Basın Yayın Çalışmalarımız. Basın Yayın Çalışmalarımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basın Yayın Çalışmalarımız. Basın Yayın Çalışmalarımız - 267 -"

Transkript

1 Basın Yayın Çalışmalarımız Basın Yayın Çalışmalarımız

2 41. Dönem Çalışma Raporu

3 Basın Yayın Çalışmalarımız Süreli Yayınlarımız İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki ve toplumsal alandaki faaliyetlerini yayınlarıyla desteklemekte ve yayın organlarını hem meslektaşlara hem de tüm yurttaşlara dönük sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kullanmaktadır. İMO, yayın alanında kuruluşundan bugüne gelen birikimiyle çıtayı çok yukarıya taşımış ve başarılarını sürekli kılmıştır. Mesleğimizin gelişmesine ve örgütlülüğümüze katkıda bulunacak bir yayın politikasını Odamızın ilkeleri doğrultusunda sürdüren dergilerimizin her biri, uzun emek ve deneyim ürünüdür. Türkiye Mühendislik Haberleri, Teknik Güç, Teknik Dergi ve web sayfamız, kendi kulvarlarında düzeyi belirleyen yayınlardır ve temel referans olarak kabul edilmektedir. Türkiye Mühendislik Haberleri (TMH) Yayın hayatına İMO nun kuruşuyla başlayan ve 55 senelik bir geçmişe sahip olan TMH, içeriğinde akademik, uygulama incelemeleri ve politik değerlendirmeler barındıran bir kaynak olma niteliğindedir. Odamız örgütlülüğünü temeline koyan yayın ilkeleri ile TMH, son iki sene baz alınarak aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Dergilerimiz 40 binin üzerinde basılmaktadır ve iade oranları da gitgide azalmaktadır. Odamızın en uzun soluklu dergisi olan TMH, meslek odaları tarafından çıkarılan dergilerin de en eskilerinden biridir. Üniversite çevrelerinin de dikkatle izlediği bir yayın organı olan TMH, meslek alanımızın teorik zeminini kuran yazıların yanı sıra politik gündemi değerlendiren metinlere de yer vermektedir. Sayı: 448 / 41. Olağan Genel Kurul - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi - Yayın Yönetmeninden - Daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir İMO - Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç in açılışta yaptığı konuşma - Ana Sorunlar Komisyonu Raporu - Yönetim Kurulu Üyeleri - Denetleme Kurulu Üyeleri - Onur Kurulu Üyeleri - Şube Genel Kurulları Demokratik Teamüllere Uygun Olarak Gerçekleşmiştir - Şubeler Yönetim Kurulu Özgeçmişleri - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi yapıldı Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı - Onursal Yetkin İnşaat Mühendisi Rüştü Özal - AKP Cezalandırıyor - İMO Öğrenci Konseyi Seçimleri Yapıldı - TMMOB ye Bağlı Odaların Genel Kurul Süreçleri Tamamlandı

4 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı: 449 / İMO nun Rehberi Bilimsel Düşünce - Başyazı - TMMOB Su Politikaları Kongresi Mart 2006 / Ankara - 2. Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Nisan 2007 / Ankara - 2. Çelik Yapılar Ulusal Sempozyumu Mayıs 2007 / Eskişehir - Sel-Heyelan-Çığ Sempozyumu Mayıs 2007 / Samsun - 7. Ulaştırma Kongresi Eylül 2007 / İstanbul - Tarihi Eserleri Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu Eylül 2007 / Ankara - İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Ekim 2007 / Ankara - 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı Ekim 2007 / İstanbul - 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Ekim 2007 / İzmir - 4. İnşaat Yönetimi Kongresi Ekim 2007 / İstanbul - 5. Kentsel Altyapı Ulusal Sempozyumu Kasım 2007 / Hatay - Panel-Forum / Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik - 12 Kasım 2007 / Ankara - 2. Geoteknik Sempozyumu Kasım 2007 / Adana - 7. Ulusal Beton Kongresi Kasım 2007 / İstanbul - 1. Köprü ve Viyadükler Sempozyumu Kasım 2007 / Antalya - TMMOB Afet Sempozyumu Aralık 2007 / Ankara - TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi Mart 2008 / Ankara - Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Haziran 2009 / İstanbul Sayı: 450 / 41. Dönem Çalışma Programı, 1. Danışma Kurulu - Yayın Yönetmeninden - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası 41. Dönem Çalışma Programı - Dürüst ve Değerli Bir Bilim Adamı, Tuğrul Tankut, Uğur Ersoy - Yurtdışındaki Lisanslı Mühendislik Sistemlerinin İncelenmesi, Selim Baradan, Gülben Çalış - Teknik Dergi Genişletilmiş Bilim Atıf Endeksi Kapsamına Alındı, Tuğrul Tankut Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Danışma Kurulu Sonuç Bildirisi - Odadan Haberler - TMMOB, 40. Olağan Genel Kurulu nu Tamamladı - Beton 2008 Kongresi Gerçekleştirildi Sayı: 451 / İnşaat Bilişimi - Başyazı - İnşaat Bilişimi: Tanım ve Kapsam, Dr. Ümit Işıkdağ, Dr. Murat Kuruoğlu - İnşaat Sektörü İçin Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler, Y. Doç. Dr. Ali Murat Tanyer, Mehmet Koray Pekeriçli

5 Basın Yayın Çalışmalarımız - Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri ve İnşaat Sektöründe Kullanımı, Utku Açıkalın, Dr. Murat Kuruoğlu, Dr. Ümit Işıkdağ - Gelişmekte Olan Ülkeler İçin İnşaat Sektöründe Otomasyon ve Bilgi Teknolojilerinin Uygulanabilirliği, Y. Doç. Dr. Osman Aytekin - İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi ve Yapay Zeka Yöntemlerinin Kullanımı, Hakan Kuşan, Prof. Dr. İlker Özdemir - İnşaat Sektöründe Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) Teknolojisi Uygulamaları, Y. Doç. Dr. Esin Ergen - Deprem Etkisindeki Bina Türü Çelik Yapıların Kapasite Eğrisinin Belirlenmesi İçin Bir Bilgisayar Programı (İMEP-3D), Prof. Dr. Erdal İrtem - İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi, Y. Doç. Dr. Devrim Alkaya - Konut Üretim Sistemleri ve Bilgi Bankası Modeli, Dr. Olcay Çetiner, Prof. Hakkı Önel - Kitap Tanıtım / İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği Sayı: 452 / Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz - Başyazı / 19 Aralık inşaat mühendisleri için bir nişanedir - Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz - Barajların ve Hidroelektrik Santrallerin Nehir Ekolojisi Üzerinde Oluşturduğu Etkiler, Prof. Dr. Mehmet Berkün, Egemen Aras, Tuğçe Koç - Dolgu Duvarların Betonarme Taşıyıcı Sistem Performansına Etkisi, Doç. Dr. Seyit Ali Kaplan - Altyapı Özelleştirmelerine Karşı Bir Görüş, Dr. Hüsnü Tözeren, Necat Özgür - Odadan Haberler Sayı: 453 / Su: Kâr mı İnsan mı? - Başyazı / Son ağaç yok olmadan; son balık ölmeden - Alternatif Dünya Su Forumu na giderken, Gökhan Marım - Filistin, Davos ve ABD Emperyalizmi, Gökhan Bulut - Dünden bugüne inşaat mühendisliği söyleşileri, Ali Terzibaşoğlu, Alkan Hafçı - Türkiye de Su Mühendisliğinin Öncüsü, Türkiye Cumhuriyeti nin 2. Bayındırlık Bakanı Süleyman Sırrı, Galip Büyükyıldırım - Anadolu Selçuklu Kervansarayları, Nurettin Korkmaz - Sera Gazı-Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü, M. Tamer Özmen - Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü?, Nejat Bayülke - Depremin Yıkamadığı Yapılar, Doç. Dr. Seyit Ali Kaplan - AntHill Bomonti Rezidans ve Çarşı Sosyal Tesis Projesi, Dr. Gökhan Tunç, Macit Yurtsever, Dr. Ali R. Özuygur, Adnan Tanfener - İstinat Duvarlarının Spread Sheet (Excel) Programı ile Çözümü ve Maliyet Analizi ile Uygun Duvar Tipinin Belirlenmesi başlıklı makale üzerine tartışmalar - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliği - Odadan Haberler - Vefatlar

6 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı: 454 / Temel ve Vazgeçilmez İnsan Hakkı Olarak SU - Başyazı / Bu utancı yaratanları unutmayacağız - Su Haktır Satılamaz - 5. Dünya Su Forumuna Karşı İstanbul Bildirgesi - İMO Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu - Su Hakkı / Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 15 No lu Genel Yorum - Kızılırmak Suyu ve Ankara İçmesuyu ile ilgili İMO Raporu - Hidroelektrik Santrallerin Yapımı ile ilgili İMO Görüşü - Suyun Metalaşması, Suya Erişim Hakkı ve Sosyal Adalet, Dr. Filiz Kartal - Su Yönetimi ve Paradigmalar, Murat Gökdemir - Odadan Haberler - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği - Vefatlar Sayı: 455 / Doğal Afetler ve Türkiye Gerçeği - Başyazı / Suçlu ayağa kalk! - Güvenli yapılar için, Sağlıklı ve nitelikli Yapı Denetim Sistemi - Unutmadık, unutmayacağız, unutulmasına izin vermeyeceğiz - İktidar sahipleri vicdanını kaybetmiştir Trakya ve İstanbul da yaşanan sel baskınlarında 33 kişi yaşamını yitirdi Eylül 2009 tarihlerinde yaşanan su taşkınları nedeniyle, İMO İstanbul Şube tarafından hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu - Suyun Yerel Yönetimlerden İntikamı Ağır Oldu, Gökhan Marım - Robin Hood efsanesi sona erdi: TOKİ artık zenginlerde akıllı evler yapıyor İMO TOKİ Raporu - İş Sağlığı ve Güvenliği ne Şaşı Bakmak / İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu - Çok Katlı Yapılarda Perdeye Saplanan Kirişler, Prof. Dr. Günay Özmen, Doç. Dr. Kutulu Darılmaz - Mayın Yasası ile Getirilen Mayın Ne Yazık ki Ulusal Çıkarlarımız Aleyhine Patlamıştır(!), Ali Rıza Yücel - Antik Çağda Tiyatro, Nurettin Korkmaz - Odadan Haberler - Vefatlar Sayı: 456 / Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz - Başyazı / Nice Kırk Yıllara - Meslekte 40 Yılını Dolduran Üyelerimiz ( ) - Diploma Numaram: 1, Prof. Dr. Yusuf Hatay Önen - Çınarları Yetiştiren Okullar - Odamız 55. Yılını Gururla Kutluyor - Odadan Haberler

7 Basın Yayın Çalışmalarımız Sayı: 457 / Özelleştirme: Varlığım Sermayeye Armağan Olsun - Başyazı / Mühendisler ve Özelleştirme - Özelleştirme: Varlığım Sermayeye Armağan Olsun - Bölgemiz HES leri Tartışıyor, Sami Koç - Enerji Verimliliği, Binaların Enerji Performansı ve Türkiye deki Durum, Gülizar Özyurt, Kutluay Karabalık - Patlayıcı Kullanılarak Betonarme Bir Su Kulesi Yıkımı, Emrah Doğan, Burak Uzal, Korhan Pehlivanoğlu, Emin İycil - Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri, Prof. Dr. Günay Özmen - Dolusavak Akımlarının Modellemesinde Sayısal Hesaplama Yönteminin Güvenli Kullanımı, Onur Dündar - Antik Roma Çağında (MÖ 30-MS 395) Yollar ve Mühendislik - Mimarlıkta Etik, Nurettin Korkmaz - Vefatlar Teknik Güç Teknik Güç, 200. sayısına ulaştı. Geride bıraktığı 38 yılda, 12 Eylül askeri darbesinin gazabına uğrayan, yazı işleri müdürü Zeki Erginbay 1977 de işkenceyle öldürülen, türlü davalarla yıldırılmaya çalışılan Teknik Güç, yıllardan bu yana emekten yana, antifaşist, antiemperyalist, neoliberalist ve ırkçı-gerici politikalar karşıtı tutumunu ödünsüz sürdürmektedir. Kadrosunda çok değerli bilim ve düşün insanlarını barındırmış olan Teknik Güç, yayın ilkelerini toplumsal yarar anlayışıyla belirlemiştir. Böylesi bir anlayışla 200. sayısını çıkaran Teknik Güç, Odamız politika ve görüşlerinin üyelerimizle ve kamuoyuyla paylaşıldığı temel araçtır. Yayın çizgisi, içeriği, boyutu ve tasarımı gibi özellikleriyle, TMMOB bünyesinde çıkarılan yayınlar içinde de özel bir yeri olan Teknik Güç te, Oda merkezi, şube ve temsilcilikler ile Birlik haberlerinin yanı sıra, genel olarak ülkedeki gelişmeleri takip etmekte ve egemenler karşısında halkın gündemini oluşturmaya çalışmaktadır. Sayı Mart 2008 Daha etkin, daha üretken, daha dinamik bir İMO - İMO Diyarbakır Beton Araştırma Laboratuarı hizmetlerini sürdüyor Dönem IV. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı - Kızılırmak suyu balıklara bile zararlı - Ufuk Aydın mezarı başında anıldı - TCDD Ankara Garı ında Neler Oluyor? - Emek ve meslek örgütleri: AKP Sağlığa Zararlı - Türbanla örtülmek istenen bu ülkenin gündemidir - Bodrum Yarımadasının Çevresel ve Yapısal Geleceği Sempozyumu yapıldı - Çalışanlar: Söz Bitti Sıra Grevde - 5. Dünya Su Formu na karşı duralım! (Erdal Balsak) Olağan Genel Kurulu Seçim Sonuçları

8 41. Dönem Çalışma Raporu - Ana Sorunlar Komisyonu Raporu - genç-imo - Onursal Yetkin İnşaat Mühendisi Rüştü Özal - Kitap Tanıtım - Gördüklerim, Duyduklarım ve Düşündüklerim Uğur Ersoy Sayı Nisan 2008 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi yapıldı Su temel bir haktır özelleştirilemez - Biz Karşı Çıkarsak Yapamazlar (TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve TDB SSGSS ye karşı alanlarda) - Hedef: Alternatif Su Forumu (Gökhan Marım) - genç-imo - Eğitim hakkı ve nitelikli eğitim (Avşar Çelik) - genç-imo - İMO Öğrenci Konseyi seçimlerimiz yapıldı - AKP Cezalandırıyor - Üç TCDD çalışanının bilimsel bir kongrede bildiri sunması nedeniyle soruşturmaya uğraması, TMMOB ve bağlı Odalar ile işkolunda örgütlü BTS tarafından protesto edildi - Kitap Tanıtım - Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler (Erhan Karaesmen) Sayı Mayıs 2008 Her yerde, her sokakta, her alanda, her yürekte 1 Mayıs - Başyazı - İMO e-kütüphane hizmete girdi - Onur Kurulu kararları - Denizler mezarları başında binlerce kişi tarafından anıldı - Denizli Honaz İlçesi deprem incelemesi - TMMOB ye bağlı Odalar genel kurullarını tamamladı - TMMOB 39. Dönem IV. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı - Mumlarla Devrim yazısı yazdılar - genç-imo Sayı Haziran 2008 TMMOB onurlu ve dik duruşuyla yoluna devam ediyor - Başyazı Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı yapıldı Avrupa İnşaat Mühendisleri Konseyi toplantısu Riga da yapıldı - Kamulaştırma Bilirkişi Kursları başladı - Yapı Denetçileri Sınavı yapıldı

9 Basın Yayın Çalışmalarımız - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası nın Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin Değerlendirmesi - Hazır beton 2007 yılında beklenen büyümeyi gösteremedi - TMMOB 40. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi - Nasıl Bir genç-imo? (Gökhan Marım) - Yüksek demir-çelik zamları ne anlama geliyor? - Kitap Tanıtım Sayı Temmuz 2008 İMO 41. Dönem hedeflerini belirledi - Teknik Dergi SCI da - Sivas Unutulmadı Dönem Çalışma Programı Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı Sonuç Bildirisi - İMO laboratuarları Referans Laboratuarlar olacak - Kamu İhale Yasası yla ilgili CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri ziyaret edildi - KTMMOB Başkanı İMO yu ziyaret etti Sayı Ağustos 2008 Deprem Duyarlılığı İçin Yürüyoruz - TMMOB Oda Yönetim Kurulu Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi - SİM Yönetmeliği nde değişiklik - İnşaat maliyetlerinde hızlı yükseliş devam ediyor - Onur Kurulu kararları - Teoman Öztürk etkinliklerle anıldı - Devlet Denetleme Kurulu ndan TMMOB ye detaylı inceleme - genç-imo - Kitap Tanıtım Sayı Eylül 2008 Depreme Duyarlılık İçin Yürüdük - Başyazı (Kuvveden fiile geçme kararı) - Türkiye Kaderine Razı Yeni Bir Depremi Bekliyor - İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in Depreme Duyarlılık Yürüyüşü nde yaptığı konuşma

10 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı Ekim 2008 İMO yetkinlikte kararlı - Çocuklarımız ateşe atılıyor; katliama davetiye çıkartılıyor - TOKİ sosyal bir projemi, yoksa..? - İMO II. Danışma Kurulu toplandı Dönem II. Danışma Kurulu Sonuç Bildirisi - İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği araştırması yayınlandı - WCCE Yönetim Kurulu Tunus ta yapıldı - TÜSİAD suyu özelleştirmek için kolları sıvadı - Ruhsat verilen bina sayısında düşüş - Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü patinaj yapıyor - 12 Eylül mitinglerle bir kez daha lanetlendi - İMO 41. Dönem Kurul, Komisyon ve Çalışma Grupları belirlendi Sayı Kasım 2008 Ulaştırma politikasızlığı nın bedeli: yılda 6 bin ölü - Bad-el harab-ül Basra ya da birileri hala kardeşlik derken (Serdar Harp) - TMMOB 40. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - AKP li belediye başkanı Turan a meslekten men cezası - İMO dan mühendislere hukuk konferansı - İMO heyeti Yargıtay Başkanı nı ziyaret etti - Laboratuar komisyonu incelemelerini tamamladı - Halkevleri nden İMO ya ziyaret - genç-imo tanıtımını broşür ve bültenle yapıyor - İdare mahkemesi İMO yu haklı buldu - Van da barış sesleri yükseldi - İnsan yaşamı popülizme ve geri bir teknolojiye teslim edilmektedir İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe ile ropörtaj - Kamu Emekçileri ve Sendikal Süreçte Gelinen Nokta (Aydın Nogay) - Nükleer Santral İhalesine Bakanlık önünde protesto - Ankaralılar yoksulluğa, yolsuzluğa dur dedi - Basında-İMO - Kitap Tanıtım - Ayaş Yollarında Tünelim Kaldı - Deprem ve Tsunami Konferansı hazırlıkları devam ediyor

11 Basın Yayın Çalışmalarımız Sayı Aralık 2008 İhalesiz, ihale dönemi başlıyor - İMO Meslekiçi Eğitimi Masaya Yatırdı - Türkiye de Konut Sorunu ve Konut İhtiyacı (İMO Konut Raporu) - Kriz yoksulları vuruyor ECCE Toplantısı Kıbrıs ta Yapıldı - Uluslararası Deprem Mühendisliği Birliği nin İcradan Sorumlu Başkan ı Polat Gülkan - İMO Adana Şube Başkanı Sadi Sürenkök ve Prof. Dr. Aziz Konukman la yapılan söyleşi - 8. Ulaştırma Kongresi - Vefatlar - TMMOB sokakta sözünü söyledi - İMO Yönetim Kurulu ve Teknik Dergi Yayın Kurulu ortak toplantısı yapıldı Sayı Ocak 2009 Mühendis maaşları yoksulluk sınırının altında - Yapı Üretim Süreci Ranta Değil, İnsana Odaklı Olmalıdır - Serdar Harp: Bu dört yıllık soygun yasası (Taraf Gazetesinden Neşe Düzel in Serdar Harp ile yaptığı röportaj) - İMO, geleceği kazanacak adımları bugünden atmaktadır - Dünya mühendisleri WCCE Genel Kurulu ve WEC 2008 için Brezilya da buluştu - Fatura denetimi uygulamalarıyla ilgili İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in açıklaması - 29 Kasım mitinginde on binler AKP Hükümeti ni uyardı - İMO Geoteknik Kurulu nun Geoteknik Hizmetleri Yönergesi uygulamaya girdi - İMO Şubeleri - genç-imo - Adana Kent İçi Ulaşım Çalıştayı Sonuç Bildirgesi Sayı Şubat 2009 Filistin, Davos ve ABD emperyalizmi - Yerel seçimler bir şanstır (Başyazı) - Filistin de işgal ve savaşın tarihi - Türkiye-İsrail-Filistin ilişkileri - Ankara su sorunundan Dünya Su Forumu na (Gökhan Marım) - Yolsuzlukla mücadelede uluslararası projeler - SİM uygulamaları masaya yatırıldı

12 41. Dönem Çalışma Raporu - Geçen ayın panoraması - İMO Şubeleri - İMO KİK teki değişikliğin iptalini istedi - TMH nın yeni sayısı çıktı - Çalışanlar: İMF ye değil, emekçiye bütçe - Onur Kurulu Kararları - Vefatlar Sayı Mart 2009 Yaşanabilir bir kent; halkçı ve sosyal belediye! - Seyirci mi olacağız, yontucu mu? (Başyazı) - Ankara sevdalıları Belediyelerde Saltanata Son dedi - Sevenleri Afganistan şehidi Ufuk Aydın ı unutmadı - İMO Yönetim Kurulu Bursa da - Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu yapıldı - İnşaat Mühendisleri Odası Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeliği Resmi Gazete de yayımlandı - Geçen ayın panoraması - Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu-2 - İMO Şubeleri (Antalya Şube) - Krizin genç inşaat mühendisleri üzerinde etkilerine dair (Sabri İnce) - II. Öğrenci Üye Kurultayı Sayı Nisan 2009 Yoksulluğa Yolsuzluğa Hayır! - Emekçiler neoliberal politikalara direnecektir (Başyazı) - İMO 3. Danışma Kurulu Toplantısı Adana da gerçekleştirildi - Genç inşaat mühendisleri yerel yönetim sorunlarını konuştu - Melih Gökçek in su kandırmacası sürüyor - Eski Başkanımız Güney Özcebe yi unutmadık - Su haktır satılamaz - 5. Dünya Su Forumuna Karşı İstanbul Bildirgesi - Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu na coplu saldırı - Suyumuzu satıyorlar; sel olup set kuruyoruz - Toplumcu ve Halkçı Bir Yerel Yönetim Anlayışı için çağrı - Geçen ayın panoraması

13 Basın Yayın Çalışmalarımız - İMO Şubeleri (Aydın Şube) - İMO II. Öğrenci Kurultayı nda özgür, bilimsel eğitim talepleri yükseldi - Avrupa da ve Küresel Ölçekte Mühendislik Eğitimi: EUGENE Projesi - Kan kusuyoruz ama siyasi iktidar kızılcık şerbeti içtiğimizi söylüyor Sayı Mayıs 2009 Yoksulluğa, sömürüye ve yasaklara karşı Yıllardan sonra 1 Mayıs ta Taksimdeyiz - Başyazı - Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı için geri sayım başladı - İMO Yönetim Kurulu Aydın ve Muğla Şubelerini ziyaret etti - İMEK Çalıştayı İzmir de yapıldı - İş Sağlığı ve Güvenliği ne Şaşı Bakmak (İMO nun hazırladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu ) - İMO Şubeleri (Balıkesir Şube) - TMMOB Danışma Kurulu Toplantısı nda halkın gündemi konuşuldu - 4. İstanbul ve Deprem Sempozyumu - Kitap Tanıtım Sayı Haziran 2009 İMO da devrimci demokrat mühendislere saldırı Bu utancı yaratanları unutmayacağız - İMO Yapı Denetim Çalıştayı düzenledi - Dubai Towers a yürütmeyi durdurma kararı - Sivas Temcilsiliği yeni hizmet binası açıldı - 4. İstanbul ve Deprem Sempozyumu gerçekleşti - Su Yapıları Sempozyumu nun ortak mesajı: Suyumuza sahip çıkalım - Robin Hood efsanesi sona erdi; TOKİ akrtık zenginlere akıllı evler yapıyor (İMO TOKİ Raporu) - TMMOB Diyarbakır ın kent sorunlarına projeksiyon tuttu - Baskı mahalleden mi devletten mi? - TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği - 3. Geoteknik Sempozyumu - Hazır beton kullanımı 2008 de düştü - İMO Şubeleri (Bursa Şube) - genç-imo - İMO 2. Öğrenci Üye Kurultayı Sonuç Bildirgesi

14 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı Temmuz 2009 İMO, ECCE ve WCCE tarafından düzenlenen Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı İstanbul da gerçekleştirildi - Krize karşı uluslararası dayanışma (başyazı) - İMO Danışma Kurulu SİM gündemiyle toplandı - Dünyanın inşaat mühendisleri İstanbul da yolkuzlukla mücadeleyi tartıştı - İMO Yönetiminden Baydındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir e ziyaret (Çanakkale Şube) - WCCE Genel Kurulu İstanbul da yapıldı - Derelerine sularına ve geleceklerine sahip çıkıyorlar - Kitap Tanıtım Sayı Ağustos 2009 Güvenli yapı için Sağlıklı ve Nitelikli Yapı Denetim Sistemi! - Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından düzenlenen Kentleşme Şurası 2009 Komisyon Raporu ndan - Yapı denetim sisteminde insan güvenliği ve yaşam konforu esas alınmalıdır (Prof. Dr. Orhan Yüksel ve İMO Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Bahattin Sarı Teknik Güç ün sorularını yanıtladı) - HES lerle ilgili kaygılarımızda ne yazık ki haklı çıkıyoruz - Teoman Öztürk etkinliklerle anıldı - Eğitimin özelleştirilmesine hayır! Eğitim anayasal bir haktır, gasp edilemez! Sayı Ekim 2009 Trakya ve İstanbul da yaşanan sel baskınlarında 33 kişi yaşamını yitirdi İktidar sahipleri vicdanını kaybetmiştir - 5. Yapı İşletmesi / Yapım Yönetimi Kongresi - İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu - 1. İnşaat Mühendisliği Eğiti Sempozyumu - İMO nun geleceği Foça da kamptaydı Eylül 2009 tarihlerinde yaşanan su taşkınları ile ilgili İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan Ön Değerlendirme Raporu - 12 Eylül 29. yılında tüm Türkiye de lanetlendi - Sağlık hiçe sayılıyor - Unutmadık, unutmayacağız, unutulmasına izin vermeyeceğiz - İMO Şubeleri (Denizli Şube)

15 Basın Yayın Çalışmalarımız - III. Uluslararası Katılımlı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu Sonuç Bildirgesi - Türkiye nin barışa, kardeşliğe, birarada yaşamaya ihtiyacı var - Diyarbakır Kentiçi Ulaşım Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ECCE toplantısı Ljubljana da yapıldı Sayı Kasım 2009 İMO bilimin ışığında mesaisine devam ediyor - Sakarya Uluslararası Deprem Sempozyumu nda depremin öğrettikleri değerlendirildi - Çevre sorunlarına İMO ile Çevre ve Orman Bakanlığı ndan ortak çözüm - 3. Köprü-Yıkım-Rant Köprüsüne Geçit Yok - Kalecik Festivaline gezi düzenlendi - Kamulaştırma Bilirkişiliği Kursları yoğun ilgiyle karşılandı - TMMOB Van Kent Sempozyumu gerçekleştirildi - Yılın başarılı araştırma görevlileri ve öğrencileri ödüllerini aldı - İMO, DSİ Genel Müdürü Haydar Koçaker i ziyaret etti - TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı ertelenmek zorunda bırakıldı - Siyasi iktidar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde baskı oluşturup, yöneticilerini susturmaya çalışıyor. Ancak başaramayacaktır. Fikri Kaya - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İMO Şubeleri (Diyarbakır Şube) Sayı Aralık 2009 Elli Beş Yıllık Bir Mesleki Demokratik Kitle Örgütü: İMO - TOKİ Başkanı İstifa Etmelidir! - İMO Samsun Şubesi yeni hizmet binasının temelleri atıldı - İMO Sempozyumları devam ediyor... - Uluslararası Deprem ve Tsunami Konferansı Sonuç Raporu - İMO 41. Dönem 4. Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi - TMMOB Van Kent Sempozyumu gerçekleştirildi - Özelleştirme: Varlığım sermayeye armağan olsun (İMO Özelleştirme Raporu) - Yapı Denetim Çalıştayı düzenlendi - TMMOB 40. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı 6 Aralık ta tamamlandı - Binlerce kişi Açlığa Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zamlara Hayır dedi - TMMOB ve bağlı Odalar kamu emekçilerinin bir günlük uyarı grevine destek verdi. - İMO Şubeleri (Erzurum Şube) - ECCE nin 50. toplantısı Helsinki de yapıldı - Kitap Tanıtımı - Cisimlerin Mukavemeti

16 41. Dönem Çalışma Raporu Sayı Ocak 2010 Teknik Güç 200. sayısı ile bizlere mağrur bir merhaba diyor - Adınız, İMO tarihine altın harflerle yazılıyor (Serdar Harp) (Başyazı) - Şube genel kurulları tamamlandı İMO geleneği şube genel kurullarıyla pekişti - Odamız 55. yılını gururla kutluyor - İMO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Harp in yeni yıl mesajı - Uluslararası Katılımlı Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu -2 Değerlendirmesi - Tekel işçilerinin onurlu mücadelesini destekliyoruz - İzzettin Silier ve Taner Yüzgeç sorularımızı yanıtladı - İMO 41. Dönem Çalışma Programı kapsamında hazırlanan Yönetmelikler yürürlüğe girdi Bilirkişilik Yönetmeliği Mali İşler Yönetmeliği Satın Alma Yönetmeliği Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği - Kitap Tanıtım - Doğu Karadeniz de HES ler gündemden düşmüyor - Hrant Dink ölüm yıldönümünde anıldı Teknik Dergi Teknik Dergi Science Citation Index te. 20 yıl gibi uzunca bir süredir hiç aksamadan yayın hayatına devam eden Teknik Dergi, bilimsel çalışmalarda yapılan atıfların değerlendirildiği indekslerin en gelişmişi ve kapsamlısı olan SCI ya girmeyi başarmıştır. SCI kapsamında Türkiye kökenli 4 mühendislik dergisi bulunmaktadır. Bu dergiler ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü, EÜ Araştırma-Uygulama Merkezi ve bir diğeri de TÜBİTAK tarafından çıkarılmaktadır. Teknik Dergi, bir meslek odası tarafından çıkarılan ve SCI da yer alan tek yayın organıdır. Bu durum, başta Teknik Dergi yayın kurulu, danışmanları ve sekretaryası olmak üzere İMO nun başarısı ve gurur kaynağıdır. Dergiye gönderilen yazılar, içerik, özgünlük ve yazım kuralları açısından danışmanlar tarafından titizlikle incelenmekte ve yayınlanmaya uygun hale getirilmesi için özverili ve özenli bir şekilde çalışılmaktadır. 20 yaşını bu yılın başında doldurmuş olan Dergimiz, alanındaki en saygın bilimsel yayın organlarından biridir. Cilt 19 - Sayı 1 - Ocak İzmir deki Ulaştırma Projelerinin Kentsel Eğilimlere Etkileri (Yavuz Duvarcı, Ömer Selvi, H. Murat Günaydın, Güneş Gür) - Orta Yükseklikli Betonarme Binaların Türkiye de Yaşanan Son Depremlerdeki Performansı (Mehmet İnel, Hüseyin Bilgin, Hayri Baytan Özmen) - Ötelemesi Önlenmiş Çok Katlı Yapılarda Kolon Burkulma Boyları (Konuralp Girgin, Günay Özmen)

17 Basın Yayın Çalışmalarımız - Katı Atık Depolama Alanlarındaki Taban Kil Şiltelerinin Geçirimliliklerine NaCl Tuzunun Etkisi (Gonca Yılmaz, Seracettin Arasan, Temel Yetimoğlu) Kısa Bildiri - Betonarme Yapıların Projelendirilmesinde Beton Sınıfı Değişiminin İncelenmesi (Ali Ergün, Ayşegül Sevim) Cilt 19 - Sayı 2 - Nisan Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi (Y. Şazi Murat, Nurcan Uludağ) - Yüksek Sıcaklık Etkisindeki Harcın Basınç Dayanımı-Renk Değişimi İlişkisi (Ahmet B. Kızılkanat, Nabi Yüzer) - Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği (Halil Karahan, M. Tamer Ayvaz, Gürhan Gürarslan) - Çamlıdere-İvedik İsale Hattında Su Darbesi Analizleri (Zafer Bozkuş) Cilt 19 - Sayı 3 - Temmuz Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi (Yasin M. Fahjan, Zuhal Özdemir) - Elastik Zemine Oturan Plaklar İçin Geliştirilen Bir Sonlu Izgara Çözümü (A. Halim Karaşin, Polat Gülkan) - Ferrokrom Cürufunun Yol Temel Malzemesi Olarak Kullanımı (Altan Yılmaz, İlhan Sütaş) - Türkiye deki Karayolu Tünellerinde Trafik Güvenliği (Ebru Arıkan Öztürk, M. Kürşat Çubuk, Seda Hatipoğlu, M. Zafer Sinoplu) Kısa Bildiri - BTC Ceyhan Deniz Terminali İskelesi Yükleme Platformu-Aks 84/85-Kazık Deneyleri (Çetin Önder İncekara, Cem Koray İncekara) Cilt 19 - Sayı 4 - Ekim Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı (Perviz Ahmedzade, Taner Alataş, Tacettin Geçkil) - Mod Birleştirme Yöntemi Sonuçlarının Eşdeğer Deprem Yüklerine Dönüştürülmesi (Günay Özmen) - Kuma Oturan Kare Temeller Altında Oluşan Düşey Gerilmelerin Deneysel Tespiti ve Sayısal Analiz (M. Salih Keskin, Mustafa Laman, Tarık Baran) Kısa Bildiri - Mikrodalga Kür ile Beton Dayanımının Erken Belirlenmesi (İlker Bekir Topçu, Devrim Akdağ) Cilt 20 - Sayı 1 - Ocak Dikdörtgen Kesitli Betonarme Kolonların Mp Moment Kapasitelerinin Belirlenmesi (Cem Aydemir, Mustafa Zorbozan, Sema Noyan Alacalı) - Katı Madde Konsantrasyonunun Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak Tahmin Edilmesi (Emrah Doğan) - Balıkesir de Mikrobölgeleme Uygulaması (Banu Yağcı, Atilla Ansal) Deprem Yönetmeliğinde Yer Alan Mevcut Binaların Değerlendirilmesi Yöntemlerinin Artıları ve Eksileri (Ali Şengöz, Haluk Sucuoğlu)

18 41. Dönem Çalışma Raporu Cilt 20 - Sayı 2 - Nisan Bulanık Mantık ile Trafik Güvenliği Modellenmesi (Nuran Bağıran, Mustafa Karaşahin) - Çerçeveli Binalarda Bodrum Kat İstinat Duvarlarının Burulma Düzensizliğine Etkisi (Kurtuluş Soyluk, İsmail Yasin Yavuz) - Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi (Alemdar Bayraktar, Ahmet Can Altunışık, Barış Sevim, Temel Türker, Kemal Arman Domaniç) - Zeminlerin Kıvam Limitlerinin Ölçümünde Ortamdaki Kumların Değerlendirmeye Etkileri (Zeki Gündüz, Uğur Dağdeviren) Cilt 20 - Sayı 3 - Temmuz Portland Kalkerli Çimento Bölüm I Çimentoların Hazırlanması (Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, Akın Altun) - Portland Kalkerli Çimento Bölüm II Sülfat Dayanıklılığı (Kamile Tosun, Burak Felekoğlu, Bülent Baradan, Akın Altun) - Trafik Kaza Verilerinin Kümeleme Analizi Yöntemi ile Modellenmesi (Yetiş Şazi Murat, Alper Şekerler) - Bir Su Alma Ağzının Kritik Batıklığı Üzerinde Akım Sınır Etkilerinin Karşılaştırılması (Nevzat Yıldırım, Kerem Taştan) - Kazıklarda Sinyal Eşleme Yöntemi ve Çakılabilirlik Analizi (Tolga Y. Özüdoğru, Aykut Şenol, Z. Nil Taylan) Kısa Bildiri - Demiryolu Titreşimlerinin Yolcu Konforuna Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi (Zübeyde Öztürk, Turgut Öztürk, Haluk Erol, Veysel Arlı) Tartışma - Zeminlerin Kıvam Limitlerinin Ölçümünde Ortamdaki Kumların Değerlendirmeye Etkileri (Akın Önalp ın katkıları) Cilt 20 - Sayı 4 - Ekim 2009 (Köprüler Özel Sayısı) - Mevcut Bir Viyadüğün Deprem Performansının Değerlendirilmesi (Emre Serdar Yüksel, Metin Aydoğan) - İntegral Köprülerde Hareketli Yük Dağılımına Yapı-Zemin Etkileşimi ve Uç-Ayak Tabliye Sürekliliğinin Etkileri (Semih Erhan, Murat Dicleli) - Köprülerde Deneysel Modal Analiz Uygulamaları (Cemalettin Dönmez, Eyyüb Karakan) - Kablolu Bir Köprünün Deprem Etkisine Karşı U-Sentezli Aktif Kontrolü (Gürsoy Turan, Petros Voulgarıs, Lawrence Bergman) - Çelik Köprü I-Kirişlerinde Yanal Destek Sağlayan Trapez Sac Kalıpların Mukavemeti (Oğuz Özgür Eğilmez, Deniz Alkan) - Yapı Çözümlemesinde Yeni Bir Devir: Yapım Aşaması (Ali Karakaplan, Alp Caner, Özgür Kurç, Arman Domaniç, Andaç Lüleç) Cilt 21 - Sayı 1 - Ocak Köprü Kenar Ayaklarındaki Oyulma Güvenilirliği (Ömer Köse, A. Melih Yanmaz) - Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma (Serhan Tanyel, Nadir Yayla) - Beton Panellerle Güçlendirme - Kuramsal Yaklaşım (Mehmet Baran, Erdem Canbay, Tuğrul Tankut)

19 Basın Yayın Çalışmalarımız Kısa Bildiri - İstanbul Kara Ulaşımında Alan Kullanımı ve Ekolojik Faktörün Belirlenmesi (Zübeyde Öztürk, Turgut Öztürk) - Çimentonun Tohumlanması (İlker Bekir Topçu, Ali Uğurlu) Web Sitesi Odamıza ilişkin her bilgiye kolaylıkla ulaşım sağlayan web sitemiz, yenilenen yüzü ve kullanım kolaylığı sağlayacak değişiklikleri ile meslektaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir da kurulan web sitemizde, Odamızca düzenlenen etkinlikler, basın açıklamaları, mesleki alanımıza ilişkin hukuki düzenlemeler ile değerlendirmelere yer verilmektedir. Odamızın düzenlediği her türlü bilimsel, teknik, mesleki ve sosyal etkinliğin duyurusunun yapıldığı web sitemiz, meslektaşlarımızla iletişimimiz açısından da önemli bir işlev yerine getirmektedir. Sitemizde ayrıca, 3 Mart 2008 tarihinde hizmete giren bir de e-kütüphane bölümümüz vardır. Yayınlarımızın elektronik ortamda okuyucuya sunulmasının yanı sıra, İMO nun arşivi de e-kütüphaneye konularak kullanıma açılmıştır

20 41. Dönem Çalışma Raporu Diğer Yayınlarımız Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Erhan Karaesmen in Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler isimli kitabı Odamız tarafından yayınlandı. Odamızın yayın politikasında, mühendisliğin sadece teknik boyutu değil ama aynı zamanda tarihsel, kültürel ve entelektüel birikimini de değerlendirecek olan yeni bir anlayışın ilk ürünü olan Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler kitabı, 41. Dönemin başında okuyucuyla buluştu. Mühendislik, mimarlık ve yapı kültürümüzde çok önemli bir yeri olan Mimar Sinan la ilgili derli toplu bir çalışma eksikliğini dolduran Karaesmen in eseri çeşitlemeleri ve yorumlarıyla bilgi aktarımı da sağlıyor. Erhan Karaesmen in yapıtı, okuyucuyu sanatsal, tarihsel ve mesleki bir renkli yolculuğa davet ediyor. Sinan ı, tarihi ve estetik çerçevesinde duyumsamanın yolu, Sinan Teması Üzerine Çeşitlemeler yapıtının öyküsel, yorumsal ve görsel zenginlik içindeki bu anlatımdan geçiyor. Kitap; Ağırnas tan Balkanlar a Genç Sinan, Sermimar Sinan Olayına Bir Ön Bakış, Sermimarlık ta İlk On Yıl, Sonraki Yıllarla İlgili Ön Saptamalar, Süleymaniye nin Öncesi ve Kendisi, Selimiye Güzergahı Üzerindeki Edirnekapı Durağı, Sinan ın Mühendislik Yapılar, Ve Gökyüzünün Yeryüzüne İnişi: Selimiye, Selimiye Sonrasından Yadigar Ürünler, Sinan Mekanlarının İç Müziğini Duyumsamak bölümlerinden oluşmaktadır. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği İMO, Türkiye deki inşaat mühendisliği eğitiminin 2007 yılı itibarıyla mevcut durumunu araştırarak kitap olarak yayınladı. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği araştırması, mühendislik eğitiminden başlayarak süreç bileşenlerinin, inşaat mühendisliği eğitimi hakkındaki görüş ve düşüncelerini bir araya getiriyor. İnşaat Mühendisleri Odası İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu tarafından yapılan araştırma, inşaat mühendisliğinin temel paydaşları olan inşaat mühendisliği bölümlerini ve öğrencilerinin eğitim koşullarını, mesleki uygulamaya yeni başlayan mezunların yargılarını, inşaat sektörünün teknik elemanda aradığı nitelikleri sorgulayan, inşaat mühendisliği bölümü, öğrenci, mezun ve sektör olmak üzere dört ayrı anketin sonuçları ve sonuçların yorumlanması çerçevesinde hazırlandı. Bu kapsama değişik üniversiteler bünyesinde bulunan 38 inşaat mühendisliği bölümü, 3. ve 4. sınıflardan olmak üzere 3 bin 284 öğrenci, yeni mezun 766 inşaat mühendisi ve inşaat sektöründe faaliyet yürüten 788 firma dahil edildi. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Türkiye Gerçeği araştırması, 2008 yılının Eylül ayı içinde okuyucuya sunuldu

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz

Yasaklara rağmen Taksim de ve her yerdeyiz sayı 260/ 1 mayıs 2015 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 1 Mayıs 2015 Yoksul ülkelerin değişmez kaderi : Deprem Kayıpları...2 de 9.Ulusal Beton Kongresi toplandı 3 te Van da Kamulaştırma

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: 0.312.294 30 00 - Faks: 0.312.294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr Baskı: Mattek Matbaacılık, Basın, Yayın Tanıtım San. Tic.

Detaylı

İMO Ankara Şube. Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle. Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi HABERLER

İMO Ankara Şube. Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle. Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi HABERLER HABERLER İMO ANKARA ŞUBE BÜLTEN EYLÜL 2007 İMO Ankara Şube Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumunu Gerçekleştirdi İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 27-28- 29

Detaylı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı

Yapı Denetim Komisyonumuz Yapı İşleri Genel Müdürlüğü nü ziyaret etti. Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kurslarının sonuncusu Ankara da yapıldı sayı 249 / 15 kasım 2014 Kıyıların kamusal 15 Kasım değeri 2014 yok 1 ediliyor...2 de TMMOB, Ermenek maden faciası üzerine bölgede incelemede bulundu...4 te &'()*+'+,-../ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler 193 Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı 14-15 Mayıs 2011, Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası, Kocaeli

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te

Marmara Depreminden Van. yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te sayı 248 / 1 kasım 2014 Marmara Depreminden Van depremine ülkemizin 1Kasım değişmez 20141 yazgısı...2 de Gaziantep ve Bursa da Kamulaştırma Bilirkişilik Yetki Belgesi Kursu düzenledi...5 te " # "# $ "

Detaylı

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

44. Dönem Çalışma Programı. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası sayı 244 / 1 eylül 2014 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 44. Dönem Şubelerimizde Depreme Duyarlılık Sergisi düzenlendi 1 Eylül 2014...5 te 1 Bitlis Temsilciliğimiz yeni bürosunda hizmet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10

İÇİNDEKİLER. Başyazı... 2. Merhaba... 4. Şube Genel Kurulumuz... 6. Şubat-Mart 2014 Etkinliklerimiz... 10 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ haber bülteni Yıl: 29 - Sayı: 175 / Mart 2014 İki ayda bir yayınlanmaktadır. Sahibi: İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi adına İnş. Müh. Ayhan EMEKLİ Sorumlu

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 -

Teknik ve Bilimsel Etkinlikler. Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler Teknik ve Bilimsel Etkinlikler - 167 - 41. Dönem Çalışma Raporu - 168 - Teknik ve Bilimsel Etkinlikler TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi TMMOB adına sekreteryası İnşaat Mühendisleri

Detaylı

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi

genç-imo 8. Öğrenci Meclisi Antalya da gerçekleştirildi sayı 258/ 1nisan 2015 1 Nisan 2015 1 genç - İMO 8.öğrenci meclisi Antalya da gerçekleştirildi...2 de Japon meslektaşımızın intiharı mesleki ve insani ders niteliğindedir...4 te TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ

Detaylı

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır!

Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! sayı 216 / 10 haziran 2012 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Odamız tüm enerjisiyle yeni döneme hazır! İMO yeni yönetmeliklerin mesleki denetime 10 Haziran etkilerini 2012 1 masaya yatırdı...6

Detaylı

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik

şube etkinlikleri 20 Temmuz- EMO Ankara Şubesi Mühendislik ADANA 12 Eylül- 12 Eylül ün 25 inci yıldönümü dolayısıyla yapılan mitinge katılındı. 16 Eylül- İl Koordinasyon Kurulu (İKK) toplantısına katılındı. 28 Eylül- İKK toplantısına katılım sağlandı. 3 Ekim-

Detaylı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi nin aylık yayın organıdır. İMO Ankara Şubesi üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayı: 2008/12 Aralık 2008 içindekiler 2 Başyazı 3 İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri 8 Sonbahar Dönemi Seminerleri Yapıldı 12 14 15 18 21 28 32 Hidroelektrik Santrallerin Yapımı İle İlgili İMO Görüşü

Detaylı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı

genç-imo 6. Yaz Eğitim Kampı tamamlandı sayı 245 / 15 eylül 2014 Kurul Komisyonlar ilk toplan larına başladı 15 Eylül...3 te 2014 1 İşçilere Değil Ka llere Barikat!...4 te İhmal katliama dave ye çıkardı.. 5 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında

YENİDEN TEKNİK GÜÇ. Mitinge ilişkin haberler ve ortak basın açıklaması sayfa 3 de. TEKNİK GÜÇ 23 yıl aradan sonra tekrar yayın hayatında sayı 122 / 15 mart 2003 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR ONBİNLER SAVAŞA DUR DEDİ DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen, Savaş Karşıtı Platformlar tarafından da desteklenen Halk

Detaylı

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız,

Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, BULTEN 114 giris:layout 1 04.03.2013 12:06 Page 1 Mer ha ba De ğer li Mes lek taş la rı mız, Değerli meslektaşlarım, 2013 yılına, tüm ülkede TMMOB Yasasının da içinde yer aldığı Torba yasaya karşı mücadele

Detaylı

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534

ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 ARALIK 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 Aralık 2012 YIL: 22 SAYI: 86 ISSN 1300/3534 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: Ertuğrul Candaș Genel

Detaylı

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar

1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1. Genel Örgütsel ve Mesleki Çalışmalar 1.1. TMMOB Etkinlikleri 1.1.1. TMMOB Toplantıları TMMOB 38. Dönem 1. Danışma Kurulu 38. Dönem 1. Danışma Kurulu toplantısı 2 Ekim 2004 tarihinde yapıldı. Toplantı

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2011-2012 İstanbul Tabip Odası 2011-2012 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 6 Aralık 2010 Kasım 2010 Sayı : 124 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 39. OLAĞAN GENEL KURULU DUYURUSU TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi nin 39. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 15 Şubat 2014 Cumartesi

Detaylı

T.M.M.O.B. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

T.M.M.O.B. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI T.M.M.O.B. ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ VII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2010 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ VII. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2008-2010 4 TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013

İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İSTANBUL TABİP ODASI ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 İstanbul Tabip Odası 2012-2013 Çalışma Raporu Merkez Büro: Türkocağı Cad. No: 17 Cağaloğlu / İstanbul, Tel: 0212 514 02 92 Faks: 0212 513 37 36 Web: www.istabip.org.tr

Detaylı

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU BMO 1. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU Eylül 2012-Mart 2014 GENEL KURUL İLANI TMMOB BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI 2. OLAĞAN GENEL KURULU Bilgisayar Mühendisleri Odası 2. Olağan Genel Kurulu 1 Mart 2014 Cumartesi

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı