İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014"

Transkript

1 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014 I85 EKİM TÜRK YE LERLEME RAPORU YAYIMLANDI 2013 TÜRK YE LERLEME RAPORU NA L K N TEMEL BULGULAR TRANSATLANT K E L MLER 2013 VE TÜRK YE

2 N A 3 A K R L A S I N I N İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014 A A N L A Ş M I I Y. 0 5

3

4 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI... 5 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI... 9 RAKAMLARLA İKV İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS VE PANELLER YAYINLAR PROJELER DİĞER FAALİYETLER BASINDA İKV BİTİRİRKEN

5

6 YÖNETİM KURULU BA KANI NIN MESAJI PROF. DR. HAÛK KABAALİOĞLU İKV YÖNETİM KURULU BAŞKANI 2013 yılında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkinin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması nın imzalanmasının 50 nci yılını geride bıraktık. Yarım yüzyılı aşan Türkiye-AB ilişkilerinde geldiğimiz nokta ise, AB üyeliğini müzakere etmekte olan bir aday ülke olmamızın yanında, müzakere sürecindeki sorunlar nedeniyle oldukça düşündürücü yılında başlayan tam üyelik müzakerelerinde, sadece 14 başlık müzakerelere açılırken, yalnız bir başlığın geçici olarak kapatılması; 2006 yılında AB Konseyi nin aldığı bir karar ile müzakerelerde sekiz başlığın açılamaması ve hiçbir başlığın geçici olarak kapatılamaması; Türkiye nin AB ile katılım müzakerelerinin tamamlanmasını öngören bir son tarih henüz belirlenmezken, üyelik müzakerelerine aynı tarihte başladığımız Hırvatistan ın 1 Temmuz 2013 itibarıyla AB nin 28 nci üyesi olması; Bazı Üye Devletlerin, müzakere sürecini engellemeye dönük tutumları; Her iki taraf kamuoylarında var olan Türkiye nin AB üyeliğine yönelik şüpheci yaklaşımlar; Teknik müzakere sürecinin haricinde, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun geçmişinden kaynaklanan ve değişen konjonktür ekseninde ilişkilere eklenen yeni konuların yarattığı sıkıntılar, müzakerelerin istenilen hızla ilerlememesine neden olmuştur. Bu olumsuz tabloya rağmen Türkiye, AB üye ülkeleri 2008 yılından bu yana ekonomik kriz ile mücadele ederken, yeniden şekillenen küresel güç yapısı içerisinde özel sektör dinamizmi, ekonomi yönetimi ve demokratik yapısıyla, çok farklı coğrafyalar için bir ilham kaynağı haline gelmiştir. Türkiye-AB ilişkileri yarım asrı geride bırakırken, İktisadi Kalkınma Vakfı olarak AB üyeliğinin zorlu ve sabır isteyen bir süreç gerektirdiğinin bilincinde çalışmalarımıza devam etmek zorunda olduğumuzu sürekli hatırlamaktayız. 5

7 YÖNETİM KURULU BA KANI NIN MESAJI Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, AB üyeliği hedefi, Türkiye için geçerliliğini halen korumaktadır. Bu hedef, Türkiye nin çağdaşlaşması, vatandaşların müreffeh ve kaliteli bir yaşam standardını yakalaması açısından itici bir faktördür. Gerek demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler alanında; gerekse günlük yaşamımızı ve yaşam kalitemizi etkileyen, çevreden gıda güvenliğine, hayvan refahından iş hayatına kadar farklı alanlarda Avrupa standartları, dünyada ve Türkiye nin bulunduğu bölgede en gelişmiş modeli oluşturmaya devam etmektedir. Bu açıdan, Türkiye nin bu standartları hedefl emesi rasyonel bir seçimdir. Tabii Türkiye nin AB hedefi, sadece bir çağdaşlaşma aracı olarak görülmemelidir. Günümüzün küreselleşen dünyasında ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın giderek arttığını görmekteyiz. Artık ülkeler ticaret, yatırım, enerji gibi alanlarda birlikte hareket etmek ve yoksulluk, iklim değişikliği ve yasa dışı göç gibi çeşitli sorunlara karşı birlikte mücadele etmek gereğini daha da çok hissetmektedir. Bu yönden ele alındığında da, AB gibi bir Birliğin içinde diğer ülkeler ile ortak hareket etmek, hem bu tür sınır aşan sorunların çözümü için hem de küresel yönetişim yapısında söz sahibi olmak açısından Türkiye ye avantaj getirecektir. Türkiye nin Avrupa ile olan ilişkilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle, Türk halkı, zaman zaman haksızlığa uğradığını düşünmektedir. Bu da bir güven bunalımına, bezginliğe ve hayal kırıklığına yol açmaktadır. Bu durum, gerek Türkiye gerekse AB yetkililerinin dikkate alması gereken bir noktadır. Unutulmamalıdır ki, ülkeler arasında AB düzeyinde bir bütünleşme süreci ancak karşılıklı güven ve dayanışma üzerinde kurulabilir. Bunun için de AB nin, Türkiye nin 1959 a kadar giden AB hedefi nin iki taraf için de ne kadar önemli ve değerli olduğunun bilincinde olması gerekir. Aynı şekilde, Türkiye olarak bizler de, bu hedefi n ciddi bir kararlılık, hazırlık ve dirayet gerektirdiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. AB ile ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar yanı sıra, olumlu gelişmeleri de hatırlamalıyız. Unutulmamalıdır ki, 25 AB üyesi devlet, 2004 yılında Türkiye ile müzakereleri başlatma kararını oy birliği ile almıştır. AB içinde İsveç, İngiltere, Polonya, İspanya gibi birçok devlet Türkiye nin AB üyeliğini desteklemektedir. Son olarak, Avrupa komisyonu nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger in Önümüzdeki 10 yıl içinde, Türkiye ye, AB ye girmesi için yalvaracağız sözü, AB de Türkiye nin öneminin farkında olan önemli bir kesimin varlığına işaret etmektedir yılından bu yana, değerli yönetim kurulumuz bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdüğüm ve daha önce de çeşitli görevler ifa ettiğim İktisadi Kalkınma Vakfı, 1965 yılından günümüze, neredeyse Türkiye-AB ilişkileri geçmişi kadar uzun bir süredir, ülkemizin Avrupa bütünleşme sürecini izlemekte ve Türkiye nin bu süreçte yerini alması için çalışmaktadır. 6

8 YÖNETİM KURULU BA KANI NIN MESAJI Bu çerçevede, İktisadi Kalkınma Vakfı, alanında ilk ve öncü bir ihtisas kurumudur. Türk iş dünyasının AB sürecinde sesini duyurmayı hedefl eyen Vakfımız, gerek iş dünyasının gerekse Türkiye ve AB kamuoylarının, AB süreci ve bu sürecin karşılıklı etkileri konusunda bilinçlendirilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. Kuruluşundan bugüne geçen 50 yıllık süre zarfında İKV, Türkiye-AB ilişkilerinin seyrine göre farklı politikalar benimsemiştir. Bu çerçevede, üyelik müzakerelerinin başlaması öncesinde İKV, ülkemiz içerisinde AB nin tanıtılması ve AB üyeliğinin vatandaşlarımıza etkileri konularına ağırlık vermiş; müzakere sürecine başlanması ile birlikte ise AB üye ülkelerinde Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin kamuoyu oluşturma konusunda çaba sarfetmiştir. Hiç şüphesiz, üyelik müzakerelerinde hız kazanılması ile birlikte İKV, sürecin teknik olarak takibinin yapılması konusundaki çalışmalarına hız verecektir. Elinizdeki bu kitapçıkta, Vakfımızın Haziran 2011-Ocak 2014 tarihleri arasında yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgiler bulacaksınız. Vakfımız, AB sürecinin hızlandığı zamanlarda da, kesintiye uğradığı ya da sorunların yaşandığı dönemlerde de durmadan ve kararlılığını kaybetmeden AB ve Türkiye nin AB süreci ile ilgili çalışmaya devam etmiştir. Vakfımız, mütevelli ve Vakıf destekçilerimizin desteği ile yoluna azim ve şevk ile devam ederek, Türkiye nin AB entegrasyonu sürecinde yol gösterici rolünü faaliyetleri ve çalışmaları ile uygulamaya koymayı sürdürecektir. Bu vesile ile 2007 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalarımızda, değerli katkılarını esirgemeyen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin kıymetli Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nezdinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne; Kurucu üyelerimiz, İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası na; Yönetim Kurulu Üyelerimize; Mütevelli ve Destekçi Kurumlarımıza; Tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Prof. Dr. Halûk KABAALİO LU Yönetim Kurulu Başkanı 7

9

10 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından sadece iki yıl sonra, 26 Kasım 1965 tarihinde kurulmuştur. Türk iş dünyası adına AB ve Türkiye-AB ilişkilerini izlemek, değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve Türk özel sektörünü AB nezdinde temsil etmek amacıyla kurulan İktisadi Kalkınma Vakfı, dönemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Behçet Osmanağaoğlu ve İstanbul Sanayi Odası Başkanı Fazıl Zobu nun büyük öngörüsünün eseridir. İKV, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak, zaman içerisinde mütevelli kurum ve Vakıf destekçilerinin sayısını artırmıştır. İstanbul Merkez Ofi si ve Türk özel sektörünün AB nezdindeki ilk temsilciliği olarak 1984 yılında faaliyete geçen Brüksel Temsilciliği nden oluşan İktisadi Kalkınma Vakfı, geçtiğimiz 49 yıl içinde, gerek AB de ve Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan gelişmeler; gerekse mütevelli ve destekçi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetlerini artırmış, hedef kitlesini genişletmiş ve misyonunu güçlendirmiştir. İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilciliği, 2014 yılında kuruluşunun 30 uncu yılını; Vakfımız ise 2015 yılında kuruluşunun 50 nci yılını kutlayacaktır. 49 yıldır hiçbir konjonktürel dalgalanmadan etkilenmeden, kararlılıkla ülkemizin AB üyeliği hedefi için çalışan; Kâr amacı gütmeyen, ideolojik hedef ve/veya bağlantısı olmayan, tüm siyasi partilere eşit mesafede duran; Devletten hiçbir mali yardım almayan, tümüyle özel sektör tarafından desteklenen; AB ve Türkiye-AB ilişkileri konularında tarafsız görüş ve değerlendirmelerini açıklıkla ifade eden; Oluşturduğu birikim ve deneyimle, gerek Türkiye de gerekse AB nezdinde son derece saygın ve güvenilir bir İhtisas Kuruluşu yuz. 9

11

12 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI BRÜKSEL TEMSİLCİLİ İ İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelere paralel olarak faaliyet alanının genişlemesi sonucu, AB nezdinde yürüttüğü çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla, 1984 yılında Brüksel de bir temsilcilik açmıştır. İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilciliği, o dönemde, üye olmayan bir ülkenin iş dünyasınca, Topluluk karar mercileri ile Avrupa ekonomik ve sanayi temsil kurumları nezdinde oluşturulan ilk temsilciliktir. Türk özel sektörü bu girişimiyle, gerek ekonomik gerekse siyasi açıdan ne derece ileri görüşlü ve stratejik bir karar aldığını geçen yıllar içinde tartışmasız biçimde ortaya koymuştur. İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel Temsilciği, 2014 yılında 30 uncu yılını geride bırakacaktır. O tarihten bu yana, Türkiye-AB ilişkilerinde, AB nin kendi içinde ve Avrupa kıtasında önemli gelişmeler yaşanmış ve Temsilciliğin görev, sorumluluk ve faaliyetleri de zaman içinde, bu değişime cevap verecek biçimde gelişmiştir. 11

13 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YÖNETİM KURULU HAZİRAN 2011-OCAK 2014 Prof. Dr. Halûk KABAALİOĞLU BAŞKAN Zeynep BODUR OKYAY BAŞKAN YARDIMCISI Niyazi ÖNEN BAŞKAN YARDIMCISI Ömer Cihad VARDAN MUHASİP ÜYE Yavuz CANEVİ ÜYE Mesut OKYAY ÜYE Hikmet TANRIVERDİ ÜYE Ali GİZER ÜYE Tamer KIRAN ÜYE Ergun KONT ÜYE Tuğrul KUDATGOBİLİK ÜYE M. Latif MASKAN ÜYE Selçuk ÖZTÜRK ÜYE İlhan SOYLU ÜYE Murat SUNGURLU ÜYE Baha TELLİ ÜYE Adem YILMAZ ÜYE Mete MELEKSOY DENETÇİ Levent TAŞ DENETÇİ 12

14 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KURUCU VE MÜTEVELLİ KURUMLAR HAZİRAN 2011-OCAK 2014 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İSTANBUL SANAYİ ODASI (KURUCU KURUM) İSTANBUL TİCARET ODASI (KURUCU KURUM) İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İSTANBUL TİCARET BORSASI TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 13

15 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DESTEKÇİLERİMİZ HAZİRAN 2011-OCAK 2014 ADANA TİCARET ODASI AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. ALTINYILDIZ MEN. VE KON. FAB. A.Ş. ANKARA TİCARET BORSASI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ARÇELİK A.Ş. ASSAN DEMİR VE SAÇ SAN. A.Ş. BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI BORUSAN HOLDİNG A.Ş. ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI FENİŞ HOLDİNG A.Ş. İSTANBUL ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. KAYSERİ TİCARET ODASI KOCAELİ SANAYİ ODASI KOÇ HOLDİNG A.Ş. MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN. A.Ş. OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU (OYAK) PROFİLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SABANCI HOLDİNG A.Ş. SERKAP SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ T. ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ T. GARANTİ BANKASI A.Ş. T. İŞ BANKASI A.Ş. T. METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI T. TEKSTİL SAN. İŞVERENLERİ SENDİKASI TÜRK EXİMBANK ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ 14

16 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KADROMUZ OCAK 2014 İTİBARIYLA Doç. Dr. Çiğdem NAS GENEL SEKRETER M. Haluk NURAY BRÜKSEL TEMSİLCİSİ Melih ÖZSÖZ ARAŞTIRMA VE YAYIN MÜDÜRÜ Çisel İLERİ PROJE MÜDÜRÜ Feridun KARAKEÇİLİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ Sema G. ÇAPANOĞLU UZMAN Selen AKSES UZMAN Yeliz ŞAHİN UZMAN YARDIMCISI İlge KIVILCIM UZMAN YARDIMCISI Gökhan KİLİT UZMAN YARDIMCISI Dr. Zeynep ÖZKURT UZMAN YARDIMCISI Derya KAP UZMAN YARDIMCISI VE KÜTÜPHANE SORUMLUSU Figen DİNÇER MALİ İŞLER SORUMLUSU Ayşe CEZAİRLİ BASIN DANIŞMANI Suna DAĞDEVİR İDARİ SEKRETER Zuhal YILMAZ SEKRETER Seda AVCI YAMAN SEKRETER Gülsen GÜÇLÜ SEKRETER (BRÜKSEL) Satılmış ÖZCAN GÖREVLİ Ramazan YAMAN GÖREVLİ 15

17 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI ANKARA ANLA MASI NIN İMZALANMASININ 50 NCİ YIL DÖNÜMÜNDE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İktisadi Kalkınma Vakfı, 1965 yılından bugüne Türkiye nin AB ile ilişkilerini yakından takip eden, araştıran ve Türkiye nin AB ile yakınlaşmasını, karşılıklı fayda zemininde bütünleşmesini ve nihai üyeliğini destekleyen bir kurumdur. Sivil ve bağımsız bir ihtisas kurumu olarak, Avrupa ve Türkiye-AB konularında uzmanlaşmış bir araştırmacı kadrosuna sahiptir. Ankara Anlaşması nın imzalanmasının 50 nci yıl dönümünü geride bıraktığımız 2013 yılında, 48 inci yılını kutlayan İktisadi Kalkınma Vakfı, kurulduğu günden bugüne, Avrupa politikaları, dünya ekonomisindeki gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri gibi farklı konularda seminer, konferans ve çalıştaylar organize etmiş, projeler yürütmüş ve çok sayıda yayın ve araştırma ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuştur. İktisadi Kalkınma Vakfı ayrıca, iş dünyasının AB süreci ile ilgili görüşlerinin oluşmasına katkıda bulunmuş, Türk iş dünyasının önceliklerini kamu kurumları ve AB nezdinde temsil ederek koordinasyon ve iletişim faaliyetlerini şekillendirmiştir. Brüksel temsilciliği aracılığı ile AB kurumları ve karar alıcılar ile de temasta olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye sivil toplumunun sesini AB nezdinde duyurarak, karşılıklı sorunlar, çözümler ve olası kazanımlara dikkat çekecek şekilde faaliyetlerini yönlendirmiştir. Bu anlamda İktisadi Kalkınma Vakfı, hem Türkiye nin AB sürecindeki politikalarının şekillenmesi hem de AB nin Türkiye ye yönelik yaklaşımlarının ortaya çıkmasında Türk özel sektörü ve sivil toplumunun önde gelen bir araştırma ve ihtisas kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 51 nci İktisadi Kalkınma Vakfı Olağan Genel Kurulu vesilesiyle, Haziran 2011-Ocak 2014 ü kapsayan dönemde, İKV Yönetim Kurulu öncülüğünde yürütülen faaliyetler, hazırlanan yayınlar, oluşturulan projeler ve diğer etkinlikler, bu kitapçıkta özetlenmiştir. 16

18 RAKAMLARLA İKV HAZİRAN 2007-OCAK 2014 İKV YAYINI BİR YILDA İKV e-bülten 38 İKV 78 MART 2010-OCAK 2014 DERGİ TEMMUZ 2009-ARALIK 2013 İKV DE ERLENDİRME NOTU 200+ YAZILI-GÖRSEL HAZİRAN 2011-ARALIK 2013 BASINDA HABER 21 HAZİRAN 2007-OCAK 2014 İKV BRIEF 78 HAZİRAN OCAK 2014 TOPLANTI SEMİNER PANEL KONFERANS 200+ YERLİ HAZİRAN 2011-OCAK 2014 PROJE AKTİF HAZİRAN 2011-OCAK 2014 YABANCI KONU MACI OCAK 2014 İTİBARIYLA KULLANICI 17

19 N I İKTİSADİ KALKINMA VAKFI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011-OCAK 2014 I85 EKİM TÜRK YE LERLEME RAPORU YAYIMLANDI 2013 TÜRK YE LERLEME RAPORU NA L K N TEMEL BULGULAR TRANSATLANT K E L MLER 2013 VE TÜRK YE BÖLGESEL POL T KA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORD NASYONU FASLI AÇILIYOR

20 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ HAZİRAN 2011-OCAK 2014 İKV çalışmalarını, Türkiye nin, AB başta olmak üzere dış ilişkilerine ve ekonomik kalkınmasına katkı olarak özetlenebilecek olan kuruluş amaçları doğrultusunda sürdürmüştür. Söz konusu dönemde, Türkiye nin yoğun dış gündeminde Orta Doğu ve özellikle Suriye ve daha sonra Mısır daki çalkantılar ön sırada yer alırken, iç gündem yeni Anayasa ile ilgili tartışmalar, demokratikleşme ve yargı reformları konuları etrafında şekillenmiştir. Tüm bu önemli gelişmeler içinde, AB ile ilişkiler ve Türkiye nin AB üyelik süreci, gerek dış ilişkiler gerekse Türkiye nin reform gündemi açısından önemli olmaya devam etmiştir. İKV, söz konusu dönemde çalışmalarını:» 2006 yılından beri sancılı bir döneme giren Türkiye nin AB müzakere sürecinde ilerleme kaydedilmesi;» Müzakereye açılan fasılların ekonomi ve sektörler üzerindeki etkileri, açılması muhtemel olan fasılların olası etkileri;» AB ve ABD arasında imzalanması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması;» 2008 yılından bu yana AB de hüküm süren ekonomik kriz;» Gümrük Birliği nin işleyişi;» Ve Türk vatandaşlarının AB üyesi devletlere yaptıkları seyahatlerde karşı karşıya kaldıkları vize sorunu gibi konular üzerinde yoğunlaştırmıştır. İKV, AB ve Türkiye-AB ilişkileri gündemindeki konularda, Türkiye ve AB den üst düzey temsilcilerin ve yetkin uzmanların katılımları ile temel görüş ve önerilerin geliştirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli seminer, konferans ve paneller düzenlemiştir. Söz konusu dönemde, öne çıkan faaliyetlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 19

21 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER AB HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK SERTİFİKA PROGRAMI 13 HAZİRAN TEMMUZ 2011, İSTANBUL İKV, TOBB, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliği ile Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde, AB Hukuku ve Uluslararası Hukuk konulu bir sertifi ka programı düzenlenmiştir. Program kapsamında, Avrupa Birliği Adalet Divanı Yargıcı Prof. Dr. Vilenas Vadapalas, Leiden Üniversitesi nden Prof. Dr. Tom Eijsbouts, Amsterdam Üniversitesi nden Prof. Dr. Marjoleine Zieck, Dr. Daniela Obradovic, Dr. Annette Schrauwen, Anna Galama, Dr. James Mathis, Dr. Hege Kjos, Dr. Catherine Brölman, Dr. Janne Nijmann ve Dr. Yuvonne Donders, AB Anayasal Hukuku, İç Pazar ve Malların Serbest Dolaşımı, Kişilerin Serbest Dolaşımı, Avrupa Adalet Divanı kararları, AB Rekabet Hukuku, Elektronik İletişim ve Ticari Markalar Hukuku, AB nin Yargısal Yapısı ve İşleyişi, Telekomünikasyon Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Devletler Hukuku, İnsan Hakları ve Mülteci Hukuku konularında eğitim vermişlerdir. 20

22 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ İKV YÖNETİM KURULU BA KANI, TÜRKİYE-AB KARMA İSTİ ARE KOMİTESİ TOPLANTISINDA EYLÜL 2011, İSTANBUL Karma İstişare Komitesi Eşbaşkanları Mustafa Kumlu ve Arno Metzler in ev sahipliğinde, AB Bakanı Egemen Bağış, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Başkanı Staffan Nilsson, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Başkanı Tuğrul Kutagobilik, TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye KAMU-SEN Başkanı İsmail Koncuk un katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu bir konuşma yapmıştır. İKV Yönetim Kurulu Başkanı, gerçekleştirdiği konuşmada, AB üyesi devletler tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vize politikası ve buna bağlı sorunları ele almıştır. 21

23 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER TÜRKİYE-AB İLİ KİLERİ VE DI TİCARET 26 EYLÜL 2011, BURSA İKV tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Bursa Valiliği iş birliği ile Bursa da, Türkiye-AB İlişkileri ve Dış Ticaret başlıklı bir toplantı düzenlenmiştir. Açış konuşmalarını Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sönmez, Bursa Valisi Şahabettin Harput, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas ve AB Bakanlığı Müsteşarı Dr. Mehmet Cangir in yaptığı toplantıda, İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, Türkiye-AB İlişkilerinde Mevcut Durum ve Sorunlar başlıklı bir konuşma gerçekleştirmiştir. 22

24 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ FRANSA ESKİ ADALET BAKANI NIN İKV YÖNETİM KURULU BA KANI NI ZİYARETİ 2 EKİM 2011 Fransa da, Michel Rocard dan Édith Cresson a kadar altı Başbakan tarafından kurulan Hükümetlerde bakanlık yapan Elisabeth Guigou, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde bir konferans vermiştir. Türkiye nin AB üyeliğini desteklediğini belirten Guigou, Avrupa Birliği nin stratejik çıkarlarının, Türkiye nin AB ye katılmasını zorunlu kıldığına işaret etmiştir. 23

25 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV YÖNETİM KURULU BA KANI NIN POLONYA TEMASLARI EKİM 2011, VAR OVA VE BIALYSTOK İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, Polonya nın başkenti Varşova ve Bialystok kentlerinde bir dizi konferans vermiştir. Polonya daki konferanslardan ilki, AB konusunda dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Avrupa Koleji nin (College d Europe) Natolin Kampüsü nde gerçekleştirilmiştir. Konferansta Prof. Dr. Kabaalioğlu, Türkiye-AB ilişkileri ile Avrupa Adalet Divanı hakkında bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konuşmasında, Türkiye nin AB üyeliğini müzakere eden bir ülke olmasına rağmen ilişkilerde var olan sorunlara değinen Kabaalioğlu, özellikle Gümrük Birliği ne ilişkin sorunlar, Kıbrıs sorunu, Türk vatandaşlarına uygulanan vize sorunu ve bazı AB üyesi devletlerin Türkiye nin üyeliğine karşı aldıkları tavır üzerinde durmuştur. Konuşmasında ayrıca, Avrupa Adalet Divanı nın vize, yerleşme hakkı, serbest dolaşım gibi konularda Türkiye yi ilgilendiren kararlarına atıfta bulunan İKV Yönetim Kurulu Başkanı, müzakere sürecinin canlandırılması için atılması gereken adımlar üzerinde durmuştur. İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kabaalioğlu, Bialystok Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde düzenlenen konferansta ise, Türkiye-AB İlişkileri ve Adalet Divanı kararları hakkında bir konuşma gerçekleştirmiştir. 24

26 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ AFİ PROJESİ KAPSAMINDA Ö RETMENLERE TEMEL AB VE TÜRKİYE-AB İLİ KİLERİ E İTİMİ EKİM 2011, İSTANBUL İKV ve İstanbul Valiliği nin proje koordinatörü olduğu Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul da Şekilleniyor (AFİŞ) Projesi kapsamında, yaklaşık 50 öğretmene temel AB ve Türkiye-AB İlişkileri eğitimleri verilmiştir. Katılımcılar, İKV uzmanları tarafından AB nin tarihçesi, kurumları, işleyişi, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihçesi, müzakere süreci, bu sürecin getirdiği kazanımlar ve üyeliğin hayatımıza etkileri konularında bilgilendirilmiştir. Proje kapsamında eğitim alan öğretmenlerin çarpan etkisiyle çok daha fazla kişiye ulaşılması ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgilendirme yapılması hedefl enmiştir. AFİŞ Projesi çerçevesinde, 25 ilde, AB üyelik süreciyle ilgili farkındalığı artırmak üzere projeler yürütülmüştür. 25

27 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER AVRUPA PARLAMENTOSU ÜYESİ ALF SVENSSON UN İKV ZİYARETİ 14 EKİM 2011, İSTANBUL Avrupa Parlamentosu üyesi, Avrupa Halk Partisi mensubu ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu ndaki Türkiye Dostluk Grubu Üyesi Alf Svensson, İKV ye ziyarette bulunmuştur. AP üyesi Alf Svensson, İKV temsilcileri, basın mensupları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler ile AB, Türkiye ve Yeni Orta Doğu konulu çalışma yemeği ve toplantısında bir araya gelmiştir. 26

28 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ VİZE İKÂYET HATTI PROJESİ TANITIMI 15 EKİM 2011, MANCHESTER İKV Araştırma Müdürü Melih Özsöz ve Kıdemli Uzmanı Zeynep Özler, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelerde serbest dolaşım hakkı kapsamında, 2009 ve 2010 tarihleri arasında TOBB desteğiyle, İKV ve Brüksel merkezli ECAS iş birliğinde yürütülen Vize Şikâyet Hattı Projesi sonuçlarını paylaşmak üzere, Manchester daki Castlefi eld Galerisi nde bir sunum gerçekleştirmiştir. Manchester Trienali ne Türkiye den katılan tek sanatçı olan Didem Özbek ve Osman Bozkurt (PİST) tarafından hazırlanan ve Lora Sarıaslan ın küratörlüğünde gerçekleştirilen Life in the UK-Balance of Probabilities başlıklı sergiye davet edilen İKV teknik ekibinden Zeynep Özler ve Melih Özsöz, mevcut Schengen vize uygulamalarıyla Türk vatandaşlarının seyahat özgürlüğünün haksız bir şekilde sınırlandığını ortaya koyan ve vize mağduriyetinin insani yüzüne dikkat çeken Vize Şikâyet Hattı Projesi sonuçlarını dinleyenlerle paylaşmışlardır. 27

29 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV YÖNETİM KURULU BA KANI, KOCAELİ SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISINDA 26 EKİM 2011, KOCAELİ Kocaeli Sanayi Odası Meclis toplantısı, İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Ergün Akalan ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, İKV nin kuruluşu ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgi vermiştir. Prof. Dr. Kabaalioğlu, konuşmasında, Türkiye nin 1959 yılından başlayarak AB üyeliğini bir devlet politikası olarak benimsediğini ve o tarihten bu yana tam üyelik hedefi nin vurgulandığını ifade etmiştir. Üyelik müzakerelerinin başlamasından sonra AB nin, nihai hedef olan tam üyelik perspektifi ni değiştirmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu ve Türkiye nin hâlihazırda AB ile Gümrük Birliği nde olup, enerjiden yasa dışı göç ile mücadeleye kadar birçok alanda iş birliği içinde olduğunu belirten İKV Yönetim Kurulu Başkanı, iki taraf için de önemli olanın, Türkiye nin üyeliğini sağlayarak var olan iş birliğini bir üst düzeye taşımak ve sorunların çözümü için de ortak bir karar alma mekanizması içinde bir araya gelebilmek olduğunu vurgulamıştır. 28

30 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ AP ESKİ ÜYESİ RICHARD BALFE NİN İKV ZİYARETİ 24 KASIM 2011, İSTANBUL 1979 ile 2004 yılları arasında AP üyesi olarak görev yapan ve 20 yılı aşkın süre boyunca Türkiye-AP Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevini yapmış olan Richard Balfe, Türkiye gezisi kapsamında İKV yi ziyaret etmiştir. Türkiye nin AB üyesi olmasını kaçınılmaz olarak gördüğünü ve bunun yakın gelecekte değilse bile uzun vadede mutlaka gerçekleşeceğini ifade eden Balfe, AP nin yönetim kadrosunda uzun yıllar idari ve mali işler sorumlusu Quaestor olarak görev yapmıştır. 29

31 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV YÖNETİM KURULU BA KANI, KÜRESEL JEAN MONNET KONFERANSI NDA KASIM 2011, BRÜKSEL Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Bağlamda Avrupa Ekonomik Yönetişimi konulu Küresel Jean Monnet Konferansı nın açılışı, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa Komisyonu nun Eğitim ve Kültürden Sorumlu Üyesi Androulla Vassiliou ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rodi Kratsa-Tsagaropoulou tarafından gerçekleştirilmiştir. Başta Nobel Ekonomi ödülü sahibi Columbia Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Robert Mundell olmak üzere, bilim insanları ve önemli Avrupalı siyasetçilerin katıldığı konferansta küresel ekonomik kriz ve Avrupa para birimi avronun geçirdiği sarsıntılar ile Yunanistan dan başlayarak bazı Üye Devletler de görülen aşırı borçlanmanın ortaya çıkardığı kriz gündeme gelmiştir yılında Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü unvanı verilen Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, toplantıda, Türkiye nin AB üyeliği sürecine katkı sağlamak ve Vakfın dış bağlantılarını güçlendirmek amacıyla çeşitli temaslarda bulunmuş; Türkiye nin ekonomik potansiyeli ve AB ye katkıları hakkında görüş bildirmiştir. İKV Yayınları arasından çıkan, Prof. Groenendijk ve Prof. Guild tarafından hazırlanan Visa Policy of Member States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal adlı vize raporundan çok sayıda nüsha da Komisyon da iştirakçilere dağıtılmıştır. 30

32 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ ORTAK GELECE İMİZİ KONU MAK: DE İ EN ORTA DO U VE KUZEY AFRİKA ÜZERİNE TÜRKİYE VE AVRUPA PERSPEKTİFLERİ 10 ARALIK 2011, İSTANBUL İKV tarafından, Ortak Geleceğimizi Konuşmak başlıklı toplantı serisi kapsamında Değişen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Üzerine Türkiye ve Avrupa Perspektifl eri konulu bir yuvarlak masa toplantısı düzenlemiştir. Açış konuşmasını İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu nun yaptığı toplantının açış oturumunda, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Milletvekili Emekli Büyükelçi Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosu Üyesi, AB-Türkiye KPK Eşbaşkanı ve aynı zamanda AB nin Tunus seçimleri için oluşturduğu gözlemci heyetinin üyesi olan Hélène Flautre de birer konuşma gerçekleştirmişlerdir. Moderatörlüğünü Türkiye nin Libya Büyükelçiliği, AB Nezdinde Daimi Temsilciliği gibi görevlerde bulunmuş olan Emekli Büyükelçi Uluç Özülker in yaptığı toplantıda, Mısır Özgürlük ve Demokrasi için Arap İttifakı Başkanı Wael Nawara; İtalya nın saygın araştırma kuruluşu Uluslararası İlişkiler Enstitüsü nün Akdeniz ve Orta Doğu Bölümü Başkanı Dr. Roberto Aliboni; AB Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Sorumlusu Dr. Alexandra Gatto; İspanyol Düşünce Kuruluşu FRIDE Direktörü ve İngiltere Warwick Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Richard Youngs; Brüksel merkezli EuroArab Forumu Üyesi Dr. Mohammed Sameh ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özlem Terzi birer konuşma gerçekleştirmişlerdir. 31

33 İKV FAALİYETLERİ SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER SA LIK ÜRÜNLERİ VE GÜVENLİK: AB VE TÜRKİYE BAKI AÇILARI 21 ARALIK 2011, İSTANBUL İKV nin ev sahipliğinde, Jean Monnet Saint Etienne Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliğinde Sağlık Ürünleri ve Güvenlik: AB ve Türkiye Bakış Açıları başlıklı bir seminer düzenlenmiştir. Moderatörlüğünü İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu nun gerçekleştirdiği toplantıda, Jean Monnet Saint Etienne Üniversitesi nden Mouna Mouncif Moungache Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Dışındaki Ülkelerde Sağlık Ürünlerinin Serbest Dolaşımı ve Güvenlik ve Jean Monnet Saint Etienne Üniversitesi nden Beatrice Espesson, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Dışındaki Ülkelerde Sağlık Çalışanlarının Serbest Dolaşımı konulu birer konuşma yapmışlardır. 32

34 SEMİNER, KONFERANS ve PANELLER İKV FAALİYETLERİ İKV YÖNETİM KURULU BA KANI NIN BRÜKSEL TEMASLARI 13 UBAT 2012, BRÜKSEL TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İKV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu ve TOBB Heyeti, Brüksel de, Avrupa Komisyonu nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye nin Brüksel Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve Türkiye nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel ile, AB deki ekonomik krizin etkileri, Üye Devletler arasında imzalanması planlanan mali anlaşma, AB nin kurumsal gelişiminin Türkiye nin üyelik süreci üzerindeki etkileri konusunda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. 33

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 27 Haziran 3 Temmuz 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB ÜLKELERİNDE SAĞLIK HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI İKV NİN DÜZENLEDİĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMDA ELE ALINDI... 2 İKV AB

Detaylı

2012 den Satırbaşları

2012 den Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2012 İçindekiler 2012 den Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Dernek Organlarının Çalışmaları 10 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM FAALİYET RAPORU 2012 2013 İÇİNDEKİLER KISACA GİF 3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 4 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN MESAJI 6 DERNEK ORGANLARI 8 GİF

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

ÇALIŞMA RAPORU ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 2010 ÇALIŞMA RAPORU 2011 ÖNCELİKLERİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İçindekiler 2010 dan Satırbaşları 2 Kısaca TÜSİAD 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 14 TÜSİAD

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI. İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ALMANAĞI 2013 19 65 İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 265 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent,

Detaylı

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu

07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI. 26 Ocak 2015, İSTANBUL. Sonuç Raporu 07 NİSAN 15 ENERJİ ÇALIŞTAYI 26 Ocak 2015, İSTANBUL Sonuç Raporu Yardımcı Doçent Doktor Filiz Katman lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat (İngilizce) bölümü, yüksek lisans

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 9-19 Kasım 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKV VE TEPAV ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİ VE YENİ NESİL SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI KONULU BİR ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLİYOR...

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

2014 ten Satırbaşları

2014 ten Satırbaşları ÇALIŞMA RAPORU 2014 İçindekiler 2014 ten Satırbaşları 3 TÜSİAD, Türkiye yi geleceğe taşıyor. 3 Kurucular Protokolü 4 TÜSİAD ın Yapılanması 5 TÜSİAD Üye Komisyonları 10 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 13

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 21 27 Kasım 2011 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 2 İKV BAŞKANI PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU BRÜKSEL DE AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN JEAN MONNET KONFERANSINA KATILDI...

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 77 Aralık 2013 İKV DEĞERLENDİRME NOTU 2013 YILINDA TÜRKİYE DE NELER YAŞANDI? Dr. Zeynep Özkurt Selen Akses İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr 2013 YILINDA TÜRKİYE DE NELER YAŞANDI? Ankara Anlaşması

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU

KOCAELİ SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU KOCAELİ SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM -2017 DÖNEMİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI 9-2017 Dönemi Oda Organları Seçimleri Tamamlandı 10 II.BÖLÜM PROJELERLE 13 Doğu Marmara Sanayİ ve Teknolojİ Fuarı 14 KSO-kOcaeli

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

VI. ULUSLARARASI KURUMSAL

VI. ULUSLARARASI KURUMSAL www. t kyd. o r g Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği yayınıdır. 3 ayda bir yayınlanır. Ücretsizdir. SAYI 19 İLKBAHAR 2013 Kurumsal... Yonetım VI. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık

Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu na Sunulması Vesilesiyle Hazırlanan Kitapçık 14 Aralık 2014 günü konuşma saatine kadar ambargoludur 2015 YILINA GİRERKEN DIŞ POLİTİKAMIZ Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı nın 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının TBMM Genel Kurulu

Detaylı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı

2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip. Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor. Tarihi başkent Bursa da geçmişe yolculuk zamanı MESS TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI YAYINIDIR YIL: 51 SAYI: 885 MAYIS-HAZİRAN 2014 2014 te büyüme için ihracat artışı kritik öneme sahip Rusya, Türk yatırımcıları heyecanlandırıyor Tarihi başkent

Detaylı

İMSAD Faaliyet Raporu

İMSAD Faaliyet Raporu 10 İMSAD Faaliyet Raporu İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 2010 YILI FAALİYETLERİ 2 2010 YILI FAALİYETLERİ Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı