Nöral Tüp Defektleri ve Folik Asit

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nöral Tüp Defektleri ve Folik Asit"

Transkript

1 Nöral Tüp Defektleri ve Folik Asit Hilmiye AKSU*, Ümran SEVİL **, Esra YURTSEV***, Gaye GÜVENDİREN*** ÖZET Folik Asit yetersizliği durumlarında meydana gelen Nöral Tüp Defektleri ciddi doğumsal kusurlardır. Gebelikten önce ve gebeliğin ilk 3 ayında folik asit kullanımı nöral tüp defekti riskini azaltmaktadır. Gebelik planlayan kadınların gebe kalmadan en az bir ay önce başlamak şartıyla günde 0.4 mg, riskli grupların ise 4 mg folik asit kullanmaları ve gebeliğin ilk üç aylık döneminde folik asit kullanımına devam etmeleri önerilmektedir. Doğum öncesi bakım ile gebelikte gelişebilecek birçok risk faktörü erken belirlenerek önlenilebilmektedir. Doğum öncesi bakım ekibi içinde ebe ve hemşirelerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda hastanelerde, gebe izlem polikliniklerinde ve sahada çalışan tüm hemşire/ebelerin gebelik planlayan kadınlara ve gebe kadınlara folik asit ve sağlıklı beslenmeyle ilgili danışmanlık hizmeti vermesi, risk altındaki grupların tespiti, takibi ve doğurganlık çağındaki kadınların yeterli miktarda folik asit kullanımının sağlanması ile doğumsal anomalili çocuğa sahip olma insidansı azaltılabilir. Bu makalede, anne adaylarına ve gebelere hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ve hemşirelere katkı sağlamak amacı ile gebelikte folik asit kullanımının önemi, folik asitten zengin besin kaynakları, folat eksikliğinin belirtileri, kullanım dozu ve zamanına ilişkin bilgiler ile nöral tüp defektinin önlenmesinde ebe hemşirenin rolü ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Folik asit, Besin, Nöral tüp defektleri ABSTRACT Neural Tube Defects and Folic Acid Neural Tube Defects are serious congenital defects, which may happen in case of folic acid deficiency. Using folic acid before and during the first 3 months of pregnancy reduces the risk of Neural Tube Defects. It is recommended to everyone who plans pregnancy to use folic acid tablets, 0.4 mg/day and 4 mg/day for the risk groups, beginning at least one month before pregnancy and also suggested to use it for the first three months period during pregnancy. With prenatal care many risk factors can be identified early which may occur in pregnancy. The role of nurses/midwives in prenatal care team is well known. The incidence of congenital anomaly may be reduced by providing consultancy about folic acid and healthy diet and ascertaining the use of folic acid and following the groups under risk by means of all nurses/midwives working at pregnant followup polyclinics in hospitals and in field. The present paper aims to address the role of folic acid supplementation during and before pregnancy and the role of nurses/midwives role to reduce neural tube defects, folic acid rich foods, and symptoms of folate deficiency, dosage and timing of folic acid supplementation for women planning pregnancy and health professionals who serve for pregnant women. Key Word: Folic Acid, Food, Neural tube defects * * Yrd.Doç.Dr.Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık Yüksekokulu, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. **Prof.Dr Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D. *** Yüksek Lisans Öğrencisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.

2 140 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: GİRİŞ Konjenital malformasyonlar tedavi ve rehabilitasyonları zor ve masraflı olan, aile ve topluma çok büyük maddi ve manevi yükler getiren sağlık sorunlarıdır (Akan 2002). Nöral tüp defektleri (NTD), konjenital malfarmasyonlar içinde sık rastlanılan ve ağır seyreden malformasyonlardan biridir. (Yıldız ve Akbayrak 2008). Beyin ve omiriliğin içinde geliştiği nöral tüpün, intrauterin hayatın dördüncü haftasının sonuna dek kapanması gerekirken açık kalması sonucu oluşan anensefali, ensefalosel, meningosel, myelosel, meningomyelosel ve myeloşzis gibi malfarmosyanların tümü ciddi doğumsal anomaliler olup, NTD adı altında ifade edilmektedir (Budak 2002). Her yıl dünyada yalnızca gebelikte tanı konabilen NTD sayısı dir (Wald 2004). NTD görülme sıklığı Avrupa genelinde binde 1, Amerika birleşik Devletlerinde binde 2-4 olarak belirtilmektedir (Akan 2002; Budak 2002; Turan, Say ve Bulut 2000; Yıldız ve Akbayrak 2008). Türkiye'de NTD epidemiyolojik bulgular prevalansının, bölgesel ve demografik özelliklere göre değiştiğini göstermektedir (Akduman Ergün ve İleri 2009; Tunçbilek 2004). Türkiye'de çeşitli illerde yapılmış çalışmaların sonuçlarına göre NTD sıklığı binde arasında değişmektedir. NDT sıklığı ve dağılımındaki farklılıklar dünya da olduğu gibi ülkemizde de beslenme, kültürel veya genetik faktörler gibi bazı özgün veya özgün olmayan nedenlerin incelenmesi gerektiğini göstermektedir (Tunçbilek 2004). Herhangi bir doğum defektinin primer önlenmesi, ailenin sağlığını yükseltmek ve iyi oluşluk halini sürdürmek için çok önemlidir. Primer önleme uygulamaları ile ailenin NTD olan bir fetusun prenatal tanısı ile ilişkili potansiyel emosyonel travmaya maruz kalması önlenmiş olacaktır. Buna ilaveten NTD ile etkilenmiş gebeliği sonlandırma hakkında karar verme ve eğer yapılacaksa gebeliği sonlandırma işlemlerinin fiziksel ve emosyonel stresine maruz kalması ve NTD li doğan çocuk ve ailesinin karmaşık sağlık ve psikososyal sorunlarla yüz yüze kalması önlenebilecektir (Yıldız ve Akbayrak 2008). 1. NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNİN OLUŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? NTD gelişmesinde rolü olduğu belirtilen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında; yetersiz beslenme, yüksek ateş, hipertansiyon, diabetes mellitus, obezite, kullanılan bazı ilaçlar, çevresel kirleticiler, geçmişte NTD öyküsü olması, annenin 20 yaşından küçük 35 yaşından büyük olması, primipar olma, 4 ve daha fazla çocuk doğurma, doğum öncesi bakım alamama veya yetersiz alma, düşük sosyoekonomik düzeye sahip olma ve folik asit eksikliği sayılabilir (Akan 2002; Yıldız ve Akbayrak 2008). 2. FOLİK ASİT VE NÖRAL TÜP DEFEKTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ NASILDIR? Folik asidin NTD gelişmesini nasıl önlediği konusunda bilinenler sınırlı olmakla birlikte, nöral tüpün kapanmasında son derce kritik olan hızlı hücre döngüsünü kolaylaştırdığı saptanmıştır (Akan 2002). Folik asit, gestasyonun ilk haftaları sırasında santral sinir sisteminin gelişiminde önemli bir rol oynamakta ve DNA (deoksiribonükleik asit), RNA (ribonükleik asit) sentezini içeren enzimler için bir kofaktör olarak biyolojik süreçleri kolaylaştırmaktadır (Tunçbilek 2004; Yıldız ve Akbayrak 2008). Nöral tüpün kapanmasında bir aminoasit olan metiyonin kullanılmakta ve nöral tüpün kapanmamasından metiyonin eksikliği sorumlu tutulmaktadır. Vücutta normalde metiyonin sentetaz enziminin rol aldığı tepkimeyle homosistein, metiyonine dönüşmekte, bu enzimatik reaksiyon da ayrıca metiltetrahidrofolat ve kofaktör olarak dametil kobalamin gerektirmektedir. Bu aşamada folik asit kullanılmasıyla homosisteinin, metiyonine dönüşümünde metil vericisi olarak görev yapan 5- metiltetrahidrofolat sağlanarak anomalinin oluşması engellenmektedir (Budak 2002). Nöral tüp defektli gebelik riskinin azaltılması için perikonsepsiyonel dönemde kullanılan folik asitin etkinliği bugün için tartışılmaz bir kesinliktedir ve bu bilgi pek çok ülkede toplum sağlığı politikalarına dönüştürülmüştür. Günümüzde NTD görülme sıklığının azaltılması için besinlerin folik

3 Nöral Tüp Defektleri ve Folik Asit 141 asitle zenginleştirilmesinin toplum sağlığını iyileştirme bakımından çok önemli bir yaklaşım olduğu bilinmektedir. Kontrollü çalışmalar perikonsepsiyonel folik asit kullanımının üriner sistem, kardiyovasküler ve ekstremite anomalileri ile dudak ve damak yarıklarının da görülme sıklığını azalttığını göstermiştir (Akan 2002; Budak 2002; Tunçbilek 2004). Aydınlı ve arkadaşlarının (1999) çalışmasında daha önce NTD gebelik öyküsü olan kadınlara gebelik öncesi ve gebeliğin ilk üç ayında folik asit verilmesi sonucu NTD nin tekrarlamadığı görülmüş, bununla beraber kontrol grubunda %4.04 oranında NTD i tekrarı olmuştur. 3. FOLİK ASİT NEDİR? Folik asidin vücut içinde kullanılmak üzere girdiği değişik şekillere genel olarak folat adı verilmektedir (Akan 2002). Adını yaprak anlamına gelen folium dan alan folik asit, suda eriyen B grubu vitaminlerden birisi olup, ilk olarak 1943 yılında doğal besinlerden ayrıştırılmıştır. Folik asit, vücutta tek karbon metabolizmasında görev yapmakta, pürin ve timidilat sentezi ile fosfolipidler, proteinler, DNA ve nörotransmitterleri içeren elzem biyolojik maddelerin metilasyonu için gerekli tek karbon ünitesini sağlamaktadır. Böylece nükleik asitlerin yapımı ve bazı amino asitlerin birbirine dönüşmesi (serin, glisin ve homosisteinin metiyonine dönüşümü, histidinin glutamik asite katabolizması) sağlanmaktadır (Budak 2002). 4. FOLİK ASİTTEN ZENGİN BESİN KAYNAKLARI NELERDİR? Günlük gereksinmenin karşılanması kapsamında, folik asitin en yoğun bulunduğu besinler karaciğer ve diğer organ etleri, kuru baklagiller, fındık ve ceviz gibi sert kabuklu meyveler, ıspanak ve brüksel lahanası gibi yeşil sebzeler ile başta narenciye grubu olmak üzere meyveler ve saflaştırılmamış (özü ve kepeği ayrılmamış) tahıl ürünleri ve patatestir. B vitaminleri ile C vitamininden zengin bir diyet folik asitten de zengin kabul edilmektedir (Akan 2002; Budak 2002; Yıldız ve Akbayrak 2008). Budak (2002) makalesinde besinleri folik asit içeriklerine göre gruplandırmıştır. A. En iyi kaynaklar (Porsiyonunda 100 mcg dan fazla folik asit bulunanlar) Taze, çiğ veya pişmiş Brüksel lahanası, kuşkonmaz, ıspanak ve karaciğer. B. İyi kaynaklar (Porsiyonunda mcg folik asit bulunanlar) Taze, çiğ, dondurulmuş veya pişmiş brokoli, lahana, yeşil fasulye, karnabahar, bezelye, bamya, pişmiş soya fasulyesi, nohut, böbrek ve maya. C. Orta Kaynaklar (Porsiyonunda mcg folik asit bulunanlar) Patates, diğer birçok taze veya pişmiş sebze, birçok meyve, birçok sert kabuklu meyve, tahin. Ekmek (100 gr), kahverengi pirinç, yulaf ve kepek. Yoğurt, peynir, süt (yaklaşık 450 ml), yumurta, kırmızı et, av hayvanlarının etleri. D. Fakir kaynaklar (Porsiyonunda 15 mcg dan az folik asit bulunanlar) Beyaz pirinç, alkollü içecekler, meşrubatlar, şeker, beyaz undan yapılan hamur işleri, diğer etler ve balık. 5. FOLAT EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR? Folat eksikliğinin belirtileri sıklıkla gizlidir. Hastalarda ishal, iştahsızlık ve kilo kaybı olabilir. Buna ek olarak halsizlik, dilde hassasiyet, baş ağrısı, çarpıntı, sinirlilik ve davranış bozuklukları görülebilir. Folat eksikliği olan hamile kadınlar genellikle düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebekler ile nöral tüp defekti olan bebekler doğurmaya yatkındırlar. Yetişkinlerde kansızlık folat eksikliğinin ileri bir bulgusudur. Yeni doğanlar ve çocuklarda folat eksikliği büyüme hızını yavaşlatabilir. Bu sayılan bulguların bazıları folat eksikliğinin dışındaki tıbbi durumlarda da oluşabilir. Uygun tıbbi yardım ve bakımın yapılabilmesi için bulguların bir doktor tarafından değerlendirilmesi önemlidir (Folat. Düzen Lab.Grubu Bülten 2003). Düşük folat alımı bebeklerde düşük doğum ağırlığı, premature riski, ölü doğuma neden olurken, gebelerde hipertansiyon, preeklamsi ve plasenta ayrılması ile ilişkili olarak maternal ölümlere neden olduğu bilinmektedir (Evcil ve Malas 2008).

4 142 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: FOLİK ASİT KULLANIMI DOZU VE SÜRESİ NEDİR? Folik asit kullanımı için önerilen zamanlama gebelikten bir ay önce ve gebeliğin ilk üç aylık dönemidir (U.S. Preventive Services Task Force 2009). Yakın gelecekte gebe kalmayı planlayan tüm kadınlar, gebe kalma döneminde günlük 0,4-1 mg folik asit kullanmalıdırlar (Sağlık personeli için gebelikte izlem ve doğum 2005; Turan, Say ve Bulut 2000). Planlı gebeliklerde gebeliğin ilk üç ayı süresince 0,4 mg/gün folik asit kullanılması önerilmektedir. Bununla beraber tüm kadınların günde 0,4 mg, gebelerin gebeliklerinin ilk üç ayında 1mg, özellikle geçmişte NTD çocuk doğurma öyküsü olan kadınların gebeliklerinin ilk üç ayında 4mg folik asit kullanması tavsiye edilmektedir. (Evcil ve Malas 2008; U.S. Preventive Services Task Force 2009). Ülkemizde gebeliklerin çoğu plansız gerçekleşmekte bu nedenle üreme çağındaki kadınların her zaman folik asitten zengin gıdalarla beslenmesi konusunda eğitilmeleri ve beslenme konusunda danışmalık yapılması NDT bebek oranını azaltacaktır. 7. ÜLKEMİZDE FOLİK ASİT KULLANIM DURUMU NEDİR? Gebelikte folik asit kullanım durumu ile ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Yüce ve arkadaşlarının (2001) çalışmasında hastaların %18,6 sı daha önce folik asiti duyduğunu, %6,4 ü ise folik asit kullanımının nöral tüp defekti görülme sıklığını azalttığını veya riskini ortadan kaldırdığını bildiklerini ifade etmişlerdir. Tüm gebeliklerin %71 i planlı olduğu halde, hastaların sadece %1 i prekonsepsiyonel dönemde folik asit kullanmışlardır. Gebelikte folik asit kullanma oranı ise %64,2 olarak saptanmıştır. Somunkıran, Arıcan ve Yücel in (2007) çalışmasında ise gebelerin %58,6'sında gebeliğin planlı olduğu belirlenmiştir. Bu gebelerden %10,9 u folik asit kullanmaya gebelik öncesinde başlamışlardır. Folik asit kullanmaya gebelik öncesi başlayan gebelerin %78.6'sının sağlık çalışanı olduğu görülmüştür. Unusan ın (2004) çalışmasında katılımcıların sadece %22'sinin folik asitle ilgili bilgilerinin olduğu ve %13'ünün folik asit ile NTD bağlantısını bildikleri saptanmıştır. Bu araştırmaların sonuçları gebelik öncesi ve erken gebelikte folik asit kullanımının istenilen düzeyde olmadığını göstermekte ve sorunun temel nedeninin de bilgi ve yönlendirme eksikliği olduğunu düşündürmektedir. 8. NÖRAL TÜP DEFEKTLERİNİ ÖNLEMEDE EBE/HEMŞİRENİN ROLÜ NEDİR? Gebelik sırasında, doğumda ve doğum sonrasında uygun bakımın alınması hem annenin hem de bebeğin sağlığı için hayati öneme sahiptir (Koç, Yiğit ve Coşkun 2008). * Sağlıklı bir gebelik için ve özellikle NTD riskini azaltmada perikonsepsiyonel bakım son derece önemlidir. * Gebeliklerin planlı olması gebelerin doğum öncesi bakım almasını kolaylaştıracaktır. * Gebelikleri planlı olmasına rağmen gebelik öncesi ve gebelik süresince folik asit kullanımının önemini bilmeyen gebeler olabilmekte, bu nedenle kadınlar folik asit ve NTD ile ilişkisi konusunda bilgilendirilmelidir. * Ana- çocuk sağlığı hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin konu ile ilgili bilgi gereksinimleri hizmet içi eğitimler ile karşılanmalıdır. * Üreme çağındaki tüm kadınlara hem bilgilendirme, hem de folik asiti elde edebilme açısından ulaşılabilecek sağlık hizmeti sunulmalıdır. * Sağlık kuruluşuna hangi amaçla başvurursa vursun, üreme çağındaki tüm kadınlara folik asite ilişkin kolay anlaşılır broşürler verilmelidir. * Folik asit preperatlarının ücretsiz dağıtımı sağlanmalıdır. * Daha önceki gebeliklerinde NTD öyküsü olan ya da NTD açısından yüksek risk grubunda olan kadınlara daha fazla özen gösterilmelidir. * Gebelikte folik asitten zengin beslenmenin önemi tüm gebelere anlatılmalıdır. * İstenilen düzeyde başarı elde edebilmek için Sağlık Bakanlığı nın desteği ve ana çocuk sağlığı hizmetlerinde çalışan hekimlerle iş birliği yapmanın gerekli olduğu unutulmamalıdır (Akan 2002; Budak 2002; Somunkıran ve ark 2007; Tunçbilek 2004; Yıldız ve Akbayrak 2008).

5 Nöral Tüp Defektleri ve Folik Asit 143 SONUÇ Ülkemizde NDT görülme sıklığı oldukça yüksektir. Bu nedenle gebe kalma döneminde folik asit kullanımı çok önemlidir. Sağlık çalışanlarının gebe ve gebelik planlayan tüm kadınlara NTD nin ne olduğu, nedenleri, folik asitin ne olduğu, hangi gıdalarda bulunduğu, gebelikte neden önemli olduğu gibi konularda danışmanlık yapmaları gerekmektedir. Sadece folik asitten zengin gıdalarla gerekli dozun alınamayacağı bilinip kadınlara gebeliklerinin ilk üç ayında günlük ek folik asit verilmelidir. Kadınları bilgilendirmede ebe ve hemşirelerin rolü önemlidir. Folik asit tabletlerin reçete edilmesi ve kadınlar tarafından kullanılmasında da hekimlerin rolü önemlidir. Bu nedenle sağlık personelinin işbirliği ve ekip anlayışı içinde çalışması doğumsal anomalilerin azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır. KAYNAKLAR Akan N (2002). Nöral tüp defektli bebek doğurma riski azaltılabilir. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 6 (1): Akduman Ergün S, İleri P (2009). Hemşirelerin spina bifida hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10 (1): Aydınlı K, Çağdaş A, Kayserili H, Kuseyri F, Tükel T, Eriş H, Apak MY (1999). Prekonsepsiyonel folik asit ve multivitamin tedavisinin nonsendromik nöral tüp defektlerinin yineleme riski üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 9: Budak N (2002). Folik asitin kadın ve çocuk sağlığında önemi. Erciyes Tıp Dergisi, 24 (4): Evcil EH, Malas MA (2008). Gebelikte beslenmenin fetal büyüme üzerine etkileri. Selçuk Tıp Dergisi, 24(1): Folat (2003). Düzen Laboratuvarlar Grubu Bülten, 8 (22): 2-3. Sağlık personeli için gebelikte izlem ve doğum (2005). Perinatoloji Dergisi, 13 (4): Somunkıran A, Arıcan AE, Yücel O (2007). Düzce yöresindeki gebelerde folik asit kullanımını etkileyen faktörler. TJOD, 4 (1): Koç İ, Yiğit EK, Coşkun Y (2008) Doğum öncesi ve sonrası bakım. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ön Rapor. Ankara. 22. Tunçbilek E (2004). Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek için yapılabilecekler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 47: Turan JM, Say L, Bulut A (2000). Nöral tüp defektlerinin önlenmesinde folik asit kullanımı. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi (Sted), 9 (8). U.S. Preventive Services Task Force (2009). Folic acid for the prevention of neural tube defects: US. preventive services task force recommendation statement. Annals of Internal Medicine, 150 (9 ) Unusan N (2004). Assesment of Turkish women s knowledge concerning folic acid and preventionof birth defects. Public Health Nutr, 7: Yıldız D, Akbayrak N (2008). Nöral tüp defektleri ve önlemede hemşirelik yaklaşımları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11 (2): Yüce M, Candaş T, Sayın NC, Balkanlı- Kaplan P, Güçer F, Yardım T (2001). Olgularımızda gebelik öncesi ve gebelikte folık asit kullanımı. Türk Fertilite Dergisi, 9 (3). Wald NJ (2004). Folic acid and the prevention of neural tube defects. N Eng J Med, 350:

6 144 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı: İletişim adresi: Hilmiye AKSU Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu, AYDIN (Yrd.Doç.Dr) Tel: , Fax:

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ

HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1) : 17-22 Klinik Araştırma HEMŞİRELERİN SPİNA BİFİDA HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 1 Sibel AKDUMAN ERGÜN, Perihan İLERİ ÖZET AMAÇ: Araştırma; hemşirelerin

Detaylı

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI

GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMI STRATEJİLERİ AKILLI İLAÇ KULLANIMI GEBELİKTE VİTAMİN KULLANIMI Doç. Dr. Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Trabzon

Detaylı

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler

I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler I. Basamak Sağlık Kuruluşlarında Verilen Perinatoloji Hizmetlerinde Ebe ve Hemşireler Nurses and Midwives in Perinatal Services Which Gives in Primary Health Care Settings (Derleme) Prof.Dr. Lale TAŞKIN*,

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan

VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ. Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLERİN İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ Prof. Dr. M. Emel Tüfekçi Alphan VİTAMİNLER Vitaminler, vücudun normal metabolizması için küçük miktarda gerekli olan ve vücudun hücrelerinde yapılamayan organik bileşiklerdir.

Detaylı

ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ Publicity Needs of Emergency Contraception Methods

ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ Publicity Needs of Emergency Contraception Methods DERLEME (Review Article) Aksu H, Karaöz B ACİL KONTRASEPSİYON YÖNTEMLERİNİN TANITIM GEREKSİNİMİ Publicity Needs of Emergency Contraception Methods Hilmiye AKSU 1, Banu KARAÖZ 2 Özet : Hemen her ülkede

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ BESİN ÖĞELERİ - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

VEJETARYEN BESLENMESİ

VEJETARYEN BESLENMESİ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Efsun Karabudak Başkent Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın No:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK DOĞUM ÖNCESİ İZLEM VE BAKIM Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ GENEL SAĞLIK EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI 1 Ankara, 2013 1 Bu çalışma, Mehmetçik

Detaylı

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN

ÜNİTE 1 ÇOCUK BESLENMESİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER BESLENME I. Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN BESLENME I İÇİNDEKİLER Beslenme ile İlgili Kavramlar Besin Ögeleri Proteinler Karbonhidratlar Yağlar Vitaminler Mineraller ÇOCUK BESLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Aynur AYTEKİN HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 - ) ANKARA, 2013 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ VE BESLENME Hazırlayan Prof. Dr. Yasemin Beyhan Haliç Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ

MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL-2014-001 MATERNAL OBEZİTENİN GEBELİKTE OLUŞAN YAKINMALARA VE ÖZ-BAKIM GÜCÜNE ETKİSİ Halime AYDEMİR DANIŞMAN Yrd.

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI α T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NUTRİSYONEL VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA TANI VE İZLEMDE HEMOREOLOJİK PARAMETRELERİN İNCELENMESİ UZMANLIK

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri

AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri AMERİKAN KANSER DERNEĞİNİN KANSER ÖNLENMESİ İÇİN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE REHBERİ Amerikan Kanser Derneğinin kişiye yönelik tavsiyeleri 1) Başta bitkisel kaynaklı olmak üzere çeşitli sağlıklı besinler

Detaylı

Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü

Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü Servikal Kanserden Korunma, Erken Tanı-Tarama Yöntemleri ve Ebe/Hemşirenin Rolü Cervical Cancer Prevention, Early Diagnosis-Screening Methods and Midwives / Nurses Role (Derleme) Ar. Gör. Ayla KANBUR*,

Detaylı

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis

Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Anne Sütü ve Kistik Fibrozis Yaşa göre beslenme önerileri Beslenme tedavisinde temel kavramlar ve bileşenler çocuk solunum yolu hastalıkları ve kistik fibrozus derneği - www.kistikfibrozis.com Hazırlayanlar

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi 9 Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi Kerziban Yenal * Hülya Okumuş ** Ümran Sevil *** Özet Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba

Detaylı

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role ABSTRACT

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role ABSTRACT Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü Substance-Use Disorders in Women and the Nurse s Role YELİZ KAYA* NEVİN ŞAHİN ** Geliş Tarihi: 04.01.2013 Kabul Tarihi: 27.03.2013 ÖZET Madde kelimesi tıbbi

Detaylı