PROGRESS OF MIDWIFERY. Kur'anı Kerim değil, ekmek, süpürge, silah konur. - - Çocuk yalnız bırakılırsa şeytanların

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROGRESS OF MIDWIFERY. Kur'anı Kerim değil, ekmek, süpürge, silah konur. - - Çocuk yalnız bırakılırsa şeytanların"

Transkript

1 EBE~İK VE TARİHİ GELİŞİMİ PROGRESS OF MIDWIFERY Dr. Burhanettin ÜSTÜNEL (*) Dr. Ertuğrul BAVIRLI t*...,) (Geçen sayıdan devam)' -- Çocuğun kundağı bir tarafa hazır edilmiştir bir tarafta da lazım 0lacak sıcak su, leğen, tuz, limon v.s. vardır, -. Doğumu müteakip ebe, baygın olan.çocuğu alarak iki avucu içinde birkaç defa çevirdikten sonra limon ~9klatır,_ yahut yüzüne bir iki tokat vurur. Çocuk gözünü açar, ılık su ile yıkanır, tuzlanır, kundağa sarılır ve annesinin kuca.ğına verilir. Ehe sonra çocuğu babasına, dedesfrıe ve diğer aile efradının kucagına vererek bahşiş alır. Hazırlanan yemekten yenir, ebe karnını doyurur. EI hakkı olarak biraz para alır~ - Yaşamıyan çocuk doğuranlar, yeni doğana, dursun, duran, yaşar gibi isimler verirler. - Çok doğuranlar, yeter, yetişir, yeterullah, kafi.. gibi isimler verirler. -~Gebeyi yalnız bırakmamak için bir irisan bulunmazsa yerine, Kur'anı Kerim değil, ekmek, süpürge, silah konur. - - Çocuk yalnız bırakılırsa şeytanların değiştireceğine inanılır. ~- Lohusa yanında bulunmak pek sevaptır. ~ Bir evde bir doğum olursa, nekadar ev halkı varsa, hepsinin günahları af oltir. C*) Zeynep-Kamil Hastahanesi Başhekimi. (**) Zeynep-Kamil Hastahanesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Kliniği Başasistanı ' ~

2 l \ ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ - Doğumun yedinci gunu çocuk ılık sularla yıkanır ve temizlenir, lohusayı yataktan kaldırırlar. Bunu birçok eski geleneklerle usuller takip eder. ~ Lohusa kırk gün evden dışarı çıkmaz. - Al bastı (gebelik humması) dan ölen gene ve güzel lohusalara ınaniler ve şarkılar düzülür. yalnız - Al basmaması için lohusalar bırakılmaz. ~ Yeni doğmuş bir çocuğun üzerine kırkını ikmal etmemiş bir çocuğu havale gelmesin diye getir mezler. DOGACAK ÇOCUK OGLAN MI? KIZ MI? Eskiden beri doğa,cak çocuğun oğlan mı, kıs mı olacağına merak edilir. Oğlu olan kız, kızı olan ise oğlan ister. Bilhassa Anadol.ı'da oğlan çocuğuna itibar fazladır. Babalar, hep kızları olursa, ocağım sönecek diye telaş ederler, isteklerine rağmen oğlan doğmazsa üzülürler. Bu yüzden çocuğun cinsiyetini önceden tahmin etmek için çeşitli yorumlarda bulunurlar. Kadınlar - ister erkek ister kız olsun, allah vergisi, makbulümüz - demelerine rağmen tahminleri adeta kendilerine iş edinirler. Bu hususta dünyada ve memleketimizde zengin bir tıp folkloru vardır. şöylece Bunlardan bazılarını sıralıyabilirtz. - Bunlardan bulduğumuz en eskisi "Berol" ismi verilen isa'dan 1350 sene evvel Mısır Papirusundaki şu bilgidir. "İki saksıya arpa ve buğday tohumları ayrı ayrı dikilir. Saksılar her gün gebe bir kadının idrarı ile sulanır. Eğer yalnız arpa tohumunun bulunduğu saksı filizlenirse, gebe kadının bir kız çocuğu dünyaya getireceği yok yalnız buğday tohumunun bulunduğu saksıda filiz.görülürse gebe kadının bir erkek çocuğu dünyaya getireceği anlaşılır. Şayet saksılardan her ikisi de filiz vermezse kadının gebe olmadığı anlaşılır." Her ikisi de filizlenirse ne olacağına dair bir kayıt yok. Aynen bizim memleketimizde Ama,sya'da yapılır, farkı şudur: buğday filiz vererek yeşerirse kız, arpa filiz vererek yeşerirse oğlan olacağına inanılır. ~~ Erkeğin menisi çok hareketli ise, erkek çocuk doğar. - Soğuk havalarda ve şimal rüzgarı estiği vakit hamile kalınırsa erkek - Genç erkeklerin ilk çocukları ekseriya erkektir. ~.. Erkeğe hamile olan kadının iştahı yerindedir, sağ tarafında ağırlık vardır, sağ m~mesi büyüktür ve meme başı siyahtır. Kıza hamile ise, iki meme başı beyaz ve sütü koyudur, ayni zamanda beyazdır. - Erkek çocuğun oynaması üç aylıkta duyulur. '~ Kız cocuğun oynaması dört sonra duyulur. ~ Gebe kadının avuç içi sarı aylıktan

3 0STÜNEL - BAVIRLI olursa erkek, yeşile n:ıeylederse kız ~ Eıkek evladı olacak kadın, hareket ederken önce sağ ayağını atar. Kalkarken sağ tarafını kullanır, hatta sağ gözünün hareketleri daha süratlidir. ~ Erkek çocukta analar hiç bozulmaz. - Gebenin ağrısı belinden gelirse oğlandır. - Kadın gebe olmasına rağmen birleşmeye meylediyorsa doğacak olan çocuk erkektir. - Karnı öne doğru çıkarsa erkektir..- Hamile kadının kalçaları büyürse, oğlan doğuracak derler. -. Hamile çirkinleşmez de güzelleşirse oğlan - Anne çok tatlı yerse erkek - Amasya'da hamile kadırıın başında bit bulurlar, memeden avu~ cuna süt sıka.rlar, bit süte konur, bit hareket ederse oğlan - İlk çocuğu sağda oynamj sa oğlandır. - Gebeliğin ilk kırk günü için~ de çocuğun erkek olmas.ı isten iy01- sa, ince sigara kağıdına 40 "1'Iuhammed" 41 incisine "Ya Muhanımed" yazılır, "Ya Rabbi, oğlan niyetine,,, denerek yutulur oğlan do ğar.. - Kadın son adetten 20 gfln sonra veya son adetten..bir hafta önce gebe kalırsa erkek sene önce İbni Sina der ki: münasebetten sonra kadın he.. men sağına dönerse çocuk erke~ - Gebe kadın odaya girmeden önce iki minderden birinin altına makas., birine bıçak korlar. Eğer bı~ çak konan mindere oturursa doğıtcak çocuğun erkek olacağına inanırlar. ~~ Gebe kadının haberi olmadan başına tuz serperler. O esnada elini burnuna götürürse, o,ğlan ~ Bir bardağa su konur, üzerine hamile kadının sütü sağllıı-. Yuvarlak oyarak dibe ine rse oğlan olacağına delalet eder. -- Birkaç tane kız doğuran fakat oğlan istiyen kadın, oğlan doğan başka. bir evden göbek parçası çaldırır, onu bir su bakracına koyar ve suyu ile yıkanır. Bu sayede artık oğlan doğuracağına inanır. --- Karnı çok sivri ve kirpikleri dökülmemiş olan gebeler erkek - Gebe kadının topuklarının rengi beyaz ve yumuşak ise çocuk erkektir. ~ Fındık kadar şap yakılıp galeyandan sonra ortası sivri olursa erkek doğacağı rivayet edilir. - Menisi sıc ak olan kimsenin çocuğu erkek ~~ Bir kadın ay eskisinde do- ğurursa erkek ~ "Gebe kadın erkek ayı ödünü safra ile karıştırıp içerse erkek doğar. Düğünde gelinin kucağına -3-.

4 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENi erkek çocuk oturtulmuş doğar. L ise erkek ~ Hava poyraz ise erkek ~.. Bir kadın kocasını çok severse çocuk erkek - Oğlan doğurmak için etli yemek lazım. - Çok güneş görmemiş, acık havada yaşamış erkeğin çocuğu erkek - Oğlan doğurmak istiyen kadın, evlenmeden bir gece önce yatağına erkek bir bebek yatırmalı imiş. - E,rkek cocuk doğurmayı arzu eden gelin, nikahtan biraz önce birkaç dakika erkeğin elbisesini giymeli imiş. - Oğlan babası olmak istiyen erkek, ayakkabılarını çıkarmaksızın uyumalı imiş. - Erkek kadından yaşlı ise karısı oğlan doğurmağa müsait imiş. - İyi gıda almamış kadınlar oğlan - Yüzü çil basanlar kız - Kız çocuk annesini çirkinleştirir, kız bozar derler. - Hamile çok ekşi yerse kız - Meme ucu siyah olursa kız doğar. - Amasya'da hamile kadının başından bit bulu.rlar, memeden avucuna süt sıkarlar, biti süte korlar, hareket etme zse kız olur derler. -. Amasya'd'a gebe idrarına buğday ekerler, buğday ye-şerirse kız ola.cak. ~ Gebenin ağrısı önden gelir olacağı tahmin edilir. - Çocuk ana karnında solda se kız oyna~sa kızdır. ~ Kız olması istenirse gebeliğin ilk kırk günü içinde ince sigara kağıdına 41 "Fatma" yazılır, "Yarabbi kız niyetine" diye yutulur. - Son adetinden yirmi gün sonra veya son adetinden bir hafta önceki günler haricinde gebe kalanlar kız - İbni Sina 950 sene önce der ki: münasebetten sonra kadın derhal.sol tarafına dönerse kız doğar. ~ Gebe kadın odaya girmeden önce, iki minderden birinin altına makas, birine bıçak korlar, makas konan mindere oturursa kız - Gebe kadının haberi olmadan başına tuz serperler, o esnada eliyle ağzına dokunuyorsa k.ız olacağına inanırlar. ~ Bir bardağa su konur üzerine gebe kadın sütü sağılır, süt suda dağılırsa kız doğar. - Kız olursa kirpikler dökülür. - Gebenin beli enli olursa kızdır. - Gebenin topuklarının rengi yeşile meylediyorsa kız - Gebenin avuç içi yeşile meylederse kız ~ Fındık kadar şap yakılıp galeyandan sonra ortası çukur kalırsa kız doğacağına işarettir. ~4-.

5 ÜSTÜNEL - BAYIRLI - Menisinin sıcaklığı noksan olanın çocuğu kız ol ur. - Kadın göbeğine narenç suyu sürerse kız - Gebenin sol tarafı ağırsa çocuğu kızdır. -. Gebe kadın dişi ayı ödünü içerse kız - Hamile kadın zayıflarsa kız - Çocuk solda hareket ederse kız - Çocuk dört aylıktan sonra hareket ederse kız doğar. - Gebe kadın elinin parmaklarını kapalı tutarsa kız -... Düğünde gelinin kucağına kız çocuk oturtulmuşsa kız - Kız doğuracak gebenin vücudu şişmanlar, dudakları kalınlaşır. - Hamile kadının kalçaları büyürse kız ol ur. - Erkek menisindeki tasvir kudreti kendi benzerini, kadın menisindeki tasvir kudreti kendi benzerini husule getirir, işte bunlardan hal?-gisi galebe çalarsa, çocuk ona göre erkek ve kız - İbni Sina'ya göre: Kadının menisi sıcak, kuvvetli ve miktarı çok olursa ve birleşte tam uygun za~ manına rastlarsa, sol tarafa akar ve rahimde sol tarafa giderse kız ~~ Sıcak memleketlerde ve ya zın kız ~ Yaşlılık ve ihtiyarlık çağlarında ekseriya çocuk kızdır. ~ İlaç ile gebe kalan kadın kız ~ Ana ve baba soğuk olan şeyleri içn1eğe devam ederlerse kız - Karısını çok seven kocanın kızı ~ Çok şekerli maddeler yenmesi doğacak çocuğun kız olmasını temin eder E.ğer koca uzun müddet güneş altında ve açık havalarda. yanmış ise, karısının muhakkak kız doğuracağı çocuk ~. Derisi güneşte yanmış babaların çocukları ekseriya kız Böylece dünyada ve ülkemizde büyük ve geniş kaynakları bulunmamakla beraber ebelik tarihini panoramik bir şekilde gözden geçirmiş bulunuyoruz. Bu konuda daha geniş ve aydınlatıcı çalışn1aların yapılması ve gerek eski Türk Medeniyetlerinin gerekse İslam-Türk Devlet ve Medeniyetlerinin bu mesleğe ne gibi katkılar yaptıklarını ve ebelik mesleğinin hekimlik mesleğine paralel olarak bugünkü düzlemine ne şekilde ulaştığı meydana çıkmış olacaktır. Ebelik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihten önceki devirlerde insanların tabii şartlara uygun olarak yaşayışlarından ötürü, doğum koşullarında büyük bir ÖZET müşkülatın tesbit edilemediği görülmektedir. Bu sebeple gebelerin doğum yardımına ihtiyaç duymadıkları bugünkü ayni iptidai şartlarda yaşıyan kabileler-

6 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ de doğum proçesi tetkik edildiği zaman açık olarak meydana çıkmaktadır. Bu gibi iptidai cemiyetlerde doğumun hazan tamamen yalnız bizzat hasta tara- fından yapıldığı bazı ahvalde de bir yardımcıya ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Böylece yardım vasfı olan bir kadın ebenin ilk prototipi olmaktadır. Medeniyetin ilerlediği Roma, Yunan, Mısır, gibi memleketlerde kadına ve dolayısiyle gebeliğe verilen öneminde o nisbette arttığı görülmektedir. Hırist1yanlığın yayılmasından ve Avrupa'da cemiyetleri koyu bir taassup içine almasından sonra, bütün sahalarda olduğu gibi doğum ve gebelik konusunda da akla ve hayale gelmez ve tehlikeli bir takım mistik man1f estasyonların yer aldığı görülmektedir. Rönesans ile beraber Avrupa'da Tıp ilminin ilerlemesine paralel olarak ebelikte bir gelişme göstermiş ve böylece doğum yardımında ebelerin rolü daha belli sınırlar içinde ortaya konmuştur. İslamiyetin kabul edildiği memleketlerde ise ayni taassup Avrupa'daki gelişimine paralel olarak bir takım inanışlara yer vermiş ve bu mistik inanışlar bugüne kadar intikal etmiştir. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa'da vuku bulan yenilikler müslüman Türk'leri de etkisi altında bulundurmuş ve böylece İstanbul'da ebelik bir takım kanun ve nizamlara tabi tutularak ebelerin yetişmesi için okullar açılmıştır. Bugün Türkiye'de geniş bir hemşire ebe yetiştirme planı içersinde görgülü bilgili ve vazifeleri bir takım kanunlarla tayin edilmiş ebeler memleket sathında bu fonksiyonu yapmaktadır. LİTERATUR 1 - Haggard, H. W.: Devils, Drı:ı.gs and Doctors, Pocket Books Inc., Rockef eller Center, New York Ünver, S.: Tarihte Ebeler ve Do- ğum Tarihimiz. Yenilik Basımevi, İstanbul Ünver, S.: Doğacak Kız mı? Erkek mi? Sermet Matbaası İstanbul

SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES

SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES BOŞNAK HALK KÜLTÜRÜNDE DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER SOME OBSERVATIONS AND REMARKS ON BOSNIAN BIRTDAY PARADES Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ* Edina USTAVDIĆ** Öz Doğum, evlilik ve ölüm insan

Detaylı

SİVAS TA ÇEŞİTLİ İNANIŞLAR. Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya. 1 Ayağının altı öpülen, çocuk küt olur.

SİVAS TA ÇEŞİTLİ İNANIŞLAR. Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya. 1 Ayağının altı öpülen, çocuk küt olur. SİVAS TA ÇEŞİTLİ İNANIŞLAR 1 Ayağının altı öpülen, çocuk küt olur. Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya 2 Çocuğun tez konuşması için, el yıkanılan su çocuğa içirilir. 3 Yeni doğan çocuğun kirli höllük toprağı kırk

Detaylı

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden?

2. Bir berber:1 tane zayıf adamı tıraş etmektense,10 tane şişko adamı tıraş ederim 'demiş. Neden? ZEKA SORULARI 1.Pazar günü sabahı acı ile uyanan kadın ağlar polisler eve gelir evdeki görevlilere sorar aşçı kahvaltıyı hazırlıyordum der. Bahçıvan çiçekleri suluyordum der. Hizmetli posta kutusundan

Detaylı

KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI

KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI YAYINA HAZIRLAYAN KÜRŞAT ÖNCÜL MUTLU ÖZKAN KARS 2012 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALKBİLİMİ

Detaylı

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL

M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL ELLEKAPAKRÖPORTAJ M E R Y E M UZERLİ ÜNLÜ OLMAK BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL Türkiye, Meryem Üzerli yi Muhteşem Yüzyıl daki rolüyle tanıdı. Ama kocaman gülümsemesiyle ve pozitif enerjisiyle sevdi. Ülkeyi ani

Detaylı

Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri

Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri Türklerde Yeni Yıl: Nevruz Bayramı ve Törenleri Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan da ortaya çıkan ve Türklerle beraber Anadoluya ve bütün Türk coğrafyasına yayılarak binlerce yıldır ananevi törenlerle kutlanan

Detaylı

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar 1 Prof. Dr. Erman ARTUN Ağıt terimi ile bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan ve metni de bu olayı hatırlatmaya, bütün

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3

KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 KURBAN KURBANLA İLGİLİ HÜKÜMLER... 3 1) Kurbanın hükmü nedir?... 3 2) Kurbanın dinî dayanağı nedir?... 3 3) Kurban keserken Allah ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Hangi dualar

Detaylı

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002.

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002. TUZ KADAR SEVGİ * Vakti zamanında, günlerin birinde bir padişah varmış. Bu padişahın da üç tane kızı varmış. Bu kızlar yetişip kemale gelmişler, babalarının aklına bunları ere vermek gelmemiş. Bu üç kardeş

Detaylı

KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * ÖZET

KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 441-451, ANKARA-TURKEY KIBRIS TÜRK TİYATRO YAZINININ İLK YILLARI VE SAFA YAHUT NETİCE-İ İBTİLA * Yurdal CİHANGİR

Detaylı

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır

Bir Fincan Kahvenin Kırk Yıl Hatırı Vardır KKTC Başbakanı Central Hospital ı Ziyaret Etti KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve Eşi Central Hospital ı ziyaret etti. Hastane yönetimiyle bir araya gelen Küçük ile hastane ve sağlık sektörü konularında bilgi

Detaylı

RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI

RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI Suat Taşpınar RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI Son 15 yılda dünya o kadar hızlı değişti ki, vakti zamanında ideolojik şartlandırmalarla hasım saydığımız Rusya ile artık hısım olduk. İlişkilerde klasik

Detaylı

Yaşar Kemal in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri

Yaşar Kemal in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri Yaşar Kemal in Dağın Öte Yüzü (Ortadirek, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu) Üçlemesinde Yapı, Tema ve Anlatım Özellikleri Burak Yardım Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ne Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK İSKENDER PALA İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK Tarayan Süleyman Yüksel www.suleymanyuksel.com Düzenleyen Ömer Arslan E-Yayın: ayraç sanal yayın Ocak, 2008 http://ayrac.org ayrac.org@gmail.com 2 İSKENDER PALA 1958,

Detaylı

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir.

KENDİ DOKTORUN OL. Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. KENDİ DOKTORUN OL Nureddin Yıldız Hocaefendi'nin 24.11.2013 tarihli (219.) Hayat Rehberi dersidir. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Âlemin ve Sallallahu ve Selleme Ala Seyyidina Muhammed

Detaylı

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com

KURBAN REHBERİ. http://www.rehberdergisi.com KURBAN REHBERİ İÇİNDEKİLER Kurbanın Tarifi Kurban İbadetinin Meşru Kılınışı ve Delilleri 1. Kur ân dan Delili 2. Sünnet ten Delili 3. İcmâdan Delili Kurbanın Tarihçesi Kurban Kesmenin Fazileti Kurban Niçin

Detaylı

Tezin Kabul Ediliş Tarihi: Izı 01: i.9..9.!:1. imzası \ 11 () 9:..~~ ~(L-' ~ASr. \: ra "' ~

Tezin Kabul Ediliş Tarihi: Izı 01: i.9..9.!:1. imzası \ 11 () 9:..~~ ~(L-' ~ASr. \: ra ' ~ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FATMA BARBAROSOĞLU NUN HİKÂYE KİŞİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Hazırlayan Esen Yıldız Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim

Detaylı

----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS. Sarayda Gece Dersleri. Murat Bardakçı

----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS. Sarayda Gece Dersleri. Murat Bardakçı ----{ kutupyıldızı kitaplığı }---- 55 OSMANLI DA SEKS Sarayda Gece Dersleri Murat Bardakçı İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM YAZIN AVRATLARA, KIŞIN OĞLANLARA 2. BÖLÜM BAHNAMELER: CİNSELLİĞİN İLMİ 3. BÖLÜM OSMANLI EŞCİNSEL

Detaylı

Charles Dickens - Büyük Umutlar

Charles Dickens - Büyük Umutlar Charles Dickens - Babamın soyadı Pirripti, benim adım da Phillip olduğundan çocukluğumda bu iki adı bir türlü bir arada söyleyemezdim. Sedece "Pip" diyebiliyordum. Böylece adım "Pip" olarak kalmış. Herkös

Detaylı

XII.BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER

XII.BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER XII.BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER Değişime katılan insanların davranışlarının nedenlerini tespit etmek amacıyla yapılan ve yaklaşık 2 yıllık bir çabanın ürünü olan çalışma; sahaya çıkmadan önce, sahada ve saha

Detaylı

KIBRIS ANADOLU VE DİĞER TÜRK YURTLARINDA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR

KIBRIS ANADOLU VE DİĞER TÜRK YURTLARINDA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Bilge Seyidoğlu Armağanı KIBRIS ANADOLU VE DİĞER TÜRK YURTLARINDA ÖLÜMLE İLGİLİ İNANIŞ VE UYGULAMALAR Yrd Doç Dr. Mehmet YARDIMCI * İnsanoğlu yaşamının en büyük gerçeği olan ölüm karşısında uysal, az isyancı

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER KÖKLER 1 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 2 I BATI GELENEKLERİNİN YAHUDİ-HIRİSTİYAN KAYNAKLARI Batı dünyasının gelenekleri, biri Yahudi-Hıristiyan, diğeri Yunan-Roma veya Klasik olmak üzere, başlıca iki kaynağa

Detaylı