Model Bazlı Portatif Kestirimci Bakım Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Model Bazlı Portatif Kestirimci Bakım Uygulaması"

Transkript

1 1 Model Bazlı Portatif Kestirimci Bakım Uygulaması Prof. Dr. Ahmet DUYAR, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B Gebze, Kocaeli, Türkiye - Tel (262) Ufuk ALAGÖZ, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B Gebze, Kocaeli, Türkiye - Tel (262) Alper YAMAN, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B Gebze, Kocaeli, Türkiye - Tel (262) Özden GÜLER, Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. GOSB Teknoparkı, Hightech Binası, Kat: 3 / B Gebze, Kocaeli, Türkiye - Tel (262) ÖZET İşletmelerde üretim verimliliğinin sağlanması ve kullanılan ekipmanların verimli operasyonlarının sürdürülebilirliği hususunda kestirimci bakım yöntemleri büyük önem arz etmektedir. Günümüzde artan rekabet ve gelişen teknolojiyle kestirimci bakım çeşitleri de aynı doğrultuda gelişmiş ve daha uygulanabilir hale gelmiştir. Bu çalışmada üç fazlı elektrik motorları, jeneratörleri ve bunlar tarafından sürülen ekipmanlara yönelik uygulanabilen AMT Arıza Analiz Sistemi ve uygulama örneklerinden bahsedilmiştir. AMT Arıza Analiz Sistemi model bazlı arıza teşhis yöntemi kullanarak, yalnızca akım ve gerilim sinyallerini ölçer; elektriksel ve mekanik arızaları gelişimlerinin erken safhalarında tespit edip, arızaya kalan süre ve enerji verimliliğine dair bilgileri içeren otomatik bir rapor oluşturur. Dolayısı ile kullanımı ve montajı gayet kolay olup, ölçüm sonuçlarını yorumlamak için herhangi bir uzmanlık gerektirmez. Böylelikle bu sistem ile hem titreşim hem de akım imza analizi sistemlerinin eksiklikleri ortadan kaldırılabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Portatif Kestirimci bakım, Model Bazlı Arıza Teşhisi, Varlık yönetimi, Enerji Verimliliği ABSTRACT At the point of increasing production efficiency on plants and sustainable efficient operations of equipments, predictive maintenance methods have become more important. Nowadays predictive maintenance methods have become more feasible as well as become more developed as a result of increasing competition and developing technology. This paper is about AMT Fault Analysis System which can be applied to monitor 3 phased systems just like electrical motors, generators and driven equipment and its application cases. AMT Fault Analysis System uses model based fault diagnostic method and with only measuring current and voltage signals; automatically generates a report indicating electrical and mechanical faults, time to failure information, and effects of faults on energy efficiency. Therefore it is easy to use as well as installation, hence there is no need to use expert people for analyze the data. That s why this system takes away disadvantages of both vibration and current signature analysis techniques. Key Words: Portable Predictive maintenance, Model Based Fault Detection, Asset management, Energy Efficiency 1

2 2 1. GİRİŞ İşletmelerde plansız duruşları ve ekipman arızalarını en aza indirmek amacıyla ortaya çıkmış kestirimci bakım yöntemleri son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Özellikle de üretimin kritik koşullarda yapıldığı yerlerde kullanımı adeta bir gereklilik haline gelmiştir. Çünkü kestirimci bakımın üretimin devamlılığı, istenmeyen duruşları minimize etme, parça ve işçilik maliyetlerinde azalma gibi faktörler üzerine olumlu etkisi herkes tarafından bilinmektedir. Kestirimci bakım metotları arasında titreşim analizi, endüstride kullanılan son derece yaygın bir yöntemdir. Fakat titreşim analizi hem veri toplanmasında hem de sonuçlarının yorumlanmasında uzmanlık gerektirir, pahalıdır ve kullanımı son derece zordur. Bu nedenle üreticiler kullanımı kolay, daha ucuz kestirimci bakım ürünlerini talep etmektedirler. Titreşim bazlı sistemlerin bir kısım eksikliklerinin üstesinden gelmek için akım imza analizi adlı bir yöntem kullanılmaktadır. Veri toplama akım imza analizinde basittir çünkü sadece elektriksel sinyaller ölçülmektedir. Hem mekanik hem de elektriksel arızaları da tespit eder. Fakat verilerin yorumu için uzman personele ihtiyaç vardır ve titreşim analizinde olduğu gibi burada da inceleme çok zaman alır. Titreşim analizindeki gibi, akım imza analizi ayrıca bir çıktı analizidir. Gerilimden etkilenen akım verilerini analiz eder. Bu yüzden olağandışı bir harmoniğin motordaki bir problemden mi yoksa gerilimdeki beklenmedik harmoniklerden mi kaynaklandığını ayırt etmek zordur.[1] 2. PORTATİF ARIZA ERKEN UYARI SİSTEMİ AMT Arıza Analiz Sistemi, hem titreşim hem de akım imza analiz sistemlerinin eksikliklerini gidermek üzere ortaya çıkmıştır ve çalışma prensibi bu metotlara nazaran farklı, yenilikçi ve kendine özgüdür. Model bazlı arıza tespit ve teşhis tekniği kullanılarak, üç fazlı sistemin beklenen dinamik davranışı (model) ile gerçekleşen (ölçülen) dinamik davranışı karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada dikkati çeken farklılıklar varsa bir arıza gelişmeye başlamıştır sonucuna varılır. AMT Arıza Analiz Sistemi önce bir süre boyunca sistemden gerçek zamanlı veri alarak ve bunu işleyerek sistemi öğrenir. Beklenen dinamik davranış ve model parametrelerinin hesaplanması için, sistem tanıma algoritmaları kullanılarak veriler işlenir. Sistemin parametrelerindeki değişiklikler sistemde gelişen arızaları gösterir. Bir adım ileri gidilerek bu parametreler hata teşhisi için kullanılır. Geleneksel titreşim ve akım imza analizinin aksine, bu yaklaşım bir neden-sonuç (girdi-çıktı) ilişkisi kullanır ve bu nedenle çevredeki gürültülerden ve girdilerdeki gürültülerden etkilenmez. Ayrıca beklenen ve gerçek davranış arasındaki fark yalnızca sistem tarafından oluşturulan anormallikleri gösterir ki böylece daha erken ve doğru uyarılar verilir. Sadece gerilim ve akımları ölçmesine rağmen, arıza bulma kapasitesi (mekanik ve elektriksel) oldukça geniştir.[2] Bu sistem ile motor tahrikli ekipmanlarda gelişmekte olan elektriksel ve mekanik arızalar, arızaya kalan süre, düzeltici öneriler ve enerji verimliliğine etkileri otomatik durum değerlendirme raporu olarak oluşturulur. Sistemi her boyutta ve güç seviyesindeki üç fazlı AC motorlara ve jeneratörlere uygulamak mümkündür. Sürülen ekipmanın performansının düşmesine bağlı olarak ortaya çıkan belirtileri kesin ve anlamlı bir şekilde görüntüleme yeteneğine sahiptir. Sistem; kullanımı basitleştiren ve bu alanda eğitim almamış kişilerin de kolayca kurulumu gerçekleştirebileceği üç akım ve üç gerilim sensörünü kullanır. Test süresi bir saat civarındadır. Dolayısıyla günde 5-7 test yapılabilir. Rapor test sonunda otomatik üretilir.[3] AMT Arıza Analiz Sistemi, titreşim bazlı ve akım imza analiz sistemlerinin kullanımında oluşan dezavantajların birçoğunu ortadan kaldırır: Maliyet; AMT Arıza Analiz Sistemi ve aksesuarları ucuzdur. 2

3 3 Montaj ve kurulum kolaylığı; AMT Arıza Analiz Sistemi ile verilen akım trafoları ve gerilim ölçüm kabloları sayesinde kurulum motor panosu içerisinde kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Kullanım kolaylığı; AMT Arıza Analiz Sistemi ile verilen dizüstü bilgisayarı ile ölçüm kolayca yapılabilmekte ve ölçüm sonucu otomatik oluşturulan arıza analiz raporu ile hiçbir uzmanlık gerekmeden ekipmanın durumu görülebilmektedir. Geniş arıza kapsamı; Tek bir cihaz kullanılarak hem elektriksel hem de mekanik arızalar tespit edilebilir. Erken uyarı; Her bir arıza parametresi için belirlenmiş sınır değerler yardımıyla arızanın ciddiyeti belirlenir ve arıza henüz çok erken safhalarda ortaya çıkarılabilir. AMT Arıza Analiz Sistemi nin titreşim ve akım imza analiziyle bir karşılaştırması Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. AMT Arıza Analiz Sistemi teknolojisinin titreşim ve akım imza analiziyle karşılaştırılması ÖZELLİKLER AMT Arıza Analiz Sistemi Akım İmza Analizi Taşınabilir Titreşim Analiz Sistemi Ucuz? Evet Hayır Evet Kurulumu / veri toplaması kolay? Evet Evet Hayır Kullanımı kolay? Evet Hayır Hayır Uzman olmayan personel tarafından kullanılabilir mi? Geniş arıza kapsamı, hem mekanik hem elektriksel? Daha düşük eşikler / ileri düzey uyarı? Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Evet Evet Evet 3. ARIZA ANALİZ RAPORU İlk örnek krom bileşikleri fabrikasında test edilen ekipmanları içermektedir. Tesiste toplam 5 adet ekipman AMT Arıza Erken Uyarı sistemi ile izlenmiştir. İzlenen motorlara ilişkin özet durum aşağıdaki tabloda verilmiştir: Beklendiği gibi çalışan motor ve ekipman sayısı 0 3 ay içerisinde kontrol edilmesi gereken ekipman sayısı 2 6 ay içerisinde kontrol edilmesi gereken ekipman sayısı 3 3

4 4 Tablo 2. İzlenen motorlar ve yapılması gereken bakıma ilişkin öneriler EKİPMAN ADI DURUM/AÇIKLAMA SÜRE ARIZALARIN GİDERİLMESİYLE BEKLENEN TASARRUF MİKTARI Değirmen Motor izolasyonunda eskime tespit edilmiştir. 6 ay içinde TL Döner Fırın Ana Tahrik 2 Döner Fırın Ana Tahrik 1 Döner Fırın Fan 1 Döner Fırın Fan 2 Motor ya da ekipmanda gevşeklik ve redüktör problemi tespit edilmiştir. Motor ya da ekipmanda gevşeklik ve redüktör problemi tespit edilmiştir. Balanssızlık, eksenel kaçıklık, stator ve rotor eğriliği arızaları göz önüne alınarak bakım planlanmalıdır. Balanssızlık, eksenel kaçıklık, rotor eğriliği ve stator arızaları göz önüne alınarak bakım planlanmalıdır. 6 ay içinde TL 6 ay içinde TL 3 ay içinde TL 3 ay içinde TL Ekipmanların arızalı operasyonu hem enerji verimliliğini düşürmekte hem de beklenmedik duruşlar ile üretim kayıplarına neden olmaktadır. Arızanın giderilmesi sırasında meydana gelecek zaman kaybı da göz önüne alındığında, firmanın sağlayacağı kazancın on binlerce TL nin üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. AMT ile izlenen ekipmanlarda mevcut arızaların giderilmesi halinde toplam TL/Yıl tasarruf fırsatı bulunduğu hesaplanmaktadır. Döner Fırın Fanı ekipmanında detayı raporda belirtilen birçok arıza tespit edilmiştir. Bu nedenle mevcut motorun daha verimli bir yenisiyle değiştirilmesi önerilmektedir. Yatırım geri dönüş süresi 1,1 yıl olarak hesaplanmıştır. Ekipman verimi sabit değildir, işletme koşulları içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ekipman durumunun online olarak izlenmesi ve tespit edilen olumsuzlukların başlangıç aşamasında giderilmesi, verimli operasyonun devamlılığını sağlar. Böyle bir projenin yaklaşık maliyeti TL olup, yatırım geri dönüş süresi 8 ay mertebesindedir. AMT sistemi ile değirmen motoru için otomatik olarak oluşturulan durum değerlendirme raporu aşağıda verilmiştir. Raporun ilk sayfasında, ekipmanın durumu güç spektral yoğunluğu grafiğinin basitleştirilmiş hali olan bar grafiği ile gösterilmiştir. Bu grafik aynı zamanda ekipmanın durumunu, tüm dünyada MCM sistemi ile izlenen ekipmanların ortalaması ile de kıyaslamaktadır. Raporda değirmen motorunun durumu, arızaları ve bunların enerji verimliliği üzerine etkileri gösterilmektedir. Raporun ikinci sayfasında ise elektriksel değerlerle ilgili bilgiler gösterilmektedir ve bu değerlerin beklenen aralığın dışında olması durumunda uyarı verilmektedir. Raporun son sayfasında ise ileri düzeyde teşhis yapmak isteyen kullanıcılar için güç spektral yoğunluğu grafiği verilmektedir. 4

5 5 Şekil 1. Örnek arıza analiz raporu 5

6 6 Şekil 2. Elektriksel değerler tablosu Şekil 3. Güç spektral yoğunluğu grafiği 6

7 7 Benzer görevleri yapan ekipmanlar, güç spektral yoğunluğu grafikleri karşılaştırılarak performansları ve arıza durumları kıyaslanabilir. Aşağıda görüldüğü gibi Döner Fırın Ana Tahrik 1 ve 2, ayrıca Döner Fırın Fan motorları 1 ve 2 kıyaslamaları yapılmıştır: Döner Fırın Ana Tahrik Döner Fırın Ana Tahrik 1 Şekil 4. Ekipmanlardaki redüktör problemi kıyaslaması Döner Fırın Fanı Döner Fırın Fanı 2 Şekil 5. Fanlardaki balanssızlık problemi kıyaslaması Yukarıdaki görüldüğü gibi Döner Fırın Ana Tahrik 2 motorunun redüktör problemi, Döner Fırın Ana Tahrik 1 motoruna göre daha ciddi seviyededir ve dolayısı ile bakım önceliği bu motora verilmelidir. Aynı şekilde balanssızlık problemi göz önüne alındığında da Döner Fırın Fanı 2 motoruna, diğer motora göre bakımda öncelik verilmesi tavsiye edilmektedir. Aşağıdaki raporda diğer bir vaka analizi de görülmektedir. Raporda iplik üretim tesisinde kullanılan bir pompa incelenmiştir. Raporda aktarma elemanı problemi tespit edilerek alarm gösterilmiştir. Aynı zamanda gelişmekte olan stator arızası ve rotor eksantriğindeki problem de henüz erken safhalarda tespit edilmiştir. 7

8 8 Şekil 6. Örnek arıza analiz raporu 8

9 9 SONUÇ İncelenen örneklerde AMT Arıza Analiz Sistemi ile yalnız üç faz gerilim ve akım ölçümü yapılarak motor tahrikli ekipmanlarda olabilecek elektriksel ve mekanik arızaların henüz erken safhalarda nasıl tespit edildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra arızaya kalan süre, düzeltici öneriler ve enerji verimliliğine etkileri de otomatik oluşturulan durum değerlendirme raporunda gösterilmiştir. AMT Arıza Analiz Sistemi nin oluşturduğu raporlar ile herhangi yoruma gerek kalmadan, bu alanda eğitim almamış kişilerin de kolaylıkla kullanabileceği bir sistem olması ve ucuzluğundan ötürü; hem titreşim hem de akım imza analiz sistemlerinin eksiklikleri ortadan kaldırılmıştır. KAYNAKLAR [1] DUYAR, A., Model Bazlı Arıza Analizi ve Kestirimci Bakım, TMMOB, 2009 [2] DUYAR, A., Simplifying Predictive Maintenance, Orbit, 31, 1, 38-45, 2011 [3] Artesis Asset Management Toolkit Datasheet, 2013 ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ahmet DUYAR Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi nde, Doktora eğitimini de ABD Akron Üniversitesi nde tamamladı. ABD de Florida Atlantic Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde öğretim üyeliği ve bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. NASA, ABD Ordusu ve Florida Eyaleti tarafından desteklenen araştırmalarında Uzay Mekiği Ana Motoru, Helikopter motorları ve Uçak motorlarında arızaların önceden tespiti uygulamalarını yaptı. Bu çalışmaları için 1990 yılında Florida Eyalet Valiliği Bilim ödülünü aldı. Türkiye ye 1999 yılında dönüp Arçelik le birlikte Artesis firmasını kurdu. Ufuk ALAGÖZ İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde 2012 yılında tamamlamıştır. Halen Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. nde Teknik Hizmetler Yöneticisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları arasında enerji verimliliği ve elektrik makinelerinde arıza teşhisi bulunmaktadır. Alper YAMAN Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği enstitüsünde 2000 ve 2003 yıllarında tamamladı. Halen doktora eğitimine aynı enstitüde devam etmektedir yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Halen Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş. nde Arge Mühendisi olarak çalışmaktadır. Araştırma alanları arasında yazılım mühendisliği, sinyal ve görüntü işleme, biyomekanik, robotik, optimizasyon ve veri madenciliği bulunmaktadır. Özden GÜLER 1981 Bolu doğumludur. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır yılları arasında AKSA Jeneratör de Satış Danışmanı olarak çalışmıştır. Halen Artesis Teknoloji Sistemleri A.Ş firmasında Satış Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. 9

İlaç Sektöründe Durum Bazlı Bakım (CBM) Uygulaması

İlaç Sektöründe Durum Bazlı Bakım (CBM) Uygulaması 1 İlaç Sektöründe Durum Bazlı Bakım (CBM) Uygulaması Fatih TEZEL, fatih.tezel@novartis.com, Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad. Elif Sok. No:2 34912 Pendik,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler.

Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Biraz bilmek tehlikelidir. Ya derinliklerden iç ya da bilgeliğin tadını tatmaya kalkma! Çünkü sığ sular beyni zehirler, derin sular insanı temizler. Pompey the Triumvir Öneri ve görüşleriniz için AKes@petkim.com.tr

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Yıl: 2012-1 Sayı:17 SOMA I TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi ISSN NO:1304-6330 Sahibi: Ayla TEKİN Yönetim Kurulu

Detaylı

Artesis Kurumsal Çözümleri. simplifies predictive maintenance

Artesis Kurumsal Çözümleri. simplifies predictive maintenance Artesis Kurumsal Çözümleri Artesis Hakkında Artesis, NASA ve Pratt & Whitney ile birlikte, Uzay Mekiği Ana Motoru ve helikopter ve jet motorları için geliştirilen arıza analiz teknolojisini, 1999 yılından

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM

KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM 1 KOORDİNAT ÖLÇÜM METROLOJİSİ, ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZI (CMM) MODERNİZASYONU, KALİBRASYONU, VERİFİKASYONU, DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM İlker TEKE* Tanfer YANDAYAN** Recep KARADAYI* * AAT Otomasyon Yazılım,

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS

İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS 23 İLERİ ÜRETİM ÇİZELGELEME YAZILIMI IPS Yağmur Melih GÜRTUNCA H. Cenk ÖZMUTLU ÖZET Türkiye'deki işletmeler, rekabetçi güçlerini koruyabilmek için, verimliliklerini arttırmak ve çok adette ufak partili

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Hüseyin DALĞAR ÖZET Artan rekabet koşullarına bağlı olarak,

Detaylı

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT

SÖĞÜT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA. Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION ABSTRACT BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA Ziya SÖĞÜT 1 ÖZET Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34 ü geçmiştir.

Detaylı

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA

YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA YAZILIM SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI VE BİR UYGULAMA Arş. Gör. Aydın KOÇAK Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü kocak@gazi.edu.tr ÖZET Günümüzde birçok

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ MEKANSAL BİLGİ SİSTEMLERİNİN STRATEJİK PLANLAMASI D. Uçar 1, R. Deniz 1,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

ÜRETİM-GÜÇ SANTRALLERİ

ÜRETİM-GÜÇ SANTRALLERİ ÜRETİM-GÜÇ SANTRALLERİ üretim - GÜÇ SANTRALLERİ I?? 38 Yüksek verimi en son teknolojiyle buluşturuyor Aynur Tekin Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, Akenerji tarafından devreye alınan 904 MW lık Erzin Doğal

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP...

SUNUŞ... 1. 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2. 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2. 2. Geçmişten Geleceğe ERP... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1.Bölüm: Kurumsal Kaynak Planlaması... 2 1. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?...2 2. Geçmişten Geleceğe ERP... 4 3. ERP Sistemlerinin Yapısal Özellikleri...8 4. ERP Sistemlerinin

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ

KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KAPASİTE PLANLAMASI VE OPTİMUM STOK KONTROLÜ YÖNETİMİ ÖKKEŞ GÜNEÇIKAN YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II)

TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi TALEBİN DETERMİNİSTİK OLMASI DURUMUNDA ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI (MRP II) Serdar Kaya

Detaylı

TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING MODELLING IN HOSPITAL BUSINESS

TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING MODELLING IN HOSPITAL BUSINESS Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41. Sayı Temmuz 2014 / Number 41 July 2014 HASTANE İŞLETMELERİNDE SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME

Detaylı

Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Türkiye de Havaaracı Bakım Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Saliha YÜKSEL saliha.yuksel@iftc.aero Ender GEREDE Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı