MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 10/10/2014 tarih ve 2014/45 sayılı Senato kararının ekidir. T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MBA TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR

2 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME PROJESİ KILAVUZUNUN AMACI GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Kâğıt Cinsi Yazı Büyüklüğü ve Biçimi Kenar Boşluğu ve Satır Aralığı Sayfaların Numaralandırılması Ciltleme ve Çoğaltma Üslup ve İmla Sayfa Sayısı BİTİRME PROJESİNİN KISIMLARI Kapak (Ek-1) Etik Kurallara Uygunluk Sayfası (Ek-2) Tablo ve Şekil Listeleri (Ek-3) Kısaltmalar Listesi (Ek-4) İçindekiler (Ek-5) Özet (Abstract) Giriş Konunun Amacı ve Önemi Konunun Kapsamı Hipotez Kurma Araştırma Yöntemi Projenin Bölümleri Bitirme Projesinin Bölümleri Sonuç ve Öneriler/Tartışma Ekler Kaynakça TABLO ve ŞEKİL DÜZENLEME ALINTI YAPMA APA 6.0 YÖNTEMİNE GÖRE KAYNAK GÖSTERME Kitap Alıntılama Makale Alıntılama Ansiklopedi Maddesi ve Sözlük Alıntılama

3 6.4. Bildiri Alıntılama Kitap Bölümü Alıntılama Magazin Dergisi ya da Gazete Makalesi (yazarsız) Alıntılama Arşiv Belgeleri ve Resmi Yayın Alıntılama Çeviri Eser (Kitap/Makale/vb) Alıntılama Tez Alıntılama İnternet Kaynağı Alıntılama Editörlü Kitap Alıntılama Ek 1: Dış Kapak Örneği Ek 2: Etik Kurallarına Uygunluk Sayfası Ek 3: Tablolar ve Şekiller Listesi Ek 4: Kısaltmalar Örneği Ek 5: İçindekiler Ek 6: Görsel Nesnelerin Örnek Gösterimleri Tez Öneri Formu

4 1. BİTİRME PROJESİ KILAVUZUNUN AMACI Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır. Projelerini tamamlayan öğrenciler, projelerini danışmanlarına hem basılı olarak hem de elektronik ortamda teslim ederler. Öğrenciler proje teslimi ile birlikte, sayfasında öğrenci işleri/formlar sayfasından erişecekleri Proje Teslim Tutanağını elektronik ortamda doldurmak, bir çıktısını proje ile birlikte danışmanlarına teslim etmek, bir nüshasını ise Sosyal Bilimler Enstitüsü ne elektronik posta aracılığı ile göndermekle yükümlüdürler. Yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış projeler kabul edilmez. 2. GENEL BİÇİM VE YAZIM KURALLARI Yazım tekniği olarak APA 6. Sürüm yöntemi kullanılmalıdır Kâğıt Cinsi A4 boyutunda (210 mm x 297mm, gr./m2), birinci hamur ve beyaz kâğıt tercih edilmeli ve yazı alanı olarak kâğıdın sadece tek tarafı kullanılmalıdır Yazı Büyüklüğü ve Biçimi Kapakta yer alan başlığı 18 punto; diğer bilgiler 14 punto olmalıdır. Çalışmanın ana bölüm başlıkları ve diğer sayfalarındaki tüm başlıklar ve metin 12 punto, olmalıdır. Tablolar ve şekillerin içindeki bilgiler mümkünse tek sayfaya sığacak şekilde en az 10 punto, tabloların ve şekillerin alt ve üst bilgileri ise tablo ve şeklin puntosundan bir punto küçük yazılmalıdır. Dipnotların yazı büyüklüğü ise 10 puntodur. Bitirme projesinin tamamı Times New Roman yazı türü olmalıdır Kenar Boşluğu ve Satır Aralığı Sayfanın üstünden 2.5 cm., altından 2.5 cm., solundan 3.5 cm., sağından 2.5 cm. boşluk bırakılmalıdır. Kapak sayfasında sağ ve sol kenarlardan 2.5 cm lik boşluklar bırakılmalıdır. Başlıklardan önce 2 satır, sonra 1 satır boşluk bırakılır. Her ana bölüm üstten 2 satır boşluk bırakmak suretiyle yeni bir sayfadan başlar. 4

5 Yeni konunun başlığı sayfanın son satırına yazılmaz. Metin 1.5 satır aralığı ile yazılır. Boş bırakılan satırların yanı sıra dipnotlar ve tabloların/şekillerin üstünde ve altında yer alan tablo ve şekil bilgileri ise tek satır aralığında olmalıdır. Paragraf Aralığı: Öncesi:0, Sonrası: 6 olmalıdır Sayfaların Numaralandırılması Çalışmanın metin kısmı GİRİŞ sayfasından itibaren 1, 2, 3,... şeklinde numaralandırılır, ancak GİRİŞ sayfasının sayfa numarası yazılı olarak gösterilmez. Çalışmanın ön bilgi kısmına Romen rakamlarıyla numara verilir. Bitirme projelerinde ii no.lu sayfa Özet sayfasıdır. Kapakta Romen rakamlı sayfa numaraları yazılmaz. Diğer Romen rakamlı sayfaların sayfa numaraları küçük harflerle ve koyu olarak yazılırlar. Metin kısmının sayfa numaraları sayfanın sağ alt köşesine konur. Sadece Romen rakamlı olan sayfa numaraları sayfanın son satırına ortalanarak yazılır. Kapakta sayfa numaraları yazılmaz Ciltleme ve Çoğaltma 1 adet spiral ciltleme ile birlikte 1 adet CD üzerine yazılmış proje hazırlanarak teslim edilir. CD, ciltlenmiş projenin son arka kapağının iç sayfasına zarf içerisinde uygun bir şekilde yapıştırılır. CD üzerine yazdırılan proje ile çıktısı alınan birbirinin aynısı olmalıdır Üslup ve İmla Kısa ve öz cümleler kurularak sade bir üslup benimsenmeli, eski kelime kullanımından kaçınılmalı ve dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır. Kısaltma yapılırken ilk geçtiği yerde ilgili kısaltma parantez içerisinde gösterilir. Örneğin, Avrupa Birliği (AB) şeklinde gösterilir. Daha sonraki kullanımlarda söz konusu ifadenin sadece kısaltmasına yer verilir. Tüm kısaltmalar Kısaltmalar bölümünde açıklanmalıdır. Mümkünse cümleler rakamla başlatılmamalıdır. Başlıklarda geçen ve, ile gibi bağlaçlar küçük harflerle yazılmalıdır. Birinci tekil ve çoğul kişi takıları kullanılmamalıdır, cümle yapısı edilgen olmalıdır. (Örnek: araştırdım değil araştırılmıştır ). 5

6 2.7. Sayfa Sayısı Bölümlerin uzunlukları aşağı yukarı birbirine yakın olmalıdır. Çalışan konunun durumuna bağlı olarak, bitirme projesinin uzunluğunun 30 sayfadan az ve 80 sayfadan fazla olmaması önerilir. 3. BİTİRME PROJESİNİN KISIMLARI Bitirme projelerinde üç temel kısım vardır: Ön Kısım: Kapak, Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası, Özet (Abstract), İçindekiler, Kısaltmalar, Tablolar Listesi, Şekiller Listesi. Metin Kısmı: Giriş, Bitirme Projesinin Bölümleri, Sonuç ve Öneriler. Son Kısım: Kaynakça ve sonrasında varsa Ekler Kapak (Ek-1) Kapağın hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken çeşitli unsurlar vardır Times New Roman yazı tipinde, ortalanarak ve koyu, başlık 18 punto, diğer yazılar 14 punto olacak şekilde yazılır. Büyük harflerle (bitirme projesi/tez kelimelerinin, danışman kelimesinin, danışmanın ünvanı ve ön adının ise sadece ilk harfleri büyük olacak), Başlık, sayfanın ortasında yer almalıdır Etik Kurallara Uygunluk Sayfası (Ek-2) Ek-3 deki sayfa imzalanarak Proje/teze eklenmelidir Tablo ve Şekil Listeleri (Ek-3) Tablo listesi, şekil listesi, grafik listesi vb. ayrımlar yapılarak her biri için farklı listeler düzenlenip ayrı ayrı sayfalarda gösterilir. Tablo ve şekil listesi başlıklarından önce sayfanın üstünden 2 satır boş, başlıktan sonra da 1 satır boş bırakılır. Tablo ve şekil isimlerinden sonra satır sonuna kadar nokta konarak sayfa numaraları yazılır. Sayfa numaralarının otomatik yazdırılması için MS Word ün ilgili fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz Kısaltmalar Listesi (Ek-4) Kısaltmalar; 1.5 satır aralığında, sola yaslı ve alfabetik olmalıdır. Kısaltmalar listesi başlığından önce sayfanın üstünden 2 satır, başlıktan sonra ise 1 satır boş bırakılmalıdır. 6

7 3.6. İçindekiler (Ek-5) İçindekiler sayfasının başlığı büyük harflerle ve koyu yazılır. İçindekiler başlığından önce 2 satır, sonrasında ise 1 satır boşluk verilir. Sadece ana bölüm başlıkları koyu şekilde ve başlığın tamamı büyük harflerle yazılır. İçindekiler tablosunun otomatik eklenmesi için MS Word ün ilgili fonksiyonlarından yararlanabilirsiniz Özet (Abstract) Yaklaşık 250 kelime kullanılarak öz biçimde çalışmanın amacı, araştırma konusu, pratik ve teorik faydalar, ileri sürülen sorular, kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular, sonuç ve öneriler tanımlanmalıdır. Bitirme projelerinde özet Türkçe ve İngilizce yazılır. Özet, sayfa numaralarının yazılı olarak gösterildiği ilk sayfadır. Bitirme projelerinde ii, tezlerde iii şeklinde numaralandırılır Giriş Giriş, bitirme projesi ilk sayfasıdır. Fakat sayfa numarasının yazılı olarak gösterilmemesi gerekir. Giriş bölümü 2-3 sayfayı geçmemeli, dipnot verilmemeli, tablo veya şekil düzenlenmemelidir. Giriş başlığından önce sayfanın üstünden 2 satır, başlıktan sonra ise 1 satır boş bırakılır. Giriş sayfasında sırasıyla nelerden bahsedilmesi gerektiği önemli bir husustur. Bu nedenle girişte bahsedilmesi gereken söz konusu bilgiler, aşağıdaki teker teker ele alınarak açıklanmıştır: Konunun Amacı ve Önemi Bilimsel bir araştırmanın amacı, yapılacak çalışmanın hangi sonuçlara varacağını, hangi sorulara cevap aranacağını göstermektir (Cebeci, 2002: 42). Araştırmada toplanacak bilgilerden çıkarılacak sonuçların çözümünün toplumsal, ticari, teknolojik, bilimsel vb. yönlerden nasıl yararlarının olacağı tarzındaki sorulara verilecek yanıtlar ise söz konusu araştırma konusunun önemini göstermektedir (İslamoğlu, 2002: 28) Konunun Kapsamı Araştırılacak konunun sınırlandırılması, çalışmaya dâhil edilmemesi gereken bilgilerin dışarıda bırakılarak konuyla ilgili bilgilerin toplanmasına yardımcı olur (İslam, 2005: 7

8 60). Böylece belli bir çerçeve içinde konudan sapılmaksızın araştırma gerçekleştirilmiş olacaktır Hipotez Kurma Hipotez, araştırmaya yön verir ve bilgi kaynaklarına yönelmede sistematik bir yaklaşım sergilenmesini sağlar. Bitirme projesinde araştırılacak hipotezin, sorunun bütününü yansıtacak bir cümle ile ifade edilmesi gerekir (Cebeci, 2002: 44) Araştırma Yöntemi Yöntem, problemi çözmek için araştırmada izlenecek usul ve yoldur. Araştırmanın yöntemi, yapılacak araştırmanın türüne göre değişmektedir (Karasar, 2000: 34). Bu nedenle bitirme projesinin giriş sayfasında, araştırmanın nasıl yürütüleceği; kütüphane araştırması, anket, mülakat gibi yöntemlerden hangisiyle veri toplanacağı ve toplanan verilerin nasıl analiz edileceği belirtilmelidir (Erkuş, 2005: 161). Alan araştırması bulunan çalışmalarda Yöntem bölümünde, evren ve örneklem, varsayımlar ve kısıtlar, verilerin toplanması, verilerin analizi ve bulgular bölümleri bulunur Projenin Bölümleri Her bir bölümde hangi konulardan bahsedileceği kısaca açıklanmalıdır Bitirme Projesinin Bölümleri Ana bölümler, yeni bir sayfadan başlar. Sola yaslı olarak ve 14 punto ile yazılan ana bölüm başlıklarından önce sayfanın üstünden 2 satır, başlıktan sonra da 1 satır boşluk bırakılır. Ana başlıklar dışındaki diğer bütün başlıklar ise 12 punto olmalıdır ve paragraf başından yazılır. Bitirme projelerinde konuya ilişkin teorinin verildiği ilk bölüm sayfa ile sınırlıdır. Her bitirme projesinin metin kısmı en az üç bölümden oluşur. Hazırlanan bitirme projesi eğer bir alan araştırması içeriyorsa, bu alan araştırması ayrı bir bölümde verilir. Bu bölümün içeriği de aşağıdaki başlıklardan oluşmalıdır: - Evren ve Örneklem - Varsayımlar ve Kısıtlar - Veri Toplama Araçları - Verilerin Analizi - Bulgular 8

9 3.10. Sonuç ve Öneriler/Tartışma Sonuç sayfasında öncelikle çalışmanın özeti yapılır. Ardından çalışma sonucu elde edilen sonuçlar ve konuyla ilgili önerilerden bahsedilir. Geliştirilen öneriler genel değil ( Bu konuda gerekenler yapılmalıdır. gibi) özel ve somut olmalıdır. Bitirme projelerinde sonuç ve tartışma 4-5 sayfa uzunluğunda olmalıdır. Tartışma kısmında çalışmada elde edilen bulgular aynı veya benzer konulardaki çalışmalarla karşılaştırmalar yapılacaktır. Tartışma bölümünde bulgularla desteklenmeyen bilgilere yer verilmemelidir Ekler Çok uzun tablolar, kanun maddeleri vb. bilgiler, çalışmanın ekler kısmında verilir. Her ek ayrı bir sayfaya yazılır. Eklerin numaraları ve başlıkları, sayfanın ilk satırına sola yaslı şekilde yazılır. İçindekiler sayfasında sadece Ekler şeklinde başlık atılır Kaynakça Kaynakça başlığında önce sayfanın üstünden 2 satır, başlıktan sonra ise 1 satır boş bırakılmalıdır. Soyada göre alfabetik olarak yazılır. Çalışmanın hazırlanmasında kullanılan bütün eserlerin isimleri kaynakçada verilir. Eserler tek satır aralığında yazılır ve aralarına birer satır boşluk bırakılır. Kaynaklar metin içinde ve kaynakçada APA Sixth Edition formatında gösterilmelidir (Micosoft Word programında Başvurular sekmesi altındaki Alıntılar ve Kaynakça fonksiyonundan yararlanılabilir). 4. TABLO ve ŞEKİL DÜZENLEME Tablo veya Şekil bir veri içeriyorsa verilerin ait olduğu yıl belirtilmelidir. Tablonun ve Şeklin başlığı, tablonun sol kenarına dayalı ve sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmış olmalıdır. Tablolar ve Şekiller, metin alanı içinde ortalanarak konumlandırılır. Tablolarda bulunamayan veriler yerine (-) işareti konur. Tablonun ve Şeklin açıklaması tablodan sonra yapılır. 9

10 Tablo veya Şekilden önce gelen metin ile Tablo/Şekil arasında tek aralıklı 1 satır, Tablo/Şekil ile Tablodan/Şekilden sonra devam eden metin arasında tek aralıklı 2 satır boşluk bırakılmalıdır. Uzun tablolar tablo numarasından sonra başlık yerine (Tablo 2. Devamı) yazılarak arka sayfadan eder. Tablo başlıkları tablonun üzerine; Şekil başlıkları ise şeklin altına yazılır. Kaynakça Tablo için de Şekil için de altta yer alır. Tablo veya Şeklin kaynakçası yazılırken, tablonun kenarlarından taşırılmamalıdır. Yıldızlı açıklama yapmak gerekirse yıldız işareti hem tablodaki ilgili yere hem de gerekli açıklamasıyla birlikte tablonun altında yer alan tablo kaynakçasından sonra gösterilir. 5. ALINTI YAPMA Doğrudan Alıntı Yasa, tüzük ve yönetmelik maddeleri, formüller vb. dolaylı aktarmanın çok güç olduğu metinlerden alıntı yapılırken cümleler aynen alınarak doğrudan alıntı yapılabilir. Doğrudan alıntı üç satır ya da daha az ise tırnak işareti içinde metnin içinde verilir. Doğrudan aktarmalarda alıntılar üç satırdan fazla ise ana metinden ayrı, satır başından içerden başlayarak ve satır sonundan da içeriden bitecek şekilde ve tek satır aralığıyla ve italik yazılır. Alıntının yazıldığı satırların, her iki tarafından da sekiz harflik boşluk bırakılır. Alıntının öncesinde ve sonrasında çift aralıklı birer satır boşluk bırakılır. Aynen aktarılan bilgilerin içinde, atlanan yerler olursa, buralar üç nokta ile belirtilir. Yapılan doğrudan alıntı ifadelerinde herhangi bir noktalama veya yazım yanlışı varsa, düzeltilmeksizin aynen yazılır. 10

11 Örnek: Yükseköğretim Kurulunun görevleri; a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli planlar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bulundurmak, b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, ahenkli ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi, ikili öğretim gibi tedbirler almaktır (Yükseköğretim Kanunu, 1981). Dolaylı Alıntı Aktarılan bilgiler, özü değiştirilmeden özetlenir ya da yorumlanır ve dipnotlarla gösterilir. Aynı kaynaktan çok uzun paragraf veya sayfalarca metin aktarmak doğru değildir. 6. APA 6.0 YÖNTEMİNE GÖRE KAYNAK GÖSTERME Amerikan Psikologlar Derneği nin (American Psychological Association APA, 2001) yazım kurallarına göre kaynak gösterme örnekleri aşağıda ayrıntıları ile açıklanmıştır Kitap Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken: Tek Yazarlı Kitaplar (Bursalıoğlu, 2003: 15-18) veya (Bursalıoğlu, 2003: 15). (Richards, 1990: 80-85). İki Yazarlı Kitaplar (Kökdemir ve Demirutku, 1994: 298). (Mitchell and Larson, 1987: 28). Üç ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplar (Aleskerov ve diğerleri, 1990: 25). 11

12 Kaynakçada Gösterilirken Tek yazarlı kitap Bursalıoğlu, Z. (2003), Eğitim Yönetiminde Teori ve Uygulama (7. Basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık. Richards, J.C. (1990), The Language Teaching Matrix. Cambridge: Cambridge University Press. İki yazarlı kitap Kökdemir, D. ve Demirutku, K. (2000), Akademik Yazım Kuralları Kitapçığı. Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Yayınları. Mitchell, T.R. and Larson, J.R. (1987), People in Organizations (Third edition). New York: Mc Graw-Hill. Üç ve Daha Çok Yazarlı Kitap Aleskerov, F., Ersel, H. ve Sabuncu, Y. (1999), Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları Makale Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken Kitaplarda olduğu gibi yazarların soyadları, makalenin yılı ve sayfası yazılır. Kaynakçada Gösterilirken Tek yazarlı makale Aktay, Y. (1999), Aklın Sosyolojik Soykütüğü: Soy Akıldan Tarihsel ve Toplumsal Akla Doğru, Toplum ve Bilim, 82, Coren, S. (1986), An Efferent Component in the Visual Perception of Direction and Extent, Psychological Review, 93(4), İki Yazarlı Makale Kirkman, B.L. and Rosen, B. (1999), Beyond Self-Management: Antecedents and Consequences of Team Empowerment, Academy of Management Journal, 42,

13 Üç ve Daha Çok Yazarlı Makale Ergezer, H., Dikmen, M. ve Özdermir, E. (2003), Yapay Sinir Ağları ve Tanıma Sistemleri, Pivolka, 1(4), Ansiklopedi Maddesi ve Sözlük Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Bergmann, 1993: 15) (Seyidoğlu, 1999: 50) Bergmann, P. G. (1993), Relativity, In The New Encyclopedia Britannica (26, ), Chicago: Encyclopedia Britannica Bildiri Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Lanktree; Briere 1991: 15) (Şen I/2000: ) Kaynakçada Gösterilirken Lanktree, C. and J. Briere. (1991, January). Early Data on the Trauma Symptom Checklist for Children (TSC-C). The meeting of the American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. Şen, F. (2000), Atatürk Dönemi Türk-Alman İlişkileri. (Atatürk 4.Uluslararası Kongresi, Ekim 1999, Türkistan-Kazakistan), Bildiriler, Cilt I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2000, s Kitap Bölümü Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Roll, 1976:164). Kaynakçada Gösterilirken Roll, W.P. (1976). ESP and Memory. J.M.O. Wheatley ve H.L. Edge (Ed.), Philosophical Dimensions of Parapsychology içinde (ss ). Springfield, IL: American Psyhiatric Press. 3. baskı Magazin Dergisi ya da Gazete Makalesi (yazarsız) Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Blood Business, 1992: 48),(Amazing Amazon Region, 1989), 13

14 Kaynakçada Gösterilirken The Blood Business. (1992, 11 Eylül). Time, 97, Amazing Amazon Region. (1989, January 12). New York Times, s Arşiv Belgeleri ve Resmi Yayın Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Dosya: A45) Kaynakçada Gösterilirken Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı (ATASE) Arşivi, Klasör: , Dosya: 818, Fon Kodu: 037, Belge No:02. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Dosya: A45, Fon Kodu: Yer No: Türkiye Büyük Millet Meclisi Gizli Celse Zabıtları, C. III, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Çeviri Eser (Kitap/Makale/vb) Alıntılama Metin içinde Gösterilirken (Komisar, 1998: 13). (Bruce, 1996: 253). Kaynakçada Gösterilirken Komisar, L. (1998), Yeni Feminizm. (Çev. Mustafa Aksan) İstanbul: Bağlam Yayınları. Bruce, S. (1996), Modern Dünyada Din. (Çev. Yeşim Aksan) Kebikeç, 10, Tez Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Aşkın, 2006: 82). Kaynakçada Gösterilirken Aşkın, E. (2006), Kent Planı ve Mimari Yapılanması Açısından Cilicia ve Lycia Bölgelerindeki Roma Dönemi Kentlerinin Karşılaştırılması, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin. 14

15 6.10. İnternet Kaynağı Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Jacobson ve diğerleri, 1995: 752). (http://biyoloji.pamukkale.edu.tr/alaattin/index.htm). Kaynakçada Gösterilirken Behan-Pelletier, V. M., Eamer, B. (2004). Diversity of Oribatida in Canada. (Web page: (Date Accessed: January 2010). Başaran A, Yıldırım N ve Gülal Z. Depreme Karşı Nasıl Bir Bina Yapılmalı? Türkiye Bilim ve Teknik Araştırma Kurumu, html (Erişim Tarihi: ) Editörlü Kitap Alıntılama Metin İçinde Gösterilirken (Lindquist, 1996: 25). Kaynakçada Gösterilirken Lindquist, E. E. (1996). External Anatomy and Notation of Structures, pp In: Eriophyoid Mites Their Biology, Natural Enemies and Control (Eds. E. E., Lindquist, M.W. Sabelis, J. Bruin). Elsevier Science Publishers, Amsterdam. 15

16 Ek 1: Dış Kapak Örneği T.C. SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS PROJESİ NİN ADI ) Projeyi Hazırlayan (Öğrencinin Adı ve Soyadı) Proje Danışmanı (Unvanı, Adı ve Soyadı) MBA (İşletme) Programı Yüksek Lisans Projesi Eylül, 2015 DİYARBAKIR 16

17 Ek 2: Etik Kurallarına Uygunluk Sayfası BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederim. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımı ve referans gösterdiğimi belirtirim. Adı Soyadı 17

18 Ek 3: Tablolar ve Şekiller Listesi TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: Duygusal Emek Tanımları Tablo 2: Örgütsel Bağlılık Sınıflandırmaları Tablo 3: Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler Tablo 4. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Morris ve Feldman ın Duygusal Emek Modeli Şekil 2: Grandey in Duygusal Emek Modeli Şekil 3: Araştırma Modeli

19 Ek 4: Kısaltmalar Örneği KISALTMALAR a.g.e. : Adı Geçen Eser C. : Cilt çev. der. : Çeviren : Derleyen DPT : Devlet Planlama Teşkilatı ed. IMF : Editör : International Monetary Fund s. : Sayfa TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu 19

20 Ek 5: İçindekiler İÇİNDEKİLER Sayfa No Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası... ii Önsöz / Teşekkür... iv Özet..... v Abstract... vi Kısaltmalar vii Tablolar Listesi... viii Şekiller Listesi... ix GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜMÜN ADI 1. Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık Başlık İKİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜMÜN ADI 2. Başlık Başlık Başlık

21 Ek 6: Görsel Nesnelerin Örnek Gösterimleri Tablo 1: Banka Çalışanlarına İlişkin Demografik Değişkenler Diyarbakır Batman Mardin Değişkenler Frekans (%) Frekans (%) Frekans (%) n=100 n=64 n=144 Cinsiyet Erkek 58 (58 ) 46 (76,6) 104 (69,1) Bayan 42 (42) 18 (23,4) 40 (30,9) Yaş (30) 15 (23,4) 51 (35,4) (27) 29 (45,3) 38 (26,4) (35) 17 (26,6) 34 (23,6) (8) 3 (4,7) 21 (14,6) Medeni Durumu Evli 75 (75) 46 (71,9) 104 (72,2) Bekar 25 (25) 18 (28,1) 40 (27,8) Eğitim Durumu Lise 17 (17) 12 (18,8) 33 (22,9) Üniversite 80 (80) 48 (75) 105 (72,9) Lisansüstü 3 (3) 4 (6,3) 6 (4,2) Çalışma Pozisyonu Memur 35 (35) 31 (48,4) 69 (47,9) Uzman 55 (55) 28 (43,8) 59 (41) Departman 11 (7,6) 6 (6) 3 (4,7) Sorum. Müdür/Md. Yrd. 4 (4) 2 (3,1) 5 (3,5) Tecrübe (32) 13 (20,3) 50 (30,7) (4) 11 (17,2) 11 (7,6) (19) 18 (28,1) 30 (20,8) (8) 9 (14,1) 11 (7,6) (37) 13 (20,3) 42 (29,2) n:308 21

22 Tablo 2: Dönemi Diyarbakır da ve Türkiye de İhracat Rakamları (Milyon.$ ) Yıl Diyarbakır Türkiye , , , , Kaynak: TÜİK, 2012 Tablo 3: 2012 Yılında Diyarbakır OSB deki İşletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Dağılımı Faaliyet Alanı Frekans Yüzde (%) Demir-Çelik Sanayi 8 9 Elektrik-Elektronik Sanayi Enerji-Petrol ve Yan Ürünleri Sanayi 5 6 Gıda Sanayi Kimya-İlaç Sanayi Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi 6 7 Otomotiv Sanayi 7 8 Tekstil Sanayi Toprağa Dayalı Ürünler Sanayi TOPLAM

23 Limited % 49 Anonim % 6 Şahıs % 45 Şekil 1: İşletmelerin Hukuki Statülerine Göre Dağılım Grafiği den fazla Şekil 2: 2012 Yılında Diyarbakır OSB de İncelenen İşletmelere İlişkin Personel Sayı Dağılım Grafiği Sosyal Sermaye + Performans + + Bağlılık Şekil 3: Kavramsal Model 23

24 Tez Öneri Formu Öğrencinin Adı ve Soyadı Tarih 1. TEZİN ADI: Tezin adı tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalıdır. 2. ANAHTAR KELİMELER: Tez konusunu açıklayıcı kelimeler verilir. 3. KAVRAM VE TERİMLER: Bu kısımda tezde kullanılan sadece temel kavramların kısa tanımı verilir. 4. ARAŞTIRMA SORULARI / HİPOTEZLER: Tezin amacına uygun olarak literatür araştırması sonrasında araştırma soruları ve hipotezler oluşturulur. 5. ARAŞTIRMA EVRENİ VE ÖRNEKLEM: Saha çalışmasının yeri (il, bölge veya kurum vb.) ve tahmini uygulanacak kişi sayısı verilir. 6. VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ: Gözlem, görüşme, örnek olay incelemesi, anket uygulama vb. tekniklerden hangisinin neden seçildiği gerekçeli olarak yazılır. 7. VERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ: Toplanan verilere uygulanacak istatistiksel işlemler ve yardımcı bilgisayar programları hakkında bilgi verilir. 24

25 8. ZAMANLAMA: Tez çalışmasında kaynak araştırması, veri toplama, uygulama, değerlendirme ve yazma aşamalarına ne kadar zaman ayrıldığı, yaklaşık tarihleri aşağıdaki tabloya yazılır. Faaliyet Tahmini Nihai Tarih Tez Çalışmalarına Başlanması 01 Nisan 2015 Literatür taraması 01 Nisan Anket Hazırlığı ve Veri Toplama Verilerin Değerlendirilmesi Sonuç-Tartışma ve Önerilerin Hazırlanması Tezin Nihai Kontrollerinin Yapılarak Teslime Hazır Hale Getirilmesi Tezin Teslimi KAYNAKÇA: Tez önerisinin kaynakçası APA 6. Sürüme uygun olarak hazırlanmalıdır. Öneri hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili önemli olduğu görülen kaynaklarının künyeleri kaynakçaya alınmalıdır. Kaynakça tez çalışması sürecinde geliştirecek olup bu kısım sadece tez önerisini doğru şekilde anlamanızı sağlamak içindir. EKLER: Tez öneriniz için en fazla faydalanacağınızı düşündüğünüz ve anket sorularını alıntılayacağınız üç kaynağı bu önerinin ekine koyunuz. Vermek istediğiniz ilave bilgi varsa yine bu kısma ekleyebilirsiniz 25

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ELEKTRİK ELEKTRONİK - MÜH. BÖLÜMÜ MÜH. TASARIMI / BITIRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde hazırlanan Mühendislik Tasarımı Proje

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o Kapak sayfaları o İçindekiler Bitirme

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o o Kapak sayfaları İçindekiler Bitirme

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ STAJ RAPORU RAPOR YAZIM KURALLARI Nisan / 2017 İZMİR 1. Giriş Bu yazım kuralları, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi staj raporu yazımında birliği sağlamak

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1 T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ SEMĠNER YAZIM KILAVUZU 1. GENEL BĠÇĠM 1.1. Yazım Dili Seminer/Dönem projesinin yazım dili Türkçe olmalıdır. Kolay anlaşılır ve sade bir Türkçe

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada)

Birinci Seviye Alt başlık (14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada) BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Kongreye sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri Internet aracılığıyla ve CD ile kongre sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU T. C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU KASIM- 2012 GİRİŞ Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlı bölümlerde hazırlanan Bitirme Çalışmalarında uygun bir standardı

Detaylı

Dönem Projesi Dersi: Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için almak zorunda olduğu ve son yarıyılda alınan derstir.

Dönem Projesi Dersi: Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için almak zorunda olduğu ve son yarıyılda alınan derstir. 1 HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK KURUMLARI YÖNETĠMĠ ANABĠLĠM DALI SAĞLIK EKONOMĠSĠ VE FARMAKOEKONOMĠ ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM/UZAKTAN EĞĠTĠM PROGRAMLARIDÖNEM PROJESĠ DERSĠ RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU AMAÇ Bu kılavuzun

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde bitirme projeleri, bu kılavuzda

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.)

GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) GENEL YAZIM KURALLARI (Bildiri son gönderim tarihi 15 Nisan 2017 dir.) 1. Bütün yazılarda 300 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özet mutlaka bulunmalı, özetlerin altına en az 3, en çok 5 kelimeden oluşan

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 1.Giriş Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU OCAK 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 1.1. Kompakt Disklerin Hazırlanması 3 2. GENEL YAZIM KURALLARI 5 2.1.

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

YAZAR REHBERİ. Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır. Makalelerde Yazım Formatı:

YAZAR REHBERİ. Sisteme yüklenecek tüm çalışmalar isimsiz olmalıdır. Makalelerde Yazım Formatı: YAZAR REHBERİ Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde orijinal bilimsel çalışmaları, derlemeleri, kitap incelemelerini ve mesleki deneyim paylaşımlarını kabul eden hakemli online

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır.

ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI. Büyük harf, 12 punto, kalın, tek satır aralıklı ve ortalayarak yazılmalıdır. ENERJİ PİYASA VE DÜZENLEME DERGİSİ YAZIM KURALLARI 17.08.2012 a) Sayfa Yapısı: Yazılar, üst 5,5 cm, alt 5,5 cm, sağ 4,3 cm, sol 4,3 cm cilt payı sıfır (0), cilt payı yeri sol kenar boşluklu yazılmalıdır.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI VE TASARIM RAPORU YAZIM KILAVUZU 1- GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI 1-1-Kullanılacak Kâğıdın Özelliği: Tez yazımında kullanılacak kâğıtlar A4 standardında (210x297) birinci

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Ocak 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BÖLÜM 1... 3 GİRİŞ... 3

Detaylı

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI Sempozyumda sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla ile sempozyum sekreteryasına göndermelidir.

Detaylı

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU

AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKADEMİK ARAŞTIRMA VE SUNUM ÖDEV YAZIM KILAVUZU Ekim, 2015 Bu doküman EHB-109 Akademik Araştırma ve

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TC CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Manisa, 2015 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. Bu Kılavuz Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İktisat Bölümü A. GENEL BİLGİ Araştırma Projesi Araştırma projesi deneyimi,

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı