TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM /2009 Rev. 2 TURKISH

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH"

Transkript

1 TOMAHAWK 1025 & 1538 IM /2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, Serrà Riccò (GE), Italia

2 Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l. TOMAHAWK 1025 TOMAHAWK 1538 Plazma Kesme Makineleri nin: 2006/95/CE, 2004/108/CE direktiflerine uygun olduğunu: ve aģağıdaki standartlara uygun olarak tasarlandığını beyan eder: EN 60529, EN , EN , EN (2009) Dario Gatti European Engineering Director Machines LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l., Via Fratelli Canepa 8, Serra Riccò (GE), Italia 12/05 I

3 TESEKKURLER! Lincoln Electric kalitesini seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Lütfen, cihaz ve ambalajda hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir hasar tespit etmeniz durumunda cihazı satın aldığınız bayiye hasar bildiriminde bulununuz. Ġleride referans alınabilmesi için, cihaz bilgilerini içeren aģağıdaki tabloyu doldurunuz. Model adı, kodu ve seri numarası cihazınızın arkasında yer alan ürün etiketinde mevcuttur. 12/05 Model Adı: Kod ve Seri Numarası: Satın Alındığı Yer ve Tarih: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen kullanım ömrü 10 yıldır. (Ürünün iģlevini yerine getirebilmesi için gerekli olan yedek parça bulundurma süresidir.) Bu makine plazma kesim iģlemi yapmak için tasarlanmıģtır. BaĢka bir amaç için kullanılamaz. ĠMALATÇI LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, Serrà Riccò (GE), Italia ĠTHALATÇI Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.ġ TOSB Taysad Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, No:5, ġekerpınar Çayırova, KOCAELĠ Tel: (0262) Faks: (0262) ĠÇĠNDEKĠLER Güvenlik... 1 Kurulum ve Operatör Talimatları... 6 Elektromanyetik Uyum (EMC) Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım Ambalajın Sökülmesi TaĢıma ve Saklama ġartları Teknik Özellikler Yedek Parçalar Elektrik Devre ġeması Arıza Bulma Giderme Askaynak Yetkili Teknik Servis Listesi II

4 Güvenlik 05/10 UYARI Bu makine mutlaka yetkili personel tarafından kullanılmalıdır. Tüm bağlantıların, operasyonların, bakım ve onarım prosedürlerinin yetkili kiģilerce yapıldığından emin olunuz. Makineyi çalıģtırmadan önce bu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Kullanım kılavuzundaki talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya makinenin zarar görmesine neden olabilir. Lütfen altta belirtilen sembollerin karģısındaki uyarıları dikkatle okuyunuz. Uygun olmayan bağlantılardan, saklama koģullarından ve kullanımdan kaynaklanan hasarlardan Kaynak Tekniği ve Sanayi Ticaret A.ġ sorumlu değildir. UYARI: Bu sembol olası ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve makinede meydana gelebilecek hasarları önlemek için kullanım kılavuzundaki talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini gösterir. Kendinizi ve baģkalarını koruyunuz. TALĠMATLARI DĠKKATLE OKUYUNUZ VE ANLAYINIZ: Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyup anlayınız. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir. ELEKTRĠKLE ÇALIġAN EKĠPMAN: Makine üzerinde çalıģmaya baģlamadan önce sigorta kutusundaki Ģalteri kullanarak elektriği kesiniz. Elektrik bağlantılarını yürürlükteki kurallara uygun olarak gerçekleģtiriniz. ELEKTRĠKSEL VE MANYETĠK ALAN ĠNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI OLABĠLĠR: Ġletkenler üzerinden akan elektrik, elektromanyetik alan oluģturur. OluĢan bu elektromanyetik alan kalp pili gibi cihazlar üzerinde etkili olabilir. Kalp pili kullanan kaynakçıların makineyi çalıģtırmadan önce bir fizyoterapiste danıģmaları gerekir. CE NORMLARINA UYGUNLUK: Bu makine, Avrupa Birliği Talimatları na uygun olarak üretilmiģtir. KAYNAKLI MALZEME YAKABĠLĠR: Kaynak sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkabilir. Sıcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir. Bu tür malzemelere dokunurken ve taģırken mutlaka eldiven kullanılmalıdır. GÜVENLIK ISARETI: Bu ekipman elektrik çarpması tehlikesinin fazla olduğu ortamlarda gerçekleģtirilen kaynak iģlemlerine güç sağlamak için uygundur. 30 KG ÜZERĠNDE AĞIRLIK: Makineyi dikkatlice ve yardım alarak hareket ettiriniz. Makineyi yalnız taģıma, sağlığınız için zararlı olabilir. HASARLI GAZ TÜPÜ PATLAYABĠLĠR: Sadece kaynak iģlemlerine uygun olarak üretilmiģ koruyucu gaz içeren basınçlı gaz tüplerini kullanınız. Kullanılan gaza ve tüp basıncına uygun regülatörlerin tüpe doğru olarak monte edildiğinden emin olunuz. Tüpler dik pozisyonda tutulmalı ve güvenlik zinciri ile sabit bir yere bağlanmalıdır. Koruyucu kapakları kapatmadan tüplerin yerlerini kesinlikle değiģtirmeyiniz. Elektrodların, elektrod penselerinin, Ģase penselerinin ve gerilim altındaki her türlü parçanın gaz tüpü ile temas etmemesine özen gösteriniz. Tüpleri, ısı ve kıvılcım üreten ve riskli alanlar olarak adlandırılan bölgelerin uzağında stoklayınız. Plazma arkı yanma ve yaralanmalara neden olabilir. Nozul ve plazma arkından uzak durunuz. Torcu çıkarmadan önce makineyi kapatınız. Kesme yaparken, tüm vücudunuzu koruyan giyisiler giyiniz. Cihaz üzerindeki etiketi çıkarmayınız veya boyamayınız. 1

5 Güvenlik Talimatları TALĠMATLARI DĠKKATLE OKUYUNUZ VE ANLAYINIZ: Makineyi kullanmadan önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyup anlayınız. Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatların uygulanmaması ciddi yaralanmalara, can kaybına veya ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir. Kesme iģlemi dikkatsiz, dalgın, yorgun ve uykusuz iken yapılmamalıdır. Ark kaynağı ve plazma kesme iģlemi, kaynakçıyı potansiyel tehlikelerden koruyacak yeterli önlemler alındığında güvenli bir uygulamadır. Bu önlemler gözden kaçırıldığında veya ihmal edildiğinde, ciddi hatta ölümle sonuçlanabilecek elektrik çarpması, aģırı derecede duman ve gazların etkisinde kalma, ark radyasyonu, yangın ve patlama gibi tehlikeler ortaya çıkabilir. NOT: Kaynakta güvenlik hakkında detaylı bilgi almak için ANSI Z49.1 standardını okuyunuz. Koruyucu Donanımlar: Kaynak operatörleri, kendilerini yanma riskinden koruyan giysiler giymelidir. Kaynak yanıkları, çıplak cilde kaynak kıvılcımlarının sıçramasından kaynaklanabilen ve çok sık karģılaģılabilen bir risktir. Kesme sırasında giyilen elbiseler genel olarak giysinin hareket kolaylığı sağlaması, kaynakçının vücudunu sıçrantı, kıvılcım ve ark radyasyonundan koruyacak biçimde örtmesi gerekmektedir. Aleve dayanıklılığı nedeniyle yün giysiler tercih edilmelidir. Sentetik giysiler ısıya maruz kaldığında eriyeceği için kesinlikle giyilmemelidir. Koruyucu giysiler gresten ve yağdan korunmalıdır. Bu tür maddeler oksijenli bir ortamda kontrolsüz olarak alev alabilir ve yanabilir. Gömlek kolları ve paçaları katlanmamalıdır. Zira kıvılcımlar ve erimiģ metaller kıvrım yerlerine girebilir. Pantolonlar iģ ayakkabısının dıģında tutulmalı, içine sokulmamalıdır. Aksi halde erimiģ metaller ve kıvılcımlar ayakkabının içine girebilir. Tehlikeli durumlarda kullanılan diğer koruyucu giysiler aģağıda belirtilmiģtir: Aleve dayanıklı elbiseler, Tozluklar, Önlükler, Deri koltuklar ve omuz pelerinleri, Kaynak makinesinin altına giyilen Ģapka, Elleri yanıklardan, kesik ve çiziklerden korumak için mutlaka deri gibi aleve dayanıklı malzemeden üretilen eldivenler giyilmelidir. Buna ek olarak elektrik çarpmasına karģı bir miktar yalıtım sağlayabilmesi için eldivenlerin sağlam ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Gürültü: Kulağı kıvılcım ve erimiģ metallerden korumak ve plazma kesme makinesinin gürültüsünden kaynaklanan duyma kaybını engellemek için kulaklık takılmalıdır. ÇalıĢma ortamındaki gürültü kulakları rahatsız edici ve baģ ağrısına yol açan bir seviyeye ulaģtığında, iģitsel bir problem yaģanabilir. Bu durumda hemen kulaklığınızı takınız. ĠĢitme kaybı, test yapılana kadar fark edilmeyebilir ve sonrasında tedavi için çok geç kalınmıģ olabilir. ÇalıĢma Ortamının Önemi ve Temizliği ÇalıĢma ortamının düzen ve temizliği plazma kesme makinesine bakım yapmak kadar önemlidir. Hatta oluģabilecek zararın derecesi ortamdaki insan sayısı kadar katlanmaktadır. Makine ile ilgili uyarılar okunmuģ ve gerekli önlemler alınmıģ olsa da çevrede bulananlardan herhangi birisinin çalıģma ortamında kabloya takılması, kendisi, siz ve diğer insanlar için elektrik çarpması, sıcak metale temas edilmesi, ya da düģme riski ile karģılaģılmasına neden olabilir. Tüm donanım, kablo, hortum ve gaz tüplerini; kapılar, koridorlar ve merdiven çevreleri gibi hareket yoğunluğu olan ortamlardan uzak tutulmalıdır. Çevreyi düzenli tutmaya gayret edilmeli ve kaynak iģlemi bittiğinde çalıģma ortamı temizlenmelidir. Bu sayede iģ güvenliğinin yanında çalıģma verimliliği de artacaktır. Ayrıca kaynak bölgesinin yakınında bulunan diğer çalıģanlar dalgınlıkla kaynak banyosunun içine basabilir. Bu yüzden kesme esnasında etrafa paravan çekilmelidir. 2

6 DUMAN VE GAZLAR TEHLĠKELĠ OLABĠLĠR: Kesme iģlemi sağlığa zararlı duman ve gaz çıkıģına neden olabilir. Kullanıcıları bu tehlikeden korumak için yeterli havalandırma yapılmalı veya duman ve gazlar soluma bölgesi dıģına atılmalıdır. Genel olarak kesme uygulamalarında; dumana maruz kalma süresi ve duman miktarına bağlı olarak yüzün ve cildin yanması, baģ dönmesi, mide bulantısı ve ateģ gibi kısa süreli geçici etkiler görülebilir. Dumana uzun süre maruz kalma, ciğerlerde demir birikmesine ve fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. BronĢit ve akciğer fibrozisi karģılaģılan baģlıca etkiler arasındadır.. BaĢın duman bulutunun dıģında tutulması tehlikeli duman ve gazlardan korunmanın en kolay yoludur. Duman ve gazlar solunmamalı, hava sirkülasyonu veya mekanik havalandırma ekipmanları kullanılmalı ve eğer yeterli havalandırma sağlanamıyorsa gaz maskesi takılmalıdır. ELEKTRĠK ÇARPMASI ÖLÜME NEDEN OLABĠLĠR: Elektrik çarpma tehlikesi, operatörün sık karģılaģabileceği en ciddi risktir. Elektriksel olarak canlı parçalara temas etmek, yaralanmalara, ölüme veya elektrik çarpmasına ve ani refleks sonucu düģmeye neden olabilir. Makine çalıģırken elektroda, topraklama bağlantısına veya makineye bağlı olan gerilim altındaki iģ parçasına dokunmayınız. Kendinizi elektroda, topraklama bağlantısına veya iģ parçasına karģı yalıtınız. Makinenin fiģini prizden çektikten hemen sonra fiģin metal uçlarına dokunmayınız. Elektrik çarpma tehlikesi olabilir. Kesinlikle iģ parçasına, torcun ucuna, dayama teline temas etmeyiniz. Plazma kesme makinesiyle ilgili elektrik çarpma riski iki kategoriye ayrılır: Primer voltaj çarpması ( V) Sekonder voltaj çarpması (20 100V) Primer elektrik çarpması kaynak geriliminden çok daha yüksek olduğu için çok tehlikelidir. Makineye gelen güç açıkken, vücudunuz toprakla temas halindeyken ya da makine içindeki canlı bir noktaya dokunurken primer elektrik çarpması ile karģılaģabilirsiniz. Unutmayınız ki, makine üzerindeki ON/OFF anahtarını kapatmak makineye gelen elektriği kesmez. Makineye gelen elektriği kesmek için besleme kablosunun bağlantısından ayrılması veya makineye gelen elektriğe ait sigortaların kapatılması gerekmektedir. Makinenizin yan kapaklarını asla sökmeyiniz ve hatalı çalıģma durumunda Askaynak Yetkili Teknik Servisi ne kontrol ve tamir ettiriniz Makineyi ve iģ parçasını mutlaka topraklayınız. Yalıtımsız kabloları ve penseleri kullanmayınız, yenileriyle değiģtiriniz. Soğutmak için elektrodu kesinlikle suya sokmayınız. Yerden yüksekte çalıģırken elektrik Ģoku nedeniyle düģmekten korunmak için mutlaka güvenlik kemeri takınız. Plazma kesme iģleminde sekonder voltaj ciddi çarpılma riski oluģturacak kadar yüksektir. 3

7 KAYNAK ARKI YAKABĠLĠR: Kesme iģlemi yapılırken veya izlenirken, gözleri sıçrantılardan ve kesme arkının yaydığı ıģınlardan korumak için uygun maske, filtre ve koruyucu camlar kullanılmalıdır. Aleve dayanıklı malzemeden üretilmiģ giysilerle cilt korunmalıdır. Yakın çevrede bulunan kiģileri, yanmaz malzemeden yapılmıģ uygun paravanlarla koruyunuz ve onları kesme arkına bakmamaları ve kendilerini ark ıģını etkisinde bırakmamaları konusunda uyarınız. Kısa süre de olsa gözlerin UV ıģınına maruz kalması Kaynak Alması olarak da adlandırılan göz yanıklarına neden olabilir. Kaynak alması, maruz kalındığı andan itibaren saatler sonrasına kadar fark edilmeyebilir, ancak çok rahatsız edici olduğu gibi geçici körlüğe bile neden olabilir. Normalde kaynak alması geçici bir durumdur, ancak gözlerin UV ıģınlarına uzun süre ve sık olarak maruz kalması gözde kalıcı hasarlar oluģmasına neden olabilir. Koruma önlemi olarak ark ıģığına bakmamanın yanında uygun filtreye sahip bir koruyucu kaynak gözlüğü kullanmak gerekir. Plazma kesme uygulaması için uygun filtre seçiminde aģağıdaki tablodan yararlanılabilir: Kural olarak kesme iģlemine koyu renkli koruyucu filtre ile baģlanmalı daha sonra çalıģmaya, minimum seviyenin altına inmemek koģulu ile, kaynak yapılan alanı yeteri kadar gösterebilecek daha açık bir filtre ile devam edilmelidir. Kaynak maskeleri baģı, yüzü, kulakları ve boynu elektrik çarpma riskine, ısıya, kıvılcıma ve yangına karģı korur. KAYNAK SIÇRANTILARI YANGINA VE PATLAMALARA NEDEN OLABĠLĠR: Yanıcı malzemeleri kesme yapılan yerden uzakta tutunuz ve yangın söndürücüyü kolaylıkla eriģebileceğiniz bir yere koyunuz. Kesme iģlemi sırasında oluģabilecek sıçrantılar ve sıcak malzemeler ince çatlaklardan ve en dar açıklıklardan bile etrafa kolaylıkla sıçrayabilir. Yanıcı ve zehirleyici gazları ortamdan tamamen uzaklaģtıracak önlemlerin alındığından emin olmadan hiçbir bidon, varil, tank ya da malzeme üzerinde kaynak yapmayınız. Yanıcı gazların, buharların ya da sıvı yakıtların bulunduğu yerlerde makineyi asla çalıģtırmayınız. Kesme sırasında yüksek sıcaklıklar oluģabileceği için her zaman yangın riskini göz önünde bulundurunuz. Kaynak arkının sıcaklığı C a ulaģabilir, ancak genellikle bu ısı tek baģına yangın sebebi değildir. Yangın riski etrafa sıçrayan kıvılcım veya erimiģ metallerden oluģabilir. Bu metaller 10 metre uzağa sıçrayabilir. Bu yüzden kolay tutuģabilen malzemeleri kesme ortamından uzak tutunuz. Ayrıca iģ parçasının, ısındığında alev alabilecek herhangi bir malzemeyle temas etmediğinden emin olunuz. Temasla alev alabilecek malzemeler, sıvılar(benzin, yağ, boya, tiner v.b), katılar(ağaç, karton, kağıt vb) ve gazlar(asetilen, hidrojen vb) olmak üzere üçe ayrılır. Kesme yapılan ortamı gözlemleyiniz. Etrafta benzin veya hidrolik yağla çalıģan sistemler varsa ve kesme ortamını ya da sistemi hareket ettiremiyorsanız araya yangına dayanıklı paravan koyunuz. Yüksekte veya bir merdivende kesme yapıyorsanız aģağıda yanıcı veya patlayıcı bir malzeme bulunmadığından emin olunuz. Ayrıca etraftaki insanların üzerine cüruf ve kıvılcım sıçrayabileceğini unutmayınız Tozlu ortamlarda kesme yaparken özel önlemlerin alınması gerekir. Toz parçaları yanabilir ve ani bir yangına veya patlamaya neden olabilir. Ortamdaki tozun yanıcılığı ve uçuculuğu hakkında bilginiz yoksa uzman ve yetkili bir kiģi tarafından incelenip onay verilmeden kaynak veya kesme iģlemine baģlamayınız. Kesme iģlemine baģlamadan önce iģ parçasının yüzeyinde yanıcı veya ısındığında tutuģabilecek bir kaplama olup olmadığını kontrol ediniz. Yanıcı malzemelerin bulunduğu ortama 10 metre yakınlıkta kesme yapıyorsanız yanınızda bir gözlemci bulundurunuz. Bu gözlemci, kıvılcımların ve sıçrantıların nereye gittiğini gözlemlemeli, gerektiğinde yangın söndürücülere kolayca eriģebilmelidir. Kesme iģlemi bittikten sonra gözlemci ile birlikte, kesme iģleminden sonra etrafta herhangi bir duman olup olmadığını yarım saat boyunca kontrol ediniz. 4

8 Diğer acil durumlarda olduğu gibi kaynak kazalarından kaynaklanan durumlarda da ilk kural paniğe kapılmamaktır. Yangının büyüklüğüne göre, diğerlerini de uyarmak için yangın alarmını çalıģtırınız, itfaiyeye haber veriniz, kesme makinesini kapatınız ve yangın çıkıģlarından mümkün olduğunca çabuk çıkınız. Ekstra Güvenlik Önlemleri Bazı durumlarda güvenlik önlemlerini uygulamak zor olabilir. Ancak yine de belirtilen kurallara uyunuz. Eldivenlerinizi kuru tutunuz, ıslanması kaçınılmaz ise yanınızda ekstra bir çift eldiven daha bulundurunuz. Kontrplak, plastik paspas veya benzeri kuru ve yalıtkan bir malzeme üzerinde durunuz. Vücudunuzu, iģ parçasından izole ediniz. Torç ve kabloların durumu çok önemlidir. Torç kablosu üzerindeki plastik veya fiber yalıtkan malzeme, canlı(elektrik yüklü) yerlerle teması önler. Kesme makinesini çalıģtırmadan önce, daima kabloların durumunu kontrol ediniz. EskimiĢ, yıpranmıģ olanları değiģtiriniz, tamir etmeye çalıģmayınız. Eğer bir elektrik Ģoku hissederseniz bunun bir uyarı olduğunu unutmayınız. Böyle bir durumda iģe devam etmeden önce cihazınızı, iģ alıģkanlıklarınızı ve iģ ortamınızı elektrik çarpma risklerine karģı kontrol ediniz. Anormal bir durum varsa gerekli önlemleri almadan kaynağa devam etmeyiniz. Eğer sorunun kaynağını siz tespit edemiyorsanız Askaynak Yetkili Teknik Servisi ne baģvurunuz. Kesme esnasında parçanın ayağınıza düģmemesi için ayağınızı kesilen parçanın altına koymayınız ve uygun iģ ayakkabısı giyiniz. ÇalıĢma Ortamındaki Diğer KiĢiler Ġçin Önlemler ÇalıĢma ortamının temizliği ve düzeni sizin olduğu kadar ortamdaki diğer insanların güvenliği için de son derece önemlidir. Etrafınızda çalıģan diğer kaynakçılar veya kiģiler yürürken dalgınlıkla kaynak banyonuza basabilir veya kablolara takılarak sizin ve diğer insanların düģmesine ve elektrik çarpma riski oluģmasına neden olabilir. Ayrıca kesme sıçrantıları, çevredeki diğer insanlara sıçrayarak yanma tehlikesi yaratabilir. Kesme yaptığınız ortamı yangına dayanıklı bir paravanla ayırmak olası riskleri azaltır. ÇalıĢma ortamındaki diğer insanları da iģ güvenliği ekipmanlarını kullanmaları konusunda uyarınız. Özellikle kesme yapılan ortamda bulunmaları gerekiyorsa; yangına ve alevlenmeye dayanıklı iģ güvenliği giysileri giymeleri, iģ gözlüğü, kaynak maskesi kullanmaları, izoleli ayakkabı ve eldiven giymeleri konusunda çevrenizdekileri uyarınız. Uyarılarınıza riayet etmeyen kiģileri çalıģma ortamından uzaklaģtırınız. Yüksekte kesme yapıyorsanız, erimiģ metallerin, kaynak sıçrantılarının ve kesilen parçaların aģağıdan geçen diğer kiģilere sıçramaması için ilgili uyarı levhaları kullanınız. Elektromanyetik alanlar kalp pilleri için zararlı olabilir. Çevreden geçen ve kaynakçı olmasa da etrafınızda bulunan diğer çalıģanlar için gerekli uyarıları yapınız, ikaz levhaları kullanınız. Bu gibi kiģilerin kesme ortamında bulunmadan önce doktora danıģmaları gerektiğini bildiriniz. Kesme ortamları, elektrik çarpma riskinin en yüksek olduğu ortamlardır. Diğer kiģiler yürürken kablolara basıp elektrik çarpma riskine maruz kalabilirler. Yalıtımsız kaynak kablosu kullanmayınız, mümkünse kabloları izoleli, plastik kanallar içerisinden yönlendiriniz. 5

9 Bakiye Riskler Hakkında Bilgi Tomahawk 1025 ve 1538 Plazma Kesme Makineleri, EN standardının gerektirdiği güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmıģ ve üretilmiģtir. Güvenlik riskleri ortadan kaldırılmak için gerekli tüm önlemler alınmıģ, operatörün ve kullanıcının alması gereken tüm önlemler ve uyması gereken kurallar kullanım kılavuzunda belirtilmiģtir. Gerekli özen gösterilmediği, güvenlik önlemlerinin alınmadığı durumlarda risklerin ortadan kaldırılması mümkün değildir. Bu riskler, hafif yaralayıcı olabileceği gibi yangın ve patlama riskleri birden fazla kiģi için ölümcül dahi olabilir. Kaynak ortamının güvenliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Önlemlerin alınmadığı veya eksik olduğu durumlarda derhal iģ durdurulmalı, yetkili kiģiler uyarılmalıdır. Kurulum ve Operatör Talimatları Makineyi kurmadan veya çalıģtırmadan önce bu bölümü sonuna kadar okuyunuz. Konum ve ÇalıĢma KoĢulları Bu makine en zor koģullarda bile çalıģabilir. Bununla beraber, makinenin uzun ömürlü olmasını ve güvenle kullanılabilmesini sağlamak amacıyla aģağıdaki basit önlemlerin alınması önemlidir. Makinenizi yatayla 15 dereceden daha fazla eğime sahip bir yere koymayınız. Makinenizi boruların buzunu çözmek için kullanmayınız. Makineniz mutlaka temiz hava akımı olan bir yerde çalıģtırılmalı, makinenin çalıģtırıldığı yerde havalandırmayı engelleyici ya da hava akımını durdurucu bir etken olmamalıdır. ÇalıĢırken, makinenin üzeri kağıt, bez ya da benzeri malzemelerle örtülmemelidir. Toz ve kirler makinenizin içine girebilir. Bu durum mümkün olduğunca en aza indirilmelidir. Makineniz IP23 koruma sınıfına sahiptir. Makineyi mümkün olduğunca kuru tutunuz ve ıslak zemin veya su birikintisi üzerine koymayınız. Makinenizi, radyo dalgası kontrollü cihazlardan uzak bir yere koyunuz. Makine normal kullanımda, yakınlarda bulunan radyo dalgası kontrollü cihazları olumsuz yönde etkileyebilir ve bu durum da yaralanmalara veya ekipman arızalarına neden olabilir. Lütfen kullanım kılavuzundaki Elektromanyetik Uygunluk bölümünü okuyunuz. Makinenizi, ortam sıcaklığı 40 C den fazla olan yerlerde kullanmayınız. Tomahawk 1025 yumuģak çeliklerde 25mm, 1538 ise 38mm kalınlığa kadar kesme yapmak için tasarlanan alçalan karakteristikli bir plazma kesme makinesidir. ÇalıĢma Çevrimi Bir makinenin çalıģma çevrimi, makineyi kullanan kiģinin ölçülen çalıģma akımında makineyi termal sigorta atmadan çalıģtırabildiği sürenin 10 dakikalık periyottaki yüzdesidir. Örnek: %60 çalıģma çevrimi, makineyle 6 dakika boyunca kesim yapılabileceği anlamına gelir. Kalan 4 dakikayı makine, soğuma için kullanacaktır. Modellerin çalıģma çevrimleri ile ilgili bilgileri Teknik Özellikler kısmında bulabilirsiniz. makinenin arkasında yer alan ürün etiketinde belirtilmiģtir. Makineyi Ģebeke elektriğine bağlayan kabloların topraklamasının uygun olduğundan emin olunuz. Makinenin, normal çalıģabilmesi için gerekli olan gücün sağlanabileceğinden emin olunuz. Gerekli sigorta tipi ve kablo ölçüleri kullanım kılavuzundaki Teknik Özellikler bölümünde belirtilmiģtir. Tomahawk Plazma Kesme Makineleri, gerekli elektriksel koģulları sağlayabilen jeneratörlerle de çalıģabilir. Jeneratörün tali çıkıģı ayrıca aģağıdaki özelliklere uygun olmalıdır: AC dalga formunda pik voltaj değeri 700V un altında olmalıdır. AC dalga formu frekansı Hz aralığında olmalıdır. AC dalga formunun regüle edilmiģ çıkıģı daima 400Vac ±15% değerinde olmalıdır. Yukarıdaki Ģartların kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü birçok jeneratör hatalı yüksek voltaj pikleri üretebilmektedir. Makinede hasar meydana gelme olasılığı sebebiyle makinenizin, bu Ģartları sağlamayan jeneratörlerle birlikte kullanımı uygun değildir. ÇıkıĢ Bağlantıları UYARI SADECE cihazla beraber verilen torcu kullanınız. Torç değiģimi için Bakım bölümüne bakınız. UYARI TORÇ KORUMA: Cihazla birlikte verilen torç, kullanıcının elektrik çarpılmasını önleyen bir güvenlik donanımına sahiptir. UYARI Torca müdahale ederken makinenin kapalı olduğundan emin olunuz. UYARI Kesme esnasında, can güvenliğiniz için Ģase pensesini kesinlikle çıkarmayınız. UYARI Kesme iģlemine baģlamadan önce torç bölümlerini, elektrod ve izolatörlerin gevģekliğini kontrol ediniz, gerekirse sıkınız. Bu iģlemi yaparken makinenin kapalı olmasına dikkat ediniz. Besleme Kablosu Bağlantısı Makineyi çalıģtırmadan önce giriģ voltajını, fazları ve frekansı kontrol ediniz. Kullanılabilir giriģ voltajı değerleri kullanım kılavuzundaki Teknik Özellikler Bölümü nde ve 6

10 UYARI Kesinlikle aģınmıģ izolatörleri kullanmayınız. UYARI Açık Devre Gerilimi U0 > 100VDC. Daha fazla bilgi için Teknik Özellikler Tablosu na bakınız. Torç Bağlantı Soketi: Torcu, bağlantı soketine takınız. Torç bağlantısı; torç tetiği, gaz hattı ve torç güç kablosu devrelerini kontrol eden bir bağlantıdır. Pozitif ÇıkıĢ Soketi: Kesme devresi için Pozitif çıkıģ soketi.toprak bağlantısı kadar, bu da iģ parçasına ve güç kaynağının ön kısmında yer alan DINSE soketine bağlanmalıdır. Torc Soketi Kutuplama Anahtarı: Tomahawk Plazma Kesme Makineleri kendi torçları ile birlikte kullanılmalıdır. Kutupsal torç soketi, makinenin uygun olmayan torç ile kullanımını engeller. Kutupsal anahtarın pozisyonunu aģağıdaki Ģekilde görebilirsiniz: Kutuplama Anahtarı 60A Makineler 100A Makineler Kontrol ve ÇalıĢma Özellikleri Oto-Test Modu: Makine açıldığı zaman oto-test modu devreye girer. Test esnasında kontrol panelindeki tüm ledler yanık durumdadır. Test modunda, herhangi bir ledin yanmaması durumunda size en yakın Askaynak Yetkili Teknik Servisi ne baģvurunuz. Kontrol Paneli Kaynak Akımı Ayar Düğmesi: Kesme sırasında oluģacak olan akımın ayarlandığı potans düğmesidir. Gaz Tahliye Modu (Purjör Modu): Kaynak akımı ayar düğmesi saat yönünün tersine doğru tamamen çevrildiğinde kesme akımı yokken torçtaki hava purjörünü açar. Bu özellik iģ parçalarının üflenmesi, torcun soğutulması veya torc devresindeki havanın tahliyesi için kullanılır. Power ON/OFF Ledi: Bu led, makine açık olduğunda yanar. ġebeke voltajının, makinenin çalıģma voltaj aralığı dıģında olması durumunda voltaj koruması devreye girer, makine durur ve Power ON/OFF ledi yanıp sönmeye baģlar. Voltaj normale döndüğünde makine tekrar çalıģmaya baģlar Not: Arıza durumunun 2 saniyeden fazla devam etmesi durumunda fan otomatik olarak devreden çıkabilir.. ÇıkıĢ Ledi: Bu ledin yanması, makinenin çıkıģ terminallerine güç gittiğini gösterir. Yanıp söndüğü durumlarda makinenizi açıp kapatınız. Arızanın devam etmesi durumunda en yakın Askaynak Teknik Servisi ne baģvurunuz. Termal Led: Makine aģırı ısındığında termal led yanmaya baģlar ve makine durur. Bu durum, genellikle makine çalıģma çevrimini aģtığı zaman görülür. Makine soğumaya bırakılır. Makine normal sıcaklığına ulaģınca termal led söner ve makine çalıģmaya hazır duruma gelir. DüĢük Gaz Basıncı Ledi: Kesme torcu basınç değeri, gereken minimum düzeyin altına düģtüğünde bu led yanar ve makine devre dıģı kalır. Basınç gerekli seviyeye geldiğinde makine tekrar çalıģmaya baģlar. Primer gaz basıncını kontrol etmek/ayarlamak için:: DüĢük basınç ledi yanıyorsa, makine 10 saniye içinde gaz tahliye moduna geçer. Gaz tahliye modu süresince primer gaz basıncını manometreden kontrol ederek gaz basınç ayar düğmesi ile istenen seviyeye ayarlayınız. Gerekirse, gaz giriģ basıncını da ayarlayınız. 7

11 TH1025 PIP Ledi(Part In Place): Torç erkek soketinin, makine üzerindeki diģi sokete uygun Ģekilde sıkıģtırılmaması durumunda bu led yanar. Makineyi tekrar çalıģtırmak için: Erkek ve diģi torç soketlerini doğru biçimde sıkınız. Bu iģlem sonrası makine 5 saniye boyunca çalıģmayacak, bu süre boyunca PIP ledi yanıp sönecektir. NOT: PIP ledi yanıp sönerken, baģka bir PIP arızası meydana gelirse veya torc tetiğine basılırsa makine arıza durumuna geri döner. PIP ledi tekrar yanmaya baģlar. Makineyi çalıģtırmak için yukarıdaki iģlemleri yeniden uygulayınız. PIP ledi söndüğünde makine çalıģmaya hazır durumdadır. Primer Gaz Basınç Manometresi ve Basınç Ayar Regülatörü: Primer gaz basıncı izlenir ve ayarlanır. Primer gaz giriģ basıncı, fabrika çıkıģında maksimum 5,5 bar olacak Ģekilde sınırlandırılmıģtır. Gaz basıncını ayarlamak için makinenizi gaz tahliye moduna alınız. Torc Kafası Ark AteĢlemesi Yok Yanar Yanıp Söner Yanıp Söner ĠĢ parçasına 4 saniye boyunca arkın akmaması durumunda ledler, yukarıdaki Ģekli alır. Makine, torc kafasında aģırı ısınma oluģmasını önlemek için durur. Makineyi tekrar çalıģtırmak için: Torc tetiğini bırakınız. Yanıp sönen ledler tamamen yanar duruma gelecektir. Torc tetiğine tekrar basınız. Yanar Yanar Yanar Torç tetiğine basılı tutulur. Bu sırada makine arkı 4 defa ateģlemeye çalıģır. AteĢleme gerçekleģmezse makine güvenlik moduna girer. Makineyi tekrar çalıģtırmak için: Ana Ģalteri kapalı duruma getiriniz. Torç kafasının ve sarf malzemelerin doğru yerleģtirildiğinden emin olunuz. Torcun elektrik bağlantılarını kontrol ediniz. Ana Ģalteri tekrar açınız. TH1538 Arıza Durumları Kesme Seçenekleri: Ġstenen kesme modunu seçmek için butona basın. CUT(Kesme - En üstteki led): Sert iģ parçalarının kesilmesi veya delinmesi iģlemlerinde seçilir. GRID (Izgara Ortadaki led): GOUGE (Oluk Açma En alttaki led) Kesme seçeneğini makine boģtayken veya tahliye, son gaz üfleme veya soğutma modundayken yapabilirsiniz. Kesme anında kesme modunu değiģtirmek için butona bastığınızda herhangi bir değiģiklik meydana gelmeyecektir. Arıza durumunda makineyi kapatmaya çalıģınız, birkaç saniye bekledikten sonra tekrar açınız. Arıza devam ediyorsa en yakın Askaynak Yetkili Yetkili Teknik Servisi ne baģvurunuz. Tetiğin Basılı Kalması Yanar Yanar Yanar Yanar Yukarıdaki durum, makine açıldığında(ya da soğuma sonrası tekrar çalıģtığında) torç tetiğinin basılı olması durumunda oluģur. Bu durum makinenin güvenli olmayan Ģartlarda çalıģmasını önler. Manuel kesme veya ayarlama iģlemleri sadece kullanıcının direkt kontrolü ile baģlamalıdır. Makineyi tekrar çalıģtırmak için: Torç tetiğini bırakınız. Torç tetiğine tekrar basınız. Arızanın devam etmesi durumunda, torç tetiğinin olası arızalarını kontrol ediniz. Arka Panel Kontrol ve Bağlantıları A. F.A.N(Fan as needed) Tomahawk Serisi Plazma Kesme Makineleri, soğutma fanı olarak F.A.N(Fan as needed) sistemi kullanmaktadır. Bu sistemle otomatik olarak fan hızı düģer veya tamamen durur. Böylece makinanın içine giren toz ve partikül miktarındaki azalmayla beraber elektrik tüketimi de düģer. Makine çalıģtığında fan da çalıģır. Fan, torç tetiği basılı olduğu sürece devrede kalır. Torç tetiğine 5 dakikadan daha fazla süre basılmazsa fan devre dıģı kalır. B. Ana ġalter: ġebeke akımının makineye giriģini kontrol eder. C. Besleme Kablosu: Makinenizi çalıģtırmak için besleme kablosunu Ģehir Ģebeksine bağlayınız. D. Gaz GiriĢi: Makineye gaz taģıyan hortum bağlanır. 8

12 UYARI Makine temiz, kuru hava veya nitrojen ile beslenmelidir. 7,5 bar dan yüksek bir basınç ayarı torca zarar verebilir. Bu tedbirlere uyulmaması, aģırı kullanım sıcaklıklarına sebep olabilir veya torca zarar verebilir. Kesme Akımı 30A dan az 30A ve 40A arası 40A ve 50A arası 50A dan büyük Son Gaz Üfleme 15 saniye 20 saniye 25 saniye 30 saniye Kesme ĠĢlemi Plazma kesim iģleminde kesme gazı veya torç soğutma gazı olarak hava veya nitrojen kullanılır. Pilot ark Ģu Ģekilde oluģur: Torç butonu elektrovalfi(solenoid valfi) enerjilendirir. Bu valf, kesme ve kesme sonrası torcun soğuması için hava akıģını sağlar. Bu güç kaynaklarının dizayn konseptlerinin temelinde yatan, sürekli olarak ayarlanan değerde kalan, plazma arkının uzunluğundan bağımsız bir akım sağlamaktır. ĠĢleme baģlarken, iģlemi bitirmek için gerekli tüm malzemelere sahip olduğunuzdan ve tüm güvenlik önlemlerini aldığınızdan emin olunuz. Makineyi, bu kılavuzda anlatıldığı gibi hazırlayınız ve Ģase kablosunu iģ parçasına tutturmayı unutmayınız. Makine kapalı konumdayken, seçilecek olan kesme moduna göre(cut / GRID / GOUGE ) uygun elektrodu belirleyiniz. Torç ve Ģase kablolarını makineye bağlayınız. Makinenin arka panelindeki ana Ģalterden makineyi açınız ve ön kontrol panelindeki Power ON/OFF ledinin yandığından emin olunuz. Makineniz kullanıma hazır durumdadır. Gaz tahliye fonksiyonunda, primer gazın basıncını kontrol ediniz. Ġstediğiniz kesme modunu seçiniz. Akım ayarlama düğmesinden istediğiniz akım miktarını ayarlayınız. Kesme iģlemine baģlamak için torç düğmesine basınız, torç hava üflemesini insanlara doğru hedeflemediğinizden emin olunuz. Kesme iģlemi sırasında torcu iģ parçasından uzun bir süre uzak tutmak mümkündür. Bakım UYARI Herhangi bir arıza veya bakım ihtiyacı durumunda size en yakın Askaynak Yetkili Teknik Servisi ne baģvurunuz. Bakım ve/veya onarım iģlemlerinin, yetkilendirilmemiģ personel tarafından yapılması durumunda makinenizin garanti kapsamından çıkacağını unutmayınız. Bakım periyodu çalıģma Ģartlarına göre farklılık gösterir. Makinenizde herhangi bir hasar ve/veya arıza tespit etmeniz durumunda derhal Askaynak Teknik Servisi ne baģvurunuz. ġase ve torç kablolarını kontrol ediniz. Hasarlı olanları değiģtiriniz. Düzenli olarak torç kafasını temizleyin, sarf malzemelerini kontrol edin, gerekiyorsa değiģtirin. UYARI Torcu değiģtirirken veya tamir ederken talimatları referans alınız. Makinenizin temiz olmasına özen gösteriniz. DıĢ kasayı, özellikle de hava akıģ panjurlarını temizlemek için kuru ve yumuģak bir bez kullanınız. UYARI Makinenizi kesinlikle açmayınız ve açık bölgelerinden içine herhangi bir Ģey atmayınız. Bakım ve/veya onarım öncesi mutlaka makinenizin elektrik bağlantıları kesilmeli ve makinenizin güvenli bir Ģekilde çalıģtığından emin olmak için test edilmelidir. ĠĢlem iptal edildiğinde, torç tetiğini bırakmak ark sönümüne neden olacak; torcun soğuması için gaz akıģı devam edecektir. ĠĢlem sonrası soğutma seçilen kesme akımına göre farklılık gösterir ve 4 zaman diliminde incelenir. Kesme Hızı Kesme hızını etkileyen faktörler: Kesilecek olan malzemenin türü ve kalınlığı. Kesme akımının değeri. Akım ayarı, kesilmiģ kenarın kalitesini etkiler. Kesimin geometrik Ģekillerde yapılması (düz veya kıvrık). En uygun ayarı belirlemek için, otomatik test tezgahında gerçekleģtirilmiģ testlere dayanarak aģağıdaki tablo oluģturulmuģtur. Buna rağmen en iyi sonuçlar etkin çalıģma Ģartlarında elde edilir. 9

13 Akım (A) TH1025 Hız (cm/dk.) Akım (A) TH1538 Hız (cm/dk.) Kalınlık YUMUġAK PASLANMAZ YUMUġAK ALÜMĠNYUM ÇELĠK ÇELĠK ÇELĠK ALÜMĠNYUM 4 mm mm ¼ mm mm ½ mm A ¾ A mm A mm A A mm A ¼ A mm A ½ A Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) PASLANMAZ ÇELĠK 11/06 EN :2005 e göre tasarlanmıģtır. Makinenin EMU Sınıfı Grup 2 Sınıf A dır. Detaylı bilgi için, EN :2003 e bakınız. Kesme yaparken açma/kapama anahtarını açıp kapatmayınız. Bu durum Ģebekede gerilim dalgalanmaları oluģturabileceği gibi makinenin kullanım ömrünü de kısaltabilir. Güç ünitesi açıldıktan sonra makinenin elektriksel açıdan kararlı hale gelebilmesi için ortalama 5-10 saniye beklenmeli ve daha sonra kesme iģlemine baģlanmalıdır. Bu makine tüm norm ve kurallara uygun olarak tasarlanmıģtır. Bununla beraber, telekomünikasyon cihazlarını (telefon, radyo, televizyon) ve güvenlik cihazlarını karıģtırıcı elektromanyetik dalgalar üretebilir. Bu durum, etkilenen cihazlar için güvenlik sorunu oluģturabilir. Makinenin ürettiği bu elektromanyetik dalgaların (parazitlerin) etkisini önlemek veya azaltmak için bu bölümü dikkatle okuyunuz. Bu makine endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıģtır. YaĢam alanlarında kullanılması durumunda elektromanyetik dalgaların olası etkilerini gidermek için belirli önlemlerin alınması gereklidir. Kullanıcı makineyi mutlaka kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi kurmalı ve kullanmalıdır. Herhangi bir elektromanyetik parazit dalga belirlendiğinde, kullanıcı, bunun için gerekli önlemleri almalıdır. Bu konuda, gerektiğinde, Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.ġ yardımcı olacaktır. Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.ġ nin yazılı onayını almadan makine üzerinde herhangi bir değiģiklik yapılmamalıdır. Makinenin kurulumundan önce kullanıcı, çalıģma alanı içerisinde elektromanyetik dalgaların etkisinde kalarak bozulabilecek cihazların olup olmadığını kontrol etmelidir. Bu konuda, aģağıda belirtilen maddeler dikkate alınmalıdır: ÇalıĢma alanının ve makinenin yakınında bulunan giriģ ve çıkıģ kabloları, kumanda kabloları ve telefon kabloları. Radyo ve/veya televizyon alıcıları ve vericileri. Bilgisayar ve bilgisayar kontrollü cihazlar. Endüstriyel prosesler için güvenlik ve kontrol ekipmanları. Kalp pili ve iģitme cihazı gibi kiģisel tıbbi cihazlar. Makinenin ürettiği elektromanyetik dalgaların etkisini azaltmak için aģağıda belirtilen uyarıları dikkate alınız: Makinenin Ģebeke elektriğine olan bağlantısını kullanım kılavuzunda anlatıldığı gibi yapınız. Eğer, elektromanyetik bir etkileģim olursa ana elektrik giriģini filtre etmek gibi önlemlerin alınması gerekebilir. ÇıkıĢ kabloları olabildiğince kısa olmalı ve bir arada tutulmalıdır. Elektromanyetik etkileģmeyi azaltmak için, mümkünse iģ parçasına topraklama yapınız. Kullanıcı, bu topraklamanın, personel ve ekipman için problem yaratmayacağını kontrol etmelidir. 10

14 Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanım 1) Plazma kesme makinesi, açık konumda iken elektrik Ģebekesinden düģük enerji çekecek Ģekilde tasarlanmıģ ve üretilmiģtir. 2) Kesme iģlemi sırasında aģırı enerji tüketimini önlemek için kesilen malzemenin cinsi ve kalınlığına göre akım değeri seçilmelidir. 3) Kesim yapılmıyorken makinenizi açık bırakmayınız. Ambalajın Sökülmesi Tomahawk 1025 ve 1538 Plazma Kesme Makineleri, kutu içerisinde satılmaktadır. Ambalajı olmayan makine satın almayınız. Makineyi kutusundan çıkarınız ve ambalaj için kullanılan malzemeleri, makineyi tekrar kaldırmak ya da depolamak için saklayınız. TaĢıma ve Saklama ġartları Kesme yapılmadığı durumlarda, makinenizi tozdan ve çevrede bulunabilecek diğer olumsuz etkilerden korumak için ve özellikle uzak mesafeler arasında taģırken kaynak makinesini kutusuna koyunuz. Makinenizin sert darbeler görmemesine özen gösteriniz ve düģürmeyiniz. Makineyi tutma sapından kaldırınız ve taģıyınız. Makine çalıģırken taģımayınız ve kaldırmayınız. Kaldırırken, taģırken ve kullanırken rastgele atmayınız ve darbelerden koruyunuz. Mekanik darbe gören makinelerde yalıtma aralıkları azalabilir. Kullanıma alınmadan önce veya uzun süre kullanılmayacaksa, temizleyerek kendi kutusuna yerleģtiriniz, nemsiz ve tozsuz ortamlarda saklayınız. Teknik Özellikler GiriĢ Gerilimi 400V ±15% 3 Faz ÇalıĢma Çevrimi (10 dakikalık periyoda göre) TH % 60% 40% GĠRĠS Ölçülen ÇıkıĢta GiriĢ Gücü 100% ÇalıĢma Çevrimi TH % ÇalıĢma Çevrimi 100% ÇalıĢma Çevrimi TH % ÇalıĢma Çevrimi 40 C de ÖLÇÜLEN ÇIKIġ DEĞERLERĠ ÇıkıĢ Akımı 40A 50A 60A Frekans 50/60Hz ÇıkıĢ Gerilimi 96VDC 100VDC 104VDC TH % 60% 40% 60A 85A 100A 104VDC 114VDC 120VDC ÇIKIS ARALIGI Kesme Akımı Aralığı Maksimum Açık Devre Gerilimi Pilot Ark Akımı TH A TH VDC TH A TH A TH VDC TH A BASINÇLI HAVA VEYA GAZ Gerekli AkıĢ Değerleri Gerekli GiriĢ Basıncı TH ±20% 5.5bar TH ±20% 5.5bar 6.0bar 7.5bar ÖNERĠLEN GĠRĠġ KABLOSU VE SĠGORTA TĠPĠ Gecikmeli Sigorta Değeri ġebeke GiriĢ Kablosu TH A TH x 2.5mm 2 TH A TH x 4mm 2 FĠZĠKSEL BOYUTLARI Yükseklik GeniĢlik Uzunluk Ağırlık TH mm TH mm TH mm TH kg TH mm TH mm TH mm TH kg ÇalıĢma Isısı -10 C ila +40 C Saklama Isısı -25 C ila +55 C 11

15 WEEE (Elektriksel Ekipman Atıkları) Elektriksel ekipmanlar, normal atıklar gibi değerlendirilmez! 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları direktifine göre, kullanım ömrünü tamamlayan elektriksel ekipmanlar, ayrı olarak toplanmalı ve uygun bir geri dönüģüm tesisinde değerlendirilmelidir. Cihazın sahibi olarak, elektriksel ekipmanların toplanması hususunda lütfen bilgi alınız. Ġlgili direktifi uygulayarak çevre ve insan sağlığını korumaya yardımcı olacağınızı unutmayınız. 07/06 Yedek Parçalar Parça Listesi Talimatları Bu parça listesini kod numarası listelenmeyen bir makine için kullanmayınız. Listelenmeyen herhangi bir kod numarasını Askaynak Teknik Servisi ne bildiriniz. Ġstediğiniz parçanın nerede bulunduğunu belirlemek için patlamıģ resimleri kullanınız. Yalnızca yedek parça listelerinde kolonlarda X ile iģaretlenmiģ parçaları kullanınız 12/05 Öncelikle, Parça Listesi Talimatları nı okuyunuz. Daha sonra aradığınız parçaları bulmak için patlamıģ resimleri içeren yedek parça listelerine bakınız. Elektrik Devre ġeması Kullanma kılavuzunun Elektrik Devre ġeması bölümüne bakınız. 12

16 Yedek Parçalar 13

17 14

18 15

19 16

20 Elektrik Devre ġeması 17

21 18

22 19

23 20

24 21

25 22

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 160İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOTIG 60İP TIG KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI

İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI İNVERTER TİG KAYNAK MAKİNASI MODEL RTM525 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 7 6 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. Akım ayar düğmesi 2. Açma / Kapama anahtarı 3. Taşıma kolu 4. Havalandırma aralıkları 5. Argon kaynak kablo

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası

Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu. 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu 500 AS MIG/MAG Gazaltı Kaynak Makinası Dikkat! Değerli müşterimiz, Aşağıda belirtilen uyarılara uymanızı önemle rica ederiz. Makineyi aldığınızda Garanti

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MPM 15/400 I-CL KAYNAK JENERATÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced

TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced TransSynergic 4000 / 5000 TransPuls Synergic 2700 TransPuls Synergic 3200 / 4000 / 5000 TIME 5000 Digital CMT 4000 Advanced t Kullanım kılavuzu Yedek parça listesi MIG/MAG güç kaynakları 42,0426,0001,TR

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RA 300 E RA 400 E RA 650 E KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU RA 300 E RA 400 E RA 650 E KAYNAK REDRESÖRÜ KULLNM KILVUZU R 300 E R 400 E R 650 E KYNK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURLLRI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TNIMLNMSI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU KOMPRESÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU İNCELEYİN. GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE

Detaylı

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm

Terimlerin Tanımı Bu el kitabında kullanılan bazı özel terimler aģağıda açıklanmaktadır. WTMD - Kapı Tipi Metal Arama Detektörü Hassasiyet - Alarm 1 2 3 1. ÖNSÖZ Bir Metor ürününü seçtiğiz için teģekkür ederiz. Bu kurulum ve kullanım talimatları söz konusu ekipmanın kurulumu ve günlük normal kullanımı için amaçlanmaktadır. Bu talimatlara ek olarak,

Detaylı

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler

GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE Digital Energy GE Digital Energy Akıllı Trafo Ürünleri için Ürün Güvenliği ve Yönetmelikler Hakkında Bilgiler GE yayın kodu: GET-20017 Telif hakkı 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy 650 Markland

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

C A B. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır:

C A B. Semboller ve açıklamaları Kullanma kılavuzunda şu semboller yer almaktadır: 5088 NF 5088 A+++ Lütfen önce bu kılavuzu okuyunuz! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz.

Detaylı

Phoenix Software V9.72.0

Phoenix Software V9.72.0 Phoenix Software V9.72.0 Operatör Kullanma Kılavuzu Hypertherm Dokunmatik Ekran Model Kesme Kontrolleri için 80640N - Revizyon 6 Hypertherm, Inc. Etna Road, PO Box 5010 Hanover, NH 03755 ABD Telefon: 603-643-3441

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA

KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA KULLANMA KILAVUZU CHALLENGER SERİSİ 10 20 KVA AG SD 71 Doküman Y. No:1 Rev:0 AG SD 71 Rev. No:0 Rev. Tarihi:20.05.2014 Yayın No:1 3 KILAVUZ HAKKINDA Kılavuz

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Amaç Kaynak işlerinde ortaya çıkan İş sağlığı ve güvenliği konusundaki riskleri ve bu risklerden oluşabilecek tehlikeleri öğrenmek, bu konuda alınacak gerekli önlemleri

Detaylı

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ

VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ VESTEL BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU BMH - L401 W / BMH - L401 X BULAŞIK MAKİNESİ Değerli Müşterilerimiz, Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen VESTEL, modern tesislerinde özenle üretilen,

Detaylı