12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir"

Transkript

1 -A TEST izik Bilimine Giriş AZANIM AVRAMA TEST. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti B) Zaman C) Sıcaklık D) Hız E) Uzunluk A) Hız B) İvme C) ütle D) Enerji E) Mmentum. Aşağıda verilen büyüklük ve SI birim sistemindeki eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Uzunluk metre B) Zaman saniye C) Ağırlık kilgram D) Sıcaklık elvin E) Elektrik Akımı Amper ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. İvme birim zamandaki hız değişimidir. diyen bir bilim insanının bundan snra izleyeceği bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A) ntrllü Deney B) Hiptez C) Veri Tplama D) Teri E) Yasa. Ölçme aracı ile ölçülen büyüklük eşleştirmeleri aşağıdaki gibidir. I. Mezura Uzunluk II. Dinammetre ütle III. Ampermetre tansiyel ark Buna göre, bu eşleştirmelerinden hangileri dğrudur? 6. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? A) Enerji B) Uzunluk C) ütle D) Ağırlık E) Sıcaklık

2 TEST -A izik Bilimine Giriş 7. Ölçülen değer ile gerçek değer arasındaki farka... denir. Yukarıdaki tanımda bş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir? A) Ölçme yöntemi B) Ölçmede hata C) Ölçmede değişkenlik D) Ölçmede tutarsızlık E) Ölçmede sabitlik 0. Aşağıdaki verilen gözlemlerden hangisi nitel gözlemdir? A) Ali nin byu 78 cm dir. B) Ahmet in kilsu 6 kg dır. C) Hava sıcaklığı bence C dir. D) Dinammetre gösterdiği değer 0N dur. E) Almira 0 m yi s de kşmuştur. 8. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi hem skaler hem de türetilmiş bir büyüklüktür? A) Alınan yl B) Hız C) uvvet D) Enerji E) Sıcaklık ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Aşağıda verilen; I. Syut layları smutlaştırır. II. Anlatımı görselleştirir. III. Öğrenmeyi klaylaştırır. özelliklerinden hangileri mdellemeye aittir? 9. Maddenin kristal yapısını inceleyen fiziğin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Elektrik B) atıhâl iziği C) Manyetizma D) Atm iziği E) Nükleer izik. I. Meraklı II. Şüpheci III. ararlı Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bilim insanında lması gereken özelliklerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III AZANIM AVRAMA TEST

3 -A TEST uvvet ve Hareket AZANIM AVRAMA TEST. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklük değildir? A) Hız B) uvvet C) İvme D) Mment E) Güç 4. Aynı düzlemdeki büyüklükleri br, br ve 6 br lan üç vektörün bileşkesi en az kaç br labilir? A) 0 B) C) D) 4 E) 6.,, M, N ve vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre + + M+ N+ işleminin snucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0 B) C) M D) E) N M ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Birim kareli düzlemdeki,, M, N ve vektörleri şekildegösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerde verilen vektörlerden hangisinin bileşkesi en büyüktür? A) + B) + M C) + N D) + E) N+ N M. Şekildeki X vektörü a açısı arttırılarak k ekseninden, eksenine taşınırsa X+ Y bileşkesi nasıl değişir?, X a k Y 6. Şekildeki verilen üç vektörün bileşkesi kaç N dur? (sin7 = 0,6 ; cs7 = 0,8) N y 0 N x A) Yönü değişmez, büyüklüğü artar. B) Yönü değişir, büyüklüğü azalır. C) Yönü değişir, büyüklüğü artar. D) Yönü değişmez, büyüklüğü azalır. E) Yönü ve büyüklüğü değişmez. N A) B) C) D) 0 E) 0

4 TEST -A uvvet ve Hareket 7. Şekildeki birim kare bölmeli düzlemde, + ve M vektörleri verilmiştir. Buna göre + + M vektörünün büyüklüğü kaç br dir? + 0. Büyüklükleri br ve 4 br lan iki vektörün bileşkesi aşağıdakilerden hangisi lamaz? A) B) C) D) 7 E) 9 A) B) C) D) 4 E) 8. Birim kare bölmeli düzlemde nktasına etki eden kuvvetler şekilde gösterilmiştir. Buna göre sistemi dengede tutacak kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 9. Şekildeki verilen,, ve gösterilmeyen 4 kuvvetleri nktasına etki etmektedir. N M ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki gibi verilen, ve M vektörleri için + M işleminin snucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) M E). Şekildeki kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur? N +y r M 6 N Sistem dengede lduğuna göre 4 kuvveti aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) (sin0 = cs60 =, sin60 = cs0 = ) N +x D) E) A) 4 B) 6 C) 6 D) E) AZANIM AVRAMA TEST

5 -A TEST uvvet ve Hareket. Aşağıda verilen; I. Şekil değiştirme II. Yön değiştirme III. Hareket ettirme laylarından hangileri kuvvetin özelliğidir? AZANIM AVRAMA TEST 4. Aşağıda verilen; I. Hareket hâlindeki aracın frene basılarak yavaşlatılması II. Ağaçta duran elmanın yere düşmesi III. Suda duran geminin batması laylarından hangileri sürtünme kuvvetinden dlayı gerçekleşir?. Tahtadan yapılmış, eşit kütleli ve takzları aynı yüzey üzerinde şekildeki gibi durmaktadır.. Aşağıda verilen; I. Newtn II. Jule / metre kg $ m III. s birimlerden hangileri kuvvetin birimi larak kullanılabilir? ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ yatay Buna göre ve cisimlerini harekete geçirecek en küçük yatay kuvvetlerin ranı kaçtır? A) B) C) D) E) 6. Şekil I ve Şekil II deki N ile cisimlerini yatay düzlemde harekete geçirecek en küçük yatay kuvvetler eşittir. N. Elimizle masaya bastırdığımızda elimiz içe dğru çöker. yatay m m Yukarı verilen layda kuvvetin hangi özelliğinden bahsedilmektedir? A) Döndürme B) Şekil Değiştirme C) Harekete Geçirme D) Durdurma E) Uzatma Buna göre N cisminin bulunduğu yüzeyle arasındaki sürtünme katsayısının, cisminin bulunduğu yüzeyle arasındaki sürtünme katsayısına ranı N k k kaçtır? A) B) C) D) E)

6 TEST -A uvvet ve Hareket 7. Şekildeki cisminin kütlesi m ve taban alanı S dir. 0. Durgun aracı ve hareketli aracına şekildeki gibi aynı büyüklükteki kuvvetler etki ediyr. cismi j hızıyla harekete başladığında yüzeyle arasında luşan sürtünme kuvveti ile ilgili; m j j =0 j I. Hareket yönüne zıt yöndedir. II. Cismin kütlesine bağlıdır. III. Cismin kesit alanına bağlıdır. yargılarından hangileri dğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II Buna göre ve araçlarının hareketi için ne söylenebilir? A) Hızlanır Yavaşlar B) Hızlanır Hızlanır C) Durur Durur D) Yavaşlar Hızlanır E) Yavaşlar Yavaşlar 8. Şekildeki gibi durmakta lan 4 kg kütleli X cismi N luk kuvvetle çekiliyr. Yüzeyle cisim arasındaki statik sürtünme katsayısı k = 0, 6, kinetik sürtünme katsayısı k = 0, 4 lduğuna göre X cismine hareketi esnasında etki s k eden sürtünme kuvveti kaç N dur? ( g = 0 m/ s ) A) 0 B) 6 C) 0 D) E) 0 X = N ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki yatay sürtünmeli ylda durmakta lan kg kütleli X cismine 0 N ve 0 N luk kuvvetler etki ediyr. = 0 N = 0 N X k= 0, Buna göre X cismi kaç ms / lik ivme ile hareket eder? ( g = 0 m/ s ) A) B) C) D) 4 E) 9. ve araçlarına ait ivme kuvvet grafiği şekildeki gibidir. Buna göre araçların kütleleri ranı m kaçtır? m A) 8 B) 4 C) D) E) 4. Aşağıda verilen; I. Enerji kaybı II. Araçlarının ömrünün kısalması III. Makine parçalarının aşınması laylarının hangileri sürtünme kuvvetinin lumsuz etkileri snucu luşur? AZANIM AVRAMA TEST

7 -A TEST 4 uvvet ve Hareket. Sürtünmesiz yatay zemin üzerinde durmakta lan ve cisimleri sırayla ve büyüklüğündeki yla paralel kuvvetlerle çekiliyr. Cisimlerin ivmeleri eşit lduğuna göre cisimlerin m kütleleri ranı m kaçtır? A) B) 4 C) D) E) AZANIM AVRAMA TEST 4. Sürtünmelerin önemsiz lduğu Atwd aleti şekildeki gibi serbest bırakıldığında sistemin ivmesi 6 ms / luyr. cisminin kütlesi 4 kg lduğuna göre cisminin kütlesi kaç kg dır? (g=0 ms / ) m m =4 kg A) B) 4 C) D) E). Şekildeki gibi yatay düzm= kg lem üzerinde durmakta lan R cismini harekete R yatay geçirebilecek en küçük yatay kuvveti kaç N dur?( g = 0 m/ s ) (k s :yüzeyle cisim arasındaki statik sürtünme katsayısı k k :yüzeyle cisim arasındaki kinetik sürtünme katsayısı) A) 0 B) 40 C) D) E) 0. Yalnızca arası sabit sürtünmeli lan yatay düzlemde, X X cismi üzerine şekildeki kuvveti M nktasına kadar uygulanıyr. ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki sürtünmesiz sistemde Y cismi yönünde hareket ediyr. Buna göre; I. mx > my II. mx = my III. m < m X Y yargılardan hangileri dğru labilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 6. Yatay yüzeyle arasındaki sürtünme katsayısı sabit lan m kütleli cisim şekil I deki gibi j hızıyla harekete başladıktan snra x kadar yl alarak duruyr. yatay m j x m X j Y yer Cisim nktasında durduğuna göre, sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün kuvvetinin büyüklüğüne ranı S kaçtır? Aynı cisim aynı yatay yüzeyde şekil II deki gibi j hızıyla harekete başlarsa kaç x yl alarak durur? A) B) C) D) E) A) 4 B) C) D) E) 4

8 TEST 4 -A uvvet ve Hareket 7. Şekildeki eğik düzlem üzerindeki X cismi sabit hızla aşağı yönde hareket etmektedir. Buna göre cisimle yatay a düzlem arasındaki sürtünme katsayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) sina B) csa C) cta D) m $ cs a E) tana X 0. Başlangıçta durmakta lan X cismi, yüzeyle arasındaki sürtünme katsayıları k ve k lan düzlemde M ylu byunca şekildeki gibi kuvvetiyle çekiliyr. X Cismin aralığındaki ivmesi a ; M aralığındaki ivmesi a den büyük lduğuna göre rtamların sürtünme katsayıları arasındaki ran k k kaç labilir? A) 4 B) C) D) E) 8. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi birimsizdir? A)uvvet B) ütle C)Hız D) Sürtünme atsayısı E) İvme 9. Aşağıda verilen, I. Hız II. İvme III. uvvet niceliklerinden hangileri vektörel büyüklüklerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. ütleleri sırayla kg ve kg lan X ve Y cisimleri, yüzeyle X cismi arasındaki sürtünme katsayısı k= 0, lan rtamda serbest bırakıldığında sistemin ivmesi kaç ms / lur?( g = 0 m/ s ) A) B) C) D) 4 E). Şekildeki sürtünmeli eğik düzlem üzerindeki X ve Y cisimleri dengededir. Eğik düzlemin eğim açıları arasında a > b ilişkisi lduğuna göre; I. mx > my II. mx = my III. mx < my yargılarından hangileri dğru labilir? X a m X= kg X k=0, Y b m = kg Y A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II AZANIM AVRAMA TEST

9 -A TEST uvvet ve Hareket 4. Aşağıda kuvvetle ilgili verilen; I. Dinammetre ile ölçülür. II. Vektörel bir büyüklüktür. III. Türetilmiş bir büyüklüktür. yargılarından hangileri dğrudur? AZANIM AVRAMA TEST 4. Aşağıda verilen; I. Sürtünme kuvveti II. Manyetik kuvvet III. ütle çekim kuvveti niceliklerinden hangileri temas gerektirmeyen kuvvetlerdendir?. uvvet ve ağırlıkla ilgili aşağıda verilen; I. Ağırlık, yerçekim ivmesine bağlı değildir. II. Sürtünme kuvveti temas gerektirir. III. uvvet yönlü bir büyüklüktür. yargılarından hangileri dğrudur?. Üzerinde bulunduğu yatay düzlemle kendi yüzeyi arasındaki sürtünme katsayısı a k lan, m kütleli cismi k şekildeki gibi kuvveti ile çekiliyr. cismine yüzey tarafında sürtünme kuvveti etki ettiğine göre, cisminin ivmesi; I. a açısı II. m kütlesi III. k sürtünme katsayısı niceliklerinden hangilerine bağlıdır? ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. aracı sürtünmeli yatay düzlemde şekildeki gibi sabit hızlı hareket etmektedir. Buna göre; I. aracının ivmesi sıfırdır. II. aracına etki eden net kuvvet sıfırdır. III. aracına sadece sürtünme kuvveti etki etmektedir. yargılarından hangileri yanlıştır? A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 6. Sürtünmesiz yüzey üzerinde şekildeki gibi duran ve cisimlerine bulındukları yüzey tarafıdan uygulanan tepki kuvvetlerinin büyüklükleri eşittir. m Buna göre cisimlerin kütleleri ranı m ( sin7 = 06, ; cs 7 = 08, ) A) B) 4 C) D) 4 7 T kaçtır? E) 4

