ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:"

Transkript

1 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Zooloji / Botanik İstanbul Ünivers,tesi Fen Fak Y. Lisans Tıp Fak.Mikrobiyoloji A.B.D. İstanbul Ünivers,tesi Tıp Fak Doktora Halk Sağlığı A.B.D. İstanbul Ünivers,tesi Cerrahpaş Tıp Fak Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : -- Doçentlik Tarihi : 1983 Profesörlük Tarihi : Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri : -- Dr.Nalan Celasun. Bilişsel Fonksiyonların Rehebilitasyonunda Kompütarize Rehabilitasyon Programının Yeri. Prof.Dr. Ayşe KAYPMAZ Bio Halis Çetin Demircan."İstanbulda açık sütlerde Penisilin ve Kloramfenikol Kalıntılarının Araştırılması" Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ Dr.Rana Karahan Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ 6.2. Doktora Tezleri Dr.Berrin Telatar. Doktora Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Halk Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma Prof. Dr. Ayşe Kaypmaz Dr.Ümit Şahin.İstanbulda Hava Kirliliği Düzeyleri ile Mortalite Arsaındaki İlişki. Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ Dr.Necati Toprak. Dirençli Tüberküloz Olgulgularında Epidemiyolojik Faktörler. Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ Dr. Yeşim Aral Altıntepe. Küçük ölçekli işyerleri ile Çalışanlarının İş Sağlığı Hizmetleri Bakımından Araştırılması danışmanlığını Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ yapmıştır. Dr.Ethem Erginöz: İstanbul Üniversitesi Silivri Sağlık Bölgesinin 5 yıllık ( ) Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ Dr.Sadık Toprak. İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon ABD de hastane enfeksiyonları sürveyans çalışması Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ Dr.Kadir Dadan. Üç farklı statüde hizmet veren hastanede hasta memnuniyetini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi Prof.Dr.Ayşe KAYPMAZ 1

2 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) Melikyan EY, Can G, Baltas Z, Kaypmaz A: Injuries due to assaultive violence. Cerrahpasa. J Med ;28: ,1997 Namal N., Can G., Vehid S., Fidan E.G., Kaypmaz A.: Le role des facteurs demographiques surl indicedmft ches les femmesqui habitent dans un district d istanbul. Revued epidemiologieet de sante publique.vol 50. Supplement au no 4 pi54. Livre des resumeisi54,octobre2002. Can G., Fidan E.G., Dadan K., Timur I.H.., Namal N., Kaypmaz A.. AkgakayaN.: Prevalence of asthma in primary school students in a region polluted by Yatagancoal fired power plant. Epidemiologyvol 13 no:4 Supplementp.157 luly Fidan E.G., Can G., Cokugras H., Dadan K., Namal N., Kaypmaz A.: Prevalence of respiratorysymtoms in the primary school studentsin administrative district Yatagan Epidemiology vol 13 no:4 Supplementp.250 July Yapici G., Can G., Kiziler A.R., Aydemir B., Timur i.h., Kaypmaz A. : Lead and cadmium exposure in children living around a coal-mining area in Yatağan, Turkey Toxicol Ind Health : : Yurtseven E., Erdagan S., Erginöz E., Vehid S., Koksal S., Kaypmaz A. Quantitative assesment of medical waste generation ın the hospitals of İstanbul, TURKEY. Environmental Engineering and Management Journal. Vol:9, No:6, p , June Turfaner N., S. Köksal, F. Öçer, F. Sipahioğlu, A. Kaypmaz, Istanbul Fatih Bölgesinde Menarş Yaşı ve Etkileyen Faktörler, Nobel Medicus 6 (2) (2010). Vehid S., Koksal S., Yurtseven E., Erginoz E., Kaypmaz A., Senocak M.: Evaluation of Prolonged Hospital Bed Occupancy in a University Hospital : Nobel Med 2011; 7(1): Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : --- Kaypmaz A., Bozok C., Cole J.A. : Detection of Salmonella and Escherichia coli lipopolysaccharides by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamidegels. 15th International Congressof Chemothrapy,July 19-24, 1987, İstanbul, Turkey, 1987 by ecomed verlagsgesellschaft mbh,justus-von-liebig-str.1.d- 8910Landsberg/Lech,Fed,Rep.of Germany.S.775. Kaypmaz A. : A review of the recognition and treatment of Lyme Disease.15 th International Congress of Chemothrapy,July 19-24,1987, İstanbul,Turkey, 1987by ecomed verlagsgesellschaft mbh, Justusvon-Liebig-str.1.D-8910 Landberg/Lech,Fed.Rep.of Germany.S.l764. Montenegro J.S., James M.A., Lopez R., Kaypmaz A. : Sero prevalence of Human Babesiosis in Venezuela.2ND September1990. Kaypmaz A.. Şahin U., Can G.: The prevalanceof cutaneous Leishmaniasisat 0-10 age group in Urfa city centre, Turkey. 10 th Mediterraean congress of chemotherapy, Antalya October Kaypmaz A.. Telatar B., Can G.: The seroporevalence pylori infection in of helicobacter patientswith gastrointestinalsymptoms.1lth mediteffaneancongressof chemotherapy, Tel Aviv,Israel.p33,18-21 october Yapıcı G., Can G., Kızıler AR., Demircan., Kaypmaz A. :Associationbetween childhood asymptomatic lead poisoningand iron deficiency anemia. (Oral presentation) International Public Health Congress Health21 in Action, Istanbul-Turkey. October 8-12, Kaypmaz A., Telatar B., Can G., The Sero prevalence Of Helicobacter Pylori Infection In Patients With Gastrointestinal Symptoms,11th Mediterranean Congress of Chemotherapy,Page: 33, Tel Aviv, Israel, October Kaypmaz, A., Telatar, B.,Irmak, R., Memiş, Z., The efficiency of triple Therapy in the treatment of helicobacter pylori infection,11th Mediterranean Congress Of Chemotherapy, Page: 33, Tel Aviv, İsrael, October

3 Kaypmaz, A., Telatar, B., Memiş, Z., Irmak, R., The Value Of Rapid Latex Agglutination Test In The Diagnosis Of Helicobacter Pylori Infection, 11th Mediterranean Congress Of Chemotherapy, Page: 33, Tel Aviv, Israel, October Kaypmaz A.: Epidemiology of Echinococcosis countries.in mediterranean Split, Croatia, Book absracts. L0-13 February Yapıcı G., Can G., Kızıler AR., Aydemir S., Demircan Ç, Timur İH., Kaypmaz A. : Prevalence of asmptomatic lead poisoning in children aged between 6 months and 6 years,in Yatagan. International symposiumon children s health and environment, Istanbul.pl02-104, l8-20 October Can G.,Yapıcı G., Kızıler AR., Aydemir S., Demircan Ç, Timur İH., Kaypmaz A. : The cadmium levels in blood among the 6 months and 6 year old children in Yatagan District. International symposiumon children s health and environment, Istanbul.pl05-106, l8-20 October Fidan E.G., Can G.,. Çokuğras H., Dadan K., Namal N., Kaypmaz A.; Prevelence of respiratory Sypmtoms in the primary schoolstudents in adminisrative Disctric Yatagan. Epidemiology vol:13 No:4 Suplement July 2002 (Vancouver ISEA/ISEE2002Conference). Turfaner N., Süt N., Sipahioğlu F., Kaypmaz A. The Frequency of H. Plori in Patients Admitted to the Family Medicine Unit and its Etiology, WONCA Europe 2007, P-119, Paris, Can G., Çokuğras H, Fidan E.G., Dadan K., Timur IH, Namal N., Kaypmaz A., Akçakaya N.: Prevalence of asthma in primary school students in a region polluted by Yatagan coal fired power plan,epidemiology vol 13, No:4, p:157.suplementjuly 2002 (VancouverISEA/ISEE2002Conference). Yurtseven E., Can G., Aydınlı S., Küçük N., Namal N., Kaypmaz A.: Les Dechets Medicaux A Istanbul. Congres Environnement Et Sante September Quebec Canada 2005 Can G., Yurtseven E., Küçük N., Aydınlı S., Namal N., Kaypmaz A.: Evaluatıon De La Pollutıon Atmospherıque A Istanbul Entre Congres Environnement Et Sante 21- Sahin., G Can., E Yurtseven., N Küçük., N Namal., A Kaypmaz. L Effet De Pollutıon Atmospherıque Sur La Mortalıte Generale A Istanbul-Turquıe. Congres Environnement Et Sante Eylül Quebec Canada Namal N., Vehid S., Can G., Koksal S., Kaypmaz A.: Risk factors for tooth loss in adult population from Istanbul, Turkey. JPDA vol l4-2: , G.Can., N.Böttjer., G.Aygün., E Yurtseven., P Aygün., S Erol., R Öztürk., A Kaypmaz., Y Bağdatlı. Prevalence Of Urınary Tract Infectıon In Turkısh Unıversıty Hospıtal. 6th Congress Of The Internatıonal Federatıon Of Infectıon Control October 2005 Istanbul/Turkey. N Böttjer., G Can., S Erol., P Aygün., E Yurtseven., G Aygün., S Gökçe., R Öztürk., A Kaypmaz. Prevalance Of Hospital-Aquired İnfections in intensive care units in a Turkish university hospital. 12 Th Scıentıfıc Meetıng Of The European Socıety Of Chemotherapy March Germany. Can G., Aygün G.,BöttjerN., Yurtseven E., Aygün P., Erol S., Oztürk R., Kaypmaz A.: Prevalenceof surgical wound infection in operatedpatientsin a Turkish university hospital, 7 EuropeanCongress and Infection. Of Chemotherapy p;123,october19-22,2005. Can G., BottjerN., Yurtseven E., Aygtin P., Erol S., Aygtin G., Oztiirk R., Kavpmaz A.:. Prevalence of hospital-aquired infections in a turkish university hospitalin Istanbul, Turkey: results from the 2003, 2004 and 2005 surveys. 12th. Scientific Meeting of the European Society of Chemotherapy. Aachen, Germany,abstract bookp:49, March 16-19,2006. Can G., Böttjer N., Yurtseven E.,Gökçe S., Erol S., Aygün P., Kaypmaz A., Aygün G., OztürkR.: Is hospital infection a big problem? Congress of Chrotherapy Infection (ECC8).Budapest,26-28 October,

4 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : -- Halk sağlığı Ders Notları 1. Nobel Tıp Kitabevi Halk Sağlığı Ders Kitabı.İ.Ü.cerrahpaşa Tıp Fakültesi 40. Yılında 40 Kitap Serisi.2008 Namal N., Vehid S., Can G., Kaypmaz A. : Erişkin Diş Sağlığı Düzeyi 2002: İstanbul Bayrampaşa pilot çalışması Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler Çetin E.T, Özenç (Kaypmaz) A, Yardımcı T.U.: Seratia marcesscens suşlarında pigment teşkilinin rifampisin etkisiyle artması. Tıp Fak. Mecm. İst , 1973 Kaypmaz A.: Muayene maddelerinden elde edilen 100 Enterobakteri suşunun biyokimyasal özellikleri. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 6:49,1976. Johansson C. B., Demirhindi O., Kaypmaz A.: Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi infeksiyonu şiiphe edilen hastalardan alınan serumlarm Grubel-widal ve Elisa teknikleriyle incelenmesi. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dergisi. 15:.374,1984. Kaypmaz A.: Süt çocuklarının yaz ishallerinde enteropatojen Escherichia coli 0111: K58H- in çeşitli yöntemlerle tanısı. Cerrahpaşa Tıp Fak.Dergisi. 15:475,1984. Kaypmaz A., Vimr E., Adeyinca C. J. : Bakteri proteinlerinin elektroforetik bir ortamda poliakrilamid jelden nitroselliiloz kağıda transferi: Western Blot. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi.l7:18, Kaypmaz A., Montenegro J. S., Ristic M.: İnsan babesiyozizi ve serolojik tanısı. İnfeksiyon Dergisi.l:219, Kaypmaz A.: İnsanda indirekt immunoflouresan antikor yöntemiyle seropozitif reaksiyon veren Babesia antikorlanın değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 18.ciIt,1,2 sayı,1988. Özörnek M.H., Ortakçıer S., Kaypmaz A. AIDS epidemiyolojisi. Bilim Tıp Dergisi. Ocak Sayı 4, 1991 Kaypmaz A. Can G., Kartal A., : Turizm sağlığı ve AIDS. Literatür Dergisi. I. Türkiye AIDS Kongresi Raporlan. Sayı 113'iin Eki Vehid S., Köksal S., Aran S.N., Kaypmaz A., Sipahioğlu F., Özbal A.N. : Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 1998 Yılında Meydana Gelen Ölümlerin Dağılımının İncelenmesi: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, Cilt:31, Sayı: 1, Ocak-Mart Vehid S., Köksal S., Aran S.N., Kaypmaz A. : Ortalama menopoz yaşına etkisi olan bazı faktörler. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası Vol 64, Sayı 1-2,39-46,2001 Kaypmaz A.: Hidatik Kist : Epidemiyoloji bulaşma ve korunma yolları. İ.U Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Hepatobilier sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyum Dizisi. No:28 s , Ocak2002. Namal N., Vehid H., Can G., Vehid S., Kaypmaz A., ilköğretim okulu öğrencilerinde anlatsal eğitimin ağız-diş sağlığı bilgi düzeyine etkisi. Logos Tıp Yayıncılık cilt, 5(3): , Namal N., Can G., Vehid S.,KoksalS., Kaypmaz A; İstanbul'da erişkinlerde protetik durum değerlendirmesi. Türk Diş hekimliği Dergisi Haziran, 12:59s ,2005. Can G., Böttjer N., Yurtseven E., Kaypmaz A.: 2004-Fatih ilçesi / Istanbul resmi ilköğretim anaokullarında astım ve astım benzeri semptomların ve risk faktörlerinin saptanması. II. Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi 18-21Ocak 2006 Ankara, Gokce S., Cevizci S., Kaypmaz A. : House Dust Mites from Public Health s Perspective ; TAF Prev Med Bull 2010; 9(6):

5 Kaypmaz A.: Gastrointestinal Sistemde Hastalık Yapan Etkenlere Karşı Üretilen Aşılar: Aktüel Tıp Dergisi 8(4); 2003 Turfaner N., N. Süt, A. Kaypmaz, F. Sipahioğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Check-Up Polikliniğine Başvuran Hastalarda Helicobacter Pylori Sıklığı ve Bunu Etkileyen Faktörler, Cerrahpaşa Tıp Derg 37 (1) 1-4 ( 2006). Cevizci S., Gokce S., Bostan K., Kaypmaz A. : A View of Mites Infestation on Cheese and Stored Foods in Terms of Public Health: Turkiye Parazitoloji Dergisi, 34(3): , 2010 Yurtseven E.,Başağaoğlu İ., Köksal S., Vehid S., Kaypmaz A.: Environmental Health During the Ottoman Era in Sixteen Century (An Example of Nişan-ı Humayun: Türkiye Klinikleri-Tıp Etiği-Hukuku- Tarihi, Cilt:18, Sayı:1, Yıl:2010 Vehid S., Erginöz E., Yurtseven E., Çetin E., Köksal S., Kaypmaz A. Hastane ortamı gürültü düzeyi. TAF Preventive Medicine Bulletin. 2011; 10(4): Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler Gürakar M., Oboz P., Kaypmaz A. : Karaciğer hastalıklarrnda AU/SH aranması. I7'nci Türk Mikrobiyoloji Kongresi. Girne.Kongre Yayın Kitabı, Hilal Matbaacılık.Kol. grk.5383 Demirhindi O., Kaypmaz A., Köksal S. : İstanbul da Şişelenmiş Olarak Satılan Kaynak Sularının Bakteriyolojik Yönden Değerlendirilmesi : Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 88, 7-11.Kasım.1988, Antalya Demirhindi O., Kaypmaz A., Erginöz H., Köksal S., Yüceokur A. : Telefonların bakteriyolojik surveyi. l.ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Demirhindi O.,Kaypmaz A. : Diabetes mellituslu hastalarda insülinin serum IgE düzeyine etkisi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti toplantısı, Kaypmaz A. : insülinin IgD oluşturan sistem üzerindeki muhtemel etkileri. 2. Ulusal Kültür kolleksiyonları ve Endüstriyel Mikrobiyoloji (KUKEM) kongresi, Kaypmaz A., Demirhindi O. : insülin kullanan 100 diabetes mellituslu hastada immunglobulin M düzeyleri. İst. Tıp Fak, 2. Ulusal KUKEM Kongresi Uğuz C., Kaypmaz A. : Haliç suyunda bakteriyolojik araştrrma. Türk Mikobiyoloji Cemiyetinin toplantısı. 24.Şubat.l982. Kaypmaz A.: Human babesiosis. 20 Temmuz 1986 da Illinois Universitesinde verilen seminer. Kaypmaz A., James S. M. : insan Babesiosis'i ve immundiagnozu. LUlusal infeksiyon Hastalıkları Kongresi. İzmir NisanI 987. Kaynmaz A. : AIDS tanı yöntemlerinden Western Blot testi hakkında. Cerrahpaşa Tıp Fak. Dahili Bilimleri Bilimsel Toplantısı, Kaypmaz A. : Uygulaması kolay yöntemlerle bakterilerde plazmid aranması. Il.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, 3-4 Eyliil Kaypmaz A. : Cinsel temasla bulaşan bazı hastalıkların tansında yeni yaklaşımlar. I.UlusalKlinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları kongresi. İstanbul Tıp Fak Eylül Demirhindi O., Erginöz H., Kaypmaz A., Yüceokur A., Köksal S. : Cinsel ilişki ile bulaşan hastalıklarının halk sağlığı açısından önemi. I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastahklarr Kongresi, "Cinsel Temasla bulaşan hastalıklar" İstanbul Tıp Fak. 9.Kurultayr22-25 Eylül Kaypmaz A. : Moleküler biyolojinin Miko bakterilerin tanı yöntemlerine getirdikleri. İstanbul Universitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 20.Kuruluş yıl dönümü toplantısı, İstanbul Eylül Kaypmaz A. : Hastane infeksiyonlan.hospital'87, İstanbul.Kasrm1987. Kaynmaz A. : Babesiyoz immunopatolojisi. XXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Eskişehir,2I 23HaziranI

6 Kaypmaz A., Özörnek M.H., Ortakçıer S. : Gebe vaginal florasmdalisteria monocytogenes bakterisinin araştırması. II. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Istanbul,22-25 Mayıs1990. Kaynmaz A. : Sıtma aşılarında son gelişmeler. XXV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bursa, 8-9 Eylül Kaypmaz A. : Turizm, Çalışanları ve AIDS. İst. Uni. Cerrahpaşa Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Seminer Salonu. Şubat 1992 Kaypmaz A. : AIDS'in epidemiyolojisi. AIDS paneli.ist. Uni. Cenahpaşa Tıp.2 Aralık Kaypmaz A., Can G.; Turizm sağlığı ve AIDS. l.türkiye AIDS kongresi, s. 57, istanbul Kaypmaz A. : Toplum ve AIDS. İst. Uni. Cerrahpaşa Tıp Fak.Halk Sağlığı Anabilim Dalı Seminer Salonu. Şubat Yüceokur AA., Demircan Q.,Can G., Vehid S., Vahapzade S., Kaypmaz A: Bir çocuk yuvasında Enterobius vermicularis araştırması. IV. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim ,12-16 Eylül Yüceokur AA., Demircan.,Can G., Vehid S., Vahapzade S.,Kaypmaz A: Bir çocuk yuvasında koproparazitolojik bir çalışma.iv. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim ,12-16Eyliil Can G., Kaypmaz A.: Didim turizm bölgesindeki turizm çalışanlarında AIDS hakkındaki bilgi tutum ve davranışları. 2.Türkiye AIDS kongresi, s.61, İstanbul, Can G., Kaypmaz A. : Didim turizm bölgesindeki turizm personelinde ELISA yöntemiyle HIV araştırılması. 2.TiirkiyeAIDS kongresi, s.38, İstanbul, Dadan K., Yapıcı G., Demircan O., Şahin U., Vehid S., Can G., Toprak S.,Yüceokur AA., Kavpmaz A.: İstanbul ilinde kamu ve özel sektörde ait sağlık kuruluşlarının ilçelere göre dağılımı. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İstanbul.s ,1996. Demircan Ç., Yapıcı., Vehid S.,Can G., KaypmazA.: İstanbul'un iki ilçesinde satılan çiğ köftelerin parazitolojik yönden incelenmesi. l.ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, Ankara Aralık1997. Can G., Yapıcır G., ŞahinU., Kızıler AR., Demircan Ç.,Toprak S.,A., Akyolcu M.C.,Kaypmaz A.: Tekirdağ ili merkezinde yaşayan 1-6 yaş grubu gocuklarda kan kurşun düzeylerinin değerlendirilmesi.l.ulusal Çevre HekimligiKongresi,Ankara.s.9, 8-12 Aralık Can G., Şahin U., Toprak S., Kaypmaz A.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı kinliğinde iskemik kalp hastalıkları nedeniyle yatan hastaların risk faktörleriyle ilişkisi.. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Adana.s.450, Nisan Can G., Şahin U., Toprak S., Cengiz S., Kaypmaz A.: Bir endüstriyel kirleticin edeniyle Bandrma'nın Edincik beldesinde içme sularının kimyasal değerlendirilmesi. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Adana.s.422,14-18Nisan Kaypmaz A:GAP Bölgesinde ve Türkiye'de paraziter infeksiyonlar. 8.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Diyarbakır Eyliil 2002 Yurtseven E., Köksal S., Erginöz E., Kaypmaz A.: Muğla İli Yatağan İlçesinin İçme ve Kullanma Sularının Ağır Metal Yönünden Değerlendirilmesi.: IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Bildiri Özet Kitabı, S.122. Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi-Ankara, 3-6.Kasım.2004 Mamal N., Can G., Vehid S., Köksal S., Kaypmaz A.: İstanbul Bayrampaşadaki Erişkinlerde DMFT İndeksi Risk Faktörleri: IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Bildiri Özet Kitabı, S.26. Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi-Ankara, 3-6.Kasım.2004 Namal N., Can G., Vehid S., Köksal S., Kaypmaz A.: Erişkin Bireylerde Ortak Diş Fırçası Kullanma Alışkanlığının Araştırılması: 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri GATA (Çevre Sağlığı), 28.Eylül- 01.Ekim.2005 Namal N., Vehid S., Can G., Köksal S., Kaypmaz A.: Erişkin Bireylerde Beslenme Alışkanlıklarının DMTF İndeksine Etkisinin Bir Pilot Bölge Örneğinde Araştırılması Araştırılması: 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri GATA (Çevre Sağlığı), 28.Eylül-01.Ekim

7 Yurtseven E., Köksal S., Böttjer N., Vehid S., Can G, Kaypmaz A.: İstanbul da Tıbbi Atık Yönetimi: 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri GATA (Çevre Sağlığı), 28.Eylül-01.Ekim.2005 Yurtseven E., Köksal S., Gökçe S., Erginöz E., Erdoğan S., Kaypmaz A.: İki farklı coğrafi bölgedeki İlköğretim okullarında iç ortam havasında CO2 konsantrasyonu değerlendirmesi: 12 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı s:332, Ankara Ekim 2008 Yurtseven E., Köksal S., Gökçe S., Erginöz E., Erdoğan S., Kaypmaz A.: İki farklı coğrafi bölgedeki İlköğretim okullarında iç ortam havasında CO2 Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Konsantrasyonu değerlendirmesi: 12 Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kongre Kitabı s:424, Ankara Ekim 2008 Vehid s., Erginöz E., Yurtsever E., Köksal S., Kaypmaz A., Çetin E.: Hastane Ortamı Gürültü Düzeyi ve Nedenleri: 13.Ulusal Halk Sağlığı Bildiri Kitabı, s:96, İzmir, Ekim 2010 Yurtseven E., Suphi V., Köksal S., Erginöz E., Erdoğan S., Kaypmaz A.: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin 2010 Yılı Tıbbi Atık Durumunun Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, P:137, Trabzon, Ekim.2011, Trabzon Yurtseven E.,Köksal S., Suphi V., Karafilik S., Erginöz E., Erdoğan S., Kaypmaz A.: Pet Şişelerdeki Kaynak Sularının Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, P:131, Trabzon, Ekim.2011, Trabzon Yurtseven E.,Köksal S., Suphi V., Karafilik S., Erginöz E., Erdoğan S., Kaypmaz A.: Yılları Arasında Türkiyede PM-10 Değişimi, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, P:141, Trabzon, Ekim.2011, Trabzon 7.7. Diğer yayınlar Kaypmaz A., Vehid S., Köksal S., Can G., Toprak N., Yurtseven E. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ders Kitabı Çevre Sağlığı Bölüm Yazarı. İ.Ü. Yayın No: 4747 Fakülte Yayın No: S Projeler 9. İdari Görevler Yurt Dışı Görevlendirmeler: University of ILLINOIS Dept. Of Vet. Medicine University of ILLINOIS Dept. Of Vet. Medicine İdari Görevlendirmeler: İ.Ü CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ABD BAŞKANI ( ) İ.Ü CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEVRE SAĞLIĞI BİLİM DALI BAŞKANI ( ) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 11. Ödüller 12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Sayısı Bulaşıcı hastalıklar etyolojisi (1) Güz Bulaşıcı hastalıklar etyolojisi (2) Bulaşıcı hastalıklardan korunma İlkbahar Bulaşıcı hastalıklardan korunma Bulaşıcı hastalıklar etyolojisi (1) Güz Bulaşıcı hastalıklar etyolojisi (2) İlkbahar Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 7

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi

Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Arş. Gör. Erciyes Üniversitesi 1992-1995 Yrd. Doç. İnönü Üniversitesi 1996-2001 İnönü Üniversitesi Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Y. Lisans Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi,

4- Yıldız N. 2009. 6-14 Yaş Grubu Çocukların Süt Tüketim Durumları, Yüksek Lisans Tezi, 1. ADI SOYADI : Prof. Dr. Neriman İNANÇ 2. DOĞUM TARİHİ : 04.01.1958 3. ÜNVANI : Prof. Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1980 Y.Lisans ve Diyetetik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Tıp Doktoru Uludağ Tıp Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMĠġ Prof. Dr. G. Nurhan İNCE 1967 yılı Ankara doğumlu olup, Bursa Kız Lisesi 1983 yılı mezunudur. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1989 yılında derece ile bitirdikten sonra 1989-1992 yılları arasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Korkmaz,Y.,N: İlaçsız Ağrı Kontrol Yöntemlerinden Tens in Doğum Ağrısını Algılamaya Etkisi, 2003. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nimet Sevgi Gençalp. Doğum Tarihi: 9.10.19. Unvanı: Yardımcı Doçent. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik 190 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Alis KOSTANOĞLU 2. Doğum Tarihi: 21 Mart 1973 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLFEM TEREK ECE Doğum Tarihi: 28.05.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2002 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi 1976-1982

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi :

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 30.04.2002 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Neşe ÇAPRAZ 2. Doğum Tarihi : 21.09.1959 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Orta Öğrenim: İstanbul Erkek Lisesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor)

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor) 1. Adı Soyadı: Mine Özaşçılar 2. Doğum Tarihi: 12.06.1981 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı:

Prof. Dr. Gonca Yılmaz. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Özgeçmiş. Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD. Adı Soyadı: Prof. Dr. Gonca Yılmaz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Özgeçmiş Adı Soyadı: Doç. Dr. Gonca Yılmaz, MD, PhD Doğum Tarihi: 27 Kasım 1967 Doğum Yeri: Ankara Medeni Hali: Evli, 2 çocuklu E-posta: goncay31@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı