Avrupa Birliği Sağlık

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği Sağlık"

Transkript

1 EUROPEAN HOSPITALTürkiye S A Ğ L I Ğ A H İ Z M E T Ü R E T E N L E R İ Ç İ N A V R U P A F O R U M U 4-11 Radyoloji l Travmatik beyin hasarı l Sepsis l CT Tarama ile anatomik ve işlevsel kardiyak muayene Cerrahi l Ameliyat sonrası komplikasyonların minörden majöre sınıflandırılması l Tip 2 diyabetin gerilemesinde cerrahi girişimin başarısı 6-8 Onkoloji l Hipofraksinasyon l Kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde görüntülemenin etkileri yıl:1/sayı:1 Eylül-Ekim 2012 Daha çevreci bir hastane için enerji sözleşmesi Modernizasyon ve mali destek modeli enerji tüketiminde % 50 ye kadar tasarruf sağlıyor Avrupa hastaneleri her yıl enerji için milyarlarca Euro harcıyor. Örneğin Almanya da bu miktar 1.7 milyar. Siemens AG Verimli Enerji için Pazarlama Bölümü Başkanı Ulrich Brickmann, Hastaneler yıllık olarak bu miktarı %20 düşürebilseler enerji faturaları milyon Euro daha az gelir, diyor. Bu, oldukça tutucu bir tahmin. Enerjiyi verimli kullanmak için tüm önlemlerin alınmasıyla % 50 ye kadar tasarruf yapılabilir. Örneğin Alman hastanelerinin % 70-% 80 inin bu alanda modernizasyona gereksinimi olduğu dikkate alındığında bugüne kadar yeterli ilgi gösterilmemiş olan gerçekten çok büyük bir tasarruf potansiyeli olduğu görülür. Bremen yakınlarındaki Aller-Weser Kliniği nin Siemens ile yaptığı Enerji Tasarrufu Sözleşme planının uygulanması güzel bir örnek. Bu uygulamadan sonra enerji harcamaları yarı yarıya inmiş ve satın alınan elektrik hacminde de yaklaşık %75 lik düşüş gerçekleşmiş. Bu örnekteki gibi modernizasyon öncesi yapılan analizler oldukça tipik bir durumu gösteriyor. devamı sayfa 2 de.. Avrupa Birliği Sağlık Komisyon Üyesi John Dalli nin belirttiğine göre her yıl Avrupa daki hastanelerde nozokomiyal enfeksiyondan 37 bin kişi ölüyor; 4.1 milyon hasta sağlık bakımı ile ilişkili enfeksiyonlar ediniyor ki bu rakam Avrupa da her on hastadan biri demek. Aslında nedenler gayet iyi biliniyor: birincisi antibiyotik direnci; ikincisi, giderek daha fazla yaşlı ve birden çok hastalığı olan MRSA patojeni taşıyan hastanın hastanelere yatıyor olması ve üçüncüsü de profesyonel tıbbi eleman azlığı. Örneğin 2 bin hastane olan Almanya da yalnızca 70 hastanenin hijyen uzmanı var. Bir hastanenin hijyen departmanı genellikle ayaktan hastalar, klinik ve cerrahi girişim görevleri çevresinde düzenlenirken, klinik çalışmalar ya birinci basamak Yöneticiler tasarruf yolları bulmaya çalışıyor Ignaz Philip Semmelweis, 19. Yüzyılda yönettiği hastanede mortalite oranını düşürmek için, Her koğuş ziyareti öncesi ben ve öğrencilerim ellerimizi yıkarız, demiş. Bugün, Dünya Sağlık Örgütü Temiz bakım güvenli bakımdır diyor; ama yine de, özellikle son zamanlarda birçok hastanede hijyen eksikliği ölümlere yol açıyor. Bunun sorumlusu kim? Düzenli el yıkamanın dışında neler yapılabilir? Yıl boyunca sağlık ve hastane ilintili organizasyonlarda maliyet düşürmeyle ilgili birçok konu gündeme getirildi. devamı sayfa 2 de.. Avrupa da hastanelerin hijyen sorunları Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ne (ESCMID) göre antibiyotik direnci, tüm dünyada kamu sağlığı açısından en önemli üç sorundan biri. tedavilere, uzmanlığa veya yönetime odaklanır ve daha fazla nitelik ve daha da fazla uzmanlık bilgisi için artan bir ihtiyaç ve taleple karşılaşılır. Örneğin Almanya da geriatri alanında ciddi eleman açığı olduğu açıkça görülmekte ve bu da hastane içi ve ayaktan hasta bakımı bağlantısına olan acil gereksinimi işaret etmekte. Ayaktan tedavi hastaları açısından da hekim açığı bulunurken, klinik sektöründe yalnızca büyük kurumların personelinin yeterli olduğu görülüyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yatan ve ayaktan hasta bakımı ara yüzündeki bakım talebinin artacağı ve bakım yönetiminin hayati rol oynayacağı düşünülüyor. Tüm sürecin iyileştirilmesi ve doğasında var olan sorunların denetlenmesi gerekir. Kuşkusuz yeni beceri ve yeterliliklere de ihtiyaç olacak bu becerilerin neler olabileceği ya da olması gerektiği bugün farklı mesleki birliklerde hararetle tartışılmakta. Witten Üniversitesi/ Herdecke eğitim hastanesindeki hijyen yöneticisi, görünmeyen bakterilerin yarattığı tehlikelere karşı farkındalık geliştirmek için bir hijyen grubu oluşturmuş. Bir hijyen uzmanı, özellikle yoğun bakım ve ameliyathane gibi yerlerde dezenfektan kullanımı gibi alanları kapsayan kılavuzlara uyumu gözlemliyor. Yeni 2011 Alman Enfeksiyondan Korunma Yasası, kuralları sıkılaştırmış. Bu kurallara göre örneğin MRSA vakaları daha çabuk bildirilmeli ve hijyen planları tasarlanmalı. Bugüne kadar kanıta dayalı kriterler kullanılarak ek hijyen önlemlerini değerlendiren kapsamlı çalışmalar yetersiz ve araştırma sonuçları belirsiz. Amerikan Sağlık Bakımı Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları Danışma Komitesinin çoklu dirençli mikroorganizmalarla tıbbi bakım kapsamında baş etme hakkındaki kılavuzları, etkin tarama bakımından açık öneriler içermiyor. Oysa Hollanda kılavuzları belli hasta grupları için etkin taramayı öneriyorlar. Almanya da ise etkin hijyen önlemleri için acilen önerilere ihtiyaç var. Baden-Württemberg deki bazı hastane hijyen uzmanları, direncin tipini ve yatan hastaların aldığı bakımın tipini hesaba katan hijyen standartlarının geliştirilmesini öneriyorlar. El hijyenine uyum, antibiyotik kullanımından sorumlu olduğu için son derece önemli. Hastalar, örneğin aile hekimlerine hastaneye yatmadan önce MRSA kolonizasyonu için test yaptırarak yardımcı olabilirler. Her hastanede hijyen planı olması ve bunların doğru uygulanması kesinlikle şart ve bu da iyi yetiştirilmiş ve yeterli nitelikte personel gerektirmekte. PCI sonrası taburcu olmak JAMA da yayınlanan bir çalışmaya göre, elektif perkütan koroner girişim (PCI) yapılan hastaların aynı gün taburcu olmaları ile 1 gün sonra çıkmaları arasında, 2 30 gün içerisinde tekrar hastaneye yatma ya da artmış ölüm riski açısından anlamlı bir fark bulunmuyor. Çalışmaya göre, PCI ile birlikte görülen riskler, işlemden sonraki ilk saatte en yüksek seviyede olmakla beraber, perkütan girişimlerin kısa ve uzun dönem komplikasyonları açısından artık fazla korkulacak bir yönü kalmadı; cihaz teknolojilerindeki son gelişmeler ve evrimleşmiş farmakoterapi ile risk en aza indirilmiş durumda. Buna rağmen, elektif girişimden sonra PCI ile ilintili olası komplikasyonları gözlemek adına, en az 1 gece hastanede tutulmakta. Duke Klinik Arş.Ens. den Doç. Dr. Sunil V. Rao ve arkadaşlarının çalışmasında, perkütan girişim sonrası taburcu olan yaşlı hastalar arasında ölüm ve tekrar hospitalize edilme sıklığı araştırıldı. Veriler 65 yaş ve üzerinde olan den fazla hastanın kayıtlarından alındı. devamı sayfa 9 da.. Radyoloji Dünyasında Yenilikler Radyoloji sürekli evriliyor. Çeşitli yöntemlerin yeteneklerindeki artış, kontrast ajanların sağladığı görüntüsel iyileşme, teknik ilerlemeler ve mevcut donanımların performanslarını artıran yeni buluşlar sayesinde radyolojideki gelişmeler sürüyor. Nihayetinde, hastalar daha iyi klinik sonlanım sağlayan hedefe yönelik tedavileri olanaklı kılan daha doğru ve daha hızlı tanılardan yarar görmekte. Pozitron emisyon tomografisi (PET) ile manyetik rezonans görüntülemenin (MRI) kombinasyonu olan melez makinelerin geliştirilmesi heyecan veriyor. İlk kez 2008 yılında geliştirilen tek tarayıcının potansiyeli, PET-MRI tarama vücutta radyoaktif treysırın peşine düşüp yapısal detayları mükemmel bir şekilde göz önüne serdiğinde daha iyi anlaşılıyor. Radyologlar her ne kadar PET-MRI taramanın klinikte alacağı yeri merak etmekle birlikte, düşünceleri olumlu yönde. MRI, tümör yapısı ile işlevsel PET bilgisi arasında bağlantı kurulmasını sağıyor. Ancak İki taramanın tek makinede bir araya getirilmesi, MRI ın dayandırıldığı güçlü ve pürüzsüz manyetik alanların PET taraması için gerekli olan detektörleri ve elektroniği etkileyebileceğinden bir dezavantajdı. PET-MRI öncesinde kullanılan PET- CT, daha az yapısal ayrıntı sağlıyorr ve hastalar CT den radyasyona maruz kalmaktaydı. Ancak, yeni geliştirilen tüm vücut melez PET-MRI tarayıcılarının ( Philips, Siemens ve GE tarafından geliştirilmekte olan )başta onkoloji olmak üzere kardiyoloji, enflamatuar ve enfeksiyöz hastalıklar ve nöroloji alanlarında tanısal görüntülemede güçlü bir etkisi olması beklenmekte. Avrupa da Philips in tüm vücut klinik sistemi ilk kez Cenevre Üniversitesi Hastanesi nde kuruldu; ABD de ise aynı aygıttan New York Mount Sinai Tıp Merkezinde de bulunmakta. devamı sayfa 6 da.. Difüzyon MRI Sağlık teknolojileri ve uygulamaları artık European Hospital dan takip edilecek. Sağlık Yönetimi 2 Radyoloji 3 Kardiyoloji 11 Diyabet 14 Onkoloji 15 Bilgi Teknolojileri 16

2 SAĞLIK YÖNETİMİ Hitachi den dünyanın ilk oval delgi 1.5-T MR sistemi 2012, Avrupa Radyoloji Kongresi (ECR), şirketlerin tıbbi görüntüleme alanında yeni kavramları sergiledikleri bir sahne oldu. RSNA 2011 Chicago da dünya tanıtımı yapılan yeni ürünün ardından bu kez Echelon Oval 1.5-T MR sistemi, Bu kez Viyana da Avrupalı izleyicilere tanıtıldı. Ayrıca Hitachi Medical Systems tanısal görüntüleme donanımları tanımlayan ürünleri uygulayıcalara aktardı. ECR 2012 de Hitachi, Echelon Oval 1.5T MR sistemi dünyaya tanıttı. Beş binin üzerinde sistem kurulumu ve açık MR görüntüleme üniteleri yelpazesiyle dünyanın en büyük MR görüntüleme üreticilerinden biri olan Japon firması, çok geniş oval delgi sistemini sunan ilk şirket oldu. Bu sistem ile Hitachi, MR görüntülemenin yeni bir biçim aldığına işaret ediyor. Echelon Oval, yatay olarak 74 cm ye uzayabilen eliptik delgi mıknatısı olan ilk tarayıcı. Yararları, hemen göze çarpmayacak kadar basit. İnsan vücudunun omuzlar hizasında yatay genişliği, göğüs hizasında dikey boyundan daha fazla olduğu için, yeni geliştirilen bu oval delgi sistemi bir açıklık hissi veriri ve her kiloda birey için mükemmel. Hareketli masa 300 kiloya kadar kişiyi taşıyabiliyor ve 65 cm genişliğiyle şu anda mevcut en geniş masa. Ayrıca masayla birleştirilen spiraller, en kaliteli görüntünün en hızlı şekilde elde edilmesine olanak veriyor. 16 yüksek ve optik teknoloji kanal spirali ve fiber-optik teknolojisi bize spiral verileri elde etme ve hiçbir sinyali kaybetmeden sisteme geri gönderme olanağı veriyor. Gerçek-zamanlı Sanal Sonografi (HI-RVS) mükemmel uyum Üreticinin ECR deki diğer yeni bir ürün serisi olan Hitachi Gerçek-zamanlı Sanal Sonografi (Real-time Virtual Sonography / HI-RVS), Hitachi nin kaliteli ultrason platformlarına yüklenmiş bir özellik (Hi Vision Preirus ve Hi Vision Ascendus). Bu navigasyon aracı CT veya MR görüntüleriyle ya da kontrast güçlendirilmiş ultrason hacim verileriyle gerçek zamanlı ultrason muayenesinin görüntü füzyonunu mümkün kılıyor. Tüm görüntü yöntemlerinden maksimum miktarda bilgi tek ultrason platformunda bir araya gelip ve güvenilir tanı koymayı olduğu kadar doğru görüntü rehberliğindeki girişimleri de kolaylaştırıyor. Görüntü füzyonu için HI-RVS, esnek hedef ve navigasyon göstergeleri, birden fazla sekans yüklenmesi ya da görüntü tarama düzleminin 3-B navigasyonu gibi bazı teknik incelikler de sunuyor. Bir dizi çok yönlü dönüştürücü, yöntemin tümörün alınması, karmaşık biyopsiler, drenaj ve tedavi enjeksiyonları gibi çok çeşitli klinik uygulamayı yönlendirmede kullanılabileceği anlamına geliyor. Scenaria çok-dilimli CT sistemi az ama öz Hitachi, HI-RVS ile birlikte çok-dilimli CT sistemi Scenaria yı da sunuyor. Bu tarayıcıyı geliştirirken firmanın dikkati doz azaltma üzerinde yoğunlaşmış. Yalnızca 0.35 saniye olan rotasyon hızı ile tüm vücut sistemi, hem rutin hem de kardiyak muayene gibi ileri uygulamalarda iş akışını hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda da dozajı düşürüyor. Ayrıca Scenaria başka doz düşüren özelliklere de sahip. Hitachi, verdiği bilgilere şunları da ekliyor: Scenaria aynı zamanda 3-B görüntülemede ve ileri klinik uygulamalı TeraRecon intuition entegre server sunmak suretiyle hekimler için çok önemli olan analiz yetisinde de üstün. Daha çevreci bir hastane için enerji sözleşmesi sayfa 1 den devam Isıtma, havalandırma ve klima sistemleri ilk kuruldukları gibi aynı ve gereksiz büyüklükteydiler. Havalandırma ve klima sistemleri birçok alanda güvenlik, hijyen ve enerji gereksinimlerini karşılayamıyordu. Isının düzenlenmesi az verimle minimal ısı dağılımı sistemin ilk kurulduğu zamanki gibiydi; dezavantajları arasında soğutma sıvıları içinde yakında kullanımı yasaklanacak olan soğutma ilaçlarının kullanılması ve içme suyunun ısıtma işleminin çok eski teknoloji olması sayılabilir. Brickmann, Geleneksel ve hantal bir ısı dağıtım ağında enerji açısından iyileştirme yapılacaksa, ısıtma yükünün yeniden hesaplanması önemli bir başlangıç noktasıdır, diyor. Siemens mühendisleri, orijinal ısıtmanın temeli olan ana akış ve geri akış borularının çaplarını 250mm den 60-80mm ye düşürülebileceğini hesapladılar. Her ne kadar binalar ilk yapıldığında norm 90 C/70 C lik sistemler olsa da, günlük işleyişte anlamlı ölçüde düşük ısı farkları ve dolayısıyla da daha fazla su dolaşımı oluyordu; örneğin sıcak su, gereksiz yere binanın içinde dolaşıyordu. Enerji Tasarrufu Sözleşmesi proje kapsamında ana dağıtıcının yeniden inşası bu nedenle ısıtma gereksiniminde ve pompa gücünde kalıcı düşüş sağlamak için önemli bir önlem oluyor. Sonuçta, bütün standart tek kademeli dolaşım pompaları, ayarlanabilir, yüksek verimli pompalarla değiştirilerek tam ölçülü kontrol valfleri takılarak, akışın hacmi düşürülür. Genel olarak ana dağıtımın hidrolik yapılanması, dolaşan suyun yarıya inmesi ve pompalama gücünün anlamlı ölçüde düşmesini sağlıyor. Hastanenin öncelikle tam ısıtma sağlanmış iç bölümlerinin talep kuralları da bu düşüşlere katkıda bulunmuş. Bu ve diğer önlemlerle enerji harcamaları 2007 de yarım milyon Euro nun biraz altındayken, yıllık olarak yalnızca 280 bin Euro ya indirilmiş. CO2 emisyonu da %55 (-1,444 ton) düşmüş. Ulaşılan bu sonuçlarla birlikte şimdi Aller-Weser Kliniği, enerji tasarrufu yapan hastane olarak Almanya Dünya Dostları (Friends of the Earth Germany) sertifikasını alma yolunda ilerliyor. Farklı bir örnekte Siemens AG, enerji tasarrufu ortaklığıyla Bavyera daki Hospital GmbH sistemlerini yaklaşık 3 milyon Euro ya modernize ettirmiş. U. Brickmann; Yağlı buhar jeneratörlerinin (mutfak ve sterilizasyon bölgelerinde kullanılanlar) yerine gerektiğinde çalışan elektrikli ısıtıcılar koyduk. Eski sistem yılın her günü açık tutuluyordu. Dolayısıyla bakımı da daha masraflıydı, diyor Yapı ve Teknoloji bölümü başkanı Ragaller. Bölgedeki hastanelerin yıllık CO2 emisyonu ton daha azaldığını ve 2008 den bu yana enerji harcamalarında 250 bin Euro civarında tasarruf yapıldığını ekliyor. Ortak çalışmalarını yenilikçi ve yapıcı olarak tanımlayan Ragaller, Siemens in kendilerine özellikle know-how transferinden övgüyle söz ediyor: Eylemler her zaman Yapı Hizmetleri Başkanı ve Operasyon Mühendisinin yakın danışmanlığı altında yürütüldü. Yapılan gözlemler sayesinde her iki taraf da tasarruf konusunda anında bilgilendirildi. Binaların enerji veriminin sürekli iyileştirilmesi için gereken motivasyon, Enerji Tasarrufu Sözleşmesi modernizasyonu ile, organizasyonun kendisi ya da ısı sözleşmesi teklifleriyle olduğundan çok daha çarpıcı. Ullrich Brickmann a göre: Bireysel modernizasyon planı çerçevesi içinde uygulanan nitelikli önlemlerle Enerji Tasarrufu Sözleşmesi hastanenin yıllık enerji tasarrufunu garantiye almak gibi büyük bir avantaja sahip. Hastanelerin bütçeleri için sağlanan bu güvenlik, uygulamayı kolaylaştırıyor. Enerji tasarrufu ortaklığı içinde Siemens, modernizasyon araçlarını ileri taşıyarak, hastanenin enerjiden elde edilen tasarrufla 8-12 yılda ödeme yapmasını sağlıyor. Siemens in sözleşmesi modernizasyonlara ve yeni inşa edilen hastanelere yönelik. Siemens İnşaat Teknolojileri bölümü, Almanya da 30 civarında hastanenin Enerji Tasarrufu Sözleşme planı çerçevesinde modernleştirilmekte olduğunu belirtiyor. Yöneticiler tasarruf yolları bulmaya çalışıyor sayfa 1 den devam Maliyetleri düşürmek için hijyen standartlarının yükseltilmesinin yanı sıra nitelik standartları, şeffaflık ve sertifikasyon prosedürleri ile süreçlerin ileri teknoloji düzeyinde ekonomik uygulanabilirliği konuları da bulunuyor. Ortalama hasta da değişiyor ağırlaşıyor, yaşlanıyor, birden çok hastalığı oluyor ve sıklıkla kronik ağrılardan yakınıyor. Hasta farklı uzmanlardan hizmet alıyor, yeni tedavi yöntemlerine ve çok miktarda ilaca ihtiyaç duyuyor. Bu günlerde renal arter daralması ACE blokerler için kontrendikasyon değil ve geçmiştekinin tersine artık kalp yetmezliği betablokerler için bir endikasyon. Bu tür gelişmelerin maliyeti var ve şeffaf ve etkili tedavi gerektiriyor. Maliyetlerin neresinde tasarruf yapılabilir? En belirgin seçenek süreçler kısa mesafeler, aşçının menü planlamasına kadar tüm verilerin elektronik ortamda depolanıp dağıtılması Her departman ayrı bir kâr merkezi olarak kurulur; enerji sağlamak için damlara güneş panelleri konur. Enerji tasarrufu ile ilgili hesaplar her alanda yapılabilmektedir. Steril malzemeler, çamaşır ve yemek hizmetleri dışarıdan alınır, aydınlatma LED ile yapılır ve diğer teknolojiler de en güncel donanımla yükseltilir. Bu araçlarla enerji tasarrufu yapmak, Co2 emisyonunu düşürmek mümkündür ve bunlar çevre dostudur. Ancak önce satın alınmaları gerekir ve kimse ne zaman amorti edilecekleriyle ilgili güvence veremez.özellikle birçok eski hastanenin anlamlı miktarda yatırıma gereksinimi vardır, bunun yürürlüğe sokulması ise finansmanın başarıyla sağlandığı varsayımıyla hastanenin günlük işleyişini fazlasıyla etkiler. İdeal olarak hastaların sürmekte olan çalışmaları pek fark etmemeleri gerektiğinden, sıkıntıları çalışanlar çekmek zorunda kalır. Gerçi hemşire ve doktorların empatisi, hastaların selameti ve hızlı iyileşmeleri açısından kesinlikle olumlu bir etmendir. Eğer motive edici ve doyurucu bir ortam yaratabilirseniz otomatik olarak anlamlı bir tasarruf yaparsınız hem çalışanların raporlu gün sayısı hem de çalışma sürecinde yaptıkları hata sayısı fazlasıyla düşer. Sağlık bakımı sektöründe giderek daha fazla varlık, iş ortaklıkları kurarak tasarrufa yöneliyor. Örneğin Alman sağlık sigortası DAK, ağrı tedavisinde etkili tedavi yaklaşımları geliştirmek amacıyla Care Guide to Pain ile Grünenthal ilaç şirketini birleştirdi. Hastane ve üreticiler arasındaki diğer bazı ortaklıklar da, tıbbi aletlerin kurulumu sonucunda oluştu. Almanya da hükümet de sağlık bakımı hizmetinin niteliğini iyileştirmeye çalışıyor yazında parlamento, hastane hijyeninde kalitenin yükselmesi için Enfeksiyondan Korunma Yasası nda bir değişiklik uygulamaya karar verdi. Bu amaçla Robert-Koch Enstitüsü nde hastane hijyeni ve enfeksiyondan korunma için bir komisyon kuruluyor. Berlin Vivantes Hastanesi nden Dr. Klaus-Dieter Zastrow, bunun için doğru sayıda nitelikli eleman gerektiğini vurguluyor ve ayrıca da örneğin sertifikalı hastane hijyenisti gibi yeni bir unvanın yaratılması çağrısında bulunuyor. Heidelberg Üniversitesi nden Profesör Uwe Frank, bu konuda aşağıdaki hesapları yapmış: Her yıl tüm Avrupa Birliği ülkelerinde AMR (antimikrobiyal direnç) sonucunda tutucu tahminlere göre dört milyon kadar hastaneden edinilmiş enfeksiyon (HAI) vakası görülüyor ve tahminen 37 bin ölüm de bu soruna doğrudan bağlanabiliyor. Buna, yılda 16 milyon civarında hastanede yatan hastanın hastane günleri sayısını ve doğrudan yıllık maliyet olan yaklaşık 5.5 milyarı (günde ortalama 334) da ekleyin. Bu rakamlar, hastaların çalışamadıkları için ortaya çıkan maliyetleri ya da uzun vadeli olası etkileri veya üretim kaybı ve hatta ölüm nedeniyle toplum üzerindeki dolaylı etkileri içermez. Bu, hastane yöneticilerinin maliyetle ilgili kaygılarından yalnızca birine örnektir. 2 EUROPEAN HOSPITAL Sayı 1/2012

3 RADYOLOJİ Faz kontrast görüntüleme X ışınında çığır açacak Kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama, düşük radyasyon yayan ve en yüksek yumuşak doku kontrastı sağlayan bilgisayarlı tomografi çok yakında gerçek olabilir. Faz-kontrast görüntüleme olarak adlandırılan yöntem, Münih Teknik Üniversitesi Biyomedikal Fizik Başkanı Profesör Franz Pfeiffer ın buluşu. Kendisine, bu gelişmenin radyoloji üzerine etkileri soruldu. Faz-kontrast görüntülemenin arkasındaki X-ışını fiziği hakkında uzun zamandır bilgi sahibiyiz: X-ışınları, yüksek enerjili ışıktan başka bir şey değildir ve kuvanta ve dalga olarak da tanımlanabiliyor. Dalgalar maddeye yalnızca takılmakla kalmaz, aynı zamanda etki de eder. Prof. Pfeiffer, Bir lens tarafından kırılan ışık gibi, X-ışını dalgaları da yapılar tarafından kırılabilir, diyor. Klinik uygulamalar açısından bu, dokular içindeki kırılmanın doku yoğunluğuna bağlı olarak değişeceği anlamına gelir. Kırılma açılarının çok küçük olması nedeniyle geleneksel X-ışını görüntülemede gözden kaçar, ancak biz son zamanlarda bu minicik kırılmaları görünür kılmayı öğrendik. Bu görünürlük, kırılan ışın bölümünün tanımlanmasına izin veren birbiri arkasına yerleştirilmiş ızgara benzeri küçük yapılarla sağlanıyor. Fizikçiler kırılmayı faz olarak ifade ettikleri için de, faz-kontrast görüntüleme ifadesi oluşturulmuş oluyor. Bu görüntüleme yöntemi, X ışınlarının doku içinde kontrast yaratmak için emiliminden ziyade değişimine dayanır, ancak kontrastlığın niteliği vücut içine girip kalan doz ile bağlantılı olmayabilir. Prof. Pfiffer ın önemli yaklaşımı bununla sınırlı değil. Kendisi ve ekibi, faz etkileşiminin yumuşak dokuda daha kontrast geliştiğini de buldu. Geleneksel emilim, doku radyasyonu çok iyi emmediği için yumuşak dokuda yalnızca zayıf sinyaller sağlar. Ama biyomedikal bakış açısıyla henüz yumuşak doku kontrastını neyin oluşturduğu konusunda emin olmasak da, faz-kontrast görüntülemede bu sınırlama yoktur. Ne olursa olsun sonuç memnuniyet verici. Prof. Pfiffer ve ekibi, bu yeni görüntüleme yönteminin temel işleyişini ve potansiyelini araştırmak için birlikte çalışan iki üniversitenin radyoloji departmanlarından alınan doku örnekleri üzerinde çalışıyorlar. Yeni yöntemin son kullanıcıları olarak radyologların yardımı olmadan hiçbir yere varamayız, diyen profesör, devam ediyor: Bize ihtiyaçları olan şeyi ve nerede sorun gördüklerini söylüyorlar bunları fizikçiler her zaman fark etmeyebiliyor. Öte yandan, klinik çalışanı arkadaşlarımız örneğin tümörlerin erken belirlenmesinde faz-kontrast görüntülemenin büyük potansiyel taşıdığının farkındalar; ayrıca biyomedikal araştırmaların hızla klinik uygulamalara taşınmasına yönelik ilgi de büyüyor. Büyüyen bu ilgi uluslararası düzeyde de görülüyor. Uzun bir süre biri Japonya da diğeri İsviçre de olmak üzere yalnızca iki araştırma grubu varken; şu anda ise tüm dünyada konuyla uğraşan 19 ekip bulunuyor. Yeni X ışını yönteminin pratiğe uyarlanması da pek kolay bir iş değil. Şu anda fizikçilerin en büyük sorunlarından biri, X ışınlarının kırılımını güvenilir sinyallere dönüşebileceği kadar görselleştirmek. Izgaralar yüzünden modern bir CT tarayıcıda yüksek X-ışını enerjileri için henüz yeterince iyi çalışmıyorlar. Şu anda deneysel olan sistemlerin ticari olarak mevcudiyeti biraz zaman alacak gibi görünüyor. Prof. Pfeiffer ilk in vivo çalışmalarda kullanmak üzere küçük hayvanlar için bir CT tarayıcı kurma sürecinde. Fare modelinin sonuçları, olası sanayi ortaklarını bir sonraki geliştirme aşamasında (insanlar için CT sistemi kurma) araştırmacılarla ekip oluşturulmasına ikna etmek için önemli. Bu araştırmalar yalnızca büyük işbirlikleri içinde gerçekleştirilebilir. Profesör Pfeiffer ın işin kârlı kuşkusu yok. Bu biraz da bir otomobil için tamamen yeni bir motor yapmaya benziyor. Başlangıçta kimse bu işe girişmeye cesaret edemiyor. Ama baskı arttıkça ileri teknoloji yeniliklerine yatırım yapma isteği de artıyor, diyor. Bakalım kim yapacak? Sizi habersiz bırakmayacağız! EUROPEAN HOSPITAL SAĞLIĞA HİZMET ÜRETENLER İÇİN AVRUPA FORUMU İm ti yaz Sa hi bi: Me di cal Tri bu ne Ya yın cı lık Ltd. Şti. adı na Genel Direktör (Sorumlu): Huriye Tibet Yayın Koordinatörü: Zuhal Demirarslan Me di kal Editörler: Dr. Alp Aker Dr.ÇağatayTuğrul Özseçen Teknoloji Danışmanı Güçlü Aydoğan Ha ber Edi tö rü: Ayşen Eliçin Hastane Yönetim Danışmanı: Dr. Alper Demirarslan Sa tış Koordinatörü: Gönül Morgül Da ğı tım/abo ne: Aylin Nesipoğlu Görsel Yönetmen: Suat Eroğlu Katkıda bulunanlar: Füsun Özlen Bas kı: APA Uniprint Ba sım Ya y. San. ve Tic. AŞ. Hadımköy-İs tan bul / Tel: (0212) Süreli Yayın Adres: Dereboyu Cad. Ayazağa Mah. Zağra İşmerkezi B Blok No: Maslak İstanbul Tel: Faks: web: e-posta: European Hospital Publisher, Theodor Althoff Str Essen-Germanny Tüm hakları Medical Tribune Yayıncılık Ldt. Şti. ye aittir. Sağlık çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Türkiye ESR, Acil Radyoloji yi resmen bir alt-uzmanlık dalı olarak tanıdı Yara inanılmaz ve dehşet vericiydi. Bir trenin çarptığı erkek hasta Münih teki acil servise getirildiğinde, sağ ayağını sadece kaslar ve kanlı tendonlar tutmaktaydı, kemik parçalanmıştı. Cerrahlar hastayı çabucak acil ameliyata alıp ayağını yerine dikmek için hazırladılar. Ancak, hastanın hayatını tehdit eden asıl tehlike bu değildi. Ludwig Maximilians Üniversitesi (LMU) Hastanesi nde rutin olarak tüm vücut BT si çekildiğinden, radyologlar cerrahlara ilk olarak ilgilenilmesi gereken ve hastanın hayatını daha fazla tehdit eden bir omurga hasarını gösterebilmişlerdi. LMU da Klinik Radyoloji Bölümünden Dr. Marcus Körner in 2012 Avrupa Radyoloji Kongresinde, Altın Saatte Politravma başlıklı güncel sempozyumda, acil hekimleri için tıbbi görüntülemenin artan değerini göstermek amaçlı sunumu böyle dramatik bir şekilde başlamaktaydı. Bu yıl, Avrupa Radyoloji Derneği (ESR) acil radyolojiyi resmen bir alt-uzmanlık dalı olarak tanıdı ve bu kritik önemdeki uygulama alanına, uzmanlaşmış araştırmayı desteklemeye yönelik bir bilimsel alt-komiteyle tam destek verdi. Avrupa Acil Radyologları Derneği resmi olarak Ekim 2011 de kurulmuştu. ECR Sempozyumu Başkanı ve LMU dan Dr. Ulrich Linsenmaier, hastanelerin acil bölümlerine başvuran hastalarda bilgisayarlı tomografi (BT) kullanımında bir patlama yaşandığını söylüyor. BT kullanımı, hasarın boyutunu ve semptomatik ağrının gizli nedenlerini hızla ortaya çıkarabilmesi nedeniyle her 5 yılda bir iki katına çıkmakta. Zaman acilde fark yaratır ve doğru tanıyı olabildiğince çabuk koyabilmek hasta için kritik önemdedir, diyen Dr. Linsenmaier, bunun hastaneler için daha maliyet-etkin olduğunu da ekliyor hastanın dahil edildiği bir çalışmanın sonuçları hiçbir şüphe bırakmayacak Politravmada yaralanma görüntüsü Otomobil sürücüsü Motorsiklet sürücüsü Bisiklet sürücüsü Yaya Alman Travma Cerrahisi Derneği nden Dr. Marcus Körner in izniyle. şekilde göstermiştir ki, hasta acil servise girdiğinde gerçekleştirilen tüm vücut BT si mortaliteyi anlamlı şekilde düşürüyor. Dr. Koerner, uzun menzilli keşif görüntülemesi adı verilen hızlı tüm vücut taramasının hastanın geçirdiği travmanın boyutlarına yönelik nasıl paha biçilmez bir ilk bakış sağladığını vurguluyor. Sunduğu bir çalışmaya göre, tüm vücut taraması, yaralanmalar için % 97 lik bir negatif prediktif değere ek olarak, % 93 lük bir sensitivite ve % 84 lük bir spesifisite sağlayarak konvansiyonel radyografinin yerini almakta. Bununla birlikte, acillerde gerçekleştirilen tıbbi görüntülemelerin tümü doğru ellerde olmayabiliyor. Travma alanında radyologlar arasında bir uzmanlık alt dalı kurma çalışmalarının arkasındaki motivasyon nedeni de aslında bu. BT yle birlikte, acilde ultrason kullanımı da hızla artmakta, ancak BT açık bir şekilde eğitimli radyologların eline bırakılırken, acil hekimleri ve asistanları, doğru tanıya zarar verir şekilde hastaya ultrason muayenesi yapmakta tereddüt göstermiyorlar. Travmada odaklanmış sonografi değerlendirmesi (FAST=Focused assessment with sonography for trauma) adıyla yaygın şekilde kullanılan ultrason muayenesi, genellikle acil asistanlarının rutin olarak iki dakikada gerçekleştirdikleri klinik muayenenin basit bir uzantısı olarak kabul edilmekte. FAST taraması, hemorajik şok veya batın içi yaralanma bulguları olan hastalarda serbest batın içi sıvıyı çabucak teşhis etme amaçlı. Cenevre den Pierre-Alexandre Poletti, FAST ın daha fazla eğitim görmüş radyologlar tarafından gerçekleştirildiğinde daha iyi sonuçlar alındığını gösteren çalışmaları sunarken söz konusu radyologların politravmalı hastalara daha iyi yaklaşım sağlayan optimum sonuçlar sağlayabildiğini ekliyor. Stabil olmayan hastalarda künt travmaya bağlı batında 400 ml den az hacimli kan gibi sıvılar FAST kullanan radyologlarca % 98 sensitiviteyle saptanırken acil asistanlarında bu oran % 42. ECR 2012 Başkanı Lorenzo Bonomo ya göre, Acil Radyoloji alt uzmanlık dalının tanınması, tıbbın bu kritik alanında radyologların rolünü tekrar beyan etmeye yönelik bir ilk adım. Sayı 1/2012 EUROPEAN HOSPITAL 3

4 RADYOLOJİ Travmatik Beyin Hasarı SESSİZ EPİDEMİ Travmatik beyin hasarı (TBH) dünyanın en büyük kamu sağlığı sorunlarından biri. Örneğin ABD de her yıl 1.7 milyon kişi TBH ye maruz kalarak sağlık sisteminde 76.5 milyar dolar harcamaya yol açıyor. Ancak halk TBI nin önemi hakkında çok az şey biliyor ve bu yüzden de ona Amerikan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından sessiz epidemi olarak adlandırılıyor. Emory Üniversitesi nden Doçent Dr. David W Wright bu durumun neden bu kadar az dikkat çektiğini yorumladı. çalışmasında, perkütan girişim sonrası taburcu olan yaşlı hastalar arasında ölüm ve tekrar hospitalize edilme sıklığı araştırıldı. Bu çalışmaya konu olan veriler 65 yaş ve üzerinde olan den fazla hastanın kayıtlarından alındı. Kasım 2004 ile Aralık 2008 tarihleri arasında 903 merkezde PCI geçiren hastalar, hastanede kalış süreleri temelinde, aynı gün taburcu edilenler ve en az 1 gece hastanede kalanlar olarak 2 grupta incelendi. Genele bakıldığında, aynı gün taburcu olma prevalansı % 1.25 (n=1339) olup, bu durum işlem yapılan merkez temelinde anlamlı değişkenlik arz ediyordu. Girişimin operasyonel başarısı adına her iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Her ne kadar aynı gün taburcu olan hastaların çoğunluğu daha az damara işlem yapıldığı için daha kısa süreli bir işlem geçirmişse de, her iki grupta da hasta özellikleri birbirine yakın nitelikteydi. Araştırmacılar, araştırmanın genelinde, seçilen hastalardan aynı gün taburcu olan grubun sonuçlarının açık ve net olarak emniyetli olmasına rağmen, aynı gün taburculuk işleminin nadiren yapıldığını ve bunun da ulusal kardiyovasküler verilerden doğrulandığını açıkladılar. Bunun nedenini ise, hekimlerin işlemin erken komplikasyonlarını göz önünde bulundurup endişelenerek hastanın erken çıkması konusunda gönülsüz davranmalarına bağlamanın mümkün olduğu belirtiliyor. Her ne kadar bu komplikasyonlar iyi yönetilmekte olup, kanama hastaların % 1 den azında görülse de, araştırmacılar bu endişenin henüz tam olarak giderilemediğini belirtiyorlar. Çalışmaya göre, PCI ile birlikte görülen risklerin, işlemden sonraki ilk saatte en yüksek seviyede olmasıyla beraber, perkütan girişimlerin kısa ve uzun dönem komplikasyonları açısından artık fazla korkulacak bir yönü kalmadığı gözleniyor. Cihaz teknolojilerindeki son gelişmeler ve evrimleşmiş farmakoterapi ile risk en aza indirilmiş durumda. Buna rağmen, alışılageldiği üzere hastalar, elektif girişimden sonra PCI ile ilintili olası komplikasyonları gözlemek adına, en az 1 gece hastanede tutulmakta. Duke Klinik Araştırma Enstitüsü Uzmanlarından Doç. Dr. Sunil V. Rao ve arkadaşlarının Bu dia, genellikle yırtılan bir arter sonucu kafatası içinde ama beyin örtüsünün (dura mater) dışında hızlı kanama olan bir epidural hematomayı gösteriyor. Kitle lezyonu nedeniyle beynin itilişine (kaymaya) dikkat ediniz. Beynin CT taraması, travmatik bir kontüzyon sonucu beynin sağ tarafında kanayan geniş bir alanı gösteriyor. Beyin dokusunu iten kan ve şişliğin sonucu beyindeki sola kaymaya dikkat ediniz. Beynin yaygın aksonal hasarını gösteren CT taraması. Hasarın bu biçimini CT taramada görmek zordur ama genellikle tüm beyin dokusunda kanamayı belirten küçük beyaz noktalar olan beyin şişmiş görünür. Yaraların iyileştirilmesi Bugünün modern yara iyileştirme yöntemi, tedaviyi kısaltabilir ve hastane içinde bakımı ayaktan bakıma çevirebilir, böylece zaman ve maliyeti azaltabilir. Bunların hepsi bugünün sofistike malzemeleriyle mümkün. Bayer Material Science, çeşitli poliüretan ham maddelerin yanı sıra termoplastik ve filmlerle tıbbi bakıma katkı sağlamayı hedefliyor. Örneğin polikarbonat ve akrilonitril-butadin-stiren karışımı olan Bayblend M850XF, cerrahi aletler, tanısal araçlar ve ilaç uygulama sistemleri gibi tıbbi donanımın korunmasında çok uygun. Şirkete ait termoplastiklerin çoğu güçlü bir etki ve sertliğe sahip. Bugün, tıbbi yara pansumanları için poliüretan köpüklerin üretiminde kullanılan Baymedix marka hidrofilik prepolimerlerin de içinde olduğu yeni geliştirilmekte olan ürünler var. Bu köpükler sulu akıntıları geleneksel olanlardan daha iyi absorbe ederek yarayı daha iyi duruma getiriyor. Bunlar, su buharı geçirgen olduğu için yaraların nefes almasını sağlayan Platilon termoplastik poliüretan filmlerle birlikte kullanılabilir. Su geçirmeyen filmler ise yarayı sıvılardan ve mikroptan korumakta. Bayer Material Science in tıbbi bakım uygulamaları için dokuma olmayan yapıştırıcılar ve köpükleri yine hasta ve uygulayıcı açısından birçok avantaj sunmakta. Yeni nesil video laringoskop Venner A.P. İleri Video Laringoskop kullanımının anestezi uzmanlarına avantajları, Ocak ta yapılan İngiltere ve İrlanda Anestezistler Birliği nin Bilimsel Kış Toplantısı nda Dr. Anil Patel tarafından özetlendi: Karmaşık solunum yollarında daha etkin ve daha doğru biçimde daha kontrollü ulaşım ve daha iyi görüntü elde ederek hastada daha az travmaya yol açmaktan ve böylece de daha iyi klinik sonuçlara ulaşmaktan söz edildi. Kraliyet Kulak, Burun, Boğaz Hastanesi ile Londra University College Hastanesi nden olan Dr. Patel, video laringoskopların gırtlak yoluyla trakeal tüp pasajını görebilmelerini sağlayarak anestezistlere reel bir yarar sağladıklarını açıkladı. Laringoskopi için bugün kullanılanlar genellikle yeterlidir, ama bazen işler zorlaştığında, video laringoskop ile köşenin öbür tarafını görebilmek ve tüpün ses tellerinden geçişini görebilmek yararlıdır. Patel, aletin taşınabilirliğinin ve esnekliğinin ayrıca önemli nitelikler olduğuna işaret etti. Normal bir bıçaktan zor bir tanesine çok hızlı geçebilmenize olanak tanır, böylece normal ve zor solunum yollarından tüm popülasyon grubunu toplayabilir. Oysa diğer video laringoskopların çoğu spektrumun zor ucuna odaklanma eğiliminde. Atılan bıçağın aynı alet üzerinde biçim değiştirebilmesi sağladı. Diğer video laringoskop bıçakları, anestezistlerin çıplak gözle görebildiklerinden daha fazlasını görebilmelerine olanak vermek için bir köşenin etrafında kıvrılmışken, asıl zorluğun tüpü başarıyla köşe etrafından geçirmek olduğunu söyleyen Dr. Patel, A.P. Advance Video Laringoskopun bu güçlüğü aştığına dikkat çekti. Tüpü baktığınız noktaya yönelten bir kılavuz plak oluşturduk, bu çok yeni ve farklı bir şey. Ancak, sıklıkla karmaşık vakalardan oluşan 20 yıldan fazla deneyime sahip Dr. Patel, şunu da vurguluyor. Hastaların hepsi birbirinden farklı olduğu için her video laringoskopun her şeyi kapsamayacağının farkında olmak halen önemli. Sonuç olarak her zaman anestezistin bireysel klinik değerlendirmesine ve sahip oldukları becerilere geri dönülür ve sonra da uygun araç gerece karar verilir. Bu araç her soruna çözüm sağlamaz ama birçok sorunun çözümü olacağını umuyorum. Dr. Patel hastalarda travma azalmasını açıklarken şunları ekliyor: Zor bir solunum yolu aracı olarak zor bir bıçak takarsanız, tüpü istediğiniz noktaya dişlere bastırmadan geçirebilirsiniz ve bıçağınız ile kılavuz plak tüpü tam istediğiniz noktaya ulaştırdığı için daha az güç kullanırsınız. Bu da sonuç olarak hem dişlerde hem de yumuşak dokuda daha az travma demektir. Alet ayrıca standart laringoskopi eğitiminde işlemi net biçimde görebilen eğitmenlerle- ve hastalarda gereksiz travma yaratmaktan kaçınmada yararlı bir araç. Dr. Patel, aletin geliştirilmesinin anestezistler tarafından yönetildiğini, uygulayıcılar için ergonomik rahatlık sonucuna ulaşıldığını belirtiyor. Aletin aldığı tasarım ödülleri arasında 2011 Red Dot Product Design Award En İyinin En İyisi de var. Bir yıldır piyasada olan laringoskop uluslararası kullanıma sahip. Venner A. P. ileri video laringoskop 4 EUROPEAN HOSPITAL Sayı 1/2012

Siemens te manyetik rezonans görüntüleme: bir başarı hikayesi. Radyoloji, güncel tıp pratiğinin tam merkezinde yer alıyor

Siemens te manyetik rezonans görüntüleme: bir başarı hikayesi. Radyoloji, güncel tıp pratiğinin tam merkezinde yer alıyor Ocak 2015 www.siemens.com.tr/inovasyon Siemens te manyetik rezonans görüntüleme: bir başarı hikayesi Sayfa 4 Radyoloji, güncel tıp pratiğinin tam merkezinde yer alıyor Sayfa 18 Travma hastalarında metal

Detaylı

Her şey sağlıklı yaşam için

Her şey sağlıklı yaşam için Temmuz 2008 Her şey sağlıklı yaşam için Bir ülkedeki sosyal refahın ve gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olan sağlık alanına yapılan yatırımlar her geçen gün biraz daha artıyor. Doktorlar,

Detaylı

Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi. Gelecek, hibrit görüntülemede. Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi

Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi. Gelecek, hibrit görüntülemede. Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi Kasım 2014 www.siemens.com.tr/inovasyon Bilgisayarlı tomografide görüntü kalitesi Sayfa 4 Gelecek, hibrit görüntülemede Sayfa 10 Otizm hastaları için ileri düzey MR difüzyon ve spektroskopi Sayfa 26 16

Detaylı

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim

Dijital hastanenin kalbi teknoloji. Yeşil Bilişim Dijital hastanenin kalbi teknoloji Yeşil Bilişim önsöz vizyon >> Dijital hastaneye dönüşüm süreçlerinizde yanınızda olacak önemli bir kaynak Sağlık sektöründe yaşadığımız hızlı değişim, biz sağlık kuruluşlarının

Detaylı

Bizde Böbrek Kanseri var

Bizde Böbrek Kanseri var 2011 Baskısı Böbrek Kanseri Derneği Sunar... Bizde Böbrek Kanseri var Hastalar ve aileleri için pratik bir rehber. Böbrek Kanseri Derneği KidneyCancer.org ÖNSÖZ Hastalar, aileleri ve bakıcıları için hazırlanmış

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013. Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2013 Yaşamı iyileştirmek - şimdi ve gelecekte 2013 te öne çıkanlar Üst üste 5. kez DJSI sektör lideri Etik ve uyum konusunda en üst düzeyde çaba Medikal ve Tedarikçi

Detaylı

İnovasyon. Sürdürülebilir Sağlık için Yeşil + Hastane. Çevreci, verimli ve kaliteli. Siemens, SIERRA Doz Azaltma İnisiyatifini başlattı

İnovasyon. Sürdürülebilir Sağlık için Yeşil + Hastane. Çevreci, verimli ve kaliteli. Siemens, SIERRA Doz Azaltma İnisiyatifini başlattı İnovasyon in-vivo, in-vitro ve IT de Yenilikler Radyoloji Özel Sayısı Sayı 02 / Kasım 2010 Çevreci, verimli ve kaliteli Ufuk Eren Sayfa 04 Siemens, SIERRA Doz Azaltma İnisiyatifini başlattı Sayfa 16 Meslektaşlarıma

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik

Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik 28 EKİM 2014 SALI 4.BÖLÜM 13 YIL GERİDE KALDI SAĞLIK HİZMETLERİ - YATIRIMLAR - TURİZM - EĞİTİM Buca Tıp ve Tınaztepe kuruluşlarını kutladı Sağlıkta dünyanın Ö dikkatini çektik zel Tınaztepe Hastanesi ve

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Ocak 2014 Sayı: 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ HABER BÜLTENİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VE HASTANESİ BÜLTENİ OCAK 2014 SAYI:1 ISSN:...?????????? AKÜ Adına Sahibi

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine

IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine IUPHAR tarafından yayımlanan Klinik Farmakoloji Raporunun Türkçe çevirisi üzerine Türk Farmakoloji Derneği-Klinik Farmakoloji Çalışma Grubu nun (KFÇG) değerli üyeleri ve klinik farmakolojiye ilgi duyan

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite

OSAS ta en önemli risk faktörü obezite www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Ekzantem tedavisi Dünyada ilk kez Akut kalp yetersizliği Uludağ Üniversitesi Fakültesi nce gerçekleştirilen 4. İç Hastalıkları Kış Kongresi

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını Sayfa 1 SiemensWorld Türkiye 2013-13 / Ekim İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Siemens Türkiye ye top+ ödülü CEO Stratejik bir planlama ve disiplinli bir çalışmanın ürünü olan projeler, Siemens için

Detaylı

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ

ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ ARALIK OCAK ŞUBAT 2014-2015 12 TL (KDV DAHİL) KIŞ 33 S A Ğ L I K D Ü Ş Ü N C E S İ V E T I P K Ü L T Ü R Ü D E R G İ S İ PROF. DR. METİN ÇAKMAKÇI HASTA GÜVENLİĞİ: BİR PARADİGMA DEĞİŞİMİ PROF. DR. A. GÜRHAN

Detaylı

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin

EDİTÖR. Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı. başlamıştır. Yine sağlık tesisimiz olan Eşme Devlet Hastanesinde 4 yataklı 1.basamak yoğun bakım ünitesinin EDİTÖR Ömer BAĞ İdari Hizmetler Başkanı Yeni sayımız ile yeniden Merhaba; Öncelikle dergimize göster miş olduğunuz ilgiden dolayı,siz okuyucularımıza, çalışma arkadaş - larıma,derginin yayınlanmasındakatkısı

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

Değerli Okuyucular, Dr. Şuayıp BİRİNCİ. Genel Sekreter

Değerli Okuyucular, Dr. Şuayıp BİRİNCİ. Genel Sekreter Değerli Okuyucular, Sağlık çalışanı ve hasta birlikteliği hayati önem taşır misyonuyla hareket ettiğimiz İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği olarak bireylerin, sağlık konusunda bilinçli hareket

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r

ERGOBizK fl 2010-Say. ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r 01 ERGOBizK fl 2010-Say ERGO SV ÇRE N N ücretsiz yay n d r Üç ayda bir yay nlan r Ak n Kozano lu: "Ana hedefimiz, sahip oldu umuz küresel güç ve tecrübeyle Türkiye sigorta ve emeklilik pazar nda daima

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ADRES ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESENTEPE

Detaylı

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde

GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 08.11.2010 tarihinde çevirisi yapılan Lenfoma kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Lenfoma, lenfatik

Detaylı

Moleküler dedektifler. Görünmez istilacılar. Hibrid görüntüleme

Moleküler dedektifler. Görünmez istilacılar. Hibrid görüntüleme Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araşt rmalar dergisi l Ağustos 2010 www.siemens.com.tr Görünmez istilacılar İnsan sağlığını tehdit eden pek çok virüsün şifresi, zeki ve hızlı tanımlama teknolojileri

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2011-06 / Temmuz İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Gelir artışı Ana rakiplerimizden daha fazla büyüme İnovasyona dayalı büyüyen pazarlara odaklanmak Lider çevreci portföy Gelişmekte

Detaylı

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür

Değerli Paydaşlar, Saygılarımızla, Dr. Tahsin Yüksel Genel Müdür Değerli Paydaşlar, Çalışma hayatında ortak insani değerlerin gelişimini amaçlayan Küresel İlkeler Sözleşmesinin hem küresel hem de yerel boyutta desteklemekten duyduğumuz gururu bu yıl da sizlerle paylaşmaktan

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı

Diyalog. izocam. zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Diyalog izocam Temmuz Ağustos Eylül 2012 zocam'dan Türkiye'nin ilk tesisat yazılımı Tesisat yalıtımıyla yüzde 30 tasarruf etmek mümkün, İzocam prefabrik borular TSE Belgesi aldı, İzocam Adım Adım Yalıtım

Detaylı