10 TEST -A uvvet ve Hareket 4 7. Her birinin yay sabiti k lan, özdeş yaylarla hazırlanan şekil I ve II deki düzenekler eşit büyüklükteki kuvvetleri ile çekildiklerinde uzaman miktarları x ve x kadar lmaktadır. x Buna göre uzama miktarları ranı x kaçtır? 0. Şekildeki araç hareket hâlinde iken yl tarafından araca etki eden sürtünme kuvveti kaç N dur?( g = 0 m/ s ) A) 00 B) 400 C) 000 D) 600 E) m=600 kg 4 A) 4 B) C) D) E) 4 8. Sürtünmeli yatay ylda m=4 kg durmakta lan yuncak arabaya, yla paralel sabit = 40 N luk kuvvet k= 0, şekildeki gibi uygulanıyr. Buna göre aracın ivmesi kaç m/s dir?( g = 0 m/ s ) A) B) 4 C) D) E) = 4 N ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki araca 0 N luk kuvvet uygulandığında, sürtünmeli ylun araca uyguladığı sürtünme kuvveti kaç N lur? ( g = 0 m/ s ) m=4 kg k= 0,8 A) B) C) D) 0 E) = 0 N 9. Şekildeki durmakta m= kg lan pyuncak arabaya harekete geçi- =? rebilecek en küçük yatay kuvvet kaç N dur? (k s : statik sürtünme katsayısı; k k : kinetik sürtünme katsayısı; g = 0 m/ s ) A) 0 B) C) D) E). ve araçlarına uygulanan net kuvvetlerle araçların ivmeleri arasındaki ilişkiyi gösteren grafik verilmiştir. aracının kütlesi m, aracının kütlesi m lduğuna 0 göre; araçların kütleleri ranı m kaçtır? a 4a 6a m A) B) 4 C) D) E) uvvet AZANIM AVRAMA TEST

11 -A TEST 6 uvvet ve Hareket AZANIM AVRAMA TEST. nktası etrafında ser- bestçe dönebilen şekildeki eşit bölmeli türdeş çubuk ve kuvvetleriyle dengededir. Buna göre çubuğun ağırlığı kaç dir? ( sin0 = ; cs 0 = ) A) B) 8 C) 7. Özdeş kare bölmeli düzlemde bulunan ve kuvvetlerinin nktasına göre mmentleri sırasıyla x ve x lduğuna göre x ranı- x kaçtır? A) B). nktası etrafında serbestçe dönebilen 60 N ağırlığındaki türdeş çubuk ve 0 N ağırlığındaki yükü, ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Duvar C) D) D) E) E) 4 Buna göre, ip gerilmesinin büyüklüğü T kaç N dur? ( sin7 = 06, ; cs 7 = 08, ) A) 7 B) 60 C) 0 D) 4 E) 40 br br 7 0 T ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ 4. Şekil I ve şekil II deki eşit bölmeli ağırlıksız çubuklar X, Y ve Z ağırlıklı yüklerle dengelenmiştir. X Y Y Z Buna göre; I. X = Y II. 9X = Z III. Z = X + Y yargılarından hangileri dğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III. Eşit bölmeli, türdeş, G ağırlıklı X ve Y çubukları şekildeki gibi dengededir. T X T T Buna göre iplerde luşan gerilmeler ranı T kaçtır? A) B) C) D) E) 6. Şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız çubuk dengededir. N ip cismini taşıyan ipin bağlandığı nktası k yönünde ilerlerken ipteki gerilme kuvveti (T) ve destek tarafından çubuğa uygulanan tepki kuvvveti (N) nasıl değişir? (Sistemin dengesi bzulmamaktadır.) T N A) Artar Azalır B) Artar Artar C) Azalır Artar D) Azalır Azalır E) Değişmez Artar Y

12 TEST 6 -A uvvet ve Hareket 7. Yarıçapları r ve r lan eş merkezli ağırlıksız levhalar şekilde gösterildiği gibi birbirine sa- bitlenmiştir. Bu levhalara şekildeki gibi kuvvetler 4 etki ettiğinde, nktasına göre tplam mmentin büyüklüğü kaç $ r lur? A) B) C) D) 4 E) 0. Birbirlerine şekildeki gibi sabitlenmiş özdeş küplerden luşan X, Y ve Z cisimlerinden hangileri şekilde gösterildiği biçimde dengede kalabilir? A) Yalnız X B) X ve Y C) X ve Z D) Y ve Z E) X, Y ve Z 8. Şekildeki ağırlıksız, eşit bölmeli çubuklar ve ağırlıklı yüklerle dengededir. Buna göre yüklerin ağırlıkları ranı kaçtır? A) 4 B) 4 C) D) E) 4 ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Eşit bölmeli, türdeş 00 N ağırlıklı çubuk ve 0 N luk ağırlık cismiyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre, yükünün ağırlığı kaç N dur? (Makara ağırlıksız ve sürtünmesizdir.) 0 N A) 0 B) 80 C) 00 D) 60 E) 0. enar uzunlukları a ve a lan, aynı cins ve kalınlıktaki eşkenar üçgen levhalar nktasından sabitlenmiş ve iplerle şekildeki gibi dengelenmiştir. 9. ağırlıklı türdeş levhalar şekildeki gibi birleştirilip, nktasından menteşe ile tutturulmuştur. a T T a Sistem kuvveti ile dengelendiğine göre kuvveti kaç dir? A) B) C) D) E) T Buna göre ip gerilmeleri ranı T ranı kaçtır? 0 9 A) B) C) 0 D) 9 E) AZANIM AVRAMA TEST

13 -A TEST 7 uvvet ve Hareket 6 AZANIM AVRAMA TEST. Şekildeki eşit bölmeli ağırlıksız çubuğu, ve ağırlıklı yüklerle dengeye getirmek için; I. nktasına 8 lik yük asmak II. nktasına lik yük asmak III. nktasına, N nktasına lik yük asmak işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? N ağırlıklı cismi T, T ve T ipleriyle şekildeki gibi dengelenmiştir. 7 T T Buna göre T ip T = 00N gerilmesi kaç N dur? ( sin7 = cs = 06, ) A) 0 B) 00 C) 80 D) 70 E) 60. Eşit bölmeli türdeş, ve M çubuklarından hangileri serbest bırakıldığında şekil I,II ve III de gösterildiği gibi dengede kaalabilir? A) Yalnız B) ve C) ve M D) ve M E), ve M ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki eşit bölmeli türdeş çubuk ucundan yakılıyr ve yanan bölme çubuktan ayrılarak hemen yere düşüyr. Buna göre alev nereye geldiğinde çubuk yatay knumda dengeye ulaşır? A) B) - M arası C) M D) M N arası E) N 6. Şekildeki türdeş çubuk ip, yay ve bilye ile dengededir. Bilye M N Yer Yay. Şekildeki gibi nktasına etki eden kuvvetlerin bileşkesi kaç dir? (sin0 = ;cs0 = ) 0 A) B) 4 C) D) E) 0 60 Bilye k yönünde ilerlerken ip gerilmesi (T) ve yayda luşan gerilme kuvveti ( yay ) nasıl değişir? T yay A) Artar Azalır B) Artar Değişmez C) Azalır Artar D) Azalır Değişmez E) Değişmez Değişmez

14 TEST 7 -A uvvet ve Hareket 6 7. Özdeş ağırlıkları şekillerdeki gibi uzunlukları birbirine eşit iplerle asılarak dengelenmiştir. T T T i Buna göre ip gerilmeleri arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? ( i > b > a) A) T > T > T B) T = T = T C) T > T = T D) T > T > T E) T > T > T 8. arklı cins maddelerden yapılmış hmjen X ve Y çubukları şekildeki gibi birbirlerine sabitlenerek bir ip ile nktasından tavana asılmıştır. Çubuk yatay larak dengede lduğuna göre, I. m > m X Y II. m = m X Y III. m < m X Y yargılarından hangileri dğru labilir? 9. Makara ağırlıklarının lduğu sürtünmesiz sistem, ağırlıklar ve kuvveti ile şekildeki gibi dengededir. ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ 0. Şekildeki eşkenar üçgen levha T ve T ip gerilmeleriyle dengededir. nktaları arasındaki ip sökülüp MN nktaları arasına takılırsa T ve T ip gerilmeleri nasıl değişir? T T A) Artar Artar B) Artar Azalır C) Azalır Azalır D) Azalır Artar E) Değişmez Değişmez. Şekildeki cismi türdeş çubuk üzerinde aşağı dğru kayarken ipin gerilmesi (T) ve yayda luşan gerilme kuvveti ( yay ) nasıl değişir? T ip T T Yer T yay A) Artar Artar B) Artar Azalır C) Artar Değişmez D) Azalır Değişmez E) Azalır Azalır Yay Buna göre sistemi yere ve tavana sabitleyen iplerdeki gerilme kuvvetlerinin ranı T T kaçtır?. G ağırlıklı türdeş çubuk sürtünmesiz düzlemde şekildeki gibi dengede ise T ip gerilmesi kaç G dir?(0 < a < 90) ip Yer A) 8 B) 7 C) 6 D) E) 4 A) G B) G C) G D) G E) G AZANIM AVRAMA TEST

15 -A TEST 8 uvvet ve Hareket 7 AZANIM AVRAMA TEST. Şekil I ve II de eşit bölmeli, ağırlıklı çubuğu dengededir. Buna göre Y yükünün ağırlığı kaç dir? A) 0 B) 8 C) 6 D) E) 4 Y 4. 0 N ağırlıklı cis- mi sürtünmesiz eğik düzlem üzerinde 0 N ağırlıklı makara ve ağırlıksız T 7 iplerle den- gededir. 7 Buna göre T ip gerilme kuvvetinin büyüklüğü kaç N dur? ( sin7 = 06, ; cs 7 = 08, ) A) 0 B) C) 0 D) 40 E) 0. r r Şekildeki kasnağı k yönünde tur dönerse M kasnağı hangi yönde kaç tur döner? A) 6 tur ( x) B) 4 tur ( x) C) tur ( x) D) 6 tur (+x) E) 4 tur (+x) M N x +x ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki çıkrık klu kuvveti ile tur döndürülünce yükü 48 cm yükseliyr. R = lduğuna göre R kaç cm dir? (π = alınız.) A) 0 B) 6 C) D) 8 E) 6. Şekildeki vida kuvvetiyle bir tur döndürülürse zeminde ancak a kadar ilerliyr. R a = 4 lduğuna göre vidaya direnen kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur? (π = alınız.) a R = N 6. Şekildeki sürtünmesiz palanga sisteminde kuvveti ile ip h kadar yukarı çekilirse ve cisimleri arası düşey uzaklık kaç h lur? A) 00 B) 0 C) 00 D) 600 E) 70 A) 0 B) C) D) E)

16 TEST 8 -A uvvet ve Hareket 7 7. Ağırlıksız makaralardan luşan şekildeki sürtünmesiz sistem kuvveti ve yükleriyle dengededir. Buna göre sistemi sabitleyen iplerdeki gerilme kuvvetleri ranı T T ranı kaçtır? ( sin7 = cs = 06, ; sin = cs 7 = 08, ) 0. Şekildeki makara sistemi sürtünmesiz ve makaralar ağırlıksızdır. Buna göre, T ip gerilmesi kaç dir? A) B) 60 T C) D) E) A) B) 8 C) 4 D) 9 E) 8. Şekildeki sürtünmesiz ve ağırlıksız makara sistemi dengededir. Buna göre, ve M cisimlerinin ağırlıkları G, Gve GM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? 4 < a < M 90 A) G > G > GM B) G > G > G C) GM > G = G D) G > G = G E) G = G = GM M M ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki eş merkezli ve çarkları ile M çarkı kuvveti ve yükü ile dengelenmiştir. Buna göre ranı kaçtır? A) B) 4 C) D) 4 r M r r E) M 0 9. Sürtünmesiz eğik düzlem ve ağırlıksız makaralarla kurulan sistem dengededir. G Buna göre ve M cisimlerin ağırlıkları ranı kaçtır?(sin0 G M = ) A) B) C) D) E). Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki düzenek kuvveti ile hareketsiz larak dengededir. Her bir makaranın ağırlığı lduğuna göre ranı kaçtır? A) B) C) D) E) AZANIM AVRAMA TEST

17 -A TEST 9 uvvet ve Hareket 8. Eşit bölmeli, türdeş ağırlıklı çubuklar,,, kuvvetleri ve ağırlıklı yüklerle şekil I, II ve III teki kaldıraç sistemleri kurulmuştur. AZANIM AVRAMA TEST 4. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlem üzerindeki G ağırlıklı cisimler kuvvetiyle dengededir. G 0 G Buna göre hangi sistemlerde kuvvetten kazanç vardır? Buna göre kuvveti kaç G dir? ( sin0 = cs 60 = ) A) B) C) D) E). Şekildeki kasnak sisteminde ve M kasnakları eş merkezli larak sabitlemiştir. kasnağı k yönünde tur dönerse, N kasnağının görünümü nasıl lur? A) B) C) M r r D) E) r 4r N ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki çıkrık klu sayfa düzleminden içeri dğru kuvveti ile tur döndürülürse yükü kaç metre yükselir? (r = alınız.) A) 0,0 B) 0,48 C) 0,40 D) 0,6 E) 0,4. Adımı a lan şekildeki vida kuvveti ile n tur döndürülünce tahta zeminde h kadar ilerliyr. R 6. Şekildeki sürtünmesiz sistemde ip kuvveti ile sabit hızda h çekilirse yükü kaç h yükselir?(makaraarın ağırlıklarını ihmal ediniz.) Buna göre, vida kuvveti ile n tur döndürülürse kaç h ilerler? tahta A) B) C) D) A) 4 B) C) D) E) 4 E)

18 TEST 9 -A uvvet ve Hareket 8 7. Şekildeki sürtünmesiz palanga sisteminde makara ağırlıkları 4 lup sistem kuvveti ve yüklerle dengededir. Buna göre, yükü kaç N dur? ( cs60 =,sin60 = ) A) 0 B) 0 C) 40 D) 60 E) Şekildeki sürtünmesiz kasnak sistemi dengededir. 60 Buna göre; kuvvetin büyüklüğünün ağırlığın büyüklüğüne ranı kaçtır? A) B) C) D) r r r E) 8. Şekildeki eş merkezli, kasnakları, ağırlıksız makaralar, ve ağırlıklı yüklerle dengededir. r R Yüklerin ağırlıkları ranı = 6 lduğuna göre, r makaraların yarıçapları ranı R kaçtır? A) B) 8 9. Ağırlıksız ve sürtünmesiz makaralarla kurulan şekildeki sistem, ve ağırlıklı yüklerle dengededir. Buna göre, yüklerin ağırlıkları ranı, kaçtır? C) 6 D) 4 E) ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki eşit bölmeli ve türdeş çubuk yatay dengededir. Çubuk ağrılıksız lduğuna göre, kuvveti kaç dir? ( sin0 =,cs0 = ) A) 0 B) 8 C) 6 D) 4 E). Şekildeki merkezli kasnak k yönünde tur kaymadan dönerek ilerliyr. Buna göre, yükü kaç r r yükselir? 0 r r A) B) C) D) E) A) B) 6 C) D) 8 E) AZANIM AVRAMA TEST

19 -A TEST 0 uvvet ve Hareket 9. Şekildeki 8 N ağırlıklı eşit bölmeli, türdeş çubuk nktası etrafında serbestçe dönebilmektedir. Çubuk, kuvveti ve destekle dengede lduğuna göre, desteğin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti kaç N dur? ( sin0 = cs 60 = ) A) 4 B) C) Destek =6 N 0 D) E) AZANIM AVRAMA TEST 4. Şekildeki sürtün- T mesiz eğik düzlem üzerindeki ve cisimleri dengededir. T I ve II iplerindeki 7 gerilme kuvvetleri T ranı T = 6 lduğuna göre cisimlerin ağırlıkları G ranı kaçtır?( G sin7 = 06, ; cs 7 = 08, ) A) B) 4 C) D) E). Şekildeki sürtünmesiz kasnak sisteminde ve kasnakları eş merkezli lup ve nktaları etrafında dönebilmektedir. r r r/ sistem ve ağırlıklı yüklerle dengede lduğuna göre, ranı kaçtır? A) B) C) D) E) 4. Şekildeki ve vidaları tahta zeminde sırasıyla kuvvetleri ile n ve n kez döndürülüyr. R a R ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki sürtünmesiz çıkrık sistemi sayfa düzleminden içeri dğru uygulanan =00 N luk kuvvet ve 0 N ağırlığındaki yükü ile dengededir. Buna göre, r R ranı kaçtır? A) B) 8 C) 6 6. Şekildeki sistemde; yükü kuvveti ile h kadar kaldırılmak isteniyr. Buna göre kuvvetinin uygulandığı ip, aşağıya dğru kaç h çekilmelidir? =0 N D) 4 =00 N E) tahta tahta Buna göre vidaların zeminde ilerleme miktarları ranı kaçtır? A) B) C) 7 D) 4 E) 9 A) 6 B) C) 4 D) E)

20 TEST 0 -A uvvet ve Hareket 9 7. Şekildeki sürtünmesiz sistem, kuvveti ve yüküyle dengededir. T 0. Şekildeki ağırlıksız eşit bölmeli çubuk, kuvveti ve yükü ile yatay dengededir. Buna göre, ip gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri ranı T T kaçtır?(makara ağır- lıklarını ihmal ediniz.) T 7 Buna göre sistemin kuvvet kazancı kaçtır? A) B) C) D) E) ( sin7 = 06, ; cs 7 = 08, ) A) B) 4 C) D) E). Aşağıda verilen, 8. Sürtünmesiz ağırlıklı makaralar şekildeki gibi dengededir. Buna göre, yükü kaç N dur? A) B) C) 0 D) 8 E) 6 =0 N ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ I. Maşa II. El arabası III. ürek basit makinelerin hangilerinde kuvvetten kazanç vardır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III 9. Basit makinelerde, I. uvvet II. Yl III. İş niceliklerinden hangilerinde kazanç labilir?. nktası etrafında dönebilen ağırlıklı eşit bölmeli, türdeş çubuk şekildeki gibi yükü ve T ipiyle dengededir. Makara ağırlıksız lduğuna göre ip gerilmesi kaç dir? ( sin0 = / ; cs 0 = / ) A) B), C) 0 D) 7, E) T AZANIM AVRAMA TEST

21 -A TEST uvvet ve Hareket 0. Hmjen, türdeş tel eş kare bölmeli düzlemde hangi nktasından asılırsa; şekilde gösterildiği gibi dengede kalabilir? A) arası B) M arası C) nktası D) M nktası E) M N arası br AZANIM AVRAMA TEST br 4. Aynı kalınlıktaki ve levhalarının özkütleleri sırayla d ve d dir. evhalar bir iple nktasından asıldığında şekildeki gibi a a dengede kaldığına d göre; levhaların özkütleleri ranı d kaçtır? A) B) C) D) a E). 0 cm uzunluklu türdeş bir telin sağ ucundan 40 cm, sl ucundan 0 cm lik parçalar şekildeki gibi kesilip atılırsa, cismin ağırlık merkezi ilk duruma göre kaç cm yer değiştirir? A) 0 B) 8 C) D) E) 9. Türdeş karelerden luşan şekildeki eşit bölmelendirilmiş levhadan taralı parçalar kesilip çıkarılıyr. Sistemin kütle merkezinin yerinin değişmemesi için; I. M ve T II. S ve N III. ve R parçalarından hangileri kesilip çıkarılabilir? ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Türdeş, merkezli, r yarıçaplı dairesel levhadan, merkezli r yarıçaplı bir parça şekildeki gibi kesilip çıkarılıyr. Buna göre cismin ağırlık merkezi kaç r yer değiştirir? A) 4 B) 6. Aynı maddeden yapılmış türdeş kare ve üçgen levhalar birbirlerine sabitlenerek bir ip yardımıyla tavana asıldığında şekildeki gibi denge durmaktadır. C) D) E) Buna göre üçgen levhanın yüksekliği, h kaç a dır? A) 4 B) C) D) E) ip h

22 TEST -A uvvet ve Hareket 0 7. Birim karelerden luşan şekildeki sistemde bulunan kütlelerin ağırlık merkezi hangi nktadadır? A) B) M arası C) M nktası D) M N arası E) N arası 0. Hmjen ve türdeş dikdörtgen levhanın üzerine aynı kalınlıkta ve aynı maddeden yapılmış, türdeş dairesel levhalar şekildeki gibi yapıştırılıyr. Buna göre cismin ağırlık merkezi ilk duruma göre, kaç a yerdeğiştirir? ( r = alınız.) A) 0 B) C) 0 D) E) 8. ağırlıklı türdeş, eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre ;duvarın çubuğa uygulandığı tepki kuvvetinin düşey bileşeni y kaç dir? ( sin0 = /, cs 0 = / ) A) B) 9 C) 7 D) E) 9. Hmjen, türdeş kare levhadan, üçgen parça kesilip çıkarılıyr ve kalan levhanın yanına şekildeki gibi ekleniyr. y T 0 ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Türdeş, eşkenar üçgen levhalardan luşan şekildeki plakanın taralı lan parçalar çift katlıdır. Buna göre plakanın ağırlık merkezinin nktasına uzaklığı kaç h dir? 4 A) 9 B) 9 C) D) 9 E). Aynı maddeden, aynı kalınlıktaki tellerden yapılmış,, M çemberlerinin kütle merkezleri sırayla, ve tür. h N h Buna göre; ağırlık merkezi ilk duruma göre, kaç a yer değiştirir? A) B) C) D) E) 4 Bu çemberler şekilde gösterildiği gibi birbirlerine sabitlenirse, rtak kütle merkezinin nktasına uzaklığı kaç r lur? A) B) C) D) 4 E) AZANIM AVRAMA TEST

23 -A TEST uvvet ve Hareket AZANIM AVRAMA TEST. Yarıçapı r lan düzgün türdeş dairesel levhadan 60 lik dilim kesilerek kesikli çizgilerle gösterildiği gibi yapıştırılıyr. Buna göre, luşan yeni levhanın ağırlık merkezinin nktasına uzaklığı kaç r lur? A) 4 B) C) D) E) 4 4. esit alanları eşit, uzunlukları sırayla, ve, lan ve çubukları destek üzerinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre, I. cismi türdeştir. II. cismi türdeştir. III. cismi türdeş değildir. yargılarından hangileri dğru labilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III,, Destek. Şekildeki eşit bölmeli türdeş X, Y ve Z levhalarından taralı parçalar kesilerek çıkartıldığında hangi levhalar verilen knumda dengede kalır? A) Yalnız X B) Yalnız Y C) X ve Y D) X ve Z E) Y ve Z. Metal bir levhadan kesilmiş ABC üçgeni bir iple tavana asıldığında şekildeki knumda dengede kalıyr. Nktalar arasındaki uzaklıklar eşit lduğuna göre, I. evha türdeştir. II. evhanın ağırlık merkezi ip dğrultusundadır. III. evha D nktasından asılırsa ipin dğrultusu yine M nktasından geçer. yargılarından hangileri kesinlikle dğrudur? ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ. Şekildeki gibi eşit karelere bölünmüş düzgün ve türdeş kare levhanın kütle merkezi;,, M ve N bölmelerinden hangi ikisi birlikte kesilip çıkartılırsa k yönünde yer değiştirir? A) ile B) ile M C) ile N D) ile M E) N ile M 6. Düzgün ve türdeş tel bükülerek nktasından asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyr. Buna göre a uzunluğu kaç, dir? A) B) 4 C) D) 4 E) 6 7 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

24 TEST -A uvvet ve Hareket 7. Aynı kalınlıktaki, türdeş kare ve üçgen levhalardan; üçgen X levhası ile kare Y levhası birbirlerine sabitlenerek bir ip yardımıyla tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyr. d evhaların özkütleleri d X ve d Y lduğuna göre, d ranı kaçtır? 7 A) B) C) D) E) 8. Şekildeki gibi bükülmüş düzgün türdeş tel nereden asılırsa yatay dengede kalabilir?( r = ) A) A B) A-B C) B D) B-C E) C-D 9. Düzgün türdeş, ve M kare levhalarının yapıştırılmasıyla luşan cisim nktasından tavana asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyr. Buna göre, I. nın kütlesi ninkine eşittir. II. nın kütlesi M ninkinden büyüktür. III. M nin kütlesi ninkinden küçüktür. br br X Y br br ÖÇME, DEĞERENDİRME VE SINAV HİZMETERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ 0. alınlıkları eşit ve her biri kendi içinde türdeş ip lan, ve M telleri birbirine yapıştırılıp bir iple asılınca şekildeki gibi dengede kalıyr. Buna göre, I. nin kütlesi ninkinden büyüktür. II. nın kütlesi M ninkinden büyüktür. M yatay III. M teli çift kat yapılırsa ve nin knumu değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle dğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III. Şekildeki m, m ve m kütleli cisimlerin kütle merkezi nktasıdır. Düzlem eş kare bölmeli lduğuna göre, bu cisimlerin kütleleri arasındaki ilişki nedir? A) m > m > m B) m = m = m C) m > m > m D) m > m > m E) m > m > m. ağırlıklı eşit bölmeli XY, çubuğu Şekil I ve II de gösterilen durumlar için ayrı ayrı yatay dengededir. X Y X m m m Y yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III Buna göre Şekil II de çubuğu dengede tutan kuvveti kaç dir? 7 A) 4 B) C) D) E) AZANIM AVRAMA TEST

11. SINIF. Kuvvet ve Hareket 1 TEST. 4. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K vektörü ile K- L vektörü şekilde gösterilmiştir.

11. SINIF. Kuvvet ve Hareket 1 TEST. 4. Eşit kare bölmeli düzlemdeki K vektörü ile K- L vektörü şekilde gösterilmiştir. . SINI uvvet ve Hareket. Eşit kare bölmeli düzlemdeki A, B, C ve D için; I. A = B II. A = B III. C = A IV. D = B yargılarından hangileri dğrudur? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) I, III

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar

ÜNİTE: KUVVET ve HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: İş Yap, Enerji Aktar ÜNTE: UVVET ve HAREETN BUUŞMASI - ENERJ ONU: ş ap, Enerji Aktar ÖRNE SORUAR VE ÇÖZÜMER. = 0 N Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan cismi 0 N luk kuvvetin etkisinde 4 metre yer değiştirmiştir.

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise,

2. Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir. Yük kuvvet ile dengede ise, Bir işi daha kolay yapabilmek için kullanılan düzeneklere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin doğrultusunu, yönünü ve değerini değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır. Basit

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

KALDIRAÇLAR. ise kuvvet kazancı vardır.

KALDIRAÇLAR. ise kuvvet kazancı vardır. Basit Makineler Günlük hayatta işlerimizi daha kolay yapmamızı sağlayan aletlere basit makine denir. Özellikleri 1- İş kolaylığı sağlarlar. 2- Kuvvetten kazanç sağlayabilir, ancak aynı oranda yoldan kayıp

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4 Basit Makineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri

Detaylı

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri

Basit Makineler Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri Basit akineler Test Çözümleri 1 Test 1'in Çözümleri 1. Basit makinelerin içbirisi işten kazanç sağlayamaz. Hatta sürtünmelerden dolayı işten kayıp söz konusudur. I. öncül yanlıştır. Basit makineleri terci

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN 1. SORULAR Yalıtkan bir ortamda bulunan noktasal üç yükten K(+q),L(-q),M(+2q) dur. K ile L arasındaki uzaklık d, L ile M arasıdaki uzaklık 2d dir. K yükünün L yüküne

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

Sarmal Yaylar esnek cisimler

Sarmal Yaylar esnek cisimler Sarmal Yaylar Kuvvet uygulandığında bazı cisimlerin şekillerinde değişiklikler olduğunu, uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise bu cisimlerin ilk şekillerine dönerler. Bu tür cisimlere, esnek cisimler

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 5 Ağırlık merkezi STATİK Bir cisim moleküllerden meydana gelir. Bu moleküllerin her birine yer çekimi kuvveti etki eder. Bu yer çekimi kuvvetlerinin cismi meydana getiren

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir?

6. Kütlesi 600 g ve öz ısısı c=0,3 cal/g.c olan cismin sıcaklığı 45 C den 75 C ye çıkarmak için gerekli ısı nedir? ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ( ) a) Termometreler genleşme ilkesine göre çalışır. ( ) b) Isı ve sıcaklık eş anlamlı kavramlardır. ( ) c) Fahrenheit ve Celsius termometrelerinin

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit Makine Örnekleri. Burhan BOZTAŞ

BASİT MAKİNELER. Basit Makine Örnekleri. Burhan BOZTAŞ Basit Makine Örnekleri Sabit Makara Basit Makinelerin Özellikleri Hareketli Makara Bir işi daha kolay yapmamızı sağlarlar. Genellikle bir kaç parçadan oluşurlar. Sadece tek bir çeşidi kullanılır. ten veya

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR

14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR 14. ÜNİTE BASİT MAKİNALAR KONULAR 1. BASİT MAKİNALAR VE ÇEŞİTLERİ 2. Kaldıraçlar 3. Makaralar 4. Sabit Makara 5. Hareketli Makaralar 6. Palangalar 7. Kasnaklar 8. Dişliler 9. Dönme Eksenleri Farklı Olan

Detaylı

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR, 2006

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR,  2006 MC Karmaşık saılar www.matematikclub.cm, 006 Cebir Ntları Gökhan DEMĐR, gdemir@ah.cm.tr TEST I. i 897 + i 975 + i 997 i 995 tplamının snucu i B) i C) i D) i E) 5i 8. Z = i nin kutupsal biçimi (cs0 + isin0)

Detaylı

Basit Makineler Kazanım Kontrol Sınavı

Basit Makineler Kazanım Kontrol Sınavı 1. Basit Makineler Kazanım Kontrol Sınavı 3. Aşağıdaki basit makineler de uygulanan kuvvetin ve yükün hareket yönü verilmiştir. Hangi gösterimde yanlış yapılmıştır? ( Oklar yönleri göstermektedir.) Yukarıdaki

Detaylı

Basit makineler kazanım kontrol sınavı. Şekildeki hareketli makara sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Basit makineler kazanım kontrol sınavı. Şekildeki hareketli makara sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Basit makineler kazanım kontrol sınavı Şekildeki hareketli makara sistemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden a) Makara, sürtünmesiz ve ağırlıksız ise F i 20 N dur. b) Makara ağırlığı 20 N ise F

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK

1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR MEKANİK RİJİT CİSİMLER MEKANİĞİ ŞEKİL DEĞİŞTİREN CİSİMLER AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DİNAMİK STATİK STATİK Ders Notları Kaynaklar: 1.Engineering Mechanics: Statics, 9e, Hibbeler, Prentice Hall 2.Engineering Mechanics: Statics, SI Version, 6th Edition, J. L. Meriam, L. G. Kraige 1. STATİĞE GİRİŞ 1.1 TANIMLAR

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE

TEST Levhan n a rl G olsun. G a rl n n O F 1 TORK (KUVVET MOMENT ) - DENGE R (UVVE MME ) - DEE ES -... evhalar dengede oldu una göre, desteklerin oldu u noktalara göre moment al n rsa,...... oldu u görülür. CEVA B d d d d. ucuna göre moment cambaz den ye giderken momenti azald

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

Bir boyutta sabit ivmeli hareket..

Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşit olur. Hız hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. a x = v xf v xi t ; t i = 0 ve t f = t alınmıştır

Detaylı

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler

Kuvvet x Kuvvet Kolu = Yük x Yük Kolu. 7.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştıran Makineler Günlük hayatımızda iş yapma kolaylığı sağlayan pek çok araç gereç kullanılmaktadır. Makineler Genel Olarak; Uygulanan kuvveti arttırabilir. Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

Detaylı

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI

DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI DENEY 3 ATWOOD MAKİNASI AMAÇ Bu deney bir cismin hareketi ve hareketi doğuran sebepler arasındaki ilişkiyi inceler. Bu deneyde eğik hava masası üzerine kurulmuş Atwood makinesini kullanarak Newton un ikinci

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Fizik 101-Fizik I

Fizik 101-Fizik I Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Newton nun İkinci Yasasının Düzgün Dairesel Harekete Uygulanması Sabit hızla

Detaylı

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2

YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 YGS FİZİK DENEME SINAVI 2 Açıklama: Bu deneme sınavında 14 fizik sorusu vardır. Deneme süresi 14 dakikadır. 2017 yılı fizik öğretimi kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. YGS konu dağılımına eşdeğer

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU

FİZİK BASAMAK SERİSİ DERS KİTAPÇIKLARI FİZİK MANYETİZMA AHMET DOĞRU FİZİK BAAMAK ERİİ DER KİTAPÇIKLARI FİZİK 10 MAYETİZMA AHMET DOĞRU 1-MADDEİ MAYETİK ÖZELLİKLERİ a) Paramanyetizma 3-MIKATILARI ÖZELLİKLERİ a. b. b) Diyamanyetizma c. Mıknatıs ortadan kesilirse c) Ferromanyetizma

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN

BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BEKİR ASLAN BASİT MAKİNELER BASİT MAKİNE ÇEŞİTLERİ *Sabit makara *Hareketli makara *Palanga *Kaldıraç *Eğik düzlem *Çıkrık *Dişli çarklar *Kasnaklar *Kama BASİT MAKİNE ÖZELLİKLERİ *Basit

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243

ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 ÜMİT KAAN KIYAK 9/B 243 1.Bir cisim, sabit hızla gideceği yolun 1/3 ünü 40km/h hızla 1/2. sini 50km/h hızla, geri kalan yolu ise 100km/h hızla gidiyor. Bu cismin ortalama hızı kaç km/h tır? A)40 B)45 C)50

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar

Basit Makineler. Basit Makinelerin Kuralı. Çift Taraflı Kaldıraçlar 1.Tip. Kaldıraçlar Basit Makineler Basit Makinelerin Kuralı Çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvet çeşidine göre çalışan makinelere BASİT MAKİNELER denir. Basit makinelerin yapım amacı kuvvetten kazanç sağlamaktır. Basit

Detaylı

Fizik 101: Ders 9 Ajanda

Fizik 101: Ders 9 Ajanda Fizik 101: Ders 9 Ajanda İş & Enerji Müzakere Tanımlar Sabit bir kuvvetin yaptığı iş İş/kinetik enerji theoremi Çoklu sabit kuvvetin yaptığı iş Yorum İş & Enerji Fiziğin en önemli kavramlarından biri Mekaniğe

Detaylı

Şekil..1 de görüldüğü gibi yassı şekil değiştirmeyen ve sürtünmesi ihmal edilen yatay bir düzlem üzerinde bulunan bir cismi göz önüne alalım. aşlangıç

Şekil..1 de görüldüğü gibi yassı şekil değiştirmeyen ve sürtünmesi ihmal edilen yatay bir düzlem üzerinde bulunan bir cismi göz önüne alalım. aşlangıç ÖLÜM DENGE.1 Giriş sırlar boyu hareket ve hareketin nedenleri, doğa felsefesinin, bugünkü adı ile fiziğin temel meselesi olmuştur. u durum Galileo ve Newton dönemine kadar uzanır. Klasik mekaniğin kurucusu

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K :

Maddesel Nokta Statiği 2.1. HAFTA. Đçindekiler S T A T İ K : --11-- Maddesel Nkta Statiği 2.1. HATA --22-- Đçindekiler Mekaniğe Giriş Đki kuvvetin bileşkesi Vektörler Vectörel işlemler Bir nktada kesişen kuvvetlerin bileşkesi Örnek Prblem 2.1 Örnek Prblem 2.2 Bir

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir.

BASİT MAKİNELER. Basit makine: Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştiren araçlara basit makine denir. BASİT MAKİNELER Bir işi yapmak için kas kuvveti kullanırız. Ancak çoğu zaman kas kuvveti bu işi yapmamıza yeterli olmaz. Bu durumda basit makinelerden yararlanırız. Kaldıraç, makara, eğik düzlem, dişli

Detaylı

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir.

δ / = P L A E = [+35 kn](0.75 m)(10 ) = mm Sonuç pozitif olduğundan çubuk uzayacak ve A noktası yukarı doğru yer değiştirecektir. A-36 malzemeden çelik çubuk, şekil a gösterildiği iki kademeli olarak üretilmiştir. AB ve BC kesitleri sırasıyla A = 600 mm ve A = 1200 mm dir. A serbest ucunun ve B nin C ye göre yer değiştirmesini belirleyiniz.

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Hareket halindeki bir cismi durduran, duran bir cismi harekete geçiren, cisimlerde yer ve yön değişikliği yaratan etkiye kuvvet denir. Kuvvet F ile gösterilir. Birimi Newton (N) olarak kullanılır.

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir.

1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III .Seviye ITAP 9 Aralık_ Sınavı Dinamik III.Kütlesi m=.kg olan bir taş, yüksekliği h=5m olan bir kaleden yatay yönde v =5m/s hızı ile atılıyor. Cismin kinetik ve potansiyel enerjisini zamanın fonksiyonu

Detaylı

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler

MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK. Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler MÜHENDİSLER İÇİN VEKTÖR MEKANİĞİ: STATİK Bölüm 1 Temel Kavramlar ve İlkeler Mekanik Mekanik Rijit-Cisim Mekaniği Şekil değiştiren Cismin Mekaniği Statik Dinamik Dengedeki Cisimler Hareketsiz veya durgun

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı