Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?"

Transkript

1 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

2

3 Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme Denetçi, İşlem Denetçisi, Özel Denetçi İnternet Sitesi Yükümlülüğü Şirketlerin Ölçek Bazında Sınıflandırılması Defter ve Belge Düzeni Finansal Tablolar ve Raporlar Şirketler Topluluğu Hukukî ve Cezaî Sorumluluk Ankara, 2011

4 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Hukuk Kitapları Dizisi: Sayfa, 16x23,5 cm. ISBN Birinci Baskı: Temmuz Sayfa Tasarımı: Ömer Candan Kapak Tasarımı: İsmail Çam 1. Kolektif Şirket 2. Komandit Şirket 3. Paylı Komandit Şirket 4. Anonim Şirket 5. Limited Şirket 6. Birleşme 7. Bölünme 8. Tür Değiştirme 9. Denetçi, İşlem Denetçisi, Özel Denetçi 10. Şirketler Topluluğu Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: 21 Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Faks: (312) Şube Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Web Adresi / Seçkin Yayıncılık Sertifika No: Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212) Baskı: Seçkin Yayıncılık, Tel: (0 312)

5 Mevlüt Dedemin ve Sultan Ninemin aziz hatıralarına

6

7 Önsöz Bilindiği gibi, hazırlıkları birkaç yıl süren ve adeta bir günde - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nun 13 Ocak 2011 tarihindeki oturumlarında- kabul edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bir başka deyişle, yeni Yasanın yürürlüğe girmesine bir yıldan fazla bir süre vardır. Oysa, konunun taraflarını şimdiden yeni Yasaya uyum ve hazırlık telaşı sarmıştır. Bununla birlikte, yeni Yasanın doğrudan kapsamına giren ilgililerin büyük bir çoğunluğunun getirilen düzenlemelerden yeterince haberdar olamadığı düşünülmektedir. Bu konuda karşılaşılan sıkıntılardan birisi yeni TTK nın özellikle Şirketler Hukukuna ilişkin ne gibi yenilikler ve değişiklikler öngördüğü hususunda genel bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik eserlerin hemen hemen hiç bulunmamasıdır. İşte bu kitap, yeni TTK nın doğrudan ilgilendirdiği şirket yöneticilerinin ve ortaklarının, denetçi olmaları öngörülen meslek mensuplarının ve hukukçuların bu konudaki bilgi taleplerini bir ölçüde de olsa karşılama gayesiyle hazırlanmıştır. Ancak, takdir edileceği üzere, 1541 maddeden ibaret olan ve halihazırda yürürlükte bulunan 6762 sayılı eski TTK nın Şirketler Hukukuna ilişkin düzenlemelerini neredeyse baştan sona değiştiren, birçok alanda da yenilikler içeren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu nun hükümlerini bir çalışmaya sığdırmak oldukça zordur. Geniş kapsamlı böyle bir çalışmanın, yeni Yasanın getirdiği düzenlemeler hakkında genel bilgi sahibi olmak isteyen okuyucularının beklentilerini karşılamayacağı da açıktır. Bu itibarla, kitabımızda yeni TTK nın Şirketler Hukukuna, özellikle de uygulamada en sık rastlanılan şirket türleri olmaları nedeniyle anonim ve limited şirketlere ilişkin temel düzenlemeleri, yeri geldikçe eski TTK ile de kıyaslanarak, genel hatları itibariyle izah edilmeye çalışılmıştır. Buna karşılık, yeni Türk Ticaret Kanunu nun konuya ilişkin düzenlemeleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler,

8 8 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? yakın zamanda Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanmış olan Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Denetimi (Denetçi, İşlem Denetçisi, Özel Denetçi), Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler ve Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler adlı eserlerimize bakabilirler. Kitabımızda, karşılaştırma yapılırken 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden geçmiş zamanlı olarak bahsedilmiştir. Bunun nedeni, eski ve yeni hükümler arasındaki farkı ortaya koymak ve bir karmaşıklığa sebebiyet vermemektir. Yoksa, anılan kullanım tarzından 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlükten kalktığı sonucu çıkarılmamalıdır. Zira, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun hükümleri 1 Temmuz 2012 tarihine- hatta bazı hükümleri 1 Mart tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Diğer eserlerimde olduğu gibi, bu kitabı hazırlarken de, oğlum Fatih ile birlikte geçireceğim o tatlı anlardan mahrum kaldım. Yine, değerli eşim Alev Şule nin güler yüzünü, desteğini ve hoşgörüsünü, her zaman olduğu gibi yanıbaşımda buldum. Her ikisine de şükran borçluyum. Kitabın, okuyuculara faydalı olması en büyük temennimdir. Saygılarımla, Soner ALTAŞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi Ankara, 11 Haziran 2011

9 İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltmalar BİRİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 1.1. ŞAHIS ŞİRKETLERİ Kollektif Şirket Kollektif Şirket Sözleşmesi Kollektif Şirketin Yönetimi Kollektif Şirket Yönetiminin Görevden Alınması Kollektif Şirketin Temsili Kollektif Şirkette Temsil Yetkisinin Kaldırılması Kollektif Şirkette Ortakların Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Kollektif Şirkette Finansal Tablolar ve Kâr Dağıtımı Kollektif Şirkette Zarar Payı Kollektif Şirkette Rekabet Yasağı Kollektif Şirketin Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu Kollektif Şirketin İflası Ortağın Kollektif Şirketten Ayrılması Kollektif Şirkette Ortağın Ölümü Ortağın İflası Haklı Sebeplerle Ortaklıktan Çıkarma Fesih İhbarı Üzerine Ortaklıktan Çıkarma Ortaklıktan Ayrılmanın Tescil ve İlan Ettirilmesi Şirketten Ayrılan Ortağın Payının Ödenmesi Alacakların İsteminde Zamanaşımı Kollektif Şirketin Sona Ermesi Kollektif Şirketin Sona Erme Sebepleri Kollektif Şirketin Genel Sona Erme Sebepleri... 54

10 10 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Kollektif Şirketin Haklı Sebepler Üzerine Sona Ermesi Kollektif Şirketin Özel Sona Erme Sebepleri Sermaye Koyma Borcunun Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Kollektif Şirketin Sona Ermesi Süresinin Dolması Nedeniyle Kollektif Şirketin Sona Ermesi Kişisel Alacaklıların Kollektif Şirketin Feshini İstemesi Sona Ermenin Tescili Kollektif Şirketin Tasfiyesi Tasfiye Memurlarının Seçimi ve Atanması Tasfiye Memurlarının Ücreti Tasfiye Memurlarının Birlikte ve Yalnız Başlarına Hareket Etmesi Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması Tasfiye Halinde Kollektif Şirketin Temsili Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu Tasfiye İşleri Yeni İşlemler Yapılması Defter Tutulması, Başlangıç Envanteri ve Bilanço Düzenlenmesi Son Bilanço Düzenlenmesi Varlıkların Paraya Çevrilmesi Paranın Bankaya Yatırılması Borçların Ödenmesi Ek Ödeme İçin Ortaklara Başvurulması Tasfiye Bakiyesinin Dağıtılması Tasfiyenin Sonu Ortakların Tasfiye İşleri Hakkında Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Komandit Şirket Komandit Şirket Sözleşmesi Komandit Şirketin Yönetimi Komandit Şirketin Temsili Komanditer Ortağın Denetleme Hakkı Komanditerin Rekabette Bulunması Komanditerin Kâr Payı Komanditer Ortağın Payını Devretmesi... 85

11 İçindekiler Komanditer Ortağın Sorumluluğu Komandite Ortağın Sorumluluğu Komandit Şirketin İflası: Ortağın Şirketten Ayrılması, Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi SERMAYE ŞİRKETLERİ Anonim Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkete Uygulanacak Hükümler Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Kuruluşu Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Sözleşmesi Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkette Yöneticilerin Görevden Alınması Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirkette Rekabet Yasağı Limited Şirket TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK UNSURLAR YTTK YA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ, BÖLÜNMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ YTTK ya Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi YTTK ya Göre Birleşme Yolları ve Birleşebilecek Şirket Türleri Birleşmede Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması Devralma Yoluyla Birleşmede Yapılacak Sermaye Artırımı Yeni Kuruluş Yoluyla Birleşmede Uygulanacak Hükümler Birleşme Sözleşmesi Birleşmede Ara Bilanço Çıkarılması Birleşme Raporu Birleşme Sözleşmesi ile Raporunun İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi Ortakların Birleşme Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Şirketlerin Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Birleşmeye Etkisi Birleşme Kararına İlişkin Yetersayılar

12 12 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Birleşmenin Tescili Kolaylaştırılmış Birleşme Usulü Birleşmede Alacaklıların ve Çalışanların Korunması: Birleşmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları Birleşmede İş İlişkilerinin Geçişi YTTK ya Göre Ticaret Şirketlerinin Bölünmesi Bölünmede Genel İlke ve Bölünmesine İzin Verilen Şirketler Bölünmede Şirket Paylarının ve Haklarının Korunması Devreden Şirketin Sermaye Azaltılmasında Uygulanmayacak Hükümler Devralan Şirket Tarafından Yapılacak Sermaye Artırımı Bölünme Çerçevesinde Yeni Bir Şirket Kurulmasında Uygulanacak Hükümler Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Planı Bölünmede Ara Bilanço Çıkarılması Bölünme Dışında Kalan Malvarlığı Bölünme Raporu Bölünme Sözleşmesinin ve Planının İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi Ortakların Bölünme Hakkında Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı Bölünmeye Katılan Şirketlerin Malvarlıklarındaki Değişikliklerin Bölünmeye Etkisi Alacaklılara Yapılacak Çağrı Alacaklıların Teminat Altına Alınması Bölünme Kararına İlişkin Yetersayılar Bölünmeye Katılan Şirketlerin Sorumluluğu Bölünmede Ortakların Kişisel Sorumluluğu Bölünmede İş İlişkilerinin Geçmesi Bölünmenin Ticaret Siciline Tescili ve Geçerlilik Kazanması YTTK ya Göre Ticaret Şirketlerinin Tür Değiştirmesi YTTK ya Göre Tür Değiştirmede Genel İlke ve Geçerli Tür Değiştirmeler Tür Değiştirmede Şirket Payının ve Haklarının Korunması Tür Değiştirmede Uygulanacak Hükümler

13 İçindekiler Tür Değiştirmede Ara Bilanço Çıkarılması Tür Değiştirme Planı Tür Değiştirme Raporu Tür Değiştirme Planının ve Raporunun İşlem Denetçisine Denetlettirilmesi Tür Değiştirmede Ortakların İnceleme Hakkı Tür Değiştirme Kararına İlişkin Yetersayılar Tür Değiştirmenin Tescili ve Geçerlilik Kazanması Tür Değiştirmede Ortakların Kişisel Sorumlulukları İş İlişkilerinin Geçmesi Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Ortaklık Paylarının ve Haklarının İncelenmesi Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarının İptali Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Sorumluluk Ticari İşletme ile İlgili Birleşme ve Tür Değiştirme YTTK YA GÖRE TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI YTTK YA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ TARAFINDAN TESCİL ETTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN HUSUSLAR YTTK YA GÖRE TİCARİ İŞLETMENİN VE ŞUBELERİNİN TESCİL ETTİRİLMESİ YTTK YA GÖRE TİCARET UNVANI İKİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA SERMAYE ŞİRKETLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEMEL YENİLİKLER 2.1. YTTK YA GÖRE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ YTTK ya Göre Denetçi Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Denetçi Olabilecekler Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Denetimin Konusu ve Kapsamı

14 14 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? YTTK ya Göre Denetçinin Seçimi ve Atanması YTTK ya Göre Denetçi Olması ve Denetim Yapması Yasaklananlar Denetçi Tarafından Düzenlenecek Rapor Türleri Denetçi Tarafından Verilecek Görüş Yazısı Türleri Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre İşlem Denetçisi YTTK ya Göre İşlem Denetçisi Olabilecekler İşlem Denetçisi Tarafından Yapılacak Denetimin Konusu ve Kapsamı YTTK ya Göre Denetçinin Denetimi SERMAYE ŞİRKETLERİNİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE SINIFLANDIRILMASI İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN DEFTER VE BELGELERE, FİNANSAL RAPORLAMAYA VE MUHASEBE STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 3.1. YTTK YA GÖRE DEFTER TUTMA YÜKÜMÜ VE TUTULACAK DEFTERLER YTTK YA GÖRE DEFTER VE BELGELERİN SAKLANMASI YTTK YA GÖRE TİCARİ DEFTER VE BELGELERİ SAKLAMA SÜRESİ YTTK YA GÖRE SAKLANMASI GEREKEN DEFTER VE BELGELERİN ZAYİ OLMASI VE ZAYİ BELGESİ ALINMASI YTTK YA GÖRE DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASDİKİ YTTK YA GÖRE ENVANTER ÇIKARMA ZORUNLULUĞU YTTK YA GÖRE AÇILIŞ BİLÂNÇOSU VE YILSONU FİNANSAL TABLOLARI

15 İçindekiler TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 4.1. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU Kapalı Anonim Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemini Seçebilmesi Sermaye Taahhütlerinin Yerine Getirilmesi Kuruluş İçin İzin Alınması Kanuna Aykırı Kuruluşun Sonuçları Tek Ortaklı Anonim Şirket Ön-Anonim Şirket Anonim Şirketin Kuruluş Belgeleri Anonim Şirketin Kuruluş Esas Sözleşmesi Kurucular Beyanı Değerleme Raporu Kuruluş Raporu YTTK NIN ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Genel Kurulun Devredilemez Görev ve Yetkileri Tek Ortaklı Anonim Şirkette Genel Kurul Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar Genel Kurul Toplantısına Davetin Usulü Çağrısız Genel Kurul Genel Kurul Toplantısının Gündemi Paysahiplerinin Genel Kurula Katılımı ve Hazır Bulunanlar Listesi

16 16 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Genel Kurul Toplantı Tutanağı Online Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları Genel Yetersayı Özel Yetersayılar Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yetersayısı Paysahiplerinin Tümünün Oybirliğini Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Şirket Sermayesinin En Az %75 ini Oluşturan Payların Sahiplerinin Veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri Hafifletilmiş Yetersayı Uygulanabilecek Kararlar Pay Sahiplerinin Oy Hakkı Oy Hakkının Doğumu Oy Hakkından Yoksunluk Pay Sahiplerinin Temsili Pay Sahiplerinin Kitlesel Temsili Organın Temsilcisi ve Bağımsız Temsilci Kurumsal Temsilci Tevdi Eden Temsilcisi Pay Sahibinin Bireysel Temsili Payın Birden Fazla Sahibinin Olması Durumunda Temsil Genel Kurul Kararlarının İptali Genel Kurul Kararlarının Butlanı ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU Tek Kişilik Yönetim Kurulu Tüzel Kişilerin Yönetim Kurulu Üyeliği

17 İçindekiler Yüksek Öğrenimli Yönetim Kurulu Üyesi Şartı Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilmeye Mani Haller Belirli Grupların Yönetim Kurulunda Temsili Zarar Sigortası Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri YTTK ya Göre Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevden Alınması Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması Yönetim Kurulunun İdare ve Temsil Yetkisi Yönetim Kurulu Üyelerinin Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü Anonim Şirketin Temsil Usulü Yönetim Kurulunun Toplantı ve Karar Yetersayısı Toplantısız Yönetim Kurulu Kararı Alınması Online Yönetim Kurulu Toplantısı Batıl Yönetim Kurulu Kararları Yönetim Kurulu Üyesinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Yönetim Kurulu Üyelerinin Katılması Yasak Olan Müzakereler Yönetim Kurulu Üyelerinin Malî Hakları Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı Rekabet Yasağı Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri Yönetim Kurulunun Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Görevleri ANONİM ŞİRKET PAYLARI Payın Asgarî İtibarî Değeri Payın Bölünmezliği

18 18 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Pay Bedelini İade Yasağı İmtiyazlı Paylar Oyda İmtiyazlı Paylar İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Pay Bedellerini Ödemeye Çağrı Pay Bedellerini Ödemede Temerrüde Düşülmesi YTTK da Öngörülen Iskat Usulü Şirketin Kendi Paylarını İktisap Veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Şirketin Kendi Paylarını Taahhüt Edememesi YTTK YA GÖRE PAY SENETLERİ Pay Senedinin Türleri Pay Senedi Çıkarılması Şirketin Tescilinden veya Sermaye Artırımından Önce Çıkarılan Pay Senetleri YTTK ya Göre Pay Senetlerinin Şekli YTTK ya Göre İlmühaber Bastırılması Pay Senetlerinin Devri Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri Pay Defteri EŞİT İŞLEM İLKESİ PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI VE ÖZEL DENETÇİ PAYSAHİPLERİNİN İKİNCİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ SERMAYENİN ARTIRILMASI RÜÇHAN HAKKI ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

19 İçindekiler ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ TASFİYE MEMURLARI ALACAKLILARI DAVET ALACAKLILARIN KORUNMASI TASFİYE BAKİYESİNİ DAĞITMA USULÜ EK TASFİYE TASFİYEDEN DÖNME ANONİM ŞİRKETİN İFLASI HALİNDE TASFİYE BEŞİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 5.1. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU Asgarî Sermaye Tutarı ve Sermayenin Ödenme Usulü Tek Ortaklı Limited Şirket Ön-Limited Şirket Limited Şirketin Kuruluş Belgeleri Başvuru Dilekçesi Şirket Sözleşmesi Kurucular Beyanı Kuruluş Raporu Değerleme Raporu Kanuna Aykırı Kuruluş ve Sonuçları YTTK YA GÖRE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURULU Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Limited Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Yetkileri Kanunen Devredilemez Yetkiler

20 20 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Şirket Sözleşmesi Gereği Devredilemez Yetkiler Tek Ortaklı Limited Şirkette Genel Kurul Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Olanlar Genel Kurul Toplantısına Çağrı Çağrısız Genel Kurul Limited Şirket Genel Kurulunun Toplantı Yapmaksızın Karar Alması Genel Kurul Toplantısının Gündemi Genel Kurul Toplantı Tutanağı Online Genel Kurul Toplantısı Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları Genel Yetersayı Özel Yetersayı Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Butlanı LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİ Şirket Yönetiminin Sözleşme ile Belirlenmesi Tüzel Kişinin Limited Şirket Müdürü Olması Limited Şirket Müdürlerinin Azli Müdürlerin Devredilemez Görev ve Yetkileri Online Müdürler Kurulu Toplantısı Müdürlerin Eşit İşlemde Bulunma Yükümlülüğü Müdürlerce veya Müdürler Kurulunca Alınan Kararlarının Butlanı Müdürlerin Bilgi Alma Hakkı Müdürlerin Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batık Olma Halindeki Görevleri Müdürlerin Riskin Erken Saptanması ve Yönetimine İlişkin Görevleri

21 İçindekiler LİMİTED ŞİRKETTE PAY SENEDİ LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEFTERİ LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BAĞLILIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE REKABET YASAĞI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ ÖZEL DENETİM İSTEME HAKKI ORTAKLIKTAN ÇIKMA HAKKI VE ÇIKMA DAVASI ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA AYRILMA AKÇESİ LİMİTED ŞİRKETLERDE KÂR PAYI DAĞITIMI HAZIRLIK DÖNEMİ FAİZİ LİMİTED ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR YILLIK FAALİYET RAPORU LİMİTED ŞİRKETLERDE YEDEK AKÇE AYRIMI LİMİTED ŞİRKETLERDE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Sözleşme Değişiklikleri İçin Gerekli Toplantı ve Karar Yetersayısı Genel Yetersayı Özel Yetersayı LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI RÜÇHAN HAKKI LİMİTED ŞİRKETLERDE ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ

22 22 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Limited Şirketin Genel Sona Erme Sebepleri Limited Şirketin Özel Sona Erme Sebepleri Limited Şirketin Tasfiyesi ALTINCI BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU 6.1. HÂKİMİYET KARİNESİ DOLAYLI HÂKİMİYET KARŞILIKLI İŞTİRAK BAĞLILIK RAPORU ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK YEDİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ SORUMLULUK HALLERİ VE CEZALAR 7.1. YTTK YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE HUKUKî SORUMLULUK Anonim Şirketlerde Hukukî Sorumluluk Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi Ayın ve İşletmelere Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması İzinsiz Olarak Halktan Para Toplanması Kurucuların, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yöneticilerin ve Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu

23 İçindekiler Denetçinin, İşlem Denetçisinin ve Özel Denetçinin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Hukuki Sorumluluk YTTK ya Göre Müteselsil Sorumluluk YTTK ya Göre İbra YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZALAR SEKİZİNCİ BÖLÜM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNUN ŞİRKETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ Kaynakça Kavram Dizini

24 Kavram Dizini A Açılış Bilançosu 196 Açılış Tasdiki 194 Adlî Para Cezası 159, 329 Aile Şirketi 222 Ana Şirket 317 Anonim Şirket 90, 95, 161, 162, 163, 164, 171, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 267, 281, 282, 283, 287 Ara Bilanço 109 Asgarî Kurucu Sayısı 206 Asgarî Sermaye 203, 281 Asgarî Sermaye Tutarı 281 Aynî Sermaye 209, 210, 211, 287, 322 Ayrılma Akçesi 173, 286, 310 Azlık 213, 267 B Bağımsız Denetim 162, 174 Bağımsız Denetim Üst Kurulu 174 Bağımsız Denetleme Kuruluşu 164 Bağımsız Temsilci 229 Bağlı Şirket 317 Bağlılık Raporu 318 Bağlılık Yükümlülüğü 307 Bakanlık Temsilcisi 221 Bankacılık Kanunu 247 Başlangıç Sermayesi 203 Başvuru Dilekçesi 283, 284 Batıl Yönetim Kurulu Kararları 243 Belirsiz Süreli Şirket 59 Bilanço 73 Bilânço 196 Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı 37 Bireysel Temsil 230 Birikimli Oy 227 Birleşme 99, 106, 163, 172 Birleşme Raporu 109, 172 Birleşme Sözleşmesi 108, 172 Birleşmeye Katılma 106, 172 Borca Batık Olma 247 Borca Batıklık 106, 172 Bölünme 119, 122, 127, 163, 172 Bölünme Planı 124 Bölünme Raporu 127 Bölünme Sözleşmesi 124, 127, 172 Butlan 205, 287 Büyük Sermaye Şirketi 175 Ç Çağrısız Genel Kurul 216 Çıkarılmış Sermaye 167, 203 Çıkma Hakkı 309 Çıkmaya Katılma 309 Çift İmza 241 D Defteri Kebir 187 Değerleme Raporu 207, 210, 283 Denetçi 163 Denetçi (TTK ya Göre) 161 Denetçinin Denetimi 164 Denetçinin Seçimi 166 Denetçinin Sorumluluğu 325 Denetim 333 Denetim Raporu 170 Denetleme Elemanı 164, 169, 171 Denetleme Raporu 111

25 340 Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Denetleme Şirketi 164 Denkleştirme Akçesi 144 Devralma şeklinde birleşme 103 Dolaylı Hâkimiyet 318 Dürüst Hesap Verme Ölçüsü 219 Dürüstlük Kuralı 40 E Ek Ödeme 96, 173, 285 Ek Ödeme Yükümlülüğü 173, 306 Ek Tasfiye 278 Emredici Hüküm 31, 205 Envanter 73, 163 Envanter Defteri 187 Esas Sermaye 95, 173, 203, 207, 281, 282, 284, 285, 322 Esas Sermaye Payı 284 Esas Sermaye Payları 281 Esas Sermayenin Azaltılması 173, 272 Esas Sözleşme 163, 165, 171, 205, 207, 208, 211, 267 Esas Sözleşmesi (Ana Sözleşme) 207, 284 Eşit İşlem İlkesi 244, 265 F Faaliyet Raporu 164, 165 Farklılaştırılmış Teselsül 326 Fesih Davası 205, 206, 287, 288 Finansal Tablo 163, 164, 165, 166, 169, 170, 173, 209 Finansal Tablolar 38, 189 Fonlar 270 G Gelir Tablosu 196 Genel Karar Yetersayısı 295 Genel Kurul 166, 167, 171, 173, 208, 267, 285, 286, 308 Genel Kurul Kararlarının Butlanı 231 Genel Kurul Kararlarının İptali 230 Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri 187 Geri Alım 291 Görüş Vermekten Kaçınma 170 Görüş Yazısı 170 Gündem 216 Güvenden Doğan Sorumluluk 320 Güvenli Elektronik İmza 241 H Hak Düşürücü Süre 206, 288 Hâkim Şirket 317 Hâkimiyet Karinesi 318 Haklı Sebepler 57 Haklı Sebeplerle Fesih 274 Haksız Rekabet 328 Halka Açık Şirketler 167 Halktan Para Toplanması 323 Hamiline Yazılı Pay Senetleri 260 Hapis 159 Hapis Cezası 329 Hazır Bulunanlar Listesi 217 Hazırlık Dönemi Faizi 311 Hukuki Sorumluluk 325 Huzur Hakkı 246 I Iskat 255 İ İbra 253 İç Denetim 161, 165 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 269

26 Kavram Dizini 341 İdarî Para Cezası 148 İflâs Hâlinde Tasfiye 279 İflasın Ertelenmesi 249 İkincil Yükümlülükler 268 İkramiye 246 İktisap 257 İlk Envanter 195 İlmühaber 260 İmtiyazlı Pay 225 İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 253 İmtiyazlı Paysahipleri Özel Kurulu 152 İnfisah 272 İnternet Sitesi 178, 206, 334 İptal Davası 145, 231 İşlem Denetçisi 106, 128, 140, 163, 171, 172, 173, 174, 207, 209, 210, 211, 283, 286 İşlem Denetçisi Raporu 207, 210, 211, 212, 213, 283, 286 İşletme Adı 328 İşletme Konusu 225 İtibarî Değer 204, 208, 250, 267, 281, 282, 285 K Kanunî Yedek Akçeler 270 Kapanış Tasdiki 194 Kâr Dağıtımı 38 Kâr Payı Dağıtımı 310 Karşılıklı İştirak 318 Kayıtlı Sermaye 203 Kayıtlı Sermaye Sistemi 203 Kayyım 37 Kazanç Payları 290 Kısmî Bölünme 120, 122 Kitlesel Temsil 229 KOBİ TFRS 198 Kolaylaştırılmış Birleşme 115 Kollektif Ortak 48 Kollektif Şirket 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 77, 81 Kollektif Şirketin Temsili 36 Kollektif Şirketin Yönetimi 33 Komandit Şirket 28, 29, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 162, 163, 173 Komandite 79 Komandite Ortak 79, 162 Komanditer 48, 79 Komanditer Ortak 79, 80 Komisyon 239 Komite 239 Kurucu 211 Kurucular Beyanı 207, 209, 211, 283, 284, 286, 287 Kuruluş Ana Sözleşmesi 207 Kuruluş Belgeleri 207, 211 Kurumsal Temsilci 229 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 174 L Limited Şirket 95, 162, 163, 171, 173, 281, 282, 283, 284, 286, 287 Limited Şirket Genel Kurulu 288 Limited Şirket Müdürleri 298 M Merkezi Ortak Veri Tabanı 147 Murahhas Üye 239 Murakıp 161 Müdürler Kurulu Başkanı 299 Müteselsil Sorumluluk 326 N Nama Yazılı Pay Senetleri 261

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri. TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka,

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL. 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt

Detaylı

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER

AV. FULYA DURU EROL. BÜLTEN Özel Sayı 2012 -Türk Ticaret Kanunu TÜRK TİCARET KANUNU I)TİCARİ İŞLETME HUKUKU NA İLİŞKİN YENİLİKLER TÜRK TİCARET KANUNU Uzun yıllar süren çalışmaların ardından 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kanun un gerekçesinde

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler:

YENİ TTK ------------------------------------------------------------------------------ Eğitimciler: YENİ TTK E Ğİ T İ M İ ------------------------------------------------------------------------------ 1 Eğitimciler: İlhan GÜNERİ Yeminli Mali Müşavir M.Necati BALCI Bağımsız Denetçi- SMMM YENİ TTK NELER

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim.

Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim. V.ÜNİTE Anonim Ortaklığın Kuruluşu, Yönetim kurulu ve Denetim. Anonim Şirket Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, borçlarından dolayı mal varlığı ile sorumlu olan, ortaklarının sorumluluğu ise taahhüt

Detaylı

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

Kurumsal Yönetim e dünyada ve ülkemizde aşağıdaki nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır: İÇİNDEKİLER 1.Giriş... 1 2.Kurumsal Yönetim... 1 3. İnternet Sitesi Ve Bilgi Toplumu... 3 4.Tek Pay Sahipli Ve Tek Ortaklı Şirket... 4 5. Şirketler Topluluğu Kavramı... 5 6. Şirketlerde Yapısal Değişiklikler...

Detaylı

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu

Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Av. Dr. Umut Kolcuoğ lu Genel Bakış I. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GİRİŞ II. III. IV. KURULUŞ YÖNETİM KURULU DENETİM V. GENEL KURUL VI. VII. VIII. PAY VE SERMAYE PAY SAHİPLERİ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER 2 Yeni

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47

İçindekiler. C.1 Yönetim Kurulu 41. C.2 Genel Kurul 47 İçindekiler A B C Genel Olarak Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Ticari İşletme Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler 04 10 30 C.1 Yönetim Kurulu 41 C.2 Genel Kurul

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD YENİTTK TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA GETİRD RDİĞİYENİLİKLER Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 1 ÖNSÖZ 6102 s. yeni TTK (yttk) Ocak 2011 de

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları

HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları HIZLANDIRILMIŞ DERS NOTU KANUN İLE BİRLİKTE OKUYUNUZ. Anonim ortaklık Önem, yarar ve sakıncaları Başlıca yararları, a. Tek başlarına işe yaramayan ve atıl durumda bulunan küçük tasarrufların bir araya

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU Dinamikler İlkeler Zorunlu Hedefler Ticari İşletme Sermaye Şirketleri 1 ISBN : 978-9944-737-10-4 GİRİŞ I. Yeni Bir Ticaret Kanunu nu Gerekli Kılan Sebepler ve Dinamikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin

Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı. 6 Haziran 2011 Mersin Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu Bilgilendirme Toplantısı 6 Haziran 2011 Mersin Timuçin Cengiz Deloitte Türkiye Aile Şirketleri Hizmetleri Direktörü 1 Gündem 14:00 14:20 14:20 16:00 Açılış konuşmaları

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı