GRUP- 1-BÖLGE GRUP TOPLANTILARI, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ALTERNATİF TOPLANTI ÖNERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCILAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GRUP- 1-BÖLGE GRUP TOPLANTILARI, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ALTERNATİF TOPLANTI ÖNERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCILAR"

Transkript

1 TARIMSAL YENİLİK VE BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA KASIM 2014 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TARIMSAL YENİLİKLERİN YAYGINLAŞTIRLMASI YAYIM PROJELERİ İLE BÖLGE VE İL GRUP TOPLANTILARI DEĞERLENDİRME RAPORU Başkanlığımız koordinatörlüğünde yürütülen Yayım Projeleri, Bilgi Paylaşım Sistemi ile, İl ve Bölge Grup Toplantılarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin, tüm paydaşların bir arada olduğu bir ortamda masaya yatırılması amacıyla düzenlenen toplantıya; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Araştırma Enstitüleri/İstasyonlarının Yayım Koordinatörleri ve Proje Yürütücüleri ile 59 İl Müdürlüğünden tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri, Bölge ve İl Grup Toplantıları, tarımsal yeniliklerin elektronik ortamda paylaşımı ile ilgili iş ve işlemleri yürüten KTV Şube Müdürlüklerinde görevli teknik personel, Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden katılımcı olarak 153 kişi iştirak etmiştir. Birincisi yapılan toplantının ilk üç gününde Araştırma Enstitüleri/İstasyonları ile İl Müdürlüklerinin ortak çalışmalarıyla yürütülen (2014 yılında sonuçlanacak olan, devam eden ve 2015 yılında yeni başlayacak olan) "Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Yayım Projeleri" ile ilgili sunumlar yapılarak, projelerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış ve katkılar alınmıştır. İl ve Bölge Grup Toplantılarıyla ilgili olarak oluşturulan dört grup iki gün süren çalışmaları sonucunda hazırladıkları raporları birleştirilerek, son gün tüm katılımcılara sunulmuştur. Her iki grubun sonuç raporları EYYD Başkanlığınca değerlendirilmek ve çalışmalara yeni bir yön vermek üzere alınarak toplantı sonuçlandırılmıştır. Her iki grup katılımcılarının ortaya koydukları sorunlar, çözüm önerileri ile katılımcı listeleri aşağıda sunulmuştur.

2 GRUP- 1-BÖLGE GRUP TOPLANTILARI, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ALTERNATİF TOPLANTI ÖNERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCILAR S. No Adı Soyadı Kurumu 1 M.Emin BİLGİLİ 2 A.Serhat EDİZER DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ADANA ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU TOKAT 3 Ahmet ÖZCAN AMASYA GTHİM 4 Mustafa Rasi UYSAL SAMSUN GTHİM 5 Ahmet YILDIZ TOKAT GTHİM 6 Musa KARAÇAM 7 Burcu İNAL TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ANKARA ZİRAİ MÜCADELE MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ANKARA 8 Nesime CEBEL TOPRAK, GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ANKARA 9 Aziz ÖZTÜRK 10 Dr. Filiz ŞEN 11 Zuhal DEMİR LALAHAN HAYVANCILIK MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ANKARA VETERİNER KONTROL MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ANKARA TAVUKÇULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU ANKARA 12 Zafer KAYA ÇANKIRI GTHİM 13 Müslüm FİDAN ÇORUM GTHİM 14 Salih ER KIRŞEHİR GTHİM

3 15 Osman AKARSUBAŞI YOZGAT GTHİM 16 Hüseyin ÖZÇELİK 17 Sadık Emre GÖRÜR 18 Dr.Ayşen ULUN 19 Cihan FIRAT 20 Okşan UÇKUN KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-SAMSUN BİYOLOJİK MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU-ADANA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU-ALATA/MERSİN DOĞU AKDENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU K.MARAŞ YAĞLI TOHUMLAR ARAŞTIRMA İSTASYONU- OSMANİYE 21 Nihat ÖZDEMİR ADANA GTHİM 22 Cengiz ELMAS K.MARAŞ GTHİM 23 İbrahim Halil EK MERSİN GTHİM 24 Şakir BERKTAŞ BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 Mehmet ARIK HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26 Nuran ÖZTÜRK EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI I-BGT lerin Gerçekleşmesinde Yaşanan Sorunlar, Nedenleri: 1. Uygulama talimatı daha sade, açık ve anlaşılır olmalı, 2. Talimatta BGT iş ve işleyişlerinde sorumlu personelin görev tanımının yazılması, toplantılara KTV şubesi çalışanlarının dışında konu muhataplarının katılımı. Söz konusu bu toplantılar için Bitkisel Üretim, Hayvansal üretim ve KTV şubesi sorumluluklarının daha da netleştirilmesi, BGT için koordinatör enstitü ile bağlı illerin ortaklaşa gündem oluşturmaları, gündem dışı konulara yer verilmemesi, 3. İl Müdürlüklerindeki personel hareketliliği, iş sahiplenme noktasında sorun yaşamasına neden olmaktadır, 4. BGT Gündem tespitlerinin tarımsal sorunlar desenine göre önceden yapılarak illere gönderilmesi, BGT yapılmadan önce Koordinatör enstitü gündem konularını belirlemeli, BGT/İGT lerden en az 20 gün önce ilgili kurum haberdar edilmeli, 5. BGT katılımcılarının toplantıya hazırlıklı olarak gelmeleri, 6. Üst yönetim desteğinin sağlanamaması, 7. BGT toplantısı yılda en az 1 defa ve en az bir gün boyunca olmalı, 8. BGT ye tüm katılımcıların, konu uzmanlarının, AYÇ proje personeli, STK lar ve özel firmaların katılımının sağlanması ve BGT toplantılarına EYYD den yetkili bir kişinin katılması,

4 9. Toplantıya ev sahipliği yapan kurumun tanıtımı 15 dk yı geçmemeli(diğer katılımcı kurumların tanıtım yapmaması), 10. Toplantıya ev sahipliğinin araştırma enstitüsü veya istasyonlarca da yapılması, 11. Enstitü ve İl Müdürlükleri arasındaki iletişim güçlendirilmeli, 12. EYYDB ve TAGEM tarafından BGT raporları ve Araştırmacı Yayımcı proje sonuçlarının diğer Genel Müdürlüklere gönderilmesi, 13. Toplantılara katılım yazılarının ilgili Kurum Müdürlüğüne yapılması (şahsa yapılmaması), 14. Enstitülerimiz ve İl Müdürlüklerimizde koordinatörlük görevini yürüten teknik elemanın devamlılığının sağlanamaması, 15. İl Müdürlüklerimizde Eğitim Yayım biriminin olmaması, 16. Toplantı kararlarının uygulamaya konulamaması, 17. Tarımsal sorunlarda çiftçi görüşlerine yeterince yer verilememesi, 18. Personel gönüllülüğü olmaması, 19. Sorunların grup toplantılarına ulaştırılamaması, 20. Grup toplantılarına gereken önemin verilmemesi, arzu edilen sinerji ve bilgi paylaşımının yapılamaması, 21. İl müdürlüklerimizce problem analiz çalışmalarının yeterince yapılamaması, Bölge Grup Toplantılarına yansıtılamaması. 22. Toplantılara yeterli katkı ve katılımın sağlanamaması, 23. Toplantıların bütçelendirilmesinin yapılamaması, 24. İl toplantılarında belirlenen sorunların bölge toplantılarında görüşülmesi sonunda elde edilen bilgiler ve çözüm önerileri ile ilgili illere yeterli dönüş sağlanamaması, 25. Bölge toplantılarında alınan kararların takibinin yeterince yapılamaması, 26. İl grup toplantılarına katılacak kişi, kurum ve kuruluşların yeniden tanımlanması, 27. Toplantılara toplumun değişik kesimlerinden katılımın sağlanamaması, II-Bu Sorunların Çözümü ve BGT lerin Daha Verimli Geçmesi İçin Öneriler 1. BGT lerin katılımcı profiline Üniversitelerden ve STK lardan da katılım olmalı, 2. Sorunların kaynağı belirlenerek (tarım politikası, bilgi eksikliği, iklim faktörleri, gıda güvenliği, hayvansal üretim ve sağlığı, su ürünleri, GDO ve küresel iklim değişikliği vb.) strateji oluşturulmalı, 3. Süre kullanımı iyi planlanmalı, 4. BGT için, EYYD ce Enstitü ve İl Müdürlerine konunun hassasiyetini kavrayabilmeleri ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması, 5. BGT de Enstitülerin yeni tescil ettirdikleri çeşitlere ait bütün materyallerin (liflet, broşür vb.) dağıtılması, 6. Bitkisel, hayvansal üretimdeki personel ve yayımcı entegrasyonunun sağlanması, 7. Toplantılara motivasyonun sağlanması (teknik gezi, değişik etkinlikler yapılması) 8. Toplantı kararları uygulamaya konulmalıdır. 9. Tarımsal sorunlarda çiftçi görüşlerine yer verilmelidir. (anketler v.b yöntemlerle sorunların kaynağına inilerek) 10.Yayım çalışmalarında gönüllü olan personelin görev almasına olanak sağlanmalıdır. 11. Sorunlar ve çözüm önerileri gözlemlenerek grup toplantılarına ulaştırılmalıdır.

5 12.Toplantı amaç ve hedefleri her platformda anlatılmalıdır. 13.Teknik personelin alan çalışmalarına ağırlık vermesi, çiftçi sorunlarını yerinde tespit ederek gerekli mercilere ulaştırması, özellikle Tar-gel personelinin eğitimine önem verilmelidir. 14.Toplantılarının bütçelendirilmesi yapılmalıdır. 15.Toplantılara katılan kurumlar arasında elektronik posta ağı kurulmalıdır. 16.İl Grup Toplantılarının konu bazında 1 gün süreyle tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilip, forum ortamı oluşturulmalıdır. 17.Bakanlığımızdaki ilgili Genel Müdürlük temsilcilerine Bölge toplantılarının gündem ve toplantı tarihleri bildirilmelidir. III- IGT BGT lerin Yerine İkame Etmek Üzere Enstitüde/İlde Başka Toplantı Formatı Önerileri. 1. BGT Enstitülerin Komite Toplantıları ile yürütülebilir, 2. Sanal tartışma platformu oluşturulabilir (forum, blog, grup), 3. Bölgesel panel, çalıştay ve sempozyum şeklinde düzenlenebilir, 4. BGT nin sadece il bazında yapılması (diğer illerin katılmaması) ilk toplantının Enstitülerde, devamında ise İl Müdürlüklerinde yapılmalıdır. 5. Toplantı isimi BGT yerine Bölge Tarım Platformu olmalıdır. 6. İl Grup Toplantılarının Bölge Grup Toplantılarına bağımlı olarak, toplantı öncesi ve sonrası olmak üzere toplantı kararları muhataplarına iletilmek koşuluyla yılda en az 2 defa yapılmalıdır. 7. Yayımcı personele orijinal, farklı, farkındalık uyandıran yenilik projeleri geliştirdiği takdirde motivasyon artırıcı (teşekkür, takdir belgesi, plaket vb) ödüller verilmelidir. 8. Öncelikle, havzaların bitki deseni veya tarım sigortası kapsamındaki ürünleri içeren AYÇ projeleri oluşturmalı ya da TAGEM projelerinin değerlendirilmelidir. (Enstitü araştırma komitesi programı dahilinde) 9. Kitle iletişim araçları etkin kullanılmalıdır. IV-Aşağıda Belirtilen Tarımsal Yeniliklerle İlgili Mevcut Uygulamalara Ait Öneriler BGT/İGT Dışındaki Mevcut Uygulamalar (İl Müdürlüklerinin Ve Araştırma Enstitülerinin/İstasyonlarının Beraberce Gerçekleştirdikleri) a-tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projeleri, b-yeniliklerle ilgili bilgilerin EYYDB web sayfasına konması, c-yeniliklerle ilgili bilgilerin oluşturulmaya çalışılan e-posta zinciri sayesinde illerde görev yapan tüm personelin e-posta adresine ulaşması Enstitü ve istasyonlar tarafından gerçekleştirilen a-ulusal/uluslararası katılımlı zirve, çalıştay, konferans, panel, sempozyum b-tagem in koordinasyonunda gerçekleştirilen Gezici Çalışma Grubu 1. BGT/EYYD Toplantılarına ait bilgiler bir broşür (değerlendirme raporu şeklinde) halinde derlenebilir, 2. Projelerin ve diğer tarımsal faaliyetlerin çiftçi yansımaları ve değerlendirme raporları hazırlanmalıdır.

6 3. Tarımsal yayım çalışmalarında göreve yeni başlayacak personeline önceden eğitim vermelidir. 4. Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması yayım projelerinin (TYYP) yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projeler olarak değerlendirilmelidir. 5. TYYP nin ön değerlendirme sistemi hazırlık çalışmalarının yapılması gerekir. 6. Bölge verim denemeleri demonstrasyon olarak değerlendirilmelidir. 7. Projelerin değerlendirileceği bir toplantı her yıl yapılmalıdır. 8. BGT ve İGT larına katılanların mail grubunun oluşturulması, AYÇ projeleri önceden ilgili kişilere gönderilmelidir. 9. Özellikle izleme formları ile sorun çözüm takibi yapılmaslı, sorunların zamanında çözülmesi ve geri dönüşüm sağlanmalıdır. 10.İGT ye İlgili Enstitü/ İstasyondan araştırma-yayım koordinatörünün katılımı sağlanmalıdır. 11.Konu ile ilgili bütün çalışmalar İl/Enstitü ve EYYD web sayfasında yayınlanmalıdır. 12.Değerlendirme toplantılarında, sadece yürütülen ve sonuçlanan proje isimleri istenmekte ayrıca projelerin yürütücü tarafından sunulması da gerekir. a) BGT da uygun görülmesi halinde sunulan projelerde eğitim yayım projesi olarak EYYDB na sunulmalıdır b) Eğitim yayım projelerinin TAGEM den ürün/atk koordinatörü görüşü alınarak hazırlanmalıdır. c) BGT da diğer kurumlardan illere gelen projelerin değerlendirilmesi yapılmalıdır. d) AYÇ projelerinin değerlendirilmesi toplantı zamanı ekim-aralık aylarında yapılmalı ve süresi 3 gün olmalı, konularına göre ayrı ayrı salonlarda düzenlenmelidir. 13-Tarımsal yeniliklerin ulaştırılmasında bilgi paylaşım sisteminin etkinliğinin arttırılması için altyapı eksikliği giderilmelidir. (sms, , elektronik forum ortamı v.b), 14-Bilgi paylaşım sistemindeki projelerin amaç, tavsiye ve sonuç bölümleri görselliğinin arttırılarak özet halinde sunulmalıdır. 15-Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması kapsamında İl müdürlüklerince de yayım projeleri yapılmalıdır. GENEL ÖNERİLER; 1.AYÇ Projelerinde TARIMA BAKIŞ konusuna yönelik, katma değeri yüksek ürünlerin gündeme alınarak dünya piyasasının takibi yapılmalıdır. 2.Araştırmacılar ve yayımcılar demonstrasyon alanları hakkında önceden bilgi alış verişi yapmalı ve araştırmacılar yaşanacak sorunlardan haberdar edilmelir. 3.AYÇ projelerinin teknik açıklanması, görsel ifade edilmeli ve sonuçlar istatistikî olarak verilmelidir. 4.Enstitülerin sinevizyon tanıtım CD leri EYYDB tarafından yaptırılmalıdır. 5.Projeler TÜBİTAK formatı gibi değerlendirilmeli ve çalışanların ödüllendirilmesi için gerekli yasal izinler alınmalıdır. 6.Yayım elemanlarının yurtdışında eğitim alma imkânı sağlanmalıdır. (master-doktora). 7.AYÇ Projelerinin değerlendirme toplantılarında oturum başkanı önceden belirlenmeli, divan oluşturulmalı. Alınan kararlar kayıt altına alınmalıdır. 8.Üretici birliklerine ve tarım STK larına bakanlık düzeyinde bilgi verilmelidir.

7 9.Sunumlarda mutlak bir konu uzmanının bulunması gereklidir. 10.AYÇ projeleri değerlendirme toplantılarında sonuçlanmış projelerin raporuna daha uzun süre tanınmalıdır. 11.AYÇ proje sunum toplantılarında sosyal etkinlikler düzenlenmelidir. 12.BGT de yapılan çalışmalar koordinatör enstitüler tarafından kitapçık halinde hazırlanıp katılımcılara dağıtılmalıdır. 13.AYÇ proje toplantılarında sorunlarla ilgili resim ve videolar getirilmelidir. 14.Küçük aile işletmeciliğine yönelik tarımsal kalkınma projeleri belirlenmelidir. 15.Çevre dostu projeler üretilmelidir. 16.Projenin rantabilitesi, uygulanabilirliği ve yaygınlaşması için stratejiler belirlenmelidir. 17.Talimatta AYÇ/BGT/İGT iş ve işleyişlerinde sorumlu personelin görev tanımı yapılmalıdır. 18.KTV şube çalışanlarının dışında konu muhataplarının katılımı. Söz konusu bu toplantılar için Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü sorumlulukları daha da netleştirilmelidir. 19-Tarımsal yenilik projelerinde etki değerlendirme analizlerinin yapılması, üretim ve verimi arttıracak etmenlerden özellikle malzeme teminleri yapılmalıdır. 20.Tarımsal yenilik sisteminde Halk Elinde Hayvan Islahı gibi büyük yayım projelerine de yer verilmelidir. 21.İklim değişikliği eylem planına uygun olarak ürün çeşitlendirmesi ve kırsal kalkınmayı sağlayıcı yayım projelerine önem verilmelidir.

8 GRUP-2-İL GRUP TOPLANTILARI, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, ALTERNATİF TOPLANTI ÖNERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU KATILIMCILAR S. No Adı Soyadı Kurumu 1 Ali ÇANKAYA SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-TRABZON 2 Özlem BOZTEPE FINDIK ARAŞTIRMA İSTASYONU GİRESUN 3 Ahmet KUVANCI ARICILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU ORDU 4 Murat GÖKDEMİR ARTVİN GTHİM 5 Hatice İMAMOĞLU ORDU GTHİM 6 Mehmet Naim DEMİRTAŞ ULUSLARARASI BAHRİ DAĞDAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KONYA 7 Tuğba USLU PATATES ARAŞTIRMA İSTASYONU NİĞDE 8 Osman ÇAĞIRGAN TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU KONYA 9 Dr. Orhan ERMETİN KONYA GTHİM 10 Betül Selda ÇAKIR NEVŞEHİR GTHİM 11 Aslı ALPER NİĞDE GTHİM 12 Mehtap SARAÇOĞLU 13 Serkan KÖSETÜRKMEN 14 Sedat GÖKOĞLU GAZİANTEP GTHİM 15 Behçet Tayfun TURAN Ş.URFA GTHİM GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Ş.URFA ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU GAZİANTEP 16 Dr. Sibel KADIOĞLU 17 İbrahim ULUKAN DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ERZURUM BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU-ERZİNCAN

9 18 Dr. Biray OKUMUŞ VETERİNER KONTROL VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-ERZURUM 19 Şaban EROĞUL AĞRI GTHİM 20 Ahmet BOZABA BİNGÖL GTHİM 21 Mustafa MERAL GÜMÜŞHANE GTHİM 22 Deniz YİĞİTLER ERZURUM GTHİM 23 Semra UGUZ ERZURUM GTHİM 24 Haşim TOKSOY GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 25 Mustafa SARI EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI I-İGT lerin Gerçekleşmesinde yaşanan Sorunlar, Nedenleri: 1.İGT katılımcı kişilerin sürekliliğinin sağlanamaması, 2.Enstitülerimiz ve İl Müdürlüklerimizde koordinatörlük görevini yürüten teknik elemanın görevinde devamlılığının sağlanamaması, 3.İl Müdürlüklerimizde Eğitim Yayım biriminin olmaması, 4. Toplantı kararlarının uygulamaya konulamaması, 5.Tarımsal sorunlar belirlenirken çiftçi görüşlerine yeterince yer verilememesi, 6. Personel gönüllülüğü olmaması, 7. Sorunların grup toplantılarına ulaştırılamaması, 8. İl grup toplantılarına gereken önem verilmemesi, arzu edilen sinerji ve bilgi paylaşımının yapılamaması, 9. Üst yönetim desteğinin sağlanamaması, 10- İl müdürlüklerimizce problem analiz çalışmalarının yeterince yapılamaması, 11- İl toplantılarına yeterli katkı ve katılımın sağlanamaması, 12. Toplantıların bütçelendirilmesinin yapılamaması, 13. İl toplantılarında belirlenen sorunların bölge toplantılarında görüşülmesi sonunda elde edilen bilgiler ve çözüm önerileri ile ilgili illere yeterli dönüş sağlanamaması, 14. Bölge toplantılarında alınan kararların takibinin yeterince yapılamaması, 15.İl grup toplantılarına katılacak kişi, kurum ve kuruluşların yeniden tanımlanması, tarımsal kurumlar arasında yeterli ve etkili iletişim sağlanamaması, 16.İl toplantılarının konu bazında 1 gün süreyle tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilememesi ve forum ortamı oluşturulamaması. 17. İl toplantıları organizasyonunun etkin yapılamaması, 18. İl toplantılarına toplum önderlerinin katılımının sağlanamaması, Bölge toplantılarına Bakanlığımızdaki ilgili Genel Müdürlük temsilcilerinin katılımının sağlanamaması, 19. Kurumlar arasında yeterli ve etkili iletişim sağlanamaması, 20.Bölge Grup Toplantılarına Bakanlığımızdaki ilgili Genel Müdürlük temsilcilerinin katılımının sağlanamaması

10 II-Bu Sorunların Çözümü Ve İGT lerin Daha Verimli Geçmesi İçin Öneriler 1.İGT katılımcı kişilerin devamlılığı sağlanmalıdır. 2.Enstitülerimiz ve İl Müdürlüklerimizde koordinatörlük görevini yürüten aynı teknik elemanın devamlılığı sağlanmalıdır. 3. İl Müdürlüklerimizde Eğitim Yayım birimleri oluşturulmalıdır. 4. Toplantıda alınan kararlar uygulamaya aktarılmalıdır. 5.Tarımsal sorunlar belirlenirken çiftçi görüşlerine anketlere v.b yöntemlerle sorunların kaynağına inilmelidir. 6. Yayım çalışmalarında gönüllü personelin çalışması sağlanmalıdır. 7. Sorunlar ve çözüm önerileri gözlemlenerek grup toplantılarına ulaştırılmalıdır. 8. Toplantı amaç ve hedefleri her platformda anlatılmalıdır. 9.Tarımsal kuruluş yöneticilerinin ve mahalli idarecilerin katılımının sağlanması, gündem katılımcılar tarafından oluşturulmalıdır. 10. Teknik personelin alan çalışmalarına ağırlık vermesi, Çiftçi sorunlarını yerinde tespit ederek gerekli mercilere ulaştırması, özellikle Tar-gel personelinin eğitimine önem verilmelidir. 11.Toplantı gündemi katılımcılarla birlikte oluşturulmalıdır. 12.Toplantıların bütçelendirilmesi yapılmalıdır. 13.Toplantı sonunda alınan kararlar tüm paydaşlara ulaştırılmalıdır. 14.Bölge toplantılarında alınan kararların koordinatörce etkin takibi yapılmalıdır. 15. İlin tarımsal sorunları belirlenirken direk ve dolaylı olarak ilgili olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar davet edilmelidir. 16.Toplantılara katılan kurumlar arasında elektronik posta ağı kurulmalıdır. 17.İl toplantılarının konu bazında 1 gün süreyle tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilip, forum ortamı oluşturulmalıdır. 18.İl toplantıları organizasyonu etkin yapılmalıdır. 19. Her toplantıya konu uzmanlarının katılımı sağlanmalıdır. 20-Bölge Grup Toplantılarının gündem ve toplantı tarihleri, Bakanlığımızdaki ilgili Genel Müdürlük temsilcilerine bildirilmelidir. III- IGT lerin Yerine İkame Etmek Üzere Enstitüde/İlde Başka Toplantı Formatı Önerileri. 1.Toplantı isimi İGT yerine İl Tarım Platformu olmalıdır. 2.İl toplantılarının bölge toplantılarına bağımlı olarak, toplantı öncesi ve sonrası olmak üzere toplantı kararları muhataplarına iletilmek koşuluyla yılda en az 2 defa yapılmalıdır. 3.Yayımcı personele orijinal, farklı, farkındalık uyandıran yenilik projeleri geliştirdiği takdirde motivasyon arttırıcı ( Teşekkür, Takdir belgesi, Plaket, v.b) ödüller verilmelidir.

11 IV-Aşağıda Belirtilen Tarımsal Yeniliklerle İlgili Mevcut Uygulamalara Ait Öneriler BGT/İGT Dışındaki Mevcut Uygulamalar (İl Müdürlüklerinin Ve Araştırma Enstitülerinin/İstasyonlarının Beraberce Gerçekleştirdikleri) 1-Tarımsal yeniliklerin ulaştırılmasında bilgi paylaşım sisteminin etkinliğinin arttırılması için altyapı eksikliği giderilmelidir. (sms, , elektronik forum ortamı v.b), 2-Bilgi paylaşım sistemindeki projelerin amaç, tavsiye ve sonuç bölümleri görselliğinin arttırılarak özet halinde sunulmalıdır. 3-Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması kapsamında İl müdürlüklerince de yayım projeleri yapılmalıdır. 4-Tarımsal yenilik projelerinde etki değerlendirme analizleri yapılıp, üretim ve verimi arttıracak etmenlerden özellikle malzeme teminleri de yapılmalıdır. 5-Tarımsal yenilik sisteminde ulusal yayım projelerine, iklim değişikliği eylem planına uygun olarak daha çok yer verilmelidir. 6.Ürün çeşitlendirmesi ve kırsal kalkınmayı sağlayıcı yayım projelerine önem verilmelidir.

12 GRUP 3-TARIMSAL YENİLİKLERLE İLGİLİ MEVCUT UYGULAMALARDA YAŞANAN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞMA GRUBU S. No Adı Soyadı Kurumu KATILIMCILAR 1 Dr. Sami SÜZER TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-EDİRNE 2 Önder ERALP PAMUK ARAŞTIRMA İSTASYONU NAZİLLİ/AYDIN 3 Hülya HANOĞLU KOYUNCULUK ARAŞTIRMA İSTASYONU BANDIRMA/ BALIKESİR 4 Duygu BİROL İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU-ERBEYLİ/ AYDIN 5 Mustafa ŞAHİN ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU BORNOVA/İZMİR 6 Turcan TEKER BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU MANİSA 7 İlkay EKİNCİ Özdemir ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ-MENEMEN/İZMİR 8 Dr. Şevket TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME KALANLAR ENSTİTÜSÜ-ANKARA 9 Ayşe GİDER ÇANAKKALE GTHİM 10 Hülya BUHURCU İZMİR GTHİM 11 Dursun ÖVELEK MANİSA GTHİM 12 Alime YILDIRIM MUĞLA GTHİM 13 Dr. Hatice GEREN EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ İZMİR 14 Bekir AÇIKBAŞ BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU TEKİRDAĞ 15 Dr. Erol ÖZKAN 17 Behiç AKMAN TEKİRDAĞ GTHİM 18 Yılmaz ÖNLÜ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA İSTASYONU KIRKLARELİ GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ DİYARBAKIR 19 Muhsin GÖK ZİRAİ MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU-DİYARBAKIR 20 M.Adil KAYAPINAR DİYARBAKIR GTHİM 21 Şeyma DEMİRHAN SİİRT GTHİM 22 Mehmet KİLCİ TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 23 Neşe TEZER TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ 24 Metin KARAHAN EĞİTİM, YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1. BGT/İGT dışındaki mevcut uygulamalar (İl müdürlüklerinin ve araştırma enstitülerinin/istasyonlarının beraberce gerçekleştirdikleri) 2. Yeniliklerle ilgili bilgilerin EYYDB web sayfasına konması, 3. Yeniliklerle ilgili bilgilerin oluşturulmaya çalışılan e-posta zinciri sayesinde illerde görev yapan tüm personelin e-posta adresine ulaşması 4. Enstitü ve istasyonlar tarafından gerçekleştirilen 5. Ulusal/uluslararası katılımlı zirve, çalıştay, konferans, panel, sempozyum 6. TAGEM in koordinasyonunda gerçekleştirilen Gezici Çalışma Grubu 1-Yukarıda Sayılan Faaliyetlerde Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri 1. Yayımı yapılan bazı araştırmaların gerçek piyasa sorunlarına hitap etmemesi, 2. Yeni yayım tekniklerinin araştırılması (4 yayım metodu dışında başka metotlar kullanılmaması), 3. E-posta zincirinde ilgili personelin e-posta adreslerinin güncel olmaması, 4. Bazı proje sahibinin/yürütücülerin bu toplantıdaki sunuları bizzat sunmaması, bazı sunu yapanların sunular hakkında bilgi sahibi olmaması, 5. E-posta zincirinin bütün çalışanlara ulaştırılamaması, 6. Bazı Enstitü/İstasyonlar da yapılan çalışmaların yayımının sadece EYYDB na bırakılması, 7. Bakanlığımız internet sitesindeki tüm kurumların tek site altına toplanması yeniliğinin kullanışlı olmaması sebebiyle EYYDB internet adresinin/web sitesinin kullanışlılığının arttırılması, 8. Bazı Ens./İst ların yayım konusunda EYYDB ve İl Müdürlükleri ile koordinasyon yetersizliği, 9. Üreticilere yeniliklerin ulaştırılmasında yeni teknolojilerin kullanılmasında yetersizlik; örneğin web TV nin yeterince kullanılmaması, bu ve bunun gibi konuların önündeki teknik olumsuzlukların olması, 10. Yapılan yayımlar sonunda geribeslemelerin alınmaması, yayımın yerine ulaşıp-ulaşmadığı konusunun takibinin yapılmaması, 11. İllerin yapmak istediği projelerde Ens./İst ve STK ların işbirliğinin yetersiz, projelere başvuru şeklinin belli olmaması, 12. Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması projelerinin yayım projesi olduğu belirtilerek bazı İl Müdürlüklerine -özellikle hayvancılık konusunda- iletilmemesi, 13. Bazı Ens./İst ile İl Müd. arasında Yayım Projelerinin yürütülmesinde sorunlar/eksiklikler ve iletişim eksikliği gibi yapısal sorunların bulunması, 14. Araştırmacıların çalışmalarının çiftçiye ulaştırılması konusunda araştırmacı-çiftçi (yayımcı-çiftçi) arasındaki iletişimi kolaylaştıracak kişilerin (üretici-teknik eleman) belirlenmesi veya bu kişilere ulaşılması, 15. Yayımcı teknik elemanların çiftçiye ulaşma konusunda etkinliğin arttırılması gerekliliği, eğitimlerde çiftçi düzeyine inilmemesi. 16. Yayımı yapılan materyalin/tohumun temin edilememesi, örneğin demonstrasyonların bitmesinin

14 ardından yeni çeşitlere ait tohumun çiftçiye yeterince ulaşmaması, 17. EYYDB projelerinde İl Müdürlüğü personelinin mevcut sunulan ve daha sonraki projeler içerisinde daha fazla rolü olması, 18. İl Müdürlüklerinde Araştırmacı-Yayımcı bağının yeterince anlaşılamaması, 19. Bazı araştırmacılarca yayım projelerinde tek yıllık bitkilerde küçük parsel alanlarında çalışılmasının çiftçiye ulaşmasında yetersiz kalması, 20. Bazı BGT larına katılımın düşük olması, bölge şartlarının bu konuda etken olması; İGT toplantılarda ise herhangi bir sorundan bahsedilmemesi, 21. Yayımı yapılan/yapılacak bazı projelerin doğru ve etkin seçilmediği, ayrıca uygulanan bazı EYYDB Projelerinde çiftçinin gözüne hitap edecek uygulamalara önem verilmemesi, EYYDB nın bazı yayım projelerinde yayımcının standardın dışına çıkarak yenilikçi uygulamalara yer verilmediği, Bazı İGT toplantılarına KTV ve BÜBS şube müdürlerinin katılmaması, Bazı YAYÇEP yayınlarının güncel olmaması teknolojik gelişme ve yeniliklerin gerisinde kalması, 25. Genç Çiftçiler eğitimi konusunda SGK açısından sıkıntılar olması, yaş sınırı konusu eğitime katılımı kısıtlaması, 26. EYYDB na yayım konusunda İl Müdürlüğü yayımcılarının yaptığı projelerin az olması, yeni yapılacak projelerde Araştırmacılar ile yeterince görüşülmemesi, 27. Yayım projelerinin hedef kitlesinin yalnızca çiftçiler olarak anlaşılması, sanayiciler gibi diğer paydaşların da bu kapsama alınması, 28. Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması proje için Proje Yönetim Kılavuzu oluşturulmamış olması; yani proje başvurularını kimlerin yapacağı, hangi tarihlerde yapılacağı program bütçe alt ve üst limitlerinin tanımlanmamış olması 29. Paydaş kuruluşlardan TAGEM, TZOB, İŞKUR, TKDK, Kalkınma Ajansları, Uluslararası Kuruluşlar vb. kuruluşların ortak projelerde bütçe anlamında katılımlarının sağlanması, 30. EYYDB projelerinde şimdiye kadar yer almayan konuların olmaması. 2-Bu Sorunların Çözümü İçin Ve Mevcut Faaliyetlerin Daha İyi, Etkili Ve Yararlı Hale Gelmesi İçin Öneriler. 1. Islahçı hakları benzeri bir uygulamanın yayımcılara da sağlanması uygulamaya geçirilmelidir. 2. EYYDB nın yeni yaptığı ve son derece faydalı toplantıların tüm yayımcı paydaşlara BGT ve İGT toplantılarında etkin bir şekilde anlatılıp farkındalık yaratılmalıdır. 3. Araştırma Ens./İst larda Tarım ekonomisi bölümü altında yer alan Tarımsal Yayım konusunun sürekli proje olarak piyasa beklentisine uygun hale getirilmelidir. 4. Yapılan projelerin Etki Değerlemesi yapılmalıdır. 5. E-posta zincirinin etkin kullanılması konusunda bakanlığımızın mail adresinin tercih edilmesi ve kullanıcıların daha etkin olarak Bakanlığımız e-posta adresini kullanması sağlanmalıdır. 6. EYYDB nın İl Müdürlüklerini; Ens./İst ile İl Müdürlükleri işbirliği konusunda yeterince bilgilendirip yönlendirmelidir. (İl Müd taleplerinin EYYDB tarafından ilgili araştırmalara yönlendirmesi) 7. İl Müd. yapacağı projelerde koordinatör Ens./İst un bilgi vermemesi iletişim eksikliğine çözüm

15 noktasında e-posta zincirinin kullanılması, 8. Ens./İst ile İl Müd. Arasında Yayım Projelerinin yürütülmesinde sorunlar/eksiklikler ve iletişimin eksikliği çözüm önerisi; İl Müdürlüğü ve Araştırmadan 1-2 eleman ve İl Müd den 1-2 eleman birlikte özellikle sahada çalışmaları, hareket etmeleri. 9. Çiftçiye yeniliklerin yayımında çiftçinin anladığı şekilde konuların aktarılmasında yayımcının daha basit/çiftçinin anlayacağı dille/metotla aktarması, 10. Yayım sonrası tohum/materyal temini sorunu konusunda firma üretemediği durumda İl Müdürlüğünün koordinesi ile sözleşmeli çiftçilerle tohumluğun ürettirilmesi, 11. İl Md. lerinde Araştırmacı-Yayımcı bağının yeterince anlaşılamaması konusunda idarecisinden en alt kademesine bu konunun daha iyi anlatılması, aynı ilde olmasa bile araştırma kuruluşları ile iletişimin rahat bir şekilde yapılabileceğinin bilinmesi. 12. Kaldırılan Araştırma Bölge Kurullarının tekrar kurulması veya oluşturulması. 13. Araştırmacıların yayım projelerinde küçük parsel alanlarında çalışmasının çiftçiye ulaşmasında yetersizliği konusunda daha büyük parsellerde projelerin uygulanması, 14. BGT katılımının düşük olması, bazı bölge şartlarının bu konuda etken olması konusunda katılımın arttırılması yönünde tedbirler alınması; bazı İGT toplantılarda herhangi bir sorundan bahsedilmemesi konusunda ise çiftçilerin bu toplantılara katılımının sağlanması, 15. Uygulanan EYYDB Projelerinde çiftçinin gözüne hitap edecek uygulamalara önem verilmesi, 16. EYYDB yayım projelerinde sıra dışı uygulamalara yer vermesi çiftçinin ilgisini çekmede yeniliği aktarmada değişik yöntemlere yer verilmesi (bedelsiz hayvan verilmesi ardından tekniğe uygun uygulamalar ve ilginin artması gibi) 17. Yayınların güncel olmaması, bazı görsel yayınların güncel olmaması, teknolojik gelişme ve yeniliklerin gerisinde kalanların süzgeçten geçirilmesi, 18. EYYDB başarılı projelerinin Görsel Yayın olarak projenin hikâyesi şeklinde yapılması, 19. EYYDB projelerinde çiftçiye gelir getirici projeleri ön planda tutması 20. Genç Çiftçiler eğitimi konusunda SGK açısından sıkıntıların varlığı, yaş sınırı konusunun eğitime katılımı kısıtlaması konusundaki yasal engellerin ortadan kaldırılması, 21. EYYDB web sitesinin kullanışlı hale getirilmesi ve çeşitli linkler aracılığıyla etkinliğinin arttırılması 22. Araştırma kuruluşu yayım projesi olarak TAGEM aracılığıyla doğrudan EYYDB başvurabilsin. 23. Paydaş kuruluşlardan TAGEM, TZOB, İŞKUR, TKDK, Kalkınma Ajansları, Uluslararası Kuruluşlar vb. kuruluşların ortak projelerde bütçe anlamında katılımlarının sağlanması eksikliği giderilmesi konusunda girişimlerde bulunulması. 24. EYYBD projelerinde Bitki Koruma konularına yer verilmesi. 3-Diğer Çalışma Gruplarının (BGT/İGT Toplantıları, Sorunlar, Nedenleri, Çözüm Önerileri, Farklı Toplantı Önerileri) Konuları İle İlgili Öneriler. 1) Üreticilere yeniliklerin ulaştırılmasında SMS in aktif olarak kullanılması, yeni teknolojilerin araç olarak daha fazla kullanılması gerekmektedir. 2) Yapılan bu toplantıların katılımcılar tarafından faydalı olduğu bunun yayım açısından BGT ve İGT da devam ettirilmesi (verimlilik anlamında) 3) Genel yayım konusunda TARGEL personelinin sorumlu olmadığı köylerde İl Müdürlüğü teknik

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü) TARIMSAL MEKANİZASYON KURUL TOPLANTISI EYLÜL - 2014 NEVŞEHİR TARIMSAL MEKANİZASYON KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTI TARİHİ : 1-2

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1

İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 İÇİNDEKİLER I. TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ VE İSTASYONLARI GÖREV YÖNERGESİ... 1 a. EK-1 - ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ VE İSTASYONLARININ ÖZEL GÖREVLERİ... 5 1. ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Detaylı

Ulusal Kamu Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu

Ulusal Kamu Bilim ve Teknoloji Programı Toplantı Raporu Ulusal Kamu Bilim ve Teknoloji Programı Gebze/KOCAELİ 09 11 Aralık 2004 RAPORDA SUNULAN SONUÇLAR, TÜBİTAK IN RESMİ GÖRÜŞÜ OLMAYIP ÇALIŞMA SIRASINDA KATILIMCILARCA OLUŞTURULMUŞTUR. II İçindekiler Sunuş...

Detaylı

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU

İÇİNDEKİLER A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU. a- MODERATÖR VE KATILIMCI LİSTESİ. b- KOMİSYON SONUÇ RAPORU KARARLAR İÇİNDEKİLER 1- SUNUŞ 2- DÜZENLEME KOMİTESİ VE YÜRÜTME KURULU 3- ÇALIŞTAY AMAÇ VE USULÜ 4- YÖNETİCİ ÖZETİ 5- SONUÇ BİLDİRİSİ 6- KOMİSYON RAPORLARI A- EĞİTİM VE VELİ HAKLARI KOMİSYONU a- MODERATÖR

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortak finanse edilmektedir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı SEKTÖREL YATIRIM ALANLARINDA

Detaylı

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER

2. KAMU REFORMU YASA TASARISINA GENÇLİĞİN KATKISI VE GENÇLİK MECLİSLERİNİN KURUMSALLAŞMASINA YÖNELİK PRATİK ÖRNEKLER 1. AÇILIŞ 54 kentten 100 gencin katılımıyla Elazığ da gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Ulusal Gençlik Parlamentosu Koordinasyon Toplantısı nın açılış konuşmaları Elazığ Vali Yardımcısı Kadir Balaban, Elazığ

Detaylı

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI

26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 26. DÖNEM ŞUBE GENEL KURULUNA SUNULAN ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI 27.01.2012 İZMİR 26. DÖNEM ÇALIŞMA GRUP RAPORLARI ÖNSÖZ Şubemizde 2010-2011 yılarını kapsayan 25. dönemde üyelerimizin gönüllü katılımları

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU V. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BÜTÜNCÜL GENÇLİK POLİTİKALARI VE ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU Bütüncül Gençlik Politikaları ve Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP) başlıklı UGP

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı nın Ardından ARAŞTIRMA İNCELEMELERİ Editör: Özkan TÜTÜNCÜ E-mail: ozkan.tutuncu@deu.edu.tr Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, Bahar: 103-112, 2009. Copyright 2009 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2013 yılının ilk yarısında

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI ADANA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 ÖNSÖZ Serbest piyasa ekonmisini benimsemiş ülkelerde kalkınma özel sektör eliyle gerçekleştirilmektedir. Bu yüzden, özel sektörün güçlü ve rekabet edebilir

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN

BURDUR TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN - STRATEJİK PLAN Burdur, 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1 GİRİŞ... 6 1.1 Konunun Önemi... 6 1.2 Planın Amacı ve Kapsamı...6-7 2 STRATEJİK PLANLAMA VE YASAL MEVZUAT... 7 3 HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 8 3.1 Planın Sahiplenilmesi...

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr

FAALİYET RAPORU. Gaziantep Ticaret Borsası. www.gtb.org.tr 2013 FAALİYET RAPORU Gaziantep Ticaret Borsası www.gtb.org.tr Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Commodity Exchange FAALİYET RAPORU - 2013 - Tüccar, Milletin Emeği ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline

Detaylı

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ

TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK YASAL DÜZENLEME HAKKINDA DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ Dr. A. Ahmet YÜCER Dr. Muhammet DEMİRTAŞ Ahmet ÇELİK Dr. Şevket KALANLAR Dr. Ayla ALTUN Dr. Mustafa

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl

SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl SAĞLIK-SEN SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Hizmet Sendikacılığında Sizlerle Bir Yıl Sağlık-Sen Genel Merkezi Şubat 2009 SAĞLIK-SEN YAYINLARI- 6 SAĞLIK-SEN Adına Sahibi Mahmut KAÇAR Genel

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU

BEKSİAD ÇALIŞTAY RAPORU BEKSİAD (Bebe - Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği) ÇALIŞTAY RAPORU Hazırlayan: BUTEKOM (Bursa Tekstil ve Konfeksiyon ARGE Merkezi) Bursa, 31.12.13 GİRİŞ... 3 1. ÇALIŞTAYDA İZLENEN

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA İÇİNDEKİLER TABLOSU I. VİZYON VE MİSYON...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI. 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞTAYI 29 30 Mayıs 2012 İçmeler MUĞLA 1 ÖNSÖZ Üniversitemizin kuruluşunun 20. Yılında, toplumsal refaha bilim yoluyla yaptığımız katkının artırılması

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı