TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014"

Transkript

1 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2014

2 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacına yönelik olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaçlara ulaşmak için kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek istemektedir. Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli ise bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerin birbiri ile ilişkili olarak icra edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik ilk olarak MEVKA, Bölgenin Mevcut Durum çalışması ve bölge planını hazırlamıştır. Bu işlem yapılırken bölgeyi oluşturan ilçelere yönelik olarak GZFT Analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve her ilçe için bir İlçe Raporu hazırlanmıştır. Diğer yandan MEVKA, Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi için ihaleye çıkmış ve bu kapsamda gerçekleştirilecek faaliyetler ile MEVKA tarafından yürütülen Bölge ye ilişkin stratejik plan ve vizyon çalışmalarının kapsamlı ve derinlikli olmasının sağlanması amaçlanmıştır. İhale kapsamı faaliyetlerin icrasına yönelik olarak Yüklenici tarafından ilçelerde İlçe Odak Grup Toplantıları düzenlenmiş, GZFT Analizleri yapılmış ve ilçelere yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar ve planlar incelenmiştir. Bütün çalışmaların, bilgilerin özgün bir yöntemle Rekabetçilik ekseninde yeniden yorumlanması temelinde birleştirilerek 2023 Vizyon Stratejisinin Belirlenmesi amacına hizmet etmesi sağlanmıştır. Elinizde yer alan doküman, 2023 Vizyon Stratejilerinin belirlenmesine esas oluşturan 2011 yılında hazırlanan İlçe Raporu dur. İlçenin mevcut durumunu göstermekte ve ilçe potansiyellerin kullanımına yönelik olarak altyapı oluşturmaktadır. En son 2011 yılında Konya-Karaman (TR52) Bölgesi 2023 Vizyonu Temel Çerçevesinin Belirlenmesi İçin Teknik Destek Alınması İşi kapsamında hazırlanan ilçe raporlarına ilişkin veriler 2014 yılında ağırlıklı olarak 2013 yılı sonu itibariyle, TÜİK verileri kullanılarak güncellenmiştir. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 1

3 1. DOĞAL YAPI 1.1.COĞRAFİ ÖZELLİKLER Konya ili Tuzlukçu ilçesi, Kuzey enlemi ile Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 127 km dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği metredir. İlçenin, kuzeyinde Yunak, güneyinde Akşehir, batısında Akşehir Gölü, Afyonkarahisar ili Sultandağı ilçesi ve doğusunda Ilgın ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 616,0 km² dir. İlçe, Ege ile İç Anadolu Bölgesi nin sınırını teşkil etmekte ve bir ovanın içeresinde yer almaktadır. Yerleşim yeri genel olarak kuvaterner yaşlı alüvyonlardan oluşmaktadır. Tuzlukçu ilçesinde hiç akarsu olmamakta birlikte bazı köylerde çok küçük dereler bulunmaktadır. İlçenin güneybatısında Akşehir Gölü yer almaktadır. İlçe Alan Kullanım Dağılımı Tablosu Alan Adı Tuzlukçu Alan Kullanım Türü Konya Alan Kullanım Türü Türkiye Alan Kullanım Türü (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) Tuzlukçu Alan Kullanım/ 15. İç Ege TR52 Havzası (%) (İle düşen) Arazi (%) Türkiye (%) Tarım Arazisi ,40 82, ,60 55, ,8 31,00 2,26 2,02 22,28 0,21 Çayır-Mera 6.672,00 10, ,70 18, ,3 18,65 0,88 0,63 23,20 0,05 Orman 0,00 0, ,00 13, ,0 27,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer 4.132,04 6, ,65 13, ,9 23,04 0,78 0,59 10,36 0,02 Toplam , , , ,51 1,24 16,92 0,08 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009), DSİ Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 2

4 Tuzlukçu da toplam ,44 ha kullanım alanı bulunmakta olup, bu alan Konya kullanım alanının %1,51 ini, İç Ege Havzası kullanım alanının %16,92 sini oluşturmaktadır. İlçe toplam alanının %82,46 sını tarım arazileri, %10,83 ünü çayır-mera alanı kaplamaktadır. İlçe tarım arazileri, Konya tarım arazilerinin %2,26 sını, İç Ege Havzası tarım arazilerinin %22,28 ini oluşturmaktadır. İlçe çayırmera alanları ise, Konya çayır-mera alanlarının sadece %0,88 ini oluştururken, İç Ege Havzası çayırmera alanının %23,20 sini kapsamaktadır. 1.2.DOĞAL KAYNAKLAR İlçede Bulunan Doğal Kaynaklar 1. Enerji Kaynakları Potansiyel Mevcut Çalışma 1.1. Güneş Var-Zayıf Yok 1.2. Su Gücü Yok Yok 1.3. Kömür Yok Yok 1.4. Doğalgaz Yok Yok 1.5. Rüzgar Yok Yok 1.6. Biyokütle Var-Yüksek Yok 1.7. Petrol Yok Yok 1.8. Jeotermal Enerji Var (Pazarkaya mevkiinde 29-43,5 ºC sıcaklığında 1,5-5 lt/sn debisinde kaplıca suyu tespit edilmiştir) Bu kaplıca suyu alanında 2 adet sondaj kuyusu bulunmakta olup henüz araştırma safhasındadır. 2. Biyolojik çeşitlilik 2.1. Ormanlar Çayır ve Mera hektar çayır-mera alanı vardır. Hayvan otlatma Sulak Alanlar Akşehir Gölü Sulama Flora Fauna Milli Park, Tabiat Parkı ve Diğer Hassas Alanlar Yok Yok 3. Toprak 3.1. Toprak İlçe yerleşim yeri genel olarak kuvaterner yaşlı alüvyonlardan oluşmaktadır, zemini oldukça zayıftır. Düşük kotlu yerlerde su sızıntılarıyla Tarım oluşmuş batak sahalar bulunmaktadır. 4. Su Kaynakları 4.1. Barajlar Yok Yok 4.2. Yeraltı Su Kaynakları Su seviyesi derindedir. Batıdaki sahalarda su seviyesi 3-5 m arasındadır. Sulama 4.3. Akarsular İlçede akarsu bulunmamaktadır; bazı köylerde dereler mevcuttur. Sulama 4.4. Göller ve Göletler Akşehir Gölü Sulama 5. Mineral Kaynaklar 5.1. Sanayi Madenleri Kireçtaşı, Mermer, Kalker, Kalsit Kalker Ocağı, Mermer Ocağı 5.2. Metalik Madenler Yok Yok Pazarkaya mevkiinde 29-43,5 ºC sıcaklığında ve 5.3. Enerji Madenleri 1,5-5 lt/sn debisinde kaplıca suyu tespit Termal Turizm edilmiştir Kıymetli Taşlar (Madenler) Yok Yok 5.5. Diğer Mineraller Yok Yok 5.6. Maden Kanununa Tabi 1 A Grubu Maden Ocağı, Taş, Kum Olan Doğal Malzemeler Kum Ocağı, Taş Ocağı, *MTA 2009, Konya Tarım İl Müdürlüğü 2010, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Veri Tabanı Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 3

5 2. DEMOGRAFİK YAPI 2.1. NÜFUS Tuzlukçu ilçesinin 2013 yılı itibariyle nüfusu olup nüfus azalma eğilimindedir. İlçe Nüfus Durumu Tuzlukçu İlçe Nüfusu İlçe İlçe İlçe Konya Nüfus Oranları İlçe Nüfusu/ Konya Nüfusu TR52 İlçe Nüfusu/ Merkez Köy Nüfusu Toplam (%) Bölge TR52 Nüfusu YILLAR Nüfus Nüfus Nüfus Nüfusu (%) , , , , , ,31 İlçe nüfusunun yaşlara göre dağılımına bakıldığında, yaş grubunun %63,1 oranında, 0-14 yaş grubunun %19,3 oranında ve 65 yaş üstü grubunun %17,6 oranında yer aldığı görülmektedir. İlçenin yaş grubunun oranı ve 0-14 yaş grubunun oranı, Konya ve bölge ortalamasından düşük seviyededir. İlçede Bulunan Nüfusun Yaş Aralıklarına Göre Dağılımı Tuzlukçu İlçe Nüfusu Konya İl Nüfusu TR52 Bölge Nüfusu Yaşa Göre (%) Yaşa Göre (%) Yaşa Göre (%) YILLAR Üstü Üstü Üstü ,6 62,9 16,5 26,5 66 7,5 26,3 66 7, ,8 62,9 17,3 26,1 66,2 7,7 25,9 66,2 7, ,3 63,1 17,6 25,6 66,5 7,9 25,5 66,5 8,1 Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 4

6 3. EKONOMİK YAPI 3.1. TARIM İlçenin ekonomisi genel olarak tarıma dayanmaktadır. Tuzlukçu İşlenen Arazi Kullanım Durum Tablosu Tuzlukçu İşlenen Arazi Konya İşlenen Arazi Tuzlukçu İşlenen Arazi/ İşlenen Arazi Türü (dekar) (%) (dekar) (%) Konya İşlenen Arazi (%) TR52 İşlenen Arazi (%) Tarla Arazisi , ,2 2,1 1,8 Nadas , ,8 2,5 2,3 Sebze 520 0, ,9 0,3 0,2 Meyve , ,0 1,0 0,5 Süs bitkileri 0, ,0 0,0 0,0 Toplam ,00 100, ,00 100,0 2,2 1,9 İlçede ,00 da işlenen arazi bulunmakta olup, Konya işlenen arazinin %2,2 sini oluşturmaktadır. İlçede %34,6 nadas alanlarına, %64,4 tarla arazisine ayrılmıştır. Sebze, meyve ve bağ alanları ise %1 i bulmamaktadır. İlçenin nadas alanı, Konya nadas alanının %2,5 ini oluşturmaktadır. Tuzlukçu Arazi Sulama Durum Tablosu Sulama Durumu Tuzlukçu Sulama Durumu Konya Sulama Durumu Türkiye Sulama Durumu Konya Arazi (%) Tuzlukçu Arazi/ TR İç Ege Arazi Havzası (İle (%) düşen) Arazi (%) Türkiye Arazi (%) (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Sulu Arazi 4.952,4 9, ,0 23, ,0 22,31 0,96 0,73 7,68 0,09 Kuru Arazi ,0 90, ,5 76, ,8 77,69 2,65 2,49 23,60 0,24 Toplam , , , ,26 2,02 19,63 0,21 * Konya Tarım il Müdürlüğü (2010), DSİ, TÜİK (2009) **İlçe 15 Nolu İç Ege Havzasında bulunmaktadır. Tuzlukçu arazilerinin %9,75 i sulu arazi, %90,25 i kuru arazidir. Sulu alanın arttırılması da mümkün görünmemektedir. Suyun kaynağının tamamı yer altı suyu olup ilçede yeni derin kuyu açılması da mümkün değildir. Yakın bölgede yer alan Akşehir ve Eber gölünde de su azlığından dolayı su aktarımı mümkün görünmemektedir. Ancak damlama sulamaya geçilerek mevcut su tasarruf edilerek sulanabilen alanları iki katına çıkarmak mümkün olabilecektir Bitkisel Üretim İlçede da işlenen tarla arazisinin önemli bir kısmında buğday ekimi yapılmaktadır. %Ayrıca ilçede, haşhaş, mercimek, nohut gibi ürünler yetiştirilmektedir. İlçede yetiştirilen buğdayın, arpanın ve mısırın verimleri, Konya buğday, arpa ve mısır verimlerinden düşük olduğu görülmektedir. Yine Şeker pancarı verimi ise Türkiye verimi ile aynı seviyede iken, Konya şeker pancarı veriminden düşüktür. İlçede Sulanan alanlarda yonca üretimi yerine diğer ürünlerin yetiştiriciliği yapılmakta daha yüksek gelirli ürünlerin satışı yapılarak işletmelerin kesif yem ihtiyaçları karşılanmaktadır. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 5

7 Tuzlukçu İşlenen Tarla Arazisi Durum Tablosu Tuzlukçu KONYA Tarla Arazisi Ekim Türü Dekar Ekim Alanı Verim Toplam Ürün Ekim Alanı Da % Kg/Da Miktarı (Ton) Da % Dekar Verim Kg/Da Toplam Ürün Miktarı (Ton) Buğday (Durum) , , Buğday (Diğer) , , Mısır (Dane) 188 0, , Arpa (Diğer) , , Şekerpancarı , , Diğer , ,71 Toplam Tuzlukçu İşlenen Meyve-Bağ Arazisi Durum Tablosu Meyve-Bağ Arazisi Ekim Türü Tuzlukçu Ekim Alanı Toplam Ağaç başına Ürün Ekim Alanı ortalama Miktarı Da % verim(kg) (Ton) Da % KONYA Ağaç başına ortalama verim(kg) Toplam Ürün Miktarı (Ton) Elma (Diğer) 102 2, , Kiraz 51 1, , Meyve(Diğer) , ,00 75,9 - Toplam , ,0 İlçede 2013 yılı itibariyle %2,8 lik alanda diğer elma üretimi yapılmaktadır. İlçedeki kiraz üretimi ise toplam meyve üretimimin %1.4 ünü oluşturmaktadır. Gerek kirazda gerekse elmada verim konyadan fazladır Hayvansal Üretim Tuzlukçu Çayır-Mera ve Orman Durum Tablosu Tuzlukçu Konya Türkiye Tuzlukçu/ (Ha) (%) (Ha) (%) (Ha) (%) Konya (%) TR52 (%) 15. İç Ege Havzası (İle düşen) (%) Türkiye Arazi (%) Çayır-Mera ,7 58, ,3 40,59 0,88 0,63 23,20 0,05 Orman 0 0, ,0 41, ,0 59,41 0,00 0,00 0,00 0,00 * Konya Tarım İl Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009) Tuzlukçu ilçesinde orman alanı bulunmazken, ha çayır-mera alanına sahiptir. İlçedeki çayırmera alanı, Konya çayır-mera alanının %0,88 ini, İç Ege Havzası çayır-mera alanının ise %23,20 sini oluşturmaktadır. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Tuzlukçu ilçesinde çayır-mera alanları önem arz etmektedir. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 6

8 Tuzlukçu Yem Bitkileri Durum Tablosu Yem Bitkisi Arazisi Ekim Türü Tuzlukçu KONYA Tuzlukçu/ Ekim Alanı Ekim Alanı Da % Da % Konya (%) TR52 (%) Yonca (Yeşil Ot) , ,2 0,61 0,51 Mısır (Silajlık) , ,1 1,23 1,01 Fiğ (Dane) 0 0, ,7 0,00 0,00 Toplam , ,0 0,92 0,76 İlçede toplam 3810 da yem bitkisi üretim alanı bulunmaktadır. Bu alanın %31,5 inde yonca %68,5 inde silajlık mısır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Silajlık mısır için ayrılan alanının oranı, Konya silajlık mısır ekim alanı oranından yüksektir. Tuzlukçu yem bitkileri ekim alanı, Konya yem bitkileri ekim alanının %0,92 sini oluşturmaktadır. Hayvan beslenmesi için önemli bir yem bitkisi olan silajlık mısırda ilçe ekim alanının, Konya silajlık mısır ekim alanındaki oranı %1,23 üdür. Büyükbaş Hayvan Sayıları Hayvan Tuzlukçu Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Cinsi Sığır (Saf Kültür) Sığır (Kültür Melezi) Sığır (Yerli) Manda TOPLAM İlçede toplam 7705 adet büyükbaş hayvan bulunmakta olup, 6128 i saf kültür ırkı, 1446 sı kültür melezi ırkı oluşturmaktadır. Yerli ırk yok denilecek kadar az orandadır ve 2013 yılında bir azalış söz konusudur. İlçe toplam büyükbaş sayısında, Konya ve Türkiye de olduğu gibi 2009 yılında bir azalma görülmüştür. Tuzlukçu Büyükbaş Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Tuzlukçu Büyükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Hayvan Cinsi Sığır (Saf Kültür) 1,99 1,61 1,37 1,84 1,49 1,27 Sığır (Kültür Melezi) 0,64 0,53 0,68 0,57 0,48 0,62 Sığır (Yerli) 0,50 0,32 0,24 0,48 0,32 0,24 Manda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 toplam 1,46 1,47 1,49 1,34 1,35 1,37 İlçe büyükbaş varlığı, Konya büyükbaş varlığının %1,49 unu, TR52 bölgesinin büyükbaş varlığının %1,37 sini oluşturmaktadır. Tuzlukçu ilçesinde toplam adet koyun bulunmak olup, ü yerli ırk ve 5179 u merinos ırkındandır. Ayrıca ilçede 655 adet kıl keçisi bulunmaktadır. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 7

9 Tuzlukçu Küçükbaş Hayvan Sayıları Durum Tablosu Hayvan Tuzlukçu Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı TR52 Hayvan Sayısı Cinsi Koyun (Yerli) Koyun (Merinos) Toplam Koyun Kıl Keçisi Tiftik Keçisi Toplam Keçi Tuzlukçu Küçükbaş Hayvan Sayıları Genel Karşılaştırma Tuzlukçu Büyükbaş Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Hayvan Cinsi Koyun (Yerli) 0,85 0,79 0,74 0,73 0,68 0,66 Keçi(Kıl) 1,94 1,56 2,45 0,17 0,17 0,19 Keçi(Tiftik) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koyun(Merinos) 3,69 2,85 4,09 1,63 1,36 2,01 İlçedeki koyun varlığı, Konya koyun varlığının %4,09 unu TR52 bölgesi koyun varlığının %2,01 ini oluşturmaktadır. İlçede en fazla yetiştirilen ırk olan yerli ırkın varlığı, Konya yerli ırk varlığının %0,74 ü TR52 bölgesi yerli ırk varlığının %0,66 sıdır. Tuzlukçu Kanatlı Hayvan Sayıları Tuzlukçu Hayvan Sayısı Konya Hayvan Sayısı Hayvan Cinsi Et Tavuğu Yumurta Tavuğu Hindi Ördek Toplam Tavuk Tuzlukçu da 2013 yılı itibariyle toplam adet tavuk bulunmaktadır. İlçedeki tavuk varlığının 8750 si yumurta tavuğudur. İlçede broiler yetiştiriciliği 2010 yılında başlamış, ancak aynı yıl yumurta tavuğu sayısı azalmıştır. Tuzlukçu Kanatlı Hayvancılık Genel Durum Karşılaştırması Tuzlukçu Kanatlı Hayvan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Hayvan Cinsi Et Tavuğu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yumurta Tavuğu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Hindi 2,5 1,8 2,1 2,4 1,7 2,0 Ördek 7,3 5,6 3,4 6,5 5,0 3,1 Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 8

10 İlçede bulunan yumurtacı tavuk varlığı, Konya yumurtacı tavuk varlığının %0,10 unu, TR52 bölgesinin yumurtacı tavuk varlığının ise %0,1 ini oluşturmaktadır. Tuzlukçu Arıcılık Durum Tablosu Hayvan Cinsi Tuzlukçu Konya TR Arıcılık yapan köy sayısı(adet) Arıcılık yapan işletme sayısı(adet) Yeni kovan sayısı Eski kovan sayısı Toplam kovan Bal üretimi (ton) , ,84 911,06 928, , , ,24 Balmumu üretimi (ton) 0,75 0,85 0,3 61,987 63,942 62, , ,074 98,416 Tuzlukçu da 2010 yılı itibariyle 2 adet arıcılık faaliyeti ile uğraşan işletmede toplam 700 adet kovan bulunmakta olup, 9,9 ton üretimi sağlanmıştır. İlçedeki kovan sayısında yıllar itibariyle bir dalgalanma görülmektedir. Tuzlukçu Arıcılık Genel Durum Karşılaştırması Tuzlukçu Kovan Sayısı / Konya (%) TR52 (%) Hayvan Cinsi Arıcılık yapan köy sayısı(adet) 0,59 0,64 0,00 0,47 0,50 0,00 Arıcılık yapan işletme sayısı(adet) 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,13 Yeni kovan sayısı 0,97 1,13 0,95 0,61 0,71 0,58 Eski kovan sayısı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam kovan 0,93 1,09 0,92 0,59 0,69 0,57 Bal üretimi (ton) 1,34 1,87 1,07 0,77 1,08 0,67 Balmumu üretimi (ton) 1,21 1,33 0,48 0,63 0,75 0,30 İlçede arıcılık faaliyeti yapan işletmlerin, Konya da arıcılık yapan işletme sayısına oranı%0,2 TR52 bölgesinde arıcılık yapan işletme sayısına oranı ise %0,13 dür. Konya bal üretiminin %1,7 si, TR52 bölgesi bal üretiminin %0,67 si Tuzlukçu ilçesinden karşılanmaktadır. Tuzlukçu Hayvancılık - Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Konya Süt Üretim Tuzlukçu Süt Üretim Miktarı Hayvan Cinsi Miktarı (Ton) TR52 Süt Üretim Miktarı Süt (Büyükbaş)/Ton , , , , , ,36 Süt (Koyun)/Ton 670,9 720,7 814, , , ,6 Süt (Keçi)/Ton 20,58 23,461 28, , , ,11 Toplam Süt (Ton) , , , , , ,1 Tuzlukçu ilçesinde et üretimi bulunmamaktadır. Süt üretimi ise 2013 yılı itibari ile ,54 tondur. Toplam süt üretiminin ,84 tonu büyükbaş hayvandan, 814,3tonu koyundan ve 28,4 tonu keçiden sağlanmaktadır. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 9

11 Tuzlukçu Hayvancılık - Süt Üretim Miktarları Durum Tablosu Tuzlukçu Süt Üretim Miktarı/ Hayvan Cinsi Konya (%) TR52 (%) Süt (Büyükbaş) 1,69 1,46 1,40 1,56 1,35 1,30 Süt (Koyun) 1,00 0,93 0,99 0,86 0,79 0,84 Süt (Keçi) 0,33 0,30 0,32 0,18 0,18 0,19 Toplam Süt 1,62 1,40 1,36 1,47 1,28 1,24 Tuzlukçu ilçesi toplam süt üretimi Konya ilinin % 1,36 sini oluşturmaktadır. Süt üretiminin %1,40 lık kısmı büyükbaştan, %0,99 luk kısmı koyundan ve % 0,32 lik kısmı keçiden sağlanmaktadır. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 10

12 3.2. SANAYİ MADENCİLİK Tuzlukçu ilçesinde Kireçtaşı, Mermer, Kalker ve Kalsit madenleri bulunmakta kalker ve mermer ocağı işletilmektedir. İlçeden çıkan mermer Akşehir İncisi olarak markalaşmıştır. Tuzlukçu Maden Sanayi Durum Tablosu NACE Mevcut Sanayi Durumu Kapasitedeki Pay (%) Rev.2- Maden Sanayi Kolları Faaliyet Bölgede Kapasite İstihdam İlde TR* Sayısı (TR52) B MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 08 Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Kg Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ,35* 0,29* ocakçılığı (Kireçtaşı) * Kapasite, farklı ölçülerde de hesaplanmakta olduğundan oranlar buna göre değerlendirilmelidir. *Ulusal Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, Kaynak: TOBB Mayıs 2011 Verileri İMALAT SANAYİ Tarıma Dayalı İmalat Sanayi İlçede girdisini direk olarak ilçeden alan ya da ilçe dışından alan herhangi bir tarımsal sanayi tesisi bulunmamaktadır Tarıma Bağlı İmalat Sanayi Tuzlukçu ilçesinde tarıma girdi sağlayan tarıma bağlı sanayii kollarından herhangi birine yönelik üretim faaliyeti bulunmamaktadır Diğer İmalat Sanayi Tuzlukçu ilçesinde tarıma dayalı sanayi ve tarıma bağlı sanayi olmadığı gibi diğer sanayi kollarına ilişkin olarak ta herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 11

13 3.3.HİZMETLER EĞİTİM Tuzlukçu İlçesi, temel eğitim açısından %95,54 lük bir okur-yazar oranına sahiptir. Okuma yazma bilmeyenlerin oranı %4,36 lık dilimi oluşturmaktadır. Okuma yazma bilen fakat hiç okula gitmeyen kesim %21,40 lık oranla önemli bir yer tutmaktadır. Burada okuma yazma seferberliği kapsamında açılan yaygın eğitim kurslarının başarısının yüksek olduğu görülmektedir. İlçe Okur Yazar Durumu Tuzlukçu Konya TR52 Türkiye Kişi Sayıları Kişi % Kişi % Kişi % Kişi % Okuma Yazma Bilmeyen 289 4, , , ,9 Okuma Yazma Bilen Fakat Bir Okul Bitirmeyen , , , ,4 İlkokul Mezunu , , , ,8 İlköğretim Mezunu , , , ,9 Ortaokul veya Dengi Okul Mezunu 254 3, , , ,1 Lise veya Dengi Okul Mezunu , , , ,6 Yüksek Okul veya Fakülte Mezunu 171 2, , , ,8 Yüksek Lisans Mezunu 12 0, , , ,8 Doktora Mezunu 6 0, , , ,2 *TÜİK 2013 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları Genel olarak Tuzlukçu ilçesinde eğitim durumunun oldukça düşük olduğu söylenebilir. İlçede ortaöğretime devam etme oranı %11,05 dir. Orta öğretimden sonra gerek göçlerin etkisi gerekse ilçede emek yoğun gerçekleştirilen tarım faaliyetlerinden dolayı yükseköğretime geçiş sürecinde oran sadece %2,58 dir.-. Tuzlukçu İlçesi Eğitim Genel Durumu Kurum Öğrenci Derslik Öğretmen Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Kurumlar Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı İlköğretim ,3 Ortaöğretim ,4 İl - İlçe MEB, 2014 Eğitim verileri İlçede ilköğretimde 11 ortaöğretimde 1 okulla eğitim faaliyetlerine devam edilmektedir yılı itibariyle ilçede ilköğretimde 1023 Ortaöğretimde 187 öğrenci bulunmaktadır. İlçe, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı açısından ilköğretimde 18,3 ve orta öğretimde 10,4 oranı mevcuttur. Tuzlukçu ilçesi Öğrenci Sayısı Karşılaştırma Tablosu İlköğretim Ortaöğretim Kurumlar İlçe Öğrenci Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Öğrenci Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı , ,4 Konya , ,9 TR , ,8 Türkiye , ,5 İl - İlçe MEB, 2014 Eğitim verileri İlçede ilköğretimde ve ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı il, bölge ve ülke ortalamasının altındadır. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 12

14 Milli Eğitime Bağlı Bulunan Kurumlar ve Sayıları Kurum Sayısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Merkezi 1 Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi 1 * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri Tuzlukçu ilçesinde mesleki ortaöğretim düzeyinde ve yaygın eğitim kurumları düzeyinde 1 adet Çıraklık Eğitim Merkezi ve 1 adet Ticaret ve Turizm Meslek Lisesi bulunmaktadır. İlçede bulunan mesleki ortaöğretimde ve Çıraklık Mesleki Eğitim Merkezi nde eğitimi verilen kursların ve eğitim formasyonlarının bölgenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeye yönelik bir planlamaya dönük olması yerinde olacaktır. İlçede Bulunan Orta Öğretim Kurumlarında Verilen Mesleki Eğitim Bölümleri Bölüm İsimleri Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı Fen Bilimleri Alanı Muhasebe ve Finansman Alanı Sosyal Bilimler Alanı * Konya MEM 2010 Yılı Eğitim Verileri TURİZM İlçenin turizm potansiyeli oldukça zayıftır. Tuzlukçu Turizm Envanteri Tablosu Varlık Adı Varlık Türü Varlık Yeri Sit Alanları Höyüktepesi Höyüğü (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı) Tarihi Sit Tuzlukçu Tarihi Yapılar İlkokul Binası İdari Tuzlukçu Tabiat Alanları Tarihi Şahsiyetler Yöresel Değerler * Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı, Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 13

15 3.3.3.TİCARET Tuzlukçu ilçesinde; Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası na kayıtlı olarak faaliyet gösteren 29 üye bulunmaktadır. Bu üyelerin Nace Kodlarına göre dağılımına bakıldığı zaman Perakende Ticaret (6), Toptan Ticaret (9), Bitkisel ve Hayvansal Üretim İle Avcılık ve İlgili Hizmet Faaliyetleri (6) faaliyetlerinde yoğunlaşma görülmektedir. Tuzlukçu Ticaret Durum Tablosu NACE KODU NACE FAALİYETİ TUZLUKÇU A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 6 01 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 6 C İMALAT 3 10 Gıda ürünlerinin imalatı 2 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 1 F İNŞAAT 1 41 Bina inşaatı 1 G TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 9 47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 6 H ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 2 49 Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 2 K FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2 64 Finansal hizmet faaliyetleri (Sigorta ve emeklilik fonları hariç) 1 66 Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler 1 TOPLAM 29 Kaynak: Konya Ticaret Odası 2011 Ayrıca, Tuzlukçu ilçesinde 1 adet esnaf ve sanatkârlar odası bulunmakta, bu odaya kayıtlı toplam 166 adet esnaf ilçede faaliyet göstermektedir. ODA İSMİ KAYITLI AKTİF ÜYE SAYISI Tuzlukçu Esnaf ve Sanatkârlar Odası 166 TOPLAM 166 Kaynak: Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği DİĞER İlçenin ulaştırma altyapısı tamamen karayoluna dayanmaktadır. İlçe, Ilgın ve Akşehir üzerinden olmak üzere iki ayrı yoldan Afyonkarahisar-Konya karayoluna kavuşmaktadır. Akşehir ilçesine 30 km, Ilgın ilçesine 44,8 km uzaklıkta olan ilçenin Konya şehir merkezine uzaklığı 127 km olup, en yakın havalimanına uzaklığı ise 131 km dir. Ayrıca, ilçeden 7 km uzaklıkta olan Akşehir-Ankara yolundan Ankara ya kolay ulaşım sağlanabilmektedir. İlçeye bağlı (11) adet köy bulunmaktadır. İlçe Merkezinde ve bütün köylerinde içme suyu bulunmaktadır. İlçe Merkezinde kanalizasyon çalışmaları kısmen tamamlanmış olup, tamamlanmayan kısımlarla ilgili belediyelerce çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca (10) adet köyüm kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. İlçe merkezinde Aile Sağlığı Merkezi ve Toplum Sağlığı Merkezi bulunmaktadır. Aile Sağlığı Merkezinde (2) Aile Hekimi, (2) Aile Sağlığı personeli; Toplum Sağlığı Merkezinde ise (1) Doktor, (7) yardımcı sağlık personeli ve (1) adet şoför görev yapmaktadır. Ayrıca (1) köyde Sağlık Ocağı ve (3) köyde Sağlık Evi mevcuttur. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 14

16 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER 1.DOĞAL YAPI İlçenin Konya yı Ege ye bağlayan yol güzergahında olması Doğal sıcak suyunun varlığı Dağlarda kireç taşının varlığı 2.DEMOGRAFİK YAPI İpek halıcılığı dokumacılığı 3.EKONOMİK YAPI 3.1.TARIM Tarım açısından verimli toprakların olması İlçenin ana yoldan içeride olması Sıcak su potansiyelinin değerlendirilememesi Köyden kente göç sorunu Çalışmaya isteksizlik ve tembellik Akşehir e yakın olmasından dolayı halkın ikamet için Tuzlukçu yu tercih etmemesi Girişimci ruhun olmaması İlçede konutların olmaması nedeni ile memurların ilçede kalmak istememesi ve ikamet sorunu Halk arasında birlikteliğin, kaynaşmanın düşük olması Halkın büyük çoğunluğunun sosyal güvenlikten yoksun olması Üretilen halıların satılamaması ve rekabetçiliğinin düşük olması Tarımsal işletmenin küçük ölçekli olması arazi parçalanması nedeniyle giderek küçülmesi ve sulama sorunlarının varlığı Toplulaştırma yapılması ve büyük işletme tipinin yaygınlaşması İlçede tohum ekiminin yapılması Tohumculuğun yaygın olmaması Tohumculuğun gelişmesi Orman alanlarının olmaması Genç nüfusun göç etmesi El sanatlarının yok olması Yeraltı sularının belli bölgelerde olmaması, doğa şartlarına bağlı olarak verimde belirli kapasitesinin yakalanamaması ve planlama yapılamaması Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 15

17 GÜÇLÜ YANLAR ZAYIF YANLAR FIRSATLAR TEHDİTLER Bağcılıkla ilgili işleme tesisinin ve profesyonel üretimin olmaması ve pazarlama sorunu Tarım ilçe müdürlüğünde meyvecilikle ilgili bir demonstrasyon mevcut olmasına rağmen halkın yeterli ilgisinin olmaması Üzüm ve üzüm pekmezi üretimi kültürünün olması Jeotermal seracılık potansiyelinin olması İlçede 300 kadar kuyunun olması Sondaj kuyularının yasaklanması Kooperatiflerin aktif olmaması Hayvancılıkla ilgili yem temininin kolay İşletmelerin küçük ve girdilerin yüksek sağlanması ve geniş meraların olması olması 3.2.SANAYİ Sanayi tesislerinin olmaması Mermer ocaklarının var olması Dağlarda kireç taşının varlığı İpek halıcılığı dokumacılığının olması 3.3.HİZMETLER İlçede okur yazar oranının yüksek olması Mermercilikte markalaşma sorununun olması İpek halıcılığı dokumasında markalaşma ve pazarlama sorunu,halıcılığa olan arzın azalması Turizm potansiyelinin olmayışı Akşehir e yakınlık dolayısı ile birçok faaliyetin ilçede gelişmemesi Halkın eğitime karşı isteksiz olması Meslek Yüksek Okulunun olmaması Sıcak suyun seracılıkta kullanılma imkânı Tohumculuk potansiyeline bağlı sanayi gelişme ihtimali Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 16

18 TR52 Bölgesi 2023 Vizyon Stratejileri Tuzlukçu İlçe Faaliyetleri Sonuç Notları 1. İlçede tarım alanlarının en üst düzeyde kullanılmasına yönelik, arazi toplulaştırması, toprak analizi, sulanabilir alanların arttırılması, nisbi karlılığı yüksek ürünlerin yetiştirilmesinin sağlanması, iyi tarım uygulamaları ile basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve tarımda örgütlü hareket edilmesine yönelik faaliyetler desteklenmelidir. 2. Bölgede baklagiller (nohut) ve yem bitkileri üretimi teşvik edilmeli bunun yanında tahıl ekimi devam etmelidir. Bölgenin özellikle tohum yetiştiriciliği konusunda gelişimine yönelik planlamalar yapılmalıdır. 3. Tohumculuk potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesine yönelik yatırımlar desteklenmelidir. Bu noktada bölgedeki diğer ilçelerinde tohumculuk potansiyelleri göz önüne alınmalı ve yatırımların bölgeye dengeli dağılımına ilişkin planlamalar yapılmalıdır. 4. Bölgede yüksek sistem bağcılığın, kendine has aroması olan Tuzlukçu üzümünün üretiminin gelişmesine yönelik projeler desteklenirken Tuzlukçu Pekmezi markası da değerlendirilerek sanayinin bu yönde gelişmesi teşvik edilmelidir. 5. Bölgede hayvancılığın gelişmesine yönelik projeler desteklenmelidir. Tuzlukçu İlçe Raporu, 2014 Sayfa 17

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011

TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 TUZLUKÇU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2014

HADİM İLÇE RAPORU 2014 HADİM İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011

ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÇELTİK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu

GİRİŞ. İlçe Stratejik Komisyonu Alt Çalışma Grubu GİRİŞ Kalkınma; Bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kuramsal yapıda dönüşüme yol açan büyüme olarak tanımlanabileceği

Detaylı

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU

KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU KÂZIMKARABEKİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler

Detaylı

HALKAPINAR İLÇE RAPORU

HALKAPINAR İLÇE RAPORU HALKAPINAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi

Detaylı

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014

TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 TAŞKENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 1. DOĞAL YAPI l.l.coğrafi ÖZELLİKLER Konya ili Hüyük ilçesi, 37 57' Kuzey enlemi ile 31 35' Doğu boylamı arasında yer almaktadır. İl merkezine uzaklığı 96 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden

Detaylı

ALTINEKİN İLÇE RAPORU

ALTINEKİN İLÇE RAPORU ALTINEKİN İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DERBENT İLÇE RAPORU 2014

DERBENT İLÇE RAPORU 2014 DERBENT İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2014

YUNAK İLÇE RAPORU 2014 YUNAK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ

AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ AKŞEHİR İLÇESİ TARIMSAL VERİLERİ Hazırlayan Mücahit ORHAN 2011 -----1----- Yıl Toplam Alan (Dekar) =========== =========== TARIM ALANLARI Ekilen Tarla Alanı (Dekar) Nadas Alanı (Dekar) Sebze Bahçeleri

Detaylı

YUNAK İLÇE RAPORU 2011

YUNAK İLÇE RAPORU 2011 YUNAK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011

SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 SELÇUKLU İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU

GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU GÜNEYSINIR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014

EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 EMİRGAZİ İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011

AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 AYRANCI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU

YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU YALIHÜYÜK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU

DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU DOĞANHİSAR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

KADINHANI İLÇE RAPORU

KADINHANI İLÇE RAPORU KADINHANI İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

HADİM İLÇE RAPORU 2011

HADİM İLÇE RAPORU 2011 HADİM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

MEVKA KOMİSYON TOPLANTI KATILIM LİSTESİ. İlçe Yazı İşleri Müdürü. İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili

MEVKA KOMİSYON TOPLANTI KATILIM LİSTESİ. İlçe Yazı İşleri Müdürü. İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili 1-GİRİŞ MEVKA KOMİSYON TOPLANTI KATILIM LİSTESİ İlçe Stratejik Gelişme komisyonu: Kaymakam Tuzlukçu Belediye Başkanı İlçe Yazı İşleri Müdürü İlçe Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili İl Genel Meclis

Detaylı

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır;

Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1 GİRİŞ Derebucak İlçesi Stratejik Gelişme Komisyonunu şu kişilerden oluşmaktadır; 1- Yavuz ÜNÜVAR İlçe Tarım Müdürü 2- Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitimi Merkezi Müdürü (Raportör) 3- Hüsamettin KAMAŞIK Eczacı

Detaylı

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı)

KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) KONYA SÜT SEKTÖR RAPORU (Konya Süt Eylem Planı) 2 SUNUŞ PLANI Temel Tarımsal Göstergeler Konya Tarımının 2023 Vizyonu Sağılan Hayvan Varlığı Süt Üretim Kapasitesi Süt Sektöründe Teknoloji Kullanımı Durumu

Detaylı

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014

BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 BAŞYAYLA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU

CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU CİHANBEYLİ İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014

HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 HÜYÜK İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011

AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 AHIRLI İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2011

KARATAY İLÇE RAPORU 2011 KARATAY İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

MERAM İLÇE RAPORU 2011

MERAM İLÇE RAPORU 2011 MERAM İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU

SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU SUSURLUK TİCARET BORSASI 2014 YILI İSTATİSLİK RAPORU HAYVANCILIK ÜRETİMİNDE SUSURLUK 2013 1. HAYVANCILIK 1.1 Susurluk ilçesi hayvancılık üretimi 2013 HAYVANSAL ÜRETİMDE SUSURLUK, 2013 HAYVAN SAYISI Yetiştirilen

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

ATKARACALAR İLÇE ANALİZİ

ATKARACALAR İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI ATKARACALAR İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN VEDİDE ZEYNEP ÜNAL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzmanı Temmuz, 2013 i Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge Planına

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu

2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları. Balçova İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 21,22 km2 Nüfus, ADNKS, 2012: 77.843 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 3706 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

KULU İLÇE RAPORU 2014

KULU İLÇE RAPORU 2014 KULU İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve bölge

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2011

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2011 ÇUMRA İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM

ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 2.ÜLKEMĠZ SÜT HAYVANCILIĞINDA MEVCUT DURUM ULUSAL SÜT KONSEYĠ ARAġTIRMA VE DANIġMA KURULU SÜT SEKTÖRÜ 2010 YILI GENEL DEĞERLENDĠRME RAPORU 1.GĠRĠġ Ülkelerin teknolojik alanda hızlı gelişmeleri, ülkede yaşayan bireylerin sağlıklı ve yeterli beslenmeleri

Detaylı

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu

2010-2013 İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Kasım 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Seferihisar Özet Raporu Nüfus Yapısı - Sosyoekonomik Gelişmişlik 1 Seferihisar

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GERZE İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GERZE İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL. Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI GERZE İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN MUSTAFA GÜL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Başkanı Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2018 Bölge Planına altlık

Detaylı

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU

İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU İŞ GÜCÜ PİYASASI İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU Aşağıda 30.12.2014 tarihinde Yozgat Ticaret Ve Sanayi Odası ve Boğazlıyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Boğazlıyan Ve Çevresindeki İşgücü İhtiyaç Analizi

Detaylı

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu

İzmir Bölge Planı. İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Aralık 2010 1 2010-2013 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Kınık Özet Raporu Nüfus Yapısı Kınık ın toplam nüfusu 2009 Adrese Dayalı Nüfus

Detaylı

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011

ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ERMENEK İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY

KONYA İLİ TARIMSAL YATIRIM ALANLARI ARAŞTIRMASI FEYZULLAH ALTAY Konya ili 40,814 km² (göller hariç 38,873 km2) yüzölçümü ile ülke yüzölçümünün %5.2 sini oluştururken, yüzölçümünün büyüklüğü açısından iller arası sıralamada birinci sırada yer almaktadır. Konya ili arazisinin

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler

TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler TARIMSAL DESTEKLER 1. Alan Bazlı Destekler FINDIK ÜRETİCİLERİ ALAN BAZLI GELİR DESTEGİ Fındık Desteği 170 İyi Tarım Uygulamaları Desteklemeleri Meyve- Sebze Örtü Altı Süs Bitkileri, Tıbbı Aromatik Bitkiler

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NİĞDE NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 NİĞDE GENEL BİLGİLER Nüfus; Niğde: 343.658 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA

SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA SİVAS İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EKİM-2015 BORSA Tar-Yat Birimi Destekler 2014 2003 2015 DGD - 387,2 Milyon TL Mazot 14,9 Milyon TL 152,7 Milyon TL ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLER Kimyevi Gübre

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2011 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

KÜTAHYA' NIN EKONOMİK YAPISI 1-TARIM:

KÜTAHYA' NIN EKONOMİK YAPISI 1-TARIM: KÜTAHYA' NIN EKONOMİK YAPISI 1-TARIM: Kütahya' da güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan ovalar, tarımsal üretimin merkezi durumundadır. İlimiz arazisinin % 53' lük alanı ormanlık arazilerden oluşmakta

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER KONYA-2011 KONYA İLİNİN EKONOMİK VE SOSYAL YAPISINA İLİŞKİN GÖSTERGELER Sıra No Göstergeler Açıklama 1 İşçi ve memur sendikaları

Detaylı

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2014

ÇUMRA İLÇE RAPORU 2014 ÇUMRA İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

YENİ PAZAR KASIM 2012 1

YENİ PAZAR KASIM 2012 1 YENİ PAZAR KASIM 2012 1 İçindekiler Genel Görünüm... 3 Coğrafya ve İklim... 3 Tarih... 3 İdari Yapı... 3 Ulaşım... 4 Nüfus... 4 Eğitim... 5 Ekonomik Görünüm... 6 Tarım... 6 Hayvancılık... 6 Sanayi... 7

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ TEKİRDAĞ İLİNDE KABA YEM ÜRETİMİ VE İHTİYACI KARŞILAMA ORANI Abdurrahman ERDOĞAN ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN: DOÇ. DR. FİSUN

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661

İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı. 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Bursa 2013 İdari Yapı İlçe Sayısı Merkez İlçe Sayısı Büyükşehir belediye Sayısı İlçe Belediye sayısı Belde belediye sayısı 17 7 1 17 21 Toplam Köy Sayısı 661 Kaynak:Bursa Valiliği 2012 Yılı Nüfus Verileri

Detaylı

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK

LiSE TURKIYE'NIN COGRAFYASI BEŞERİ VE E ON MI DOGAN. Celal AYDIN YAYINCILIK LiSE TURKIYE'NIN BEŞERİ VE E ON MI COGRAFYASI Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kumlu'nun 31.03.1998 tarih ve 44 sayılı kararıyla beş yıl süreyle DERS KİTABI olarak kabul edilmiştir. Celal AYDIN

Detaylı

KARATAY İLÇE RAPORU 2014

KARATAY İLÇE RAPORU 2014 KARATAY İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ve

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

Güzelbahçe İlçe Raporu

Güzelbahçe İlçe Raporu 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlçe Toplantıları Mayıs, 2013 Nüfus Yapısı Genel Bilgiler Yüzölçümü, 2002: 116,91 km 2 Nüfus, ADNKS, 2012: 28.469 kişi Nüfus Yoğunluğu, 2012: 243 kişi Şehirleşme Oranı, 2012:

Detaylı

PINARBAŞI İLÇE ANALİZİ

PINARBAŞI İLÇE ANALİZİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PINARBAŞI İLÇE ANALİZİ HAZIRLAYAN SENİHA ÇETİNEL Planlama, Programlama ve Stratejik Araştırmalar Birimi Uzman Temmuz, 2013 Yönetici Özeti 2014 2023 Bölge Planına altlık

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BİTKİSEL ÜRETİM 2. TAHMİN 2014 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretiminin % 6,5 düşüşle 59,6 milyon ton, Sebze üretiminin % artışla 28,7 milyon ton,

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş

(A) 1-500 Anaç küçükbaş 80-TL/baş (B) 501 ve daha fazla Anaç 72-TL/baş 2016 YILINDA UYGULANACAK TARIMSAL DESTEKLER BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Amaç ve Kapsam 1. Tarımsal üretimde sertifikalı ve çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini, erkenciliği,

Detaylı

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU

SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU SEYDİŞEHİR İLÇE RAPORU 2014 ÖNSÖZ Mevlana Kalkınma Ajansı, TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı