KURUMSAL YÖNETĠM VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK MERKEZĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL YÖNETĠM VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK MERKEZĠ"

Transkript

1 KURUMSAL YÖNETĠM VE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠK MERKEZĠ Adres:1459. Cadde Sokak Ġpekyolu Konutları A Blok No: 5/3 Çukurambar/ANKARA Tel: Faks: Web Adresi: E-Posta:

2 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi KURUCU ORTAK VE BAġKAN Güler Manisalı Darman ORTAKLARI Necati Türker Dr. M. Çağrı Bagatur ÇÖZÜM ORTAKLARI GMD Global Danışmanlık Ltd. Bagatur Hukuk Bürosu BAB Danışmanlık A.Ş. GNT Otel Dekorasyon Turizm ve Proje Yönetimi Ltd. Global Finans Ağı PROJE ORTAĞI PAYDAġLARI Şemsettin Akçay DANIġMA KURULU Prof. Dr. Tamer Müftüoğlu Doç. Dr. Korkut Özkorkut Doç. Dr. Güray Küçükkocaoğlu Saleh Hussain Prof. Dr. Erik. P. M. Vermeulen Prof. Dr. Joseph A. McCahery ADRES:1459. Cadde Sokak Ġpekyolu Konutları A Blok No: 5/3 Çukurambar/ANKARA TEL: FAKS: WEB ADRESĠ:

3 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, uzun yıllardır kurumsal yönetim ve kurumsallaşma konularında çalışmalar yapan Güler Manisalı Darman liderliğinde, uluslararası alanda deneyimli, vizyon sahibi, akademi ve iş dünyasından değerli uzmanlardan oluşan bir kuruluştur. Kurumsal yönetim, kurumsallaşma, kurumsal sosyal sorumluluk konularında şirket ve kuruluşlara özel danışmanlık ve eğitim hizmetleri veren Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, aynı zamanda ülke ve şirketler hakkında stratejik araştırmalar yapmaktadır. Alternatif finansman modelleri ve satın almalar, şirket evlilikleri, özsermaye ve /veya borçla finansman, risk sermayesi temini konuları, Merkezin, çözüm ortakları kanalı ile yürüttüğü diğer faaliyet sahaları arasındadır.

4 Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi YAYINLAR Kurumsal Corporate Governance Worldwide, ICC Yayını Küresel Ekonomilerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Türkiye, TOBB, ICC Türkiye Milli Komitesi Yayını Aile Şirketlerinde Kurumsallaşmadan Kurumsal Yönetime Doğru, E-Book EYE ON TURKEY Newsletter

5 Kurumsal Yönetim Bazında Danışmanlık Hizmetinden Ne Anlıyoruz? ġġrketlere Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, küreselleşen dünyada, rekabetçi avantajını kaybetmek istemeyen, uygun finans kaynaklarına ulaşmak isteyen bütün şirketlere sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için, gerekli doğru yönetim desteğini vermektedir. Bu çerçevede, söz gider, yazı kalır görüşüne inanan Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, şirketlere; Kurumsal yönetim stratejilerini oluşturmaları, bu doğrultuda takip edecekleri yol haritasını belirlemeleri Grup içi kurumsal yönetim yapılarını oluşturmaları ve oturtmaları Doğru yönetim kurullarını oluşturmaları Etkin ve verimli yönetim kurulu toplantıları düzenleyebilmeleri Kurumsal yönetim derecelendirmesine yönelik olarak hazırlanmaları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu hazırlamaları Kurumsal yönetim ile ayrılmaz bir bütün olan iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerini oturtmaları Kurumsal yönetim politikaları, şeffaf ve hesap verebilir yönetimleri hakkında uluslararası kurumsal yatırımcılara doğru mesaj verebilmeleri ABD, AB, İngiltere, Orta Doğu Bölgesi, Rusya ve Çin in kurumsal yönetim normları ve talepleri hakkında aydınlatılmaları, konularında gerekli hizmeti ve desteği verir.

6 Kurumsal Yönetim Bazında Danışmanlık Hizmetinden Ne Anlıyoruz? KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA Doğru ve iyi yönetimin, bütün kuruluşların paydaşlarına en iyi hizmeti sunabilmelerinin ve ayakta kalmanın bir ön koşulu olduğuna inanan Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, başta oda ve borsalar olmak üzere, gerek Türkiye de gerekse yurtdışında bütün sivil toplum örgütlerine hizmetlerini en verimli şekilde verebilmeleri için her türlü desteği sağlar. Sivil toplum örgütlerine, yönetim kurulu üyelerinin, meclis üyelerinin kısıtlı çalışma zamanları, kısıtlı kaynakları göz önüne alınarak; üyelerinin, bölgelerinin ihtiyaçları çerçevesinde stratejik bir yol haritası belirlenmesinde, uygulamaya konulmasında, gözetiminde ve denetiminde gerekli uzmanlık hizmetlerini verir.

7 Yurt DıĢı Örnek Proje Introduction to the Dubai Government Integrity Model (DGIP) The objective of the program seeks to enhance the Dubai Government s culture of integrity by encouraging practices that drive ethical and transparent strategies, policies and operations and create long term stakeholder value. The program is designed to promote organisational awareness, appreciation, assessment and application of the values of 4 key areas: INTRODUCTION TO THE DGIP MODEL Work Ethics Transparency Community Support Governance The objective aims at maximizing the Dubai Government s impact and value relative to its international external operations. The DGIP Model is a framework promoting integrity within the Government of Dubai by providing guidelines to employees, across governmental units, to assist them integrate ethical and transparent business conduct into everyday operations. The content specifications of the above mentioned values were developed in consideration of international practices and models in the areas of accountability, Governance, Corporate Social Responsibility and Business Ethics.

8 EĞĠTĠMLER Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi, kendi bilgisini ve yeteneklerini geliştirmek isteyen kişilere ve de amaç ve hedeflerine daha sistemli ulaşmayı düşünen kurum ve kuruluşlara eğitim konularında hizmet vermektedir. Sunduğumuz eğitim hizmetleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşebilmektedir. Eğitimlerimizden, Türk Ticaret Kanunu(TTK) Tasarısının Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı, Kurumsal Yönetim, Aile Sirketlerinde Kurumsallasma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru ve Kriz Dönemlerinde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi eğitimleri rutin her ay açılan eğitimlerimiz arasında yer almaktadır. Talep olduğu takdirde diğer eğitimlerde açılabilmektedir. Merkezimiz, bireylerin ihtiyacı ve isteği doğrultusunda birebir eğitim vermekle birlikte, özel ve kamu kuruluşlarının kendi bünyelerinde de eğitim hizmetlerini sunabilmektedir. Bunlara ek olarak, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlara kurum içi özel eğitimler planlamakta ve düzenlemektedir.

9 EĞĠTĠMLER Kurumsal Yönetim Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Sürecinden Kurumsal Yönetime Doğru Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısının Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitimi (UFRS) Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Dünyası Türk Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yapılandırılmış Finansman-İslam Finansmanı

10 KURUMSAL YÖNETĠM EĞĠTĠMĠ Kurumsal Yönetim Eğitiminin amacı, kurumsal yönetim anlayışı, kurumsal düşünce ve kurumsal yapılanma çalışmaları, kurumsal yönetimde dünyadaki gelişmeler, kurumsal yönetim ilkeleri, aile şirketlerinde yeniden yapılanma eğilimi ve kurumsallaşma ihtiyacı, kurumsal yönetimde finansal ve yönetsel konularını katılımcılarına aktarmaktır. Kurumsal Yönetim Eğitimi ile katılımcılar; Kurumsal yönetim nedir, neden önemlidir?, Yönetim kurulunun rolü ve sorumlulukları nelerdir, vekil maliyetinin önüne nasıl geçilir?, Şirketin kamu otoriteleri, müşterileri, elamanları, tedarikçileri, iş yaptıkları diğer işletmelerle, basınla denetçileri veya denetim şirketleri vs. ile ilişkileri nasıl düzenlenir?, Şirketlerde doğru ve güvenilir bir muhasebe sistemi nasıl oturtulur, zamanında anlaşılabilir, eksiksiz ve güvenilir mali raporların çıkması nasıl sağlanır?, Şirketin değeri nasıl arttırılır?, Şirket evliliği yapmanın yolu nasıl açılır?, Kurumsal Yönetim ile ilişkili; Avrupa Topluluğu ndaki gelişmeler, SPK mevzuatındaki ilgili maddeler, Taslak TTK daki gelişmeler, Basel II ve getirdikleri, Kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili soruların cevabını verebilmektedir.

11 AĠLE ġġrketlerġnde KURUMSALLAġMA SÜRECĠNDEN KURUMSAL YÖNETĠME DOĞRU EĞĠTĠMĠ Bütün dünyada, şirketlerin temeline bakıldığı zaman, hepsinin arkasında vizyon sahibi başarılı bir girişimcinin bulunduğu görülür. Aradan geçen yıllar zarfında şirketler büyür, ailenin diğer fertleri devreye girer ve şirketler yol ayrımına gelirler; ya başarılı bir şekilde kurumsallaşacaklar ve rekabetin acımasız koşullarında ayakta kalmayı başaracaklardır, ya da daha birinci kuşakta veya takip eden kuşaklarda doğal seleksiyona uğrayıp yok olup gideceklerdir. Eğitimin amacı; Doğru işletmecilik ve yönetim süreçlerin oturtulmasını, Doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesini, Aile ile şirket ilişkilerinin düzenlenmesini, Aile anayasasının hazırlanmasını, Aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılmasını, Doğru finansman kaynaklarına ulaşımda gerekli altyapının hazırlanmasını, Profesyonel yöneticilerin oluşturacağı vekil maliyetinin önlenmesini, Profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluşacak yetki ve çıkar çatışmalarının önlenmesini, İç kontrol ve denetim mekanizmalarının oturtulmasını göstermektir. Aile ġirketlerinde KurumsallaĢma Eğitimi nin içeriği; Aile şirketlerinin gücü, taşıdığı riskler (aile ve şirket işlerinin ayrılması gereği), Kurumsallaşamama sorununun yol açtığı riskler, Büyüme süreçleri ve stratejileri, Aile şirketlerinin zayıf ve güçlü yönleri, formal bir yapıya kavuşturulması istihdam ve yükselme, Aile anayasası kavramı, hazırlanması, içeriği, gelecek nesillerin işe hazırlanması, devir planlaması, Yönetim kurulu-aile meclisi ayrımı, Aile şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin rolü ve önemi, Bağımsız yönetim kurulu üyesi ile danışmanların farkı, konularını kapsamaktadır.

12 KRĠZ DÖNEMĠNDE FĠNANSAL PLANLAMA VE RĠSK YÖNETĠMĠ EĞĠTĠMĠ Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Eğitimi, günümüzde yaşanılan uluslararası finansal krizin getirdiği riskin bütün şirketleri ve kurumları etkilemesinden dolayı tasarlanmıştır. Eğitimin amacı, kurum ve kuruluşlara, karşılaştıkları çeşitli risklerden korunmanın, ve etkili bir kriz yönetimi uygulamanın yollarını göstermektir. Kriz Döneminde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Eğitimi ile katılımcılar; İşletmelerde risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri, Finansal riskin yönetimi, faaliyet ve finansal riskin ölçümü, Sermaye bütçelemesi ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin önemi, İşletme sermayesi kapsamında nakit yönetimi, Yatırım analizi, riskten korunma stratejileri konuları ile ilgili hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilere ulaşacaktır.

13 TÜRK TĠCARET KANUNU (TTK) TASARISININ SERMAYE ġġrketlerġne GETĠRDĠĞĠ YENĠLĠKLER R EĞĠTĠMĠ Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde ele alınan Türk Ticaret Kanunu tasarısı Prof Dr. Ünal Tekinalp başkanlığında değerli akademisyen ve uzmanlardan oluşan bir komisyonda, beş yılı aşan bir sürede titizlikle hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Tasarı, şirketlerimize kapsamlı değişiklikler getirmektedir. Türk iş dünyası açısından da bir devrim niteliğindedir. İş dünyası temsilcilerinin görüşlerinin de alınarak hazırlanan tasarının, yakın bir gelecekte TBMM de kabul edilip yasalaşması beklenmektedir. Tasarının yasalaşmasını takiben şirketlerimizin Basel II ye hazırlanmaları daha da kolay olacaktır. Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Sermaye Şirketlerine Getirdiği Yenilikler Eğitimi yukarıda ifade edilen açıklamaların ışığında tasarlanmıştır. Eğitimin amacı, kamu ve özel sektörde bulunan kurum ve kuruluşları tasarının içeriği hakkında bilgilendirmek ve tasarıya uyumu çabuklaştırmaktır. TTK tasarısı eğitimi ile katılımcılar; Büyük şirket/küçük şirket kavramı, Finansal raporlama TMS ile ilgili düzenlemeler, Risk yönetimi ve denetim, şeffaflık ve hesap verebilirlik bilgiye erişim hakkı, Basel II ile etkileşimi, Türk Ticaret Kanununun dinamikleri, Anonim ortaklığın kuruluşuna, yapısına ve organlarına ilişkin yenilikler, Sermaye şirketlerinde yapısal dönüşümlere ilişkin düzenlemeler, Anonim şirketlerin tasfiyesinde ek tasfiye ve tasfiyeden dönme, Anonim şirketlere ilişkin hükümlerin Sermaye Piyasası Kanunu ile etkileşimi, konularını yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısı çerçevesinde öğreneceklerdir.

14 ULUSLARARASI FĠNANSAL L RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) EĞĠTĠMĠ 21. yüzyılda sınırları zorlayan hızlı bir küresel rekabet yaşanmaktadır. Şirketler ayakta kalmak için güçlü bir sermaye yapısına sahip olmanın, doğru ve iyi yönetimin en önemli konu olduğunu anlamışlardır. Doğru kurumsal yönetimin iki önemli kriteri hesap verebilirlik ve şeffaflık tır. Dünya ekonomisine entegre olmanın ve ayakta kalabilmenin ön koşulu, bir şirketin önce kendisinin gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını bilmesini gerektirir. Bu konudaki en doğru bilgi kaynağı, bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve finansal tablo dipnotları ve açıklamaları gibi denetimden geçmiş mali tablolardır. Tabloların düzenlenmesinde esas alınacak Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) - Türkiye dahil - birçok ülkede 2005 yılından itibaren, halka açık şirketlerde, uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabulünü takiben, UFRS uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları nın (TMS)uygulanması, halka açık olmayan bütün büyük sermaye şirketleri içinde zorunlu hale gelecektir. Orta ve küçük ölçekli işletmeler de onlar için hazırlanmiş TMS yi uygulayacaklardır. Eğitimin amacı; Katılımcıların uluslararası finansal raporlama standartlarını öğrenmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak, yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları anlatmak, standartların getireceği yükümlülükler hakkında bilgilendirmektir. Web Adresi: E-Posta:

15 FĠNANSAL PLANLAMA VE YÖNETĠM TEKNĠKLERĠ EĞĠTĠMĠ İşletmelerin finansal amaçlarını parasal ve parasal olmayan amaçlar şeklinde sınıflandırabiliriz. İşletmeler gelirlerini ve nakit akımlarını arttırmak, yüksek ve istikrarlı büyüme oranı sağlamak ve piyasa değerlerini maksimize etmek isterler. Finasman kararlarının verilmesinde, yatırım için gereken fonların nereden temin edileceği en önemli konudur. Bu bağlamda işletmelerin başta banka olmak üzere bütün finans kuruluşları ile ilişkileri, ilişkide bulundukları diğer menfaat sahipleri olan işbirlikleri, işletmelerin parasal olmayan finansal amaçları arasındadır. Doğru finansal planlama ve finans yönetimi işletmelerin sürdürülebilirliklerinde önemli rol oynar. Eğitiminin amacı, başta finans yöneticileri olmak üzere işletmedeki tüm ilgililere zamanında ve doğru finansal planlama ve nakit yönetimi, iyi bir risk yönetimi yapabilmeleri konusunda yol göstermek ve yardımcı olmaktır. Finansal Planlama ve Yönetim Teknikleri Eğitimi nin genel olarak içeriği aģağıda belirtilmiģtir. Finansal piyasalar, şirket evlilikleri ve büyürken kurumsallaşmanın önemi, Finansman açısından sermaye piyasaları, Örnek fizibilite uygulaması ile özkaynak, kredi ve/veya fon kullanım maliyetleri doğrultusunda sermaye bütçelemesi ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin önemi, Alternatif finansman ve yatırım politikaları İşletme sermayesi kapsamında nakit yönetimi, dönen varlıkların finansmanı -kısa vadeli finansman yöntemleri, Yatırım analizi - yatırım analizinde kullanılan genel kabul görmüş yöntemler, Senaryo ve duyarlılık analizleri, Risk sermayesi, borçlanarak satın alma (Leverage Buyout), firma değerinin tespiti dir.

16 FĠNANSÇI OLMAYAN YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN FĠNANS DÜNYASI Günümüzde finans konusu sadece finansmancıları ilgilendiren bir konu olmaktan çıkmış, bir işletmenin diğer yöneticilerinin de faaliyetlerini etkiler hale gelmiştir. Kurum ve kuruluşların karar mekanizması içerisinde yer alan yöneticiler ve diğer çalışanların, muhasebe ve finansın temel kavramları ve ilkeleri, finansal tablo analizi ve finansal planlama gibi konularda bilgili olmaları işletmenin başarısı ve sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlamaktadır. Eğitimin amacı: Orta ve üst düzey yöneticilerin, hisse sahiplerinin ve yatırımcıların temel düzeyde finans bilgisine sahip olmalarına yardımcı olmaktır. Finansçı Olmayan Yöneticiler için Finans Dünyası eğitiminin içeriği ise, Finansal analiz ve planlama, Önemli yatırım ve finansman kararları, Finansal yönetimde temel kavramlar, Aktif yönetimi, nakit yönetimi, Ekonomik katma değerin hesaplanması (EVA), Tahvil, bono ve hisse senetlerinin değerlemesi, Paranın zaman değeri, Sermaye bütçelemesi, işletme sermayesi yönetimi, sermaye maliyeti, Yabancı kaynaklarla finansman, öz kaynaklarla finansman, Türkiye ve yurt dışındaki para ve sermaye piyasaları ve gelişmeler hakkında bilgi, Türkiye deki Vadeli İşlemler Borsası hakkında bilgi, Çağdaş finansman teknikleri hakkında bilgi, şeklinde tasarlanmıştır.

17 TÜRK MUHASEBE SĠSTEMĠ VE VERGĠ MEVZUATI Vergi Muhasebesi konusu, Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi başta inşaat şirketlerimiz olmak üzere, bütün şirketlerimiz açısından her zaman önem arz eden bir konu olmuştur. Özellikle yönetim muhasebesi, işletme sermayesi yönetimi ve uygulanacak stratejiler sadece finans ve mali işlerden sorumlu yöneticiler için değil, karar mekanizması içerisinde yer alan finansçı olmayan bütün yöneticiler için de, işletmenin performansı ve risk değerlendirmesi açısından gereklidir. Bu açıklamalar ışığında, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı konusunda yöneticileri bilgilendirmek amacı ile bu eğitimi tasarlamıştır. Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatı Eğitimi nin içeriği aģağıdaki gibidir; Muhasebe Sistemi ve Vergi Mevzuatında Hesapverebilirlik ve Şeffaflığın Önemİ Muhasebenin Kapsamı ve İşletmelerde Karar Alma Aşamasındaki Önemi Önemli Muhasebe İlkeleri -Türkiye Muhasebe Standartları,Vergi muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi farklılığı Temel Finansal Tablolar ve Finans Tablo İlkeleri, Finansal Tablo Analizi ve Bütçeleme İşletme Sermayesi Yönetimi ve Stratejiler Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları ve Getirilen Değişikllikler KDV Uygulamalarında Özellik Arzeden Durumlar Gelir Vergisi Kesintileri Vergi İhtilafları Vergi Uyuşmazlıkları Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Sektörel özellikler ve Örnek Uygulama şeklindedir.

18 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK EĞĠTĠMĠ Kurumsal sosyal sorumluluk sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi sağlamak ve rekabet avantajı kazanmak isteyen, halka açık olsun veya olmasın, büyük ve küçük bütün şirketler açısından önemlidir. Günümüzde, gelecekte de yaşamlarını sürdürebilmek için, içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesini yükseltmek, topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmek zorunda olduğunu anlayan kurum ve kuruluşlar kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri uygulamaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve aralarında 160 dan fazla banka, sigorta şirketi ve fon yöneticilerinin bulunduğu Finans Sektörü (UNEP FI), finansal hizmetlerin sosyal boyutları ve çevreye olan etkisini incelemek amacıyla bir insiyatif oluşturulmuştur. Bu inisiyatifin üyeleri sürdürülebilir yönetim, raporlama, kredi verme, yatırım kararlarında başarılı politikalar, ve uygulama yöntemleri konusunda görüş alışverişinde bulunmaktadırlar. Diğer taraftan, Dünya Bankası nın bir kuruluşu olan IFC, 10 milyon dolar ve üstü proje finansmanında kredi şartları arasında, sosyal sorumluluk ve çevre riskinin yönetilmesini esas alan Ekvator prensiplerine uyulmasını sart koşmuştur. Eğitimin Amacı: Katılımcıları, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) konusunun önemi hakkında bilgilendirmek, şirket değerine olan etkisi üzerinde durmak ve KSS ve sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına yol göstermektir. Katılımcılar merkezimizin, yabancı uzmanlarla ortaklaģa hazırladığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk eğitimi ile; Kurumsal sosyal sorumluluk politikaları nasıl oluşturulur? Şirket etik değerler dizini nasıl yazılır? 2010 de yayınlanacak olan ISO standardına şirketler nasıl hazırlanır? Sürdürülebilirlik nasıl sağlanır? Bir şirketin kurumsal sosyal sorumluluğuna neler etki eder? Kurumsal yatırımcılar şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarını nasıl değerlendiriyor?, sorularının cevabını verebilecektir.

19 YAPILANDIRILMIġ FĠNANS TEMEL EĞĠTĠMĠ - ĠSLAM FĠNANSI Son yıllarda petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle, petrol üreticisi Körfez ülkelerinde büyük bir sermaye birikimi oluşmuştur. Dünyadaki finansal gelişmelere paralel olarak, Dubai, Katar, Bahreyn gibi yerler önemli finans merkezleri haline gelmiştir yılında yaklaşık 1,8 trilyon Euro ya ulaşan sovereign funds denilen devlet yatırım fonları arasında Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinde oluşturulan önemli fonlar yer almaktadır. Dubai Borsası, İsveç OMX Borsası nın % 47,6 sını ABD Nasdaq Borsası ile birlikte almıştır. Dubai Borsası ayrıca Nasdaq da önemli oranda hisse satın almakla kalmayıp, Nasdaq ın Londra Borsası ndaki % 30 hissesini de almıştır. Diğer taraftan, Qatar Investment Authority Londra Borsası nın % 20 sini almıştır. Qatar Investment Authority nin OMX deki hissesi %10 dur. Bütün bunlar büyük ve önemli gelişmelerdir. Bu gelişmeler içinde, yapılandırılmış finansman olarak da adlandırılan İslam finansı (Islamic finance) giderek büyük meblağlara ulaşmış ve dünyada Almanya, Fransa, Japonya gibi İslam ülkeleri dışındaki ülkeler de İslam fonları ihraç etmeye başlamışlardır. 4 Eylül 2007 tarihinde, The Economist dergisi tarafından İsviçre de İslam Finansı Zirvesi gerçekleşmiştir. Zirvede yer alan, Moody s uluslararası derecelendirme kuruluşunun tahminlerine göre, uluslararası sukuk piyasasının yaklaşık hacminin 80 milyar dolar civarında olduğu, bu rakamın 2010 yılı itibariyle 150 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edilmiştir. Sukuk, 2007 yılında İngiltere de de finansman mevzuatında kabul edilen finansal enstrümanlar arasında yerini almıştır. Eğitimin amacı: Yapılandırılmış finansman enstrümanları ve uluslararası gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi vermektir. Eğitimde ayrıca, İslam tahvil veya bonosu olarak da adlandırılan ve ağırlıklı olarak gayrimenkul yatırımlarının finansmanında kullanılan sukuk ihracının nasıl yapılacağı üzerinde durulacaktır. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi olarak, yabancı uzmanlarla ortaklaşa verilen Yapılandırılmış Finansman diğer ifadesiyle İslam Finansı Eğitimi ile; İslam finansının hacmi ne kadardır? Bu finansman modellerinde uluslararası alandaki gelişmeler nelerdir? Bu finansal enstrümanlardan; Murabaha (maliyet artı finansman modeli) Mudaraba (karın paylaşılması sözleşmesi) Musharaka (ortak girişim) Sukuk (varlığa dayalı islam bonosu) Ijara (mortgage) Takaful (sigorta) nedir? Nasıl düzenlenmektedir?, sorularının cevabı öğrenilecektir. Tel: Faks:

20 EĞĠTĠMLERĠMĠZDEN RESĠMLER

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MERKEZİ EĞİTİMLER KURUMSAL YÖNETİM EĞİTİMİ Dr. Güler Manisalı Darman, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı 9.15-10.15 Kurumsal yönetimde temel yaklaşımlar

Detaylı

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar

2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı. 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar İçindekiler 1.Giriş 2.Türkiye deki İşletme Büyüklükleri ve KOBİ lerin Ekonomideki Payı 3.Ülkemizde Aile Şirketlerinin Yönetiminde ve Devamlılığında Yaşanan Sorunlar 4.Özellikle Büyüme Hedefi Olan Aile

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi Faaliyet Raporu 2 TSKB Faaliyet Raporu 2014 26.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ KURUMSAL YÖNETİM ANLAYIŞININ ÖZEL SERMAYELİ BANKALARIN YAPISI VE İŞLEYİŞİ ÜZERİNE ETKİLERİ Cüneyt KAHRAMAN 2502559945

Detaylı

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE **

Hakan AYGÖREN * - Emin KURTCEBE ** YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN BAĞIMSIZ DENETİM, ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI, ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ve BASEL II KRİTERLERİ YÖNÜYLE GENEL DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Yıl: 25 Sayı: 92 Temmuz 2011 51 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN TÜRKİYE DEKİ AİLE İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ Asuman SÖNMEZ 1 - Andaç TOKSOY 2 ÖZ Son yıllarda gerek Dünya da gerekse Türkiye de artan rekabet

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

90 yıldır geleceğe bakıyoruz

90 yıldır geleceğe bakıyoruz 90 yıldır geleceğe bakıyoruz İÇİNDEKİLER 1 Sunuş 2 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 4 Genel Müdür ün Mesajı 7 Biz Kimiz? 7 İş Bankası nın Vizyonu, Amaçları, Değerleri ve Stratejisi 8 Kurumsal Profil 10

Detaylı

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin!

2012 Faaliyet Raporu. 2012 Faaliyet Raporu. Harekete Geçin! 2012 Faaliyet Raporu 2012 Faaliyet Raporu Harekete Geçin! 26.03.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında CEO nun Mesajı Yapı Kredi Hakkında Yönetişim Çalışanlarımız Sürdürülebilir Bankacılık Doğal Kaynakların Korunması Toplum Performans Tabloları GRI

Detaylı

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ

GARANTİ NİN ENTEGRE İŞTİRAKLERİ GARANTİ Senin için İÇİNDEKİLER 2. Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3. Olağan Genel Kurul Gündemi BÖLÜM 1 - GARANTİ HAKKINDA 6. Kurumsal Profil 7. Garanti Bankası Ortaklık Yapısı 8. Vizyonumuz, Misyonumuz,

Detaylı

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir.

PricewaterhouseCoopers Türkiye desteği ile 2008 yılı kurumsal yönetim uyum raporlarından ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu verilerinden derlenmiştir. 1 ÖNSÖZ TÜSİAD, özel sektörü temsil eden sanayici ve işadamları tarafından 1971 yılında, Anayasamızın ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun olarak kurulmuş, kamu yararına çalışan bir dernek

Detaylı

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 78 ŞUBAT 2009 ISSN 1304-8155 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Sermaye Piyasası Etkileşimi (sayfa 7) Çin Halk Cumhuriyeti Sermaye Piyasası (sayfa 16) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU T-BANK 2013 FAALİYET RAPORU 02 T-BANK / 2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURUMSAL PROFİL Özet Finansal Bilgiler 06 Tarihçe 08 Esas Sözleşme de Yapılan Değişiklikler 09 Ortaklık

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu

Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu BAŞKAN DAN Değerli Okurlar, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği nin düzenlemiş olduğu Kolektif Yatırım Araçları Sektör Toplantısı nın bu yıl altıncısını gerçekleştirdik. Kamu kurum ve kuruluşlarının,

Detaylı

KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER ÖZ KOBİ LER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Enver BOZDEMİR 1 Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından kamusal hesap

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU. Faaliyet Raporu / 2008 TMSK TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU Faaliyet Raporu / 2008 I TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI KURULU 2008 YILI FAALİYET RAPORU Şeffaflık ve

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler Bölüm I : Sunuş Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 1 Olağan Genel Kurul Gündemi, Esas Sözleşme Değişiklikleri, 2013 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Kâr Dağıtım Politikası

Detaylı

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011

Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Türkiye de Bağımsız Muhasebe Denetiminin Gelişim Süreci 1990-2011 Prof. Dr. Oktay Güvemli Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli Prof. Dr. Oktay Güvemli Marmara Üniversitesi E. Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı