Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 2014

4

5 Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur." M.Kemal ATATÜRK

6

7 BASKİ FAALİYET RAPORU BAŞKAN IN SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim; Bilindiği gibi, 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair çıkarılan 6360 sayılı Kanunla Balıkesir'imiz Büyükşehir Belediyesi statüsüne kavuşmuştur. Buna istinaden 31 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 13 Mart 2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Kararname İle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) kurulmuştur. Büyükşehirlerin kurulması, kentlerin tek bir yerleşim birimi gibi planlanmasını sağlama açısından büyük önem arz etmektedir. Balıkesir'imizin sağlıklı olarak büyüyüp gelişmesi farklı birçok etkene bağlıdır. Kentimizin sosyal ve kültürel gelişimi, çevre etkenleri, enerji, suyun etkili ve verimli kullanılması gibi faktörler şehirleşmenin başarısında önemli rol almaktadır. Daha kaliteli yaşanılabilir bir kent oluşturabilmek ve gelecek nesillere daha huzurlu bir Balıkesir bırakabilmek için uzun vadeli plan ve programlar yapıp şehrimizi Marmara ve Egede vazgeçilmez bir kent haline getireceğiz. Bu bağlamda kentimizin yaşanabilir bir kent haline gelmesinde su ve su ile ilgili çalışmalar büyük bir önem taşımaktadır. BASKİ Genel Müdürlüğümüz su ile ilgili olarak stratejiler geliştirip, plan ve programlar yapıp sağlıklı ve temiz su dağıtım şebekeleri, kanalizasyon hizmetleri, atık su arıtma tesisleri gibi hizmetleri kusursuz bir şekilde yerine getirmeye azami gayret göstermektedir. Bütün bu hizmetleri yerine getirmekte emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün hemşerilerimi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. A.Edip UĞUR Büyükşehir Belediye Başkanı

8

9 BASKİ FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU Değerli Balıkesirliler; Genel Müdürlüğümüz 2560 Sayılı Kanunla kurulmuş ve bu Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirmede Stratejik Yönetim, kurumun uzun dönemde yaşamını devam ettirebilmek için uygun olan stratejiyi geliştirme, uygulama, sonuçları değerlendirme ve kontrol etmeye yönelik alınan karar ve faaliyetler hayati önem taşımaktadır. Su, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir kent için en önemli kaynaktır. Su kaynaklarının korunması, sağlıklı su temini, hizmetlerin yönetilmesi ve finansmanı, teknolojik altyapı kurumumuz tarafından organize edilen hizmetlerdir. BASKİ bugün Balıkesirlilerin değişen hizmet beklentilerini karşılamaya yönelik yatırımları gerçekleştirerek büyüyen ve gelişen Balıkesir'e ve Balıkesirlilere hak ettikleri su ile ilgili yaşam kalitesini ve refahını sağlamayı amaç edinmiştir. Bu hizmetleri gerçekleştirmede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyor değerli Balıkesirlileri saygıyla selamlıyorum. Mustafa BAYRAM Genel Müdür

10 8 İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN SUNUŞU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLER ETİK İLKELER GENEL BİLGİLER 17 GİRİŞ GÖREV VE SORUMLULUKLAR TEŞKİLAT YAPISI YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER FİZİKSEL YAPI PERSONEL DURUMU FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

11 BASKİ FAALİYET RAPORU PLANLAMA YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇMESUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TİCARET İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKLER

12 10 İÇİNDEKİLER

13 BASKİ FAALİYET RAPORU İkizcetepeler Barajı

14 12 MİSYONUMUZ VE MİZYONUMUZ Balıkesir'in su, kanalizasyon ve arıtma ihtiyacını çevreyi koruyarak ve hizmet kalitesini sürekli yükselterek sağlamaktır. misyon

15 BASKİ FAALİYET RAPORU vizyon Hizmet kalitesi yüksek ve kesintisiz, geleceği düşünen ve suyun hayat olduğu ilkesiyle ilerleyen kurum olmaktır.

16 14 TEMEL DEĞERLER Temel felsefemiz insana hizmettir. Güvenirlilik ve liyakat esaslarına bağlı kalarak, takım ruhu ile çalışırız. Hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmeyi hedefleriz. Su kaynaklarının ve körfezin korunması başlıca önceliklerimizdendir. Gelişime açık, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalşırız. Çalışanlarımızın kurum aidiyetini, veremliliğini, eğitimini ve memnuniyetini yükseltecek çalışmalar yaparız. Riskleri yöneterek krizler yaşanmadan önlemleri zamanında alabilmektir. Karar ve uygulamalarımıza bilimsel esaslar ışık tutar. Kaynaklarımızı etkin kullanarak kaliteli ve ekonomik hizmetler sunarız. Su bilincinin yaygınlaştırılmasına çalışırız. Hayatın kaynağı olan suyu, ileri teknoloji kullanarak, israf etmeden müşterilerimize ulaştırırız.

17 ETİK İLKELER BASKİ FAALİYET RAPORU Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci Halka hizmet bilinci Hizmet standartlarına uyma Amaç ve misyona bağlılık Saygınlık ve güven Dürüstlük ve tarafsızlık Nezaket ve saygı Yetkili makamlara bildirim Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması Çıkar çatışmasından kaçınma Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık Savurganlıktan kaçınma Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyandan kaçınmak Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu Eski kamu görevlileriyle ilişkiler Mal bildiriminde bulunma

18

19 B A S K İ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER

20 18 GENEL BİLGİLER GİRİŞ On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair çıkarılan 6360 sayılı Kanunla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. 31 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren 13 Mart 2014 tarih ve 2014/6072 sayılı Kararname İle Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) kurulmuştur. BASKİ Genel Müdürlüğü görevine Mustafa BAYRAM, İçişleri Bakanlığının 29/04/2014 tarihli Bakan Onayı ile atanmış ve 07/05/2014 tarihinde bu görevine fiilen başlamıştır. BASKİ Genel Müdürlüğü Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak No:25 Karesi/ BALIKESİR adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binasının 6. katında faaliyete başlamıştır. Daha sonra çalışmaların genişlemesi dolayısıyla Altıeylül İlçesi Cengiz Topel Caddesinde bulunan ek hizmet binası ve Devlet Malzeme Ofisince kullanılan Gümüşçeşme Mahallesi Gökdeniz Caddesi 158. Sokak No:36 Altıeylül/BALIKESİR adresinde bulunan işletme binası ile yapılanma sürecini devam ettirmektedir. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin tarih ve 7 no'lu kararı ile; tarih ve 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan BASKİ Genel Müdürlüğü'nün kuruluş çalışmaları tamamlanıncaya kadar, 20 ilçemizde 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu hükümleri gereğince BASKİ Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi gereken hizmetlerin; hizmetlerde aksama olmaması ve vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatılmaması için İlçe Belediye Başkanlıklarınca yerine getirilebilmesi, vatandaşlarımızca BASKİ Genel Müdürlüğüne yapılması gereken her türlü ödemelerin İlçe Belediyelerince tahsil edilebilmesi işlemleri 30 Eylül 2014 tarihine kadar devam etmiştir.

21 BASKİ FAALİYET RAPORU Ek Hizmet Binası

22 20 GENEL BİLGİLER GÖREV VE SORUMLULUKLAR a) İçme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının her türlü yeraltı ve yer üstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için; kaynaklardan abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre tesisleri kurmak veya kurdurmak, kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, b) Kullanılmış sular ile yağış sularının toplanması, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması ve zararsız bir biçimde boşaltma yerine ulaştırılması veya bu sulardan yeniden yararlanılması için abonelerden başlanarak bu suların toplanacakları veya bırakılacakları noktaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak; gerektiğinde bu projelere göre tesisleri kurmak ya da kurdurmak; kurulu olanları devralıp işletmek ve bunların bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak ve gerekli yenilemelere girişmek, c) Bölge içindeki su kaynaklarının; deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının, kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbiri almak, d) Su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütmek ve bu konulardaki yetkileri kullanmak, e) Her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, BASKİ'nin hizmetleriyle ilgili tesisleri doğrudan doğruya yahut diğer kamu veya özel kuruluşlarla ortak olarak kurmak ve işletmek, bu maksatla kurulmuş veya kurulmakta olan tesislere iştirak etmek, f) Kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak veya üzerinde kullanma hakları tesis etmek. B A S K İ

23 BASKİ FAALİYET RAPORU TEŞKİLAT YAPISI BASKİ yönetimi şu organlardan oluşur; a) Genel Kurul b) Denetçiler TEŞKİLAT YAPISI c) Yönetim Kurulu d) Genel Müdürlük Genel Kurul Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi, aynı zamanda BASKİ Genel Kurulunu oluşturur. BASKİ Genel Kurulu, 2560 Sayılı Kanunda yazılı olan yetki ve görevleri çerçevesinde ilgili konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere senede iki defa özel gündemle toplanır. Genel Kurul'un Görevleri Şunlardır: a) Beş yıllık yatırım planını karara bağlamak, b) Yıllık yatırım programlarını inceleyerek karara bağlamak, c) Bütçeyi inceleyerek karara bağlamak, d) Personel kadrolarının ihdas, değiştirilme ve kaldırılmasına karar vermek, e) Mayıs ayı toplantısında; Yönetim Kurulunun, bir önceki yıl çalışmalarına ilişkin faaliyet raporunu, bilançosunu ve denetçiler raporunu inceleyip karara bağlamak, f) Su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri inceleyerek karara bağlamak, i) Dava değeri TL'nin üstünde olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, j) Yurtiçi ve yurtdışı borçlanmalar hakkında Yönetim Kuruluna yetki vermek, k) Yapılan çalışmaların bu Kanun ve bu Kanunla gözetilen amaçlara uygun olup olmadığını karara bağlamak, l) Yönetim Kurulunca ön incelemeleri yapılan yönetmelikleri inceleyip karara bağlamak, m) Büyükşehir Belediye Başkanı veya Yönetim Kurulunun, Genel Kurulda görüşülmesini önerdiği diğer işleri görüşüp karara bağlamak. g) İki asıl ve iki yedek denetçiyi seçmek, h) 10 yıldan fazla süreli veya 10 milyon TL' den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Yönetim Kuruluna izin vermek, BASKİ

24 22 GENEL BİLGİLER Denetçiler BASKİ'nin işlemleri hizmet süreleri içinde çalışacak iki denetçi tarafından denetlenir. Denetçi seçilebilmek için mühendislik, hukuk, ekonomi ve işletme konularında en az birinden yükseköğrenim görmüş ve uzmanlaşmış bulunmak ve aynı konuda en az 10 yıl görev yapmış olmak gerekir. Denetçilerin hizmet süreleri iki yıl olup, hizmet süreleri sonunda yeniden seçilmeleri mümkündür. Denetçiler BASKİ'nin çalışmalarına ilişkin tespit ettikleri eksiklikler, aksaklıklar ve yasa dışı işlemler hakkında raporlarını Genel Kurula verirler. Raporun bir örneği de Büyükşehir Belediye Başkanına sunulur. Ayrıca Genel Kurulun Mayıs ayı toplantısında Yönetim Kurulunun bir yıllık faaliyeti hakkında rapor verirler. BASKİ Ek Hizmet İşletme Binası

25 BASKİ FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur. Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi üç (3) yıldır. Yönetim Kuruluna atanacak olanların BASKİ'nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir. Büyükşehir Belediye Başkanı Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Yönetim Kurulu olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Yönetim Kurul'un Görevleri Şunlardır: a) Kuruluş amacına uygun olarak BASKİ'nin çalışmasına ilişkin esasları tespit etmek ve bunların Genel Müdürlüğümüzce uygulanmasını izlemek, b) Genel Müdürlüğümüzce hazırlanacak yönetmelik, bütçe, bilanço ve kadro taslaklarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak, c) Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak, d) Beş yıllık ve Yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak, e) Genel Müdürlüğümüzce önerilecek satma, satın alma ve ihale işlemlerini karara bağlamak ve her Bütçe yılında Genel Müdürlüğümüzce yapılabilecek alım, satım ihale ve kira bedellerinin üst sınırını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek, f) Genel Müdürlüğümüzce önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak, g)genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak, h)hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlüğümüzce yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak, j) Dava değeri TL'nin altında olan davaların sulhen ortadan kaldırılmasını kararlaştırmak, k) Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan su satışı ve kullanılmış suların boşaltılmasına ilişkin tarifeleri tespit ederek Genel Kurulun onayına sunmak, l) Hizmetlerin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek, m)genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1'inci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Uzman Tabip, Daire Başkan Yardımcıları, Müdürler, Teknik Elemanlar, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak, n)gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına öneride bulunmak, o) Genel Müdürlüğümüzce önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak. i) 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL'den az bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,

26 B A S K İ 24 GENEL BİLGİLER Genel Müdürlük BASKİ Genel Müdürü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar Genel Müdürlüğe atanacaklarda da aranır. Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Genel Müdüre yardımcılık etmek ve sayıları 3'ü geçmemek üzere yeteri kadar Genel Müdür Yardımcısı bulunur. Genel Müdür Yardımcıları, Genel Müdürün teklifi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın onayı ile atanırlar. Genel Müdür Yardımcılarının hizmet alanı ile ilgili konularda yükseköğrenim görmüş ve en az 10 yıl uzmanlık dallarında görev yapmış olmaları gerekir. Genel Müdür ün Görevleri Şunlardır: a) BASKİ'nin bu Kanun hükümlerince ve amacı doğrultusunda çalışmasını ve yönetilmesini sağlamak, b) İdare ve Yargı organlarında üçüncü kişilere karşı BASKİ'yi temsil etmek, c) Yönetmelikleri, yıllık bütçe, beş yıllık plan ve yıllık yatırım programlarını, bilanço ve personel kadro taslaklarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, d) Bütçe, iş ve yatırım programları uyarınca harcama yapmak, e) 23'üncü maddeye göre çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak su satışına ve kullanılmış suların uzaklaştırılması giderlerine ilişkin tarifeyi hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, f) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile kuruluşta yeni düzenlemeler yapmak, g) Alım, satım ve ihale işlerinin hazırlıkları ile Yönetim Kurulunun vereceği yetki dâhilinde alım, satım, ihale ve kira işlerini yapmak, bunlardan yetkisi dışında kalanları Yönetim Kuruluna sunmak, i) Yönetim Kurulunca atamalar dışında kalan memurları atamak ve işçi almak, j) Karara bağlanmasını gerekli gördüğü konu ve önerileri Yönetim Kuruluna veya Genel Kurula sunmak. Genel Müdür, yetkilerinden uygun gördüklerini yardımcılarına devredebilir. Bu gibi hallerde Genel Müdür Yardımcıları yetkili bulundukları hizmet konularından doğrudan sorumludur. Ancak, bu durum Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz. B A S K İ h)genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

27 BASKİ FAALİYET RAPORU Saat Kulesi

28 26 GENEL BİLGİLER GENEL KURUL DENETÇİLER YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR MUSTAFA BAYRAM 1. HUKUK MÜŞAVİRİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI GENEL MÜD. YRD. Teknik / Yatırımlar GENEL MÜD. YRD. Teknik / İşletmeler Projeler Dai.Bşk. Plan Yatırım ve İnş. Dai.Bşk. Emlak ve İstimlak Dai.Bşk. Strateji Geliştirme Dai.Bşk. İçmesuyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk. Arıtma Tesisleri Dai.Bşk. Projeler ŞB.MD. Harita ŞB.MD. Şube Müd. Yatırım İnşaat ŞB. MD. İhale İşleri ŞB.MD. Şube Müd. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Emlak ve Kamulaştırma ŞB. MD. Şube Müd. Stratejik Plan ve Performans ŞB. MD. Barajlar,İsale Hat. ve İç. Suyu ŞB. MD. Kanal ve Kollek ŞB. MD. Mekanik ve Elektrik ŞB. MD. Şube Müd. İçmesuyu Arıtma ve Havza Kor. ŞB. MD. Atıksu Arıtma Ruhsatlandırma ve Denet ŞB. MD. Şube Müd. Balıkesir Merkez ŞB. MD. İvrindi ŞB. MD. Bigadiç ŞB. MD. Ayvalık ŞB. MD. Güney Marmara ŞB. MD. Körfez Bölgesi ŞB. MD. Koordinasyon ŞB. MD. Karesi Şub.Şef. İvrindi Şub.Şef. Bigadiç Şub.Şef. Ayvalık Şub.Şef. Bandırma Şub.Şef. Havran Şub.Şef. Dursunbey Şub.Şef. Altıeylül Şub.Şef. Balya Şub.Şef. Sındırgı Şub.Şef. Gömeç Şub.Şef. Manyas Şub.Şef. Edremit Şub.Şef. Susurluk Şub.Şef. Kepsut Şub.Şef. Gönen Şub.Şef. Burhaniye Şub.Şef. Savaştepe Şub.Şef. Erdek Şub.Şef. Marmara Adası Şub.Şef.

29 BASKİ FAALİYET RAPORU ÖZEL KALEM BİLGİ EDİNME GENEL MÜD. YRD. Mali / İdari Ticaret İşleri Dai. Bşk. Bilgi İşlem Dai. Bşk. Mali Hizmetler Dai. Bşk. Abone İşleri Dai. Bşk. İnsan Kaynak ve Eğitim Dai. Bşk. Destek Hiz. Dai. Bşk. Satın Alma ŞB. MD. İkmal ve Bakım Onarım ŞB. MD. Şube Müd. Şube Müd. Bilgi İşlem ŞB. MD. Muhasebe ŞB. MD. Bütçe ve İç Kontrol ŞB. MD. Tahsilat ve Finansman ŞB. MD. Tahakkuk Kontrol ŞB. MD. Abone İşleri ŞB. MD. Şube Müd. İnsan Kaynakları ŞB. MD. Eğitim ve Destek ŞB. MD. Şube Müd. Özlük ve Tahakkuk Birimi Kültür ve Sos. İşl. ŞB. MD. Destek Hiz. ŞB. MD. Arşiv ve Dökümantasyon ŞB. MD. Sivil Savunma Uzmanı Sağlık Birimi

30 28 GENEL BİLGİLER YASALARCA VERİLMİŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR tarih ve 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Balıkesir Büyükşehir statüsüne kavuşmuştur. BASKİ Genel Müdürlüğü tarih ve 2560 Sayılı Kanunun geçici 10. maddesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. maddesine göre, Bakanlar Kurulunun tarih ve 2014/6072 Sayılı Kararı ile; Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir idare olarak kurulmuştur Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Bu kanunun 7/r maddesine göre Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için, gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyunu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasında sayılmıştır Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir Sayılı İSKİ Kanunu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gereken her türlü tesisi kurmak, kurulu olanları devralmak ve bir elden işletmek üzere İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu kanunun Ek-4 maddesi ile diğer Büyükşehir Belediyelerinde kurulacak olan su ve kanalizasyon idareleri bu kanun kapsamına alınmıştır.

31 BASKİ FAALİYET RAPORU BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT YÖNETMELİKLER Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Tarifeler Yönetmeliği Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik Arşiv Yönetmeliği Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği Avans Yönetmeliği Bütçe Yönetmeliği Harcama Belgeleri Yönetmeliği Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği İhale Yönetmeliği Kuruluş ve Yönetimine Dair Teşkilat Esasları Yönetmeliği Muayene ve Kabul İşlemlerine Ait Yönetmelik Evrak İmha Yönetmeliği Temsil ve Tanıtma Giderleri Yönetmeliği BASKİ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği Balıkesir Su Havzaları Koruma Yönetmeliği Balıkesir Su Havzaları Yıkım Yönetmeliği

32 30 GENEL BİLGİLER TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ONUNCU KALKINMA PLANI Onuncu Kalkınma Planı ( ), tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun tarihli 127'nci Birleşiminde onaylanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planında, Yerel Yönetimler için hedefler ve politikalar öngörülmüştür. Onuncu Kalkınma Planına uygun olarak bizim de önceliğimiz bu temel hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır: 1. Daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. 2. Vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. 3. Personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. 7. Öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde arttırılacaktır. 8. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının gerçekleştirilmesi. 9. Toplumsal bütünleşme ve dayanışmanın arttırılması amacıyla hoşgörü ortamını, toplumsal diyaloğu ve ortak kültürümüzü güçlendirici politika ve uygulamalara öncelik verilecektir. 4. Genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır. 5. Genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir. 6. Kaynakları, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

33 BASKİ FAALİYET RAPORU FİZİKSEL YAPI Hizmet Binaları ve Tesisler BASKİ faaliyetine 2014 yılı Nisan ayı içerisinde başladığı için fiziksel ve teknolojik altyapısını geliştirmekle birlikte güncelleme, iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. BASKİ Ekim 2014 tarihi itibariyle Altıeylül ve Karesi İlçelerinde bulunan Genel Müdürlük, Ek Hizmet Binası, Tahsilat ve Abone İşleri Merkezi ile üç noktada hizmetleri sürdürmektedir. Şubat 2015 itibarı ile de Ana Hizmet Binasında hizmetlerini sürdürmesi planlanmaktadır. Ayrıca 20 ilçede bulunan Şube Müdürlükleri ile Balıkesir halkına hizmet sunmaktadır. İlçelerin bağlı oldukları Şube Müdürlükleri ve Şeflikler ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE ŞEFLİKLERİ BALIKESİR MERKEZ KARESİ ALTIEYLÜL KEPSUT İVRİNDİ İVRİNDİ BALYA BİGADİÇ BİGADİÇ SINDIRGI AYVALIK AYVALIK GÖMEÇ GÜNEY MARMARA BANDIRMA MANYAS GÖNEN ERDEK MARMARA ADASI KÖRFEZ HAVRAN EDREMİT BURHANİYE KOORDİNASYON DURSUNBEY SUSURLUK SAVAŞTEPE -- --

34 32 GENEL BİLGİLER BASKİ, İlimiz genelinde 34 adreste 54 vezne ile halkımıza tahsilat hizmeti vermektedir. SU TAHSİLAT VEZNELERİNİN İLÇELER BAZINDA ADRESLERİ VEZNE KARESİ EGE MH. KARESİ AVM. KARESİ/BALIKESİR 2 KARESİ ESKİKUYUMCULAR MH. VASIFÇINAR CD. NO: 1 KARESİ/BALIKESİR 4 KARESİ DUMLUPINAR MH. ANAFARTALAR CD. NO: 34 A DAİRE: 1 KARESİ/BALIKESİR 5 AYVALIK ALTINOVA MH. HÜKÜMET CD. NO: 9 AYVALIK/BALIKESİR 2 AYVALIK FEVZİPAŞA-VEHBİBEY MH. TALATPAŞA CD. NO: 26 AYVALIK/BALIKESİR 2 AYVALIK KÜÇÜKKÖY MH. SARIMSAKLI KÜME EVLERİ NO: 120 AYVALIK/BALIKESİR 4 BALYA KOCA CAMİİ MH. HAMAM SK. NO: 4 BALYA/BALIKESİR 1 BANDIRMA 17 EYLÜL MH. ATATÜRK CD. NO: 86/F BANDIRMA/BALIKESİR 3 BANDIRMA HAYDAR ÇAVUŞ MH. TERZİLER CD. NO: 49 A BANDIRMA/BALIKESİR 2 BİGADİÇ ORTA MH. BELEDİYE CD. NO: 1 BİGADİÇ/BALIKESİR 1 BURHANİYE ÖĞRETMENLER MH. MUAMMER AKSOY CD. NO: 20 DAİRE: 1 BURHANİYE/BALIKESİR 1 BURHANİYE PELİTKÖY MH. ATATÜRK (HÜRRİYET) CD. NO: 60 BURHANİYE/BALIKESİR 1 BURHANİYE MAHKEME MH. HÜRRİYET CD. NO: 80 BURHANİYE/BALIKESİR 2 DURSUNBEY BOZYOKUŞ MH. EMİNBEY CD. NO: 72 DURSUNBEY/BALIKESİR 1 EDREMİT AKÇAY MH. 110 SK. NO: 5 DAİRE: 1 EDREMİT/BALIKESİR 1 EDREMİT ZEYTİNLİ (ALTINKUM SAHİL) ATATÜRK CD. NO: 30 EDREMİT/BALIKESİR 1 EDREMİT SOĞANYEMEZ MH. YILMAZ AKPINAR BULVARI NO: 10 EDREMİT/BALIKESİR 4 EDREMİT GÜRE MH. ÇINARALTI 2. SK. NO: 1 EDREMİT/BALIKESİR 1 EDREMİT KADIKÖY MH. KOCA SEYİT CD. NO: 2 EDREMİT/BALIKESİR 1 EDREMİT ZEYTİNLİ MH. (KÖYİÇİ) KADİR ESEN CD. NO: 65 /2 DAİRE: 1 EDREMİT/BALIKESİR 1 EDREMİT ALTINOLUK MH. MİMAR SİNAN (KÜÇÜKSU) CD. NO: 1 EDREMİT/BALIKESİR 1 ERDEK YALI MH. PAZAR MEYDANI NO: 21 ERDEK/BALIKESİR 1 GÖMEÇ KEMALPAŞA MH. ALTIEYLÜL CD. NO: 11 GÖMEÇ/BALIKESİR 1 GÖNEN AKÇAALİ MH. KIZILAY CD. NO: 25 DAİRE: 1 GÖNEN/BALIKESİR 2 HAVRAN ÇİĞİTZADE MH. YILMAZ AKPINAR BULVARI NO: 60 HAVRAN/BALIKESİR 1 İVRİNDİ BEDRETTİN MH. SABANCI SK. NO: 4 DAİRE: 1 İVRİNDİ/BALIKESİR 1 KEPSUT CAMİ CEDİT MH. CUMHURİYET MEYDANI NO: 19 KEPSUT/BALIKESİR 1 MANYAS ÇARŞI MH. CUMHURİYET CD. NO: 42 MANYAS/BALIKESİR 1 MARMARA AVŞA MH. BELEDİYE (YENİMAHALLE) CD. NO: 6 MARMARA/BALIKESİR -- MARMARA SARAYLAR MH. SAHİL CD. NO: 4 DAİRE: 1 MARMARA/BALIKESİR -- MARMARA CUMHURİYET MH. ATATÜRK CD. NO: 5 MARMARA/BALIKESİR 1 SAVAŞTEPE CUMHURİYET MH. ALTI EYLÜL CD. NO: 10 DAİRE: 1 SAVAŞTEPE/BALIKESİR 1 SINDIRGI CAMİCEDİT MH. CUMHURİYET MEYDANI NO: 1 SINDIRGI/BALIKESİR 2 SUSURLUK HAN MH. İSTASYON CD. NO: 5 DAİRE: 1 SUSURLUK/BALIKESİR 1 TOPLAM 54

35 BASKİ FAALİYET RAPORU PERSONEL DURUMU BASKİ Genel Müdürlüğünde toplam 180'i memur, 44'ü sözleşmeli, 492'si işçi olmak üzere toplam 716 personel çalışmaktadır. BASKİ personeli, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine tabidir. Personel dağılımına ilişkin grafik aşağıdaki gibidir Tarihi İtibariyle Personel Durumu PERSONEL STATÜSÜ TARİHİNDE TOPLAM PERSONEL BAŞKA KURUMDAN GEÇİCİ GÖREVLİ TARİHİNDE GENEL TOPLAM MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ TOPLAM PERSONEL MEMUR SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ 3

36

37 B A S K İ FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

38 Merkez Atıksu Arıtma Tesisi

39

40 38 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1)Genel Müdürlük tarafından tevdi edilecek hukuki konular hakkında mütalaa vermek, hukuki konulara dair muameleler yapmak, İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarla icra takiplerinin, İdare vekili olarak adli, idari ve mali kaza mercileri nezdinde neticelendirilmesini temin etmek, bunların dosyalarını tanzim etmek ve kayıtlarını tutmak, 2) Personel Kanunu, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Sendikalar Kanunu ile diğer kanunların takibinden dolayı İdare lehine veya aleyhine meydana gelebilecek anlaşmazlıkların kaza mercileri vasıtası ile veya diğer kanallarla hallini sağlamak, iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, akdedilecek mukaveleleri, ilgili Dairesi ile müştereken tetkik ve tanzim etmek, lüzum görülen hallerde şartname tasarılarını incelemek, Hukuk Müşavirliğinin iştiraki gereken komisyonlara iştirak etmek, teftiş ve tahkik konusu olmuş olaylar hususunda Müşavirliğine intikal eden raporlar hakkında gerekli kanuni yollara başvurmak, Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli, idari ve mali tebligatları almak ve gereğini yapmak, 6) Hukuk Müşavirliğinin çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ayrı bir yönetmelikle tespit edilir. Hukuk Müşavirliği Anafartalar Caddesi 2.Özel İdare İşhanı No:18/A Kat:4 Altıeylül/BALIKESİR adresinde tahsis edilen birimde faaliyetlerini yürütmektedir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün tarih ve / /15197 sayılı yazısı uyarınca; 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 21.maddesinde, İSKİ'nin görevleri için kullandığı taşınmaz malları, tesisleri, işlemleri ve faaliyetlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu, ek 5. maddesinde de kanunun diğer Büyükşehir Belediyelerinde de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 492 sayılı Harçlar Kanunun 123. maddesinin son fıkrasında harçtan muafiyete ilişkin hükümlerin keşif, haciz, teslim ve satış harcı bakımından uygulanmayacağı belirtilmiş olup bu nedenle BASKİ Genel Müdürlüğü, taraf olduğu dosyalarda keşif, haciz, teslim ve satış harcı dışındaki harçlardan muaf tutulmuştur. 3) Toplu-iş sözleşmeleri görüşmelerine katılmak, toplu-iş sözleşmelerinin uygulanmasında ilgili birimlere görüş bildirmek, 4) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek ve görevlerin yürütülmesi için kanunlar dahilinde gerekli tedbirleri almaya yetkili ve bu işlemler dolayısıyla mesuldür, 5) Hukuk Müşavirliği İdare tarafından veya İdare aleyhine açılan davalarda gerektiğinde üniversite veya ilgili kuruluşlardan mütalaa alabilir,

41 BASKİ FAALİYET RAPORU PROJE VE FAALİYETLER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 73. maddesi gereğince su borçlarının yapılandırılması için tüm ilçe işletmeleri ve Abone İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak gerekli takip ve çalışmalar yapılmıştır sayılı yasa ile yeni kurulmuş olan Genel Müdürlüğümüze Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca devir olan araç ve taşınmazların Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili birimlerce Müşavirliğimize tevdi edilen araçların ve taşınmazların kaydında bulunan haciz ve rehinlerin takibi ile bunların kaldırılarak tescilin sağlanması için gerekli işlemler yapılmıştır yılında Hukuk Müşavirliğimize gelen 46 evrak, giden 56 evrak olmak üzere toplam 102 adet evrak akışı gerçekleşmiştir yılında 5 ayrı birimden görüş istenmiştir. Gelen bütün görüşlere cevap verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün yeni kurulması nedeniyle hazırlanan Yönetmelikler hakkında Müşavirliğimizce gerekli çalışma, araştırma ve görüşler verilmiştir. BASKİ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilatı, Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5260 sayılı Kanunun 9/b maddesine göre hazırlanarak BASKİ Genel Kurulunda görüşülmek üzere Yönetim Kuruluna havale edilmiştir. Yönetim Kurulunun tarih ve 60 sayılı kararı ile yönetmelik Genel Kurula havale edilmiş olup Genel Kurulun tarih ve 17 no'lu kararı ile kabul edilen Yönetmeliğimiz onaylanmak üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Sayıştay Başkanlığının tarih ve sayılı yazıları ile tespit edilen 9 noktadaki ilave değişiklikleri yönetmeliğe işlenmiş ve yönetmelik düzeltilmiş hali ile Genel Kurulda onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna havale edilmiştir. Buna göre Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Teşkilatı, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği ile Hukuk Müşavirliğinin görevleri belirlenmiş olup, şunlardır; a) Makam tarafından tevdi edilen konular hakkında hukuki görüş vermek, b) İdare leh veya aleyhine açılan davalar ile icra takiplerini adli ve idari yargı mercileri ile hakem veya hakem heyetleri nezdinde takip ederek sonuçlandırmak, bunların dosyalarını düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, c) Personel, sosyal güvenlik ve sendikalar mevzuatı ile diğer kanunların uygulanmasından doğan anlaşmazlıkların çözümünde yardımcı olmak ve iş uyuşmazlıklarında İdareyi temsil etmek, ç) Hukuk Müşavirliğinin katılması öngörülen komisyonlara iştirak etmek, d) İdarenin görevleriyle ilgili olarak ilgili birimlerce hazırlanan ve incelenmesi talep edilen yönetmelik, yönerge, sözleşme ve şartname taslaklarını hukuka uygunluğunu inceleyerek görüş bildirmek, e) İdarece akdedilen ve noterden tasdiki gereken sözleşmeleri ve vekaletnameleri tasdik ettirmek, f) Teftiş ve soruşturma konusu olmuş olaylarla ilgili Hukuk Müşavirliğine intikal ettirilen raporları inceleyerek, mevzuatın gerektirdiği iş ve işlemleri yerine getirmek, g) İdareye adli ve idari yargı mercileri ile hakemlerden ve icra dairelerinden gelen tebligatları alarak hukuki gereklerini yerine getirmek veya yerine getirilmesi için ilgili yerlere göndermek,

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI SAMSUN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kale Mahallesi, Kazım Paşa Caddesi, No.25 İLKADIM/SAMSUN Tel : 0 362 311 20 00 Fax : 0 362 432 44 45 www.saski.gov.tr

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1- Örgüt Yapısı... 6 2- Fiziksel Yapı... 8 3- Bilgi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BELEDİYE BAŞKANININ MESAJI... I İÇİNDEKİLER... II. GENEL BİLGİLER..... Yetki, Görev Ve Sorumluluklar....2. Teşkilat Yapısı... 4.2.. Organizasyon Şeması... 9.3 Fiziksel Kaynaklar... 0.4. İnsan

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük.

İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Madde 0003: Organlar İSKİ'nin yönetimi aşağıdaki organlarca sağlanır: Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetçiler, Genel Müdürlük. 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Görev ve Yetkiler Madde 0001: Kuruluş (07.02.1983 tarih ve 56 sayılı KHK.'nin

Detaylı

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ

MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ MARDĠN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ VE YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN TEġKĠLAT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 20.11.1981 tarih

Detaylı

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk...

TAHİR AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su Hizmetinde Farkındalık Oluşturduk... Su ikamesi imkânsız olan tek maddedir. Hayatınızdan suyu çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmaz. Aklınıza gelebilecek her alanda su olmazsa olmazdır. Sanayide,

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 5 II. AMAÇ VE HEDEFLER... 13 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 13 B- TEMEL

Detaylı

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN

KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ 2560 SAYILI KANUN ĠSTANBUL SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ VE GÖREVLERĠ HAKKINDAKĠ KANUN Kanun no:2560 Kabul Tarihi:20/11/1981 BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 1 2 "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur." Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ

İ S K İ FAALİYET RAPORU APORU. Su Hayattır İsraf Etmeyelim... İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ Su Hayattır İsraf Etmeyelim... 2014 FAALİYET RAPORU FAALİYET 14 R APORU İSTANBUL İ S BÜYÜKŞEHİR T A N B U L BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ İ S K İ 1 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2 Ekonomisi

Detaylı

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2016 STRATEJİK PLAN 1 2 2012-2016 STRATEJİK PLAN İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU...4,5 I-GENEL BİLGİLER Stratejik Plan ve Yasal Dayanağı......6 Durum Analizi...6 Teşkilat

Detaylı

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ

FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ FAALİYET RAPORU İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR T.C. SİVAS BELEDİYE MECLİSİ Karar No:240 BELEDİYE MECLİSİNİN EKİM AYI TOPLANTISI 07/10/2011 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 35 Mustafa ÇİMEN, Tuğba

Detaylı

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14

II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01. 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 İÇİNDEKİLER I.SUNUŞ II.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER..01 1.YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR......04 2.YÖNETİM ve ÖRGÜT YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER...05 3.FİZİKSEL YAPI..10 5.İNSAN KAYNAKLARI...14 III.STRATEJİK AMAÇ

Detaylı

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI Sevgili hemşehrilerim, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak büyük bir değişimi ve gelişimi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Kocaeli ni yeniden inşa

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur.

Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Sevgili Adanalılar! Adana mızı daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için, her geçen gün yenilenen belediyecilik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2015 Mali Yılı Performans Programı T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Mali Yılı Performans Programı 2 İcra eden, tatbik eden; karar verenden daima daha kuvvetlidir. 4 T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı