Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması"

Transkript

1 Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi ve Uygulaması Dr. Murat ASLAN 1

2 BÖLÜM-5 İKTİSAT POLİTİKASI Maliye Politikası Harcamalar Vergiler Para Politikası Faiz Oranları Para Miktarı Belli varsayımlar altında her birinin etkisi ayrı tartışılırken, iki politikanın birbiri ile etkileşim içinde olduğu bir gerçektir. Para Politikası önce faiz oranlarını etkilediğinden politika değişikliğinin ilk etkileri faiz oranına duyarlı sektörlerde, maliye politikasının ilk etkileri de harcamaların artırıldığı ya da vergilerin değiştirildiği sektörlerde görülmektedir. Dr. Murat ASLAN 2

3 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli Maliye ve Para Politikalarının karşılıklı etkisi makroekonomide IS-LM Modeli ile incelenir. Modelde fiyatlar sabit olduğu varsayılır. Bu koşulda mal ve para piyasalarında denge, faiz oranı ve gelir düzeyinin bileşiminde tanımlanır. Para ve Maliye Politikalarının göreli etkinliği; Spekülasyon güdüsüyle para talebi ve Yatırım talebinin faize duyarlılığına bağlıdır. Mal Piyasasında Denge IS ile ifade edilir ve planlanan harcamaları gelire eşitleyen üretim düzeyi ile faiz oranı bileşimlerini gösterir. Toplam Yatırımlar; I I i 0 Dr. Murat ASLAN 3

4 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli Tüketim Harcaması: C=C 0 +c(1-)y Yatırım Harcaması: I=I 0 -R Kamu Harcaması: G=G 0 Net İhracat: NX=NX 0 Milli Gelir (Y) Denklemi: Y=C+I+G+NX Y= C 0 +c(1-)y+ I 0 -R+G 0 +NX 0 Otonom harcamalar A 0 ile gösterilirse ve milli gelir denkleminde yerine koyulursa; A 0 = C 0 + I 0 +G 0 +NX 0 Y= A 0 +c(1-)y-r Y-c(1-)Y= A 0 -R Y=(A 0 -R) VE 1 c(1 ) 1 Dr. Murat ASLAN 4

5 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli Sonucu elde edilir ki IS Eğrisi negatif eğimli ve eğimi ve katsayılarına bağlıdır. Y=(A 0 -R) VE = 1 1-c(1-) (çoğaltan katsayısı) arttıkça; IS Eğrisi yatıklaşır. (yatırımların faiz oranına duyarlılığı) arttıkça; IS Eğrisi yatıklaşır. Dr. Murat ASLAN 5

6 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli Para Piyasasında Denge LM ifade edilir ve para piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz bileşimlerini ifade eder. Reel para arzı (M/P) Merkez Bankası tarafından kontrol edilmektedir. Para talebi ise şu şekildedir; L=Y-R : İşlem güdüsüyle para talebinin gelire duyarlılığı : Spekülasyon güdüsüyle para talebinin faize duyarlılığı Denge durumunda; M/P=Y-R olur. Mal ve Para piyasalarında eş anlı dengeyi çözmek için IS ve LM denklemleri R cinsinden çözülürse; Dr. Murat ASLAN 6

7 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli A IS R 0 Y Bu iki denklemi de Y cinsinden çözdüğümüz zaman; μ μα Y A0 κβα LM μ βα κβα R M P Y - M P Maliye Politikası Çarpanı Para Politikası Çarpanı Dr. Murat ASLAN 7

8 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli Spekülasyon güdüsüyle para talebi sonsuz esnek ve yatırım talebi faize duyarsız olduğu zaman, gelir düzeyi ancak maliye politikası ile artırılabilir. Spekülasyon güdüsüyle para talebi faize karşı duyarsız ve yatırım talebinin faiz esnekliği sonsuz olduğunda, geliri artırmak para politikası ile mümkün olmaktadır. Esnekliklerin 0 ile 1 arasında olduğu durumlarda ise her iki politikada etkili olur. Dr. Murat ASLAN 8

9 5.1. Hicks-Hansen IS-LM Modeli Faiz Oranı (i) LM R* E IS Y* Gelir (Y) IS ve LM eğrilerinin kesiştiği E noktasında hem ayrı ayrı mal ve para piyasaları hem de iki piyasada eş anlı denge vardır. Dr. Murat ASLAN 9

10 Para Politikasının Etkisi i LM LM1 i* i1 E* E1 IS Y* Genişletici para politikası uygulamasıyla para arzının artması LM eğrisini sağa kaydıracaktır. Para arzının artmasıyla faiz oranları düşecek ve yatırım harcamaları artacak ve dolayısıyla gelir artacaktır. Yeni denge E1 noktasında oluşacaktır. Y1 Y Dr. Murat ASLAN 10

11 Para Politikasının Etkisi Para arzı azaldığında ise LM eğrisi sola kayar, faiz oranları yükselir ve faiz oranlarının yükselmesi yatırım harcamalarını azaltacağından gelir azalacaktır. Yeni dengede faizler daha yüksek, gelir daha düşük olacaktır. LM eğrisinin yatay olduğu durumda, para politikası ile para arzının değiştirilmesi LM eğrisini etkilemez, bu durumda halk piyasadaki faiz oranı üzerinden piyasadaki bütün parayı elinde tutmaya hazırdır (Likidite Tuzağı). Para arzı artışı faiz oranlarını etkilemediğinden toplam talepte (özellikle yatırımlar) etkilenmez ve gelir düzeyi değişmez. LM eğrisinin dikey olduğu (klasik durum) durumda, para arzı arttığında LM sağa kayar ve gelir düzeyi maksimum düzeyde Artar. LM eğrisi dikeyken para politikası gelir üzerinde maksimum etkiye sahiptir. Dr. Murat ASLAN 11

12 Maliye Politikasının Etkisi i LM i1 i* E* E1 E2 IS1 IS Y* Y1 Y2 Y Hükümet harcamaları artırıldığında veya vergiler azaltıldığında IS eğrisi sağa, harcamalar azaltıldığında veya vergiler artırıldığında IS eğrisi sola kaymaktadır. Dr. Murat ASLAN 12

13 Maliye Politikasının Etkisi Genişletici maliye politikası uygulamasıyla kamu harcamaları artırıldığında, IS sağa kayar. Artan harcamalarla birlikte gelir artacağından para talebi artar ve faiz oranları yükselir. Faiz oranlarının artması yatırım harcamalarını azaltacağından, gelirde bir miktar azalma oluşur ve yeni denge E1 de (faiz oranları ve gelir daha yüksek) sağlanır. Hükümet kamu harcamalarını azaltırsa ise IS sola kayar ve yeni dengede faiz oranları ve gelir daha düşük olur. LM eğrisi yatay olduğunda (likidite tuzağı durumunda), maliye politikası gelir üzerinde maksimum etkiye sahiptir. LM eğrisinin dikey olduğunda (klasik durumda), maliye politikasının gelir üzerinde hiçbir etkisi yoktur (Tam Dışlama Durumu). Dr. Murat ASLAN 13

14 Para ve Maliye Politikalarının Beraber Değerlendirilmesi Ekonomik büyüme veya tüketimi artırma hedeflerine uygun olarak farklı para ve maliye politikaları bileşimleri seçilebilir. Maliye ve para politikalarının ne ölçüde kullanılacağı mevcut ekonomik duruma ve karar alıcılara bağlıdır. Para miktarındaki artış faizleri düşürmek yerine fiyatlara yansıyorsa beklenen genişletici etki oluşmaz. Yine genişletici maliye politikası da fiyat artışlarına neden oluyorsa para talebi daha çok artacak ve faiz oranları daha çok yükselecektir. Böylece yatırımlarda beklenen artış gerçekleşmez. Dr. Murat ASLAN 14

15 PARA VE MALİYE POLİTKASI Örneğin, faiz oranları etkilenmeden gelir artırılmak istendiğinde genişletici para ve maliye politikaları LM birlikte kullanılabilir. i LM1 E1 i1 i* E* E2 IS1 IS Y* Y1 Y2 Y Kamu harcamalarının artırılması IS yi sağa kaydırır ve faiz oranı ile gelir düzeyi artar. Para arzı artırıldığında da LM sağa kayar ve faiz oranı düşerken gelir yükselir. Yeni denge E2 de oluşur. Dr. Murat ASLAN 15

16 Bütçe Kısıtı Altında Maliye Politikası ve Servet Etkisi Kamu harcamalarının vergi, para basma veya DİBS ihracı yoluyla finanse edildiğini varsayarsak; Bütçe Kısıtı, G - T(Y) M B r DİBS nin 1/r fiyatından sürekli olarak işlem gördüğü varsayılmaktadır. Bu koşul ekonomik durum ne olursa olsun geçerlidir ve formüldeki araçların birindeki değişiklik, ancak diğer araçtaki değişiklik ile mümkün olabilir. Dr. Murat ASLAN 16

17 Uygulanan Politika Değişen Araç Sabit Araçlar Saf Maliye Politikası Denk bütçedeki değişme (kamu harcamalarının vergiyle finansmanı) G T B r M 0 DİBS (APİ) ile finanse edilen bütçe açık yada fazlası G - T B r M 0 Maliye-Para Politikası Para arzındaki değişme (para ile finans edilen bütçe açık-fazla G - T M B r 0 Saf Para Politikası Açık Piyasa İşlemleri (APİ) M B r G - T 0 Dr. Murat ASLAN 17

18 Başlangıçtaki bütçe kısıtında faiz ödemeleri ve bu ödemeler üzerinden alınan vergiler hesaba katılmamıştır. Faiz ödemeleri F İle gösterilip ilk formüle eklendiğinde; G F - T(Y F) M B r Bu denkleme göre; bütçe denk olsa bile borç sentlerine ödenecek faiz için ya para basılması ya da ek borç senedi çıkarılması gerekir. Dr. Murat ASLAN 18

19 5.2. Açık Ekonomide Maliye Politikasının Etkisi Uygulamada hiçbir ülkenin dışa kapalı olmadığı düşünülürse, iktisat politikalarının hem iç dengeyi hem de dış dengeyi eş anlı olarak sağlamayı amaçlamalıdır. Açık bir ekonomide maliye politikası, döviz kuru ve dış ticaret dengesini etkiler. Mali genişleme durumunda, kamu borçlanması dolayısıyla artan faiz oranları yabancı sermayeyi çeker ve yabancıların artan yatırım talebi Türk Lirasının değerlenmesine sebep olur. Bunun sonucunda da ihracat pahalı hale gelirken ithalat ucuzlar ve ticaret dengesinde açık oluşur. Dr. Murat ASLAN 19

20 Döviz kuru dalgalanmaya bırakılarak serbest piyasada belirlenir; ancak kısa ve orta dönemde döviz kuru yurt içi fiyat düzeyini ve fiyat beklentilerini etkilerse tutarlı politikaların uygulanması zorlaşır. Para arzı ve döviz kurundaki büyümenin doğru bileşimi önemlidir Mundell-Fleming Modeli Bu model IS-LM modelinin uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu açık ekonomide uygulanmasıdır. Model kullanılarak uluslararası sermaye hareketlerinin serbest olduğu açık bir ekonomide para ve maliye politikalarının faizler ve gelir üzerindeki etkileri incelenebilir. Dr. Murat ASLAN 20

21 Ödemeler Dengesi; bir ülkenin yerleşiklerinin diğer ülkelerin yerleşikleri ile yapmış olduğu işlemlerin kaydı olarak tanımlanabilmektedir. Ödemeler dengesinin iki önemli hesabı cari işlemler hesabı ve sermaye hesabıdır. Ödemeler dengesinin sürekli dengede olabilmesi için yurt içi faiz oranlarının yurt dışı faiz oranlarına eşit olması gereklidir. Modelde, para ve maliye politikalarının gelir üzerindeki etkileri döviz kurunun sabit döviz kuru ya da dalgalı döviz kuru olmasına göre değişir. Sabit Döviz Kuru; bir ülkenin parasının diğer ülke paraları karşısındaki değerinin hükümetçe belirlenmesi ve sabit tutulmasıdır. Bu sistemde döviz kuru belirlenen limitleri aştığında Merkez Bankası piyasaya müdahale eder. Dr. Murat ASLAN 21

22 Dalgalı (Serbest) Döviz Kuru; bir ülkenin ulusal parasının değerinin serbest döviz piyasasında arz ve talep ile belirlenmesidir. Döviz kuru piyasada hiçbir devlet müdahalesi olmadan serbestçe belirlenir. Bu sistemde kurun yükselmesi ülke parasının yabancı paralar cinsinden değer kaybetmesi, urun düşmesi ülke parasının yabancı paralar cinsinden değer kazanması demektir. Hükümetin zaman zaman kura müdahale etmesi kontrollü döviz kuru sistemidir. Bu müdahaleler döviz rezervlerini ve parasal tabanı etkiler. Sterilize Döviz Müdahalesi; döviz alım satımı parasal tabanı etkilemez. Sterilize Olmayan Döviz Müdahalesi; piyasadan döviz alım satımı parasal tabanı etkiler. Dr. Murat ASLAN 22

23 Mundell-Fleming Modeli ve Sabit Döviz Kuru Sistemi Genişletici para politikası sonucunda para arzının artması LM yi sağa kaydırır ve faiz oranları düşeceğinden yatırımlar artar ve dolayısıyla gelir artar. Ancak en başta yurt içi ve yurtdışı faiz oranları eşit iken, para arzındaki artışla yurt içi faiz oranlarının düşmesiyle ülkeden sermaye çıkışları olur ve ödemeler dengesi açığı meydana gelir. Bu açık ulusal paranın değer kaybetmesine sebep olacaktır. Bu şartlar altında sabit kurda Merkez Bankası kur değerini korumak için döviz satıp piyasadan ulusal parayı çekecektir. Bu işlem yurt içi ve yurt dışı faiz oranları eşitleninceye kadar (LM başlangıç noktasına dönene kadar) devam ederken Merkez Bankası rezervlerinde de azalma olur. Dr. Murat ASLAN 23

24 Sabit Döviz Kurunda Para Politikası; i LM LM1 i* = id i1 E* Y* Y1 E1 BP = 0 IS1 Y Bu analizden para politikasının sabit döviz kurunda etkili olmadığı anlaşılmaktadır. Merkez Bankası daraltıcı para politikası uygularsa kuru korumak için piyasadan döviz alacaktır, Bu durum piyasadaki para arzını artırır ve süreç LM eski yerine gelene kadar devam eder. Dr. Murat ASLAN 24

25 Sabit Döviz Kurunda Maliye Politikası; LM i1 i= id E* Y* E1 Y IS BP = 0 IS1 Hükümetin kamu harcamalarını artırdığını varsayalım. IS sağa kayacak, faiz oranları ve gelir artacaktır. Faizlerin artması sermaye girişine neden olur ve ulusal para değer kazanır. Dr. Murat ASLAN 25

26 Merkez Bankası ise kur değerini korumak için piyasadan döviz alır ve para arzını artırır. Bu işlem yurt içi ve yurt dışı faiz oranları eşitleninceye kadar sürer ve yeni denge daha yüksek bir gelir seviyesinde (Y1) oluşur. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu sabit döviz kuru sisteminde maliye politikası gelir üzerinde etkilidir. Dr. Murat ASLAN 26

27 Mundell-Fleming Modeli ve Serbest Döviz Kuru Sistemi Serbest döviz kurunda sermaye giriş ve çıkış miktarlarındaki değişmeler döviz kurunu değiştirerek ödemeler dengesinin sıfıra eşit olmasını sağlamaktadır. LM i LM1 E2 i*= id E* E1 BP=0 IS1 IS Y Y* Y2 Y1 Dr. Murat ASLAN 27

28 Genişletici para politikası ile para arzının artırılması LM eğrisini sağa kaydırır. Para arzındaki artış, faiz oranlarını düşürür ve yatırımlar artar. Yatırımların artması geliri de artırır. Faiz oranlarının düşmesi ülkeden sermaye çıkışlarına neden olur ve ulusal para değer kaybeder. Ulusal paradaki değer kaybı yurt içinde üretilen malları ucuzlatırken, ithal edilen mallar pahalılaşır. Dolayısıyla ihracatın artarken ithalatın azalması net ihracatı artırır ve IS sağa kayar. Yeni dengede E1 noktasında sağlanır. Bu noktada iç ve dış faiz oranları birbirine eşittir ve gelir daha Yüksek bir seviyede oluşur. Dr. Murat ASLAN 28

29 Genişletici Maliye Politikasında; harcamalarda bir artışla IS sağa kayar ve faiz oranları ile gelir seviyesi artar. İç faiz oranlarının artması sermaye girişine ve ulusal paranın değer kazanmasına neden olur. Ulusal paranın değerli olması ihracatı azaltırken, ithalatı artırır ve ödemeler dengesi açığı oluşur. Net ihracatta meydana gelen bu azalma IS nin eski yerine kaymasına neden olur. Sonuçta sermaye hareketlerinin serbest olduğu dalgalı (serbest) kurda maliye politikasının bir etkisi yoktur. Dr. Murat ASLAN 29

30 5.3. Avrupa Birliği nde Maliye Politikası Dünya ekonomisinde para politikası merkezileşme eğilimindedir. Bu eğilimin araçlarından biride para kuruludur. Para Kurulunda ulusal para biriminin değeri uluslararası bir para birimine veya birkaç para biriminden oluşan bir sepete bağlanarak döviz kuru sabitlenir ve para arzındaki artış sadece döviz alımı ile gerçekleştirilebilir. Avrupa Birliği nde üye ülkelerin tek para ve tek merkez bankası uygulamasına geçmesiyle para politikası merkezileşmiştir. Para politikasının temel hedefi fiyat istikrarı olarak belirlenmiştir. Ancak bu durumun ulusal devletlerin bağımsız para politikası uygulayamaması ve senyoraj geliri elde edememesi gibi sonuçları vardır. Dr. Murat ASLAN 30

31 Para Politikasının tek elden yürütülmesini getiren Maastrich Anlaşması, maliye politikalarında da eşgüdümü öngörür. Eşgüdüm için de bazı kurallar belirlemiştir; Kamu kesimi borçlanma gereksinimi GSMH ye oranı en fazla % 3, Borç stokunun GSMH ye oranı en fazla % 60 olacaktır. Avrupa Birliği nde maliye politikaları sistemli ve sistemli olmayan maliye politikası olarak ele alınmaktadır. Sistemli Maliye Politikası çerçevesinde, hükümetin harcama ve vergilere ilişkin planı ile bunun gelecekteki vergilere ilişkin sonuçları büyük ölçüde tasarruf ve yatırım kararlarında içerilmektedir. Dr. Murat ASLAN 31

32 Sistemli Olmayan Maliye Politikası, kısa dönem dalgalanmalarla ve para politikasının uluslarüstü bir otorite tarafından belirlenmesi halinde, ulus devletlerin istikrar ve büyüme programlarıyla ilgilidir. Sistemli olmayan maliye politikaları açısından ülkeler arasında ciddi farklar ortaya çıkabilmektedir. Diğer taraftan bu politikalar ortaya çıkan tekil şokların etkinsizleştirilmesi için bir araç olarak kullanılabilir. Kamu yatırım harcamaları dışındaki harcama şoklarının üretimin artırılmasında önemli bir etkisi yoktur. Para politikası etkileşimiyle ele alınırsa, maliye politikası şokları faiz oranı üzerinde etkilidir. Dr. Murat ASLAN 32

33 Kamu maliyesi şoklarının etkisi ülkelere göre değişmekle birlikte, ortak nokta harcama ve vergilerin sınırlı bir istikrar etkisine sahip olduğudur. Ancak vergi artışları bütçe açığını azaltırken harcama artışı açıkla finansmanı gerektirmektedir. Sistemli olmayan maliye politikalarına para politikasının da reaksiyon verdiği görülmekte, temel etki maliye politikasının üretim ve enflasyon üzerindeki etkisinden ortaya çıkmaktadır. Dr. Murat ASLAN 33

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 15/01 Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı Ocak 2015 Bengü ALP Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

Faizden Talebe Giden Yol: Parasal Aktarım Mekanizması

Faizden Talebe Giden Yol: Parasal Aktarım Mekanizması SAYI: 100 MAYIS 2015 Faizden Talebe Giden Yol: Parasal Aktarım Mekanizması HATİCE KARAHAN Parasal aktarım mekanizması nedir? Faiz talebe hangi kanallardan etki yapar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU * Doç.Dr.Bedrıye TUNÇSİPER ** Araş.Gör.Şimal YAKUT ÖZET Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşme sürecinin en son aşaması olarak nitelenen

Detaylı