T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,"

Transkript

1 Karar Tarihi: Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Börekli Mahallesi mevkiinde Mülkiyeti Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından şahıs parseli ve tescil harici yerlere isabet olduğu tespit edilen taşınmaz üzerinde Kiyasettin UÇAR tarafından 16.60m x 7 m ebadında toplam m2 lik alana sahip kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan basit padok tarım yapısı büyükbaş-küçükbaş hayvan ağılı olarak nitelendirilecek yapı inşa edildiği tarihinde Kontrol Ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde tespit edilmiştir. Yapı grubu 1-B olan inşaat mühürlenerek durdurulmuş, Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek inşaatın görünür yerine asılmış ve mahallinde tanzim edilen tutanak ek te sunulmuştur. Bahse konu yapı hakkında 3194 sayılı imar kanunu 42. Maddesi kapsamında işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : : Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Börekli Mahallesi mevkiinde Mülkiyeti Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından şahıs parseli ve tescil harici yerlere isabet olduğu tespit edilen taşınmaz üzerinde Kiyasettin UÇAR tarafından 16.60m x 7 m ebadında toplam m2 lik alana sahip kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan basit padok tarım yapısı büyükbaş-küçükbaş hayvan ağılı olarak nitelendirilecek yapı inşa edildiği tarihinde Kontrol Ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde tespit edilmiştir. Yapı grubu 1-B olan inşaat mühürlenerek durdurulmakla birlikte,yapı Tatil Zaptı düzenlenerek inşaatın görünür yerine asılmış olup,mahallinde tanzim edilen tutanağa istinaden; 1-Bahse konu Mülkiyeti Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından şahıs parseli ve tescil harici yerlere isabet olduğu tespit edilen taşınmaz üzerinde yapı (inşaat) sahibi Kiyasettin UÇAR a ; 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince kaçak ve ruhsatsız yapılan basit padok tarım yapısı büyükbaş-küçükbaş hayvan ağılı olarak nitelendirilecek m2 lik alan için; 1-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 7,48 TL x 116,20 m² = 869,18 TL idari para cezası, 2-Aynı kanunun (c) bendinin 2. Fıkrasındaki aykırılığa konu yapı Kamuya veya Bir başkasına ait parselde yapıldığından verilen 869,18 TL nin % 40 ı olan 347,67 TL idari para cezası, 3- Aynı Kanunun (c) bendinin 6. Fıkrasındaki Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapıldığından verilen 869,18 TL nin %80 ni olan 695,34 TL idari para cezası, 4- Aynı Kanunun (c) bendinin 8. Fıkrasındaki Ruhsatsız olarak yapıldığından verilen 869,18 TL nin % 180 ni olan 1.564,52 TL idari para cezası ile birlikte bahse konu yapı (inşaat) sahibi Kiyasettin UÇAR a toplam 3.476,71 TL idari para cezası verilmesine, 5- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce Kiyasettin UÇAR a tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 1/2

2 Karar Tarihi: Karar No : 119 (Katılmadı) İmar ve Şehircilik Müd. 2/2

3 Karar Tarihi : Karar No : 120 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: tarihinde şikayet üzerine Zabıta Ekiplerimizce yapılan kontrollerde; T.C.Kimlik Nolu Yavuz KOCAMAN isimli şahıs tarafından,telsizler semti Yeşil Vadi Evler karşısında bulunan inşaata ait temel kazısından çıkan hafriyatın,a.menderes Mahallesi Öğretmen Evler arkasında bulunan boş alana gelişi güzel döküldüğü tespit edilmiş olup,bahse konu şahıs ile birlikte tanzim edilen tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 41.maddesine istinaden işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : tarihinde şikayet üzerine Zabıta Ekiplerimizce yapılan kontrollerde; T.C.Kimlik Nolu Yavuz KOCAMAN isimli şahıs tarafından,telsizler semti Yeşil Vadi Evler karşısında bulunan inşaata ait temel kazısından çıkan hafriyatın,a.menderes Mahallesi Öğretmen Evler arkasında bulunan boş alana gelişi güzel döküldüğü tespit edilmiş olup,bahse konu şahıs ile birlikte tanzim edilen tutanağa istinaden; 1-Bahse konu Yavuz KOCAMAN ( T.C.Kimlik Nolu) isimli şahsa İnşaat atık ve artıklarını bunların toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışına bırakıp çevreyi kirlettiğinden;5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 41.maddesine istinaden; 5.000,00 TL (BEŞBİN TL) idari para cezası verilmesine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ve Yavuz KOCAMAN a tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd (Katılmadı)

4 Karar Tarihi : Karar No : 121 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun 203 Ada, 13 Parselde kayıtlı taşınmazın Alan düzeltmesi ifraz, yola terk, ihdas ve tevhit beyannamesi Büyükşehir Belediyesi Personellerinden Harita Mühendisi Sibel ÇİLOĞLU tarafından yapılmış ve Belediye Encümenimizin tarih ve 93 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak İmar planında yapılan plan değişikliği ve planda Akaryakıt istasyonu olarak görünen alanın 2.500,00 m² den az olamayacağı gerekçesi ile yeniden beyanname düzenlenmiştir. Bu sebeple Belediye Encümenimizin tarih ve 93 sayılı kararının iptal edilerek yeniden yapılan beyannamesine göre;encümen ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun 203 Ada, 13 Parselde kayıtlı taşınmazın Alan düzeltmesi ifraz, yola terk, ihdas ve tevhit beyannamesi Büyükşehir Belediyesi Personellerinden Harita Mühendisi Sibel ÇİLOĞLU tarafından yapılmış ve Belediye Encümenimizin tarih ve 93 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak İmar planında yapılan plan değişikliği ve planda Akaryakıt istasyonu olarak görünen alanın 2.500,00 m² den az olamayacağı gerekçesi ile yeniden beyanname düzenlenmiş olup; 1- Yukarıda izahatı yapılan açıklamalar doğrultusunda;belediye Encümenimizin tarih ve 93 sayılı kararının iptal edilmesine, 2-Yeniden yapılan beyannamesine göre; Beyannamede Yol olarak görünen 9749,74 m² den ibaret kısım ile Park olarak görünen 814,22 m² den ibaret kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola ve yeşil alana terk edilmesine;, 3-Yola ve Yeşil Alana terkten sonra geriye kalan 203 Ada, 13 nolu parsel ifraz edilerek A,B ve C Parsellerinin oluşmasına, 4-Oluşan A, B ve C Parsellerinin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 5-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

5 Karar Tarihi : Karar No : 122 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Kadastronun 164 Ada, ve 36 Parselde kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi ÇİLOĞLU Harita İnş.Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti. tarafından yapılmış ve beyannamede yol olarak belirtilen 662,60 m² lik alan şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine Belediye Encümenimizin tarih ve 117 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak Maliye Hazinesine ait alanlarda yol olarak belirtilen alanların direk olarak yola terk edilemeyeceği, parsel numarası alıp tescil edildikten sonra terk edileceği bildirildiğinden Belediye Encümenimizin tarih ve 117 sayılı kararının iptal edilerek yeniden düzenlenen beyannamesine göre;encümen ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Kadastronun 164 Ada, ve 36 Parselde kayıtlı arsaların alan düzeltmesi ve yola terk beyannamesi ÇİLOĞLU Harita İnş.Taah.Tic. ve San.Ltd.Şti. tarafından yapılmış ve beyannamede yol olarak belirtilen 662,60 m² lik alan şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine Belediye Encümenimizin tarih ve 117 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Ancak Maliye Hazinesine ait alanlarda yol olarak belirtilen alanların direk olarak yola terk edilemeyeceği, parsel numarası alıp tescil edildikten sonra terk edileceği bildirildiğinden; 1- Yukarıda izahatı yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediye Encümenimizin tarih ve 117 sayılı kararının iptal edilmesine, 2-Yeniden yapılan beyannamesine göre; Mülkiyeti Maliye Hazinesi ne ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan Mahallesi Kadastronun 164 Ada, ve 36 Parselde kayıtlı arsalar tevhit edilerek A parselinin oluşmasına, 3-Oluşan A parseli ifraz edilerek B ve C Parselinin oluşmasına, 4-Oluşan B Parselinin yol olarak C Parselinin ise arsa ve kumluk olarak Maliye Hazinesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 5-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

6 Karar Tarihi : Karar No : 123 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi: a) tarih ve 705 sayılı yazımız.b) tarih ve 88 sayılı Encümen Kararı.c)Yener YILMAZ a (Yılmazlar İnşaat) ait tarihli itiraz dilekçesi.ilgi (a) yazımızda tarihinde Zabıta Ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde;yılmazlar İnşaata ait hafriyatın A.Menderes Mahallesine gelişi güzel döküldüğü tespit edilerek,tutulmuş olup,yılmazlar İnşaata adına ilgi(b) tarih ve 88 sayılı Encümen kararı ile para cezası verilmiştir.ancak;ilgi firma tarafından ilgi (b) sayılı Encümen kararında belirtilen suçun kendilerince işlenmediğini,yer alan çevre kirliliğine kendilerinin sebebiyet vermediklerini,bahçe duvarlarına çeşitli sebeplerle (rüzgar,yağmur)yığılmak sonucu bu görüntünün oluştuğunu beyan ederek verilen para cezasının iptal edilmesinin ilgi (c) sayılı dilekçeleri ile talep edip, tekrar görüşülmesi hususunda bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Zabıta Müdürlüğümüzün İlgi (a) yazısında tarihinde Zabıta Ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde;yılmazlar İnşaata ait hafriyatın A.Menderes Mahallesine gelişi güzel döküldüğü tespit edilerek,tutulmuş olup,yılmazlar İnşaata adına ilgi(b) tarih ve 88 sayılı Encümen kararı ile para cezası verilmiştir.ancak;ilgi firma tarafından ilgi (b) sayılı Encümen kararında belirtilen suçun kendilerince işlenmediğini,yer alan çevre kirliliğine kendilerinin sebebiyet vermediklerini,bahçe duvarlarına çeşitli sebeplerle (rüzgar,yağmur)yığılmak sonucu bu görüntünün oluştuğunu beyan ederek verilen para cezasının iptal edilmesinin ilgi (c) sayılı dilekçeleri ile talep etmiş olup; 1-Bahse konu Yılmazlar İnşaat sahibi Yener YILMAZ ın tarihli itiraz dilekçesindeki Yılmazlar inşaatının etrafına şirketleri tarafından herhangi bir çöp,hafriyat veya inşaat atığı dökmediği bu nedenle verilen idari para cezasının iptal edilmesi ve esas sahibine cezanın verilmesi talebi; Bahse konu inşaat hakkında sehven verilen bu kararın dosya münderecatı ile ilgilinin dilekçesi ve müdürlüğünün düzenlemiş olduğu tutanak bir bütün halinde incelenerek,ilgilinin ve müdürlüğünün iddia ve talepleri yerinde görülmüş olup,belediye Encümenimizce verilen tarih ve 88 sayılı Encümen kararının İPTALİNE, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Yener YILMAZ a tevdiine Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

7 Karar Tarihi : Karar No : 124 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi: a) Recep BAYRAM a ait tarihli Dilekçe. b) Zabıta Ekiplerimize ait tarihli tutanak. İlgi (a) dilekçeye istinaden Zabıta Ekiplerimizce bahse konu adreste yapılan tahkikat sonucunda,a.menderes Mahallesi Aktaş Yapı Kooperatif karşısında bulunan boş arsada Ali Sait YILDIZ a ait inşaat atık ve artıklarının gelişi güzel dökülerek çevreyi kirlettiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu fotoğraflarla ve Zabıta Ekiplerimizce tanzim edilen tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.5326 sayılı Kabahatler Kanunu nun 41.maddesine istinaden işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : İlgi (a) dilekçeye istinaden Zabıta Ekiplerimizce bahse konu adreste yapılan tahkikat sonucunda,a.menderes Mahallesi Aktaş Yapı Kooperatif karşısında bulunan boş arsada Ali Sait YILDIZ a ait inşaat atık ve artıklarının gelişi güzel dökülerek çevreyi kirlettiği ve görüntü kirliliğine neden olduğu fotoğraflarla ve Zabıta Ekiplerimizce tanzim edilen tutanağa istinaden; 1- Bahse konu Ali Sait YILDIZ isimli şahsa şikayete konu olumsuzluğu gidermesi için;bir defaya mahsus olmak üzere tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre verilerek UYARILMASINA, 2-Uyarıya rağmen verilen süre içerisinde şikayete konu olumsuzluğu gidermediği takdirde Kabahatler Kanunu nun 41.maddesindeki idari para cezası işleminin UYGULANMASINA, 3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce Ali Sait YILDIZ a tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oy birliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

8 Karar Tarihi: Karar No : 125 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi Ada No: 3179, Pafta: 73 Parsel No:18 de kayıtlı taşınmazın 1.Bodrum katı Belediyemiz İmar ve İşleri Müdürlüğünce tarih ve 7/ nolu Yapı Ruhsatı ile ruhsatlandırılmış olup akabinde tarih ve 2/ nolu Yapı Kullanım İzin Belgesiyle m2 lik bağımsız bölüm işyeri olarak iskan edilmiştir. Kontrol Ekiplerimizin tarihinde yapmış oldukları denetimlerde söz konusu işyerine ruhsat ve eklerine aykırı olarak Bilal TAVLAK tarafından bina bahçe sınırları içerisinde 4.70m x 10.80m ebadında doğrudan bağlantılı olarak ilave inşaat yapıldığı tespit edilmiştir.yapı Grubu 3-B olan ve etkilenen alan ile birlikte toplam m2 lik inşai faaliyet mühürlenerek durdurulmuş, bir nüshası imza karşılığı mahalle muhtarına diğer sureti taşınmazın görünür yerine asılmak suretiyle Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiş, mahallinde tanzim edilen tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.bahse konu kaçak ve ruhsatsız yapı hakkında imar kanunun 42.maddesi kapsamında işlem tesis yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi Ada No: 3179, Pafta: 73 Parsel No:18 de kayıtlı taşınmazın 1.Bodrum katı Belediyemiz İmar ve İşleri Müdürlüğünce tarih ve 7/ nolu Yapı Ruhsatı ile ruhsatlandırılmış olup akabinde tarih ve 2/ nolu Yapı Kullanım İzin Belgesiyle m2 lik bağımsız bölüm işyeri olarak iskan edilmiştir. Kontrol Ekiplerimizin tarihinde yapmış oldukları denetimlerde söz konusu işyerine ruhsat ve eklerine aykırı olarak Bilal TAVLAK tarafından bina bahçe sınırları içerisinde 4.70m x 10.80m ebadında doğrudan bağlantılı olarak ilave inşaat yapıldığı tespit edilmiştir.yapı Grubu 3-B olan ve etkilenen alan ile birlikte toplam m2 lik inşai faaliyet mühürlenerek durdurulmuş, bir nüshası imza karşılığı mahalle muhtarına diğer sureti taşınmazın görünür yerine asılmak suretiyle Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiş, mahallinde tanzim edilen tutanağa istinaden; 1- Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi Ada No: 3179, Pafta: 73 Parsel No:18 de kayıtlı taşınmazın 1.Bodrum kat üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı yapılan Yapı Müteahhidi Bilal TAVLAK a ; 3194 Sayılı İmar Kanunun tarih ve 5940 sayılı kanunla değişik 42. maddesi hükmü gereğince ruhsat ve eklerine aykırı yapılan m2 lik alan için; 3-B yapı gurubuna ait olması ve her bir m² si 29,94 TL x 155,46 m² = 4.654,47 TL idari para cezası, 2- Aynı Kanunun (c) bendinin 5. Fıkrasındaki Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapıldığından verilen 4.654,47 TL nin % 20 ni olan 930,89 TL idari para cezası, 3- Aynı Kanunun (c) bendinin 10. Fıkrasındaki Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte,ruhsat alınmaksızın yeni inşai faaliyet yapıldığından verilen 4.654,47 TL nin % 100 zü olan 4.654,47 TL idari para cezası ile birlikte, toplam ,83 TL idari para cezası verilmesine, 1/2

9 Karar Tarihi: Karar No : İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce Bilal TAVLAK a tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. İmar ve Şehircilik Müd. 2/2

10 Karar Tarihi : Karar No : 126 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Abdurrahim GÜLER ile Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan (A.Gazi) Mahallesi, Kadastronun Ada: Parsel: 5 da kayıtlı 1.244,47m² den ibaret olan taşınmazın /124447m² Abdurrahim GÜLER adına 15723/124447m² si ise Belediyemiz adına tapuya tescil edilmiştir. Abdurrahim GÜLER in Tarihli Dilekçesiyle Belediyemize müracaat ederek Belediyemize ait olan hissenin, adına satışına talep etmektedir.bahse konu Erzurum İli Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan (A.Gazi) Mahallesinde kayıtlı, Kadastronun Ada: Parsel: 8 da kayıtlı 1244,47m² den ibaret olan taşınmazda, Belediyemiz hissesi olan 157,23m² nin Abdurrahim GÜLER adına satışının Tarih ve 118 Sayılı Meclis kararına istinaden yapılıp yapılmayacağı,yapılacaksa beher m² arsa bedelinin belirlenmesi hususunda Encümen ce bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Abdurrahim GÜLER ile Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan (A.Gazi) Mahallesi, Kadastronun Ada: Parsel: 5 da kayıtlı 1.244,47m² den ibaret olan taşınmazın /124447m² Abdurrahim GÜLER adına 15723/124447m² si ise Belediyemiz adına tapuya tescil edilmiştir. Abdurrahim GÜLER in Tarihli Dilekçesiyle Belediyemize müracaat ederek Belediyemize ait olan hissenin, adına satışına talep etmiş olup; 1- Bahse konu Erzurum İli Palandöken İlçesi Kazım Yurdalan (A.Gazi) Mahallesinde kayıtlı, Kadastronun Ada: Parsel: 8 de kayıtlı 1244,47m² den ibaret olan taşınmazdaki, Belediyemiz hissesi olan 157,23m² lik kısmın Belediye Meclisimizin Tarih ve 118 Sayılı Meclis kararına istinaden;beher m²si 400,00 TL den Toplam ,00 TL ye Abdurrahim GÜLERadına satışının yapılarak, taşınmazın tamamının Abdurrahim GÜLER adına tapuya tescil edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Abdurrahim GÜLER ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

11 Karar Tarihi : Karar No : 127 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Palandöken Belediye Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun 5927 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmazın Alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Büyükşehir Belediyesi Personellerinden Harita Mühendisi Mehmet Alper ÖZCAN tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;encümen ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Palandöken Belediye Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun 5927 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmazın Alan düzeltmesi ve ifraz beyannamesi Büyükşehir Belediyesi Personellerinden Harita Mühendisi Mehmet Alper ÖZCAN tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1-Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Palandöken Belediye Başkanlığına ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osmangazi Mahallesi Kadastronun 5927 Ada, 17 Parselde kayıtlı taşınmazın Alan düzeltmesi yapıldıktan sonra ifraz edilerek A-B-C-D-E-F-G-H ve I Parsellerinin oluşmasına, 2-Oluşan A-B-C-D-E-F-G-H ve I Parsellerinin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Palandöken Belediye Başkanlığı. adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 3-Palandöken Belediye Meclisinin tarih ve 118 sayılı kararına istinaden A- B-C-D-E-F-G-H ve I Parsellerindeki Belediyemiz hissesinin ifrazen veya rızaen taksim edilerek A-B ve C Parsellerinde toplanarak bu parsellerin Palandöken Belediyesi adına diğer D-E-F-G-H ve I Parsellerinin de Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilmesine, 4-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

12 Karar Tarihi : Karar No : 128 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Yukarı Yenice Mahallesi Kadastronun 876 Parselde kayıtlı taşınmazın ifraz beyannamesi Serbest Harita Mühendisi İbrahim ÇİLOĞLU tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre;;encümen ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Yukarı Yenice Mahallesi Kadastronun 876 Parselde kayıtlı taşınmazın ifraz beyannamesi Serbest Harita Mühendisi İbrahim ÇİLOĞLU tarafından yapılmış olup, beyannamesine göre; 1-Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Yukarı Yenice Mahallesi Kadastronun 876 Parselde kayıtlı taşınmaz ifraz edilerek A ve B Parsellerinin oluşmasına, oluşmasına, 2-B Parseli ifraz edilerek C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S Parsellerinin 3-Oluşan A Parselinin yol olarak, C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S Parsellerinin ise Arsa olarak Maliye Hazinesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 4-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

13 Karar Tarihi : Karar No : 129 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:a) tarih ve sayılı yazımız. b) tarih ve 120 sayılı Encümen Kararı. c)yavuz KOCAMAN a ait tarihli itiraz dilekçesi. İlgi (a) yazımızda tarihinde şikayet üzerine Zabıta Ekiplerimizin yapmış olduğu denetimlerde ( T.C. Kimlik Nolu) Yavuz KOCAMAN isimli şahıs tarafından,telsizler semti Yeşil Vadi Evler karşısında bulunan boş alana gelişi güzel döküldüğü tespit edilerek tutanak tutulmuş olup,yavuz KOCAMAN a adına ilgi (b) tarih ve 120 sayılı Encümen kararı ile para cezası verilmiştir.ancak;bahsi geçen şahıs tarafından ilgi (c) dilekçesi ile hafriyatın kendi yüklenici firmasının dökmediğini,verilen para cezasının kaldırılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R: Zabıta Müdürlüğü nün İlgi (a) yazısında;yapılan şikayet üzerine Zabıta Ekiplerimizin tarihinde yapmış olduğu denetimlerde; Yavuz KOCAMAN ( T.C. Kimlik Nolu) isimli şahıs tarafından,telsizler semti Yeşil Vadi Evler karşısında bulunan boş alana gelişi güzel döküldüğü tespit edilerek tutanak tutulmuş olup,yavuz KOCAMAN a adına tarih ve 120 sayılı ilgi (b) Encümen kararı ile para cezası verilmiştir.ancak;bahsi geçen şahıs tarafından ilgi (c) dilekçesi ile hafriyatın kendi yüklenici firmasının dökmediğini,verilen para cezasının kaldırılmasını talep etmiş olup; 1-Belediye Encümenince dosya münderecatı incelendiğinde;hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre;verilen idari para cezasının;bilgi ve belgeler doğrultusunda, yasaya ve mevzuata uygun olduğundan, itiraz talebinin reddine, 2- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Yavuz KOCAMAN a tevdiine Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

14 Karar Tarihi: Karar No : 130 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi olarak 4.Dereceli Şef kadrosunda 3/3 derece kademede emeklilik müktesebi kesilmekte iken tarihli dilekçesi ile tarihinden itibaren 657 Sayılı Kanunun 19.maddesi ve 5434 Sayılı Kanunun tarih ve 4447 sayılı kanunla değişik 39.maddesi gereğince (Fiili Hizmet 23 yıl 7 ay 02 gün) SGK hizmeti (2 yıl 28 gün) olmak üzere toplam 25 yıl 8 ay hizmetinin bulunduğu özlük dosyasının incelenmesinde anlaşılmış olup,adı geçenin emekliliğe sevk edilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi olarak 4.Dereceli Şef kadrosunda 3/3 derece kademede emeklilik müktesebi kesilmekte olan Personellerimizden Songül ÖNDEROĞLU tarihli dilekçesi ile tarihinden itibaren 657 Sayılı Kanunun 19.maddesi ve 5434 Sayılı Kanunun tarih ve 4447 sayılı kanunla değişik 39.maddesi gereğince (Fiili Hizmet 23 yıl 7 ay 02 gün) SGK hizmeti (2 yıl 28 gün) olmak üzere toplam 25 yıl 8 ay hizmetinin bulunduğu özlük dosyasının incelenmesinde anlaşılmış olup; 1-Bahse konu Belediyemizde 657 Sayılı Kanuna tabi olarak 4.Dereceli Şef kadrosunda 3/3 derece kademede emeklilik müktesebi kesilmekte olan Personellerimizden Songül ÖNDEROĞLU nun, tarihli dilekçesine istinaden;657 Sayılı Kanunun 19.maddesi ve 5434 Sayılı Kanunun tarih ve 4447 sayılı kanunla değişik 39.maddesi gereğince; (Fiili Hizmet 23 yıl 7 ay 02 gün) SGK hizmeti (2 yıl 28 gün) olmak üzere toplam 25 yıl 8 ay hizmeti üzerinden emekliliğe sevk edilmesine, 2-Emeklilikle ilgili diğer iş ve işlemlerin müdürlüğünce yerine getirilmesine, 3-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, Müdürlüğünce ilgili Songül ÖNDEROĞLU na ve Emekli Sandığına tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. MUHALEFET ŞERHİ :Yok Ferit AKARSU

15 Karar Tarihi : Karar No : 131 T.C. PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Börekli Mahallesi mevkiinde Mülkiyeti Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından şahıs parseli ve tescil harici yerlere isabet olduğu tespit edilen taşınmaz üzerinde Kiyasettin UÇAR tarafından 16.60m x 7 m ebadında toplam m2 lik alana sahip kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan basit padok tarım yapısı büyükbaş-küçükbaş hayvan ağılı olarak nitelendirilen yapı inşa edildiği tespit edilmiş kaçak ve Ruhsatsız olarak yapılan inşaat hakkında tarih ve 119 sayılı Encümen Kararı ile imar kanununun 42.maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.kontrol Ekiplerimizin tarihinde idari işlem yapılmış kontrollerde yapının yıkılarak eski haline getirilmediğine dair tanzim edilen tutanak Ek te sunulmuştur.bahse konu yapı hakkında 3194 sayılı imar kanunu 32. Maddesi kapsamında işlem yapılması hususunda bir karar ittihazını isteyen Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Börekli Mahallesi mevkiinde Mülkiyeti Erzurum Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından şahıs parseli ve tescil harici yerlere isabet olduğu tespit edilen taşınmaz üzerinde Kiyasettin UÇAR tarafından 16.60m x 7 m ebadında toplam m2 lik alana sahip kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan basit padok tarım yapısı büyükbaş-küçükbaş hayvan ağılı olarak nitelendirilen yapı inşa edildiği tespit edilmiş kaçak ve Ruhsatsız olarak yapılan inşaat hakkında tarih ve 119 sayılı Encümen Kararı ile imar kanununun 42.maddesi kapsamında işlem yapılmıştır.kontrol Ekiplerimizin tarihinde idari işlem yapılmış kontrollerde yapının yıkılarak eski haline getirilmediğine dair tanzim edilen tutanağa istinaden; 1-Bahse konu kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan yapının; 3194 sayılı imar kanununun 32.maddesine istinaden;ilgilisi tarafından yıkılmasına,yıkılmadığı takdirde yıkım işleminin belediyemiz tarafından uygulanarak yıkım masrafının ilgiliden tahsiline, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Ruhsat ve Denetleme Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgili Kiyasettin UÇAR a tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

16 Karar Tarihi : Karar No : 132 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi: Palandöken Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü nün tarih ve 976 sayılı yazısı. Palandöken Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ilgi tarihli yazıları ile Belediyemize müracaatta bulunarak, Belediyemiz sınırları içerisinde Aziziye Mahallesi Parsel: 55 de kayıtlı 833,00m² den ibaret olan ve üzerinde mahalle halkı tarafından cami yapılan taşınmazın İlçe Müftülüğüne devri ve Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsis edilmesi talebi Belediye Meclisinin tarihli toplantısında görüşülmüş 120 sayılı kararı ile tahsis edilmiştir.mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Aziziye Mahallesinde Camii yapılan Parsel: 55 de kayıtlı 833,00m² den ibaret olan taşınmazın İlçe Müftülüğüne devri ve Diyanet İşleri Başkanlığı na adına bedelsiz tahsis edilmesi hususunda Encümen ce bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Palandöken Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü ilgi tarihli yazıları ile Belediyemize müracaatta bulunarak, Belediyemiz sınırları içerisinde Aziziye Mahallesi Parsel: 55 de kayıtlı 833,00m² den ibaret olan ve üzerinde mahalle halkı tarafından cami yapılan taşınmazın İlçe Müftülüğüne devri ve Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsis edilmesi talebi Belediye Meclisinin tarihli toplantısında görüşülmüş 120 sayılı kararı ile tahsis edilmiş olup; 1-Bahse konu Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Aziziye Mahallesinde Camii yapılan Parsel: 55 de kayıtlı 833,00m² den ibaret olan taşınmazın;bedelsiz olarak Palandöken İlçe Müftülüğüne devri ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı na adına tahsis edilmesine, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Palandöken İlçe Müftülüğüne (Diyanet İşleri Başkanlığı na) ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

17 Karar Tarihi : Karar No : 133 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Muhammet TURĞUN a ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun 4389 Ada, 4 Parselde kayıtlı arsanın yola terk ve yoldan ihdas beyannamesi ÇİLOĞLU Harita İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;encümen ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Muhammet TURĞUN a ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Kadastronun 4389 Ada, 4 Parselde kayıtlı arsanın yola terk ve yoldan ihdas beyannamesi ÇİLOĞLU Harita İnş.San.Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Beyannamede yol olarak gösterilen 16,69 m² den ibaret kısmın şartsız ve bedelsiz olarak yola terk edilmesine, 2- Beyannamede A ile gösterilen 43,99 m² den ibaret alanın 2644 sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden yoldan ihdas edilmesine, 3- Yola terkten sonra geriye kalan 4389 Ada, 4 Parsel ile yoldan ihdas edilen ve beyannamede A ile gösterilen kısım tevhit edilerek B parselinin oluşmasına, 4- Oluşan B Parselinin Palandöken Belediyesi ve Muhammet TURĞUN adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine; 5 B parselinde Belediye hissesi olan 43,99 m² lik alanın Palandöken Belediye Meclisinin tarih ve 118 sayılı kararına istinaden; beher m² si 1.070,00 TL den Toplam ,30 TL ye Muhammet TURĞUN adına satışının yapılmasına, 6-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

18 Karar Tarihi : Karar No : 134 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre (Osman Bektaş) mahallesi Beyaz saray Kooperatifi altı Fahrettin Tüzün parkı köşesinde bulunan Murat EMER e ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak Murat EMER tarihli dilekçe ile büfeyi Hüseyin KINA a devretmek istediğini beyan etmektedir.2015 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup, söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Hüseyin KINA adına devir edilip edilmeyeceği hususunda Encümen ce bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Yunus Emre (Osman Bektaş) mahallesi Beyaz saray Kooperatifi altı Fahrettin Tüzün parkı köşesinde bulunan Murat EMER e ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak Murat EMER tarihli dilekçe ile büfeyi Hüseyin KINA a devretmek istediğini beyan etmektedir.2015 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden; 1-Devir işleminin Hüseyin KINA adına yapılmasına, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Murat EMER ve Hüseyin KINA a tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

19 Karar Tarihi : Karar No : 135 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Ertuğrulgazi Emre Mahallesinde(Yunus Emre Mah.) bulunan Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin tarih ve 16 sayılı kararı ile Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.bu nedenle Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında 11,77m² lik hisse Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si TL den Toplam 2.707,10TL bedel Komisyonumuzca, 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte yapılan müzakereler neticesinde aşağıda isimi yazılı gayrimenkul sahibi Ahmet BOZKURT un mirasçıları vekili Necmettin BOZKURT a yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiştir sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 11,77 m² lik hissenin tutar bedeli olan 2.707,10TL nin mülkiyet sahibi Ahmet BOZKURT un mirasçıları vekili Necmettin BOZKURT a ödenmesine müteakip Belediyemiz adına tapuya tescil edilmesi hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Erzurum İli Palandöken İlçesi Ertuğrulgazi Emre Mahallesinde(Yunus Emre Mah.) bulunan Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden Belediye Meclisimizin tarih ve 16 sayılı kararı ile Kamulaştırılmasına karar verilmiştir.bu nedenle Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmaz 1/1000 ölçekli 18 M IV uygulama imar planlarında 11,77m² lik hisse Yeşil alan, Park, Spor ve Oyun alanına isabet ettiğinden beher m² si TL den Toplam 2.707,10TL bedel Komisyonumuzca 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte yapılan müzakereler neticesinde aşağıda isimi yazılı gayrimenkul sahibi Ahmet BOZKURT un mirasçıları vekili Necmettin BOZKURT a yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiş olup; sayılı Kamulaştırma kanununun 8. maddesi gereğince teklif edilmiş, tayin edilen gün ve saatte yapılan müzakereler neticesinde aşağıda isimi yazılı gayrimenkul sahibi Ahmet BOZKURT un mirasçıları vekili Necmettin BOZKURT a yapılan teklif üzerine, teklif edilen arsa bedelini kabul ettiğini beyan etmiştir sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik ilgili maddelerine istinaden; Bahse konu Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m² den ibaret olan taşınmazda 11,77 m² lik hissenin tutar bedeli olan 2.707,10TL nin mülkiyet sahibi Ahmet BOZKURT un mirasçıları vekili Necmettin BOZKURT a ödenmesine müteakip Belediyemiz adına tapuya tescil edilmesine, 1/2

20 Karar Tarihi : Karar No : İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgililere ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine,belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 2/2

21 Karar Tarihi : Karar No : 136 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:a) Murat YAVUZ A ait tarihli dilekçe.b) tarihli tutanak.ilgi (a) daki Murat YAVUZ A ait tarihli dilekçesine istinaden;zabıta Ekiplerimizce bahse konu adreste yapılan tahkikat sonucunda;doğan ŞAFAKLI isimli şahsa şikayeti gidermesi için gerekil uyarı ve yazılı tebligat yapılmıştır.ancak;verilen süre bitiminde yapılan kontrollerde,şahsın şikayeti gidermediği tespit edilmiş olup,ilgi (b) deki mahallinde tanzim edilerek imza altına alınan tutanak yazımız ekinde sunulmuştur.palandöken İlçe Belediye Zabıta Tembihnamesinin 8.Bölüm 137.maddesine göre işlem yapılması hususunda Encümence bir karar ittihazını isteyen Zabıta Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu ; K A R A R : İlgi (a) daki Murat YAVUZ A ait tarihli dilekçesinde;üst komşusunun (Doğan ŞAFAKLI) su tesisatından kaynaklanan arızadan dolayı kendi misafir ve tuvaletinin tavandan pis su akıntı geldiği ve bu akıntının da evindeki tavanda hasara yol açtığını ve şikayetinin ilgilisi tarafından giderilmediği müdürlüğünce tutulan tutanakla da tespit edilmiş olup; 1- Bahse konu Doğan ŞAFAKLI isimli şahsa şikayete konu olumsuzluğu gidermesi için;bir defaya mahsus olmak üzere tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre verilerek UYARILMASINA, 2- Uyarıya rağmen verilen süre içerisinde şikayete konu olumsuzluğu gidermediği takdirde Zabıta Tembihnamesinin 8.Bölüm Genel Temizlikle ilgili 137.maddesindeki idari para cezası işleminin UYGULANMASINA, 3- İş bu karardan tasdikli bir suretinin Zabıta Müdürlüğüne ve müdürlüğünce ilgililere tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

22 Karar Tarihi : Karar No : 137 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Hüseyin Avni ULAŞ Mahallesi 231.Sokak Aksaray 2 Yapı Kooperatifi karşısında bulunan Tahsin GÖKOĞLAN a ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak Tahsin GÖKOĞLAN tarihli dilekçe ile büfeyi Adem ZORLU ya devretmek istediğini beyan etmektedir.2015 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup, söz konusu İşgaliye harçlı büfenin Adem ZORLU adına devir edilip edilmeyeceği hususunda Encümen ce bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Zemin mülkiyeti Belediyemize ait Hüseyin Avni ULAŞ Mahallesi 231.Sokak Aksaray 2 Yapı Kooperatifi karşısında bulunan Tahsin GÖKOĞLAN a ait işgaliye harçlı Büfe yeri ile ilgili olarak Tahsin GÖKOĞLAN tarihli dilekçe ile büfeyi Adem ZORLU ya devretmek istediğini beyan etmektedir.2015 yılına ait işgaliyenin tamamı tahsil edilmiş olup,5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (i) bendine istinaden; 1-Devir işleminin Adem ZORLU ya adına yapılmasına, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgili Tahsin GÖKOĞLAN ve Adem ZORLU ya tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

23 Karar Tarihi : Karar No : 138 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Alkazan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı 05/03/2013 tarihli dilekçeleri ile Belediyemize müracaatta bulunarak Belediyemiz sınırları içerisinde Kayakyolu mevkii Osman Bektaş Mahallesi civarında cami yapılmak üzere dernekleri adına arsa tahsis edilmesini talep etmiş ve Belediyemiz Meclisinin 03/06/2013 tarih ve 104 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında cami alanı olarak ayrılan 9534 ada 1 parselde kayıtlı, 2000,00 m 2 den ibaret olan taşınmazın, cami yapılmak üzere adı geçen Dernek Başkanlığı adına tahsisine karar verilmiştir.adı geçen dernekçe Belediyemize verilen kayıt tarihli ve 515 kayıt sayılı dilekçe ile bahse konu cami inşaatının tamamlandığı belirtilmiştir. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. Maddesindeki Cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır ve Başkanlıkça yönetilir. Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetimi üç ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir. Diyanet İşleri Başkanlığınca buralara imkanlar nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye kadar buralarda görev yapanların mesleki ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. şeklindeki hükmü ile birlikte Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazılı talebi üzerine; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2791 sayılı bilgi yazısındaki ibadet ve cami yerlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsis edilmesi gerektiğine dair tespiti uyarınca;5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden; 03/06/2013 tarih ve 104 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile adı geçen dernek adına verilen tahsis kararının, tahsis amacının gerçekleşmiş (Cami yapılması) ve tamamlanmış olması nedenine dayalı olarak Belediye Meclisinin tarih ve 121 sayılı kararı ile tahsisin iptali, ayrıca inşa edilen cami ve külliyenin müftülüğe devri için bahse konu 9534 ada 1 parselde kayıtlı 2000,00 m 2 den ibaret arsanın ve üzerinde inşa edilen cami ve dini faaliyetler için kullanılan bina (Külliye) nın tüm müştemilat ve eklentileri ile Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisine karar verilmiştir. Tahsis işlemi ve Tapu kütüğüne şerh konulması hususunda Encümen ce bir karar ittihazını isteyen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Alkazan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı 05/03/2013 tarihli dilekçeleri ile Belediyemize müracaatta bulunarak Belediyemiz sınırları içerisinde Kayakyolu mevkii Osman Bektaş Mahallesi civarında cami yapılmak üzere dernekleri adına arsa tahsis edilmesini talep etmiş ve Belediyemiz Meclisinin 03/06/2013 tarih ve 104 sayılı kararı ile mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Osman Bektaş Mahallesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında cami alanı olarak ayrılan 9534 ada 1 parselde kayıtlı, 2000,00 m 2 den ibaret olan taşınmazın, cami yapılmak üzere adı geçen Dernek Başkanlığı adına tahsisine karar verilmiştir.adı geçen dernekçe Belediyemize verilen

24 Karar Tarihi : Karar No : 138 1/ kayıt tarihli ve 515 kayıt sayılı dilekçe ile bahse konu cami inşaatının tamamlandığı belirtilmiştir. 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35. Maddesindeki Cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığının izni ile ibadete açılır ve Başkanlıkça yönetilir. Hakiki ve hükmi şahıslar tarafından yapıldığı halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan cami ve mescitlerin yönetimi üç ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığına devredilir. Diyanet İşleri Başkanlığınca buralara imkanlar nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye kadar buralarda görev yapanların mesleki ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. şeklindeki hükmü ile birlikte Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazılı talebi üzerine; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2791 sayılı bilgi yazısındaki ibadet ve cami yerlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı na tahsis edilmesi gerektiğine dair tespiti uyarınca; sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden; 03/06/2013 tarih ve 104 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile adı geçen dernek adına verilen tahsis kararının, tahsis amacının gerçekleşmiş (Cami yapılması) ve tamamlanmış olması nedenine dayalı olarak Belediye Meclisinin tarih ve 121 sayılı kararı ile tahsisin iptali, ayrıca inşa edilen cami ve külliyenin müftülüğe devri için bahse konu 9534 ada 1 parselde kayıtlı 2000,00 m 2 den ibaret arsanın ve üzerinde inşa edilen cami ve dini faaliyetler için kullanılan bina (Külliye) nın tüm müştemilat ve eklentileri ile Diyanet İşleri Başkanlığına adına bedelsiz olarak tapuya tahsis şerhinin konulmasına, 2-İş bu karardan tasdikli bir suretinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce Alkazan Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi. 2/2

25 Karar Tarihi : Karar No : 139 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun 90 Pafta, 997 Ada, 2 Parselde kayıtlı arsanın alan düzeltmesi ve yoldan ihdas beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre;encümen ce bir karar ittihazını isteyen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tarih ve sayılı teklif yazısı okunarak yapılan müzakereler sonucu; K A R A R : Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun 90 Pafta, 997 Ada, 2 Parselde kayıtlı arsanın alan düzeltmesi ve yoldan ihdas beyannamesi Serbest Harita Mühendisi Ayşe BABUŞCU tarafından yapılmış olup,beyannamesine göre; 1- Beyannamede A ile gösterilen 13,73 m² den ibaret kısmın 2644 sayılı Tapu Kanunun 21.maddesine istinaden yoldan ihdas edilmesine, 2- Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesi Kadastronun 90 Pafta, 997 Ada, 2 Parselde kayıtlı arsanın Kadastro Müdürlüğü tarafından alan düzeltmesi yapıldıktan sonra oluşacak 997 Ada, 2 Parsel ile yoldan ihdas edilen ve beyannamede A ile gösterilen kısım tevhit edilerek B Parselinin oluşmasına, 3- Oluşan B parselinin Harun ŞAHİNTÜRK ve Palandöken Belediyesi adına 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17.maddelerine istinaden tapuya tescil edilmesine, 4-B parselinde Belediye hissesi olan 13,73 m² lik alanın Palandöken Belediye Meclisinin tarih ve 118 sayılı kararına istinaden;beher m² si 500,00 TL den Toplam 6.865,00 TL ye Harun ŞAHİNTÜRK adına satışının yapılmasına, 5-İş bu karardan tasdikli bir suretinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ve Müdürlüğünce ilgiliye ve İlçemiz Tapu Müdürlüğüne tevdiine, Belediye Encümeninin tarihli oturumunda oybirliğiyle karar verildi.

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 108 Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 01.12.2016 Karar No : 144 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.07.2017 Karar No : 65 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 07.09.2017 Karar No : 103 DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Ada, Pafta ve Parseldeki fiili durumu belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd Karar Tarihi : 04.10.2016 Karar Tarihi: 20.10.2016 Karar No : 127 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlgi:Mustafa

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd.. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd.. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 02.11.2017 Karar No : 131 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Resul AKTAŞ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar Tarihi : 07.01.2013 Karar No : 1 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifi Başkanlığına ait olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Kadastronun 72 Pafta, 5732 Ada, 2 Parselde kayıtlı

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 01.02.2018 Karar No : 12 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 82 Mülkiyeti Murat AYDIN a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Taşlıgüney Mahallesi, 3 Pafta, 455 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 06.04.2016 Karar No : 40 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 15 Mülkiyeti Alparslan KÜNİ ve hissedarlarına ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Ada: 5937, Parsel:1 da kayıtlı taşınmaz 18 İ-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.01.2018 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : İlgi: a)belediye Encümeninin

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 14

Karar Tarihi : Karar No : 14 Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI:

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 02.08.2016 Karar No : 85 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 131 DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre Mahallesinde (Ertuğrulgazi Mah.) bulunan Kadastronun pafta 86 ada 6680 parsel 1 de kayıtlı 3.242,23m²

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 06.06.2017 Karar No : 47 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.03.2015 Karar No : 24 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.05.2014 Karar No : 56 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 47 Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan taşınmazın ifraz tevhit ve parselasyon işlemleri sonucunda Kadastronun ada 1620 parsel 17 de kayıtlı 172,38 m² den ibaret olan taşınmazda

Detaylı

Atif GENÇ Feridun ÖZKAN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. V. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Feridun ÖZKAN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. V. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.05.2017 Karar No : 33 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Resul YUCA ya ait Erzurum ili Palandöken İlçesi

Detaylı

Vahdettin YILDIZ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl.ve Kararlar Müdürü

Vahdettin YILDIZ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl.ve Kararlar Müdürü Karar Tarihi: 11.01.2011 Karar No : 1 Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: M.Solakzade Mahallesi İkinci Marketler adresinde faaliyet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 03.01.2012 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Adem ACAR a ait Erzurum Palandöken İlçesi Maksut efendi Mahallesi Camii Arkası Sokak No:20

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ :

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI NIN 01 NİSAN 2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ : 1.BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR NO 180 : Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 77 ada 16 parselin yolda kalan kısmı C parselin takasının kabulüne, takas işlemlerinin yapılması

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.01.2014 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI. sonrasında yapılan kontrollerde; Pizza işyerinin havalandırma borusunun boyattığı, Çıtır

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI. sonrasında yapılan kontrollerde; Pizza işyerinin havalandırma borusunun boyattığı, Çıtır Karar No : 109 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: İlçemiz A.Menderes Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvar

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 05.12.2017 Karar No : 142 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

Halil LİMON Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Halil LİMON Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 03.04.2018 Karar No : 43 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 02.04.2018 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu; Encümenimizin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.05.2016 tarih ve 81 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 10.05.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Hüseyin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 25.12.2013 Belediye Meclisimizin 02.12.2013 tarih ve 138 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.12.2013 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 20.02.2015 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 02.02.2015 tarih ve 20 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 18.02.2015 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi Hüseyin Avni

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2018 yılı Kasım Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 05.11.2018 Karar Sayıları : 464, 465, 466, 467, 468, 469 ÖDEMİŞ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.08.2017 Karar No : 82 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 02.05.2011 Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in izinli olup yurtdışına çıktığından Belediye Başkan Vekili Hüdai BARUT Başkanlığında ve hoş geldiniz

Detaylı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı

K A R A R I N Ö Z Ü Başkanın Senelik İzin Kullanımı Karar No : 1 Konusu : Başkanin senelik izni. Evrak No : 2410 Dönemi : Ocak 2014 Geliş Tarihi : 27/12/2013 Toplantı No : 1 Dairesi : Yazi İşleri Müd. Birleşim No : 1 Birimi : Yazi İşleri Müd. Oturum No

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 06.06.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 14.06.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Uzunahmet

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 07.06.2016 Karar No : 59 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi: 06/01/2010 Karar No : 1 Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Abdurrahmangazi Mahallesi Çimen Sokak 6 nolu adreste faaliyet

Detaylı

T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar No:

T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar No: BELEDİYE ENCÜMEN I Karar No:346 03.09.2018 1-Encümen Başkanı : Mehmet TUTAL 2- Encümen si : Şaban AYTEN 3- Encümen si : Mevlüt GÜRAY 4- Mali Hiz.Müdürü : 5- İmar Müdür V. : ÖZÜ:Ortakaraören Mahallesi Sanayi

Detaylı

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER

Meclis I. Başkan Vekilliğine, kullanılan 38 oyun 34'ünü alan Tahir ÖZER Karar Tarihi : 01.04.2016 Karar No : 41850698.301.05-51 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, yapılacak ilk mahalli

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 24.03.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Osman Bektaş

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.03.2017 Karar No : 140, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılımları

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r MUŞ BELEDİYESİ -Belediyemize Plan Tadilatı için yapılan başvurular değerlendirilmek üzere Meclise sunulmuş olup,yapılan Tadilatlar ilk etapta Meclis Komisyonuna havale edilerek.sunulan Tadilatlar Meclis

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 01.02.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 25.02.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Tuzcu Mahallesi,

Detaylı

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88

AFYONKARAHĐSAR BELEDĐYESĐ BAYINDIRLIK VE ĐMAR KOMĐSYONUNUN 09-05-2011 TARĐHLĐ VE 87-106 SAYILI RAPORLARI 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 01 09/05/2011-87 02 09/05/2011-88 03 09/05/2011-89 04 09/05/2011-90 05 09/05/2011-91 06 09/05/2011-92 07 09/05/2011-93 08 09/05/2011-94 09 09/05/2011-95 Belediye Meclisinin 02.05.2011 Tarih ve 278 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 292 KARAR 292 Menesköy Konut Yapı Kooperatifine ait İlçemiz Sıra Mahalle 533 ada 11, 12 parseller, 538 ada 43, 44 parseller ve 384 ada 16 parsel sayılı taşınmazların Özel Koşullu Tarım Alanı

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 08.09.2017 Karar No : 394, Vekili (Erdoğan KARAKAYA) Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Erdoğan KARAKAYA nın katılımları ile toplanmıştır. : Tevhid yapılması.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Orhan GÖZGEÇ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 1 Mülkiyeti Harun ŞAHİNTÜRK e ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Ada: 997, Parsel:2 da kayıtlı taşınmaz 18 L-III 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda blok boşluğu

Detaylı

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komisyonu çalışmalarında uzman kişi görevlendirilmesine gerek olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi : 02.01.2017 Karar No : 41850698.301.05-1 : Seçimler KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği, Belediyemizde 2016 Yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve

Detaylı

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ

KARAR NO : KARAR TARİHİ : KARAR ÖZETLERİ 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince MAYIS 2008 Ayı toplantısının 2. OTURUMUNU 07 Mayıs 2008 Çarşamba günü saat 13.30 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı.

Karar Tarihi : Karar No : Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. Karar Tarihi : 03.02.2014 Karar No : 41850698.301.05-20 Konu : Gayrimenkul Tahsisiı. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Sille Mahallesi 25 K 2 pafta 14689 ada 3 parsel nolu 6490 m2'lik gayrimenkulün,

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.06.2013 Karar Numarası : 74 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU- Meclis I.Başkan Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN,Rahmi BALFİDAN,Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ

AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 2. TOPLANTI YILI 2015 SENESİ MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2015 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 07.07.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Hazirun cetveli imza altına alındı. Gündem maddelerinin

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİSİ TEŞKİL EDENLER Karar Tarihi : 01.07.2013 Karar No : 61 Karar Konusu : S.S Yeni Akbel Konut Yapı Kooperatifi ÜYELER: İlhan ŞENER, Hüseyin ALPASLAN, Musa ÇAKMAK, Halil UYANIK(İzinli), Ertekin ŞAN, Oktay BAĞCI, Yünüs GÖRGÜLÜ,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi; T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.4154 07.12.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.06.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 11 KONU : İrtifak Hakkı. üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 23/05/2013 tarih ve 563 inceleme ve tespitler

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi T.C. TOPLANTI DÖNEMİ 2013/Haziran TOPLANTI GÜNÜ Pazartesi BİRLEŞİM 1 TOPLANTI TARİHİ 03/06/2013 KARAR NO 147 Özü:İlimiz Oğuzlar İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Arslan TÜREMİŞ ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis

Detaylı

HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2018 / 02 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Yetki Verilmesi (SULTANBEYLİ95). Komisyonumuza havale edilen Strateji Geliştirme Müdürlüğü nün 19/01/2018 tarih ve 36 sayılı teklifi

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 04.11.2013 Karar Numarası : 132 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Necati CANEL- Belediye Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla BOZKURT- Vahittin BULUT- Fehmi ÇİL -Güven

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 KOMİSYON RAPORU KONU:İmar Plan tadilatı 15.11.2012 Belediye Meclisimizin 05.11.2012 tarih ve 170 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde ; İmar Komisyonumuz 15.11.2012 tarihinde toplanarak, Erzurum

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.01.2016 KOMİSYON RAPORU

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR KOMİSYONU BAŞKANLIĞI. SAYI : KONU:İmar Plan tadilatı 25.01.2016 KOMİSYON RAPORU Belediye Meclisimizin 04.01.2016 tarih ve 9 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen kararı neticesinde; İmar Komisyonumuz 21.01.2016 tarihinde toplanarak, Erzurum ili Palandöken ilçesi, Kazım Yurdalan

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 13 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Yaşar KESKİN- Feruze DUMAN Mustafa TOKSÖZ - Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI KARAR NO : 50 Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen ve gündemin 5 inci bölümüne Başkanlıktan Gelen Önergelerin Görüşülmesi geçmeden önce

Detaylı