında ise sessiz ve derin saldırıların öne çıkacağını tahmin ediyor Tehdit Öngörülerini, ESET in Latin Amerika Araştırma Laboratuarı ndaki uzmanlar hazırladı. Öngörüler arasındaki en dikkat çekici tespit, hedefli saldırıların yeni yıla damgasını vuracağı ile ilgili. Gelişmiş Kalıcı Tehditler (APT - Advanced Persistent Threats) olarak tanımlanan bu tarz hedefli saldırıların geleneksel saldırılardan iki önemli farkı var. İlki, saldırıların amaçlarına ulaşabilmeleri için net seçilmiş hedefleri vardır. Yani dijital dünyaya salınıp, belirsiz şekilde korumasız kurbanları yakalaması beklenmez. İkinci olarak ise; bu saldırılar uzun süre fark edilmeden sistemde saklanırlar. Siber suçlu açısından en olgun zamanda tehdit yani zararlı yazılım harekete geçer. Bu tarz saldırılar geçtiğimiz yıllar içerisinde oldukça büyüdü ve hızla büyümeye devam ediyor yılında 3 olan APT atakları 2014 yılında 53 e yükseldi. ESET, bu çerçevede 2014 yılında BlackEnergy ya da Windigo Operasyonu gibi saldırıları tespit etmişti. ESET in 2015 Trendleri ile ilgili ayrıntılı tespitler www. welivesecurity. Com /2014 /12 /18 /cybercrime-trends linkten görülebilir. fakat geçinme olanakları olmayan göçmenler için bunun pratikte pek mümkün olmadığını, başta İstanbul olmak üzere özellikle büyük kentlerimizde hem bu iltica başvurusuna sahip olanlar hem de başvuruya sahip olmayanlardan oluşan göçmen sayısının hızla arttığını hatırlatan Prof.Dr. Kılıçaslan şunları kaydetti: Ülkemizde bulunan göçmenlerin sağlık sorunları ile ilgili kalıcı geçerli bir politika oluşturulmuş değildir. Mevcut Anayasa ve yasalarımıza göre bu kişiler birinci basamak ve acil 56 Actual Medicine Ocak 2015

3 sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir görünse de bu çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Aile hekimleri kendileri için ek yük oluşturacak bu hastalarla uğraşmak istememekte, bazen yeni doğan göçmen çocukların aşıları bile yapılamamaktadır. Hastanelerdeki durum ise daha da vahimdir. Yeşil Kart lı muamelesi gören Suriye ve Irak kökenliler dışındaki göçmenler hastaneler başvurduklarında Sağlık Turizmi yasası kapsamında değerlendirilmekte, kendilerinden SGK sız vatandaşlarımızdan istenen fiyatın 3-5 misli paralar istenmektedir. Bizler ülkemizde birinci basamak ve acil sağlık hizmetlerinin (gerekiyorsa yatırılarak) herkes için ücretsiz yapılmasından yanayız. Aynı şekilde tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanmış herkes için de ayaktan ve yatarak tedavi ücretsiz olmalıdır. Diğer durumlarda ise savaş ve sosyo/ekonomik nedenlerle ülkemize gelmiş göçmenlere uygulanacak tedavi ücretleri T.C yurttaşları ile aynı fiyat düzeyinde olmalıdır. Sağlık Turizmi fiyatlandırılması ancak özel olarak tedavi için ülkemize gelmiş ödeme gücü olanlara uygulanabilir. Hayat Sizden Uzaklaşmasın! Hayat Nefesle Başlar sloganıyla, akciğer sağlığı alanında önlenebilir tüm hastalıkları en aza indirmeyi, hastalara en etkin koruma, tanı ve tedaviyi sağlamayı amaç edinen Türk Toraks Derneği; yeni yılla birlikte, halkı bilgilendirmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla, sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdi. Solunum yollarında, mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı oluşan, ilerleyici bir akciğer hastalığı olan KOAH a dikkat çekmek için Hayat Sizden Uzaklaşmasın sloganıyla yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatıldığını ifade eden Dernek Genel Başkanı Prof.Dr. Arzu Yorgan - cıoğlu, şunları söyledi: Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçlendirmek için gerçekleştirilen, derneğimizin de içerisinde yer aldığı ve bilimsel destekte bulunduğu bir kampanya ile yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Sağ - lık Bakanlığı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen KOAH farkındalık kampanyasını, geçtiğimiz günlerde An - ka ra'da yapılan lansman ile başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanya için hazırlanan kamu spotları, afişler vb. iletişim araçlarıyla halkımızın bu önemli hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz. KOAH'ın erken tanısı, hastalığa bağlı sakatlık ve ölüm oranlarını azaltacaktır. Bu nedenle 40 yaş üstünde, sigara içmiş ya da içmekte olan ve/veya meslek icabı ya da çevresel ortam gereği tozlu ortamlarda bulunan kişilerde, müzmin seyirli öksürük, balgam ve nefes darlığı yakınmalarından en az birinin bulunması halinde Göğüs Hastalıkları hekimi tarafından görülüp, nefes ölçüm testinin yapılması gerekir. GARD Türkiye (Kronik Ha - va yolu Hastalıkları Önleme ve Kont rol Programı) çerçevesinde, Türk Toraks Derneği olarak, KOAH farkındalığının oluşması için hekimlerinin, kamu yetkililerinin, ulusal örgütlerin ve Türk medyasının birlikte çalışmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz diye konuştu. Tip 2 Diyabet in Çözümü Metabolik Cerrahi de Kilo problemleri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kolesterol metabolizması bozuklukları ile seyreden ve son yıllarda tüm dünyayı tehdit eden bir sağlık problemi haline gelen metabolik sendrom hakkında farkındalık yaratmak amacıyla kurulan Metabolik Cerrahi Vakfı Tip 2 Diyabet hastalarının ilaçtan bağımsız ve sağlıklı bir yaşama kavuşması için yaptığı çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye nin metabolik cerrahi konusuna odaklanan ilk vakfı olan Metabolik Cerrahi Vakfı nın kurucu- 57

4 su Doç.Dr. Alper Çelik, yaptığı basın toplantısında metabolik cerrahiyi şöyle açıkladı: Tip 2 Diyabet hastaları insülin üretirler ancak bunu metabolizmalarındaki özel durum yüzünde kullanamazlar. Sorunlarının temelinde, tüketilen işlenmiş gıdalar yüzünden besinlerin doğru yer ve zamanda doğru hormonla buluşamaması yatıyor. Metabolik cerrahi ameliyatı ile çok genel bir ifadeyle çalışmayan hormonların yeniden çalışması sağlanıyor. Metabolik cerrahi yöntemi, Tip 2 Diyabet in yanı sıra yüksek tansiyon, kolesterol, trigliserid, kilo fazlalığı ve uyku apnesi gibi sorunlara neden olan metabolik sendromu tedavi edebilen kalıcı bir çözüm. Kilo fazlalığı veya obezite, Tip 2 Diyabet, hipertansiyon ve kolesterol metabolizması bozuklukları ile seyreden metabolik sendromun, organ hasarı, iş kaybı ve önemli maddi kayıpların yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına da sebep olarak ölümlere yol açtığını ifade eden Doç.Dr. Alper Çelik, metabolik cerrahi uygulamasının diğer Tip 2 Diyabet tedavisi yöntemlerine kıyasla sunduğu avantajların altını çizerek, yaptıkları teknik fizibilite ve güvenlik profili çalışması sonuçlarının, ileal interpozisyon ameliyatının komplikasyon oranlarının diğer sık uygulanan bariatrik ameliyatlar ile eşdeğer olduğunu gösterdiğini, hatta emilim bozucu ameliyatlardan çok daha düşük komplikasyon oranlarına işaret ettiğini dile getirdi. Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı nın Raporu Yayımlandı TÜBA Kanser Çalışma Grubu tarafından Haziran 2014 te tarihinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan 200 ü aşkın yönetici ve bilim insanının katılımıyla İstanbul da gerçekleştirilen Ulusal Kanser Politi - kaları Çalıştayı nın Raporu yayımlandı. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos - yal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Eyüp Gümüş, TÜBA Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar ın da katıldığı çalıştayda, çok önemli bir hastalık olan kanser konusunda durum analizi yapılarak geleceğe ilişkin strateji ve politikalar ele alındı. Türkiye de genetik ya da çevresel etkilerle ortaya çıkan her yıl yeni kanser vakası söz konusu ve yaklaşık kişi yine kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Dünyada her yıl açıklanan 14 milyon yeni vaka ve 8 milyon insanın kanserden ölümü gerçekleşiyor. Ulusal Kanser Politikaları Çalıştayı nda; Temel Onkoloji, klinik araştırmalar, kanser ilaçlarının üretimi ve bu alanda yaşanan sorunlar, kanserde eğitim, kanser hastalarının sorunları ve kanser etiği gibi 15 farklı masada ele alınan konulara ilişkin tespit ve öneriler, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü nün (TÜSSİDE) eğitim ve desteğiyle masa moderatörleri ve TÜBA Kanser Çalışma Grubu tarafından büyük bir titizlikle değerlendirilip raporlandırıldı. Raporda; kanser konusunda temel ve klinik onkoloji alanında Türki - ye de yapılan araştırmaların sayısının Kuzey Amerika ve Avrupa nın çok gerisinde olduğunun altı çizildi, bu nedenle kanser araştırmalarının önünün açılması, bürokratik engellerin kaldırılması ve ülkemizin bu konuda dünya tıp literatürüne katkısının artarak devam ettirilmesi konusunda yoğun bir çaba sarf edilmesinin gerekliliği vurgulandı. Türkiye de hala kanseri tedavi eden tıbbi onkolog ve hematoloji uzmanlarının yetersizliği, kanserde palyatif bakım merkezlerinin büyük ve orta ölçekli illerimizde kurulması ve Tıp Etiği Uzmanlığı alanının Sağlık Bakanlığı tarafından önünün açılması gerektiği üzerinde duruldu. TÜBA tarafından hazırlanan ve Türkiye de aktif olarak çalışan hekimlere, ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüm paydaşlara ve kamuoyuna sunulacak olan Çalıştay Raporu nun politika yapıcılar için önemli bir referans kaynağı olarak kullanılacağı öngörülüyor. 58 Actual Medicine Ocak 2015

5 Sierra Leone ve Liberya ya Ebola ya Karşı Koruyucu Malzeme Desteği Yeryüzü Doktorları (YYD), sağlık çalışanlarının Ebola salgınından korunması için salgından en çok etkilenen iki batı Afrika ülkesi Sierra Leone ve Liberya ya 900 bin dolar değerinde kişisel koruyucu ekipman gönderdi. YYD Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık, Çare olamazsak engel oluruz sloganıyla Eylül ayında başlattıkları kampanyada Sierra Leone ve Liberya daki sağlık çalışanlarına gönderilen korunma ekipmanlarının yerlerine ulaştırıldığını ifade etti Mart ayında Gine de başlayan ve Ağustos ayında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından uluslararası kritik önemde bir salgın olarak deklare edilen Ebola salgınında çeşitli ülkelerde birçok sağlık çalışanının virüs bulaştığı için hayatını kaybettiğini hatırlatan Kerem Kınık şunları kaydetti: Ebola salgınının yayılmasının durdurulmasında ve hastalığa bağlı ölümlerin azaltılmasında en önemli unsurlardan birinin sağlık çalışanlarının korunmasıdır. Yeryüzü Doktorları olarak Liberya ve Sierra Leone Sağlık Bakanlıkları ndan gelen talepleri de göz önüne alarak; geçtiğimiz 2014 Eylül ayında başlattığımız kampanya ile koruyucu maske, izolasyon giysisi, koruyucu elbise gibi 740 bin adet malzemeyi bu iki ülkeye ulaştırdık dedi. Yeryüzü Doktorları nın Ebola kampanyası ile ilgili ayrıntılı bilgilere https:// ebola.html linkinden ulaşılabilir. Johnson & Johnson Ebola Aşısı Geliştirme Çalışmalarını Hızlandıracak Johnson & Johnson ın ilaç şirketi Janssen bünyesinde yürütülmekte olan Ebola aşısı geliştirme programını hızlandırmak ve üretim ölçeğini önemli ölçüde artırmak için firmanın 200 milyon dolara kadar bir bütçe ayırma taahhüdünde bulunduğu duyuruldu. Firma; Dünya Sağ - lık Örgütü (WHO) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensti tüsü nün (NIAID) yanı sıra diğer kilit paydaşlarla, hükümetlerle ve sağlık otoriteleriyle aşı rejiminin klinik testleri, geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımı için yakın işbirliği yapıyor. Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile or tak bir araştırma programı sonucunda keşfedilen aşı tedavisi Jans - sen e ait koruyucu bir aşı ile Bava - rian Nordic adlı Danimarka merkezli biyoteknoloji firmasının bir aşısının birleştirilmesinden oluşuyor. Klinik öncesi çalışmalarda elde edilen sonuçları umut vaat eden kombinasyon aşı tedavisinin güvenliliğinin ve immünojenisitesinin (aşırı duyarlılık reaksiyonu oluşturma potansiyelinin ölçülmesinin) Ocak ayı başlarından itibaren artık Avrupa, Ame - rika Birleşik Devletleri ve Afri ka da sağlıklı gönüllülerle klinik test lerinin yapılması planlanıyor. Jans sen in 2015 yılında üretmeyi he def lediği bir milyon dozun üzerinde aşı tedavisinin 250,000 inin 2015 Ma yıs ayında klinik çalışmalarda geniş bir biçimde uygulanmak üzere kullanıma sunulması bekleniyor. Ebola krizine yanıt vermek için aşı alanındaki uzmanlıklarını, üretim kapasitelerini, ekiplerini ve kaynaklarını seferber ettiklerini belirten Johnson & Johnson CEO su Alex Gorsky, konuyla ilgili şunları söyledi: Yenilik üretme modelimiz; bu hastalığı kontrol altına almak, yaşam kurtarmak ve risk altındaki insanların sağlığını ve yaşamlarını korumak amacıyla sağlık otoriteleri, hükümetler ve diğer uzmanlarla işbirliği için geniş imkanlarımızı süratle harekete geçirebilmemizi mümkün kılmaktadır. Dünyanın önde gelen sağlık firmalarından biri olarak, bu karşılanmamış acil tıbbi ihtiyaca yanıt vermek için bize önemli bir sorumluluk düşmektedir. 59

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Verem Hala Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu 5-12 Ocak 2014 Verem Savaşı ve Pro paganda Haftası nedeniyle, Türk Toraks Derneği tarafından yapılan açıklamada veremle savaşın sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR-PROGRAMLAR VE KANSER KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-ANKARA I İÇİNDEKİLER Sayfa No KISALTMALAR III TABLO ŞEKİL GRAFİK DİZİNİ IV ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Detaylı

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ

Prof. Dr. Vural KAVUNCU. MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Burada Hayat Var! Eray KAPICIOĞLU. Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD. Çikolata ve Dantel Şehri: BRÜJ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ / SAYI 12 / ARALIK 2012 Röportaj: Prof. Dr. Vural KAVUNCU Hayatın İçinden: Seksenler in Rukiye si: Özlem TÜRKAD Portre: Dünyagöz Yönetim Kurulu Başkanı: Eray KAPICIOĞLU Kurumlarımız:

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür

Detaylı

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU

LABORATUVARI AKREDİTE OLDU 9. sayı sayfa 1:Layout 3 14.12.2012 16:03 Sayfa 1 Kalp ritim bozukluğuna dondurarak tedavi rciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri nde kalp ritim bozuklukları cryo ablasyon (soğutma yöntemi) ile

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ

ULUSLARARASI ÇOCUK MERKEZİ mizin Elinizdek i Y ıllık Rapor, d ü n yan ı n h e r yerinde yaşa yan ç o c u k l a r ı n, gençlerin ve kadın l a r ı n y a ş a m l a r ı n ı geliştirmek i ç i n Merkezi y a p t ığı çalışmaların bir özetini

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

editörden dosya Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Hamit Okur cilt: 6 sayı: 23 2009 ISSN 1308-6006

editörden dosya Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Hamit Okur cilt: 6 sayı: 23 2009 ISSN 1308-6006 ön kapak içi reklam editörden ISSN 1308-6006 cilt: 6 sayı: 23 2009 İstanbul Sağlık Mensupları Derneği adına SAHİBİ Opr. Dr. Ahmet Seyfi GÖZAYDIN YAZI İŞLERİ SORUMLUSU Uzm. Dr. Memet IŞIK memetisik@yahoo.com

Detaylı

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE

TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri. OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri TÜRKİYE OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Kısmen, artan sağlık harcamasının bir sonucu olarak, Türkiye deki sağlık durumu son birkaç on yıl içinde hızlı iyileşme kaydetmiştir.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017

2013-2017 STRATEJİK PLANI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 1 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013-2017 SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2 3 GİRİŞ Uzm. Dr. İl Sağlık Müdürü İÇİNDEKİLER 2013-2017 STRATEJİK 4 SUNUŞ... 2 GİRİŞ... 3 KISALTMALAR... 6 BİRİNCİ BÖLÜM... 6 STRATEJİK ANALİZ...

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 2 Sayı: 13 OCAK 2013 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Koordinatörü Ayşe GÜZELGÖZ Editör Hande AYDEMİR

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Dünyadaki gelişmeleri en yenilikçi ve verimli şekilde kardiyoloji camiasına ulaştırmayı hedefleyen Türk Kardiyoloji Derneği, ekardiyoloji.com

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Sağlık İşleri 2011 / ÖZEL. Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır

Sağlık İşleri 2011 / ÖZEL. Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır 2011 / ÖZEL Beyo lu Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır 2 Sağlık İşleri Sağlık İşleri Müdürlüğü, koruyucu hekimlik çerçevesinde düzenlediği çeşitli seminerlerle halkı bilinçlendiriyor; semt konaklarında

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı