Yarýna bir deðer býrak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yarýna bir deðer býrak"

Transkript

1 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

2 Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme HIZLA DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN TURÝZM TANITIMI VE ÖRGÜTLENME MODELÝ NASIL OLMALIDIR? HAZIRLAYAN SÜLEYMAN UYAR 2007

3 ÖZET VE ANAHTAR KELİMELER Turist sayısı ve turizm gelirleri açısından artık dünyanın ilk on ülkesi arasında yer alan Türkiye nin değişen turizm eğilimleri ve yoğun rekabet koşullarında turizm tanıtım ve pazarlamasının yerel ve merkezi boyutta nasıl ele alınması konusu turizm sektörünün gündemine oturmaktadır. Türk turizmi dünya turizmindeki payını hızla artırmıştır. Bu artışta en büyük katkı denizkum-güneş turizminden gelmiştir. Muhtemelen Türk turizminin ana teması bu olmaya devam edecektir.ancak,ülkemiz büyük çeşitlilik arz eden turizm potansiyeli ve dünyada giderek farklılaşan talep eğilimleri göz önüne alındığında daha bilinçli bir vizyon ile sahip olduğu pek çok turizm ürününü geleceğe hazırlamak ve pazara sunmak durumundadır. Günümüze değin tanıtım,nitelik ve niceliğin saptanması, planlanma ve benzeri tüm fonksiyonları tek başına yürüten kamu otoritesi artık bu işlevleri sivil inisiyatifle ortaklaşa yürütmek ve uygun örgütlenme modelini de oluşturmak zorundadır. - Anahtar kelimeler: Türkiye, Turizm, Tanıtım, Örgütlenme, Bütçe, Kamu, Kaynak. 1

4 ÖNSÖZ Yarına bir değer bırak parolası ile her yıl turizm dalında proje yarışmasını açan Dedeman ailesine ve fikirlerimi can kulağıyla dinleyen,gece ve günün herhangi bir saatinde bana yaratıcı bir çalışma ortamı sağlayan aileme teşekkür etmek istiyorum. Bizim gerçekleştirmek istediklerimizi daha önce gerçekleştirenleri bulup onların iyi yönlerini örnek alırsak, taklit edersek daha bilimsel bir ifadeyle tam olarak modellersek onların başardıklarını bizde başarabiliriz. Bu çalışmamda 20 yıllık turizm birikimlerimin yanı sıra, aynı gemide yolculuk yaptığım; acenteci,otelci,rehber dostlarımdan,bu işin içinde bulunan usta turizm yazarların fikirlerinden ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden faydalandım. 2

5 1- Projenin önemi ve amacı 2- Projenin aktörleri 3- Önerilen çözümler 4- Yapılacak işler 5- Bütçe ve kaynaklar 6- Takibi görev ve sorumlulukları 7- Sonuç İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ Tablo 1 : Seyahat acentelerine ilişkin sayısal veriler Tablo 2 : Belgeli turizm işletmelerinin tür ve sınıfları Tablo 3 : Tureb üyesi kuruluşlar Tablo 4 : Turizm yatırımcılarının tür ve kapasiteleri Tablo 5 : Turist sayısı ve turizm gelirlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 6 : Kültür ve Turizm bakanlığının yurt dışı müşavirlik ve ataşelikleri Tablo 7 : Turizm bakanlığı nın katıldığı uluslararası fuarlar Tablo 8 : Dünya da en çok turist çeken ilk 10 ülke Tablo 9 : Türkiye gelen turistlerin bölgelere göre dağılımı Tablo 10 : Dünya turizminde tanıtım bütçelerinin ürünlere göre dağılımı Tablo 11 : Tanıtım bütçelerinin pazarlama araçlarına göre dağılımı Tablo 12 : Ulusal turizm örgütlerinin tanıtım bütçeleri Tablo 13 : Türkiye ye turist gönderen ilk 10 ülke 3

6 Harita 1 : Türkiye nin tarihi haritası Harita 2 : Türkiye nin bölgeler haritası Resim 1 : Efes antik kent Resim 2 : Bergama antik şehir Resim 3 : Bodrum Kalesi Resim 4 : Pamukkale Travertenleri Resim 5 : İstanbul- Ayasofya camisi Resim 6 : Çanakkale-Truva atı Resim 7 : Antalya-Falezler Resim 8 : Alanya-Kalesi Resim 9 : Kapadokya-Peribacaları Resim 10 : Konya-Mevlana Semazenleri Resim 11 : Gaziantep-Zeugma Resim 12 : Adıyaman-Nemrut Dağı Resim 13 : Ağrı-İshakpaşa Sarayı Resim 14 : Urfa-Balıklı Göl Resim 15 : Trabzon-Sümela Manastırı Şema-1 : Türkiye nin turizm konsey şeması Şema-2 : Türkiye turizm şeması Şema-3 : Fransa turizm örgütlenme şeması Şema-4 : Yerel örgütlenme şeması Şema-5 : Bölgesel örgütlenme şeması Şema-6 : Ulusal örgütlenme şeması Şema-7 : Türkiye turizm örgütlenme şeması ŞEKİLLER LİSTESİ Logo-1 : Bakanlık logosu (2006) Logo-2 : İstanbul-Medeniyetler Şehri Logo-3 : Antalya- Akdeniz in İncisi Logo-4 : Konya- Kim Olursan Ol Yinede Gel Logo-5 : Pamukkale-Beyaz Cennet Logo-6 : Kapadokya-Masalcı Bacaların Dünyası Logo-7 : Efes-Tarihin Değişmeyen Yüzü Logo-8 : Nemrut- Tanrıların Tahtı Logo-9 : Sümela- Meryem in manastırı Logo-10 : Zeugma- Çingene kız Logo-11 : Urfa- Bereketli Hilal Logo-12 : Didim-Yaşayan Efsane 4

7 KISALTMALAR VE SİMGELER - WTO (World Travel Organization) = Dünya Turizm Örgütü - DMO (Destınatıon Managemant Organızation) = Varış Yeri Yönetimi - STIC (Sport Tourism International Council ) = Spor Turizmi Uluslararası Konseyi - TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteler Birliği) - TÜROB (Türkiye Otelciler Birliği) - TÜREB (Türkiye rehberler Birliği) - T.Y.D (Turizm Yatırımcılar Derneği) - T.H.Y (Türk Hava Yolları) - T.O (Ticaret Odası) - K.T.B (Kültür ve Turizm Bakanlığı) - T.İ.K. (Türkiye İstatistik Kurumu) - B.D.T (Bağımsız Devletler Topluluğu) - M.O.K (Milli Olimpiyat Komitesi) - UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) - T.K (Turizm Konseyi) - K.T.M (Kültür ve Tanıtma Müşavirliği) - K.T.A (Kültür ve Tanıtım Ataşeliği ) - K.M (Kültür Müşavirliği) - K.A (Kültür Ataşeliği) - ARED (Ankara Rehberler Derneği) - KARED (Kapadokya Rehberler Derneği) - KURED (Kuşadası Rehberler Derneği) - ÇARED (Çanakkale Rehberler Derneği) - KARDER (Karadeniz Rehberler Derneği) - BORED (Bodrum Rehberler Derneği) - ARO (Antalya Rehberler Derneği) - İRO (İstanbul Rehberler Derneği) - AB (Avrupa Birliği) 5

8 1. PROJENİN ÖNEMİ VE AMACI: Turizm, Dünya da en hızlı gelişen sektörlerden biridir.öyle ki son yıllarda pek çok ülkede en önemli gelir kaynağı konumuna gelmiştir.turizm ülkemizin dünya pazarlarındaki en rekabete açık ve üstünlüğe sahip olduğu bir ürünüdür.aynı zamanda katma değeri de en yüksek ürünlerden biridir.geleceğe yönelik bakıldığında, istihdam imkanlarının en fazla olduğu ve toplumsal refahın en kısa sürede yükseltilmesine katkı sağlayabilecek,aynı zamanda Türkiye için gelişme potansiyeli en yüksek olan sektördür. Dünya Turizm Örgütü nün ( WTO ) verilerine göre 2006 yılında 850 milyon insan yaklaşık 700 milyar dolar harcayarak dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret etmiştir.2020 yılında dünyadaki turist sayısının 1,5 milyar kişiye,toplam turizm gelirinin ise 2 trilyon dolar a ulaşacağı öngörülmektedir.öte yandan turist profili,turistlerin tatil süreleri ve beklentileri değişmektedir. Bu gelişmelere paralel olarak dünya üzerindeki bölgelerin ve ülkelerin dünya turizm pastasından aldıkları paylarında değişime uğraması beklenmektedir.bu bağlamda ülkeler arası rekabetin de önemi ortaya çıkmaktadır. Turizm sektörü bir iktisadi faaliyet olarak ülkelerin amacı, yabancıların ziyaretinden doğan faydayı maksimize etmeye yöneliktir.bu sektör kar amacı güden veya gütmeyen turizm organizasyonları,pazarlama hizmetleri,konaklama ve yeme-içme hizmetleri,ulaştırma hizmetleri ve diğer çeşitli etkinlikler gibi birbirinden farklı hizmetleri ve faaliyetleri bir şemsiye altında toplayan koruyucu,uyarıcı ve sürükleyici bir sektördür. 2- Projenin aktörleri : TURİZM KONSEYİ Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Türkiye Otelciler Birliği Turistik Rehberler Birliği Turizm Yatırımcıları Birliği Kültür & Turizm Bakanlığı Şema : TÜRSAB Tablo-1 : Seyahat Acentelerine ilişkin sayısal veriler. GRUP MERKEZ ŞUBE ADET A A-G B C TOPLAM ( 2006 )

9 2-2 : TÜROB Tablo-2 : Belgeli Turizm işletmelerinin Tür ve Sınıfları TÜRÜ SINIFI YATIRIM BELGELİ İŞLETME BELGELİ HOTELLER TATİL KÖYÜ MOTELLER ÖZEL BELGELİ HOTEL APART HOTELLER PANSİYONLAR KAMPİNGLER BUTİK HOTELLER TOPLAM : ( 2006 ) 5 yıldız 4 yıldız 3 yıldız 2 yıldız 1 yıldız 1.sınıf 2.sınıf 1.sınıf 2.sınıf TESİS YATAK TESİS YATAK : TUREB Tablo-3 : Tureb üyesi kuruluşlar KURULUŞLAR ARED KARED KURED ÇARED KARDER BORED ARO İRO TOPLAM REHBER SAYISI : ( 2006 ) 2-4 : TYD Tablo-4 : Turizm yatırımcılarının tür ve kapasiteleri TÜRÜ Konaklama Uçak taşımacılığı Marina TOPLAM ÜYE SAYISI : ( 2006 ) BÖLGESEL+ ÜLKESEL KAPASİTE

10 Halk dilinde bacasız fabrika olarak adlandırılan Turizm ; dinlenmek,eğlenmek,görmek ve tanımak amacıyla yapılan gezi demektir.bu geziye çıkan kişilere turist,bu işlerle uğraşan kimselere de turizmci denir. Türkiye nin 1970 yıllarda tanıştığı,ancak 1990 yılların sonlarında girebildiği uluslar arası turizm pazarında,dünya turizm gelirleri pastasından azami payı alabilmesi,diğer ülkelerden ayrıcalıklı olarak sahip olduğu kültürel ve tarihi zenginliklerin etkin bir şekilde tanıtılmasına bağlıdır. Tablo-5 : Turist sayısı ve turizm gelirlerinin yıllara göre dağılımı YILLAR TURİST SAYISI TURİZM GELİRLERİ ( m.dolar) ( ocak-ağustos) Yukarıdaki tablo, yılları arasında ülkemize gelen turist sayısı ve turizm gelirlerini göstermektedir.akdeniz çanağındaki rakipleri (İspanya, İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan) a göre geç başlayan ülke olmasına rağmen sürekli artış görüntüsü sergilediği görülmektedir. Ülkemizin içinde bulunduğu bölgede ve dünyada yaşanan türlü olumsuzluklara rağmen Türkiye nin 700 bin olan uluslar arası standarttaki yatak sayısı ve 1 milyon kişiye istihdam sağlayan turizm sektöründe,yüzde 2.5 olan pazar payını, yüzde lere,1 milyon yatak ve 2 milyon kişiye iş istihdam sağlanması hedeflenmelidir. Ülkemizde Turizm denildiğinde akla sadece kamu sektörü gelmektedir.halbuki bu kesimde uğraşan her insan elini bu taşın altına koyması ve üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesi için devlet-özel sektör iş birliğiyle ülke tanıtımını beraber olarak yapmak zorundadır. 8

11 Sektördeki kamu-özel kesimin fonksiyonel ilişkisi, çağdaş ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmeli ve mevcut tıkanıklar hızla çözümlenmelidir. Devlet, siyasi irade, turizm bürokrasisi ve sektör kuruluşları, işleyiş içinde özgün ve verimli bir iş birliğine girmelidir. Tüm sektör kurum ve kuruluşlarının ( u.t.ç ) ulusal turizm çatısı altında bir araya getirmemiz gerekmektedir. Devletin koordinatör,özel sektörün uygulayıcı olması ve devletin finansman olarak tanıtımında özel sektöre destek vermesi konusunda teşvikler ve kredilerde farklı yaklaşımların geliştirilmesi sağlanmalıdır.türkiye turizmini doğrudan etkileyen,terörist faaliyetlerin, demokrasi, insan hakları gibi konulara ilişkin olarak, dış basında yer alan olumsuz yayınlar ve Türkiye nin coğrafi konumu nedeniyle yakın bölgesinde yaşanan savaşlar ile siyasi istikrarsızlıkların neden olduğu imaj sorunlarının olumsuz etkilerini azaltmaya dönük tanıtım çalışmaları yaparak iyi imajın sürekliliğini sağlamalıdır. Turistik tanıtma faaliyetlerine başlamadan önce: 1- Neyin tanıtılacağı ( turistik ürün yada ürünlerin tespiti ve tanıtılması ) 2- Kime tanıtılacağı ( hedef kitle ) 3- Nerede tanıtılacağı ( hedef Pazarlar ) 4- Ne zaman tanıtılacağı ( fuarlar ) 5- Nasıl tanıtılacağı ( uygulama ), olarak bölümlendirmeliyiz. Şimdi bunları açıklayalım. 1- Neyin tanıtılacağı : TÜRKİYE TURİZM ŞEMASI Kıyı Turizmi Kültür Turizmi Kongre Turizmi Spor Turizmi Şema-2 Sağlık Turizmi Kış Turizmi Kırsal Turizmi Yıl boyu talep yaratacak aktivitelerin ve kültürel etkinliklerin oluşturulmasına ağırlık verilmesi gereklidir.istanbul dan Mersin e kadar 2000 km kıyı şeridi bulunan ülkemizde; deniz, kum-güneşin yanı sıra tarihi ve kültürel zenginlerimize gelen yabancı turistlerin % 50 civarı gezi ve eğlence amaçlı olarak,geri kalan % 50 bölüm ise kültür turizmi,kongre Turizmi, sağlık turizmi,kış turizmi,spor turizmi,kıyı turizmi başta gelmektedir. Bunlara alternatif turizmler ekleyerek; yayla turizmi, dağ-doğa yürüyüşü, akarsu turizmi, atlı doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği, botanik turizm, golf turizmi, yat turizmi, av turizmi, olta balıkçılığı, mağara turizmi, bisiklet turları vb. dallarını da çoğaltabiliriz. 2 Kime tanıtılacağı : Ülkemizin tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve tüm çeşitliliği ile mevcut turizm potansiyelinin en iyi şekilde tanıtılması amacıyla hedef kitlelere doğrudan ulaşmamız gerekmektedir.kimdir bu hedef kitleler: 1- Ülkemizi son yıllarda tur programlarına alan yabancı tur operatörleri 2- Seyahat acenteleri 3- Hava yolu temsilcileri 4- Turizm yatırımcıları 9

12 5- TV ve Radyo programı yapımcıları 6- Film çekim ekipleri ve fotoğrafçıları 7- Yayın bölgelerinde milyonlarca tiraj/ adet yayımlanan yabancı gazetelerin yazarları 8- Rehber ve seyahat kitabı yazarları 9- Bulundukları ülkede kamu oyunu etkileme gücü olan üst düzey kişiler vb. kişi ve sektörleri ülkemize daveti sağlanarak reklam faaliyetlerine ağırlık verilmelidir. 3. Nerede tanıtılacağı: Türkiye, dünyada tanıtım bütçesinin tamamını devletin sağladığı ve en çok tanıtım ofisinin bulunduğu ülkelerin başında gelmektedir.tablo-6 de görüldüğü gibi 2006 yılı sonu itibariyle yurt dışındaki 35 olan ataşelik ve müşavirlik bürolarımıza + 5 ülke ilave edilerek Tablo 6: Kültür & Turizm Bakanlığı nın yurt dışı müşavirlik ve ataşelikleri. NO MÜŞAVİRLİK/ ATEŞELİK NEW YORK ( K.T.A ) WASHINGTON ( K.T.A ) LOS ANGELES ( K.T.A ) BERLİN ( K.M ) FRANKFURT ( K.A ) VİYANA ( K.T.M ) BAKÜ ( K.T.M ) BÜRÜKSEL ( K.T.M ) PEKİN ( K.T.M ) KOPENHAG ( K.T.A ) DUBAİ ( K.T.A ) HELSİNKİ ( K.T.M ) PARİS ( K.T.M ) LAHEY ( K.T.M ) LONDRA ( K.T.M ) MADRİD ( K.T.M ) ROMA ( K.T.M ) TAHRAN ( K.T.M ) TEL-AVİV ( K.T.M ) STOCKHOLM ( K.T.M ) ZÜRİH ( K.T.M ) TOKYO ( K.T.M ) ALMATI ( K.T.M ) BİŞKEK ( K.T.M ) KAHİRE ( K.T.M ) ÜSKÜP ( K.T.M ) KUALA LUMPUR ( K.T.M ) TAŞKENT ( K.T.M ) VARŞOVA ( K.T.M ) MOSKOVA ( K.T.M ) SARAYBOSNA ( K.T.M) ŞAM ( K.T.M ) AŞKABAT ( K.T.M ) DUŞANBE ( K.T.M ) KİEV ( K.T.A ) YENİ DELHİ ( K.T.A ) SOFYA ( K.T.A ) RİYAD ( K.T.A ) AMMAN ( K.T.A ) BEYRUT ( K.T.A ) ÜLKE AMERİKA AMERİKA AMERİKA ALMANYA ALMANYA AVUSTURYA AZERBEYCAN BELÇİKA ÇİN DANİMARKA DUBAİ FİNLANDİYA FRANSA HOLLANDA İNGİLTERE İSPANYA İTALYA İRAN İSRAİL İSVEÇ İSVİÇRE JAPONYA KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN MISIR MAKEDONYA MALESYA ÖZBEKİSTAN POLANYA RUSYA SARAYBOSNA SURİYE TÜRKMENİSTAN TACAKİSTAN UKRAYNA HİNDİSTAN BULGARİSTAN S.ARABİSTAN ÜRDÜN LÜBNAN 10

13 toplam 40 a ulaşacaktır. Not: Türk turizm ofislerinin tanıtıma katkısı % 3,3 civarındadır. 4. Ne zaman tanıtılacağı: Ülkemizin sahip olduğu tarihi,turistik ve kültürel dengelerin etkili ve geniş bir şekilde tanıtılması ve uluslar arası turizm pazarındaki payımızın arttırılması amacıyla,katılmakta olduğumuz uluslararası 53 ülkede 6 büyük, 95 kamu/özel sektör işbirliği ve 40 yurt dışı temsilciliklerimizle toplam 139 turizm fuarlarında gerçekleştirilmekte olan reklam kampanyalarıyla ön plana çıkarılması amaçlanmalıdır. Tablo-7 : Turizm Bakanlığı nın katıldığı uluslararası fuarlar NO FUARLARIN ADI ITB BERLİN TURİZM FUARI MITT MOSKOVA TURİZM FUARI WTM LONDRA DÜNYA TURİZM FUARI BİT MİLANO TURİZM FUARI MADRİD FİTUR TURİZM FUARI UTRECHT TURİZM FUARI ÜLKE ALMANYA RUSYA İNGİLTERE İTALYA İSPANYA HOLLANDA Not. Turizm fuarları ve sergilerin tanıtıma katkısı %3.1 Yukarıdakileri kısaca özetlemek gerekirse,40 ülkedeki ataşelik ve müşavirlik ofisleri ile 53 ülkedeki turizm fuarlarına katılmamıza ve son yıllarda 20 milyon turiste ulaşmamıza rağmen, turizmde yaşanan sıkıntının temeline baktığımızda, rakiplerimizin ülkemiz üzerindeki propagandaları ( siyasi oyunlar,teröre vermiş oldukları destek,kuş gribi karikatür krizi,) içte ise tatil yörelerindeki patlamaların olumsuz etkisinin yanı sıra, diğer taraftan fiyat-kalite dengesinin bozulması nedeniyle yatak arzındaki plansız artışın getirdiği düşük fiyatlamadan gelen yetersiz kazanç ile hantal ülke tanıtım politikalarının olumsuz etkilerini görüyoruz. Tablo-8 : Dünya da en çok turist çeken 10 ülke NO ÜLKE TURİST SAYISI ( milyon) TURİZM GELİRİ ( m.dolar ) % FRANSA İSPANYA ABD ÇİN İTALYA İNGİLTERE MEKSİKA ALMANYA TÜRKİYE AVUSTURYA

14 Tüm bu olumsuzluklara rağmen ülkemiz turizmi dünya sıralamasında ilk 10 içinde bulunmaktadır. Türkiye nin son yıllarda turizm alanında kaydettiği gelişmenin durma noktasına geldiğini, alanda yeni alternatifler üretmenin zorunluluğu oluşmaktadır. Bence, yeni imaj yaratmaktansa,var olanı yönetmek daha olumlu olacaktır. Turizm pazarında yarışabilmek ve pazar payını kaybetmemek için imajın sürekliliği sağlaması için yeni stratejiler belirlemeliyiz. 5- Nasıl tanıtılacağı : Turizm de pazarlama diğer mal ve hizmetlerdeki pazarlamalardan hem teknik hem de elde edilmek istenen sonuçlar açısından biraz farklıdır.diğer bir değişle normal mal ve hizmetleri pazarlama stratejisinin içersinde sahip olduğumuz mal ve hizmetleri müşterinin bulunduğu mekana ulaştırmak söz konusudur.ancak turizm hizmetinin pazarlaması aşamasında sonuca ulaşmak için öncelikle müşteriyi kendi mekanımıza çekmek zorunluluğumuz vardır. Bunun için ülkemizin, hedef pazarlarını belirlemesi gereklidir. 1- Avrupa pazarı: Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Portekiz, İngiltere, Hollanda, İtalya, Makedonya, İsviçre ve Yunanistan 2-Orta Asya pazarı: Rusya, Tacakistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kırgızistan, Kazakistan, Azarbeycan, Polanya, Özbekistan. 3- Doğu Asya Pasifik pazarı: Japonya, Malezya, Çin, Güney Kore, Hindistan 4- Amerika ve Uzak Doğu Pazarı : Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda. 5- Orta doğu: Mısır, İran, Suriye, İsrail, Dubai 6- İskandinav pazarı: İsveç, Finlandiya, Danimarka olmak üzere 40 ülkede gerçekleşmektedir. Türkiye nin hedef pazarları ; 6 grup olarak belirlenmiştir. Bu pazar gruplarından 2006 yılı itibariyle ülkemize gelen turist sayısını ve yüzdelerini aşağıdaki tablodan görebilmekteyiz. Tablo-9 : Türkiye ye gelen turistlerin bölgelere göre dağılımı. NO ÜLKE TURIST SAYISI % 1 AB ÜLKELERİ OECD DOĞU AVRUPA ASYA AFRİKA LATİN AMERİKA DİĞER

15 Tablodan anlaşıldığı üzere; Ülkemize gelen turist sayının büyük bir kısmı % 50 civarı AB Pazarı, % 50 OECD, % 28 Doğu Avrupa, % 11 Asya, % 2 diğer pazar grubunu teşkil etmektedir. Bu notlardan çıkarılan sonuç ise, Avrupa-Asya-Amerika vb. ülkelerdeki pazar payını sürdürülebilir turizm ürünlerinin tanıtımıyla arttırmalıyız. Diğer yandan Turizm açısından hızla büyüyen Doğu Asya Pasifik bölgesi ve özellikle Hindistan-Çin,orta doğu ülkeleri,iran ve orta Asya daki Türk cumhuriyetlerinde bölgeye yönelik özel tanıtım kampanyaları düzenleyerek pazar payını artırmayı hedeflemeliyiz. Talep çeşitliliği paralelinde arz çeşitliliğinin sağlanması ve turizm pazarlarında, Türkiye markasının oluşturulması gereklidir.türkiye turizmi dünya normlarına uygun bir prensip olarak bir önceki yıl elde ettiği turizm gelirlerinin % 1 ini genel ülke tanıtımına programlı ve sürekli bir bütçe halinde ayırmalı, verimli ve etkili bir şekilde kullanmalıdır. Tanıtım faaliyetlerimizi, pazar ülkelerin turist profilleri,tatil dönemleri ve alışkanlıkları göz önüne alınarak,her ülke için geçerli özel şartlar doğrultusunda sürdürülmeli,reklamlarımız yüksek izleyici kitlesine sahip basılı ve görsel/işitsel medya organlarında gerçekleştirilmek de olup,t.v,radyo,merkezi yerlerde açık hava panoları,nitelikli dergi ve gazeteler,elektronik medya kanalları ve reklamların yayın dönemi olarak her ülke için tatil rezervasyonlarının ağırlıklı bir şekilde yapıldığı dönemleri hedef alarak yapmalıyız. 3- Önerilen çözümler : 3-1 : Ülkemizdeki turizmin çeşitlendirilmesi. Tablo-10 : Dünya turizminde ;Tanıtım bütçelerinin ürünlere göre dağılımı Yukarıdaki şekilden yola çıkarak, ülkemizdeki turizm çeşitlendirilmesini anlatacağım. 13

16 3-1.1 : Kültür turizmi Türkiye de turizmin çeşitlendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar içinde Kültür turizmi en önemli turizm çeşitlerinden biridir. Yurdumuzun, insanlığın bilinen tarihinden bu yana, gerek doğudan batıya, gerekse batıdan doğuya süre giden göç yolları üzerinde bulunması, bu önemi daha da arttırmaktadır. Anadolu ya yerleşen pek çok kavim, tarih boyunca bu topraklarda sayısız kalıntı bırakmış, her uygarlık kendisinden sonra gelen yeni uygarlığı etkilemiş, onun gelişmesine katkıda bulunmuştur. İlk çağlardan bu yana stratejik önemini kaybetmeyen 2 temel ürün zeytinyağı ve şarap bu topraklarda doğmuş, buradan tüm dünyaya yayılmıştır. İnsanoğlu uygarlığın temeli sayılan çanak-çömlek yapımına, maden ve para kullanımına ilk kez bu topraklarda başlamıştır. Yeryüzündeki ilk planlı şehirleşme ile ilk imparatorluk tohumları da gene bu topraklarda yeşerdi. Tanrı kültü, ana tanrıçanın somut, elle tutulur şekle dönüşme düşüncesi buralarda ortaya çıktı, gelişti ve tüm dünyaya yayıldı. İnsanlık ilk narh, ilk enflasyon, ilk ticaret kolonisi, ilk ithalat ihracat gibi kavramlarla bu topraklarda tanıştı. Tek tanrılı dinlerden Musevilik ve Hıristiyanlık, diasporadaki ilk tapınaklarını bu topraklarda yükseltti ve buralardan dünya üzerine yayıldı. Felsefe, geometri, coğrafya gibi müspet ilimler bu topraklarda şekillendi. Müzelerimiz ve arkeolojik ören yerlerimiz tüm bu uygarlıkların günümüze ulaşan eşsiz miraslarıyla dolu. Kısacası, Anadolu toprakları İnsanoğlu nun uygarlık çizgisinde gelişiminin ve ilerlemesinin sergi salonu gibi. İşte bu sergi salonunun belli bir turistik organizasyon ile gezilip gösterilmesi olgusuna Kültür Turizmi denir. Ülkemize gelen turistlere yalnızca güneş, kum ve deniz olanakları sunulmuş dünyanın bir çok ülkesinde var olan bu olanakların dışında kültür ve diğer alternatif turizm olanakları göz ardı edilmiştir. Bugüne kadar kitle turizmine önem verilmiş turistlerin konakladıkları tesislerin dışına çıkabilmelerine olanak sağlayacak özendirmeler göz önüne alınmamıştır. Bu nedenle gelen turistler halkımızla hiçbir kültür alışveriş olanağı bulamadan ülkelerine geri dönmek zorunda bırakılmışlardır. Oysa kültür turizmi daha az turistin daha çok harcama yaptığı bir alternatiftir. Bugün alternatiflerin yeterince geliştirilememiş olması nedeniyle düşük gelir seviyesindeki turistlerle yetinmek zorunda kalmamıza yol açmaktadır. Kısacası, ülkemizde turizm sektörüne ulusal geliri arttırıcı, ülke ekonomisindeki darboğazı aşıcı, dış ticaret açığını kapatıcı olarak kısa vadeli bakılmış, turizm politikaları bu yönde geliştirilmiştir. Nedense, politikaların; döviz, ülke ekonomisi, ulusal gelir gibi unsurları göz ardı etmeden, ülkemizin doğal ve kültürel varlıklarını koruyarak gelecek nesillere aktarabilecek bir planlama disiplini içinde ele alınarak "sürdürülebilir bir sektöre" yönelik oluşturulması düşünülememiştir. Mevcut sayısız kilisenin yanında Anadolu'da Hıristiyanlar tarafından kutsal kabul edilen bazı merkezler şunlardır: Antakya Hıristiyanlığın en önemli merkezlerindendir. Hıristiyanlık, bu ismi ilk defa burada almıştır. Havarilerin tüm tanıtım seyahatlerinin rotaları burada hazırlanmıştır. St. Pierre'nin Antakya'ya geldiğinde ilk konuşmasını yaptığı St. Pierre Kilisesi ve Manastırı kentten 2 km. uzaklıkta Reyhanlı yolu üzerindedir. Reyhanlı ilçesinde bulunan "Kızlar Sarayı"nın 5.yüzyılda yapıldığı sanılır. İlk Hıristiyanlık döneminde Kuzey Suriye'nin en önemli dinsel merkezi olup kilise, manastır ve bunlarla ilgili yapılardan oluşmaktadır. Yöreye "Rahibeler Manastırı" da denilmektedir. St. Barlohom Manastır Kilisesi ise antik Cossios (Keldağ) Dağı'nda, Yeditepe köyünün 3 km. güneybatısındadır. St. Barlohom adına yapılmış kilise iki nefli ve haç biçimi planlıdır. 14

17 Tarsus St. Paulus'un doğum yeri olması nedeniyle Tarsus, Hıristiyanlık ın önemli kentlerinden biridir. St. Paulus'un öğrencilerinden olan Aya Thekla'nın Ikenion (Konya) ve Pisidya Antiokheiası'nda (Yalvaç) sürdürdüğü Hıristiyanlığı yayma çabaları, yörenin diğer önemli dinsel merkezi olan Silifke'de sona ermiştir. Aya Thekla 5. yüzyıl Hıristiyanlık dünyasının saygın kişilerindendir. Bu azize, Silifke'nin eski kent tanrıçası Athena'nın yerini almıştır. 1. yüzyılda azizenin sığındığı yeraltı mağarasının üzerine yapılan Thekla Bazilikası plan bakımından Suriye kiliseleriyle benzeşmektedir. Bazilikanın yaklaşık 150 m. kuzeyindeki kubbeli kilise, orta sofanın doğu bölümü üstündeki kubbesiyle dikkat çekmekte ve aynı zamanda bazilikanın kubbe ile birleştiğini göstermektedir. Kilise ayrıca, sonraki yıllarda İstanbul'daki Ayasofya'da doruk noktasına ulaşan; kubbenin orta sofanın tam merkezine konularak diğer bölümlerin bu merkeze göre düzenlenmesi tekniğinin ilk aşamasını göstermesi bakımından büyük bir öneme sahip bulunmaktadır. Yöredeki diğer Hıristiyanlık merkezlerinden biri de Alahan Manastırı yapılar topluluğudur. Kayalara oyulmuş keşiş manastırları buranın başlangıçta bir inziva merkezi olduğunu göstermektedir. Mağaraların yakınında ise ilginç süslemeleri ile dikkat çeken büyük bir bazilika bulunmaktadır. Bazilikanın kapı süslemelerindeki kabartmalarda Cebrail ve Mikail oldukları kabul edilen iki meleğin bir takım simgesel yaratıkları ezdikleri görülür. Bunların Anadolu'nun çok tanrılı inançlarındaki kutsal varlıkların simgeleri olabileceği ileri sürülmektedir. Efes Dünyanın ilk yedi kilisesinin ilki olan ve Hıristiyanlığın yayılışının odak noktası olarak görülen Efes, Meryem Ana'nın son günlerini geçirdiği ve öldüğü yer olarak kabul edilmektedir. Nitekim İsa'nın 12 havarisinden biri olan St. Jean, İsa'nın ölümünden sonra Meryem'i de yanına alarak Batı Anadolu'ya gelmiş (M.S ve dönemin en büyük kentlerinden olan Efes'e yerleşmiştir. Meryem'in Efes'te yaşadığı sanılan ev, Hıristiyanlığın kutsal merkezlerinden biri olup, ziyaret yeri olarak önemini günümüzde de sürdürmektedir. M.S tarihlerinde St. Paul de kente gelmiş ve kaldığı süre içerisinde yörede Hıristiyanlığın yayılması için çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucu ise Efesos (Selçuk), Symrna (İzmir), Pergamon (Bergama), Sardes (Sart), Philedephia (Alaşehir), Laodikeio (Denizli) ve Tyateiro'da (Akhisar) Hıristiyanlığın ilk yedi kilisesi oluşmuştur. Ayrıca M.S. 435'te Hıristiyanlığın III. Konsülü Efes Meryem Ana Bazilikası'nda toplanmış ve ısa ile Meryem'in tanrısal nitelikleri tartışılmıştır. İznik Hıristiyanlık tarihine yön veren iki önemli konsül M.S. 325 ve 381 tarihlerinde İznik'te toplanmıştır. M.S. 325 tarihinde Roma İmparatoru Konstantinus tarafından Hıristiyanlar arasındaki ayrılıkları gidermek için toplanan İznik Konsülü Roma İmparatorluğu'nun resmen Hıristiyanlaşması açısından ilk önemli adım olmuştur. M.S. 381 yılında ikinci kez toplanan İznik Konsülü ile de Ortodoksluk Doğu Roma'nın resmi dini olarak kabul edilmiştir. İstanbul Dünyanın dört büyük Ortodoks merkezlerinden biri olan İstanbul'da V. Konsül toplantısı yapılmıştır. Ayrıca tüm devirlerin en görkemli yapıtı olan Ayasofya da bu kentte bulunmaktadır. Kapadokya Erken Hıristiyanların kayaları oyarak yaşadıkları yeraltı kentlerinin, kilise ve manastırlarının bulunduğu Kapadokya bölgesi, bugün aynı zamanda ilginç yeryüzü şekilleri ve peribacaları ile de tanınmaktadır. 15

18 Demre M.S. 4. yüzyılda yaşayan ve hümanist fikirleriyle tanınan ünlü Noel Baba'nın (St. Nicholas) yaşadığı ve piskopos olduğu yerdir. Her yıl Aralık ayında düzenlenen Noel Baba Törenleri; noel tatillerini bu antik Likya şehrinin sıcak kumsallarında geçiren çok sayıda turisti bir araya getirmektedir. Antalya İncil'de adı geçen ve Aziz Paul'ün ziyaret ettiği yerler arasındadır. Ayrıca eşsiz güzellikteki doğası, modern otelleri, spor etkinlikleri, yat limanları ve çok sayıda kamping alanları ile ülkenin en önemli turizm merkezidir. Yalvaç Hıristiyanlığın yayılmasında önemli bir rol oynamıştır. Aziz Paul'ün ziyaret ettiği yerler arasındadır. Şanlıurfa Tarihi 9000 yıl öncesine dayanan Şanlıurfa; Müslümanlığın, Museviliğin ve Hıristiyanlığın genetik olarak büyükbabası olan Hz. İbrahim'in doğduğu, Hz. Eyyüb'ün yaşadığı ve Hz. İsa'nın kutsadığı ülkenin önemli bir inanç merkezidir. Harran Kutsal kitaplarda adı geçen Harran, İnanç Turizmi'nin Türkiye'deki odak noktalarından biridir. Kutsal kitaplarda yazılanlara göre İbrahim Peygamber, Şanlıurfa'dan güneye doğru göç ederken Harran'da konaklamıştır. İbrahim peygamberin babası Terah burada ölmüştür. Ayrıca Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'i oluşturacak olan genetik ürünlerin temelleri de Harran'da atılmıştır. Ağrı Dağı Tufandan sonra Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı eteklerinde karaya oturduğuna dair kutsal kitaplarda bilgiler bulunmaktadır. Trabzon Ortodoks dünyasının kutsal dağ manastırları Trabzon çevresinde bulunmaktadır. Sümela (Meryem Ana) Manastırı, Konagio Thaoskepostas (Kızlar Manastırı), Kaymaklı Manastırı, Vazelen Manastırı ve Gregorius Peristere (Kustul) Manastırı bunlardan bazılarıdır. Konya İncil'de ismi geçen önemli bir dinsel merkezdir. St. Paulin'in MS ve 53 yıllarında ziyaret ettiği ileri sürülen şehir 2. yüzyıldan itibaren önemli bir din merkezi olarak ilan edilmiştir. Kent Roma İmparatorluğunun kuruluşundan sonra da önemini korumuştur : Kıyı turizmi Ortalama olarak beş aylık kıyı turizminin yaşandığı ülkemizde,önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte bu güne kadar ülke tanıtımı görevini de başarıyla yerine getirmiştir. Günümüzde kıyı turizm kültürü,ege,akdeniz,karadeniz kıyı güzelliği yanında tarihi dokusu,dünyada eşsiz güzelliklere sahiptir. 16

19 Kıyı alanlarımızın uzunluğu ve çeşitliliğiyle, bu alanlarımızda bulunan doğal kaynaklar ve kültürel değerlerden dolayı dünyanın en şanslı ülkelerinden birisi olan ülkemizde bütünleşik kıyı yönetiminin,ülkemizin ekonomik ve kültürel gelişimi,insanlarımızın bu günkü ve gelecekteki varlıkların durumları ve mutlulukları açılarından büyük önem taşıdığının bilincinde olarak,1990 lı yıllardan başlayarak çeşitli çabaların gösterilmesine karşın bütünleşik kıyı yönetiminin hala çok yakın olmayan bir hedef olduğunu görerek,kıyı alanlarındaki yanlış gelişmelerin ve alan kullanımlarının ve bunların yol açtığı kullanım çelişkilerinin,bir yandan uzun dönemdeki ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediğini,diğer yandan doğal kaynaklara,çevresel ve kültürel değerlere zarar verdiğini izleyerek,kıyı alanlarımızın iyi yönetilebilmesi için yatay ve düşey yönlerde etkileşmeye olanak veren işlevsel bir yönetim yapısının yanı sıra kıyı ve deniz alanlarımızla ilgili değişik türde veri ve bilgilerin gerekli olduğunun bilincinde olarak,bunların ülke genelinde yeterli olmaktan çok uzak olduğunu, mevcut bilgilere erişimin de çeşitli engeller içerdiğini saptamaktayız. Bu anlamda,hükümet,kamu yöneticisi,yerel yönetici ve genel halk olarak tüm düzeylerde kıyı alanlarımız ve denizlerimizle ilgi ve bilgi düzeylerinin çok düşük olduğu,bu değerli kaynakların iyi yönetilmesi ve korunması doğrultusundaki bilincin, zayıflığın ve bu bilincin oluşması ve gelişmesi amacıyla eğitim etkinliklerinin yeterli olmadığını,üniversitelerimizde kıyı alanlarıyla ilgili eğitim ve araştırma programlarının çok sınırlı sayıda olduğunu izlemekteyiz. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada şeklindedir ve kıyı turizmi açısından oldukça önemlidir. Güney Ege İzmir, Çeşme, Ayvalık, Kuşadası, Bodrum, Datça, Boz Burun, Marmaris, Göcek, Fethiye, özellikle Akdeniz sahillerimiz Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya, Mersin doğa harikası kıyılarımızdır. Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi yatçıların her gece değişik, özel demir atacakları koy, körfez ve plajların hazinesidir.yatçılık Türkiye'de oturanlar ve ziyaretçiler için popüler bir etkinliktir. Geçen kırk yılda sanayi gelişme göstermiş,istanbul ile Antalya arasında kıyı çizgisi bugün çok sayıda Marino ile doludur. Bunlar mühimmat, önemli tatil merkezi ve güvenli limanlarda kıyıya çıkma imkanı sağlamaktadır. Türkiye'nin en donanımlı marinaları güney Ege ve Akdeniz kıyılarında İzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Boz Burun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya'da yer almaktadır. Bu limanlarda, yatçılar gereksinim duydukları hizmet ve mühimmatı bulabilmektedirler. Antalya, Dalaman, İzmir ve İstanbul havaalanları tüm Türk marinalarına süratli bağlantı kurabilmektedir. Bodrum, Boz Burun, Marmaris, İstanbul, ve Karadeniz kıyılarındaki tersanelerde inşa olunan bu gemiler, motorlarıyla birlikte tam deniz aracı teçhizatıyla donatılmaktadırlar. Guletlerdeki yolcu sayısı geminin boyuna bağlı olmakla birlikte, çoğu sekiz ile on iki kişi barındırabilmektedir. Bu gemiler yolculara müstakil konaklama sağlayabilmekte, kiralandıklarında hizmet ve eğlence satın alabilmektedir. Modern Guletler evin tüm konforuyla donatılmış olup kendinize tümüyle hoş vakit sağlayacağınız bir çevreye özendirmektedir. Mürettebatsız kiralama, Türkiye'de yeni bir yat kiralama yöntemi olarak başlanmıştır. Yelken açmadan önce, mürettebatsız kiralama şirketleri müşterilerine çevrenin özellikleri, hava koşulları, mühimmatın nereden temin olunacağı, tehlike anında ne yapılacağı ve benzeri konularda bilgi verirler. 17

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KUŞADASI TURİZM ANALİZİ RAPORU (2012)

KUŞADASI TURİZM ANALİZİ RAPORU (2012) KUŞADASI TURİZM ANALİZİ RAPORU (2012) İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Sunuş. 3 2. Turizm ve Ekonomi.. 5 3. Dünyada ve Türkiye de Turizm... 6 3.1. Dünyada Turizm 6 3.2. Dünya Turizminde Yeni Trendler.. 7 3.3. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE TURİZM 1 İ Ç İ N D E K İ L E R ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ A. TÜRKİYE DE TURİZM B. İSTANBUL DA TURİZM

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ TURİZM SEKTÖR RAPORU NİSAN 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Dünyada ve AB Ülkelerinde Turizm 3 2.2 Türkiye de Turizm Sektörü 6 3 KURUMSALSOSYAL

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu. Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Ergan Dağı nda Yapılması Planlanan

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı

Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Projenin Adı : Bilecik Turizm Marka Kent Stratejik Kalkınma Planı Projenin Sahibi : Bilecik Belediyeler Birliği Tel: (228)2121088 (bilecikbb@gmail.com) Hazırlayan Ekip Lideri : Yrd. Doç. Dr. Metin Çelik

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 ANTALYA HAKKINDA 5 I. GİRİŞ 15 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 19 II.1. Stratejik Plan Modeli 19 II.2. Stratejik Plan Modelinin Uygulaması 2 II.3. Antalya İl Özel İdaresi

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 A. DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ. 8 B. TÜRKİYE TURİZMİNİN DÜNYADAKİ YERİ. 12 B. AMASYA NIN COĞRAFİ KONUMU VE AVANTAJLARI. 16 C.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. 1 A. DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ. 8 B. TÜRKİYE TURİZMİNİN DÜNYADAKİ YERİ. 12 B. AMASYA NIN COĞRAFİ KONUMU VE AVANTAJLARI. 16 C. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 A. DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ... 8 B. TÜRKİYE TURİZMİNİN DÜNYADAKİ YERİ... 12 B. AMASYA NIN COĞRAFİ KONUMU VE AVANTAJLARI... 16 C. MARKA KENT OLARAK AMASYA VE 2023 TÜRKİYE TURİZM

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ LİMANLARI

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ LİMANLARI GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ LİMANLARI Ege Ports Kuşadası Yolcu Limanı, dünyanın en önemli arkeolojik mirasları arasında yer alan ve Türkiye nin üçüncü en çok ziyaret edilen sit alanı Efes e açılan kapıdır.

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

TURAD Turizm Araştırmaları Derneği. 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması

TURAD Turizm Araştırmaları Derneği. 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması TURAD Turizm Araştırmaları Derneği 2008-2009 Turizm Sektörü Araştırması Aralık 2008 - Nisan 2009 1 ĐÇĐNDEKĐLER AMAÇ VE KAPSAM YÖNTEM VE ÖRNEK YAPISI ZAMAN PLANI YÖNETĐCĐ/BASIN ÖZETĐ BULGULAR o BÖLÜM 1:

Detaylı

TURİZM HAFTASI TARİHÇESİ

TURİZM HAFTASI TARİHÇESİ BÜYÜKŞEHİR DENİZLİ Ege bölgesinin 2. Büyük kenti Denizli; coğrafi konumu, iklimi, doğal ve turistik yönden önemli özelliklere sahip eşsiz bir yerleşim ve uygarlık merkezi olup, bugüne kadar çok sayıda

Detaylı

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (BEŞERİ VE İKTİSADİ) ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ HAZIRLAYAN CEYDA (TEKİNCE) ERCANİK ANKARA 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı