GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ FINE ARTS AND CULTURE TOURISM. çindekiler Contents. 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath"

Transkript

1

2 çindekiler Contents 30 Munça dan hamama From Muncha to Turkish Bath Sayı: 288 / Haziran 2009 Issue: 288 / 2009 June 10 Suriye de Türk rüzgârı Turkish winds in Syria 16 TÜRSAB dan Yıldız Restoran Yıldız (star) Restaurant from TÜRSAB BAŞYAZI editorial GÜZEL SANATLAR VE KÜLTÜR TURİZMİ 20 Sıradağlar arasında bir şehir: Niğde A city among mountain ranges: Niğde FINE ARTS AND CULTURE TOURISM 36 Akdeniz, çöl ve tarih kokan topraklar: Tunus The mediterranean, desert and smell of history Tunisia TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by ASSOCIATION OF TURKISH TRAVEL AGENCIES ISSN Yerel Süreli Yay n/local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi Owner on behalf of TÜRSAB Başaran ULUSOY 4 İklim değişikliği turizmi tehdit ediyor!.. Climate change challenges the tourism!.. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor Feyyaz YALÇIN Yay n Yönetmeni/Editor Ayşim ALPMAN TÜRSAB ad na Yay n Koordinatörü Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB Arzu ÇENG L Görsel Yönetmen/Art Director Özgür AÇIKBAŞ Çeviri/Translation Anahit HAZARYAN Bask /Printing: Müka Matbaa Tel: (0.212) Bask Tarihi/Print Date: Haziran/June Dünyagöz Ankara hizmete açıldı Dünyagöz opened in Ankara 42 Fotoğraflarla Sultanahmet Camii Blue Mosque with photos 48 Büyük Ankara şimdi Grand oldu Büyük Ankara, symbol of the capital city, is now Grand 52 Dünyadan turizm endüstrisi haberleri News about tourism industry throughout the world 54 Mum: Dünyayı aydınlattı, ruhlara yol gösterdi Candles: Enlightened the world lead the souls 58 Dünyadan ilginç notlar Curious notes across the world TÜRSAB Tel: (0.212) Faks: (0.212) Dikilitaş Mah. Aş k Kerem Sk.No: Beşiktaş- stanbul/türkiye Editoryal ve Görsel Haz rl k Editorial and Visual Preparation BRONZ YAYIN Tel: (0.212) Faks: (0.212) Pürtelaş mah. Güneşli sk. No:22 D: Cihangir- stanbul/türkiye Toplumsal yaşam ve kültürel etkinlikler içinde çok özel bir yeri Fine arts occupying a special place in the life and cultural activities olan güzel sanatlar, doğal olarak kültür turizminin de değerler form the richness of values of the culture tourism as well. Culture zenginliğini oluşturuyor. Kültür ve dolayısıyla kültür turizmi and therefore, culture tourism are concepts with a broad context çok geniş kapsamlı ve sınırları oldukça esnek kavramlar. and with highly flexible limits. The works and activities of fine arts Güzel sanat eserleri ve etkinlikleri de, kültür turizminin pek too are seen as attractive notions and values taking the biggest çok alanında en çok ilgi çeken; turistin gezisine, deneyimlerine interest in many fields of the culture tourism, bringing sense to anlam kazandıran ve yaratıcılığın, estetiğin heyecanını yaşatan the travel, experiences of the tourist and making people feel the çekicilik öğeleri ve değerleridir. Örneğin bir kültür turunda, bir sanat veya tematik bir tarih excitement of the creativity and aesthetics. gezisinde, görsel sanat eserleri bazen bir ören yerinde For example, at a culture tour, at an art or thematic history trip, bütününü algılayamadığımız bir arkeolojik sometimes an archaeological ruin at an ancient kalıntı, bazen kırık bir heykel ya da kentin site, which we cannot perceive the entire form, merkezinde görkemli anıtsal bir yapı olarak sometimes a broken statue or a magnificent karşımıza çıkar. monumental structure in the heart of the city stand Güzel sanatların turizm ve kültür turizmi as visual art works before us. içindeki yeri ülkeden ülkeye, kentten kente The place of fine arts in the tourism and culture büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin bazı tourism shows big differences from a country metropoller resim sanatında Rönesans, romantizm, empresyonizm gibi dönem veya to another country, a city to another city. For ekollerle bazıları dünya zirvesindeki konser, example, some metropolises are identified with bale, opera gibi icrai güzel sanatlarla bazıları painting, leading schools such as renaissance, da tiyatrolarıyla ünlü ve bu sayede turizmde romanticism, impressionism, some others prevail büyük başarılar kazanıyorlar. in world famous concerts, ballets, operas etc Özellikle müzik, bale, opera ve ayrıca and some in theater and thus, they make great geleneksel gösteri sanatları, sanat meraklısı achievements in the tourism. birçok turistin ören yerlerinden müzelere, BAŞARAN ULUSOY Music, ballet, opera and traditional performing oradan çarşılara koşuşturduğu yorgun TÜRSAB Başkan arts present especially activities for many tourists bir günün ardından boş zamanlarını The President of TÜRSAB değerlendirmeyi tercih edebileceği who may prefer to watch in their free time at etkinliklerdir. Güzel sanatlardan bahis the end of a busy day during which they hurry açmışken, burada sanat etkinliklerinin, festivallerin, plastik from ancient ruins to museums and then to the bazaars. As we are sanatlar, resim, heykel, müze ve sergilerinin önemini de talking about fine arts, I see necessary to emphasize the importance vurgulamak isterim. of art activities, festivals, plastic arts, painting, sculpture, museum Ülkemizde tarihin bize armağan ettiği mirasın ve güzel and exhibitions too. sanatlar hazinelerinin yanı sıra, çağdaş ve evrensel güzel Besides the legacy offered by the history to us and the treasury of sanatlar alanındaki gelişmelerle kültür ve sanat yaşamımız fine arts, our culture and art life becomes more colorful thanks to giderek daha da zenginleşiyor. Ancak gerek güzel sanatların the developments in the field of contemporary and universal fine çok daha özendirici bir ortamda gelişimine geniş olanaklar hazırlanması, gerekse kültür turizminde güzel sanatlar değer arts. However, I think that there is still a lot to be done to provide ve etkinliklerinden çok daha ileri ölçüde yararlanılabilmesi opportunity for the development of fine arts and to take more yönünde yapılacak çok iş olduğu kanısındayım. Hepimiz bu advantage from fine arts and other activities in the culture tourism. konu üzerinde derinlemesine düşünmeliyiz. We should all ponder on these issues. TÜRSAB DERG, Bas n Konseyi üyesi olup, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermiştir. TÜRSAB DERG de yay nlanan yaz ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics. None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.

3 DOSYA file İklim Değişikliği Turizmi Tehdit Ediyor!.. Son birkaç yıldır hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde ya da altında seyrediyor, fırtına ve seller artıyor... Bunlar derinleşen bir çevre felaketinin ilk habercileri olabilir mi? Ya da doğanın bize bir uyarısı? Elli yıl sonra Akdeniz in bugünkü seviyesine göre 50 cm yükseleceğini söyleseler buna birçoğumuz inanmaz. Oysa bilim adamlarına göre, hava sıcaklığının bu yüzyılın sonuna kadar 1.8 ile 4 derece arasında artması ve bu artışa bağlı olarak da deniz seviyesinin 9 ile 88 cm arasında yükselmesi mümkün 2 Sunay Ünlü Yücel/TÜRSAB AR-GE Departmanı TÜRSAB Research & Development Climate change challenges the tourism!.. In recent years, the weather temperatures are over or below the seasonal normal degrees, storms and floods become frequent Can they be the first signs of an environmental disaster continuing to deepen? Or can it be the warning of the nature to us? Many of us wouldn t believe if we are told that the Mediterranean sea level is likely to rise further 50 cm. compared to the current level. However, according to the scientists, the weather temperature is anticipated to increase between 1,8-4 C and the sea level may rise between 9-88 cm. following the temperature increase Bu tehditlere hâlâ şaka gözüyle bakanlara, söz ettiğimiz verilerin UNEP in önderliğinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ne katılan 2500 bilimadamının hazırladığı İklim Değişikliği 2007 başlıklı raporda açıklandığını hatırlatalım. Tüm dünyada yaşamı tehdit etmeye başlayan küresel ısınma, bazı bölgelerde kuraklık ve susuzluk, bazı bölgelerde ise yağışların sağanağa dönüşmesi ve büyük sel felaketleri anlamına geliyor. İklim değişiklikleri tarımsal ürünlerin coğrafi yayılımında değişiklikler yaşanmasıyla da sonuçlanıyor. Küresel ısınma doğal bir süreç değil; insanoğlunun ürünü. Fosil yakıtların tüketimi, uzaya geri yansıtılması gereken güneş ışınlarının bir bölümünün atmosferde tutulmasına yol açıyor; bu da ısının günden güne, yıldan yıla atmosferde birikmesi anlamına geliyor. Artan ısı da dengeli bir biçimde yayılmayıp, zaten çok sıcak olan bölgelerin daha da ısınmasına neden oluyor. Küresel ısınmanın tamamen önüne geçilmesinin artık imkânsız olduğunu söyleyen bilimadamları Hiç olmazsa yangına körükle gitmeyelim! mesajı veriyor. Küresel ısınmanın turizme olası etkileri Küresel ısınmanın etkileri elbette turizm sektöründe de gözlenecek. Örneğin bugün denize girilemeyen İngiltere nin güney sahillerinde denize girmek mümkün olabilecek. Almanlar, Hollanda ve Belçika gibi Atlas okyanusu kıyısındaki Orta Avrupa ülkelerini sahil destinasyonu olarak kullanabilecek. Güneydeki kar merkezlerinde karların erimesi kış sporlarını imkânsız hale getirecek. İşte küresel ısınmanın turizme olası etkilerine birkaç örnek: Tatil süreleri uzayacak ve tatil merkezleri kuzeye doğru genişleyecek. To those who still underestimate these challenges, let s remind that the above given informations were stated in the report entitled Climate Change 2007 prepared by 2500 scientists participating to the Intergovernmental Climate Change Panel organized by UNEP. The climate change beginning to threaten the life globally means drought in some regions and torrents and floods in others. The climate change engenders changes in the geographical distribution of agricultural products too. The climate change is not a natural course; it s human made. The consumption of fossil fuel retains some part of sun beams, which have to be reflected back to the space, in the atmosphere; this fact causes the accumulation of the heat in the atmosphere. And the accumulated heat is not distributed evenly and as a result of it, the temperature keeps rising in the regions already very hot. Stopping the climate change is unlikely at this stage, the scientists say; so, don t add fuel the flames at least! they warn. Potential impact of the climate change on the tourism The effects of the climate change will eventually affect the tourism industry too. For example, people will be able to swim on the south coast of Britain, currently now suitable for swimming. Germans will be able to use countries such as Belgium, Holland on the coast of Atlas ocean as a beach destination. The snow meltdown on the ski resorts in south area will make impossible to practice winter sports in these areas. Some examples of the potential impact of climate change on the tourism: The holiday periods will get longer and the holiday resorts will expand towards the north. The northern regions will have a milder climate and the demand for south will be oriented to the north. Hot winds will lower the demand for 4 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 5

4 Avrupa nın kuzey bölgeleri daha ılıman hale gelecek ve güneye olan talep kuzeye yönelecek. Sıcak rüzgârlar yaz aylarında Akdeniz e olan talebi azaltacak. Akdeniz de su seviyesi 2050 yılına kadar 50 cm yükselecek; bu da bölgedeki turizmi etkileyecek. İklimlerde yaşanacak değişiklikler, tatil destinasyonlarındaki rekabetin dengesini de değiştirecek. Özellikle tropikal bölgelerde mercan kayalıkların bozulması, dalış turizmini olumsuz yönde etkileyecek. Kar yağışlarında yaşanan azalma nedeniyle kayak merkezleri risk altında kalacak ve kar tatili yapmak isteyenlerin tercihleri değişecek. Örneğin Dünya Turizm Örgütü nden verilen bilgiye göre döneminde İngilizler Alp Dağları nda kar seviyesinden memnun kalmadıkları için daha çok Rocky Dağları nda kayak yapmayı tercih etti. Dünya Turizm Örgütü ne göre, özellikle son yıllarda Akdeniz kıyı alanlarında ciddi yığılmalar yaşandı. Kıyıların kaldırma kapasitesi göz ardı edilerek gerçekleştirilen bu kontrolsüz yapılaşma, önümüzdeki yıllarda ciddi problemleri de beraberinde getirecek. Fas, Hırvatistan, İspanya, Kıbrıs ve Türkiye bu durumdan etkilenecek ülkelerden. Susuzluk, açlık, hastalık, yangın... İklim Değişikliği 2007 başlıklı raporda, dünyada yaşanması muhtemel değişimler şöyle sıralanıyor: Hava sıcaklığı bu yüzyılın sonuna kadar 1.8 ile 4 0 C arasında yükselecek. Bu artışa bağlı olarak deniz seviyesinin de 9 ile 88 cm arasında yükseleceği tahmin ediliyor. Özellikle kutuplara yakın yerlerde, Güneydoğu Asya ve Orta Asya da, ayrıca Akdeniz çevresinde nehir ya da akarsu taşmaları artacak. Buzullar azalacak, küçük bir bölümü ise yok olacak. Dünya nüfusunun üçte biri (1.7 milyar insan) suların sınırlı olarak kullanıldığı ülkelerde yaşıyor. Nüfus artışı dikkate alındığında, bu rakamın 2025 yılında 5 milyara ulaşması bekleniyor. İklim değişikliği özellikle Orta Asya, Güney Afrika ve Akdeniz çevresinde sualtı kaynaklarının azalmasına neden olacak. Sağanakların şiddetini artırması suyun toprakta süzülmesinin azalmasına, bu da sellerin artmasına yol açacak. Ürün rekoltesinde, tarım gelirlerinde ve ürün fiyatlarında yaşanan değişiklik, ürün ekim tarihlerinin değişmesine, otlak ve mera yerlerinin seçiminde değişiklikler yapılmasına neden olacak. Deniz suyu ısısındaki artış ve su seviyesinin yükselmesi, sel felaketlerinin ve diğer doğal afetlerin sayısını artıracak. İklim değişikliği, yerleşim bölgelerini destekleyen ekonomik sistemlerde değişikliklere (enerji üretimi ve dağıtımında yaşanan problemler, binaların durumu, ulaştırma, turizm gibi endüstrilerde yaşanan değişiklikler vb) ve dolayısıyla göçe sebep olabilecek. Tatlı su kaynaklarının kalitesi, tuzlu su karışımı nedeniyle bozulacak. Kıyı bölgelerinde balıkçılık ve tarım aktiviteleriyle birlikte turizm, yerleşim ve sigortacılık faaliyetleri de risk altına girecek. Deniz seviyesinde gerçekleşecek yükselme sonucu düz alanlar seller altında kalacak; milyonlarca insan kıyı alanları ve küçük adalardan göç edecek. the Mediterranean regions in summer. The water level of the Mediterranean sea will rise by 50 cm until 2050; this will have an impact over the regional tourism. The changes to be witnessed in the climate will deter the balance of the competition in the holiday destinations. The destruction of coral reefs mainly in the tropical regions will have a negative impact over the diving tourism. The ski resorts will be under risk because of reduced snowfall and the choices of those wishing to go to winter holiday will change. For example, according to the informations given by the World Tourism Organisation, British people preferred to ski on Rocky Mountains rather than Alp Mountains between as they were not happy with the snow level on these mountains. The World Tourism Organisation reports that heavy construction works were noticed on the coastal areas in the Mediterranean region mainly in recent years. This uncontrolled construction activity undermining the loading capacity of the coasts will bring serious problems in the years ahead. The countries such as Morocco, Croatia, Spain, Cyprus and Turkey will be affected by this situation. Sel altında kalan bölgelerde bulaşıcı hastalık, psikolojik rahatsızlık ve diğer hastalıklar gündeme gelecek. Böcekler ve diğer hastalık taşıyıcılar yeni alanlara yayılabilecek. Güney Avrupa daha fazla etkileniyor Raporda belirtildiğine göre, iklim değişikliğinin etkisi Güney de, Kuzey dekinden daha fazla olacak: Su rezervleri Güney Avrupa da bu yüzyılın sonunda %5-35 arasında azalacak. Özellikle İtalya, Yunanistan ve İspanya da kuraklık artacak. Bu da Güney Avrupa ile Kuzey Avrupa arasındaki farkı gittikçe artıracak. Gece sıcaklık artışı gündüzden daha fazla olacak. Güney de Kuzey dekinin iki misli sıcaklık artışı gözlenecek. Kışın her on yılda bir yaşanan aşırı soğuklara 2080 yılında neredeyse hiç rastlanmayacak. Alpler deki buzların yarısı 21. yüzyılın sonunda erimiş olacak. Nehirlerin taşması tüm Avrupa yı etkileyecek. Kıyılarda seller, erozyon ve toprağın kuruması turizmi, yerleşimi, tarım ve balıkçılığı riske sokacak. Güney ve Doğu Avrupa da üretim azalacak. Karbondioksit artışı nedeniyle Güney Avrupa da orman yangınları çoğalacak. Dağlık bölgelerde yüksek ısı, bazı türlerin yok olmasına neden olacak. Havaların ısınmasından kaynaklanan yangınlar, özellikle İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan Drought, famine, illness, fire The report entitled Climate Change 2007 ranks the potential changes to occur over the world as follows: The weather temperature will rise between 1,8-4 C by the end of this century. As a result of this temperature rise, the sea level is expected to rise between 9-88 cm. Especially in the areas close to the poles, Southeast Asia and Central Asia and around the Mediterranean Sea, the river or stream inundations will rise. The number of icebergs will decrease and a few of them will disappear. One third of the global population (1,7 billion persons) will live in the countries where the water usage is limited. Given the population increase, this figure is anticipated to rise to 5 billions by The climate change will mainly reduce the underground resources around the Central Asia, South Africa and Mediterranean region. The torrents becoming more frequent will cause fewer water filtration into the soil and this will increase the frequency of heavy rains. The changes occurring at harvest, agricultural incomes and product prices will cause a change in crop cultivation dates and the choice of grass fields and meadows. Rise in sea water temperature and the increase of water level will increase the number of torrents and other natural disasters. The climate change will bring changes to the economic systems boosting the settlement areas (problems witnessed in energy production and distribution, the state of the buildings, changes occurring in the industries such as transportation and tourism etc..) and therefore, these new conditions will force people to migrate. Human health will deteriorate because of stress resulting from famine, drought and high temperature. The decrease of icebergs and snow cover on the mountains will defect the hydraulic systems and soil stability. The ecosystems and species will be forced to move to the high regions. The agriculture, tourism and lumbering and other economic activities will be hit. The food and fuel resources of the local people in many developing areas will be exhausted. The quality of fresh water will deteriorate because of mixture with salted water. Together with the fishing and agricultural activities on the coastal regions, tourism, settlement and insurance activities will be under risk. As a result of sea level rise, the flat areas will be inundated; millions of people will migrate from the coastal areas and small islands. Epidemics, psychological illnesses and other health problems will breakout in the inundated regions. The insects and other pests will spread to new places. South Europe to be more affected According to the report, the impact of the climate change will be more felt in the South compared to the North: The water reserves will lower 5-35 per cent in South Europe by the end of this century. The drought will increase mainly in Italy, Greece and Spain. This will increase the gap between South Europe and North Europe. The temperature rise at night will be higher than on the day. The 6 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 7

5 ve Fransa da dağlık bölgelerdeki yerleşik nüfusu etkileyecek. Bugünkü koruma şartları üzerinden düşünüldüğünde deniz seviyesinin 1 metre yükselmesiyle Uruguay ın %0.05 i, Mısır ın %1 i, Hollanda nın %6 sı ve Bangladeş in %17.5 i sular altında kalacak. Türkiye de risk Küresel ısınmanın özelde Türkiye ye yönelik etkisine ilişkin bazı Türk bilimadamlarınca dile getirilen görüşler ise özetle şöyle: Sıcak ve kurak devrenin uzunluk ve şiddetindeki artışa bağlı olarak, orman yangınlarının frekansı, etki alanı ve süresi artabilecek. Tarımsal üretim potansiyeli değişebilecek. Zararlılar ve hastalıklardaki artış, doğal karasal ekosistemler ve tarımsal üretim sistemlerine zarar verebilecek. Türkiye nin kurak ve yarı kurak alanlarındaki, özellikle kentlerdeki su kaynakları sorunlarına yenileri eklenecek, tarımsal ve içme amaçlı su gereksinimi daha da artabilecek. Kurak ve yarı kurak alanların genişlemesine ek olarak yaz kuraklığının süresinde ve şiddetindeki artışlar çölleşme süreçlerini, tuzlanma ve erozyonu destekleyecek. Kentsel ısı adasının etkisinin de katkısıyla, özellikle büyük kentlerde, sıcak devredeki gece sıcaklıkları belirgin biçimde yükselecek, bu da havalandırma ve soğutma amaçlı enerji tüketiminin artmasına neden olabilecek. Deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak Türkiye nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım alanları durumundaki delta ve kıyı ovaları ile Haliç ve ria tipi kıyılar sular altında kalabilecek. Mevsimlik kar ve kalıcı karbuz örtüsünün kapladığı alan ve karla örtülü devrenin uzunluğu azalabilecek, ani kar erimeleri ve çığlar artabilecek. Kar erimesinden kaynaklanan akışın zamanlama ve hacmindeki değişiklik, su kaynaklarını, tarım, ulaştırma ve rekreasyon sektörlerini etkileyebilecek. Bu değişimler yok edilebilir mi? Avrupalı iklimbilimcilere göre, en azından önümüzdeki yüzyılda küresel ısınmayı tersine döndürmek imkânsız; ancak hükümetlerin bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yapabileceği şeyler var. Hükümetler kontrolünde alınabilecek önlemler şöyle örneklenebilir: Turizm etkinliklerinin kuzeye doğru kayma olasılığına karşı, kuzey bölgelerinde yer alan yolların gözden geçirilmesi, ek yolların yapılması gibi tedbirlere ihtiyaç var. Turizm otoritelerinin, yatırımların ileride iklim değişikliğinden daha az zarar görecek kıyı şeritlerindeki ve kırsal bölgelerdeki alanlara yöneltilmesi için yatırımcıları motive etmesi ve bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Turizm endüstrisi için bakanlık, özel sektör ve iklim uzmanlarının ortaklığıyla interaktif bir çalışma planlanmalı. Portekiz, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan ve diğer birçok Avrupa ülkesi, olası erozyonlara karşı ağaçlandırma faaliyetlerini artırmalı. Güneydeki ülkeler, var olan ormanlık arazilerinin korunması için daha fazla çaba sarf etmeli. temperature rise will double in South compared to the North. Freezing cold weather occurring in winter every ten years will almost disappear in Half of the ices on Alp mountains will have dissolved by the end of the 21st century. The outflow of rivers will affect the whole Europe. Floods on the coastal areas, erosion and soil drying will put settlement areas, agriculture and fishing under risk. Production will decrease in South and East Europe. Number of forest fires will increase in South Europe because of the carbon dioxide increase. More marginal and poorer regions will be more affected. High temperature in mountainous areas will cause the borders in some regions to change and some species to disappear. The fires erupting as a result of hot weather will mainly affect the mountainous regions in Italy, Spain, Turkey, Greece and France. Given the protection conditions, 0,05 % of Uruguay, 1 % of Egypt, 6% of Holland and 17,5 % of Bangladesh will be inundated as a result of the sea level. Risk in Turkey The views stated by some Turkish scientists about the effect of global warming especially over Turkey can be summarized as follows: The frequency of the occurrence of forest fires, their impact area and period may rise as a result of the increase in length and severity of the hot and drought cycle. The agricultural production potential may change. Rise in the number of pests and illnesses may cause damages to the natural terrestrial ecosystems and agricultural product systems. New problems will come to add to the water resources in dry and half dry areas and mainly in urban areas in Turkey; need for fresh water and water to be used in agriculture will increase. In addition to the spread of dry and half dry regions, rise in the length of summer drought and severity will enhance desertification course, salinization and erosion. With the addition of the effect of urban temperature islands, night temperature in hot cycles will rise effectively and this may cause the increase in energy consumption for air conditioning and cooling. As a result of the sea level rise, delta and coastal plains and inlet and riva type coasts with a dense population and serving as tourism and agriculture areas in Turkey would be inundated. The period of seasonal snow and the area covered with snow-ice would shorten, frequency of sudden snow meltdowns and avalanches would increase. Change in flow timing and volume resulting from snow meltdown would have an impact over the water resources, agriculture, transportation and leisure sectors. Can these changes be reversed? According to the European climate scientists, it s unlikely to reverse the global warming at least in the century ahead; however, the governments can do a lot to reduce this impact. The measures which can be taken by the governments can be summarized as follow: Against the possibility of moving the tourism activities to the north, the roads in the northern regions need to be controlled and there is a need to build additional roads. The tourism authorities should inform the investors and encourage them to shift their investment to the regions on the coastal and rural areas which would suffer less harm in the future because of the climate change. An interactive work should be planned for the tourism industry with the partnership of tourism Çiftçiler tarımın iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği konusunda eğitilmeli; toprağın kullanımı, ekim tarihi, otlakların seçimi gibi konularda bilinçlendirilmeli. Sele açık arazilerde yapılaşma önlenmeli. İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkisini en aza indirgemek için yapılacak araştırmalar, gözlemler desteklenmeli; çeşitli eğitim programları düzenlenmeli. Türkiye Kyoto Protokolü ne taraf oldu İklim değişikliğinin önlenmesi konusunda ilk ciddi adım, 1992 yılında Rio Dünya Zirvesi nde atmosferik gazların konsantrasyonunun sabitlenmesi konusunda görüş birliğine varılmasıyla atıldı. Ardından, 1997 yılında Japonya da yaklaşık 180 ülkenin katılımıyla yapılan konferansta Kyoto Protokolü imzalandı. Protokol doğrultusunda hükümetler döneminde önemli sera gazlarının emisyonunu %5.2 indirme kararı aldı. Türkiye başta bu hükümleri yerine getiremeyeceği kaygısıyla sözleşmeye taraf olmamıştı. Bu yılın şubat ayında ise Kyoto Protokolü ne katılmanın uygun bulunduğuna ilişkin tasarı TBMM Genel Kurulu nda kabul edilerek yasalaştı. Protokol hükümleri gereğince 2013 yılından itibaren yeni bir dönem kontrol rejimi başlatılacak. Ülkelerin üstleneceği sorumlulukların ise Aralık 2009 da Kopenhag da yapılacak 15. Taraflar Toplantısı nda belirlenmesi hedefleniyor. Çevre ve Orman Bakanlığı nca yapılan açıklamaya göre Türkiye, Kyoto Protokolü ne taraf bir ülke olarak 2013 ten itibaren uygulanacak iklim değişikliği kontrolü rejiminde çıkarlarını ortaya koyarak, şekillenecek yeni rejime etki etme imkânına kavuşacak. Kyoto Protokolü nün EK B listesinde yer almaması dolayısıyla Türkiye nin 2012 yılı sonuna kadar herhangi bir sera gazı azaltım yükümlülüğü bulunmuyor. Protokolün Ek B maddesinde emisyon azaltım taahhüdünde bulunan ülkelerin listesine ve ölçülen emisyon sınırlandırmalarına yer veriliyor. industry, private sector and climate experts. Portugal, France, Italy, Spain, Greece and many other European countries should increase forestation activities against a possible erosion. The countries in the southern part should make more efforts to preserve already existing forested lands. The farmers should be educated to know how the climate change will affect the agriculture; they should be more conscious about the soil usage, cultivation date and choice of meadows. Researches and observations about how to reduce the impact of the climate change on human health should be supported; various training programmes should be arranged. Housing on lands open to floods should be banned. Turkey signed the Kyoto Protocol The first concrete step to take action against global warming was made in 1992 at the Rio World Summit with the consensus reached over the fixation of atmospheric gas concentration. Then, Kyoto Protocol was signed at the conference held in Japan in 1997 with the participation of some 180 countries. According to the protocol, the governments decided to reduce the emissions of gases creating greenhouse effect by 5,2 % until Initially, Turkey didn t take part in the protocol with the concern that it would fail to fulfill the clauses. However, the draft bill deeming favorable to sign Kyoto Protocol was ratified by the Turkish Great National Assembly and introduced as a law. According to the clauses of the protocol, a new period control regimen will be started as of the year And the responsibilities to be assumed by the countries are set to be decided at the 15 th Parties Meeting to be held in Copenhagen in December According to the statement made by the Ministry of Environment and Forest, Turkey, as a country taking part in the Protocol, will get the opportunity to influence the new regimen to be shaped. Since Turkey is not present in the Supplement B list of Kyoto Protocol, Turkey is not entitled to reduce any greenhouse gas by the end of The supplement B clause of the protocol includes the list of the countries vowing to reduce emission and the limitations of measured emissions. 8 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 9

6 GÜNCEL actual SURİYE DE TÜRK RÜZGÂRI Dedeman Grubu portföyüne yurtdışında 7 otel ekledi. Zincirin son üç halkası, Suriye de üç kentteki Dedeman otelleri oldu TURKISH WINDS IN SYRIA The Dedeman Group added 7 new hotels abroad to its portfolio. The last three rings of the chain were Dedeman hotels in the three cities in Syria Dedeman Suriye Oteli odalarından bir görünüm (üstte). Açılışa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve iki ülkenin Turizm Bakanları katıldı A view from the rooms of Dedeman Syria (above). The President Abdullah Gül and the tourism ministers of both countries attended the inauguration ceremony 10 TÜRSAB DERGİ HAZİRAN 2009 HAZİRAN 2009 TÜRSAB DERGİ 11

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts

DÜNYA SU FORUMU VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ The world water forum and the related thoughts çindekiler Contents Sayı: 286 / Nisan 2009 Issue: 286 / 2009 April 26 Sağlıkta mükemmellik tutkusu: Acıbadem Maslak Hastanesi Acıbadem Maslak Hospital: Passion for Perfect Health 30 Kartepe de bir kış

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ

Contents çindekiler DERG SAYI: 277 / NİSAN 2007 - ISSUE: 277 / 2007 APRIL DOSYA MÜZE TARİH GEZİ GEZİ TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2015 JANUARY 355 TÜRSAB HİLTON ANTAKYA MÜZE OTEL HİLTON ANTAKYA MUSEUM HOTEL DİLEK YARIMADASI DİLEK PENINSULA TRAVEL TURKEY

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na

Detaylı

TÜRSAB DERGİ KONGRE TURİZMİ GELİRLERİ 2,5 MİLYAR DOLARI AŞTI REVENUES IN CONGRESS TOURISM EXCEEDED 2,5 BILLION DOLLARS BELÇİKA BELGIUM

TÜRSAB DERGİ KONGRE TURİZMİ GELİRLERİ 2,5 MİLYAR DOLARI AŞTI REVENUES IN CONGRESS TOURISM EXCEEDED 2,5 BILLION DOLLARS BELÇİKA BELGIUM Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies HAZİRAN 2014 JUNE 348 TÜRSAB DERGİ BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Happy Father s Day! KONGRE TURİZMİ GELİRLERİ 2,5 MİLYAR DOLARI

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Bir kenti, bir tarihi, bir çağı anlatıyor: Hisar Hisar is telling the story of: A city, a history, a century Güzel Atların Benzersiz Ülkesi:

Bir kenti, bir tarihi, bir çağı anlatıyor: Hisar Hisar is telling the story of: A city, a history, a century Güzel Atların Benzersiz Ülkesi: Bir kenti, bir tarihi, bir çağı anlatıyor: Hisar Hisar is telling the story of: A city, a history, a century Güzel Atların Benzersiz Ülkesi: Kapadokya A Unique Country of Pretty Horses: Cappadoccia Kalelerin,

Detaylı

İslam mimarisinin modern yüzü: Şakirin Camii Modern face of Islamic architecture: Şakirin Mosque. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor

İslam mimarisinin modern yüzü: Şakirin Camii Modern face of Islamic architecture: Şakirin Mosque. Sorumlu Yaz şleri Müdürü/Managing Editor çindekiler Contents Sayı: 303 / Eylül 2010 Issue: 303 / 2010 September 04 Dünyanın kalbi Türkiye de World s heart beats in Turkey 22 Turizmin yeni elçileri New ambasadors of tourism 27 Karakol da lezzet

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2014 JANUARY 343 TÜRSAB DERGİ Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR A Hard to-beat Record TÜRSAB

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GÜNCEL SEKTÖR GEZİ GEZİ TÜRSAB 34 Termal cennet; Havza

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GÜNCEL SEKTÖR GEZİ GEZİ TÜRSAB 34 Termal cennet; Havza TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN

ŞIRNAK Nuh un Gemisi ne evsahipliği yapan kadim kent The lands that had Noah s Ark RACASTAN RAJASTHAN Mayıs May 2014 Sayı Issue 34 Alabilirsiniz Your Complimentary Copy Hindistan ın masal diyarı RACASTAN An exotic river tour in Far East RAJASTHAN Uzakdoğu da egzotik bir nehir turu An exotic river tour

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Yıl / Year: 3 Sayı / Issue:18 Temmuz - Ağustos / July - August 2013 www.antalya.gov.tr - antalyakulturturizm.gov.tr GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent

Detaylı

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561.

TÜRSAB DERGİ TOKAT. HIDRELLEZ GELİYOR! Dilek tutmayı unutmayın! HIDRELLEZ IS COMING! Don't forget to make a wish! İSTANBUL UN FETHİNİN 561. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MAYIS 2014 MAY 347 TÜRSAB DERGİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN! Have a Good Mother s Day 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR

Detaylı

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN

MARMARİS İÇMELER MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER, THE UNIQUE HARMONY OF BLUE AND GREEN look Elite World Otelleri yayınıdır Para ile satılmaz Yaz 2015 Sayı: 04 A publication of Elite World Hotels Not sold separately Summer 2015 Issue: 04 MAVİ VE YEŞİLİN EŞSİZ UYUMU MARMARİS İÇMELER MARMARİS

Detaylı

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1-

Doğal yaşama hakkı. Right to lead a natural life DR. MURAT YALÇINTAŞ İ TOVİ ZYON MART/MARCH 2011-1- BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Doğal yaşama hakkı Right to lead a natural life Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın verilerine göre dünyada organik ürün pazarı, 35 40 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Detaylı

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most

Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most Özgür ruhlu bir entelektüel: Mustafa Kemal Atatürk A free-spirited intellectual: Mustafa Kemal Atatürk Hasbahçelerin en güzeli Ihlamur Kasrı The most beatiful imperial garden Ihlamur Palace Kaya evleri,

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı