AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP"

Transkript

1 AMORİUM ANTİK KENTİ KAZI ÇALIŞMALARI: ROMA, BİZANS, SELÇUKLU VE OSMANLI İZLERİ 2015 YILI KAZI ÇALIŞMALARI DOÇ. DR. ZELİHA DEMİREL GÖKALP

2 GİRİŞ Amorium Kenti 2015 yılı kazı çalışmaları tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda Bakanlık Temsilcisi olarak Ankara Etnografa Müzesi nden uzman İsa YILMAZ, Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. A. Ceren EREL, Alan Sorumlusu olarak Mersin Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Şener YILDIRIM, Anadolu Üniversitesi nden Araş. Gör. Selda UYGUN ve Araş. Gör. Erkan KAYA, ayrıca Girit Üniversitesi nden Dr. Nikos TSİVİKİS, Atina dan Olga KARAGİORGOU 1, Bonn Üniversitesi nden Petra LINSCHEID 2, antropoloji çalışmaları için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nden Yrd. Doç. Dr. Arzu DEMİREL, tarih çalışmaları için Girit Üniversitesi nden Thanasis SOTIRIOU, Kostas RAUSSOS, jeofizik çalışmalarını yürüten Tuna KALAYCI, Katerina KANATSELOU dan oluşan bilimsel ekip yer almıştır. Kazı çalışmaları Anadolu Üniversitesi 3, Hacettepe Üniversitesi 4, Akdeniz Üniversitesi 5 ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nden 6 mezun ve lisans öğrencilerinin katılımları ve 10 işçi ile gerçekleştirilmiştir yılı kazı çalışmalarına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Emirdağ Kaymakamlığı, Emirdağ Belediyesi ve Davulga Belediyesi destek olmuştur Yılı çalışmaları Depo Çalışmaları, Temizlik ve Kazı Çalışmaları, Koruma ve Belgeleme Çalışmaları olarak 3 başlık altında değerlendirilebilir. 1. Depo Çalışmaları 2015 yılında yürütülen depo çalışmalarında Anadolu Üniversitesi nden Araş. Gör. Gizem Altun, Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Berna Yıldırım çalışmıştır. 1 Önceki kazı sezonlarda bulunan kurşun mühürleri çalışmıştır. 2 Önceki kazı sezonlarında bulunan kumaş parçalarını çalışmıştır. 3 Sanat Tarihçi Mehmet Kurt, Berna Yıldırım, Sevinç Özen; Öğrenciler, Özcan Yamaç, Samet Lüleci, Zeynep Aktop, Seda Önder, Demet Yetkinoğlu, Hakan Can Aslanoğlu, Gül Pınar Otlu. 4 Seramik Bölümü mezunu Ceren Gürçay. 5 Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Ceren Uzun. 6 Antropoloji Bölümü öğrencileri Saliha Kuyumcu, Hatice Öztürk. 1

3 Araş. Gör. Gizem Altun yılları arasında Amorium kazılarında ele geçen tüm cam eserleri 7, Berna Yıldırım 8 ise maden eserleri buluntu yerleri, ele geçtikleri yıllar dikkate alınarak depoda tasnifi üzerinde çalışmaları yürütmüştür. 2. Temizlik ve Kazı Çalışmaları Kazı çalışmalarının ilk etabında Temmuz 2015 tarihleri arasında Aşağı Şehir de Aşağı Şehir Kilisesi, Büyük Mekan ve Büyük Bina da; Yukarı Şehir de Bazilika B de (Resim 1-2) ve Güney Batı Kule de genel bir yüzey ve ot temizliği gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra tarihinde kazı alanlarında çalışılmamış, jeofizik ölçümü yapılmak için belirlenen alanlarda ot biçmek koşuluyla temizlik çalışması yapılmıştır (Resim 3). Ekip üyeleri ölçüm yapılacak alanda tüm gün çalışmışlardır. 2.1.Yukarı Şehir Bazilika Bg (Bg1, Bg2, Bg3,Bg4,Bg5) Açmaları 2013 yılında başlayan çalışmalar 2015 yılında da sürdürülmüştür. Alanın sorumlusu Kazı Başkan Yardımcısı Dr. A. Ceren EREL dir yılı kazı sezonunda, Yukarı Şehir B Bazilikası alanında tarihleri arasında arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu yıl Bg1, Bg2, Bg3, Bg4, Bg5 olmak üzere beş yeni 5.00 x 5.00 lik açmada çalışılmıştır. Ayrıca bu yıl tespit edilen mimari verilerin anlaşılabilmesi için 2013 yılında çalışılan Ba4 açmasının bir bölümünde toprak seviyesinde yaklaşık 10 cm. inilmiştir. Bu yıl kazılması planlanan ilk açma olan Bg1 açması (Resim 4), B bazilikası apsis başlangıcının güneyinde bulunmaktadır. Açmanın yeri saptanırken, bazilikanın apsisin güneyinde kalan doğu duvarının ve bazilikanın güney duvarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Böylece yapının sözü edilen yönlerde sınırları saptanarak, olası boyutları hakkında fikir sahibi olunması planlanmıştır. Elde edilen mimari veriler neticesinde, Bg1 den sonraki açmaların, batı ve kuzey yönünde devam ettirilmesine karar verilmiştir. Bunun sebebi, yapının güney duvarının batı yönünde devamını takip edebilmek ve yapı içerisindeki bölümlenmeyi ve farklı evreleri anlayabilmektir. Bu sezondaki çalışmalara batı ve kuzey yönünde devam 7 Arş. Gör. Gizem Altun Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü nde Amorium Kentinde yıllarında yürütülen kazılar sonucunda çıkartılan tüm cam eserler üzerine yüksek lisans tezi hazırlamaktadır. 8 Sanat Tarihçi Berna Yıldırım Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü nde Amorium Kazısı Büyük Bina Maden Buluntuları konulu yüksek lisans tezi hazırlamaktadır. 2

4 etmememizin bir diğer sebebi, bazilikanın güney duvarı dışında kalan alanın mezar alanı olarak kullanıldığının saptanmasıdır. Bu yönde devam edecek açmalarda çok sayıda mezarın çıkması söz konusu olduğu için önümüzdeki sezon, antropologlardan oluşan daha geniş ve uzun zamanlı bir ekiple çalışılması uygun görülmüştür. Açmalardaki çalışmalar yaklaşık kodları arasında başlamış ve yine yaklaşık kodlarında sonlandırılmıştır. Bg1 açmasında dört; Bg2, Bg3 açmalarında üç; Bg4 açmasında iki ve Bg5 açmasında beş konteks belirlenmiştir. Mimari: Bu yıl yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen mimari verileri şöyle özetlemek mümkündür: B Bazilikası apsisinin yaklaşık başlangıç ekseninde, güneydeki Bg1 (Resim 4) ve onun batısında Bg2 açmalarının yerleri saptanırken yukarda da belirttiğimiz üzere bazilikanın doğu ve güney duvarlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalar sonucu hedeflendiği üzere kuzey - güney yönünde ve doğu - batı yönünde devam eden ve birbiriyle 90 açıyla birleşen iki duvar tespit edilmiştir (Resim 5). Kuzey güney doğrultusundaki duvarın bazilikanın doğu duvarının apsisin güneyinde kalan bölümü; doğu batı doğrultusundaki duvarın ise bazilikanın güney duvarı olduğu anlaşılmıştır. Bazilikanın doğu duvarının tamamı günümüze sağlam olarak ulaşmamıştır yılında çalışılan Ba4 açmasında toprak seviyesi inilerek kontrol edilmiş; duvarın apsisle birleştiği kısmın tamamının mevcut olamadığı görülmüştür. Ancak kalan izlerden birleşme yeri anlaşılabilmektedir. Belli bir seviyeye kadar mevcut olan duvarın üst kodları arasında değişmekte; en yüksek noktada, inilen toprak seviyesinden yaklaşık 0.90 m. yüksekliğinde görülebilmektedir. Duvarın yaklaşık ekseninde bir açıklık bulunmaktadır. Ancak bunun yıkılma sonucu mu yoksa özgününde var olan bir açıklık mı olduğu kesin olarak anlaşılamamıştır. Duvar sandık duvar tekniğindedir. Köşede, iki yanda büyük boyutlu dikdörtgen blok taşlar kullanılmıştır. Duvarın diğer bölümlerinde, duvar örgü ve malzemesi değişerek daha küçük boyutlu kısmen kaba yonu ve moloz taşların kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca duvar örgüsünde yer yer kırık tuğlalarda kullanılmıştır. Bazilikanın güney duvarı da benzer şekilde belli bir seviyeye kadar günümüze ulaşmıştır. Duvarın üst kodları arasında değişmektedir. Duvar inilen toprak seviyesinden yaklaşık m. yüksekliğinde günümüze ulaşabilmiştir. Ayrıca duvarın 3

5 içten yaklaşık eksende zarar gördüğü tespit edilmiştir. Tıpkı doğu duvarda olduğu gibi, köşede büyük boyutlu düzgün kesme taşların kullanıldığı sandık duvar tekniği, sonrasında ise duvar örgü ve malzemesinde farklılıklar görülmektedir. Ayrıca Bg1 açmasının güneyinde, bazilikanın doğu duvarının dışında, güney ve doğu yönünde devam eden duvar kalıntıları veya yıkıntı olması muhtemel izler tespit edilmiştir. Doğu ve güney duvarların, bazilikanın birinci evresine ait özgün konumlarında yer aldıkları; ancak malzeme teknikte görülen farklılıklardan dolayı sonraki evrelerde konumlarında değişiklik yapılmadan onarım geçirdikleri veya yeniden inşa edildikleri düşünülmektedir. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında, bazilikanın doğu ve güney duvarlarının, kendilerine paralel olacak şekilde kuzey ve batıya inşa edilen birer duvarla birleştikleri ve bir mekan oluşturulduğu görülmüştür. Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı mekan içten yaklaşık 4.70 x 7.50 m. boyutlarındadır (Resim 6). Batıda eksende, söveleri kısmen mevcut bir girişi bulunmaktadır. Dışta girişin iki yanında tam olarak anlaşılamamakla birlikte, duvarda niş benzeri birer girinti dikkat çeker. Bazilikanın güney duvarı, batı yönünde yaklaşık 7.50 m. devam ettikten sonra, kuzey-güney doğrultusunda uzanan batı duvarla 90 açıyla köşe yapacak şekilde birleşmekte; batı duvarla aynı eksende, güney duvarın dışında, cephede dışa doğru taşkınlık yapan büyük bir blok taş bulunmaktadır. Sonrasında ise bazilikanın güney duvarı takip edilememektedir. Bu büyük mekanı kuzeyde sınırlandıran duvarın bir bölümü, 2013 yılında çalışılan Ba4 açmasında açığa çıkarılmış; bu yılda batısındaki Bg5 açmasında devamı tespit edilmiştir. Duvar, yaklaşık güneydeki apsis başlangıcı ekseninde, doğu batı doğrultusunda, bazilikanın güney duvarına paraleldir. Doğu yönünde, bazilikanın doğu duvarıyla birleştiği anlaşılmaktadır. Duvarın konumuna bakıldığında, bazilikanın ilk evresinde orta nef ile güney nefi birbirinden ayıran eksen üzerinde olduğu görülmektedir. Bu yıl inilen toprak seviyesinde, duvarın en altındaki taş sırasının, duvarın iki yanında dışa doğru taşkınlık yaptığı saptanmıştır; duvarın dış yüzünde tümüyle, içte ise kısmen takip edilebilmektedir. Ayrıca burada, duvarın üstteki bölümünden farklı olarak, oldukça düzgün işlenmiş, büyük boyutlu blok taşlar kullanıldığı dikkat çekmektedir. Kuzey duvarın batı ucunda, doğu ve batısına bitişik yarım yuvarlak sütunlar bulunan dikdörtgen bir paye bulunmaktadır. Payenin doğusuna bitişik yarım sütün duvar örgüsünün içinde kalmıştır. Bugün belli bir seviyeye kadar mevcut 4

6 olan desteğin kalanına ait parçalar, duvar örgüsü içerisinde devşirme olarak kullanılmıştır. Bütün bunlardan anlaşıldığı üzere, söz konusu destek in-situ durumda olup kuzey duvar sonradan örülmüştür. Kuzey duvardaki veriler değerlendirildiğinde; duvarın alt seviyede, daha kalın ve farklı malzeme-tekniğe sahip olan bölümünün, konumu da göz önüne alındığında, erken dönem bazilikasına ait, orta ve güney nefleri birbirinden ayıran stylobat olması mümkündür (Resim 7). Kısmen duvar örgüsü içerisinde kalan batı uçta in-situ durumdaki desteğin de aynı yapım evresine ait özgün desteklerden biri olması muhtemeldir. Büyük mekanın batısında, Bg3, Bg4 ve kısmen Bg5 açma sınırları içerisinde, bazılarının üçüncü bir yapım evresine ait olduğunu düşündüğümüz duvarlara sahip mekanlar tespit edilmiştir. Mekanların bulunduğu alan kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Alanı kuzey ve güneyde sınırlandıran dış duvarlar, büyük mekanın kuzey duvarı ile bazilikanın güney duvarının eksenlerinden dışa doğru kaymış çıkıntı yapmaktadırlar. Bu mekanların batı yönünde devam ettikleri kalan duvar izlerinden anlaşılmaktadır. Ancak kazı sezonunun sonuna gelinmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarda açığa çıkarılacaktır. Sonuç olarak şimdiye kadar elde edilen mimari verilere göre, erken dönem bazilikası, dıştan yedi cepheli içten yarım yuvarlak apsisli, üç nefli bir bazilikadır (Resim 8-9). Daha sonra bazilikanın herhangi bir sebeple yıkılması ve işlevini kaybetmesi sonucu, doğu duvar ve güney duvarın belli bir bölümü konumları değiştirilmeden onarılmış ve/veya yeniden inşa edilmiş; batı ve kuzey duvarlar eklenerek erken dönem bazilikasının güney nefinin doğusunda dikdörtgen planlı bir mekan oluşturulmuştur. Kuzey duvar, bazilikanın stylobatı su basman gibi kullanılarak onun üzerine inşa edilmiş ve stylobat üzerinde mevcut olan destekte korunarak duvar örgüsünde sağlam bir köşe taşı olarak değerlendirilmiştir. Mezarlar: Bazilikanın güney duvarı ile batıdaki mekanları sınırlayan güney duvarın dışındaki alan gömü alanı olarak kullanılmıştır (Resim 10) yılında çalışılan, apsisin doğusundaki alanda olduğu gibi, burada da farklı seviyelerde gömüler tespit edilmiştir (Resim 11). İskeletlerin bazıları, herhangi bir şekilde sınırlandırılmış mezar alanları tespit edilmeksizin dağınık halde bulunmuştur. Bu durumdaki kemiklere, toplandıkları alana göre gruplandırılarak iskelet 5

7 numarası verilmiştir. Böylece daha sonra yapılacak antropolojik çalışmalarda, bireylerin ayrılarak saptanması işlemini kolaylaştırmak hedeflenmiştir. Saptayabildiğimiz taş ve/veya tuğla ile sınırlandırılmış alanlar içerisindeki iskeletlere ise mezar numarası verilmiştir. Kemikler yaklaşık olarak kodlarından itibaren başlamaktadır. Geçen yıl apsisin doğusunda olduğu gibi, üst seviyelerdeki mezar ve iskeletler çok zarar görmüş; yukarıda da belirtildiği gibi mezar sınırları saptanamayacak şekilde dağılmışlardır. Bu yıl mezar harici bulunan kemikler toplamda İ1 İ7 arasında numaralandırılmıştır. Bu yıl tespit edilen en yüksek mezar kodu (mezar kapağı üst kodu) dir. Toplamda in situ durumda 6 mezar tespit edilmiştir. Sadece taşlarla sınırlandırılmış veya taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı sanduka tipi mezarlar dışında, geçen yıldan farklı olarak tümüyle tuğladan yapılmış mezarlar bulunmuştur (Resim 12). Tuğla mezarlarda iki farklı tip karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki yanlarda, zemin ve kapakta tuğlaların kullanıldığı dikdörtgen biçimli mezarlardır. Bu tip özellikle çocuk ve bebek mezarlarında tercih edilmiştir. İkinci tip ise M3 olarak isimlendirdiğimiz tek örnekte karşımıza çıkmaktadır. Yanlarda iç bükey büyük boyutlu tuğlaların kullanıldığı mezar, yine iki yandan iç bükey tuğlaların ortada birleşmesi ile oluşan tonoz benzeri bir örtüye sahiptir (Resim 13). Mezarlar içerisindeki iskeletler de genellikle diğerleri gibi dağınık ve oldukça zarar görmüş durumdadırlar. M3 de bulunan iskelet, bu yılın en iyi korunmuş ve neredeyse tümüyle in-situ durumda olan tek örneğidir. Mezarlarda ayrıca geçen yıl da olduğu gibi çoklu gömülerle karşılaşılmıştır. İskeletler dağıldığı için bazılarının eş zamanlı gömüler olup olmadıkları anlaşılamamaktadır. Ancak bazı mezarlarda farklı kodlarda birden çok iskelet tespit edilmiş; aynı mezarın eş zamanlı değil farklı zamanlarda tekrardan kullanıldığı anlaşılmıştır Aşağı Şehir Büyük Bina- BBD Açması 2014 yılında başlayan çalışmalar 2015 yılında da sürdürülmüştür. Söz konusu alanın sorumlusu Dr. Nikos Tsivikis dir. Büyük Bina BBD Açmasında ilk kez kazı çalışmaları 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. BBD Açması, Martin Harrison döneminde Büyük Bina olarak adlandırılmış binanın yaklaşık 20 m batısında yer almaktadır yılında iyi durumda olan, tek parça üçgen masif 6

8 payenin üst yüzeyi ortaya çıkartılmıştır yılı kazı ve yüzey bulguları sonucunda fiziksel durumu aynı özelliklere sahip üç paye, arasında kabaca dikdörtgen bir mekanın varlığını belirtmiştir yılı çalışmalarının amacı kalan üç payeyi ve bu şaşırtıcı binanın genel planını ortaya çıkartmak olmuştur. Dolayısıyla binanın tahmini sınırlarını içine alacak biçimde 15x15 ölçüsünde büyük kare açma sınırları belirlenmiştir. Binanın hesaplanan limitlerini kapsayabilmek için (Resim 14) hem iç hem dış seviyeleri düşürülerek açık açma metodu kullanılmıştır. Binanın hem iç hem de dış tarafında çalışılarak farklı seviyelerde aşağıya inilmiştir. Böylelikle yapının tamamı ya da büyük bir kısmı içerde ve dışarda farklı seviyelerde ortaya çıkartılmıştır. Tartışma konusu olan bina kareye yakın dikdörtgen plandadır. Bina kemerli çatı örtüsünü taşıyacak biçimde karmaşık desteklere sahiptir. Henüz binanın işlevi tespit edilmediği için söz konusu mekan kareye yakın dikdörtgen planlı bina olarak isimlendirilmiştir. Önceki kazı sezonlarında Büyük Bina da (LB) kullanılan numaralandırma sistemi takip edilerek, Büyük Bina ile bağlantılı kareye yakın dikdörtgen planlı bina da (RB) 5 yeni mekan/alan da çalışılmıştır. Alan 11: Kareye yakın dikdörtgen planlı bina nın dışı, güneybatı duvar Alan 12: Kareye yakın dikdörtgen planlı bina nın içi Alan 13: Kareye yakın dikdörtgen planlı bina nın dışı, güneydoğu duvar Alan 14: Kareye yakın dikdörtgen planlı bina nın dışı, kuzeydoğu duvar Alan 15: Kareye yakın dikdörtgen planlı bina nın dışı, kuzeybatı duvar Alan 11: Bu alan yapının güneybatı duvarın arkasında yer almaktadır. Alan 11 diğer açmalar arasında kazı çalışmasını yürütülen en zor aladır, çünkü bu alanın açma sınırı oldukça dardır. Alan 11 çok yüksek ihtimalle kareye yakın dikdörtgen planlı binanın güneybatısında yer alan, oktogonal planlı olduğunu düşündüğümüz bir odadır. Biz hala bu odanın sadece doğu duvarını biliyoruz. Bu alan aynı zamanda merkezi planlı olarak düşünülen binanın batı cephesidir. Buna ek olarak odanın kuzey duvarının kuzey ucuna yakın bir yerde küçük bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. Duvarın ortaya çıkarılan bu bölümünden şu anlaşılmaktadır: Batı duvarı ile kuzey duvarı arasında 90 derecelik bir açı mevcuttur. Bu açının varlığı ise bize şunu göstermektedir. Oktogonal mekan çok büyük ihtimalle uzatılan boyutlarıyla yapıyı merkezi planlı bir yapı haline getirmektedir. Oda (yarım yuvarlak) beşik kemerli bir örtü sistemine 7

9 sahiptir. Kemerin taşları iyi durumdadır ve kemer yayının doğu tarafındadır. Kemerin bu detayı (yarım yuvarlak) beşik kemerin genişliğinin, batı duvarının pozisyonunun ve kemerin desteklerinin hesaplanması için önemli bir veridir. Bu sene çıkartılan yeni bir özellik ise uzunlamasına dikdörtgen planlı odanın doğu duvarında büyük delikler vardır ve kemerin başlangıç seviyesine kadardır. Deliklerin kiriş deliği olduğu düşünülmektedir. Doğu duvarının açığa kavuşturulan bu kısmında dört adet kiriş deliği bulunmaktadır (Resim 15). Bu deliklerin ölçüleri kabaca 0.25x0.25'dir ve aralarında 40 cm boşluk vardır. Kiriş delikleri büyük ihtimalle duvar boyunca ve kemerin altında devam etmektedir. Merkezi planlı binanın güney ve batı payeleri arasındaki duvar sonradan açığa çıkarılmıştır. Duvarların köşelerindeki üçgen nişlerin parçaları ile organik bir şekilde bağlantılı olduğu için bu bölümler binanın bir parçası gibi durmaktadır. Tuğla örgülü üçgen nişler yapının sonraki dönemlerinde de (Ortaçağdan bu yana) sistematik olarak kullanılmıştır. Güneybatı duvarın ortasındaki yuvarlak ve derin çukur ise büyük ihtimalle modern zamanlarda tuğla almak için açılmış olmalıdır. Alan 11'deki kazı çalışması yüzeyden 1.50 metre derine inildikten sonra durdurulmuştur. Gelinen seviye henüz zemine çok uzak ancak örtü sistemine yakındır. Alan 12: 2014 kazısında belirlenen bu alan, dört düz duvarla çerçevelendirilmiş olup yapının diğer açmalarından farklı özelliklere sahiptir (Resim 14) sezonundaki çalışmalarda binanın fonksiyonunu anlamak amacıyla alan 12 de yürütülen kazıda tarihlendirme ve alandan çıkan materyallerin değerlendirilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır kazısı boyunca yapının çöküşünden sonraki kullanım evrelerini anlamaya yönelik üç ana tabakada (stratigrafik) çalışılmıştır. İlk olarak alanın, Roma döneminden modern çağlara kadar çeşitli bulguları içerisinde barındıran bir yüzeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Amorium un geçirmiş olduğu her dönem, özellikle de 19. yüzyılın sonları ve 20 yüzyıl başlarındaki Hisarköy mimarisi ile uyumludur. Büyük Bina ya komşu olan yapı, malzemesiyle -büyük tuğla ve taşları ilemodern çağlarda inşa edilen yeni binalara malzeme temin etme noktalarından birisi olmuştur. Kazıdan önce dahi fark edilebilen kareye yakın dikdörtgen planlı merkezi binanın elementleri görülebilmektedir ve yüzeydeki bu katmanlar arasında derme çatma konulan taşlar bulunmaktadır. Ancak bunlar belgelendikten ve çizildikten sonra ortadan kaldırılmıştır. 8

10 Alan 12 de yüzeyden 1.5 m derinliğe inildiğinde tüm alana yayılan bir tabaka bulunmuştur. Bu tabaka farklı dönemlerden izler taşımaktadır ve ayrıca yapının örtüsünden yıkıntı parçalarını içerisinde barındırmaktadır. Küçük buluntulardan yeşil sırlı seramik parçaların işaret ettiği en yakın dönem Osmanlı dönemidir. Bulunan yeşil sırlı seramiklerin neredeyse tamamı yy tarihlenir. Ayrıca bu sezonki kazıda alan 12 deki katmanda 1 adet sikke (anonim follis, ) bulunmuştur. Yine de bu tabakanın karışık olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bulunan yeşil sırlı seramiklerden yola çıkılarak ikinci tabakanın Osmanlı dönemine ait olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Kalıntı ve yıkıntılardan arınmış alanda bu seviyede toprak zemin görülmektedir. Zemin üzerinde, Osmanlı dönemine kadar uzanan karışık seramikler dışında alanın terkedildiğini gösteren başka bir bulguya rastlanılmamıştır. Alan 12 de kuzey payenin önünde diyagonal olarak döşenen, ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen ve sadece birkaç parçadan oluşan tuğla zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Resim 15a). Döşemenin bulunduğu zemin seviyesi sonradan yapılan ikinci bir katmanın varlığına işaret eder. Bu katmanın ortaya çıkışı orijinal binanın çoktan çöktüğü bir dönem ile bağlantılı olmalıdır. Tartışılan zeminin seviyesi üst örtüde kullanılan kemerin başlangıcına oldukça yakındır. Orijinal binanın duvarı en az üç metre daha derine doğru devam etmiş olmalıdır. Kareye yakın dikdörtgen dış duvarlar ve üçgen payeleri içerisine alan diyagonal iç duvarlar arasında dar sekiz köşe yer alır (Resim 16-18). Böylece tahılları koymak için özel bölmeler oluşturulmuştur. Binanın içi ve uzun yan duvarlar boyunca bu bölmeler devam etmektedir. Köşe silolarının yapımı için 8 oyuğun en az 5 tanesi Osmanlı döneminde yapılmış olmalıdır. Yapının fonksiyonu ve mimarisinin anlaşılması için alan 12 nin tamamında Osmanlı dönemine ait tabakanın kaldırılmasından sonra bu alan ortadan ikiye bölünerek kazı kuzeybatıda sürdürülmüştür. Bu alanda daha derine inilmiştir. Bu alan kuzeybatı duvarı bulabilmek için alan 15 i ve iki diyagonal duvarı içerisine alan bölümdür. Bu bölümde kazı Osmanlı tabakasının en az 2 metre derinine indirilerek sürdürülmüştür. Tabaka içerisinde bulunan materyaller orijinal binanın üst örtüsündeki kemer, duvar işçiliği ve kalıntılar ile alakalı veri barındırmaktadır. Orta ölçekli yontma taş parçaları, tuğlalar, kesme taş görünümlü parçalar, beton parçaları, kireç harçları vb. duvarın içerisinde izlenebilmektedir. Bu alanda 9

11 yürütülen kazıda neredeyse 3.5 m derine inilmesi rağmen zemine ulaşılamamıştır. Zemin ya daha derinde ya da orijinali tamamen yok edilmiş olmalıdır. Alan 13: Bu alan merkezi planlı yapının güneydoğusundadır ve yapının dış kısmıdır. Binanın güneydoğusuna ait 12 m.lik duvarı içerisine alır (Resim 19) kazısında buradaki duvarın büyük bir kısmı temizlenmiştir. Açma 1.5 m derinliğe kadar kazılarak bu derinlikte bırakılmıştır. Bu açmadaki kazı bizim güneydoğu duvar ve duvarın dış kısmı hakkında çok fazla bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır. Alandaki çalışma bize başka bir bölüm ya da oda olduğunu düşündürecek herhangi bir kanıt vermemiştir. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmanın sonuçları belki zemine yaklaştıkça ve daha derine indikçe değişebilir. Kazıda ortaya çıkan tabakaların büyük bir kısmı binanın üst kısımlarından, tonoz veya kemerlerinden düşen parçalardan oluşmaktadır. Düşen parçalar, kaba yonu taş, tuğla, çimento parçaları ve kesme taşlardan oluşmaktadır yılındaki kazının (1.5 m) derinliğinde ve son aşamasında devasa bir dikdörtgen kalker/kireçtaşı bloğuna rastlanmıştır. Bu kalker bloğunun ne olduğu ve nerede kullanıldığı konusu önümüzdeki sezonda tamamıyla açığa kavuşturulacaktır. Büyük bir girişe ait gibi görünen bu parça kapı sövesi veya lentosu gibi durmaktadır. Alan 14: Bu alan merkezi planlı yapının kuzeydoğusundadır ve yapının dış kısmıdır (Resim 20) kazısında bu alanda yaklaşık olarak 1 m derine inilmiştir. Alan 14 de merkezi planlı yapının ekseninde yer alacak biçimde kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir rampa mevcuttur. Bu durum yapının içinden ve alan 12'den çıkartılan hafriyatın taşınmasını kolaylaştırmıştır. Alan 14 bize iki farklı durum için kanıt sunmaktadır. Büyük ihtimalle alanın kuzeyinde iki farklı zamana ait olduğunu düşündüğümüz iki duvar bulunur. Açmanın bu kısmının üst taraflarında küçük bir bölüm (1.20X0.80) mevcuttur. Bu bölüm orta ve küçük boyutlu taşlarla örülen kuru inşa duvarı olarak tarif edilebilir. Bu kısım kuzeydoğu duvar ile paralel ve bağlantılı olarak devam etmektedir. Derin bir seviyede başka bir duvara ait olan ikinci bir bölüm çıkarılmıştır. Bu duvarda harç malzemesi kullanılmadan kuru duvar tekniğiyle inşa edilmiştir. Duvarın kalınlığı yaklaşık 0.80 metredir. Duvar, binanın kuzey köşesinden başlamaktadır ve binanın yapısına uyumlu (paralel) bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca duvar daha geç bir döneme ait gibidir. Büyük ihtimalle 20. yüzyıl başı veya daha sonraki yakın tarihlere aittir. Alan 14'ün yüzeye yakın bir bölümünde farklı bir durum açığa çıkarılmıştır (Resim 21). Çeşitli taşlardan oluşan bir taş yığını rastgele serpiştirilmiş halde bulunmuştur. Bu kalıntıların arasında az sayıda da olsa enteresan mimari plastik parçalar bulunmuştur. Son iki yıldır bu alanda yürüttüğümüz kazılardan çıkan en büyük mimari plastik 10

12 parçalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu parçalardan en ilginç olanı bir zemin levhasının dört parçasından birisidir. Mimari plastik parçaların kırılma biçimleri birbirine benzemektedir. Bu durum ise taş testeresinin kullanıldığına işaret etmektedir. Bu parçalar moloz yığınından çıkartılan iyi korunmuş bir parçayla uyumludur. Bu parçalar çok yüksek ihtimalle sonradan başka bir amaç için kullanılan lahite ait parçalar gibi durmaktadır. Aynı lahitten çok fazla parça bulunması iki ihtimali akla getirmektedir. Ya parçalar buluntu yerine yakın bir yerden gelmektedir ya da bu buluntu yeri daha sonradan bir endüstriyel sürece maruz kalmıştır. Alan 14 e ek olarak kuzeydoğu dış duvarın yoğun şekilde taş ve tuğla hırsızlığına maruz kaldığı da söyleyebilir. Bu duvarın yaklaşık 1m ye kadar olan bölümü tamamen sökülmüştür. Alan 15: Bu alan merkezi planlı yapının kuzeybatısında yer alır ve yapının dış kısmıdır. Bu alanda yaklaşık 1 m. derinliğinde kazı yapılmıştır ve hiçbir önemli buluntuya rastlanılmamıştır. Alan sonraki dönemlerde ağır şekilde tahrip edilmiş gibi görünmekle birlikte (Resim 22.) kuzeybatı duvar malzemesinin büyük bir kısmının yeniden kullanım için tahrip edildiği düşünülmektedir Aşağı Şehir Büyük Bina- BBD Açması - Kareye Yakın Dikdörtgen Planlı Bina nın Mimarisi ve Kemer Yapısı Kareye yakın dikdörtgen planlı binanın ve yakın çevresinin kazı çalışmaları 2015 süresince henüz tamamlanmamış olup gelecek sezon da devam edecek olmasına rağmen yapının mimarisi ve muhtemel tarihlendirmesi hakkında başlangıç niteliğinde bir tartışma için yeterli veriye sahibiz. Dikdörtgen yapı olarak adlandırdığımız ana yapı muhtemelen yıllarındaki kazıda ortaya çıkarılan ana yapının geri kalanına bağlı büyük yapının bir parçasıdır. Ana yapının dikdörtgen planı dış ölçümde 12m lik kenarlarıyla kuzeydoğu duvarına (Resim 14) açılan tek kapılı bir yapıdır. Yapının dört köşesinden yapının merkezine doğru çaprazlama köşegen uzanan yekpare duvarlar, yaklaşık 4-5m kadar uzanıp dikdörtgenin merkezinde son bulur. Bu yolla her biri 45 derecelik açıyla 8 dar niş oluşturur (Resim 23). Duvarlar, yapının planını duvarlar seviyesinde yeniden yapılandırmayı /rekonstrüksiyonu yapabileceğimiz kadar iyi korunmuştur. Yapının yekpare yapısı ve kemerindeki malzemenin dayanaklılığı sayesinde kemer ve çatı yapısı ayakta duran duvarlar üzerinde korunmuştur. Duvarların birleştiği noktada köşe yuvalarının kesişme noktasında dar tuğla örmeli kemerli nişler 8 üçgen kemer oluşturmak için yapılmıştır. Farklı korunma seviyelerinden ötürü yapının batı tarafındaki kemerli nişlerin tamamı ayakta olduğu görülürken (Resim 23a) doğu 11

13 yakasındakilerin kemerleri tamamen kaybolmuştur fakat yine de kemerlerin nasıl oluşturulduğu hakkında bilgi verir durumdadır (Resim 23). Bu sistemle dikdörtgen alanın her köşesi köşegen duvarlarla bölünmüş ve bir çift kemerli niş oluşturulmuştur. Farklılık, merkez alanın kemerinin dört köşede oluşan kemerli nişlerle çevrelenmesidir. Böylelikle kesişme çizgisi merkezinde olan yarım yuvarlak kemerler oluşmuştur. Yapının çatı sistemine ışık tutabilecek detaylar yapının ayakta kalan kısımlarındaki görünür ayrıntılarda takip edilmektedir. Öncelikle merkeze uzanan köşegen duvarların dar ucunda ve daha iyi korunmuş olan doğu köşegen duvarda, kemerin bitiş noktası olan karşı köşegen duvara doğru (batı köşegen duvarı) tuğla örme bir kemerin uzantısı hala görünür durumdadır. Güneybatı duvarının önünde, kemerler üçgen oyukların üstünde bir seviyede korunmuş durumdadır. Özellikle de güneybatı duvarına bakan iki oyuk bu şekildedir (Resim 23a) Güneybatı duvara diyagonal duvarları güney ve batıyı ayrı ayrı olmak üzere bağlayan iki tuğla kemerin izleri de görülmektedir (Resim 24). Bu kemerler üçgen nişlerin iç yüzeyini oluşturmakta ve haçın güneybatı kolunun yarım yuvarlak kubbesinin yatay eğimini devam ettirmektedirler. Tuğla kemerlerin üst tarafındaki harç parçalarında, yarım yuvarlak kemerin ilk seviye tuğlalarına ait birçok iz vardır (Resim 25). İlk iki tuğla tonoz sırası paralel değildir ve sanki pervazlı (kuşaklı) merkezinden uzaklaştırılsa çapı küçülecekmiş ve hatta alçalacakmışçasına hafifçe güneybatı duvarının merkezine doğru bükülmüşler ve bu yolla merkezden kenarlara bir eğim kazanmışlardır. Alan 12 nin kubbeli örtüsü şu şekilde tanımlanabilir: Dört köşe (dikme) merkezden dışa çıkan diagonal duvarlarla ve her köşede iki tane olmak üzere oluşturulan sekiz üçgen tuğla tonoz nişleriyle desteklenmektedir. Bu üçgen tuğla tonozların üzeri güçlü Roma harcı ile doldurulmuş ve merkezi haç (çapraz) alanın pervazlı yuvarlak kemer sisteminin kenarlarını taşımaktadır. Özgün bina tek bir kapı girişine sahip olmalıdır. Yapının kapı açıklığı güneydoğu duvar üzerinde ve en fazla 3 m.dir (Resim 26). Üzeri geniş bir tuğla kemerle çevrelenmiştir. Yapının sonraki kullanımında açıklığın içi tamamen kapatılmıştır. Duvarların alt kısımları büyük ve orta boy kireç taşından iyi bir şekilde örülmüştür. Duvarların üst kısımlarında, binanın dış çevresinde ve güneydoğudaki kapı açıklığında dört sıralı tuğla kullanımı vardır (Resim 27) Tonozların içinde küçük moloz parçalar ve koyu gri renk kireçli beton tabaka vardır. İnce tuğlalar özellikle yapının birçok kademesinde karşımıza çıkmaktadır. 12

14 2.2.2.Aşağı Şehir Büyük Bina- BBD Açması Ön Sonuçlar ve Olası Tarihlendirme Merkezi planlı yapının hala tam olarak işlevini anlayamasak da yapının özel bir bina olduğu açıktır. Devasa duvarları ve karmaşık kemer yapısı binanın yapımında ne kadar çeşitli materyallerin kullanıldığı ve yapının zenginliği hakkında bizlere ipucu vermektedir. Kareye yakın dikdörtgen planlı bina kesinlikle Büyük Bina dan ayrı olarak görülmemelidir. Çok yüksek ihtimalle bu binalar birbirleriyle fiziksel olarak ta bağlantılıdır. Binanın orijinal ve ayrıntılı mimarisi bizlere Geç Roma Erken Bizans dönemini işaret etmektedir. Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek olan kazılarda binanın işlevi hakkında bir şeyler söylemek mümkün olacaktır. Ancak akla en yakın gelen ihtimal Geç Roma-Erken Bizans dönemi bir hamamının parçası olduğudur. Orijinal binanın hangi tarihlerde inşa edildiğini belirlemek de bir sorun teşkil etmektedir. Şu ana kadar yapının inşa tarihine ait olan güvenilir herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır. Yapıdaki bazı mimari kalıntılar şehrin başka bir yerinde kullanılmak üzere yerinden sökülerek götürülmüş gibi durmaktadır. Yalın duvarlar dışında hiçbir şey kalmamış, bütün dekoratif parçalar, mermer kaplamalar, hatta eşik taşları bile yerinden alınmıştır. Bu sebeple tarih belirlemek için kullanabileceğimiz buluntular sadece mimari form ve inşa teknikleridir ki bu bulgularda Roma döneminin sonunu ve Bizans döneminin başını işaret etmektedir (3.yy ile 5.yy arası) 3. Koruma ve Belgeleme 3.1 Koruma 2015 yılı kazı ekip listesinde adı bulunan ve kazının son iki haftasında Amorium a gelmesi planlanan küçük buluntu konservasyon uzmanı Sami Aslan depoda bulunan önceki yıllara ait etütlük eserleri inceleyecekti. Ancak mazeret belirtmeden Amorium a gelmemiş ve küçük buluntuların konservasyonu 2015 yılında gerçekleşmemiştir yılında kazısına başlanan Yukarı Şehir Güney Batı Kule duvarından düşen büyük blok taşlar koruma kurulu kararı gerektirmeyecek şekilde yerine yerleştirilmiştir. 13

15 Yukarı Şehir Bazilika B de apsisin güneydoğu blok taşlarının altlarının boşaldığı ve tehlike arz ettiği için harçsız kuru duvar tekniğinde boşalan yerler doldurularak desteklenmiştir Belgeleme Ağustos 2015 tarihleri arasında Tuna Kalaycı ve Katerina Kanatselou dan oluşan ekip jeofizik çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Çalışma alanları Aşağı Şehir de Büyük Bina nın batısı, Bazilika C ve Yukarı Şehir de Bazilika B dir. Bu yöntemle ölçümü yapılan alanlarda duvar izleri belirlenmeye çalışılmıştır. Jeofizik ölçümle Amorium un kentleşmesine ilişkin yeni bilgilere ulaşılması amaçlanmaktadır Ağustos 2014 tarihinde CRC Mimarlık Restorasyon Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nden Mimar Cihan Yıldırım BBA GD01 ve Bazilika B de Total Station ve Faro ile kazı sonrası ortaya çıkartılan alanlarda üç boyutlu ölçüm ve rölöve çalışmaları gerçekleştirmiştir. 4. Buluntular 4.1. Mimari Plastik 2015 yılı çalışmalarında, Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında, Aşağı Şehir Büyük Bina BBD açmalarında ve köyde olmak üzere toplam 60 parça mimari plastik eser bulunmuştur. Kireç taşı ve mermer malzeme ağırlıkta olmakla birlikte parçaların büyük çoğunluğu Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında ele geçmiştir. Mimari plastikler içinde balüster, sütun kaidesi, sütun gövdesi ve sütun başlığı parçaları, mezar steli parçası, sütünce başlığı, levha parçaları, lahit ve alınlık parçaları, arşitrav ve söve parçaları bulunmaktadır Maden Yukarı Şehir Bazilika B açmaları ve Aşağı Şehir Büyük Bina BBD açmalarında toplam 32 parça demir ve bronz malzemeden oluşan maden eser ele geçmiştir. Maden eserlerin büyük bir bölümü Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında bulunmuştur. Buluntular arasında kapı aksamı parçaları (Resim 28) kaplama levhası parçaları, çan, makas, bıçak (Resim 29), bilezik parçası ve halka gibi objeler yer almaktadır. 14

16 4.3. Seramik Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında Geç Roma Erken Bizans Dönemi kırmızı astarlı seramik parçaları (Çizim 1.119, 127, 332,426 / Çizim 2.126), Orta Bizans Dönemi sıvı kabı (Çizim 2.413,448,150,99,169) ve pişirme kabı parçaları (Çizim 3), yine Orta Bizans Dönemine tarihlenen sırlı kap parçalarının (Çizim 4.433) yanı sıra Osmanlı Dönemi sırlı kap parçaları ele geçmiştir (Çizim 4.07). Ayrıca kilisenin güney nefi dışında gömü alanı içinde Orta Bizans Dönemine tarihlenen tüme yakın sırsız sıvı kabı bulunmuştur (Resim 30, Çizim 5). Bu parçaların yanında nitelikli olarak örnekleyeceğimiz Erken Bizans Dönemine tarihlenen kırmızı astarlı ve yazıtlı bir parça ele geçmiştir (Çizim 6.186). Aşağı Şehir BBD açmalarında ise Erken Bizans Dönemi kırmızı astarlı seramik parçaları (Çizim 7.472, 487, 533), Orta Bizans Dönemine tarihlenen sıvı kapları parçaları (Çizim 8), kulp parçaları (Çizim 9) ve kapakların (Çizim 10) yanı sıra Osmanlı Dönemi sırlı sıvı kabı (Çizim 11) ele geçmiştir Cam 2015 yılı Amorium kazısında bulunan cam miktarı 161 dir. 9 En yoğun buluntu grubunu bilezikler oluşturmaktadır yılında 55 adet cam bilezik ele geçmiş, bu buluntuların tamamı kırık parça halindedir. 1 adet 4 cm çapında bütün bir buluntu ele geçmiştir. Bu buluntunun mezarların çıkarıldığı alandan gelmesi ve sahip olduğu form başlangıçta bebek bileziği olabileceği izlenimi verse de üzerindeki izlerden karıştırma çubuğu olduğu anlaşılmıştır (Resim 31). Amorium kazısı 2015 sezonunda ele geçen diğer buluntular ise 27 adet pencere camı, 21 adet ağız kenarı, 18 adet gövde, 12 adet kaide, 5 kulp ve 2 kandil çubuğudur yılında ele geçen bileziklerde görülen formlar ağırlıklı olarak yuvarlak ve oval olmakla beraber iki adet dörtgen kesitli bilezik buluntular arasındadır (Resim 32). Bileziklerde görülen bezemeler yoğunluk sırasına göre cam ipliği, yiv, boya bezeme ve burgudur. Ayrıca cam bileziklerde az miktarda hava kabarcığı ve yüzeyde aşınma izleri görülmektedir. Ele geçen buluntularda koyu mavi ve siyah tonları yoğunlukta olmakla beraber kırmızı tonları ve açık mavi örnekler sınırlıdır. 9 Etütlük kayıtlarında 139 parça cam eser olarak yazılmıştır. Bunun nedeni bir biri ile ilişkili olduğu düşünülen bazı parçalara ayrı numara verilmeyip aynı buluntu poşeti içinde muhafaza edilmesidir. Ancak detaylı çalışıldıktan sonra parçalar ayrılmıştır. 15

17 Amorium kazısı pencere buluntuları incelendiğinde burada Ortaçağda üretildiği bilinen dairesel ve katlı kenarlı pencere camının kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dairesel pencere camlarının iki çeşitlemesi mevcuttur. Bunlar merkez orta ve katlı kenar dışında kalan gövdenin ince olması ve merkez ortaları kalın biçimlendirilip kenar ile orta kısım arasında derinlik oluşturulması yoluyla yapılır yılında ortası kalın olarak biçimlendirilmiş 3 adet dairesel pencere camı bulunmuştur (Resim 33.1). Diğer buluntular ise düz (levha biçimli) pencere camı parçalarıdır (Resim 33.2) yılı aydınlatma işlevli eserlerinde bir adet masif (Resim 34) ve bir adet içi boş kandil çubuğu bulunmuştur. Ağız kenarlarının bir kısmı çapı alınamayacak kadar küçük boyuttadır ve bezemeli örnek bulunmamaktadır. Ağız kenarı, gövde ve kaide gibi kullanım kaplarına ait buluntularda yeşil ve kahvenin açık tonlarının hakimdir (Resim 35). Kadehlerin kırılmalara karşı en dayanıklı yeri ayaklarıdır. Bu nedenle kazılarda kadeh formu en kolay ayak kısmından tespit edilir 11. Nitekim Amorium kazısı 2015 yılında ele geçen kaideler ağırlıklı olarak kadehlere aittir (Resim 36). Ayrıca üç adet kase dibi tespit edilmiştir. Tesseralarda yeşil mavi ve kahve tonları görülmekle beraber bir adet altın yaldızlı örnek mecvuttur (Resim 37). Gövdelerde ise bir adet kazıma teknikli, iki adet bombeli ve iki adet boya bezemeli örnek mevcuttur (Resim 38) Sikkeler Amorium 2015 yılı çalışmalarında 9 adet bronz sikke ele geçmiştir. Sikkelerden 5 i Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında, 2 si Aşağı Şehir BBD açmasından ve diğer 2 si köyde yüzeyde bulunmuştur. 10 Olcay, Y., Pencere Camları ve Kullanım Biçimleri Üzerine Bazı Bulgular, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2, s (2000). 11 Gençler, Ç., Elaiussa Sebaste Antik Yerleşimi Cam Buluntuları, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009, s

18 No: 1 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Bizans, I. Romanos, Ölçüleri: Çap: 25/27 mm. Yön: 6, Ağırlık: 5.22 gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Yukarı Şehir Bg Tanımı: Ön Yüz: R man basilєvsr m Romanos un cepheden büstü. Sakallı ve tablionlu khlamys giyimli. Haçlı tacı var. Sağ elinde labarum tutuyor. Labarumun tepesi yonca biçimli süslü. Sol elinde haçlı globus var. Arka yüz: Dört satır; +R ma / n Єn ЄωbA / SILEVSRω / maiωn No: 2 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Bizans, Anonim B, /1042 Ölçüleri: Çap: 24/30 mm. Yön: 6, Ağırlık: 8.59gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Yukarı Şehir Bg Tanımı: Ön Yüz: + ЄmmΑ-NOVH İsa nın büstü cepheden, haç nimbuslu, haçın her bir kolunda, haçın sağ ve sol kollarının yukarısındaki boşlukta birer nokta var. İsa tunik ve himation giyimli. Sol eli ile incili tutuyor. Kitap kapağında nokta bezeme var. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC. Arka yüz: İki basamaklı kaide üzerinde haç var. Haçın kollarının ucunda birer nokta bulunuyor. Haçın kolları arasında; IS-XS / bas-ilє / bas-ilє 17

19 No: 3 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Bizans, Anonim I, Ölçüleri: Çap: 22 mm. Yön: 6, Ağırlık: 2.72 gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Yukarı Şehir Bg Tanımı: Ön Yüz: Yazı yok. İsa nın büstü cepheden, uzun sakallı, haç nimbuslu, haçın her bir kolunda bir nokta bezeme var. Tunik ve himation giyimli. Sağ elini takdis pozisyonunda göğsünde pelerinin kenarından tutuyor. Sol elinde üzeri bezemeli kitap var. Sağ ve sol boşluklarda IC ve XC. Arka yüz: Yazı yok. Latin haçı var. Haçın her bir ucunda iki ufak nokta arasında bir büyük nokta var. Ortada küçük haç, aşağıda haçın alt kolunun iki yanında birer nokta ve bitkisel bezeme yer alır. Yukarıda sağ ve sol boşluklarda birer hilal bulunur. No: 4 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Bizans, X. Konstantinos, Tip 1, 1050/1067 Ölçüleri: Çap: 25 mm. Yön: 6, Ağırlık: 7.10 gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Yukarı Şehir Bg Tanımı: Ön Yüz: +ЄMMA NOVH İsa kare souppedion üzerinde ayakta duruyor. Cepheden, sakallı başında haç nimbus var. Nimbusun içinde yer alan haçın her bir kolunda nokta bezeme bulunuyor. Tunik ve himation giyimli, sağ eli ile pelerinini tutuyor, sol elinde kitap var. Sağ ve sol boşlukta IC / XC Arka yüz: Sağda: + KWNT K, solda: (ЄV K)AV Solda Eudokia ayakta, cepheden, pendilialı taçlı ve loroslu. Sağda Konstantinos ayakta cepheden, pendilialı taçlı ve loroslu. Aralarında ortasında haç bulunan labarum tutuyorlar. Labarum üç basamaklı kaide üzerinde. Her ikisi de bir elini göğsüne götürmüş. 18

20 No: 5 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Bizans, Anonim A2 (976/ ) Ölçüleri: Çap: 32/34 mm. Yön: 6, Ağırlık: gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: BBA ODA Tanımı: Ön Yüz: + ЄmmA-NOVH İsa nın cepheden büstü. Sakallı, haç nimbuslu, haçın her bir kolunda varyasyonlara göre değişik bezemeler yer almaktadır. İsa tunik ve himation giyimli. Sağ eli ile pelerinin kenarından tutuyor, sol elinde kitap var. Kitap kapağında, varyasyonlara göre değişiklik gösteren bezemeler yer alır. Arka yüz: Dört satır: IһЅЧЅ/ХRISτЧS/ basilєч /basilє yazının altı ve üzerinde bezeme. No: 6 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Erken Bizans, Ölçüleri: Çap: 26 mm. Yön: 12, Ağırlık: 6.72 gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Serpil Çetinkaya tarafından evinin bahçesinde bulunmuştur. Tanımı: Ön Yüz: İmparator büstü Arka yüz: Okunmuyor. 19

21 No: 7 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Roma? Ölçüleri: Çap: 25 mm. Yön:? Ağırlık: gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Hisar Mahallesi Camii önünde bulunmuştur. Tanımı: Ön Yüz: Okunmuyor Arka yüz: Okunmuyor No: 8 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Roma? Ölçüleri: Çap: 10 mm. Yön:? Ağırlık: 0.98 gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: Yukarı Şehir Bg (M4-3.seviye batı) Tanımı: Ön Yüz: Okunmuyor Arka yüz: Okunmuyor No: 9 Kazı Envanter No: AMR Eserin Adı: Sikke Eserin Yapıldığı Maden: Bronz Eserin Devri: Bizans, Focas ( ) Ölçüleri: Çap: 29/32 mm. Yön: 12 Ağırlık: gr. Kazıda Bulunduğu Yer ve Tabakası: BBA Yüzey Tanımı: Ön Yüz: CAS Arka yüz: XXXX, sağda yıl rakamı: Ç 20

22 4.6. Tekstil 2009 yılında Dr. Chris Lightfoot un kazı başkanlığı sırasında Aşağı Şehir Kilisesi nde Mezar 103 de gerçekleştirilen kazılarda bulunan tekstil parçaları, 2015 yılı kazı sezonunda Petra Linscheid tarafından çalışılmıştır. Raporu aşağıda yer almaktadır. Yer: Aşağı Şehir Kilisesi konteks 589 Kazı Sezonu: 2009 Mezarı no: 103 Çalışma Tarihi: Temmuz 2015 Mezar, 11. yüzyıla tarihlenmektedir. İyi korunmuş organik malzeme içermektedir. Bu mezarın buluntuların teknik analizi, yüksek enerjili mikroskop yardımıyla ve bir el lensi ile yapılmıştır. Malzeme bir kaç yüz fragmandan oluşmaktadır. Bazılarının boyutları 17 x5 cm. olmakla birlikte çoğu bir santimetreden küçüktür. Fragmanların hepsi son derece sert ve kırılgandır ve hepsi kahverengidir. Fragmanlar mezardaki iskelet sayısına göre 6 büyük karton kutuda korunmaktadır. Analiz sırasında 15 farklı tekstil tespit edilmiştir. Tekstillerin çoğu ipek içermektedir ve dokuma Z biçimli bükülmüş çözgü ve bükülmemiş düz atkı dokumadır. Sonuçta ince işçilikli çok ince kumaşlar olduğu söylenebilir. İki ipek örneğinde dekoratif dikişler nakış ile dekore edilmiştir. Dikiş izleri giysilerin yapım aşaması için ipucu vermektedir. Düğme için ilik gibi. En az iki kumaş örneği ipek değildir. Kaba örgülü yün ya da keten olmalı. Fragmanların çoğu çeşitli tekstil katmaları içermektedir. Tekstillerin mikro stratigrafisi göz önüne alınarak, onların mezardaki konumları, original şekil ve görünümleri tespit edilebilir. Bu değerlendirme çalışmalarına devam edilmektedir. 103 nolu mezardaki buluntular, Aşağı Şehir Kilisesi Narteksi ndeki 6 no lu mezar buluntuları ile basit tek örgü, nakış süsleme teknikleri ve ipek kullanımı ile benzerlik göstermektedir. Örneğin Mezar 6 da daha önce tespit edilen küçük işlemeli madalyon benzeri 103 no lu Mezar da da bulunmuştur. Bu tekstil parçaları bir örtüye ait olmalıdır. Dolayısıyla parçalar Orta Bizans Dönemi Amorium mezarlarında kullanılan standart tekstil için kanıt olabilir. 21

23 4.7. Diğer (fresko, mermer döşeme/kaplama parçaları, ağırşak, oyun tablası, kemik, vs.) Diğer buluntular arasında Yukarı Şehir Bazilika B kazılarında ele geçen fresko, mermer kaplama parçaları (Resim 39), pişmiş toprak ağırşaklar (Resim 40), kemik objeler (Resim 41), tuğla oyun tablaları (Çizim ) ve kireç taşı ile granit malzemeden mortarlar (Resim 42) yer almaktadır. Ayrıca 2015 sezonunda üzeri yazıtlı bir tuğla (Çizim ), üzeri haç bezeli (Çizim ) ve yine üzeri bezeli (Çizim ) bir başka tuğla örneği bulunmuştur. 22

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI

DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI DASKYLEİON 2011 KAZI SEZONU ÇALIŞMALARI Daskyleion da 2011 sezonu kazıları Hisartepe Höyüğü nün doğu yamacında, yerleşimin ana girişinin aşağısında, Hellenistik Dönem yolunun iki yakasında; Akropolis te

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2008 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2008 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1).

ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU. 2015 yılı çalışmaları kapsamında aşağıda listelenen alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim 1). ASSOS KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Behram Köy'de bulunan Assos antik kentindeki 2015 yılı kazı çalışmaları 6 Temmuz'da başlamış ve 31 Ekim'de tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI 1 2013 YILI TRİPOLİS ANTİK KENTİ KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI Tripolis Antik Kenti, Denizli nin Buldan İlçesi ne bağlı Yenicekent kasabası sınırları içerisinde yer almaktadır. Büyük Menderes (Maiandros)

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KAZI DESTEĞİ: POLEMAİOS ONUR ANITININ KAZI, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON RAPORU Kutsal alanlardaki Onur Anıtları, kente ya da kentin kutsal alanlarına maddi ve

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ- İZMİR İN PREHİSTORİK YERLEŞİM ALANI Yeşilova Höyüğü İzmir in Prehistorik Yerleşim Alanı içinde 2005 yılından beri kazısı süren bir yerleşim merkezidir. Kazı çalışmaları, Ege Üniversitesi,

Detaylı

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur.

STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI. Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. STRATONIKEIA ANTİK KENTİ SU YAPILARI Antik kent Muğla Milas yolu üzerindedir. Aşağıda görüldüğü gibi Helenistik kurulmuştur. 1 2 MİLAS MÜZE MÜDÜRÜ HALUK YALÇINKAYA TARAFINDAN YAZILMIŞ RAPOR Muğla, Yatağan

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe

ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe ALEXANDRIA TROAS ANTİK KENTİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Erhan Öztepe Çanakkale ili, Ezine ilçesi, Geyikli Beldesine bağlı Dalyan Köyü sınırları içerisinde bulunan Alexandria Troas Antik kenti 2013

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki

Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı. Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010. Dr. Ayça Tiryaki Kisleçukuru Manastırı: Antalya da Bilinmeyen Bir Bizans Manastırı Dr. Ayça Tiryaki 24 Mart 2010 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0910.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma

Detaylı

2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI

2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI 1 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI Türk Tarih Kurumu ve Cumhuriyet Üniversitesi tarafından desteklenen "Sivas İli Ortaçağ Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması nın 2015 yılı çalışmaları Hafik ilçesinde yürütülmüştür.

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176

Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 Kültür ve Turizm Bakanlığından: KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 74.01/469 A.U Toplantı Tarihi ve No : 24/02/2016-176 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 24/02/2016-2869 SAFRANBOLU

Detaylı

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU

MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU MERSİN - SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI KAZI RAPORU Prof. Dr. Ali BORAN Kazı Başkanı 1 SİLİFKE KALESİ KAZISI 2015 YILI SONUÇ RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. MADDİ DESTEK...

Detaylı

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 116-132 ALTINTEPE URARTU KALESİ (2012) KAZI ve ONARIM ÇALIŞMALARI Mehmet KARAOSMANOĞLU

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ

AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ AIZANOI KAZISI 2013 T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU - AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ [Tarihi seçin]2013 AİZANOİ KUZEY NEKROPOL KAZISI VE BULUNTULARIN

Detaylı

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana

HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana HİERAPOLİS KAZISI Hierapolis - Pamukkale Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS. 8 TEMMUZ 25 TEMMUZ ÇALIŞMALARI. Ploutonion Eskharonların

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA

SANAT TARİHİ RAPORU II. TARİHÇE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI TARİHİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ZEYREK 2419 ADA II. TARİHÇE Osmanlı Devleti nin uzun tarihi boyunca farklı geleneklerin, coğrafi ve tarihi şartların oluşturduğu güçlü bir sivil mimari geleneği vardır. Bu mimari gelenek özellikle 19.yüzyılın ortalarına

Detaylı

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI *

TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * TARSUS, MAKAM CAMİİ HZ. DANYAL MAKAM TÜRBESİ KAZISI * Erdal ESER ** Özet: Tarsus, inanç turizmi açısından zengin örneklere sahip bir yerleşme olarak dikkat çekmektedir. Eshab-ı Kehf Mağarası, Bilal-i Habeşi

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU

HİERAPOLİS, ÇALIŞMALARIN RAPORU HİERAPOLİS KAZISI H i e r a p o l i s - P a m u k k a l e Missione Archeologica Italiana Menderes Caddesi No.23- Pamukkale (Denizli) Türkiye 0090 258 272 2789 HİERAPOLİS, 21. 08-06. 09 2014 ÇALIŞMALARIN

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar:

Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos Çevre Düzenleme Projesi ve Uygulanması İle İlgili Çalışmalar: Teos antik kentinde 25 Temmuz 2010 tarihinde başlayan yeni dönem kazı çalışmalarının öncelikli amacı, kazı evi ve deposunun yapımı için

Detaylı

Bayraklı Höyüğü - Smyrna

Bayraklı Höyüğü - Smyrna Bayraklı Höyüğü - Smyrna Meral AKURGAL Smyrna, İzmir Bayraklı daki höyük üzerinde yer alır. Antik dönemde batısı ve güneyi denizle çevrili küçük bir yarımadacıktır. Yüz ölçümü yaklaşık yüz dönüm olan Bayraklı

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul

7. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 3-4 Nisan 2014 Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş - İstanbul CEPHE KAPLAMA TUĞLASININ KULLANIM PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN 1 Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET İnsan, doğaya müdahale edip, çevresini

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010)

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. Anadolu Üniversitesi Yılı Side Kazısı Çalışmaları. (12 Temmuz-8 Eylül 2010) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi 2010 Yılı Side Kazısı Çalışmaları (12 Temmuz-8 Eylül 2010) Doç. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Anadolu Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI

EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI EDİRNE YENİ SARAY (SARAY-I CEDÎD- İ ÂMİRE ) KAZISI 2015 YILI ÇALIŞMALARI Mustafa Özer 1. KAZI EKİBİ VE ÖN BİLGİ: Bakanlar Kurulu nun; 11. 05. 2009 tarih ve 14995 (yeni 08. 11. 2011 tarih ve 2549) sayılı

Detaylı

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ

UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ Bahçeşehir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı UŞAK İLİ İSMETPAŞA CADDESİ ve ÇEVRESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜMLERİ KSUY 5119 KAMUSAL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları

2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları 2014 Yılı Akhisar Thyateira (Thyatira) Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazıları Prof.Dr.Engin Akdeniz Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tepe Mezarlığı Hastane Höyüğü Akhisar

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32)

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) İçindekiler Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) 03 Baskı Beton Uygulama Alanları Otoparklar Dog al taşların eşsiz görünümü ile betonun

Detaylı

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER

TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER TERRA COTTA KİL ESASLI PANELLER YAPI MARKET SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İtalyanca da pişmiş toprak anlamına gelen Terra Cotta, M.Ö 5000 yıllarından günümüze dünyanın farklı yerlerindeki uygarlıklar tarafından çoğunlukla

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kayseri K ültür V arlıklarını K orum a Bölge K urulu KARAR Toplantı no ve tarih : 97-16.01.2015 Toplantı Yeri Karar no ve tarih : 1377-16.01.2015 KAYSERİ Kayseri ili, Özvatan

Detaylı

Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html

Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Zeyrek Camii Restorasyonu Zeynep Ahunbay 11 Ekim 2006 http://www.obarsiv.com/e_voyvoda_0607.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni, araştırmacıların kişisel kullanımları

Detaylı

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI

GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI GRANİT - SERAMİK YAPIŞTIRICILAR & DERZ DOLGULARI STANDART Tanım : Fayans, seramik yapıştırıcı, Çimento esaslı, gri Toz Kullanım : Seramik, fayans için yatay ve düşeyde ıslak ortamlarda kullanıma uygun

Detaylı

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS

ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS ANTİK DÖNEM İN EN ESKİ BİLİCİLİK MERKEZİ KLAROS THEODORE MAKRİDY 1907 İzmir ili, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde kalan, Klaros Kutsal Alanı, Cumaovası nın (Menderes) güneyinde, ovayı

Detaylı

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL)

2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) 1 2011 YILI GÜLPINAR KAZILARI (32.YIL) Prof. Dr. Coşkun Özgünel 1 2011 yılı Gülpınar Kazıları, 06 Temmuz 15 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları,

Detaylı

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları

Zeugma Arkeoloji Projesi. 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Zeugma Arkeoloji Projesi Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, 06100 Sıhhiye-Ankara +90-312-310-3280 (#1672) 2013 Yılı Zeugma Arkeoloji Çalışmaları Prof.

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

BORNOVA (İZMİR) 3720 ADA, 5 (2,3,4) PARSEL NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1-ALANIN TANIMI Planlama alanı; İmar Planı değişikliği yapılan alan, İzmir İli, Bornova İlçesi sınırları içerisindedir. Bornova İlçesi İzmir İlinin merkezinde yer alan bir ilçe konumundadır.(şekil 1,2).

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ MERKEZDEKİ MÜZELER ŞANLIURFA ARKEOLOJİ MÜZESİ Şanlıurfa'da müze kurma girişimleri 1948 yılında, müzelik eserlerin toplanması ve Atatürk İlkokulu'nda depolanmasıyla başlar ve daha sonra bu eserler Şehit

Detaylı

İsmet Paşa Mah. 202 Sk. No: 9 Subaşı / Torbalı - İZMİR. Telefon: 0232 868 51 31 Faks: 0232 868 51 41. www.orbaykaucuk.com.tr info@orbaykaucuk.com.

İsmet Paşa Mah. 202 Sk. No: 9 Subaşı / Torbalı - İZMİR. Telefon: 0232 868 51 31 Faks: 0232 868 51 41. www.orbaykaucuk.com.tr info@orbaykaucuk.com. İsmet Paşa Mah. 202 Sk. No: 9 Subaşı / Torbalı - İZMİR Telefon: 0232 868 51 31 Faks: 0232 868 51 41 www.orbaykaucuk.com.tr info@orbaykaucuk.com.tr L A S T İ K L E R İ N G E R İ D Ö N Ü Ş Ü M Ü O R B A

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI

BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI BURGAZ KAZILARI 2007 YILI ÇALIŞMALARI Numan Tuna, Nadire Atıcı, İlham Sakarya Burgaz örenyerindeki 2007 yılı kazı, belgeleme ve restorasyon-konservasyon çalışmaları Prof.Dr. Numan Tuna başkanlığındaki

Detaylı

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU

2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU 2015 YILI ALACA HÖYÜK KAZISI KAPANIŞ RAPORU Çorum İli, Alaca İlçesi, Alaca Höyük ören yeri 2015 yılı kazı çalışmalarına Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU Başkanlığında 15.05.2015-30.11.2015 tarihinde arasında

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI STANDARTLARINA UYGUN OKUL SIRALARI ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİK FORMU (EK4) Sıra No: 115 Tarihi: KATAGORİ KIRILIMI 16 1 2 2 4 DMO KATALOG KOD NO ÜRÜN ADI ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N) 335.808.011 Okul Sıraları ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ ÜRÜNE AİT RESİM

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU

ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU ŞANLIURFA İLİ MERKEZ İLÇESİ NEOLİTİK ÇAĞ VE ÖNCESİ 2015 YILI YÜZEY ARAŞTIRMASI RAPORU Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Neolitik Çağ ve Öncesi adlı yüzey araştırması projesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve

Detaylı

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com.

İçindekiler. Baskı Beton (4-28) Baskı Sıva (29) İnce Yüzey Kaplama (30) Özel Yüzey Boyama (31) Parlak Yüzeyli Beton (32) www.endustriyelyapi.com. www.endustriyelyapi.com.tr İçindekiler Endüstriyel Yapı Ltd. Şti. Kurulduğu 2005 yılından itibaren uygulamış olduğu 500.000 m² yi aşkın baskı beton zemin ve sıva tecrübesiyle, bugün özellikle Samsun ve

Detaylı

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar.

nzeyrek@uludag.edu.tr Tel: (224) 294 02 47-294 02 48 Tel iç hat: 402 47 Faks: (224) 294 09 29 Faks iç hat: 409 29 temel terim, kavramlar. ARKEOLOJİ 1 Ders Adi: ARKEOLOJİ 2 Ders Kodu: MRES215 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Önlisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 3 7 Dersin AKTS Kredisi: 3.00 8 Teorik Ders Saati

Detaylı

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU

ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU PATARA LİMANI ARKEOJEOFİZİKSEL ÇALIŞMA RAPORU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ Bakü Bulvarı No: 100 35340 İnciraltı, İZMİR Özet Patara Kazısı nda, iç liman ve haliç çevresinde

Detaylı

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias

Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Aphrodite nin Kenti Aphrodisias Kenan Eren Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Aphrodisias antik kenti ve Aphrodisias Müzesi, antik kentte son 50 yılda yoğunlaşan kazı

Detaylı

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri

Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeleri Duvarlar ve Duvar Malzemeler Taş, tuğla, briket vb. gibi malzemelerle değişik şekillerde, taşıyıcı veya bölme amaçlı olarak düşey şekilde örülen elemanlara duvar denir. Duvarlar

Detaylı

2016/1 FİYAT LİSTESİ. Her Yapıda

2016/1 FİYAT LİSTESİ. Her Yapıda 2016/1 FİYAT LİSTESİ Her Yapıda! www.doganaytugla.com İÇİNDEKİLER Pres Serisi... 2 11 Oval Pres lar... 2 4 Açılı Pres lar... 4 5 Köşe Dönüş ları... 5 Denizlik lar... 5 Harpuştalar... 6 9 19 x 9 x 5 lar...

Detaylı

İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm

İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm İÇ VE DIŞ ALAN KAPLAMA KAROLARI Estetik, Kalite, Dayanıklılık ve Uyum Sağlama Hepsi Mükemmel Şekilde Birarada iyi çözüm RENKLER İç ve dış mekan uygulamaları için OXYMAHON en iyi çözümleri sunar. Ürüm serimiz

Detaylı

A SERİSİ 4 AL SERİSİ 6 ALC SERİSİ 8 ASB SERİSİ 10 AB SERİSİ 12 AD SERİSİ 14 AS SERİSİ 16 WALLWASHER 18 ÖZEL ÜRETİMLER

A SERİSİ 4 AL SERİSİ 6 ALC SERİSİ 8 ASB SERİSİ 10 AB SERİSİ 12 AD SERİSİ 14 AS SERİSİ 16 WALLWASHER 18 ÖZEL ÜRETİMLER İçindekiler A SERİSİ 4 AL SERİSİ 6 ALC SERİSİ 8 ASB SERİSİ 10 AB SERİSİ 12 AD SERİSİ 14 AS SERİSİ 16 WALLWASHER 18 ÖZEL ÜRETİMLER 20 A Serisi Zemin Aydınlatma Taşları Renk Seçenekleri Kırmızı Yeşil Mavi

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR

BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR BİTKİLENDİRİLMİŞ ÇATILAR, KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNİ AZALTIYOR Çatı Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı M.Nazım Yavuz, dünyada ve Türkiye de yaygınlaşmaya başlayan bitkilendirilmiş çatı uygulamalarının

Detaylı

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ

PANAZTEPE KAZISI. Armağan ERKANAL-ÖKTÜ PANAZTEPE KAZISI Armağan ERKANAL-ÖKTÜ 1985 yılından itibaren yürütülmekte olan Panaztepe Kazıları, Erken Tunç Çağı ndan Osmanlı Dönemine kadar uzanan süreç boyunca kronolojik bir gelişimin varlığını ortaya

Detaylı

Adres: Atatürk Mah. 75.Yıl Kültür Merkezi ERZİNCAN Tlf: 0446 214 80 21 ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZESİ

Adres: Atatürk Mah. 75.Yıl Kültür Merkezi ERZİNCAN Tlf: 0446 214 80 21 ERZİNCAN KEMALİYE OCAK KÖYÜ ÖZEL MÜZESİ ERZİNCAN MÜZESİ 75.Yıl Kültür Merkezi kompleksi içerisinde Müze bölümleri de yer almaktadır. Açık hava müzesi, teşhir salonu, depolar ve idari odaların fiziki inşaatı tamamlanmış olup, hizmete hazır durumdadır.

Detaylı

Rumkale Gaziantep İli, Yavuzeli İlçesi, Kasaba köyünün yakınında bulunan Rumkale; Gaziantep şehir merkezinden 62 km. Yavuzeli nden ise 25 km. uzaklıkta, Merzimen Çayı nın Fırat Nehri ile birleştiği yerde,

Detaylı

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI

2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI 2003 YILI BİLGE KAGAN ANIT MEZAR KAZISI Remzi KUZUOĞLU, L. Gürkan GÖKÇEK Orhun abideleri ve diğer mimarî özellikleriyle birlikte bir Anıt Mezar görünümüne sahip Bilge Kagan, Köl-tigin ve Tonyukuk külliyeleri

Detaylı

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU

HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU HEYELAN ETÜT VE ARAZİ GÖZLEM FORMU İL HEYELAN AKTİVİTE DURUMU Olmuş Muhtemel Her ikisi FORMU DÜZENLEYENİN İLÇE AFETİN TARİHİ ADI SOYADI BELDE ETÜT TARİHİ TARİH KÖY GENEL HANE/NÜFUS İMZA MAH./MEZRA/MEVKİİ

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İNCESU İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ 2012/1 İFLAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Müflis TAKSAN TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NE ait, aşağıda tapu kayıtları belirtilen ve nitelik itibarı

Detaylı