CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2"

Transkript

1

2 CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2

3 Hazırlayanlar: Vedat BACAK Halil NİŞLİ 5018 Sayılı Kanunun 41. maddesine istinaden Celâl Bayar Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Strateji Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3

4 Sizler, yani yeni Türkiye nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 4

5 İÇİNDEKİLER KURUM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 6 I-GENEL BİLGİLER 11 A-ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ 11 1-Özgörüş 11 2-Özgörev 11 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 12 C-ÜNİVERSİTEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER 19 1-Tarihçe 19 2-Mevzuat 23 3-Fiziksel Yapı 25 a-eğitim Alanları 32 b-sosyal Alanlar 35 c-hizmet Alanları 48 4-Örgüt Yapısı 50 5-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 53 6-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 62 7-İnsan Kaynakları 66 a-akademik Personel 70 b-idari Personel 77 c-işçiler 86 8-Sunulan Hizmetler 88 a-eğitim Hizmetleri 88 b-sağlık Hizmetleri 103 c-diğer Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 114 II-AMAÇ VE HEDEFLER 117 A-BİRİMİN STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ 117 B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 119 III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 120 A-MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları 120 a-bütçe Giderleri 120 b-bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar İç Denetim 132 B-PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri 135 a-faaliyet Bilgileri 137 b-proje Bilgileri Performans Göstergeleri 139 IV-KURUMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 143 A-ÜSTÜNLÜKLER 143 B-ZAYIFLIKLAR 144 C-HEDEFLER 145 D-DEĞERLENDİRME 146 V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 147 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 149 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 150 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 5

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUMU Celâl Bayar Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarihinde TBMM 'nde kabul edilip, 11 Temmuz 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunla Manisa'da kurulmuştur. Üniversitemiz, 1992 yılında kurulmuş olmasına rağmen, eğitim-öğretim faaliyetlerinin geçmişi, devraldığı okullar itibariyle 1964 yılına dayanmaktadır. Bu geçmiş; 1975 yılında eğitime başlayan Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe Ön Lisans Yüksekokulu, 24 Kasım 1975 yılında kurulan (Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı) üç yıllık Gençlik ve Spor Akademisi ile Demirci ilçesinde bulunan 1964 yılında İlk Öğretmen Okulu, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü, 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu ve 3837 sayılı yasa ile fakülteye dönüştürülüp Üniversitemize bağlanan Eğitim Fakültesidir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi gereği, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet raporu hazırlanır. Kamu Kurumlarının idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte; kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgileri de kapsayan malî bilgileri; stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini de içerecek şekilde her yıl İdare Faaliyet Raporu düzenlenmesi gerektiği 5018 Sayılı Kanun ile hüküm altına alınmıştır. Celâl Bayar Üniversitesi yenilikçiliği ve gelişmeyi destekleyen, hür ve eleştirel düşüncenin sürekliliğine imkân sağlayan bir çalışma ortamında görevlerini yerine getirir. Üniversitemiz, kurumsal kimliğinin ve kültürünün temellerini oluşturan değerleri, tüm çalışanlarıyla ve öğrencileriyle paylaşmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 6

7 Üniversitemizde öğrencilerin; kendilerine güvenli, hür düşünceli, insan haklarını ve çok sesliliği savunan, sorumluluklarının şuurunda olarak ülkesi ve milletinin iktisadî ve içtimaî menfaatlerini ön planda tutan, ülke sevdalısı münevver fertler olarak yetişmelerine uygun bir eğitim iklimi oluşturmaya önem verilmektedir. Ülke menfaatlerine yönelik nitelikli insan gücü yetiştirilmesi ve bu nitelikli insan gücünün topluma hizmette atıl kalmaması konusunda önemli kurumlar olan üniversitelerin değişimlere uyum sağlaması kadar değişimlerin önderi, yönlendiricisi olması da gerekmektedir. Üniversitelerin işlevlerini yerine getirebilmeleri için bugünden geleceği görüp, buna göre stratejik kararlar alıp, planlamalar yapmaları ve uygulamaları önemlidir. Üniversiteler, sürekli değişen şartlar, uygulamada karşılaşılan engeller, azalan iktisadî kaynaklar ve yükselen maliyetler nedeniyle değişime uyum sağlamada, başarıya ulaşmada, değişimi yönetme ve değişimde önder olmada çok ciddi stratejik planlamalar hazırlayıp, uygulamak mecburiyetindedirler. En büyük maliyetin verimsizlik olduğu günümüzde, hedefleri belirlemenin ilk adımı kendini, yakın ve uzak çevreyi tanımaktır. başarı için gerçekçi ve erişilebilir stratejik Üniversitemiz tüm bu hizmetleri yerine getirirken; toplumla kaynaşmayı, sanayi ile sıkı bir işbirliği içinde olmayı aynı zamanda malî sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda malî işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmeyi amaç edinmiştir. Kurumsallaşmanın en önemli kriterleri olan ölçülebilirlik ve hesap verilebilirliği sağlayan stratejik planlar ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması bu konuda çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, kamu kaynağını kullananların malî saydamlığı sağlamak üzere kamuoyuna hesap verilebilirlik anlayışını getiren 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve tarih ve sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Üniversitemiz 2010 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren İdare Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, saygılarımla kamuoyunun bilgisine sunarım. Prof. Dr. Mehmet PAKDEMİRLİ Rektör CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 7

8 Celal Bayar Üniversitesinin Manisa il merkezi ile ilçelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları aşağıdaki haritada gösterilmiştir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 8

9 Birimlerin Yerleşkelere Dağılımı YERLEŞKE FAKÜLTE YÜKSEKOKUL MESLEK YO ENSTİTÜ MERKEZ UNCUBOZKÖY MURADİYE İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tıp Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Uygulamalı. Bil. Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu B.E.S.Y.O. Sağlık Hizmetleri MYO. Organize Sanayi Bölgesi MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü AHMETLİ Ahmetli MYO. AKHİSAR Tütün Eksperliği Yüksekokulu Akhisar MYO. ALAŞEHİR Alaşehir MYO. DEMİRCİ Eğitim Fakültesi Demirci MYO. GÖRDES Gördes MYO. KIRKAĞAÇ Kırkağaç MYO. KÖPRÜBAŞI Köprübaşı MYO. KULA Kula MYO. SALİHLİ Salihli MYO. SARIGÖL Sarıgöl MYO. SARUHANLI Saruhanlı MYO. SOMA Soma MYO. TURGUTLU Turgutlu MYO. Gölmarmara MYO. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9

10 Üniversitemizden görüntüler. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 10

11 I - GENEL BİLGİLER A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ Özgörüş; Değişen ve gelişen bir Üniversite olarak öngörüşümüz, Ulusal ve uluslar arası düzeyde yetkin, saygın, önder ve işbirliğine açık, değişen koşullara uyum sağlama becerisine sahip bireyler yetiştiren ve geliştiren bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. Özgörev; Evrensel bilgi üreterek, toplum ve insanlık yararına kullanmak amacı ile çağdaş anlayışta, sorumluluk sahibi, mezunları kamuoyu tarafından tercih edilen, sürekli öğrenen önder bireyler yetiştirerek ülke kalkınmasına sosyo-kültürel, teknolojik ve bilimsel yönden katkı sağlamaktır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 11

12 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim kurumlarının kuruluşu, tanımları, yetki, görev ve sorumlulukları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 130 uncu maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu bağlamda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Kurumlarını ve Üniversiteleri şu şekilde tanımlamıştır. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezleridir. Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitimöğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur. Üniversiteler: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, anasanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu nun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. Rektör: a) Seçimi ve Atanması: Görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. Belirlenen rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulu nun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip, atanabilirler. Senato: a) Kuruluş ve işleyişi: Senato rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden-fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 12

13 Üniversite Yönetim Kurulu: a) Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. Fakülteler: Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Enstitüler: Üniversite ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp fakültelerince uygulanır. Yüksekokullar: Yüksekokullar, ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya anasanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. Bölümler: Bölümler; fakülte ve yüksekokulların amaç kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hukuk ve İlahiyat gibi geleneksel olarak lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür diploma veren yükseköğretim kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Anabilim veya Anasanat Dalı: Anabilim veya anasanat dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 13

14 veya anasanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Bilim veya Sanat Dalı: Bilim veya sanat dalı, anabilim veya anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Anabilim veya anasanat dallarına bağlı olarak bilim veya sanat dalı kurulmasına ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekanın ortak önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversite senatosunca karar verilir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 14

15 ÜNİVERSİTE İDARİ TEŞKİLATI: Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında tarih ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yedinci bölümünde açıklanmıştır. Üniversite İdari Teşkilatı aşağıdaki birimlerden oluşur: Genel Sekreterlik, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 15

16 5018 Sayılı Kanun Madde 60 Mali Hizmetler Birimi 5436 Sayılı Kanun Madde 15 c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur. YÜKSEKÖĞRETİMİN AMAÇLARI 2547 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu nun Amaç başlıklı 4 ncü maddesi kapsamında yükseköğretimin amacı; a. Öğrencilerini; ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 16

17 Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, Beden, zihin, ruh, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, c. Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. YÜKSEKÖĞRETİMİN ANA İLKELERİ a. Öğrencilere, ATATÜRK inkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır. b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı, kendimize has şekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır. c. Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır. d. Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak geliştirilir. e. Yükseköğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır. f. Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. g. Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar, Yükseköğretim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. h. Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin arttırılması, genişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenilerinin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim insan gücü - eğitim unsurları CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 17

18 arasında dengenin sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştirilir. ı. Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve uygulanır. Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. T.C. Anayasası Yükseköğretim Kurumlarını aşağıdaki şekilde maddeleştirmiştir. MADDE 130. Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur. Öğrencilerimiz CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 18

19 Öğrencilerimiz derste C- ÜNİVERSİTEMİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Adını; Milli mücadele yıllarında Atatürk ün silah arkadaşı, Son Osmanlı Mebusan Meclisi nde Saruhan Mebusluğu da yapmış olan III. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar dan alan Üniversitemiz, simge olarak sevgi, bilgi ve gelişmeyi geçmişten geleceğe taşımayı temsil eden Manisa Lalesi ni (Anemon) seçmiştir. Celal Bayar Üniversitesi kurulmadan önce Manisa merkezde ve birkaç ilçesinde yükseköğretim kurumları bulunmaktaydı. Bu kurumlar, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak Manisa da yükseköğretimin temelini atmış durumdaydılar yılında Ege Üniversitesi ne bağlı Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Manisa Ön Lisans Yüksekokulu açılmış ve bu yüksekokul lisans düzeyinde eğitim vermeye başlayarak Manisa Maliye-Muhasebe Yüksekokulu adını almıştır. Sonra Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olan ilk yüksek öğretim kurumu, daha sonra 11 Temmuz 1992 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla kurulan Celal CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 19

20 Bayar Üniversitesi ne bağlanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ne dönüşmüştür. Yine, Manisa merkezdeki ilk yükseköğretim kurumlarından biri olan Manisa Spor Akademisi, 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak Buca Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü olarak faaliyet gösterirken Üniversitemizin kuruluşuyla Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu na dönüşmüştür. Manisa merkezdeki bu kurumlardan başka Demirci ilçesinde 1964 yılında açılan İlk öğretmen okulu, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü ne dönüşmüş, 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu adıyla Dokuz Eylül Üniversitesi ne, sonra 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesi ne bağlanmıştır. Bunlardan başka, Akhisar ilçesinde Ege Üniversitesi ne bağlı olarak eğitim veren Tütün Eksperliği Yüksekokulu ve Alaşehir ilçesindeki Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanan ilk yüksekokullar olmuştur. Manisa Merkezde, Sağlık Bakanlığı na bağlı olarak eğitim veren Sağlık Meslek Lisesi 10 Eylül 1992 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol ile Üniversitemize bağlanmış, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adını almıştır. Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında kurulmasıyla birlikte çevresindeki yerleşik, yükseköğretim kurumlarını böylece bünyesinde toplamış ve aynı zamanda Üniversitenin temeli olan Fakültelerini açmıştır. Bunlar, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Tıp Fakültesi dir. Tıp Fakültesi, 1994 deki kuruluşunun hemen ardından Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Morris Şinasi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ni kurarak Manisalıların ve Ege Bölgesi ndeki pek çok ilin sağlık gereksinimlerini karşılamaya başlamış; bilimsel ve teknik donanımıyla da Ege Bölgesi ndeki en büyük araştırma hastanelerinden biri olmaya adaydır. Celal Bayar Üniversitesi nin kuruluş kanununda yer alan ve Üniversitenin bilimsel gelişmesinde çok önemli bir yeri olan Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü de 1992 yılında kurulmuşlardır. Manisa nın hemen bütün ilçelerinde birer meslek yüksekokulu açan Celal Bayar Üniversitesi, bu okullarda ilçelerin ekonomik gereksinimlerine ve tarımsal eğilimlerine uygun eğitim yapmaktadır. Türkiye nin ve Ege Bölgesi nin tarihi ve kültürel dokusu en zengin illerinden biri olan Manisa, Üniversitemizin bilimsel çalışma ve araştırmaları ile gelecekte de daima ön planda olacak ve bir Üniversite şehri olarak anılacaktır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 20

21 Yükseköğretimin amaç ve ana ilkelerine uygun olarak ilkelerimiz; Atatürk ilkelerine bağlılık ve çağdaşlık, İnsan haklarına saygılı, demokratik ve işbirliğine açık bir yönetim anlayışına sahip olmak, Eğitimde kaliteyi ilke edinmek, Katılımcı, kararlı, tutarlı ve saydam olmak, Öğrenci ve kalite odaklı; ayrımcı olmayan bir hizmet sunmak, Yenilikçi, özgür ve disiplinli, etik değerlere bağlı, yaratıcı akademik kadro oluşturmak, Yerel ve bölgesel kurumlarla iletişim ve işbirliği kurma anlayışında olmak, Karşılaşılabilecek olgu ve olaylarda nesnel davranmak, Ele alınan ve işlenen bilimsel konu ve araştırmalarda özgün ve yaratıcı olmaya özen göstermek, Kurumsal ilişkilerde hoşgörü ve saygı temeline dayalı hareket etmek, Kurum içi ilişkilerde takım ruhunu geliştirici ve başarıyı ödüllendirici, adil bir tutum sergilemek, Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak, Öğrencilerimiz CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 21

22 Üniversitemizden görünüm CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 22

23 2- MEVZUAT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 2922 Sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 6245 sayılı Harcırah Kanunu 832 sayılı Sayıştay Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 5102 Sayılı Yükseköğretim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 486 sayılı Damga Vergisi Kanunu 492 sayılı Harçlar Kanunu 5463 Sayılı Avrupa Bölgesinde Yükseköğretimle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 818 sayılı Borçlar Kanunu 4857 sayılı İş Kanunu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 7201 sayılı Tebligat kanunu 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği, 78, 124, 190, 289, 291, 294, 306, 375, 378, 450, 486, 496, 497, 498 ve 515 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ler Bu Kanunlara dayalı yayımlanan ikincil mevzuattan oluşmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 23

24 Üniversitemiz mevzuatları; CBÜ Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği CBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği CBÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği CBÜ Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliği CBÜ Yaz Dönemi Eğitim Öğretim Yönetmeliği CBÜ Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi CBÜ Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönetmeliği CBÜ Sosyal Tesisler Kurma ve İşletme Yönergesi CBÜ Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma, Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönetmelik CBÜ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Muradiye yerleşkesinde sonbahar CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24

25 3- FİZİKSEL YAPI Tablo 1 Harcama Birimlerinin Faaliyet Gösterdiği Alanlar Harcama Birimlerinin Toplam Açık ve Kapalı Alanları ( m 2 ) YERLEŞKE ADI TOPLAM KAPALI ALAN (m 2 ) TOPLAM AÇIK ALAN (m 2 ) Genel Sekreterlik (Özel Kalem) Diğer Bölümler / Merkez Kampüs Turgutlu MYO Gölmarmara MYO Kırkağaç MYO Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı 630 Saruhanlı MYO Akhisar MYO Soma MYO Salihli MYO Gördes MYO Tütün Eksperliği YO Beden Eğitimi ve Spor YO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 182 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sarıgöl MYO İç Denetim 53 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 275 Personel Daire Başkanlığı 342 Hukuk Müşavirliği 120 Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı Sosyal Bilimler Enstitüsü 450 Kula MYO Ahmetli MYO Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Sağlık YO Sağlık Bilimleri Enstitüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Köprübaşı MYO Demirci MYO Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi 206 Mevlevihane 607 Darüşşifa 421 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniv. Hastanesi) Alaşehir MYO TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 25

26 Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam Adet Toplam GENEL TOPLAM Tablo 2 Kapalı ve Açık Alanlar PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR Akademik İdari Laboratuar SİRKÜLÂSYON ALANLARI SPOR ALANLARI Açık Alan Kapalı Alan BİRİM ADI Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Derslik, Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisayar Diğer Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Tartan Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 DİĞER BÖLÜMLER KIRKAĞAÇ MYO S. K. S. DAİRE BAŞK AKHİSAR MYO * SAĞLIK BİL. ENST. *SAĞLIK YÜKSEKOKULU *SAĞLIK HİZ. MYO GÖRDES MYO SOMA MYO SALİHLİ MYO TÜTÜN EKSPERLİĞİ YO BEDEN EĞİT. SPOR YO BİLGİ İŞL. DAİRE BAŞK AHMETLİ MYO İÇ DENETİM İDARİ MALİ İŞL. DAİRE BAŞK PERSONEL DAİRE BAŞK CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 26

27 KÜTÜPHANE DOK. DAİRE BAŞK SOSYAL BİL. ENSTİTÜSÜ KULA MYO FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İ. İ. BİLİMLER FAKÜLTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÖPRÜBAŞI MYO DEMİRCİ MYO BİLGİSAYAR ARAŞ. UYG. MERK MEVLEVİHANE DARÜŞŞŞİFA UNCUBÖZKÖY YERLEŞKESİ MORİSŞİNASİ YERLEŞKESİ GÖLMARMARA MYO ALAŞEHİR MYO TOPLAM * Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu alanları müşterek kullanmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 27

28 Tablo 3 - Mülkiyet durumuna göre taşınmazlar. YERLEŞKE VEYA HARCAMA BİRİMİ Üniversite (Tapulu ) Hazine Tahsisli Diğer TOPLAM Diğer Taşınmazlara Ait Açıklama (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) (m 2 ) Rektörlük ve BESYO Kampüsü 2.659, ,00 0, ,00 Bimarhane (Darüşşifa) 0,00 0, , ,50 Vakıflar Müdürlüğünden kiralık Mevlevihane (Eski Tımarhane) 0,00 0, , ,00 Vakıflar Müdürlüğünden kiralık Uncu Bozköy Kampüsü , ,32 0, ,69 Moris Şinasi Yerleşkesi (Hastane) 0,00 0, , ,78 Valilik protokolü Muradiye Kampüsü , ,00 0, , m 2 Yurt-Kur'a tahsislidir. Uygulamalı Bilimler Kampüsü 0, ,00 0, ,00 Yabancı Diller Kampüsü 0, ,00 0, ,00 Sağlık Yüksekokulu 0, ,06 0, ,06 Ahmetli MYO 0, ,00 0, ,00 Akhisar MYO ve Tütün Eksperliği YO ,00 0,00 0, ,00 Alaşehir MYO , ,00 0, , m 2 'si Yurt-Kur'a tahsislidir. Demirci Eğitim Fakültesi , ,00 0, ,00 Demirci MYO 0,00 0, , ,00 Esnaf Kredi Koop. Tarafından Demirci MYO ya irtifak hakkı Gölmarmara MYO 0,00 0,00 0,00 0,00 Turgutlu MYO binasında faaliyet göstermektedir. Gördes MYO 0, ,14 0, ,14 Kırkağaç MYO 0, ,22 0, ,22 Köprübaşı MYO 0, ,00 720, ,75 Belediye Meclis kararı Kula MYO 0, ,43 241, ,43 Kula Bel. ve Kula Köyleri Gel. Kalkındırma Bir. Meclis kararı Salihli MYO 0, ,00 0, , m 2 'si Yurt-Kur tahsisli ve ,10 m 2 'si kirada Sarıgöl MYO 0, ,00 288, ,00 Belediye protokol Saruhanlı MYO 0, ,95 638, ,95 Saruhanlı SD ve Y vakfından Soma MYO 0,00 0, , ,00 Teaş protokol Turgutlu MYO , ,85 0, ,73 TOPLAM , , , ,57 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 28

29 Mülkiyet durumuna göre taşınmazlar CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 29

30 Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Materyal İle Kaplanması Özel Tuvalet Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI Kırkağaç MYO Diğer Bölümler / Merkez Kampüsü Kula MYO Ahmetli MYO 1 2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 1 Akhisar MYO Salihli MYO 2 1 Gördes MYO Tütün Eksperliği YO Beden Eğitimi ve Spor YO İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4 Fen Edebiyat Fakültesi HASTANE Uncubozköy Yerleşkesi Moris Şinasi Yerleşkesi TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30

31 Üniversitemizden görünümler Olimpik havuz ve atlama kulesi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 31

32 a- Eğitim Alanları Bazı Okullarımız CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 32

33 Tablo 5 - Kapalı Mekânların Kullanım Durumuna Göre Dağılımı K A P A S İ T E EĞİTİM ALANI 0-50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 ve Üzeri Toplam Adet m 2 Adet m 2 Adet m 2 Adet m 2 Adet m 2 Adet m 2 Anfi Sınıf Laboratuar (Bilgisayar) Laboratuar (Diğer ) Toplantı Salonu Konferans Salonu Kütüphane Spor Salonu/Alanı TOPLAM Kapalı mekânların kullanım durumuna göre dağılımı m m m2 48 m m m m m2 Anfi Sınıf Laboratuar (Bilgisayar) Laboratuar (Diğer ) Toplantı Salonu Konferans Salonu Kütüphane Spor Salonu Kapalı mekânların kişi ve % olarak dağılımı 47% 32% 16% 1% 2% 2% 0-50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 Kişi Ve Üzeri CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 33

34 Üniversitemiz birimlerine ait toplantı, konferans ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirildiği bazı salonlarımız: 2100 m 2 alana sahip 528 kişilik Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Tıp Fakültemize ait 140 m 2 alana sahip 100 kişilik toplantı salonu, Fen Edebiyat Fakültemize ait 194 m 2 alana sahip 202 kişilik Mavi Salon ve 52m 2 alana sahip 15 kişilik toplantı salonu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize ait 2 adet 115 m 2 alana sahip 150 şer kişilik toplantı salonu ve 115 m 2 alana sahip 100 kişilik konferans salonu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuza ait 100 m 2 alana sahip 44 kişilik toplantı ve konferans salonu, Demirci Eğitim Fakültemize ait 2 adet 90 m 2 alana sahip 100 er kişilik toplantı ve 90m 2 alana sahip 100 kişilik konferans salonu, Demirci Meslek Yüksekokulumuza ait 92 m 2 alana sahip 130 kişilik toplantı salonu, 319 m 2 alana sahip 120 kişilik sinema salonu ve sanat atölyemiz, bulunmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 34

35 b- Sosyal Alanlar Tablo 6 Sosyal Alanlar (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri) Yemekhane, Kantin ve Kafeteryanın Sayısı Kapalı Alanı(m 2 ) Kapasitesi (kişi) Öğrenci Yemekhanesi , Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya TOPLAM , Yemekhane, kantin ve kafeteryalarımızda toplam bazda kişi başına ortalama 1,78 m 2 alan düşmektedir. Kantin, kafeterya ve yemekhaneler Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Adet Kapalı Alanı(m2) 4.279, Kapasitesi (kişi) Sosyal tesislerimizden görüntüler CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 35

36 Kantin, kafeterya ve yemekhanelerimizden bazı görüntüler. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 36

37 Misafirhanemizden bir görüntü Tablo 7 Sosyal Tesis ve Konukevi Sayısı Sosyal Tesis ve Konukevi Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi/Kişi Kız Erkek TOPLAM Misafirhaneler , Lojman 4 271, TOPLAM , Misafirhane ve lojmanlarda ortalama kişi başına 31,02 m2 alan düşmektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 37

38 Misafirhanemiz CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 38

39 Üniversitemiz spor salonlarından görüntüler Tablo 8- Spor Tesisleri Spor Tesisleri Kapalı Kullanım Açık Kullanım TESİS ADI Alanı (m²) Alanı (m 2 ) Muradiye Kampüsü Futbol Sahası Muradiye Kampüsü Tenis Kortu Muradiye Kampüsü Çok Amaçlı Spor Tesisi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Çok Amaçlı Spor Tesisi Eğitim Fak. Futbol Sahası Eğitim Fak. Çok Amaçlı Spor Tesisi Eğitim Fak. Kapalı Spor Salonu Beden Eğitimi Spor Y.O. Futbol Sahası Beden Eğitimi Spor Y.O. Futbol Sahası Beden Eğitimi Spor Y.O. Tenis Kortu ( Okul Önü-3 lü ) Beden Eğitimi Spor Y.O. Tenis Kortu ( Yemekhane ark.) Beden Eğitimi Spor Y.O. Tenis Kortu ( Havuz Yanı) Beden Eğitimi Spor Y.O. Kapalı Spor Salonu (Atatürk Spor S ) Beden Eğitimi Spor Y.O. Açık Yüzme Havuzu Turgutlu M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Turgutlu M.Y. O. Futbol Sahası Ahmetli M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Salihli M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Alaşehir M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Demirci M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Kırkağaç M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Akhisar M.Y. O. Çok Amaçlı Spor Tesisi Alaşehir M.Y. O Basketbol ve Voleybol Sahası 600 TOPLAM Üniversitemizde toplam m 2 alana sahip 23 adet spor tesisi bulunmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 39

40 Üniversitemiz spor salonları ve başarılı sporcularımız CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 40

41 Tablo 9 Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı / Konferans Salonları Sayı Alan (m 2 ) Kapasite (kişi sayısı) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplantı ve Sinema Salonu TOPLAM Üniversitemizde toplam 47 adet, 5319 m 2 alana sahip, kişi kapasiteye sahip toplantı, konferans ve sinema salonu mevcuttur. Toplantı, konferans ve sinema salonları Sayı Alan (m2) Kapasite (kişi sayısı) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplantı ve Sinema Salonu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 41

42 Tablo 10 Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Üye Sayısı 1 Eğitim Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü 28 2 Eğitim Fakültesi Müzik Kulübü Eğitim Fakültesi Şiir ve Tiyatro Kulübü Eğitim Fakültesi Halk Oyunları Kulübü 23 5 Eğitim Fakültesi Dağcılık ve Spor Kulübü 87 6 Eğitim Fakültesi Sinema ve Fotoğraf Kulübü Eğitim Fakültesi Türkçe Gönüllüleri Kulübü 79 8 Eğitim Fakültesi Havacılık Kulübü 40 9 Eğitim Fakültesi Tarih Kulübü Eğitim Fakültesi Türk Dünyası Kültür-Sanat Kulübü 7 11 Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Geliştirme Kulübü 7 12 Tıp Fakültesi Satranç Kulübü 7 14 Tıp Fakültesi Türkçe Kulübü 7 15 Tıp Fakültesi TURKMSIC Kulübü(Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi) Tıp Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Tıp Fakültesi Nikotek Kulübü Tıp Fakültesi Bilim Kulübü Tıp Fakültesi Spor Kulübü Tıp Fakültesi Kültür Kulübü Tıp Fakültesi Çevrecilik ve Sosyal Dayanışma Kulübü Tıp Fakültesi Fotoğrafçılık Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Fotoğrafçılık Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Seminer Çalışmaları Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Kulübü Fen Edebiyat Fakültesi Sanat ve Kültür Kulübü 7 29 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih ve Edebiyat Kulübü 7 30 Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Kulübü 7 31 Fen Edebiyat Fakültesi Genç Bilimciler Kulübü 7 32 Fen Edebiyat Fakültesi Genç Tema Kulübü 7 33 Mühendislik Fakültesi Optimum Kulübü 7 34 Mühendislik Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Mühendislik Fakültesi Robot Teknolojileri Kulübü Mühendislik Fakültesi Girişimci Genç Mühendisler Kulübü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Kulübü Mühendislik Fakültesi Alternatif Enerji Kulübü 20 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 42

43 39 Mühendislik Fakültesi Gezi ve Doğa Yürüyüşleri Kulübü Mühendislik Fakültesi Tiyatro Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çevre Kulübü 7 42 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Kulübü 7 43 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 44 İktisadi ve İdari Bilimler Genç Yatırımcılar Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Sosyal Sorumluluk Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Genç TEMA Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Yardım İçin Sanat Kulübü İktisadi ve İdari Bilimler Fotoğraf Kulübü Uyg. Bil. Y.O. Genç Tema Kulübü 7 50 Uyg. Bil. Y.O. Genç Liderler Kulübü 7 51 Uyg. Bil. Y.O.Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 52 Uyg. Bil. Y.O.Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata nın Yolunda 57.Alay Kulübü Uyg. Bil. Y.O.Basın-Yayın Kulübü Uyg. Bil. Y.O.Bilim ve Kültür Kulübü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticileri Kulübü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Doğa Sporları Kulübü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Su Altı Sporları(SAS) Tütün Eksperliği Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Tütün Eksperliği Yüksekokulu Kültür ve Sanat Kulübü Sağlık Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Sağlık Yüksekokulu Okulu Bilim Kulübü Sağlık Yüksekokulu Kültür-Sanat Kulübü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Maket Model ve Havacılık Kulübü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bilim Kulübü Salihli Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Salihli Meslek Yüksekokulu Doğa Kulübü Turgutlu Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Türk Halk Müziği Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Doğa Yürüyüşleri Kulübü Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Ahmetli Meslek Yüksekokulu Gezi ve Doğa Kulübü 7 75 Ahmetli Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Akhisar Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Akhisar Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü Akhisar Meslek Yüksekokulu Müzik Kulübü 43 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 43

44 79 Gördes Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Demirci Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Demirci Meslek Yüksekokulu Tarih Kulübü Kula Meslek Yüksekokulu Etik Değerler Kulübü 7 84 Kula Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Kula Meslek Yüksekokulu İşletme Kulübü Soma Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Soma Meslek Yüksekokulu Dağcılık ve Doğa Yürüyüşleri Kulübü Soma Meslek Yüksekokulu Tiyatro Kulübü Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Gölmarmara Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü Alaşehir Meslek Yüksekokulu Atatürkçü Düşünce Kulübü 7 TOPLAM Üniversitemizde 92 adet öğrenci kulübü bulunmaktadır. Kapalı spor salonumuzdaki bir müsabakadan görüntü CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 44

45 Tablo 11 Öğrenci Kulüp Faaliyetleri Faaliyet Okul Adı Kulüp Adı Faaliyet Adı Sayısı Seminer ( küresel finansal krizin Türkiye 1 ekonomisi üzerindeki etkileri) KULA MYO İşletme Kulübü Seminer( kişisel gelişim semineri) 1 AHMETLİ MYO AKHİSAR MYO TÜTÜN EKSPERLİĞİ YO MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GÖRDES MYO SALİHLİ MYO SOMA MYO SARUHANLI MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü Atatürkçü Düşünce Kulübü Kampanya (naylon poşete son file kullan) 1 Çelenk Koyma 2 Tiyatro 2 Gezi 3 29 Ekim-Cumhuriyet Bayramı İzmir Karşıyaka Zübeyde Hanım Kabri ve Latife Hanım Anı Evi Ziyareti 10 Kasım 2010 Atatürk ün Ölüm Yıldönümü Anıldı Müzik Kulübü Rock Konseri 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Gezi 1 Anma Etkinliği 1 Kültür ve Sanat Kulübü Spor Faaliyeti 1 Gigem Seminer 19 Atatürkçü Düşünce Kulübü Seminer 5 Gezi ve Doğa Kulübü Teknik gezi - Seminer 12 Tiyatro Kulübü Etkinlik 5 Robot Kulübü Yarışma 1 Alternatif Enerji Kulübü. Yarışma-Seminer 2 Gıda Müh. Kulübü Yariyer Günleri 1 Tiyatro Kulübü Fen Edebiyat Fakültesinde Tiyatro Gösterisi 1 Sosyal Sorumluluk Kulübü Kariyer Planlaması, Bankacılık Günü Kariyer Zirvesi 5 Fotoğraf Kulübü SDK Merkezinde Fotoğraf Sergisi Manisa Kula Fotoğraf Gezisi AB Gençlik Programlarıyla 4 Romanya Fotoğraf Eğitim Kampı Yardım İçin Sanat Kulübü Sdkm Ferhan Şensoy Komedi Oyunu Sdkm Kanserli Çocuklara Hediye Dağıtım Köy Okuluna Kırtasiye Yardımı 4 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü 8 Mart Dünya Kadınları Anma Günü Programı 2 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü Programı 3 10 Kasım Anıtkabir Ziyareti 4 Doğa Kulübü Çeşitli Yerlere Geziler 6 Doğa Kulübü Bahar Şenlikleri 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü Tiyatro Kulübü Dağcılık ve Doğa Yürüyüşü Kulübü Atatürkçü Düşünce Kulübü Şiir Dinletisi Yapıldı. Şehitlikler Ziyaret Edildi 10 Kasım Anma Töreni Yapıldı Kozanlı Köyü Yürüyüşü Darkale Sırtı Yürüyüşü Eynez Köyü Sivri Tepe Yürüyüşü Karaelmas Festivalinde Müzik Konseri Bahar Şenliklerinde Müzik Konseri Çanakkale Şehitleri İle İlgili Tiyatro Gösteri Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma ve Hijyen Kırsal Alanda Girişimcilik Spor Nedir Neden Yapılmalıdır CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 45

46 SAĞLIK KÜLTÜR VE DAİRE BAŞKANLIĞI İ.İ.B.F. Sosyal Sorumluluk Kulübü Tıp Fak. TURKMSIC Kulübü Uyg. Bil. Y.O.Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata nın Yolunda 57.Alay Kulübü Eğitim Fakültesi Genç Öğretmenler Kulübü Bursa Uludağ Üniversitesi-Öğrenci Kulüpleri Arası Diyalog Kongresi Bangkok-TAYLAND Uluslararası Tıp Öğrencileri Federasyonu IFMSA 59. Mart Toplantısı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi-Çanakkale Şehitlerini Anma Programı İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Konulu Konferans 1 Tıp Fak. TURKMSIC Kulübü Antalya-TURKMSICK 58. Nisan Genel Kurulu 1 BESYO Su Altı Sporları Kulübü Mudanya- USAT Sualtı Günleri 8 ve Mudanya Dip Temizliği Şenliği 1 İ.İ.B.F. Atatürkçü Düşünce Kulübü Ankara Üniversitesi-Atatürkçü Düşünce Toplulukları/Kulüpleri 6. Ulusal Çalıştayı 1 İ.İ.B.F. Tiyatro Kulübü Ankara Ortadoğu Teknik Üniversitesi-Tiyatro Festivali 1 Fen Edebiyat Fakültesi Fotoğrafçılık Denizli İl Çevre Müdürlüğü-Fotoğraf Çekim Kulübü Teknikleri Sunumu 1 BESYO Sualtı Sporları Kulübü Mavi Paylaşım Sualtı Sporları ve Bilimleri Toplantısı 1 İ.İ.B.F. Fotoğraf Kulübü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 3. Amatör Fotoğraf Günleri 1 Fen Edebiyat Fakültesi Fotoğraf İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 3. Amatör Fotoğraf Kulübü Günleri 1 İ.İ.B.F. Genç TEMA Kulübü Manavgat-TEMA Gönüllü Teşkilatının Kongresi 1 İ.İ.B.F. Fotoğraf Kulübü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 2. Fotoğraf Festivali 1 BESYO Sualtı Sporları Kulübü II. Ünisat Sualtı kampusü Ayvalık Dalışı 1 İ.İ.B.F. Genç TEMA Kulübü Trabzon da Düzenlenen Genç TEMA Başkanlar Toplantısı 1 İ.İ.B.F. Sosyal Sorumluluk Kulübü Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sıfırın Altında Marketing Kongresi 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal İlişkiler Topluluğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yerel 1 Yönetimler Zirvesi Eğitim Fakültesi Genç Öğretmenler Ankara Bilkent Üniversitesi I. Olağan Genel Kurul Kulübü Toplantısı 1 İ.İ.B.F. Genç TEMA Kulübü Elazığ Fırat Üniversitesi 2. Çevre Sorunlarına Öğrenci Yaklaşımı Sempozyumu 1 İ.İ.B.F. Sosyal Sorumluluk Kulübü Panel Kariyer Zirvesi 10 1 Tıp Fakültesi Bilim Kulübü Geleneksel Bilgi Yarışması 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Seminer Dr. Bumin DOĞRUSÖZ 1 İ.İ.B.F. Yardım İçin Sanat Kulübü Tiyatro Kahraman Bakkal Süper Markete Karşı 1 Uyg. Bil. Y.O. Uluslararası Ticaret Kulübü Eğitim Semineri 1 İ.İ.B.F. Genç TEMA Kulübü Konferans GDO lu Ürünler 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Toplantı MAGİAD 2 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Konferans İşletmecilik Günleri II. 2 İ.İ.B.F. Sosyal Sorumluluk Kulübü Seminer Bankacılık Günü 1 İ.İ.B.F. Tiyatro Kulübü Tiyatro Saray Duvarları Ötesinde 1 İ.İ.B.F. Tiyatro Kulübü Tiyatro İki Kişilik Hırgür 1 İ.İ.B.F. Yardım İçin Sanat Kulübü Tiyatro Kanaviçe 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Seminer İzmir Kariyer Merkezi 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü BEMAR Eğitim Kurumları ve Bilge Adam 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Tiyatro Reklam Oburları 1 İ.İ.B.F. Genç Yatırımcılar Kulübü Seminer İşletmecilik Günleri 3 İ.İ.B.F. Sosyal Sorumluluk Kulübü Seminer İş ve İnsan İlişkileri 1 Tıp Fakültesi Kültür Kulübü Mevlana Celâlettin Rumî Anma Programı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 46

47 İ.İ.B.F. Sosyal Sorumluluk Kulübü Seminer İnsan Kaynakları Günü 1 Uyg. Bil. Y.O. Uluslararası Ticaret Kulübü URS Ege Bölge Müdürü CV Hazırlama 1 Uyg. Bil. Y.O. Bilim ve Kültür Kulübü Konferans Cengiz IŞIK 1 Uyg. Bil. Y.O. Kültür Kulübü Bilgilendirme Toplantısı ERASMUS 1 Uyg. Bil. Y.O.Çanakkale Savaşlarını Araştırma ve Ata nın Yolunda Çanakkale Şehitlerini Anma Programı 1 57.Alay Kulübü Uyg. Bil. Y.O. Basın Yayın Kulübü Seminer Zaman Yönetimi 1 Uyg. Bil. Y.O. Bilim ve Kültür Kulübü Seminer KPSS Bilgilendirme 1 Uyg. Bil. Y.O. Bilim ve Kültür Kulübü Seminer Mülakat Teknikleri 1 Uyg. Bil. Y.O. Bilim ve Kültür Kulübü Seminer İş Görüşmelerinde Mülakat Teknikleri- Ziya Nur KÖSE MATED Eğitim Koordinatörü 1 Uyg. Bil. Y.O. Basın Yayın Kulübü Seminer Bankacı mı Olmak İstiyorsunuz? 1 Uyg. Bil. Y.O. Basın Yayın Kulübü Seminer Ziraat Bankası Müfettişi Yener KIZILÇAM- Bankacılık Sektöründe Adım Adım Kariyer 1 Uyg. Bil. Y.O. Bilim ve Kültür Kulübü Seminer Neslihan ÇETİN Entegre Net Bilgisayarlı Muhasebe Programı Tanıtımı 1 Uyg. Bil. Y.O. Basın Yayın Kulübü Seminer FOREX Bankacılık Sektöründe Adım Adım Kariyer 1 KIRKAĞAÇ MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü 10 Kasım ATATÜRK Ü anma etkinliği 1 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KÖPRÜBAŞI MYO DEMİRCİ MYO Atatürkçü Düşünce Kulübü Banu Avar Dünya Düzeni Söyleşisi 1 Gençlik Geleceğine Sahip Çıkıyor Yürüyüş 1 Gizlenen Atatürk Film Gösterimi 1 Kubilay Anması Menemen 1 Biyoloji Kulübü Doğa Çalıştayı Spil Dağı 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü 10 Kasım Programı 3 Müzik Kulübü Müzik Dinletisi 2 Doğa Kulübü Gezi 1 Atatürkçü Düşünce Kulübü 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Etkin Ekim Cumhuriyet Bayram Etkinlikleri 1 10 Kasım Atatürk ü Anma Etkinlikleri 1 Tarih Kulübü 12 Mart M. Akif Ersoy u Anma Günü 1 TOPLAM 176 Öğrenci kulüplerimiz öğretim yılında 176 adet faaliyette bulunmuştur. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 47

48 b- Hizmet Alanları Tablo 12 - Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası , TOPLAM , Tablo 13 - İdarî Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı Çalışma Odası , TOPLAM , Akademik ve idari personelin hizmet alanları Sayı (Adet) Alan (m2) Kullanan Sayısı Kişibaşı alan (Kişi) miktarı Akademik Personel Çalışma Odası , m2 İdarî Personel Çalışma Odası , m2 Üniversitemizde akademik personel başına 35 m2, idari personel başına 36 m2 çalışma alanı düşmektedir. Tablo 14 Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m 2 ) Ambar Arşiv Atölye Kalorifer Dairesi ve kömürlük 1 60 TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 48

49 Tablo 15 Sağlık Alanları Sağlık Hizmeti Verilen Alanın Hizmet Veren Alanı Adı Kişi Sayısı (m 2 ) SAĞLIK HİZMETLERİ PDR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (MEDİKO) KIRKAĞAÇ REVİR 30 ACİL SERVİS YOĞUN BAKIM AMELİYATHANE KLİNİK LABARATUAR ECZANE RADYOLOJİ ALANI NÜKLEER TIP ALANI MUTFAK 2 55 ÇAMAŞIRHANE TEKNİK SERVİS POLİKLİNİK ECZANE DEPO TOPLAM Sağlık hizmeti verilen alanlar Mediko Kırkağaç Revir Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinikler Laboratuvar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Poliklinik Eczane Depo CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 49

50 4- ÖRGÜT YAPISI 11 Temmuz 1992 de kurulan Üniversitemiz; 5 Fakülte, 3 Enstitü 4 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu 9 Araştırma ve Uygulama Merkezi, Genel Sekreterliğe bağlı 8 daire başkanlığı, olmak üzere akademik, 873 idari personeli ile hazırlık sınıfları dâhil öğrenciye eğitim hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Araştırma ve Uygulama Merkezleri: Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkez (Üniversite Hastanesi) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Mahalli İdareler Araştırma ve Uygulama Merkezi Manisa ve Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 50

51 Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM) Lie Grubu Araştırma ve Uygulama Merkezi İdarî Birimlerimiz: Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreterliğe Bağlı Birimler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Genel Evrak Şube Müdürlüğü Kurum Arşiv Hizmetleri Matbaa Birimi Araştırma Projeleri Birimi Güvenlik Koordinatörlüğü CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 51

52 REKTÖR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR YARDIMCILARI YÖNETİM KURULU İÇ DENETİM FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEK MESLEK MERKEZLER BÖLÜMLER GENEL SEKRETER OKULLAR YÜKSEKOKULLARI Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tütün Eksperliği YO Ahmetli MYO Akhisar MYO Sağlık Uygulama ve Araş. Merkezi Atatürk İlkeleri İnk. Tarihi Bölümü Genel Sekreterlik Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Spor YO Alaşehir MYO Demirci MYO Atatürk İlk. Ve İnk. Uyg. Araş. Mrkz. Türk Dili Bölümü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Tıp Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Bilimler YO Gördes MYO Gölmarmara MYO Bilgisayar Araş. Ve Uyg. Mrkz. Yabancı Diller Bölümü İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Demirci Eğitim Fakültesi Manisa Sağlık YO Kırkağaç MYO Köprübaşı MYO Çevre Sorunları Araş. Ve Uyg. Mrkz. Beden Eğitimi Bölümü Personel Dairesi Başkanlığı İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Kula MYO Salihli MYO Mahalli İdareler Araş. Ve Uyg. Mrkz. Güzel Sanatlar Bölümü Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı Sarıgöl MYO Saruhanlı MYO Manisa Yöresi Türk El San. Araş. Mrkz. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Soma MYO Turgutlu MYO Yabancı Diller Araş. Ve Uyg. Mrkz. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri MYO Organize Sanayi Bölgesi MYO Manisa Yöresi Türk Tarihi Araş. Mrkz. Kütüphane Dok. Dairesi Başkanlığı LİE Grubu Araş. Ve Uyg. Mrkz. Yapı İşleri Teknik Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 52

53 5- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÜNİVERSİTEMİZ YAZILIMLARI Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı üniversite genelinde hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan, Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu yazılımların geliştirilmesi, uygulamaya konulması ve sürdürülmesi için destek vermektedir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 53

54 Bu kapsamda gerçekleştirilen yazılımlar aşağıda sıralanmıştır. Maaş Uygulama Yazılımı, Üniversite Web-Mail Yazılımı, Üniversite Otomasyon Yazılımı, Taşınır Mal Uygulama Yazılımı, Üniversite Öğrenci İşleri Otomasyon Yazılımı, BESYO Sınav Değerlendirme Yazılımı, Kimlik Paylaşım Sistemi Web Yazılımı, Üniversite Mezunları Bilgi Sistemi Yazılımı, işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz Sistem-Network Grubu olarak 2009 yılında: Tüm birimlerin internet bağlantıları güçlendirilmiştir. Sunucuların rutin bakım ve onarımları yapılmıştır. CBUVPN alt yapısı hizmetleri geliştirilmiş ve yaygınlaştırılarak yaklaşık 760 IP telefon kullanıma sunulmuştur. IP telefon santralleri geliştirilerek IP telefon kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Kampus bağlantıları kablosuz erişim araçlarıyla güçlendirilmiştir. Fiber kablolama altyapı çalışmalarına başlanmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 54

55 Üniversite ana web sayfası ile birimlere ait web sayfalarının yapılması ve güncellenmesi sağlanmıştır. Üniversitemizdeki bilgisayar laboratuarlarının kurulması, bakım-onarım ve teknik destek hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. Üniversitemizde kullanılan bütün bilgisayar ve donanımlarının, güç kaynaklarının bakım ve onarım ve teknik destek hizmetlerinin verilmesi sağlanmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 55

56 Kütüphanemizden görüntü ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANECİLİK HİZMETLERİ 2001 yılında Üniversitemiz ODTÜ-ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU (ANKOS) üyesi olmuştur. Ayrıca Üniversitemiz TÜBİTAK EKUAL(Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) üyesidir. E-kütüphanecilik ve diğer çalışmalarımıza e-posta grubu oluşturarak öğretim elemanlarımızın doğrudan e-postayla katılımı sağlanmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 56

57 ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI Online Abone Veri Tabanları Ebrary Academic Complete e- Kitap ProQuest Dissertations ProQuest Hospital Collection The Cochrane Library Jstor Springer Web of Science Sciencedirect Wiley-Blackwell Taylor & Francis OVID OVID Medline EBSCO Clinical Evidence IEEE/IEE JCR-Journal Citation Nanomedicine and Nanobiotechnology 2010 Research Starters Sociology 2010 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 57

58 I - CBU E-DERGİLERİ SBE Dergisi FBE Dergisi SBE Sağlıkta Birikim Dergisi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESYO) CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 58

59 II- CBU E - KİTAPLARI ÇELEBİ, Kemal; Ramazan Gökbunar, Halit Yanıkkaya, Asena Altın Gülova ve MESOB Koordinatörü Mustafa Pala (2009), Avrupa Birliği Yolunda Esnaf ve Sanatkârlar Araştırması, Celal Bayar Üniversitesi & Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Manisa Renk Ajans Basımevi. SAKINÇ Süreyya; AY Canan; GÖKBUNAR Ramazan; KAYALI Cevdet; ÇİVİ Emin; ALTIN Asena (1997); Manisa İli nde Kobilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa. SAKINÇ, Süreyya; MUTER, Naci B; ÇELEBİ A. Kemal (1993); Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları Araştırması, Manisa İli Vergi Mükellefleri Üzerine Bir Anket Çalışması. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 59

60 Tablo 16 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar 233 Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar 482 TOPLAM Tablo 17 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kütüphane Kaynakları Sayısı Kitap Basılı Periyodik Yayın 61 Elektronik Yayın 18 Optik Yayın 1 Diğerleri 2072 TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 60

61 Tablo 18 - Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık Misafir Sandalyesi Konferans Sandalyesi 746 Normal Sandalye 107 Elbise Dolabı 572 Bilgisayar Masası Büro Sandalyesi Yazı Tahtası 492 Toplantı Masası 5 Öğrenci Sırası Büro Masası Camlı Kütüphane Dolabı 33 Okuma Masası (Öğrenci için) 128 Okuma Sandalyesi(Öğrenci için) 312 Çalışma Koltuğu 44 Öğretmen Kürsüsü 11 Sınıf Askılığı 33 TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 61

62 6- DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tablo 19 - Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) TOPLAM Projeksiyon Slâyt Makinesi Tepegöz Plater 1 1 Episkop 3 3 Barkot okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kağıt İmha makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar Telefon Klima 8 8 Vantilator 3 3 Resmi Mühür 1 1 Ayaklı Projeksiyon Perdesi 1 1 Duvara Monte Projeksiyon Perdesi TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 62

63 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu Tablo 20 - Taşınır malzeme listesi TAŞINIR MALZEME LİSTESİ DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Tesisler Grubu Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet İş Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Posta Makineleri Adet Paketleme Makineleri Adet Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Adet Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Adet Yolcu Taşıma Araçları Adet Yük Taşıma Araçları Adet Arazi Taşıtları Adet Özel Amaçlı Taşıtlar Adet Mopet ve Motosikletler Adet Motorsuz Kara Araçları Adet Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Adet Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet 132 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 63

64 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Aydınlatma Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet Canlı Demirbaşlar Grubu Çiftlik Hayvanları Adet Hizmet Amaçlı Hayvanlar Adet Gösteri Amaçlı Hayvanlar Adet Koruma Altına Alınan Hayvanlar Adet Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Etnografik Eserler Adet Arkeolojik Eserler Adet Geleneksel Türk Süslemeleri Adet Güzel Sanat Eserleri Adet Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler Adet Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar Adet Tabletler Adet Mühür ve Mühür Baskıları Adet Arşiv Vesikaları Adet Fosiller Adet Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Adet Basılı Yayınlar Adet Görsel ve İşitsel Kaynaklar Adet Bilgi Saklama Üniteleri Adet Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Derslik Süslemeleri Adet Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet 238 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 64

65 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Adet Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları Vitrinde Sergilenen Eşyaları Adet Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Adet Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Adet Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları Adet Büro Malzemeleri Adet Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Adet Seyyar Tanklar ve Tüpler Adet Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar Adet 0 TOPLAM Adet Tablo 21 -Motorlu Taşıtlar TAŞITIN CİNSİ Alınma Şekli ADET 02-Binek Otomobil-4x2 Bütçe 9 03-Station-Wagon-4x2 Bütçe Station-Wagon-4x2 Döner sermaye 1 03-Station-Wagon-4x2 Fon 1 05-Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik) 4x2 Bütçe 4 07-Pick-up (Kamyonet, şoför dâhil 3 veya 6 kişilik) 4x2 Fon 1 09-Panel-4x2 Bütçe 3 09-Panel-4x2 Fon 2 10-Midibüs (Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik)-4x2 Fon 1 11a-Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik)-4x2 Fon 1 11b-Otobüs (Sürücü dâhil en az 41 kişilik)-4x2 Bütçe 1 14-Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az Kg.(6x2-6x4) Bütçe 1 15-Ambulans (Tıbbi donanımlı)-4x2 Bütçe 2 15-Ambulans (Tıbbi donanımlı)-4x2 Fon 2 TOPLAM 40 Tablo 22 - Motorsuz Taşıtlar TAŞITIN CİNSİ Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar Hizmet Alım Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar TOPLAM Römorklar 2 2 Bahçe Traktörü ve Çim Biçme Traktörü Traktör 2 2 TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 65

66 7- İNSAN KAYNAKLARI Üniversitemizde 2010 Aralık sonu itibariyle 1205 akademik personel, 873 idari personel olmak üzere toplam 2078 personel görev yapmaktadır. Toplam personel sayısının %57,99 ini akademik personel, % 42,01 ini idari personel oluşturmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 66

67 Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğitim. Öğr. Planlamacı Toplam G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Toplam Sözleşmeli Personel İşçi Genel Toplam Tablo 23 - Üniversitemiz toplam personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Rektörlük (özel kalem) İç Denetim Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İdari Birimler Toplamı Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Enstitüler Toplamı Tıp İktisadi ve İdari Bil Fen Edebiyat Mühendislik CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 67

68 Eğitim Fakülteler Toplamı Tütün Eksperliği Beden Eğit. ve Spor Uygulamalı Bilimler Sağlık Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı Ahmetli Akhisar Alaşehir Demirci Gölmarmara Gördes Kırkağaç Köprübaşı Kula Salihli Sarıgöl Saruhanlı Sağlık Hizmetleri Soma Turgutlu Meslek Yüksekokulları Toplamı Sağ. Uyg. ve Arş. Mrk. Üniversite Hastanesi Atatürk İlk. ve İnk.Tar. Uyg. Ve Arş. Mrk Bilgisayar Arş. ve Uyg. Mrk Çevre Sorunları Arş. ve Uyg. Mrk Mahalli İdareler Arş.ve Uyg. Mrk Manisa ve Yöresi Türk El San. Arş. ve Uyg. Mrk Manisa Yöresi Türk Tar. ve Kül. Uyg. ve Arş. Mrk Yabancı Diller Arş. ve Uyg. Mrk. (YADAM) CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 68

69 Lie Grubu Arş. ve Uyg. Mrk Alerji ve Astım Uyg. Ve Arş. Mrk Merkezler Toplamı Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Bölümler Toplamı GENEL TOPLAM Üniversitemiz toplam personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Profesör : 119 Doçent : 94 Yrd. Doçent : 274 Öğr. Görevlisi : 164 Okutman : 71 Araş. Görevlisi : 474 Uzman : 9 G.İ. H : 478 T.H.S : 93 SHS : 190 A.H : 2 D.H : 1 Y.H.S : 108 E.Ö.H : 1 Sözleşmeli Pers. : 61 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 69

70 Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı TOPLAM GENEL TOPLAM a- Akademik Personel Tablo 24 - Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı BİRİMLER Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri Enstitüler Toplamı Tıp İktisadi ve İdari Bil Fen Edebiyat Mühendislik Eğitim Fakülteler Toplamı Tütün Eksperliği Beden Eğit. ve Spor Uygulamalı Bilimler Sağlık Yüksekokulu Yüksekokullar Toplamı Ahmetli Akhisar CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 70

71 Alaşehir Demirci Gölmarmara Gördes Kırkağaç Köprübaşı Kula Salihli Sarıgöl Saruhanlı Sağlık Hizmetleri Soma Turgutlu Meslek YO Toplamı Atatürk İ. ve İ. Tarihi Böl Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Böl Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Bölümler Toplamı Genel Toplam CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 71

72 Akademik personelin unvanlarına göre okullarda verilen eğitim düzeyi itibariyle dağılımı Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğt. Gör. Okutman Araş. Gör. Uzman Enstitüler Toplamı Fakülteler Toplamı Yüksekokullar Toplamı Meslek YO Toplamı Bölümler Toplamı Akademik personelin unvan bazında dağılımı Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğt. Gör. Okutman Araş. Gör. Uzman Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğt. Gör. Okutman Araş. Gör. Uzman CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 72

73 Tablo 25 Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Kadrolarının Unvanı Doluluk Oranına Göre İstihdam Şekline Göre Dolu Boş TOPLAM Dolu Boş TOPLAM Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Akademik personel kadrolarının dolu-boş dağılımı Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman Çevirici Eğit. Öğr. Araştırma Uzman Doçent Görevlisi Planlamacı Görevlisi Dolu Boş % 2010 yılı akademik personel dağılımı 1% 10% 8% 23% Profesör Kişi Doçent - 94 Kişi Yardımcı Doçent Kişi Öğretim Görevlisi Kişi 6% 13% Okutman - 71 Kişi Araştırma Görevlisi Kişi Uzman - 9 Kişi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 73

74 Tablo 26 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Yrd. Doçent Almanya Dış İlişkiler Birimi Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM 1 1 Tablo 27 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personelin Unvan Çalıştığı Bölüm Gittiği Üniversite Ekonometri -1 Psikiyatri -1 İktisat -1 İnşaat -1 Tıbbi Genetik -1 Tarih -1 Fen Edebiyat Fakültesi (Tarih Böl.) Eğitim Bilimleri -1 İşletme Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı -1 İşletme -1 Beden Eğitimi ve Spor -1 Dokuz Eylül Üniv. Dokuz Eylül Üniv. İzmir Ekonomi Üniv. Ege Üniv. Ege Üniv. Dokuz Eylül Üniv. Katar Üniv. Ege Üniv Kırgızistan Türkiye Manas Üniv. Gediz Üniv. Ege Üniv. Dokuz Eylül Üniv. Araştırma Görevlisi Fen Edebiyat Fakültesi (Tarih Bölümü) Başbakanlık Uzman TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 74

75 Tablo 28 Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Geldiği Üniversite Makine Mühendisliği Yıldız Teknik Üniv. Profesör Matematik Bölümü (Fen Ed. Fakültesi) Ankara Gazi Üniv. Türk Dünyası Araştırma Enst. Ege Üniv. Doçent Makine Mühendisliği Adnan Menderes Üniv. Yrd. Doçent İktisat Fakültesi Dokuz Eylül Üniv. Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM 5 5 Tablo 29 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılım Tablosu AKADEMİK PERSONELİN UNVANI YILLAR Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman TOPLAM YÜZDE 58% 42% 100% 58% 42% 100% Akademik personelin yılılarında erkek-kadın dağılımı Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman 2009 Erkek 2009 Kadın 2010 Erkek 2010 Kadın CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 75

76 Tablo 30 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Toplam Sayısı Yüzdesi (%) 5% 23% 19% 16% 26% 11% 100% Akademik personelin yaş itibariyle dağılımı 224 Kişi 19% 196 Kişi 16% 312 Kişi 26% 281 Kişi 23% 62 Kişi 5% 130 Kişi 11% Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Tablo 31 - Sözleşmeli Personel Dağılımı Akademik Ders saatli ücretli öğretim elemanı İdari 2547/ /31 GÖRE 657/4-B 657/4-C TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 76

77 b- İdari Personel Üniversitemizde toplam 873 adet idari personel görev yapmaktadır. 873 adet idari personelin 478 i Genel İdari Hizmetler Sınıfı, 93 adedi Sağlık Hizmetleri Sınıfı, 190 ı Teknik Hizmetler Sınıfı, 2 si Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, 1 i Din Hizmetleri Sınıfı, 1 i Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve 108 i Yardımcı Hizmetler Sınıfında istihdam edilmektedir. Toplam idari kadronun % 54,75 i Genel İdari Hizmetleri, % 10,65 i Sağlık Hizmetleri, % 21,76 sı Teknik Hizmetler, % 0,22 si Avukatlık Hizmetleri, % 0,11 i Din Hizmetleri, %0,11 i Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfı ve % 12,37 si Yardımcı Hizmetler Sınıflarına aittir. Tablo 32 İdarî Personelin Hizmet Sınıfı İtibariyle Dağılımı İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) SINIFI Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı /B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM İdari personelin hizmet sınıfı itibariyle dolu-boş dağılımı Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Dolu Boş CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 77

78 FAKÜLTE ENSTİTÜ İDARİ BİRİMLER Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Dolu Boş Toplam Tablo 33 - İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı G.İ. H. T.H.S. S.H.S. A.H.S. D.H.S. Y.H.S. E.Ö.H.S TOPLAM HARCAMA BİRİMLERİ Dolu Boş GENEL TOPLAM Rektörlük (özel kalem) İç Denetim Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dok. Dairesi Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği İdari Birimler Toplamı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Toplamı Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Fakülteler Toplamı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 78

79 MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL Tütün Eksperliği YO Beden Eğit. ve Spor YO Uygulamalı Bilimler YO Sağlık YO Yüksekokullar Toplamı Ahmetli MYO Akhisar MYO Alaşehir MYO Demirci MYO Gölmarmara MYO Gördes MYO Kırkağaç MYO Köprübaşı MYO Kula MYO Salihli MYO Sarıgöl MYO Saruhanlı MYO Sağlık Hizmetleri MYO Soma MYO Turgutlu MYO Meslek Yüksekokulları Toplamı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 79

80 BÖLÜMLER MERKEZLER Sağ. Uyg. ve Arş. Mrk. Üniversite Hastanesi Atatürk İlk. ve İnk.Tar. Uyg. ve Arş. Mrk Bilgisayar Arş. ve Uyg. Mrk Çevre Sorunları Arş. ve Uyg. Mrk Mahalli İdareler Arş.ve Uyg. Mrk Manisa ve Yör. Türk El San. A. ve Uyg. Mrk Manisa Yör.Türk Tar. Kül. Uyg. ve Arş. Mrk Yabancı Diller Arş. ve Uyg. Mrk. (YADAM) Lie Grubu Arş. ve Uyg. Mrk Alerji ve Astım Uyg. ve Arş. Mrk Merkezler Toplamı Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Beden Eğitimi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Bölümler Toplamı GENEL TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 80

81 İdari personelin birimler itibariyle dağılımı İdari personel dağılımı İdari Birimler Enstitüler Fakülteler Yüksekokullar Meslek Hastane Dolu Yüksekokulları Boş CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 81

82 İdari personelin sınıfları itibariyle dolu-boş dağılımı Dolu G.İ. H. 478 T.H.S. 93 S.H.S. 190 A.H.S. 2 D.H.S. 1 Y.H.S. 108 E.Ö.H.S 1 Boş Tablo 34 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde 8% 27% 30% 31% 3% 100% İdari personelin eğitim durumu itibariyle dağılımı 3% 8% 31% 28% 30% İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 82

83 Tablo 35 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde 14% 5% 7% 23% 28% 23% 100% İdarî personelin hizmet süresi itibariyle dağılımı Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl Üzeri Tablo 36 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde 5% 18% 15% 19% 34% 7% 100% İdari personelin yaş itibariyle dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 83

84 Tablo 37 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ TOPLAM İÇ DENETÇİ GİH GENEL SEKRETER GİH GENEL SEKRETER YARDIMCISI GİH DAİRE BAŞKANI GİH HUKUK MÜŞAVİRİ GİH HASTANE MÜDÜRÜ GİH HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI GİH FAKÜLTE SEKRETERİ GİH YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GİH ENSTİTÜ SEKRETERİ GİH ŞUBE MÜDÜRÜ GİH MALİ HİZMETLER UZMANI GİH ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME) GİH KÜTÜPHANECİ GİH PROGRAMCI GİH KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ GİH ŞEF GİH ŞEF (ÖZELLEŞTİRME) GİH AYNİYAT SAYMANI GİH MEMUR GİH AMBAR MEMURU GİH KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİH SANTRAL MEMURU GİH SATINALMA MEMURU GİH SEKRETER GİH VEZNEDAR GİH BİLGİSAYAR İŞLETMENİ GİH ŞOFÖR GİH ÖĞRETMEN EÖH AVUKAT AHS İMAM DHS TABİP SHS DİŞ TABİBİ SHS BİYOLOG SHS ODYOLOG SHS PSİKOLOG SHS FİZYOTERAPİST SHS ECZACI SHS DİYETİSYEN SHS SAĞLIK FİZİKÇİSİ SHS BAŞHEMŞİRE SHS CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 84

85 HEMŞİRE SHS EBE SHS SOSYAL ÇALIŞMACI SHS SAĞLIK MEMURU SHS SAĞLIK TEKNİKERİ SHS SAĞLIK TEKNİSYENİ SHS LABORANT SHS MÜHENDİS THS MÜHENDİS (ÖZELLEŞTİRME) THS MİMAR THS İSTATİSTİKÇİ THS TEKNİKER THS TEKNİSYEN THS TEKNİK RESSAM THS TEKNİSYEN YARDIMCISI YHS HİZMETLİ YHS HASTABAKICI YHS AŞÇI YHS KALORİFERCİ YHS BEKÇİ YHS GASSAL YHS TOPLAM TOPLAMA GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) 66% 34% 100% Tablo 38 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Oranına Göre Dağılımı İdari Personelin Kadın-Erkek Dağılımı Kadın Erkek TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) %36 %64 %100 İdari personelin kadın-erkek dağılımı 560 Kişi 64% 313 Kişi 36% Kadın Erkek CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 85

86 c- İşçiler Tablo 39 Sözleşmeli Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21ve Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde (%) %100 %100 Tablo 40 Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Toplam Kişi Sayısı Yüzde 43% 42% 5% 5% 5% 0% 100% Sözleşmeli personelin (4/b) yaş itibariyle dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Seri Tablo 41 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Toplam Kişi Sayısı Yüzde 0% 0% 9% 15% 76% 100% CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 86

87 Tablo 42 Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı Kadın Erkek Toplam Kadın % Erkek % Toplam Öğretim Üyeleri % 65% 100% Öğretim Elemanları % 53% 100% İdarî Personel % 64% 100% Diğer Personel (4/b, 4/c) % 38% 100% Öğrenci % 55% 100% Toplam Çalışanların Kadın-Erkek Olarak Dağılımı Öğrt. Üyesi Öğrt. Elemanı İdarî Personel Diğer Personel Öğrenci Kadın Erkek Çalışanların toplam bazda dağılımı % Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı İdarî Personel 97 2% % % 487 8% Diğer Personel Öğrenci CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 87

88 8- SUNULAN HİZMETLER a- Eğitim Hizmetleri Üniversitemiz 14 Anfi, 286 adet sınıf ve 120 adet bilgisayar ve diğer laboratuar olmak üzere toplam 56,338 m 2 alanda, i akademik, 873 ü idari olmak üzere personeli ile öğrenciye eğitim hizmeti vermektedir. Tablo 43 Eğitim Programları ÖSYM Kodu Okul Adı LİSANS PROGRAMLARI Bölüm/Program Adı Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi (Demirci) Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi (Demirci) Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) Eğitim Fakültesi (Demirci) Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi (Demirci) Sınıf Öğretmenliği (İÖ) Eğitim Fakültesi (Demirci) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi (Demirci) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) Eğitim Fakültesi (Demirci) Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi (Demirci) Türkçe Öğretmenliği (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik (İÖ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih (İÖ) 4 Eğitim Süresi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 88

89 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İÖ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İÖ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye (İÖ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İÖ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (İÖ) Manisa Sağlık Yüksekokulu Ebelik Manisa Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans (İÖ) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Ticaret Tütün Eksperliği Yüksekokulu Tütün Eksperliği Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi (İÖ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği (İÖ) 4 ÖSYM Kodu Okul Adı ÖNLİSANS PROGRAMLARI Bölüm/Program Adı Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Laboratuar Teknikleri Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Yaşlı Bakımı Ahmetli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ahmetli Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Ahmetli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ahmetli Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Akhisar Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Akhisar Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) Akhisar Meslek Yüksekokulu Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Akhisar Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) Akhisar Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojisi (İÖ) Akhisar Meslek Yüksekokulu Pazarlama Akhisar Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bağcılık Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik 2 Eğitim Süresi CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 89

90 Alaşehir Meslek Yüksekokulu Kooperatifçilik (İÖ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Laboratuar Teknolojisi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Laboratuar Teknolojisi (İÖ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Alaşehir Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) Alaşehir Meslek Yüksekokulu Seracılık Alaşehir Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Alaşehir Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) Demirci Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Demirci Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) Demirci Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Demirci Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) Demirci Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Demirci Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Gölmarmara Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Gölmarmara Meslek Yüksekokulu Yapı Tesisat Teknolojisi Gördes Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Gördes Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Gördes Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Gördes Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Gördes Meslek Yüksekokulu Pazarlama Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Lojistik Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Lojistik (İÖ) Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) Kula Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Kula Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Köprübaşı Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro (İÖ) Köprübaşı Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Köprübaşı Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi (İÖ) Salihli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Salihli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Salihli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Salihli Meslek Yüksekokulu Deri Teknolojisi Salihli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Salihli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret (İÖ) Salihli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Salihli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı (İÖ) Salihli Meslek Yüksekokulu Pazarlama Salihli Meslek Yüksekokulu Pazarlama (İÖ) Salihli Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Salihli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Salihli Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler (İÖ) Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro 2 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 90

91 Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Saruhanlı Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi (İÖ) Saruhanlı Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Soma Meslek Yüksekokulu Elektrik Soma Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) Soma Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Soma Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi Soma Meslek Yüksekokulu Maden Teknolojisi (İÖ) Soma Meslek Yüksekokulu Makine Soma Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) Soma Meslek Yüksekokulu Mekatronik Soma Meslek Yüksekokulu Mekatronik (İÖ) Soma Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknolojisi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektrik Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektrik (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu Endüstriyel Cam ve Seramik Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geoteknik Turgutlu Meslek Yüksekokulu Geoteknik (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Makine Turgutlu Meslek Yüksekokulu Makine (İÖ) Turgutlu Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi 2 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 91

92 Erkek Kız TOPLAM Erkek Kız TOPLAM Erkek Kız Tablo yılı öğrenci sayılarının okullar itibariyle dağılımı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Birimin / Bölüm Adı GENEL TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi İ.İ.B.Fakültesi B.E.S.Y.O Salihli M.Y. O Sağlık Hiz. M.Y. O Tütün Eksperliği YO Alaşehir M.Y. O Ahmetli M.Y. O Demirci M.Y. O Gölmarmara M.Y. O Gördes M.Y. O Kırkağaç M.Y. O Saruhanlı M.Y. O Soma M.Y. O Köprübaşı M.Y. O Turgutlu M.Y. O Manisa Sağlık YO Uygulamalı Bil. YO Akhisar M.Y. O Kula M.Y. O Sarıgöl M.Y. O Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM Vedat CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 92

93 Eğitim Fakültesi Fen Ed. Fakültesi Müh. Fakültesi Tıp Fakültesi İ.İ.B.Fakültesi Beden Eğt.S.YO Salihli MYO Sağlık Hiz. MYO Tütün Eks. YO Alaşehir MYO Ahmetli MYO Demirci MYO Gölmarmara MYO Gördes MYO Kırkağaç MYO Saruhanlı MYO Soma MYO Köprübaşı MYO Turgutlu MYO Sağlık YO Uyg. Bil. YO Akhisar MYO Kula MYO Sarıgöl MYO Sağlık Bil. Enst. Fen Bil. Enst. Sosyal Bil. Enst Öğrenci sayılarının okullara göre dağılımı Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi İ.İ.B.F B.E.S.Y.O. Salihli M.Y. O Sağlık Hiz. M.Y. O. Tütün Eksperliği Yüksekokulu Alaşehir M.Y. O. Ahmetli M.Y. O. Demirci M.Y. O. Gölmarmara M.Y. O. Gördes M.Y. O. Kırkağaç M.Y. O. Saruhanlı M.Y. O. Soma M.Y. O. Köprübaşı M.Y. O. Turgutlu M.Y. O. Manisa Sağlık Yüksekokul U.B.Y.O. Akhisar M.Y. O. Kula M.Y. O. Sarıgöl M.Y. O. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci sayılarının I. ve II. öğretim bazında kız-erkek olarak dağılımı I. Öğretim Erkek I. Öğretim Kız II. Öğretim Erkek II. Öğretim Kız CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 93

94 Tablo öğretim yılı öğrenci sayılarının eğitim düzeyi itibariyle dağılımı EĞİTİMİN ÖĞRENCİNİN DÜZEYİ ŞEKLİ CİNSİYETİ SAYISI ÖNLİSANS LİSANS ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II. Öğretim Toplamı I. Öğretim Toplamı II. Öğretim Toplamı I. ve II. Öğretim Toplamı I. Öğretim Toplamı II. Öğretim Toplamı I. ve II. Öğretim Toplamı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz Toplamı Doktora Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı KIZ-ERKEK TOPLAM Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Kız 0 Erkek 1 Kız 0 Erkek 0 Kız 0 Erkek 1 Kız 302 Erkek 370 Kız 231 Erkek 149 Kız 533 Erkek 519 Kız 86 Erkek 145 Kız 619 Erkek 664 Kız Erkek GENEL TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 94

95 Tablo 46 - Engelli Öğrencilerin Engel Durumlarına Göre Dağılımı ENGELLİ ÖĞRENCİNİN ENGEL TÜRÜ SAYISI TOPLAMI Görme 10 Ortopedik 20 İşitme 3 37 Konuşma 4 Tablo 47 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birim/Bölüm Adı Erkek Kız TOPLAM Gıda Mühendisliği İktisat İnşaat Mühendisliği İşletme Makine Mühendisliği Maliye Uluslararası Ticaret TOPLAM Tablo 48 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı BİRİMİN ADI ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Fakülte % Yüksekokul % Meslek Yüksekokulu % TOPLAM % Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Fakülte Yüksekokul MYO CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 95

96 Tablo 49 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı İşletme Maliye İktisat Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı ANA BİLİM DALI BİLİM DALI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı TOPLAM İşletme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Muhasebe Finansman Yönetim Organizasyon Maliye Mali Hukuk Maliye Teorisi İktisat İktisat Teorisi Batı Dilleri ve Edebiyatı İngiliz Dili Edebiyatı İlköğretim Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Tarih Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Eğitimi 6 6 Edebiyat Öğretmenliği Tarih Öğretmenliği Türk Dili ve Edebiyatı 8 8 Yeni Türk Dili 7 7 Türk Lehçesi 6 6 Eski Türk Edebiyatı Halk Bilim 5 5 Yeni Türk Edebiyatı Tarih T.C. Tarihi Ortaçağ Tarihi Yakınçağ Tarihi 7 7 Yeniçağ Tarihi 6 6 Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyoloji 4 4 Halk Sağlığı Halk Sağlığı Histoloji Embriyoloji Histoloji Embriyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji 3 3 Hemşirelik Hemşirelik Fizyoloji Fizyoloji 6 6 Hemşirelik Kadın Hastalıkları ve Doğum 4 4 Farmakoloji Farmakoloji 3 3 Farmakoloji 2 2 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 96

97 Antrenörlük Eğitimi Spor Bilimleri Tıbbi Parazitoloji Tıbbi Parazitoloji 2 2 Anatomi Anatomi 2 2 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeliği Beden Eğitimi Öğretmenliği Beden Eğitimi Ve Spor Sporda Psiko Sosyal Alan Antrenörlük Eğitimi Spor Sağlık Bilimleri 5 5 Hareket ve Antrenman Sağlık Bilimleri Enstitüsü TOPLAM FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Botanik 6 6 Botanik 9 9 Hidrobiyoloji 6 6 Hidrobiyoloji 4 4 Biyoloji Moleküler Biyoloji 5 5 Moleküler Biyoloji 3 3 Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji 2 2 Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Zooloji 1 1 Zooloji 2 2 Biyoloji 8 8 Fen Bilimleri Eğitimi Fizik 1 1 Kimya 6 6 Atom ve Moleküler Fizik 2 2 Genel Fizik 3 3 Fizik Katıhal Fiziği 8 8 Katıhal Fiziği 6 6 Nükleer Fizik 7 7 Nükleer Fizik Gıda Bilimleri 2 2 Gıda Mühendisliği Gıda Bilimleri 5 5 Gıda Teknolojisi 5 5 Gıda Teknolojisi Hidrolik 6 6 Hidrolik Mekanik 1 1 İnşaat Mühendisliği Mekanik 7 7 Ulaştırma 3 3 Yapı 1 1 Yapı Geoteknik Kimya Analitik Kimya 1 1 Analitik Kimya 5 5 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 97

98 Kimya Makine Mühendisliği Matematik Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Fen ve Matematik Alan Eğitimi Anorganik Kimya 3 3 Anorganik Kimya 1 1 Biyokimya 1 1 Biyokimya 3 3 Fizikokimya 3 3 Fizikokimya Organik Kimya 4 4 Organik Kimya 8 8 Enerji 1 1 Konstrüksiyon ve İmalat 7 7 Konstrüksiyon ve İmalat Makine Teorisi ve Dinamiği 6 6 Makine Teorisi ve Dinamiği 5 5 Mekanik 4 4 Mekanik 2 2 Termodinamik 3 3 Termodinamik 4 4 Cebir ve Sayılar Teorisi 4 4 Geometri 1 1 Geometri 1 1 Topoloji 1 1 Uygulamalı Matematik 4 4 Uygulamalı Matematik 7 7 Ortaöğretim Matematik Öğretmeliği Ortaöğretim Biyoloji Öğretmeliği Ortaöğretim Fizik Öğretmeliği Ortaöğretim Kimya Öğretmeliği Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM GENEL TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 98

99 Tablo ve yılları öğrenci sayıları Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programlar Öğrenci Sayısı Mezun Olan Öğrenci Sayısı I. Ö II. Ö Toplam I. Ö II. Ö Toplam Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz) Lisans Ön Lisans TOPLAM Öğrencinin Kayıtlı Olduğu Programlar Öğrenci Sayısı Mezun Olan Öğrenci Sayısı I. Ö II. Ö Toplam I. Ö II. Ö Toplam Yüksek Lisans (Tezli /Tezsiz) Lisans Ön Lisans TOPLAM ve yılları öğrenci sayıları Y. Lisans Lisans Ön Lisans Y. Lisans Lisans Ön Lisans Öğrenci Sayısı I. Ö Öğrenci Sayısı II. Ö Mezun Öğrenci Sayısı I. Ö Mezun Öğrenci Sayısı II. Ö CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 99

100 Tablo 51 - Yatay Geçişle Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen, Üniversitemizden Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları OKUL Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Adı Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Fakülteler Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor YO Manisa Sağlık YO Uygulamalı Bilimler YO Ahmetli MYO Demirci MYO Kırkağaç MYO Salihli MYO Saruhanlı MYO Turgutlu MYO TOPLAM Yatay geçişle öğretim yılında üniversitemize gelen-giden öğrenci sayıları Enstitüler Fakülteler Yüksekokul Meslek YO Enstitüler Fakülteler Yüksekokul Meslek YO Kurum Dışı Gelen Kurum Dışı Giden CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 100

101 Tablo 52 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı OKUL Kendi İsteği İle Ayrılan Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Yatırmayan Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrenimden Çıkarma Diğer TOPLAM Fakülteler Enstitüler Yüksekokul Meslek Yüksekokulu TOPLAM Üniversiteden ayrılan öğrencilerin sayısı Kendi İsteği İle Ayrılan Öğrenim Ücreti ve Katkı Payı Yatırmayan Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrenimden Çıkarma Diğer Fakülteler Enstitüler Yüksekokul Meslek Yüksekokulu öğretim yılında kayıtlı olan toplam öğrencilerimizden kişisi çeşitli nedenlerden dolayı Üniversitemizden ayrılmıştır. Diğer bir ifade ile öğrencilerimizin %7,33 ü tablo 53 de gösterilen nedenlerden dolayı Üniversitemizden ayrılmıştır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 101

102 Yüksek Öğrenimden Çıkarma 1 Yarı Yıl Uzaklaştırma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Hafta- 1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma TOPLAM Tablo 53 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okullara Göre Dağılımı Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Kız Erkek TOPLAM Fakülte 1 1 Enstitü 1 1 Yüksekokul Meslek Yüksekokulu 1 TOPLAM Tablo 54 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Yüksekokulu TOPLAM Disiplin cezası alan öğrencilerin sayısı ve aldıkları cezalar Uyarma Kınama 1 Hafta-1 Ay Arası Uzaklaştırma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Yarı Yıl Uzaklaştırma Yüksek Öğrenimden Çıkarma Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 102

103 b- Sağlık Hizmetleri Üniversite Hastanemizden Görüntüler CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 103

104 Üniversitemizde sağlık hizmetleri; CBÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi(Üniversite Hastanesi), Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Mediko), tarafından yürütülmektedir. Tablo 55 Sağlık Alanları (2010 yılında hizmet verilen alanlar.) SAĞLIK HİZMETİ VERİLEN BİRİM ADI Hizmet Alanı (m 2 ) Hizmet Veren (Sayısı) Hizmet Alan (Sayısı) MERKEZ MEDİKO SOSYAL KIRKAĞAÇ REVİR 30 TOPLAM Tablo Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri SAĞLIK BİRİMİ ADI PERSONEL MUAYENESİ PERSONELİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ ÖĞRENCİ MUAYENESİ ÖĞRENCİLERİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ MUAYENE TOPLAMI SEVK TOPLAMI GENEL TOPLAM Merkez Mediko Muradiye Mediko Demirci Mediko TOPLAM YÜZDESİ (%) 75% 12% 25% 88% 100% 100% CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 104

105 Üniversite Hastanemizin ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikası CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 105

106 Üniversite hastanemizden görüntüler CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 106

107 Yatak Sayısı Yatan Hasta Ayakta Tedavi Tetkik Sayısı Yatak Sayısı Yatan Hasta Ayakta Tedavi Tetkik Sayısı Tablo 57 -Hastanemizde tedavi gören hastaların birimler itibariyle dağılımı SAĞLIK BİRİMİ ADI YATAK SAYISI HASTA SAYISI (Yatan Hasta) 2009 YILI 2010 YILI HASTA HASTA SAYISI TETKİK YATAK SAYISI (Ayakta SAYISI SAYISI (Yatan Tedavi) Hasta) HASTA SAYISI (Ayakta Tedavi) ACİL SERVİS TETKİK SAYISI YOĞUN BAKIM KLİNİK AMELİYAT SAYISI POLİKLİNİK SAYISI LABORATUVAR RADYOLOJİ NÜKLEER TIP MEDİKO SOSYAL TOPLAM yılları itibariyle hasta dağılımı Yatak Sayısı 2009 Yatan Hasta 2009 Ayakta Tedavi 2009 Tetkik Sayısı 2010 Yatak Sayısı 2010 Yatan Hasta 2010 Ayakta Tedavi 2010 Tetkik Sayısı yılları hasta sayıları Yatak Sayısı 2009 Yatan Hasta 2009 Ayakta Tedavi 2009 Tetkik Sayısı 2010 Yatak Sayısı 2010 Yatan Hasta 2010 Ayakta Tedavi 2010 Tetkik Sayısı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 107

108 Tablo 58 -Araştırma Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre Dağılımı POLİKLİNİK ADI Adli Tıp Anjiografi Ağrı Kliniği Alerji-İmmünoloji Anesteziyoloji ve Reanimasyon Beslenme ve Diyet Çocuk Alerji ve Solunum Birimi Çocuk Cerrahisi Çocuk Endokrinoloji Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Hematolojisi Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Yenidoğan Yoğun Bakım Çocuk Polikliniği (Sağlam Çocuk) Dâhiliye Dermatoloji Endokrin. Diyabet ve Metabolizma Enfeksiyon Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Gastroenteroloji Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Göğüs Has Göz Hastalıkları Hematoloji Kadın Hastalıları ve Doğum Kadın Hastalıkları, Doğum, İnfertilite, Menopoz Kalp ve Damar Cerrahisi Kardiyoloji Bölümü Koroner Yoğun Bakım KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Nefroloji Nöroşirürji Nöroloji Odyoloji Ortopedi ve Travmatoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Peranataloji Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi 3 84 Romatoloji Epilepsi ve Uyku Bozuklukları Birimi Üroloji TOPLAM CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 108

109 Ağrı Kliniği Alerji-İmmünoloji Anes. ve Reanimasyon Beslenme ve Diyet Çocuk Alerji Çocuk Cerrahisi Çocuk Endokrinoloji Çocuk Gastro. Çocuk Hematolojisi Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Yoğ. Bakım Sağlam Çocuk Polk. Dâhiliye Dermatoloji Endokrinoloji Enfeksiyon Hast. Fizik Tedavi (FTR) Gastroenteroloji Genel Cerrahi Göğüs Cerrahisi Göğüs Has. Göz Hastalıkları Hematoloji Kadın Hast. ve Doğ. Kalp ve Damar Cer. Kardiyoloji KBB Nefroloji Nöroşirürji Nöroloji Ortopedi ve Trav. Plastik ve Rek. Cer. Peranataloji Psikiyatri Radyasyon Onkolojisi Romatoloji Epilepsi ve Uyku Boz. Üroloji yıllarında hastanemizde ayakta tedavi gören hastaların bölümler itibariyle dağılımı yıllarında ayakta tedavi gören hastaların toplam bazda dağılımı Hasta Sayısı Kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Üniversite Hastanemiz; Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan prokol ile Üniversitemize devredilen Moris Şinasi Çocuk Hastanesi ek binasında 1994 yılında 4657 m 2 kullanım alanı ile faaliyete başlamıştır tarihinden itibaren de yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamıştır yılından itibaren 3000 m 2 kapalı alanı bulunan (B) Blok binamız, 2000 yılından itibaren de 4000m 2 kapalı alanı bulunan (C) Blok binamız hizmete açılmıştır. Acil servisimiz 1999 tarihinde hizmete açılmıştır tarihinde hastanemizin 4. Binası 1050 m 2 lik kapalı alanı bulunan (D) Blok Kardiyoloji ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim dallarında 33 yatak kapasitesi ile hizmet vermeye başlamıştır. Uncubozköy Yerleşkesindeki m 2 kapalı alana sahip yeni hastane binamız CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 109

110 2010 yılında faaliyete başlamıştır. Yeni binamızda acil, ameliyathaneler, cerrahi poliklinikler, cerrahi yoğun bakım üniteleri ve laboratuar hizmetleri verilmektedir. Yeni hastane binamızda 12 adet ameliyathane bulunmaktadır. Eski ve yeni hastane binalarımızdaki toplam yatak kapasitemiz 439 a ulaşmıştır. Üniversite Hastanemiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sertifikasına sahiptir. Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi nitelikli sağlık hizmetinin sürekliliğini hedeflemektedir. Hastanemizin hasta yönetimi hedefi; kanıta dayalı tıp uygulamaları, hasta odaklı medikal bakım, akreditasyon kriterlerini karşılama ve tıbbi etiğe göre karar vermedir. Çağdaş hastane yönetimi standartlarında, hastaların istek ve beklentilerinin eksiksiz karşılanması için gerekli olan nitelikli insan gücü altyapısı da oluşturulmaktadır. Ayrıca hastane bilgi yönetimi sistemleri ile hastaların tüm tıbbi kayıtları güvenli ve hızlı erişilebilir bir şekilde kaydedilmektedir. Hastanemizde Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmalarımız sona ermek üzeredir. TEMEL DEĞERLERİMİZ Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyeti, Çalışanlarımıza değer vermek, Kurumsal ve mesleki etik, Yönetsel açıklık ve saydamlık, Sosyal sorumluluğu paylaşmak, Hasta ve çalışanlarımızın güvenliği, Çevresel değerleri korumak, Sosyal paydaşlarımızla güvene dayalı ilişki, Yüksek kurumsal imaj Hastanemizden Görüntüler CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 110

111 MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HİZMETLER Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerle, çalışan personel, eş ve çocuklarının sağlık problemlerinde ilk başvurulan yer Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı dır. Üniversitemiz sağlık hizmetleri, Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı na bağlı Mediko Sosyal Başhekimliği'nin binası yanı sıra buraya bağlı Muradiye Kampüsü ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi birimlerinde gerçekleştirilmektedir. Üniversitenin Manisa ilçe merkezlerinde bulunan yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin muayene ve tedavileri ise sevke yetkili kişinin göndereceği, o ilçedeki diğer resmi sağlık kuruluşlarında yapılır. Sağlık biriminde toplam 2 hekim, 2 diş hekimi, 5 hemşire,1 teknisyen, 2 teknisyen yardımcısı görev yapmaktadır. Merkez ve bağlı birimlere üniversitemiz öğrenci ve personeli başvurmakta, başvuruda bulunan hastaların rutin fizik muayeneleri ve gerekiyor ise laboratuar tetkikleri yapılmakta, tedavileri düzenlenmektedir. Uzmanlık gerektiren hastalığı bulunan kişiler, tetkik ve tedavi amacıyla üniversite hastanesi ne sevk edilmektedir. Acil vakalarda, gelen hastaya ilk müdahale, acil müdahale odasında yapılarak gerekli görülenler üniversite hastanesine sevk edilmektedir. Müdahale odasında, EKG çekimi, pansuman, tansiyon ölçümü ve enjeksiyon işlemleri yapılabilmekte, görevli hekimin isteğine bağlı olarak hastalar yine burada bir süre gözlem altında tutularak incelenebilmektedir. Merkezde ve bağlı birimlerde hasta muayene, müdahale tetkik ve tedavi işlemleri sabah saat , öğleden sonra saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yararlanma imkânı olan öğrenciler bu yönetmeliğin mali hükümleri kapsamı dışındadırlar. Bu öğrencilerin Mediko-Sosyal Başhekimliğinde muayeneleri yapılır, rapor ve reçeteleri yazılır, ancak ilaç ve hastane giderleri ödenmez. Üniversite içi ve dışı sportif ve kültürel etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin, etkinlik içinde oluşacak her türlü hastalık, yaralanma ve sakatlanmaları dolayısıyla gereken tedavi ve ilaç giderleri, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 111

112 sosyal güvenceleri olup olmadığına bakılmaksızın Öğrenci-Sosyal Hizmetler Saymanlığı bütçesinden ödenir. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı na bağlı Mediko sosyal tesislerinden hizmet alanların sayısı ve dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. c- Diğer Hizmetler Üniversitemizde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Demirci Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Alaşehir Meslek Yüksekokulu, Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gördes Meslek Yüksekokulu ve diğer eğitim birimlerinde olmak üzere 16 adet öğrenci kantini ve 2 adet kafeterya bulunmaktadır. Kafeteryada Öğrencilerimiz Kantinlerimiz, öğrencilerimizin ve personelin her türlü beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek özelliktedir. Kantinlerimizde fiyatlar, üniversitemiz tarafından belirlenmekte ve sürekli olarak denetlenmektedir. Ayrıca tüm kültürel ve sportif faaliyetlerde gezici karavanamızla da öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermekteyiz. Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyaçları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ne bağlı öğrenci yurtları tarafından karşılanmaktadır. Başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere Öğrenci Sosyal Hizmetler Birim Saymanlığı nca karşılanmak üzere 9 ay süre ile karşılıksız burs verilmektedir. Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere öğle yemeği başkanlığımız tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca, fakülte ve yüksekokullarda okuyan öğrencilerin düzenledikleri tanışma kokteyllerine gerekli yiyecek ve içecek, gezilerde kumanya verilmekte, gerekli durumlarda konaklama ve ulaşım bedelleri karşılanmaktadır. Merkez Kampüsü ve Demirci Eğitim Fakültesi'nde olmak üzere 2 mutfağımız ve 5 yemekhanemiz mevcuttur. Halen Muradiye Kampüsünde merkezi, geniş kapasiteli mutfak, yemekhane ve sosyal tesis inşaatı CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 112

113 sürmektedir. Üniversitemizin, Manisa'nın ilçelerinde bulunan yüksekokullarına yemek hizmeti, hizmet satın alınarak verilmektedir. Personel ve öğrencilerimize öğle ve akşam yemeği mevsimine uygun, kalori ve besin değerleri göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Günde ortalama kişiye 4 çeşit öğle ve akşam yemeği verilmektedir. Her sene Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarının mevcudunun, Üniversite Yönetim Kurulu nca belirlenen oranda (%2, %3 gibi) öğrencimize (çalışkan, başarılı, maddi durumu yeterli olmayan) yıllık ücretsiz yemek hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimizin mezuniyet töreninden görüntüler CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 113

114 9- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Üniversite yönetimini oluşturan Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter nitelik ve atama usulleri kapsamında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Buna göre: Rektör; üniversite öğretim üyelerince seçilecek profesör unvanına sahip adaylar arasından, 4 yıllık süre için Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Rektör Yardımcıları; üniversitenin aylıklı profesörleri arasından, 2547 Sayılı Kanun un 13. maddesi gereği 5 yıllık süre için Rektör tarafından atanır. Genel Sekreter; lisans diplomasına sahip kişiler arasından, 2547 Sayılı Kanun un 52. maddesine istinaden yönetim kurulunun görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Üniversite yönetimimizin örgüt yapısı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, üniversitemizin en üst yöneticisi Rektördür. Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 114

115 Üniversite yönetiminde Rektör, Senato, Yönetim Kurulu, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreterlik, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Merkezler bulunmaktadır. Fakülte lerde Fakülte Dekanı, Yüksekokul larda Yüksekokul Müdürü, Enstitü lerde Enstitü Müdürü, Merkez lerde Merkez Müdürü, Daire Başkanlıkları nda Daire Başkanı, Hukuk Müşavirliği nde Hukuk Müşaviri harcama yetkilisidir. Bütçeden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. Üniversitemizde mali işlemler yönetim sorumluluğu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Harcama sürecinde harcama evraklarının ön mali kontrolleri harcama birimlerince gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde harcama sürecinde mali işlemler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ön mali kontrole tabi tutulmaktadır. Mali karar ve işlemlerin hazırlanmasının, yüklenmeye girişilmesinin, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinin ve belgelendirilmesinin, mali mevzuatımıza uygunluğu titizlikle kontrol edilmektedir. Atama Süreci Üniversitemiz idari ve akademik personelinin atama süreci akademik personelimiz için 2547 Sayılı Kanun, idari personelimiz için 657 Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Üniversitemiz Akademik Personeli ataması, sınav aşaması ve izleyen prosedür ile ilgili olarak T.C. Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama Ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge esas alınmaktadır. Üniversitemizde, idari personellerin atamalarında, halen KPSS başvuru ve atama koşulları uygulanmaktadır. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 115

116 Satın Alma ve İhale Süreci Kurumumuz Katma Bütçeli bir kamu kurumu olması sebebiyle satın alma ve ihale iş ve işlemlerinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve Mevzuatı kapsamında hareket etmektedir. Nitekim 4734 sayılı Kanun kapsamı; MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2. Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür: a) Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler., maddesi ile Üniversitemiz bu kapsama alınmıştır. Harcama Öncesi Kontrol Süreci Harcama öncesi kontrol, üniversitemiz görev ve sorumlulukları kapsamında oluşturulan, hiyerarşik yönetim teşkilatı çerçevesinde, belli bir düzen içerisinde yürütülmektedir tarih ve sayılı İç Kontrol Standartları Tebliği kapsamında üniversitemizin İç Kontrol çalışmalarına başlanmış, teşkilat şemaları ve görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi ve personele duyurulması, mali ve mali olmayan iş akış şemalarının düzenlenerek iş ve işlemlerde iç ve dış paydaşlara yönelik, hizmette kaliteyi arttırıcı yeniliklerle desteklenmesini ön plana çıkarma çalışmaları yapılmıştır. İç Kontrol komisyonlarının kurulması, tüm üniversite akademik ve idari personelinin iç kontrol konusunda bilgilendirilmesi için eğitimler düzenlenmesi aşamaları başarı ile gerçekleştirilmiştir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 116

117 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- BĠRĠMĠN STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLERĠ Üniversitemiz Stratejik Planında, 6 adet Stratejik Amaç ve bunlara bağlı 20 adet Stratejik Hedef belirlenmiştir. Stratejik planda yer almasına rağmen Alt Amaçlar performans programında daha kapsamlı ele alınmış ve Stratejik Hedefler, yeniden numaralandırılmıştır. STRATEJİK AMAÇ 1 Eğitim ve öğretimin niteliğinin yükseltilmesi STRATEJİK HEDEFLER 1.1 Ders içeriklerinin ve ders programlarının en az her beş yılda bir güncellenmesi. 1.2 Toplumsal istemleri ve teknolojik gelişmeleri karşılayacak yeni akademik birimlerin açılması için her yıl değerlendirme yapılması. 1.3 Ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona başvuru sayısının beş yılda en az üç programa ulaşması. 1.4 Öğrenci memnuniyet düzeyinin arttırılması. 1.5 Yurtdışı değişim programlarına katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısının her yıl %10 arttırılması. STRATEJİK AMAÇ 2 Bilimsel çalışma ve teknolojik araştırmaların arttırılması ve teşvik edilmesi. STRATEJİK HEDEFLER 2.1 Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az %10 arttırılması. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 117

118 2.2 Bilimsel ve teknolojik araştırmaların sayısının her yıl en az %10 arttırılması. 2.3 Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın sayısının her yıl en az %10 arttırılması. STRATEJİK AMAÇ 3 Teknolojik ve fiziksel altyapının geliştirilmesi STRATEJİK HEDEFLER 3.1 Eğitim ve öğretim alanlarının tamamının beş yıl içinde teknolojik araç ve gereçlerle donatılması. 3.2 Birimlerin ihtiyacı olan laboratuar donanımının her yıl en az %10 arttırılması. 3.3 Üniversitenin farklı yerleşkelerinde projelendirilmiş binaların tümünün 5 yıl içinde tamamlanması. STRATEJİK AMAÇ 4 Dış paydaşlarla işbirliği ve ilişkilerin kapsam ve nitelik yönünden geliştirilmesi STRATEJİK HEDEFLER 4.1 Beş yılda mezunların büyük çoğunluğuyla ilişki kurulması. 4.2 Ulusal ve uluslar arası düzeyde kurumsal işbirliği sayısının her yıl en az %10 arttırılması. 4.3 Paydaş memnuniyetinin arttırılması STRATEJİK AMAÇ 5 Kurumsal gelişimin sağlanması STRATEJİK HEDEFLER 5.1 Eğitim dışı ihtiyaç duyulan sosyo-kültürel mekanların sayısının beş yılda %30 arttırılması. 5.2 Çalışan memnuniyet düzeyinde her yıl artış sağlanması. 5.3 Kurum içi ve kurum dışı eğitimlerin sayısının her yıl %20 arttırılması. 5.4 Uluslararası bilimsel, eğitsel, sanatsal araştırma ve tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliklerini ve aktif katılımları %50 arttırmak. STRATEJİK AMAÇ 6 Finansal kaynakların arttırılması ve etkin kullanımı STRATEJİK HEDEFLER 6.1 Özgelirlerin her yıl %10 arttırılması. 6.2 Üniversite yatırım ödenek kullanım oranının her yıl %80 gerçekleşmesi. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 118

119 B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER YÖK Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, 5018 Sayılı Kanun ile İkincil Mevzuatı ve Ekleri, Resmi Gazete, Maliye Bakanlığı Duyuruları ve Ekleri, Ayrıntılı Harcama/Finansman Programı, e-bütçe Programı, Yıllık Yatırım Programı Hazırlama Rehberi (DPT), Performans Programı Hazırlama Rehberi (MB), YÖK Duyuruları ve Ekleri, CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 119

120 2010 III-FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- MALİ BİLGİLER 1- Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri Tablo 59 Bütçe Giderleri YIL EKONOMİK SINIFLANDIRMA K.B.Ö. YILSONU ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA HARCAMA / YSÖ (%) HARCAMA / K.B.Ö. (%) KBÖ/ TOPLAM K.B.Ö. (%) PERSONEL GİDERLERİ , , , SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , CARİ TRANSFERLER , , , SERMAYE GİDERLERİ , , , TOPLAM , , , Ekonomik sınıflandırma düzeyinde bütçe giderleri PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. KURUM. DEVLET PRİMİ GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ K.B.Ö. YILSONU ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 120

121 Tablo 60 Bütçe Giderleri 2009 MALÎ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER , , SERMAYE GİDERLERİ , , Tablo 61 Bütçe Giderleri 2010 MALÎ YILI BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (TL) GERÇEKLEŞME TOPLAMI (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , CARİ TRANSFERLER , , SERMAYE GİDERLERİ , , yılı bütçe giderleri BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2009 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 121

122 Tablo Yılı Ödenekleri ve Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Birimler İtibariyle Dağılımı Birim Adı Kurumsal Kod Birim Kodu Bütçe Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Serbest Bloke Harcama Kalan Sağlık Bilimleri Enstitüsü , , , , ,00 0, , ,00 Tıp Fakültesi , , , , ,00 0, , ,00 Manisa Sağlık YO , , , , ,00 0, , ,00 Sağlık Hizmetleri MYO , , , , ,00 0, , ,00 Araştırma ve Uygulama Hast , , , , ,00 0, , ,00 Fen Bilimleri Enstitüsü , , , , ,00 0, , ,00 Fen-Edebiyat Fakültesi , , , , ,00 0, , ,00 Mühendislik Fakültesi , , , , ,00 0, , ,00 Alaşehir MYO , , , , ,00 0, , ,00 Gölmarmara MYO , , , , ,00 0, , ,00 Kırkağaç MYO , , , , ,00 0, , ,00 Saruhanlı MYO , , , , ,00 0, , ,00 Soma MYO , , , , ,00 0, , ,00 Köprübaşı MYO , , , , ,00 0, , ,00 Turgutlu MYO , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Kula MYO , ,00 700, , ,00 0, , ,00 Akhisar MYO , , , , ,00 0, , ,00 Sarıgöl MYO , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Salihli MYO , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Bilgi İşlem Merkezi ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Demirci Eğitim Fakültesi , , , , ,00 0, , ,00 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi , , , , ,00 0, , ,00 Beden Eğitimi ve Spor YO , , , , ,00 0, , ,00 Tütün Eksperliği YO , , , , ,00 0, , ,00 Uygulamalı Bilimler YO , ,00 0, , ,00 0, , ,00 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 122

123 Ahmetli MYO , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Demirci MYO , , , , ,00 0, , ,00 Gördes MYO , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Diğer Merkezler ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 Diğer Bölümler , , , , ,00 0, , ,00 Özel Kalem (Rektörlük) , , , , ,00 0, , ,00 Özel Kalem (Genel Sekreterlik) , , , , ,00 0, , ,00 Savunma Uzmanlığı ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İdari ve Mali İşler Daire Başk , , , , ,00 0, , ,00 Personel Daire Başkanlığı , , , , ,00 0, , ,00 Kütüphane ve Dok. Daire Başk , , , , ,00 0, , ,00 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk , , , , ,00 0, , ,00 Bilgi İşlem Daire Başk , , , , ,00 0, , ,00 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başk , , , , ,00 0, , ,00 Öğrenci İşleri Daire Başk , , , , ,00 0, , ,00 Strateji Geliştirme Daire Başk , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Hukuk Müşavirliği , ,00 0, , ,00 0, , ,00 TOPLAM , , , , ,00 0, , ,00 CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 123

124 Tablo Yılı Ödenekleri ve Bütçe Giderlerinin Ekonomik sınıflandırma düzeyinde Dağılımı Ekonomik Kod Açıklama Bütçe Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Serbest Bloke Harcama Kalan 1 Personel Giderleri , , , , ,00 0, , ,00 2 Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri , , , , ,00 0, , ,00 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,00 0, , ,00 5 Cari Transferler , , , , ,00 0, , ,00 6 Sermaye Giderleri , , , , ,00 0, , ,00 7 Sermaye Transferleri 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 TOPLAM , , , , ,00 0, , , yılı ödenekleri ve bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırma düzeyinde dağılımı Bütçe Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Serbest Bloke Harcama Kalan Personel Giderleri Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 124

125 Tablo 64 - Ödeneklerin Fonksiyonel Sınıflandırma Düzeyinde Yıllar İtibariyle Dağılımı Giderler Bütçe Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Yıl Sonu Bütçe Yıl Sonu Yıl Sonu Bütçe Yıl Sonu Toplam Toplam Başlangıç Toplam Toplam Başlangıç Toplam Ödeneği Harcama Ödeneği Ödeneği Harcama Ödeneği Ödeneği Yıl Sonu Toplam Harcama Genel Kamu Hizmetleri , , , , , , , , ,00 Sağlık Hizmetleri , , , , , , , , ,00 Savunma Hizmetleri , , , , , , ,00 0,00 0,00 Eğitim Hizmetleri , , , , , , , , ,00 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri , , , , , , , , ,00 TOPLAM , , , , , , , , ,00 Ödeneklerin fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde yıllar itibariyle dağılımı Genel Kamu Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Savunma Hizmetleri Eğitim Hizmetleri Bütçe Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Toplam Harcama Bütçe Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Toplam Harcama Bütçe Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Toplam Harcama Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 125

126 Tablo 65 - Harcamaların Kurumsal Sınıflandırma Düzeyinde Yıllar İtibariyle Dağılımı Yıl Sonu Toplam Harcama Harcama Tutarı Harcama Tutarı Harcama Tutarı İdarî , , ,84 Enstitüler , , ,49 Fakülteler , , ,79 YO. / MYO , , ,20 Hastane , , ,47 Diğer Bölümler , , ,20 Diğer Merkezler 6.286, , ,41 TOPLAM , , ,40 Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların Ortalama Öğrenci Maliyetleri Estitü Fakülte Yüksekokul MYO Öğrenci Sayısı Ortalama Maliyet CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 126

127 MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL FAKÜLTE ENSTİTÜ Tablo 66 - Öğrenci Maliyetleri ( Öğretim Yılı) (TL) Birim Adı Birim Kodu Kurum Kodu 2010 Yılı Harcaması Kayıtlı Öğrenci Sayısı Bir Öğrencinin Maliyeti Fen Bilimleri , ,5 Sağlık Bilimleri , ,0 Sosyal Bilimler , ,7 ENSTİTÜLER TOPLAMI , Tıp , ,6 İktisadi ve İdari Bil , ,4 Mühendislik , ,8 Fen-Edebiyat , ,4 Eğitim , ,5 FAKÜLTELER TOPLAMI , Beden Eğitimi ve Spor , ,5 Sağlık , ,0 Tütün Eksperliği , ,6 Uygulamalı Bilimler , ,9 YÜKSEKOKULLAR TOPLAMI , Ahmetli , ,0 Akhisar , ,4 Alaşehir , ,6 Demirci , ,4 Gölmarmara , ,2 Gördes , ,9 Kırkağaç , ,6 Köprübaşı , ,6 Kula , ,5 Salihli , ,8 Sarıgöl , ,6 Saruhanlı , ,3 Sağlık Hizmetleri , ,7 Soma , ,9 Turgutlu , ,1 MESLEK YÜKSEKOKULLARI TOPLAMI , GENEL TOPLAM , CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 127

128 Eğitim-öğretim yılı öğrenci maliyetleri TL TL TL TL TL TL TL TL 0 TL 2010 Yılı Harcaması Kayıtlı Öğrenci Sayısı Bir Öğrencinin Maliyeti CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 128

129 b- Bütçe Gelirleri Tablo 67 Bütçe Gelirleri 2009 BÜTÇE TAHMİNİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (TL) (TL) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,2 02 VERGİ DIŞI GELİRLER ,9 03 SERMAYE GELİRLERİ ,8 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , Yılı Bütçe Gelirleri TL TL TL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 02 VERGİ DIŞI GELİRLER 03 SERMAYE GELİRLERİ TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Tablo 68 Bütçe Gelirleri 2010 BÜTÇE TAHMİNİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME ORANI (TL) (TL) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI VERGİ DIŞI GELİRLER ,9 03 SERMAYE GELİRLERİ ,4 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , Yılı Bütçe Gelirleri TL TL BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 02 VERGİ DIŞI GELİRLER TL 03 SERMAYE GELİRLERİ TL 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 129

130 Yılı Bütçe Gelirleri 04 Al. Bağış ve Yard. 03 Sermaye Gelirleri 02 Vergi Dışı Gelirler Bütçe Gelirler Toplamı Gerçekleşme Toplamı 2010 Bütçe Tahmini 2009 Gerçekleşme Toplamı 2009 Bütçe Tahmini Tablo 69 Öz Gelirler YILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU AÇIKLAMA TOPLAM ÖZGELİR ÖZGELİR KARŞILIĞI GİDER GELİR/GİDER FARKI Yılları Özgelir / Gider Durumu ÖZGELİR ÖZGELİR KARŞILIĞI GİDER GELİR/GİDER FARKI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 130

131 Tablo 70 Öz gelirlerden karşılanan hazine yardımı karşılığı harcamalar YILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR AÇIKLAMA TOPLAM HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI GİDER OLUP ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLMİŞTİR Yılları özgelirlerden karşılanan hazine yardımı karşılığı harcamalar Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Üniversitemiz 2010 Mali Yılı nda başlangıç ödeneklerimizin toplamı TL olup yıl içinde yapılan ekleme ve aktarmalarla yılsonu ödenek toplamımız TL olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin TL si harcanmış kalan ödenek tutarı olan TL ödenek iptal olmuştur. Ödenek kullanma oranımız %94,79 dur. Ödeneklerimizde yıl içinde yaşanan artış genelde öz gelirlerimizle karşılanmıştır. Sadece sermaye giderlerimize yıl içerisinde TL ödenek eklenmiştir. Öz gelirlerimizde artış devam etmekte olup 2009 yılında TL, 2010 yılında TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla göre artış TL, artış oranı ise % 9 dur yılında Üniversitemiz gelir/gider dengesi, gelir fazlalığı yönünde gerçekleşmiş olup gelirde meydana gelen fazlalık TL dir. Üniversitemiz 2010 yılında mali kaynaklarını etkin verimli şekilde kullanmış olup bu yöndeki çabalarını her yıl daha da arttırarak kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanmaya devam edecektir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 131

132 2- İç Denetim İç Denetim Biriminin 2010 yılı faaliyet dönemi içindeki faaliyetlerini; 1- Denetim Faaliyetleri ve 2- Danışmanlık Faaliyetleri olarak iki bölümde değerlendirebiliriz. İç Denetim Birimince yapılan denetim ve incelemelerle ilgili olarak; Tablo I de; İç Denetim Birimi tarafından 2010 yılı içinde yapılan denetim faaliyetleri ile bunların sonucunda düzenlenen raporlar yer almakta olup, Tablo II de ise; 2010 yılı içinde yapılan danışmanlık faaliyetleri ile bunların sonucunda düzenlenen yazı ve/veya raporlar yer almaktadır. Ayrıca, 2010 yılı çalışma programında yer alan birimlerin taşınır mal işlemlerinin denetimine başlanılmış olup, kalan birimlerin taşınır mal işlemlerinin denetimine 2011 yılında da devam edilmesi öngörülmüştür. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 132

133 ĠÇ DENETĠM FAALĠYETLERĠ (DENETĠM RAPORLARI) (2010 Yılı) TABLO: I Konu Raporun Tarih ve Sayısı CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Üniversite Hastanesi) İhale ve Satın Alma İşlemleri Sistem Denetimi CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Üniversite Hastanesi) İhale ve Satın Alma İşlemleri Sistem Denetimi CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Üniversite Hastanesi Gelir Getirici İşlemler Sistem Denetimi CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Besyo Taşınır Mal İşlemleri Sistem Denetimi 18/02/2010 tarih ve 2010-( )/ 1 sayılı Taslak Rapor 06/12/2010 tarih ve 2010-( )/ 11 sayılı Nihai Rapor 06/04/2010 tarih ve 2010-( )/ 2 sayılı Nihai Rapor 31/05/2010 tarih ve 2010-( )/ 4 sayılı Taslak Rapor CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Besyo Taşınır Mal İşlemleri Sistem Denetimi CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Demirci Eğitim Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Demirci Eğitim Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Taşınır Mal İşlemleri CBÜ Döner Sermaye İşletmesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu Taşınır Mal İşlemleri 01/10/2010 tarih ve 2010-( )/ 8 sayılı Nihai Rapor 03/08/2010 tarih ve 2010-( )/ 5 sayılı Taslak Rapor 15/10/2010 tarih ve 2010-( )/ 9 sayılı Nihai Rapor 13/08/2010 tarih ve 2010-( )/ 6 sayılı Taslak Rapor 15/10/2010 tarih ve 2010-( )/ 10 sayılı Nihai Rapor CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 133

134 DANIŞMANLIK VE DİĞER FAALİYETLER (DANIŞMANLIK RAPORLARI VE YAZILARI) (2010 Yılı) Konu TABLO: II Raporun / Yazının Tarih ve Sayısı Fen Edebiyat Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapan İ. S ın talep ettiği sürekli görev yolluğunun ödenip ödenmeyeceği hakkında inceleme Üniversitemiz Hastanesinin V.H.K.İ. ve Tıbbi Sekreterlik Hizmet Alımı İhalelerinin 1 (bir) yıllık olarak ihale edilmekte olduğu ve 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu İhale Genel Tebliğinin inci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde bir yıl süreli yapılan hizmet ihalelerinde çalışanlara ücretli izin verilip verilmeyeceği konusunda inceleme Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğince geçmişe yönelik kazanılan davalarda elde edilen avukatlık vekâlet ücretlerinin ne şekilde taraflara dağıtıldığı, bunun usulüne uygun yapılıp yapılmadığı hususlarının incelenmesi Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan M. S na ücret artışlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak görüş talebinde bulunulmuştur Salihli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan M. S. na ücret artışlarının yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak yeniden görüş talebinde bulunulmuştur Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görev yapan Mühendis G.T., Teknisyen H. Ş., Teknisyen T. K. ve Teknisyen S. Ç. ın denge tazminatı hakkındaki dilekçelerinde belirtilen konularda, görüş talebinde bulunulmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Akhisar Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan personellere sürekli görev yolluğu ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talebinde bulunulmuş Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosunun tarih ve 2009/12676 sayılı yazısıyla Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2008 ve 2009 yılları içerisinde düzenlenen yemek ihaleleri ile ilgili düzenlenen raporlar hakkında bilgi sorulmuştur tarih ve /3 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir tarih ve /7 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir tarih ve /12 sayılı İnceleme Raporu düzenlenmiştir tarih ve 08 sayılı yazımızla cevap verilmiştir tarih ve 10 sayılı yazımızla cevap verilmiştir tarih ve sayılı yazımızla cevap verilmiştir tarih ve sayılı yazımızla cevap verilmiştir tarih ve sayılı yazımızla cevap verilmiştir. *İç denetim konusundaki farkındalığın daha da artırılması amacıyla, bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlenmesi, * İç denetim biriminin idare teşkilat şemasındaki yerinin, iç denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesini sağlayacak şekilde organize edilmesi, (Bu husus 2010 yılı sonunda idare teşkilat şemasında sağlanmıştır.) *Denetimde risk odaklı yaklaşımla idarenin süreçlerinin incelenmesi, *Denetimlerde, sistem denetimi, uygunluk denetimi, mali denetim ve performans denetimi sıralamasının esas alınması, *İdare faaliyet ve süreçlerin karşılaşabileceği muhtemel risklerin en aza indirgenmesi, *İdaremizin risk kütüğünün oluşturulması, *Denetim evrenindeki denetim alanları, denetim süreçleri için birer analitik kod yapısı oluşturarak tüm idareleri kapsayacak ve hiçbir denetim alanını denetim dışında bırakmayacak, denetlenebilecek faaliyet ve süreçler analitik kod haritası oluşturmak, temel politika ve önceliklerimizdir. CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 134

135 Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap B- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Tablo 71 - İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayın Sayıları TOPLAM Fakülte Enstitü Yüksekokul Meslek Yüksekokulu İdari Birimler TOPLAM İndekslere giren hakemli dergilerde yayınlanan yayın sayısı Kitap Ulusal Bildiri Uluslararası Bildiri Ulusal Makale Uluslararası Makale Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Fakülte CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 135

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez

Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel Merkez CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hazırlayanlar: Vedat BACAK Memur Asuman DALKARA Öğrenci Kapak Tasarım: Öğr. Gör. Gürol YERALTI Görsel İşitsel

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET Hazırlayan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HAZIRLAYANLAR: Kapak Tasarım : Ramazan ÖZDAMAR - Vedat BACAK Sayfa Düzeni,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN-2009 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1) GENEL BİLGİLER Kısaca Üniversitemiz Tarihi a) Misyon ve Vizyon b) Tanımlar, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

CBÜ 2014 Yılı Performans Programı

CBÜ 2014 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi bilimsel çalışma ve üretimi artırmayı hedefleyen, eğitim kalitesine önem veren, şehrimize ve ülkemize en iyi şekilde hizmet vermeyi gaye edinmiş bir üniversitedir. Üniversitenin

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SUNUŞ. CBÜ 2011 Yılı Performans Programı

SUNUŞ. CBÜ 2011 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, bilimsel çalışma ve üretimi arttırmayı hedefleyen, özgün düşünceyi destekleyen, özgürlükçü ve etik değerlere sahip, insan odaklı bir üniversitedir. Ülkenin ve toplumun ekonomik

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ 1 Rektör kim tarafından atanır? a) Cumhurbaşkanı. b) Yükseköğretim Kurulu c) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı d) Mütevelli Heyet 2 Rektörün görev süresi kaç yıldır? 3 Rektör adaylarını kim önerir? a)

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 1992 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. KSÜ bünyesinde Avşar, Bahçelievler ve Karacasu olmak üzere üç kampus bulunmaktadır. KSÜ ana

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK KONTENJAN KAYIT TARİHLERİ VE YERLERİ Eğitim Fakültesi Kayıt Tarihi Adres Fen Bilgisi Öğretmenliği 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 31 Ağustos - 4 Eylül Eğitim Fakültesi Demirci / MANİSA

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2014 2014 Mali Yılı Üniversite bütçesi 140.286.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2016 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU

5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU 5657 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2809 Kabul Tarihi : 28/3/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/3/1983 Sayı : 18003 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 2016-2017 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde katkı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ANTALYA/2017 Ümmet YEŞİL Şube Müdürü ÜNİVERSİTE ORGANLARI REKTÖR: SENATO: ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU:

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

CBÜ 2010 Yılı Performans Programı SUNUŞ

CBÜ 2010 Yılı Performans Programı SUNUŞ CBÜ 2010 Yılı Performans Programı SUNUŞ Avrupa Birliği Uyum Süreci kapsamında yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Bütçe Büyüklüğü Faaliyetlerin Karmaşıklığı ve Mevzuat Yoğunluğu Kontrol Ortamı Yapısal, İşlevsel ve Teknik Değişiklikler 1

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.

Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Sizler, yeni Türkiye nin genç çocukları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ V m 00b* CELAL BAYAR [ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2017 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : 1975 yılında Batman Meslek Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1982 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak öğretime devam eden Batman Üniversitesi 2007 yılında özerklik kazanmıştır. Üniversitenin

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör

1. YÖNETİCİ ÖZETİ. Saygılarımla, Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 1. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile üniversitelerin de içinde yer aldığı merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1

Sayı : Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE5F7644* Sayı : 71586281-602.04.01-. Konu: 2018/2022 Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları GENELGE 2016/1 Üniversitemiz 2013-2017 dönemini kapsayan ilk

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

SUNUŞ. CBÜ 2009 Yılı Performans Programı

SUNUŞ. CBÜ 2009 Yılı Performans Programı CBÜ 2009 Yılı Performans Programı SUNUŞ Yerellikten evrenselliğe uzanan çizgide uluslar arası ve ulusal eğitim-öğretim, bilimteknoloji, sosyo-ekonomik alanlarda kalıcı ve derin değişimler yaşanmaktadır.

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2016 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4)

Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Celal Bayar Üniversitesi 2014 ÖSYM Yükseköğretim Programlarının ve ları Listesi (Tablo 4) Eğitim Fakültesi Küçük Büyük 102510017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF 2 134 134 233,52915 274,72374 102510459 Rehberlik

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMUOYUNA DUYURU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 017-018 GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASINA YÖNELİK İŞ İLANI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde katkı

Detaylı

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI KARTAL MİLLİ EĞİTİM VAKFI ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 BRİFİNG DOSYASI 1 2 3 A. TARİHİ GELİŞİM Okulumuzun inşaatına 1994 yılında başlanmış 1997 yılında tamamlanarak,1997-1998 Eğitim Öğretim yılında hizmete

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı