TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR:"

Transkript

1 TARAMA TESTİ NE DEMEKTİR: Belli bir hastalık için hiçbir semptomu olmayan kişiler arasından o hastalık için önlem alınması ve ileri tetkiklerle hastalığın kesinleştirilmesi gereken kişileri ayıran bir araştırma testidir. DOWN SENDROMU NEDİR: JOHN LANGDON DOWN Çocuklarda ciddi öğrenme yetersizliği ile sıklıkla görülen bir hastalıktır.fetus hücrelerinde Kromozom 21 in ekstra bir kopyasının bulunmasından kaynaklanır.antenatal taramaların kullanımından önce her 500 çocuktan biri etkilenmiş olarak doğmaktaydı. Genetik materyalde embryoda normalde 22 çift alel ve 1 çift seks kromozomu(46 kromozom) bulunurken 21.kromozom 3 adettir ve total 47 kromozom bulunmaktadır(trisomy 21).Parental germ hücresi oluşurken görülen bir hatalı ayırımdan kaynaklanır(1) Ekstra kromozomun %75 i anne kaynaklı mayotik bölünmenin ilk döneminde gerçekleşir.

2 Ulusal Down Sendromu Sitogenetik Kayıtlarına göre 1989 ve 2002 yılları arasında Down Sendromu tipleri Regüler Trizomi %95,Mozaik %1.1,Translokasyon %4,Çoğul Kromozom %0.5 şeklindedir.translokasyonun Down sendomunu oluşturması şöyledir: Down Sendromunda: -Ciddi zeka yetersizliği(iq 70 den düşük ortalama 40 hatta %10 u 20 den düşük) -Konjenital anormallikler -Diğer tıbbi problemler(lökemi,tiroid hastalıkları,epilepsi,alzheimer) görülür. Bu tür hastaların bazıları tamamen bağımlı yaşarken bazıları yarı bağımsız yaşam sürdürürler.down sendromlu fetuslar taşıyan gebelerin %40 ı 11.haftada düşükle sonuçlanır.ancak her 10 bebekten 9 u eğer doğmuşsa 1.yıla kadar yaşar.zaten %40 ı ciddi kalp hastalıklarıyla doğar.yaşamaya devam eden Down sendromluların yaşam süresi yaklaşık 60 yıldır.çoğu 40 yaşından sonra Alzheimer geliştirerek patolojik beyin hastalıklarına sahip olurlar. AÇIK NÖRAL TÜP NEDİR: Nöral Tüp defektleri çok ciddi konjenital malformasyonlardandır.antenatal tanıma yapılmadığı durumlarda her 650 bebekten 1 inde görülür.gebe kaldıktan hemen sonra folik asit alan gebelerde ise 1/1200 dür.nöral tüp defektlerinin en ciddisi olan anensefalide doğumdan birkaç saat sonra bebek ölümü gerçekleşse de bazı operatif önlemler ve ciddi bakım ile kurtarılabilmektedirler.yetersizlikler bacaklarda paralizi ve zayıflık,üriner ve fekal inkontinans,hidrosefali ve öğrenme güçlüğüdür. EDWARD S SENDROMU(TRİSOMY 18)

3 Prevalansı 1/7000 olan daha nadir görülen bir sorundur.fetusta kromozom 18 in fazla bir kopyasının bulunmasından oluşur. TARAMA TESTİNİN TARİHÇESİ: Yıl Konu Araştırıcı 1933 Maternal yaş ve Down Sendromu Riski Penrose 1959 Down Sendromunda Trisomy 21 in keşfi Lejeune 1966 Amniotik sıvıda ilk kromozom anomalisi Steele ve Breg 1968 Down Sendromunun ilk antenatal tanısı Valenti 1970 Anne yaşının önemi:ileri yaştaki annelere amniosentez Steele ve Breg Anne kanı AFP değeri ile Açık Nöral Tüp saptanması Anne yaşına göre Down Sendromu riski 1983 Düşük serum AFP değeri ve fetal kromozom anomalileri Merketz 1984 Düşük serum AFP değeri ve Down Sendromu Cuckle ve Wald Trimesterde Down Sendromlu bebeklerde anormal Ense kalınlığı Benacerraf 1987 İleri yaşta serum AFP değeri ve anne yaşı kullanılarak Down Sendromlu gebelik riski tahmini Cuckle ve Wald 1987 Down Sendromu ve yükselmiş serum HCG değeri Bogart 1988 Düşük serum ue3 değeri ve Down sendromu Canick,Haddow,Wald 1988 Üçlü test kullanılarak Down Sendromu taraması Wald,Haddow,Canick trimesterde artmış ense kalınlığı ve Down Sendromu Szabo trimesterde PAPP A ve Down Sendromu Brambati Trimesterde fbhcg ve Down Sendromu Spencer 1992 Down Sendromu 2.Trimester Markeri olarak İnhibin van Lith 1992 Down Sendromu tarama testi olarak NT değeri Nicholaides 1996 İnhibin A ilavesi ile 4 Marker içeren tarama testi Wald 1996 Ultrasonografi ve biyokimyasal markerların 1.trimester Taramasında birleştirilmesi Wald 1997 Maternal kanda fetal DNA Lo ve 2. Trimester Markerların Entegre test şeklinde Birleştirilmesi Wald 2005 Tekrarlanan marker değerleri Wright ve Bradbury 2007 Cross-Trimester oranları Wald

4 BİR TARAMA TESTİNİN DOĞRULUK ORANI NEDİR?NASIL İFADE EDİLİR Tarama testleri hiçbir zaman sonucu kesin pozitif yada negatif olarak ifade edemez.sadece olasılık bildirir.ancak bu olasılığın kesin bulguya yakınlığı testin güvenilirliğini ifade edebilir.bu ifadeler için kullanılan kriterler şunlardır: SENSİTİVİTE (DR:DETECTION RATE) Tüm pozitif sonuç verilen kişiler arasında gerçek pozitif olduğu kesin saptananlardır(etkilenmiş olanlar) Matematiksel olarak: Sensitivite(DR):TP(Gerçek pozitif) / FP(Yalancı pozitif)+tp(gerçek pozitif) OAPR: (Odds of being affected given a positive result) Gerçek pozitiflerin yalancı pozitiflere oranıdır.sensitivitede tüm pozitif sonuç verilen hastaların içinde gerçek pozitif olanları bulma olasılığı belirtilmektedir.oysa OAPR kesin olarak pozitif olduğu bildirilen hastalar içinde kaç tanesini tam olarak doğru saptayabildiğimizi gösterir.yani Sensitivite (%) OAPR (oran) Sonuç: + + Hastalık: + - Örnek:Bir testin sensitivitesi %65 demek o hastalığın bu testle pozitif bulunma olasılığının %65 olduğunu ifade eder Bir testin OAPR si 4:1 demek pozitif bulunan her 4 hastadan birinin negatif olduğunu ifade eder.yani o hastalığın doğruyu bulma oranı bu duruma göre %75 dir. Yani bir tarama testi sonucunu 4:1,10:1 vs gibi veriyorsak buna Odds değerlendirmesi diyoruz. Bir hastanın sonucu 10000:1 ise o kişide elde edilen değerler aynı sonuç bulunan kadına pozitif olarak verildiğinde sadece 1 inde yanlış sonuç elde ediliyor demektir.250:1 diyorsak aynı pozitif sonucu verdiğimiz her 250 kadından sadece 1 i negatiftir demektir.yani sayı ne kadar küçükse riske o kadar yakınız.60:1 de pozitif sonuç verilen her 60 kadından 1 i negatiftir yani bizim hastamızın 60 kadından biri olma olasılığı ne kadar fazla ise kadından biri olma olasılığı o kadar düşüktür.bu nedenle bu test için daha önce yapılan binlerce test arasından pozitif sonuç verilen ancak amniosentezdeki genetik araştırma sonucu veya doğum sonrası hastalıklı bebegi olan kadınlar arasında bir kıyaslama yapmak bizi hangi değerden sonra en doğru tanıya götürüyor şeklinde bir sonuca varılarak ileride tam olarak anlatılacak cut off değerine ulaşabiliriz.bu bir nevi normal değer olarak değerlendirilebilirse de doğal olarak tarama testinde sadece olasılık bilgileri mevcuttur. SPESİVİTE:

5 Tüm negatif sonuç verilenler arasında gerçek negatif (etkilenmemiş)olanlardır. Matematiksel olarak: Spesivite : TN(Gerçek negatif) / FP(Yalancı pozitif)+tn(gerçek negatif) FPR(Yalancı pozitif oranı): Tüm pozitif sonuçlar içinde etkilenmemiş yani negatif olanların oranıdır. Matematiksel olarak FPR: 1- Spesivite TARAMA TESTİ NEDEN MOM İLE DEĞERLENDİRİLİR Tarama testleri olasılık değerlendirmesidir.laboratuvar testleri kalitatif(var ya da yok),kantitatif(matematiksel miktar belirtme)olarak sonuçlandırıldığında durum kesindir.bunun için bile her laboratuarın kendi populasyonuna göre istatistiksel analiz yaparak kendi normal değerlerini belirlemesi gerekir.yani örneğin trigliserit toplumların ve coğrafi konumların durumuna göre farklı normal değerler içerebilir.örneğin zeytin üreticisi bir toplumda daha çok zeytinyağı tüketilebilir.bu toplumda normal değerler değişebilir.afrikalı kadınların,kuzey ülkeleri kadınlarının ve Akdeniz ülkesi kadınlarının hormon değerleri iklim ve genetik faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Tarama testlerine gelince durum daha da farklıdır.özellikle konumuz olan gebelik haftalarına göre yapılan tarama testlerinde gebelik boyunca yükselen ve düşen hormon(marker)değerleri söz konusudur.o halde o hastada bulduğumuz değeri kıyaslayacağımız faktör bir aralık olamaz.üstelik de parametremiz tek değidir ve birden fazla parametrenin analize dahil olması gerekmektedir. Antenatal tarama testi markerları 1.trimester ve 2.trimester gebelikler için araştırılarak güvenilirliği bulunmuş parametrelerdir.bunlar gebelik boyunca aşağıdaki gibi değişirler:

6 Etkilenmemiş normal gebeliklerde gebelik haftalarına göre marker değişimleri O halde her gebelik haftası için (8-11 hafta ve haftalar) istatistiksel olarak anlamlı sayılı normal gebeden bu testler çalışılır.bu işlemler için iki büyük organizasyon veri hazırlamaktadır.suruss(serum Urine Research and Ultrasaund Screening Study)ve FASTER(First and Second Trimester Evaluation of Risk) bu konuda veri toplayan araştırma kuruluşlarıdır.elde edilen bulgular toplanıp bir ortalama alınmak yerine farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur.her bir gebelik haftası için bulunan değerler küçükten büyüğe yada büyükten küçüğe dogru alt alta sıralanır.tam ortadaki değer ortalama olarak kabul edilir(median).daha sonra testi çalışılan her gebenin sonucu bu değere bölünür.(2-uzun marker sıralaması) Marker değeri(ng/ml) Sıralanmış Marker değeri MoM (ng/ml) (10/40) = (20/40) = (40/40) = (60/40) = (80/40) = 2.00 Tabloda sondaki sütun ilk sütunda bulunan değerlerin sıralamada ortadaki değere bölünmesi İle elde edilmiştir. Bu ifade şeklinin önemi ve yararları nedir? 1-Laboratuvarlar arasındaki sistematik değişikliklerin değerlendirmeyi zorlaştırmasını önler(birim,çalışma şekli,metot vs)

7 2-Gebelikle sürekli değişken olan marker düzeylerindeki dalgalanmayı stabilize eder.değerlendirmeyi kolaylaştırır. 3-MoM değerleri birimsizdir ve aynı çizelge(regresyon eğrisi) ve kriter üzerinde değerlendirilebilir.böylece daha az sayıda kadında çalışılarak düz bir eğriden hastanın Mom değerine ulaşmak daha kolay olur. Gauss Çanı: İstatistiksel olarak önemli bir parametredir.1800 lü yıllarda Gauss tarafından bulunmuştur.bir dağılımı belirleyen en önemli bulgudur.herhangi bir testin vaka sayısına karşı bulunan değerlerinin bir x ve y ekseni üzerinde işaretlenmesiyle oluşan dağılımın bir çan şeklinde olması o parametrenin o test için doğru bir araştırma parametresi olduğunu gösterir.bu dağılımın en yoğun ve en yüksek yeri o dağılım için ortalamayı gösterir.bu değerin sağında ve solundaki dağılımlar ise ortalamanın kabul edilebilir sapmalarını gösterir.buna standart hata denir. Tarama testlerinde yapılacak ilk işlem o parametre için Gauss eğrisini çizmek ve buradan ortalamaya ulaşmaktır..bu değerler bizim testimiz için altta yani x ekseninde her bir hasta için MoM değerleri,y ekseninde ise vaka sayısıdır.yani örneğin AFP için ortalama değer 2.5 MoM olarak bulunmuştur.

8 Likelihood Ratio(LR): Pozitif sonuç verilen bir testin geçekten pozitif olup olmama olasılığının matematiksel olarak ifadesidir.yani Sensitivite/FPR dir. Eger bir Gauss Çanı bir parametre için aynı eksen üzerine pozitif sonuç verilenler için etkilenmiş ve etkilenmemiş gebelikler için ayrı ayrı çizilirse iki eğrinin bir yerde çakıştığı görülür.daha önce Gauss çanı yardımı ile saptanmış ortalama(mom)değerinden yukarıya doğru düz bir çizgi çekilirse bu çizginin etkilenmemiş gebelerin eğrisi kısmına düşen yüksekliği nin etkilenmiş gebelikler eğrisine olan oranı o testin LR değerini verir.bu değerin araştırılmasının amacı testin o tarama için iyi bir parametre olup olmadığının bir göstergesi olmasıdır.aşağıdaki eğride yatay taralı bölge o parametrenin doğru pozitiflerini yani DR (sensitivite)değerini gösterir.her iki eğrinin ortadaki çakışma alanı ise (koyulaştırılmış alan)yalancı pozitif alanıdır.

9

10 Bu değer daha sonra bize herhangi testin OAPR sini verecektir.yani bu testle biz elimizdeki marker in yada testin genelinin bu MoM değeriyle pozitif bildirdiği kaç sonuçtan kaçının negatif olduğunu anlayabileceğiz. Şöyle ki: Marker için saptadığımız değer 2.5 MoM olsun Buradan yuarıya çizilen bir dik çizgi bize hastanın LR sini verecektir.bu örnek için bu 75/3 =25 olsun. Hastalığın o toplumda belli bir zaman aralığında görülme sıklığı(prevalans) ise 2/1000 olsun.yani 1000 kişide 2 kişi Down sendromlu olsun. O halde 25x2/1000=50/1000 =1/20 dir. Yani bu Mom değerinde; Don sendromu görülme riski, aynı parametre değerinde aynı yaş ve koşullarda 20 pozitif sonuç verilen hastada ancak 1 inin negatif olma ihtimali şeklinde olacaktır demektir.

11 Diğer bir örnekle desteklersek: Marker için bulunan MoM değeri 3.0 olsun Burada 3.0 MoM dan yukarı doğru çizilen çizgide etkilenmiş ve etkilenmemiş eğrilere düşen kısım 6.5 ve 1 oranındadır.bu DR veya sensitivite %65,FPR ise % 1 demektir. Yine prevalansın 2:1000 olduğunu düşünelim 65x2/1000= 130/1000= 1/8 dir. Yani her 8 pozitif sonuçtan 1 i ancak negatiftir(yalancı pozitif) Hastanın Test Spesifik Risk Analizine bu hesaplara göre nasıl ulaşıyoruz Serum AFP değeri 2.5 MoM olan bir hasta düşünelim:

12 Yukarıya çizilen dikey çizgide etkilenmemiş kısım 8 ekilenmiş kısım 2 dir.o halde LR:8/2 =4 dür 4x2/1000=8/1000 yani %0.8 dir Bizim vereceğimiz sonuç ise 8:1000 olarak ifade edilir. Bu hastaya test sonucu Screen Negative verilir. MoM değeri 1.0 olan bir kadında: Etkilenmemiş kısma çizilen dikey eğri daha çok etkilenmiş gebelerin alanındadır. LR =1/10 dur. Bu durumda prevalans 2:1000 iken 1x2/10000= Sonuç 2/10000 dir.

13 Hastanın Test Spesifik Riski dışında kullanılan tüm Markerların kombine risk analizine nasıl ulaşıyoruz: Her bir marker in birbiri ile olan ilişkisini saptayan korelasyonu bulabilmek için Bayes Teoremi denen kompleks bir formülasyondan yararlanılmakla beraber 2004 yılında Wald ve arkadaşları Likelihood Ratio,DR,FPR ve prevalans kullanarak yapılan hesaplamanın daha doğru olduğunu bildirmiştir.bu tüm parametrelerin daha önceden hazırlanmış log lineer eğrilerinden yapılan ve sağlıklı populasyonun yukarıda anlatılan güncel marker değerlerinin bu eğrilere yansımasını matematiksel olarak birleştirerek bir bilgisayar ortamında birleştirilmesi ile testi yapılan hastanın risk analizine gidilmesi şeklinde uygulanmaktadır.her marker için bir korelasyon katsayırı hesaplanarak bunlar aradaki ilişkinin matematiksel bir göstergesi olarak formüle edilir.biz kendi populasyonumuz için bulduğumuz Mom değerlerini sürekli güncelleyerek değerlendiren bu bilgisayar ortamına girmekteyiz.bu ortamda yaş,ırk,sigara kullanımı,geçirilen hastalıklar,ailedeki ve bireysel gebelik öyküleri,son adet tarihi,yaş,kilo ve daha önce median değerleri hesaplanmış,tablolar haline getirilmiş marker değerleri bulunmaktadır.bunlar hastadan alınan bilgiler girildiğinde hafızadaki tablolarla matematiksel olarak birleştirilir ve bizim hastamızın risk analizi verilir. TARAMA TESTİNDE KULLANILAN MARKERLAR VE KLİNİK ANLAMLARI: 1/YAŞ: Anne yaşı arttıkça Down Sendromlu bebek sahibi olma riski o kadar artmaktadır.aşağıdaki tabloda bu gösterilmiştir.down Sendromu araştırmasında en eski ve klinik değeri yüksek bir

14 bulgudur.bu nedenle marker analizleri ile birleştiğinde testin sensitivitesini etkin bir şekilde artırmaktadır. Yaşa göre risk çizelgesi aşağıda verilmiştir. 2-BİYOKİMYASAL MARKERLAR Down sendromu olan gebeliklerde fetoplasental kaynaklı bazı maddeler salgılanır ve anne kanında bunların değerleri değişir.bunları biyokimyasal markerlar olarak değerlendirmekteyiz. AFP fetal karaciğerde sentezlenir ve Down Sendromlu gebeliklerde 2.trimesterde düşer ue3 fetus ve plasenta dönüşümü sırasında sentezlenir Down Sendromlu gebeliklerde 2.trimesterde düşer Serbest yada total hcg plasenta kaynaklıdır Down Sendromlu gebeliklerde 1 ve 2.trimesterde giderek yükselir İnhibin A plasenta kaynaklıdır Down Sendromlu gebeliklerde 1. ve 2. trimesterde giderek yükselir PAPP A plasenta kaynaklıdır Down Sendromlu gebeliklerde 1.trimesterde düşüktür. Bu markerlar glikoprotein ve steroid yapıdadırlar: Glikoprotein üzerinde karbonhidrat zincirlerinin bulunduğu bir protein molekülüdür.daha çözünür yapıda olduklarından kanda daha uzun süre kalabilirler(yarı ömürleri daha uzundur). Steroid yapılar kolesterol molekülünden türeyen halkalı yapılardır.üzerlerinde farklı miktar ve şekillerde karbon,hidrojen ve oksijen içerirler.

15 2.A /AFP(ALFA FETOPROTEİN) 1956 da Bergstrand ve Czat tarafından bulunmuştur.fetal serumun Alpha 1 bandında elektroforezde ekstra bir protein bandı saptamışlar ve bunun erişkin kanında normalde bulunmadığını bildirmişlerdir.daha sonra albumini temsil edecek bu proteini Alfa fetoprotein olarak adlandırmışlardır(yapısal olarak albumine benzer ve molekül ağırlığı her ikisinin de Daltondur).Buna rağmen birçok hayvansal albumin Alfafetoprotein ile cross reaksyon vermez.bu nedenle de anne serumunda albumin olduğu halde reaksiyonun onunla karışması olanaksızdır. AFP fetal karaciğerde sentezlenir.fetal yaşamın en erken sentezlenen proteinidir.gebeliğin ilk trimesterinin sonuna doğru zirve değerine yükselir( yaklaşık 300 mg/dl) bundan sonra sabit olarak 30.haftaya kadar kademeli olarak düşerek ancak sabit bir şekilde sentezi devam ederek seyreder.30.haftadan sonra hızla düşer. AFP nin fetustaki görevi tam bilinmemektedir.afp saptanmayan 3 gebelik bildirilmiştir ve bu bebekler analbuminemideki tabloya benzeyen genetik yapı da gösterseler doğduktan sonra sağlıklı yaşamlarını sürdürebildirmişlerdir de ikinci trimesterde anne kanında AFP düzeylerinin düşük olmasıyla Down sendromlu bebek dünyaya getirme riskinin arttığı bildirilmiştir.bu anne yaşıyla ilişkili olarak geniş araştırmalarla desteklenmiştir ve birçok gebelikte anne kanından elde edilen değerler Nöral Tüp Defektli doğum yapmış olanlarla da karşılaştırılmıştır.yine de sadece AFP değeriyle yapılan risk analizleri ancak %25 oranında doğru sonuç vermiş ve bu marker ile % 5 yalancı pozitif sonuç elde edilmiştir. Fetal böbrek belli miktarlarda AFP nin amniotik sıvıya geçişini sağlar.maternal dolaşıma bunun katkısı 1/3 oranında iken 2/3 ü transplasental difüzyon ile olur.açık Nöral tüp varlığında fetal kan daha çok amniotik sıvı ile temasta olduğundan anne kanına da o kadar fazla geçiş olur(ancak %20 kadar Nöral tüp defektinde spina bifida deri yada kalın bir membranla kaplıdır.bu nedenle amniotik sıvıya karışmaz böylece yalancı NEGATİF sonuçlara neden olabilir) Açık Nöral tüp defektlerinde BPD(Bi Parietal Diameter)azaldığından kanın alındığı gün ultrasonografi ile desteklenir ve izlenirse Yalancı Pozitif Oran(FPR) % 40 oranında düşmektedir. Yalancı pozitif sonuçlar aynı zamanda nadir de olsa fetomaternal hemoraji,fetal hidrops, yine nadiren annede fetal tümör varlığı,akut hepatit gibi durumlarda anne kanında AFP yüksekliği ile saptanabilir. Gebelik haftasına göre AFP deki değişiklikler

16 2.B/ SERBEST ESTRİOL(uE3) Gebeliğin major estrojenidir.sentezi için fetal adrenal,fetal karaciğer ve plasentanın varlığına ihtiyacı vardır.yaklaşık dakikalık yarı ömrü vardır.sürekli sentezlenerek dönüşümü sağlanır.3 hidroksil grubuna sahiptir.serbest estriol olarak anılmasının nedeni plasentadan sentezlenen estriolün tamamen bir proteine bağlı olmadan salgılanmasıdır.gebelikteki rolü zayıf bir estrojen olarak doğum öncesi serviksin yumuşamasını sağlamak ve memeyi süt vermek üzere hazırlamaktır. Şekilde görüldüğü gibi Plasentaya anneden geçen kolesterol burada progesterona dönüşürken fetusa ulaşan kısım fetus adrenal bezinde DHEA SO4 oluşturur.bu hormon daha sonra fetal karaciğerde hidroksillenerek 16 OH DHEA SO4 a çevrilir.bu molekül plasentaya geçer ve burada serbest Estriol sentezlenerek anne kanına salgılanır.anne kanında daha sonra

17 glukuronid ile bağlanarak anne idrarıyla atılır.önemi fetal organ fonksiyonları ile ilgili iyi bir gösterge olmasından da kaynaklanmaktadır. 2.C/Beta hcg(human Chorionic Gonadotropine) Glikoprotein bir hormondur.bu hormonun alfa ve beta alt üniteleri vardır.bu iki alt üniteden alfa olanı daha düşük molekül ağırlığındadır ve benzeri LH,FSH,TSH gibi glikoprotein hormonlarda bulunur.beta alt ünitesi ise asıl aktif olan kısımdır ancak alfa ve beta birbirinden ayrıldığında tek başına hormonal aktivite göstermezler.yani kısaca hormonun bütün kısmı içinde fonksiyonu tek başına beta alt ünite yürütür.intakt hcg Plasentada sintiotrofoblast hücreleri tarafından sentezlenir.kandaki yarı ömrü yaklaşık 1-2 gündür.tek başına alt ünitelerinin bilinen biyolojik fonksiyonları olmamakla beraber 1.trimesterde anne corpus luteumu tarafından progesteron sentezinin yapılması için hazırlanmasını sağlar.fetus erkek ise fetal testisin erkek gelişimini sağlayan testosteron sentezini stimüle eder.bu nedenle serbest yada total hcg analizi bize hcg hormon aktivitesi konusunda bilgi verebilir.gebelikte 8 haftada en yüksek değerine ulaşır sonra hızla düşer. 2.D/İNHİBİN A Glikoprotein yapıda bir hormon olup alfa ve beta alt üniteleri vardır.tgfb(tissue Growth Factor)grubu hormonlardan biridir.bu grup içinde MIF(Mullerian inhibiting Hormone )ve aktivin de bulunmaktadır. Yumurtalıklarda(İnhibin A be B),Testislerde(Sadece İnhibin B)ve plasentada sentezlenir.gebelikteki rolü ise gebelikte yumurtalıkların yumurta üretmesini hipofizde FSH salınımını inhibe ederek gerçekleştirmesidir. İnhibinin şematik yapısı

18 İnhibinin etki mekanizması 2.E/PAPP A(Pregnancy Associated Plasma Protein A) Çok yüksek molekül ağırlıklı bir glikoproteindir.4 alt üniteden oluşur.2 adet PAPP A alt ünitesi ve 2 pro MBP(Major Basic Protein) alt ünitesi. Gebelik sırasında serum düzeyleri giderek yükselir.mbp eozinofil kristalinde sitotoksik bir moleküldür ancak PAPP A nın tamamı kendi başına insuline benzer büyüme proteini proteazıdır(gfbp-4 proteaz).fetoplasental büyümeden sorumludur.

19 Eozinofil kristali Hedef hücre büyüme stimülasyonu 3.NT(Nuchal Translucency): İlk kez 1990 da Szabo ve gelen tarafından yayınlanmış ve yıllarında Nicholaides ve Snijders tarafından prevalans taramaları yapılmıştır.ultrasonografi ile gebeliğin haftalarında yapılan ölçümler(10 haftaya kadar da kabul edilebilir)crl artışı ile paralel olarak(crown rump Length)gebelik ilerledikçe artarak log lineer bir artış şeklindedir.

20 Maternal serum AFP çok önemli bir marker olmasına karşın gebeliğin bu döneminde bu nedenle NT nin tanısal değerini aşamaz.afp ve NT nin gebelik haftalarıyla değerlendirmesi aşağıdaki şekillerle daha kolay açıklanabilir:

21 Down sendromu göstergesi olarak yapılan NT ölçümünüm spesifitesi 13. haftadan sonra azalmaya başlasa da diğer azalan markerlara nazaran daha net bir dağılım gösterdiği için yani Gauss çanı daha dar bir dağılım gösterdiği için 1.trimesterde güçlü bir marker olarak kabul edilir.

22 NT ve CRL ölçümlerinde ultrasonografiyi yapan merkez,cihaz ve doktorun önemi çok büyüktür.yapılan araştırmalar çeşitli populasyonlarda elde edilem MoM değerleriyle de ilgili olarak tarama testinin risk analizinde merkez farklılıklarından önemli risk oranı farklılıkları olduğunu bildirmiştir.şekilde ultrasonografi yapan iki ayrı kişi arasındaki veri farklılıları ve NT referans eğrisinden ne kadar sapma görüldüğü anlaşılabilir.

23 Riskler açısından ise bu farklılık aşağıdaki sonuçlara neden olabilmektedir.

24 3-TARAMA TESTİ SONUÇLARINI ETKİLEYEN DİĞER FAKTÖRLER: Sadece Birleşik Amerikada yılda 2 milyon gebe 1.ve 2.trimester Down Sendromu yada Nöral Tüp Defekti tarama testi yaptırmaktadır.bu testleri yaparken sonuçları etkileyen çeşitli değişken saptanmıştır.bunlar gebelik haftasının tanımlama yöntemi,anne kilosu,çoğul gebelik,aile öyküsü,maternal ırk,sigara içimi,diabet,fetal cinsiyet,yardımcı üreme teknikleri dir. 3 A/Gebelik yaşı saptama metodu: En çok kullanılan yöntem son adetin başlangıç tarihi(sat) ve çeşitli ultrasonugrafik ölçümlerdir.gebeliğin ilk trimesterinde CRL(Crown Rump Length)gebelik yaşının belirlenmesinde önemlidir.ikinci trimesterde ise Bi Paryetal Çap(BPD) veyauzun kemik ölçümleri çnem kazanır(femur veya humeral uzunluk).crl 7 gün.çinde çok önemlidir.bebek büyüdükçe ölçüm hassasiyeti de azalır.bu nedenle ilk trimesterde sık sık ultrasonografik inceleme hassasiyeti artırır. 3 B/Anne ağırlığı: Tarama testleri yaygınlaştıkça düşük kilolu annelerin Nöral tüp defektli bebek dünyaya getirme risklerinin arttığı saptanmıştır.anne ağırlığı ve AFP ölçümleri arasındaki ilişki aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu nedenle anne ağırlığına göre bulunan AFP MoM değeri aynı ağırlıktaki annelerin beklenen AFP MoM değerlerine göre düzenlenmektedir.bu düzenleme diğer markerlara da uygulanmaktadır. 3 C/Çoğul Gebelik Çoğul gebeliklerde elde edilen marker değerleri her iki bebeğin de katkısıyla elde edildiğinden genellikle örneğin 1.0 MoM ise 2.0 MoM olarak ikiye katlar.ue3 buna benzemez.tek gebeliklere kıyaslandığında MoM değerinin ikiz gebeliklerdeki değişimi 1.7 MoM civarındadır.ikiz gebeliklerde bu tarama testi çok uyumlu kabul edilmemektedir.algoritmalarda pseudo riskler saptanabilmektedir.burada serum markerlar yerine NT ölçümü önem kazanmaktadır. 3 D/Aile öyküsü Ailesinde Down sendromu yada diğer kromozomal anormallik öyküsü alan annelerde tekrarlama riski yüksektir.down sendromu gebeliklerin %95 inde trisomy 21 karyotipi vardır ve riske katkısı 1:200 olarak saptanmıştır. 3 E/Anne ırkı: Anneden alınan bilgiler esas alınsa da matematiksel analizde Asya Amerikalıların diğer ırklar arasında en zayıf oldukları,ispanyolve İspanyol olmayan Kafkas kökenlilerin bunu izlediği,amerika Afrikalıların ile bunların arasında ağırlık olarak en yüksek oldukları bilinmektedir.örneğin Amerika Afrikalıların diğerlerine göre bhcg ve AFP düzeyleri %10-20 kadar daha yüksekken İnhibin A düzeyleri % 10 daha düşüktür.asya Amerikalıların hcg düzeyleri %12 yüksektir.afrika Amerikalı olan gebelerin AFP Mom düzeyleri 1.15 MoM a bölünerek düzeltilmektedir.

25 3 F/Anne sigara içimi: Sigara içen annelerde 1.ve 2.trimester hcg düzeyleri %25 daha düşük iken İnhibin A %50-60 kadar daha yüksektir. 4-ULTRASONOGRAFİK MARKERLAR Ultrasonografi çok kesin olmamakla beraber bazı parametrelerin fetal anomalilerin saptanmasına yardımcı olduğu bir tanı yöntemidir.burada yapılan ölçümler ilk trimesterde ductus venöz pulsatilite indeksi,triküspit regürjitasyon,fetal kalp atımı,nasal kemik ve frontomaksiller açı ölçümleridir. İkinci trimesterde ise; Nukal fold(ödem),hipoplastik nasal kemik, Koroid pleksus kisti,hiperekojenik intrakardiak focus,hiperekogenik barsak,renal pyelektazi,humerus femur kısalığıdır. Bunlar mutlaka konu üzerinde spesifik eğitim görmüş radyolog yada kadın doğum uzmanları tarafından rapor edilmelidir.bunlardan bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Hipoplastik nazal kemik

26 Ductus Venöz Pulsatilite Frontomaksiller açı

PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr.Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr.Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr.Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Riskler Down sendromu 1/800 Spina bifida 1/1800 Anensefali 1/1800 Trizomi 18 1/3800 Omfalosel 1/6000 Gastroşizis 1/10000 Türkiye de her

Detaylı

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir.

Detaylı

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER)

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER) DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (1. TRİMESTER) Diğer adları: İkili tarama testi, İkili test. Kullanım amacı: Fetüste Down sendromu ve trizomi 18 bulunma olasılığının ve bu hastalıklar için ileri inceleme yaptırma

Detaylı

Biyokimyasal Aneuploidi Taraması

Biyokimyasal Aneuploidi Taraması Biyokimyasal Aneuploidi Taraması Doç. Dr. İsmail Özdemir Medicana International Beylikdüzü-İstanbul Konjenital anomali ~ % 0.6 Kromozom anomalisi ~ % 1 Tek gen hastalıkları ~ % 1 Multifaktoriel/poligenik

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

Gebelikte Anöploidi Taraması: İkinci Üçayda Biyokimyasal Tarama. Dr. Atıl Yüksel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi TMFTP Derneği

Gebelikte Anöploidi Taraması: İkinci Üçayda Biyokimyasal Tarama. Dr. Atıl Yüksel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi TMFTP Derneği Gebelikte Anöploidi Taraması: İkinci Üçayda Biyokimyasal Tarama Dr. Atıl Yüksel İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi TMFTP Derneği Tarama Testlerinin Özellikleri Aranan hastalık ciddi olmalıdır. Nadir olmamalıdır.

Detaylı

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (2. TRİMESTER) (ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ TARAMA TESTİ)

DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (2. TRİMESTER) (ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ TARAMA TESTİ) Klinik Laboratuvar Testleri DOWN SENDROMU TARAMA TESTİ (2. TRİMESTER) (ÜÇLÜ VEYA DÖRTLÜ TARAMA TESTİ) Diğer adları: Üçlü veya dörtlü tarama testi, üçlü test, triple test, dörtlü test. Kullanım amacı: Maternal

Detaylı

Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı

Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı Olasılığa Giriş Koşullu Olasılık Bayes Kuralı Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Olasılığa Giriş Bundan önceki bölümlerde veri setini özetleyen,

Detaylı

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ Plasental kompartman Hipotalamik hormonlar GnRH CRH TRH Somotostatin GHRH Hipofizer hormonlar hcg hpl hch hct ACTH Oksitosin 2 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

Detaylı

İkinci Trimester Tarama ve Yorum

İkinci Trimester Tarama ve Yorum İkinci Trimester Tarama ve Yorum Prof. Dr. Özgür Deren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji Bilimdalı 1 Gebelikte kromozom anomali taramasında kullanılan tarama

Detaylı

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI?

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? Prof. Dr. FİLİZ YANIK PERİNATOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİ PRENATAL TARAMA VE TANI AMAÇ Fetal kromozom anomalilerini, Genetik hastalıkları/sendromları

Detaylı

Down sendromu tanısında; 2 limi, 3 lümü, 4 lümü? Doç Dr Serkan Güçlü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Down sendromu tanısında; 2 limi, 3 lümü, 4 lümü? Doç Dr Serkan Güçlü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Down sendromu tanısında; 2 limi, 3 lümü, 4 lümü? Doç Dr Serkan Güçlü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı DOWN SENDROMU TARAMA TESTLERİ: İkili (Double Test):

Detaylı

Gebelikte Down Sendromu Tanısı için Tarama Testleri ve Güvenilirlikleri. Konu Yazarı Doç. Dr. Ayşe KAFKASLI

Gebelikte Down Sendromu Tanısı için Tarama Testleri ve Güvenilirlikleri. Konu Yazarı Doç. Dr. Ayşe KAFKASLI Konu Yazarı Doç. Dr. Ayşe KAFKASLI Yazışma adresi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı MALATYA Gebelikte Down Sendromu Tanısı için Tarama Testleri ve Güvenilirlikleri

Detaylı

Çoğul Gebelikler. Aneuploidi Taraması. Prof Dr. İskender Başer GATA Kadın Dogum AD (E)

Çoğul Gebelikler. Aneuploidi Taraması. Prof Dr. İskender Başer GATA Kadın Dogum AD (E) Çoğul Gebelikler Aneuploidi Taraması Prof Dr. İskender Başer GATA Kadın Dogum AD (E) Prof Dr Hayri Ermiş İkiz Gebelikler Dizigotik (Fraternal) Monozigotik (İdentik) 70-75 25-30 Farklı Genom Özdeş Genom

Detaylı

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM Doç.Dr.Miğraci TOSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AB.D-SAMSUN 1/43 SOFT MARKER Soft marker, anlamı kesin olmayan ultrasonografi

Detaylı

Çocuk Mucizesi. Anne-baba adayları için bilgiler

Çocuk Mucizesi. Anne-baba adayları için bilgiler Çocuk Mucizesi. Anne-baba adayları için bilgiler Sevgili anne-baba adayları, çocuğunuza hangi ismi vereceğinizi mutlaka düşünmüşsünüzdür. Çünkü, isim de onun eşsizliğinin bir ifadesidir. Her insan başkadır.

Detaylı

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Antenatal fetal izlenim amacı: Erken dönemde asfiksi tanısı koyarak fetal ve erken neonatal ölümü engellemek. Fetal ve perinetal morbiditeyi azaltmak. Kalıcı hasar başlamadan

Detaylı

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ

2. BÖLÜM FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ 2. BÖLÜM 1 Gebelikte Labaratuvar Testleri FETAL DEFEKTLERİ BELİRLEMEK AMACIYLA KULLANILAN MATERNAL TARAMA TESTLERİ Brock ve arkadaşları, 1970 li yılların başlarında, anensefali ve spina bifida gibi açık

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Gelişimin Biyolojik Temelleri Öğr. Gör. Can ÜNVERDİ Konular kod kalıtım örüntüleri Down sendromu Fragile x sendromu Turner sendromu Klinefelter sendromu Prader willi sendromu danışma

Detaylı

Gebelerde Down Sendromu Riskinin Tespiti

Gebelerde Down Sendromu Riskinin Tespiti Gebelerde Down Sendromu Riskinin Tespiti Down Sendromu (Trizomi 21 - Mongolizm) 700 canl do umdan 1 inde rastlanan en yayg n kromozom anomalisidir. Çocuklarda zeka ve geliflme gerili i, do umsal anomaliler

Detaylı

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KANITA DAYALI LABORATUVAR TIBBI İLE İLİŞKİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Kanıta dayalı tıp Kanıta dayalı tıp, hekimlerin günlük kararlarını, mevcut en iyi kanıtın ışığında,

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Plasenta Amniyon Çoğul Gebelikler

Plasenta Amniyon Çoğul Gebelikler Dönem 1- Sunum 5/ 2012 Plasenta Amniyon Çoğul Gebelikler Prof.Dr. Alp Can Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji- Embriyoloji ABD hgp://histemb.medicine.ankara.edu.tr koryon boşluğu Plasenta = Desidua

Detaylı

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri

Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Adolesanlarda Polikistik Over Sendromu tanısında Anti Müllerien Hormon (AMH) ve İnsülin Like Peptit -3 (INSL3) ün tanısal değeri Ayça Kömürlüoğlu 1, E. Nazlı Gönç 2, Z. Alev Özön 2, Nurgün Kandemir 2,

Detaylı

Mozaisizm- Kimerizm. Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanı

Mozaisizm- Kimerizm. Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanı Mozaisizm- Kimerizm Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanı Chimera Chimera Sphenks Kimerizm İki ayrı canlının dokularını içeren canlı Yapay ve doğal olmak üzere iki türü tanımlanabilir. Organ nakli

Detaylı

Araştırma. Halil Gürsoy PALA 1, Serdar BALCI 2, Namık DEMİR 3 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 3, (ARALIK) 2012, 189-193

Araştırma. Halil Gürsoy PALA 1, Serdar BALCI 2, Namık DEMİR 3 2012 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 26, SAYI 3, (ARALIK) 2012, 189-193 Araştırma İlk Trimester Tarama Testi Etkinliği; Dokuz Eylül Üniversitesi Tecrübesi THE EFFICIENCY OF FIRST TRIMESTER SCREENING; DOKUZ EYLUL UNIVERSITY EXPERIMENT Halil Gürsoy PALA 1, Serdar BALCI 2, Namık

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

NIPT güncel T 21 tarama protokollerine nasıl entegre edilmeli. Dr. H. Fehmi Yazıcıoğlu Perinatolog

NIPT güncel T 21 tarama protokollerine nasıl entegre edilmeli. Dr. H. Fehmi Yazıcıoğlu Perinatolog NIPT güncel T 21 tarama protokollerine nasıl entegre edilmeli Dr. H. Fehmi Yazıcıoğlu Perinatolog İlk Üçay tarama testi/4 lü test >1/100 Invasif test >1/1000 1/100-1/1000 Genetik sonogram Major Anomali/Güçlü

Detaylı

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN.

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN. BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof Dr Zehra AYCAN zehraaycan67@hotmail.com Büyüme Çocukluk çağı, döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eder Bu süreçte çocuk hem büyür hem de gelişir

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

Universitäts-Frauenklinik Essen. 1. Trimester Tarama Testi

Universitäts-Frauenklinik Essen. 1. Trimester Tarama Testi Universitäts-Frauenklinik Essen 1. Trimester Tarama Testi Birinci Trimester Tarama Testi nedir? Birinci Trimester Tarama Testi ile annenin veya çiftin sayısal kromozom bozukluğu olan bir çocuğa sahip olma

Detaylı

II.TRİMESTER PROF.DR.LÜTFÜ ÖNDEROĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - ANKARA. Total. P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project

II.TRİMESTER PROF.DR.LÜTFÜ ÖNDEROĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - ANKARA. Total. P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project P.O. Number Terms Rep Ship Via F.O.B. Project I.TRİMESTER Quantity Item Code Description Price Each Amount TARAMADAN SONRA II.TRİMESTER TARAMA : SAVUNULABİLİR Mİ? PROF.DR.LÜTFÜ ÖNDEROĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Doğumöncesi tanı ya da prenatal tanı, embriyonik ve fetal tanının tüm yönlerini içermektedir.

Doğumöncesi tanı ya da prenatal tanı, embriyonik ve fetal tanının tüm yönlerini içermektedir. Doğumöncesi tanı ya da prenatal tanı, embriyonik ve fetal tanının tüm yönlerini içermektedir. Bugün için genetik hastalıklarda erken prenatal tanının başlıca amacı, genetik hastalıkları ve sakatlıkları

Detaylı

Non-İnvaziv Prenatal Tarama (NİPT) Uluslararası kalite güvenceniz

Non-İnvaziv Prenatal Tarama (NİPT) Uluslararası kalite güvenceniz Non-İnvaziv Prenatal Tarama (NİPT) Uluslararası kalite güvenceniz NIPT Testi Nedir? Non-İnvaziv Prenatal Tarama (NIPT) trizomi taraması için geliştirilmiş daha güvenilir ve daha hassas ileri düzey bir

Detaylı

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ)

ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) ALFA FETOPROTEİN (TÜMÖR BELİRLEYİCİSİ) Diğer adı ve kısaltma: α fetoprotein, AFP. Kullanım amacı: Primer karaciğer, testis ve over kanserlerinin araştırılması ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri

TESTOSTERON (TOTAL) Klinik Laboratuvar Testleri TESTOSTERON (TOTAL) Kullanım amacı: Erkeklerde ve kadınlarda farklı kullanım amaçları vardır. Erkeklerde en çok, libido kaybı, erektil fonksiyon bozukluğu, jinekomasti, osteoporoz ve infertilite gibi belirti

Detaylı

İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir.

İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir. Bu dostlarımız hakkında biraz daha bilgi alalım; İnsanda genetik düzensizlik sonucu, fazladan bir 21. kromozomun bulunmasına Down Sendromu denir. Down Sendromu genetik bir farklılıktır, bir hastalık değildir.

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

1. Trimester Tarama Testlerinde Güncel Durum. Dr.H. Berkan SAYAL N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Perinatoloji BD.

1. Trimester Tarama Testlerinde Güncel Durum. Dr.H. Berkan SAYAL N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Perinatoloji BD. 1. Trimester Tarama Testlerinde Güncel Durum Dr.H. Berkan SAYAL N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD. Perinatoloji BD. Tarama Testlerine Neden İhtiyaç Duyulur? Hastalığın artan prevalansı

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

KROMOZOM ANOMALİLERİNDE YENİ BELİRTEÇLER. Doç.Dr.SEMİH TUĞRUL Medistate Kavacık Hastanesi

KROMOZOM ANOMALİLERİNDE YENİ BELİRTEÇLER. Doç.Dr.SEMİH TUĞRUL Medistate Kavacık Hastanesi KROMOZOM ANOMALİLERİNDE YENİ BELİRTEÇLER Doç.Dr.SEMİH TUĞRUL Medistate Kavacık Hastanesi Kromozom anomalileri tarama 1970 lerde: Maternal yaş 1980 lerde: Maternal serum biyokimya + detaylı ikinci trimester

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler

Gebelikte Yapılan Testler. 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler Gebelikte Yapılan Testler 6-8. Hafta: Gebelikte yapılan ilk kontroldür. Bu haftalarda yapılan tetkikler 1. Ultrasonografi: Ultrasonda düzgün gebelik kesesi içinde kalp atımı olan embriyo ile embriyoyu

Detaylı

GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI

GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI GENETİK HASTALIKLARDA TOPLUM TARAMALARI Bir genetik hastalığa neden olan veya bir genetik hastalığa yatkınlığa neden olan belirli genleri taşıyan kişilerin tespit edilmesi için yapılan toplum temelli çalışmalardır.

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı?

CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? CMV lab.tanı Hangi test, ne zaman, laboratuvar sonucunun klinik anlamı? Maternal inf.tanısı Fetal inf.tanısı Yenidoğan inf.tanısı Bir test sonucunun doğru yorumlanabilmesi, testin tanı doğruluğunun bilinmesi

Detaylı

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1. ÜNİTE : HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 1 DNA (Deosiribo Nükleik Asit) Kalıtım maddesi hücre çekirdeğinde bulunur. Kalıtım maddesi iğ ipliği (Yumak) şeklinde bir görünümdedir. İğ ipliğindeki kalıtım maddesi

Detaylı

11-14 hafta taramasında Fetal posterior fossa değerlendirmesi

11-14 hafta taramasında Fetal posterior fossa değerlendirmesi 11-14 hafta taramasında Fetal posterior fossa değerlendirmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Perinatoloji BD. Prof.Dr. S. ALTUNYURT Uzm.Dr. S. KÖSE 11-14 hafta sonografik

Detaylı

Serbest Fetal DNA dönemine girerken ilk trimester kombine tarama testlerine analitik bir bakış

Serbest Fetal DNA dönemine girerken ilk trimester kombine tarama testlerine analitik bir bakış Serbest Fetal DNA dönemine girerken ilk trimester kombine tarama testlerine analitik bir bakış Dr.Semir Köse Yard.Doç.Dr.Dilek Çımrın Dr.Nuri Yıldırım Dr.Özge Aksel Prof.Dr.Pembe Keskinoğlu Doç.Dr.Elçin

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

GATA OBSTETRİK POPULASYONUNDA ÜÇLÜ TARAMA TESTİ SONUÇLARI

GATA OBSTETRİK POPULASYONUNDA ÜÇLÜ TARAMA TESTİ SONUÇLARI ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ JİNE:KOLOJİ-OBSTETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 28, SAYI ı ı, MART 1996 ÖZET GATA OBSTETRİK POPULASYONUNDA ÜÇLÜ TARAMA TESTİ SONUÇLARI Ali Ergün, İskender Başer *, Saffet Dilek...,

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR

MENAPOZ DÖNEMİ MENAPOZ DÖNEM VE HORMONLAR MENAPOZ DÖNEMİ VE HORMONLAR DR.ALEV ÖKTEM Menapozun Nedeni Overlerdeki oositlerin üreme yaşlanması sırasında ovülasyon ve atrezi nedeniyle tükenmesidir Kronolojik yaş üreme yaşlanmasının tespiti için çok

Detaylı

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi;

Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA-s Dehidroepiandrosteron- sülfat; DHEA-sülfat testi; DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur ( androjen ). DHEA- sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir. Kadınlarda

Detaylı

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği

GEBELİKTE SİFİLİZ. Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği GEBELİKTE SİFİLİZ Dr. Mustafa Özgür AKÇA Bursa Yüksek İhtisas E.A.H. Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği SİFİLİZ TANIM T.pallidum un neden olduğu sistemik bir hastalıktır Sınıflandırma: Edinilmiş (Genellikle

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK

BMM307-H02. Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK BMM307-H02 Yrd.Doç.Dr. Ziynet PAMUK ziynetpamuk@gmail.com 1 BİYOELEKTRİK NEDİR? Biyoelektrik, canlıların üretmiş olduğu elektriktir. Ancak bu derste anlatılacak olan insan vücudundan elektrotlar vasıtasıyla

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri

Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri Prenatal Tanının Etik ve Hukuk Yönleri Dr. İsmail Dölen Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği IX. Ulusal Kongresi 24-27 Eylül 2014, İstanbul Prenatal Test Çeşitli metotlarla embrio/fetusun

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması

Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470404 Birinci trimester tarama testi parametrelerinin amniyosentez sonuçlarına göre karşılaştırılması Ali Bahadırlı 1, Naile İnci Davas 2 ÖZET: Birinci trimester

Detaylı

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ

AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ AMNİYON SIVISININ İÇERİĞİ 1- Gebeliğin başında amniyon sıvısının içeriği ekstrasellüler sıvı ile aynıdır. 2- Amniyon sıvısının birinci trimesterde major kaynağı amniyotik membrandır. 3- Gebelik ilerledikçe,

Detaylı

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI HİZMETLERİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI Hastalıkların, klinik bulgu ve belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilmesine erken tanı denir. ERKEN TANI Herhangi hastalığa ait belirtilerin henüz

Detaylı

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ Ege Tıp Dergisi 39 (2): 121-125,2000 ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ THE RELATION OF FALSE POSITIVITY AND OBSTETRIC COMPLICATIONS

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı

HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI. Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI Ders adı : Endokrin çevre bozucular ve tarama programı Öğretim Üyesi : Prof. Dr. A. Emel ÖNAL Endokrin sistemin çalışmasını değiştiren, sağlıklı insanda veya çocuklarında sağlık

Detaylı

4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli gebeliklerdeki fetal davranışın belirlenmesi DOÇ.DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER

4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli gebeliklerdeki fetal davranışın belirlenmesi DOÇ.DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER 4 Boyutlu ultrasonla normal ve riskli gebeliklerdeki fetal davranışın belirlenmesi DOÇ.DR. ALİN BAŞGÜL YİĞİTER NORMAL GEBELİKTE FETAL DAVRANIŞ Fetusun gözlenebilen aksiyonu veya dış uyarana verdiği reaksiyondur.

Detaylı

GENETİK HASTALIKLAR. Dr.Taner DURAK. Tıbbi Genetik Uzmanı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Fikir Bahçesi Konferansı 06.03.2014

GENETİK HASTALIKLAR. Dr.Taner DURAK. Tıbbi Genetik Uzmanı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Fikir Bahçesi Konferansı 06.03.2014 GENETİK HASTALIKLAR Dr.Taner DURAK Tıbbi Genetik Uzmanı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Fikir Bahçesi Konferansı 06.03.2014 Dr. Taner DURAK özgeçmişi 1966 Artvin Şavşat doğumlu 1983-1989, Bursa, Uludağ Üniv,Tıp

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya

E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya E. Ediz Tütüncü KLİMİK 2013 XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 15 Mart 2013, Antalya Olgu 32 yaşında, 12 haftalık gebe, Primigravid, Antenatal izleminde özellik yok.

Detaylı

Universitäts-Frauenklinik Essen

Universitäts-Frauenklinik Essen Universitäts-Frauenklinik Essen Prenatal ve Fetal Tıp Merkezi 1. Seviye Perinatoloji Merkezi Sayın meslektaşım, Sevgili ebeveynler, Üniversitemizin prenatal tıp polikliniği sizlere fetal tıbbın gerektirdiği

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Gebelerde Toxoplasma gondii Seropozitifliğinin Değerlendirilmesinde İstenen Testlerin Önerilen Tanı Algoritmasına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Dr.Hilal GÜREL Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme

O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme BİREY GELİŞİMİ O Gelişim, organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal ve sosyal yönden en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimidir. O Gelişim; organizmanın

Detaylı

METODOLOJİK TİPTE (YÖNTEMSEL) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR:

METODOLOJİK TİPTE (YÖNTEMSEL) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR: METODOLOJİK TİPTE (YÖNTEMSEL) EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR: GENEL ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM ALANLARI DÜTF HSAD Nisan 2010 1 Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrencileri metodolojik tipte (yöntemsel) epidemiyolojik

Detaylı

NORMAL KARYOTİPTE NUKAL SAYDAMLIK VE ENSE DERİSİ KALINLIĞI NIN ANNE YAŞI VE GESTASYONEL YAŞ İLE DEĞİŞİMİ

NORMAL KARYOTİPTE NUKAL SAYDAMLIK VE ENSE DERİSİ KALINLIĞI NIN ANNE YAŞI VE GESTASYONEL YAŞ İLE DEĞİŞİMİ 2005; Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa: 290-294 NORMAL KARYOTİPTE NUKAL SAYDAMLIK VE ENSE DERİSİ KALINLIĞI NIN ANNE YAŞI VE GESTASYONEL YAŞ İLE DEĞİŞİMİ Mekin SEZİK*, Okan ÖZKAYA*, Murat BOYLU**, Hakan KAYA* * Süleyman

Detaylı

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER DERS : ÇOCUK RUH SAĞLIĞI KONU : KİŞİLİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER A) BİYOLOJİK ETMENLER KALITIM İÇ SALGI BEZLERİ B) ÇEVRE A) BİYOLOJİK ETMENLER 1. KALITIM Anne ve babadan genler yoluyla bebeğe geçen özelliklerdir.

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081 Sağlıklı BR.HLİ.081 Sağlıklı Sağlıklı bir hamilelik geçirmek hamilelik öncesi dönemde sağlığınızla ilgili testleri yaptırmakla başlar. Bu nedenle çocuk istediğinize karar verdiğinizde önce bir kadın hastalıkları

Detaylı

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU

İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İNFERTİL HASTANIN HORMON DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMALIDIR? DOÇ. DR. ERCAN BAŞTU İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Reprodük>f Endokrinoloji ve İnfer>lite

Detaylı

Bingöl Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi

Bingöl Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi Bingöl Bölgesinde Üçlü Tarama Türk Klinik Biyokimya Derg 2017; 15(2): 37-44 Araştırma Bingöl Bölgesinde Üçlü Tarama Testi Parametrelerinin Medyan Değerlerinin Belirlenmesi Determination of the Median Values

Detaylı

KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR

KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR KROMOZOM YAPISINDAKİ BOZUKLUKLAR http://radyolojii.blogspot.com.tr/2014_08_01_archive.html http://tr.wikipedia.org/wiki/dna_onar%c4%b1m%c4%b1 Kromozomun yapısal formunun değişmesiyle oluşur. Kırıklar gibi

Detaylı

Prenatal Tanı. Yrd.Doç.Dr.Özgür ALDEMİR Tıbbi GENETİK A.D.

Prenatal Tanı. Yrd.Doç.Dr.Özgür ALDEMİR Tıbbi GENETİK A.D. Prenatal Tanı Yrd.Doç.Dr.Özgür ALDEMİR Tıbbi GENETİK A.D. Doğum öncesi tanı yapılmasını gerektiren durumlar (endikasyonlar) şunlardır; a. Kromozom anomalisi açısından yüksek risk taşıyan çiftler; b. Anne

Detaylı

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Prerinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ SGA (PE olmadan) PREEKLAMPSİ

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ

PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ PREİMPLANTASYON GENETİK TANIDA KULLANILAN YÖNTEMLER ve ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Hakan GÜRKAN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı PGT NEDİR? Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı