MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)"

Transkript

1 T.C. MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARIZA GİDERME 3 ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlğtarafndan gelitirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlğn tarih ve 269 sayl Kararile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda kademeli olarak yaygnlatrlan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarnda amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandrmaya yönelik gelitirilmiöğretim materyalleridir (Ders Notlardr). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandrmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacyla öğrenme materyali olarak hazrlanm, denenmek ve gelitirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarnda uygulanmaya balanmtr. Modüller teknolojik gelimelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandrmak koulu ile eğitim öğretim srasnda gelitirilebilir ve yaplmasönerilen değiiklikler Bakanlkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygn eğitim kurumlar, iletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulalabilirler. Baslm modüller, eğitim kurumlarnda öğrencilere ücretsiz olarak dağtlr. Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullalamaz ve ücret karlğnda satlama

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...i ÖĞRENME FAALİYETİ WİNDOWS 9X AİLESİNDE SORUN GİDERME Windows 9x Ailesi Kurulum İçin Gerekli Olan Minimum Donam Hata ve Balatma İletileri Windows 9x Balat Kipleri Hata Günlük Dosyalar Sanal Bellek ve Hatalar Sorun Gidermede Sistem Araçlar Sistem AraçlarKullanma Aygt Yöneticisini Kullanma Sistem Düzenleyicisini Kullanma Kayt Defteri (Registry) Kayt Dosyalar Kayt Yapsve Düzenleme Örnek Uygulamalar...37 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...40 ÖĞRENME FAALİYETİ WİNDOWS NT/2000 AİLESİNDE SORUN GİDERME Windows Nt/2000 Kurulum Sorunlar Kurulum İçin Gerekli Minimum Donam İhtiyaçlar Windows Nt/2000 Versiyon Yükseltme Sorunlar Versiyon Yükseltme İçin Minimum Donam İhtiyaçlar Windows 2000 Balatma Kipleri Windows 2000 Kurtarma Konsolu Cmdcons Komutu Fixmbr Komutu Fixboot Komutu UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...52 ÖĞRENME FAALİYETİ WİNDOWS XP AİLESİNDE SORUN GİDERME Windows Xp Kurulum Sorunlar Plug and Play (Tak-ve-Çaltr) Olmayan Donamlar Windows Xp Versiyon Yükseltme Sorunlar Kurulum İçin Gerekli Minimum Donam İhtiyaçlar Windows Xp Balatma Kipleri Windows Xp Kurtarma Konsolu Görev Yöneticisi UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...68 ÖĞRENME FAALİYETİ VERİLERİN YEDEKLENMESİ i

4 4.1. Windows Kayt Yedekleme ve Kurtarma Arac Yedek Alma Sihirbaz(Backup Wizard) Veri Uygulama Yedekleme ve Kurtarma Arac Ntbackup Komutu Veri Yedekleme Prosedürleri Normal Backup (Normal Yedekleme) Artan (Değien) Incremental Backup (Yedekleme) Differential Backup (Fark Yedekleme) Copy Backup (Kopyalama ile Yedekleme) Daily Backup (Günlük Yedekleme)...79 UYGULAMA FAALİYETİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...81 MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI...83 ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA...85 ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 523EO0183 ALAN Biliim Teknolojileri DAL/MESLEK Bilgisayar Teknik Servisi MODÜLÜN ADI Arza Giderme 3 MODÜLÜN TANIMI İletim sistemlerinde sorunlargiderme ile ilgili öğrenme materyalidir. SÜRE 40 / 32 ÖN KOŞUL Arza Giderme 2 modülünü almolmak YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İletim sistemleri sorunlargidermek Genel Amaç Gerekli ortam sağlandğnda, iletim istemi için imdiye kadar üretilmiolan sürümler üzerinde çalabilecek, varsa ortaya çkan sorunlartespit edebilecek ve giderebileceksiniz; ayzamanda da verilerin yedeklenmesini yapabileceksini Amaçlar Bu modül ile gerekli ortam sağlandğnda: 1. Windows 9x ailesinde oluabilecek sorunlar giderebileceksini 2. Windows NT/2000 ailesinde oluabilecek sorunlar giderebileceksini 3. Windows XP ailesinde oluabilecek sorunlar giderebileceksini 4. Windows ortamnda verilerin yedeklenmesi ilemini gerçekletirebileceksini Bilgisayar laboratuvarve bu ortamda bulunan iletim sistemi yüklü PC, iletim sistemi CD si ve yardmc programlar. Her faaliyet sonrasnda o faaliyetle ilgili değerlendirme sorularile kendi kendinizi değerlendireceksini Modül içinde ve sonunda verilen öğretici sorularla edindiğiniz bilgileri pekitirecek, uygulama örneklerini ve testleri, gerekli süre içinde tamamlayarak etkili öğrenmeyi gerçekletireceksini Srasyla aratrma yaparak, grup çalmalarna katlarak ve en son aamada alan öğretmenlerine daarak ölçme ve değerlendirme uygulamalargerçekletirini i

6 ii

7 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, İçinde bulunduğumuz çağda, gelien teknoloji özellikle biliim alanda etkisini göstermektedir. Bilindiği gibi bilgisayarn yapsdonam ve yazlmdan ibarettir. Donam alandaki gelimeler doğal olarak yazlm dünyasetkilemektedir. Donama paralel olarak yazlm da gelimektedir. Donam ve yazlm birbirini tamamlayan en önemli iki faktördür. Badöndürücü gelimelerle birlikte çeitli problemler ve arzalar ortaya çkmaktadr. Örneğin, yeni aldğz bir donam parças, kullandğz yazlma uyumlu olmayabilir. Ya da yeni çkmbir program eski sisteminizde çalmayabilir. O halde kullanacağz donam ve yazlmlar birbirine uyumlu olmalve güncelletirilmelidir. Kullandğz sistem balangç da sorunsuz çalyor olabilir. Zamanla yüklenen ve kaldrlan çeitli programlar, bulaan virüsler çeitli problemlere yol açabilir. Örneğin, bilgisayar yavalayabilir veya daha da kötüsü kilitlenme ve donma gibi sorunlara yol açabilir. Unutmamak gerekir ki bir problemin ya da arzan mutlaka bir çözüm yolu vardr. Herhangi bir arzayla karlatğz zaman öncelikle yapmaz gereken hatan kaynağ tespit etmektir. Daha sonra çözüm yollararatrmak gerekir. Çözüm yolunu bulduktan sonra gerekli olan sistem araçlar, izleme ve taaraçlarkullanarak problemi ya da hatayyok etme yoluna gitmelisini Bu modül de özellikle iletim sistemlerinde kaynaklanabilecek arzalar ve çözüm yollarüzerinde durulmutur. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALİYETİ-1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 İletim sistemi sorunlarhakknda bilgi sahibi olacak, Windows 9x ailesinde sorun giderebilecek ve Windows 9x ailesini eksiksiz tayabileceksini ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmaz gereken öncelikli aratrmalar unlardr: Windows 9x için gerekli olan minimum donam gereksinimi nelerdir? Aratr Sorun gidermede kullalan sistem araçlararatr Kayt defteri görevini aratr Aratrma sonuçlarve edindiğiniz bilgileri arkadalarzla payla 1. WİNDOWS 9X AİLESİNDE SORUN GİDERME 1.1. Windows 9x Ailesi Windows 9x dendiği zaman farklbir iletim sistemi aklmza gelebilir. Aslnda Windows 9x, Windows 95, ardndan çkan Windows 98 ve Windows 98 in devamolan versiyon Windows ME (Millennium edition) dir. Günümüzde Windows iletim sisteminin XP (experience-tecrübe), Media Center, Vista versiyonlarkullalmaktadr Kurulum İçin Gerekli Olan Minimum Donam Windows iletim sistemlerinin yazlm mimarisindeki gelimeler yeni çkan versiyonlarn daha güçlü donamlara ihtiyaç duymasgerektirmektedir. Bu nedenle iletim sistemlerinin versiyonlarn geliimi ile donam gereksinimlerinin artmasdoğru orantlolarak nitelendirilmelidir. Tablo1.1 de referans olarak Windows 98 iletim sisteminin sistem gereksinimleri verilmektedir. 3

10 Windows 98 için minimum sistem gereksinimi İlemci: 486DX / 66 MHz veya daha ileri bir ilemci Hafza: 16 MB bellek; (daha çok bellek baarmarttrr.) Sabit Sürücü: Normal yükleme yaklak olarak 195 MB bodisk alagerektirir; ancak seçtiğiniz yükleme seçeneklerine bağlolarak 120 MB ile 295 MB arasnda değiebilir. Görüntü: VGA veya daha ileri çözünürlükte monitör Çevre birimleri/ Diğer: Mouse, klavye Sürücü: CD-ROM veya DVD-ROM sürücüsü Tablo1.1: Windows98 iletim sisteminin minimum donam gereksinimi Bu sistem gereksinimleri asgari olarak iletim sisteminin çalmasiçin örnek olarak verilmitir Hata ve Balatma İletileri Windows 9x kuruluta ve kurulutan sonra çeitli hata, hata kodlar ve balatma iletilerini verebilir. Bu hatalarn bir ksmaağda belirtilmive çözüm yolaranlatlmtr. Hata: Windows u eski Windows üzerine kurduysaz kurulumdan sonra bir ey yapmaya gerek yok. Ancak Windows u farklbir dizine veya sfrdan kurduysaz kuruluileminden sonra, kullanacağz programlaryeniden kurmaz gerekir. Kurulu bittikten sonra bazdonamlar düzgün çalmayabilir. Örneğin, internete girilmiyor, sesler duyulmuyor, ekrandaki bir resim ya da görüntü kaliteli değildir. Çözüm: Bu hatalarn nedeni donamlara ait sürücüler tatlmamveya eksik tatlmtr. Sürücüleri tatmak veya güncelletirmek için Balat-Ayarlar-Denetim Masas-Sistem- Aygt yöneticisi seçeneği seçilir. Doğru tanmamya da tatlmam sürücü seçilerek Özellikler düğmesine baslr. Açlan pencereden Srasyla Sürücü- Sürücüyü Güncelletir seçeneği seçilir. Ekrana gelen yönergeler takip edilir. Yeni sürücüleri yükleyebilmek için donamlara ait disket veya CD lerin olmasgerekir. Hata: Windows u kurarken, alabilirsini Kuru çaltrdğz zaman yetersiz bellek mesaj Çözüm: Bu hatan nedeni kurulan iletim sistemi için kullalan bellek yetersiz kalyor. Örneğin, Windows Me için en az belleğin 32 MB olmasgerekiyor. Bu hatay çözmek için sistemin RAM yükseltmek gerekir. 4

11 Hata: Ekran çözünürlüğünü dengesiz davrayor. 640x480 den 800x600 e yükseltildiğinde fare oku Çözüm: Fare sürücüsü ile ekran sürücüsü arasnda bir çatma olduğunu gösteriyor. Bunun için "Bilgisayarm"a sağtklayz, Özellikler e tklayz ve Baarm sekmesini seçini Sonra Grafikler düğmesine basz ve Donam ivmesi çubuğunu bir kademe sola kaydr Fareniz düzelirse, bu bir sürücü çatmasolduğunu gösterir. Ya da fareniz bozulmuolabilir. Baka bir bilgisayarda deneyini Hata: Bilgisayar açldğnda Memory test fail hatasveriyor. Çözüm: Donamsal bir problemdir. RAM lar ilem yapmyor. RAM'lardeğitirmek gerekir. Hata: Bilgisayarm simgesi sağtklaldğnda açlan pencereden "Özellikler" komutu seçildiğinde Sistem Özellikleri penceresi ekrana gelmiyor. Ya da "Denetim Masas"ndaki sistem simgesini çift tklaldğnda "Sistem Özellikleri" penceresi ekrana gelmiyor. Çözüm: Bu problemin nedeni C:\Windows\Sytem klasöründe bulunan setupx.dll dosyasn zarar görmüveya silinmitir. Hata: Bilgisayar açlp Windows 98 logosu geçtikten sonra masa üstü geleceği srada ekran donuyor. Çözüm: Ekran kartn sürücüsünden kaynaklanan veya ekranla ilgili bir problem vardr. Bilgisayar"Güvenli" moda açz (Güvenli mod ileriki konularda anlatlmtr). Bu hataygidermek için Balat-çaltr komut satrna msconfig yazp enter ya da tamam tuuna bas Açlan pencereden Config.Sys sekmesini seçini Açlan pencereden device=c:\windows\command\display.sys con=(ega,, 1) satrn banda bulunan kutucuğun içindeki iareti kaldrp bilgisayaryeniden balat Hata: Windows kuruluu srasnda SUWIN ile balayan hata mesajlaralyorsaz aağdaki durumlardan biri söz konusu olabilir: Çözüm: Bilgisayarzda yüklü bir virüs tarama programvardr ve bu program bilgisayarn açlnda çalyordur. Bu durumda antivirüs programwindows un kuruluunu engelleyebilir. Virüs tarama programn devre dbrakmak için bilgisayarzbalangç disketiyle aç BIOS ayarlarnda virüs programaktif hale getirilmitir ve bu koruma Windows un kuruluunu engelliyordur. Sistemin BIOS ayarlarna girilerek BIOS FEATURES SETUP ksmnda bulunan Virus Warning seçeneği Disabled ederek bu ayardevre dbrak 5

12 Hata: Windows kuruluu srasnda aağdaki hata iletilerinden herhangi birini alabilirsini Standart Kip: Geçersiz DPMI dönüü Standart Kip: MS-DOS Extender Hatas Standart Kip: Hata düzenleyicisinde bilinmeyen yğlma Standart Kip: Yğn dolu Çözüm: Edit a:\config.sys yazarak(hard diskten açyorsaz Edit c:\config.sys yazarak) bu dosya içinde EMM386.EXE satrn olup olmadğna bak Bu tür bir satr varsa bu satrsiliniz ve bilgisayaryeniden balattktan sonra kuru tekrara çaltr Sorun devam ediyorsa Edit a:\config.sys yazarak (hard diskten açyorsaz Edit c:\config.sys yazarak) bu dosaya içine aağdaki satrekleyini Device=c:\windows\emm386.exe x= AOOO-FFF Bilgisayaryeniden balattktan sonra Kur u tekrar çaltr Hata: Windows kuruluu srasnda Kur un bu sürümü ile güncelletirilemeyecek bir iletim sistemi var. Windows Güncelletirmesi edinin mesajverebilir. Çözüm: Windows sürümü bir yükseltme sürümü değildir. Ya Windows un yükselme sürümünü bulup bunu yüklemeniz veya bilgisayarzdaki Windows klasörünü silerek Windows u yeniden yüklemeniz gerekir (Eski Windows klasörünü silmek istemiyorsaz move Windows Winx komutunu yaz Böylece bilgisayarzdaki Windows klasörünün ismi Winx olarak değiecek ve Windows bu klasörü göremeyeceği için yüklemeye devam edecektir). Hata: Windows 98'i kapatrken "MSGSRV32 CM8330SB.DRV'de GPF'ye neden oldu" hata iletisini alabilirsini Çözüm: C-Media CMI8330 yongasna dayanan ses kartkullayorsaz ve güncelletirilmises kartsürücüsü kullanmyorsaz Windows 98'i kapatmaya çalrken bu hata iletisi alabilirsini Bu sorunu düzeltmek için ses kartüreticinizden güncelletirilmibir ses kartsürücüsünü alp yüklemeniz gerekiyor. Hata: Bilgisayar balatldğzaman, Geçersiz VxD hata iletisi alabilirsini Çözüm: Bilgisayarzdan son zamanlarda bir program veya bileen kaldrdysaz, yeniden yükleyiniz ve uygun kaldrma aracçaltr Program veya bileen için kullalabilir kaldrma aracyoksa, kaldrmak için yönergeleri elde etmek amacyla üreticiye bavurunu Vnetsup.vxd dosyaskayp olabilir. Vnetsup.vxd dosyaskaypsa, sorunu düzeltmek için ağbileenini yükleyip kaldrabilirsini 6

13 Hata: "Kernel32.dll'de geçersiz sayfa hatasiletisini alabilirsini Çözüm: Donam ivmesi ayarz çok yüksek olabilir. Donam ivmesi, grafik donamz için istediğiniz ivmelendirme derecesini belirtir. Donam ivmesi ayarlar azaltmak bazgörüntü sorunlaraçğa çkarabilir. Görüntü bağdatrczn donam ivmesini azaltmak için: Balat'tklatz, Ayarlar'n üzerine geliniz, Denetim Masas'tklatz ve ardndan Görüntü'yü çift tklat Ayarlar sekmesinde, Gelimi'i tklat Baarm sekmesinde, Donam Hz ayaryok'a azaltmak için gösterge çubuğunu tklat Tamam'tklatz ve Denetim Masas'na dönmek için yeniden Tamam'tklat Programzçaltrmaydeneyini Hata: Windows kuruluu srasnda SUOO15 mesajalabilirsini Çözüm: Bilgisayarzda yüklü NT bulunursa bu mesaj verilerek NT bölümündeki dosyalara eriemeyeceğinizi bildirir Windows 9x Balat Kipleri Bilgisayar açldğandan itibaren Windows 9x için gerekli dosya ve sürücüler yüklenerek direkt Windows 9x ortamna girilir. Eğer Windows un önceki açlnda bir sorun olmusa Windows 9x balatma kipleri ekrana gelecektir. Windows 95, Windows 98 ve Windows ME için açlmodlarekrana gelecektir. Şimdi bu açlmodlarna göz atalm. Windows 9x (95/98/ ME) için balatma kipleri Windows 9x (95/98/ME) açlrken klavyeden F8 tuuna baslrsa balatma kipleri ekrana gelir. Ayrca Windows ta olumubir hatadan dolaybalatma kipleri ekrana gelebilir. Windows 9x (95/98/ME) Balatma kipleri unlardr Normal: Windows açlmenüsüne yanllkla girilmise "Normal" seçeneği seçilerek Windows un normal açlyapmassağlanabilir. 7

14 Günlüklü (\Bootlog.TXT): Bu seçenek kullalarak, Windows balatldğnda, Windows yüklediği bütün dosyalarn yaptğayarlarn kaydbu dosyaya (Bootlog.TXT) dosyasiçine yazar. Bu dosyan içeriğine görmek için C sürücüsü altnda Bootlog.txt dosyasaçmak gerekir. Şayet dosya görünmüyorsa dosya gizlilik özeliğine sahiptir. Gizlilik özeliğini kaldrmak için Klasör Seçeneklerinden-Gizli Dosya ve Klasörleri göster seçeneği aktif hale getirir. Bu seçenek Windows yüklenirken bazproblemler oluuyorsa kullalr. Bootlog.TXT dosyasincelenerek Init Faild veya Load Faild hatalaryazan satrlar bulunarak bozuk dosyalar tespit edilebilir. Windows açla geçiyor ve donuyorsa bu seçenek kullanarak Bootlog.TXT dosyasna bakabilirsini Güvenli Kip: Bilgisayar güvenli kipte açldğzaman Windows un balangç dosyalar, ekran kartsürücüsü, ağsürücüsü gibi birçok gelimiayarlar atlatlr. Sistemin açlmasiçin temel dosyalarla Windows güvenli kipte yüklenmiolur. Bilgisayar açlrken klavyeden F5 tuuna basarak bilgisayar güvenli modda açlr. Windows bu modda çok yavaçalr, ayrca birçok donama da bu modda ulalama Örneğin, bu moddu kullanarak Windows u açarsaz internete veya bir ağ aygtna ulaamazs Bu moddu seçtiğinizde, Windows bilgisayarzminimum özelliklerde balatmaya çalr. Böylece sorun çkaran bileenleri çoğunlukla bu bileenler yanldonam ayarlardr düzeltme imkâz olur. Sorunu giderdikten sonra Windows u tekrar normal modda balatmaz gerekir. Bu modda ekrandaki resimleri çok kötü görebilirsini Bunun nedeni herhangi bir arza ya da hata olduğunu gösterme Çünkü bu modda sadece 16 renk kullalmaktadr. Resimler ise en azndan 256 renkli bir modda en iyi görünebilir. Güvenli mod, Windows problemlerini çözmek için sk kullalan ve çözümü kolaylatran bir yoldur. Eğer Windows açlmyorsa güvenli kip kullalarak Windows a girilmeye çallr. Eğer güvenli kipte Windows a girebiliyorsaz problemi çözmek kolaydr. Yani Windows çalabilmektedir; ancak bazayarlarda problem vardr. Eğer Windows u güvenli kipte çaltramyorsaz o zaman problem daha ciddidir ve çoğu zaman Windows u yeniden kurmak gerekir. Adm Adm Onaylama: Bu seçenek kullalarak, toplu ilem dosyalarndaki satrlar kullacya sunulur. Kullacbunlar Evet (E) veya Hayr (H) ile geçebilir. Sadece Komut İstemi: Bu seçenek seçildiğinde balangç dosyalar ilenerek Bilgisayar DOS komut isteminde (C:\)açlr. Sadece Güvenli Kip Komut İstemi: Güvenli kipin özellikleri ile aydr. Soruna yol açan sürücü veya bir diğer program, Windows un sadece komut istemcisi ile açlmas 8

15 halinde, Edit (edit.com) kelime ilem programkullanabilirsini Bu seçenekle balangç dosyalaryüklemeden komut isteminde (C:\) Bilgisayar açlr. Sadece Komut İstemi ve Sadece Güvenli Kip Komut İstemi Seçenekleri Windows ME de bulunmamaktadr. Bu seçenekler sadece Windows 95/98 de bulunmaktadr. Windows 9x balatma kipleri açmak için klavye tular: F5: Windows 95/98/ME Güvenli kipte bilgisayarbalatr. Shift + F5: Windows 95/98 Komut isteminde bilgisayarbalatr. Shift + F8: Windows 95/98 adm adm onaylama kipinde bilgisayarbalatr Hata Günlük Dosyalar DrWatson: Sistemde herhangi bir hata olutuğunda sistemin o anki durumunu alan bir taaracdr. Yazlm hatalaryakalar, hatalyazlmbelirler ve nedenin ayrntlbir açklamassunar. DrWatson konuyu belirleyebilir ve yaplmasgereken ilemi önerebilir. DrWatson' kullanarak sistemin o anki durumunu oluturmak mümkündür. DrWatson çaltrmak için Balat-Çaltr-Drwatson yazdktan sonra tamam veya enter tuuna baslr. DrWatson simgesi görev çubuğunda, ekran sağalt köesinde görünecektir. Şekil 1.1 : DrWatson görev çubuğundaki simgesi Şekil.1.2 de gösterildiği üzere DrWatson görev çubuğundaki simgesi üzerine çift tklanarak DrWatson penceresi açlr. 9

16 Şekil 1. 2 : DrWatson sekmeler penceresi Hatayoluturmak için izlediğiniz admlarn bir özetini Tasekmesine yaz Dosya'yve sonra FarklKaydet'i tklayp hata günlük dosyaskaydedini Günlük dosyasn adyazz ve sonra Kaydet'i tklat Görünüm menüsünden Standart Görüntü seçeneğini seçerek sekmeleri kaldra bilirsiniz ya da GelimiGörüntü ile sekmeleri ekrana getirte bilirsini Sekmeleri tklayarak sistemle ilgili bilgi sahibi olabilirsini DrWatson tarafndan oluturulan sistem durumu, geçerli yazlm ortamn genibir resmini sunar. Sisteminizde bir sorun yoksa, sistem durumunda, herhangi normal olmayan bir ey bulunmayacaktr Sanal Bellek ve Hatalar Sanal Bellek: Bilgisayarz yetersiz RAM la çalyorsa ve o anda ek bellek gerekiyorsa, Windows sabit disk alakullanarak sistem RAM na benzetim yapar. Bu durum, sanal bellek olarak bilinir ve genellikle disk belleği dosyasolarak adlandrlr. Sabit diskte yer alan ve Windows un belleğe sğmayan program parçalarve veri dosyalarsaklamak için kullandğgizli bir dosyadr. Disk belleği dosyasve fiziksel bellek veya diğer adyla RAM sanal belleği oluturur. Windows gereksinimlerine göre verileri disk belleği dosyasndan belleğe ve yeni verilere yer açmak için bellekten disk belleği dosyasna tar. Disk belleği dosyastakas (win386.swp) dosyasolarak da bilinir. 10

17 Sanal bellek kullamen iyi duruma getirmek için ayrlacak alabirden çok sürücüye bölünüz ve yavaçalan veya yoğun olarak eriilen sürücülerden kaldr En iyi sonucu almak için, sanal bellek alaolabildiğince çok fiziksel sabit sürücü arasnda bölütürünü Sanal belleğe ulamak için aağdaki sra takip edilir Masa üstünde bulunan bilgisayarm simgesine sağ tklalr. gösterilen açlan pencereden "Özellikler" komutu seçilir. Şekil 1.3'te Şekil 1. 3: Bilgisayarm özellikler penceresi Ekrana gelen sistem özellikleri penceresinden önce Baarm sekmesi ve sonra Şekil 1.4 te gösterilen Sanal Bellek sekmesi tklalr. Şekil 1. 4: Sistem özellikleri penceresi 11

18 Son olarak Şekil 1.5 te gösterilen sanal bellek ayarlarformu ekrana gelir. Sanal bellek ayarlarn açklanmas Şekil 1. 5: Sanal bellek ayarlar penceresi Sanal bellek ayarlarwindows yönetsin (Önerilen): Bilgisayarn fazladan bellek olarak kullanabileceği sabit disk alamiktariçin varsaylan ayarlarkullar. Sürekli bu seçeneğin kullalmasönerilir. Takas (win386.swp) dosyasdinamik olarak büyür ya da küçülür. Bu seçenek kullaldğnda minimum boyut sfr, maksimumu boyut sabit diskin olabileceği en büyük boyutu olur. Sanal bellek ayarlarkendim belirleyeyim: Bilgisayarn fazladan bellek olarak kullana- bileceği sabit disk ayarlarn yönetmesine izin verir. Sabit disk: Sanal bellek için kullanmak istenilen sürücü ve boalan miktarbelirtir. En az: Sanal bellek için kullanmak istenilen en küçük sabit disk alabelirtmek için kullalr. En çok: Sanal bellek için kullanmak istenilen en büyük sabit disk alabelirtmek için kullalr. Sanal belleği devreden çkar: Sanal belleği devre dbrakr. Bilgisayardaki baarm önemli derecede düer. Büyük programlar çaltrlamayabilir. Bu seçenek önerilme 12

19 Sanal bellek hatalarve çözümleri Bellek Yetersiz: Kendi sanal bellek ayarlarzyönetiyorsaz, bilgisayarz yeniden balattğzda sorunlarz olabilir, bilgisayarz doğru olarak çalmayabilir veya bir programçaltrmak istediğinizde Bellek Yetersiz veya benzeri hata iletileri alabilirsini Bu hataygiderme için Windows 95/98'in sanal bellek ayarlarzyönetsin seçeneğini seçini Bir program çalrken veya bir programbalatrken Bellek Bitti hata iletisi: Sabit diskinizde sanal bellek için yeterli boalan var m? Windows 9x RAM gibi göstermek için sabit disk alasanal bellek sayfalama dosyasolarak gösterir. Windows sanal bellek sayfalama dosyasn hangi sürücüde olduğunu belirlemek için: Balat'tklatz, Bul'u iaretleyiniz ve sonra Dosyalar ve Klasörler'i tklat Ad kutusuna Win386.swp yaz Ara bölümünde, Bilgisayarm'seçiniz ve sonra Şimdi Bul'u tklat Windows sanal bellek sayfalama dosyasn bulunduğu sürücüde bodisk ala arttr Sistem Özellikleri, bilgisayarmda üzerine yüklenenden daha az bellek olduğunu gösteriyor: Sanal bellek aygtram'in bir bölümünü kullayor olabilir. Sanal bellek aygtn System.ini dosyasndan yüklenip yüklenmediğini belirlemek için Balat've Çaltr'tklat Aç kutusuna Msconfig.exe yazn ve Tamam'tklat Genel sekmesinde Seçmeli Balangç'seçmek için tklat System.ini dosyasile onay kutusunu temizlemek için tklat Tamam've bilgisayarzyeniden balatmak için uyarldğzda Evet'i tklat Bilgisayarzyeniden balattktan sonra ekraz doğru bellek miktargösteriyor mu? Gösteriyorsa problem çözülmüdemektir. Takas dosyas: Win386.swp dosyasdr. Windows bu dosyan büyüklüğünü otomatik olarak ayarlar. Bu dosya dinamik bir yapya sahiptir. 13

20 1.2. Sorun Gidermede Sistem Araçlar Sistem AraçlarKullanma Event Viewer (Olay Görüntüleyici) Sistem ve uygulama hatalarn kaydedildiği bir log sistemidir. Yani sistemde meydana gelen her bir "olay" raporlayabilir. Bu kaytlar incelemenizi sağlayan program Event Viewer'dr. Olay Görüntüleyicisi ile kullaclar, Uygulama, Güvenlik ve Sistem günlüklerinde kaydedilmiolan olaylarizleyebilir. Örneğin, Windows un balamasbir olaydr, bir program ile çalrken programn geçersiz ilem yürütüp kapanmas; yani çkmasbir olaydr. Ağkartn kablonun bağl olduğunu tespit etmesi bir olaydr. Ağüzerinden bir kullacn sizin bilgisayarna bağlanmas, bağlantskesmesi vb. hepsi bir olaya örnek olarak verilebilir. Event Viewer programçaltrmak için Balat-Denetim Masas-Yönetimsel araçlar-olay Görüntüleyicisi ya da Balat- Çaltr penceresine eventvwr yazdktan sonra enter ya da tamam tklayarak Event Viewer programçaltr Event Viewer programçaltrldktan sonra Şekil 1.6 daki Event Viewer penceresi ekrana gelir. Şekil 1. 6: Olay görüntüleyicisi (Event Viewer) penceresi 14

21 Event Viewer'da üç farklkayt alabulunur Uygulama: Windows dndaki diğer programlar, kendi ileyileriyle ilgili kaytlar burada tutarlar. Güvenlik: Güvenlikle ilgili olaylarburada kaydeder. İstem: Windows'da oluan donam (aygtlarla) ve yazlm hatalarkaydeder. Sistem ve Uygulama kayt alanlarnda üç farklkayt tipi bulunmaktadr Hata Bilgi Uyar : Hata kayt tipini belirtir ve kesinlikle kontrol edilmelidir. : Bilgi kayt tipini belirtir ve bilgi amaçlkaytlartutar. : Uyarkayt tipini belirtir ve kontrol edilmesinde yarar vardr. Şekil 1.7'de hata bilgi ve uyarlar gösterilmektedir. Şekil 1. 7: Olay görüntüleyicisi (Event Viewer) penceresi 15

22 Event'lerin incelenmesi Event Viewer penceresinde Kaynak sütunu event'in olutuğu uygulamaybelirtir. Bir kaç event'i inceleyelim. Şekil 1. 8: Olay görüntüleyicisi penceresinde bir parça Şekil 1.8 de kaynak alanda "eventlog" yazyor; yani bu olaylar, kaytlartutan servisin kendisine aittir. Event'leri kaydedebilmesi için önce bu servisin kendisinin balamasgerekiyor. Kaparken de son event her zaman event servisinin durmasolaydr. Eğer bu olay kaytlarn arasnda yoksa bilgisayar normal yollardan kapanmamdemektir değerinin bulunduğu satr üzerine sağtklay Açlan pencereden "Özellikler" komutunu seçini Aağda görüldüğü gibi bilgi özellikleri penceresi ekrana gelir. Şekil 1. 9: EventLog bilgi özellikleri penceresi Şekil 1.9 da EventLog yani event'leri kaydeden servisin kendisinin ürettiği 6006 kodlu kayt gösterilmektedir. Olay günlüğü hizmeti durduruldu. Bilgisayar kapanmadan önce kaydedilen son olaydr. 16

23 6005 değerinin bulunduğu satr üzerine sağtklay Açlan pencereden Özellikler komutunu seçini Şekil 1.10'da görüldüğü gibi bilgi özellikleri penceresi ekrana gelir. Şekil 1. 10: EventLog bilgi özellikleri penceresi balatld. Windows açlrken ilk kaydedilen olay, 6005 kodlu olay günlüğü hizmeti Uzun süreli log'lama için Eğer uzun bir süre için log'lama; yani kaytlarn tutulmasistiyorsaz baz ayarlamalar yapmanls Bunun için Sistem üzerine sağ tklayp özellikler komutu seçerseniz Şekil 1.11 de gösterilen pencere ekrana gelir. Şekil 1. 11: EventLog sistem özellikleri penceresi 17

24 Varsaylan ayarlarda kayt listesi srldr ve 7 gün sonra ilk yaplan kayt silinir. Bu ekilde, sadece geçen 7 günün kaytlargörebilirsini En büyük günlük boyutu değerini arttrp, Gerektiğinde olaylarn üzerine yaz seçeneğine seçerseniz, kaytlarn tutulduğu dosya boyutu sizin belirlediğiniz düzeye gelene kadar kayt tutar Kayt Defteri Tarama (Scanreg) Scanreg: Kaydzve sistem yaplandrma dosyalarn yedeğini alan Windows kayt denetleyicisidir. Bilgisayar Windows a giremeyecek kadar bozulmusa yedekleri geri almak için bavurulan bir komuttur. Kullam Komut satrna (c:\>) Scanreg [/ <Seçenek>] ifadesi yazlr ve enter tuunu baslr. Scanreg komutuyla kullalan önemli parametreler (Seçenekler) unlardr. /?: Komutun nasl kullanacağgörüntüler. /Backup: Kaydve ilgili sistem yaplandrma dosyalaryedekler. /Restore: Geri yükleme için bir yedek seçimi için kullalr. Daha önce sistemin yedeği oluturmaz gerekiyor. /Fix: Kayt bilgilerini onarr. /Opt: Registry deki kullalmayan alanlarsiler Disk Birletirme (Defrag) Disk birletirme ilemi, sabit disk üzerinde bakm yapmak anlamna gelir. Uzun zaman kullalan sabit disk üzerinde çok sayda dosya yazlmtr. Zaman içinde tekrar okunan ve yazlan dosyalarn disk yüzeyine dağlma riskleri vardr. Bu dağlma (fragmentation) zamanla sabit diskin okuma/yazma performanskötü yönde etkiler Disk Defragmenter (Defrag.exe) programdisk üzerindeki mevcut dosyalarve kullalmayan alanlaryeniden düzenleyerek sabit diskin etkin bir biçimde kullalmas sağlar. Bu ilem sonucunda dosyalar bir bütün halinde düzenlenir. Disk Birletiricisi, yerel birimleri çözümler ve parçalanmdosyalarla klasörleri, kesintisiz tek bir alan kaplayacak ekilde birletirir. Bunun sonucunda, sisteminiz, dosya ve klasörlere erime ve yenilerini saklama ilemlerini daha verimli biçimde gerçekletirebilir. Disk Birletiricisi dosya ve klasörlerinizi birletirdiğinde birimdeki boalan da birletirilmiolur ve yeni dosyalarn parçalanma olaslğazalr. Böylelikle disk okuma ileminde sürücü kafalarfazla manevra yapmadan okuma ilemini gerçekletireceğinden verilerin okunmas hzlar. Şu kartrlmamalki "Hard Diskin" okuma ve yazma hznda değiiklik olma 18

25 Birletirme ileminin süresi, birimin büyüklüğü, birimdeki dosyalarn saysve büyüklüğü, parçalanma miktarve kullalabilir yerel sistem kaynaklargibi çeitli etkenlere bağldr. Disk Defragmenter (Disk Birletirme) programçaltrmak Balat-Programlar-Donatlar seçeneğini seçini Gelen pencereden Sistem Araçlariaret edini Son olarak Disk Birletirici tklayz; ya da Balat-Çaltr penceresine defrag.exe yazp enter ya da tamam tklatrsaz disk birletirme program çaltrrs Disk birletiricisi penceresi "Disk Birletiricisi" programçaltrlrsa ekrana iki pencere gelir. Üst bölümde yerel bilgisayardaki birimler listelenir. Şekil 1.12 de gösterilen formda birletirilecek olan sürücü seçilir. Şekil 1. 12: Defrag sürücü seçme penceresi Şekil 1.13'de gösterildiği üzere birimin parçalanma miktargösteren bir grafik görüntülenir. AyrntlarGöster seçeneği seçilirse açlan pencereden görüntü renkleri, birimin durumunu yaklak olarak görüntüler. Görüntü Renkleri Krmzbölgeler parçalanmdosyalargösterir. Mavi bölgeler sürekli (Parçalanmam) dosyalargösterir. 19

26 Beyaz alanlar ise birimdeki boalagösterir. Yeil alanlar Disk Birletiricisi tarafndan yeri değitirilemeyen sistem dosyalar gösterir. Şekil 1. 13: Defrag sürücü birletirme penceresi AyrntlarGöster açlan pencereden Gösterge seçeneği seçilirse ekrana Şekil 1.14 te gösterilen birletirme göstergesi gelir. Komut satrndan disk birletirme Şekil 1. 14: Defrag birletirme göstergesi Komut satrndan disk birletirmeyi kullanmak için bilgisayarms-dos moddunda açmak gerekir. Defrag için komut saturaracwindows XP/ W2K3 ten itibaren gelimitir. 20

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır.

Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır. Registry: Windows un bütün ayarlarının tutulduğu bir veri tabanıdır. Widows un çalışmasında birinci sırada önem taşıyan dosyalardan biriside Registry olarak bilinen kayıt veri tabanıdır. Win.3x sistemlerinde

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır.

Evrak Ekle. Kurum İçi Giden Evrak Ekleme. Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. Evrak Ekle Kurum İçi Giden Evrak Ekleme Kırmızı renker; doldurulması zorunlu alanları ifade etmektedir. İleri Geri tarihli işlem yapılamamaktadır. İçyazı No sistem tarafından otomatik verilmekte, müdahale

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Setup Yardımcı Programı

Setup Yardımcı Programı Setup Yardımcı Programı Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, sahibinin ticari markasıdır ve Hewlett-Packard Company tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır.

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2. Belirlediğiniz işletim sisteminin kurulumunu yapabileceksiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ 2. Belirlediğiniz işletim sisteminin kurulumunu yapabileceksiniz. AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 Belirlediğiniz iletim sisteminin kurulumunu yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu faaliyet öncesinde hazırlık amaçlıolarak u ilemleri yapmalısız. Konularda bazı kelimelerin

Detaylı

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011

VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU 23.04.2011 VER TABANI VE STANDART DOSYA PLANI KURULUM KLAVUZU Saydam Yaz m 23.04.2011 www.saydamyazilim.com Tel : 0232 369 54 64 66 Fax : 0232 369 71 69 Sayfa 1 Birinci bölümde s r kurulum yap lmas için öncelikle

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS.

Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS. Windows 2000 veya XP kurarken dosya sistemini seçmeniz gerekir. Ya FAT32 dosya sistemini kullanırsınız ya da NTFS. NTFS'nin FAT32'ye göre sağladığı bir çok avantajı vardır. Diski daha verimli kullanır.

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

Bu kitapta adı geçen tüm donanım ve yazılım isimlerinin neredeyse tümü tescilli markalardır veya en azından tescilli markalar olarak algılanmalıdır.

Bu kitapta adı geçen tüm donanım ve yazılım isimlerinin neredeyse tümü tescilli markalardır veya en azından tescilli markalar olarak algılanmalıdır. Die Deutsche Bibliothek - CIP Tescili Bu yayına ait kapak sayfa bilgileri Deutsche Bibliothek den temin edilebilir. Bu kitapta yayımlanan bilgilerle baýlantılı olası patent hakları ayrıca belirtilmemitir.

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU. OkulNET Kullanım Kılavuzu İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU VE ORTAOKULU OkulNET Kullanım Kılavuzu EKİM 2012 1 İçindekiler GİRİŞ...3 ANASAYFA...3 EĞİTİM...4 SINAVLAR...6 ŞUBEM...9 KİŞİSEL BİLGİLER...10 AJANDA...10

Detaylı

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme

Laboratuvar Çalışması Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Laboratuvar Çalışması 1.3.2 Veri Depolama Kapasitesini Belirleme Hedefler PC'deki RAM miktarını (MB cinsinden) belirleme. PC de takılı olan sabit diskin boyutunu (GB cinsinden) belirleme. Sabit diskteki

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Temel Bilgisayar kullanımı

Temel Bilgisayar kullanımı Temel Bilgisayar kullanımı Bu kısımda öğreneceğimiz bilgiler Bilgisayarı Açma Kapama Bilgisayarı yeniden başlatma Yanıt vermeyen programı kapatma Masaüstü ekranını tanıyalım Bilgisayarı Açma Reset Güç

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu

Backup Premium Hızlı Başlangıç Kullanım Kılavuzu Hakkında Memeo Backup Premium, karmaşık dijital dünya için basit bir yedekleme çözümüdür. Memeo Backup Premium değerli ve önem verdiğiniz belgelerinizi otomatik olarak yedekleyerek, istediğiniz zaman dosyalarınızı

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe

Türkçe. Güvenlik bilgileri. Türkçe Bu kılavuzda ele alınan konular: "Güvenlik bilgileri" sayfa 53. "Kurulum sorunlarını giderme" sayfa 54. "Daha fazla bilgi alma" sayfa 58. Güvenlik bilgileri Sadece bu ürünle birlikte sağlanan güç kaynağı

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru

ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta. Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Ders Notları 4. Hafta Öğr. Gör. Dr. Barış Doğru Konular 1.) İşletim sistemlerine giriş 2.) Bilgisayar Ortamı ve Temelİşlemler * Arayüzü tanıma * Simgelerle çalışma

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI. Enformatik Bölümü TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI Enformatik Bölümü - Bilgisayarın tanımı ve tarihçesi Bilgisayar, belirli komutlara göre veri işleyen ve depolayan bir makinedir. İlk bilgisayar 1950 yılında yapılmıştır.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SMO 103 4. HAFTA Bilgisayar Kullanımı Ve Dosya Yönetimi Bilgisayar cihazı Masaüstü Dosya yönetimi BİLGİSAYAR CİHAZI Kullanıcıdan aldığı veri yada bilgilerle istenilen doğrultuda işlem

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu

Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Computer Setup (Bilgisayar Kurulumu) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth, mülkiyeti marka sahibine ait olan ve Hewlett-Packard Company tarafından lisansla

Detaylı

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU

AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU AĞ ÜZERİNDEN YAZICI ve TARAYICI TANIMLAMA KLAVUZU A-) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 1-) Cihazınızın panelinden Sistem Yöneticisi menüsünden ağ ayarlarınızın yapılandırılmış olması gerekmektedir. Kurulumu yapan

Detaylı

DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ

DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ DERS: MESLEKİ BİLGİSAYAR MODÜL -2: İŞLETİM SİSTEMİNDE MASA ÜSTÜ Yazılım (Software) Yazılımlar, bilgisayarları amaçlarımız doğrultusunda kullanabilmemiz için geliştirilmiş programlardır. Yazılımlar kendi

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar.

Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas n sa lar. BiberPOS Ana Menüsü: Sipari Al: Sipari alma ve ödeme i lemleri yap l r Kapat: Program kapat r. Tan mlar: Ürün tan mlar, Kategori tan mlar, Ödeme seçenekleri, Salon yerle im düzeni tan mlar n n yap lmas

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7/8/8.1 DA-70159 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede

Detaylı

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu

Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Güncelleştirmesi Adım Adım Kılavuzu Windows 8.1 Yükleme ve Güncelleştirme BIOS yazılımını, uygulamaları, sürücüleri güncelleştirme ve Windows Update'i çalıştırma Yükleme türünü seçme Windows

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

KWorld PlusTV Analog USB Stick

KWorld PlusTV Analog USB Stick KWorld PlusTV Analog USB Stick PlusTV Analog USB Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.5 Bölüm 1 : PlusTV Analog USB Stick Donanım Kurulumu Kurulum...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

İşletim Sistemleri Kurulumu

İşletim Sistemleri Kurulumu İşletim Sistemi Kurulumu Öğrt. Gör. Alper Aslan Bilgisayar Büro Programları İşletim Sistemi Kurulumu BIOS BIOS Ayarları Hata Mesajları İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri Kurulumu Öğrt. Gör. Alper ASLAN

Detaylı

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158

USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ. Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 USB SERİ DÖNÜŞTÜRÜCÜ Hızlı Kurulum Kılavuzu Windows 7 DA-70158 Adım 1: Bu ürünün Sürücü CD sini CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Cihazı, bilgisayarınızın boş bir USB bağlantı noktasına takın. Adım 2: Mevcut

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari

Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari Touchstone Kisisel-Egitim Sürümü Level 2 DVD-ROM ve Video DVD talimatlari ve bilinen teknik konulari DVD-ROM u kullanma Touchstone Self Study DVD-ROM Kopyasını iki şekilde çalıştırabilirsiniz: 1. Programı

Detaylı

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S)

SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) Tar m ve Köyi leri Bakanl Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü ü SU ÜRÜNLER B LG S STEM (SUB S) SEY R DEFTER LK ALICI VE SATI B LD R MLER N N SUB S E KAYDED LMES NE L K N B LG NOTU ANKARA-2008 13 A ustos Per

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01. Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 01.02.2016 Sayı: 2016/01 Konu: E-DEFTER GÖRÜNTÜLEYİCİ PROGRAMI İLE SÖZ KONUSU PROGRAMA İLİŞKİN KULLANIM KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi Başkanlığı nın www.edefter.gov.tr internet

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama

SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama SMART Board EĞİTİMLERİ(sürüm:10) 2. Aşama Bölüm 1:Araç çubuğu Yan sekmeler Yandaki araç çubuğu üzerinde dört adet sekme vardır. Sayfa Düzenleyiciye basarak oluşturduğunuz/oluşturacağınız sayfaları küçük

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu

HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu HP Color LaserJet CM3530 MFP Serisi Analog Fax Accessory 500 Send Fax Sürücüsü Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği

Detaylı

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9

Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 Ö RENME FAAL YET 9 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yaz l m ile çal ma esnas nda zaman iyi kullanmak için makro haz rlayabileceksiniz. ARA TIRMA Sürekli tekrar n yapt n zi lemlere

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir.

Bu düğme tıklandığında karşınıza yandaki gibi bir diyalog kutusu daha gelecektir. Bu diyalog kutusunda Windows XP de 5 diğer sürümlerinde 6 sekme bulunmaktadır. Temalar sekmesi pencerelerin görünümlerini ayarlamak amacıyla kullanılmaktadır. Tema Bölümünden kutusunun sol tarafındaki

Detaylı

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş)

ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) ednet.living Hızlı Kurulum Kılavuzu 84290 84291 84292 84290 ednet.living Başlangıç Seti (1 Adet WiFi Ana Birimi + 1 Adet İç Mekan Akıllı Fiş) WiFi Ana Birimi İç Mekan Akıllı Fiş 84291 ednet.living İç Mekan

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı