GÜNAHLARIN MÂHİYETİ. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ. Giriş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNAHLARIN MÂHİYETİ. Prof. Dr. Mustafa TEMİZ. Giriş"

Transkript

1 Günahın sarhoşluğundan kaçınınız. Çünkü günah şarap gibi insanı sarhoş eder; hattâ ondan daha fazla... Kim, günah işlerse akıl ondan ayrılır ve (günah işlediği müddetce) aslâ geri dönmez. Mu minin günahları çoğaldığı ve o günahları temizleyecek ameli olmadığı zaman, Allâhü Teâlâ, mü mini o günahlardan temizlemek için hüzünlü olmaya duçar eder (sıkıntı, belâ, iptilâ vb.lerine uğratır). Allâhü Teâlâ buyuruyor: Bana îtaat edenler benim misâfirimdirler. Bana şükredenlere nîmetlerimi artırırım, beni zikredenleri nîmetlendiririm, günahkârları rahmetimden me yus (ümitsiz, kederli, üzüntülü) etmem. Eğer tövbe ederlerse, ben onların habîbiyim; eğer beni çağırırlarsa, cevaplarını veririm; hasta olurlarsa, tabipleri benim:; onları günah ve ayıplarından temizlemek için onları musîbet ve belâlarla tedâvi ederim. Bir günah işlediğiniz zaman, onu yok edecek bir hayır amel yapınız. Kimde şu dört sıfat, doğruluk, hayâ (iffet), güzel ahlâk ve şükür, bulunursa, (o kişi) baştan ayağa günahkâr olsa bile, Allâhü Teâlâ günahlarını haseneye (sevaplara) çevirir. Giriş Neyin günah ve neyin sevap olduğu fıkıh kitaplarında tenzihî mekruhtan şirke kadar târif edilmiştir. Bunların öğrenilmesi gerekir. İster küçük olsun, ister büyük, bildirildiğine göre, işlenen her günah, derecesi nispetinde, kalp aynasına bir leke ilâve etmektedir. Evde temizlediğiniz bir aynaya bir hafta sonra bir bakınız. Aynanın yüzeyinin ince bir toz tabakası ile örtülü olduğunu göreceksiniz. Bu tabakanın, tek tek gelip ayna yüzeyine yapışan, toz zerreciklerinden meydana geldiği ve görüntüyü ne derece bozduğu açıktır. 1

2 Kalbin günahlarla kararması ve insanın sezgi ve bâsiretinin ne derece körleştiği de buna benzetilmektedir. Bu yüzden, hiç önem vermediğiniz, toz misâli, küçücük günahların bir müddet sonra kalbi nasıl kararttığına şaşmamak lâzım... Günahlarla İlgili Bâzı Hadisler Her küçük günah önemsenmelidir! Zirâ kaynak eserlerde küçük küçük günahların birikerek büyük günahlara dönüştüğü nakledilmektedir. Nitekim bir kudsî hadîste buyruluyor ki: Bir küçük günah işlediğin zaman, onun küçüklüğüne bakma; ancak onu kime karşı işlediğine bak! Günahları toparlayıp sırtına alma; çünkü hangi günahtan dolayı sana gazap getireceğimi bilemezsin Sana cezâ vermemden ve sana azap etmemden emin olma; çünkü benim seni ansızın yakalamam, karanlık gece-de kaya üzerinde karıncanın deprenmesinden daha gizlidir 1. Diğer bir kudsî hadîste de şöyle deniyor: O hâlde Allah tan (CC) mağfiret dileyin de günah işlemekte ısrar etmeyin! Çünkü günahlarda ısrar etmek sûretiyle Allah tan (CC) mağfiret dilemek yalancıların tövbesidir 2. Senin Rab bin aslâ kullara zulmedici değildir 3. Gözünü aç! Bunlar, boş laflar değil Hayâtımda, kalbimin bozulmaya (iyi niyetten ayrılmaya) doğru değişir değişmez, ânında silleyi yediğim anlar çok olmuştur. Allah ın (CC) bâzı iyi insanlar için ikâzı, hatâ, kabahat ya da günâhın hemen ardından, elektrik çarpması gibi, hızlı gelmektedir. Bunun farkına varır varmaz izlenecek en kestirme yol, hemen pişmanlıkla birlikte estağfirullah! deyip Allah tan (CC) af dilemektir. 1 Münebbihat 2 Anonim, Dört Kudsî Hadis, Alındığı Elektronik İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi: Yavuz, A. Fikri Yavuz, 40 Hadîs (7. Baskı), TÜRKDAV Ofser Tesisleri, 1981, İstanbul. 2

3 Bir günah işlediğinizse, hemen ardından bir sevaplı iş yapın! hadisi gereğince, bence en kolay tarafından, örneğin, bir sadaka vermeye kalkınız! Unutmayınız, bu söylediklerim, iyi insanlar içindir. Bu söylediklerimin dışında kalan insanlar da çoktur. Ne kadar günah yaparlarsa yapsınlar, burunları ya da tırnakları bile kanamayan insanlar da çoktur. Bu durum, hayra alâmet olmayan bir durumdur. Bu, Allah ın (CC) o kulu sevmediğinin bir belirtisidir 4. Allah ın (CC) Îkaz Belirtisi Bir insan, işlenen günahların ardından îkaz edilmiyorsa, bu durum o insanın Allah ın (CC) sevmediği bir kul olmasına işârettir. Peygamberimiz (SAV), çocuk yaşta iken bile çirkin durumlarda Allah (CC) tarafından îkaz edilir ya da günah-lardan korunurdu. Meselâ, bir gün bâzı çocuklarla oyun oynarken, eteğini (fotasını) kaldırarak torba şekline getirip içinde toprak taşımaya başladığı sırada bilinmeyen bir kimse tarafından Ört eteğini! îkâzı ile karşılaşmış ve bundan çok korktuğu için bir daha eteğini kaldırmamıştı. Çünkü eteğini kaldırdığı zaman hâyâ yerleri açılıyordu. Peygamberimiz (SAV) Efendimiz, bir başka gün, akşamdan sonra dağlarda çobancılık yaparken, arkadaşına kendi davarlarına da göz-kulak olursa, Mekke de yapılan düğüne gidip biraz oyun seyretmek istemişti. Arkadaşının kabul etmesi üzerine, vardığı düğün yerinde bir kenâra ilişip düğünde oynayanları seyre dalar dalmaz şiddetli bir uykuyla uyumaya başlamış, ertesi gün kuşluk vakti oracıkta Güneş ışınlarının rahatsız edici yakışı ışınları ile uyanmıştı. Böylece Allah (CC) uyku vermekle, onun oyunları seyretmesini önlemişti. Benzer şekilde ikinci bir gelişinde de yine uyuyakalmıştı. İşte, Allah (CC), sevdiği kullarının bir şekilde günah işlemesini önlemekte ya da günah işlemiş ise, onu bir iptilâ ya da sıkıntı ile îkaz ederek, iptilâ ya da sıkıntıya karşı gösterdiği teslimiyet ve sâbırla kaybettiği derecelerin tekrar geri kazanılmasını temin etmektedir. Kalbin Kararması Ve Duyarlık Meselesi Günahlarla kalbin karardığı nasıl anlaşır? Nerede bulunursan bulun, Allah tan Kork! Bir kötülüğün ardından hemen bir iyilik yap ki, o iyilik günahı gidersin. İnsanlara güzel ahlâk ile muamele et! (Tirmizî) 4 Temiz, M., Rahat Hayat İçin Duâ Nın İncelikleri, Duâ Ve Bâzı Tıp İnsanlarının Bilimsel Görüşleri, Sabır Ve Allâhü Teâlâ ya Karşı Büyük İsyan nın İşâreti (İstidrac), Alındığı İnternet Elektronik Adresi im%2frahat%2520hayat%2520i%25c3%25a7in%2520du%25c3%25a2%25e2%2580%2598n%25c4%25b1n%2520%25c4%25b0ncel ikleri.doc&ei=zgfkvnoioyzpapnfgvgc&usg=afqjcng3aq4falvo9ktau-xr86quw4swma&bvm=bv ,d.bgq, En Son Erişim Târihi: / 3

4 Günahlarla kalbin karardığını anlamanın bizim için yalnız bir deneysel yolu vardır: Kalp kararmasının belirtisi, Küçük de olsa, yapılan bir günahtan dolayı pişmanlık ve üzüntü duymamaktır. Bir insan, işlediği bir günahtan dolayı, içinde bir rahatsızlık, bir üzüntü ya da bir pişmanlık duymuyorsa, bilinmelidir ki, o insanın kalbi günahlardan dolayı kararmaya başlamıştır. Bunu herkes kendinde deneyebilir. Bence özellikle günümüzde en büyük tehlike, günahların, insanların bu duyarlığını yok etmesidir. Çünkü günah işlemeyen hiçbir kimse olamaz, varsa ona insan demek mümkün değildir, melek denebilir. Zirâ insanın fıtratında günah işlemek de vardır. Asıl olan, işlenen günâhın farkına vararak, onun silinmesi için gerekeni yapmaktır. Fakat şu bir gerçektir ki, yapılan günahların çokluğu oranında insanoğlunun duyarlığı azalmaktadır. Ne gariptir ki, günah işledikçe kalbin kararmasıyla duyarlık ve hassâsiyet ortadan kalkmakta, telâkki (özel görüş, bakış açısı) ve yorum değişmektedir. Sonunda öyle bir ruh yapısı doğmaktadır ki, günahların etkisiyle oluşan yeni telâkki ve yoruma göre, günah işlemekten doğan bir üzüntü duyulmadığı için, ya böyle basit bir şey günah mı olurmuş! cinsinden ya da, meselâ, 21. yüzyılda böyle safsatalarla uğraşılır mı? tipinden modern görüşler doğmaktadır. Bundan sonra o insan, artık yaşadığı gibi inanmaya çoktan başlamış sayılır. Bu durumlar, günahların daha da kolay yapılmasını hızlandırmakta, sonuçta karşınıza demir gibi katı kalpli bir insan çıkmaktadır. Böyle bir insan, artık yaptığı günahlar için bile günah değil, bunların kendisi için bir hak olduğunun Ω, dünyâdan kâm almak için doğduğu hükmünü verebilmektedirler 5. Bu durum, günah arttıkça kalbin kararması ve o oranda da görüş ve telâkkinin değişerek bu yeni ve sapık düşüncelerin eski düşüncelerin yerine geçmesi demektir. Bakış açıları (Telâkîleri) değişen böyle insanları çok görmüşümdür. İnsanları dikkatle gözler ve yaptıklarına bakarsanız siz de görürsünüz! Ω.Sayfa sonlarındaki pdf uzantılı koyu mâvi kaynaklar tıklandığında, pdf uzantılı ilgili yazıya internette ânında ulaşılabilir. 5 Temiz, M,. Yeni Türkiye ye Doğru Zihnî Ve Fikrî Dönüşümler, Eski Ve Yeni Türkiye de Sırasıyla İlkesiz Ve İlkeli Düşünceler, Alındığı İnternet Elektronik Adresi, YE%20DOĞRU%20ZİHNÎ%20VE%20FİKRÎ%20DÖNÜŞÜMLER.pdf YA DA YE%20DOĞRU%20ZİHNÎ%20VE%20FİKRÎ%20DÖNÜŞÜMLER.docx YA DA YE%20DOĞRU%20ZİHNÎ%20VE%20FİKRÎ%20DÖNÜŞÜMLER.pdf YA DA YE%20DOĞRU%20ZİHNÎ%20VE%20FİKRÎ%20DÖNÜŞÜMLER..docx, En Son Erişim Târihi:

5 Asıl korkulan işte budur. Çünkü bu tür düşünceler ya da uydurulan bid atlar insanı İslâm dininin dışına atmak-tadır da kişi hâlâ kendisinin Müslüman olduğunu zannet-mektedir. Peygamber (SAV) Efendimiz, bu durumda olanların, Tereyağından kıl çeker gibi İslâm dininden çıktığına / çıkabileceğine ve kendisinin bunun hiç farkına varmadığına / varamayabileceğine işâret etmektedirler. Günahlarında samîmi olanlar da vardır: Günah olduğunu biliyorum ama kendimi kurtaramıyorum Allah (CC) affetsin! şeklindeki gibi bir yaklaşım ile âciz olduklarını îtiraf edenler, birincilere göre çok daha üstündürler ve onlar hâlâ mümindirler ama günahlarını artırmışlardır. Tevil ve /veyâ yorumlar ve tehlikeli sözlerle ayakları kayanlar da çoktur. Bilerek ya da bilmeyerek dinî değerlerle alay edenler tehlike içinde olduğu gibi, haram olan bir şeyi helal ya da helal olan bir şeyi haram kabul edenlerin îmanları gitmektedir. Birgivî Vasiyetnâmesi adlı eserde bu gibi dil âfetlerine geniş yer verilmiştir. Bir bid at çıkaranın namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tövbesi, farzı, nâfilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, hamurdan [yağdan] kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur. İbni Mâce / Allâhü Teâlâ, bid at ehlinin ne duâsını ne zekâtını ne haccını, ne na-mazını, ne de sadakasını kabul eder, yağdan kıl çıkar gibi dinden çıkar. Deylemî / Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, [bid at ehli olan] 72 si Cehennem e gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Cehennem den kurtulan fırka, benim ve Eshab ımın gittiği yolda gidenlerdir. Tirmizi, (Bu fırkanın ise, Ehl-i sünnet velcemaat olduğu icmâ ile bildirildi. Mekt. Rabbanî, Hadika) Birgivi Vasiyetnamesi Kadızâde Şerhi, Alındığı Elektronik İnternet Adresi, En Son Erişim Târihi: âfet: Belâ. Musîbet. Büyük felâket. 5

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Prof. Dr. Mustafa TEMİZ İstanbul, 2015 1 HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU? Câhillerin Özelliği Câhillerin bilmedikleri konularda birer filozof gibi konuşmaları,

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ

THOMAS'A MEKTUPLAR. Dr. İsmail ULUKUŞ THOMAS'A MEKTUPLAR Dr. İsmail ULUKUŞ Antalya, 2013 Bu eserin telif hakları, yazarı Dr. İsmail Ulukuş a ait olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun koruması altında bulunmaktadır. Eser, yazarının

Detaylı

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar

Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dualar Allah ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah'ım! Öfkenden

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Evlilik ve Aile Bilgileri DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Evlilik ve Aile Bilgileri Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ

KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ KURAN-I KERİM SUAT YILDIRIM MEALİ 1. Fatiha 30. Rum 58. Mücadele 86. Tarik 2. Bakara 31. Lokman 59. Hasr 87. A'la 3. Al'i imran 32. Secde 60. Mümtehine 88. Gasiye 4. Nisa 33. Ahzab 61. Saf 89. Fecr 5.

Detaylı

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız.

[ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0001 ] Allah'a inanınız ancak devenizi de sağlam kazığa bağlayınız. [ 0002 ] Çalışarak kazanç sağlama yollarını aramak, Müslüman olan her erkek ve kadın için bir farzdır. [ 0003 ] Akılca en mükemmeliniz,

Detaylı

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ

SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ SÜNNET-İ SENİYYE ANKETİ (GENİŞLETİLMİŞ ŞEKLİ) 1 TAKDİM Ebu Hüreyre den nakledildiğine göre Peygamberimiz (asm) şöyle buyurdu: Size iki şey bırakıyorum. (Bunlara tutunursanız) asla dalalete düşmezsiniz:

Detaylı

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti

Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) MADALYONUN İKİ YÜZÜ MEĞER BEN BİR ECÜNNÜ İMİŞİM. Bir Hayat Da Böyle Geçti Ehl-i Sünnet Yolu nda (Orta Yol da) Uzun ve İnce Bir Yolda Dünyâdaki milyonlarca köylü çocuğundan birisi de aşağıdaki resimde görüldüğü gibi bendim. Bu resim, ilkokula yazılırken çektirmiş olduğum ilk

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Hac ve Umre Nasıl Yapılır

Hac ve Umre Nasıl Yapılır Hac ve Umre Nasıl Yapılır حلج حلج لعمر لعمر صفة تريك- Türkçe-Turkish [ [تريك Abdulaziz b. Abdullah Al-Şeyh Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 حلج حلج لعمر لعمر صفة «لرت ية لرت ية باللغة» عبد لعزيز

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet...

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 213 9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 104 adet âyet-> TÖVBE ile ilgili olduğu için bu ismi almış... Bu Sûreye BERÂE = İHTAR.. da deniyor. Bunun sebebi ; PUT perestlere İHTAR la başlaması... TÖVBE = PİŞMANLIK

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla

Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Rahman ve Rahîm olan Allah ın adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / 722 Cep Kitapları / 84 Sorunlarımız Sorumluluklarımız Serisi - 8 Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Editör: Dr. Ömer Menekşe Koordinasyon:

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

YAŞATILAN BİD AT HURAFELER

YAŞATILAN BİD AT HURAFELER 1 YAŞATILAN BİD AT VE HURAFELER MUSTAFA ÖSELMİŞ 2 ÖNSÖZ A. BİD AT NEDİR? B. BİD ATIN İCADI VE YAYILIŞI C. BİD ATI TERK VE MÜCADELE İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM BİD ATLAR II.BÖLÜM HURAFELER A. HURAFE KAYNAĞI VE

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

Sayi 1/Yil 1. Islam/Şeriat Nizamı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Tek Çözüm: KİMLİK BUNALIMI MI?

Sayi 1/Yil 1. Islam/Şeriat Nizamı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Tek Çözüm: KİMLİK BUNALIMI MI? Sayi 1/Yil 1 ب س م ح نم ال ح نم م. ط ي طح ح نمس طأل ط ي ط ح ا م ا أ م ا ي ا ا ح ن ل اا أ طح ي طح ع YIL 3/ SAYI 30 ŞAB AN 1435/ HAZİRAN 2014 Hediyemiz olsun! Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX

3 5 67. 5 6 7 GCMFOREX 1 İçindekiler Kasden ve bilerek namazı zamanında kılmayan, neden kaza etmesi gerekir?... 3 Ahiret kardeşlerinizi çoğaltınız, anlamında bir hadis var mıdır?... 5 Maide 67. ayeti "tedbir almana gerek yok"

Detaylı

6 EN ÂM Sûresi ; 165 âyet...

6 EN ÂM Sûresi ; 165 âyet... 147 6 EN ÂM Sûresi ; 165 âyet... EN ÂM = KURBAN lık HAYVAN lar, SIĞIR ve DAVAR anlamında. Kurbanlık hayvanlardan bahsediliyor. DEVE + MANDA + İNEK + ÖKÜZ gurubu olan büyük baş hayvanlara SIĞIR deniyor.

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı