10. SINIF. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ( ) TEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. SINIF. Osmanlı Devleti nin Kuruluşu (1300-1453) TEST"

Transkript

1 10. SINIF T Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ( ) KAVRAMA 1 1. I. Bafeon (Koyunhisar) Savaşı II. Palekanon (Maltepe) Savaşı III. Sırpsındığı Savaşı IV. Niğbolu Savaşı V. İkinci Kosova Savaşı Yukarıdaki savaşlardan hangileri Haçlılarla yapılmıştır? A) I ve III B) II ve IV C) I, II ve III D) III, IV ve V E) II, III, IV ve V 4. I. Padişahların teşkilatçı olmaları II. Sosyal kurumların desteğinin alınması III. Bizans ın ve Balkanların siyasi durumu IV. Beyliklere karşı savaşçı politika izlenmesi V. Milliyetçilik politikası Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nin kısa sürede büyümesini sağlayan faktörlerdendir? A) I ve II B) I ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve V 2. I. Nüfusun çoğalması II. Toprakların genişlemesi III. Devlet işlerinin yoğunlaşması IV. Devlet teşkilatında düzenlemeler yapılması Yukarıda Osmanlı Devleti nde gerçekleşen gelişmelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) I-II-III-IV B) II-I-III-IV C) II-IV-III-I D) III-I-II-IV E) IV-III-II-I 3. XIV. yüzyıl başlarında Avrupa da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar, Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Avrupa devletleri siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdir. B) Bizans siyasi olarak güçsüzdür. C) Bölgede siyasi çatışmalar hüküm sürmektedir. D) Dini çatışmalar yaşanmaktadır. E) Balkan devletleri Bizans a karşı ittifak kurmuştur. 5. Osmanlı Devleti, Rumeli ye geçmesiyle birlikte ele geçirdiği topraklara Türk nüfusu yerleştirir. Rumeli ye ilk iskân Sultan Orhan zamanında gerçekleştirilmiş olup 1357 de Karesi halkından bir grup Gelibolu yöresine yerleştirilmiştir. Bunun yanında Anadolu da aralarında anlaşmazlık bulunan ailelerden bir kısmı da Rumeli ye göç ettirilmiş, devlet kendilerine zengin, verimli topraklar vermiştir. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Rumeli de Türk nüfusu artmıştır B) Rumeli ye göç teşvik edilmiştir. C) Anadolu da huzur sağlanmaya çalışılmıştır. D) İskân politikası sadece kuruluş devrinde uygulanmıştır. E) Göç ettirilenlerin yakın yerlerden olmasına çalışılmıştır. 6. Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Dönemi gelişmelerinden değildir? A) Mali teşkilatın kurulması B) Kazaskerlik in kurulması C) Yeniçeri Ocağı nın kurulması D) Düzenli ordunun kurulması E) Topçu Ocağı nın kurulması Î

2 123 Osmanlı Precautionary Devleti nin Measures Kuruluşu - Preferences ( ) 7. Osmanlı Devleti nde devşirme yöntemiyle toplanan çocuklar kabiliyetlerine göre aşağıdaki kurumlardan hangisinde eğitilmişlerdir? A) Rüştiye B) Enderun C) Sıbyan D) Medrese E) Hendesehane 10. I- Dükkân açma hakkına gedik denir. II- Tek cins ticaret maddesinin toptan satışı ya da dağıtımının yapıldığı yerlere kapanhanı denir. III- Çarşı ve pazarda satılan muhtelif malların kontrolünü sağlayan kişiye muhtesip denir. IV- Gelirleri doğrudan devlet hazinesine ayrılmış topraklara malikane denir. V- Ana yolların ve geçitlerin güvenliğini sağlayan kişilere derbentçi denir. Performans ödevi hazırlayan öğrenciler yukarıdaki tanımlardan hangisinde yanlışlık yapmışlardır? A)I B) II C) III D) IV E) V 8. I- Hoşgörü politikası II- Vergi adaleti III-Kültür serbestliği verilen politikalarından hangileri Osmanlının Balkanlarda hâkim olmasında etkili olmuştur? A) I ve II B) I ve III C) II ve IIII D) III ve IV 11. I. Bizans İmparatorluğu II. Memlükler III. Altınordu Devleti Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olarak yaşamını sürdüren devletlerdendir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III 9. Merkezi otoritesini güçlendirmek için Osmanlı Devleti aşağıdaki alanlardan hangisinde değişiklik yapmıştır? A) Askeri alanda B) Ekonomik alanda C) Veraset alanında D) Hukuk alanında E) Toprak alanında 12. Ünlü seyyah İbn-i Batuta nın Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak gösterdiği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Osman Bey B) Orhan Bey C) I. Murat D) Fatih Sultan Mehmet E) Yıldırım Bayezıd KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

3 10. SINIF T Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ( ) KAVRAMA 2 1. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı nın sonuçlarından biri değildir? A) Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu. B) Osmanlı nın Balkanlardaki fetihleri durdu. C) Akkoyunlu Devleti, Osmanlı yı Anadolu nun doğusunda tehdit etmeye başladı. D) Onbir yıl süren Fetret Devri başladı. E) Osmanlı Devleti Anadolu da toprak kaybı yaşamazken Balkanlarda toprak kaybetti. 4. Tarihçi Gibbons un Padişahlığı boyunca Hristiyanlara Papalıktan daha iyi muamele etmiştir. dediği Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Osman Bey B) Orhan Bey C) I. Murat D) II. Mehmet E) II. Mahmut 2. Aşağıdaki beyliklerin hangisinin donanması Osmanlı Beyliği ne katıldıktan sonra Rumeli ye geçiilmiş ve fetihler başlamıştır? A) Aydınoğulları B) Saruhanoğulları C) Karesioğulları D) Çaka Beyliği E) Candaroğulları 5. I- Osmanlı Devleti nin İslam dünyasındaki etkinliği artmıştır. II- Macarlar etkisiz hâle getirilmiştir. III- Bulgar Krallığı na son verilmiştir. IV- Anadolu Türk siyasi birliği sağlanmıştır. Yukarıdakilerden hangileri Niğbolu Savaşı nın sonuçlarındandır? A) I- ve II B) II ve IV C) III ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV 3. Fetret Devri nde Balkanlarda Osmanlı ya karşı isyan çıkmamasının ve bölgenin Osmanlı ya bağlı kalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İskan politikasının uygulanması B) Ticaret yollarının Osmanlı nın denetiminde olması C) Bizans la siyasi ilişkilerin iyi olması D) Balkanlarda Türk nüfusunun çok olması E) Osmanlı nın hoşgörü anlayışı 6. Osmanlı Devleti nin kuruluş dönemiyle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Balkanlarda Türk hakimiyeti sağlanmıştır. B) İstanbul kuşatılmıştır. C) Ankara Savaşıyla yıkılma tehlikesi yaşanmıştır. D) Anadolu Türk birliği kesin olarak sağlanmıştır. E) Memlüklerle savaş yapılmamıştır. Î

4 23 Osmanlı Precautionary Devleti nin Measures Kuruluşu - Preferences ( ) 7. Fetret Devri nden sonra Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışan Osmanlı Devleti nin en büyük rakibi aşağıdakilerden hangisidir? A) Aydınoğulları B) Karamanoğulları C) Candaroğulları D) Menteşeoğulları D) Akkoyunlular 10. Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet Dönemi olaylarından biri değildir? A) Karamanoğulları nın hakimiyet altına alınması B) Şeyh Bedrettin İsyanı C) Mustafa Çelebi İsyanı D) Şehzade Mustafa Ayaklanması E) İlk Osmanlı-Venedik deniz savaşı 8. Yıldırım Bayezıd, hangi Türk beyliğinin Bizans la ittifak yapması üzerine İstanbul u kuşatmıştır? A) Karesioğulları B) Karamanoğulları C) Saruhanoğulları D) Candaroğulları E) Aydınoğulları 9. Osmanlı Devleti Anadolu Türk siyasi birliğini sağlarken; I. Barış politikası II. Satın alma politikası III. Savaş politikası IV. Evlilik politikası politikalardan hangilerini uygulamıştır? A) I ve IV B) II ve III C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 11. I. Memlükler II. Karesioğulları III. Karakoyunlu Devleti IV. Akkoyunlu Devleti Yukarıda verilen devletlerden hangileri Ankara Savaşı nda Osmanlı Devleti ne karşı Timur a destek vermiştir? A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) I, II ve IV E) I, III ve IV 12. Osmanlı Devleti nin Ankara Savaşı nı kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır? A) Anadolu Türk beyliklerinden bazı birliklerin Timur un tarafına geçmesi B) Karatatarların Timur un tarafına geçmesi C) Timur un asker sayısının fazla olması D) Timur un ordusunda fillerin ve zırhlı süvarilerin bulunması E) Kara Yusuf ve Ahmet Celayir in Timur saflarına katılması KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

5 10. SINIF T Osmanlı Kültür ve Medeniyeti ( ) KAVRAMA 3 1. I. Murat Dönemi nde artan asker ihtiyacını karşılamak üzere Türklerden oluşan. birlikleri kuruldu. I. Murat Dönemi nde ortaya çıkan ihtiyaç sonucunda Hristiyan çocuklarının orduya alınmasıyla....oluşturuldu. Paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 4. Aşağıdaki kurumlardan hangisi dini-iktisadi bir yapıya sahiptir? A) Ahî Teşkilatı B) Mekkarî Teşkilatı C) Tımar Sistemi D) Menzil Teşkilatı E) Sancak Usûlü A) Yaya ve Müsellemler - Azaplar B) Cebeci - Lağımcılar C) Tımar - Yeniçeri Ocağı D) Tımarlılar - Humbaracılar E) Bostancılar - Yeniçeri Ocağı 2. Doğrudan padişaha bağlı olan ve Türklerden seçilen atlı askeri birlikler babadan oğula geçmek üzere oluşturulmuştur. Sınırların güvenliğini sağlamak ve düşman ülkelerden bilgi toplamak gibi görevleri olan ocak aşağıdakilerden hangisidir? A) Akıncılar B) Azaplar C) Yeniçeriler D) Cebeciler E) Humbaracılar 3. Devşirme kanununa göre Osmanlı da yaş arası Hristiyan çocukları kapıkulu askeri yapılmıştır. İçlerinden saraya alınanlar enderundaki eğitimden sonra sadrazamlık gibi kadrolara getirilmişlerdir. Başlangıçta sadece Balkanlarda uygulanan kanun XV. yüzyıl sonlarından itibaren Anadolu da da uygulanmıştır. Devşirme yapılacak bölgede, öncelikle çocuklarının devşirilmesini isteyen ailelerin çocukları değerlendirilmiştir. Kanuna göre iki ve daha fazla çocuğu bulunanların sağlıklı olan çocuğu tercih edilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Devşirilen çocuklar belli bir kurala göre yetiştirilmiştir. B) Devşirme kanunu zamanla değişime uğramıştır. C) Tek çocuğu olan ailelerden çocuk alınmamıştır. D) Gönüllü ailelere öncelik verilmiştir. E) Sadrazamlar devşirmelerden seçilmiştir 5. I- Üretimde süreklilik sağlanması II- Atlı askeri birlik yetiştirilmesi III- Merkezi otoritenin güçlenmesi IV- Gelirlerin doğrudan hazineye aktarılması Yukarıdakilerden hangileri tımar sisteminin faydalarındandır? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 6. Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşlardan hangilerinde top kullanmıştır? A) Koyunhisar - I. Kosova B) Maltepe - Niğbolu C) I. Kosova - Niğbolu D) Koyunhisar - Maltepe E) Maltepe - Ankara Î

6 323 Osmanlı Precautionary Kültür Measures ve Medeniyeti - Preferences ( ) 7. Osmanlı Devleti nde en büyük ve en küçük idari birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Eyalet - Kaza B) Eyalet - Köy C) Eyalet - Sancak D) Sancak - Köy E) Sancak Nahiye 10. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlılarda devlet işlerinin görüşüldüğü divanın, bir danışma organı olmaktan çok bir karar organı olduğunu gösterir? A) Divan toplantılarının belli günlerde yapılması B) Yaptığı işlere göre çeşitli adlar alması C) Divanda büyük davaların görülmesi D) Divanın gerekli görülen yerde toplanması E) Divanı Hümayun a padişahın başkanlık etmesi 8. Aşağıdaki teşkilatlanmalardan hangilerinin birbirine benzediği söylenemez? A) İkta - Tımar B) Divanı Saltanat - Divanı Hümayun C) Reisül Bahr - Kaptanı Derya D) Atabey - Lala E) Miri arazi - Mülk arazi 9. I- Cebelü yetiştirme II- Vergi toplama III- Köylüyü yargılama IV- Toprağın işletilmesini sağlama Yukarıdakilerden hangisi tımar sahibinin yetkilerindendir? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) I, II ve IV 11. Osmanlı Devleti nde egemenliği tek elde toplayarak devletin sürekliliğini sağlama amacıyla hangi alanda düzenleme yapılmıştır? A) Askeri B) Sosyal C) Veraset D) Ticari E) Dini 12. Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? A) Reaya: Yönetenler B) Sakalar: Ordunun su ihtiyacını karşılayan sınıf C) Ehli Hiref: Saray içi sanat örgütlenmesi D) Çiftbozan: Toprağını boş bırakan köylüden alınan vergi E) Mukataa: Geliri hazineye bırakılan topraklar KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

7 10. SINIF T İstanbul un Fethi KAVRAMA 4 1. II. Mehmet Dönemi nde; Trabzon un fethi Karamanoğulları nın hakimiyet altına alınması Otlukbeli Savaşı nın yapılması gibi gelişmelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Karadeniz hakimiyetinin amaçlanması B) Müslüman devletlerle yapılması C) Anadolu Türk birliğinin sağlanması D) Kara seferleri olması E) Osmanlı ya karşı kurulan ittifakların önlenmesi 4. İstanbul un fethinden önce, Osmanlı Devleti için Bizans, aşağıdakilerden hangisinde bir tehlike oluşturmamıştır? A) Osmanlıdaki taht mücadelelerini kışkırtması B) Haçlı Seferleri nin hazırlanmasına etkisi C) Rumeli için stratejik tehdit oluşturması D) Nüfus potansiyeli ve askeri gücü E) Osmanlı ya karşı Avrupa dan yardım istemesi 2. I- Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetler II- Avrupalı devletlerle ittifaklar kurması III- Osmanlıya karşı Karamanoğulları na destek verilmesi IV- Cem Sultan a destek verilmesi Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasındaki Otlukbeli Savaşı nın yapılmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur? A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV 5. I- Bizans ın şehzadeleri kışkırtması II- Bizans ın Haçlı Seferleri ne zemin hazırlaması III- Anadolu ve Rumeli topraklarının birbirine bağlanmak istenmesi IV- Hz. Muhammet in İstanbul un fethi ile ilgili hadisi Yukarıdakilerden hangileri İstanbul un Fethi nin nedenlerindendir? A) I ve II B) II ve III C)I, II ve III D) II, III ve IV E)I, II, III ve IV 3. Osmanlı Devleti nin İpek ve Baharat yollarının denetimini sağlamasına rağmen istediği ekonomik kazancı sağlayamamasının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? A) Ticaret yollarına önem verilmemesi B) Gümrük indirimi uygulamaması C) Siyasi devamlılık sağlayamaması D) Coğrafi keşiflerin etkisi E) Kapitülasyonlar verilmesi 6. Fatih Dönemi nde Ege Adaları nın ve Kırım ın Osmanlı topraklarına katılması, aşağıdaki devletlerden hangilerinin ekonomik çıkarına zarar vermiştir? A) Macaristan İspanya B) Fransa Sırbistan C) Portekiz - İspanya D) Ceneviz Venedik E) İngiltere Avusturya Î

8 423 İstanbul un Precautionary Fethi Measures - Preferences 7. Karadeniz in bir Türk gölü hâline gelmesi hangi padişah döneminde ve hangi bölgenin fethedilmesiyle sağlanmıştır? A) I. Mehmet Kırım B) II. Mehmet Kırım C) II. Mehmet Trabzon D) I. Mehmet Otranto E) Kanuni Kırım 10. II. Bayezit Dönemi nde Avrupa yönündeki seferlerde durgunluk yaşanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Cem Sultan olayı B) Mevcut toprakları koruma politikası güdülmesi C) Eyalet isyanlarıyla uğraşılması D) Hint Deniz Seferleri ne öncelik verilmesi E) Doğu politikasına öncelik verilmesi 8. Aşağıdakilerden hangisi 1453 te Osmanlı Devleti nin Bizans ı kuşatırken yaptığı hazırlıklardan değildir? A) Rumelihisarı nın yapılması B) Memlük Devleti nden askeri destek alınması C) Silivri ve Vize kalelerinin alınması D) Büyük topların döktürülmesi E) Tekerlekli kulelerin yapılması 9. I- Mora II- Trabzon III- Eflak IV- Boğdan 11. İstanbul un fethi için Yıldırım Bayezıd Dönemi nde.., Fatih Dönemi nde ise.. yaptırılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Rumelihisarı - Anadoluhisarı B) Anadolu Hisarı - Rumeli Hisarı C) Silivri Kalesi - Vize kalesi D) Anadolu Hisarı - Silivri Kalesi E) Kilitbahir Kalesi - Rumeli Hisarı Yukarıdakilerden hangilerinin alınmasıyla Bizans ı diriltme umudu sona ermiştir? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve IV 12. Aşağıdakilerde hangisi Fatih Dönemi gelişmelerden biri değildir? A) Safevilerle mücadele edilmesi B) İstanbul un fethedilmesi C) Kırım ın alınması D) Akkoyunların yenilgiye uğratılması E) Trabzon un alınması KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

9 10. SINIF T KAVRAMA Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim 5 1. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı ordu teşkilatı ile ilgili doğru bir eşleştirme yapılmıştır? A) Savaş araç gereçlerinin bakım ve onarımını yapar. B) Öncü birliklerdir. Keşif ve düşmanı yıpratma faaliyeti yaparlar. C) Merkez ordudur. İstanbul da bulunur üç ayda bir ulufe maaşı alırlar. D) Merkeze yakın eyaletlerde maaşlı tamamı atlı askerlerdir E) Tünel kazarak kale surlarını tahrip ederler. Cebeci Lağımcı Eyalet askerleri Yeniçeriler Akıncılar 2. I. Saray ve köşklerin korunmasında görevli askerler II. Savaş ve konak yerlerindeki sancakları koruyan askerler III. Ordu ağırlıkları ile hazineyi koruyan askerler Osmanlı ordu teşkilatında yer alan yukarıdaki askeri birlikler, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I II III A) Garipler Bostancılar Ulufeciler B) Bostancılar Garipler Ulufeciler C) Bostancılar Ulufeciler Garipler D) Garipler Ulufeciler Bostancılar E) Ulufeciler Bostancılar Garipler 4. Osmanlı Devleti taşra teşkilatını oluşturan eyaletleri aşağıdaki gibi bölümlere ayırmıştır. Salyaneli (Yıllıklı) Eyaletler: Mısır, Habeş, Yemen, Tunus, Trablusgarp, Cezayir, Bağdat Salyanesiz (Yıllıksız) Eyaletler: Rumeli, Bosna, Anadolu, Karaman, Sivas, Erzurum Yulardaki tablo dikkate alındığında, eyaletleri ayırırken Osmanlı Devleti nin eyaletlerin hangi özelliğini dikkate aldığı söylenebilir? A) Merkeze göre konumunu B) Nüfus yapısını C) Dini yapısını D) Vergi miktarını E) Halkın devlete bağlılığını 5. II.Mehmet döneminde İstanbul un fethinde kullanılmak üzere şahi adı verilen devasa toplar döktürülmüştür. II.Bayezit döneminde gemilere uzun menzilli toplar yerleştirilmiştir. I.Selim in kullandığı taşınabilir toplar Mısır ın alınmasını kolaylaştırmıştır. Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Osmanlı askeri teknolojisi zaman içinde gelişme göstermiştir. B) Osmanlı ordusunun en önemli birimi topçu ocağıdır. C) Kazanılan zaferlerde en büyük pay topçu ocağınındır. D) Osmanlı ateşli silah kullanımında birçok devlete örnek olmuştur. E) Osmanlıda askeri alanda yapılan ıslahatlar yetersiz kalmıştır. 3. I. Tımar sistemi II. Devşirme sistemi III. İltizam sistemi Devlet yönetiminde uygulanan yukarıdaki sistemlerden hangileri Osmanlı askeri teşkilatına doğrudan katkıda bulunmuştur? C) Yalnız III D) I ve II 6. I. Cebeciler II. Akıncılar III. Mehter takımı Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı ordusunda aktif olarak savaşmayıp geri hizmet destek kıtaları içinde yer alır? C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III Î

10 523 Osmanlılarda Precautionary Yönetim, Measures Askeri - Preferences Teşkilat ve Eğitim 7. I. Sıbyan mektebi II. Medreseler III. Camiler Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nde örgün eğitim veren kurumlardır? C) Yalnız III D) I ve II 10. I. Lonca teşkilatı II. Enderun Mektebi III. Humbarahane Yukarıda verilen Osmanlı kurumlarının eğitim verdikleri alanlar hangisinde doğru eşleştirilmiştir? I II III A) Mesleki Askeri Yönetim B) Mesleki Yönetim Askeri C) Yönetim Mesleki Askeri D) Yönetim Askeri Mesleki E) Askeri Yönetim Mesleki 8. Osmanlı Devletin de mesleki bir eğitim alıp, fırıncı olmak isteyen bir çocuğun aşağıdakilerden hangisinde eğitim alması beklenir? A) Enderun Mektebi B) Acemi Oğlanlar Ocağı C) Lonca Teşkilatı D) Sıbyan Mektebi E) Medreseler 9. II. Mehmet tarafından kurulmuş Sahnıseman medresesi üst düzey eğitim veren bir yükseköğrenim kurumudur. Eğitim müfredatının hazırlanmasında ünlü matematikçi Ali Kuşçu etkili olmuştur. Bu medresede öğrencilere Kur an, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, fizik, kimya, matematik ve astronomi gibi dersler okutulmuştur. Medresede eğitimini tamamlayan öğrencilere müderrislik ve kadılık yapabileceğine dair diploma verilmiştir. Bu bilgilere göre Sahnıseman medreseleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 11. I. Enderun II. İcazetname III. Şehzadegan Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nde eğitim öğretim ile ilgili kavramlardır? C) I ve II D) I ve III 12. I. Tekke ve zaviyeler II. Medreseler III. Camiler Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nde dini eğitimin verildiği yerlerdir? C) Yalnız III D) II ve III A) Dini ve pozitif bilimler birlikte öğretilmiştir B) Batıdaki bilimsel gelişmelerin yakından takip edilmesini sağlamıştır C) Yapılanmasına bilim adamları etkili olmuştur D) Osmanlı eğitim ve hukuk sistemine katkıda bulunmuştur. E) Günümüzdeki üniversiteler düzeyinde eğitim verilmiştir KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

11 10. SINIF T Avrupa daki Gelişmeler 1. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşifleri kolaylaştıran etkenlerden biri değildir? A) Pusulanın kullanılması B) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi C) Kralların gemicileri desteklemesi D) Kâğıt ve matbaanın kullanılması E) Okyanuslara dayanıklı gemiler inşa edilmesi KAVRAMA 6 4. I. Avrupa ya bol miktarda altın ve gümüş taşınması II. İpek ve baharat yolunun önemini kaybetmesi III. Avrupa da burjuva sınıfının güçlenmesi Coğrafi keşiflerin yukarıdaki sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti ni doğrudan olumsuz etkilemiştir? C) I ve II D) I ve III 2. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir? A) Hristiyanlık yeni yayılma alanları buldu B) Yeni kıta ve adalar keşfedildi C) Avrupa da Rönesans hareketi başladı D) Yeni bitki ve hayvan türleri keşfedildi E) Pozitif düşünce önem kazandı 3. Coğrafi keşiflerin sonucunda keşiflerde başı çeken devletler tarafından ilk sömürge imparatorlukları kurulmuştur. I. İngiltere II. Fransa III. İspanya IV. Portekiz Coğrafi keşiflerin ardından ilk sömürge imparatorlukları yukarıdaki devletlerin hangileri tarafından kurulmuştur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5. I. Kapitülasyonlar verilmesi II. Süveyş Kanalı Projesi III. Hint Deniz Seferleri Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti nin Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisini gidermek için attığı adımlar içinde yer alır? C) I ve II D) II ve III 6. Avrupa da zenginlik ölçüsü olan toprak Coğrafi keşifler ile birlikte yerini altın ve gümüşe bırakmıştır. I. Tarım II. Ticaret III.Turizm Buna göre Coğrafi keşiflerin ardından zenginliği artırmak için yukarıdakilerden hangileri Avrupa da ön plana çıkmıştır? C) I ve II D) II ve III Î

12 623 Avrupa daki Precautionary Gelişmeler Measures - Preferences 7. I. Coğrafi Keşifler II. Kavimler Göçü III. Reform Avrupa da yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur? C) Yalnız III D) I ve III 8. Ortaçağ Avrupa sında Kilise tarafından her şeyin din kuralları ile açıklandığı skolastik düşünce hakimdir. Kiliseye aykırı bir görüş öne sürmek suçtur. Bu sebepten ötürü bir çok bilim adamı engizisyon mahkemelerinde yargılanarak cezalandırılmıştır. Skolastik düşünce Rönesans hareketi ile birlikte yıkılmıştır. Bu bilgilere göre Rönesans hareketinden sonra Avrupa da aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? A) Akıl ve bilimin önem kazanması B) Deney ve gözlem yönteminin kullanılması C) Dogmatik düşüncenin kabul görmesi D) Özgür düşünce ortamının oluşması E) Bilimsel çalışmaların hızlanması 9. XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa da bilim, sanat ve edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans denir. Rönesans hareketi ilk olarak İtalya da başlamıştır Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin İtalya da başlamasının nedenlerinden biri değildir? A) Katolik mezhebine mensup olması B) Sanatçıların desteklenmesi C) Özgür düşünce ortamına sahip olması D) Ticaret yolları üzerinde bulunması E) İslam uygarlıkları ile yakın ilişki içinde olması 10. İbni Sina nın tıp alanındaki, İbni Heysem in ise fizik ve astronomi alanındaki eserleri yıllarca Avrupa da ders kitabı olarak okutulmuştur. Yine Avrupalılar kağıt yapımını İtalyan tüccarlar vasıtası ile Müslümanlardan öğrenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Avrupa, bilim alanında zamanla Müslümanlardan üstün konuma gelmiştir. B) Batı, bilim ve kültürün gelişmesinde İslam dünyasından etkilenmiştir. C) İslam dünyası yetiştirdiği bilim adamlarını değerlendirememiştir. D) Avrupalı tüccarlar Müslümanlar ile yaptıkları ticaret sayesinde zenginleşmiştir. E) İbni Sina ile İbni Heysem Avrupa daki okullarda ders vermiştir. 11. Coğrafi keşifler ile birlikte zenginleşen Avrupa da bilim, sanat ve edebiyata ilgi artmış, sanatçıları koruyan Mesen adında bir sınıf ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında mesen sınıfı etkili olmuştur? A) Rönesans B) Dogmatizm C) Reform D) Feodalite E) Mutlakiyet 12. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketinin sonuçlarından biri değildir? A) Kiliseye duyulan güven azaldı B) Avrupa da deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce önem kazandı C) Avrupa da her alanda yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı D) Avrupa da mezhep birliği parçalandı E) Avrupa da akıl ve bilimin önemi arttı KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

13 10. SINIF T KAVRAMA I. Selim (Yavuz) Dönemi)/Osmanlı Devleti nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 7 1. Yavuz Sultan Selim in sekiz yıllık saltanatı süresince yaptığı sefer ve savaşlar aşağıdaki tarih şeridinde gösterilmiştir. Çaldıran Savaşı Turnadağ Savaşı Mercidabık Savaşı Ridaniye Savaşı İran Seferi Mısır Seferi 4. I. Anadolu Türk Siyasi birliği kesin olarak sağlandı II. Doğudaki Şii tehlikesi önlendi III. Baharat yolu Osmanlı devletinin eline geçti. Yavuz Sultan Selim dönemine ilişkin verilen gelişmeler ile bu gelişmelere neden olan savaşlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Buna göre: I. Yavuz, Doğu yönünde bir fetih siyaseti izlemiştir. II. İslamiyet in yayıldığı alan genişlemiştir. III. Yavuz, uzun süre başkentten uzak kalmıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? C) Yalnız III D) I ve III 2. Mısır Seferinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı padişahının içte otoritesinin, İslam dünyasında ise itibarının artmasında daha fazla etkili olmuştur? A) Halifeliğin Osmanlı Devleti ne geçmesi. B) Baharat yolunun Osmanlı Devleti hakimiyetine girmesi. C) Suriye, Mısır ve Kudüs topraklarının Osmanlı Devleti ne katılması. D) Kahire ve Mekke de bulunan kutsal emanetlerin İstanbul a getirilmesi. E) Venediklerin Kıbrıs için Memlüklelere ödedikleri vergiyi Osmanlı ya ödemeye başlaması. I II III A) Çaldıran Turnadağ Ridaniye B) Ridaniye Çaldıran Turnadağ C) Turnadağ Ridaniye Çaldıran D) Turnadağ Çaldıran Ridaniye E) Çaldıran Ridaniye Turnadağ 5. Osmanlı da sosyal bir devlet anlayışının olduğunu iddia eden bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini bu görüşüne doğrudan kanıt olarak gösterebilir? A) Yeniçeri Ocağı nın ihtiyaçlarının karşılanması B) Gayri Müslim çocuklarının devşirme sistemi ile devlet adamı yapılması C) Boş topraklara göçebe Türkmenlerin yerleştirilmesi D) Yabancı devletlere ticari ayrıcalıklar verilmesi E) İstanbul da Sahnıseman medresesinin açılması 3. Osmanlı Devleti nde her bir azınlık grubunun kendi içinde özgür iradesinin olduğu, kendi davalarına kendilerinin baktığı, Osmanlı toplumsal barışının en önemli unsuru olan sistemin adı nedir? A) Millet sistemi B) Malikane sistemi C) Vakıf Sistemi D) Devşirme sistemi E) İltizam sistemi 6. Yavuz Sultan Selim döneminde İran ve Mısır seferleri ile İpek ve Baharat yolları ele geçirilmesine rağmen Osmanlı bu yollardan yeteri kadar istifade edememiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel sebebidir? A) İpek ve baharat yoluna gereken önemin verilmemesi B) Akdeniz deki korsanların olumsuz faaliyetleri C) Coğrafi keşifler ile yeni yolların bulunması D) Avrupalıların ihtiyaçlarını yeni kıtalardan temin etmesi E) Ticarete değil tarıma dayalı bir ekonomik politika izlenmesi Î

14 723 I. Precautionary Selim (Yavuz) Measures Dönemi)/Osmanlı - Preferences Devleti nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı 7. I. Mallarımı taşıttırmak için kimden nakliye hizmeti alabilirim? II. Mallarımı en hızlı taşıyabileceğim yol ağını kimden öğrenebilirim? III. Mallarımı taşıyacağım ticaret yolunun güvenliğini sağlamak için kime başvurabilirim? Osmanlıdaki bir tüccarın yukarıdaki sorularına karşılık gelen teşkilatlar hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? I II III A) Menzil Teşkilatı Derbentçiler Mekkari Taifesi B) Mekkari Taifesi Menzil teşkilatı Derbentçiler C) Menzil Teşkilatı Mekkari Taifesi Derbentçiler D) Derbentçiler Menzil Teşkilat Mekkari Taifesi E) Mekkari Taifesi Derbentçiler Menzil Teşkilatı 8. Yavuz Sultan Selim in Mısır seferi sonucunda; Halifelik Osmanlı Devleti ne geçmiş Baharat yolu Osmanlı hakimiyetine girmiş Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır ve Arap Yarımadası nın büyük bir kısmı fethedilmiştir Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Teokratik yapısı güçlenmiştir B) Doğu sınırları güvence altına alınmıştır. C) Ekonomik gelirini artırmıştır. D) Afrika kıtasında toprak elde edilmiştir. E) Kutsal toprakları hakimiyetine almıştır. 10. Osmanlı Devleti nde Beylerbeyi, Kadı ve Nişancı- nın ait olduğu yönetilenler sınıfı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Seyfiye İlmiye Kalemiye A) Nişancı Kadı Beylerbeyi B) Beylerbeyi Nişancı Kadı C) Kadı Nişancı Beylerbeyi D) Beylerbeyi Kadı Nişancı E) Nişancı Beylerbeyi Kadı 11. Fatih Sultan Mehmet, inşa ettirdiği imarethanede şehit aileleri ile İstanbul fukarasına yemek verilmesini, yemek almaya gelemeyenlerin yemeklerinin güneşin loş karanlığında kimse görmeden evlerine götürülmesini vasiyet etmiştir. Fatih Sultan Mehmet in vasiyeti Şeyh Edebali nin aşağıdaki sözlerinden hangisi ile benzerlik göstermektedir? A) Bütün sırlar; bilinmeyenler, görülmeyenler, ancak senin şecaat, fazîlet ve irfânınla fethedilip gün ışığına çıkacaktır. B) Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanları yaşat ki, devlet yaşasın C) Sevildiğin yere sık gidip gelme. Muhabbetin kalkar, îtibârın olmaz. D) Üç kişiye acı: Cahiller arasındaki âlime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken îtibârını kaybedene. E) Bu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur, çöllere dönersin. 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir? A) Toplumda herkesin birbiri ile eşit olması B) Herkesin yerleşme ve seyahat özgürlüğünün olması C) Bir çiftçinin isterse asker sınıfına geçme hakkının olması D) Herkesin din ve inanç özgürlüğüne sahip olması E) Gayrimüslimler arasında kendi hukuk kurallarının geçerli olması 12. Aşağıdakilerden hangisi Memluklerin, Yavuz Sultan Selim in Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir? A) Cem Sultanı desteklemeleri B) Safevi Devletine destek vermeleri C) Osmanlı topraklarında Şiilik propagandası yapmaları D) Dulkadiroğulları beyliği üzerinde egemenlik kurmak istemeleri E) Osmanlı devletine karşı düşmanca bir tutum sergilemeleri KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

15 10. SINIF T Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar 1. Arnavut Ahmet Paşa nın 1524 te Mısır da kendi adına hutbe okutup para bastırması üzerine sadrazam İbrahim Paşa Mısır a gelerek fakir çocukların eğitimi için bütçe ayırmıştır, dul ve yetimlere maaş bağlatmış, vergileri hafifletmiştir. İbrahim Paşa bu girişimiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır? A) Mısır halkının Osmanlı ya bağlılığını arttırmayı B) Osmanlı Devleti nin gücünü bölgede korumayı C) Mısır da bağımsız bir devlet kurmayı D) Devletin saygınlığını arttırmayı E) Yerel beylerin gücünü kırmayı KAVRAMA 4. Osmanlı Yükselme Dönemi nde; arasına Fatih arasına II. Bayezit arasına Yavuz arasına Kanuni Devri denirken, Kanuni sonrası devre genel bir isim verilmemiştir. Kanuni sonrası dönemin hangi özelliği buna gerekçe olarak gösterilir? A) Ekonomik gelişmenin zirveye ulaşması B) Nitelikli padişahların başa geçememesi C) Askeri başarılarda istenilen sonuçların alınması D) Sosyal gelişmelerin istenilen düzeyde olmaması E) Osmanlı Devleti nin en geniş sınırlara ulaşması 2. XVI. yüzyılda Portekiz in Basra Körfezi ve Kızıl Denizi ele geçirerek Baharat Yolu nu tehdit etmesi üzerine Hint Müslümanları Kanuni den halife olarak kendilerine yardım etmelerini istemişlerdir. Bu bilgi Osmanlı Devleti nin bölgeye yardımında; I. Ekonomik II. Dini III. Siyasi nedenlerinden hangilerini gözettiğini gösterir? C) I ve II D) II ve III 5. Kanuni Devri nde Osmanlı Devleti nin sınırları, Kuzey Afrika da bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir. diyen bir tarihçi bu iddasına: I. Kıbrıs II. Trablusgarp III. Cezayir yerlerinden hangilerini örnek gösteremez? C) Yalnız III D) I ve II 3. Bozoklu Baba Zünnun, toprak yazımında (tahrir) haksızlık olduğu ve vergilerin ağırlığı bahanesi ile isyan etmiştir. Kalenderoğlu, tımarlarının haksız yere elinden alındığı bahanesi ile isyan etmiştir. Bu isyanların ortak sebebi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir? A) Ekonomik B) Dini C) Siyasi D) Kültürel E) Sosyal 6. Sokullu Mehmed Paşa Dönemi nde görülen gelişmelerden hangisinde, öncelikli amaç Batı Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlamaktır? A) Fas ın himaye altına alınması B) Tunus un fethedilmesi C) İnebahtı Deniz savaşı nda Osmanlı nın yenilmesi D) Sakız Adası nın ele geçirilmesi E) Hollanda ya kapitülasyon tanınması Î

16 823 Kanuni Precautionary Dönemindeki Measures Siyasi - Preferences Olaylar 7. Kanuni Devri nde Fransa ile yapılan antlaşmada yer alan bazı maddeler şunlardır: I. Fransız ticaret gemileri Osmanlı sularında serbestçe dolaşıp istediği limana girebilecek. II. Osmanlı ülkesinde ölen bir Fransız tüccarın malı ülkesine iade edilecek. III. Fransız tüccarlar arasındaki anlaşmazlıklara Fransa dan gelen yargıçlar bakacak. Bu hükümlerden hangileri Osmanlı Devleti nin Fransızlara ayrıcalık verdiği yargısını doğrular? tarihli Preveze Deniz Savaşı nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini güçlendirmiştir? A) Avrupa Hristiyan birliğinin darbe alması B) Akdeniz deki Türk egemenliğinin pekişmesi C) Venedik in Osmanlı Devletine tazminat ödemesi D) Andrea Doria adlı Haçlı komutanının saygınlığının azalması E) Mora ve Dalmaçya kıyılarında Osmanlı gücünün artması A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 8. Kanuni Sultan Süleyman Rodos Adası nı fethettikten sonra adada kalmak isteyen Hristiyanlara dinlerinde serbestlik tanımıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Osmanı Devleti nin Hristiyan ayaklanmasından çekindiğinin B) Rodos un vergi gelirlerinin arttırıldığının C) Hoşgörülü bir politika izlediğinin D) Rodos un Türkleştirildiğinin E) Halkın sosyal yaşamın değiştirildiğinin 9. Osmanlı Devleti yılları arasında Dünya Gücü olmuştur. Osmanlı Devleti nin bu başarısında aşağıdaki unsurlardan hangisi etkili olmamıştır? A) Batı Avrupa daki karışıklıkları iyi değerlendirmesi B) Avrupa nın yeni kıtalardaki keşiflerine ilgi göstermesi C) Ticaret yollarını kontrol altına alması D) Teknolojiyi geliştirme politikası izlemesi E) Merkezi otoritesini ülkenin her yerinde koruması 11. Osmanlı Devleti nin Yükselme Dönemi ndeki fetihlerinden hangisi deniz ticaretini kontrol amacı taşımaz? A) Ege Adaları nın alınması B) Amasra, Sinop ve Trabzon un fethedilmesi C) Kıbrıs ın ele geçirilmesi D) Erzurum ve Erzincan çevresinden Akkoyunluların çıkarılması E) İstanbul un ele geçirilerek İpek Yolu merkezlerinden biri yapılması 12. I. İran ın Osmanlı topraklarına saldırması II. Avusturya ile İran ın ittifak kurması III. Şah Tahmasb ın Bağdat valisini öldürtmesi IV. Hicaz su yolları meselesi Yukarıda verilen nedenlerden hangileri Osmanlı Safevi ilişkilerinin bozulmasının nedenlerindendir? A) I ve II B) II ve III C) I, II ve III D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

17 10. SINIF T XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1. Eğer İtalya ya dışarıdan gelen bilginler olmasaydı, Rönesans hareketi belki de hiç yaşanmayacaktı. Bu sözü söyleyen bir tarihçinin dışarıdan gelenler ile kastettiği aşağıdakilerden hangisidir? A) Anadolu nun Türkleşmesi ile buradan İtalya ya göç eden Hristiyanlar B) İstanbul un fethinden sonra İstanbul dan ayrılıp İtalya ya giden Rumlar C) Bizans yönetiminden memnun olmayan tekfurlar D) İtalya yı güvenli görerek buraya sığınan Hristiyan mülteciler E) Bizans taki mezhep kavgalarından kaçıp İtalya ya yerleşenler KAVRAMA 9 4. XV. ve XVI. yüzyıllarda askeri, sosyal ve ekonomik alanlarda rakipsiz olan Osmanlı Devleti nin zamanla eski gücünü kaybetmesinde; I. Merkeziyetçi yapıya sahip olması II. Bilim ve teknik alanındaki gelişmelere ayak uyduramaması II. Kurumların kendini yenileyememesi durumlarından hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III 2. I. Sınırların güvenliğini sağlamak II. Keşif savaşları yapmak III. Orduya yol açıp pusu kurulmasını önlemek Yukarıda verilenlerden hangilerinin Osmanlı Devleti nde Akıncı birliklerinin görevlerinden olduğu söylenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III 5. Osmanlı Devleti nde seyfiye denilen askeri bürokrasinin Divanıhümayun daki temsilcileri aşağıdakilerden hangisidir? A) Beylerbeyi ve sancak beyleri B) Nişancı ve defterdarlar C) Veziriazam, kubbealtı vezirleri ve kaptanı derya D) Subaşı ve kadılar E) Sadrazam ve müderrisler 3. I. Divan da alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına dair fetva vermek II. İlmiye sınıfının tayin ve terfi işleriyle ilgilenmek III. Divana gelen davalara bakmak Yukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti nde Şeyhülislam ın görevlerinden biri değildir? C) I ve II D) II ve III E) I ve III 6. Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarla ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bilim İnsanı Çalıştığı Alan A) Ali Kuşçu Matematik B) Piri Reis Coğrafya C) Takiyuddin Mehmet Astronomi D) Sabuncuoğlu Şerafettin Farmakoloji E) Matrakçı Nasruh Kimya Î

18 923 XVII. Precautionary Yüzyılda Osmanlı Measures Devleti - Preferences 7. I. El yazması eserleri süslemek ve metnin aydınlatılmasını sağlamak için perspektif olmadan yapılan resimlerdir II. Güzel yazı yazma sanatıdır III. El yazması kitapları süsleme sanatıdır Güzel sanat dallarından hat, tezhip, minyatür ile ilgili verilen açıklamalar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi doğru olarak gruplandırılmıştır? Hat Tezhip Minyatür A) I II III B) II III I C) III II I D) II I III E) I III II 10. Osmanlı Devleti nde divana gelen adli ve hukuki meselelerde...(i)..., devletin ekonomik çalışmalarında...(ii)..., divanın iç ve dış yazışmalarında padişahın tuğrasını çekmekte...(iii)... görevliydi. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? I II III A) Kadıasker Defterdar Nişancı B) Veziriazam Kadıasker Reisulküttap C) Defterdar Nişancı Kadıasker D) Şeyhülislam Reisulküttap Defterdar E) Vezirazam Şeyhülislam Kadıasker 8. Osmanlı topraklarında Hristiyanların kutsal saydığı Kudüs, Antakya ve Urfa da pek çok tapınak ve kilise vardı. Osmanlı Devleti bu dini mekanlara zarar vermediği gibi buradaki halkı günlük yaşantısında da serbest bırakmıştı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? A) Osmanlı Devleti nin milli bir devlet olduğunun B) Hoşgörülü bir yönetimin var olduğunun C) Hrıstiyanların sayısal çoğunluğu oluşturduğunun D) Avrupa devletlerinin Osmanlı ya karşı olan tutumlarının değiştiğinin E) İslamiyet in bölgede yayıldığının 11. I. Katolik kilisesinin zenginlik ve lüks içerisinde yaşaması II. Katolik kilisesinin endülüjans satışı yapması III. Mezhep kavgalarından doğan Otuz Yıl Savaşlarının yapılması Verilenlerden hangileri Avrupa da Reform hareketlerinin başlamasının nedenlerinden biri değildir? I C) I ve II D) I ve III 9. I. Dünya ticaret yollarının değişmesi II. Avusturya ile uzun süren savaşların yapılması III. Tımar sisteminin bozulması Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin XVII. yüzyıl Osmanlı ekonomisine zarar verdiği söylenebilir? C) Yalnız III D) I ve II 12. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçlarından biri değildir? A) Din adamlarına duyulan güven sarsılmıştır B) Avrupa da mezhep birliği bozulmuştur C) Laik eğitim sistemine geçilmiştir D) Halk dogmatik anlayıştan kurtulmuştur E) Mevcut düzen korunmuştur KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

19 10. SINIF T XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin XVII. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir? A) İran B) İsveç C) Avusturya D) Lehistan E) Venedik KAVRAMA Osmanlı Devleti; Ferhat Paşa Antlaşması Nasuh Paşa Antlaşması Serav Antlaşması Kasr-ı Şirin Antlaşması verilen antlaşmaları aşağıdaki devletlerden hangisi ile imzalanmıştır? A) Rusya B) İngiltere C) İran D) Fransa E) Lehistan 2. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda denizaşırı sömürge elde edemeyen Avrupa devletlerinden biridir? A) İngiltere B) Avusturya C) Fransa D) Portekiz E) İspanya 3. Altın Orda Devleti nin yıkılmasıyla Doğu Avrupa dan Orta Asya ya yayılma imkanı bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir? 5. XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Ekonominin bozulması B) İç isyanların çıkması C) Ordunun bozulması D) Batılılaşma hareketlerinin başlaması E) Tımar sisteminin bozulmaya başlaması 6. XVII. yüzyılda Ekber ve Erşed sisteminin uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Rusya B) Çin C) İran D) Kore E) İngiltere A) Sancağa çıkma usülünün ortadan kalkması B) Şehzadelerin yönetim tecrübesi kazanamaması C) Valide sultanların yönetimde etkili olması D) Hanedan içerisinde yaşça en büyük ve olgun olanın tahta geçmesi E) Osmanlı merkezi otoritesinin artması Î

20 10 23 XVII. Precautionary Yüzyılda Asya Measures ve Avrupa - Preferences 7. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1596 yılında yapılan Haçova Savaşı ndan sonra Zitvatorok Antlaşması imzalanmıştır. I. Eğri, Kanije ve Estergon Kaleleri Osmanlı da kalacak II. Avusturya, Osmanlı Devleti ne savaş tazminatı ödeyecek III. Avusturya arşidükü protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak Verilen antlaşma maddelerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 10. XVII. yüzyıl İstanbul isyanları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Temel nedeni merkezi otoritenin zayıflamasıdır B) İsyanlarda yeniçeriler ve sipahilerin menfaatlerini artırma isteği etkilidir C) II. Osman çıkarılan isyanla öldürülmüştür D) İsyancılara halktan da katılım olmuştur E) Yeniçerilerin her isteğinin karşılanması zamanla isyanları sona erdirmiştir A) Avusturya nın savaşı kazandığı B) Osmanlı nın ekonomik yükümlülük altına girdiği C) Avusturya nın sınırlarını genişlettiği D) Osmanlı Devleti nin Avusturya karşısındaki üstünlüğünün sona erdiği E) Osmanlı ordusunda bozulma yaşandığı 8. Duraklama dönemi ıslahatlarının başarısızlıkla sonuçlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Köklü ve uzun vadeli tedbirlerin alınmaması B) Avrupalı Devletlerin yeniliklere karşı çıkması C) Baskı yoluyla devlet otoritesinin sağlanmak istenmesi D) Sorunların tam olarak tespit edilmemesi E) Batıdaki gelişmelerin takip edilmemesi 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin duraklama dönemine girmesinde etkili olan ekonomik nedenlerden biri değildir? A) Tımar sisteminin bozulması B) Veraset sistemindeki değişiklik C) Savaş masraflarının artması D) Osmanlı parasının değerinin düşmesi E) Kapitülasyonların ticareti olumsuz etkilemesi 11. Celali Ayaklanmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden; I. Temel nedeni ekonominin bozulmasıdır II. Avusturya ve İran la yapılan savaşlarda devlet zor durumda kalmıştır. III. İsyanlar sonucu iç göçler hızlanmıştır hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? A) Yalnız II B) Yanlız III C) I ve II D) I ve III 12. Coğrafi keşifler sonrası XVII. yüzyıl Avrupa sında yeni bir ekonomik anlayış baş göstermiştir. Buna göre bir ülke ne kadar çok madene ve paraya sahipse o kadar zengin sayılıyordu. Verilen açıklamada bahsedilen ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir? A) Merkantilizm B) Karma ekonomi C) Emperyalizm D) Kapitalizm E) Liberalizm KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

21 10. SINIF T XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti 1. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa ya kapitülasyonlarla verilen haklar genişletildi. Gümrük vergilerini yerli tüccarlardan az ödeyen Avrupalı tüccarlar, kendi ticaret mahkemelerini kurma hakkını da elde ettiler. Buna göre; I. Osmanlı nın siyasi gücünün azaldığı II. Avrupalı tüccarların daha avantajlı hale geldiği III. Osmanlı nın Avrupa dan ekonomik destek aldığı bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? C) I ve II D) II ve III KAVRAMA XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti nde isyanların yaşanması ve savaşlardan başarısızlıkla dönülmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? A) Osmanlı nın eski gücünü kaybettiğinin B) Ganimet gelirlerinin azaldığının C) Merkezi otoritenin zayıfladığının D) Islahatlara gereksinim duyulduğunun E) Avrupa dan askeri destek alındığının 2. XVII. yüzyılda Avrupa nın ekonomik hedefi uluslararası piyasada daha etkin olmaya yönelikken, aynı dönemde Osmanlı Devleti, iç piyasada halkın ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez? A) Osmanlı Devleti nin ihracata ağırlık vermesine B) Avrupa da üretimin artırmasına C) Güçsüz devletlerin Avrupa ile rekabet edememesine D) Uluslararası dengelerin Avrupa lehine değişmesine E) Osmanlı nın Avrupa dan mal almasına 5. II. Osman ın Hotin Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Savaştan başarı elde edilmiştir. B) Yeniçerilerin durumu tespit edilmiştir. C) Devletin ömrünün uzaması sağlanmıştır. D) Askerlerin yönetime olan bağlılığı artmıştır. E) Sefer harçlığı kaldırılmıştır. 3. Islahat hareketlerine girişen ilk padişahtır Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştür Şeyhülislamın yetkilerini sınırlandırmıştır Yukarıda özellikleri verilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? A) IV. Murat B) II. Mahmut C) II. Osman D) III. Selim E) I. Ahmet 6. Korkunç bir yeniçeri isyanıydı. Bir Osmanlı padişahı ilk kez yeniçeriler tarafından katledilmekteydi. Hem de devleti güçlendirmek istediği için, yapmayı düşündüğü ıslahatlar yeniçerilerin çıkarlarını zedelediği için Yazarın yukarıdaki anlatımı Osmanlı Devleti nin hangi dönemini betimlemektedir? A) II. Mahmut B) Yavuz Sultan Selim C) I. Ahmet D) Genç Osman E) IV. Mehmet Î

22 11 23 XVII. Precautionary Yüzyılda Osmanlı Measures Devleti - Preferences 7. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti nin XVII. yüzyılda yapılan ıslahatlarda askeri alana ağırlık vermesinin nedenlerinden biri değildir? A) Yeniçeri ocağının bozulması B) Tımar sisteminin bozulması C) Savaş teknolojisinde Avrupa dan geri kalınması D) Toprak kaybının yaşanması E) Askeri harcamaların artması 10. IV. Murat döneminde İran ile yapılan Kasr-ı Şirin Antlaşması nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) İran ile yapılan ilk antlaşmadır. B) Bugünkü Türkiye-İran sınırının temelini oluşturmuştur. C) Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır. D) Avrupa devletleriyle iyi ilişkiler kurulmasını sağlamıştır. E) Doğu da imzalanan son antlaşmadır. 8. IV. Murat,devletin kötü gidişatının nedenlerine ve buna karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin devletin ileri gelenlerine raporlar hazırlattı. Buna göre: I. Koçi Bey II. Katip Çelebi III. Humbaracı Ahmet Paşa devlet adamlarından hangilerinin bu raporları hazırladığı söylenebilir? C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III 9. IV. Murat içkiyi, tütünü ve gece sokağa çıkmayı yasaklatmış; kahvehaneleri kapattırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Sosyal alanda düzenlemeler yapıldığı B) Merkezi otoritenin zayıfladığı C) İç çatışmaların önlendiği D) Başkentte sorunlar yaşandığı E) Gümrük gelirlerinin azaldığı 11. IV. Murat döneminde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır. Buna göre; I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığı II. Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığı III. Devletin eski gücüne kavuşturulduğu çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? C) I ve II D) I ve III 12. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden biri değildir? A) Kişilere bağlı kalınmıştır. B) Kalıcı çözümler bulunamamıştır. C) Avrupa daki gelişmeler takip edilmiştir. D) Daha çok askeri alanda yapılmıştır. E) Islahatlara Yeniçeriler ve devlet adamları engel olmaya çalışmışlardır. KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

23 10. SINIF T XVII. Yüzyılda Asya ve Avrupa 1. XVII. yüzyılda merkezi otorite zayıfladığı gibi tımar sisteminde de bozulmalar başlamıştır. Buna göre; I. Tımar sahiplerinin halk üzerinde baskı kurması II. Tımarların rüşvet karşılığı dağıtılır olması III. Tımarların maaş karşılığı verilmesi gelişmelerinden hangileri tımar sistemindeki bozulmaların nedenlerindendir? C) I ve II D) II ve III KAVRAMA Otuz Yıl Savaşlarını ( ) Protestan Alman prenslikleri kazanırken Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu savaşı kaybederek dağılmış, Protestanlık Avrupa da resmiyet kazanmıştır. Bahsedilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile gerçekleşmiştir? A) Vestfalya Antlaşması B) Prut Antlaşması C) Ogsburg Antlaşması D) Bucaş Antlaşması E) Margos Antlaşması 2. Köprülü Mehmet Paşa nın sadrazam olmak için öne sürmüş olduğu bazı şartlar şunlardır; Hakkında şikayet olması durumunda savunmasının alınmadan işlem yapılmaması Atama yaptığı kişilere karışılmaması, Yönetimle ilgili padişaha sunacağı önerilerin kabul edilmesi. Buna göre Köprülü nün; I. Can güvenliğini sağlama II. Uygun çalışma ortamı oluşturma III. Yönetim şeklini değiştirme Yukarıda verilen hedeflerden hangilerini amaçladığı söylenebilir? C) I ve II D) II ve III 5. I. Tımarların hak etmeyen kişilere dağıtılması II. Mültezimlerin halktan fazla vergi istemesi III. Sekban adındaki ücretli askerlerin halktan haraç toplaması XVII. yüzyılda yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri halkın topraklarını terk ederek şehirlere göçmesine neden olmuştur? C) I ve II D) II ve III 3. Bir bölgenin vergisinin ihale yoluyla peşin alınması esasına dayanan sisteme iltizam denilmiştir. İltizam sisteminde vergi kaynağı olan arazi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir? A) İltizam B) Mukataa C) Mültezim D) Tımar E) Malikane 6. Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Avrupa da yetişen bilim insanlarından biri değildir? A) Pascal B) Copernicus C) Galileo D) Bacon E) Leonardo Da Vinci Î

24 12 23 XVII. Precautionary Yüzyılda Asya Measures ve Avrupa - Preferences 7. Tarhuncu Ahmet Paşa saray masraflarını kısarak hediyeler verilmesini yasakladı. Hazineye borçlu olanlardan ise tahsilat yaptı. Tarhuncu Ahmet Paşa nın bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenebilir? A) Devletin gelir ve giderlerini dengelemeyi B) Yönetimde köklü değişiklikler yapmayı C) Ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı D) Uluslararası alanda destek bulmayı E) Hazinenin dışa bağımlılığını engellemeyi 10. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlarına ulaşmıştır? A) Çehrin Antlaşması B) Karlofça Antlaşması C) Prut Antlaşması D) Bahçesaray Antlaşması E) Bucaş Antlaşması 8. Aşağıdaki devletlerden hangisi XVII. yüzyılda meşrutiyet yönetimine geçerek önemli demokratik gelişmeler göstermiştir? A) İngiltere B) Fransa C) Almanya D) Avusturya E) Osmanlı 9. Aşağıdaki yerlerden hangisi IV. Mehmet döneminde tam 24 yıllık bir kuşatmanın ardından alınabilmiştir? A) Rodos B) Kıbrıs C) Navarin D) Girit E) Cerbe 11. Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması hangi yönüyle tarihi öneme sahiptir? A) Kiev in Ruslarda kalmaya devam etmesi B) Özi Nehri nin iki devlet arasında sınır olması C) Rusların isteği ile imzalanması D) İlk Osmanlı-Rus antlaşması olması E) IV. Mehmet döneminde imzalanması 12. Aşağıdakilerden hangisi IV. Mehmet dönemi devlet adamlarından biri değildir? A) Tarhuncu Ahmet Paşa B) Sokullu Mehmet Paşa C) Köprülü Mehmet Paşa D) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa E) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa KAVRAMA Adı :... Soyadı :... Sınıf :... NO : Puan :...

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 5. ÜNİTE: EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT 1- Osmanlı Devleti nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez

Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez Osmanlı Devlet teşkilatında, gerek yönetim alanında,gerekse askeri alanda bazı değişiklikler olmuştur. Bu değişikliklerin bir kısmı merkez teşkilatında bir kısmı da taşra teşkilatında olmuştur.bilhassa

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA

1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA 1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA AVRUPA NIN GENEL DURUMU XVII.yüzyılda Avrupa Devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hakim oldukları mutlak monarşi yönetimi görülmektedir. Feodalite rejiminin yıkılmasından

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf KAY 361 Türk İdare Tarihi Ders 6: 20 Kasım 2006 Konu: Osmanlı Toprak Sistemi Okuma: Ortaylı, 1979, sf. 81-122. Osmanlı İmparatorluğu: Genel Bir Bakış 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda İran İlhanlıları n tabi

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Ünite ARAYIŞ YILLARI (1600 1700)

Ünite ARAYIŞ YILLARI (1600 1700) Ünite 3 ARAYIŞ YILLARI (1600 1700) ÜNİTE 3 ARAYIŞ YILLARI (1600 1700) Bilgi Köşesi Notlar ARAYIŞ YILLARI (1600-1700) Avrupa nın Genel Durumu 17. yüzyılda Avrupa XVII. yüzyılda Avrupa da mutlak monarşi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI

OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DEVLETI NDE TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI OSMANLI DA TAŞRA TEŞKILATI TAŞRA VE EYALET YÖNETIMI İstanbul un merkez kabul edildiği Osmanlı Devleti nde, başkentin dışındaki tüm topraklar için taşra ifadesi

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER

OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER OSMANLI DEVLETİ YÜKSELİŞ DÖNEMİ SİYASİ GELİŞMELER II. MEHMET (1451-1481) Babası II. Murat ın ölümü üzerine tahta geçen II. Mehmet babası zamanındaki antlaşmaları yeniledi. Daha önce kuşatılan ve alınamayan

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2. Türkiye de Reform Arayışları ( ) ÜNİTE:3. Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Osmanlı Devleti nde Yenileşme Çabaları ÜNİTE:2 Türkiye de Reform Arayışları (1839-1908) ÜNİTE:3 Türkiye de Meşrutiyet Dönemleri ÜNİTE:4 Avrupa ve Türkiye (1838-1918) ÜNİTE:5 1 Mondros tan Lozan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Aylin Gürlek YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem Temel Sumru

Detaylı

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1

BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 BEYLİKTEN DEVLETE I TEST 1 1. Osmanlı Devleti nin Kuruluş Dönemindeki fetih politikasının genellikle batıya yönelik olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz A) Tekfurların halka baskı yapmasıyla

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ

OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ OSMANLI TARİHİ YÜKSELME DEVRİ 17.02.2017 Tahta Geçme Yaşı: 12.8,18.11 Saltanat Süresi:1.10,30.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:49.1 Ölüm Yaşı:49.1 İstanbul u daha önce Osmanlı Devleti nde kimler kuşattı?

Detaylı

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi

OSMANLILAR. 23.03.2015 Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu. İstanbul Ticaret Üniversitesi OSMANLILAR 1 2 3 Osmanlılarda Eğitimin Genel Özellikleri Medreseler çok yaygın ve güçlü örgün eğitim kurumları haline gelmiş, toplumun derinden etkilemişlerdir. Azınlıkların çocuklarını üst düzey yönetici

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789)

Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) Ünite 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) ÜNİTE 2 DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) YENİ ÇAĞ AVRUPA TARİHİ (1453 1789) Notlar DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453 1600) Kavimler Göçü nden

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri

Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluş Devri Osmanlı Devleti nin Kuruluşu İlhanlıların zayıflamasından faydalanan Osman Bey, bağımsız hareket ederek Osmanlı Devleti ni kurmuştur (1299). Osman Gazi nin, Ahi şeyhlerinden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

Klasik Dönem Merkez Teşkilatı

Klasik Dönem Merkez Teşkilatı Klasik Dönem Merkez Teşkilatı Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti'nde daha merkezî bir yönetim oluşturulmuştu. Hükûmet, ordu ve eyaletler doğrudan doğruya padişahın şahsına

Detaylı

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa

I. Hutbe okutmak. II. Para bastırmak. III. Orduyu komuta etmek. A) Damat Ferit Paşa 1. Osmanlı Devletinde inşa edilen ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir? A) Süleymaniye Medresesi B) Süleyman Paşa Medresesi C) Sahn-ı Seman Medreseleri D) Kanuni Sultan Paşa Külliyesi E) Şehzade Ahmet

Detaylı

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600)

DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) 82 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453-1600) 1. Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)... 34 2. Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim... 41 3. Avrupa daki Gelişmeler... 47 4. I. Selim (Yavuz)

Detaylı

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK ü ü Kentlerde sosyal yaşama uyum sorunu yaşanır. Elektrik ve su gibi sorunlar ortaya çıkar. YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ T.C.Anayasası Madde 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme

Detaylı

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN

Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Komisyon LYS4 TARİH - COĞRAFYA2 - FELSEFE İLE GRUBU İLE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-318-827-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları ORTAÖĞRETİM TARİH Öğretmenin Ders Notları II ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Faruk KARA Bütün hakları Editör Yayınevine aittir. Yayıncının izni olmaksızın

Detaylı

Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri

Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri On5yirmi5.com Osmanlı Devletinin Duraklama Nedenleri Osmanlı İmparatorluğunun duraklama nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 9 Kasım 2012 Cuma (oluşturma : 1/10/2017) Osmanlıda duraklama sebepleri, Osmanlı

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ( )

OSMANLI DEVLETİ( ) OSMANLI DEVLETİ(1299 1922) OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞ DEVRİ(1299 1453) A-XIV. Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa nın Genel Durumu Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan ve Mısır ı içine

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

XVII.yüzyılda Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu güç duruma çare bulmak için,ıslahatların yapılması gereği duyulmuştur. Islahatların amacı, devlete

XVII.yüzyılda Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu güç duruma çare bulmak için,ıslahatların yapılması gereği duyulmuştur. Islahatların amacı, devlete XVII.yüzyılda Osmanlı Devleti nin içinde bulunduğu güç duruma çare bulmak için,ıslahatların yapılması gereği duyulmuştur. Islahatların amacı, devlete eski gücünü kazandırmak,yönetimi,orduyu ve maliyeyi

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER SINAVI

SOSYAL BİLİMLER SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SOSYAL BİLİMLER SINAVI TARİH TESTİ 1. Bu testte 44 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tarih Testi için

Detaylı

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( )

OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE ( ) OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (13001453) 7. ÜNİTE OSMANLI TARİHİ BEYLİKTEN DEVLETE (1300 1453) XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Beyliklerin çoğunlukla Batı Anadolu dolaylarında kurulmuşlardır.

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24)

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI (SAYFA 24) 1. 1. Karesioğullarının donanması ele geçirilmiş ve ilk Osmanlı donanması kurulmuştur. 2. Osmanlılar, Karesioğullarının denizcilik alanlarındaki deneyimlerinden ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 SOSYAL BİLGİLER Adı ve Soyadı :...

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı