ASM STANDARDLARI/AHB GRUPLANDIRMA REHBERİ KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASM STANDARDLARI/AHB GRUPLANDIRMA REHBERİ KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 ASM STANDARDLARI/AHB GRUPLANDIRMA REHBERİ KAHRAMANMARAŞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA BİRİMİ Hazırlayan: Dr.Selçuk DERİNÖZ Sağ.Me.Fevzi KIRAÇ Tıbbi Sek.H.Süleyman GÜNEŞ Ebe Funda GÜNDÜZ

2 Afşin Eshabı Kehf

3 ASM STANDARTLARI/AHB GRUPLANDıRMA KRITERLERI Sunum Planı; Gruplandırma ve standartlar ile ilgili mevzuat, Tanımlar ASM Standartları Gruplandırma kriterleri Kriterler dışında, hasta ve çalışan güvenliği açısından değerlendirilmesi düşünülen hizmet alanları

4 MEVZUAT Ocak 2013 Tarihli ve Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan «Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği» Aralık 2011 Tarihli ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan «Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik» 3. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan «Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesi» konulu 2011/3 sayılı genelge

5 TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır. O(Ortak): Aile Sağlığı Birimlerinde görev yapan bütün hekimlerin sorumlu olduğu ortak alanlardır. Yönetim karar defteri: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 23. Maddesine göre oluşturulan defterdir. Ortak alanla ilgili maddelere katılmayan aile hekimleri Yönetim Karar Defterine kayıt edilir. Değerlendirmede Yönetim Karar Defteri ispatlayıcı belge olarak dikkate alınır.

6 ASM STANDARTLARI Aile sağlığı merkezinin fiziki şartları a) Binanın kolay ulaşılabilir, güvenli, uygun havalandırma, ısıtma ve aydınlatma imkânlarına sahip, toplam alanının tek aile hekimi için 60 metrekare olması gerekir. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir.

7 b) Bekleme ve danışma bölümü bulunur. Bir hekim için bekleme alanında en az 5, daha sonraki her hekim için ilaveten en az 3 er adet olmak üzere yeterli sayıda bekleme koltuğu bulundurulur. Bekleme koltuğunun kolay temizlenebilir ve ergonomik yapıda olması; ahşap, PVC veya metal malzemelerden yapılmışsa oturulan ve yaslanılan alanların bir döşeme malzemesi ile kaplanmış olması gerekir. Bekleme alanında Kurumca gönderilen güncel afiş ve broşürler düzenlenmiş panoda asılı olarak bulundurulur, panoda asılamayacak olanlar çerçeveli olarak bulundurulur. Hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerilerini kolaylıkla ulaştırılabilmesini sağlayacak dilek ve öneri kutuları bulundurulur.

8 c) Muayene odasının, her aile hekimi için en az 10 metrekare olması gerekir. Muayene odasında lavabo bulunur. ç)tıbbi müdahale odası, hastaya tıbbi girişimlerin yapılabileceği büyüklükte, lavabosu bulunan bir odadır. Bu odada aşı, enjeksiyon, küçük cerrahi müdahalelerin yapılmasına uygun muayene ve müdahale masası, muayene ve acil müdahale malzemeleri, jinekolojik muayene masası ile dezenfeksiyon ve sterilizasyon cihazlarının bulunması gereklidir.

9 d) Laboratuvar hizmetlerinin aile hekimince merkezde verilmesi planlanıyorsa bu hizmetler için uygun bir oda bulunur. e) Aile sağlığı merkezi içerisinde kullanıma hazır, bütün aile hekimliği birimlerince de kullanılabilecek mahremiyet kurallarının uygulandığı, bebek bakım ve emzirme alanı veya odası bulunur. f) Hastaların kullanabileceği tercihen kadın-erkek için ayrı olmak üzere birbirinden ayrılmış, müstakil tuvalet ve lavaboların olması gerekir. Her lavaboda sıvı sabun, kâğıt havlu ve poşetli çöp sepeti, her tuvalette tuvalet kâğıdı ve poşetli çöp sepeti bulundurulur. Tuvaletlerde acil çağrı butonu bulundurulur.

10 g) Tercihen binanın giriş katında kurulurlar. Engelli ve yaşlı vatandaşların giriş ve çıkışlarını mümkün kılan, kolaylaştırıcı tedbirler alınır. ğ) Tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklığı C arasında tutulur, muayene odasının iç ortam sıcaklığı için alt sınırın 20 0C olması gerekir. Isıtma soba hariç diğer araçlarla sağlanır. h) Aile sağlığı merkezinin iç alanlarının boya ve bakımı tam olmalıdır. Dış cephe boyası ve tamiratı ile ilgili gerekli talepler belirlenerek ilgili yerlere gönderilmelidir. ı) Aile sağlığı merkezinin sağlık hizmeti sunulan alanlarına ait zemin kaplamasının kolay temizlenebilir nitelikte olması gerekir.

11 (2) Kullanım ömrünü tamamlamış veya ihtiyaç fazlası olan malzemeler aile sağlığı merkezi içinde bulundurulamaz. (3) Bakanlığa tahsisli bulunan ve Kurum tarafından aile hekimlerine kiralanmış müstakil bina olarak kullanılan aile sağlığı merkezlerinin ilk çevre düzenlemesi müdürlük tarafından yapılır. Daha sonraki bakımları aile hekimleri tarafından devam ettirilir. (4) Muayene odası dışında birinci fıkrada sayılan diğer odalar aile hekimlerince müşterek kullanılabilir.

12 AILE SAĞLıĞı MERKEZININ TEKNIK DONANıMı Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemenin faal olarak bulundurulması zorunludur. a) Steteskop. b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy). c) Otoskop. ç) Oftalmoskop. d) Termometre. e) Işık kaynağı. f) Dil basacağı. g) Paravan, perde ve benzerleri. ğ) Muayene masası. h) Refleks çekici. ı) Mezura. i) Fetal el doppleri.

13 j) Aşı nakil kabı. k) Snellen eşeli. l) Diapozon seti. m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy). n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy). o) Pansuman seti. ö) Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri. p) Keskin atık kabı. r) Acil seti; acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur. 1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için), 2) Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy), 3) Oksijen hortumu ve maskeleri, 4) Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için), 5) Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp), 6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet), 7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).

14 s) Defibrilatör. ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir). t) Seyyar lamba. u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için). ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.). v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu. y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.). z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti. aa) İlâç ve malzeme dolabı. bb) Sterilizatör. cc) EKG cihazı. çç) Tromel.

15 dd) Glikometre. ee) Tekerlekli sandalye. ff) Nebülizatör. gg) Santrifüj cihazı. ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı. hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, stapler (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set). ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar. ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

16 (2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a) dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur. (3) Bakanlıkça ve Kurumca özellikleri belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari şartlara uyulur. (4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak aile hekimleri tarafından temin edilir.

17 (5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır. (6) Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimleri, fiziki şartlar ve donanım açısından Ek-1 deki gibi değerlendirilir.

18 NOT: ASM Fiziki Şartları ve ASM Teknik Donanımlarının karşılanmaması durumunda Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma İşlemine alınmayacaktır.

19 AHB GRUPLANDIRMA KRİTERLERİ

20 1. HASTA MÜRACAATLARı ELEKTRONIK SıRA TAKIP SISTEMI ILE YÖNLENDIRILMEKTEDIR. (A, B)(H/O) Amaç: Hastaların poliklinik hizmeti alırken kolaylıkla sırasını takip edebilmesi ve poliklinikte düzenli bir sağlık hizmetinin yürütülmesinin sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Her bir polikliniğin dışına muayene olacak hastanın sıra numarasının görülebilmesi için uygun elektronik sistem konulmalıdır (ebatları asgari 10*10 cm olmalıdır.) b) Elektronik sistem çalışır durumda olmalıdır.

21

22 2. MUAYENE ODASı ASGARI 14 M² DIR.(A)(H) Amaç: Rahat ve geniş bir ortamda hizmet sunumunun gerçekleştirilmesidir. Değerlendirilecek Hususlar: a) Aile Hekimliği bina yerleşim krokisi olmalıdır. b) Muayene odası asgari 14 m² olmalıdır. c) Yerleşim krokisi üzerinde yerleşim alanlarının büyüklüğü m² cinsinden belirtilmelidir. Not: Yerleşim krokisi Aile Hekimin çalıştığı ASM de dosyada olmalıdır.

23

24 3. BEKLEME ALANLARıNDA BÜYÜKLÜĞÜNE UYGUN LCD, PLAZMA, LED TV VB. CIHAZLAR BULUNDURUP SAĞLıĞı GELIŞTIRICI EĞITIM AMAÇLı YAYıNLAR YAPıLMAKTADıR.(A,B,C,D)(O) Amaç: ASM bekleme alanlarında sağlığı geliştirici programları TV vb cihazlarla halka ulaştırarak sağlığın geliştirilmesi hususunda toplumun bilinç düzeyini artırmak. Değerlendirilecek Hususlar: a) Bekleme alanlarının büyüklüğüne uygun (asgari 70 ekran) LCD, plazma, LED TV vb. cihazlar bulunmalıdır. b) Sağlığı geliştirici eğitim amaçlı yayınlar bulunmalıdır. c) Mesai saatleri boyunca eğitim yayını olmalıdır.

25

26 4. TEK HEKIMLI AILE SAĞLıĞı MERKEZLERINDE BEKLEME ALANı ASGARI 20 M² 'DIR (BIRDEN FAZLA AILE HEKIMI GÖREV YAPıYORSA HER BIR AILE HEKIMI IÇIN 5 M² ILAVE EDILIR). (A,B,C,D)(H/O) Amaç: Sağlık Hizmeti için hastaların rahat ve geniş bir ortamda beklemeleridir. Değerlendirilecek Hususlar: a) Bekleme alanı asgari 20 m² olmalıdır. b) Birden fazla aile hekimi görev yapıyorsa her bir aile hekimi için 5 m² ilave edilmelidir. Not: Bekleme alanı içine hol ve koridorlar girmektedir.

27

28 5. AILE SAĞLıĞı MERKEZINDE EN AZ 10 M² 'LIK MÜSTAKIL BIR "AŞıLAMA VE BEBEK/ÇOCUK IZLEMLERI ODASı" OLUŞTURULMUŞTUR. (A, B, C*)(O) Amaç: Anne ve çocuk sağlığı hizmetlerinin ayrı bir mekânda sunumunun sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) ASM de en az 10 m² lik müstakil bir Aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" odası oluşturulmalıdır. b) Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" olmalıdır. c) Oda içerisinde muayene masası, en az iki adet sandalye ve masa olmalıdır. Not; Bir ila üç aile hekiminin bulunduğu ASM lerde müstakil bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" bulunmalıdır. Altı hekiminin bulunduğu ASM lerde ise müstakil ikinci bir "aşılama ve bebek/çocuk izlemleri odası" ilave edilmelidir. (3-5 aile hekimi için 1 oda; 6-8 aile hekimi için 2 oda; 9 ve üstü aile hekimi için 3 oda).

29

30 6. GEBE IZLEMLERI VE AILE PLANLAMASı HIZMETLERININ YÜRÜTÜLMESI IÇIN EN AZ 10 M2'LIK MÜSTAKIL BIR ODA OLUŞTURULMUŞTUR. (A,B*)(O) Amaç: Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin ayrı bir mekânda sunumunun sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Gebe izlemleri ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesi için en az 10m2lik müstakil bir oda oluşturulmalıdır. b) Birden fazla aile hekiminin görev yaptığı aile sağlığı merkezlerinde her üç hekim için bir "gebe izlem ve aile planlaması odası" olmalıdır. c) Oda içinde perde veya paravan bulunmalıdır. Örnek; Bir veya iki aile hekiminin olduğu ASM de soru kapsam dışıdır. Üç ila beş aile hekiminin bulunduğu ASM lerde ise müstakil bir " gebe izlem ve aile planlaması odası " olacaktır. Altı ila sekiz aile hekiminin bulunduğu ASM lerde ise müstakil ikinci bir " gebe izlem ve aile planlaması odası " olmalıdır (3-5 aile hekimi için 1 oda; 6-8 aile hekimi için 2 oda; 9 ve üstü aile hekimi için 3 oda).

31

32 7. AILE SAĞLıĞı MERKEZINDE AILE PLANLAMASı IÇIN RAHIM IÇI ARAÇ UYGULAMASı VE TAKIBI YAPıLMAKTA VE KAYıTLARı ELEKTRONIK ORTAMDA TUTULMAKTADıR. (A,B)(H/O) Amaç: Aile sağlığı merkezinde yürütülen aile planlaması çalışmalarının elektronik ortamda takibinin sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Yapılan aile planlaması çalışmaları elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurulmalıdır. b) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı rahim içi araç uygulaması sertifikasına sahip olmalıdır. Not: Aynı aile sağlığı merkezinde çalışan başka bir aile hekiminin kayıtlı kişilerine de bu hizmeti vereceğini taahhüt eden sertifikalı aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olması ve bu hizmeti vermesi halinde taahhüt verilen aile hekimleri için sertifika şartı aranmaz. Ancak taahhüt verilen aile hekimi sayısı beşi geçemez.

33 8. KULLANıMA HAZıR BIR ŞEKILDE MÜSTAKIL ASGARI 5 M2 LIK BIR EMZIRME ODASı VEYA BÖLÜMÜ PLANLANMıŞTıR (BU ALAN DIĞER AILE HEKIMLERI ILE BIRLIKTE ORTAK KULLANıLABILIR). EMZIRME ALANıNDA MASA, OTURMA GRUBU VE BEBEK BAKıM ÜNITESI ILE BEBEĞI KORUYUCU GÜVENLIK ÖNLEMLERI (KORKULUK, YÜKSELTILMIŞ KENARLAR VB.) BULUNMAKTADıR. (A)(O) Amaç: ASM lerde anne ve bebek sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmaktır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Kullanıma hazır bir şekilde müstakil asgari 5 m2 lik bir emzirme odası veya bölümü olmalıdır. b) Emzirme bölümünde bebeğin düşmemesi için gerekli düzenlemenin (korkuluk, emniyet kemeri vb.) olduğu temiz bir alt değiştirme yeri bulunmalıdır. c) Emzirme bölümünde annelerin kullanabileceği en az bir adet koltuk veya sandalye olmalıdır. d) Emzirme bölümünün kolay fark edilebilen ve okunabilen asgari 15x30 cm ebatında bir tabelası olmalıdır.

34

35 9. AILE SAĞLıĞı MERKEZINDE HER ÜÇ HEKIM IÇIN BIR ADET MÜSTAKIL MÜDAHALE ODASı PLANLANMıŞTıR.(A)(O) Amaç: Müdahale için rahat ve geniş bir ortamın sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Aile sağlığı merkezinde her üç hekim için bir adet müstakil müdahale odası olmalıdır. b) Hasta mahremiyetini sağlamaya yönelik önlemler alınmalıdır. Örnek; Bir veya iki aile hekiminin olduğu ASM de soru kapsam dışıdır. Üç ila beş aile hekiminin bulunduğu ASM lerde ise müstakil bir " müdahale odası " olacaktır. Altı ila sekiz aile hekiminin bulunduğu ASM lerde ise müstakil ikinci bir " müdahale odası " ilave edilecektir. (3-5 aile hekimi için 1 oda; 6-8 aile hekimi için 2 oda; 9 ve üstü aile hekimi için 3 oda).

36

37 10. BELGELENDIRMEK KAYDıYLA HER AILE HEKIMI HAFTALıK ASGARI 10 SAAT TEMIZLIK PERSONELI ÇALıŞTıRMAKTADıR. (A,B,C,D)(H) Amaç: Hasta, hasta yakını ve çalışanlar için sağlıklı bir ortam oluşturmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla uyulması gereken temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamak. Değerlendirilecek Hususlar: a) Temizlik ve dezenfeksiyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır. b) Temizlik personeli bu konuda eğitilmelidir ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır. c) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeler özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.

38 Değerlendirilecek Hususlar: a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elamanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır. b) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeleri ile mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir. c) Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır. d) Bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çalıştırılamaz. Not: Tıbbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik bölümü mezunları ile üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir(temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün tarih ve sayılı genel yazısı). 11. BELGELENDIRMEK KAYDıYLA EBE, HEMŞIRE, ACIL TıP TEKNISYENI, SAĞLıK MEMURU (TOPLUM SAĞLıĞı) VEYA TıBBI SEKRETERDEN BIRISI ÇALıŞTıRıLMAKTADıR (AILE HEKIMI BAŞıNA HAFTALıK 10 SAAT). (A, B, C)(H)

39 12. BELGELENDIRMEK KAYDıYLA HER AILE HEKIMI IÇIN 11. SATıRA ILAVE OLARAK HAFTALıK 10 SAAT EBE, HEMŞIRE, ACIL TıP TEKNISYENI, SAĞLıK MEMURU (TOPLUM SAĞLıĞı) VEYA TıBBI SEKRETERDEN BIRISI ÇALıŞTıRıLMAKTADıR.(A)(H) Değerlendirilecek Hususlar: a) Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır. b) Bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çalıştırılamaz. c) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elamanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor olmalıdır. d) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine ve sigorta primlerinin yatırıldığına dair belgeleri ile mesleğinin icrasına yönelik mezuniyet belgeleri özlük dosyasında saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya eklenmelidir.

40 13. BIRDEN FAZLA AILE HEKIMININ GÖREV YAPTıĞı AILE SAĞLıĞı MERKEZLERINDE HAFTADA ASGARI 14 SAAT ESNEK MESAI SAATI UYGULAMASı YAPıLMAKTADıR. (A, B)(H/O) Değerlendirilecek Hususlar: a) Aylık esnek mesai çizelgeleri olmalıdır. b) Esnek mesai çizelgesi hazırlanarak o ASM nin günün hangi saatlerinde açık bulundurulacağı vatandaşın rahatlıkla görebileceği büyüklükte ve uygun bir yere asılmalıdır. c) ASM haftalık asgari 54 saat açık bulundurulmalı ve bu süreler içerisinde en az bir hekim de sağlık hizmeti vermelidir. d) Esnek mesailerde aile hekimi ve aile sağlığı elemanı beraber çalışmalıdır. Örnek; ASM de üç aile hekimi çalışıyorsa bir hekim sabah mesaisini yaparken diğer hekim saatleri arasında mesaisini yapar. Üçüncü hekim ise hafta sonu 4 saat ASM de hizmet verir (Tek çalışan aile hekimleri için soru kapsam dışıdır).

41 14. AILE SAĞLıĞı MERKEZINE AIT AKTIF INTERNET SAYFASı BULUNMAKTADıR. (A)(O) Amaç: Hastaların aile hekiminin çalışma günleri ve saatleri hakkında bilgilendirilmesidir. Değerlendirilecek Hususlar: a) Aile sağlığı merkezine ait aktif internet sayfası olmalıdır. b)asm de çalışan hekimler, sunduğu hizmetler, çalışma saatleri, eğitim materyalleri ve ASM den nasıl hizmet alınabileceği konusunda güncel bilgiler bulunmalıdır.

42 15. SAĞLıK HIZMETININ VERILDIĞI YERLERDE VE BEKLEME ALANıNDA SAĞLıK PERSONELI VE HASTALAR IÇIN YETERLI DÜZEYDE EL ANTISEPTIĞI BULUNDURULMAKTADıR). (A, B, C, D) (H/O) Amaç: Hasta ve çalışan güvenliğinin temel unsurlarından olan el hijyeninin sağlanmasıdır. Değerlendirilecek Hususlar: a) Sağlık hizmetinin verildiği yerlerde ve bekleme alanında uygun alkol bazlı el antiseptiği bulunmalıdır. b) Bu ürünlere kolaylıkla ulaşılabilmelidir. (örneğin; cepte taşınabilir, masa üstü, duvara monte el dezenfektanları.)

43 16. ENGELLILER IÇIN DÜZENLENMIŞ TUVALET IŞLEVSEL OLARAK BULUNMAKTADıR.(A)(O) Değerlendirilecek Hususlar: a) Engelliler için ayrı bir tuvalet yoksa mevcut tuvaletlerden bay ve bayanlar için birer adet engelli tuvalet düzenlemesi yapılmış ve işlevsel olmalıdır. (Kapılar dışa açılır olmalıdır.) b) Günlük temizlikleri yapılmalıdır ve temizlik kontrol çizelgesi bulunmalıdır. c) Engelli tuvaletinde sıvı sabun, kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı bulunmalıdır. d)engelli tuvaletinde poşetli çöp kutusu bulundurulmalıdır. e) Su rezervuarı olmalıdır. f) Kapı ve penceresi ve camları tam ve eksiksiz olmalıdır. Not: Sıvı sabun kaplarının üstüne ekleme yapılmamalı, boşalan sabunluk yıkanıp iyice kurutulduktan sonra tekrar doldurulmalıdır. Bunu temin etmek için de yedek sıvı sabun kapları bulundurulmalıdır.

44

45 KAHRAMANMARAŞ İLİ 13 ARALIK 2010 TARİHİNDE AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA GEÇMİŞTİR. PİLOT UYGULAMAYA GEÇİLMİŞ İLLER

46 GRUPLU/GRUPSUZ AHB SAYISI 2011 YILINDA AHB TOPLAM A GRUBU YILINDA AHB TOPLAM A GRUBU 68 B GRUBU 0 C GRUBU 45 D GRUBU GRUPLU AHB B GRUBU 11 C GRUBU 39 D GRUBU GRUPLU AHB GRUPSUZ GRUPSUZ TOPLAM AHB SAY TOPLAM AHB SAY YILINDA AHB TOPLAM A GRUBU 68 B GRUBU 11 C GRUBU 43 D GRUBU GRUPLU AHB GRUPSUZ TOPLAM AHB SAY

47 2011 YILINDA A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU GRUPSUZ TOPLAM AHB SAY YILINDA A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU GRUPSUZ TOPLAM AHB SAY YILINDA A GRUBU B GRUBU C GRUBU D GRUBU GRUPSUZ TOPLAM AHB SAY Seri 1

48 SIRA NO İLÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM KODU 1 MERKEZ FATMA KRAL ASM MERKEZ FATMA KRAL ASM MERKEZ FATMA KRAL ASM MERKEZ FATMA KRAL ASM MERKEZ ASLANBEY ASM MERKEZ ASLANBEY ASM MERKEZ ASLANBEY ASM MERKEZ ASLANBEY ASM MERKEZ ASLANBEY ASM MERKEZ ASLANBEY ASM MERKEZ DOĞUKENT ASM MERKEZ DOĞUKENT ASM MERKEZ DOĞUKENT ASM MERKEZ DOĞUKENT ASM MERKEZ DOĞUKENT ASM MERKEZ FARUK ARIKAN ASM MERKEZ FARUK ARIKAN ASM MERKEZ FARUK ARIKAN ASM MERKEZ FARUK ARIKAN ASM MERKEZ FARUK ARIKAN ASM MERKEZ FARUK ARIKAN ASM MERKEZ HAYDARBEY ASM MERKEZ HAYDARBEY ASM MERKEZ HAYDARBEY ASM MERKEZ HAYDARBEY ASM MERKEZ HAYDARBEY ASM MERKEZ HACI ŞABAN GEMCİ ASM MERKEZ HACI ŞABAN GEMCİ ASM MERKEZ HACI ŞABAN GEMCİ ASM MERKEZ HACI ŞABAN GEMCİ ASM MERKEZ HACI ŞABAN GEMCİ ASM MERKEZ HACI ŞABAN GEMCİ ASM MERKEZ MEHMET ŞEREFOĞLU ASM MERKEZ MEHMET ŞEREFOĞLU ASM

49 35 MERKEZ MEHMET ŞEREFOĞLU ASM MERKEZ MEHMET ŞEREFOĞLU ASM MERKEZ MEHMET ŞEREFOĞLU ASM MERKEZ ŞEYHADİL ASM MERKEZ ŞEYHADİL ASM MERKEZ ŞEYHADİL ASM MERKEZ YAVUZ SELİM ASM MERKEZ YAVUZ SELİM ASM MERKEZ YAVUZ SELİM ASM MERKEZ YAVUZ SELİM ASM MERKEZ YAVUZ SELİM ASM MERKEZ SAKARYA ASM MERKEZ SAKARYA ASM MERKEZ SAKARYA ASM MERKEZ SAKARYA ASM MERKEZ SAKARYA ASM MERKEZ ABDULHAMİTHAN ASM MERKEZ ABDULHAMİTHAN ASM MERKEZ ABDULHAMİTHAN ASM ÇAĞLAYANCERİT ÇAĞLAYANCERİT ASM ÇAĞLAYANCERİT ÇAĞLAYANCERİT ASM ÇAĞLAYANCERİT ÇAĞLAYANCERİT ASM ÇAĞLAYANCERİT ÇAĞLAYANCERİT ASM ÇAĞLAYANCERİT ÇAĞLAYANCERİT ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 3 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 3 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 3 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 3 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN 1 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN 1 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN 1 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN 1 NOLU ASM TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ZEKERİYA TANRIVERDİ ASM TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU ZEKERİYA TANRIVERDİ ASM

50 SIRA NO İLÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM KODU 1 MERKEZ KÜLTÜR ASM MERKEZ KÜLTÜR ASM MERKEZ KÜLTÜR ASM MERKEZ KÜLTÜR ASM MERKEZ TEKKE ASM MERKEZ TEKKE ASM MERKEZ TEKKE ASM PAZARCIK NARLI ASM PAZARCIK NARLI ASM PAZARCIK NARLI ASM PAZARCIK NARLI ASM

51 1 MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ MADO ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ SERİNTEPE ASM MERKEZ SERİNTEPE ASM MERKEZ SERİNTEPE ASM MERKEZ SERİNTEPE ASM MERKEZ SERİNTEPE ASM MERKEZ SULTAN HANIM ASM MERKEZ SULTAN HANIM ASM MERKEZ SULTAN HANIM ASM MERKEZ SULTAN HANIM ASM MERKEZ FATİH ASM MERKEZ FATİH ASM MERKEZ FATİH ASM MERKEZ FATİH ASM

52 27 AFŞİN 28 AFŞİN 29 AFŞİN 30 AFŞİN 31 AFŞİN 32 AFŞİN 33 ANDIRIN 34 ANDIRIN 35 ANDIRIN 36 ANDIRIN 37 ANDIRIN 38 ELBİSTAN 39 ELBİSTAN 40 ELBİSTAN 41 TÜRKOĞLU 42 TÜRKOĞLU 43 TÜRKOĞLU AFŞİN 2 NOLU ASM AFŞİN 2 NOLU ASM AFŞİN 2 NOLU ASM AFŞİN 2 NOLU ASM AFŞİN 2 NOLU ASM AFŞİN 2 NOLU ASM ANDIRIN MERKEZ ASM ANDIRIN MERKEZ ASM ANDIRIN MERKEZ ASM ANDIRIN MERKEZ ASM ANDIRIN MERKEZ ASM ELBİSTAN 1 NOLU ASM ELBİSTAN 1 NOLU ASM ELBİSTAN 1 NOLU ASM TÜRKOĞLU BEYOĞLU ASM TÜRKOĞLU BEYOĞLU ASM TÜRKOĞLU BEYOĞLU ASM

53 1 MERKEZ İSMAİL KURTUL ASM MERKEZ İSMAİL KURTUL ASM MERKEZ İSMAİL KURTUL ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ KARACAOĞLAN ASM MERKEZ MİMAR SİNAN ASM MERKEZ MİMAR SİNAN ASM MERKEZ MİMAR SİNAN ASM MERKEZ MİMAR SİNAN ASM MERKEZ MUAMMER PAKDİL ASM MERKEZ MUAMMER PAKDİL ASM MERKEZ MUAMMER PAKDİL ASM MERKEZ MUAMMER PAKDİL ASM MERKEZ OSMANGAZİ ASM MERKEZ OSMANGAZİ ASM MERKEZ OSMANGAZİ ASM MERKEZ SELÇUKLU ASM MERKEZ SELÇUKLU ASM MERKEZ SELÇUKLU ASM MERKEZ KALE ASM MERKEZ KALE ASM MERKEZ KALE ASM MERKEZ KALE ASM MERKEZ ÖNSEN ASM MERKEZ ÖNSEN ASM MERKEZ ŞİRİKÇİOĞLU ASM MERKEZ ŞİRİKÇİOĞLU ASM MERKEZ ŞİRİKÇİOĞLU ASM MERKEZ ORTASEKİ ASM MERKEZ ORTASEKİ ASM MERKEZ ORTASEKİ ASM MERKEZ ORTASEKİ ASM MERKEZ ORTASEKİ ASM MERKEZ EĞİTİM ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 2 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 2 NOLU ASM

54 37 ELBİSTAN ELBİSTAN 2 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 2 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 2 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN 2 NOLU ASM ELBİSTAN ELBİSTAN YEŞİLYURT ASM ELBİSTAN ELBİSTAN YEŞİLYURT ASM ELBİSTAN ELBİSTAN YEŞİLYURT ASM ELBİSTAN ELBİSTAN YEŞİLYURT ASM ELBİSTAN 46 ELBİSTAN 47 ELBİSTAN 48 ELBİSTAN ELBİSTAN SABİHA ALAADDİN YENER ASM ELBİSTAN SABİHA ALAADDİN YENER ASM ELBİSTAN SABİHA ALAADDİN YENER ASM ELBİSTAN SABİHA ALAADDİN YENER ASM ELBİSTAN ELBİSTAN SABİHA ALAADDİN YENER ASM GÖKSUN GÖKSUN MERKEZ 2 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN MERKEZ 2 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN MERKEZ 3 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN MERKEZ 3 NOLU ASM GÖKSUN GÖKSUN MERKEZ 3 NOLU ASM

55 55 PAZARCIK PAZARCIK 1 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 1 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 1 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 1 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 2 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 2 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 2 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 3 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 3 NOLU ASM PAZARCIK PAZARCIK 3 NOLU ASM TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU YEŞİLYÖRE ASM TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU YEŞİLYÖRE ASM TÜRKOĞLU TÜRKOĞLU YEŞİLYÖRE ASM TÜRKOĞLU ŞEKEROBA ASM TÜRKOĞLU ŞEKEROBA ASM TÜRKOĞLU ŞEKEROBA ASM EKİNÖZÜ EKİNÖZÜ İLÇE ENTEGRE ASM EKİNÖZÜ EKİNÖZÜ İLÇE ENTEGRE ASM EKİNÖZÜ EKİNÖZÜ İLÇE ENTEGRE ASM EKİNÖZÜ EKİNÖZÜ İLÇE ENTEGRE ASM ANDIRIN YEŞİLOVA ASM ANDIRIN YEŞİLOVA ASM ANDIRIN YEŞİLOVA ASM

56 İLİMİZDE SONUÇ OLARAK A GRUBU AH BİRİMSAYISI 68 B GRUBU AH BİRİM SAYISI 11 C GRUBU AH BİRİM SAYISI 43 D GRUBU AH BİRİM SAYISI 177 TOPLAM GRUPLU AHB 199 TOPLAM GRUPSUZ AHB 99 TOPLAM GRUPLU ASM SAYISI : 50

57 MEVCUT AÇILAN ASM/AHB SAYISI KAPATILAN ASM/AHB ASM AHB ASM AHB ASM AHB 2011 YILINDA YILINDA YILINDA

58 SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ

EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ EK-2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ GRUPLANDIRMA REHBERİ [Metni yazın] Sayfa 0 1 TANIMLAR H (Hekim) :Her bir Hekimin muayene, bilgilendirme ve eğitim amaçlı olarak kullandığı birincil sorumlu olduğu alanlardır.

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU. Toplam AH / ASE Sayısı Binanın Mülkiyeti : Kamu Özel Diğer Vakıf Dernek. Belediye EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : KONYA /. Tarihi:. /. / 2014 ASM Adı Adresi :... ASM :.... Telefon / Faks ASM Temsilcisi Soğuk Zincir Sorumluları Toplam AH / ASE Sayısı : 0.

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi :.../... Tarihi:... ASM Adı :... Adresi :... Telefon /Faks :... /... ASM Temsilcisi :... Soğuk Zincir Sorumluları:... Toplam AH / ASE Sayısı:.../...

Detaylı

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 1 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Adresi :. Telefon / Faks : / ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları: Toplam AH / ASE Sayısı:. / Binanın

Detaylı

EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU. Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları

EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU. Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Aile Sağlığı Merkezi Fiziki Ve Teknik ġartları EK 1 AĠLE SAĞLIĞI MERKEZĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Ġli / Ġlçesi : / Tarihi:././. ASM Adı :. Adresi :. Telefon / Faks : / ASM Temsilcisi : Soğuk Zincir Sorumluları: Toplam AH / ASE Sayısı:. / Binanın Mülkiyeti:

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı

Sunuş. Dr. Hasan GÜLER. Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanı 1 Sunuş Sağlık hizmetlerinin her açıdan daha iyi bir noktaya taşınması için her ülke uluslar arası tecrübeleri de dikkate alarak kendine özgü uygulamalar geliştirmektedir. Bakanlık olarak 2003 yılında

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU ENTEGRE İLÇE DEVLET HASTANESİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Hastane Adı: Tarih:././ Birim Kodu: Adresi : Telefon / Faks : / Fiili Yatak Sayısı : Yatak Kullanım Oranı (%)*.. * (Son 1 yılda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; evde sağlık hizmeti

Detaylı

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

KADIN DOĞUM ÇOCUK VE ÇOCUK HASTALIKLARI YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ BÖLÜM KADIN DOĞUM ÇOCUK V ÇOCUK HASTALIKLARI YRİND DĞRLNDİRM SORU LİSTSİ 1 ACİL AS.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AS.1.1 Acil servisin tescilli

Detaylı

50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE; GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ

50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE; GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 50 VE DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILAN İŞYERLERİNDE; GENEL OLARAK ALINMAYAN SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE İLGİLİ MEVZUAT MADDELERİ 31.05.2012-100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde emzirme odası kurulmamıştır

Detaylı

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından 1 /8/ 2001 gün ve 24480 sayılı 7/11/2002 gün ve 24929 sayılı (değişiklik) 6/11/2007 gün ve 26692 sayılı (değişiklik) HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en

BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en BÖLÜM I POLİKLİNİK HİZMET SUNUMU SÜRECİ 1. Poliklinik hizmet sunumu kriterleri belirlenirken, hastanın kaliteli bir sağlık hizmetini, mümkün olan en iyi fiziksel ortamlarda ve en kısa sürede alması amaçlanmalı

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır.

Otopark alanlarında uygun ışıklandırma yapılmalıdır. Otopark alanlarında güvenlik önlemleri (kamera, personel, vb ) alınmalıdır. HASTANE YERİNDE SORU LİSTESİ BÖLÜM SORU 1 ACİL AC.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış onay belgesi mevcut mu? AC.1.1 Acil servisin tescilli seviyesini gösteren Valilikten alınmış

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde; genel olarak alınmayan sağlık ve güvenlik önlemleri ve ilgili mevzuat maddeleri 31.05.

50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde; genel olarak alınmayan sağlık ve güvenlik önlemleri ve ilgili mevzuat maddeleri 31.05. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde; genel olarak alınmayan sağlık ve güvenlik önlemleri ve ilgili mevzuat maddeleri 31.05.2012-100-150 kadın işçi çalıştırılan işyerlerinde emzirme odası kurulmamıştır

Detaylı

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4)

SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) SHKS-HASTANE SETİ (Versiyon 4) Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama olarak performansa

Detaylı

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ ADSM VE ADSH İÇİN YERİNDE SORU LİSTESİ 1 POLİKLİNİKLER P.1 Hasta kayıt birimi, uygun düzenlenmiş mi? P.1.1 Hasta kayıt birimi kolaylıkla görülebilecek ve ulaşılabilecek bir yerde bulunmalıdır. P.1.2 Hasta

Detaylı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27513 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı