DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI"

Transkript

1 DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER

3 Sertifikasyon Programları Hakkında DWDM Sertifikasyon Programı Eğitim Haritası Uygulama Esasları Telekomünikasyon Temel E-Öğrenme Eğitimi Ağ Uzmanlığı E-Öğrenme Eğitimi Temel Seviye (L1) Temel Seviye (L1) - Fiber İletişim Sistemleri Eğitimi Temel Seviye (L1) Kablosuz İletişim Sistemleri Eğitimi Temel Seviye (L1) DWDM Temelleri Eğitimi Temel Seviye (L1) OTN Giriş Eğitimi Temel Seviye (L1) OSN Donanımları ve Koruma Eğitimi Temel Seviye (L1) U2000 WEB LCT Kullanımı Eğitimi Operatör Seviye (L2) Operatör Seviye (L2) Network Konfigürasyonu Eğitimi Operatör Seviye (L2) Network Bakımı Eğitimi Uzman Seviye (L3) Uzman Seviye (L3) ASON I&B Eğitimi Uzman Seviye (L3) İleri Seviye Arıza Eğitimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) Profesyonel Uzman Seviye (L4) Network Yeniden Yapılandırma Eğitimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) Network Optimizasyonu Eğitimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) SOLARIS ve SYBASE Temelleri Profesyonel Uzman Seviye (L4) imanager U2000 Güvenlik ve Database Yönetimi Profesyonel Uzman Seviye (L4) imanager U2000 Rutin Bakım & Arıza Tespiti Profesyonel Uzman Seviye (L4) imanager U2000 VERITAS Yedekleme Sistemi İşletme ve Bakımı

4

5 Sertifikasyon Programları Hakkında Bilgi ve iletişim çağı olarak da adlandırılan bu yüzyılda iletişim alanında çok hızlı gelişmeler yaşanmakta ve yeni teknolojiler aracılığı ile yoğun veri transferleri gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, telekom operatörleri daha yüksek kapasiteli yeni nesil kablolu transmisyon sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu artışa paralel olarak Türk Telekom, özellikle fiber kablo transmisyon sistemleri olan SDH, DWDM teknolojilerine önemli yatırımlar gerçekleştirmiş ve yeni yatırımlara devam etmektedir. Transmisyon şebekesinin kesintisiz işletilmesi için 7/24 esasına dayalı çalışan personelin yetkinliklerinin artırılması gerekmektedir. Personelin eğitim eksikliği sonucu yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Bu anlamda Türkiye çapında Network SMC/Omurga ve R-SMC/ Bölgesel operasyonda görevli personelin değişik seviyelerde yetkinlik kazanabilmeleri maksadıyla Huawei Akademi ve TT Akademi işbirliği ile Kablolu Transmisyon Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifika Programı hayata geçirilmiştir. Bu programda seviyeler; Temel (L1), Operatör (L2), Uzman (L3) ve Profesyonel Uzman (L4) olarak belirlenmiştir. Sertifika programına dahil edilen tüm çalışanlar için seviye tespit sınavı yapılarak mevcut durumu analiz edilmekte ve yetkinliğinin hangi seviyeye çıkartılacağı bağlı olduğu yöneticileri ile görüşülerek belirlenmektedir. İçeriği Türk Telekom transmisyon şebekesinin işletme ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış bu programa ait modülleri tamamlayan katılımcılar her seviye sonunda bir sınava girerek sertifika almaya hak kazanacaklardır. Türk Telekom un ihtiyaçlarına göre özgün olarak tasarlanmış bu sertifika programının şirketimize ve çalışanlarımıza değer katmasını diler, saygılarımızı sunarız. TT AKADEMİ TELEKOMÜNİKASYON GELİŞİM MERKEZİ TEKNİK OPERASYONLAR OKULU 5

6 DWDM KABLOLU TRANSMİSYON SİSTEMLERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME SERTİFİKASYON PROGRAMI Hedef Kitle Türk Telekom network alt yapısında kullanılan Huawei DWDM sistemlerinin işletim ve bakımından sorumlu olan çalışanlar. 6

7 Eğitim Süresi 32 gün Karma Eğitim Sertifika Programının Amacı DWDM Kablolu Transmisyon Sistemleri Yetkinlik Geliştirme Sertifikasyon Programı ile Transmisyon sistemlerinin işletme, bakım ve yönetiminde görev alan Türk Telekom çalışanlarının teknik yetkinliğini sistematik çözümlerle daha yüksek seviyelere taşıyarak şirket misyon, vizyon ve stratejilerine destek olunması, DWDM sistemlerinin planlamasında, kurulumunda ve işletmesinde görev alan çalışanların bilgi ve beceri seviyesini artırarak daha kaliteli hizmet sunup müşteri memnuniyetinin artırılması, DWDM sistemlerinde görev alan bilinçli ve standartlara uygun çalışanlar ile malzeme ve iş gücü kaybının azaltılıp Şirket karlılığına katkı sağlanması, DWDM sistemlerinde görev alan çalışanların, işlerinde gerekli bilgi ve beceri seviyesine sahip olduklarını belgeleyerek yöneticilere iş gücü yönetimi konusunda katkı sağlanması, Sistemlerin sertifikalı çalışanlar tarafından planlanması, kurulması ve işletilmesiyle maksimum verim alınması amaçlanmaktadır. 7

8 EĞİTİM HARİTASI 32 Gün Profesyonel Uzman Seviye (L4) Modül 2 (NMS Modülü) Dahil e-öğrenme Eğitimleri TEMEL SEVİYE (L1) Modül 1 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 2 Saat Telekomünikasyon Temel e-öğrenme Eğitimi (1 Saat) Ağ Uzmanlığı e-öğrenme Eğitimi (1 Saat) 5 Gün Fiber İletişim Sistemleri Eğitimi Kablosuz İletişim Sistemleri Eğitimi (3 Gün) (2 Gün) 7 Gün Network Konfigürasyonu Eğitimi Network Bakımı Eğitimi (3,5 Gün) (3,5 Gün) Modül 2 DWDM Temelleri Eğitimi (0,5 Gün) OTN Giriş Eğitimi Seviye Sonu Sınavı 5 Gün (0,5 Gün) OSN Donanımları ve Koruma Eğitimi (2,5 Gün) U2000 WEB LCT Kullanımı Eğitimi (1,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 8

9 Uygulama Esasları UZMAN SEVİYE (L3) 5 Gün Modül 1 Modül 1 ASON I&B Eğitimi İleri Seviye Arıza Eğitimi Seviye Sonu Sınavı PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Network Yeniden Yapılandırma Eğitim (2,5 Gün) (2,5 Gün) (2,5 Gün) 5 Gün 5 Gün Network Optimizasyonu Eğitimi (2,5 Gün) Modül 2 (NMS Modülü) * Solaris ve Sybase Temelleri imanager U2000 Güvenlik ve Database Yönetimi (1 Gün) imanager U2000 Rutin Bakım & Arıza Tespiti (1 Gün) imanager U2000 Veritas Yedekleme Sistemi İşletme ve Bakımı (2 Gün) Seviye Sonu Sınavı (1 Gün) Sertifikasyon programı, TT Akademi Eğitim ve Gelişim Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslarına göre yürütülür. Bu esaslar kapsamında sertifika programının her seviyesi için ayrı taahhütname düzenlenir. Tüm başvurular Eğitim Sorumluları tarafından alınır. Sertifika programına başlamadan önce online seviye tespit sınavı yapılır. Sınav sonrasında çalışanların sertifika eğitim ve gelişim haritaları yöneticileri ile yapılacak görüşmelerle belirlenir. Her yüz yüze eğitim öncesinde ön test, sonrasında son test uygulanır. Seviyeleri tamamlayan katılımcılar için her seviye sonunda seviye sonu sınavı yapılır. Seviye sonu sınavlar yılda 4 kez düzenlenir. Her seviyenin başarı notu; o seviyedeki son testlerin ortalamasının %30 u ve seviye sonu sınavının da %70 i alınarak hesaplanır. Başarı notu 70 ve üzerindeyse katılımcılar ilgili seviyeye ait sertifikayı almaya hak kazanır. Profesyonel Uzman Seviyeye (L4)'ye katılım sağlayacak çalışanların, ilgili seviye öncesinde E-English e-öğrenme eğitimini ve sınavını almaları zorunludur. Daha sonra yeterlilik sınavında başarılı olunması şartı aranacaktır. * Profesyonel Uzman Seviye (L4) Modül 2 (NMS Modülü); SDH ve DWDM Sertifikasyon Programının ortak modülü olup, bu modülde yer alan eğitimlere SMC-RSMC Merkezlerinde NMS yönetiminden sorumlu olan çalışanlar dahil edilecektir. 9

10 Eğitim Süresi 1 saat TELEKOMÜNİKASYON TEMEL E-ÖĞRENME EĞİTİMİ e-öğrenme Eğitimi Eğitimin Amacı Telekomünikasyon Temel e-öğrenme Eğitimi ile katılımcıların telekomünikasyon altyapısı ve sistemleri, çalışma prensipleri, iletim ortamları, ses iletimi, bant genişliği gibi temel kavramlar ve fonksiyonel işleyiş hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır. Konu Başlıkları Telekomünikasyon Kavramları Telekomünikasyon Sistemlerinin İşleyişi Günümüz Telekomünikasyon Sistemleri İletim Ortamlarının Seçimi Ses İletimi ve Ses Bant genişliği Analog ve Dijital Bilgi Kavramı Multiplexer Sistemler 10

11 Eğitim Süresi 1 saat AĞ UZMANLIĞI E-ÖĞRENME EĞİTİMİ e-öğrenme Eğitimi Eğitimin Amacı Ağ Uzmanlığı e-öğrenme Eğitimi ile katılımcıların Network ve IP konularında giriş seviyesinde bilgi sahibi olmaları, bu sayede katılacakları diğer Network eğitimlerinde bu temel bilgileri kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Katılımcılar veri ağı, protokol kavramı, ağ cihazları, IP ve IP adresleme hakkında genel olarak bilgi sahibi olacaklardır. Konu Başlıkları Veri Ağı (Network) Kavramı Ağ Çeşitleri Protokol Kavramı OSI Referans Modeli Ağ Cihazları Sayı Sistemleri İkilik Onluk On Altılık Sayı Dönüşümleri Internet Protokolü (IP) ve IP Sınıfları IP Adresleme 11

12 Modül 1 TEMEL SEVİYE (L1) 5 Gün Fiber İletişim Sistemleri Eğitimi Kablosuz İletişim Sistemleri Eğitimi (3 Gün) (2 Gün) Modül 2 DWDM Temelleri Eğitimi (0,5 Gün) OTN Giriş Eğitimi 5 Gün (0,5 Gün) OSN Donanımları ve Koruma Eğitimi (2,5 Gün) U2000 WEB LCT Kullanımı Eğitimi (1,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 12

13 Temel Seviye (L1) Eğitimleri sonunda katılımcılar, WDM teknolojisi, transmisyon ortamı, anahtar teknolojiler hakkında temel bilgiye sahip olur, Optik transport network (OTN) hiyerarşisini, arayüz yapısını, multiplexing/ mapping (çoklama/eşleme ) prensiplerini ve bit hızlarını, overhead tanımını, farklı katmanlardaki bakım sinyallerini ve işlevlerini bilir, OSN 6800/8800 donanımlarını, ürün özelliklerini, kabinet yapısını ve kart tanımlamalarını bilir, Elektriksel ve optik katman dizilişini tanımlayabilir, Network koruma (Optic Line Protection(OLP), ODU SNCP, SW SNCP) hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olur, Network Element (NE) konfigürasyonu, kart konfigürasyonu, alarm kontrolü ve benzeri temel görevleri yerine getirebilir. 13

14 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 1 Eğitim Süresi 3 gün FİBER İLETİŞİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların transmisyon sistemlerinin bakım ve işletme esasları konusunda temel bilgileri kazanması hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Temel Kavramlar İletim Hatları SDH Sistemleri Alarmlar ve Etiketleme Fiber Optik Kablo DWDM Sistemleri DCN Kiralık Devreler 14

15 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 1 Eğitim Süresi 2 gün KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların transmisyon sistemlerinin bakım ve işletme esasları konusunda temel bilgileri kazanması hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Radyolink (R/L) Sistemleri Temel Kavramlar R/L Sistem Birimleri ve Tipleri R/L Bütçe Hesabı R/L Sinyalini Bozan Etmenler WIMAX R/L Sistem Bakımı R/L Anten ve Kule Bakımı İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Yerleşim Demontaj Türk Telekom Saha Uygulamaları 15

16 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 0,5 gün DWDM TEMELLERİ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, temel WDM kavramları ile WDM de kullanılan anahtar teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları DWDM Kavramları, İletim Modları ve Yapısı Fiber Tipleri ve Özellikleri WDM Sisteminin Ana Teknolojileri WDM Sisteminin Teknolojisinin Spesifikasyonları 16

17 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 0,5 gün OTN GİRİŞ EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, OTN çerçeve yapısı, bakım sinyalleri ve farklı katmanların fonksiyonu ile alarm ve performans olayı üretim mekanizması hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Optik İletim Hiyerarşisi OTN Arayüz Yapısı Çoklama/Eşleme Prensipleri ve Bit Hızları Başlık Tanımı Bakım Sinyalleri ve Farklı Katmanların Fonksiyonu Alarm ve Performans Olayları 17

18 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 2,5 gün OSN DONANIMLARI ve KORUMA EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, OptiX OSN 6800/8800 (OTN) teçhizatlarının sistem yapısı ve özelliklerini, kartların ana fonksiyonlarını, optik ve elektriksel kümeleme özelliğini, node ve şebeke topolojilerini tanımaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Ürün Özellikleri Kabinet Yapısı ve Subrack Tanıtımları Kart Tanıtımları Elektriksel ve Optik Katman Dizilişi Network Uygulamaları Optik Hat Koruması (OLP) OTU Kart İçi 1+1 Koruma OTU 1+1 Kart Koruması ODU1 Servisinin SNCP Koruması SW SNCP Koruma 18

19 TEMEL SEVİYE (L1) Modül 2 Eğitim Süresi 1,5 gün U2000 WEB LCT KULLANIMI EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, OptiX OSN 6800/8800(OTN) teçhizatlarına U2000 Web LCT ile bağlanıp bazı temel işlemleri yapabilmeleri hedeflenmektedir. Konu Başlıkları NE Konfigürasyonu Kart Ekleme ve silme Alarm Kontrolü Temel Bakım İşlemleri Uygulamalar U2000 Web LCT yi başlatma U2000 Web LCT temel menülerini tanıma Network elemanlarını oluşturma Network elemanlarını manuel konfigüre etme ve upload seçenekleri NE ID ve IP kontrolu ve değiştirilmesi Kart ekleme,silme ve kart konfigürasyonu Mevcut optik ve elektriksel cross connection ları görüntüleme Alarm monitörleme Warm ve cold reset atma Loopback yapma Backup/Restore 19

20 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 7 Gün Network Konfigürasyonu Eğitimi Network Bakımı Eğitimi (3,5 Gün) (3,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 20

21 Operatör Seviye (L2) Eğitimleri sonunda katılımcılar, NE ekler ve siler, NE ve kart konfigürasyonu yapabilir, Kartlar, subracklar ve NE ler arası fiber ekler ve siler, Güç ayarlarını yaparak optik /elektrik devre açar ve siler, Seçilen path'in modifiyesini, korumasız servisin korumalıya, korumalı servisin korumasıza dönüştürmeyi gerçekleştirebilir, Koruma (Optic Line Protection, ODU SNCP, SW SNCP) tanımlaması yapabilir, NMS'ten korumaların anahtarlanmasını gerçekleştirebilir, Sık karşılaşılan alarmlara ait arıza giderme prosedürünü bilir, Alarmı izleyebilir, Loopback yapabilir, NE veritabanını back-up alabilir ve restore edebilir, NMS Client kurulumu yapabilir. 21

22 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 Eğitim Süresi 3,5 gün NETWORK KONFİGÜRASYONU EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, OptiX OSN 6800/8800 (OTN) teçhizatlarına U2000 Client ile bağlanıp sistem konfigürasyonu ve yönetimi yapabilecek, koruma tanıtabilecek, çeşitli devreler açabilecek ve alarmları gözleyebilecek düzeyde bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları U2000 e Giriş ve U2000 Client Kurulumu NE ve Slave Subrack Oluşturma Optical Network Element (ONE) ve Subnetwork Oluşturma NE Datasının ve Kartların Konfigürasyonu Performans Monitörlemeyi Başlatma OCh ve Elektriksel Trailleri Oluşturma ve Operasyon Kart Korumaları Optik ve Elektriksel Katmandaki Korumalar NE Tarih/ Saatini Ayarlama Fiberleri Oluşturma Uygulamalar DCN Konfigürasyonu 22 DWDM Network Konfigürasyonu U2000 Client kurulumu Network Elemanları (NE), Optical Network Element (ONE) ve Subnetwork Oluşturma Network Elemanlarını Manuel Konfigüre Etme ve Upload Seçenekleri Mevcut NE ye Slave Subrack İlavesi Kart Ekleme ve Silme Kartların WDM Konfigürasyonu Lojik/Fizik Fiberleri Oluşturma NE Tarih/Saatini Ayarlama DCN Konfigürasyonu Performans Monitörlemeyi Başlatma Mevcut Trailleri Görüntüleme OCh Trailleri Oluşturma Mevcut OCh Trailleri, Elektriksel trailleri Görüntüleme ve Operasyon Mevcut ODU-k Elektriksel Trailleri Oluşturma Client Service Trailleri Oluşturma Mevcut Traillere Koruma Ekleme ve Kaldırma, Modifikasyon Kart Korumaları, 1+1 OTU Koruması, Optik Katmandaki Korumalar (OLP, Intraboard OTU Koruması), Elektriksel Katmandaki Korumalar(ODU-k SNCP, SW SNCP)

23 OPERATÖR SEVİYE (L2) Modül 1 Eğitim Süresi 3,5 gün NETWORK BAKIMI EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, OptiX OSN 6800/8800(OTN) teçhizatlarında çevrim yapma, performans başlatma, optik seviyeleri ölçme, koruma yönetimi, uzaktan erişim konfigürasyonu gibi bazı bakım işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Performans Yönetimi Optik Güç/Seviye Yönetimi Loopback Backup/Restore Alarm Yönetimi Software Upgrade Lokale Yetki Verme Optik ve Elektriksel Katmandaki Korumalar Kart Korumaları DCN Konfigürasyonu. Uygulamalar Performans yönetimi Optik güç/seviye yönetimi Optik seviyelerin sorgulanması, referans olarak kaydedilmesi ve ayarlanması Loopback otomatik çözülme özelliğini devre dışı bırakma ve zaman ayarlaması yapma Warm ve Cold Reset atma SCC, CF, NMS Backup/Restore Alarm yönetimi ve takibi Software download NMS üzerinden OTU larda inloop ve outloop yapma OLP ve SNCP korumalı servislerde ve 1+1 SCC ve Matrix kartlarında yedek karta anahtarlama yapma NMS ve NE ler arasındaki veri tutarlılığının kontrolü ve giderilmesi Kartlara Warm ve Cold Reset atma Sahaya yetki verme, yetki alma NE ye ping atma 23

24 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 1 ASON I&B Eğitimi 5 Gün İleri Seviye Arıza Eğitimi (2,5 Gün) (2,5 Gün) Seviye Sonu Sınavı 24

25 Uzman Seviye (L3) Eğitimleri sonunda katılımcılar, ASON standart yapısını ve mimarisini bilir. Farklı tipteki ASON servilerinin çalışma mantığını bilir. Network elemanında ASON u devreye alabilir. Farklı tipteki ASON servislerini açabilir, linkleri ve servisleri yönetebilir. ASON arızalarını giderebilir. Client servislerine ait kesinti ve bit hata arızalarını gidermede kullanılan metotlarını bilir. Performans izleme ve ıslahı yapabilir. 25

26 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 1 Eğitim Süresi 2,5 gün ASON I&B EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların, OptiX OSN 6800/8800(OTN) teçhizatlarında ASON konfigürasyonu yapma, özelliği aktif etme, ASON servisleri açma, işletme ve yönetimini yapma hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları ASON Özelliğini Network Ekipmanında Aktif Etme ASON Servislerinin Konfigürasyonu, Optimizasyonu, Bakım ve Yönetimi Link ve Servislerin Yönetimi Network Ekipmanının ASON Yönünden Kontrolü ve ASON Verisinin Yedeklenmesi Operasyonlar Öncesi Alınması Gereken Önlemler ASON Arıza Giderme Metodları Uygulamalar Geleneksel servislerin ASON servislere dönüştürülmesi ASON servislerin geleneksel servislere dönüştürülmesi Diamond servisin copper servise dönüştürülmesi ASON networkündeki anormal olayların sorgulanması Reroute un başarılı olup olmadığının kontrolü ASON rerouting özelliğini yitirmesi ve giderilmesi Link bilgisinin değiştirilmesi ASON özelliklerinin, topolojisinin, protokolünün kontrolü Kontrol düzlemi parametrelerini sorgulama Tüm networkdeki TE linklerinin kontrolü 26

27 UZMAN SEVİYE (L3) Modül 1 Eğitim Süresi 2,5 gün İLERİ SEVİYE ARIZA EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların OptiX OSN 6800/8800(OTN) teçhizatlarında ileri seviyede arıza giderme metodları hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Optik Katmanda Alarm Sinyal Akış Analizi Elektriksel Katmanda Alarm Sinyal Akış Analizi OptiX OSN 6800/8800(OTN) Arıza Giderme Metodları Optik Güce Ait Arızaların Giderilmesi Bit Hataları Multi /Single Wavelength Servis Kesintilerinin Giderilmesi ODU Seviyesindeki Servis Kesintilerin Giderilmesi Client Tarafındaki Arızanın Giderilmesi Uygulamalar Servis kesinti arızalarına müdahale Optik güç anormalliklerine müdahale Bit hatası arızalarına müdahale ECC Arızalarına müdahale 27

28 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) 5 Gün Modül 1 Network Yeniden Yapılandırma Eğitim (2,5 Gün) Network Optimizasyonu Eğitimi (2,5 Gün) Modül 2 Solaris ve Sybase Temelleri imanager U2000 Güvenlik ve Database Yönetimi 5 Gün imanager U2000 Rutin Bakım & Arıza Tespiti imanager U2000 Veritas Yedekleme Sistemi İşletme ve Bakımı Seviye Sonu Sınavı 28

29 Profesyonel Seviye (L4) Eğitimleri sonunda katılımcılar, DWDM Networkündeki korumaları yeniden yapılandırabilir. WDM kanalını, dalga boyunu ve servis yolunu yeniden yapılandırabilir. Network koruması, sisteme ait yeniden yapılandırma metotlarını uygulayabilir. DWDM Networkünde hat zayıflamasının, saçılmanın, hat kalitesinin optimizasyonunu gerçekleştirebilir. OTU kartının alış ucu performansının optimizasyonunu gerçekleştirebilir. OA gücünün optimiasyonunu ve OSNR Flatness optimizasyonunu gerçekleştirebilir. NMS Yönetimi Modülü Eğitimleri sonunda katılımcılar, NMS kullanıcılarını yaratabilir ve yönetebilir. Farklı profile sahip kullanıcıların yetkilerini düzenleyebilir. OptiX imanager U2000 veritabanının bileşenlerini tanımlayabilir ve oluşabilecek problemleri giderebilir. OptiX imanager U2000 database initialization, backup ve restore işlemlerini gerçeklestirebilir. Alarm ve performans loglarını taşıyabilir. Rutin bakım işlemlerini sıralayabilir. Günlük, haftalık ve aylık bakım çalışmalarını yürütebilir. Hata lokalizasyonunda yaygın olarak kullanılan metodları sıralayabilir. imanager U2000 sisteminin high availability çözümlerini tanımlayabilir. Veritas standby sisteminin temel konseptini ana hatlarıyla belirtebilir. Veritas volume yönetimi ve kopyalama(replication) prensiplerini tanımlayabilir. Veritas cluster yönetimi çalışma prensiplerini tanımlayabilir. Veritas sistem kurulum kontrol maddelerini listeleyebilir. 29

30 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Modül 1 Eğitim Süresi 2,5 gün NETWORK YENİDEN YAPILANDIRMA EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların OptiX OSN 6800/8800(OTN) şebekesinde sistem kapasitesinde, servis tipinde, network korumalarında yapı değişikliği gerektiğinde nasıl değişiklik yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Optix WDM Sisteminin Kapasitesini Arttırma Optix WDM Sisteminde Bit Hızı Seviyesini Arttırma Optix WDM Servis Tipinin ve Fonksiyonun Ugrade Edilmesi Optix WDM Network Korumasında Değişiklik Optix WDM Network Elemanında Değişiklik Optix WDM Dalgaboyu Ve Kanalın Değiştirilmesi Uygulamalar DWDM Network korumasının yeniden yapılandırılması Optik Hat korumanın yeniden yapılandırılması Optik kanal korumanın yeniden yapılandırılması Elektriksel katman korumanın yeniden yapılandırılması WDM kanalının yeniden yapılandırılması Dalga boyunu yeniden ayarlama Servis yolunun yeniden ayarlanması 30

31 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Modül 1 Eğitim Süresi 2,5 gün NETWORK OPTİMİZASYONU EĞİTİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların OptiX OSN 6800/8800(OTN) şebekesinde hattaki zayıflama, saçılma, hat kalitesi ve OSNR Flatness optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları WDM Netwörkünün Değerlendirilmesi ve Optimizasyonuna Giriş Optimizasyonun Amaçları Optimizasyon Proje Dizaynı Optimizasyonun Uygulanması Hat Zayıflamasının Optimizasyonu Hattaki Renksel (Chromatic) Saçılmanın Optimizasyonu Hat Kalitesinin Optimizasyonu OTU Kartının Alış Ucu Performansının Optimizasyonu OA Gücünün Optimizasyonu Optik Amplifikatör OSNR Flatness Optimizasyonu. Uygulamalar Hat zayıflamasının optimizasyonu Hattaki Renksel (Chromatic) Saçılmanın optimizasyonu Hat kalitesinin optimizasyonu OTU kartının alış ucu performansının optimizasyonu OA gücünün optimizasyonu Optik Amplifikatör OSNR Flatness optimizasyonu. 31

32 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Modül 2 (NMS Modülü) Eğitim Süresi 1 gün SOLARİS VE SYBASE TEMELLERİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların Solaris İşletim Sistemi ve Sybase Veritabanı hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Konu Başlıkları Solaris İşletim Sistemi ve Sybase Veritabanının Ana Özellikleri Sun Workstation Üzerinde Temel Bazı İşlemleri Gerçekleştirme Solaris Temel Komutlarını Tanıma Server Üzerinde Start, Shutdown İşlemlerini ve Sybase Veritabanını Backup ve Restore İşlemlerini Gerçekleştirme Temel Hataları Giderme 32

33 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Modül 2 (NMS Modülü) Eğitim Süresi 1 gün imanager U2000 GÜVENLİK VE DATABASE YÖNETİMİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların U2000 de log yönetimi, sistem ve network elemanlarına erişim kontrolü ve yönetimini gerçekleştirebilmesi, server database yönetimi ve yedek alma işlemleri gibi bilgilere sahip olmaları hedeflenmiştir. Konu Başlıkları NMS Kullanıcı Oluşturma Kullanıcı Yetkilerini Düzenleme Optix imanager U2000 Veritabanının Bileşenleri Optix imanager U2000 Database Initialization, Backup ve Restore İşlemleri Alarm ve Performans Logları Optix imanager U2000 Veritabanı Hata Çözümü 33

34 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) Modül 2 (NMS Modülü) Eğitim Süresi 1 gün imanager U2000 RUTİN BAKIM & ARIZA TESPİTİ Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların NMS Yönetiminde yaşanan problemlerin sınıflandırıp, analiz ederek, arıza ıslahı yapabilmeleri hedeflenmiştir. Konu Başlıkları Rutin Bakım İşlemleri Veritabanı Yedekleme Modları Hata Lokalizasyonunda Yaygın Olarak Kullanılan Yöntemler Optix imanager U2000 Sisteminde Olusabilecek Tipik Hataların Analizi 34

35 PROFESYONEL UZMAN SEVİYE (L4) imanager U2000 VERİTAS YEDEKLEME SİSTEMİ İŞLETME VE BAKIMI Modül 2 (NMS Modülü) Eğitim Süresi 2 gün Yüz Yüze Eğitim Eğitimin Amacı Bu eğitim ile katılımcıların Veritas yedekleme sistemi prensipleri, disk bloğu yönetimi, senkronizasyon, server geçişleri ile Veritas Cluster Server da anahtarlama konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir. Konu Başlıkları imanager U2000 Sisteminin High Availability Çözümleri Veritas Standby Sisteminin Temel Kavramları Veritas Volume Yönetimi ve Kopyalama Prensipleri Veritas Cluster Yönetimi Çalısma Prensipleri Veritas Sistem Kurulum Kontrol Maddeleri Veritas Sistemi Temel Operasyonları Veritas Sistemi Rutin Bakımı Veritas Sisteminde Hata Tespiti 35

36

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

www.stssistem.com SIEMENS ENDÜSTRİYEL PLC OTOMASYON EĞİTİMLERİ FABRİKA OTOMASYONU VE ENDÜSTRİYEL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ

www.stssistem.com SIEMENS ENDÜSTRİYEL PLC OTOMASYON EĞİTİMLERİ FABRİKA OTOMASYONU VE ENDÜSTRİYEL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ Mühendislik Eğitim Hizmetleri Otomasyon Bilgisayar Elektrik ve Elektronik San. ve TİC.LTD.ŞTİ. SIEMENS ENDÜSTRİYEL PLC OTOMASYON EĞİTİMLERİ FABRİKA OTOMASYONU VE ENDÜSTRİYEL YAZILIM ÇÖZÜMLERİ SERVİS BAKIM

Detaylı

Türk Telekom. 2010 Faaliyet Raporu 050

Türk Telekom. 2010 Faaliyet Raporu 050 2010 Faaliyet Raporu 050 Ülkemizde ve Avrupa da gerçekleştirdiğimiz dev yatırımlarla bölgemizin en büyük oyuncularından biri olmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. 2010 Faaliyet Raporu 051 TÜRKİYE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU. Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale, Bilişim Destek ve Etkileşim Merkezi Hizmetleri 2011 Yılı Faaliyet Raporu 01 Ocak 31 Aralık 2011 İÇİNDEKİLER 1 Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 2 Giriş...

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 13UY0165-5 SİSTEM YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO:00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2013 13UY0165-5 Sistem Yöneticisi ÖNSÖZ Sistem Yöneticisi (Seviye 5) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı

Detaylı

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ TEKNOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ Her Türlü Veri İletişimindeki Çözüm Ortağınız TDM, müşteri odaklı yönetimi ile müşterilerinin memnuniyetini hedeflemektedir. Müşterilerin teknik ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation

Yetkili Servis. Yetkili Servis. Certificate Installation Yetkili Servis Yetkili Servis Certificate Installation Biz Kimiz? Misyonumuz; projelerin başlangıcından, uygulama ve yönetimine kadar her aşamasında müşterilerimizin yanında olmak, güvenilir profesyonel

Detaylı

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration

Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Akıllı Şebekeler ve Entegrasyon Smart Grids and Integration Dr.-Ing. Mustafa Dönmez 1 1 BTC Business Technology Consulting AG Kurfürstendamm 33 D - 10719 Berlin Almanya mustafa.doenmez@btc-ag.com Özet

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki,

Detaylı

BİZ KİMİZ? Hakkımızda

BİZ KİMİZ? Hakkımızda T a n ı t ı m D o s y a s ı 2 0 1 2 BİZ KİMİZ? Hakkımızda NOVASIDE; kurumların bilişim teknolojilerine ilişkin tüm gereksinimlerini, farklı fikir ve bakış açılarıyla alışılagelmiş çözümlerin dışına çıkarak

Detaylı

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09

I. genel bakış 01 canias ERP... 01. Temel Veriler... 06 Sistem Yönetimi ve TROIA Geliştirme Ortamı... 09 INDUSTRIAL APPLICATION SOFTWARE ACT ACT ACT ACT ACT ACT ACT AST AST AST CLB CLB CLB AST AUT AUT AUT AUT AUT BOM BOM BOM BOM BOM BOM BOM AUT AUT AUT BUD BUD BUD BUD BUD BUD BUD CAL CAL CAL CAL CAL CAL CAL

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

RTSO BILGI GUVENLIGI POLITIKASı

RTSO BILGI GUVENLIGI POLITIKASı RTSO BİLGİ Doküman No RTSO Ya ın Tarihi 01.07.2011 GÜVENLİGİ Revi on Tarihi 01.01.2013 Rev on No 01 Sa fa 1-26 RTSO BILGI... ~ GUVENLIGI POLITIKASı. MsİLCisİ ONA YLA YAN/GENEL SEKRETER ~-~~ - RTSO BİLGİ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRK DİLİ-I (TDB 101) Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür ilişkileri, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu

Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu Enerji Verimliliği Çözüm Kataloğu 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr 3 İçerik Enerji verimliliği ile ilgili engeller ve fırsatlar 6 Dünya çapında hazırlanan yönetmelikler enerji verimliliğini bir

Detaylı

Bir Türk Dünya ya Bedeldir.

Bir Türk Dünya ya Bedeldir. Bilişim Teknolojileri, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri İnş. San.Tic. Ltd. Şti. Bir Türk Dünya ya Bedeldir. Bilişim Teknolojileri, Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri, 20 yıllık deneyimi barındıran farklı disiplinlerden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2013-2017) Ankara 2013 SUNUŞ Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 2013-2017 yıllarını kapsayan stratejik planı bu

Detaylı

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI

KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI KURUMSAL GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler Enerji Verimliliği ve Enerji Yönetimi Uygulamaları. Toplam Kalite Yönetimi. Stratejik Yönetim.. Hizmet Yönetimi Süreç Yönetimi Yalın Üretim 6 Sigma ve Temel Araçlar

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2013 YILI 1.DÖNEM BİRİM FAALİYET RAPORU İçindekiler I- GENEL BİLGİLER 3 A. Misyon ve Vizyon 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C. İdareye İlişkin Bilgiler Hata! Yer işareti

Detaylı

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ

AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ AFET DURUMUNDA KAMUDA VERİ GÜVENLİĞİ PROJE ORTAKLARI PROJE İŞTİRAKÇİLERİ Sözleşme No: İSTKA/2012/DFD/142 2 Ekip Tülay TAŞÇI Bütçe ve Planlama Daire Başkanı Ramazan BURÇAKBAŞ - Proje Sorumlusu Zeynep Deniz

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM KATALOĞU (2015)

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM KATALOĞU (2015) TÜBİTAK BİLGEM SGE SİBER GÜVENLİK ENSTİTÜSÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİ EĞİTİM KATALOĞU (2015) Sürüm 3.0 2015 TÜBİTAK BİLGEM SGE Siber Güvenlik Enstitüsü P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, Türkiye Tel: (262)

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası İÇİNDEKİLER GİRİŞ KISALTMALAR TABLOSU 1. E-POSTA POLİTİKASI 2. ŞİFRE POLİTİKASI 3. ANTİ-VİRÜS POLİTİKASI 4. İNTERNET ERİŞİM VE KULLANIM POLİTİKASI 5. SUNUCU GÜVENLİK POLİTİKASI 6. VERİTABANI GÜVENLİK POLİTİKASI

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME TEZİ CAM ÜRETİM SÜRECİNİN SCADA İLE TASARLANMASI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Birol ARİFOĞLU ANIL KAYAR 050205028 KOCAELİ-2010 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK

Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. M. Kemal ATATÜRK Üst Yönetici Sunuşu Yargıtay Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre adli yargı ilk derece mahkemelerince

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015

2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU. Ocak 2015 2011 YILI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 Ocak 2015 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Bilgi İşlem Daire

Detaylı