23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI"

Transkript

1 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE., Çengelköy- İstanbul ÖZET: Van ve çevresi Arap Plakasının etkisi altında tektonik evrimini sürdürmektedir. Ancak bölgenin güncel bilgiler ışığında halen sismolojik anlamda eksikleri çok fazladır. Aletsel dönemde özellikle Varto, Hınıs ve Çaldıran kaynaklı önemli depremler bölge çevresinde etkili olmuş, ancak Van kaynaklı önemli büyüklükte bir deprem meydana gelmemiştir. 23 Ekim 2011 yerel saat ile 13:41 de aletsel dış merkezi Tabanlı-Hıdırköy Köyü yakınları, Moment Büyüklüğü Mw= 7.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Özellikle deprem öncesi bölgede mevcut deprem istasyonlarının yeterli sayıda bulunmaması, meydana gelen depremlerin özelliklerini ortaya koyulmasında, bölgenin deprem riskinin değerlendirilmesinde ve mevcut diri fayların özellikleri gibi bilgilerin de eksikliğini ortaya koymuştur. 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremden sonra bölgede 9 Kasım 2011 de yerel saat ile 21:23 te bölgede 2. büyük deprem (Mw=5.7) meydana gelmiştir. Deprem Edremit ilçesinde ve Van ilinde yıkıma ve can kaybına neden olmuştur. Depremler özellikle Van ve Erciş arasında, Van Gölü nün doğusu-erçek Gölü arasında ve Edremit civarında etkili olmuş, toplam 40 dan fazla köyde ağır hasar meydana gelmesine ve 664 vatandaşımız hayatını kaybetmesine neden olmuştır. Çalışma kapsamında deprem sonrası yerel bir sismik ağ kurulmuş ve bölgede meydana gelen önemli depremlerin kaynak mekanizmaları incelenmiştir. Faylanma analizi yapılan 7 önemli deprem (M 5.0) yaklaşık 6-16 km. derinlikleri arasında meydana gelmiş, bölgedeki depremlerin sığ odaklı olduğunu ve deprem üreten sismojenik zonun yaklaşık h 5-16 km. arasında olduğunu ortaya koymuştur. Depremin sismik momenti Mo=6.1149E+26 dyn.cm 2 olup, ana şoktan sonraki yaklaşık 2 aylık süre içerisinde (23 Ekim-31 Aralık 2011) 5128 artçı depremin çözümü yapılmıştır. Aynı zaman dilimi içerisinde büyüklükleri 4.0 M 6.0 olan toplam 115 adet deprem meydana gelmiştir. Depremin hızlı yapılan faylanma mekanizması çözümü O Kuzey enlemi O Doğu boylamları koordinatlarında kırılmanın başladığını göstermiştir. Depreme neden olan faylanma ters faylanma özelliği göstermekte olup, Kuzeye doğru dalımlı düzlem fay düzlemi olarak seçilmiştir. Artçı depremlerin dağılımı yaklaşık 70±10 km lik bir kırılmanın varlığını desteklemektedir. Artçı depremler yaklaşık 2300 km 2 lik bir alanda etkili olmuştur. Ana deprem esnasında tetiklenmiş kütle hareketi, kaya kopmaları, yerel sıvılaşmalar ve yüzey deformasyonları gözlenmiştir. Van depremi ve sonrasında meydana gelen önemli artçı depremlerin mekanizma çözümleri bölgenin sıkışma rejiminin etkisi altında bulunduğunu ve bu rejimin ürünü olan ters faylanmaların bölgenin güncel tektoniğinde etkili olduğunu göstermiştir. Yapılan faylanma ve gerilme analizi sonuçları depremlerin ağırlıklı olarak ters faylanma mekanizması ile meydana geldiğini ve bölgenin sıkışma rejimi etkisinde sismik etkinliğini sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Gerilme analizi sonuçları bölgedeki hakim olan en büyük gerilme eksenlerinin genel doğrultusunun (P-şıkışma) K-G yönünde (KKB/GGD), ve (T-açılma) D- B (DKD-BGB) yönünde olduğunu göstermektedir. 1

2 Meydana gelen önemli depremlerin dağılımı ve artçı depremler D-B ve KD-GB gidişli fay parçalarının deprem etkinliğine sebep olduğunu ortaya koymaktadır. Meydana gelen depremler kullanılarak yapılan b-değeri analizi sonucu bölgede düşük b-değeri bulunmuştur. Van depremi bölgesel gerilmenin değişmesine neden olmuş, bu ise yöredeki aktif tali kırıkların tetiklenmesine ve kısa zaman aralıklarla kırılmasına neden olmuştur. 23 Ekim 2011 Van Depremi Güneydoğu Anadolu da günümüzdeki hakim sıkışma tektoniğinin ve bunun sonucu meydana gelen ters faylanmaların güzel bir örneğini oluşturmuştur. Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP 6671 Nolu proje kapsamında desteklenmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Moment büyüklük, sığ odaklı, faylanma mekanizması, artçı deprem, gerilme analizi, b-değeri. 1. GİRİŞ 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van Depremi ülkemizde deprem gerçeğini bir kez daha ortaya koymuştur. Deprem sonrası yerbilimleri açısından depremin özelliklerinin net ortaya koyulabilmesi gerek bölgenin tektonik evriminin ortaya konulmasında, gerekse tehlike analizlerinde çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda büyük depremler sonrası sürecin çok hassas olarak izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile deprem sonrası meydana gelen artçı deprem etkinliğinin izlenmesi hedeflenmiştir. Bilindiği gibi ülkemiz özellikle 3 ana tektonik plaka arasında yer almaktadır. Bu plakalar Avrasya, Afrika ve Arap plakaları olup, Uydu Konum Belirleme Sistemleri (GPS) Arap plakasının yılda yaklaşık 1.7 cm. Anadolu yu kuzeye doğru ittiğini ve sıkıştırdığını göstermektedir. Buna bağlı olarak da Güneydoğu Anadolu sınırlarımız boyunca Bitlis Sütür Zonu diye tanımlanınan şıkışma tektoniğine bağlı olarak bindirme türü orojenik yapılar meydana gelmektedir. Bu hareketler aynı zamnada bölgede önemli miktarda deprem aktivitesine de yol açmaktadır. Bunlara yakın tarihimizde meydana gelmiş son depremler olan 6 Eylül 1975 Lice (Ms=6.6) ve 24 Kasım 1976 Çaldıran (Ms=7.5) Depremleri örnek olarak verilebilir. Van ve Çevresi Arap Plakasının etkisi altında tektonik evrimini sürdürmektedir. Ancak bölgenin güncel bilgiler ışığında halen sismolojik anlamda eksikleri çok fazladır. Özellikle bölgede mevcut deprem istasyonlarının yeterli sayıda bulunmaması, meydana gelen depremlerin özelliklerini ortaya koyulmasında, bölgenin deprem riskinin değerlendirilmesinde ve mevcut diri fayların özellikleri hakkında bilgilerin de eksikliğini ortaya koymuştur. Bu yüzden bölgenin kompleks deformasyon alanı olmasından dolayı çalışma kapsamında deprem öncesi bölgede mevcut olan deprem istasyonlarına ilave olarak geçici deprem istasyonları kurularak ve toplam 10 adet genişbantlı deprem istasyonu ile bölge hassas bir şekilde izlenmeye çalışılmıştır. Böylece özellikle deprem üreten kaynakların fiziksel özellikleri ortaya konulmaya çalışılarak, bunların bölgede çok karışık olan diri fay segmenleri ile ilişkileri ve bölgenin güncel tektonik gerilme özellikleri araştırılmıştır. Yeterli verisi bulunan depremlerin fay düzlemi/mt çözümleri ve bölgesel gerilme analizi yapılarak bölgenin deformasyon özellikleri, meydana gelen depremlerin hangi fay segmentinde meydana geldiği, fay özellikleri gibi bilgiler elde edilmesi hedeflenmiştir. 2

3 2. BÖLGENİN SİSMOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ Doğu Anadolu bölgesi genel olarak Arap Tektonik Plakasının kuzeye doğru hareketine bağlı olarak yeni tektonik dönemde sıkışma ağırlıklı tektonik birimlerin yer aldığı bir alandır. Bölgenin kuzeyinde Doğu Anadolu Platosu yükselimini ve yığışım karmaşığını içerisinde barındırmaktadır, bu bağlamda çalışma alanı Türkiye nin tektonik açıdan önemli aktif bölgelerinden birini oluşturmaktadır. Şekil 1. Ana Tektonik yapılar, son yüzyılda meydana gelmiş büyük depremler (M>7.0) ve çalışma alanı Anadolu Plakasının Arap plakası ile güneydoğu sınırını ise Bitlis Bindirme Zonu oluşturmaktadır. Bu zon Orta- Miyosen de Arabistan plakası ile büyük ölçekte Avrasya plakasının çarpışmasının bir ürünüdür. Bu zonun genel doğrultusu doğu-batı olup, Doğu Toros dağlarının güney eteklerini izleyerek Maraş ve Adıyaman çevresinden, Diyarbakır-Cüngüş, Ergani-Lice-Kulp-Sason-Kozluk-Pervari den geçerek İran da Zağros a doğru, güney doğuya doğru uzanmaktadır. Aletsel dönemde (1900 sonrası) meydana gelen depremler bölgenin deprem riski açısından çok önemli olduğunu göstermiştir (Tablo 1). 28/04/1903 Ms= 6.3 Malazgirt ; 06/05/1930 Ms= 7.6 Salmas; 07/03/1966 Ms= 5.6 Varto-Hınıs; 19/08/1966 Ms= 6.5 Varto; 06/09/1975 Ms= 6.6 Lice; 24/11/1976 Ms= 7.5 Çaldıran; 15/11/2000 Ms= 5.4 Van; 25/01/2005 Ms= 5.6 Hakkari (Toksöz ve diğ, 1977; Ambraseys, 1988; Kalafat 1995). NO TARİH Tablo 1. Bölgede yakın tarihte meydana gelmiş büyük depremler Saat YER ŞİDDET MAG CAN HASARLI (T.S.) KAYBI BİNA :22 Varto (MUŞ) IX :20 Lice (DİYARBAKIR) VIII :22 Çaldıran-Muradiye (VAN) IX M S 3

4 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 24 Kasım 1976 Çaldıran-Muradiye Depremi (Ms=7.5) ülkemizde Van bölgesindeki aletsel dönemde meydana gelen en büyük deprem olup, yaklaşık 450 km. lik bir alanın yırtılmasına neden olmuştur. Şekil 2. Doğu Anadolu nun Genel Faylanma Karakteri, Stress Dağılımı ve Basit Deformasyon Özelliği (Kalafat ve diğ., 2012) Bölgede meydana gelen büyük depremlerin faylanma mekanizmaları bölgenin K-G hakim doğrultulu sıkışma rejimi içerisinde tektonik etkinliğini sürdürdüğünü göstermektedir. Yukarıdaki şeklin yan tarafında bölgenin nasıl bir gerilmeye bağlı deformasyon modeli içerisinde tektonik unsurları meydana getirdiğini ve bölgesel gerilme dağılımı (ϭ1=maksimum Sıkışma=P) göstermektedir (Şekil 2). Ketin, 1977 yılında Van Gölü nün doğu bölgesinde yaygın bir formasyon olan ofiyolitik karmaşığını ve bu karmaşık içinde yeralan metamorfik kayaç kütlelerinin durumları, bunların karşılıklı ilişkilerini birkaç noktada ayrıntılı olarak incelenmiştir. Çalışmasında II. Fay Zonu olarak tanımladığı zon ( 23 Ekim 2011 depreminin meydana geldiği zon) Van Gölü kıyısından başlıyarak Erçek Gölü nden ve Özalp'tan geçmekte, Kurucan yakınında Iran sınırına ulaşmaktadır. Erçek Gölü ile Özalp arasında ve İran'ın sınır bölgesinde doğrultu atımlı ve sağ yönlü faylanma hareketini belirleyen bazı kanıtlar da gözlenmiştir. Bölgedeki ofiyolitik karmaşık, metamorfik kütleler ve Permiyen kalkerleri - hepsi birden bir dalma-batma zonunda (subduction zone'da) oluşmuş ve gelişmiş bir "dalma-batma melanjı" durumunda olduğunu ifade etmiştir. Son yıllarda Doğu Anadolu da Van Gölü nün batısı ve kuzeybatısında yapılan en kapsamlı çalışma Sandovol ve diğ., 2003 tarafından yapılan ve Doğu Türkiye deki Sismik Deneyim-The Eastern Turkey Seismic Experiment (ETSE) başlığı altındaki çalışmadır. Bu çalışmada da belirtildiği gibi son milyon yıl boyunca Türkiye ve Anadolu platosu 3 kıtasal plakanın (Anadolu, Arap ve Avrasya plakaları) tektonik sınırlarının oluşturur ve bu plakaların yakınsaması ile tarif edilmektedir. Bu tektonik çerçeve kıtasal çarpışmanın erken aşamasında ve onun sonuçları ile ilgili olarak Doğu Anadolu Platosu ve Bitlis kenet kuşağını mükemmel bir doğal laboratuar yapmıştır. 4

5 Doğu Anadolu Sismik Deneyiminin en önemli sonuçları günümüzde halen Arap ve Avrasya plakalarının çarpışmasının Doğu Anadolu da Doğu Anadolu Fay Zonu ve Bitlis süturu boyunca olmakta olduğunu ortaya koymuştur. Doğu Anadolu Sismik Deneyimi (ETSE) çalışması kapsamında Bitlis/Zagros Bindirme Zonu nun nasıl oluştuğu daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak 29 geniş-bantlı (BB) istasyon kurulmuş böylece üst manto ve kabuk yapısı görüntüleme yoluyla Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) ve Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) boyunca kıtasal kaçışın doğal sürecini izlenmesi hedeflenmiştir. Ortalama 50 km. aralıklarla istasyon yerleştirilmiştir. Doğu Anadolu ETSE istasyon diziliminde batı kısmı, Anadolu bloğunun batıya kaçışının çok iyi bilinmekle birlikte doğu kısmı boyunca, ki bu bölge çok daha karmaşık deformasyon rejimi olan bir bölgeden geçmesi sağlanmıştır. Doğu Anadolu Yüksek Platosunun yaklaşık 2 km. yüksekliği aktif dağınık K-G yönlü kısalmayı ve yaygın Pliosen den günümüz volkanizmasını sergilemektedir. Bu yükseklik yaklaşık 55 km. lik bir kabuk kalınlığını şimdiye kadar düşündürmüştü. ETSE tarafından toplanan sismik veriler maksimum kabuk kalınlığının ancak km olabileceğini göstermiştir (Zor ve diğ., 2003). Bölgesel sismik hız ve azalım çalışmaları tomografik modeller ile kombine edilmesi sonucu, Doğu Anadolu Yüksek platosunun büyük bir kısmının manto litosferinden mahrum olduğunu göstermiştir (Al-Lazki ve diğ., 2003; Gok ve diğ., 2003). Doğu Anadolu Yüksek platosu kalın bir kabuk tarafından değil, fakat sıcak manto tarafından da desteklenmektedir. ETSE sonuçları devam eden kıta-kıta çarpışmasında çoklu-disipliner araştırma ile iyi bir örnek oluşturmuştır. ETSE ile bölgede kaydedilen deprem miktarında artış sağlanmış, kurulan istasyonların katkısı ile daha hassas çözümler ve derinlik dağılımları bulunmuştur (Türkelli ve diğ., 2003). Sonuçlar Anadolu da üst kabuğun sadece sismojenik olduğunu ve deprem ürettiğini ortaya koymuştur. Gözlemler KAFZ nun güneydoğuya doğru devamı (Van Gölü ne doğru) ile Karlıova Üçlü Eklemi (KÜE) arasındaki devam eden bir sismik etkinliği ortaya koymuştur. Keza KAFZ nun Karlıova Üçlü Eklemi ve Van Gölü arasındaki zonda birçok doğrultu atımlı faylanma mekanizması bulunmuştur. ETSE sismik ağı sayesinde sismik deformasyonun bölgede devam ettiği, daha önceki bilimsel çalışmaların sonuçları iyileştirilerek bir kez daha ortaya konulmuştur, Örğülü ve diğ., 2003 te toplam bölgedeki 134 depremin mekanizma çözümlerini yapmıştır. Proje alanı ile ilgili olarak ters faylar sadece Avrasya-Arap plakası sınırının küçük bir bölümü boyunca Karklıova ekleminin güneybatısında Palu yakınlarında gözlenmiştir. Bunun dışında Van bölgesinde ETSE ve daha önce daha önceki çalışmalarda (Pınar ve diğ, 2007; Kalafat ve diğ., 2009) faylanma mekanizmaları genel olarak ters faylanma çözümü vermektedir. Bölgede deprem istasyonları sayısının çok az sayıda olması nedeni ile bugüne kadar bu kuşağın güncel deprem etkinliği konusunda ayrıntılı bir sonuca malesef varılamamıştır. Ancak Şekil 2 de de görüldüğü gibi bölgedeki bindirme ağırlıklı tektonik rejim yer yer etkin olmakta ve bölgede sık olmasa da büyük depremlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. 23 Ekim 2011 Van depremi, bölgede son olan büyük depremden yaklaşık 35 yıl sonra meydana gelmiştir. Van ve çevresinin depremsellik bakımından çok aktif bir yöre olmamakla birlikte, bölgede özellik son yıllarda orta büyüklükte depremler meydana gelmiştir. Bu depremler sırası ile; 0 Eylül 1941 Yankaya-Ağrı-Erçiş in kuzeyi (Mw=5.9); 29 Temmuz 1945 Van (Mw=5.2); 20 Kasım 1945 Van (Mw=5.4); 15 Kasım 2000 Bahçesaray-Van (Mw=5.7) depremleridir (Şekil 3). 5

6 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Şekil 3. Van Gölü ve yakın çevresinde yakın dönemde etkili olmuş önemli depremler Bölgenin depremsellik açısından çok aktif bir yöre olmaması ve mevcut istasyon ağının yeterli olmaması bölgenin deprem riski açısından takibinde önemli eksikleri de beraberinde getirmiştir. Bu yüzden bölgede 10 adet geniş-bantlı deprem istasyonu kurulmuştur (Şekil 4). Şekil 4. Bölgede kurulan deprem istasyonları 3.VERİLERİN TOPLANMASI, DEPREM PARAMETRELERİ HESAPLANMASI VEDEPREMLERİN SİSMOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bölgedeki mikro-deprem aktivitesinin sağlıklı olarak izlenmesi, deprem parametrelerinin özellikle dış ve iç merkezlerinin sağlıklı belirlenebilmesinde ilk aşamada HYPO71 lokasyon programı kullanılmıştır. Aşağıda Şekil 5 te 23 Ekim 2011 Van Depremi sonrası meydana gelen deprem etkinliği görülmektedir. 6

7 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Şekil Ekim 2011 Van Depremi ve artçı deprem dağılımı (20 Kasım-31 Aralık 2011) Şekil 6. Ana şok ve büyük artçı şoklar ( kırmızı yıldızlar M 5.0, pembe daireler 4.0 M 5.0 depremleri göstermektedir) Çalışma başladıktan sonra 2012 yılı Ocak ayı sonuna kadar bölgede meydana gelen deprem sayısı toplam 5128 adettir. Depremlerin analizi halen devam etmektedir. Şekil 6 da büyüklüğü M>4.0 olan depremlerin dağılımı verilmiştir. Bölgede meydana gelen ve analizi yapılan depremlerin büyüklük aralığı M= olup, istatistiksel dağılımı aşağıda verilmiştir. 7

8 Tablo 2. Artçı depremlerin büyüklüğe göre dağılımı Büyüklük Aralığı Deprem sayısı Arası Arası Arası Arası Arası Arası 1 Şekil 7. Depremlerin İstatistiksel Dağılımı Bölgede istasyonlar kurulmaya başlandığından itibaren kaydedilen deprem sayısında hızlı bir artış gözlenmeye başlanmıştır. Aşağıdaki şekillerde bu hızlı deprem artışı görülmekle birlikte açığa çıkan kümülatif sismik enerjinin de özellikle çok hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir (Şekil 8). Şekil 8. Deprem sayısındaki hızlı değişim ve açığa çıkan sismik enerjideki aylara göre değişimi 8

9 Bölgede meydana gelen depremlerin sismolojik özelliklerine bakıldığında deprem odak derinliklerinin tamamının kabuk içerisinde yer aldığı ve deprem odak derinliklerinin genelinin 5-10 km. arasında değiştiği gözlenmiştir. Bu ise bölgedeki deprem üreten sismojenik zonun ortalama derinliğinin 5-16 km. arasında olduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 9. Deprem odak derinliklerinin dağılımı Depremlerin büyüklük dağılımına bakıldığında genel olarak kaydedilen depremlerin M= aralığında olduğu görülmektedir (Şekil 10). Çalışma başladıktan sonra kaydedilen depremlerin büyüklükleri M= arasında (toplam 3659 adet) değiştiği görülmüştür. Bölgede bu dönemde önemli büyüklükte deprem meydana gelmemiştir. Büyüklüğü M= arası toplam 150, M= arası 11 adet deprem meydana gelmiştir (Şekil 11). Şekil 10. Çalışma süresi kapsamında meydana gelen depremlerin büyüklük dağılımları 9

10 Şekil 11. Depremlerin aylara göre dağılımı Bölgede sismik istasyonlar kurulduktan sonra özellikle son aylarda kaydedilen deprem sayısında önemli artış görülmüştür. Bu ise bölgedeki sismik ağın algılama kapasitesinin arttığına ve büyüklük eşiğinin (Mc) olumlu yönde düştüğünü ortaya koymuştur. Aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi bölgedeki Tamamlılık Magnitüdü Mc=2.7 olup, her geçen gün Mc değerinin daha da düşmesi beklenmektedir. Şekil 12. Bölgedeki mevcut ağın algılama hassasiyeti ve b-değeri Şu ana kadar kurulan istasyonlar ile bölgedeki mevcuk sismik ağın algılama eşiği Mc=2.7 olarak bulunmuştır. Kaydedilen verinin analizi ile b sismik aktivitenin göstergesi olan b değeri hesaplanmış ve b=0.855 olarak bulunmuştur. Bu ise bölgede sismik etkinliğin azaldığını ortaya koymaktadır. Deprem istasyon boşluğunun azimutal olarak minimumda tutularak, depremlerin orijin zamanı hatası, yatay ve düşey düzlemde uzaklık ve derinliklerinin en az hata ile hesaplanması ve RMS değerlerinin düşük olması sağlanmıştır. Özellikle büyüklüğü M< 3.0 olan depremlerin koordinat ve derinlik bilgilerinin sağlıklı olarak hesaplanmasında bölgede yeni kurulan istasyonların büyük katkısı olmuştur. Proje kapsamında kaydedilen depremlerin dış merkezlerinin belirlenmesinde bölgede yerleşik düzende çalışan KRDAE deprem ağına ait istasyonların P ve S okumalarından da yararlanılmıştır. Çözümü yapılan depremler için minimum kriterler olan RMS < 0.5, Uzaklık hatası ERH < 2.0 km., derinlik hatası ERZ < 0.5 km., Sismik istasyon boşluğu GAP < 85 O olmasına dikkat edilmektedir. Çalışma kapsamında veri değerlendirme işlemi halen devam etmektedir (Şekil 13). 10

11 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Şekil 13. Bölgede 25 Mart 2013 de meydana gelmiş bir depremin çözüm örneği Bölgede meydana gelen önemli büyüklükteki depremlerin (M>5.5) Van depreminin artçısı mı, yoksa farklı bir kırılma mı olduğunun bilimsel olarak ortaya koyulmasında ve yorumlanmasında kurulan deprem istasyonlarının katkısı büyük olmuştur. Örneğin Şekil 14 teki sismogramda da görüldüğü gibi 9 Kasım 2011 tarihinde EdremitVan da meydana gelen deprem artçı mıydı?, yoksa yeni bir deprem miydi? sorusu özellikle basın ve görsel medyada tartışılmış, bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirmede ise bu depremin sismogramda da görüldüğü gibi 23 Ekim 2011 Van Depreminin tetiklediği yeni bir deprem olduğu, ve bu depremin kaynak özelliklerinin farklı olduğu, ve bu depremin de sismogramda görüldüğü gibi kendi artçılarının olduğu şeklinde değerlendirilmiştir (Şekil 14). Şekil Kasım 2011 Edremit-Van Depremi ve artçılarının görünümü 4. FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMLERİ Çalışma kapsamında deprem istasyonları tarafından kaydedilen belirli büyüklükteki depremlerin (M>4.0) fay düzlemi çözümleri / MT tersçözüm tekniği de kullanılarak yapılmıştır. 11

12 Aletsel Sismoloji nin gelişmesi, deprem dalgalarının çeşitli özellikleri ile deprem odağındaki hareketin mekanizması arasında bir ilginin varlığını ortaya çıkarmıştır. Böylece deprem odağındaki etkili olan kuvvetlerin incelenmesi, faylanma-odak mekanizması çözümleri ile mümkün olmuştur. Depremlerin faylanma mekanizmalarının çözülmesi sayesinde de farklı sismotektonik özellikler gösteren bölgeler tanımlanmıştır. Bu sayede levhaların nitelik ve nicelikleri belirlenmekte, levhaların birbirlerine göre göreceli hareketleri daha iyi tanımlanmış ve özellikleri ortaya konulmaktadır. Faylanma mekanizması-kaynak parametrelerinin araştırılması, gelecekte oluşması muhtemel depremlerin, deprem tehlike analizlerinin yapılmasında, sismik zonlamaların yapılmasında, levha sınırlarının tanımlanmasında ve diri fayların özelliklerinin ortaya çıkarılmasında da oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Çalışmanın temel amaçlarından birisi de depremin yeri, büyüklüğü ve oluş zamanı gibi deprem parametrelerinin yanında kaynak parametrelerinin de hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlayacak bir sismik ağının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Toplanan tüm sismolojik sayısal veriler, sismolog denetiminde değerlendirilmekte ve analizi bir bilgisayar yazılım paketi vasıtası ile çeşitli algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu çok amaçlı yazılım paketi hazırlanırken, bugün sismoloji dünyasında geçerli olan en son literatür göz önünde tutularak SAC, HYPO71, FKPROG ve TDMT_INVC gibi amaca uygun yazılımlardan faydalanılmaktadır. Programın ilk aşamasında istasyonlarda kaydedilen depremler veri işleme bilgisayarında görüntülenerek faz değerlendirmeleri yapılmaktadır. Gelen veriler öncelikli olarak SAC formatına dönüştürülmekte ve bütün sinyaller ayrı ayrı taranarak depremler belirlenmeye çalışılmaktadır. İkinci aşamada ise ilk bölümde yapılan faz okumaları kullanılarak depremin yeri, büyüklüğü ve oluş zamanı belirlenerek, sonuçlar görsel olarak ekrana aktarılmaktadır. Üçüncü aşamada, depremin yeri ve büyüklüğü belirlenerek sonuçlar proje bazlı oluşturulacak veri bankasına kaydedilmektetir. Bu aşamada belirlenen depremin koordinatları ve oluş zamanına ilişkin bilgiler, kaynak parametrelerinin belirlenmesinde giriş bilgisi olarak kullanılmakta ve moment tensör ters çözüm yöntemi kullanılarak, kaynağın biçimi ve hareketin büyüklüğüne ilişkin bilgileri veren sonuçlar yine görsel olarak ekrandan izlenmektedir. Böylelikle tüm sayısal veriler merkezde değerlendirilerek elde edilen deprem parametreleri proje kapsamında veri depolama amacı ile belirlenen ortamlara gönderilmektedir. Son aşamada ise ikinci aşamada kaydedilen üç bileşen sayısal veriler ve üçüncü aşamadan elde edilen koordinat ve zaman bilgileri kullanılarak depremin kaynak parametreleri (eğim, doğrultu, kayma yönü, sismik moment ve moment mağnitüdü) belirlenmektedir. Üçüncü aşamada olduğu gibi, bu aşamadan elde edilen sonuçlar da, proje veri bankasına kaydedilerek belirlenen çıkış ortamlarına gönderilmektetir. Böylelikle depremin yeri ve büyüklüğü ile kaynak parametrelerini belirlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olmaktadır (Şekil 15). Şekil 15. Faylama Mekanizması/MT Çözümü Akış Prosedürü (Kalafat ve diğ., 2009) 12

13 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Deprem parametrelerinin hesaplanmasında ve kaynak parametrelerinin belirlenmesinde Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) de kullanılan ZSacWin programı kullanılmaktadır (Yılmazer, 2003). Depremlerin faylanma mekanizmaları KRDAE nün bölgede mevcut olan ve depremden hemen sonra kurulmuş olan deprem istasyonlarının verileri kullanılarak zsacwin programı içerisinde bir paket olan Momet Tensör Çözüm Tekniği ile (Dreger, 2002) saptanmıştır (Şekil 16). Şekil 16. Kaynak parametreleri hesaplanan depremlerin faylanma mekanizması sonuçları 13

14 Proje kapsamında bir depremin Moment Tensör analizi ile bulunan kaynak parametreleri ve derinliğin uygunluğunu gösteren varyans düşümü : Örnek 1. (Akçaören-Van Depremi) Örnek 2. (Muş Depremi) 14

15 Deprem Parametrelerinin ilksel hesaplamasında Hypo71 deprem lokasyon programı kullanılmış olup, çözümlerin daha da iyileştirilmesi ve küme analizi için Hypo DD programının kullanılması çalışmanın bundan sonraki zaman diliminde planlanmıştır. Kaynak parametrelerinin hesaplanmasında CMT (Centroid Moment Tensor) çözümleri için TDMINV (Time Domain Moment Tensor Inversion) kodları esas alınarak yazılan program kullanılmaktadır. MT Ters çözüm yöntemi ile bulunan kaynak parametreleri Örnek 3. Mollakasım ve Kuşçu-Muradiye Depremi Proje kapsamında elde edilen çok küçük depremlere ait sayısal kayıtlardan da FOCMEC (Snoke 2001) ve FPFIT (Reasenberg and Oppenheimer 1985) proramları kullanılarak depremlerin faylanma mekanizmaları hesaplanmaktadır (Şekil 17). 15

16 Şekil 17. İlk hareket yönleri kullanılarak FOCMEC programı ile yapılan çözüm örneği Faylanma mekanizmaları çözümleri sonucunda bölgedeki deprem aktivitesinin genel anlamda hangi tür faylardan meydana geldiği, eğim atım bileşenleri, doğrultu atım bileşenleri ve fayların hakim doğrultuları, fay parçalarının birbirleri ile ilişkileri ortaya konulmaktadır. Bu işlem yukarıda belirtilen farklı programlar kullanılarak yapılmaktadır. Veri yetersizliği durumunda Birleşik Fay Düzlemi (CFP) çözümleri yapılabilmektedir. FPFIT ile yapılan çözümlerde her çözüme ait hata oranları belirtilmektedir. Her iki programda da kurulan istasyonlardan kaydedilen P dalgalarından okunan ilk hareket yönlerinin (U/D) değerleri giriş verisi olarak kabul edilmekte, Azimut ve odağı terk etme açısı da bu program vasıtası ile hesaplanabilmektedir. Çözümü yapılan olaylardan yüksek kaliteliler seçilmekte, düğüm düzlemlerini en iyi sağlayanlar ve doğrultu, dalım ve kayma değerlerinin hata payları hesaplanabilmektedir. 5. GERİLME ANALİZİ Proje kapsamında her bir deprem için yapılan mekanizma çözümlerinin yayında, bölgenin tektonik özelliklerinin daha iyi anlaşılması için Gerilme Tensörü Analizi (STI) yapımıştır. Şekil 18. Gerilme Tensörü Analizi Van ve yakın çevresi için Örnek uygulama1 16

17 Çalışma kapsamında bölgede meydana gelen depremlerin P ve T eksenlerinin azimut ve dalım çiftlerinden yararlanarak Gephart (1990) tarafından geliştirilen Gerilme Tensörü Analizi (Stress Tensör Inversion) yöntemi yardımı ile bölge için gerilme tensör değerleri hesaplanmıştır. Kaymaya neden olan gerilme tensörü ile, fay düzleminde kaymanın yönü arasındaki çalışmaların ardından pek çok bilimsel araştırmada kullanılan depremlerin fay düzlemlerinin çokluğundan ve deprem faylanma mekanizmalarından bölgesel gerilme (Regional Stress) açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu yöntem ile en büyük sıkışma σ1, orta sıkışma σ2, ve en küçük sıkışma σ3 asal gerilme eksenleri, azimut ve dalımları elde edilmektedir. Ayrıca R (Phi) olarak belirtilen gerilme büyüklüğünün oranı da belirlenmiş olmaktadır. R değeri bölgede hakim olan faylanmanın, bölgenin tektoniğinin karakteri ve bölgedeki gerilme rejimi hakkında değerli bilgiler vermektedir. Yukarıdaki örnekte Van bölgesindeki hakim olan tektonik rejimin Ters Faylanma (trust) olduğu net olarak görülmektedir (Şekil 18). 6. SONUÇLAR 23 Ekim 2011 Van Depremi nin dünyada meydana gelen önemli depremler ile mukayese edildiğinde benzer özellikler taşıdığı söylenebilir. Örneğin önemli gömülü-örtülü ters faylanma özelliği gösteren 1983 Orta California da Coalinga (Mw=6.7) depremi, bölgedeki stress dengesini değiştirmiş ve 1983 de Nunez (Mw=6.0), 1985 Kettleman Hills (Mw=6.0) depremleri meydana gelmiştir. Kısaca ters faylar benzer büyüklükte tetiklenmiş depremlerin meydana gelmesine sebep olabilirler. Van depremi sonrasında da kırılan ve genel doğrultusu doğu-batı uzanımlı fayın kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu yönelimli doğrultularında gerilme artışı ve buna bağlı tetiklenmiş deprem aktivitesi gözlenmiştir. Nitekim 9 Kasım 2011 Edremit-Van Depremi ana deprem sonrası tetiklenmiş bir deprem olarak değerlendirilmektedir. Gömülü-örtülü faylar zaman zaman bölgedeki ikincil yüzey faylarını tetikliyebilir ve kırılmalarına sebep olabilir. Stress değişimi ve ikincil fayların kırılması meydana gelen artçı şokların süresinin normalden daha uzun sürmesine sebep olmaktadır. Bölge oldukça karışık ve homojen olmayan bir gerilme alanıdır. Doğu Anadolu da meydana gelen depremler incelendiğinde, büyüklük azaldıkça ana faylanma karakterinden farklılık taşıyan faylanmaların yani ters, doğrultu atımlı, normal bileşenlerinin arttığı görülmektedir. Çözümü yapılan depremler Van Gölünün Doğusu ve Erçek Gölü arasında ters fayların hakim olduğunu göstermekle birlikte, özellikle kuzeye Çaldıran a doğru, güneye Edremit e doğru ve Muş civarında daha çok doğrultu atımlı faylanmaların da bölgede etkili olduğu göstermiştir. Deprem odak derinlikleri Doğu Anadolu daki deprem üreten sismojenik zonun (7-10km) çok derin olmadığınıve genel olarak depremlerin kabukta meydana geldiğini göstermektedir. Van depremi ve sonrasında meydana gelen önemli artçı depremlerin mekanizma çözümleri bölgenin sıkışma rejiminin etkisi altında bulunduğunu ve bu rejimin ürünü olan ters faylanmaların bölgenin güncel tektoniğinde etkili olduğunu göstermiştir. Yapılan faylanma ve gerilme analizi sonuçları depremlerin ağırlıklı olarak ters faylanma mekanizması ile meydana geldiğini ve bölgenin sıkışma rejimi etkisinde sismik etkinliğini sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Gerilme analizi sonuçları bölgedeki hakim olan en büyük gerilme eksenlerinin genel doğrultusunun (P-şıkışma) K-G yönünde(kkb/ggd), ve (T-açılma) D-B (DKD-BGB) yönünde olduğunu göstermektedir. Meydana gelen önemli depremlerin dağılımı ve artçı depremler D-B ve KD-GB gidişli fay parçalarının deprem etkinliğine sebep olduğunu ortaya koymaktadır. 17

18 TEŞEKKÜR Bu çalışma Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri BAP 6671 Nolu proje kapsamında desteklenmiştir. Bu vesile ile B.Ü. BAP Koordinatörlüğü ve değerli üyelerine teşekkür ederiz. KAYNAKLAR Ambraseys, N. N., (1988). Engineering seismology, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 17, Al-Lazki, A., Seber, D., Sandvol, E., Türkelli, N., Mohamad, R., Barazangi M. (2003). Tomographic Pn velocity and anisotropy structure beneath the Anatolian plateau (eastern Turkey) and the surrounding regions, Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 24, Dreger, D., (2002). Manual of the Time-Domain Momet Tensor Inverse Code (TDMT_INVC), Release 1.1, Berkeley Seismology Laboratory, pp. 18 Gephart, J.W., (1990). FMSI: A FORTRAN program for inverting fault/slickenside and earthquake focal mechanism data to obtain the regional stress tensor, Comp. Geosci., 16, Gok, R., E. Sandvol, N. Türkelli, D. Seber and M. Barazangi., (2003). Sn attenuation in the Anatolian and Iranian plateau and surrounding regions, Geophysics Research Letters, Vol.30, No. 24, 8042, doi: /2003gl018020,2003. Kalafat, D., (1995) yılları arasında Türkiye ve yakın çevresinde etkili olmuş depremlerin makrosismik gözlemleri, Deprem Araştırma Bülteni, 73, (in Turkish). Kalafat, D., Kekovali, K., Suvarıkli, M., Ogutcu, Z., Yilmazer, M., Gunes, Y., and Gulen, L. (2012). The Van Earthquake (Mw=7.2) of 23 October 2011 and Its Aftershocks, Seismological Society of America SSA 2012 Annual Meeting, p.460, April 2012, San Diego, California. Kalafat, D., M. Suvarikli, Z. Ogutcu, K. Kekovali, M. Yilmazer, M. F. Ocal, Y. Gunes (2012). A recent example of continent-continent collision: October 23, 2011 Van Earthquake (Mw=7.2) : Southeastern Turkey, American Geophysics Union AGU 2012 Fall Meeting, S51B-2420, 3-7 December 2012, San Francisco, CA, USA. Kalafat, D., M. Yılmazer, K. Kekovalı, E. Görgün, S. A. Poyraz (2009). Türkiye Deprem Ağına ait Genişbantlı (BB) Deprem İstasyonları Kullanılarak Yapılan Yakın Gerçek Zamanlı Bölgesel Moment Tensör Değerlendirmeleri - Near Real Time Regional Moment Tensor Estimation Using Turkish Seismic Network s Broadband Stations, International Earthquake Symposium, Abstracts Book p. 62, August 2009, Kocaeli- Turkey. Ketin, İ., (1977). A short explanation about the results of observations made in the region between Lake Van and Iranian border, Bull. Geol. Soc. Turk., 20, (in Turkish). Örgülü, G., M. Aktar, N. Türkelli, E. Sandvol, M. Barazangi, (2003). Contribution to the Seismotectonics of Eastern Turkey from moderate and small size events, Geophys. Res. Lett., 30 (24),

19 Pınar, A., Y. Honkura, K. Kuge, M. Matsushima, N. Sezgin, M. Yılmazer, Z. Öğütçü, (2007). Source Mechanism of the 2000 November 15 Lake Van earthquake (Mw = 5.6 ) in eastern Turkey and its seismotectonic implications. Geophys.J.Int. (2007) 170, p Reasenberg, P. and Oppenheimer D. (1985). FPFIT, FPPLOT and FPPAGE: Fortran computer programs for calculating and displaying earthquake fault-plane solutions. U. S. Geol. Surv. Open File Rep., , 109p. Sandvol, E., Türkelli N., and Barazangi M., (2003). The Eastern Turkey Seismic Experiment: The study of a young continent-continent collosion, Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 24, Snoke, J.A. (2003). FOCMEC: FOCal MEChanism Determinations, Virginia Tech, Blacksburg, VA, USA. Toksöz, M.N., Arpat, E., and Şaroğlu, F., (1977). East Anatolıan earthquake of 24 November Nature ( London ), 270 ; Türkelli, N., Sandvol E., Zor E., Gok R., Bekler T., Al-Lazki A., Karabulut H., Kuleli S.,Eken T., Gurbuz C., Bayraktutan S., Seber D., Barazangi M., (2003). Seismogenic zones in Eastern Turkey, Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 24, Yılmazer, M., (2003). Deprem kaynak parametrelerinin On-line Belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 47 s., İstanbul. Zor E., Sandvol E., Gürbüz C., Türkelli N., Seber D., and Barazangi M., (2003). The crustal structure of the East Anatolian plateau (Turkey) from receiver functions, Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 24,

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-07 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ BASIN BÜLTENİ 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 12 HAZİRAN 2017 KARABURUN AÇIKLARI- EGE DENİZİ DEPREMİ 12 Haziran 2017 tarihinde Karaburun Açıkları Ege Denizi

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat

Detaylı

:51 Depremi:

:51 Depremi: B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 06-09 ŞUBAT 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU 1. 06.02.2017 06:51 Depremi: 06 Şubat 2017

Detaylı

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME

25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME 25 OCAK 2005 HAKKARİ DEPREMİ HAKKINDA ÖN DEĞERLENDİRME Ömer Emre, Ahmet Doğan, Selim Özalp ve Cengiz Yıldırım Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Yer Dinamikleri Araştırma ve

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Ulusal Deprem İzleme Merkezi Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi 10 HAZİRAN 2012 ÖLÜDENİZ AÇIKLARI - FETHİYE (MUĞLA) DEPREMİ 10 Haziran 2012 Türkiye saati ile 15 44

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 23 OCAK 2015 UĞURLUPINAR-MUSTAFAKEMALPAŞA (BURSA) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 23 Ocak 2015 tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa da (Bursa) yerel

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (M W =7.2) HAKKINDA ÖN RAPOR Murat UTKUCU Emrah BUDAKOĞLU Hilal YALÇIN Hatice DURMUŞ Hüseyin KALKAN Levent GÜLEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE CİVARININ POISSON YÖNTEMİ İLE DEPREM TEHLİKE TAHMİNİ ÖZET: Tuğba TÜRKER 1 ve Yusuf BAYRAK 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri

19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri 19 Mayıs 2011 M w 6.0 Simav-Kütahya Depreminin Kaynak Parametreleri ve Coulomb Gerilim Değişimleri E. Görgün 1 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü, Sismoloji Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi, Avcılar ÖZET:

Detaylı

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri

Şekil :51 Depremi Kaynak Spektral Parametreleri 06 Şubat 2017 Depremi (Mw=5.4) Bilgi Notu (Guncellenmiş) 06 Şubat 2017 Ayvacık - Gülpınar'da (Mw=5.5, KRDAE, Mw=5.3, AFAD, Mw=5.4, COMU) 06:51 de orta büyüklükte bir deprem olmuştur. Bu deprem sonrası

Detaylı

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ

SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ SİMAV VE EMET FAY ZONLARINDAKİ DEPREMLERİN OPTIMUM KAYNAK PARAMETRELERINİN ANALİZİ Tolga BEKLER 1, Alper DEMİRCİ 1, Süha ÖZDEN 2 ve Doğan KALAFAT 3 1 Yard. Doç. Dr., Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Çanakkale

Detaylı

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005 SIĞACIK (İZMİR) DEPREMLERİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Rapor No: 10756 JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 17 EKİM 2005

Detaylı

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ

27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 27 KASIM 2013 MARMARA DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 27 Kasım 2013 tarihinde Marmara Ereğlisi Açıklarında (Tekirdağ) Marmara Denizi nde yerel

Detaylı

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 28 ARALIK 2013 ANTALYA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 28 Aralık 2013 tarihinde Antalya Körfezi Açıkları Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 21 NİSAN 2017, 17h12, Mw=4.9 MANİSA-ŞEHZADELER DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 25.04.2017 Buca / İZMİR 1. SİSMOTEKTONİK 21 Nisan 2017 günü, TSİ ile saat 17:12 de Manisa-Şehzadeler merkezli bir

Detaylı

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ

16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 NİSAN 2015 GİRİT (YUNANİSTAN) DEPREMİ 16 Nisan 2015 günü Türkiye saati ile 21:07 de Akdeniz de oldukça geniş bir alanda hissedilen ve büyüklüğü M L : 6,1 (KRDAE) olan bir deprem meydana gelmiştir (Çizelge

Detaylı

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA

1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı 11-14 Ekim 2011 ODTÜ ANKARA TÜRKİYE DE SON YILLARDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEPREMLERE TOPLU BİR BAKIŞ Doğan KALAFAT (*), Ethem GÖRGÜN (*), Kıvanç KEKOVALI (*), Yavuz GÜNEŞ (*) Özet (*) B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem

Detaylı

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (USGS). Depremin kaynağı, Türkiye nin de üzerinde bulunduğu dünyanın

Detaylı

VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ

VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ VAN GÖLÜ VE ÇEVRESİNİN BİR BOYUTLU (1-B) KABUK HIZ MODELİNİN BELİRLENMESİ Bülent Kaypak 1, M.Feyza Akkoyunlu 2,3, Doğan Kalafat 2, Şerif Barış 3 1 Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan 2

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu)

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Konu: 12.09.2016 Akhisar Manisa Depremi BASINA VE KAMUOYUNA (Ön Bilgi Formu) Tarih-Saat: 12.09.2016 11.26 (TS) Yer: Akhisar-MANİSA Büyüklük: 4.6 (Mw) Derinlik: 17.78 (km) Enlem: 38.9050 K Boylam: 27.7451

Detaylı

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ

24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ 24.05.2014 EGE DENİZİ DEPREMİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayanlar Dr. Mustafa K. Koçkar Prof. Dr. Özgür Anıl Doç. Dr. S. Oğuzhan Akbaş EGE DENİZİ DEPREMİ (24.05.2014; M w :6.5) GİRİŞ 24 Mayıs 2014 tarihinde,

Detaylı

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ

24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ . ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 24 MAYIS 2014 GÖKÇEADA AÇIKLARI - EGE DENİZİ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 24 Mayıs 2014 tarihinde Gökçeada Açıkları Ege Denizi nde yerel saat ile 12.25 de büyüklüğü Ml=6,5 olan

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği

İNM Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği İNM 424112 Ders 1.2 Türkiye nin Depremselliği Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İletişim Bilgileri İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı E-mail:kilic@yildiz.edu.tr

Detaylı

SİSMOTEKTONİK (JFM ***)

SİSMOTEKTONİK (JFM ***) SİSMOTEKTONİK (JFM ***) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 22.02.2016 Murat UTKUCU 1 Dersin Amacı ve öğrenim çıktıları Öğrenciye deprem-tektonik ilişkisinin ve deprem

Detaylı

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2

İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ. Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 İZMİR VE ÇEVRESİNİN ÜST-KABUK HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Ç. Özer 1, B. Kaypak 2, E. Gök 3, U. Çeken 4, O. Polat 5 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2 Doçent Doktor,

Detaylı

Marmara Bölgesi nin Depremselliği ve Deprem Ağının Önemi

Marmara Bölgesi nin Depremselliği ve Deprem Ağının Önemi Marmara Bölgesi nin Depremselliği ve Deprem Ağının Önemi Doğan KALAFAT Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi 34684 Çengelköy/İSTANBUL e-mail : kalafato@boun.edu.tr

Detaylı

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: 19 MAYIS 2011 SİMAV DEPREMİNİN UZAK-ALAN KAYITLARIYLA İNCELENMESİ E. Budakoğlu 1 ve M. Utkucu 2 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Esentepe

Detaylı

23 Ekim 2011 Van ve 09 Kasım 2011 Edremit (Van) Depremleri

23 Ekim 2011 Van ve 09 Kasım 2011 Edremit (Van) Depremleri Selim Özalp * Cengiz Zabcı ** Hasan Elmacı *** Taylan Sançar **** * ve *** MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi ** İTÜ Jeoloji Müh. Böl. **** İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü **** Tunceli Üniversitesi,

Detaylı

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi

Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 6(), 7-77, 0 6(), 7-77, 0 Elazığ ve Çevresindeki Sismik Aktivitelerin Deprem Parametreleri İlişkisinin İncelenmesi Adem DOĞANER, Sinan ÇALIK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (DAUM) 25 NİSAN 2015 NEPAL-KATMANDU DEPREMİ (M=7.8) 25 Nisan 2015 te (saat 06:11, UT) Nepal de M: 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir

Detaylı

23 Ekim 2011 Van depreminin (Mw=7.1) oluşturduğu Coulomb gerilme değişimi. Coulomb static stress changes after the 23 October 2011, Van earthquake

23 Ekim 2011 Van depreminin (Mw=7.1) oluşturduğu Coulomb gerilme değişimi. Coulomb static stress changes after the 23 October 2011, Van earthquake SAÜ Fen Bil Der 19. Cilt, 1. Sayı, s. 53-58, 2015 23 Ekim 2011 Van depreminin (Mw=7.1) oluşturduğu Coulomb gerilme değişimi Türkan Ersular *1, Ayşe Güneş 2, Yusuf Sarı 3, Ertuğrul Gürbüz 4, Hatice Durmuş

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 86 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 86 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 ŞUBAT AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 86 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SAHA GÖZLEMLERİ VE KAYNAK FAYA İLİŞKİN ÖN DEĞERLENDİRMELER Dr. Ömer Emre Dr. Tamer Y. Duman Dr. Selim Özalp Hasan Elmacı JEOLOJİ ETÜTLERİ

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI

2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI 2010 DARFIELD VE 2011 CHRISTCHURCH DEPREMLERİ VE SONUÇLARI ÖZET: D. Güner 1 1 Deprem Dairesi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ankara Email: duygu.guner@afad.gov.tr Yeni Zelanda da 4

Detaylı

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET: 2007 EĞİRDİR DEPREMLERİNİN SİSMOLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI S. ALTUNCU POYRAZ 1 ve A. PINAR 2 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi,Kandilli Rasathanesi ve DAE,İstanbul

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU OCAK 2010 İÇİNDEKİLER 2010 OCAK AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTİVİTELERİ... 1 17 OCAK 2010 HELENİK

Detaylı

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM FAYLARDA YIRTILMA MODELİ - DEPREM DAVRANIŞI MARMARA DENİZİ NDEKİ DEPREM TEHLİKESİNE ve RİSKİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM Ramazan DEMİRTAŞ Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi, Aktif Tektonik

Detaylı

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKĐK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 OCAK 2016 ÇĐÇEKDAĞI (KIRŞEHĐR) DEPREMĐ (Mw 5,0) BĐLGĐ NOTU JEOLOJĐ ETÜTLERĐ DAĐRESĐ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf BAHAR Yarıyılı. 13 Nisan 2015 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 3.Sınıf 2014-2015 BAHAR Yarıyılı SİSMOTEKTONİK (JEF3608 JEF-3608 ) Doç.Dr. Dr Orhan POLAT 13 Nisan 2015 10.HAFTA Eğim Yönü (

Detaylı

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI

BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI BÖLÜM BEŞ LEVHA SINIRLARI 5.1 YERKABUĞU ÜZERİNDEKİ LEVHA SINIRLARI Levha tektoniğine göre dünyayı saran yerkabuğu üzerinde 8 büyük (Avrasya, Afrika, Pasifik, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antartika, Avustralya)

Detaylı

1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ ÖN RAPORU

1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ ÖN RAPORU 1 MAYIS 2003 BİNGÖL DEPREMİ ÖN RAPORU Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Sismoloji Servisi 8 Mayıs 2003 Hazırlıyan ve katkıda bulunanlar: Doğan Kalafat Yavuz Güneş

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 MART AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 87 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

DEPREM KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

DEPREM KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI DEPREM KONUMLRININ BELİRLENMESİNDE BULNIK MNTIK YKLŞIMI Koray BODUR 1 ve Hüseyin GÖKLP 2 ÖZET: 1 Yüksek lisans öğrencisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 2 Yrd. Doç. Dr., Jeofizik

Detaylı

17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ

17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 17-28 Ekim 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ- SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ Ön Değerlendirme Raporu 28 Ekim 2005 17-28 EKİM 2005 SIĞACIK KÖRFEZİ-SEFERİHİSAR (İZMİR) DEPREMLERİ Bölgede

Detaylı

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir.

Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait. verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Neotektonik incelemelerde kullanılabilir. Deformasyon stili ve bölgesel fay davranışlarına ait verileri tamamlayan jeolojik dataları sağlayabilir. Sismik tehlike değerlendirmeleri için veri tabanı oluşturur.

Detaylı

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir

Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir DEPREM VE ANTALYA NIN DEPREMSELLİĞİ 1. BÖLÜM DEPREM Deprem bir doğa olayıdır. Deprem Bilimi ise bilinen ve bilinmeyen parametreleriyle, karmaşık ve karışık teoriler konseptidir 1.1. DEPREMİN TANIMI Yerkabuğu

Detaylı

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM

03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM 03 ŞUBAT 2002 SULTANDAĞI DEPREMİ (Mw=6.2) VE BÖLGEDEKİ TEKTONİK REJİM Nihan SEZGİN 1, Ali PINAR 1, Serkan ÖZÇELİK 1 nihan@istanbul.edu.tr, alipinar@istanbul.edu.tr, ozceliks@istanbul.edu.tr Öz:Ege açılma

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ HAKKINDA ÖN RAPOR

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ HAKKINDA ÖN RAPOR 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ HAKKINDA ÖN RAPOR Serdar AKYÜZ Cengiz ZABCI Taylan SANÇAR 03 Kasım 2011 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ GİRİŞ 23 Ekim 2011 tarihinde saat 13.41 de Van ilini, kuzeyindeki yerleşimleri

Detaylı

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri)

Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Deprem İstatistiği (Depremsellik ve Parametreleri) Doç.Dr. Eşref YALÇINKAYA (8. Ders) Depremsellik (Sismisite): Depremsellik veya sismisite kelimesi; depremlerin zaman ve uzaydaki dağılımlarını tanımlamak

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY

TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY TÜRKİYE DE ÇEŞİTLİ TAŞ OCAĞI PATLATMA ALANLARININ SPEKTRUM ÖZELLİKLERİ SPECTRUM CHARACTERISTICS OF SEVERAL QUARRY BLAST AREAS IN TURKEY DENİZ, P 1., HORASAN, G. 2, KALAFAT, D 1. Posta Adresi: 1 Boğaziçi

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

8 MART 2010 BAŞYURT (KARAKOÇAN) DEPREMİ (M W =6.0) TELESİSMİK KAYNAK ÖZELLİKLERİ: SİSMOTEKTONİK ÇIKARIMLAR

8 MART 2010 BAŞYURT (KARAKOÇAN) DEPREMİ (M W =6.0) TELESİSMİK KAYNAK ÖZELLİKLERİ: SİSMOTEKTONİK ÇIKARIMLAR ÖZET: 8 MART 2010 BAŞYURT (KARAKOÇAN) DEPREMİ (M W =6.0) TELESİSMİK KAYNAK ÖZELLİKLERİ: SİSMOTEKTONİK ÇIKARIMLAR Murat UTKUCU 1, Emrah BUDAKOĞLU 2 ve Levent GÜLEN 3 1 Doçent, Sakarya Üniversitesi, Jeofizik

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem 2. Beton 3. Çelik yapı elemanları 4. Çelik yapı sistemleri

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI ÖZET: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ DEPREM KAYIT İSTASYONUNUNA AİT SÜREYE BAĞLI BÜYÜKLÜK HESABI E. Yavuz 1, G. Altun 2, G. Horasan 3 1 Araştırma Görevlisi, Jeofizik Müh. Bölümü, Sakarya Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler

DEPREMLER - 1 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? Oluşum Şekillerine Göre Depremler İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 03.03.2015 DEPREMLER - 1 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU

DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2012 ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI (USAG) Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı (USAG): 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen DEPREM ŞURASI

Detaylı

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL

YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2011 OCAK AYI BÜLTENİ YIL: 8 - SAYI: 85 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş Z. Öğütcü M. Kara M. Yılmazer M. Suvarıklı E.Görgün

Detaylı

KRDAE TÜRKİYE DEPREM AĞININ GELİŞİMİ: BÜTÜNLEŞİK SİSMİK AĞ TASARIMI

KRDAE TÜRKİYE DEPREM AĞININ GELİŞİMİ: BÜTÜNLEŞİK SİSMİK AĞ TASARIMI KRDAE TÜRKİYE DEPREM AĞININ GELİŞİMİ: BÜTÜNLEŞİK SİSMİK AĞ TASARIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1, Y. Güneş 1 M. Yılmazer 1, M. Çomoğlu 1, S. Tunç 1 ve Ö. Çok 1 1 Doktor, Ulusal

Detaylı

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT

Deprem Mühendisliğine Giriş. Onur ONAT Deprem Mühendisliğine Giriş Onur ONAT İşlenecek Konular Deprem ve depremin tanımı Deprem dalgaları Depremin tanımlanması; zaman, yer büyüklük ve şiddet Dünya ve Türkiye nin sismisitesi Deprem açısından

Detaylı

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU

05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05 AĞUSTOS 2012 ORTABAĞ-ULUDERE (ŞIRNAK) DEPREMİ BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Aktif Tektonik Araştırmaları

Detaylı

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 12 HAZİRAN 2017 (15:28 TSİ), Mw=6.2 İZMİR KARABURUN (EGE DENİZİ) DEPREMİ SİSMOLOJİK ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 14.06.2017 Buca - İZMİR 1. SİSMOLOJİK-SİSMOTEKTONİK GÖZLEMLER T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum

Detaylı

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi

BASIN DUYURUSU. 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi BASIN DUYURUSU 10 Haziran 2012 FETHİYE KÖRFEZİ Depremi 10 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Saati ile 15.44 te Fethiye körfezinde Fethiye ilçesine 35 km. uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR

FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR FAY DÜZLEMİ ÇÖZÜMÜ P-DALGASI İLK HAREKET YÖNÜ ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK YOLLAR Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Anabilim Dalı Aralık 2005,

Detaylı

YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL

YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 2009 EKİM AYI BÜLTENİ YIL: 6 - SAYI: 70 İSTANBUL Hazırlayan ve Katkıda Bulunanlar D. Kalafat K. Kekovalı K. Kılıç Y. Güneş M. Yılmazer Z. Öğütcü M. Kara M. Suvarıklı A. Küsmezer

Detaylı

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu. E mail :

Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu.  E mail : AKTİF TEKTONİK ARAŞTIRMA GRUBU ATAG 16. ÇALIŞTAYI Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu Bildiri Özleri Kitabı 18-19 Ekim 2012, İSTANBUL www.koeri.boun.edu.tr/atag16 E mail : atag16@boun.edu.tr Aktif Tektonik Araştırma

Detaylı

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ

GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ GİRİŞ GÜNEY MARMARA BÖLGESİ NDE TARİHSEL VE ALETSEL DÖNEMLERDE OLUŞAN DEPREMLERİN SİSMOLOJİK VE JEOLOJİK İNCELEMESİ H. Haluk SELİM 1,2, Haluk EYİDOĞAN 3 ve Okan TÜYSÜZ 1 1 Öz: Güney Marmara Bölgesi nde sismik

Detaylı

AYLIK DEPREM RAPORU Mart

AYLIK DEPREM RAPORU Mart i İÇİNDEKİLER 1. 2016 MART AYINDA TÜRKİYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 1 2. 12 MART 2016 ANTALYA-KAŞ DEPREMİ (MW=4.2)... 2 3. 2015 MART AYINDA DÜNYA DA ÖNE ÇIKAN DEPREM ETKİNLİKLERİ... 7 i 1. 2016

Detaylı

17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI

17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI ULUSAL DEPREM IZLEME MERKEZI 17-21 Ekim 2005 SIGACIK KÖRFEZI- SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI Ön Degerlendirme Raporu 31 Ekim 2005 17-21 EKIM 2005 SIGACIK KÖRFEZI-SEFERIHISAR (IZMIR) DEPREMLERI Bölgede

Detaylı

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011

DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 DEPREM TEHLİKE VE RİSK ÇALIŞMALARINDA SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE ULUSAL SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞINDAKİ SON GELİŞMELER, 2011 1 Kılıç, T., 1 Kartal, R.F., 1 Zünbül, S., 1 Kadirioğlu, F.T., 1

Detaylı

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.3. EGE GRABEN SİSTEMİ Ege bölgesinin en büyük karakteristiği genel olarak doğu-batı gidişli pek çok graben yapısı içermesidir. Grabenlerle ilgili fay düzlemi çözümleri genellikle kuzeygüney yönlü

Detaylı

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ

3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı 69 th Geological Congress Of Turkey 3 ARALIK 2015 KİĞI-BİNGÖL DEPREMİ (Mw=5.3), ARTÇI DEPREM AKTİVİTESİ VE BÖLGENİN TEKTONİĞİ İLE İLİŞKİSİ Recai F. KARTAL a, F. Tuba KADİRİOĞLU

Detaylı

Yeryüzünden kesit 11/6/2014 DEPREM HAREKETİ

Yeryüzünden kesit 11/6/2014 DEPREM HAREKETİ İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem hareketi 2. Yurdumuzdaki depremler 3. Deprem hasarları 4. Değerlendirme Prof.Dr.

Detaylı

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ:

FAYLAR FAY ÇEŞİTLERİ: FAYLAR Fay (Fault); kayaçlarda gözle görülecek kadar kayma hareketi gösteren kırıklara verilen genel bir isimdir. FAY, Yerkabuğundaki deformasyon enerjisinin artması sonucunda, kayaç kütlelerinin bir kırılma

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFERİHİSAR-URLA BÖLGESİ NİN GÜNCEL DEPREMSELLİĞİ VE GERİLME TENSÖR ANALİZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFERİHİSAR-URLA BÖLGESİ NİN GÜNCEL DEPREMSELLİĞİ VE GERİLME TENSÖR ANALİZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFERİHİSAR-URLA BÖLGESİ NİN GÜNCEL DEPREMSELLİĞİ VE GERİLME TENSÖR ANALİZİ Mehmet BAYKAL JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2006

Detaylı

1. Giriş. 2. Model Parametreleri

1. Giriş. 2. Model Parametreleri STRONG GROUND MOTION ATTENUATION RELATIONSHIP FOR NORTHWEST ANATOLIAN EARTHQUAKES KUZEYBATI ANADOLU DEPREMLERİ İÇİN KUVVETLİ YER HAREKETİ AZALIM İLİŞKİSİ 1 ÇEKEN, U., 2 BEYHAN, G. ve 3 GÜLKAN, P. 1 ceken@deprem.gov.tr,

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi & DAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi ŞEMDİNLİ UYDU İLETİŞİMLİ-GENİŞBANTLI DEPREM İSTASYONU KURULUŞ RAPORU 28 Eylül 2005 ŞEMDİNLİ - HAKKARİ 1 ŞEMDİNLİ DEPREM İSTASYONU

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

ŞİLİ DE 8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ŞİLİ DE 8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ŞİLİ DE 8.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM Depremle İlgili Bilgiler: Büyüklük 8.8 Zaman 27 Şubat 2010 Cumartesi, 03:34:14 (yerel zaman) Yer 35.8460S, 72.7190W Derinlik 35 km Bölge Maule açıkları, Şili Uzaklıklar

Detaylı

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0)

TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0) TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ İÇİN ALETSEL DÖNEM DEPREM KATALOGLARINA YENİ BİR BAKIŞ (M>=4.0) F. T. KADİRİOĞLU 1, R. F. KARTAL 2, T. KILIÇ 2, D. KALAFAT 3, T. Y. DUMAN 4, S. ÖZALP 4, Ö. EMRE 5 1 Jeoloji Yük.Müh.

Detaylı

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1

Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 16, Sayfa (63-70) BOLU GEÇİŞİNDE DEPREM SEBEBİYLE MEYDANA GELEN Esra TEKDAL 1, Rahmi Nurhan ÇELİK 2, Tevfik AYAN 3 1 tekdale@itu.edu.tr 2 celikn@itu.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ

BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ BÖLÜM YEDİ DEPREM TÜRLERİ 7.1 DEPREM TÜRLERİ Bölüm6 da deprem nedir, nasıl oluşur ve deprem sonucunda oluşan yer içinde hareket eden sismik dalgaların nasıl hareket ettiklerini ve yer içinde nasıl bir

Detaylı

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ

YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ . Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı -4 Ekim ODTÜ ANKARA YÜKSEK BİNALAR İÇİN DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ VE ZEMİN BAĞIMLI TASARIM DEPREM YER HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ Yasin Fahjan,

Detaylı

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU

02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU DİCLE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 02 MART 2017 ADIYAMAN SAMSAT DEPREMİ ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU Yrd. Doç. Dr. M. Şefik İmamoğlu Maden Müh.Böl.Genel

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ

İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ 11-14 Ekim 211 ODTÜ ANKARA İSTANBUL İÇİN TASARIM ESASLI KUVVETLİ YER HAREKETİ DALGA FORMLARININ ZAMAN ORTAMINDA TÜRETİLMESİ ÖZET Aydın Mert 1, Yasin Fahjan 2, Ali Pınar 3, Larry Hutchings 4 1 Doktor, Deprem

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

12.02.2013 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi

12.02.2013 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi 12.02.2013 tarihli Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Nükleer Denemesinin Değerlendirilmesi Nurcan M. Özel, K.U. Şemin, Ö. Necmioğlu, S.Koçak, C.Destici, U.,Teoman, Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması

Detaylı

Depremler. 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2

Depremler. 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2 Depremler 1989, Loma Prieta depremi, Mw = 7.2 Depremler Deprem, ani enerji boşalımının neden olduğu yer sarsıntısıdır. Tektonik kuvvetler kayaçlar üzerinde stres üretmekte ve bu kayaçların sonunda elastik

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ Yusuf BAYRAK 1, Erdem BAYRAK 2, Nursebil ATAY 3 ÖZET: 1 Doçent, Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı