Basın Yayın Çalışmalarımız. Basın Yayın Çalışmalarımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basın Yayın Çalışmalarımız. Basın Yayın Çalışmalarımız - 267 -"

Transkript

1 Basın Yayın Çalışmalarımız Basın Yayın Çalışmalarımız

2 41. Dönem Çalışma Raporu

3 Basın Yayın Çalışmalarımız Süreli Yayınlarımız İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki ve toplumsal alandaki faaliyetlerini yayınlarıyla desteklemekte ve yayın organlarını hem meslektaşlara hem de tüm yurttaşlara dönük sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kullanmaktadır. İMO, yayın alanında kuruluşundan bugüne gelen birikimiyle çıtayı çok yukarıya taşımış ve başarılarını sürekli kılmıştır. Mesleğimizin gelişmesine ve örgütlülüğümüze katkıda bulunacak bir yayın politikasını Odamızın ilkeleri doğrultusunda sürdüren dergilerimizin her biri, uzun emek ve deneyim ürünüdür. Türkiye Mühendislik Haberleri, Teknik Güç, Teknik Dergi ve web sayfamız, kendi kulvarlarında düzeyi belirleyen yayınlardır ve temel referans olarak kabul edilmektedir. Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH) Yayın hayatına İMO nun kuruşuyla başlayan ve 55 senelik bir geçmişe sahip olan TMH, içeriğinde akademik, uygulama incelemeleri ve politik değerlendirmeler barındıran bir kaynak olma niteliğindedir. Odamız örgütlülüğünü temeline koyan yayın ilkeleri ile TMH, son iki sene baz alınarak aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergilerimiz 40 binin üzerinde basılmaktadır ve iade oranları da gitgide azalmaktadır. Odamızın en uzun soluklu dergisi olan TMH, meslek odaları tarafından çıkarılan dergilerin de en eskilerinden biridir. Üniversite çevrelerinin de dikkatle izlediği bir yayın organı olan TMH, meslek alanımızın teorik zeminini kuran yazıların yanı sıra politik gündemi değerlendiren metinlere de yer vermektedir. Sayı: 448 / 41. Olağan Genel Kurul - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi - Yayın Yönetmeninden - Daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir İMO - Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç in açılışta yaptığı konuşma - Ana Sorunlar Komisyonu Raporu - Yönetim Kurulu Üyeleri - Denetleme Kurulu Üyeleri - Onur Kurulu Üyeleri - Şube Genel Kurulları Demokratik Teamüllere Uygun Olarak Gerçekleşmiştir - Şubeler Yönetim Kurulu Özgeçmişleri - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi yapıldı Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı - Onursal Yetkin İnşaat Mühendisi Rüştü Özal - AKP Cezalandırıyor - İMO Öğrenci Konseyi Seçimleri Yapıldı - TMMOB ye Bağlı Odaların Genel Kurul Süreçleri Tamamlandı

4 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı: 449 / İMO nun Rehberi Bilimsel Düşünce - Başyazı - TMMOB Su Politikaları Kongresi Mart 2006 / Ankara - 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Nisan 2007 / Ankara - 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu Mayıs 2007 / Eskişehir - Sel-Heyelan-Çığ Sempozyumu Mayıs 2007 / Samsun - 7. Ulaştırma Kongresi Eylül 2007 / İstanbul - Tarihi Eserleri Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Eylül 2007 / Ankara - İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ekim 2007 / Ankara - 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Ekim 2007 / İstanbul - 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Ekim 2007 / İzmir - 4. İnşaat Yönetimi Kongresi Ekim 2007 / İstanbul - 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu Kasım 2007 / Hatay - Panel-Forum / Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik - 12 Kasım 2007 / Ankara - 2. Geoteknik Sempozyumu Kasım 2007 / Adana - 7. Ulusal Beton Kongresi Kasım 2007 / İstanbul - 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu Kasım 2007 / Antalya - TMMOB Afet Sempozyumu Aralık 2007 / Ankara - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Mart 2008 / Ankara - Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Haziran 2009 / İstanbul Sayı: 450 / 41. Dönem Çalışma Programı, 1. Danışma Kurulu - Yayın Yönetmeninden - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Programı - Dürüst ve Değerli Bir Bilim Adamı, Tuğrul Tankut, Uğur Ersoy - Yurtdışındaki Lisanslı Mühendislik Sistemlerinin İncelenmesi, Selim Baradan, Gülben Çalış - Teknik Dergi Genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi Kapsamına Alındı, Tuğrul Tankut Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Danışma Kurulu Sonuç Bildirisi - Odadan Haberler - TMMOB, 40. Olağan Genel Kurulu nu Tamamladı - Beton 2008 Kongresi Gerçekleştirildi Sayı: 451 / İnşaat Bilişimi - Başyazı - İnşaat Bilişimi: Tanım ve Kapsam, Dr. Ümit Işıkdağ, Dr. Murat Kuruoğlu - İnşaat Sektörü İçin Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler, Y. Doç. Dr. Ali Murat Tanyer, Mehmet Koray Pekeriçli

5 Basın Yayın Çalışmalarımız - Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ve İnşaat Sektöründe Kullanımı, Utku Açıkalın, Dr. Murat Kuruoğlu, Dr. Ümit Işıkdağ - Gelişmekte Olan Ülkeler İçin İnşaat Sektöründe Otomasyon ve Bilgi Teknolojilerinin Uygulanabilirliği, Y. Doç. Dr. Osman Aytekin - İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı, Hakan Kuşan, Prof. Dr. İlker Özdemir - İnşaat Sektöründe Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) Teknolojisi Uygulamaları, Y. Doç. Dr. Esin Ergen - Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D), Prof. Dr. Erdal İrtem - İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi, Y. Doç. Dr. Devrim Alkaya - Konut Üretim Sistemleri ve Bilgi Bankası Modeli, Dr. Olcay Çetiner, Prof. Hakkı Önel - Kitap Tanıtım / İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği Sayı: 452 / Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz - Başyazı / 19 Aralık inşaat mühendisleri için bir nişanedir - Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz - Barajların ve Hidroelektrik Santrallerin Nehir Ekolojisi Üzerinde Oluşturduğu Etkiler, Prof. Dr. Mehmet Berkün, Egemen Aras, Tuğçe Koç - Dolgu Duvarların Betonarme Taşıyıcı Sistem Performansına Etkisi, Doç. Dr. Seyit Ali Kaplan - Altyapı Özelleştirmelerine Karşı Bir Görüş, Dr. Hüsnü Tözeren, Necat Özgür - Odadan Haberler Sayı: 453 / Su: Kâr mı İnsan mı? - Başyazı / Son ağaç yok olmadan; son balık ölmeden - Alternatif Dünya Su Forumu na giderken, Gökhan Marım - Filistin, Davos ve ABD Emperyalizmi, Gökhan Bulut - Dünden bugüne inşaat mühendisliği söyleşileri, Ali Terzibaşoğlu, Alkan Hafçı - Türkiye de Su Mühendisliğinin Öncüsü, Türkiye Cumhuriyeti nin 2. Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı, Galip Büyükyıldırım - Anadolu Selçuklu Kervansarayları, Nurettin Korkmaz - Sera Gazı-Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü, M. Tamer Özmen - Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü?, Nejat Bayülke - Depremin Yıkamadığı Yapılar, Doç. Dr. Seyit Ali Kaplan - AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı Sosyal Tesis Projesi, Dr. Gökhan Tunç, Macit Yurtsever, Dr. Ali R. Özuygur, Adnan Tanfener - İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi başlıklı makale üzerine tartışmalar - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliği - Odadan Haberler - Vefatlar

6 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı: 454 / Temel ve Vazgeçilmez İnsan Hakkı Olarak SU - Başyazı / Bu utancı yaratanları unutmayacağız - Su Haktır Satılamaz - 5. Dünya Su Forumuna Karşı İstanbul Bildirgesi - İMO Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu - Su Hakkı / Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 15 No lu Genel Yorum - Kızılırmak Suyu ve Ankara İçmesuyu ile ilgili İMO Raporu - Hidroelektrik Santrallerin Yapımı ile ilgili İMO Görüşü - Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet, Dr. Filiz Kartal - Su Yönetimi ve Paradigmalar, Murat Gökdemir - Odadan Haberler - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği - Vefatlar Sayı: 455 / Doğal Afetler ve Türkiye Gerçeği - Başyazı / Suçlu ayağa kalk! - Güvenli yapılar için, Sağlıklı ve nitelikli Yapı Denetim Sistemi - Unutmadık, unutmayacağız, unutulmasına izin vermeyeceğiz - İktidar sahipleri vicdanını kaybetmiştir Trakya ve İstanbul da yaşanan sel baskınlarında 33 kişi yaşamını yitirdi Eylül 2009 tarihlerinde yaşanan su taşkınları nedeniyle, İMO İstanbul Şube tarafından hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu - Suyun Yerel Yönetimlerden İntikamı Ağır Oldu, Gökhan Marım - Robin Hood efsanesi sona erdi: TOKİ artık zenginlerde akıllı evler yapıyor İMO TOKİ Raporu - İş Sağlığı ve Güvenliği ne Şaşı Bakmak / İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu - Çok Katlı Yapılarda Perdeye Saplanan Kirişler, Prof. Dr. Günay Özmen, Doç. Dr. Kutulu Darılmaz - Mayın Yasası ile Getirilen Mayın Ne Yazık ki Ulusal Çıkarlarımız Aleyhine Patlamıştır(!), Ali Rıza Yücel - Antik Çağda Tiyatro, Nurettin Korkmaz - Odadan Haberler - Vefatlar Sayı: 456 / Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz - Başyazı / Nice Kırk Yıllara - Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz ( ) - Diploma Numaram: 1, Prof. Dr. Yusuf Hatay Önen - Çınarları Yetiştiren Okullar - Odamız 55. Yılını Gururla Kutluyor - Odadan Haberler

7 Basın Yayın Çalışmalarımız Sayı: 457 / Özelleştirme: Varlığım Sermayeye Armağan Olsun - Başyazı / Mühendisler ve Özelleştirme - Özelleştirme: Varlığım Sermayeye Armağan Olsun - Bölgemiz HES leri Tartışıyor, Sami Koç - Enerji Verimliliği, Binaların Enerji Performansı ve Türkiye deki Durum, Gülizar Özyurt, Kutluay Karabalık - Patlayıcı Kullanılarak Betonarme Bir Su Kulesi Yıkımı, Emrah Doğan, Burak Uzal, Korhan Pehlivanoğlu, Emin İycil - Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri, Prof. Dr. Günay Özmen - Dolusavak Akımlarının Modellemesinde Sayısal Hesaplama Yönteminin Güvenli Kullanımı, Onur Dündar - Antik Roma Çağında (MÖ 30-MS 395) Yollar ve Mühendislik - Mimarlıkta Etik, Nurettin Korkmaz - Vefatlar Teknik Güç Teknik Güç, 200. sayısına ulaştı. Geride bıraktığı 38 yılda, 12 Eylül askeri darbesinin gazabına uğrayan, yazı işleri müdürü Zeki Erginbay 1977 de işkenceyle öldürülen, türlü davalarla yıldırılmaya çalışılan Teknik Güç, yıllardan bu yana emekten yana, antifaşist, antiemperyalist, neoliberalist ve ırkçı-gerici politikalar karşıtı tutumunu ödünsüz sürdürmektedir. Kadrosunda çok değerli bilim ve düşün insanlarını barındırmış olan Teknik Güç, yayın ilkelerini toplumsal yarar anlayışıyla belirlemiştir. Böylesi bir anlayışla 200. sayısını çıkaran Teknik Güç, Odamız politika ve görüşlerinin üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşıldığı temel araçtır. Yayın çizgisi, içeriği, boyutu ve tasarımı gibi özellikleriyle, TMMOB bünyesinde çıkarılan yayınlar içinde de özel bir yeri olan Teknik Güç te, Oda merkezi, şube ve temsilcilikler ile Birlik haberlerinin yanı sıra, genel olarak ülkedeki gelişmeleri takip etmekte ve egemenler karşısında halkın gündemini oluşturmaya çalışmaktadır. Sayı Mart 2008 Daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir İMO - İMO Diyarbakır Beton Araştırma Laboratuarı hizmetlerini sürdüyor Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Kızılırmak suyu balıklara bile zararlı - Ufuk Aydın mezarı başında anıldı - TCDD Ankara Garı ında Neler Oluyor? - Emek ve meslek örgütleri: AKP Sağlığa Zararlı - Türbanla örtülmek istenen bu ülkenin gündemidir - Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu yapıldı - Çalışanlar: Söz Bitti Sıra Grevde - 5. Dünya Su Formu na karşı duralım! (Erdal Balsak) Olağan Genel Kurulu Seçim Sonuçları

8 41. Dönem Çalışma Raporu - Ana Sorunlar Komisyonu Raporu - genç-imo - Onursal Yetkin İnşaat Mühendisi Rüştü Özal - Kitap Tanıtım - Gördüklerim, Duyduklarım ve Düşündüklerim Uğur Ersoy Sayı Nisan 2008 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi yapıldı Su temel bir haktır özelleştirilemez - Biz Karşı Çıkarsak Yapamazlar (TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve TDB SSGSS ye karşı alanlarda) - Hedef: Alternatif Su Forumu (Gökhan Marım) - genç-imo - Eğitim hakkı ve nitelikli eğitim (Avşar Çelik) - genç-imo - İMO Öğrenci Konseyi seçimlerimiz yapıldı - AKP Cezalandırıyor - Üç TCDD çalışanının bilimsel bir kongrede bildiri sunması nedeniyle soruşturmaya uğraması, TMMOB ve bağlı Odalar ile işkolunda örgütlü BTS tarafından protesto edildi - Kitap Tanıtım - Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler (Erhan Karaesmen) Sayı Mayıs 2008 Her yerde, her sokakta, her alanda, her yürekte 1 Mayıs - Başyazı - İMO e-kütüphane hizmete girdi - Onur Kurulu kararları - Denizler mezarları başında binlerce kişi tarafından anıldı - Denizli Honaz İlçesi deprem incelemesi - TMMOB ye bağlı Odalar genel kurullarını tamamladı - TMMOB 39. Dönem IV. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı - Mumlarla Devrim yazısı yazdılar - genç-imo Sayı Haziran 2008 TMMOB onurlu ve dik duruşuyla yoluna devam ediyor - Başyazı Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi toplantısu Riga da yapıldı - Kamulaştırma Bilirkişi Kursları başladı - Yapı Denetçileri Sınavı yapıldı

9 Basın Yayın Çalışmalarımız - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası nın Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin Değerlendirmesi - Hazır beton 2007 yılında beklenen büyümeyi gösteremedi - TMMOB 40. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi - Nasıl Bir genç-imo? (Gökhan Marım) - Yüksek demir-çelik zamları ne anlama geliyor? - Kitap Tanıtım Sayı Temmuz 2008 İMO 41. Dönem hedeflerini belirledi - Teknik Dergi SCI da - Sivas Unutulmadı Dönem Çalışma Programı Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı Sonuç Bildirisi - İMO laboratuarları Referans Laboratuarlar olacak - Kamu İhale Yasası yla ilgili CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri ziyaret edildi - KTMMOB Başkanı İMO yu ziyaret etti Sayı Ağustos 2008 Deprem Duyarlılığı İçin Yürüyoruz - TMMOB Oda Yönetim Kurulu Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi - SİM Yönetmeliği nde değişiklik - İnşaat maliyetlerinde hızlı yükseliş devam ediyor - Onur Kurulu kararları - Teoman Öztürk etkinliklerle anıldı - Devlet Denetleme Kurulu ndan TMMOB ye detaylı inceleme - genç-imo - Kitap Tanıtım Sayı Eylül 2008 Depreme Duyarlılık İçin Yürüdük - Başyazı (Kuvveden fiile geçme kararı) - Türkiye Kaderine Razı Yeni Bir Depremi Bekliyor - İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in Depreme Duyarlılık Yürüyüşü nde yaptığı konuşma

10 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı Ekim 2008 İMO yetkinlikte kararlı - Çocuklarımız ateşe atılıyor; katliama davetiye çıkartılıyor - TOKİ sosyal bir projemi, yoksa..? - İMO II. Danışma Kurulu toplandı Dönem II. Danışma Kurulu Sonuç Bildirisi - İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği araştırması yayınlandı - WCCE Yönetim Kurulu Tunus ta yapıldı - TÜSİAD suyu özelleştirmek için kolları sıvadı - Ruhsat verilen bina sayısında düşüş - Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü patinaj yapıyor - 12 Eylül mitinglerle bir kez daha lanetlendi - İMO 41. Dönem Kurul, Komisyon ve Çalışma Grupları belirlendi Sayı Kasım 2008 Ulaştırma politikasızlığı nın bedeli: yılda 6 bin ölü - Bad-el harab-ül Basra ya da birileri hala kardeşlik derken (Serdar Harp) - TMMOB 40. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - AKP li belediye başkanı Turan a meslekten men cezası - İMO dan mühendislere hukuk konferansı - İMO heyeti Yargıtay Başkanı nı ziyaret etti - Laboratuar komisyonu incelemelerini tamamladı - Halkevleri nden İMO ya ziyaret - genç-imo tanıtımını broşür ve bültenle yapıyor - İdare mahkemesi İMO yu haklı buldu - Van da barış sesleri yükseldi - İnsan yaşamı popülizme ve geri bir teknolojiye teslim edilmektedir İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ile ropörtaj - Kamu Emekçileri ve Sendikal Süreçte Gelinen Nokta (Aydın Nogay) - Nükleer Santral İhalesine Bakanlık önünde protesto - Ankaralılar yoksulluğa, yolsuzluğa dur dedi - Basında-İMO - Kitap Tanıtım - Ayaş Yollarında Tünelim Kaldı - Deprem ve Tsunami Konferansı hazırlıkları devam ediyor

11 Basın Yayın Çalışmalarımız Sayı Aralık 2008 İhalesiz, ihale dönemi başlıyor - İMO Meslekiçi Eğitimi Masaya Yatırdı - Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı (İMO Konut Raporu) - Kriz yoksulları vuruyor ECCE Toplantısı Kıbrıs ta Yapıldı - Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği nin İcradan Sorumlu Başkan ı Polat Gülkan - İMO Adana Şube Başkanı Sadi Sürenkök ve Prof. Dr. Aziz Konukman la yapılan söyleşi - 8. Ulaştırma Kongresi - Vefatlar - TMMOB sokakta sözünü söyledi - İMO Yönetim Kurulu ve Teknik Dergi Yayın Kurulu ortak toplantısı yapıldı Sayı Ocak 2009 Mühendis maaşları yoksulluk sınırının altında - Yapı Üretim Süreci Ranta Değil, İnsana Odaklı Olmalıdır - Serdar Harp: Bu dört yıllık soygun yasası (Taraf Gazetesinden Neşe Düzel in Serdar Harp ile yaptığı röportaj) - İMO, geleceği kazanacak adımları bugünden atmaktadır - Dünya mühendisleri WCCE Genel Kurulu ve WEC 2008 için Brezilya da buluştu - Fatura denetimi uygulamalarıyla ilgili İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in açıklaması - 29 Kasım mitinginde on binler AKP Hükümeti ni uyardı - İMO Geoteknik Kurulu nun Geoteknik Hizmetleri Yönergesi uygulamaya girdi - İMO Şubeleri - genç-imo - Adana Kent İçi Ulaşım Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Sayı Şubat 2009 Filistin, Davos ve ABD emperyalizmi - Yerel seçimler bir şanstır (Başyazı) - Filistin de işgal ve savaşın tarihi - Türkiye-İsrail-Filistin ilişkileri - Ankara su sorunundan Dünya Su Forumu na (Gökhan Marım) - Yolsuzlukla mücadelede uluslararası projeler - SİM uygulamaları masaya yatırıldı

12 41. Dönem Çalışma Raporu - Geçen ayın panoraması - İMO Şubeleri - İMO KİK teki değişikliğin iptalini istedi - TMH nın yeni sayısı çıktı - Çalışanlar: İMF ye değil, emekçiye bütçe - Onur Kurulu Kararları - Vefatlar Sayı Mart 2009 Yaşanabilir bir kent; halkçı ve sosyal belediye! - Seyirci mi olacağız, yontucu mu? (Başyazı) - Ankara sevdalıları Belediyelerde Saltanata Son dedi - Sevenleri Afganistan şehidi Ufuk Aydın ı unutmadı - İMO Yönetim Kurulu Bursa da - Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu yapıldı - İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı - Geçen ayın panoraması - Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2 - İMO Şubeleri (Antalya Şube) - Krizin genç inşaat mühendisleri üzerinde etkilerine dair (Sabri İnce) - II. Öğrenci Üye Kurultayı Sayı Nisan 2009 Yoksulluğa Yolsuzluğa Hayır! - Emekçiler neoliberal politikalara direnecektir (Başyazı) - İMO 3. Danışma Kurulu Toplantısı Adana da gerçekleştirildi - Genç inşaat mühendisleri yerel yönetim sorunlarını konuştu - Melih Gökçek in su kandırmacası sürüyor - Eski Başkanımız Güney Özcebe yi unutmadık - Su haktır satılamaz - 5. Dünya Su Forumuna Karşı İstanbul Bildirgesi - Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu na coplu saldırı - Suyumuzu satıyorlar; sel olup set kuruyoruz - Toplumcu ve Halkçı Bir Yerel Yönetim Anlayışı için çağrı - Geçen ayın panoraması

13 Basın Yayın Çalışmalarımız - İMO Şubeleri (Aydın Şube) - İMO II. Öğrenci Kurultayı nda özgür, bilimsel eğitim talepleri yükseldi - Avrupa da ve Küresel Ölçekte Mühendislik Eğitimi: EUGENE Projesi - Kan kusuyoruz ama siyasi iktidar kızılcık şerbeti içtiğimizi söylüyor Sayı Mayıs 2009 Yoksulluğa, sömürüye ve yasaklara karşı Yıllardan sonra 1 Mayıs ta Taksimdeyiz - Başyazı - Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı için geri sayım başladı - İMO Yönetim Kurulu Aydın ve Muğla Şubelerini ziyaret etti - İMEK Çalıştayı İzmir de yapıldı - İş Sağlığı ve Güvenliği ne Şaşı Bakmak (İMO nun hazırladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu ) - İMO Şubeleri (Balıkesir Şube) - TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı nda halkın gündemi konuşuldu - 4. İstanbul ve Deprem Sempozyumu - Kitap Tanıtım Sayı Haziran 2009 İMO da devrimci demokrat mühendislere saldırı Bu utancı yaratanları unutmayacağız - İMO Yapı Denetim Çalıştayı düzenledi - Dubai Towers a yürütmeyi durdurma kararı - Sivas Temcilsiliği yeni hizmet binası açıldı - 4. İstanbul ve Deprem Sempozyumu gerçekleşti - Su Yapıları Sempozyumu nun ortak mesajı: Suyumuza sahip çıkalım - Robin Hood efsanesi sona erdi; TOKİ akrtık zenginlere akıllı evler yapıyor (İMO TOKİ Raporu) - TMMOB Diyarbakır ın kent sorunlarına projeksiyon tuttu - Baskı mahalleden mi devletten mi? - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği - 3. Geoteknik Sempozyumu - Hazır beton kullanımı 2008 de düştü - İMO Şubeleri (Bursa Şube) - genç-imo - İMO 2. Öğrenci Üye Kurultayı Sonuç Bildirgesi

14 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı Temmuz 2009 İMO, ECCE ve WCCE tarafından düzenlenen Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı İstanbul da gerçekleştirildi - Krize karşı uluslararası dayanışma (başyazı) - İMO Danışma Kurulu SİM gündemiyle toplandı - Dünyanın inşaat mühendisleri İstanbul da yolkuzlukla mücadeleyi tartıştı - İMO Yönetiminden Baydındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir e ziyaret (Çanakkale Şube) - WCCE Genel Kurulu İstanbul da yapıldı - Derelerine sularına ve geleceklerine sahip çıkıyorlar - Kitap Tanıtım Sayı Ağustos 2009 Güvenli yapı için Sağlıklı ve Nitelikli Yapı Denetim Sistemi! - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen Kentleşme Şurası 2009 Komisyon Raporu ndan - Yapı denetim sisteminde insan güvenliği ve yaşam konforu esas alınmalıdır (Prof. Dr. Orhan Yüksel ve İMO Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Bahattin Sarı Teknik Güç ün sorularını yanıtladı) - HES lerle ilgili kaygılarımızda ne yazık ki haklı çıkıyoruz - Teoman Öztürk etkinliklerle anıldı - Eğitimin özelleştirilmesine hayır! Eğitim anayasal bir haktır, gasp edilemez! Sayı Ekim 2009 Trakya ve İstanbul da yaşanan sel baskınlarında 33 kişi yaşamını yitirdi İktidar sahipleri vicdanını kaybetmiştir - 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi - İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu - 1. İnşaat Mühendisliği Eğiti Sempozyumu - İMO nun geleceği Foça da kamptaydı Eylül 2009 tarihlerinde yaşanan su taşkınları ile ilgili İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu - 12 Eylül 29. yılında tüm Türkiye de lanetlendi - Sağlık hiçe sayılıyor - Unutmadık, unutmayacağız, unutulmasına izin vermeyeceğiz - İMO Şubeleri (Denizli Şube)

15 Basın Yayın Çalışmalarımız - III. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi - Türkiye nin barışa, kardeşliğe, birarada yaşamaya ihtiyacı var - Diyarbakır Kentiçi Ulaşım Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ECCE toplantısı Ljubljana da yapıldı Sayı Kasım 2009 İMO bilimin ışığında mesaisine devam ediyor - Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu nda depremin öğrettikleri değerlendirildi - Çevre sorunlarına İMO ile Çevre ve Orman Bakanlığı ndan ortak çözüm - 3. Köprü-Yıkım-Rant Köprüsüne Geçit Yok - Kalecik Festivaline gezi düzenlendi - Kamulaştırma Bilirkişiliği Kursları yoğun ilgiyle karşılandı - TMMOB Van Kent Sempozyumu gerçekleştirildi - Yılın başarılı araştırma görevlileri ve öğrencileri ödüllerini aldı - İMO, DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker i ziyaret etti - TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı ertelenmek zorunda bırakıldı - Siyasi iktidar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde baskı oluşturup, yöneticilerini susturmaya çalışıyor. Ancak başaramayacaktır. Fikri Kaya - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İMO Şubeleri (Diyarbakır Şube) Sayı Aralık 2009 Elli Beş Yıllık Bir Mesleki Demokratik Kitle Örgütü: İMO - TOKİ Başkanı İstifa Etmelidir! - İMO Samsun Şubesi yeni hizmet binasının temelleri atıldı - İMO Sempozyumları devam ediyor... - Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Sonuç Raporu - İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - TMMOB Van Kent Sempozyumu gerçekleştirildi - Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun (İMO Özelleştirme Raporu) - Yapı Denetim Çalıştayı düzenlendi - TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı 6 Aralık ta tamamlandı - Binlerce kişi Açlığa Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Hayır dedi - TMMOB ve bağlı Odalar kamu emekçilerinin bir günlük uyarı grevine destek verdi. - İMO Şubeleri (Erzurum Şube) - ECCE nin 50. toplantısı Helsinki de yapıldı - Kitap Tanıtımı - Cisimlerin Mukavemeti

16 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı Ocak 2010 Teknik Güç 200. sayısı ile bizlere mağrur bir merhaba diyor - Adınız, İMO tarihine altın harflerle yazılıyor (Serdar Harp) (Başyazı) - Şube genel kurulları tamamlandı İMO geleneği şube genel kurullarıyla pekişti - Odamız 55. yılını gururla kutluyor - İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in yeni yıl mesajı - Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu -2 Değerlendirmesi - Tekel işçilerinin onurlu mücadelesini destekliyoruz - İzzettin Silier ve Taner Yüzgeç sorularımızı yanıtladı - İMO 41. Dönem Çalışma Programı kapsamında hazırlanan Yönetmelikler yürürlüğe girdi Bilirkişilik Yönetmeliği Mali İşler Yönetmeliği Satın Alma Yönetmeliği Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği - Kitap Tanıtım - Doğu Karadeniz de HES ler gündemden düşmüyor - Hrant Dink ölüm yıldönümünde anıldı Teknik Dergi Teknik Dergi Science Citation Index te. 20 yıl gibi uzunca bir süredir hiç aksamadan yayın hayatına devam eden Teknik Dergi, bilimsel çalışmalarda yapılan atıfların değerlendirildiği indekslerin en gelişmişi ve kapsamlısı olan SCI ya girmeyi başarmıştır. SCI kapsamında Türkiye kökenli 4 mühendislik dergisi bulunmaktadır. Bu dergiler ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü, EÜ Araştırma-Uygulama Merkezi ve bir diğeri de TÜBİTAK tarafından çıkarılmaktadır. Teknik Dergi, bir meslek odası tarafından çıkarılan ve SCI da yer alan tek yayın organıdır. Bu durum, başta Teknik Dergi yayın kurulu, danışmanları ve sekretaryası olmak üzere İMO nun başarısı ve gurur kaynağıdır. Dergiye gönderilen yazılar, içerik, özgünlük ve yazım kuralları açısından danışmanlar tarafından titizlikle incelenmekte ve yayınlanmaya uygun hale getirilmesi için özverili ve özenli bir şekilde çalışılmaktadır. 20 yaşını bu yılın başında doldurmuş olan Dergimiz, alanındaki en saygın bilimsel yayın organlarından biridir. Cilt 19 - Sayı 1 - Ocak İzmir deki Ulaştırma Projelerinin Kentsel Eğilimlere Etkileri (Yavuz Duvarcı, Ömer Selvi, H. Murat Günaydın, Güneş Gür) - Orta Yükseklikli Betonarme Binaların Türkiye de Yaşanan Son Depremlerdeki Performansı (Mehmet İnel, Hüseyin Bilgin, Hayri Baytan Özmen) - Ötelemesi Önlenmiş Çok Katlı Yapılarda Kolon Burkulma Boyları (Konuralp Girgin, Günay Özmen)

17 Basın Yayın Çalışmalarımız - Katı Atık Depolama Alanlarındaki Taban Kil Şiltelerinin Geçirimliliklerine NaCl Tuzunun Etkisi (Gonca Yılmaz, Seracettin Arasan, Temel Yetimoğlu) Kısa Bildiri - Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi (Ali Ergün, Ayşegül Sevim) Cilt 19 - Sayı 2 - Nisan Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi (Y. Şazi Murat, Nurcan Uludağ) - Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Harcın Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi (Ahmet B. Kızılkanat, Nabi Yüzer) - Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği (Halil Karahan, M. Tamer Ayvaz, Gürhan Gürarslan) - Çamlıdere-İvedik İsale Hattında Su Darbesi Analizleri (Zafer Bozkuş) Cilt 19 - Sayı 3 - Temmuz Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi (Yasin M. Fahjan, Zuhal Özdemir) - Elastik Zemine Oturan Plaklar İçin Geliştirilen Bir Sonlu Izgara Çözümü (A. Halim Karaşin, Polat Gülkan) - Ferrokrom Cürufunun Yol Temel Malzemesi Olarak Kullanımı (Altan Yılmaz, İlhan Sütaş) - Türkiye deki Karayolu Tünellerinde Trafik Güvenliği (Ebru Arıkan Öztürk, M. Kürşat Çubuk, Seda Hatipoğlu, M. Zafer Sinoplu) Kısa Bildiri - BTC Ceyhan Deniz Terminali İskelesi Yükleme Platformu-Aks 84/85-Kazık Deneyleri (Çetin Önder İncekara, Cem Koray İncekara) Cilt 19 - Sayı 4 - Ekim Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı (Perviz Ahmedzade, Taner Alataş, Tacettin Geçkil) - Mod Birleştirme Yöntemi Sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yüklerine Dönüştürülmesi (Günay Özmen) - Kuma Oturan Kare Temeller Altında Oluşan Düşey Gerilmelerin Deneysel Tespiti ve Sayısal Analiz (M. Salih Keskin, Mustafa Laman, Tarık Baran) Kısa Bildiri - Mikrodalga Kür ile Beton Dayanımının Erken Belirlenmesi (İlker Bekir Topçu, Devrim Akdağ) Cilt 20 - Sayı 1 - Ocak Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Mp Moment Kapasitelerinin Belirlenmesi (Cem Aydemir, Mustafa Zorbozan, Sema Noyan Alacalı) - Katı Madde Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Tahmin Edilmesi (Emrah Doğan) - Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması (Banu Yağcı, Atilla Ansal) Deprem Yönetmeliğinde Yer Alan Mevcut Binaların Değerlendirilmesi Yöntemlerinin Artıları ve Eksileri (Ali Şengöz, Haluk Sucuoğlu)

18 41. Dönem Çalışma Raporu Cilt 20 - Sayı 2 - Nisan Bulanık Mantık ile Trafik Güvenliği Modellenmesi (Nuran Bağıran, Mustafa Karaşahin) - Çerçeveli Binalarda Bodrum Kat İstinat Duvarlarının Burulma Düzensizliğine Etkisi (Kurtuluş Soyluk, İsmail Yasin Yavuz) - Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi (Alemdar Bayraktar, Ahmet Can Altunışık, Barış Sevim, Temel Türker, Kemal Arman Domaniç) - Zeminlerin Kıvam Limitlerinin Ölçümünde Ortamdaki Kumların Değerlendirmeye Etkileri (Zeki Gündüz, Uğur Dağdeviren) Cilt 20 - Sayı 3 - Temmuz Portland Kalkerli Çimento Bölüm I Çimentoların Hazırlanması (Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, Akın Altun) - Portland Kalkerli Çimento Bölüm II Sülfat Dayanıklılığı (Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, Akın Altun) - Trafik Kaza Verilerinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile Modellenmesi (Yetiş Şazi Murat, Alper Şekerler) - Bir Su Alma Ağzının Kritik Batıklığı Üzerinde Akım Sınır Etkilerinin Karşılaştırılması (Nevzat Yıldırım, Kerem Taştan) - Kazıklarda Sinyal Eşleme Yöntemi ve Çakılabilirlik Analizi (Tolga Y. Özüdoğru, Aykut Şenol, Z. Nil Taylan) Kısa Bildiri - Demiryolu Titreşimlerinin Yolcu Konforuna Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi (Zübeyde Öztürk, Turgut Öztürk, Haluk Erol, Veysel Arlı) Tartışma - Zeminlerin Kıvam Limitlerinin Ölçümünde Ortamdaki Kumların Değerlendirmeye Etkileri (Akın Önalp ın katkıları) Cilt 20 - Sayı 4 - Ekim 2009 (Köprüler Özel Sayısı) - Mevcut Bir Viyadüğün Deprem Performansının Değerlendirilmesi (Emre Serdar Yüksel, Metin Aydoğan) - İntegral Köprülerde Hareketli Yük Dağılımına Yapı-Zemin Etkileşimi ve Uç-Ayak Tabliye Sürekliliğinin Etkileri (Semih Erhan, Murat Dicleli) - Köprülerde Deneysel Modal Analiz Uygulamaları (Cemalettin Dönmez, Eyyüb Karakan) - Kablolu Bir Köprünün Deprem Etkisine Karşı U-Sentezli Aktif Kontrolü (Gürsoy Turan, Petros Voulgarıs, Lawrence Bergman) - Çelik Köprü I-Kirişlerinde Yanal Destek Sağlayan Trapez Sac Kalıpların Mukavemeti (Oğuz Özgür Eğilmez, Deniz Alkan) - Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması (Ali Karakaplan, Alp Caner, Özgür Kurç, Arman Domaniç, Andaç Lüleç) Cilt 21 - Sayı 1 - Ocak Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği (Ömer Köse, A. Melih Yanmaz) - Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma (Serhan Tanyel, Nadir Yayla) - Beton Panellerle Güçlendirme - Kuramsal Yaklaşım (Mehmet Baran, Erdem Canbay, Tuğrul Tankut)

19 Basın Yayın Çalışmalarımız Kısa Bildiri - İstanbul Kara Ulaşımında Alan Kullanımı ve Ekolojik Faktörün Belirlenmesi (Zübeyde Öztürk, Turgut Öztürk) - Çimentonun Tohumlanması (İlker Bekir Topçu, Ali Uğurlu) Web Sitesi Odamıza ilişkin her bilgiye kolaylıkla ulaşım sağlayan web sitemiz, yenilenen yüzü ve kullanım kolaylığı sağlayacak değişiklikleri ile meslektaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir da kurulan web sitemizde, Odamızca düzenlenen etkinlikler, basın açıklamaları, mesleki alanımıza ilişkin hukuki düzenlemeler ile değerlendirmelere yer verilmektedir. Odamızın düzenlediği her türlü bilimsel, teknik, mesleki ve sosyal etkinliğin duyurusunun yapıldığı web sitemiz, meslektaşlarımızla iletişimimiz açısından da önemli bir işlev yerine getirmektedir. Sitemizde ayrıca, 3 Mart 2008 tarihinde hizmete giren bir de e-kütüphane bölümümüz vardır. Yayınlarımızın elektronik ortamda okuyucuya sunulmasının yanı sıra, İMO nun arşivi de e-kütüphaneye konularak kullanıma açılmıştır

20 41. Dönem Çalışma Raporu Diğer Yayınlarımız Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Erhan Karaesmen in Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler isimli kitabı Odamız tarafından yayınlandı. Odamızın yayın politikasında, mühendisliğin sadece teknik boyutu değil ama aynı zamanda tarihsel, kültürel ve entelektüel birikimini de değerlendirecek olan yeni bir anlayışın ilk ürünü olan Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler kitabı, 41. Dönemin başında okuyucuyla buluştu. Mühendislik, mimarlık ve yapı kültürümüzde çok önemli bir yeri olan Mimar Sinan la ilgili derli toplu bir çalışma eksikliğini dolduran Karaesmen in eseri çeşitlemeleri ve yorumlarıyla bilgi aktarımı da sağlıyor. Erhan Karaesmen in yapıtı, okuyucuyu sanatsal, tarihsel ve mesleki bir renkli yolculuğa davet ediyor. Sinan ı, tarihi ve estetik çerçevesinde duyumsamanın yolu, Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler yapıtının öyküsel, yorumsal ve görsel zenginlik içindeki bu anlatımdan geçiyor. Kitap; Ağırnas tan Balkanlar a Genç Sinan, Sermimar Sinan Olayına Bir Ön Bakış, Sermimarlık ta İlk On Yıl, Sonraki Yıllarla İlgili Ön Saptamalar, Süleymaniye nin Öncesi ve Kendisi, Selimiye Güzergahı Üzerindeki Edirnekapı Durağı, Sinan ın Mühendislik Yapılar, Ve Gökyüzünün Yeryüzüne İnişi: Selimiye, Selimiye Sonrasından Yadigar Ürünler, Sinan Mekanlarının İç Müziğini Duyumsamak bölümlerinden oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği İMO, Türkiye deki inşaat mühendisliği eğitiminin 2007 yılı itibarıyla mevcut durumunu araştırarak kitap olarak yayınladı. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği araştırması, mühendislik eğitiminden başlayarak süreç bileşenlerinin, inşaat mühendisliği eğitimi hakkındaki görüş ve düşüncelerini bir araya getiriyor. İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu tarafından yapılan araştırma, inşaat mühendisliğinin temel paydaşları olan inşaat mühendisliği bölümlerini ve öğrencilerinin eğitim koşullarını, mesleki uygulamaya yeni başlayan mezunların yargılarını, inşaat sektörünün teknik elemanda aradığı nitelikleri sorgulayan, inşaat mühendisliği bölümü, öğrenci, mezun ve sektör olmak üzere dört ayrı anketin sonuçları ve sonuçların yorumlanması çerçevesinde hazırlandı. Bu kapsama değişik üniversiteler bünyesinde bulunan 38 inşaat mühendisliği bölümü, 3. ve 4. sınıflardan olmak üzere 3 bin 284 öğrenci, yeni mezun 766 inşaat mühendisi ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten 788 firma dahil edildi. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği araştırması, 2008 yılının Eylül ayı içinde okuyucuya sunuldu

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Mesleki Alanımıza ve Meslek Odamıza Yansıması İçindekiler 45. Dönem Genel Kurul Gündemi... 13 44. Dönem Organları... 14 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 45. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 20 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 22 15

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu

18. bölüm. basında bursa il koordinasyon kurulu 18. bölüm basında bursa il koordinasyon kurulu BÖLÜM 18: BASINDA TMMOB BURSA İL KOORDİNASYON KURULU Şubemizin sekreteryalığında yazılı basında toplam olarak 120 kez yer almıştır. Bunun dışında görsel

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ B ildiriler Kitabı katkıtarıyla TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 5-6 Ekim 2007 Ankara İş Sağlığı

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları

Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitim Çalışmaları Meslekiçi Eğitimin Kurumsallaşmasına Dair Genel Değerlendirme Odamızın meslekiçi eğitime ilişkin çalışmaları 39. Çalışma Döneminde başlamış, ilk

Detaylı

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU

5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HATAY ŞUBESİ 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU 5. KENTSEL ALTYAPI ULUSAL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER VE PANEL KİTABI 1-2 Kasım, K 2007 1-2 KASIM 2007,, Antakya Kapak: İsmail

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER

2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 20. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2.9. TMMOB,İKK,ÖKP,AEMÖP VE NKP İLİŞKİLER 267 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ TMMOB, TMMOB ANKARA İL KOORDİNASYON KURULU ETKİNLİKLERİ 07 Ocak 2010 Tekel İşçileri ziyaret

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 225 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 13 Ocak 2012 KESK Genel Merkezi başta olmak üzere bir çok ilde KESK e bağlı sendikalar, demokratik kurumlar, belediyeler ve siyasi

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI BÖLÜM 13. BASIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI Oda Basın Birimi çalışmaları, etkinlikler, raporlar, meslek ve uzmanlık alanlarımızla ilgili konular ve güncel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi basın ve kamuoyunun bilgisine

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (

SAYGIYLA ANIYORUZ. Yusuf Kenan KUL Elektrik Mühendisi Elektrik Mühendisleri Odası 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi ( Yusuf Kenan KUL 9, 10,11 ve 12. Dönem Onur Kurulu Üyesi (01.03.1927-15.12.2015) Münir Zekai TANYELOĞLU 2. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 12 ve 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı (23.03.1923-08.12.2015) Galip

Detaylı

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-...

1 9 9 8-9 9 23. DÖNEM Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U. İstanbul Şube Başkanı. 1978 yılı Galatasaray mezunu (1955-... Proje1 genis marjli:mizanpaj 1 24.12.2007 13:32 Sayfa 78 1 9 9 8-9 9 Y İ R M İ Ü Ç Ü N C Ü D Ö N E M Y Ö N E T İ M K U R U L U ÜMİT ÜLGEN İstanbul Şube Başkanı 1977 yılı Galatasaray mezunu (1955-...) EROL

Detaylı

TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası. Değerlendirmeler

TMMOB. İnşaat Mühendisleri Odası. Değerlendirmeler TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 42. Dönem Raporlar, Görüşler, Değerlendirmeler 2010-2012 27-29 Nisan 2012, Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen Deneysel ve teorik modelleme

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği 1977 Yılında Hacettepe ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği eğitimine Lisans düzeyinde başlamıştır. İlk mezunlarını 1981 de verdi. 2010 Yılı Bölüm Sayıları ve Kontenjanları: Bilgisayar

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması

Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Yapı Sağlığı İzleme Sistemlerinin Farklı Taşıyıcı Sistemli Uzun Açıklıklı Tarihi Köprülere Uygulanması Alemdar BAYRAKTAR Temel TÜRKER Ahmet Can ALTUNIŞIK Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 61 3. EMO ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİ VE EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 22 Mart 2008 tarihinde Şubemiz EMO Genç Komisyonu tarafından Dicle Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM

Tahsin Vergin Anısına PROGRAM Tahsin Vergin Anısına PROGRAM 5 Kasım 2015 Perşembe Anadolu Salonu 09.00-09.30 Kayıt 09.30-10.30 Açılış Konuşmaları 10.30-11.00 Çağrılı Konuşmacı: Eğitim-Öğrenim ve İSİG İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI

11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI 11- ÇALIŞMA DÖNEMİNDE YAYIN POLİTİKASI VE ODA YAYINLARI Yayınlar, bir örgütlenmenin topluma ulaşmasının en önemli araçlarıdır. Odamız, mesleğin tanıtımı, örgütlülüğün pekiştirilmesi, mesleki haklar ve

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ġube GÜNCESĠ

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ġube GÜNCESĠ ġube GÜNCESĠ 2010 23 Şubat Üyelerimiz Mehmet Yeşiltepe ve Abdülselam Sultan ile ilgili açılan davanın duruşmasına ve duruma sonrasında yapılan basın açıklamasına katıldık. 26 Şubat İstanbul Büyükşehir

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler;

1- İMO Meslekiçi Eğitim Kurulu ve Alt Organlarında Görev Alacak Kişiler; TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEKİÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI Toplumsal ve teknolojik gelişmeler mesleğin kapsamını ve dolayısıyla beceri gereksinimlerini değiştirmektedir. Meslekiçi eğitimin misyonu,

Detaylı

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ

MÜLK BİLİRKİŞİ SEÇİMİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

18 Şubat Antalya İskelesi

18 Şubat Antalya İskelesi 8 Şubat 935 - Antalya İskelesi 205 SUNUŞ Not: Bu takvimdeki fotoğraflar İnşaat Mühendisleri Odası 50.Yılda 50 Eser Kitabı ndan alınmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası nın kuruluşunun üstünden 60 yıl geçti.

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO

GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO 14 Nisan 2010- EMO 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş ve EMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı Olgun Sakarya, Halk TV de yayınlanan Enerji Oyunu adlı programa konuk

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi nin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesinin ardından Bilim ve Danışma Kurulumuz 5. Ulusal Yapı Malzemesi

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

www.eng.harran.edu.tr/insaat/

www.eng.harran.edu.tr/insaat/ Misyon Yönetim Eğitim Başlıca Araştırma ve İnceleme Konuları Bilimsel Çalışmalar Bölüm Faaliyetleri İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Misyon Araştırma sistematiğine sahip Araştırmalarını dışlaştırabilen ve savunabilen

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007

basında odamız Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 Eylül 2007 b a s ı n d a o d a m ı z Kaynak Teknolojileri VI. Ulusal Kongresi hazırlıkları, Makina Magazin Dergisinde Kaynak sektöründe yükseliş trendi sürüyor başlıklı haberin içinde yer aldı. Oda Enerji Çalışma

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI VE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. Sefer AKKAYA. Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Sefer AKKAYA Genel Müdür Yapı ĠĢleri Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK ĠSKAN BAKANLIĞI Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %35 i binalarda kullanılmaktadır. Enerji Verimliliği

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

jmo dan kısa haberler

jmo dan kısa haberler jmo dan kısa haberler akkuyu da fay yok demek doğru değil Yoksa İstanbul un deprem riski altında olduğu bugün herkesin bildiği bir gerçek. Enerji Bakanı nın Akkuyu da fay olmadığına ilişkin açıklamasına

Detaylı

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli.

YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE. erdemli. YANGINDAN ETKİLENMİŞ BİR BETONARME YAPININ MEVCUT DURUM ANALİZİ VE GÜÇLENDİRMESİNİN PLANLANMASI ÜZERİNE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA Ş Dr. Kerem PEKER erdemli Proje Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti peker@erdemli.com

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesi İzmir de, Adana da, Denizli de ve Samsun da çalıştaylar düzenlendi

İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesi İzmir de, Adana da, Denizli de ve Samsun da çalıştaylar düzenlendi Odadan Haberler İnşaat Mühendisliği Kurultayı Yerel Çalıştayları devam ediyor İnşaat Mühendisliği Kurultayı öncesi İzmir de, Adana da, Denizli de ve Samsun da çalıştaylar düzenlendi İzmir Çalıştayı Bu

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 184, 18 Şubat 2009, Bilişim Enstitüsü

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 184, 18 Şubat 2009, Bilişim Enstitüsü İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 184, 18 Şubat 2009, Bilişim Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsünün Yönetim Kurulu 184 sıra sayılı toplantısı, 18

Detaylı

Danışma Kurulu Toplantısında Referans Belgesi ve Oda Meclisi değerlendirildi

Danışma Kurulu Toplantısında Referans Belgesi ve Oda Meclisi değerlendirildi Odadan Haberler Danışma Kurulu Toplantısında Referans Belgesi ve Oda Meclisi değerlendirildi Odamız 43. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı, Oda Meclisi Yönetmelik Taslağı ve Referans Belgesi Yönetmelik

Detaylı

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ocak 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ocak 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Silifke Belediye Başkan Adayı ile birlikte esnaf

Detaylı

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ

İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Sayı 43 Mayıs 2013 e-bülten İTO BİLİŞİM H e r a y ı n i l k h a f t a s ı İ T O w e b s i t e s i n d e y a y ı n l a n ı r İNTERNETTE B2B İLE İŞİNİZİ BÜYÜTÜN SEMİNERİ Mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım,

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ

KAZANAN ANADOLU TEKNİK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ A. YUSUF KEMAL KURUM Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 98.75 88.38 78.50 91.50 80.25 87.48 85.15 FURKAN HELLAÇ Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEKİZ YARIYILLIK DERS PLANI II.YARIYIL TEKNOLOJİ FAKÜLTEİ İNŞAAT MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ EKİ YARIYILLIK DER PLANI I.YARIYIL ATA-16 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 2 2 TUR-17 Türk Dili I 2 2 2 ING-11 İngilizce I 2 2 2 MAT-127 Matematik I 3

Detaylı

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ UYGULAMA, TESCİL, DENETİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Madde-1 Bu Yönergenin amacı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIM PROJELERİ (Ö.Ö) : Betonarme-Çelik Karma Yapı Tasarımı Proje kapsamı : Yapını çelik tasarımı ve betonarme tasarımının yapılması, yapını yaklaşık maliyetinin oluşturulması. :

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

basında odamız basında odamız

basında odamız basında odamız basında odamız Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı Naci ERÇOLAK ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber ÇAKAR ın Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisinin açılışında yaptıkları konuşmalar ve etkinlik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE

KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE KÜRESEL ENERJİ POLİTİKALARI ve TÜRKİYE 17 19 KASIM 2011 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROGRAM BİRİNCİ GÜN 17 Kasım 2011, Perşembe 08:30 09:30 Kayıt 09:30 12:30 Açılış Akıngüç Oditoryumu Gazi İpek, Düzenleme

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YETERLİK SINAVI TARİHLERİ SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI SINAV TARİHİ SINAV SAATİ SINAV YERİ Güncelleme Tarihi 06.10.2016 YÖNETİ YÖNETİM SINAV

Detaylı

ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL

ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL ONUNCU YILINDA TÜRK GERİATRİ DERGİSİ 1998-2007 Dilek ASLAN, Orhan YILMAZ, Mahir ÖZMEN, Berna ARDA, Canan AKKOÇ, Yeşim GÖKÇE KUTSAL Sağlık bilimlerinde süreli yayınlar bilimsel iletişim ortamlarının yaratılmasında

Detaylı

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00

Tarih : 16 Şubat 2014, Pazar Yer : İMO Trabzon Şubesi Saat: 09.00 17.00 İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors

SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY. Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun Sahibi / Owner. Editörler / Editors Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; (29) SAÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ THE JOURNAL OF SAU EDUCATION FACULTY Sayı / Issue: 29 Haziran / Jun 2015 Sahibi / Owner Prof. Dr. Firdevs KARAHAN Editörler / Editors Doç.

Detaylı

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013 3 OCAK 2013 Yönetim Kurulumuz Komisyon Başkanlarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda önümüzdeki aylarda yapılacak etkinlik ve eğitimlerle ilgili komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Detaylı

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 152 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilciliği`nden Şubemiz Yönetim Kuruluna Ziyaret 7 Şubat 2012 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilcileri 07 Şubat Salı

Detaylı

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009

Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009. Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 Türk Yapısal Çelik Derneği 2001-2009 2009 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI 05 Kasım 2009 2001 Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı na seçildi. İzmir, Ankara, Mersin, İstanbul

Detaylı

BACADER e-bülten OCAK 2015

BACADER e-bülten OCAK 2015 BACADER e-bülten OCAK 2015 ENERJİ VE TESİSAT HABER PORTALI NDA VE TERMO KLİMA DERGİSİ NDE "DOĞRU BACALAR İLE ZEHİRLENMELER ÖNLENEBİLİR" BAŞLIKLI YAZIMIZ YAYINLANDI.. 05 Ocak 2015 tarihinde Enerji ve Tesisat

Detaylı

İMO Ankara Şubesi Meslekiçi Eğitim 2008 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden sını daha gerçekleşti

İMO Ankara Şubesi Meslekiçi Eğitim 2008 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden sını daha gerçekleşti Meslekiçi Eğitim Merkezi 2008 Yılı İlkbahar Dönemi Seminerleri nden sını daha gerçekleşti Endüstriyel Yapı Uygulama Örneği Semineri: 29 Nisan 2008 Salı günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı