KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası nın 15 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, Yolcu Taşıyan Araç Mesleki Sürücü Belgesi Verilmesi ve Uyulması Gereken Kurallar (Değişiklik) Tüzüğü nü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GELECEK EMNİYET MENSUBU NUN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1822/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 sayılı Güvenlik, Asayiş, Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü çerçevesinde, KKTC nde Polis Okulu Müdürlüğü nde düzenlenecek Polis Eğiticileri Eğitimi ne Eğitimci olarak katılmak maksadıyla, Eylül 2014 tarihleri arasında KKTC ne gelecek olan Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Yalçın Erten in geliş-dönüş uçak biletleri T.C Emniyet Genel Müdürlüğü nce karşılanacağından, adı geçen kişinin ülkemizde bulunacağı süre içerisinde otel ve yemek harcamaları ile vereceği eğitim hizmetine karşılık takdim edilmesi muhtemel plaket ve Kıbrıs a özgü hediyelik eşya alım masraflarının, Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SARAY BOSNA DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI RİTMİK CİMNASTİK YARIŞMALARINA KKTC CİMNASTİK FEDERASYONU EKİBİNİN KATILIMI (Önerge No:1825/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Eylül 2014 tarihleri arasında Saray Bosna da düzenlenen Uluslararası Ritmik Cimnastik Yarışmaları na Eylül 2014 tarihlerinde 8 kişilik ekiple katılan KKTC Cimnastik Federasyonu nun katılım dolayısıyla 20,000 TL sına baliğ olan tüm harcamalarının (uçak bileti, transferler, iaşe-ibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İHTİYAT SANDIĞI AVANS (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1826/2014) (Ç.S.G.B.) Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı Yasası nın 10 uncu maddesinin (5) inci fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, hazırlanıp ekte sunulan, İhtiyat Sandığı Avans (Değişiklik) Tüzüğünü onaylayarak, Resmi Gazete de yayımlanmasına karar verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAYA ARTEMİS RESORT & CASINO TURİSTİK TESİSİ NİN DENİZ SUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ (Önerge No:1827/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş. tarafından Bafra Turizm bölgesinde 2007 yılında yatırımları tamamlanarak, işletmeye açılan, Kaya Artemis Resort & Casino ya faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmesi için gerekli su ihtiyacını karşılamak üzere, ithal edeceği 950 Ton/m³/gün kapasiteli Deniz Suyu Arıtma Sistemi (Reverse Osmosis) için Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti verilmesine karar verdi. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KOSOVA DA DÜZENLENEN ETKİNLİĞE KATILAN KARİKATÜRCÜLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1828/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 31 Mayıs - 4 Haziran 2014 tarihlerinde Dünya Karikatürcüleri nin Kosova da düzenlenen etkinliğine katılan Kıbrıslı Karikatürcüler Mehmet Serkan Gazioğlu ve Musa Kayra nın, Ercan-İstanbul-Kosova-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile konaklama giderlerinin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE DAVET EDİLEN İNGİLİZ GAZETECİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1829/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın yurtdışı turizm tanıtım çalışmaları çerçevesinde, KKTC ne davet ettiği Daily Express in seyahat ve turizm yazarı Elisa Roche un 30 Mayıs 7 Haziran 2014 tarihleri arasında ziyareti ile ilgili Londra-Ercan-Londra geliş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bilet bedeli Stg. (KDV dahil) ve 4 günlük kiralık araç ücreti toplamı 80 Stg. (KDV dahil) ile seyahat ve turizm yazarı David Wheeler in Mart 2014 tarihleri arasındaki ziyareti ile ilgili İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş ekonomi sınıfı uçak bilet bedeli Stg. nin (KDV dahil) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu nun "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GEÇİT HAKKI VERİLMESİ (İSKELE) (Önerge No:1831/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele Pafta/Harita XV/44 W1 de kain 5/1 no lu parsele ulaşımın sağlanması için; 1) KKTC (Orman) adına kayıtlı aynı Pafta/Haritada kain 76/1/1 no lu parselden yönü, kullanılabilecek genişliği (15 ayak) ile uzunluğu önergeye ekli haritada kırmızı ile boyalı kısmın geçit olarak ayrılmasına, 2) Geçit Verme Zorunluluğunu düzenleyen Fasıl 224 Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Kıymet Takdiri) Yasası nın 11 A maddesinin (2). fıkrasına dayanarak saptanan, TL (Yüzseksen Bin Türk Lirası) tazminat tutarının geçit hakkını alacak parsel sahibi tarafından Taşınmaz Mal (Geçit Verme) Tüzüğü nün öngördüğü şekilde Devlet Hazinesi ne ödenmesine, 3) Yukarıda belirtilen şartların yerine getirilmesinden sonra parsel için verilecek geçidin Tapu kayıtlarına işlenmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANTALYA DA DÜZENLENECEK ORMANCILIK KONULARINDAKİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA KATILIM (Önerge No:1834/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Ormancılık Alanında Yardım ve İşbirliği Protokolü uyarınca, çeşitli ormancılık konularında eğitime tabi tutulmak üzere, 8-15 Kasım 2014 tarihleri arasında TC Orman Genel Müdürlüğü nün Antalya da düzenleyeceği 8 günlük eğitim programına katılacak aşağıda isimleri belirtilen Orman Dairesi Müdürlüğü nden 20 teknik elemanın, 7-16 Kasım 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Antalya-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedelinin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. İsim Mevki ve Hizmet Sınıfı Görev Yeri-Şefliği 1. Salih Güneş II.Der.Mühendis Müdürlük 2. Asım Yırık Müdürlük 3. Ercan Poyraz Müdürlük 4. İsa Direk Kantara 5. Salih Karalıgil Sözleşmeli Mühendis Alevkayası 6. Hasan Başol I. Der. Kıd. Mühendis Yrd. Lefkoşa 7. Kamil Özkalkanlı Güzelyurt 8. Serhan Sait Girne 9. Savaş Yurdakul Kantara 10. Ahmet Gürler Kantara 11. Adil Çobanoğulları Alevkayası 12. Gökhan Akar II. Der. Mühendis Yrd. Lefkoşa 13. Hüseyin Hançerlioğlu Güzelyurt 14. Kürşat Görneçli Alevkayası 15. Osman Süngü Girne 16. Türkmen Kim III. Der. Orman Müfettişi Girne 17. Hasan Karpuzcu Güzelyurt 18. Mustafa Akyüz Girne 19. Kemal Baysaloğlu Lefkoşa 20. Ömür Akyüz IV. Der. Orman Memuru Müdürlük Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TOLGA BAKİ NİN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1835/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile sözleşme süresi uzatılan nda sözleşmeli statüde istihdam edilen Tolga Baki nin tarihinde sona erecek sözleşmesinin, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 6(2) maddesi uyarınca, önergeye ekli sözleşme şartlarına uygun olarak, 1 (Bir) yıl süre ile uzatılmasına ve gerekli ödeneğin 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Personel Dairesi Müdürlüğü

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC NE GELECEK İNGİLİZ SAYIŞTAY UZMANLARININ MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1836/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC Sayıştay Başkanlığı bünyesinde İngiliz Yüksek Komiserliği nin katkı ve desteğinde, İngiltere Sayıştay ı ile devam eden temaslar çerçevesinde, İngiltere Sayıştay Uzmanlarından Mr. Lim Kee Sen Chan You Fee nin Mali Denetim için Eylül 2014 tarihleri arasında, Ms. Saba Sadıg ın Mali Denetim için Eylül 2014 tarihleri arasında, Mr. Robert Reeve in Performans Denetimi için Eylül 2014 tarihleri arasında ve Mr. David Goldworthy nin Proje Değerlendirme için Eylül 2014 tarihleri arasında KKTC ne gelmelerini, adı geçenlerin belirtilen tarihler arasında belirecek iaşe-ibate giderlerinin Sayıştay Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden, çeviri masraflarının ise Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi.

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMULAŞTIRMA İHBARI VE KAMU YOLU AYRILMASI (YENİERENKÖY) Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı: (Önerge No:1837/2014) (İ.B.) 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi, kamu yararı amacıyla yol inşaatı için gerekli olan Gazimağusa, Yenierenköy Pafta/Harita III/30, 4/1, 5/1, 46/1, 47, 46/2/1, 56, 57, 83/1/1, 83/1/2, 83/3/2, 85, 92, 95, 83/2, 181.8, 112 sayılı özel mülkiyetteki parsellerden geçecek olan yol alanlarına yönelik olarak 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan, Kamulaştırma İhbarı nın onaylanması; 2. Aynı Pafta/Haritada kain olup, KKTC adına kayıtlı bulunan 55, 79 ve 93 no lu parsellerden önergeye ekli planda kırmızı ile işaretlendiği şekilde Kamu Yolu ayrılması; 3. Gerekli işlem ve kayıtlar hususunda Tapu ve Kadastro Dairesi nin yetkili kılınması. İçişleri Bakanlığı

13

14

15

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AB KOORDİNASYON MERKEZİ PERSONELİ HÜSEYİN SİLMAN IN BRÜKSEL DE TOPLANTIYA KATILMASI (Önerge No:1839/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ülkeleri ile aday ülkelerin ilgili temas noktalarının katıldığı ve AB nin teknik yardım enstürmanlarının (TAIEX-Twinings, Sigma) değerlendirilmesinin yapıldığı AB TAIEX-Twinings Temas Noktaları toplantısına AB Koordinasyon Merkezi nde görevli Hüseyin Silman ın Eylül 2014 tarihleri arasında görevli olarak katılmasını, gidiş-dönüş uçak biletleri, Brüksel deki konaklama masrafları TAIEX-Twinings tarafından karşılanacağı dikkate alınarak, adı geçenin belirtilen tarihlerdeki mevzuat gereği harcırah ve seyahat sigorta masraflarının Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi.

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) CLAIR LOUISE EVA NIN KKTC NE GİRİŞ YASAĞININ KALDIRILMASI (Önerge No:1840/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde ikameti sakıncalı görüldüğü nedenle tarihinde hakkında ihraç emri verilen Londra doğumlu Clair Louise Eva nın, aile birliğinin sağlanmasına olanak tanımak amacı ile KKTC ne giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK KURULU KARARI İLE YAPILAN AMELİYATLAR KALP DAMAR AMELİYATLARI İÇİN ACİLEN TEMİN EDİLEN MALZEMELER İLE ÖZEL SEKTÖRDEN ALINAN HİZMET KARŞILIĞININ ÖDENMESİ (Önerge No:1841/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı hastanelerde görev yapmakta olan Uzman Doktorlar tarafından uygun görülüp hastaların yurtdışına sevk edilmeden KKTC Devlet Hastaneleri nde Sağlık Kurulu Kararı ile yapılan Ortopedi ve Beyin Cerrahisi ameliyat tutarları ile Kalp Damar Cerrahisi ameliyatlarında kullanılmak üzere acil olarak temin edilen malzemeler ile Mağusa Devlet Hastanesi nde mevcut tomografi cihazının hizmet dışı kaldığı 25 Mayıs 15 Ağustos 2014 döneminde özel hastanelerden alınan sağlık hizmetlerine yönelik önergeye ekli tablolarda detayları belirtilen ödemelerden yurtdışı firmalara yapılan (KDV dahil) 850, TL nın, Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden, yurtiçi firmalara yapılan (KDV dahil) 367, TL nın Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden, Kalp Damar Cerrahisi Ameliyat Malzemeleri tutarı (KDV dahil) 22, TL nın ise Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları kaleminden ödenebilmesi için Sağlık Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESER EMİN ÖKTEM İN ÖĞRETİM YILINDA GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDA BELİRTİLEN HAKLARDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:1842/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı nda Yüksek Lisans öğrenimine başlayan Eser Emin Öktem in 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası ndan yararlandırılması yönünde aşağıdaki kararı aldı: 1) öğretim yılında Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuarı nda Yüksek Lisans öğrenimine başlayan Eser Emin Öktem in belge sunmak kaydı ile Öğretim Yılı I. Dönem (Eylül-Ekim-Kasım-Aralık) okul ücreti olan 4,172 TL nın karşılanması; 2) a) Belge sunmak kaydı ile konut kira bedelinin (4 ay x 1,300TL = 5,200TL) karşılanması; b) İaşe giderlerinin (4 ay x 1,200 =4,800TL) karşılanması; c) Bir adet Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletinin temin edilmesi; d) Ders araç ve gereçlerinin temini ile şehir içi ulaşım giderleri için adı geçene (4 ay x 850 TL=3,400 TL) katkı yapılması; 3) Yapılacak harcamaların Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Eğitim Amaçlı Diğer Transferler kaleminden karşılanması. DAĞITIM: Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İNGİLTERE DE DÜZENLENECEK WBFF AVRUPA VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES ŞAMPİYONASI NA KKTC HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1843/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 5-10 Kasım 2014 tarihleri arasında İngiltere de düzenlenecek WBFF Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitnes Şampiyonası na 4-11 Kasım 2014 tarihlerinde 2 kişilik ekiple katılması uygun görülen KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu nun, katılım dolayısıyla 7,400 Türk Lirası na baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamalarının (uçak bileti, iaşe-ibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN K(II) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1844/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni ne ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu K(II) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 26 ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Öznur Uçak a Girne İlçesi Çatalköy de Koçan No: , Pafta/Harita No:XII/40.W1 + XII/39.E1, Parsel No: / , Yüzölçümü:21 dönüm 1300 ay² olan taşınmaz malın yaklaşık 968 ay² (90 m²) alanındaki kısmı ve üzerinde inşa edilen 41/53 no lu bungalovu satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1845/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemine ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 6 ncı sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, TC uyruklu Nurdane Yatar a, Girne İlçesi, Yukarı Girne de Koçan No:12023, Pafta/Harita No:XII/20.W1, Parsel No: üz 1753 üzerinde kain 1 no lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1846/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 21 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TAŞINMAZ MAL İZNİNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1847/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma İstemi'ne ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın önergesine ekli listenin 17 nci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, T.C uyruklu Sevil Gün e, Girne İlçesi Yeşiltepe de Koçan No:1225, Pafta/Harita No:XII/9.W2&E2, Parsel No: üz 419/1/2/ /1/2/5/ /1/2/ /1/2/7/ /1/3/1/2/2 üzerinde kain 5 nolu konutu satın alması için gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ALANİÇİ-YILDIRIM KÖYLERİNDEKİ YOLLARIN ASFALTLANMASI (Önerge No:1848/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na bağlı Karayolları Dairesi Müdürlüğü tarafından acilen yaptırılması gereken Alaniçi ve Yıldırım köylerindeki yolların asfaltlanması maksadıyla, ihtiyaç duyulan ve istenilen zamanda sadece Aşan Nakliyat Kamyonculuk ve Dozercilik Şti. Ltd. firması tarafından üretilebilen ve KDV Dahil 31, TL (241 ton x 130 TL) karşılığında adıgeçen firmadan temin edilen 241 ton Bitümlü Sıcak Karışım için gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Mahalli Kaynaklarla finanse edilen Yolların Yapım-Bakım ve Onarımları Projesi kaleminden karşılanması için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1851/2014) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mertra Trading Ltd. e, gıda, tütün mamülleri, aksesuar ve parfüm alım-satım faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1852/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Alfadis Trading Ltd. e, alkollü-alkolsüz içki, gıda mamülleri, takı aksesuarı ve tekstil ürünleri ithalat ve ihracatını gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:1853/2014) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, DMG Free Zone Ltd. e, deri ürünleri ithalat ve ihracat faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA DÜZENLENECEK 1. ULUSLARARASI ÇOCUK KORUMA KONGRESİ NE PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBE AMİRİ EMİNE İNSAY IN KATILMASI (Önerge No:1854/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) İstanbul da düzenlenecek 1. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi ne Milli Eğitim Bakanlığı nı temsilen katılacak olan Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şube Amiri Emine İnsay ın, Ekim 2014 tarihlerine bağlı olarak Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ile kongre katılım ücreti tutarının Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ATATÜRK İLKOKULU ÖĞRETMENİ SAVAŞ SEYHUN UN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1855/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Atatürk İlkokulu öğretmeni Savaş Seyhun un, Lefkoşa İngiliz Üniversitesi nde (British University of Nicosia) öğrenim görmek amacıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası nın 83 (2) maddesi uyarınca, 15 Eylül Haziran 2015 tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasına ve yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) HİDROJEN JENERATÖRÜ TAMİRİ İÇİN KKTC NE GELEN TEKNİK HEYETİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1857/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na bağlı Meteoroloji Dairesi ne ait arızalanan Hidrojen Jeneratörü nün tamiratının ülkemizde yapılmamasından dolayı, jeneratörün tamiri ile ilgili 7-10 Temmuz 2014 tarihleri arasında İtalya dan gelen 2 kişilik teknik heyetin ülkemizde kaldıkları süre içerisinde beliren konaklama ve diğer giderler için ihtiyaç duyulan KDV dahil 2,000 TL nın Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Meteoroloji Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) EKSEN PROJE İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. NİN ŞANS OYUNU SALONU RUHSATI NIN YENİLENMESİ (Önerge No:1858/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Noah s Ark Hotel de, Noah s Ark Casino olarak K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca faaliyetlerini sürdüren Eksen Proje İnşaat ve Ticaret A.Ş. nin tarihinde sona erecek Şans Oyunu Salonu Ruhsat İzni nin, tarihine kadar yenilenmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

33 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ PERSONELİNİN MSAN VE SSG (BNG BRAS) EĞİTİMİNE KATILIMI (Önerge No:1860/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Tatlısu Villas Ltd. firması arasında imzalanan sözleşme gereğince, Tatlısu Villas Ltd. firması tarafından, Çin in Hangzhou kentinde olmak üzere, Telekomünikasyon Dairesi personeline verilecek MSAN ve SSG (BNG BRAS) eğitimi çerçevesinde, tarihleri kapsamında toplam 32 günlük Eğitim Programı na, II. Derece Mühendis Murat Benar, Geçici Memurlar (Mühendis) Bilgiç Kanal ve Umut Sonuç un; tarihleri kapsamında toplam 22 günlük Eğitim Programı na, I. Derece Bilgisayar Programcısı Enis Elagöz, II. Derece Mühendisler Niyazi Öztoprak ile Ömer Kanlı nın katılmalarına, gidiş-dönüş uçak biletleri ile konaklama giderleri ilgili firma tarafından karşılanacağından, eğitim süreleri kapsamında mevzuat gereği harcırahlarının Y(K-I) sayı ve tarih ile Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Staj ve Öğrenim giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

34 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YÖDAK BAŞKANI PROF. DR. HÜSEYİN GÖKÇEKUŞ UN İSTANBUL DA DÜZENLENEN KONFERANSA KATILIMI (Önerge No:1861/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen 4 th Seminar & Roundable of the AQAAIW and the Executive Board Meeting konulu konferansa katılan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş un, Ercan-İstanbul- Ercan gidiş-dönüş uçak bilet bedeli, İstanbul daki konaklama, ulaşım giderleri ile mevzuat gereği iki günlük harcırahının, Cumhurbaşkanlığı, YÖDAK 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

35 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÇANAKKALE ORTAOKULU NA HİBE EDİLECEK ÖĞRENCİ SANDALYELERİ (Önerge No:1864/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Çanakkale Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından Türkiye de faaliyet gösteren AÇS Orman Ürünleri İmalat Sanayi Ltd. den satın alınacak önergeye ekli proforma faturada detaylandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Çanakkale Ortaokulu na hibe edilecek öğrenci sandalyeleri için Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ERENKÖY İLKOKULU NA YAPILACAK ANAOKUL BİNASI (Önerge No:1865/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, finansmanı tamamen HEBO Construction tarafından karşılanacak Erenköy İlkokulu sınırları içinde yapılacak Anaokul Binası nın, inşası için ihtiyaç duyulan ve 29 Ağustos 2014 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile HEBO Construction arasında imzalanan protokol ekinde detaylandırılan listede belirtilen malzemenin Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu ndan muaf tutulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ NE BAĞLI OKULLARDA VE YENİ AÇILAN HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN ETKİLEŞİMLİ TAHTA ALIMI (Önerge No:1866/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ne bağlı okullar için 13 adet, yeni açılan Hala Sultan İlahiyat Koleji için 27 adet olmak üzere ihtiyaç duyulan önergeye ekli proforma faturada detayları verilen toplam 40 adet Etkileşimli Tahta nın, toplam 116,000 TL karşılığında Vestel firmasından temin edilmesi hususunda, Milli Eğitim Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Meslek Liseleri Altyapı Modernizasyon (Donanım) Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) CENGİZ TOPEL ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ELEKTRONİK ÖĞRETMENİ İSMAİL ÇALIKUŞU NUN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1867/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi ne bağlı Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Elektronik Öğretmeni İsmail Çalıkuşu nun, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi nde Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans eğitimi almak amacıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası nın 83(2) maddesi uyarınca, 19 Eylül Haziran 2015 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ödeneksiz izinli sayılmasına ve yerine tamamen geçici statüde öğretmen atanabilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YENİ ERENKÖY BALIKÇI BARINAĞININ TAMİRİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN KAYA MALZEMESİ TEMİNİ VE TAŞOCAĞI İŞLETME İZNİ (Önerge No:1869/2014) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na bağlı Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından hazırlanan ve önergeye ekli sunulan uydu haritasında Yeni Erenköy ; koordinatlarında bulunan malzeme ocağının Yeni Erenköy Balıkçı Barınağı, Rıhtım, Çekek Yeri ve Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında, ana ve tali mendireklerin tamiri için, suya ve aşınmaya karşı mukavim özelliklere sahip önergede belirtilen büyüklük ve miktarlarda taş ile bölgede gerçekleştirilecek benzer yatırımlara taş temin etmek amacıyla, bahsekonu malzeme ocağının işletilmesi için Jeoloji ve Maden Dairesi tarafından belirlenecek koşullara uyulması şartı ile Latifoğlu Development Ltd. e 1 (Bir) yıllık işletme izni verilmesine karar verdi. Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BELLAGİO HOLİDAY VİLLAGE LTD. E KİRALANAN YERLERE İLİŞKİN KİRA SÖZLEŞMELERİ (Önerge No:1368/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bellagio Holiday Village Ltd. e kiralanan yerlere ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 1) Bellagio Holiday Village Ltd. ile imzalanan önergeye ekli 3/UT sayı ve 10/1/2003 tarihli kira sözleşmesinin 2/2/2013 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle, Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararında belirtilen arazi ifraz, amalgame ve kamu yolu yapılması işlemleri ile yeni kira takdiri yapılan süre için hazırlanan, 3/2/2013 tarihinden 2/7/2014 tarihine kadar 1 yıl 5 aylık eski kira sözleşmesi hükümlerine göre imzalanan kira sözleşmesinin ve kira süresinin onaylanması; 2) Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı doğrultusunda, Bellagio Holiday Village Ltd. ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi arasında Çatalköy de P/H XIII/17 W1 de kain parsel 30,33/1, 33/2 ve 133/1 deki araziler için imzalanan kira sözleşmesinin kira süresinin onaylanması; 3) Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı doğrultusunda, Bellagio Holiday Village Ltd. ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi arasında Çatalköy de P/H XIII/17.W1 de kain parsel 32/2/1 deki hali arazi için imzalanan kira sözleşmesinin kira süresinin onaylanması. İçişleri Bakanlığı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

29.04.2010 TARİH VE 18. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

29.04.2010 TARİH VE 18. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Oda Meclisi, Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında 29.04.2010 tarihinde 18 inci toplantısını yapmak üzere saat 18:00 da toplandı. Marka ve Marka tescili konusunda Marka Uzmanı Nuri OKUTAN

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 2 Hüseyin Mutlu AKPINAR Karşıyaka Belediye Başkanı 3 T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ 4 5 BAŞKAN IN SUNUŞU

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

25.05.2011 TARİH VE 31. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

25.05.2011 TARİH VE 31. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Oda Meclisi, Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında 25.05.2011 tarihinde 31 inci toplantısını yapmak üzere saat 17:30 da toplandı. Açılış ve yapılan katılım çizelgesi incelenerek meclis

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 5 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı