GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath"

Transkript

1

2 çindekiler Contents 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath Sayı: 288 / Haziran 2009 Issue: 288 / 2009 June 10 Suriye de Türk rüzgârı Turkish winds in Syria 16 TÜRSAB dan Yıldız Restoran Yıldız (star) Restaurant from TÜRSAB BAŞYAZI editorial GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ 20 Sıradağlar arasında bir şehir: Niğde A city among mountain ranges: Niğde FINE ARTS AND CULTURE TOURISM 36 Akdeniz, çöl ve tarih kokan topraklar: Tunus The mediterranean, desert and smell of history Tunisia TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n/local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY 4 İklim değişikliği turizmi tehdit ediyor!.. Climate change challenges the tourism!.. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Görsel Yönetmen/Art Director Özgür AÇIKBAŞ Çeviri/Translation Anahit HAZARYAN Bask /Printing: Müka Matbaa Tel: (0.212) Bask Tarihi/Print Date: Haziran/June Dünyagöz Ankara hizmete açıldı Dünyagöz opened in Ankara 42 Fotoğraflarla Sultanahmet Camii Blue Mosque with photos 48 Büyük Ankara şimdi Grand oldu Büyük Ankara, symbol of the capital city, is now Grand 52 Dünyadan turizm endüstrisi haberleri News about tourism industry throughout the world 54 Mum: Dünyayı aydınlattı, ruhlara yol gösterdi Candles: Enlightened the world lead the souls 58 Dünyadan ilginç notlar Curious notes across the world TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation BRONZ YAYIN Tel: (0.212) Faks: (0.212) Pürtelaş mah. Güneşli sk. No:22 D: Cihangir- stanbul/türkiye Toplumsal yaşam ve kültürel etkinlikler içinde çok özel bir yeri Fine arts occupying a special place in the life and cultural activities olan güzel sanatlar, doğal olarak kültür turizminin de değerler form the richness of values of the culture tourism as well. Culture zenginliğini oluşturuyor. Kültür ve dolayısıyla kültür turizmi and therefore, culture tourism are concepts with a broad context çok geniş kapsamlı ve sınırları oldukça esnek kavramlar. and with highly flexible limits. The works and activities of fine arts Güzel sanat eserleri ve etkinlikleri de, kültür turizminin pek too are seen as attractive notions and values taking the biggest çok alanında en çok ilgi çeken; turistin gezisine, deneyimlerine interest in many fields of the culture tourism, bringing sense to anlam kazandıran ve yaratıcılığın, estetiğin heyecanını yaşatan the travel, experiences of the tourist and making people feel the çekicilik öğeleri ve değerleridir. Örneğin bir kültür turunda, bir sanat veya tematik bir tarih excitement of the creativity and aesthetics. gezisinde, görsel sanat eserleri bazen bir ören yerinde For example, at a culture tour, at an art or thematic history trip, bütününü algılayamadığımız bir arkeolojik sometimes an archaeological ruin at an ancient kalıntı, bazen kırık bir heykel ya da kentin site, which we cannot perceive the entire form, merkezinde görkemli anıtsal bir yapı olarak sometimes a broken statue or a magnificent karşımıza çıkar. monumental structure in the heart of the city stand Güzel sanatların turizm ve kültür turizmi as visual art works before us. içindeki yeri ülkeden ülkeye, kentten kente The place of fine arts in the tourism and culture büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin bazı tourism shows big differences from a country metropoller resim sanatında Rönesans, romantizm, empresyonizm gibi dönem veya to another country, a city to another city. For ekollerle bazıları dünya zirvesindeki konser, example, some metropolises are identified with bale, opera gibi icrai güzel sanatlarla bazıları painting, leading schools such as renaissance, da tiyatrolarıyla ünlü ve bu sayede turizmde romanticism, impressionism, some others prevail büyük başarılar kazanıyorlar. in world famous concerts, ballets, operas etc Özellikle müzik, bale, opera ve ayrıca and some in theater and thus, they make great geleneksel gösteri sanatları, sanat meraklısı achievements in the tourism. birçok turistin ören yerlerinden müzelere, BAŞARAN ULUSOY Music, ballet, opera and traditional performing oradan çarşılara koşuşturduğu yorgun TÜRSAB Başkan arts present especially activities for many tourists bir günün ardından boş zamanlarını The President of TÜRSAB değerlendirmeyi tercih edebileceği who may prefer to watch in their free time at etkinliklerdir. Güzel sanatlardan bahis the end of a busy day during which they hurry açmışken, burada sanat etkinliklerinin, festivallerin, plastik from ancient ruins to museums and then to the bazaars. As we are sanatlar, resim, heykel, müze ve sergilerinin önemini de talking about fine arts, I see necessary to emphasize the importance vurgulamak isterim. of art activities, festivals, plastic arts, painting, sculpture, museum Ülkemizde tarihin bize armağan ettiği mirasın ve güzel and exhibitions too. sanatlar hazinelerinin yanı sıra, çağdaş ve evrensel güzel Besides the legacy offered by the history to us and the treasury of sanatlar alanındaki gelişmelerle kültür ve sanat yaşamımız fine arts, our culture and art life becomes more colorful thanks to giderek daha da zenginleşiyor. Ancak gerek güzel sanatların the developments in the field of contemporary and universal fine çok daha özendirici bir ortamda gelişimine geniş olanaklar hazırlanması, gerekse kültür turizminde güzel sanatlar değer arts. However, I think that there is still a lot to be done to provide ve etkinliklerinden çok daha ileri ölçüde yararlanılabilmesi opportunity for the development of fine arts and to take more yönünde yapılacak çok iş olduğu kanısındayım. Hepimiz bu advantage from fine arts and other activities in the culture tourism. konu üzerinde derinlemesine düşünmeliyiz. We should all ponder on these issues. TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

3 DOSYA file İklim Değişikliği Turizmi Tehdit Ediyor!.. Son birkaç yıldır hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde ya da altında seyrediyor, fırtına ve seller artıyor... Bunlar derinleşen bir çevre felaketinin ilk habercileri olabilir mi? Ya da doğanın bize bir uyarısı? Elli yıl sonra Akdeniz in bugünkü seviyesine göre 50 cm yükseleceğini söyleseler buna birçoğumuz inanmaz. Oysa bilim adamlarına göre, hava sıcaklığının bu yüzyılın sonuna kadar 1.8 ile 4 derece arasında artması ve bu artışa bağlı olarak da deniz seviyesinin 9 ile 88 cm arasında yükselmesi mümkün 2 Sunay Ünlü Yücel/TÜRSAB AR-GE Departmanı TÜRSAB Research & Development Climate change challenges the tourism!.. In recent years, the weather temperatures are over or below the seasonal normal degrees, storms and floods become frequent Can they be the first signs of an environmental disaster continuing to deepen? Or can it be the warning of the nature to us? Many of us wouldn t believe if we are told that the Mediterranean sea level is likely to rise further 50 cm. compared to the current level. However, according to the scientists, the weather temperature is anticipated to increase between 1,8-4 C and the sea level may rise between 9-88 cm. following the temperature increase Bu tehditlere hâlâ şaka gözüyle bakanlara, söz ettiğimiz verilerin UNEP in önderliğinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ne katılan 2500 bilimadamının hazırladığı İklim Değişikliği 2007 başlıklı raporda açıklandığını hatırlatalım. Tüm dünyada yaşamı tehdit etmeye başlayan küresel ısınma, bazı bölgelerde kuraklık ve susuzluk, bazı bölgelerde ise yağışların sağanağa dönüşmesi ve büyük sel felaketleri anlamına geliyor. İklim değişiklikleri tarımsal ürünlerin coğrafi yayılımında değişiklikler yaşanmasıyla da sonuçlanıyor. Küresel ısınma doğal bir süreç değil; insanoğlunun ürünü. Fosil yakıtların tüketimi, uzaya geri yansıtılması gereken güneş ışınlarının bir bölümünün atmosferde tutulmasına yol açıyor; bu da ısının günden güne, yıldan yıla atmosferde birikmesi anlamına geliyor. Artan ısı da dengeli bir biçimde yayılmayıp, zaten çok sıcak olan bölgelerin daha da ısınmasına neden oluyor. Küresel ısınmanın tamamen önüne geçilmesinin artık imkânsız olduğunu söyleyen bilimadamları Hiç olmazsa yangına körükle gitmeyelim! mesajı veriyor. Küresel ısınmanın turizme olası etkileri Küresel ısınmanın etkileri elbette turizm sektöründe de gözlenecek. Örneğin bugün denize girilemeyen İngiltere nin güney sahillerinde denize girmek mümkün olabilecek. Almanlar, Hollanda ve Belçika gibi Atlas okyanusu kıyısındaki Orta Avrupa ülkelerini sahil destinasyonu olarak kullanabilecek. Güneydeki kar merkezlerinde karların erimesi kış sporlarını imkânsız hale getirecek. İşte küresel ısınmanın turizme olası etkilerine birkaç örnek: Tatil süreleri uzayacak ve tatil merkezleri kuzeye doğru genişleyecek. To those who still underestimate these challenges, let s remind that the above given informations were stated in the report entitled Climate Change 2007 prepared by 2500 scientists participating to the Intergovernmental Climate Change Panel organized by UNEP. The climate change beginning to threaten the life globally means drought in some regions and torrents and floods in others. The climate change engenders changes in the geographical distribution of agricultural products too. The climate change is not a natural course; it s human made. The consumption of fossil fuel retains some part of sun beams, which have to be reflected back to the space, in the atmosphere; this fact causes the accumulation of the heat in the atmosphere. And the accumulated heat is not distributed evenly and as a result of it, the temperature keeps rising in the regions already very hot. Stopping the climate change is unlikely at this stage, the scientists say; so, don t add fuel the flames at least! they warn. Potential impact of the climate change on the tourism The effects of the climate change will eventually affect the tourism industry too. For example, people will be able to swim on the south coast of Britain, currently now suitable for swimming. Germans will be able to use countries such as Belgium, Holland on the coast of Atlas ocean as a beach destination. The snow meltdown on the ski resorts in south area will make impossible to practice winter sports in these areas. Some examples of the potential impact of climate change on the tourism: The holiday periods will get longer and the holiday resorts will expand towards the north. The northern regions will have a milder climate and the demand for south will be oriented to the north. Hot winds will lower the demand for 4 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 5

4 Avrupa nın kuzey bölgeleri daha ılıman hale gelecek ve güneye olan talep kuzeye yönelecek. Sıcak rüzgârlar yaz aylarında Akdeniz e olan talebi azaltacak. Akdeniz de su seviyesi 2050 yılına kadar 50 cm yükselecek; bu da bölgedeki turizmi etkileyecek. İklimlerde yaşanacak değişiklikler, tatil destinasyonlarındaki rekabetin dengesini de değiştirecek. Özellikle tropikal bölgelerde mercan kayalıkların bozulması, dalış turizmini olumsuz yönde etkileyecek. Kar yağışlarında yaşanan azalma nedeniyle kayak merkezleri risk altında kalacak ve kar tatili yapmak isteyenlerin tercihleri değişecek. Örneğin Dünya Turizm Örgütü nden verilen bilgiye göre döneminde İngilizler Alp Dağları nda kar seviyesinden memnun kalmadıkları için daha çok Rocky Dağları nda kayak yapmayı tercih etti. Dünya Turizm Örgütü ne göre, özellikle son yıllarda Akdeniz kıyı alanlarında ciddi yığılmalar yaşandı. Kıyıların kaldırma kapasitesi göz ardı edilerek gerçekleştirilen bu kontrolsüz yapılaşma, önümüzdeki yıllarda ciddi problemleri de beraberinde getirecek. Fas, Hırvatistan, İspanya, Kıbrıs ve Türkiye bu durumdan etkilenecek ülkelerden. Susuzluk, açlık, hastalık, yangın... İklim Değişikliği 2007 başlıklı raporda, dünyada yaşanması muhtemel değişimler şöyle sıralanıyor: Hava sıcaklığı bu yüzyılın sonuna kadar 1.8 ile 4 0 C arasında yükselecek. Bu artışa bağlı olarak deniz seviyesinin de 9 ile 88 cm arasında yükseleceği tahmin ediliyor. Özellikle kutuplara yakın yerlerde, Güneydoğu Asya ve Orta Asya da, ayrıca Akdeniz çevresinde nehir ya da akarsu taşmaları artacak. Buzullar azalacak, küçük bir bölümü ise yok olacak. Dünya nüfusunun üçte biri (1.7 milyar insan) suların sınırlı olarak kullanıldığı ülkelerde yaşıyor. Nüfus artışı dikkate alındığında, bu rakamın 2025 yılında 5 milyara ulaşması bekleniyor. İklim değişikliği özellikle Orta Asya, Güney Afrika ve Akdeniz çevresinde sualtı kaynaklarının azalmasına neden olacak. Sağanakların şiddetini artırması suyun toprakta süzülmesinin azalmasına, bu da sellerin artmasına yol açacak. Ürün rekoltesinde, tarım gelirlerinde ve ürün fiyatlarında yaşanan değişiklik, ürün ekim tarihlerinin değişmesine, otlak ve mera yerlerinin seçiminde değişiklikler yapılmasına neden olacak. Deniz suyu ısısındaki artış ve su seviyesinin yükselmesi, sel felaketlerinin ve diğer doğal afetlerin sayısını artıracak. İklim değişikliği, yerleşim bölgelerini destekleyen ekonomik sistemlerde değişikliklere (enerji üretimi ve dağıtımında yaşanan problemler, binaların durumu, ulaştırma, turizm gibi endüstrilerde yaşanan değişiklikler vb) ve dolayısıyla göçe sebep olabilecek. Tatlı su kaynaklarının kalitesi, tuzlu su karışımı nedeniyle bozulacak. Kıyı bölgelerinde balıkçılık ve tarım aktiviteleriyle birlikte turizm, yerleşim ve sigortacılık faaliyetleri de risk altına girecek. Deniz seviyesinde gerçekleşecek yükselme sonucu düz alanlar seller altında kalacak; milyonlarca insan kıyı alanları ve küçük adalardan göç edecek. the Mediterranean regions in summer. The water level of the Mediterranean sea will rise by 50 cm until 2050; this will have an impact over the regional tourism. The changes to be witnessed in the climate will deter the balance of the competition in the holiday destinations. The destruction of coral reefs mainly in the tropical regions will have a negative impact over the diving tourism. The ski resorts will be under risk because of reduced snowfall and the choices of those wishing to go to winter holiday will change. For example, according to the informations given by the World Tourism Organisation, British people preferred to ski on Rocky Mountains rather than Alp Mountains between as they were not happy with the snow level on these mountains. The World Tourism Organisation reports that heavy construction works were noticed on the coastal areas in the Mediterranean region mainly in recent years. This uncontrolled construction activity undermining the loading capacity of the coasts will bring serious problems in the years ahead. The countries such as Morocco, Croatia, Spain, Cyprus and Turkey will be affected by this situation. Sel altında kalan bölgelerde bulaşıcı hastalık, psikolojik rahatsızlık ve diğer hastalıklar gündeme gelecek. Böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar yeni alanlara yayılabilecek. Güney Avrupa daha fazla etkileniyor Raporda belirtildiğine göre, iklim değişikliğinin etkisi Güney de, Kuzey dekinden daha fazla olacak: Su rezervleri Güney Avrupa da bu yüzyılın sonunda %5-35 arasında azalacak. Özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya da kuraklık artacak. Bu da Güney Avrupa ile Kuzey Avrupa arasındaki farkı gittikçe artıracak. Gece sıcaklık artışı gündüzden daha fazla olacak. Güney de Kuzey dekinin iki misli sıcaklık artışı gözlenecek. Kışın her on yılda bir yaşanan aşırı soğuklara 2080 yılında neredeyse hiç rastlanmayacak. Alpler deki buzların yarısı 21. yüzyılın sonunda erimiş olacak. Nehirlerin taşması tüm Avrupa yı etkileyecek. Kıyılarda seller, erozyon ve toprağın kuruması turizmi, yerleşimi, tarım ve balıkçılığı riske sokacak. Güney ve Doğu Avrupa da üretim azalacak. Karbondioksit artışı nedeniyle Güney Avrupa da orman yangınları çoğalacak. Dağlık bölgelerde yüksek ısı, bazı türlerin yok olmasına neden olacak. Havaların ısınmasından kaynaklanan yangınlar, özellikle İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan Drought, famine, illness, fire The report entitled Climate Change 2007 ranks the potential changes to occur over the world as follows: The weather temperature will rise between 1,8-4 C by the end of this century. As a result of this temperature rise, the sea level is expected to rise between 9-88 cm. Especially in the areas close to the poles, Southeast Asia and Central Asia and around the Mediterranean Sea, the river or stream inundations will rise. The number of icebergs will decrease and a few of them will disappear. One third of the global population (1,7 billion persons) will live in the countries where the water usage is limited. Given the population increase, this figure is anticipated to rise to 5 billions by The climate change will mainly reduce the underground resources around the Central Asia, South Africa and Mediterranean region. The torrents becoming more frequent will cause fewer water filtration into the soil and this will increase the frequency of heavy rains. The changes occurring at harvest, agricultural incomes and product prices will cause a change in crop cultivation dates and the choice of grass fields and meadows. Rise in sea water temperature and the increase of water level will increase the number of torrents and other natural disasters. The climate change will bring changes to the economic systems boosting the settlement areas (problems witnessed in energy production and distribution, the state of the buildings, changes occurring in the industries such as transportation and tourism etc..) and therefore, these new conditions will force people to migrate. Human health will deteriorate because of stress resulting from famine, drought and high temperature. The decrease of icebergs and snow cover on the mountains will defect the hydraulic systems and soil stability. The ecosystems and species will be forced to move to the high regions. The agriculture, tourism and lumbering and other economic activities will be hit. The food and fuel resources of the local people in many developing areas will be exhausted. The quality of fresh water will deteriorate because of mixture with salted water. Together with the fishing and agricultural activities on the coastal regions, tourism, settlement and insurance activities will be under risk. As a result of sea level rise, the flat areas will be inundated; millions of people will migrate from the coastal areas and small islands. Epidemics, psychological illnesses and other health problems will breakout in the inundated regions. The insects and other pests will spread to new places. South Europe to be more affected According to the report, the impact of the climate change will be more felt in the South compared to the North: The water reserves will lower 5-35 per cent in South Europe by the end of this century. The drought will increase mainly in Italy, Greece and Spain. This will increase the gap between South Europe and North Europe. The temperature rise at night will be higher than on the day. The 6 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 7

5 ve Fransa da dağlık bölgelerdeki yerleşik nüfusu etkileyecek. Bugünkü koruma şartları üzerinden düşünüldüğünde deniz seviyesinin 1 metre yükselmesiyle Uruguay ın %0.05 i, Mısır ın %1 i, Hollanda nın %6 sı ve Bangladeş in %17.5 i sular altında kalacak. Türkiye de risk Küresel ısınmanın özelde Türkiye ye yönelik etkisine ilişkin bazı Türk bilimadamlarınca dile getirilen görüşler ise özetle şöyle: Sıcak ve kurak devrenin uzunluk ve şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman yangınlarının frekansı, etki alanı ve süresi artabilecek. Tarımsal üretim potansiyeli değişebilecek. Zararlılar ve hastalıklardaki artış, doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemlerine zarar verebilecek. Türkiye nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları sorunlarına yenileri eklenecek, tarımsal ve içme amaçlı su gereksinimi daha da artabilecek. Kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak yaz kuraklığının süresinde ve şiddetindeki artışlar çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu destekleyecek. Kentsel ısı adasının etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük kentlerde, sıcak devredeki gece sıcaklıkları belirgin biçimde yükselecek, bu da havalandırma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına neden olabilecek. Deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak Türkiye nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım alanları durumundaki delta ve kıyı ovaları ile Haliç ve ria tipi kıyılar sular altında kalabilecek. Mevsimlik kar ve kalıcı karbuz örtüsünün kapladığı alan ve karla örtülü devrenin uzunluğu azalabilecek, ani kar erimeleri ve çığlar artabilecek. Kar erimesinden kaynaklanan akışın zamanlama ve hacmindeki değişiklik, su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve rekreasyon sektörlerini etkileyebilecek. Bu değişimler yok edilebilir mi? Avrupalı iklimbilimcilere göre, en azından önümüzdeki yüzyılda küresel ısınmayı tersine döndürmek imkânsız; ancak hükümetlerin bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yapabileceği şeyler var. Hükümetler kontrolünde alınabilecek önlemler şöyle örneklenebilir: Turizm etkinliklerinin kuzeye doğru kayma olasılığına karşı, kuzey bölgelerinde yer alan yolların gözden geçirilmesi, ek yolların yapılması gibi tedbirlere ihtiyaç var. Turizm otoritelerinin, yatırımların ileride iklim değişikliğinden daha az zarar görecek kıyı şeritlerindeki ve kırsal bölgelerdeki alanlara yöneltilmesi için yatırımcıları motive etmesi ve bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Turizm endüstrisi için bakanlık, özel sektör ve iklim uzmanlarının ortaklığıyla interaktif bir çalışma planlanmalı. Portekiz, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve diğer birçok Avrupa ülkesi, olası erozyonlara karşı ağaçlandırma faaliyetlerini artırmalı. Güneydeki ülkeler, var olan ormanlık arazilerinin korunması için daha fazla çaba sarf etmeli. temperature rise will double in South compared to the North. Freezing cold weather occurring in winter every ten years will almost disappear in Half of the ices on Alp mountains will have dissolved by the end of the 21st century. The outflow of rivers will affect the whole Europe. Floods on the coastal areas, erosion and soil drying will put settlement areas, agriculture and fishing under risk. Production will decrease in South and East Europe. Number of forest fires will increase in South Europe because of the carbon dioxide increase. More marginal and poorer regions will be more affected. High temperature in mountainous areas will cause the borders in some regions to change and some species to disappear. The fires erupting as a result of hot weather will mainly affect the mountainous regions in Italy, Spain, Turkey, Greece and France. Given the protection conditions, 0,05 % of Uruguay, 1 % of Egypt, 6% of Holland and 17,5 % of Bangladesh will be inundated as a result of the sea level. Risk in Turkey The views stated by some Turkish scientists about the effect of global warming especially over Turkey can be summarized as follows: The frequency of the occurrence of forest fires, their impact area and period may rise as a result of the increase in length and severity of the hot and drought cycle. The agricultural production potential may change. Rise in the number of pests and illnesses may cause damages to the natural terrestrial ecosystems and agricultural product systems. New problems will come to add to the water resources in dry and half dry areas and mainly in urban areas in Turkey; need for fresh water and water to be used in agriculture will increase. In addition to the spread of dry and half dry regions, rise in the length of summer drought and severity will enhance desertification course, salinization and erosion. With the addition of the effect of urban temperature islands, night temperature in hot cycles will rise effectively and this may cause the increase in energy consumption for air conditioning and cooling. As a result of the sea level rise, delta and coastal plains and inlet and riva type coasts with a dense population and serving as tourism and agriculture areas in Turkey would be inundated. The period of seasonal snow and the area covered with snow-ice would shorten, frequency of sudden snow meltdowns and avalanches would increase. Change in flow timing and volume resulting from snow meltdown would have an impact over the water resources, agriculture, transportation and leisure sectors. Can these changes be reversed? According to the European climate scientists, it s unlikely to reverse the global warming at least in the century ahead; however, the governments can do a lot to reduce this impact. The measures which can be taken by the governments can be summarized as follow: Against the possibility of moving the tourism activities to the north, the roads in the northern regions need to be controlled and there is a need to build additional roads. The tourism authorities should inform the investors and encourage them to shift their investment to the regions on the coastal and rural areas which would suffer less harm in the future because of the climate change. An interactive work should be planned for the tourism industry with the partnership of tourism Çiftçiler tarımın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği konusunda eğitilmeli; toprağın kullanımı, ekim tarihi, otlakların seçimi gibi konularda bilinçlendirilmeli. Sele açık arazilerde yapılaşma önlenmeli. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirgemek için yapılacak araştırmalar, gözlemler desteklenmeli; çeşitli eğitim programları düzenlenmeli. Türkiye Kyoto Protokolü ne taraf oldu İklim değişikliğinin önlenmesi konusunda ilk ciddi adım, 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi nde atmosferik gazların konsantrasyonunun sabitlenmesi konusunda görüş birliğine varılmasıyla atıldı. Ardından, 1997 yılında Japonya da yaklaşık 180 ülkenin katılımıyla yapılan konferansta Kyoto Protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda hükümetler döneminde önemli sera gazlarının emisyonunu %5.2 indirme kararı aldı. Türkiye başta bu hükümleri yerine getiremeyeceği kaygısıyla sözleşmeye taraf olmamıştı. Bu yılın şubat ayında ise Kyoto Protokolü ne katılmanın uygun bulunduğuna ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulu nda kabul edilerek yasalaştı. Protokol hükümleri gereğince 2013 yılından itibaren yeni bir dönem kontrol rejimi başlatılacak. Ülkelerin üstleneceği sorumlulukların ise Aralık 2009 da Kopenhag da yapılacak 15. Taraflar Toplantısı nda belirlenmesi hedefleniyor. Çevre ve Orman Bakanlığı nca yapılan açıklamaya göre Türkiye, Kyoto Protokolü ne taraf bir ülke olarak 2013 ten itibaren uygulanacak iklim değişikliği kontrolü rejiminde çıkarlarını ortaya koyarak, şekillenecek yeni rejime etki etme imkânına kavuşacak. Kyoto Protokolü nün EK B listesinde yer almaması dolayısıyla Türkiye nin 2012 yılı sonuna kadar herhangi bir sera gazı azaltım yükümlülüğü bulunmuyor. Protokolün Ek B maddesinde emisyon azaltım taahhüdünde bulunan ülkelerin listesine ve ölçülen emisyon sınırlandırmalarına yer veriliyor. industry, private sector and climate experts. Portugal, France, Italy, Spain, Greece and many other European countries should increase forestation activities against a possible erosion. The countries in the southern part should make more efforts to preserve already existing forested lands. The farmers should be educated to know how the climate change will affect the agriculture; they should be more conscious about the soil usage, cultivation date and choice of meadows. Researches and observations about how to reduce the impact of the climate change on human health should be supported; various training programmes should be arranged. Housing on lands open to floods should be banned. Turkey signed the Kyoto Protocol The first concrete step to take action against global warming was made in 1992 at the Rio World Summit with the consensus reached over the fixation of atmospheric gas concentration. Then, Kyoto Protocol was signed at the conference held in Japan in 1997 with the participation of some 180 countries. According to the protocol, the governments decided to reduce the emissions of gases creating greenhouse effect by 5,2 % until Initially, Turkey didn t take part in the protocol with the concern that it would fail to fulfill the clauses. However, the draft bill deeming favorable to sign Kyoto Protocol was ratified by the Turkish Great National Assembly and introduced as a law. According to the clauses of the protocol, a new period control regimen will be started as of the year And the responsibilities to be assumed by the countries are set to be decided at the 15 th Parties Meeting to be held in Copenhagen in December According to the statement made by the Ministry of Environment and Forest, Turkey, as a country taking part in the Protocol, will get the opportunity to influence the new regimen to be shaped. Since Turkey is not present in the Supplement B list of Kyoto Protocol, Turkey is not entitled to reduce any greenhouse gas by the end of The supplement B clause of the protocol includes the list of the countries vowing to reduce emission and the limitations of measured emissions. 8 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 9

6 GÜNCEL actual SURİYE DE TÜRK RÜZGÂRI Dedeman Grubu portföyüne yurtdışında 7 otel ekledi. Zincirin son üç halkası, Suriye de üç kentteki Dedeman otelleri oldu TURKISH WINDS IN SYRIA The Dedeman Group added 7 new hotels abroad to its portfolio. The last three rings of the chain were Dedeman hotels in the three cities in Syria Dedeman Suriye Oteli odalarından bir görünüm (üstte). Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve iki ülkenin Turizm Bakanları katıldı A view from the rooms of Dedeman Syria (above). The President Abdullah Gül and the tourism ministers of both countries attended the inauguration ceremony 10 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 11

7 Suriye nin başkenti Şam, 16 Mayıs 2009 günü, pek az tanık olduğu güzel bir telaş yaşadı. Dedeman Oteller zincirinin Suriye deki halkaları için bir tören vardı. Şam, Halep ve Palmira daki üç otel için sembolik açılış töreni Dedeman Damascus da yapıldı. Kurdeleyi de, resmi bir ziyaret için Şam da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kesti. Öğle saatlerinde gerçekleşen mütevazı açılış töreni önemliydi kuşkusuz; ancak olayın önemi asıl, gece düzenlenen davette ortaya çıktı. Bir yanda Şam ın tatlı rüzgârı, diğer yanda Anadolu Ateşi fırtınası; bir yanda Suriye nin en ünlü sanatçısı Nur Mohanna dan şarkılar, diğer yanda Türk yemekleri. Başta Suriye Turizm Bakanı Saadellah Agha Al Kaala olmak üzere ülkenin önde gelen simalarıyla, başta Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Türk turizminin temsilcileri olmak üzere Türkiye den özel uçakla gelen davetliler bir aradaydı. Ve işte bu beraberlik, turizmin ilk hedefi olan kültürlerin birbirine yakınlaşması na somut bir örnek oluşturdu. Okul da açacaklar Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman gün boyunca olduğu gibi davette de Suriye yatırımı hakkında bilgi verdi. Nazire Dedeman ve kızları da konuklarla tek tek ilgilendi, Türk ve Suriyeli davetliler arasında köprü kurdu. Elbette bu yakınlık, açılış davetiyle sınırlı kalmayacak, üstelik daha da yoğunlaşarak devam edecek. Çünkü Dedeman Grubu otellerin yenilenmesi için yapacağı harcamanın yanı sıra, Suriye de bir de okul kuracak, bu okulda turizm alanında çalışacak elemanlar yetiştirecek. Yani Suriye, Dedeman Oteller zinciriyle hem döviz hem de yetişmiş turizmci kazanacak. Palmira eski ile yeniyi buluşturuyor Palmira meets the old with the new Damascus, the capital city of Syria, lived an enthusiastic excitement, a rarely witnessed event. A ceremony was held for the rings of Dedeman Hotel chain in Syria. The symbolic opening ceremony was held at Dedeman Damascus for the three hotels in Damascus, Aleppo and Palmira. The ribbon was cut by the Turkish President Abdullah Gül on an official visit to Damascus. The modest opening ceremony held during midday was certainly important; however, the essential part of the event was witnessed during the invitation held at night. On one hand, the nice breeze of Damascus and the Fire of Anatolia storm on the other; the songs by Nur Mohanna, the most famous singer of Syria on one hand and the Turkish cuisine, on the other Among the invites, the Minister of Tourism of Syria Saadellah Agha Al Kaala and the prominent figures of the country and the visitors consisting of the Minister of Culture and Tourism Ertuğrul Günay and the representatives of the Turkish tourism arriving from Turkey with a special plane were seen. And this unity presented a concrete example for the closer cooperation of cultures, the primary goal of the tourism. They will open a school too The whole day and during the invitation too, the Chairman of Dedeman Holding Murat Dedeman gave informations about their investment in Syria. Nazire Dedeman and her daughters too took care of the guests one by one, they established a bridge between the Turkish and Syrian invites. This close cooperation will not certainly be limited with the opening ceremony and it will develop further because Dedeman Group will found a school too in Syria in addition to the spendings to renovate the hotels; at the school, the staff to be working in the tourism sector will be educated; in other words, Syria will get both foreign exchange income Sırada Mekke var Dedeman Grubu, Suriye atağıyla yurtdışındaki otel sayısını 7 ye çıkardı; ancak, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, daha önlerinde uzun bir yol olduğunu belirtiyor ve yurtdışında zincir kuran ilk Türk grubu olarak daha pek çok ülkeyle ilgilendiklerini söylüyor. Murat Dedeman, ilgilendikleri ülkeler arasında Gürcistan, Türkmenistan, Romanya ve Ukrayna yı da sayıyor; ancak grubun yol haritası bununla sınırlı kalmıyor. Grup yöneticileri Mekke, Medine ve Cidde ile ilgili görüşmelerin de devam ettiğini belirtiyor. Hedef: 50. yılda 50 otel Murat Dedeman, Şam daki törende konuşurken grubun kurucusu Mehmet Kemal Dedeman ı andı, onun 43 yıl önce Ankara da ilk oteli hizmete açtığını hatırlattı. 43 yıl önce başlayan bu yolculukta hedeflerinin çok net olduğunu söyledi: 50. yıldönümünde 50 otel. Grup şu anda 22 otel işletiyor. Ve önümüzdeki 7 yıl boyunca bu sayıyı ikiye katlamayı, 15 i yurtdışında olmak üzere 50 otel hedefine ulaşmayı amaçlıyor. and trained tourism officials thanks to the hotel chains. The turn is to Mecca With its undertaking in Syria, the Dedeman Group rose the number of hotels abroad to 7; but the Chairman of Dedeman Holding Murat Dedeman states they have yet a long way to go and they are interested with many other foreign countries, as the first Turkish group founding a chain abroad. Among the countries they are interested with, Georgia, Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, otelle ilgili yapılacak değişiklikleri anlatırken. Tarihi Emevi Camii (altta) Dedeman Holding Chairman Murat Dedeman tells about the changes to be made in the hotel. The historical Emevi Mosque (below) Turkmenistan, Romania and Ukraine are noticed; however, the road map of the group is not limited with it. The group managers say their negotiations related to Mecca, Medina and Jeddah are going on. Target: 50 hotels on the 50 th year Speaking at the ceremony, Murat Dedeman commemorated Mehmet Kemal Dedeman, the founder of the group; he reminded that he had opened the first hotel in Ankara 43 years ago. He stated their goal in this travel which started 43 years ago was very clear: 50 hotels on the 50 th anniversary. The Group operates currently 22 hotels. And during the coming 7 years, the goal is to double this number and to open 50 hotels including 15 ones abroad. 12 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 13

8 RAKAMLARLA SURİYE ATAĞI Dedeman Grubu ihalede dünya devleriyle yarıştı ve üç büyük otelin işletmesini 12 yıllığına aldı. Dedeman Damascus, Aleppo ve Palmyra otelleriyle Grup daha ilk adımında Suriye nin turizm lideri oldu. Suriye nin üç büyük kentinde işletilecek olan üç otel 40 milyon dolar harcamayla yenilenecek. Başkent Şam daki Dedeman Damascus 9 bin metrekare alan üzerine 9 kattan oluşuyor. Aralarında 32 suit ve 1 kral dairesinin bulunduğu toplam 372 odası var. Aynı zamanda 8 toplantı salonu ve iki de 1000 kişilik balo salonu bulunuyor. Doğu nun Kraliçesi denen Halep teki Dedeman Aleppo toplam 244 odasıyla hizmet verecek; hem tatil hem de iş gezisine çıkanlara hitap edecek. Palmira kentindeki Dedeman Palmyra ise şubat ayından bu yana misafirlerini ağırlamaya başladı. Antik dönemin en önemli dini ve ticari merkezlerinden biri sayılan Palmyra da, aralarında 21 suit ve bir kral dairesinin bulunduğu 243 oda var. YURTDIŞINDAKİ DEDEMANLAR DEDEMAN HOTELS ABROAD 1. Dedeman Silk Road (Taşkent, Özbekistan) (Tashkent, Uzbekistan) 2. Dedeman Princess (Sofya, Bulgaristan) (Sofia, Bulgaria) 3. Dedeman Trimontium Princess (Plodvdiv, Bulgaristan) (Plovdiv, Bulgaria) 4. Dedeman Damascus (Şam, Suriye) (Damascus, Syria) 5. Dedeman Aleppo (Halep, Suriye) (Aleppo, Syria) 6. Dedeman Palmyra (Palmira, Suriye) (Palmira, Syria) 7. Dedeman Olive Tree (Girne, KKTC) (Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus) SYRIA UNDERTAKING WITH FIGURES The Dedeman Group competed with the global behemoths in the tender and the management assumed the operation of the three big hotels for a term of 12 years. The group managed already to be the tourism leader of Syria in the first step thanks to its hotels of Dedeman Damascus, Aleppo and Palmira. The three hotels which will be operated in the three big cities of Syria will be restored with a spending of 40 million dollars. Dedeman Damascus in the capital city of Damascus consists of 9 floors over an area of 9 thousand sqm. It has 372 rooms including 32 suites and 1 king room. It also has 8 meeting rooms and two ballrooms with a capacity of 1000 persons. Dedeman Aleppo named the Queen of the East will serve with 244 rooms. It will appeal the guests traveling for business and leisure. Dedeman Palmyra located in the city of Palmira, Syria hosts its guests since the month of February. At Palmira, one of the most important religious and commercial centers of the Antiquity, there are 243 rooms with 21 suites and one king room ŞAM ZAMANI Dedeman Grubu nun otel zinciriyle, Suriye ve özellikle başkenti Şam, yurtdışında yeni bir adres olacak. Açılış töreni için özel uçakla götürülen davetliler bu yeni adresi test etti; gezilecek, alışveriş yapılacak merkezleri keşfetti. Bu merkezlerin başında, geziyle alışverişi birleştiren tarihi bir mekân geliyor: Hamidiye Çarşısı ve çarşının bitiminde karşınıza çıkan Emevi Camii. Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edildiği için Hamidiye adını alan çarşı, dükkânları ve kalabalığı açısından İstanbul un Mısır Çarşısı nı hatırlatıyor. İki tarafta sıralanmış küçük dükkânlar, o dükkânlardaki rengârenk ipek şallar, kumaşlar, hediyelik eşyalar Şam ın ruhunu yansıtıyor. Çarşının uzun koridorunun sonunda ise karşınıza bütün görkemiyle Emevi Camii çıkıyor. Yaklaşık 7 bin metrekare alana yayılan caminin çevresinde ya da geniş avlusunda, Avrupalı turistlerle Hz. Hüseyin in başının bir süre orada bulunması nedeniyle camiyi kutsal sayan İranlı Şii grupları bir arada görüyorsunuz. O kalabalık arasında da çoluk çocuk oturmuş yemek yiyen Suriyelileri fark ediyorsunuz. Camideki gezinin sonunda dileyen, çevresindeki sokaklara dalıyor, antikacılarda ipek kumaş veya sedef kakmalı tahta mobilya keşfine çıkıyor. Şam ın bir başka ilginç yanı da her dine göre yaşayan bir kent olması. Yani cuma günü Müslümanlar dükkânlarını kapatıp tatil yaparken, kentin Hıristiyan mahallesi de pazar günleri sessizliğe bürünüyor. Şam, yabancılara kapısını daha yeni yeni açıyor. Bu nedenle otantik özelliklerini çok iyi muhafaza ediyor. Dedeman otelleri sayesinde ise artık modern turizmin imkânlarını da sunuyor. Emevi Camii Emevi Mosque IN DAMASCUS Hamidiye Çarşısı Hamidiye Bazaar Thanks to the Dedeman Group hotel chain, Syria and mainly the capital city Damascus will be a new address abroad. The invites taken to the city with a special plane for the opening tested this new address, discovered the places to be visited, shopping areas. Among the shopping areas, a historical place joins the travel with the shopping: Hamidiye Bazaar and Emevi Mosque seen at the end of the bazaar. The bazaar named Hamidiye since it was built during the era of Sultan Abdülhamid II looks like Mısır Bazaar in Istanbul with its shops and crowd. The small shops ranked on the two sides of the bazaar and the colorful silk shawls, fabric, souvenirs reflect the soul of Damascus. At the end of the long corridor of the bazaar, the Emevi Mosque stands in front of you with its solemnity. Around the mosque covering an area close to 7 thousand sqm or in the large courtyard, we see European tourists and Iranian Shiites who deem the mosque holy since the head of Hz. Hüseyin had been kept there for some time. Among the crowd, Syrians eating there with their children are noticed. At the end of the visit to the mosque, those who want to see more take the streets around. They go to discover silk fabric or wooden furniture mounted mother of pearl. Another quality of Damascus is that the city lives according to various religions. On Friday, Muslim people are on holiday and close their shops and the Christian district of the city is quiet on Sundays. Damascus opened recently its doors to the foreigners. Therefore, it keeps very well its authentic qualifications. However, Dedeman offers from now on the opportunities of the modern tourism as well. 14 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 15

9 LEZZET taste TÜRSAB DAN YILDIZ RESTORAN TÜRSAB turizm sektöründeki faaliyetlerine yepyeni bir halka ekledi. İstanbul Boğazı na hâkim bir tepede açılan Yıldız Porselen Fabrikası Restoranı ziyaretçilerini doyumsuz lezzetlerle tanıştıracak 2 8 Özgür Aç kbaş Siyasetin ve turizmin zirvesi İstanbul un en güzel mevsiminde, en güzel tepesinde buluştu. Yıldız Sarayı nın içinde açılan Yıldız Porselen Fabrikası Restoranı için 26 Mayıs 2009 günü verilen davete ünlü isimler akın etti. TBMM Başkanı Köksal Toptan, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Turizmden Sorumlu Vali Yardımcısı Feyzullah Özcan, turizm sektörünün liderleri, gazeteciler ve köşe yazarları açılışta bir araya geldi. Katılımcıları Yıldız Porselen Fabrikası Restoranı hakkında bilgilendiren TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, geleceğe dair umutlu mesajlar da verdi. Turizmin krizden en az etkilenen sektör olacağını belirten Ulusoy, Yıldız Parkı ndaki restoranın da buna mütevazı ancak önemli bir katkıda bulunacağını, üç yıllığına kiralanan bu mekânda yurtiçinden ve yurtdışından gelen konuklara en iyi hizmetin verileceğini ifade etti. Başaran Ulusoy daha sonra açılışın hatırası olarak TBMM Başkanı Köksal Toptan a bir kahve takımı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay a da bir kahve tepsisi hediye etti. Restoranın açılışında konuşan TBMM Başkanı Köksal Toptan, restoranın TÜRSAB a devrinden hatırı sayılır bir kira elde edilmekle birlikte, asıl önemli kazanımın mekânın Türkiye'nin tanıtılmasına yapacağı katkı olacağını dile getirdi. Restoranın Yıldız Porselen Fabrikası Satış Reyonu ile yan yana olmasının buraya gelen yabancı turistlere Türk kültürünü yansıtan porselenlerden satılmasına da imkân vereceğini ifade eden Köksal Toptan, bu yeni girişimin tüm Türkiye için faydalı olmasını diledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ise konuşmasında Yıldız Porselen Fabrikası nın da içinde bulunduğu Yıldız Sarayı nda farklı kurum ve kuruluşların egemen olduğu yönetim yapısından söz etti. Bu yapının sadeleştirilmesi için bir master plan yapılması gerektiğini belirten Günay, İstanbul un bu en güzel alanının kültür turizminin seçkin ve gözde mekânlarından biri haline geleceğini de ekledi. YILDIZ (STAR) RESTAURANT FROM TÜRSAB TÜRSAB added a new one to its activities in the tourism sector. Yıldız Restaurant Factory Restaurant over a hill giving onto the Bosphorus will familiarize the visitors with excellent tastes The top figures of politics and tourism sector met at the most beautiful hill in the best season of Istanbul. Famous names crowded the invitation venue on May 29, 2009 for Yıldız Porcelain Factory Restaurant opened within Yıldız Palace. The Chairman of Turkish Great National Assembly Köksal Toptan, Minister of Culture and Tourism Ertuğrul Günay, the Deputy Governor in charge of tourism Feyzullah Özcan, leaders of the tourism sector, journalists and columnists gathered at the opening. As the host of the invitation, TÜRSAB President Başaran Ulusoy informed the participants about Yıldız Porcelain Factory Restaurant and conveyed hopeful messages for the future. The tourism will be the sector with the least harm done by the economic turmoil, Ulusoy stated and added, the restaurant in Yıldız Park will bring a modest but important contribution to the tourism and the best service will be provided to the local or foreign guests in this venue leased for a 3-year term. Then Ulusoy offered a set of coffee cups to the President of the Turkish Great National Assembly Köksal Toptan and a coffee tray to the Minister of Culture and Tourism Ertuğrul Günay as a souvenir. Speaking at the opening of the restaurant, the President of the Turkish Great National Assembly Toptan stated though they generated a good income with the takeover of the restaurant by TÜRSAB, the essential benefit will be the contribution of the venue to the presentation of Turkey. Toptan also pointed out that the nearby location of the restaurant to Yıldız Porcelain Factory Sales Shop will 16 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 17

10 made to the guests having TÜRSAB identity cards and special menu prices will be offered to the groups. At the sales division which will open soon, special series produced at Yıldız Porcelain Factory will be sold. In addition to this interesting feature, the restaurant will prevail in the tourism with its view giving onto the Bosphorus and being the unique venue serving alcoholic drinks in Yıldız Park. TÜRSAB Restaurant hosted its first guests with these assertive goals and its menu as much assertive as its goals. And at the point where history meets with the nature, it waits to host the residents of Istanbul and tourist guests. Başaran Ulusoy açılış hatırası olarak TBMM Başkanı Köksal Toptan a bir kahve takımı hediye etti Başaran Ulusoy offered a coffee set to the Chairman of the Turkish Great National Assembly Köksal Toptan as an inauguration souvenir Açılış kokteyli ve mekândan çeşitli görüntüler Views from the inauguration cocktail and the venue TBMM Başkanı Köksal Toptan, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Chairman of the Turkish Great National Assembly Köksal Toptan, TÜRSAB President Başaran Ulusoy, Minister of Culture and Tourism Ertuğrul Günay Boğaz ın Yıldız ı Restoran TÜRSAB tarafından Milli Saraylar dan üç yıllığına kiralanan binada açıldı. Restore edilerek 800 kişilik bir restorana dönüşen bina, Yıldız Parkı nda, tarihi Yıldız Porselen Fabrikası nın bitişiğinde. Restorana gelenler, bu yakınlıktan istifade ederek 114 yıllık fabrikayı da gezebilecek ve porselen yapım aşamalarına tanıklık edebilecek, hediyelik eşya merkezinden hatıra porselen satın alabilecek. Seyahat acentelerine özel bir hizmet verebilmek amacıyla açılan ve işletmeciliğini Dahill İstanbul un yapacağı Yıldız Porselen Fabrikası Restoranı nda TÜRSAB kimlik kartlı misafirlere indirim, gruplara da özel mönü fiyatları uygulanacak. Kısa süre içinde hizmete açılacak satış reyonunda da Yıldız Porselen Fabrikası nda üretilen özel seriler satışa sunulacak. Restoran bu ilginç özelliğinin yanı sıra, hem Boğaz a hâkim manzarasıyla hem de Yıldız Parkı nda içki içilen tek mekân olması nedeniyle turizmde öne çıkacak. TÜRSAB ın restoranı işte bu iddiayla ve aynı derecede iddialı mönüsüyle ilk konuklarını ağırladı. Ve tarihle tabiatın buluştuğu noktada İstanbulluları ve turist konuklarını beklemeye başladı. give the opportunity to sell porcelain representing the Turkish culture to the foreigners coming to the restaurant; he wished this new undertaking will be beneficial to Turkey. On the other hand, the Minister of Culture and Tourism Ertuğrul Günay too made a speech and talked about the management structure dominated by different corporations and institutions at Yıldız Palace incorporating Yıldız Porcelain Factory too. He stated a master plan should be developed to simplify this structure and he added this most beautiful place of Istanbul will turn into one of the sophisticated and favorite venues of the culture tourism. Yıldız (star) of the Bosphorus The restaurant was opened in the building leased by TÜRSAB from the National Palaces for a 3-year term. The building restored and turned into a restaurant with a capacity of 800 persons is situated next to the Yıldız Porcelain Factory in Yıldız Park. Those coming to the restaurant will take the opportunity to visit the 114-year old factory and witness the stages of porcelain making. They will be able to buy souvenir porcelain from the souvenirs shop. At Yıldız Porcelain Factory Restaurant opened with the aim to provide a special service to the tourism agencies and to be run by Dahill Istanbul, a discount will be TARİHİN KUCAĞINDA EMBRACED BY THE HISTORY Yıldız Parkı, aslında Yıldız Sarayı nın koruluğu. Bazı kaynaklara göre, öncesinde Kazancıoğlu ailesinin mülküydü ve bu ailenin adıyla tanınan bir bahçeydi. Daha sonra IV. Murat bu geniş araziyi satın alarak kızı Kaya Sultan a hediye etti. 18. yüzyılda Mihrişah Sultan için yaptırılan Yıldız Sarayı, daha sonra II. Abdülhamit döneminde ana saray olunca koruluk biçiminde muhafaza edildi. Toplam 500 bin metrekare alana yayılan koruluk Osmanlı döneminde halka kapalıydı. Yıldız Porselen fabrikası da 1895 yılında Saray için özel üretim yapmak üzere kurulmuştu. Cumhuriyet döneminde koruluktaki köşklerden biri İtalyan bir işletmeciye casino olarak kullanılmak üzere verildi; ancak Atatürk ün talimatıyla köşk geri alındı. Park alanı da çeşitli bölümleriyle Meclis ve İstanbul Belediyesi ne devredildi yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Yıldız Parkı nın bakımını ve içindeki köşklerin işletmesini aldı yılında anlaşmanın yenilenmemesi üzerine bütün kullanım hakkı tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne geçti. Belediye halen iki köşkün işletmesini sürdürüyor. TÜRSAB ın hizmete açtığı restoran ise Yıldız Parkı nda içki servisi yapılan tek restoran olma özelliğini taşıyor. Yıldız Park is essentially the small wood of Yıldız Palace. According to some sources, it was initially the property of Kazancıoğlu family and known as a garden named after this family. Then the vast land was bought by Murad IV. who offered it to his daughter Kaya Sultan. Yıldız Palace built in the 18th century on behalf of Mihrişah Sultan was later used as main palace during the era of Abdülhamid II. and the area was kept as small wood. The small wood spread over an area aof 500 thousand sqm was close to the public during the Ottoman era. Yıldız Porcelain factory too was founded in 1895 to make special manufacturing for the Palace. During the Republican era, one of the kiosks in the small wood was handed over to an Italian operator to operate it as a casino ; but it was taken back upon the order of Atatürk. The park area too was handed over to the National Assembly and Istanbul Municipality. In 1979, Turing and Automotive Institution of Turkey took over the maintenance work of Yıldız Park and the operation of kiosks within the park. However, the right of using was once again given to the Municipality of Istanbul as the agreement term was not extended. The Municipality is still running two kiosks. And the restaurant opened by TÜRSAB is the unique restaurant in Yıldız Park serving alcoholic drinks. 18 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 19

11 GEZİ travel SIRADAĞLAR ARASINDA BİR ŞEHİR: NİĞDE İç Anadolu Bölgesi nin mücevherlerinden Niğde, tarih öncesinin izlerini, tarihe damga vurmuş medeniyetlerin eserleriyle harmanlıyor. Rengârenk çiçeklerle süslü dağlar ve buz gibi sularını bu dağlardan alan yaylalar insanı ayrı bir dünyaya sürüklüyor A CITY AMONG MOUNTAIN RANGES: NİĞDE Niğde, among the precious cities of the Central Anatolia Region, blends the traces of the prehistoric period with the works of the most significant civilizations in the history. The mountains adorned with colorful flowers and plateaus, of which water originates from those mountains, carry one away to the world of wonders Niğde, adını eski çağların Nahita sından devraldı. Hititler bu bölgeyi yurt edinmiş, ardından Frigler, Medler, Persler, Kapadokya ve Bergama Krallıkları bu topraklardan geçmişti. İÖ 17 yılında ise Roma İmparatorluğu şehirde egemenliği devraldı; ta ki ikiye bölünüp bayrağı Doğu Roma ya devredene kadar yılında Türklerin Anadolu topraklarına girişinin ardından bir Selçuklu şehri olan Niğde için, Anadolu Selçukluları zamanı da tıpkı Doğu Roma yıllarındaki gibi parlak bir dönem oldu. Bundan sonra sırasıyla İlhanlılar ve Karamanoğulları idaresine geçen şehir, 1471 de Niğde took its name after Nahita of the ancient period. Hittites had inhabited in that region and after them Phrygians, Medes, Persians, Cappadocia and Pergamum Kingdoms habited in that region too. The Roman Empire took over the city in 17 BC and dominated the city until the Empire divided into two when it handed over the town to the Eastern Roman Empire. Niğde became a Seljuk city after Turks set foot on Anatolia in 1071, and Seljuk period was just as glamorous as the Eastern Empire had been. After that İlhanlılar and Karamanogulları took power of the city until in 1471 Ottoman Empire dominated the city and Niğde, like other Anatolian cities, contributed to the establishment of republic. Altunhisar 20 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 21

12 Bor Bilginler Konağı Bor Bilginler Mansion Osmanlı İmparatorluğu nun kesin hâkimiyetine girecek ve milli mücadele döneminde diğer Anadolu şehirleri gibi Cumhuriyet in kuruluşuna zemin hazırlayacaktı. Niğde de tarihin izleri Niğde paleolitik dönemden bugüne farklı uygarlıklarca yerleşim alanı olarak tercih edilmiş şehirlerimizden. Bu binlerce yıllık kültür birikimi şehrin hemen her yerinde bir örnekle kendini anlatıyor. Şehir merkezi ve çevresinde konumlanmış ören yerleri, kaya mezarları, kiliseler, cami ve türbeler mutlaka görülmeli. Yukarı Kayabaşı, Sungurbey Mahallesi, Kumluca, Aravan, Konaklı, Fertek, Küçükköy, Yeşilburç, Kitreli, Hançerli, Hasaköy ve Dikilitaş a dağılmış kiliseler 19. yüzyıl başlarının dini mimarisinin tipik örneklerini sergiliyor. Gümüşler kasabasındaki Gümüşler Manastırı ise ilginç yapısıyla bu eserler arasında öne çıkıyor. Büyük bir kaya kütlesi içine kazılarak oluşturulan manastır için alınmış dikkatli savunma tedbirleri, döneminin önemli dini merkezlerinden biriyle karşı karşıya olduğunuzu gösteriyor. Manastırın kilisesinde bulunan freskler Hz. İsa, Hz. Meryem ve azizlerin tasvirleriyle birlikte, bu bölgedeki dini yapılarda rastlanmayan türden av sahnelerini barındırıyor. Traces of history in Niğde Niğde is among the cities to be chosen as a settlement by various civilizations starting from Paleolithic period up to the present day. It is possible to see the examples of these thousands of years of cultural accumulation everywhere in the city. One must see the historical ruins, rock tombs, churches, mosques and tombs in the downtown and its surroundings. The churches in Yukarı Kayabaşı, Sungurbey Mahallesi, Kumluca, Aravan, Konaklı, Fertek, Küçükköy, Yeşilburç, Kitreli, Hançerli, Hasaköy, and Dikilitaş set an example to the architectural style of the religious buildings of the early 19th century. The Gümüşler Monastery in Gümüşler town comes forward among those historical buildings. The careful defensive measures for the monastery, which was built inside a huge rock by carving it, proves that this monastery was one of the important religious centers of that period. The frescos in the church of the monastery depict hunting scenes along with Jesus, Virgin Mary and the saints, which is unusual for the religious buildings in that region. From the Hittite to the Roman Göllüdağ and Kemerhisar are the historical sites that are associated with Hittite civilization. In Göllüdağ, a Hittite city surrounded with city walls, a symmetrical building complex had been positioned inside its city walls. As for Tyana in Dışarı Cami Dışarı Mosque Kemerhisar town, it was once the capital city of the late Hittite period. Kemerhisar is named after the aqueducts built during Roman period. Aqueducts, most of which are still in good condition, had been built to supply water to the city from the Roman Pool. There is an interesting underground city in Kavlaktepe village of Çamardı town. This underground city which had been designed for protection and sheltering in 12 th century is now cleaned and lightened for visits of the guests. Mosques, tombs It is also possible to see a number of historical sites related to the period after the Turkish settlement. Sungurbey, Alaaddin, Hanım, Murat Paşa, Çelebi Hüsamettin, Kığılı (Pazar) and Sır Ali mosques; Darü z-zikr, Şah, Kıble, Eskiciler masjids; Hüdavent Hatun, Gündoğdu, Sarı Saltuk, Dörtayak, Şeref Ali tombs are the first ones that come to one s mind. The characteristic of Alaaddin Mosque is the crowned Tyana Su Kemerleri Tyana Aquaduct Hitit ten Roma ya Göllüdağ ve Kemerhisar, Hitit uygarlığıyla birlikte adı anılan ören yerleri. Etrafı surlarla çevrili bir Hitit şehri olan Göllüdağ da vaktiyle bu surlar arasına simetrik bir yapı kompleksi yerleştirilmiş. Kemerhisar kasabasındaki Tyana ise geç Hitit döneminin başkenti olmuş. Kemerhisar, adını Roma devrinde yapılan su kemerlerinden alıyor. Halen büyük bir bölümü ayakta bulunan su kemerleri, Roma Havuzu ndan şehre su taşınmasını sağlamak üzere inşa edilmiş. Çamardı ilçesine bağlı Kavlaktepe köyü, ilginç bir yeraltı şehri barındırıyor. 12. yüzyılda korunma ve barınma amaçlı olarak düşünülmüş bu yerleşim alanı temizlenip ışıklandırılarak ziyarete açılmış durumda. Camiler, türbeler... Niğde de Türk yerleşimi sonrasına Gümüşler Manastırı Gümüşler Monastery ait de çok sayıda eser görmek mümkün. Sungurbey, Alaaddin, Hanım, Murat Paşa, Çelebi Hüsamettin, Kığılı (Pazar) ve Sır Ali camileri; Darü z-zikr, Şah, Kıble, Eskiciler mescitleri; Hüdavent Hatun, Gündoğdu, Sarı Saltuk, Dörtayak, Şeref Ali türbeleri akla ilk gelenler. Alaaddin Camii nin özelliği, iki kapısından birinde güneş ışıklarının yardımıyla seçilen taçlı kadın başı. Efsaneye göre, camiyi yapan usta, Niğde sancak beyinin kızına duyduğu imkânsız aşkı sonsuza dek yaşatmak için işlemiş taşa bu resmi. İlhanlı dönemi Niğde valilerinden Sungur Bey in yaptırdığı Sungurbey Camii nin ilginç yanı ise süslemeleri. Eyvan duvarları bitki motifleri ve geometrik motiflerle bezeli. Mihrabiye ile eyvan köşeleri arasındaki panolarda ise kuş, fil, oğlak, at, panter, antilop, ejder, boğa, tavşan, maymun, köpek, aslan, koyun, woman head on one of the two gates, which can be recognized when it is under direct sunlight. According to the legend, the craftsman who built the mosque was so much in love with the daughter of the Governor of Niğde province that he engraved this impossible love onto the rock to make it eternal. The interesting side of the Sungurbey Mosque which had been built by Sungur Bey who was the governor of Niğde during İlhanlı period is its embellishments. Courtyard walls are decorated with herb motifs and geometrical motifs. Bird, elephant, goat, horse, panther, antelope, wyvern, bull, rabbit, monkey, dog, lion, sheep, duck and fish figures can be seen on the wall panels around altar and between courtyard corners. Öküz Mehmet Pasha Complex or alias Pasha Caravanserai, Kışla, Ulukışla Caravanserai is among the most important buildings of the city. Having recognized that there was nowhere to stay for the night in this region during the Iran Campaign in 1615, Öküz Mehmet Pasha ordered to build a complex there. Rumor has it that famous Turkish poet, Faruk Nafiz Çamlıbel, wrote his poem, Han Duvarları (Inn Walls) after being inspired by this complex. There is nothing much left from the Niğde Castle that surrounded the city once, but still it is possible to see the ruins of the main tower and the towers. The clock tower, built in one of the towers in the castle, is regarded as one of the city symbols. Nature embraces history The natural texture of Niğde is full of surprises. While embracing city with their strong arms, Bolkar and Aladağ mountain ranges offer the rivers that they nourish to the soil. Karasu River, Ecemiş Water and Uluırmak are the most important ones of those rivers that flow stronger in spring when the snow melts. Büyük Hasan, Küçük Hasan, Melendiz and Keçiboyduran are the Meryem ve bebek İsa Mary and baby Jesus volcanic mountains that accompany the mountain ranges. This rugged scene tranquilizes with lowlands now and again: Misli, Bor, Melendiz and Kılan lowlands are among the most important ones. Akgöl, Karagöl, Dipsizgöl and Yedigöl are the important glacial lakes that balance the ebullient rivers. Officinal waters in Niğde Thermal springs that are suitable for health tourism are among the fortunes of Niğde. The thermal spring in Çiftehan town serves as a remedy for rheumatism, dermatological illnesses and for many other ailments. The water in this thermal Dörtayak Türbesi Dörtayak Türbe 22 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 23

13 ördek, balık figürleri görülüyor. Şehrin önemli yapılarından biri de Öküz Mehmet Paşa Külliyesi ya da diğer adlarıyla Paşa Hanı, Kışla, Ulukışla Kervansarayı yılında çıktığı İran Seferi sırasında bu bölgede konaklayabilecek bir yer olmadığını gören Öküz Mehmet Paşa, seferin ardından bu külliyenin yapılmasını emretmiş. Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel in Han Duvarları adlı şiirinin de külliyeden alınan ilhamla yazıldığı söyleniyor. Eskiden şehri çevreleyen Niğde Kalesi bugüne çok fazla korunarak gelememiş; ama yine de ana kule ve burçlardan kalıntıları görmek mümkün. Kale burçlarından birine yapılmış saat kulesi ise şehrin sembollerinden biri sayılıyor. Tarihi kucaklayan doğa Niğde nin tabii dokusu sürprizlerle dolu. Bolkarlar ve Aladağlar bir yandan şehri heybetli kollarıyla kucaklarken, bir yandan da beslediği akarsuları toprağa sunuyor. Kışın biriken karların ilkbaharda kendini bırakmasıyla iyice güçlenen bu akarsuların temsilcileri Karasu Deresi, Ecemiş Suyu ve Uluırmak. Büyük Hasan, Küçük Hasan, Melendiz ve Keçiboyduran ise sıradağlara eşlik eden volkanik dağlar. Bu engebeli görüntü bazen sessiz ovalarla küçük nefesler alıyor: Misli, Bor, Melendiz, Kılan ovaları bunların başlıcaları. Akarsuların coşkun görüntüsünü sükûnetle dengeleyen Akgöl, Karagöl, Dipsizgöl ve Yedigöl ise önemli buzul göller. Niğde nin şifalı suları Sağlık turizmine elverişli kaplıcaları Niğde nin zenginliklerinden. Çiftehan kasabasındaki kaplıca, romatizma, deri hastalıkları ve başka birçok rahatsızlığa şifa sunuyor. Kaplıcanın suları sülfat, klorür, sodyum ve kalsiyum birleşiminden oluşuyor. Çiftehan da küvet ve havuz banyosuyla birlikte fizik tedavi uygulamasından faydalanmak da mümkün. Ulukışla ve Narlıgöl termal kaplıcaları da yine sağlıklı yaşama destek veriyor. Biraz da ağız tadı Niğde ziyaretinizde mutfağın kapısını aralamanız şart. Niğde tavası, pancar çorbası, kuskus pilavı, ditme, tirit, Niğde çanağı, spring is a combination of sulfate, chloride, sodium and calcium. It is also possible to take advantage of physiotherapy along with tub and pool bath in Çiftehan. Also, the thermal springs in Ulukışla and Narlıgöl support the healthy life. A break for the delicious food You should taste the local kitchen while you visit Niğde. It is not easy to choose something to eat when you have so many choices as Niğde tavası, beetroot soup, couscous pilaw, ditme, tirit, Niğde çanağı, papara, oğma soup and mangır soup. As for the desserts, it is really hard to desist: Höşmerim (sweet carrots), sweet rolls, zerde, hüsmeni are all on the table. Let us give the recipe for one of those desserts: To make a sweet roll, crumble the phyllo bread, handmade and fried in the clay oven, and then blend it with ground walnuts and molasses. Roll this mixture in a bazlama (flat bread baked on a griddle) and enjoy your dessert. Ülkemizde dokunan 168 m 2 lik en büyük halı The biggest carpet woven in Turkey, measuring 168 m 2 Local activities for summer visitors Niğde is really full of action in summer. There is Darboğaz Cherry Festival in the second week of July and the Tyana Cultural Festival in the last week of July in Kemerhisar. As for the ones planning to visit the city in August, there is Çamardı Mountaineering and Transhumance Festival, Kayırlı Ayran Feast, Melendiz Plateau Festival, Çömlekçi Festival, which are full of colorful scenes. And during the last week of September, there is Ulukışla Grape and Cultural Festival. Niğde Museum Niğde has an exemplified museum. Akmedrese, which was opened to visitors in 1957 as Niğde Museum, had been used as the storage of İstanbul Archaeological Museums during Second World War years. It was moved to its current building after a long period of working on exhibition and organization. Considering this process, the USA World Cultural Heritage Preservation Fund chose Niğde Museum as a pilot museum. Within this project, it is aimed to reorganize all artifacts in a digital medium. This application will set an example for the future projects in the museums of Turkey. The artifacts exhibited in the museum date back to 5000 BC. One of the most interesting pieces is a mummy of young nun, predicted to be nearly one thousand years old. The building has six individual exhibition halls in which the archaeological works of the Central Anatolia are exhibited chronologically. The findings from the excavations in that region constitute the majority of the artifacts being exhibited. Guns, manuscripts, inkstands, illumination gadgets, carpets, rug, flags, ornaments, and a tray belonging to Kachar Turks are exhibited in the Hall for the Ethnographic Works in order to present the nearly forgotten ethnographic culture of the region. There is also an oriental seat in this hall. Bolkar Dağları Bolkar Mountain papara, oğma çorbası ve mangır çorbası arasında tercih yapmak çok zor. Hele tatlılara karşı koymak mümkün değil: Höşmerim, tatlı dürüm, zerde, hüsmeni sofraya sıralanıyor. İçlerinden birinin sırrını verelim: Tatlı dürüm yapmak için, elde açılıp tandırda kızartılmış yufka ekmeğini ufalıyor, ayrı bir kapta karıştırdığınız dövülmüş ceviz ve pekmezle harmanlıyorsunuz. Bu karışımı bazlamanın içine sarıp, dürüm yapıp afiyetle yiyorsunuz. Yaz ziyaretçilerine yerel etkinlikler Yaz aylarında Niğde çok hareketli. Temmuz ayının ikinci haftasında Darboğaz Kiraz Festivali, son haftasında da Kemerhisar da Tyana Kültür Festivali düzenleniyor. Ağustos ayında şehri ziyaret etmeyi düşünenler için ise Çamardı Dağcılık ve Yaylacılık Festivali, Kayırlı Ayran Şöleni, Melendiz Yayla Şenliği, Çömlekçi Festivali renkli Çancı The belle ringer Niğde Müzesi Niğde Museum görüntüler sunuyor. Eylül ayının son haftası da Ulukışla Üzüm ve Kültür Festivali ne ev sahipliği yapıyor. Niğde Müzesi Niğde örnek bir müzeye sahip yılında Niğde Müzesi olarak ziyarete açılan Akmedrese, daha önce, İkinci Dünya Savaşı yıllarında İstanbul Arkeoloji Müzeleri nin deposu olarak kullanılıyormuş. Bugünkü binaya taşınılması, uzun bir döneme yayılan teşhir-tanzim çalışmaları sonucunda gerçekleşmiş. Bu süreci dikkate alan ABD Dünya Kültür Mirasını Koruma Fonu, Niğde Müzesi ni pilot müze seçmiş. Proje dahilinde tüm eserlerin dijital ortama aktarılarak yeniden yapılandırılması amaçlanıyor. Bu uygulama Türkiye müzelerinde ileriye dönük çalışmalara örnek teşkil edecek. Müzede sergilenen eserler MÖ 5000 yıl öncesine kadar uzanıyor. En çok ilgi çeken parçalardan biri ise, yaklaşık bin yıllık bir tarihe dayandırılan genç bir rahibenin mumyası. Binada Orta Anadolu arkeolojisinin kronolojik düzenle sunulduğu altı ayrı teşhir salonu bulunuyor. Eserlerin büyük bir çoğunluğunu bölgede yapılmış kazılardan elde edilen buluntular oluşturuyor. Etnografik Eserler Salonu nda ise bölgenin kaybolmaya yüz tutmuş etnografik kültürünü tanıtmak üzere silahlar, elyazmaları, yazı takımları, aydınlatma araçları, halılar, kilimler, alemler, takılar ve Kaçar Türklerine ait bir sini teşhir ediliyor. Salonda bir de Şark köşesi oluşturulmuş. Vali Sebahattin Öztürk, Niğde nin korunması ve tanıtılmasına özel bir önem atfediyor. Bu amaçla, birçok tarihi eserin restorasyonuna ve kentsel dönüşümün sağlanmasına yönelik projeler uygulamaya geçirilmiş durumda. Sağlık turizmi ve dağcılığa ilişkin projelerin hazırlanması da gündemde. Vali Öztürk, bu çalışmalara ilişkin düşüncelerini şöyle aktarıyor: Bütün bu projeler tamamlandığında Niğde nin kısa zamanda önemli bir turizm merkezi olacağına inanıyorum; çünkü Niğde coğrafi konum olarak da gelişmeye müsait bir bölgede bulunmaktadır. Kara ve demiryolu yanında çevre illerin havaalanları kullanılarak Niğde ye kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu da yatırımcıların işini kolaylaştırmaktadır. Yeni üretilen projelerle daha fazla istihdam sağlanması hedeflenmektedir. Kısa zamanda Niğde nin turizm başta olmak üzere ekonomik ve sosyal gelişmişlik yönünde ülkemizin önemli illeri arasında yer alacağına inanıyorum. Sebahattin Öztürk, the Governor of Niğde, pays special importance to the protection and promotion of Niğde. For this reason, a number of projects which aim to restore a number of historical works and to provide urban transformation have already been implemented. The preparation of projects on health tourism and mountaineering are also on the agenda. Governor Öztürk comments on those projects as follows: I believe that when all these projects are finished, Niğde will be an important tourism centre in a little while, because Niğde is located in a region which is suitable for growth. Niğde is easy to travel by means of the airports of the surrounding cities along with highways and railways. And this makes things easier for investors. With newly created projects we intend to employ more people. I believe that in a little while, Niğde will be among the important cities of our country, particularly in tourism in the first place and then with regard to economic and social growth. 24 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 25

14 DÜNYAGÖZ ANKARA HİZMETE AÇILDI Başkentliler artık dünyanın en büyük göz hastanelerinden Dünyagöz ile göz sağlığına kavuşacak. Dünyagöz Hastaneler Grubu son ve en büyük göz hastanesini Ankara ve çevre illerin hizmetine açtı Dünyagöz Ankara nın açılışı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sanayi Eski Bakanı Ali Coşkun ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in katıldığı açılışa iş, politika ve sanat dünyasından da pek çok isim yoğun ilgi gösterdi. Açılışta Recep Tayyip Erdoğan Dünyanın en büyük göz hastanelerinden biri olan Dünyagöz ün artık Ankara da olması benim için, Ankara için SAĞLIK health DÜNYAGÖZ OPENED IN ANKARA The residents in the capital city will improve their eye health thanks to Dünyagöz, one of the largest eye hospital on the world. Dünyagöz Hospitals Group opened its last and largest eye hospital to serve Ankara and the towns in the vicinity Dünyagöz Ankara was opened by the Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and his distinguished wife Emine Erdoğan. At the opening participated by the Minister of State and Deputy Prime Minister Cemil ve ülkemiz için büyük bir gurur kaynağıdır. Dünyagöz bugün 13. şubesini hizmete açtı. Dünya standartlarının üzerinde hizmet veren hastaneler grubu Ankara için hayırlı olsun dedi. Dünyagöz Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eray Kapıcıoğlu nun annesi Havva Kapıcıoğlu nun da anneler günü dolayısıyla katıldığı törende Başbakan Erdoğan, Cennet babaların değil annelerin ayakları altındadır sözleriyle tüm annelerin anneler gününü kutladı. Eray Kapıcıoğlu açılışta yaptığı konuşmada Dünyagöz olarak Ankara ya açtığımız hastanemizle tüm Anadolu nun gözlerine bakmayı hedefliyoruz. 365 gün 24 saat, gözün 19 farklı branşında 230 farklı tedavi yöntemiyle hizmet veriyoruz. Bu özelliğimizle de sadece Türk halkının değil yılda yabancı hastanın gözlerine bakıyoruz dedi. Kapıcıoğlu ücretsiz göz tarama hizmeti veren TIR Mobil Göz Klinikleri ni ihtiyaç olduğu takdirde Sağlık Bakanlığı nın kontrolünde taramalara gönderebileceklerini, devletin hizmetine sunabileceklerini de ifade etti. Dünyagöz bilgi ağı 1996 yılında hizmet vermeye başlayan Dünyagöz Hastanesi bugün yurtiçi ve yurtdışında toplam 13 merkeze sahip. Hastalarla ilgili tüm kayıtların saklandığı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile bu merkezler arasında güçlü bir iletişim ağı kuruluyor. Hastane içi ya da hastaneler arasında işleyen bir ses ve görüntü transfer sistemi de mevcut. Tıp alanındaki gelişme ve araştırmaları yakından izleyen Dünyagöz Hastaneleri Grubu, haftalık ve aylık bilimsel toplantılar, kurum içi ve dışı konuk konuşmacıların yer aldığı geniş katılımlı konferanslar düzenliyor, televizyon programlarında halkı bilgilendirici çalışmalar yapıyor. Dünyagöz bünyesinde düzenlenen uluslararası seminer ve konferanslarda dünyanın oftalmoloji alanında önde gelen isimleri Türk göz hekimleriyle buluşturularak karşılıklı bilgi alışverişine de olanak tanınıyor. Kurumun önemli bir girişimi de oftalmoloji alanında dünyanın önde gelen temsilcilerinden Girit Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 2003 yılında Ortak Çalışma Protokolü imzalamış olması. Bu çerçevede her iki kurumun hekimleri tarafından yürütülen ortak tedavi protokolleriyle, hastalara güncel ve güvenilir yöntemlerle sağlık hizmeti sunuluyor. Türkiye de bir ilk Dünyagöz Hastanesi, Temmuz 2006 da JCI Akreditasyon belgesini Çiçek, Minister of Health Recep Akdağ, Former Minister of Industry Ali Coşkun and the Mayor of Ankara Melih Gökçek, a large crowd of many prominent names from the business, politics and art circles brought its participation. At the opening, Recep Tayyip Erdoğan stated: For me, for Ankara and for our country, the foundation of Dünyagöz, one of the largest ophthalmology hospitals on the world, in Ankara is a source of pride. Dünyagöz oepend today its 13 th branch. I hope the group of hospitals serving over the world standards will be favorable for Ankara. At the ceremony participated by Havva Kapıcıoğlu too, the mother of Dünyagöz Group Chariman Eray Kapıcıoğlu, for the occasion of Mother s Day, Prime Minister Erdoğan congratulated Mother s Day of all mothers saying the paradise is under the feet of mothers and not fathers. At the opening speech, Eray Kapıcıoğlu stated the following: As Dünyagöz, we target to examine all eyes of Anatolia with the hospital we opened in Ankara. We provide service in 19 different branches of the eye with 230 different treatment methods 365 days a year and 24 hours a day. Thanks to these features, we control the eye health of not only Turkish people but foreign patients a year. He also added that they would send the free ocular control service TIR Mobile Eye Clinics to the eye survey under the inspection of the Ministry of Health, they would provide it to the service of the state, if the need arises. 26 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 27

15 almak üzere denetimden geçmiş ve belgeyi almaya hak kazanmış ilk Türk göz hastanesi. Hasta odaklı standartlardan oluşan JCI ın en önemli konu başlığı Hasta ve Ailesinin Hakları. Diğer kriterlerden bazıları ise maliyetlerin akıcılığı ve uygunluğu, insan kaynaklarının çağdaşlığı, bilgiyi yönetme gücü, üst yönetimle iletişim kolaylığı, toplumsal yarara verilen önem, etkin/verimli çalışma ve risk yönetiminde başarı. Sağlık turizminde Dünyagöz Dünyagöz, Avrupa nın birçok ülkesinde de göz klinikleriyle göz sağlığı hizmeti sunuyor. Bu kliniklerde Türkiye deki hastanelerde ameliyat olacak yabancı hastaların ön muayene ve tetkikleri gerçekleştiriliyor. Muayene sonucu ameliyatına karar verilen hastalara sağlık turizmi kapsamında Türkiye ye gelişlerinden ülkelerine dönüşlerine kadar tüm ihtiyaçlarına yönelik eksiksiz bir hizmet paketi sunuluyor. Ülkelerine dönen hastaların ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığı klinikler ise Amsterdam, Berlin, Köln ve Belçika da bulunuyor. Dünyagöz Ankara aileye katıldı Dünyagöz Ankara, m 2 alan üzerine kurulu 18 akıllı bina üzerinde son teknolojilerle donatılmış 25 muayene odası, 7 genel ve 3 lazer ameliyathanesiyle birlikte günde 500 göz muayenesi, 150 büyük göz ameliyatı ve 100 lazer ameliyatı yapacak kapasitede. Difference of Dünyagöz Dünyagöz Hospital which started to provide service in 1996 has 13 centers in Turkey and abroad. A strong communication network is set up between Hospital Information Management System keeping all the records related to the patients and these centers. There is also a sound and image transfer system functioning inside the hospital or among hospitals. Dünyagöz Hospitals Group following closely the developments and researches in the medicine organizes weekly and monthly scientific meetings, conferences with large participation with guest speakers from inside or outside the institution and conducts works providing informations to people on TV programmes. At the international seminars and conferences organized within Dünyagöz, the leading names in the ophthalmology over the world meet the Turkish ophthalmologists and thus, the opportunity for an exhange of informations arises. Another important undertaking of the group is the deal of Common Work Protocole struck in 2003 with the University of Crete, Faculty of Medicine which is one of the leading representatives in the field of ophthalmology. Within the framework, health service is provided to the patients based on updated and reliable methods with the common treatment protocols applied by the physicians of both institutions. Quality approach without concession Dünyagöz Hospital is the first Turkish ophthalmology hospital inspected to grant JCI accreditation certificate in July 2006 and deemed suitable for this certificate. The most important topic of JCI consisting of patientfocused standards is Patient and His Family Rights. Some of the other criteria include the fluency and suitability of costs, contemporary state of human resources, information managing power, communication easiness with the top management, importance attributed to the social benefit, success in efficient/productive working and risk management. Dünyagöz in health tourism Dünyagöz provides ocular health service with ophthalmology clinics established in many European countries. At these clinics, the foreign patients who will have surgery in the Turkish hospitals undergo a medical pre examination Hastanede yapılan tüm tetkik ve muayenelerde dünyadaki en son sistem cihazlar kullanılıyor. Ankara nın en önemli caddelerinden Tunus Caddesi üzerinde kurulan hastane, alanında uzman medikal kadrosu ve son teknoloji cihazlarıyla gözün 19 ayrı alt branşında 365 gün 24 saat hizmet veriyor. Ameliyathanelerden hastalıkların teşhisinde büyük önem taşıyan tetkik cihazlara kadar tüm donanım dikkatle hazırlanmış. Gözün alt branşları için ayrı departmanların bulunduğu hastanede, hastaların yaş gruplarına ve hastalıklarına özel tasarlanmış alanlar bulunuyor. Dünyagöz Ankara da, VIP hizmetleri de mevcut. Hastanede VIP hizmet almak isteyen hastalar için hasta odalarından muayene odalarına kadar her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Tüm hastalara dünya mutfaklarından yemeklerin sunulduğu restoranlar, vale hizmeti ve ücretsiz wireless internet erişimiyle özel bir konfor hissettirilmesi hedeflenmiş. Dünyagöz Ankara teknolojisi, teknik donanımı ve hekim kadrosuyla hastalarına mükemmeli sunmayı hedefliyor. and inspection. The patients, seen necessary to have surgery at the end of the examination, receive a complete service package meeting all their needs from their arrival to Turkey until their return within the scope of health tourism. The clinics where the patients receive control examination upon their return to their country after the surgery are located in Amsterdam, Berlin, Cologne and Belgium. Dünyagöz Ankara took part in the family Founded over an area of m2, Dünyagöz Ankara has 25 examination rooms provided with the cutting edge technology in 18 smart buildings, 7 general and 3 laser surgical operation rooms; it has the capacity to perform 500 ocular examinations, 150 big eye surgeries and 100 laser operations. The cutting edge technological devices on the world are used at the examinations and inspections in the hospital. The hospital located on Tunus Street, one of the main streets of Ankara, provides service 365 days and 24 hours a day with its specialized medical staff and cutting edge technological equipment in 19 different sub-branches of the eye. The entire equipment is carefully prepared from the surgical operation rooms to the inspection devices which are critical in the diagnostic of the illness. At the hospital provided with different divisions for the sub-sections of the eye, the areas specially designed according to the age groups and illnesses are set up. Dünyagöz Ankara provides VIP services too. All needs are taken into account from patient rooms to the examination rooms for the patients requesting VIP service. The goal is to give the feeling of special comfort to all patients through restaurants serving world menus, valet parking service, free wireless internet access. Dünyagöz Ankara targets perfectionism with its technological equipment and medical staff. 28 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 29

16 Cağaloğlu Hamamı Cağaloğlu Turkish Bath TARİH history MUNÇA DAN HAMAMA Sümerler bulmuş, Mezopotamya dilinin senteziyle hamam denmiş. Ama Türkler yüzyıllar önce munça diye bildiği hamamı öyle benimsemiş, öyle geliştirmiş ki, dünyaya kendi adıyla tanıtmış. Hamamın öyküsü aslında dünya tarihinin de öyküsü gibi! 2 Aylin Şen 8 Rasim Konyar FROM MUNCHA TO TURKISH BATH It was found by Sumerians and called as hammam in a synthesis of the Mesopotamian languages. But the Turks so adopted and improved hammam which they used to call muncha that now the world knows it by the name of Turks. Story of the Turkish bath is in fact like the history of the world! Gelin hamamı... Damat hamamı... Loğusa hamamı... Bu isimler de gösteriyor ki, hamam Anadolu geleneğinin çok önemli bir parçası. Temizlik kültürünün yanı sıra doğumdan evliliğe hayatın her alanında bir buluşma mekânı. Yüzlerce atasözü ve deyimin de kaynağı. Oysa hamam tarih sahnesine Anadolu topraklarında değil, Mezopotamya da çıkmış. Günümüzden yaklaşık 6 bin yıl önce Sümerlerde görülmüş. Zaten hamam adı da o topraklardan miras. Isıtmak anlamında, Arapça ve İbranice de birbirine çok yakın bir kelimeden türemiş. Bride s Turkish bath... Bridegroom s Turkish bath... Puerpera s Turkish bath... Names such as these show that the Turkish bath is a significant part of Anatolian tradition. Along with its being a part of the culture of cleanliness, it is a meeting place in every field of life from birth to marriage. It is also the source of hundreds of proverbs and idioms. Nevertheless, the Turkish bath had come into the stage of history from Mesopotamia, not from Anatolia. It was first seen in Sumerians approximately 6 thousand years ago. As a matter of fact, the name hammam is an inheritance from those lands. It was derived from a word meaning heating which is very 30 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 31

17 Mermer bir hamam içi Marble Turkish bath inside and even made the world accept this under its own name. Washing in Muncha! Counterpart of bath in old Turkish is muncha. According to the linguists, muncha is the oldest Turkish cultural expression which is still being used from place to place in Anatolia. This shows how old the relation between Turks and bath is. According to historical sources, this relation flourished in the lands of Anatolia. Because, Anatolia was renowned with the developed bath culture of Hittites and also with the social role of baths in the East Roman Empire, that is, Byzantium. Turks created their peculiar synthesis from these cultures. They added the Islamic understanding of cleanliness as a prerequisite for prayer into this. And finally they created the Turkish bath concept which is renowned worldwide. Hamam musluğu ve kurnası The Turkish Bath tap and marble basin Manisa da eski bir hamam çatısı Roof of old Turkish bath in Manisa Hamam tası Turkish Bath tas (bowl) Su, hemen her uygarlıkta büyük yer tutmuş ve hatta kutsal sayılmış. Hıristiyanlıktaki vaftizden, Hintlilerin arınmak için Ganj Nehri ne koşmasına kadar -günümüze ulaşan- yüzlerce örnek bunu çok iyi anlatıyor. Hamamı bunlardan ayıran, kelimenin anlamından da anlaşılacağı gibi suyun ısıtılması. İnsanoğlu böylece gelişme yolunda bir adım daha atmış. O sıcak sudan faydalandığı mekânı sosyal faaliyet alanına dönüştürerek toplumsal açıdan da ileriye gitmiş. Nitekim, tarihte hamam kültürü deyince ilk akla gelenlerden Romalılar neredeyse hayatı buna göre düzenlemiş. Siyaset yapmaktan eğlenmeye kadar her önemli konuda hamamlar vazgeçilmez mekânlar olmuş. Bu kültürü geliştirerek geçmişten bugüne taşıyan, hatta kendi adıyla dünyaya kabul ettirenler ise Türkler olmuş. Munça da yunmak! Eski Türklerde hamamın karşılığı munça. Dilbilimcilere göre, munça bugün bile Anadolu da yer yer söylenen en eski Türk kültür sözü; yani kökü binlerce yıl geriye gidiyor. Bu da Türklerin hamamla ilişkisinin ne kadar eski olduğunu gösteriyor. Tarihi kaynaklara göre, işte bu ilişki Anadolu topraklarında iyiden iyiye yeşerdi. Çünkü bir yanda Anadolu da Hititlerin gelişmiş hamam kültürü, bir yanda Doğu Roma yani Bizans ta hamamın toplumsal rolü biliniyordu. Türkler işte bu kültürlerden kendi sentezini yarattı. İslamiyetin temizliği ibadetin koşulu olarak gören anlayışını ekledi. Ve ortaya, bugün bütün dünyanın bildiği Türk hamamı kavramını çıkardı. Hamamda hayat Tarihe en büyük katkıyı yapan isimlerden Evliya Çelebi ye göre 17. yüzyılda İstanbul da yaklaşık 200 hamam vardı. Nüfusun yüz binlerle ifade edildiği bir dönemde bu sayı bile yeterince çoktu. Ancak hamam sayısı bununla sınırlı değildi. Çünkü o sayı halka açık hamamlar için veriliyordu. Özel hamamların sayısı ise binlerle ölçülüyordu. Üstelik özel hamamlar bir seferde onlarca misafiri ağırlayabilecek kadar similar in Arabic and Hebrew. Water had always constituted a big part of each civilization and it was even deemed holy Hundreds of examples which have lived up to the present day from baptizing in Christianity to washing of Hindus in the Ganges River explain this very well. What separates the Turkish bath from these, as it can be seen in its meaning, is heating the water. Thus, humankind took another step in development. They also went further socially by turning that place, where it benefited from the hot water, into a social activity area. Indeed, when bath culture had been in question in the history, Romans who are one of the firsts that come into one s mind had organized their lives almost entirely according to this phenomenon. Baths had been inevitable places in every important subject from politics to entertainment. It was Turks who improved this culture and carried it from past to the present day, Life in Turkish baths According to Evliya Çelebi, who is one of the biggest contributors into history, there were approximately 200 Turkish baths in İstanbul in the 17 th century. Even this number was large enough in a period when the population was told in hundred thousands. However, the number of Turkish baths was not limited to this number. This number was given only for the Turkish baths which were open to the public. Number of private Turkish baths, on the other hand, was being calculated in thousands. Furthermore, these private Turkish baths were large enough to host tens of guests at a time. People of İstanbul used to meet at the Turkish baths for almost all kinds of social activities. Especially for the women, Takunya Patten Eski bir Türk hamamı Ancient Turkish hammam 32 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 33

18 büyüktü. Çünkü İstanbullular neredeyse bütün sosyal faaliyetler için hamamlarda buluşuyordu. Hele kadınlar için hamam günleri tek sosyal faaliyet olarak kabul görüyordu. Gelinlik kızlar hamamlarda bulunup beğeniliyor, düğüne hamamlarda hazırlanılıyor, loğusa şerbetleri yine hamamlarda dağıtılıyordu. Bu faaliyetlerin hazırlığı bile başlı başına bir heyecan vesilesiydi. Yemekler yapılır; taslar, sabunlar, kına torbaları, sedefli nalınlar, peştemal ya da keselerle özel bohçalar hazırlanırdı. Sosyal bilimcilere göre, hamamın Türk kültüründe bu kadar geniş yer tutmasının en önemli nedenlerinden biri de kadınlara haremden çıkabilme fırsatı veren ve toplumsal olarak kabul görmüş bir seçenek olmasıydı. Kadınlar bu fırsatı cömertçe kullanır, uzun hazırlıklar sonucu gittiği hamamda yine uzun saatler, hatta bazen gün boyu kalırdı. Osmanlı döneminde Anadolu nun en ücra köşelerinde bile hamamların var olduğu yazılır. Ancak hamam kültürünün merkezi, bugüne kadar birer sanat eseri gibi varlığını sürdüren hamamlarıyla İstanbul dur. Turizmin yıldızları Pek çok kaynağa göre Bizans döneminde yapılan hamamlardan bugüne sağlam kalan olmadı. Osmanlı döneminde yapılan en eski bathing days were considered as the sole social activity. Nubile girls were found and chosen in Turkish baths, wedding preparations were made there and puerpera s syrup was, again, being offered in Turkish baths. Even preparations of these activities alone caused tremendous excitement. Meals used to be cooked, and special bags containing bowls, soaps, henna bags, mother-of-pearl clogs, loincloths and coarse bathgloves were prepared. Social scientists explain that one of the reasons why the Turkish bath had such a significant place in the Turkish culture was the fact that it was an option which gave the women an opportunity to get out of Harem and also that it was deemed as a socially accepted activity. Women used to take advantage of this opportunity generously and they used to spend very long hours and even the whole day in the Turkish bath where Cağaloğlu Hamamı Cağaloğlu Turkish Bath they went after long preparations. It is written that there were Turkish baths even in the farthest corners of Anatolia during the Ottoman period. However, the center of bath culture is İstanbul with its Turkish baths which survived until today like a work of art. Stars of tourism To many sources, none of the baths that had been built in the Byzantium period could survive until today. The oldest Turkish bath which was built in the Ottoman period is Mahmud Pasha Hamam. Mahmud Pasha was one of the names who were very close to Fatih Sultan Mehmet and he also had a bath built in the complex which included many services from theological school to soup kitchen. According to written sources, this bath which was built immediately after the conquest is known as the oldest Turkish bath. First of the Turkish baths which hamam ise Mahmud Paşa Hamamı. Fatih Sultan Mehmet in en yakınındaki isimlerden biri olan Mahmud Paşa, medreseden aşevine kadar pek çok hizmeti barındıran külliyede bir de hamam yaptırdı. Yazılı kaynaklara göre, İstanbul un fethinden hemen sonra yapılan bu hamam en eski Türk hamamı olarak bilinir. Yüzyıllara meydan okuyan hamamların başında ise, 1584 tarihinde Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan imzasını taşıyan Çemberlitaş Hamamı gelir. Bu görkemli yapı sadece günümüze kadar varlığını korumakla kalmadı, ismini dünyaya duyurarak şöhretini sürdürdü. Nasıl sürdürmesin ki... En ünlü müşterisi, Avrupa da Hamam filmiyle tanınan yönetmen Ferzan Özpetek. Sinemanın dünya çapında ünlü bir başka ismi, Jackie Chan da, Zoraki Casus filminin en hareketli sahnelerini Çemberlitaş Hamamı nda çekti ve ilginç görüntülerle hamamın adeta reklamını yaptı. Yine de şöhret listesinde birincilik unvanı bir başkasında; tarihi 1740 yılına uzanan Cağaloğlu Hamamı nda. Bu unvanı ona veren ise dünyanın en ünlü, en saygın gazeteleri. İngiliz Guardian gazetesi, dünyanın en iyi 5 hamamını sıralarken listenin başında Cağaloğlu Hamamı na yer verdi. Türk turizminin yıldızlarından Cağaloğlu Hamamı, New York Times tarafından da dünyanın en iyisi diye tanıtıldı. Yabancı basının Florence Nightingale den Cameron Diaz a, Nureyev den Rockefeller a kadar nice ünlünün uğrak yeri diye bildiği hamam, günümüzde de turist gruplarına önerilen ilk birkaç adresten biri. Hamamlarımız dünya çapında nam salıyor. Oysa, İstanbul un hamamları birkaç turistik örneği dışında giderek yok oluyor. Yerlerini spa mekânları alıyor. Yüzyıllardır edebiyattan sinemaya damgasını vuran Türk hamamı giderek azalan ziyaretçilerini bekliyor. challenge centuries is the Çemberlitaş Turkish Bath which Nurbanu Sultan had had built bears the signature of Sinan the Architect. This gorgeous building not only succeeded to exist until present day, but it also maintained its fame by becoming renowned worldwide. How couldn t it? Its most celebrated customer is the film director Ferzan Özpetek, who is known in Europe with his film Hamam. Another worldwide celebrated name of cinema, Jackie Chan, shot the action scenes of his film Accidental Spy in Çemberlitaş Turkish Bath and he sort of advertised this hamam with very interesting scenes. Nevertheless, first rank of the fame list rests with another one; the historical Cağaloğlu Turkish Bath which dates back to This title is given to it by the most famous and most respected newspapers in the world. English Guardian, when listing the first 5 baths in the world, ranked Cağaloğlu Turkish Bath in the first place. One of the stars of the Turkish tourism, Cağaloğlu Turkish Bath was also promoted as the world s best by New York Times. This hamam which is known by the foreign press as the haunt of many celebrities from Florence Nightingale to Cameron Diaz, from Nureyev to Rockefeller is one of a couple of first addresses recommended to present day s tourist groups. Our Turkish baths are becoming famous worldwide. On the other hand, İstanbul s hamams, except for a few exemplary touristic ones, are becoming extinct. They are being replaced by spa facilities. The Turkish Bath, which has been putting its sign on many subjects from literature to cinema, is waiting for its gradually decreasing visitors. Cağaloğlu Hamamı (yanda) Hamam dışında işlemeli bir musluk ve kurnası (altta) Cağaloğlu Turkish Bath (next) An ornamented tap and marble basin outside the bath (below) Hamam geçmişte gündelik hayata o kadar nüfuz etmiştir ki, bu konuda yüzlerce atasözü ve deyim üretilmiştir. Bunların pek çoğu da hâlâ kullanılmakta, yani yaşamakta dır. Hamama giren terler. İki çıplak bir hamama yakışır. Hamama gider kurnaya, düğüne gider zurnaya âşık olur. Eski tas eski hamam Hamamın namusunu kurtarmak Yüz güzelliği evden hamama, huy güzelliği Erzurum dan Şam a Turkish bath had so much influence of the daily life in the past that there are hundreds of proverbs and idioms on this subject. Many of them are still being used, in other words, living. He who goes to bath sweats. [One must accept the consequences of his/her actions.] Two naked persons suit a bath. [When two hungry people lie together, a beggar is born.] He falls in love with the bath basin in bath and with clarion at wedding. [Blow hot and cold: waver between conflicting positions or courses of action.] Old bowl, old bath. [The same old story.] Save the honor of the bath. [Paper over the cracks.] Facial beauty from home to bath, good behavior from Erzurum to Damascus. [Beauty is but skin deep.] 34 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 35

19 GEZİ travel AKDENİZ, ÇÖL VE TARİH KOKAN TOPRAKLAR: TUNUS Akdeniz in maviliği, Kuzey Afrika nın gizemli çölleri ve Fenikelilere kadar uzanan tarihi bir doku... Turizmle iç içe olan bir ülke: Tunus 2 8 Özgür Aç kbaş Akdeniz kıyısında palmiye ağaçlarının arasında uzanan plajlar, kilometreler boyunca birbirini takip eden zeytin ağaçları, üzüm bağları ve yasemin çiçeklerinin baş döndürücü kokusu ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Sadece doğa değil, mimari doku da büyüleyici: Dikdörtgen prizma formunda minareler, dünyaca ünlü Kartaca harabeleri, mozaikleriyle meşhur Bardo Müzesi ve İÖ 814 yılına kadar uzanan zengin tarih... Tunus sadece bu görüntüleri değil, çamfıstıklı nane çayıyla da tadını damağınızda bırakacak. Bağımsızlık zaferi 1881 yılında Fransa nın hamilik ilan etmesi, ülkede kuvvetli bir sömürgecilik karşıtlığı başlatmış. Tunusluların yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi 20 Mart 1956 da sonucunu vermiş ve ülke özgürlüğüne kavuşmuş yılında da Tunus Cumhuriyeti kurulmuş. Bu mücadelenin en bilinen kahramanı Habib Bourgiba, Tunus un ilk devlet başkanı seçilmiş ve 1987 yılına kadar bu görevde kalmış. Başkent Tunus Ülkeyle aynı adı taşıyan başkent Tunus, botanik parkları, müzeleri, tarihi ve modern alışveriş merkezleriyle rengârenk bir şehir. On milyonu aşkın nüfusuyla ülkenin en büyük şehri olan Tunus un eski sokaklarından modern caddelerine uzanan keyifli bir yolculuk yapmak mümkün. 7 Kasım Meydanı ndan geçip gökdelenlerin eşliğinde Habib Bourgiba Caddesi nden ilerlerken şehrin modern yüzü, Tunus Medinası nda eski dükkânlar arasında ise ansızın beliren ünlü Tunus Kapıları gezenleri hemen etkisi altına alıyor. 36 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 37

20 Tunus şehrinin genel görünümü Genel view from the city of Tunis Habib Bourgiba who was elected the first president of Tunisia and stayed on the mission until Kartaca Zamanının en kuvvetli medeniyetlerinden Kartaca, yükselen Roma ile aynı tarihte varlık göstermiş. Kartacalıların mirası, antik ile modernin buluştuğu eşsiz bir şehir yaratmış. UNESCO tarafından dünya mirası olarak ilan edilmiş olan kalıntıların varlığı yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanıyor. Bu kalıntıların en önemlileri Roma limanları, hamamlar, içinde kral mezarları bulunan villalar ve tüm şehre hakim Byrsa Tepesi nde yer alan St. Lous Katedrali, şimdiki adıyla Kartaca Müzesi. Ünlü Kartaca komutanı Hannibal fillerle Romalılara karşı kazandığı Cannea Savaşı ndan sonra Roma nın merkezine saldırmak yerine diğer Latin kentlerini yağmalamayı tercih etmiş. Üçüncü Pön Savaşı nın sonunda yaşanan yenilgi ise Kartaca ya giren Romalıların kenti yıkmasına yol açmış. Bununla da kalınmayıp kentin tüm topraklarına, bir daha bitki bitmesin diye tuz serpilmiş. Günümüzde Roma kalıntılarının altında Fenike dönemine ait eserlerin bulunduğu tahmin ediliyor. Sidi Bou Said Tunus Körfezi ne bakan tepelerin, beyaza boyanmış evlerin, maviye boyanmış kapı ve pencerelerin şehri Sidi Bou Said, ülke turizminin önemli noktalarından biri. Efsaneye göre, Berberi prensese âşık olan Aziz Louis şehri koruması altına almış ve burada barış içinde mutlu günler yaşanmış. Şehrin deniz fenerine çıkan yokuşunda sıralanmış evlerin arasında ilerlerken bu efsaneyi hissetmek mümkün. El sanatlarıyla ilgilenenlerin açtığı dükkânları ve kafeleriyle ziyaretçilere hoş zamanlar geçirtiyor Sidi Bou Said. Burada bulunan, Tunus un en eski kafesi Cafe Des Nattes ise naneli çayı ve sert kahveleriyle ünlü. Bardo Müzesi Başkentteki Bardo Müzesi, Kuzey Afrika nın en büyük arkeoloji, dünyanın da en büyük mozaik müzesi. Tunus ta keşfedilen, kuru ve sıcak iklim sayesinde doğal olarak korunan sayısız yer mozaiği Bardo Müzesi nde sergileniyor. Tarih öncesine, Kartaca, Roma, Hıristiyanlık ve İslam dönemlerine ait yüzlerce eseri müzede görmek mümkün. Mozaik koleksiyonunun örnekleri neredeyse tüm salonlara yayılmış durumda. Bu salonların sayısı o kadar çok ki, tam gezinizi tamamladığınızı düşündüğünüzde karşınıza bir yenisi çıkıyor. Antik kentlerden çıkarılıp bir araya getirilen paha biçilmez mozaikler görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Mermer ve renkli taşlardan oluşan bu eserlerin ana temaları mitoloji, günlük yaşam kesitleri ve ziyafetler. Müzede sergilenen, farklı dönemlere ait eserler de mozaiklerden geri THE MEDITERRANEAN, DESERT AND SMELL OF HISTORY TUNISIA The blue of the Mediterranean Sea, mysterious deserts of North Africa and a historical structure dating back to Phoenicians... A country intermingled with the tourism The beaches extending along the Mediterranean coast among palm trees, olive trees following each other for many kms., grape vineyards and the heady scent of jasmine flowers amaze people. Not only the nature but also the architectural structure too are fascinating. The minarets in the form of rectangular prism, the world famous ruins of Carthage, the Bardo Museum renowned with its mosaics and the rich history dating back up to 814 BC Tunisia s taste doesn t only originate from these views but its mint tea with pine nut too will amaze you. Independence victory When France declared protectorate in 1881, a strong resistance against colonialism started in the country. The independence struggle conducted by the Tunisians achieved its outcome on March 20, 1956 and the country gained its independence. The Republic of Tunisia was founded in The best known hero of this struggle is Tunis, the capital city Tunis having the same name with the country is a multicolor city with its botanic parks, museums, historical and modern shopping centers. One can have a nice trip across the old streets to the modern ones in Tunis, the biggest city of the country with its population over ten millions. The modern face of Tunisia while going across Habib Bourgiba Street by passing from the 7 th November Square with the accompaniment of the skyscrapers and the famous Gates of Tunisia appearing suddenly while wandering around the shops in Tunisia Medina captivate immediately the visitors. Carthage Carthage, one of the most powerful civilizations at that time, existed simultaneously with the rising Roman empire. The heritage of Carthaginians created a unique city where the antiquity meets with the modernity. The ruins declared world heritage by UNESCO date back to around 3000 years ago. Among these ruins, the most important ones consist of the Roman ports, baths, villas with king tombs inside and St. Louis Cathedral or the Carthagian Museum with its current name, situated on Byrsa Hill dominating the whole city. After the defeat of Romans at Cannea War conducted against Romans by the famous Carthaginian commander Hannibal with the elephants, Hannibal preferred to pillage Latin cities instead of attacking the center of Rome. And the defeat at the end of the third Punic War encouraged the Romans to ravage the city. Moreover, the Romans went further and poured salt over the entire soils so that they become barren. Today, the Phoenician ruins are presumed to lie under the Roman ruins. Sidi Bou Said Sidi Bou Said, the town of hills giving onto the Gulf of Tunis, white painted houses, blue painted doors and windows, is one the important points Tunus Medinası nda geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Özellikle Sidi Bou Said sokaklarında mavi pencere ve kapıların arasında dolaşırken, alışveriş yapmamak elde değil A wide range of products is displayed in Tunis Medina. One cannot refrain itself from shopping mainly during a wander among blue windows and doors on the streets of Sidi Bou Said 38 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 39

Đklim Değişikliği Turizmi Tehdit Ediyor!..

Đklim Değişikliği Turizmi Tehdit Ediyor!.. Đklim Değişikliği Turizmi Tehdit Ediyor!.. Hazırlayan: Sunay Ünlü Yücel / TÜRSAB Ar-Ge Departmanı / Mayıs 2009 Geçtiğimiz birkaç yıl içinde ülkemizde daha önce hiç görülmeyen fırtına ve seller, hava sıcaklarının

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür

Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür Şu anda İstanbul un eşsiz tarihi dokusunun, Akdeniz mutfağının en seçkin örnekleri ile harmanlandığı çok özel bir mekândasınız. Nola, tarih ve kültür başkenti olarak kabul edilen İstanbul da yaklaşık 1200

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (A SALONU) / Main Hall (A Hall) 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

LET THE FAIRYTALE BEGIN!

LET THE FAIRYTALE BEGIN! WEDDINGS LET THE FAIRYTALE BEGIN! EN MUTLU GÜNÜNÜZ İÇİN EN İYİ ORGANİZASYON Mutlu bir beraberliğe adım attığınız bugün, hayatınızın en mutlu günü ve böylesine özel günler, en özel organizasyonları hak

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir!

Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! Dünya turizmini İzmir de keşfedin! Explore the world s tourism in İzmir! 04-07 Aralık December 2014 Turizm Fuar ve Konferansı Tourism Fair & Conference İzmir Uluslararası Fuar Alanı, Kültürpark İzmir International

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ

YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI. Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK BASKI TEKNİĞİ VE TÜRK BASKIRESMİNE YANSIMALARI Gökçe Aysun KILIÇ YÜKSEK LİSANS TEZİ Baskı Sanatları Anasanat Dalı Danışman: Prof. Gülbin KOÇAK Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü

Detaylı

Kötüler dünyada ne yapar?

Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler dünyada ne yapar? Kötüler Daima kendi çıkarlarını düşünenler Gözlerini güç, para ve iktidar hırsı bürümüş olanlar İstediklerini elde edebilmek için diğer insanları tehlikeye atmaktan sakınmayanlar

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book MART / MARCH 2009 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğinde hazırlanan İstanbul Kültür Turizm kitabı

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN

THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN THIS IS A NEW YEAR, A NEW BEGINNING YENİ YILDA YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN InterContinental İstanbul; yeni yılı sevdiklerinizle, geceye özel nefis menüler eşliğinde, sıcacık ve konforlu bir ortamda eğlenerek

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health

SAGLIKTAN GELEN LEZZET. The taste coming from health SAGLIKTAN GELEN LEZZET The taste coming from health Dünyayı değiştireceğini düşünecek kadar çılgın olanlar, bunu yapanlardır. The people who are crazy enough to think they can change the world, are the

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz

KİREMİT DÖŞEME DETAYLARI ROOFING TILE APPLICATION DETAILS KR 01 KR 02. Marsilya Kiremit Marsilya. Akdeniz Kiremit Akdeniz Marsilya Kiremit Marsilya Akdeniz Kiremit Akdeniz 2800 gr. / adet 410 x 230 mm. 2900 gr. / adet 410 x 230 mm. KR 01 Marsilya Kiremit: Ülkemizdeki en eski kiremit modelidir. Uygulama kolaylığı, buzlanma

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST

TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST SELAHATTİN ÇİMEN DEPUTY UNDERSECRETARY THE MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TURKEY TURKEY AS AN ENERGY CORRIDOR BETWEEN THE EAST AND THE WEST BRUSSELS, BELGIUM OCTOBER 19-20,

Detaylı

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün 04 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı Turu Neden Gitmeli? Hem Afrika hem de Akdeniz in havasını teneffüs edebileceğiniz, kendine has kültürü ile

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı