İDARİ YAPTIRIMLARIN. Özlem Yalçınkaya ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDARİ YAPTIRIMLARIN. Özlem Yalçınkaya ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI"

Transkript

1 E-DENETİM UYGULAMASI İDARİ YAPTIRIMLARIN İZLENMESİ PROJESİ Özlem Yalçınkaya Esra Sevük ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

2 İÇERİK İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi (e-denetim) İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi (e Denetim) Uygulamasının Tanımı Neden e-denetim Uygulaması? e-denetim Uygulamasının Hedefleri e-denetim Çalışma Sistemi Uygulama Altyapısı ve Modülleri Uygulama Senaryosu

3 e-denetim Uygulamasının Tanımı Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırımların İzlenmesi Projesi e-denetim Uygulaması ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ğ bünyesinde ve Çevre Mevzuatı Kapsamında yapılmakta olan tüm denetim işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yürütülmesi ve bu sayede yapılan tüm işlemlerin l i kaydının tutulması, sorgulanması ve raporlama işlemlerini gerçekleştirilerek, Bakanlıkça Uygulanan İdari Yaptırım işlemlerinin tek bir web uygulaması üzerinden entegre bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır.

4 Neden e-denetim Uygulaması? Mevcut durumda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü kapsamında gerçekleştirilen denetim işlemleri Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren yönetmeliklere uygunluğunu herhangi bütüncül bir uygulama olmaksızın, matbu tuanaklar ve farklı ortamlarda hazırlanan raporlar ile gerçekleştirilmektedir ve dosyalanmaktadır. Denetim istatistikleri ise bu dosyalama işlemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir.

5 Neden e-denetim Uygulaması? Böylelikle; birbirinden bağımsız ğ yapılan denetim bazlı işlemlerin gerek entegrasyonlar gerekse yönlendirmelerle bütüncül bir sistemin ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıkmaktadır Çevre kanununa bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler kapsamında süreçlerin hızı ve kurumsal performansın artırılması amaçlanarak; Bakanlık bünyesinde uygulanan idari yaptırım faaliyetlerinin, mevzuat ve ilgili hükümlerine uygun şekilde çevrimiçi yürütülmesini sağlayacak bir uygulamaya ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

6 e-denetim Uygulamasının Hedefleri Proje kapsamında tespit edilen hedefler ise şunlardır; Denetim sürecinde Denetim Görevlilerinin gerçekleştirdiğitümadımlarıtüm tek bir web uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi Denetim sürecindeki raporların ve tutanakların uygulama üzerinden alınması Sahada yapılan denetim işleminin sistem tarafından yapılacak yönlendirmelerle sağlanması, Denetim Görevlilerinin sistemde tanımlaranak denetçi kartlarının uygulama üzerinden oluşturulması Denetimin altyapısını oluşturan; Denetim ile ilgili mevzuatların, Ayrıca her ilin kendi oluşturduğu ş ğ Denetim programlarının oluşturulması ş ve Denetimle konu olan tesislerin Çevre Bilgi sistemlerinde tanımlı olan bilgilerine hızlı erişimin sağlanarak denetim işlemlerine bütüncül bir yaklaşımın oluşturulması, Denetim temelinde ihtiyaç duyulan analiz ve sorgulamaların yapılabilmesi, Hizmet verimliliğinin, hızın, kalitenin yükseltilmesi, Denetim için gerekli bilgilere talep edilen sistemlerin entegre edilerek denetime bilgi sağlayacak verilere tek bir uygulama üzerinden erişim sağlanması, Veri girişlerinde MERNİS ve FBS gibi sistemlerle yapılacak entegrasyonlar ile gerçek/tüzel kişiye ait sabit bilgiler kullanılarak doğru bilgilere erişilmesi hedeflenmektedir.

7 e-denetim Kurumlararası Çalışma Sistemi VATANDAŞ İL MÜDÜRLÜKLERİ DİĞER KURUMLAR GENEL MÜDÜRLÜK ÇEVRE VE E-DENETİM ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YETKİ DEVRİ KURUMLARI

8 E-Denetim Ç Çalışma ş Sistemi ve Aktörleri İl Müdürlükleri Denetim Şube Müdürü Yetki Devri Kurumu Müdürü Denetim Görevlisi İl Müdürlükleri Denetim Görevlisi Yetki Devri Kurumu Denetim Görevlisi e DENETİM UYGULAMASI e-denetim Vatandaş Denetim Şube Müdürü

9 Uygulama WEB Adresi E-Denetim Uygulaması Çevre Bilgi Sistemi kapsamında tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulamaya giriş adresi: https://online.cevre.gov.tr tr

10 E-Denetim Uygulama Altyapısı ve Modülleri Şikayet Kabul ve Takip Modülü Denetim Görevlisi Modülü Planlama ve Risk Değerlendirme ğ Modülü Denetim Mevzuat Tanımlama Modülü Denetim Modülü İstatistik ve İzleme Modülü Faaliyet Tesis Bilgi Modülü Yetki Devri Modülü İletişim Modülü

11 netim Modülü enetim Modülü; ;Çevre mevzuatı çerçevesinde ç apılan tüm denetim konularının (Çevre enetimleri, PGD ve Seveso Denetimleri) ihtiyaçları apsamında özel oluşturulmuş altyapısı ile denetim şlemlerinin elektronik ortamda bir denetimin anımlanması ile başlayarak İdari Yaptırım soncuna adar adım adım gerçekleştirilebildiği, takip dilebildiği, sorgulanabildiği işlemleri arındırmaktadır. Denetim Modülü nde Denetim orgulama, Denetim Tanımlama, İdari Yaptırım efteri ve Denetim Tutanağı İçin Rezerv Numara

12 m Denetim Raporu İY Hayır Sürecin tim Tanımlama İşlemleri Denetim Kararı Denetim Girişii i ri Kontrol Listeleri Evet İdari Yaptırım İdari Y. Tutanağı İşlemleri Tutanağı m ğı Denetim Tutanağı İşlemleri İdari Yaptırım Defteri İşlemleri

13 ayet Kabul ve Takip Modülü ikayet Kabul ve Takip Modülü, vatandaşın ikayette bulunabildiği, farklı platformlardan elen şikayetlerin (bimer, alo181, dilekçe ile) istemde tanımlanabildiği ve uygulama üzerinde anımlanmış olan şikayetlerin denetim örevlileri tarafından takibinin yapılarak karar erme ve görevlendirme işlemlerinin ürütüldüğü modüldür.

14 netim Görevlisi Modülü enetim Görevlisi Modülü, denetim örevlilerinin kimlik bilgileri, meslek ve eğitim ilgileri ile sistemde tanımlanabildiği, kimlik artlarınınoluşturulabildiği ve sistemde tanımlı üm denetim görevlilerinin sorgulanabildiği odüldür.

15 netim Mevzuat Tanımlama Modülü enetim Mevzuat Tanımlama Modülü; denetim le ilişkili veya denetimi etkileyebilecek evzuatların ve Mahalli Çevre Kurulu ararlarının (MÇKK) tanımlanıp, orgulanabildiği, güncel mevzuat ve MÇKK ilgileri ulaşılmasınınyanı sıra sistemde anımlanmış güncel olmayan mevzuatlara da laşılmasını sağlayan işlemleri

16 nlama ve Risk Değerlendirme dülü lanlama ve Risk Değerlendirme Modülü; İl üdürlükleri ve Genel Müdürlük bazında enetim Programlarının tanımlanıp orgulanabildiği, Entegre Risk Değerlendirmesi öntemi (IRAM) kullanılarak Risk eğerlendirme İşlemlerininin ve Risk eğerlendirme Kriterlerinin tanımlandığı şlemleri barındırmaktadır.

17 aliyet/ Tesis Bilgi Modülü aaliyet/ Tesis Bilgi Modülü; denetime gidilecek irma/tesis ile ilgili Bakanlık bünyesinde alışmakta olan bilgi sistemleriyle yapılacan ntegrasyonlar ile Denetim sürecinde altlık larak kullanılabilecek verilerin gösterilmesini ağlayan modüldür. Bu modül sayesinde 14 arklı uygulamadan firmalara dair denetime veri ağlayacak bilgiler sorgulanabilmektedtir.

18 tki Devri Modülü etki Devri Modülü ile, Bakanlık tarafından evre Kanunu kapsamında çevre denetimi onusunda yetki devri yapılmış konularda, hangi urum ve kuruluşlara yetki devrinin yapıldığı anımlanıp sorgulanabilecektir. Bu modülde etki devri kurumu olarak tanımlanan urumların kullanıcıları, sistemde kendi onuları üzerinden denetim işlemlerini

19 atistik ve İzleme Modülü statistik ve İzleme Modülü; İdari Yaptırımların zlenmesi Projesi kapsamında oluşturulan erilerin sorgularına ve istatistik sonuçlarına rişilebildiği modüldür.

20 tişim Modülü letişim Modülü; Uygulama kullanıcılarının nlık mesajlaşmalarının, mesaj takibinin ve erkese mesaj gönderimi ve bilgilendirmeyi ağlayan duyuru gönderim işlemlerinin apılabildiği modüldür.

21 tem Yönetim Modülü ve Kişi Bilgileri istem Yönetim Modülü; İdari Yaptırımların zlenmesi Projesi kapsamında yetkilendirme, turum yönetimi kullanıcı operasyon işlemleri, ş hata akip işlemleri IYD Tanımlama ve Uygulama anımlamaları arayüzlerine erişilebildiği modüldür. u modül Sistem Yöneticilerinin yoğunlukla ullanılacağı bir modüldür. işibilgileri, MERNİS teni kimlik bilgilerinin

22 Rİ YAPTIRIMLARIN İZLENMESİ PROJESİ DENETİM İ UYGULAMASI gulama Senaryosu ile devam edilecektir. ŞEKKÜRLER...

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,

İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması, Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) Nedir KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RİSK ANALİZİ VE SÜREKLİ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun icra ettiği bütün faaliyetlerine yönelik risk

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i ii Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer

Detaylı

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI

e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI e-devlet PROJE ve UYGULAMALARI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ www.bilgitoplumu.gov.tr Eylül 2005 i Bu yayın tüm içeriği ile http://www.bilgitoplumu.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Detaylı

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Türkiye Kalkınma Bankası 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer yasal düzenlemelere

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ

KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ KENT BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA GRAFİK VERİLERLE NÜFUS VERİLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ M. Erkan UÇANER, Eylem KAYA Altındağ Belediyesi, Bilgi İşlem Merkezi, Altındağ, Ankara eucaner@altindag.bel.tr, ekaya@altindag.bel.tr

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI. Temmuz 2006 EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Temmuz 2006 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi ve

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/11/2006 No : 2006/11249 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/12/2006 No : 26370

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

e- - ÇED- 1 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eğitim Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 5/27/14

e- - ÇED- 1 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eğitim Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 5/27/14 DOĞAKA Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Eğitim Semineri Yrd. Doç. Dr. Ergün PEHLİVAN 28-29- Mayıs 2014 1 Çevrimiçi ÇED Süreci Yöne8mi Projesi 1.Aşama (e- ÇED - 1) 2012 yılı YaGrım Programında yer alan

Detaylı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. ZZTüm GSM Operatörlerinden

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. ZZTüm GSM Operatörlerinden 10 Nisan Özel Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı süreli yayınıdır. Nisan 2013 webmail@egm.gov.tr Polnet Forum-İlan-Eim ZZTeşkilat personelimizin intranet ortamında paylaşımlarda

Detaylı