Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

2

3 Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme Denetçi, İşlem Denetçisi, Özel Denetçi İnternet Sitesi Yükümlülüğü Şirketlerin Ölçek Bazında Sınıflandırılması Defter ve Belge Düzeni Finansal Tablolar ve Raporlar Şirketler Topluluğu Hukukî ve Cezaî Sorumluluk Ankara, 2011

4 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Hukuk Kitapları Dizisi: Sayfa, 16x23,5 cm. ISBN Birinci Baskı: Temmuz Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam 1. Kolektif Şirket 2. Komandit Şirket 3. Paylı Komandit Şirket 4. Anonim Şirket 5. Limited Şirket 6. Birleşme 7. Bölünme 8. Tür Değiştirme 9. Denetçi, İşlem Denetçisi, Özel Denetçi 10. Şirketler Topluluğu Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: 21 Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Faks: (312) Şube Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Web Adresi / Seçkin Yayıncılık Sertifika No: Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Mevlüt Dedemin ve Sultan Ninemin aziz hatıralarına

6

7 Önsöz Bilindiği gibi, hazırlıkları birkaç yıl süren ve adeta bir günde - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nun 13 Ocak 2011 tarihindeki oturumlarında- kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bir başka deyişle, yeni Yasanın yürürlüğe girmesine bir yıldan fazla bir süre vardır. Oysa, konunun taraflarını şimdiden yeni Yasaya uyum ve hazırlık telaşı sarmıştır. Bununla birlikte, yeni Yasanın doğrudan kapsamına giren ilgililerin büyük bir çoğunluğunun getirilen düzenlemelerden yeterince haberdar olamadığı düşünülmektedir. Bu konuda karşılaşılan sıkıntılardan birisi yeni TTK nın özellikle Şirketler Hukukuna ilişkin ne gibi yenilikler ve değişiklikler öngördüğü hususunda genel bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik eserlerin hemen hemen hiç bulunmamasıdır. İşte bu kitap, yeni TTK nın doğrudan ilgilendirdiği şirket yöneticilerinin ve ortaklarının, denetçi olmaları öngörülen meslek mensuplarının ve hukukçuların bu konudaki bilgi taleplerini bir ölçüde de olsa karşılama gayesiyle hazırlanmıştır. Ancak, takdir edileceği üzere, 1541 maddeden ibaret olan ve halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı eski TTK nın Şirketler Hukukuna ilişkin düzenlemelerini neredeyse baştan sona değiştiren, birçok alanda da yenilikler içeren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerini bir çalışmaya sığdırmak oldukça zordur. Geniş kapsamlı böyle bir çalışmanın, yeni Yasanın getirdiği düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularının beklentilerini karşılamayacağı da açıktır. Bu itibarla, kitabımızda yeni TTK nın Şirketler Hukukuna, özellikle de uygulamada en sık rastlanılan şirket türleri olmaları nedeniyle anonim ve limited şirketlere ilişkin temel düzenlemeleri, yeri geldikçe eski TTK ile de kıyaslanarak, genel hatları itibariyle izah edilmeye çalışılmıştır. Buna karşılık, yeni Türk Ticaret Kanunu nun konuya ilişkin düzenlemeleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler,

8 8 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? yakın zamanda Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Denetimi (Denetçi, İşlem Denetçisi, Özel Denetçi), Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler ve Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler adlı eserlerimize bakabilirler. Kitabımızda, karşılaştırma yapılırken 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden geçmiş zamanlı olarak bahsedilmiştir. Bunun nedeni, eski ve yeni hükümler arasındaki farkı ortaya koymak ve bir karmaşıklığa sebebiyet vermemektir. Yoksa, anılan kullanım tarzından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlükten kalktığı sonucu çıkarılmamalıdır. Zira, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri 1 Temmuz 2012 tarihine- hatta bazı hükümleri 1 Mart tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Diğer eserlerimde olduğu gibi, bu kitabı hazırlarken de, oğlum Fatih ile birlikte geçireceğim o tatlı anlardan mahrum kaldım. Yine, değerli eşim Alev Şule nin güler yüzünü, desteğini ve hoşgörüsünü, her zaman olduğu gibi yanıbaşımda buldum. Her ikisine de şükran borçluyum. Kitabın, okuyuculara faydalı olması en büyük temennimdir. Saygılarımla, Soner ALTAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Ankara, 11 Haziran 2011

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar BİRİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 1.1. ŞAHIS ŞİRKETLERİ Kollektif Şirket Kollektif Şirket Sözleşmesi Kollektif Şirketin Yönetimi Kollektif Şirket Yönetiminin Görevden Alınması Kollektif Şirketin Temsili Kollektif Şirkette Temsil Yetkisinin Kaldırılması Kollektif Şirkette Ortakların Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Kollektif Şirkette Finansal Tablolar ve Kâr Dağıtımı Kollektif Şirkette Zarar Payı Kollektif Şirkette Rekabet Yasağı Kollektif Şirketin Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu Kollektif Şirketin İflası Ortağın Kollektif Şirketten Ayrılması Kollektif Şirkette Ortağın Ölümü Ortağın İflası Haklı Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarma Fesih İhbarı Üzerine Ortaklıktan Çıkarma Ortaklıktan Ayrılmanın Tescil ve İlan Ettirilmesi Şirketten Ayrılan Ortağın Payının Ödenmesi Alacakların İsteminde Zamanaşımı Kollektif Şirketin Sona Ermesi Kollektif Şirketin Sona Erme Sebepleri Kollektif Şirketin Genel Sona Erme Sebepleri... 54

10 10 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Kollektif Şirketin Haklı Sebepler Üzerine Sona Ermesi Kollektif Şirketin Özel Sona Erme Sebepleri Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Kollektif Şirketin Sona Ermesi Süresinin Dolması Nedeniyle Kollektif Şirketin Sona Ermesi Kişisel Alacaklıların Kollektif Şirketin Feshini İstemesi Sona Ermenin Tescili Kollektif Şirketin Tasfiyesi Tasfiye Memurlarının Seçimi ve Atanması Tasfiye Memurlarının Ücreti Tasfiye Memurlarının Birlikte ve Yalnız Başlarına Hareket Etmesi Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması Tasfiye Halinde Kollektif Şirketin Temsili Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu Tasfiye İşleri Yeni İşlemler Yapılması Defter Tutulması, Başlangıç Envanteri ve Bilanço Düzenlenmesi Son Bilanço Düzenlenmesi Varlıkların Paraya Çevrilmesi Paranın Bankaya Yatırılması Borçların Ödenmesi Ek Ödeme İçin Ortaklara Başvurulması Tasfiye Bakiyesinin Dağıtılması Tasfiyenin Sonu Ortakların Tasfiye İşleri Hakkında Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Komandit Şirket Komandit Şirket Sözleşmesi Komandit Şirketin Yönetimi Komandit Şirketin Temsili Komanditer Ortağın Denetleme Hakkı Komanditerin Rekabette Bulunması Komanditerin Kâr Payı Komanditer Ortağın Payını Devretmesi... 85

11 İçindekiler Komanditer Ortağın Sorumluluğu Komandite Ortağın Sorumluluğu Komandit Şirketin İflası: Ortağın Şirketten Ayrılması, Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi SERMAYE ŞİRKETLERİ Anonim Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkete Uygulanacak Hükümler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Kuruluşu Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Sözleşmesi Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkette Yöneticilerin Görevden Alınması Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkette Rekabet Yasağı Limited Şirket TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK UNSURLAR YTTK YA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ, BÖLÜNMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ YTTK ya Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi YTTK ya Göre Birleşme Yolları ve Birleşebilecek Şirket Türleri Birleşmede Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması Devralma Yoluyla Birleşmede Yapılacak Sermaye Artırımı Yeni Kuruluş Yoluyla Birleşmede Uygulanacak Hükümler Birleşme Sözleşmesi Birleşmede Ara Bilanço Çıkarılması Birleşme Raporu Birleşme Sözleşmesi ile Raporunun İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi Ortakların Birleşme Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Şirketlerin Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Birleşmeye Etkisi Birleşme Kararına İlişkin Yetersayılar

12 12 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Birleşmenin Tescili Kolaylaştırılmış Birleşme Usulü Birleşmede Alacaklıların ve Çalışanların Korunması: Birleşmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları Birleşmede İş İlişkilerinin Geçişi YTTK ya Göre Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi Bölünmede Genel İlke ve Bölünmesine İzin Verilen Şirketler Bölünmede Şirket Paylarının ve Haklarının Korunması Devreden Şirketin Sermaye Azaltılmasında Uygulanmayacak Hükümler Devralan Şirket Tarafından Yapılacak Sermaye Artırımı Bölünme Çerçevesinde Yeni Bir Şirket Kurulmasında Uygulanacak Hükümler Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı Bölünmede Ara Bilanço Çıkarılması Bölünme Dışında Kalan Malvarlığı Bölünme Raporu Bölünme Sözleşmesinin ve Planının İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi Ortakların Bölünme Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Bölünmeye Katılan Şirketlerin Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Bölünmeye Etkisi Alacaklılara Yapılacak Çağrı Alacaklıların Teminat Altına Alınması Bölünme Kararına İlişkin Yetersayılar Bölünmeye Katılan Şirketlerin Sorumluluğu Bölünmede Ortakların Kişisel Sorumluluğu Bölünmede İş İlişkilerinin Geçmesi Bölünmenin Ticaret Siciline Tescili ve Geçerlilik Kazanması YTTK ya Göre Ticaret Şirketlerinin Tür Değiştirmesi YTTK ya Göre Tür Değiştirmede Genel İlke ve Geçerli Tür Değiştirmeler Tür Değiştirmede Şirket Payının ve Haklarının Korunması Tür Değiştirmede Uygulanacak Hükümler

13 İçindekiler Tür Değiştirmede Ara Bilanço Çıkarılması Tür Değiştirme Planı Tür Değiştirme Raporu Tür Değiştirme Planının ve Raporunun İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi Tür Değiştirmede Ortakların İnceleme Hakkı Tür Değiştirme Kararına İlişkin Yetersayılar Tür Değiştirmenin Tescili ve Geçerlilik Kazanması Tür Değiştirmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları İş İlişkilerinin Geçmesi Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Ortaklık Paylarının ve Haklarının İncelenmesi Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarının İptali Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Sorumluluk Ticari İşletme ile İlgili Birleşme ve Tür Değiştirme YTTK YA GÖRE TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI YTTK YA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ TARAFINDAN TESCİL ETTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN HUSUSLAR YTTK YA GÖRE TİCARİ İŞLETMENİN VE ŞUBELERİNİN TESCİL ETTİRİLMESİ YTTK YA GÖRE TİCARET UNVANI İKİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER 2.1. YTTK YA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ YTTK ya Göre Denetçi Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Denetçi Olabilecekler Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Denetimin Konusu ve Kapsamı

14 14 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? YTTK ya Göre Denetçinin Seçimi ve Atanması YTTK ya Göre Denetçi Olması ve Denetim Yapması Yasaklananlar Denetçi Tarafından Düzenlenecek Rapor Türleri Denetçi Tarafından Verilecek Görüş Yazısı Türleri Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre İşlem Denetçisi YTTK ya Göre İşlem Denetçisi Olabilecekler İşlem Denetçisi Tarafından Yapılacak Denetimin Konusu ve Kapsamı YTTK ya Göre Denetçinin Denetimi SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN DEFTER VE BELGELERE, FİNANSAL RAPORLAMAYA VE MUHASEBE STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 3.1. YTTK YA GÖRE DEFTER TUTMA YÜKÜMÜ VE TUTULACAK DEFTERLER YTTK YA GÖRE DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YTTK YA GÖRE TİCARİ DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA SÜRESİ YTTK YA GÖRE SAKLANMASI GEREKEN DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMASI YTTK YA GÖRE DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKİ YTTK YA GÖRE ENVANTER ÇIKARMA ZORUNLULUĞU YTTK YA GÖRE AÇILIŞ BİLÂNÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI

15 İçindekiler TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 4.1. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU Kapalı Anonim Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemini Seçebilmesi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Kuruluş İçin İzin Alınması Kanuna Aykırı Kuruluşun Sonuçları Tek Ortaklı Anonim Şirket Ön-Anonim Şirket Anonim Şirketin Kuruluş Belgeleri Anonim Şirketin Kuruluş Esas Sözleşmesi Kurucular Beyanı Değerleme Raporu Kuruluş Raporu YTTK NIN ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Genel Kurulun Devredilemez Görev ve Yetkileri Tek Ortaklı Anonim Şirkette Genel Kurul Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar Genel Kurul Toplantısına Davetin Usulü Çağrısız Genel Kurul Genel Kurul Toplantısının Gündemi Paysahiplerinin Genel Kurula Katılımı ve Hazır Bulunanlar Listesi

16 16 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Genel Kurul Toplantı Tutanağı Online Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları Genel Yetersayı Özel Yetersayılar Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yetersayısı Paysahiplerinin Tümünün Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Şirket Sermayesinin En Az %75 ini Oluşturan Payların Sahiplerinin Veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Hafifletilmiş Yetersayı Uygulanabilecek Kararlar Pay Sahiplerinin Oy Hakkı Oy Hakkının Doğumu Oy Hakkından Yoksunluk Pay Sahiplerinin Temsili Pay Sahiplerinin Kitlesel Temsili Organın Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci Kurumsal Temsilci Tevdi Eden Temsilcisi Pay Sahibinin Bireysel Temsili Payın Birden Fazla Sahibinin Olması Durumunda Temsil Genel Kurul Kararlarının İptali Genel Kurul Kararlarının Butlanı ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU Tek Kişilik Yönetim Kurulu Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği

17 İçindekiler Yüksek Öğrenimli Yönetim Kurulu Üyesi Şartı Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmeye Mani Haller Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsili Zarar Sigortası Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri YTTK ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Yönetim Kurulunun İdare ve Temsil Yetkisi Yönetim Kurulu Üyelerinin Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü Anonim Şirketin Temsil Usulü Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı Toplantısız Yönetim Kurulu Kararı Alınması Online Yönetim Kurulu Toplantısı Batıl Yönetim Kurulu Kararları Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılması Yasak Olan Müzakereler Yönetim Kurulu Üyelerinin Malî Hakları Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı Rekabet Yasağı Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri Yönetim Kurulunun Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Görevleri ANONİM ŞİRKET PAYLARI Payın Asgarî İtibarî Değeri Payın Bölünmezliği

18 18 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Pay Bedelini İade Yasağı İmtiyazlı Paylar Oyda İmtiyazlı Paylar İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Pay Bedellerini Ödemeye Çağrı Pay Bedellerini Ödemede Temerrüde Düşülmesi YTTK da Öngörülen Iskat Usulü Şirketin Kendi Paylarını İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Şirketin Kendi Paylarını Taahhüt Edememesi YTTK YA GÖRE PAY SENETLERİ Pay Senedinin Türleri Pay Senedi Çıkarılması Şirketin Tescilinden veya Sermaye Artırımından Önce Çıkarılan Pay Senetleri YTTK ya Göre Pay Senetlerinin Şekli YTTK ya Göre İlmühaber Bastırılması Pay Senetlerinin Devri Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri Pay Defteri EŞİT İŞLEM İLKESİ PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE ÖZEL DENETÇİ PAYSAHİPLERİNİN İKİNCİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ SERMAYENİN ARTIRILMASI RÜÇHAN HAKKI ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

19 İçindekiler ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ TASFİYE MEMURLARI ALACAKLILARI DAVET ALACAKLILARIN KORUNMASI TASFİYE BAKİYESİNİ DAĞITMA USULÜ EK TASFİYE TASFİYEDEN DÖNME ANONİM ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE TASFİYE BEŞİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 5.1. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU Asgarî Sermaye Tutarı ve Sermayenin Ödenme Usulü Tek Ortaklı Limited Şirket Ön-Limited Şirket Limited Şirketin Kuruluş Belgeleri Başvuru Dilekçesi Şirket Sözleşmesi Kurucular Beyanı Kuruluş Raporu Değerleme Raporu Kanuna Aykırı Kuruluş ve Sonuçları YTTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Limited Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri Kanunen Devredilemez Yetkiler

20 20 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Şirket Sözleşmesi Gereği Devredilemez Yetkiler Tek Ortaklı Limited Şirkette Genel Kurul Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar Genel Kurul Toplantısına Çağrı Çağrısız Genel Kurul Limited Şirket Genel Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alması Genel Kurul Toplantısının Gündemi Genel Kurul Toplantı Tutanağı Online Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları Genel Yetersayı Özel Yetersayı Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Butlanı LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ Şirket Yönetiminin Sözleşme ile Belirlenmesi Tüzel Kişinin Limited Şirket Müdürü Olması Limited Şirket Müdürlerinin Azli Müdürlerin Devredilemez Görev ve Yetkileri Online Müdürler Kurulu Toplantısı Müdürlerin Eşit İşlemde Bulunma Yükümlülüğü Müdürlerce veya Müdürler Kurulunca Alınan Kararlarının Butlanı Müdürlerin Bilgi Alma Hakkı Müdürlerin Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri Müdürlerin Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Görevleri

21 İçindekiler LİMİTED ŞİRKETTE PAY SENEDİ LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEFTERİ LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKI VE ÇIKMA DAVASI ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA AYRILMA AKÇESİ LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ LİMİTED ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR YILLIK FAALİYET RAPORU LİMİTED ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı Genel Yetersayı Özel Yetersayı LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI RÜÇHAN HAKKI LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ

22 22 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Limited Şirketin Genel Sona Erme Sebepleri Limited Şirketin Özel Sona Erme Sebepleri Limited Şirketin Tasfiyesi ALTINCI BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU 6.1. HÂKİMİYET KARİNESİ DOLAYLI HÂKİMİYET KARŞILIKLI İŞTİRAK BAĞLILIK RAPORU ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ SORUMLULUK HALLERİ VE CEZALAR 7.1. YTTK YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKî SORUMLULUK Anonim Şirketlerde Hukukî Sorumluluk Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi Ayın ve İşletmelere Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması İzinsiz Olarak Halktan Para Toplanması Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

23 İçindekiler Denetçinin, İşlem Denetçisinin ve Özel Denetçinin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Hukuki Sorumluluk YTTK ya Göre Müteselsil Sorumluluk YTTK ya Göre İbra YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZALAR SEKİZİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ Kaynakça Kavram Dizini

24 Kavram Dizini A Açılış Bilançosu 196 Açılış Tasdiki 194 Adlî Para Cezası 159, 329 Aile Şirketi 222 Ana Şirket 317 Anonim Şirket 90, 95, 161, 162, 163, 164, 171, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 267, 281, 282, 283, 287 Ara Bilanço 109 Asgarî Kurucu Sayısı 206 Asgarî Sermaye 203, 281 Asgarî Sermaye Tutarı 281 Aynî Sermaye 209, 210, 211, 287, 322 Ayrılma Akçesi 173, 286, 310 Azlık 213, 267 B Bağımsız Denetim 162, 174 Bağımsız Denetim Üst Kurulu 174 Bağımsız Denetleme Kuruluşu 164 Bağımsız Temsilci 229 Bağlı Şirket 317 Bağlılık Raporu 318 Bağlılık Yükümlülüğü 307 Bakanlık Temsilcisi 221 Bankacılık Kanunu 247 Başlangıç Sermayesi 203 Başvuru Dilekçesi 283, 284 Batıl Yönetim Kurulu Kararları 243 Belirsiz Süreli Şirket 59 Bilanço 73 Bilânço 196 Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı 37 Bireysel Temsil 230 Birikimli Oy 227 Birleşme 99, 106, 163, 172 Birleşme Raporu 109, 172 Birleşme Sözleşmesi 108, 172 Birleşmeye Katılma 106, 172 Borca Batık Olma 247 Borca Batıklık 106, 172 Bölünme 119, 122, 127, 163, 172 Bölünme Planı 124 Bölünme Raporu 127 Bölünme Sözleşmesi 124, 127, 172 Butlan 205, 287 Büyük Sermaye Şirketi 175 Ç Çağrısız Genel Kurul 216 Çıkarılmış Sermaye 167, 203 Çıkma Hakkı 309 Çıkmaya Katılma 309 Çift İmza 241 D Defteri Kebir 187 Değerleme Raporu 207, 210, 283 Denetçi 163 Denetçi (TTK ya Göre) 161 Denetçinin Denetimi 164 Denetçinin Seçimi 166 Denetçinin Sorumluluğu 325 Denetim 333 Denetim Raporu 170 Denetleme Elemanı 164, 169, 171 Denetleme Raporu 111

25 340 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Denetleme Şirketi 164 Denkleştirme Akçesi 144 Devralma şeklinde birleşme 103 Dolaylı Hâkimiyet 318 Dürüst Hesap Verme Ölçüsü 219 Dürüstlük Kuralı 40 E Ek Ödeme 96, 173, 285 Ek Ödeme Yükümlülüğü 173, 306 Ek Tasfiye 278 Emredici Hüküm 31, 205 Envanter 73, 163 Envanter Defteri 187 Esas Sermaye 95, 173, 203, 207, 281, 282, 284, 285, 322 Esas Sermaye Payı 284 Esas Sermaye Payları 281 Esas Sermayenin Azaltılması 173, 272 Esas Sözleşme 163, 165, 171, 205, 207, 208, 211, 267 Esas Sözleşmesi (Ana Sözleşme) 207, 284 Eşit İşlem İlkesi 244, 265 F Faaliyet Raporu 164, 165 Farklılaştırılmış Teselsül 326 Fesih Davası 205, 206, 287, 288 Finansal Tablo 163, 164, 165, 166, 169, 170, 173, 209 Finansal Tablolar 38, 189 Fonlar 270 G Gelir Tablosu 196 Genel Karar Yetersayısı 295 Genel Kurul 166, 167, 171, 173, 208, 267, 285, 286, 308 Genel Kurul Kararlarının Butlanı 231 Genel Kurul Kararlarının İptali 230 Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 187 Geri Alım 291 Görüş Vermekten Kaçınma 170 Görüş Yazısı 170 Gündem 216 Güvenden Doğan Sorumluluk 320 Güvenli Elektronik İmza 241 H Hak Düşürücü Süre 206, 288 Hâkim Şirket 317 Hâkimiyet Karinesi 318 Haklı Sebepler 57 Haklı Sebeplerle Fesih 274 Haksız Rekabet 328 Halka Açık Şirketler 167 Halktan Para Toplanması 323 Hamiline Yazılı Pay Senetleri 260 Hapis 159 Hapis Cezası 329 Hazır Bulunanlar Listesi 217 Hazırlık Dönemi Faizi 311 Hukuki Sorumluluk 325 Huzur Hakkı 246 I Iskat 255 İ İbra 253 İç Denetim 161, 165 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 269

26 Kavram Dizini 341 İdarî Para Cezası 148 İflâs Hâlinde Tasfiye 279 İflasın Ertelenmesi 249 İkincil Yükümlülükler 268 İkramiye 246 İktisap 257 İlk Envanter 195 İlmühaber 260 İmtiyazlı Pay 225 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 253 İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulu 152 İnfisah 272 İnternet Sitesi 178, 206, 334 İptal Davası 145, 231 İşlem Denetçisi 106, 128, 140, 163, 171, 172, 173, 174, 207, 209, 210, 211, 283, 286 İşlem Denetçisi Raporu 207, 210, 211, 212, 213, 283, 286 İşletme Adı 328 İşletme Konusu 225 İtibarî Değer 204, 208, 250, 267, 281, 282, 285 K Kanunî Yedek Akçeler 270 Kapanış Tasdiki 194 Kâr Dağıtımı 38 Kâr Payı Dağıtımı 310 Karşılıklı İştirak 318 Kayıtlı Sermaye 203 Kayıtlı Sermaye Sistemi 203 Kayyım 37 Kazanç Payları 290 Kısmî Bölünme 120, 122 Kitlesel Temsil 229 KOBİ TFRS 198 Kolaylaştırılmış Birleşme 115 Kollektif Ortak 48 Kollektif Şirket 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 77, 81 Kollektif Şirketin Temsili 36 Kollektif Şirketin Yönetimi 33 Komandit Şirket 28, 29, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 162, 163, 173 Komandite 79 Komandite Ortak 79, 162 Komanditer 48, 79 Komanditer Ortak 79, 80 Komisyon 239 Komite 239 Kurucu 211 Kurucular Beyanı 207, 209, 211, 283, 284, 286, 287 Kuruluş Ana Sözleşmesi 207 Kuruluş Belgeleri 207, 211 Kurumsal Temsilci 229 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 174 L Limited Şirket 95, 162, 163, 171, 173, 281, 282, 283, 284, 286, 287 Limited Şirket Genel Kurulu 288 Limited Şirket Müdürleri 298 M Merkezi Ortak Veri Tabanı 147 Murahhas Üye 239 Murakıp 161 Müdürler Kurulu Başkanı 299 Müteselsil Sorumluluk 326 N Nama Yazılı Pay Senetleri 261

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketler ile Şirket Denetimi

Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketler ile Şirket Denetimi Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim ve Limited Şirketler ile Şirket Denetimi Soner ALTAŞ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE ŞİRKET DENETİMİ TTK Tasarısına Göre

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR?

LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? LİMİTED ŞİRKET NASIL ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLÜR? Soner ALTAŞ * Öz 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu nda anonim ve limited şirket arasında belirgin farklar var iken, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3.

Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Çek Kanunu. 3. Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Çek Kanunu 3. Bası Ankara, 2010 Çek Kanunu Prof. Dr. İzzet Özgenç Hukuk Kitapları

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM YOKSUNLUK HALLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA VII XV KISALTMALAR... XXX GİRİŞ I. Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkı, 1 A. Önemi ve Tanımı 1 B. Hukuki Niteliği 3 C. Özellikleri '..". 5 1. Paya Bağlı Olması 5 2.

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi

Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Gayrimaddi Haklar ve Vergilendirilmesi Musa YILDIRIM Gelirler Başkontrolörü GAYRİMADDİ HAKLAR ve VERGİLENDİRİLMESİ Fikri Haklar (Telif Hakları) Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım Teknik Bilgi (Know-How)

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU

Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU Prof. Dr. ÖMER TEOMAN YAŞAYAN TİCARET HUKUKU [Hukukî Mütalâalar] Kitap 14: 2010-2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V [161] ACENTE Aracı Acente ile Ticaret İşleri Tellalı Arasındaki Farklılıklar- Acentelik

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS

ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT II. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT II ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı.

K A R A R. PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. KARAR NO: 2014/02 KARAR TARİHİ : 14/03/2014 B A Ş K A N..: K A R A R PLATİN KIYMETLİ MADENLER A.Ş. Yönetim Kurulu 14/03/2014 günü Saat: 10:00 da şirket merkezinde toplandı. Şirketimizin 2013 yılı OLAĞAN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Özet Bilgi Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Yapılan Açıklama Düzeltme

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır.

Bu kişilik ortaklarınkinden tamamen bağımsız bir mal varlığına sahiptir ve bir ticaret unvanına sahip olmak zorundadır. ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİ TANIM Şirket : Kişilerin belirli ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek için bir araya gelerek, emek ve varlıklarını belirledikleri ortak amacı gerçekleştirmek üzere bir sözleşme

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU

Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU Gönen ERİŞ Yargıtay Onursal Daire Başkanı Açıklamalı İçtihatlı TÜRK TİCARET KANUNU 1. CİLT (1-56. MADDELER) Ankara 2010 Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Bankaların Birleşmesi

Bankaların Birleşmesi Dr. Seda Ş. GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Türk Hukukunda Bankaların Birleşmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. Konunun

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur.

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE ) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (TTK MADDE 134-194) Öğrenciler İçin Hazırlanmış Ders Notudur. YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Yapısal Değişiklikler Birleşme (TTK m. 136-158 ve

Detaylı

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR:

KISMİ BÖLÜNME PLANI MADDE 1: KISMİ BÖLÜNMEYE KONU OLAN İŞTİRAK HİSSELERİNE AİT AÇIKLAMALAR: KISMİ BÖLÜNME PLANI Beylikdüzü Marmara Mah. Liman Cad. No:43 İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu na 162077 sicil numarası ile tescilli KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ Editörler Doç. Dr. İhsan Yıldıztekin & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan ŞİRKETLER MUHASEBESİ Yazarlar Anıl İlkem Özcan Atakan Büyükbostancı Doğan Demirci Ebru Aslantaş Hande Özolgun İsmail Kılıç Mehmet Ünal

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı