Tel : (90-312) Tele-Fax : (90-312) ,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr"

Transkript

1 MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması imkân ve mekanizmalarının tartışılarak değerlendirildiği bir forum olarak etkili olabilmektir. Korozyon Dergisi nde konu ile ilgili olmak üzere Türkçe ve İngilizce de özgün makaleler, çeviri yazıları, öncelikle uygulama alanına hitap eden araştırma sonuçları, uygulama alanında edinilen bilgi ve deneyimlerin konu alındığı yazılar, tarama ve tanıma yazıları, konferans raporları ve kitap eleştirileri yayınlanır. Korozyon Dergisi ne gönderilecek yazılar 14 daktilo sayfasını geçmeyecek şekilde aşağıdaki düzende hazırlanmalıdır: (1) Makale başlığı (Türkçe ve İngilizce), (2) Yazar(lar)ın ad(lar)ı, (3) Yazar(lar)ın 50 kelimeyi geçmeyen kısa özgeçmiş(ler)i, (4) 100 kelimeyi geçmeyen Türkçe ve İngilizce özetler, (5) Makale, (6) Kaynakça. Yazarların makale yazım kuralları olarak Korozyon Dergisi nde daha önce yayınlanmış yazıları örnek almaları önerilir. JOURNAL OF CORROSION The objective of the journal is to provide an effective forum for the investigation of developments related to the scientific and technological infrastructure of corrosion prevention, as also for the discussion and evalution of adaption and application possibilities and procedures for these developments. The journal publishes original articles, translations, research results, especially related to practical applications, papers treating information from case-studies, survey and review articles, conference reports and book reviews in English and Turkish on the subject or corrosion. Contributions to the journal should not excead 14 typed pages in length and be prepared in the manner given below: (1) Title of article (Turkish and English) (2) Name(s) of author(s) (3) Biographical data of author(s) not exceed 50 words (4) Turkish and English summaries not to exceed 100 words each (5) Text of the article and (6) References. Authors may consult articles published in back issues of the journal for guidance in the preparation of their manuscripts. SAHİBİ / OWNER KOROZYON DERNEĞİ THE CORROSION ASSOCIATION YAYIN YÖNETMENİ PUBLISHING DIRECTOR Mustafa Doruk Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD Mustafa Doruk Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Saadet Üneri Ankara Üniversitesi, Ankara Ali Fuat Çakır İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Semra Bilgiç Ankara Üniversitesi, Ankara Necil Kurtkaya Elek. Y. Muh. Oktay Akat AKAT Mühendislik A.Ş. Ankara YAYIN DANIŞMA KURULU PUBLISHING ADVISORY BOARD Hayri Yalçın Gazi Üniversitesi, Ankara Mehmet Erbil Çukurova Üniversitesi, Adana Ahmet Çakır Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Mustafa Ürgen İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Melike Kabasakaloğlu Gazi Üniversitesi, Ankara Gözen Bereket Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Timur Koç Gazi Üniversitesi, Ankara Kadri Aydınol Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Fatma Erdem Türkiye Şeker Fab. A.Ş., Ankara Vedat Yalçın Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. Yves M. Günaltun Petroleum Institute of Abu Dhabi Abu Dhabi Kemal Nişancıoğlu Norwegian Institute of Technology NTH-Trondheim, Norway M.Tettamanti De Nora S.p.A., Milano, İtaly H.M. Shalaby Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait KOROZYON DERGİSİ yılda iki defa olmak üzere Korozyon Derneği tarafından yayınlanır ve ücretsiz olarak dağıtılır. Yazışma adresi : Korozyon Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, ANKARA JOURNAL OF CORROSION is published two times a year by the Corrosion Association in Turkey, Department of Metalurgical and Materials Engineering, Middle East Technical University, ANKARA/TURKEY Tel : (90-312) Tele-Fax : (90-312) , Dizgi ve Baskı : Poyraz Ofset - ANKARA Tel : (312) Fax : (312)

2 DAHA İYİ KOROZYON KONTROLÜ İLE DAHA GÜVENLİ BİR DÜNYA EUROCORR 2012 YE YAKLAŞIRKEN! Korozyon Derneği nin bu yıl ev sahipliğini üslendiği Avrupa Korozyon Kongresi (EUROCORR) ne kısa bir süre kaldı. Bilindiği gibi, bu etkinlik Korozyon Derneği nin de üyesi olduğu Avrupa Korozyon Federasyonu (EFC) tarafından her yıl üye ülkelerden birinde düzenlenmektedir. Bu yıl, 9-13 Eylül 2012 tarihlerinde İstanbul da, Sheraton Maslak Otelde yapılacak bu uluslar arası etkinliğe 700 den fazla bilim insanının katılması beklenmektedir. EFC Yöneticiler Kurulu son olağan toplantısını 27 Mart 2012 günü İstanbul da yaptı. Kurulun rutin gündemi kapsamında EUROCORR 2012 ye sunulan bildiri özetleri de değerlendirildi. Toplam 702 bildiri önerisinden 432 adedi sözlü, geri kalan 270 adedi de poster sunulu bildiri olarak kabul edildi. EUROCORR 2012 ye ülkemizin üniversiteleri, araştırma kurumları ve sanayi kesiminden sunulan bildiri sayısı beklentilerimizi aşarak 83 rakamına ulaştı. Bunlardan 27 si sözlü geri kalanları ise poster sunulu bildiri olarak kabul gördü. Bildiri özetlerinin ülkelere göre dağılımından öne çıkan önemli olgulardan biri çevremizdeki komşu ülkelerden ulaşan yoğun katılma isteğidir. Açıktır ki, EUROCORR 2012 Türkiye ve çevresindeki Orta Doğu ve Kafkasya ülkelerinde mevcut bilimsel çalışmalar ve araştırma potansiyelinin uluslar arası ortamda tanıtımı için eşsiz bir fırsat sunacaktır. EUROCORR 2012 fevkalade yoğun programı yanında öğrenciler, akademisyenler ve uygulayıcılara yönelik bir dizi etkinliklere de yer verecek. Bunlardan biri akademik ve sanayi ortamlarında görevli araştırmacılar için öngörülen, öğrencilerin de katılabileceği ileri seviye kursudur. İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampusunda 7-9 Eylül 2012 günlerinde gerçekleştirecek bu etkinlik İsveç Kraliyet Teknoloji Enstitüsü (KTH) den Prof. Christofer Leygraf tarafından yönetilecek. EUROCORR 2012 çatısı altında yer alacak diğer etkinliklere de kısaca değinelim: Sürtünmeli Korozyon (Tribocorrosion) Bilimi ve Teknolojisi Kursu: 11 Eylül 2012 Salı günü verilecek bu kursla öğrenciler, genç araştırmacılar, makine ve kimya mühendisleri, biyo mühendisler, malzeme uzmanları ve bakım personeline sürtünmeli korozyonun mekanizması ve önlenmesinde başvurulabilecek yaklaşımlar tanıtılacak. Prof. Jean-Pierre Celis (KU Leuven, Bel- SAFER WORLD WITH BETTER CORROSION CONTROL AS WE APPROACH TO EUROCORR 2012! Not much left to the European Corrosion Congress (EUROCORR), to be hosted by Corrosion Association this year. As known, this activity is held every year in one of its member countries by European Corrosion Federation (EFC), to which Corrosion Association is a member. This year more than 700 scientists are expected to participate in this international activity to be held at Sheraton Maslak Hotel in Istanbul, between September 9-13, EFC Board of Directors held its last meeting in Istanbul on March 27, Abstracts of papers to be presented in EUROCORR 2012 were also considered within the routine agenda of the Board. Out of 702 paper proposals in total, 432 were accepted as oral presentations and the remaining 270 were accepted as poster presentations. Number of papers submitted to EUROCORR 2012 from our universities, research institutes, and industrial organizations reached to 83, which exceeded our expectations. Out of this figure 27 were accepted as oral presentations and the remaining were accepted as poster presentations. One of the prominent facts in the submitted paper abstracts based on their distribution to countries is the intense participation desire received from neighboring countries. It is clear that EUROCORR 2012 will be an unequaled opportunity for Turkey and surrounding Middle Eastern and Caucasian countries to introduce their existing scientific studies and research potential. Besides the extremely dense program of EURO- CORR 2012, there will be a series of activities for students, academics, and practitioners. Among these is the advanced course, which is considered for researches working in academic and industrial mediums, as well as students. To be held at Maslak Campus of Istanbul Technical University on September 7-9, 2012, this activity will be moderated by Prof. Christofer Leygraf from Swedish Royal Technology Institute (KTH). Let us remember briefly other activities to be held under EUROCORR 2012: Tribocorrosion Science and Technology Course: Mechanism of tribocorrosion and approaches to prevent it shall be introduced to students, budding researchers, mechanical and chemical engineers, bioengineers, material specialists, and maintenance personnel in this course to be held on Tuesday, September 11, Led by Prof. Jean-Pierre Celis (KU Leuven, Belgium)

3 çika) ve Prof. Pierre Ponthiaux ( Ecole Centrale, Paris/Fransa) yönetilecek bu kurs dokuz derslik bir seriden oluşacak. Havacılık Çalıştayı : EUROCORR kapsamında ilk defa bu yıl düzenlenecek olan bu etkinlik 11 Eylül 2012 Salı günü gerçekleştirilecek. Önde gelen havacılık şirketleri ve araştırma kurumlarından katılacak uzmanlar havacılık sektörünün gereksindiği korozyonu önleme yaklaşımlarını tartışarak değerlendirecekler. Öncelikle kapsanacak konular (a) çevreden kaynaklanan korozyonun kontrolünde geleneksel yaklaşımlar (kromatlar ve kadmiyum) yerini alabilecek seçenek yöntemler, (b) Yeni kuşak korozyon kontrol sistemlerini oluşturacak temel öğeler, (c) Korozyonunun modellenmesi, yavaşlatma ve öz- koruma kavramlarında gelişmeler, ve (d) korozyonun teşhisi, analizi ve korozif ortamlara ilişkin değerlendirmeler üzerinde yoğunlaşacak. Ortam Destekli Çatlamaların (ODÇ) Oluşumu ve Mekanizmaları Çalıştayı: EFC çatısı altında faaliyet gösteren çalışma gruplarının katkıları ile düzenlenecek bu çalıştay 10 Eylül 2012 Pazartesi günü yapılacak. Çalıştayın birincil amacı akademisyen ve uygulayıcıları buluşturarak ODÇ nin mekanizmaları, teşhisi ve yorumlanmasında ulaşılan seviye ve yetersizlikler hakkında görüş alışverişinin yapılabileceği bir platform oluşturmaktır. Bu çalıştayda öne çıkacak konular (a) ODÇ oluşumlarının kapsam ve türleri, ve (b) ODÇ nin mekanizması ve modellenmesi olarak özetlenebilir. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Su Çalıştayı: EFC ve Dünya Korozyon Organizasyonu (WCO) nun ortak katkıları ile düzenlenecek bu çalıştay 12 Eylül 2012 Çarşamba günü yapılacaktır. Gelişmekte olan ülkelerin yaklaşık altıda birinde güvenli su kaynaklarına ulaşılamadığı ve içme suyunda oluşan korozyonun ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiği gerçeğinden hareketle suyun iletimi, depolanması ve dağıtımında izlenecek etkili yaklaşımlar bu çalıştayda tartışılarak değerlendirilecek. EUROCORR 2012 ile ilgili diğer ayrıntılara EFC nin web sayfasından (http://www.efcweb.org) veya adresinden ulaşabilirsiniz EUROCORR 2012 İLE GELEN MUTLULUK Avrupa Korozyon Federasyonu tarafından korozyon bilimi ve mühendisliği alanında seçkin katkıları ile öne çıkan genç bilim adamlarına verilen Kurt and Prof. Pierre Ponthiaux (Ecole Centrale, Paris/France), this course shall consist of a series of nine classes. Aviation Workshop: This activity, which will be held for the first time under EUROCORR this year, shall be held on Tuesday, September 11, Experts participating from leading aviation companies and research institutions shall discuss and evaluate the methods to prevent corrosion required in the aviation sector. The main topics to be discussed shall focus on (a) options and methods to substitute traditional approaches (chromates and cadmium) in control of corrosion caused by the environment, (b) fundamental elements to constitute the new generation corrosion control systems, (c) improvements in corrosion modeling, slowdown and self-protection concepts, and (d) diagnostics, analysis of corrosion and evaluations regarding corrosive mediums. Workshop only Occurrence and Mechanisms of Environmentally Assisted Fracture (EAF): This workshop organized with the contributions of workgroups working under EFC shall be held on Monday, September 10, The primary purpose of the workshop is to create a platform where academics meet with practitioners to exchange views on the level reached and inadequacies regarding EAF mechanisms, diagnosis, and interpretation. The topics to be highlighted in this workshop may be summarized as (a) Scope and types of EAF formation and (b) mechanism and modeling of EAF. Workshop on Water for Developing Countries: This workshop shall be held jointly by EFC and WCO (World Corrosion Organization) Wednesday, September 12, Effective approaches on transmission, storage and distribution of water shall be held in this workshop, based on the fact that in approximately one out of six developing countries safe water sources cannot be reached and corrosion in drinking water creates serious health problems. For more detailed information on EOROCORR 2012 please visit EFC website (http://www.efcweb. org) or website. BLISS WITH EUROCORR 2012 This year Assoc. Prof. Ramazan Solmaz, faculty member in Department of Chemistry in Faculty of Science-Literature of Bitlis University and a full member of Corrosion Association, was awarded

4 ları ile öne çıkan genç bilim adamlarına verilen Kurt Schwabe ödülünün bu yılki kazananı Bitlis Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi ve Korozyon Derneği nin asil üyelerinden Doç.Dr.Ramazan Solmaz! Ülkemiz korozyon topluluğu için onur kaynağı olan bu önemli başarısı nedeni ile Doç.Dr.Ramazan Solmaz ı Korozyon Derneği adına içten kutluyoruz. Ödül verilme gerekçesini EFC-2012 Nisan ayı E- bülteninden aktararak dergimizin bu sayısında okurlarımızın bilgisine sunuyoruz. Ayrıca Dr. Solmaz ın özgeçmişi, fotografı ve 2008 yılında Electrochemica Acta dergisinde yayımlanan ve en çok atıf alan yayın ödülüne değer görülen Investigation of adsorption and inhibitive effect of 2-mercaptothiazoline on corrosion of mild steel in hydrochloric acid media başlıklı makalesini de Dergimizin bu sayısında bulabilirsiniz. BETONARME YAPILARI TEHDİT EDEN TEHLİKE: KOROZYON 6 Nisan 2012 günü sel sularına direnemeyip yıkılan ve 15 vatandaşımızın ölümü ile sonuçlanan Çaycuma Filyos Çayı üzerinde kurulu betonarme köprü faciası ve son dönemlerde sıklaşarak ülkemizin neredeyse tamamını kuşatan depremler en ileri düzeyde alarm veriyor! Açıktır ki, betonarme yapıların tasarımı ve inşaatında korozyon olgusunu göz ardı etmenin ulusumuza yükleyeceği bedel giderek ağırlaşacaktır. Korozyon Derneği olarak üniversitelerimizi, araştırma kurumlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi ve devletimizin ilgili kurumlarını göreve çağırıyoruz! Betonarme yapıların tasarımı ve yapımında görev alacak teknik personelin bilgi altyapısındaki bu boşluk en kısa sürede giderilmelidir. Bu çağrımız öncelikle Üniversitelerimiz ve ilgili bölümlerine yöneliktir. Mühendislik ve mimarlık eğitimi veren bölümlerimizin programlarını korozyon dersleri ve korozyon araştırmaları ile güçlendirmelerini öneriyor ve bekliyoruz. Kuruluş amaçları ve üstlendiği sorumluluğun gereği olarak, Korozyon Derneği bu alandaki gelişmelerin takipçisi olmayı görev sayacaktır. Dergimizin bu sayısında beton korozyonu üzerine Prof. Dr. Fevziye Aköz ün hazırladığı tanıtıcı bir makale ile betonarme yapıların korozyona karşı korunmasında katodik koruma uygulamalarını yansıtan çok kareli bir sunuyu okuyucularımızın incelemesine sunuyoruz. En içten esenlik ve başarı dileklerimizle! Basım Tarihi: Ağustos 2012 with Kurt Schwabe award given by European Corrosion Federation to shining young scientists with their distinguished contributions in corrosion science and engineering! On behalf of Corrosion Association, we sincerely congratulate Assoc. Prof. Ramazan Solmaz due to such significant success, which is also a source of honor for the corrosion community of our country. We share the reason of the award in this issue of our journal by announcing it in EFC-2012 April E-bulletin. In addition, you can also find Dr. Solmaz s curriculum vitae, a picture and his paper entitled Investigation of adsorption and inhibitive effect of 2-mercaptothiazoline on corrosion of mild steel in hydrochloric acid media published in 2008 on Electrochemica Acta and awarded with the highest referred publication award. DANGER THREATENING REINFORCED CONCRETE STRUCTURES: CORROSION Disaster on the reinforced concrete bridge built over Çaycuma Filyos Creek, in which the bridge was collapsed on April 6, 2012 due to flooding waters and 15 citizens were killed, as well as the earthquakes which became more frequent and surrounded almost the entire country give alarm on the high levels! It is clear that the cost of ignoring corrosion factor in the design and construction of reinforced concrete structures will get heavier on the shoulders of our nation. We, as the Corrosion Association, call our universities, research institute, nongovernmental organizations, and our state on duty! Such gap in the knowledge infrastructure of technical personnel to be charged with the design and construction of reinforced concrete structures should be filled in as soon as possible. Before else, our call is for our Universities and their relevant departments. We recommend and expect that our departments providing engineering and architecture programs should be fortified with courses and researches on corrosion. Basing on its foundation purposes and the responsibility it assumed, Corrosion Association considers its duty to follow up developments in this field. In this issue of our journal we share a multi pictured presentation reflecting the cathodic protection applications in protecting reinforced concrete structures against corrosion with an introductory article on corrosion of concrete composed by Prof. Dr. Fevziye Aköz. With sincere wishes of success! Date of Printing: August 2012

5 Doç. Dr. Ramazan SOLMAZ a Kurt Schwabe ödülü Bu yıl Kurt Schwabe ödülü Bitlis Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ramazan Solmaz a verildi. Dr. Solmaz Fiziko-Kimya Ana Bilim Dalı ve Bitlis Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nin başkanlıklarını yürütüyor. Dr. Solmaz korozyon bilimi ve korozyondan korunma dallarında gerçekleştirdiği seçkin katkıları ile birçok ödüle layık görülmüş değerli bir bilim adamıdır. Kısa sayılabilecek bir süre içinde uluslar arası dergilerde yayınladığı makale sayısı 31 e ulaşmıştı. Bunlardan pek çoğu sürekli atıf alan yayınlar arasındadır. Dr. Solmaz ISRN Corrosion dergisinin yayın kurulu üyesidir ve bugüne değin birçok bilimsel dergi için yayın değerlendirici olarak görev üstlenmiştir. Electrochemica Acta dergisinde yayımlanan The investigation of adsoption and imhibitive effect 0f 2-merceptathiozoline on the corrosion of mild steel başlıklı makalesi dönemi en fazla atıf alan makale ödülüne değer bulunmuştur. Halen Bingöl Üniversitesi Araştırma Fonu ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından desteklenen sekiz araştırma projesinde görevlidir. Dr.Solmaz ın ilgi alanı organik bileşiklerin karbon çeliği, bakır, alüminyum ve diğer metallerin çeşitli ortamlarda sergiledikleri korozyonu yavaşlatma etkisi, organik inhibitörlerin soğurulma ve inhibisyon mekanizmaları ve suyun elektrolizinde kullanılan elektrot malzemelerinin korozyonu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ödül bu yılın Eylül ayında İstanbul da, EUROCORR 2012 nin açılışında düzenlenecek seremoni ile Dr.Solmaz a verilecektir. (Kurt Schwabe ödülü Macaristan Korozyon Birliği (HUNKOR) tarafından ve Kurt Schwabe Vakfı nın desteği ile Prof.Dr.Kurt Schwabe nin onuruna yaşama geçirilmiştir. Ödül korozyon sorununa bilimsel ve teknik katkıları ile öne çıkan genç bilim insanlarına yayın temelinde yapılan değerlendirme sonucunda verilmektedir. Ödül bir madalya ve 500 Avro tutarında parasal katkıdan oluşmaktadır). The Kurt Schwabe Prize to Assoc. Prof. Dr. Ramazan Solmaz Assoc. Prof.Dr Ramazan Solmaz, Chemistry Dept., Science and Letters Faculty, Bingol University, Bingol, Turkey, has been chosen as this year s 2012 Kurt Schwabe Prize recipient. Dr. Solmaz is the current head of the Physical Chemistry division and the Director of the Biotechnology research and application center of his university. He is an outstanding scholar who has been awarded numerous prizes in recognition of his excellence in the research of corrosion science and corrosion protection. Within a relatively short time span of six years he has published 31 papers in international journals, many of which have been amongst the most cited articles on a continuous basis. He is a member of the editorial board of ISRN Corrosion, has reviewed numerous scientifi c journals and received the top cited article award for 2008 to 2009 for his paper entitled The Investigation of absorption and inhibitive effect of 2-mercaptothiazoline on the corrosion of mild steel in hydrochloric acid media published in Electrochemica Acta. He currently participates in 8 research projects supported by university research funds and the Turkish Scientifi c and Research Council. Dr. Solmaz s specialized fi eld o f corrosion research includes the investigation of corrosion inhibition effects of organic compounds on mild steel, copper, aluminum and other metals in various corrosive media, investigation of absorption and the corrosion inhibition mechanism of organic inhibitors, and investigation of the corrosion of electrode materials used for water electrolysis in operationmedia. Award will be presented to recipient at the opening ceremony of EUROCORR 2012 in Istanbul this September. (The Kurt Schwabe Prize, established by the Hungarian Corrosion Society HUNKOR with the fi nancial backing of the Kurt Schwabe Foundation, Hungary was established in honour of the late Prof. Kurt Schwabe. The award consists of a medal and the sum of 500 euro designated to a young scientist in recognition of his or her scientifi c and technical contribution to the fi eld of corrosion based upon publications).

6 INVESTIGATION OF ADSORPTION AND INHIBITIVE EFFECT OF 2-MERCAPTOTHIAZOLİNE ON CORROSION OF MILD STEEL IN HYDROCHLORIC ACID MEDIA* R. SOLMAZ* G. KARDAŞ* M. ÇULHA** B. YAZICI* M. ERBİL* ABSTRACT The inhibition effect of 2-mercaptothiazoline (2MT) on the corrosion behavior of mild steel (MS) in 0.5MHCl solutionwas studied in both short and long immersion times (120 h) using potentiodynamic polarization, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and linear polarization resistance (LPR) techniques. For long-term tests, hydrogen gas evolution (V H2 t) and the change of the open circuit potential with immersion time (E ocp t) were also measured in addition to the former three techniques. The surface morphology of the MS after its exposure to 0.5M HCl solution with and without M 2MT with the different immersion times was examined by scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscopy (AFM). The thermal stability of the inhibitor fi lmwas investigated by thermogravimetric analysis (TGA). The value of activation energy (E a ) for the MS corrosion and the thermodynamic parameters such as adsorption equilibrium constant (K ads ), free energy of adsorption ( G ads ), adsorption heat ( H ads ) and adsorption entropy ( S ads ) valueswere calculated and discussed. The potential of zero charge (PZC) of the MS in inhibited solution was studied by the EIS method, and a mechanism for the adsorption process was proposed. The results showed that 2MT performed excellent inhibiting effect for the corrosion of the MS. Finally, the high inhibition effi ciency was discussed in terms of adsorption of inhibitor molecules and protective fi lm formation on the metal surface. TGA results also indicated that the inhibitor fi lm on the surface had a relatively good thermal stability. 1. INTRODUCTION The adsorption of organic molecules at the metal/solution interface is of a great interest in surface science and can markedly change the corrosion resisting properties of metals. The protection of corroding surfaces prevents the waste of both resources and money during the industrial applications and it is vital for the extension of the lifetime of the equipment and limiting the dissolution of the toxic metals from the components into the environment. Therefore, the prevention from the corrosion of metals used in industrial applications is an important issue that must be dealt with. The use of inhibitors is one of the most practical methods for protecting against the corrosion and it is becoming increasingly popular. The organic molecules are recently used as corrosion inhibitors. The efficiency of these molecules is mainly dependent on their ability to be adsorbed on the metal surface, which results with the replacement of water molecules at a corroding interface 1. In recent years, there is a considerable amount of effort devoted to find novel and efficient corrosion inhibitors and sulphur and/or nitrogen containing molecules have been found to be effective corrosion inhibitors 2-6. The 2MT is a molecule that has practical applications in the plating solution of printed wiring board industry such as brightening and stabilization agents 7. The chemically modified 2MT was used for the purpose of the selective adsorption of the heavy metal ions and reported to be very selective to Hg(II) ions in aqueous solutions 8. A 2MT molecule has two sulphur atoms and one nitrogen atom as well as electrons which are assumed to be active centre of adsorption. The corrosion inhibition effect of 2MT has not been studied as corrosion inhibitor in details. Wang et al. 9 was studied 2MT as inhibitor for the corrosion of low carbon steel in phosphoric acid solution by weight loss method. However, Figure 1. The chemical structure of 2-mercaptothiazoline (2MT). * 2008 yılında Electrochemical Acta adlı dergide yayımlanan bu makale dönemi en fazla atıf alan makale olarak ödüllendirildi. Bu değerli katkıyı EFC Kurt Schwabe ödülünü kazanan Doç. Dr. Ramazan Solmaz ve birlikte çalıştığı bilim insanlarının ilgi alanını tanıtmak üzere okurlarımızın bilgi ve değerlendirmelerine sunuyoruz. 6

7 a detail study on the adsorption mechanism and inhibition effect of 2MT on the corrosion of MS has not been reported yet. The aim of this study is to report on the inhibition effect of 2MT on the corrosion behavior of MS in 0.5 M HCl solution in both short and long immersion times and clarify its inhibition mechanism. 2. EXPERIMENTAL 2.1 Field Data Collection The working electrode was a cylindrical disc cut from an MS rod with following chemical composition (wt); C (0.21%), Si (0.36%), Mn (1.25%), P (0.025%), S (0.046%), Cr (0.16%), Ni (0.16%), Cu (0.41%), Mo (0.017%), Sn (0.017%), Al (0.003%), V (0.081%) and Fe (remainder). The preparation of working electrode before measurements is the same as described before 10. The exposed surface area of the MS was 0.50 cm Test solutions The tests were performed in 0.5 M HCl solution and containing various concentrations of 2MT, whose chemical structure is given in Fig. 1. An aggressive solution (0.5 M HCl) was prepared by dilution of 37% HCl. The concentration range of the inhibitor employed was varied from M to M. All the test solutions were prepared from analytical-grade chemical reagents in distilled water without further purification. For each experiment, a freshly prepared solution was used. During the experiments, the test solutions were opened to air. For potentiodynamic polarization measurements, the test solutions were continuously stirred using a magnetic stirrer while all the others were performed under un-stirring conditions. The solution temperature was thermostatically controlled at a desired value. 2.3 Electrochemical measurements A CHI 604 model computer controlled electrochemical ana lyzer (serial number: 6A721A) was used for the electrochemical measurements. A double-wall one-compartment cell with a threeelectrode configuration was used. A platinum sheet (with 2 cm 2 surface area) and Ag/AgCl electrode were used as the auxiliary and the reference electrodes, respectively. All potential values were referred to this reference electrode. The working electrode was first immersed in the test solution and after establishing a steady state open circuit potential, the electrochemical measurements were Table 1. Electrochemical parameters for the MS determined from polarization measurements in 0.5M HCl and containing M 2MT solutions C inh (M) E corr (V) I corr (A cm 2 )( 10 5 ) W L (g m 2 h 1 ) IE% Blank performed. The polarization curves were potentiodynami cally obtained in the potential ranges from 0.90 V to 0.10 V with a scan rate of V s 1. The EIS experiments were conducted in the frequency range of 100 khz to Hz at an open circuit potential by applying alternating current signal of V peak-to-peak. The linear polarization measurements were carried out by record ing the potential ±0.010 V around open circuit potential at a scan rate of V s 1. The polarization resistance (R p ) was determined from the slope of the obtained current potential lines. In order to investigate the mechanism of the inhibition and calculate the activation energy of the corrosion process, the polar ization curves were obtained at various temperatures (25 55 o C) in the absence and the presence of M 2MT. To determine the potential of zero charge of the MS, the impedance of the MS was determined at different potentials in M 2MT containing 0.5 M HCl solutions. The corrosion behavior of the MS in inhibited and uninhibited solutions with immersion time was also performed with immer sion time up to 120 h. For this purpose, the potentiodynamic polarization, EIS, LPR, PZC, the hydrogen gas evolution (V H2 t) and the change of open circuit potential with immersion time (E ocp t) were utilized. During the long-term tests, the working electrode was immersed in a beaker which contains 200 ml test solution. After different immersion times, electrochemical measurements were performed under the un-stirring conditions. In the hydro gen gas evolution measurements, a burette was filled with 0.5 M HCl solution and turned over the working electrode. The initial volume of air in the burette was recorded and the volume of H 2 gas evolved from the corrosion reaction was monitored by the vol ume change in the level of the solution as a function of time. The same experiment was repeated in the presence of M2MT. The long-term tests were carried 7

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr

Tel : (90-312) 210 25 29 Tele-Fax : (90-312) 210 25 18, E-mail : korozyon@korozyondernegi.org.tr www.korozyondernegi.org.tr MİLLİ GELİRDEN ÖNEMLİ BİR KAYBIMIZ! KOROZYON DERGİSİ Derginin amacı, korozyonu önlemenin bilimsel ve teknolojik altyapısına ilişkin gelişmelerin izlendiği ve bunların özümlenmesi ve uygulamaya aktarılması

Detaylı

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS 2013 1, ISSN 2147-0790 Sahibi(Owner) Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Adına Prof. Dr. Aziz Kutlar Editör(Editor) Doç. Dr. Ekrem

Detaylı

UHMFD. www. hmfdergisi.com

UHMFD. www. hmfdergisi.com UHMFD www. hmfdergisi.com ULUSLARARASI HAKEMLİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF ENGINEERING AND SCIENCES Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 4 Yıl:2015

Detaylı

ÖNSÖZ Matematik bir yönüyle, karmaşık yapılarda düzen arama bilimidir. Bu tanım, hem matematik bilimine katkı sağlamak hem de matematiğin en verimli bir şekilde nasıl öğretileceği yollarını aramak için

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER KALKINMA YARDIMLARI TİKA 2005-2012 VERİLERİNİN ANALİZİ UYGULAMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1-22 Murat KORKMAZ, Ali Serdar

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

EXAMINING THE VIEWS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES RELATED TO VALUES OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CURRICULUM

EXAMINING THE VIEWS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES RELATED TO VALUES OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CURRICULUM October 2011, Volume 1 Issue 1 Article 1 ISNN: EXAMINING THE VIEWS OF PARENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES RELATED TO VALUES OF HIGH SCHOOL GEOGRAPHY CURRICULUM Assist. Prof. Yılmaz Geçit Rize University

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010

ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 ISSN 1308-2922 Sayı/Number 5 Ocak/January 2010 Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına Doç. Dr. Bilal SÖĞÜT Editörler Yrd. Doç. Dr. Nesrin IŞIKOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

Journal of Business Research ISSN: 1309-0712

Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research ISSN: 1309-0712 Cilt: 2 Sayı:3 2010 Vol.2 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business

Detaylı

PEDAGOGICAL USE OF CELL PHONES IN CALCULUS I: ADVANTAGES AND DIFFICULTIES

PEDAGOGICAL USE OF CELL PHONES IN CALCULUS I: ADVANTAGES AND DIFFICULTIES PEDAGOGICAL USE OF CELL PHONES IN CALCULUS I: ADVANTAGES AND DIFFICULTIES Silvia C. F. Batista* 1 Patricia A. Behar* 2 Liliana M. Passerino* 3 Abstract This paper aims at presenting two case studies, with

Detaylı

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET

MAGAZINE BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR BORSA İSTANBUL PRIVATE MARKET BORSA istanbul WINTER/KIŞ 2015 ISSUE / SAYI 04 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE A NEW MEETING POINT FOR THE INVESTOR AND THE ENTREPRENEUR

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting

Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting www.leddergi.com Türkiye de Sektörün Tek Dergisi Nisan - Mayıs (April - May) 2014/12 Frankfurt Light+Building 2014 Dekoratif Aydınlatma Decorative Lighting 10 10 İnternational LED Systems, Technologies,

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey

Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English Language Education Offered at Universities in Turkey Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2, s. 449-470, Kış 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 2, p. 449-470, Winter

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources

Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources www.mtbilimsel.com Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of Underground Resources Yıl: 3 Sayı: 5 Ocak 2014 Year: 3 Number: 5 January 2014 ISSN: 2146-9431 MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi Journal of

Detaylı

İKİNCİ ULUSAL GEOSENTETİKLER KONFERANSI

İKİNCİ ULUSAL GEOSENTETİKLER KONFERANSI GEOSENTETİKLER DERNEĞİ G2 İKİNCİ ULUSAL GEOSENTETİKLER KONFERANSI 16-17 KASIM 2006 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ NATUK BİRKAN BİNASI İSTANBUL ÖNSÖZ Türkiye Chapter ı olduğumuz International Geosynthetics Society

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY

AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PROJECT-BASED LEARNING ON STUDENTS ACHIEVEMENT IN AND ATTITUDE TOWARDS GEOMETRY A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST

Detaylı

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements Nilüfer OKUR AKÇAY 1, Kemal DOYMUŞ 2 ABSTRACT The

Detaylı

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 Cilt:IX, Sayı:I

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 Cilt:IX, Sayı:I Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 Cilt:IX, Sayı:I 1 Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014 Cilt:IX, Sayı:I Bayburt University Journal of Education Faculty 2014 Volume:IX, Number:I

Detaylı

SOLAR FUTURE 2010 BİLDİRİLER KİTABI PROCEEDINGS BOOK

SOLAR FUTURE 2010 BİLDİRİLER KİTABI PROCEEDINGS BOOK Bu kitapta yayınlanan yazı ve grafiklerin her hakkı mahfuzdur. Sektörel Fuarcılık Ltd. Şti nin yazılı izni alınmadan, kaynak gösterilerek de olsa iktibas edilemez. Bildirilerin bütün sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME

SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME ISTS 2014 2. ULUSLARARASI YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU 2 nd INTERNATIONAL SURFACE TREATMENT SYMPOSIUM 2527 Haziran/June 2014 Istanbul Technical University Taşkışla Campus Istanbul www.metalurji.org.tr/ists2014

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

INTEGRATING POVERTY IN UTILITIES GOVERNANCE

INTEGRATING POVERTY IN UTILITIES GOVERNANCE United Nations Development Programme Hacettepe University Center for Market Economics and Entrepreneurship INTEGRATING POVERTY IN UTILITIES GOVERNANCE Necmiddin BAĞDADİOĞLU Hacettepe University Alparslan

Detaylı