Lütfen kullanma talimatını ilk önce tam olarak okuyunuz! Atmayiniz! Kullanma hatalarindan kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli ini kaybetmektedir!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lütfen kullanma talimatını ilk önce tam olarak okuyunuz! Atmayiniz! Kullanma hatalarindan kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli ini kaybetmektedir!"

Transkript

1 KULLANMA TALIMATI UYDU/ÇANAK ALICISI (A) (B) (C) FTA Slimline FTA CI (Common Interface) Lütfen kullanma talimatını ilk önce tam olarak okuyunuz! Atmayiniz! Kullanma hatalarindan kaynaklanan hasarlarda garanti geçerli ini kaybetmektedir! 1 Giriµ Bir an önce diledi iniz programları izleyebilmeniz için menüyü sizin ihtiyaçlarınıza göre hazırladık. Emnyetli bir flekilde aleti kullanmanız ve bütün kullanma olanaklarından ve isterseniz, programlamayı kullanabilmeniz için, lütfen bu talimatı okuyunuz. Ürünümüz ile size bol zevkler diliyoruz. Baskı: Kullanma talimatı FTA/Common nterface Uydu Alıcısı De iµiklikler mahfuz tutulur Baskı 10/2002, Ωekil 1.0

2 çindekiler 2 Endeks Bölüm çindekiler Sayfa 1 Giriµ Endeks Emniyet ile ilgili önemli bilgiler Alet ve fonksiyonları Telekomant/Uzaktan kumanda aleti Ba lanmıµ aletlerle ba lantılı alıcı Alıcının enstale edilmesi Alıcıyı çalıµtırma Alıcıyı kullanma Açma / kapatma Program seçme Ses ayarı / Sessiz çalıµtırma Radyoyu çalıµtırma ıµitsel modus (Dolby dijital dahil olmak üzere) Timer fonksiyonu Program liste ve bilgileri Program listesi ve seçme meneceri Program rehberi ve programların içeri i ile ilgili bilgiler Programların içeri i ile ilgili ayrıntılı bilgiler Çalıµan programın içeri i ile ilgili bilgiler Esas menüde alıcıyı programlama Genel ayarlar Favori Listesi Ayarlayici Program meneceri Otomatik arama Elle (manuel) arama Transponder editör (Düzeltici) Program bilgi transferi Yeni enstale etme Bütün programları silme Girifl hakkı Antenin kumandası Sistem bilgisi ve software in güncelleµtirilmesi Common nterface kesit yeri (optional) Arıza durumlarında yardım mha etme Teknik bilgiler ek Sayfa 2 Ωekil 1.0

3 3 Emnıyet ile ilgili önemli bilgiler Emniyet ile ilgili önemli bilgier Bu alet yalnızca uydu programlarını çekmek için ve sadece bu talimatta açıklandı ı gibi amacına uygun µekilde kullanılabilir. Alıcının (Receiver) çocukların ulaµamayaca ı yerde bulunmasına dikkat ediniz. Sa lı ınızı korumak ve aletinizin hasar görmesini önlemek için ayrıca aµa ıdaki hususlara dikkat etmeniz gerekmektedir: KAZ: Aletin gövdesini veya parçalarını hiçbir zaman çıkartmayınız! Aletin içine her türlü nem ve yabancı maddelerin girmesini önleyiniz! TEHL KE: Aletin havalandırma deliklerini kapatmayınız, fazla ısınmadan dolayı yanma tehlikesi! TEHL KE: Sadece orjinal parçalar veya uzman satıcılar tarafından tavsiye edilen yedek parçalar kullanınız, aksi takdirde yararlanma ve maddi hasar tehlikesi bulunmaktadır! Dikkate alınmadı ı takdirde, garanti hakkı ortadan kalkar! D KKAT: Fırtınalı havalarda ve uzun süre kullanılmayaca ı zaman aleti kapatınız! Fırtınalı havalarda ayrıca anten kablosunu çekiniz! D KKAT: Alıcıyı temizlemek için sadece temiz su ile nemlendirilmiµ bez kullanınız, kimyasal maddeler kullanmayınız! Ωekil 1.0 Sayfa 3

4 Alet ve fonksiyonları 4 4 Alet ve fonksiyonları Telekomant / Uzaktan kumanda aleti Açma / kapatma tuµu Elektronik program yönlendiricisi Menü tuµu Geriye Son program Timer fonksiyonu µitsel modus (Kanalı gösterme) Radyo tuµu Sessiz çalıµtırma tuµu Menüden çıkmak Program bilgisi Alt baµlıklar Ses tuµu Sayfa öne (Program listesi) Seçme tuµu (geriye) OK tuµu Seçme tuµu (yukarıya) Seµme tuµu (devam) Seçme tuµu (afla ıya) Sayfa geriye (Program listesi) Rakam tuµları Açma / kapatma tuµu Rakam tuµları Menü tuµu Elektronik Kanal Rehberi Menüden çıkmak Sessizlefltirme tuµu Seçme tuµu (geriye) OK tuµu Timer tuµu µitsel modus (Kanalı gösterme) Alt baµlıklar Radyo tuµu Geriye Git Sayfa öne (Program listesi) Kanal Bilgisi Seçme tuµu (yukarıya) Ses tuµu Seµme tuµu (devam) Seçme tuµu (afla ıya) Sayfa geriye (Program listesi) Bu modelde fonksiyonu yok Son Kanal Sayfa 4 Ωekil 1.0

5 L R L R 4.2 Ba lanmıµ aletlerle ba lantılı alıcı (Receiver) (3 Versions) Alet ve fonksiyonları (A) FTA Açma / kapatma µalteri Seçme µalteri (Programlar) LED (Dört rakamlı Display) Program numara göstergesi Aletin ön kısmı Anten TV Açma / kapatma µalteri LED (Dört rakamlı Display) Seçme µalteri (Programlar) Program numara göstergesi Aletin ön kısmı Anten TV Scart ba lantısı TV Müzik seti için audio ba lantısı (analog) Müzik seti için audio ba lantısı (dijital) F giriµi Dijital sinyal için anten kablosu (Koaksiyal) F prizi DIGITAL AUDIO WARNING: WARNUNG: 95V-264V 50/60Hz MAX35W AUDIO TV CAUTION RS 232 IF INPUT +13V/+18VDC 400mA MAX. VCR IF OUTPUT interfaccia RS 232 per collegamen to al PC F prizi Analog alıcı için F çıkıµı Güç kayna ı (95 V-264 V) Scart ba lantısı Video kaydedici Müzik seti (dijital) Müzik seti (analog) Video kaydedici Harici alıcı (analog) Aletin arka kısmı, ba lanmıµ aletlere ba lantı (B) Slimline FTA Scart ba lantısı TV Müzik seti için audio ba lantısı (analog) VIDEO F prizi interfaccia RS 232 per collegamen to al PC F giriµi Dijital sinyal için anten kablosu (Koaksiyal) WARNING: VIDEO WARNUNG: RS 232 CAUTION 95V-264V 50/60Hz MAX35W AUDIO IF OUTPUT IF INPUT +13V/+18VDC 400mA MAX. DIGITAL AUDIO TV VCR Analog alıcı için F çıkıµı F prizi Scart ba lantısı Video kaydedici Güç kayna ı (95 V-264 V) externer Müzik seti (analog) Müzik seti (dijital) Video kaydedici Harici alıcı (analog) Müzik seti için audio ba lantısı (dijital) Aletin arka kısmı, ba lanmıµ aletlere ba lantı Ωekil 1.0 Sayfa 5

6 Alet ve fonksiyonları (C) CI Common Interface Aletin ön kısmı Conditional Access modüllerini kavramak için (CAM) Common Interface delikleri Veri dü mesi Açma / kapatma µalteri Seçme µalteri (Programlar) LED (Dört rakamlı Display) Program numara göstergesi Anten TV Scart ba lantısı TV Müzik seti için audio ba lantısı (analog) Müzik seti için audio ba lantısı (dijital) F giriµi Dijital sinyal için anten kablosu (Koaksiyal) F prizi WARNING: DIGITAL AUDIO 95V-264V 50/60Hz MAX35W WARNUNG: CAUTION L AUDIO TV RS 232 IF INPUT +13V/+18VDC 400mA MAX. R VCR IF OUTPUT interfaccia RS 232 per collegamen to al PC F prizi Analog alıcı için F çıkıµı Güç kayna ı (95 V-264 V) Scart ba lantısı Video kaydedici Müzik seti (dijital) Müzik seti (analog) Video kaydedici Harici alıcı (analog) Aletin arka kısmı, ba lanmıµ aletlere ba lantı Sayfa 6 Ωekil 1.0

7 Alıcının enstale edilmesi 5 Alıcının enstale edilmesi D KKAT: Aleti sıcaklık kayna ının yakınında veya aµırı güneµ ıµını bulunan yerlerde kurmayınız. Kabloları hasar görmeyecekleri µekilde döµeyiniz, örn. keskin kenarlar. Aleti sadece 95 V-264 V~, 50/60 Hz elektrik µebekesine ba layınız. D KKAT: Aleti video kaydediciye, televizyona ve muhtemelen bir baµka alıcıya (analog) düzgün bir µekilde ba ladıktan sonra akım µebekesine ba layınız. LNB den alıcıya koaksiyal ba lantı kablosu olarak çift korunmuµ koaksiyal kablo kullanınız. D KKAT: F prizinin montajı esnasında metal örgünün hiçbir telci i iç iletkenle (µekile bakınız) temasta bulunmamalıdır. Temas etmesi durumunda kısa devre yapması ve alıcıya zarar verme tehlikesi bulunmaktadır! Telcik E rilmiµ telcik ç iletken F prizinin emniyet somununu elinizle çekiniz. Bu arada emniyet somununun fazla sıkılmamasına dikkat ediniz. Fabrika tarafından alıcının ön programlaması yapılmıµtır, bu da sizin anında yüzlerce de iµik programı çekebilmeniz anlamına gelmektedir. Elbette bu programlamayı de iµtirebilir veya yerine tamamen baµka bir µey kayıt edebilirsiniz. Kullanıcı yöneticisinin bütün avantajlarından (örn. program bilgileri) yararlanabilmek için, di er bölümlerde ayrıntılı açıklayaca ımız birkaç ayarı yapmanız gerekmektedir. Ωekil 1.0 Sayfa 7

8 Alıcıyı çalıµtırma 6 Alıcıyı çalıµtırma Televizyon aletinizi açınız ve bunu alıcının çekiµine ayarlayınız. (AV veya SCART giriµi). Alıcıdaki veya uzaktan kumanda aletindeki açık / kapalı tuµuna basınız. Alıcının göstergesi ON ile çalıµmaya hazır oldu unu göstermektedir. Ekranda yandaki görüntüyü göreceksiniz: Kendi dilinizi ayarlayınız. Bunun için neler yapmanız gerekti ini ve uzaktan kumanda aletinde hangi tuµlara basmanız gerekti ini turunç rengindeki diyalog alanında bulabilirsiniz. Hosgeldiniz! D GB F I E AR Kulanici Lisanini [YK/AS] ile secin Konfirmasyon icin [OK] tusuna basin. Takip eden di er resim size yapmanız gerekenler hakkında bilgi verecektir. Genel Ayarlar OK tuµuna bastı ınız zaman Genel ayarlamalar menüsünü görürsünüz. Ekran menüsü size kullanabilece iniz tuµları ve hangi fonksiyonları oldu unu gösterir. Örnek: BACK Daha önceki ekran menüsüne geri dönmek. Exit Televizyon görüntüsüne geri dönmek. Menu Ana menüye girmek. Zaman mıntıkanızı 1. numaraya girerek zaman mıntıkanızda olan bir ülkeyi seçerek ayarlayınız. 2. numaraya girerek yaz saati için Ein ve kıµ saati için AUS seçiniz. 3. numaraya girerek televizyon aletinizin ekran boyutlarını veriniz. 4. numaraya girerek televizyonunuz için en uygun video boyutunu seçiniz. 5. ve 6. numaraya girerek arzu etti iniz dili belirleyiniz. E er parabol anteninizin alıcının kumanda sinyallerini çekebilen ve düzenleyebilen (Anten kumandası 9.5 numarada ayrıntılı) bir idare motoru varsa 7. numaraya girerek DiSEqC 1.2 yi ayarlayınız. D KKAT: E er DiSEqC 1.2 AÇIK (E N) olarak ayarlanmıµsa, o zaman DiSEqC 1.0 (A, B, C, D) fonksiyonu artık garanti edilemez! Video boyutları ile ba_lantılı olarak, FTA Slimline modeli sadece CVBS boyutunu takviye etmektedir. Sayfa 8 Ωekil 1.0

9 Alıcıyı kullanma Bu ayarlar tamamlandıktan sonra önceden programlanmıµ yayın programlarını seyredebilirsiniz. Bunun için fabrika tarafından yapılmıµ olan ön programlamayı faaliyete geçirmeniz gerekmektedir. Bu da: Program bilgilerini yükleyebilmek / indirmek için Exit tuµuna basınız. Kısa bir bekleme süresinden sonra televizyon programlarını çekebilirsiniz. E er fabrika tarafından yapılmıµ ön programlamayı kullanmak istemiyorsanız, menü tuµuna basarak ana menüye girebilirsiniz (bakınız numara 9) ve bütün ayarları kendiniz yapabilirsiniz. 7 Alıcıyı kullanma Açma / kapatma Alıcıda veya uzaktan kumanda aleti üzerindeki açık / kapalı tufluna basarak alet iµletme ( ON veya göstergedeki program numarası) veya kapalı arasında (Göstergedeki nokta) program de iµtirir Program seçme Rakam tuµları ile istedi iniz programın numarasını veriniz veya bunu bir program listesinden seçiniz. ÖNER : Program numarası üç rakamdan oluflmaktadır. Bir veya iki rakamlı bir sayı da verebilirsiniz (örne in 1, 13) ve onaylamak için OK tufluna basınız. Bir sonraki veya önceki programa ulaµmak için yukarı (AUF) veya afla ı (AB) tuµuna basınız. En son seyretti iniz programa geri dönmek için LAST tuµuna basınız. Her programı de iµtirme esnasında ekranınız size birkaç saniyeli ine programın adı ve numarasını, saat ve süresini ve takip eden yayını baµlama saati ile gösterir. NFO tuµuna basarak bu bilgiyi kendiniz de ça ırabilirsiniz. 7.3 Ses ayarı / Sessiz çalıfltırma Uzaktan kumanda aletinin ses ayarlama tuµarını kullanarak sesini ayarlayınız. E er birkaç saniye içinde hiç bir de iµiklik yapmazsanız gösterge kaybolur. 15 Sesini kapatmak için ses kısma tuµuna basınız (bakınız 4.1): Sesini tekrar açmak için bu tuµa tekrar basınız (Sesi açmak). Ωekil 1.0 Sayfa 9

10 Alıcıyı kullanma 7.4 Radyoyu çalıµtırma Birçok yayın kurumları televizyon programlarının yanısıra kendi radyo programlarını da dijital HiFi kalitesinde yayınlamaktadırlar. TV mudusundan radyo modusuna de iµtirmek için Radyo tuµuna basınız (bakınız 4.1). Radyo modusundan TV modusuna geri çevirmek için Radyo tuµuna tekrar basınız. 7.5 Audio / iµitsel modusunun seçimi (Dolby dijital dahil) AUDIO tuµuna basınız. > tuµu ile verici tarafından sunulan dillerden bir tanesini (BL) seçiniz. AUF/Ab (Aµa ıya/yukarıya) tuµuna basınız ve aµa ıdaki opsiyonları ayarlayınız: Stereo Sol ve sa taraftan ses Mono (L) Ses sadece sol taraftan Mono (R) Ses sadece sa taraftan AC3 Dolby dijital Bu menüden çıkmak için tekrar AUDIO tuµuna veya EXIT tuµuna basınız. B LG : Bu fonksiyonun esas amacı de iµik dil kanallarını TV görüntüsüne aktarmak içindir. Fakat bazı program iµleticileri bu imkanı de iµik radyo programlarını yayınlamak için kullanmaktadırlar. Burada kısıtlı çekme olabilir. 7.6 Timer fonksiyonu Alıcınız Timer fonksiyonu ile, ba lanmıµ olan bir video aleti ile bir yayını kayıt edebilmeniz için istenilen bir zamanda otomatik olarak açılabilir veya kapatılabilir veya program de iµtirebilir. Bu fonksiyonu, e er bir yayının baµlangıcını kaçırmak istemiyorsanız ve o zamana kadar baµka bir programa bakmak istiyorsanız, otomatik olarak programı de iµtirebilmek için de kullanabilirsiniz. Timer fonksiyonu, her çalıµtırma iµleminin tarihini ve açma ve kapatma saatini programı ve gerekirse günlük veya haftalık tekrarlamayı vererek, istenilen Timer çalıµtırma iµlemleri ile ilgili bir liste hazırlamanız olana ını da sa lamaktadır E er bir programa bakıyorsanız ve Timer fonksiyonundan dolayı bir çalıµtırma iµlemi yaklaµıyorsa, o zaman alıcı çalıµtırma iµleminin bir dakika sonra baµlayaca ını size yanıp sönerek bildirir. E er süreye ulaµılmıµsa, o zaman alıcınız istenilen programa de iµir ve göstergede Rec gözükmektedir. Verilen süre dolduktan sonra alıcınız tekrar baµtaki programa döner. Sayfa 10 Ωekil 1.0

11 Alıcıyı kullanma Timer fonksiyonunu programlamak için aµa ıdakileri yapınız: Uzaktan kumanda aletindeki Timer tuµuna basınız. E er güncel tarihi veya güncel saati µimdiye kadar henüz vermemiµseniz, o zaman µimdi bunu vermeniz gerekmektedir. Bunun için rakam tuµunu kullanınız. Listede, mevcut verilmiµ bütün Timer çalıµtırma iµlemlerini görmektesiniz ve yeni çalıµtırma iµlemleri verebilirsiniz veya mevcut olan kayıtları silebilirsiniz. Tip altında bir çalıµtırma iµleminin bir defalık mı, günlük mü, haftalık mı yapıldı ını görürsünüz. E er yeni bir çalıµtırma iµlemi vermek istiyorsanız, o zaman OK tuµuna basınız. O zaman aµa ıdaki resmi görürsünüz: Bu menüde çalıµtırma iµlemi için bütün ayarları yapabilirsiniz: Listeye geri dönebilmek için Menü noktası 8 i seçiniz ve OK tuµu ile onaylayınız. Listede bir kayıdı silmek için bu kayıdı AUF (YUKARI) veya AB (AΩA I) tuµu ile seçiniz ve daha sonra <- veya > - tuµuna basınız. Daha sonra OK tuµu ile onaylayınız. TV modusuna geri dönebilmek için EX T tuµuna basınız. Ωekil 1.0 Sayfa 11

12 Alıcıyı kullanma 8 Program liste ve bilgileri 8.1 Program listesi ve seçme meneceri Dijital televizyonda yüzlerce program bulunmaktadır. Bu arada aklınızın karıµmaması için ve en önemlisi seçti iniz programa kolay ulaµabilmek için alıcınız size µahsi program listesi seçme imkanı sunmaktadır. malatçı tarafından birkaç yüz yayın önceden ayarlanmıµtır, bunlar toplam liste Video ve toplam liste radyo da bulunmaktadır. Toplam listenin yanısıra beµ µahsi liste ayarlayabilir ve iste inize göre adlandırabilirsiniz. Ωahsi listeleri sorunsuz bir µekilde programlayabilirsiniz, bu bilgiler talimatın 9.2 bölümünde bulunmaktadır. Devam eden bir program esnasında bir listeden di erine de iµtirebilmek için aµa ıda belirtildi i gibi uygulayınız: Bir programı seyrederken OK tuµuna basınız. E er program listesini de iµtirmek istiyorsanız, Timer tuµuna basınız. Program listelerinden bir tanesi gösterilmektedir, seyredilen program iµaretlidir. AUF/AB (YUKARI/AΩA I) tuµları ile veya <> tuµları ile baµka bir program seçebilirsiniz. E er OK tuµuna basarsanız, seçilen programa de iµtirilmektedir. Seçme menecerini ça ırmak için uzaktan kumanda aletindeki kırmızı tuµa basınız (Audio). Ωimdi listedeki programları aµa ıda belirtildi i gibi seçme meneceri tarafından seçtirebilirsiniz: Alfabetik (A - Z) Listedeki programları A den Z ya kadar alfabetik sıralamaya göre seçer. Alfabetik (Z - A) Listedeki programları Z den A ya kadar alfabetik sıralamaya göre seçer. Serbest/µifreli Listedeki programları serbest ve µifreli programlara göre seçer (FTA=Free-to-air). Uydu Listedeki programları uydulara göre seçer. Dört uydu seçebilirsiniz (Örn. Uydu 1: Astra; Uydu 2: Hotbird... Seçme iµlemi yapıldıktan sonra listenin baµında bütün Astra programları ve daha sonra da bütün Hotbird programları v.s. bulunmaktadır). Sunucu Listedeki programları program sunucularına göre seçer. Dört sunucu seçebilirsiniz ( Uydu ile karµılaµtırınız). Sayfa 12 Ωekil 1.0

13 Introduction Kısımlar Listedeki programları program içeri ine göre seçer (Konu). Dört kısım seçebilirsiniz ( Uydu ile karµılaµtırınız, bunları aµa ıdaki konulara göre adlandırabilirsiniz: Film / Dram Haberler Show / Oyun Spor Çocuk / Gençler Müzik / Dans Resim / Kültür Politika / Ekonomi E itim / Araµtırma Serbest zaman Özel Program ve program listesine bakarken INFO tuµuna basınız. Ωimdi ayarlanan yayın ile ilgili ayrıca teknik bir bilgi gözükecektir, televizyon resmi küçük resim modusuna geçecektir. Devam eden program ile ilgili teknik bilgiler yerine ayrıntılı program bilgisi gösterebilmek için EPG tuµuna basınız. Program listesine geri dönebilmek için INFO tuµuna tekrar basınız. 8.2 Program rehberi ve programların içeri i ile ilgili bilgiler B LG : Programların içeri i ile ilgili bilgiler bütün TV yayıncıları tarafından yayınlanmamaktadır! Programların içeri i ile ilgili ayrıntılı bilgiler Bir programı seyrederken EPG tuµuna basınız (EPG= Electronic Program Guide). Program rehberinde programın televizyon görüntüsü küçük resim modusunda gösterilmektedir. Bunun yanında, bir program dergisinde oldu u gibi, bugünkü yayınların bir listesini görmektesiniz AUF/AB (YUKARI/AΩA I) tuµları ile ayrıntılı program bilgilerini okumak istedi iniz yayını seçiniz. Ayrıntılı program bilgilerini göstermek için INFO tuµuna basınız. Bir sonraki veya takip eden günlerin yayınlarının listesini görmek istiyorsanız >-tuµuna basınız. Ωekil 1.0 Sayfa 13

14 Alıcıyı programlama Çalıµan/devam eden ve daha sonra takip eden programın içeri i ile ilgili bilgiler Bir programı seyrederken INFO tuµuna basınız. Ωimdi ekranınız size programın adı ve numarasını, saati ve süren ve takip eden yayının baµlama saatini göstermektedir (7.2 µeklinde görüldü ü gibi). Çalıµan program ile ilgili ayrıntılı bilgileri alabilmek için tekrar INFO tuµuna basınız. Daha sonra takip eden yayın ile ilgili bu bilgileri alabilmek için µimdi >-tuµuna basınız. INFO tuµuna veya EXIT tuµuna basarak bu menüden ayrılırsınız. 9 Ana menüde alıcıyı programlama Önceden programlanmıµ yayından baµka di er veya baµka programları çekebilmek için kendiniz verici enstale edebilirsiniz. Ayrıca, anten pozisyonundan program listesi üzerinden giriµ hakkına kadar olan birçok sayıda servis fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 9.1 Genel ayarlar Alıcının iµletmeye alınmasında (Bölüm 5) bu menü kısmını zaten iµlemiµtiniz. Örn. yeni bir alet yerine ayarlayabilmek için elbette bu ayarları herzaman de iµtirebilirsiniz. B LG : Yaz saatinden kıµ saatine de iµtirme esnasında bu de iµiklik Menü 2 kısmında ayarlanmak zorundadır. Sayfa 14 Ωekil 1.0

15 Alıcıyı programlama 9.2 Favori Listesi Ayarlayici Alıcının bütün servis fonksiyonlarından yararlanabilmek için µahsi liste nin programlanmasının yapılması gerekmektedir. Önceden Liste A dan Liste E ye kadar liste adında 5 liste enstale edilmiµtir. 1. Listenin adını de iµtirmek altında listeye yeni bir isim veriniz. çeri ine göre adlandırınız, örne in haberler veya spor veya listenin kullanıcısının adına göre hayal gücünüze sınır konulmamıµtır. Menü 1 kısmı size her zaman seçilen ismi de iµtirme imkanı sa lamaktadır. 2. Program eklemek/silmek yardımı ile listenizi ço altırsınız. AUF/AB (YUKARI/AΩA I) tuµları ile toplam liste Video da (sa ) istenilen programa gidebilirsiniz ve OK tuµu ile seçene inizi onaylayınız.. Program µahsi listeye alınmıµtır. Burada devam eden liste numarasını (4 rakamlı). Bir radyo yayınını µahsi listeye alabilmek için ilk önce Radyo tuµu ile Toplam liste Video dan Toplam liste Radyo ya de iµtirmeniz gerekmektedir. µlemin devam aynı µekildedir. Listenizdeki bir programı silmek istiyorsanız: Timer tuµu ile µahsi listeye giriniz ve daha sonra AUF/AB (YUKARI/AΩA I) tuµu ile istenilen programa gidiniz. OK tuµu ile bu programın silinmesini onaylayınız. E er bir yayının ismi sizin düµüncenize göre de ilse, ona menü 3 kısmında istedi iniz kadar sık sayıda kendiniz isim verebilirsiniz. E er liste içindeki yayınların sıralamasını program derginizdeki listeye göre ayarlamak istiyorsanız, bunu menü 4 kısmının yardımı ile yapabilirsiniz. Bunun için bir yayın iµaretlenmektedir, yeni pozisyona kaydırılmaktadır ve OK tuµu ile onaylanmaktadır. Toplam listede yeni aranacak yayınlara yer açabilmek için, tek tek kullanılmayan yayınlar toplam listeden Ka ıt çöp sepetine kaydırılabilinir. Bunun için 5. Programları toplam listeden silme kullanınız. Ωekil 1.0 Sayfa 15

16 Alıcıyı programlama 9.3 Program meneceri Program meneceri ile yeni yayınları alıcınızın hafızasına kayıt edebilirsiniz. Bu ayarı yapabilmek için birkaç bilgiye ihtiyacınız vardır, bunları örne in uzman satıcınızdan sorabilirsiniz veya uzman dergilerden okuyabilirsiniz. DiSEqc kumanda ve 22 khz çalıµtırma sinyali DiSEqC Ayarları: SAT A SAT B SAT C SAT D Polarizasyon: Dikey / yatay LNB Bandı: 9,75/10,6 GHz 14 V 14 V 18 V 18 V 14 V 14 V 18 V 18 V 14 V 14 V 18 V 18 V 14 V 14 V 18V 18 V 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 9,75 10,6 DiSEqC Tonu: OPSIYON: A A A A B B B B A A A A B B B B E er DiSEqc kumandalı Sat (Uydu) tesis kullanılmıyorsa, üst / alt band verisinin elle ayarlanması gerekmektedir. Bunu 22 khz in açılıp kapatılması ile yapabilirsiniz Otomatik arama Otomatik aramada bazı bilgiler önceden programlanmıµtır. Ticaret örf ve adetlerine uygun Sat tesisleri alt band için 9750 MHz ve üst band için de MHz yerel osilator frekanslı üniversel LNBs kullanmaktadırlar. Alıcının ana ayarında bu bilgiler bulunmaktadır, ayrıca ASA ve HOTBIRD uydularını da içermektedir. E er Sat tesisiniz bundan farklıysa veya baµka ayarlar istiyorsanız, o zaman bu bilgileri menüde ayarlamanız gerekmektedir. Arama esnasında bir sütun göreceksiniz, burada frekansın aranmasını takip edebilirsiniz. Di er göstergelerin anlamları aµa ıda oldu u gibidir: DF: Uydu frekansı SR: Sembol oranı.../...: bulunanların sayısı / mümkün transponder sayısı Yeni: Yeni kayıt edilen programların sayısı E er arama gerçekleµmeyecek olursa, sırasına göre ayarları denetleyiniz ve düzeltiniz. 5 ve 10 noktalarının 0/12-Volt çıkıµının bu modelde fonksiyonu yoktur. Sayfa 16 Ωekil 1.0

17 Alıcıyı programlama Manuel / Elle arama (Gerçek ekranda bu menü iki bölüme ayrılmıµtır, devam üzerinden birinciden ikinci kısma geçilmektedir, BACK ile geriye) Siz kendiniz bu hususta neredeyse profesyonelleµmediyseniz, bu menünün ayarını uzman bir µahısa yaptırmalısınız. Ωebekeyi arama: Her bir transponder komple Sat sistemleri için bilgiler sunmaktadır (Koµul: Sunucu listeyi her defasında son durumda tutmaktadır). Bir transponderin veriµinde ve µebeke aramasında EIN (AÇIK) otomatik olarak bu µebekeye ait olan bütün transponderleri arar. Fakat µebekenin tanımlaması de iµik Sat sunucularında farklıdır, böylece bir uydunun bütün programları veya sadece seçilen program paketi dikkate alınmaktadır. PID (Packed Identifier): PID numarası, DVB MPEG-2 sinyallerinin video ve Audio sinyalleri için dijital bilgi akımında identikli idir. Noksan iµaretlemeden dolayı bazı programlar ne otomatik ne de elle aramada tanınamamaktadır. Böyle bir durumda bu programları da çekebilmek için PID numaralarını verme imkanınız bulunmaktadır 5 noktasının 0/12-Volt çıkıµının bu modelde fonksiyonu yoktur Transponder editör Burada uydu bilgileri de iµtirilebilir, eklenebilir ve silinebilir. Bu fonksiyon sadece servis amacı için düµünülmüµtür ve alıcınızın iµletmesi için herhangi bir etkisi yoktur. B LG : E er bir uydunun bütün bilgileri silinecek olursa, uydunun kendisi de silinir Program bilgi transferi Bu menü noktası uzman satıcıları desteklemek için eklenmiµtir. Bununla, ana aletten birkaç yan alete bizzat seçilen öncelikli programlama aktarılabilinir. Bu öncelikli programlama bir grup müµterilerin tek düzen menfaatlerini dikkate almaktadır, örn. bölgesel veya etnik özellikler. Ana ve yan alıcıların program bilgilerini aktarmak için bunlar RS 232 kesit yerinde birbirleri ile ba lanmaktadır. B LG : Bilgi aktarma süresi esnasında di er bütün alıcı fonksiyonları bloke edilmektedir. Aktarma sadece µebeke prizinin çekilmesi ile bölünebilir Yeni enstale etme E er önceden programlanmıµ bilgileri de iµtirdiyseniz veya sildiyseniz, o zaman ihtiyacınıza göre aleti tekrar fabrika tarafından programlanmıµ duruma getirebilirsiniz. Bu iµlemi yapabilmek için µifreli kelimeye ihtiyacınız vardır (Bölüm 9.4). Ωekil 1.0 Sayfa 17

18 Alıcıyı programlama Bütün programları silmek D KKAT: Bu fonksiyonu yaptıktan sonra (Ωifreli kelime gerekmektedir) bütün ayarlar silinmiµtir, alıcının yeniden programlanması gerekmektedir! E er toplam programlamayı yenilemek istiyorsanız, ilk önce bütün programları siliniz. Daha sonra alıcınız sizi tekrar Hoµgeldiniz menüsü ile karµılar. 9.4 Aile Kilidi Ayarlayici Alıcının de iµik fonksiyonları µifreli kelimenin verilmesini gerektirmektedir, bu fabrika tarafından olarak ayarlanmıµtır Alıcınızın müsaadesiz olarak kullanılmasını önlemek için aletinizi giriµ kilidi ile koruyabilirsiniz. Ana menüde menü 4 kısmında µifreli kelimeyi (Ωifre) veriniz ve giriµ kilidi E N ı baµlatınız. Bundan sonra alıcınızın her çalıµması için µifreli kelimenin verilmesi gerekmektedir. Bazı programların kontrolsüz seyredilmesini engellemek için analog olarak program kilidini nokta 1 altında aktive edebilirsiniz. Sonra her program seçiminde kilidi kaldırmak için µifreli kelimenin verilmesi gereklidir. Ωifreli kelime, e er ihtiyaç duyuluyorsa, menü 3 kısmındaki yardımlar ile de iµtirilebilir. Öneri: Acil durumlar için: E er µifreli kelimenizi unuttuysanız, uzman satıcınız sizin için imalatçıdan genel bir µifreli kelime sorabilir. 9.5 Anten Pozisyonu Aµa ıda anlatılan ayarlar çok özel meslek bilgiler ve yetenekler µart koµmaktadır. Bu yüzden tecrübeli bir uzmana baµvurunuz. Ωartlar: Parabol antende alıcının sinyallerini alan ve çevirebilen bir kumanda motoru mevcuttur. Antenin mekanik ayarı, uydu µeridinin do ru µekilde geçebilmesi için do ru µekilde yapılmaktadır. Sadece bu µekilde en kuvvetli olan sinyal alınabilmektedir. Genel ayarlar menüsünde 7.DiSEqC 1.2 den E N a ayarlanmıµtır. Uydu alıcısı her bir uyduların birbirlerine olan pozisyonlarını tanımaktadır. Bu yüzden menüde Antenin kumandasında belirli bir uydunun seçilmesi ve bulunması ve en fazla sinyal kuvvetine ayarlanması ve kayıt edilmesi, azami sinyale ayarlanılması ve kayıt edilmesi yeterlidir. Sayfa 18 Ωekil 1.0

19 Alıcıyı programlama Elbetteki yeni yaratılmıµ bir uyduyu da kullanabilirsiniz, fakat bu durumda sadece menü 1-4 e kadar olan kısmlar kullanılabilinir. Alt menüde 1. Sınırlar koymak, parabol antenin herhangi bir engele dokunmadan hareket edebilece i alan sınırları tesbit edilmektedir. Anten bunun için ilk önce mümkün oldu unca do u istikametine hareket ettirilir ve bu pozisyon Do u sınır koymak olarak sabitleµtirilir. Daha sonra menü 1 kısmı ile batı istikametine hareket baµlar ve Batı sınır koymak sabitleµitirilir. Yapısal verilerin de iµikli inde ayarlanan pozisyonlar sınırları silmek ile silinmektedir ve daha sonra yeniden ayarlanabilir. Menü 5. Referans pozisyonu antenin kumanda motorunu teslim etme pozisyonuna geri getirir (Sıfır pozisyonu - orta). B LG : E er anteninizde motor kumandası yoksa, o zaman Anten kumandası menüsünü sinyal kuvvetini denetlemek için kullanabilirsiniz. 9.6 Sistem bilgisi ve software in güncelleµtirilmesi Bu menü kısmında alıcınızın Software yorumu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz ve software yorumunu (Update) güncelleµtirmeyi yapabilirsiniz. Software yorumunun güncelleµtirilmesi uydu üzerinden yükleme ile yapılır. Bunun için koµul güncel bir yorumun mevcut olmasıdır. E er Software güncelleµtirmeyi OK tuµu ile onaylayacak olursanız, µifreli kelimeyi vermeniz istenecektir. Ωifreli kelime olarak Giriµ hakkında seçmiµ oldu unuz dört rakamı veya e er µimdiye kadar µifreli kelime belirlemediyseniz, o zaman rakamını veriniz. Ωekil 1.0 Sayfa 19

20 Alıcıyı programlama Aµa ıdaki menüde yeni software yorumunun yüklenmesi için alıcının ayarlarını görmektesiniz ve ihtiyaca göre de iµiklikler yapabilirsiniz. E er 9. Aramayı baµlat ı OK tuµu ile onaylayacak olursanız, alıcı ilk önce güncel bir software yorumunun olup olmadı ını kontrol etmektedir. E er bu söz konusu de ilse, Girilebilinir S/W bulunamamıµtır! Lütfen daha sonra bir daha deneyiniz komutu gösterilmektedir: Yazilim Aggiornare Güncelleme software S/W Güncelleme Tamamlandi!!! Yeni bir software yorumunun baµarılı bir µekilde yüklenmesinden / indirilmesinden sonra S/W güncelleµtirme tamamlanmıµtır komutu gösterilmektedir ve alıcı otomatik olarak yeniden çalıµtırır. 9.7 Common Interface kesit yeri (optional) Alıcınız iki PCMCIA takma yeri ile donatılmıµtır ve iki CI-CA modülünü müsaade etmektedir. Bu modüller ile, di er µifresiz programlar gibi, uydu üzerinden yayınlanan ücrete tabii µifreli programları seyredebilirsiniz. Ωifreli bir programı seyredebilmek için CI-CA modülünün yanısıra CI Slotlu Multi-Access modülüne ve program yayınlayıcısının ilgili Smart kartına ihtiyacınız vardır. Program yayınlayıcısına Smartcard için abone veya bir defalık harcı ödediyseniz, o zaman alıcınızdaki CI-CA modülü yayınlanan Kodu Smartcardın Kodu ile Multi- Access modülünde karµılaµtırabilir. E er uyuµma sa lanmıµsa, µifre açılır ve programa bakabilirsiniz. Multi-Access modülleri, Smartcard ve harçlar ile ilgili olarak lütfen uzman satıcınıza baµvurunuz. Hangi CI-CA modüllerin alıcınızda enstale edilmiµ oldu unu görmek istiyorsanız veya e er CI-CA modüllerinde ayarlar yapmak istiyorsanız, o zaman Menü basınız ve daha sonra da 7 Common Interface Manager seçiniz. Daha sonra aµa ıdaki resmi görürsünüz: Sayfa 20 Ωekil 1.0

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV

TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 42FA7500 42 LED TV İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 1 Başlangıç... 2 Bilgiler & Özellikler & Aksesuarlar... 2 Uzaktan Kumanda... 5 Bağlantılar...

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 106-525 FHD 100 HZ S LCD TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL22L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu AL40L 5431 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Kullanma kılavuzu - Türkisch - DVB Uydu Alıcısı UFS 601si

Kullanma kılavuzu - Türkisch - DVB Uydu Alıcısı UFS 601si Kullanma kılavuzu - Türkisch - DVB Uydu Alıcısı UFS 601si ÖNSÖZ Sayın bayan ve bay müşterilerimiz, Elde bulunan kullanma kılavuzu, yeni uydu alıcınızın kapsamlı fonksiyonlarını öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEG-6B

Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEG-6B Televizyon Kullanma kılavuzu A40-LEG-6B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336

Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Televizyon Kullanma Kılavuzu B40-LW-7336 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B42L 8532 4B

Televizyon Kullanma Kılavuzu B42L 8532 4B Televizyon Kullanma Kılavuzu B42L 8532 4B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Bu ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B47-LEP-6WV

Televizyon Kullanma Kılavuzu B47-LEP-6WV Televizyon Kullanma Kılavuzu B47-LEP-6WV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI

TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI TÜRKSAT DÝJÝTAL HD UYDU ALICI İçindekiler Özellikler... 2 Güvenlik Önlemleri... 2 Uzaktan Kumandaya Genel Bakış... 4 Bağlantılar... 5 Uzaktan Kumanda... 6 TV Bağlantısı... 6 Güç Bağlantısı... 7 Açma Kapatma...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu HTR-1000S. HD Dijital Uydu Alıcısı. www.humaxdigital.com.tr. Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569*

Kullanım Kılavuzu HTR-1000S. HD Dijital Uydu Alıcısı. www.humaxdigital.com.tr. Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569* HD Dijital Uydu Alıcısı Kullanım Kılavuzu HTR-1000S Varsayılan parola 0000 dır. MANUAL/HTR1000S/100TR *20000-00569* 20000-00569 www.humaxdigital.com.tr Uyarı Uyarı Bir HUMAX ürününü satın aldığınız için

Detaylı

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17

feragatnameler... 31 Program Seçenekleri... 17 Teletekst... 17 İçindekiler TV - Özellikler... 2 DLNA Ağ Servisinin Kullanımı... 20 Sayın SHARP müşterisi... 3 İnternet Portal... 20 Önemli emniyet tedbirleri... 3 Netflix... 20 Çevresel Bilgi... 6 HBBTV Sistemi... 21

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFK4009 32PHK4009 40PFK4009 50PFK4009. Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at www.philips.com/welcome 32PFK4009 32PHK4009 40PFK4009 50PFK4009. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFK4009 32PHK4009 40PFK4009 50PFK4009 Kullanım kılavuzu İçindekiler 10.1 Uyku zamanlayıcısı 32 10.2 Saat 32 10.3 Otomatik kapanma

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Yeni TV'niz 3 1.1 EasyLink 3 2 Kurulum 4 2.1 Güvenlik talimatlarını okuma 4 2.2 TV standı ve duvara montaj

Detaylı

[SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS

[SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS [SILVERMAX HD PVR KULLANIM KILAVUZU] SM 12800 HD PLUS TANITIM Tek tuner HD (High-Definition),PVR (Personel Video Recording) son nesil Silvermax Dijital Uydu Alıcısını tercih ettiğiniz için Teşekkür Ederiz.Silvermax

Detaylı

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MODEL LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 50PF7055 50 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV

VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV VESTEL TELEViZYON KULLANIM KILAVUZU OPERATING INSTRUCTIONS SMART 40PF7014 40 LED TV İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Çevresel Bilgi... 2 TV - Özellikler... 3 TV nin Görüntülenmesi... 3 TV Kontrol tuşları

Detaylı

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU

LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU LCD LED TV KULLANIM KILAVUZU İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 31 Çevresel Bilgi... 32 TV - Özellikler... 33 TV nin Görüntülenmesi... 33 TV Kontrol tuşları ve Çalıştırma... 33 Uzaktan kumandanın görüntülenmesi...

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310

Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310 Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN

LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN MODEL LC-80UQ10E LC-80UQ10EN LC-80UQ10KN LC-70UQ10E LC-70UQ10EN LC-70UQ10KN KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON LC-60UQ10E LC-60UQ10EN LC-60UQ10KN ASA CE Beyanı: SHARP Electronics, işbu belgeyle, bu

Detaylı

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S

LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S MODEL LC-80LE645E LC-80LE645RU LC-80LE646E LC-80LE646S KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON ASA CE Beyanı: SHARP Electronics (Europe) GmbH, işbu belgeyle, kablosuz LAN USB adaptörünün (WN8522D 7-JU)

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler İçindekiler 1. GÜVENLİK UYARISI 2. DONANIM AÇIKLAMALARI 3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ 4. MENÜ YAPISI 5. MENÜ İŞLEMLERİ 5.1. KANALLARI DÜZENLE 5.2. AYARLAR 5.3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM 5.4.

Detaylı

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN

LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU LC-60LE858E LC-60LE855KN LC-60LE857EN MODEL LC-80LE857E LC-80LE857RU LC-80LE858E LC-80LE857EN LC-80LE857KN LC-70LE857E LC-70LE857RU LC-70LE858E LC-70LE857EN LC-70LE857KN KULLANMA KILAVUZU RENKLİ LCD TELEVİZYON LC-60LE855E LC-60LE857E LC-60LE857RU

Detaylı

İÇINDEKILER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR G48-L-6532 4B İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 5 GENEL BİLGİLER 5 Televizyon setinizin benzersiz

Detaylı

İÇINDEKILER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- TR G55L 9563 4B İÇINDEKILER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 5 GENEL BİLGİLER 5 Televizyon setinizin benzersiz

Detaylı

Kullanım kılavuzu 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300

Kullanım kılavuzu 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300 Register your product and get support at series www.philips.com/welcome Kullanım kılavuzu 32PFK5300 40PFK5300 50PFK5300 İçindekiler 1 Yeni TV'im 10.3 Kayıt 4 11 Kaynaklar 1.1 Smart TV 4 1.2 Uygulama galerisi

Detaylı

İçerik. Güvenlik Önlemi...3

İçerik. Güvenlik Önlemi...3 İçerik Güvenlik Önlemi...3 1. Referans 4 1.1 Genel Özellikler 4 1.2 Aksesuarlar 5 2. Ürüne Genel Bakış 6 2.1 Sağ Panel 6 2.2 Sol Panel 7.3 Uzaktan Kumanda Aleti (RCU) 8 3. Diğer Cihazlarla Bağlantı 10

Detaylı

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda...

1.Giriş... 5. 2. Temel Özellikler... 5. 3. Paket İçeriği... 5. 4. Genel Kullanım... 6. 5. Ön Panel... 7. 6. Arka Panel... 8. 7. Uzaktan Kumanda... 1 Dijital Uydu Alıcısı GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 CİHAZ ÜZERİNDE KULLANILAN İŞARETLER... 4 GENEL BİLGİLER... 5 1.Giriş... 5 2. Temel Özellikler... 5 3. Paket İçeriği... 5 4. Genel Kullanım... 6 5. Ön Panel...

Detaylı

GOLDMASTER M9 WIFI Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

GOLDMASTER M9 WIFI Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu GOLDMASTER M9 WIFI Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik Bilgisi...5 2. Görünüm. 8 3.Kullanmadan Önce.10 SIM Kartın Takılması... 10 Hafıza Kartının TakılmasıHata!

Detaylı