TÜRKİYE, KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM BULABİLİR Mİ? Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE, KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM BULABİLİR Mİ? Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi"

Transkript

1 Sayfa1 TÜRKİYE, KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM BULABİLİR Mİ? Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi Ertan EFEGİL, Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi, İİBF Uluslar arası İlişkiler Bölümü Özet Dağlıca ve Aktütün saldırılarının ardından, Kürt sorunu, Türk siyasal hayatında en çok konuşulan konu haline geldi. Hatta Cumhurbaşkanı Gül, sorunun çözümü konusunda ciddi adımların atıldığını açıkladı. Ancak şimdilik fazla ümitli olunmamalıdır. Çünkü sorunun çözümü konusunda tarafların ortak çözüm bulma yönündeki iradelerini görmek gerekmektedir. Özellikle sorunun ortaya çıkışı ile soruna neden olan siyasi, yapısal ve kültürel faktörler bağlamında, DTP ile devlet birimlerinin görüş birliği içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir. Yine de Genelkurmay Başkanlığı, hükümet ve CHP, sorunun çözümü konusunda hemen hemen ortak görüşe sahiptir. Sorunun çözümü yönünde, hükümet, bireysel özgürlüklerin güvence altına alınması, anayasal vatandaşlık kavramının benimsenmesi ve bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için yoğun çaba harcamak zorundadır. Aksi takdirde sorunun çözümsüz kalması büyük olasılık dâhilindedir. Son olarak, DTP nin görüşleri, tüm Kürt halkının taleplerini de yansıtmamaktadır. Kürt halkının kendisini gerçekçi bir şekilde ifade edebilmesi için, siyasi hakların önündeki engeller kaldırılmalıdır. Anahtar Kelimeler Devlet içi çatışmalar, Kürt sorunu, AK Parti, Genelkurmay, PKK, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Toplum Partisi. CAN TURKEY FIND A SOLUTION TO THE KURDISH QUESTION? Comparative Analysis of Proposals of the Decision Makers Abstract Immediately after Daglica and Aktutun attacks by PKK, the Kurdish question became the most spoken issue in the Turkish political life. Even President Gul mentioned that state institutions have taken serious steps in finding a solution. But in order to understand whether they will find a solution, the paper has examined the proposals of related actors in a comparative way. As a result of such an analysis, it is not possible to mention that Democratic Society Party (DSP) and state institutions have a common understanding on the matters of reasons for the emergence of that issue and its structural, political and cultural factors that led to the question. On the other hand the General Staff, government and Peoples Republican Party have supported similar proposals. Consequently on that matter the government has to accept new constitution in which the individual human rights have been put under the legal guarantees and constitutional citizenship concept has been envisaged. It has to spent great efforts to solve socio-economic conditions of the region. Otherwise the question can become a frozen issue. Lastly, concerns of DSP do not truly and wholely reflect the demands of all Kurdish people. Keywords Intra-state conflicts, Kurdish question, Justice and Development Party, General Staff, PKK, People s Republican Party, Democratic Society Party.

2 Sayfa2 Giriş 1990 yılında Sovyetler Birliği nin yıkılması ve Soğuk Savaş Sonrası dönemin başlamasıyla birlikte, devlet-içi çatışmalar, uluslar arası güvenliği tehdit eden yeni unsurlar olarak dünya siyasetinde daha fazla analiz edilen konu haline geldi. Özellikle Somali, Kamboçya, Bosna, Makedonya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri gibi çok çeşitli ülkelerde, farklı etnik gruplar ve/veya mezhepler arasında çatışmalar ortaya çıkarken, silahlı güç kullanılarak veya barışçıl yollarla mevcut yapılar ortadan kaldırılırken, yeni bağımsız veya federal devletler kuruldu (Yılmaz, Aralık 2007: 11 37). Uluslar arası sistemde yaşanan bu gelişmeler, uzun yıllardır, bir iç sorun olarak varlığını sürdüren Kürt meselesi nedeniyle, kısa sürede Türkiye nin gündemine de geldi. Özellikle 1990 sonrası dönemde, Irak ta yaşanan gelişmeler, ABD nin müdahaleleri sonrasında bu ülkede kurulan federatif yapı ve Türkiye nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlaması, Türk karar vericilerinin ve aydınlarının, Kürt sorunu hakkında eski döneme nazaran daha cesur ve kararlı tartışmalarda bulunmasını ve çözüm önerileri ortaya atmasını teşvik etti. Türk devlet adamlarının, 2007 yılına kadar, kararlı politikalar izlemelerine rağmen (Khosla, Haziran 2001; Heper, 2004:1-36; Laçiner ve Bal, 2004: ; Jung, Mart 1999; Ataman, Bahar 2002; Jung, 2003; Çakmak, 2009; Biner, Aralık 2006: ; Bozarslan, Ekim Kasım 2001: 45 54), sorunun çözümü konusunda arzu edilen netice ortaya çıkmadı. Ancak Kuzey Irak ta Özerk Kürdistan Yönetiminin kurulması ve 2007 yılında PKK nın gerçekleştirdiği Dağlıca ve Aktütün saldırıları, Türk karar vericileri ile askeri kesimi, daha ciddi ve somut fikirler üretmeye itti. Özellikle 2009 yılında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan, sorunun çözümüne ilişkin perde arkasında ümit verici gelişmelerin yaşandığı, tüm devlet birimlerinin ortak bir anlayış üzerinde uzlaştığı yönünde açıklamalarda bulundular. Bu açıklamalara, DTP lideri Ahmet Türk ten de destek geldi (Zaman Gazetesi, 18 Mayıs 2009:12; Şafak, 2009:5; Taraf Gazetesi, 30 Mayıs 2009:11; Zaman Gazetesi, 28 Mayıs 2009:19). Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da, Harp Akademileri Komutanlığı nda yaptığı konuşmasında, Kürt sorununun varlığını kabul ederken, bireysel temelde hakların herkese özgürce tanınması ve etnik kimliklerin alt kimlik olarak yaşatılması yönünde görüşlerini ortaya koyunca, bu ümitler daha da arttı. Ancak Doğu Ergil gibi akademisyenler ise, bu sorunun çözümü konusunda, karar vericilerin açıklamalarına fazla itibar etmemekte ve çözüm yolunda yine de fazla ümitli olmamanın gerektiğini belirtmektedir (Ergil, 2009a:16). Ancak bu konuda somut bir fikir edinebilmek için, ilgili tarafların görüşlerini ve çözüm önerilerini karşılaştırmak, ortak görüşleri tespit etmek ve uzlaşılması mümkün olan ve/veya olmayan noktaları tespit etmek gerekmektedir. Ancak bu şekilde karar vericilerin açıklamalarının gerçeği yansıttığını belirtmek mümkün olacaktır. Mevcut çalışmada, Kürt sorunuyla ilgili olan karar vericilerin (Hükümet, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokratik Toplum Partisi) ve Türk ve Kürt kökenli

3 Sayfa3 aydınların görüşleri ve çözüm önerileri ortaya konulmakta ve ardından bu görüşlerin karşılaştırmalı analizi yapılmaktadır. Böylece karar vericilerin çözüme ne kadar yakın oldukları sorusuna cevap bulunmaktadır. Teorik Çerçeve: Devlet İçi Çatışmaların Çıkış Sebeplerine İlişkin Görüşler Tablo 1: Devlet İçi Çatışmaların Çıkış Sebepleri Faktörler Yapısal Devlet Yapısının Zayıflaması 1 Ayrımcı siyasi kurumlar Örnekler Siyasi Ekonomik Kültürel/Algılama Diğer nedenler Dışlayıcı Ulusal İdeolojiler Gruplar arası siyaset Elitlerin Politikaları Ekonomik Sorunlar Ayrımcı ekonomik yapılar Ekonomik kalkınma ve modernleşme -- istikrarsızlık ve iç çatışmalar Azınlıklara karşı kültürel ayrımcılık Etnik milliyetçilik ve dini radikalizm Etnik gruplar arasında güç dengesinde değişim Fırsatçı siyasetçiler, etnik ve milliyetçi duyguları arttırabilir. Ekonomik ve sosyal sorunlar Michael Keating, Margaret Moore, Michael E. Brown ve Stephen Van Evera gibi akademisyenlerin makalelerinde belirttiği gibi (Keating, 2001; Moore, 2001; Brown, 2001; Evera, 2001), devlet içi çatışmaların çıkmasına, dört temel faktör neden olmaktadır: Yapısal, Siyasi, Ekonomik ve Kültürel/Algılama. Yapısal faktörlere baktığımızda, eski Yugoslavya ve Tacikistan da olduğu gibi, devletin siyasi meşruiyetini/varlığını kaybetmesi, dış yardımların azalması, yolsuzluk, idari yetersizlik, ekonomik kalkınmayı sağlamada yetersizlik, siyasetçiler arasındaki güç mücadelesi, devlet içi bölge liderlerinin bağımsızlık talepleri, devlet kurumları tarafından baskı altında tutulan etnik grupların özerklik talepleri gibi nedenlerden ötürü, mevcut devlet yapısı zayıflamakta ve bu durum devlet içi çatışmaların çıkmasına imkân tanımaktadır. Siyasi faktörler arasında, ayrımcı siyasi kurumlar (bazı etnik grupların ayrıcalıklı konumda bulunması, bazı grupların da yeterli seviyede yönetimde, mahkemelerde, askeri, polis, siyasi partiler ve diğer devlet ve siyasi kurumlarda yer almamaları ve bu durumda devletin 1 Devletler zayıfladığı zaman, bireyler kendilerini güvende hissetmez ve silahlanma girişiminde bulunurlar. Böylece diğerlerinin güvenliğini tehdit ederler. Aynı zamanda etnik azınlıklara sahip devletlerde çatışma riski fazladır.

4 Sayfa4 meşruiyetinin sorgulanması), dışlayıcı ulusal ideolojiler (etnik ayrımcılığa dayalı, milliyetçilik ve vatandaşlık anlayışı), gruplar arası siyaset (gruplarda siyasi, ideolojik, dini veya etnik söylem, abartılı hedefler, güçlü kimlik vurgusu veya çatışmacı stratejiler) ve elitlerin politikaları (etnik çatışmanın, iç sıkıntıları göz ardı etmek amacıyla elitler tarafından kışkırtılması) sıralanmaktadır. Üçüncü sırayı ise, ekonomik nedenler almaktadır. Ekonomik faktörler arasında sayılan işsizlik, enflasyon ve ülke kaynaklarını kullanmada gruplar arası rekabet, farklı gruplar arasında sosyal sürtüşmelere neden olmakta ve bu durumda siyasi çatışmaları teşvik etmektedir. Ayrımcı ekonomik politikalar ise, etnik/kabile temelli ayrımcılığı ve eşit olmayan ekonomik fırsatları öngörmektedir. Toplumdaki ekonomik kalkınma ve modernleşmede, istikrarsızlık ve iç çatışmalara neden olabilmektedir. Çünkü endüstrileşme, değişik sosyal değişimlere, göç ve şehirleşmeye ve mevcut aile ve sosyal yapılarda değişimlere etki etmektedir. Kültürel/Algılama faktörleri ise, diğer faktörler kadar önceliğe sahiptir. Azınlıklara karşı uygulanan kültürel ayrımcılık, bu faktörü oluşturmaktadır. Kültürel ayrımcılıklar arasında, adil olmayan eğitim fırsatları, azınlık dilini kullanma ve öğrenmede kısıtlama, dini özgürlüklere getirilen kısıtlama, azınlıkları asimile etme, grupların tarihsel geçmişleri ve birbirlerine ilişkin olumsuz grup algılamaları ve etnik ve dini nedenlerden ötürü geçmişten gelen nefret sıralanmaktadır. Etnik milliyetçilik, dini aşırılık, etnik gruplar arasındaki güç dengesindeki değişim, fırsatçı siyasetçilerin etnik ve milliyetçi duyguları arttırması ve ekonomik ve sosyal sorunlar gibi faktörlerde, diğer sebepler arasında sayılmaktadır. Akademisyenler, her devlet içi etnik sorunların, yukarıda sıralanan sebepler çerçevesinde, farklı faktörlerin etkisiyle ortaya çıktığını öne sürmektedir. Bu nedenle, her bir devlet içi çatışmanın kendine özgü sebepleri ortaya konulduktan sonra, sorunun çözümüne ilişkin kendisine has model çözüm önerisi belirlenmelidir. Yine de genel olarak pratiğe bakıldığında ayrımcılığa tabi tutulduklarını düşünen etnik gruplar, kimlik ve toprak temelli olarak, yeni sosyal ve siyasi hareketler tanımlarken, kültürel, ekonomik ve siyasi (bağımsızlık veya özerklik gibi) taleplerde bulunmaktadır. Ancak devletler, etnik grupların taleplerinin birçoğunu göz ardı etmektedir. Örneğin, azınlık dillerinin kullanımına ve dini okulların açılmasına izin verilirken, diğer talepleri ret edilmektedir. Her ne kadar çok kültürlülük tezi savunulsa da, devletler, anayasal düzeyde değişiklik yapmakta isteksiz davranmaktadır. Her şeye rağmen, bazen devletler, idari alanda yerel yönetimler ile merkezi otoritenin yetki paylaşımını kabul edebilir, siyasi özerklik tanıyabilir veya bölgesel yönetime daha fazla yetkiler sunabilir.

5 Sayfa5 Hükümetin Kürt Sorunu ve PKK Terörüne İlişkin Politikası Dağlıca ve Aktütün saldırıları sonrasında, Türkiye nin gündemine iyice yerleşen Kürt sorunu ve PKK terörü konularında, devlet kurumlarının düşünce egzersizleri yaptıkları ve mevcut politikalarda düzenlemelere gittikleri net bir şekilde görülmektedir. Daha önce tabu konumunda olan birçok kavram, artık dile getirilmekte ve devlet yetkilileri tarafından açıkça savunulmaktadır. Örneğin, Türkiye deki üst kimlik alt kimlik meselesi, yetkililer tarafından tartışılmakta ve anayasal vatandaşlık kavramının, yeni anayasaya eklenmesi önerilmektedir. Türk üniversitelerinde, Kürdoloji araştırma merkezlerinin kurulması yönünde somut adımlar atılmakta, AK Parti milletvekilleri de, düzenlenen törenlerde, Kürtçe şarkı söylemektedir. Aynı törende, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, çocuklara ve halka, Kürtçe hitap etmiştir. Kürtçe tiyatro oyunlarına izin verilmesi konusu ele alınmakta, devlet kurumları, bölgede görevlendirilmek üzere, Kürtçe bilen din görevlisi, vali ve sağlık memurunu işe almaya hazırlanmaktadır. Belediyelerde Kürtçe dilinin serbestçe hizmet dili olarak kullanılması yönünde düzenlemeler yapılmaktadır. Kültürel temeldeki bu adımlar, aslında gerçekten önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan adımlardır. Hatta Genelkurmay Başkanlığı ile Hükümetin, bireysel temelde temel hak ve özgürlüklerin kullanılması yönündeki açıklamaları da, çığır açacak sözler olarak kabul edilmektedir. En azından artık devlet elitleri (özellikle AK parti ve CHP), Kürt sorununu, demokratik hakların ihlali çerçevesinde değerlendirmekte ve bu bağlamda demokratik anlamda herkesin bireysel haklarını güvence altına almaya çalışmaktadır. Tabii, uygulama da bazı sıkıntıların olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Ancak bu politikaların, Türkiye yi sorunun çözümü konusunda nihai noktaya götürmesi mümkün görünmemektedir. Çünkü bu politikalarda, devlet yetkilileri, Kürt halkının kimlik konusunda ezilmişlik hissini bir kenara koyarak, siyasi taleplerini de görmezden gelerek, bazı kültürel hakları vererek, sorunu çözülebilir noktaya getirmek istemektedir. Bu anlayış, maalesef bölge halkını fazla memnun etmemektedir (Ete, 2009:20). Aynı zamanda, devlet kurumları, bu politikaların yardımıyla, çatışma ortamından beslenen DTP ve PKK yı, Kürt halkı nezdinde zayıflatmayı arzu etmektedir. Diğer bir ifadeyle, Kürtlerin siyasi taleplerini dikkate almayan hükümet, öncelikle askeri yöntemlerle, PKK nın zayıflatılmasını 2 ve kontrol edilebilir düzeye indirilmesini, ardından sosyo-ekonomik tedbirlerin alınmasını ve son olarak Türkiye nin üniter devlet yapısını, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesini muhafaza ederek, bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına alan yasal düzenlemelerde bulunmayı arzu etmektedir. Fakat 29 Mart 2009 yerel seçimlerinin sonuçları, bu politikanın arzu edilen sonucu vermediğini göstermektedir. 2 Askeri yetkililer, PKK nın zayıflatılması durumunda, Kürtlerin, federasyon ve/veya bağımsızlık taleplerinden vazgeçeceğini düşünmektedir. O nedenle öncelik güvenlik tedbirlerin gündeme alınmasını ve son olarak siyasal hakların konuşulması taraftarıdır.

6 Sayfa6 Bu durumda, devlet, Kürt halkının kendisini mağdur hissetmesini engelleyecek, kendilerini kucaklayan bir politika izlemek zorundadır. Gerçekten devletin temel hedefi, Kürt halkının devlete, topluma ve bu topraklara bağlılığını sağlayacak, kalıcı ve insan temelli politikalar gütmek olmalıdır. Eğer hedefiniz PKK yı bölgede zayıflatmak ise ve bu amaçla politikalar güdülüyorsa, bu politikanın başarı şansı azalmaktadır. Doğu Ergil gibi akademisyenlerin görüşlerine baktığımızda (Ergil, 2009b:16), PKK nın, Kürt halkı tarafından kendi sıkıntılarını ifade edebilecekleri bir mekanizma/oluşum olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Ancak devlet, hem Kürt halkı arasında siyasi çoğulculuğu sağlayacak açılımlarda bulunur, hem halkın kendi kimliğini yaşamasına ve geliştirmesine izin verir, hem de bölgenin kendine has koşullarını dikkate alarak, sosyal ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olursa, o zaman bölge halkının daha radikal çizgiden daha ılımlı çizgiye kaymasına ve gerçek taleplerini daha net ortaya koymasına yardımcı olacaktır. Bu düşünceyi daha açık bir şekilde anlayabilmek için, karar vericilerin ortaya koyduğu görüşlerin incelenmesi ve bu görüşlerin, Kürt ve Türk kökenli aydınlar tarafından ifade edilen talepler ile karşılaştırılması yararlı olacaktır. Karar Vericilerin Görüşleri ve Çözüm Önerileri Genelkurmay Başkanlığı 3 Tablo 2: Genelkurmay Başkanlığı nın Görüşleri ve Çözüm Önerileri Faktörler Türkiye de etnik çatışmanın varlığını 4 Çözüm Yolları Yapısal - Etnik gruplara karşı asimilasyon politikası izlenmemiştir. - Etnik gruplara karşı ayrımcı politikalar izlenmemiştir. - Siyasi merkezli etnik ayrılıkçı hareket bulunmaktadır. Siyasi - Devletin üniter devlet ve ulus-devlet yapıları tartışılamaz. Kültürel - Birey, toplumsal kimliğini üst/ortak bir kimlik olarak benimseyecek, bireysel kültürel kimliğini ise ikincil kimlik olarak ifade edecektir. - Bireysel temelde temel hak ve özgürlüklerini geliştirmelerine imkân tanınmalı. Sosyal - Halkın sosyal koşulları iyileştirilmeli. Ekonomik - GAP eylem planı hayata geçirilmeli. Askeri - Devam etmeli. ret eden Genelkurmay Başkanlığı na göre, DTP ile PKK nın iddia gibi, 1923 yılından bu yana Kürt vatandaşlarına karşı uygulanmış herhangi bir 3 Görüşleri için bakınız: Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök ün Harp Akademileri Açılış Töreninde yaptıkları konuşma (3 Ekim 2005) ve Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Açık Konuşması (28 Haziran 2005), (Erişim tarihi: 2 Haziran 2008); Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ un Kara Harp Okulunun eğitim döneminin açılış töreninde yaptığı açıklama, 25 Eylül 2006; Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ un, Yıllık Değerlendirme Konuşması (Harp Akademileri Komutanlığı), 14 Nisan Genelkurmay Başkanlığı na göre, etnik çatışmanın olabilmesi için, gruplar arası büyük kültürel farklılıklar, bürokratik kuruluşlarda ve sosyal yapılanmalarda bölünmeler, siyasal haklarda eşitsizlikler ve ülkenin ana konularında farklı görüşler olmalıdır. Ancak Türkiye de böyle bir durum yoktur.

7 Sayfa7 ayrımcılık bulunmamaktadır. Aksine Türkiye deki farklı etnik gruplar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşimler, mevcut farklılıkları ortadan kaldırırken, ortak paydaları arttırmıştır. Hatta anayasada, vatandaşların siyasi hak ve yükümlülükleri, etnik temele göre düzenlenmemiştir ve bürokratik kurumlarda, uygulamalarında, etnik temele göre bir ayrımcılık anlayışı benimsememiştir. Aksine herkes, etnik köken ve dini inanç ayrımı yapılmaksızın, eşit siyasal ve sosyal hak ve yükümlülüklere sahiptir. Aynı zamanda, devlet içerisinde farklı etnik gruplar arasında ayrık ve homojen yaşam alanları oluşmamış, aksine birçok etnik grup, aynı coğrafi alanda birlikte yaşama imkânı bulmuştur. Son olarak, Genelkurmay Başkanlığı, DTP nin iddia ettiği gibi, devletin inkâr ve asimilasyon politikası izlediğini ret etmektedir. Çünkü devlet hiçbir zaman homojen ulus oluşturma gayreti içerisinde olmamıştır. Genelkurmay Başkanlığı na göre, Güneydoğu Anadolu da yaşanan sorun, PKK terör örgütünün, etnik temelli ayrılıkçı politika izlemesidir ve PKK, Türkiye nin ulus-devlet ve üniter-devlet yapılarını tehdit etmektedir. Bu nedenle, askeri kesim, PKK ile yürütülecek her türlü siyasi diyaloga karşı çıkmaktadır, çünkü devletin terör grupları ile pazarlık yapması söz konusu olamaz. Askeri kesim, Türk kavramını, bütün alt kimlikleri kapsayan ortak üst kimlik olarak görmekte ve bu kavramın diğer etnik grupların kimliğini asimile etmediğini savunmaktadır. DTP nin kimlik siyasetini tehlikeli gelişme olarak değerlendiren Başkanlık, etnik kimliğin siyasallaşmasının, diğer bir ifadeyle toplumsal siyasal kimlik haline getirilmesinin, devlet siyaset ilişkisinin etnik kimlik üzerinden yapılması anlamına gelmektedir ve bu durumda etnik kimlik üst kimlik haline gelirken, Türkiye nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit edecektir. Bu nedenle, askeri kesim, alt kimliklerin, anayasal ve yasal çerçevede, kurucu kimlik olarak tanınmasına ve bu kimliklere kolektif (grup) haklarının verilmesine, mevcut anayasal yapıyı tehdit edeceği gerekçesiyle, şiddetle karşı çıkmaktadır. Yine de bireysel temel hak ve özgürlüklerin alt kimlikler tarafından kullanılmasına açık destek vermektedir. Örneğin, Kürtçenin kurslar yoluyla öğrenilmesine olumlu bakmaktadır (Bila, 2008; Bila, 2007a; Bila, 2007b; Radikal Gazetesi, 5 Nisan 2008). Bölgenin sosyal ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi gerektiğine vurgu yapan ve bu konuda hükümetin somut projeler üretmesini isteyen askeri kesim, PKK ya af konusuna kesinlikle karşı çıkmaktadır. Mevcut yasalarda yapılacak iyileştirmeler sayesinde, teslim olan PKK militanlarına yeni kimlik verilebileceğini ve kendilerine yeni hayat imkânları tanınabileceğini düşünmektedir. Genelkurmay Başkanlığı, Kırklareli, Şırnak-Silopi ve Van gibi yerleşim yerlerinde, Topluma Kazandırma Merkezlerinin kurulmasını önermektedir. Operasyonların durdurulmasına ise, kesin bir dille karşı çıkmaktadır (Hürriyet Gazetesi, 2009:26; Taraf Gazetesi, 6 Haziran 2009:10).

8 Sayfa8 Hükümet 5 Tablo 3: AK Parti Hükümetinin Çözüm Önerileri Faktörler Çözüm Önerileri Yapısal - Etnik ayrımcılık ve asimilasyon politikası uygulanmamaktadır. - Demokratikleşme ve insan hakları ihlalleri mevcuttur. - Bölge sosyo-ekonomik açıdan geri kalmıştır. Siyasi - PKK, terör örgütüdür. Muhatap alınamaz. - Mevcut siyasi düzen tartışma konusu yapılamaz. Ancak anayasal vatandaşlık hakkı getirilebilir. Kültürel - Bireysel temelde herkes temel hak ve özgürlüklere sahip olmalıdır. Ancak bu haklar, grup (kolektif) haklara dönüşmesine izin verilmemeli. Sosyal - Bölge halkının sosyal koşulları düzeltilmeli. - Eğitim, sağlık hizmetleri gibi hizmetler düzeltilmeli. Ekonomik - GAP eylem planı hayata geçirilmeli. - Bölgenin kendine has ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulunmalı. Askeri - PKK zayıflatılması için askeri yöntemler gerekli. AK Parti hükümeti, Genelkurmay Başkanlığı gibi, yapısal anlamda, devletin etnik gruplara karşı asimilasyon ve inkâr politikası uygulamadığını savunmaktadır. Ancak Genelkurmay Başkanlığı nın aksine, sorunun temelinde, demokratikleşme ve insan hakları ihlalleri ile bölgenin sosyo-ekonomik açıdan geri kalmışlığının bulunduğunu belirtmektedir. Bu nedenle hükümet, bir yandan DTP nin savunduğu demokratik özerklik gibi anayasal yapıda yetki paylaşımını öngören bir öneriye sıcak bakmamakta; ancak diğer yandan askeri kesimin aksine, anayasal vatandaşlık kavramını, yeni anayasal düzenlemelere dâhil etmeyi ve Türk kavramını kullanmadan herkesin anayasal anlamda eşitliğini garanti edecek ifadeleri anayasa metnine koymayı planlamaktadır. Hatta hükümet, açıkça Kürt grupları temsilen siyasi partilerin kurulmasına ve siyasi partilerin faaliyetlerinde Kürtçeyi kullanmaların izin verilmesine sıcak bakmaktadır. Siyasi alanda, terör örgütü olarak gördüğü PKK nın devlet kurumları tarafından muhatap alınmasına karşı çıkan yönetim, kültürel alanda, Türkiye deki etnik grupların, bireysel alanda kalmak koşuluyla, kültürel haklarını yaşamasına açıkça destek vermektedir. Ancak bu hakların, grup (kolektif) haklarına dönüşmesine karşı çıkmaktadır. Türkiye vatandaşlığını, üst kimlik ve diğer etnik kimlikleri ise, alt kimlikler olarak algılayan hükümet, herkesin, anadilde konuşmasına, Kürtçe şarkıların söylenmesine, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin 5 Hükümetin görüşleri, Başbakan Erdoğan ın parti grup toplantılarında yaptığı konuşmalar ile gazetelerde çıkan haberlerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Yine de detaylı bilgi için bakınız Efegil, 2008:53-74;

9 Sayfa9 yakınlarıyla Kürtçe konuşmasına, özel kurslarda Kürtçe eğitimin serbest bırakılmasına, TRT- Şeş in kurulmasına, Güneydoğu daki köylere Kürtçe isimlerinin geri verilmesine, belediyelerde Kürtçenin hizmet dili olarak kullanılmasına, Kürtçenin seçmeli ders olarak okutulmasına, özel TV lerde Kürtçe yayının yapılmasına, devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunların sergilenmesine, Kürtçe bilen sağlık memuru, din görevlileri ile valilerin, bölgeye atanmasına, camilerde Kürtçe vaazların verilmesine ve devlet üniversitelerinde Kürdoloji Araştırma Merkezlerinin kurulmasına açık destek vermektedir. Zaten bu adımların bir kısmını hayata geçirmiştir. Sosyal alanda ise, bölge halkının eğitim, sağlık ve diğer sosyal koşullarının düzeltilmesi için girişimlerde bulunmaktadır. GAP eylem planını hayata geçirmeyi planlayan hükümet, bölgenin kendisine has ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulmayı hedeflemektedir. Askeri yöntemlerden şimdilik vazgeçilmesine sıcak bakmayan hükümet, PKK nın zayıflatılması konusunda, askeri yöntemlerin gerekliliğini düşünmektedir. PKKnın silahsızlandırılması söylemlerini destekleyen hükümet, yine de genel af konusuna sıcak bakmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi 6 Tablo 4: Cumhuriyet Halk Partisi nin Çözüm Önerileri Faktörler Çözüm Önerileri Yapısal - Türkiye de etnik ayrımcılık söz konusu değildir. - İnsan hakları ihlalleri bulunmaktadır. O nedenle Kürt sorunu, bir demokrasi ve kalkınma sorunudur. Siyasi - Etnik kimliğini ifade etmek, ulusal bütünlüğe tehdit oluşturmaz. - Üniter yapı ve ulus-devlet yapısı tartışılamaz. - Mevcut düzenin tartışılmasına ve değiştirilmesine karşı. - Teröre ödün verilemez. Kültürel - Bireysel, kültürel haklarına en geniş anlamda sahip çıkılmalıdır. - Kolektif haklar veya Kürtçeyi resmi dil olarak ifade etmek, ayrıştırıcı çözüm teklifidir. Kabul edilemez. Sosyal - Bölge halkının sosyal koşulları düzeltilmeli. Ekonomik - Yerel ekonomik koşulları dikkate alan bölgesel ekonomik kalkınma sağlanmadan ve bölgede sosyal devlet ayağa kaldırılmalı. İşsizlik, yoksullaşma ve eşitsizlik gibi toplumsal yaraya dönüşmüş olan sorunlara kalıcı çözüm bulunamaz. Askeri - PKK nın zayıflatılması için gerekli. - Af, ancak terörün gündemden düşmesi sonrası gündeme gelebilir. Mevcut yasal düzenlemelerde düzeltme olabilir. 6 Görüşleri için bakınız: CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu nun Van TV de yaptığı konuşma, 28 Ekim 2008, CHP, Kürt Sorununa Çözüm, Ayrıştırıcı değil, kaynaştırıcı nitelikte olmalıdır, Raporlar, 1 Haziran 2009, CHP nin Doğu ve Güneydoğu Raporu (Ocak 1999), 19 Ocak (Erişim Tarihi: 3 Haziran 2009).

10 Sayfa10 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı gibi, Türkiye de etnik ayrımcılığın söz konusu olmadığını ve tüm etnik grupların eşit haklara sahip bulunduğunu savunmaktadır. Çünkü devletin yapısı, etnik kökene dayalı değildir. Ancak hükümet gibi, CHP de, Kürt sorununun temelinde, demokrasi ihlallerini ve bölgedeki sosyo-ekonomik sıkıntıları görmekte; askeri kesim gibi, sorunu güvenlik temelli sorun olarak algılamamaktadır. Bu nedenle, CHP ye göre, Kürt sorunu, bir demokrasi ve kalkınma sorunudur. Bu sorunun ortaya çıkmasına neden olan faktörleri de şu şekilde sıralamaktadır: Yasakçı hukuk anlayışı, sosyal devlet politikalarına karşı duyarsızlık, iç güvenlik uygulamalarındaki yetersizlikler, bölgedeki feodal yapı, yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik, keyfi güvenlik uygulamaları, can güvenliği yetersizliği, insan hakları ihlalleri ve zorunlu köy boşaltmaları gibi. Bu faktörler, bölgede, terör ve şiddet eylemlerini sürekli beslemektedir. Mevcut anayasal düzenin tartışılmasına karşı çıkan CHP, hoşgörü, demokrasi, kültürel çoğulculuk, eşitlik ve bölgesel kalkınma politikaları ile sorunun çözülebileceğini düşünmektedir. Siyasal alanda, CHP, hükümet ile benzer görüşlere sahiptir. Etnik kimliği ifade etmenin, ulusal bütünlüğü zedelemeyeceğini savunan CHP, yine de etnik kimlik üzerinden ülkenin üniter yapısı ile ulus-devlet özelliğinin tartışılmasına açıkça karşı çıkmaktadır. Ancak yerel yönetimlere daha fazla yetki devredilmesinin ve çoğulcu yerel demokrasinin, üniter yapıyı zedelemeyeceğini düşünmektedir. Devletin, etnik kimliklere karşı baskıcı politikalar izleyemeyeceğini belirten CHP, aynı zamanda etnik gruplarında, siyasal kimlik arayışında olmalarını doğru bulmamaktadır. Sonuçta, CHP, etnik duyarlılıkları dikkate alan demokratik çözüm anlayışı taraftarıdır. Kültürel alanda, CHP, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı ile benzer görüşleri savunmaktadır. Herkesin kendi anadilini özgürce kullanmasını, kültürel diyalogun bir parçası olarak gören CHP, resmi dili ise, siyasal birliğin aracı olarak nitelendirmektedir. Bu nedenle, Kürtlerin, kurucu ortak olarak anayasada ifade edilmesini ve Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesini ret etmektedir. Çünkü kolektif haklar talep etmek veya Kürtçeyi resmi dil olarak ifade etmek, ayrıştırıcı çözüm teklifi olarak görülmekte ve bu anlayış açıkça kabul edilemez bulunmaktadır. Devletin, sadece resmi dil öğretmesinin ve çocuklara da resmi dilde eğitim ve hizmet vermesinin gerekliliğine vurgu yapan CHP, kamu hizmetlerinin de, resmi dilde yapılması taraftarıdır. Ancak etnik gruplara, bireysel temelde kültürel haklarının en geniş anlamda verilmesine destek vermektedir. Bu bağlamda, CHP, şu adımların atılmasına onay vermektedir: Anadilin serbestçe kullanımı, TV ve radyo yayınlarının yapılması, etnik grupların kendi kültürlerini serbestçe araştırması ve geliştirmesi, kendi anadilinde kitap basması, dergi çıkarması, Kürtçe dili üzerine enstitülerin açılması ve mahkemelerde Kürtçenin serbestçe kullanılması.

11 Sayfa11 Sosyal alanda, CHP, bölgenin sosyal koşullarının acilen düzeltilmesini önermektedir. Bu bağlamda, boşaltılan köy ve mezralara geri dönüşlerin teşvik edilmesini, bölgedeki feodal yapının ortadan kaldırılmasını ve koruculuk sistemine son verilmesini talep etmektedir. Ekonomik alana ilişkin olarak, CHP, yerel ekonomik koşulları dikkate alan bölgesel ekonomik kalkınma sağlanmadan ve bölgede sosyal devlet anlayışı yeniden hâkim kılınmadan, soruna kalıcı çözüm bulunacağına inanmamaktadır. Bölgenin kalkınması için, devletin, pozitif ayrımcılık yapmasını öneren CHP, özel girişimcilere teşvik verilmesini, GAP projelerinin hayata geçirilmesi için girişimlerin hızlandırılmasını istemektedir. PKK yı terör örgütü olarak gören CHP, muhatap alınmasına karşı çıkmakta ve PKK nın zayıflatılması için askeri operasyonların gerekliliğine inanmaktadır. PKK militanlarına genel affın çıkarılmasına onay vermeyen CHP, mevcut yasalarda iyileştirme yapılmasına itiraz etmemektedir. Demokratik Toplum Partisi 7 Tablo 5: DTP nin Çözüm Önerileri Faktörler Çözüm Önerileri Yapısal - Kürt varlığının inkârı ve asimilasyon politikası. Siyasi - Muhatap, PKK lideri Abdullah Öcalan dır. - Etnisiteye dayalı özerklik. - Kürtlere self-determinasyon hakkı verilmeli. - Etnik yapıya dayalı siyasi partiler kurulmalı. Kültürel - Kürtçe resmi dil olmalı. - Kolektif kültürel haklar tanınmalı. Sosyal - Bölgenin sosyal koşulları düzeltilmeli. Ekonomik - Bölge halkının ekonomik koşulları, kendine özgü şartları dikkate alınarak, düzeltilmeli. Askeri - Karşılıklı olarak silahlar susturulmalı ve siyasi görüşmelere geçilmeli. - Genel af getirilsin. - PKK güçleri af edilsin, sosyal ve siyasi ortama katılımları sağlanmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. - PKK siyasallaşmasına olanak sağlanmalı. DTP, PKK ve radikal görüşlere sahip Kürt gruplara 8 göre, devlet kurumlarının aksine, sorunun temelinde, Kürt varlığının inkârı ve asimilasyon politikası yatmaktadır. Bu nedenle, yıllardır 7 Benzerliklerden ötürü, DTP ye, PKK nın görüşleri ve radikal Kürt kökenli aydınların düşünceleri de dâhil edilmiştir. Görüşleri için bakınız: (International Herald Tribune, 8 Aralık 2004; International Herald Tribune, 20 Mayıs 2008). DTP Parti Tüzüğü ve Programı için bakınız: 8 İbrahim Güçlü, Ümit Fırat, Tarık Ziya Ekinci, Recep Maraşlı, Şükrü Gülmüş, Berivan Aymaz, Kemal Burkay ve Osman Kavala gibi isimler sayılabilir.

12 Sayfa12 mağdur bırakılan Kürtlere anayasal anlamda self-determinasyon hakkının verilmesi ve Kürtler ile Türklerin anayasada kurucu ortak olarak zikredilmesi talep edilmektedir. Güneydoğu da demokratik özerk Kürdistan ın kurulmasını öneren DTP, her ne kadar ayrı devlet, ayrı vatan anlayışlarının olmadığını belirtse de, yine de etnisiteye dayalı özerklik talep etmektedir (Tuğluk, 2009:18). PKK yı, Kürtlerin temsilcisi olarak gören ve Filistin Kurtuluş Örgütü gibi özgürlük hareketi ve Mandela nın partisi gibi betimleyen DTP, sorunun çözümü konusunda, PKK lideri Abdullah Öcalan ın muhatap alınmasını önermekte ve sorunun yapısal çözümü konusunda, İskoçya, Kosova ve Irak taki mevcut anayasal yapıyı örnek göstermektedir. Etnik yapıya dayalı siyasi partilerin kurulmasını teklif eden DTP, görüldüğü gibi, sorunun çözümü konusunda ağırlığı anayasal ve yapısal faktörlere vermektedir. Bu anlayış içerisinde, kültürel alanda, DTP, Kürtçenin ikinci resmi dil olarak kabul edilmesini ve Kürtlere kolektif kültürel hakların tanınmasını istemektedir. Kültürel alanda, DTP nin diğer talepleri şunlardır: Kürtçe (seçmeli olsa da) eğitimde okutulmalı, çok dilli belediyecilik kabul edilmeli, yerel yönetimlere özerklik tanınmalı, Kürtçe basın yayın ve örgütlenme özgürlüğü verilmeli. Bölgedeki sosyal koşulların acilen düzeltilmesi taraftarı olan DTP, bu bağlamda, köye geri dönüşlere olanak sağlanılmasını ve koruculuk sisteminin kaldırılmasını talep etmektedir. Bölgenin koşullarını dikkate alan ekonomik politikaların uygulanması gerektiğini belirten DTPliler, PKK ya genel affın getirilmesini ve PKK ya siyasallaşması konusunda olanakların sağlanmasını istemektedir. Askeri operasyonların ve PKK saldırılarının karşılıklı olarak durdurulmasını talep eden DTP, PKK militanlarına, genel af kapsamında, sosyal ve siyasi ortama katılmaları konusunda kolaylıkların getirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Mevcut yasalarda yapılacak düzenlemelerin, PKK nın silahsızlandırılmasına katkı yapmayacağını düşünmektedir (Milliyet Gazetesi, 13 Mayıs 2009:15; Cemal, 2009:17; Düzel, 2009:11). Devlet Dışı Aktörler: Ilımlı Kürt 9 ve Türk 10 Kökenli Aydınlar 11 Tablo 6: Ilımlı Kürt ve Türk Kökenli Aydınların Çözüm Önerileri Faktörler Çözüm Önerileri Yapısal - Bölgedeki sosyo-ekonomik geri kalmışlık ve bireysel kültürel hakların kısıtlanması. - Liberal Kürt aydınlara göre, inkâr ve asimilasyon politikası Bu kişiler arasında, Sertaç Bucak, Şerafettin Elçi, Haşim Haşimi, Sezgin Tanrıkulu ve Nurettin Yılmaz gibi isimler bulunmaktadır. 10 Bu kişiler arasında, Halil Berktay, Can Paker, Ayşe Buğra, Fuat Keyman ve Baskın Oran gibi isimler bulunmaktadır. 11 Bu bölümde, TESEV in hazırladığı Kürt raporu ve Radikal, Zaman gibi gazetelerde çıkan haberler esas alınmıştır (TESEV, Aralık 2008:1-40). 12 Abant ta düzenlenen toplantıda görüşlerini açıklayan gazetesi Cengiz Çandar, Türkiye Cumhuriyeti nin Kürtlerle Türklerin ortak devleti haline gelecek dönüşümün sağlanmasını önermiştir. Türkler ile Kürtlerin kurucu ulus olarak tanınmasını öneren Çandar, Kürtlere selfdeterminasyon hakkının verilmesini istemiştir. Aynı toplantıda konuşan Kürt kökenli aydınlar şu görüşleri gündeme getirdiler: Türk yöneticileri, otoriter milliyetçilik anlayışından uzaklaşmalı, coğrafi anlamda federal bir yapı oluşturulmalı ve asimilasyon politikasından vazgeçilmeli. Kürt aydınlar, PKK yı sorunun bir sonucu olarak görmektedirler. Abant toplantısı hakkında detaylı bilgi için bakınız:

13 Sayfa13 Siyasi - Anayasal vatandaşlık kavramı kabul edilmeli. - Kürtlerin siyasi parti kurmalarına izin verilmeli. Kültürel - Bireysel temelde kültürel haklar tanınmalı. - Yerel özerklik tanınmalı. Yerel yönetimlere yetki devredilmeli. Sosyal - Bölge halkının sosyal koşulları iyileştirilmeli. Ekonomik - Bölgesel kalkınma sağlanmalı. Askeri - Operasyonlar durdurulmalı. - PKK saldırılarına son vermeli. - PKK silahlarını bırakmalı. Genel siyasi af gerekli. Aydınlara göre, Kürt sorunu, etnik temelli kültürel, hukuki, siyasal, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutları olan bir sorundur. Kürt aydınlar ile Türk aydınların bir kısmı, devletin inkâr politikası güttüğünü ve Kürtleri asimile etmek istediğini belirtse de, Türk ve Kürt aydınların bir kısmı da, sorunu, insan hakları ihlali, fakirlik ve geri kalmışlıktan kaynaklanan sosyo-ekonomik bir sorun olarak tanımlamaktadır. Ancak aydınlar, DTP ve PKK gibi, demokratik özerklik gibi bir talebi dile getirmemektedir. Yine de aydınlar, yerel yönetimlere mali ve idari özerklik tanınmasını teklif etmektedir. Fakat siyasi alanda, aydınlar, anayasada, herhangi bir ideolojiye, etnik/dini/mezhepsel/dilsel kimliğe dayanmayan, Türkiye nin çok kültürlü yapısını gözeten bir vatandaşlık tanımının yapılmasını talep etmektedir. Kürtlerin siyasi alanda örgütlenmelerine engel oluşturan dil yasağının kaldırılmasını öneren aydınlar, bu sayede Kürt siyasal hayatında çoğulcu bir ortamın oluşturulmasını arzu etmektedir. Bu nedenle, seçim barajının düşürülmesi istenmektedir. Kültürel alanda, aydınlar, şu adımların atılmasını önermektedir: Bölgedeki kamu hizmetlerinde Kürtçe kullanılabilmeli, anadilde eğitim verilebilmeli, medyada nefret uyandıran ifadelerin kullanılması yasaklanmalı, ders kitaplarında, Kürtlere yönelik yanlış ifadeler kaldırılmalı, Üniversitelerde Kürdoloji Enstitüleri kurulmalı, bölgede görev alacak kamu personeli, Kürtçe bilmeli, halkın bireysel temel hak ve özgürlükleri, anayasal güvence altına alınmalı, Kürtçe özel kurslar açılmalı, Kürtçe radyo ve televizyon yayınına izin verilmeli, yer isimleri yeniden değiştirilmeli, Camilerde Kürtçe vaaz verilmeli ve mahkemelerde Kürtçe tercüman kullanımına olanak sağlanmalı. Ekonomik alanda, aydınlar, GAP projesinin, bölgenin ihtiyaçlarına göre yeniden planlanmasını talep etmektedir. Bu bağlamda, yeni plan, yoksulluk, adaletsiz toprak dağılımı, zorunlu göç, koruculuğun kaldırılması, mevsimlik göç ve köye geri dönüş projesi gibi konuları içermelidir. Bölgeye yönelik özel teşvik sisteminin uygulanmasını savunan aydınlar, altyapı projelerine ağırlık verilmesini, turizmin geliştirilmesini, tarım ve hayvancılığın yeniden canlandırılmasını ve İran, Irak, Suriye ve Ermenistan ile sınır ticaretinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep etmektedir. Sosyal alanda ise, aydınlar, yoksullukla mücadele edilmesini, eğitim hizmetlerinin geliştirilmesini, yoksul ve eğitimsiz çocuklara yönelik programların hazırlanmasını, kadınlara yönelik projelerin ortaya konulmasını, koruculuk sisteminin kaldırılmasını, köye geri

14 Sayfa14 dönüşlerin teşvik edilmesini ve zorunlu göç mağdurlarına yönelik pozitif ayrımcılığın izlenmesini önermektedir. PKK konusunda ise, aydınlar, PKKnın saldırılarını ve askeri güçlerinde operasyonlarını durdurmasını istemektedir. PKK militanlarının silahlarını bırakmalarının teşvik edilmesini ve eski PKK militanlarının toplumda yeniden yer edinmelerine yardımcı olunmasını talep eden aydınlar, bu politikaların, genel af kavramı kapsamında, pişman olmalarına bağlı olarak yürütülmemesini önermektedir. Sonuç Tablo 7: Devlet birimlerinin soruna yaklaşımlarının karşılaştırmalı analizi Faktörler Genelkurmay Hükümet CHP Yapısal -Etnik gruplara karşı asimilasyon politikası izlenmemiştir. -Etnik gruplara karşı ayrımcı politikalar izlenmemiştir. -Siyasi merkezli etnik ayrılıkçı hareket bulunmaktadır. -Etnik ayrımcılık ve asimilasyon politikası uygulanmamaktadır. -Demokratikleşme ve insan hakları ihlalleri mevcuttur. -Bölge sosyo-ekonomik açıdan geri kalmıştır. -Türkiye de etnik ayrımcılık söz konusu değildir. -İnsan hakları ihlalleri bulunmaktadır. O nedenle Kürt sorunu, bir demokrasi ve kalkınma sorunudur. Siyasi -Devletin üniter devlet ve ulus-devlet yapıları tartışılamaz. -PKK, terör örgütüdür. Muhatap alınamaz. -Mevcut siyasi düzen tartışma konusu yapılamaz. Ancak anayasal vatandaşlık hakkı getirilebilir. -Etnik kimliğini ifade etmek, ulusal bütünlüğe tehdit oluşturmaz. -Üniter yapı ve ulus-devlet yapısı tartışılamaz. -Mevcut düzenin tartışılmasına ve değiştirilmesine karşı. -Teröre ödün verilemez. Kültürel -Birey, toplumsal kimliğini üst/ortak bir kimlik olarak benimseyecek, bireysel kültürel kimliğini ise ikincil kimlik olarak ifade edecektir. -Bireysel temelde temel hak ve özgürlüklerini geliştirmelerine imkân tanınmalı. -Bireysel temelde herkes temel hak ve özgürlüklere sahip olmalıdır. Ancak bu haklar, grup (kolektif) haklara dönüşmesine izin verilmemeli. -Bireysel, kültürel haklarına en geniş anlamda sahip çıkılmalıdır. -Kolektif haklar veya Kürtçeyi resmi dil olarak ifade etmek, ayrıştırıcı çözüm teklifidir. Kabul edilemez. Sosyal -Halkın sosyal koşulları iyileştirilmeli. -Bölge halkının sosyal koşulları düzeltilmeli. -Eğitim, sağlık hizmetleri gibi hizmetler düzeltilmeli. -Bölge halkının sosyal koşulları düzeltilmeli. Ekonomik -GAP eylem planı hayata geçirilmeli. -GAP eylem planı hayata geçirilmeli. -Yerel ekonomik koşulları dikkate alan bölgesel ekonomik kalkınma

15 Sayfa15 -Bölgenin kendine has ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm bulunmalı. Askeri -Devam etmeli. -PKK zayıflatılması için askeri yöntemler gerekli. sağlanmadan ve bölgede sosyal devlet ayağa kaldırılmalı. İşsizlik, yoksullaşma ve eşitsizlik gibi toplumsal yaraya dönüşmüş olan sorunlara kalıcı çözüm bulunamaz. -PKK nın zayıflatılması için gerekli. -Af, ancak terörün gündemden düşmesi sonrası gündeme gelebilir. Mevcut yasal düzenlemelerde düzeltme olabilir. Cumhurbaşkanı Gül ün ifade ettiği gibi, devlet birimleri arasında, Kürt sorununun çözümü konusunda, genel anlamda bir görüş birliği görülmektedir. Genelkurmay Başkanlığı, Hükümet ve CHP, Kürtlere karşı inkâr ve asimilasyon politikasının izlediğini ret etmektedir. Ancak Genelkurmay Başkanlığı nın aksine, hükümet ve CHP, sorunun temelinde, sosyo-ekonomik geri kalmışlık ile insan hakları ihlalini görmektedir. Anayasal vatandaşlık konusunda, Genelkurmay Başkanlığı açıkça karşı görüş belirtmese de, hükümet ve CHP, bu konuda, anayasal düzenlemelere gidilmesi taraftarıdır. Türkiye nin üniter-devlet ve ulus-devlet yapısı hakkında tartışma yapılmasına şiddetle karşı çıkan her üç kurum, bireysel temelde kültürel hakların her kesime tanınmasını desteklemekte, bölgedeki ekonomik ve sosyal koşulların acilen düzeltilmesi gerektiğini belirtmektedir. PKK ya genel affın getirilmesine karşı çıkan bu kurumlar, askeri yöntemlerin halen daha gerekli olduğunu savunmaktadır. Tablo 8: DTP ile Devlet Birimleri Arasındaki Görüşlerin Karşılaştırmalı Analizi Faktörler Devlet Birimleri DTP Yapısal Siyasi Kültürel Sosyal Ekonomik Askeri -Kürt varlığının inkârı ve asimilasyon politikası yoktur. -İnsan hakları ihlali ve sosyoekonomik koşullarda geri kalmışlık. -Mevcut üniter-devlet ve ulusdevlet yapısı tartışılamaz. -Anayasal vatandaşlık kavramı kabul edilebilir. -bireysel temelde kültürel haklar tanınmalı. -Bölgenin sosyal koşulları düzeltilmeli. -Bölgenin ekonomik koşulları iyileştirilmeli. -Genel af mümkün değil. -Mevcut yasalar iyileştirilebilir. -Kürt varlığının inkârı ve asimilasyon politikası. -Muhatap, PKK lideri Abdullah Öcalan dır. -Etnisiteye dayalı özerklik. -Kürtlere self-determinasyon hakkı verilmeli. -Etnik yapıya dayalı siyasi partiler kurulmalı. -Kürtçe resmi dil olmalı. -Kolektif kültürel haklar tanınmalı. -Bölgenin sosyal koşulları düzeltilmeli. -Bölge halkının ekonomik koşulları, kendine özgü şartları dikkate alınarak, düzeltilmeli. -Karşılıklı olarak silahlar susturulmalı ve siyasi görüşmelere geçilmeli. -Genel af getirilsin.

16 Sayfa16 -PKK güçleri af edilsin, sosyal ve siyasi ortama katılımları sağlanmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. -PKK siyasallaşmasına olanak sağlanmalı. Devlet birimleri ile DTP arasında, sorunun yapısal, siyasi ve kültürel faktörleri ile PKK ya af konusunda derin görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Devlet birimleri, DTP nin aksine, asimilasyon ve inkâr politikasını ret ederken, demokratik özerklik ve kolektif kültürel haklar gibi kavramları benimsememektedir. Bu konuların dışında, PKK yı, Kürt Kurtuluş Hareketi olarak nitelendiren DTP de, PKK militanlarına genel af talep etmekte, PKK nın siyasallaşması için gerekli koşulların oluşturulmasını önermektedir. Bu taleplere de, devlet birimleri kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması konularında, her iki kesimde benzer görüşleri savunmaktadır. Bireysel temelde atılacak kültürel adımlara da destek vermektedirler. Tablo 9: DTP, Devlet Birimleri ve Aydınlar Arasındaki Görüşlerin Karşılaştırmalı Analizi Faktörler Devlet Birimleri DTP Aydınlar Yapısal -Kürt varlığının inkârı ve asimilasyon politikası yoktur. -İnsan hakları ihlali ve sosyo-ekonomik koşullarda geri kalmışlık. -Kürt varlığının inkârı ve asimilasyon politikası. -Bölgedeki sosyo-ekonomik geri kalmışlık ve bireysel kültürel hakların kısıtlanması. -Liberal Kürt aydınlara göre, inkâr ve asimilasyon politikası. Siyasi -Mevcut üniter-devlet ve ulus-devlet yapısı tartışılamaz. -Anayasal vatandaşlık kavramı kabul edilebilir. -Muhatap, PKK lideri Abdullah Öcalan dır. -Etnisiteye dayalı özerklik. -Kürtlere selfdeterminasyon hakkı verilmeli. -Etnik yapıya dayalı siyasi partiler kurulmalı. -Anayasal vatandaşlık kavramı kabul edilmeli. -Kürtlerin siyasi parti kurmalarına izin verilmeli. Kültürel -bireysel temelde kültürel haklar tanınmalı. -Kürtçe resmi dil olmalı. -Kolektif kültürel haklar tanınmalı. -Bireysel temelde kültürel haklar tanınmalı. -Yerel özerklik tanınmalı. Yerel yönetimlere yetki devredilmeli. Sosyal -Bölgenin sosyal koşulları düzeltilmeli. -Bölgenin sosyal koşulları düzeltilmeli. -Bölge halkının sosyal koşulları iyileştirilmeli. Ekonomik -Bölgenin ekonomik koşulları iyileştirilmeli. -Bölge halkının ekonomik koşulları, kendine özgü şartları dikkate alınarak, düzeltilmeli. -Bölgesel kalkınma sağlanmalı. Askeri -Genel af mümkün değil. -Mevcut yasalar iyileştirilebilir. -Karşılıklı olarak silahlar susturulmalı ve siyasi görüşmelere geçilmeli. -Genel af getirilsin. -Operasyonlar durdurulmalı. -PKK saldırılarına son vermeli. -PKK silahlarını bırakmalı. Genel siyasi af gerekli.

17 Sayfa17 -PKK güçleri af edilsin, sosyal ve siyasi ortama katılımları sağlanmalı, gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. -PKK siyasallaşmasına olanak sağlanmalı. Devlet birimleri hariç, DTP ile aydınlar açısından, sorunun temelinde, devletin Kürt varlığını inkâr ve asimilasyon politikası yatmaktadır. Yalnız her üç aktörde, insan hakları ihlalleri ile sosyo-ekonomik geri kalmışlığında soruna olumsuz yönde etki ettiğini kabul etmektedir. Ancak DTP nin aksine, devlet birimleri ile aydınlar, özerklik ve self-determinasyon hakkının tanınmasına karşı çıkmaktadır. Aynı zamanda, devlet birimleri ile aydınlar, bireysel kültürel hakların anayasal güvence altına alınmasını ve anayasal vatandaşlık kavramının benimsenmesini istemektedirler. Taraflar, sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi konusunda benzer görüşleri savunmaktadır. Yalnız PKK konusunda, her üç kesimde, birbirinden farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Devlet birimleri, genel affa karşıdır. DTP, lider kadrosu dâhil, her PKK militanına genel affın getirilmesi taraftarıdır. Aydınlar ise, genel affı gerekli görürken, liderlerin af kapsamına alınmasına destek vermemektedir. Tablo 10: Devletin atması gereken adımlar Faktörler Yapısal Siyasi Kültürel Ekonomik Sosyal Askeri Çözüm Önerileri -İnkâr ve asimilasyon politikası. -Bölgenin sosyo-ekonomik geri kalmışlığı ve insan hakları ihlalleri mevcuttur. -Kürt hayatında siyasal çoğulculuk sağlanmalı. -Anayasal vatandaşlık kavramı kabul edilmeli. -Bireysel kültürel haklar, anayasal güvence altına alınmalıdır. -Bölgenin özel koşulları dikkate alınarak, yeni kalkınma programları hazırlanmalı. -Bölgenin sosyal yapısı iyileştirilmeli. -Çatışma ortamına son verilmeli. -PKK liderleri hariç, diğer militanlara af çıkarılabilir. Topluma kazandırmak için gerekli sosyal, ekonomik koşullar düzeltilmeli. Sonuçta, hükümet, Kürt sorununun çözümü konusunda, Kürt halkının kendisini mağdur hisseden yaklaşımını, bölgenin sosyo-ekonomik geri kalmışlığını ve insan hakları ihlallerini dikkate alan politikalar üretmek zorundadır. Sadece PKK yı zayıflatacak ve DTP yi siyasi alanda etkisiz hale getirecek politikalar izlemekten vazgeçmelidir. Aksine Kürt siyasal hayatında çoğulculuğu sağlayarak, DTP ile PKK nın tüm Kürt halkını temsil etmediğini göstermek zorundadır. Ancak bu sayede DTP nin ayrımcı emeller güden politikalarının yumuşatılması konusunda rasyonel adımlar atmış olacaktır.

18 Sayfa18 Bu amaçla, hükümet, anayasal vatandaşlık kavramını benimseyerek, bireysel temelde insan haklarını güvence altına alan yeni bir anayasa oluşturmak zorundadır. Bireysel kültürel hakların tanınması, Kürt varlığının ve kimliğinin geliştirilmesi yönünde atılacak en rasyonel adımı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, aydınların önerdiği, CHP ile hükümetin atmayı düşündüğü siyasal ve kültürel tedbirler, bir an önce hayata geçirilmelidir. Eş zamanlı olarak, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı, eş zamanlı olarak, kendine has koşulları dikkate alınarak çözüme kavuşturulmalıdır. Genel af konusunda, aydınların görüşlerine itibar edilmesi gerekmekte ve silahlarını bırakması muhtemel militanların, normal yaşam koşullarına uyum sağlayabilmeleri için ciddi adımların atılması gerekmektedir. PKK nın silahsızlandırılmadığı durumlarda, sorunu tümüyle çözmek mümkün görünmemektedir. Kaynakça Kürt meselesinin çözümüne ilişkin iyi niyetli çabalar var, Zaman Gazetesi, 28 Mayıs 2009, 19. Arar bulur yok ederim, Hürriyet Gazetesi, 4 Haziran 2009, 26. Başbuğ Paşa nın kırmızı çizgileri, Taraf Gazetesi, 6 Haziran 2009, 10. Büyükanıt: Etnik Kimlik İlk Adım, Radikal Gazetesi, 5 Nisan Call for a Peaceful Settlement of the Kurdish Question in Turkey, International Herald Tribune, 20 Mayıs Gelin yeni bir sayfa açalım, Taraf Gazetesi, 30 Mayıs 2009, 11. Kürt sorunu için tarihi çağrı, Zaman Gazetesi, 18 Mayıs 2009, 12. Türk, Kürt sorunu için Kosova Modeli önerdi, Milliyet Gazetesi, 13 Mayıs 2009, 15. What do the Kurds Want in Turkey, International Herald Tribune, 8 Aralık ATAMAN, Muhittin (2002). Leadership Change: Ozal Leadership and Restructuring in Turkish Foreign Policy, Alternatives: Turkish Journal of International Relations, Cilt 1, Sayı 1, Bahar. BİLA, Fikret (2007a). 84. Yılında Cumhuriyetin Kırmızı Çizgisi, Milliyet Gazetesi, 30 Ekim BİLA, Fikret (2007b). Büyükanıt: PKK nın siyasi uzantıları var, Milliyet Gazetesi, 1 Ekim BİLA, Fikret (2008). Org. Başbuğ dan Önemli Mesajlar, Milliyet Gazetesi, 12 Nisan BİNER, Zerrin Özlem (2006). From Terrorist to Repentant: Who is the Victim?, History and Anthropology, Cilt 17, Sayı 4, Aralık, BOZARSLAN, Hamit (2001). Human Rights and the Kurdish Issue in Turkey: , Human Rights Review, Ekim Kasım, BROWN, Michael E. (2001). The causes of internal conflict: an overview, (ed.) Michael E. Brown and others, Nationalism and Ethnic Conflict, Londra: MIT Press. CEMAL, Hasan (2009). Karayılan: PKK artık eski PKK değil, Milliyet Gazetesi, 6 Mayıs 2009, 17. CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu nun Van TV de yaptığı konuşma, 28 Ekim 2008, (Erişim tarihi: 3 Haziran 2009). CHP, CHP nin Doğu ve Güneydoğu Raporu (Ocak 1999), 19 Ocak (Erişim Tarihi: 3 Haziran 2009). CHP, Kürt Sorununa Çözüm, Ayrıştırıcı değil, kaynaştırıcı nitelikte olmalıdır, Raporlar, 1 Haziran 2009, (Erişim tarihi: 3 Haziran 2009). ÇAKMAK, Diren (2009). Terörle Mücadele Konusunda Türk Siyasal Elitleri ile Askeri Kesimin Yaklaşımları, yayınlanmamış makalesi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök ün Harp Akademileri Açılış Töreninde yaptıkları konuşma, 3 Ekim 2005, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2008).

19 Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök ün Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Açık Konuşması, 28 Haziran 2005, (Erişim tarihi: 2 Haziran 2008). DÜZEL, Neşe (2009). Operasyon konferans engellemez, Taraf Gazetesi, 27 Nisan 2009, 11. EFEGİL, Ertan (2008). Turkey s New Approaches toward the PKK, Iraqi Kurds and Kurdish Question, Insight Turkey, Cilt 10, Sayı 3, ERGİL, Doğu, (2009a). Kürt Gerçeği nasıl sorun oldu?, Taraf Gazetesi, 22 Mart 2009, 16. ERGİL, Doğu, (2009b). PKK hâlâ varlığını nasıl sürdürüyor?, Taraf Gazetesi, 28 Mart 2009, 16. ETE, Hatem (2009). Kürt sorununda devlet ne düşünüyor?, Zaman Gazetesi, 18 Mayıs 2009, 20. EVERA, Stephen Van (2001). Hypotheses on Nationalism and War, (ed.) Michael E. Brown and others, Nationalism and Ethnic Conflict, Londra: MIT Press. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ un, Yıllık Değerlendirme Konuşması (Harp Akademileri Komutanlığı), 14 Nisan HEPER, Metin (2004). Turkey between East and West, Institute of European Studies, Paper , JUNG, Dietrich (1999). Turkey at the Crossroads, Copenhagen Peace Research Institute, Mart. JUNG, Dietrich (2003). The Sevres Syndrome: Turkish Foreign Policy and its Historical Legacies, American Diplomacy, Cilt VIII, Sayı 2. Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ un Kara Harp Okulunun eğitim döneminin açılış töreninde yaptığı açıklama, 25 Eylül 2006, (Erişim Tarihi: 2 Haziran 2008). KEATING, Michael (2001). Nations without states: the accommodation of nationalism in the new state order, (ed.) Michael Keating and John McGarry, Minority Nationalism and the Challenging International Order, Oxford: Oxford University Press. KHOSLA, I.P. (2001). Turkey: The Search for a Role, Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA, Cilt XXV, Sayı 3, Haziran. LAÇİNER, Sedat ve İhsan Bal (2004). The Ideological and Historical Roots of the Kurdish Movements in Turkey: Ethnicity, Demography and Politics, Nationalism and Ethnic Politics, Sayı 10, MOORE, Margaret (2001). Globalization, Cosmopolitanism, and Minority Nationalism, (ed.) Michael Keating and John McGarry, Minority Nationalism and the Challenging International Order, Oxford: Oxford University Press. SOLGUN, Cafer, (2009). Kürt sorununun çözümünde PKK faktörü, Taraf Gazetesi, 26 Mart 2009, 16. ŞAFAK, Erdal, (2009). Sonsuza kadar bekleyemeyiz, Sabah Gazetesi, 25 Mart 2009, 5. TESEV, (Aralık 2008). Kürt Sorununun Çözümüne Dair Bir Yol Haritası: Bölgeden Hükümete Öneriler, İstanbul: TESEV Yayınları. TUĞLUK, Aysel (2009). Kürtleri muhatap almadan olmaz, Taraf Gazetesi, 15 Haziran 2009, YILMAZ, Muzaffer Ercan (2007). Intra-State Conflicts in the Post-Cold War Era, International Journal on World Peace, Cilt XXIV, Sayı 4, Aralık, Sayfa19

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DA R B R YOL HAR TASI: BÖLGEDEN HÜKÜMETE ÖNER LER TESEV YAYINLARI Yay na Haz rlayanlar: Dilek Kurban ve

Detaylı

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - -

içindekiler KÜRT MESELESİ BİR 90 YIL DAHA ASLA! KAVGALARINDAN BARIŞ SOHBETLERİNE Kemal Burkay: - - - - - - - - Genç Barış İnisiyatifi Derneği Adına İmtiyaz Sahibi Emre Akkaş 6 Kemal Burkay: BİR 90 YIL DAHA ASLA! Genel Yayın Yönetmeni Fatih Kafadar Yazı İşleri Müdürü Onur Reha Yıldırım Yayın Kurulu Ahmet Keskin

Detaylı

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006

TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2006 Ankara, Nisan 2007 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (47) Yayına Hazırlayan : Dokümantasyon Merkezi ISBN: 978-975-7217-57-2 Türkiye

Detaylı

PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı

PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı PKK/KCK nın Bağımsızlık Hedefi, Çözüm Süreci ve Kendi Kaderini Tayin Hakkı Vakkas Bilsin Türkiye, 2012 yılı sonunda terör örgütü PKK/KCK nın silah bırakması amacıyla başlatıldığı ilan edilen çözüm süreciyle

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Hasan Duran [Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü] Özet 1946 yılında bağımsızlığını ilan eden Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Detaylı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı

SDE Analiz KCK Örgütlenme Modeli ve Amacı KCK Savunma Güvenlik Programı Koordinatörlüğü İçindekiler: Yönetici Özeti...3 1) GİRİŞ...4 2) KCK NIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ...6 3) KCK NIN KURULUŞ AMACI VE MİSYONU...11 4) KCK NIN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YAPISAL

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1

Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1 Vol:3, No:6, 35-53, December, 2014 Turgut Özal Dönemi Türkiye de Siyasal Liberalizm 1 Naciye Oral* Selami Erdoğan** Özet Liberalizm, tarihsel kökenleri 17.yüzyılın başlarına dek uzanan, özellikle batılı

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI

TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI Türkiye nin Balkanlardaki Yumuşak Güç Perspektifi: TİKA 79 TÜRKİYE NİN BALKANLARDAKİ YUMUŞAK GÜÇ PERSPEKTİFİ: TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KORDİNASYON AJANSI Soner KARAGÜL Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

Kurt Diye Bağırmak: Türklerin Endișeleri Kürt Açılımlarına Engel Olmamalı

Kurt Diye Bağırmak: Türklerin Endișeleri Kürt Açılımlarına Engel Olmamalı Kurt Diye Bağırmak: Türklerin Endișeleri Kürt Açılımlarına Engel Olmamalı Avrupa Raporu N 227 7 Ekim 2013 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502

Detaylı

PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi *

PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi * Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 8 ss.75-89 2007 PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi * İhsan BAL 1 Özet Marksist ideolojiye sahip, etnik ayrımcı ve dini temaları

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki

KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM. Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014. {COM(2013) 700} ekindeki AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 16 Ekim 2013 SWD (2013) 417 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSUNA VE KONSEYE SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 {COM(2013) 700} ekindeki

Detaylı

The Elements Affecting Iran s Foreign Policy Making Process

The Elements Affecting Iran s Foreign Policy Making Process İranlı yöneticiler ve halk, oldukça güçlü ve etkili bir Farisi milliyetçiliğe sahiptir ve Batılı ülkelerin bölge politikalarına müdahalelerine karşı aşırı hassastır. İran ın Dış Politika Yapım Sürecini

Detaylı

Dağdan Đniş PKK Nasıl Silah Bırakır?

Dağdan Đniş PKK Nasıl Silah Bırakır? Dağdan Đniş PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar 1 Tüm hakları saklıdır. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı nın (TESEV) izni olmadan bu yayının hiçbir kısmı

Detaylı

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara,

ÖNSÖZ * 2005 eserinin Önsöz üdür. * Ali Güler, Sevr den Kopenhag a Parçalanan Türkiye, Türk Metal Sendikası TÜRK-AR Yayınları, Ankara, ÖNSÖZ * Sevr den Kopenhag a Parçalanmak Đstenen Türkiye isimli bu çalışma, 2000 yılında iki araştırmamız ve Atatürk ün konuyla ilgili bazı sözlerinden oluşan ve aynı isimle Ocak Yayınları nda basılarak

Detaylı

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt/Volume VII Sayı/Number 1 Nisan/April 2014 Sosyal Bilimler Dergisi/Journal of Social Sciences 1 YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ İÇİNDEKİLER / CONTENTS Bülent Sarper Ağır Etnik Çatışmaların Yayılması ve

Detaylı

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması)

Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları Derneği 1 Đnsan Hakları Derneği Yayınları Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye (Mevzuat Taraması) Đnsan Hakları ve Demokrasi Dizisi

Detaylı

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM Alternatif Politika, Özel Sayı 1, 48-73, Kasım 2010 48 MISIR DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE SİSTEME ETKİSİ Mehmet DALAR * ÖZET ABD gibi küresel güçlerin ve İsrail gibi bölgesel

Detaylı

GERİLİMİNDE DTP. seta. Analiz 22 TEMMUZ DAN 29 MART A SİYASAL PARTİLER ÖRGÜT İLE PARTİ OLMA GERİLİMİNDE DTP HATEM ETE

GERİLİMİNDE DTP. seta. Analiz 22 TEMMUZ DAN 29 MART A SİYASAL PARTİLER ÖRGÜT İLE PARTİ OLMA GERİLİMİNDE DTP HATEM ETE seta. Ö R G Ü T İ L E PA R T İ O L M A Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 0 9 22 TEMMUZ DAN 29 MART A SİYASAL

Detaylı

Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması. Cengiz Çandar

Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması. Cengiz Çandar Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

RAPOR. Zorluklar, Deneyimler ve İki Dilli Eğitim Modeli Önerileri. Türkiye de Anadilde Eğitim Sorunu: www.ukam.org UKAM YAYINLARI ŞUBAT 2013

RAPOR. Zorluklar, Deneyimler ve İki Dilli Eğitim Modeli Önerileri. Türkiye de Anadilde Eğitim Sorunu: www.ukam.org UKAM YAYINLARI ŞUBAT 2013 UKAM YAYINLARI ŞUBAT 2013 RAPOR 1 UKAM YAYINLARI ŞUBAT 2013 Türkiye de Anadilde Eğitim Sorunu: Zorluklar, Deneyimler ve İki Dilli Eğitim Modeli Önerileri YAZARLAR: İlhan Kaya, Hasan Aydın www.ukam.org

Detaylı

İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili

İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 - Güz 2014 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.:17

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

DEMOKRATĠKLEġTĠRME BAĞLAMINDA, AVRUPA BĠRLĠĞĠ NĠN ORTA DOĞU POLĠTĠKASI

DEMOKRATĠKLEġTĠRME BAĞLAMINDA, AVRUPA BĠRLĠĞĠ NĠN ORTA DOĞU POLĠTĠKASI DEMOKRATĠKLEġTĠRME BAĞLAMINDA, AVRUPA BĠRLĠĞĠ NĠN ORTA DOĞU POLĠTĠKASI Ertan EFEGĠL Neziha MUSAOĞLU Özet Avrupa Birliği, kendi güvenliğini sağlamak amacıyla, Orta Doğu ülkelerinin demokratikleştirilmesini

Detaylı