El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H"

Transkript

1 El Tipi Geçiş Süresi Tabanlı Ultrasonik Debimetre DMTF - H Đşletme ve Bakım Kılavuzu REV 9/09

2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM -1 GĐRĐŞ GENEL GENĐŞ UYGULAMA ALANI KULLANICI GÜVENLĐĞĐ VERĐ DOĞRULUĞU KULLANICI DOSTU ÖLÇÜM ĐLKELERĐ PARÇA TANIMLAMA ÜRÜN TANIMLAMA TEKNĐK ÖZELLĐKLER... 5 BÖLÜM-2 ĐŞLETMEYE BAŞLAMA TALĐMATLARI GÜÇ AÇIK KLAVYE MENÜ PENCERELERĐ MENÜ PENCERELERĐ DÜZENLEMESĐ PARAMETRELERĐ YAPILANDIRMA ADIMLARI TRANSDÜSER MONTAJ YERĐ TRANSDÜSER MONTAJI TRANSDÜSER ARALIĞI TRANSDÜSER MONTAJ MODU KURULUM KONTROLÜ SĐNYAL GÜCÜ SĐNYAL KALĐTESĐ (M90) TOPLAM GEÇĐŞ SÜRESĐ VE DELTA SÜRESĐ ÖLÇÜLEN TOPLAM GEÇĐŞ SÜRESĐ VE HESAPLANAN SÜRE ARASINDAKĐ ZAMAN ORANI (M91) BÖLÜM-3 MENÜ NASIL KULLANILIR AYGITIN DOĞRU ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA NASIL KARAR VERĐLĐR SIVI AKIŞ YÖNÜNE NASIL KARAR VERĐLĐR BĐRĐM SĐSTEMLERĐ NASIL DEĞĐŞTĐRĐLĐR GEREKLĐ BĐR AKIŞ ORANI BĐRĐMĐ NASIL SEÇĐLĐR TOTLĐZÖR ÇOĞALTICI NASIL KULLANILIR TOTALĐZÖRLER NASIL AÇILIR / KAPANIR TOTALĐZÖRLER NASIL SIFIRLANIR VARSAYILAN KURULUMLAR NASIL SIFIRLANIR SÖNÜMLEME NASIL KULLANILIR SIFIR KESME FONKSĐYONU NASIL KULLANILIR SIFIR NOKTASI NASIL KURULUR KALĐBRASYON ĐÇĐN ÖLÇEK FAKTÖRÜ NASIL ELDE EDĐLĐR UYGULAMA KĐLĐDĐ NASIL KULLANILIR... 17

3 3.14 YERLEŞĐK VERĐ BELLEĞĐ NASIL KULLANILIR FREKANS ÇIKIŞI NASIL KULLANILIR TOTALĐZÖR DARBE ÇIKIŞI NASIL KULLANILIR BĐR ALARM SĐNYALĐ NASIL ÜRETĐLĐR YERLEŞĐK ALARM NASIL KULLANILIR YERLEŞĐK TAKVĐM NASIL DEĞĐŞTĐRĐLĐR LCD KONTRASTI NASIL AYARLANIR RS232 SERĐ ARAYÜZ NASIL KULLANILIR TARĐH TOTALĐZÖRLERĐ NASIL GÖRÜNÜR ÇALIŞMA ZAMANLAYICISI NASIL KULLANILIR MANÜEL TOTALĐZÖR NASIL KULLANILIR ESN VE DĐĞERLERĐ NASIL KONTROL EDĐLĐR BATARYANIN NE KADAR SÜRECEĞĐ NASIL BĐLĐNĐR VE YERLEŞĐK BATARYA NASIL ŞARJ EDĐLĐR BÖLÜM-4 MENÜ PENCERESĐ DETAYLARI BÖLÜM-5 SORUN GĐDERME GÜÇ AÇIK HATASI GÖRÜNTÜLERĐ VE SAYAÇ MESAJLARI HATA KODU VE KARŞI ÖNLEMLER DĐĞER PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERĐ TRANSDÜSER MONTAJ ĐNCELEMESĐ ĐÇĐN MENÜ PENCERELERĐ KULLANIMI BÖLÜM-6 ĐLETĐŞĐM PROTOKOLÜ GENEL ARAYÜZ ŞEMA TANIMI PROTOKOL ÖN EK KULLANIMI KLAVYE KODLARI BÖLÜM-7 GARANTĐ VE SERVĐS GARANTĐ SERVĐS EK 1 AKIŞKAN KARAKTERĐSTĐK TABLOSU (SES HIZI) AKIŞKAN ÖZELLĐKLERĐ SU SESĐ HIZI TABLOSU EK 2 VERĐ KAYDEDĐCĐ VE ANALĐZ YAZILIM KULLANIMI... 39

4 BÖLÜM -1 GĐRĐŞ 1.1 GENEL Seri DMTF-H ultrasonik debimetre doğru ve güvenilir debi ve akış görüntüsü sağlayan gelişmiş bir Transit Süresi ölçüm teknolojisine sahiptir. DMTF-H, elde tutulan veya borunun dışına tutturulan, girici olmayan bir transdüser kullanarak hatasız çalışma ve kurulum kolaylığı yararları sağlar. DMTF-H transit süresi debimetre hem ultrasonik verici hem de alıcı olarak çalışan iki transdüser kullanır. Transdüserler birbirlerinden belirli bir mesafede kapalı bir borunun dışına kelepçelenir. Transdüserler sesin borudan iki kez gittiği V-modunda, sesin boruda dört kez gittiği W- modunda veya transdüserlerin boruların ters tarafına monte edildiği ve sesin boruyu bir kez kat ettiği Z-modunda monte edilebilir. Bu seçim boru ve sıvı karakteristiklerine bağlıdır. Đki debimetre iki transdüser arasındaki ses enerjisinin frekans modülasyonlu bir patlamasının alınması ve verilmesi ile iki transdüser arasında sesin hareketi için geçen süreyi ölçerek değişken olarak çalışır. Ölçülen zaman aralığındaki fark, boruda bulunan sıvının hızı ile doğrudan bağlantılıdır. 1.2 UYGULAMA ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ DMTF-H debimetresi çok geniş bir sayaç uygulamaları aralığına başarıyla uygulanabilir. Programlaması basit olan verisi, standart ürünün inç [20 mm mm] iç çaplarında değişken olarak bulunan boru boyutlarında kullanılabilir. Çok çeşitli sıvı uygulamaları kullanılabilir: Ultra-saf sıvılar, musluk suyu, kimyasallar, işlenmemiş pissu, geri kazanılan su, soğutma suyu, nehir suyu, tesis akışkanları, vb. Transdüserler temas etmediği için ve herhangi bir hareketli parçaya sahip olmadığı için debimetre sistem basıncından, hatasından veya aşınmasından etkilenmez. Standart transdüserler 250 F [121 C] ye ayarlıdır. 1.3 KULLANICI GÜVENLĐĞĐ DMTF-H modüler yapı kullanır ve operatör için elektriksel güvenlik sağlar. Görüntüleme yüzü 5Vdc den yüksek olmayan gerilim içerir. Tüm kullanıcı bağlantıları, DMTF-H muhafazasının yanında bulunan mühürlü perde geçişli tıpa yoluyla yapılır. 1.4 VERĐ BÜTÜNLÜĞÜ Silinir olmayan flaş bellek birkaç yıllığına bellekte tüm kullanıcı girişli bilgileri tutar, hatta güç kesilse veya ünite kapatılsa bile tutmaya devam eder. Veri Kaydedici değerleri flaş bellekte saklanır. Parola koruması Güvenlik menüsünün bir parçası olarak sağlanır ve istenmeyen konfigürasyon değişikliklerini veya Totalizör sıfırlamalarını önler. Tarih totalizör ve çalışmaları akış toplama zaman tabanı olarak endeksi için debimetre içinde bir zaman tutucu da entegre edilmiştir. Bataryanın uçbirim gerilimi 1.5V üzerinde olduğu sürece çalışmaya devam eder. 1

5 Batarya arızası durumunda zaman tutucu çalışmaya devam etmez ve düzgün zaman değerlerini kaybeder. Bataryanın tümüyle tükenmesi halinde kullanıcı doğru zaman verilerini yeniden girmelidir. Doğru olmayan zaman değeri sadece tarih totalizör dışında diğer hiçbir fonksiyonu etkilemez. 1.5 KULLANICI DOSTU DMTF-H çalışma kolaylığı, yüksek hassasiyet ve olağanüstü bir güvenilirlik gösterirken yazılım da çok kullanıcı dostu bir arayüz ile çok daha fazla fonksiyon sağlar. Bir patent dengeli düşük gerilim çoklu atım ateşleme devresi içerir ve bu devre de anti-parazit kabiliyetini devasa biçimde yükselterek örneğin yakınında güç frekans vericilerinin çalıştığı endüstriyel ortamlarda bile debimetrenin düzgün çalışmasını sağlar. Sinyal alım devreleri kendi kendine adapte olma performansı özelliğine sahiptir ve bu sayede kullanıcı aygıtı herhangi bir ayarlama yapmaksızın kolayca çalıştırabilir. Yerleşik, yeniden şarj edilebilir Ni- H batarya yeniden şarj olmaksızın 12 saatten fazla sürekli olarak çalışır. 1.6 ÖLÇÜM PRENSĐBĐ DMTF-H ultrasonik debimetre, kapalı bir kanal içindeki sıvının akış hızını ölçmek üzere dizayn edilmiştir. Transdüserler temassız bir kelepçeli türdedir ve hatasız çalışma ve kolay kurulum avantajları sağlar. DMTF-H transit süresi debimetre hem ultrasonik verici hem de alıcı olarak çalışan iki transdüser kullanır. Transdüserler birbirlerinden belirli bir mesafede kapalı bir borunun dışına kelepçelenir. Transdüserler sesin borudan iki kez gittiği V-modunda, sesin boruda dört kez gittiği W-modunda veya transdüserlerin boruların ters tarafına monte edildiği ve sesin boruyu bir kez kat ettiği Z-modunda monte edilebilir. Bu montaj yönteminin seçimi boru ve sıvı karakteristiklerine bağlıdır. Đki debimetre iki transdüser arasındaki ses enerjisinin frekans modülasyonlu bir patlamasının alınması ve verilmesi ile iki transdüser arasında sesin hareketi için geçen süreyi ölçerek değişken olarak çalışır. Geçiş süresi arasındaki fark doğrudan ve tam olarak boru içindeki sıvının hızına bağlıdır, bkz. Şekil 1. 2

6 1.7 PARÇA TANIMLAMA 1. Transdüserler Aksesuarlar 3

7 4 2. Temas maddesi 3. AC/DC Adaptör 4. RS-232C arayüz kablosu 5. Portatif Kasa 6. OCT Çıkış Kablosu ve Veri Kaydedici

8 1.8 ÜRÜN TANIMLAMA DMTF-H Serisi debimetrelerin her bir seti, yazılıma yazılı benzersiz bir ürün tanımlama (kimlik) veya ESN'ye sahiptir ve sadece imalatçı tarafından özel bir araç ile değiştirilebilir. Herhangi bir donanım arızası durumunda imalatçı ile bağlantı kurarken lütfen menü pencere numarası M61 de bulunan bu numarayı lütfen belirtiniz. 1.9 TEKNĐK ÖZELLĐKLER Verici Ölçüm Prensibi Teknik Özellikler Geçiş Süresi Prensibi, DSP teknolojisi ve MultiPulse TM Transdüser Teknolojisi Yinelenebilirlik 0.2% Doğruluk ±1.0 co 2.0 % okuma oranları >0.5 m/s); ±0.005 m/s okuma oranları <0.5 m/s Yanıt Süresi saniye, kullanıcı tarafından yapılandırılabilir Hız ±12 m/s Boru Boyutu DN12mm-DN4570mm Oran Birimleri Metre, Fit, Metreküp, Litre, Fitküp, Galon, Đngiliz Galonu, Petrol Varili, Sıvı Varili, Đngiliz Sıvı Varili, Milyon Galon, Kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Totalizör 7 basamak toplam, sırasıyla net, pozitif ve negatif akış Güvenlik Kurulum değerleri Düzenleme Kilidi. Erişim kodu kilit açmaya Ekran gereksinim 4x16 Đngiliz duyar. harfleri Đletişim Arayüzü RS-232C, baud-rate: 75 ile Transdüserler Standart için model M1 ve diğer 3 model isteğe bağlı Transdüser Kablo Uzunluğu Esnek Kablo, standart 4 metre, isteğe bağlı 8 metre Güç Kaynağı 3 AAA Ni-H yerleşik batarya. Tam şarj edildiği zaman 12 saatten fazla çalışır. 100V-240VAC şarj cihazı için Veri Kaydedici Seçenekler: SD kart verisi (SD kart kapasitesine bağlı olarak 8 GB a kadar) kaydedici ve yazılımı; Windows çalıştırmak, veri tablosunu okumak ve düzenlemek için PC ye bağlanabilir Kullanıcı gerektiği Manüel Totalizör 7 basamaklı, kalibrasyon için tuşa basıp gitme totalizörsi Muhafaza Materyali ABS Kasa Boyutu 203x101x34mm El aygıtı ağırlığı 550g (1.2 lbs) bataryalar ile Transdüser Sıvı türleri Sıvı sıcaklığı Transdüser Kablo Uzunluğu Boru Boyutu Boru malzemesi Teknik Özellikler %2 den az toplam asılı katı (TSS) veya hava içeren hemen hemen her sıvı Esnek Kablo, standart 4 metre, isteğe bağlı 8 metre Std M tipi transdüser: 40 ila 1000 mm] boru I.D, Seçenekler: L transdüser: mm, S transdüser: 12-50mm Her tür çelik ve döküm demir, PVC vb. 5

9 2.1 GÜÇ AÇMA BÖLÜM-2 ĐŞLETMEYE BAŞLAMA TALĐMATLARI Aygıtı açmak için ON tuşuna basın ve gücü kapatmak için de OFF tuşuna basın. Debimetre bir kez açıldığı zaman bir tanı programı çalıştırır ve öncelikle donanımı sonra da yazılım bütünlüğünü kontrol eder. Herhangi bir anormallik varsa ilgili hata mesajı görüntülenir. Genel olarak herhangi bir hata mesajı görüntülenmez ve debimetre en son kullanıcı veya ilk program tarafından en son yapılandırılan boru parametrelerine bağlı olarak Hız, Debi, Pozitif Totalizör, Sinyal Gücü ve Sinyal Kalitesini görüntülemek üzere en sık kullanılan Menü Penceresi No 01 e (kısaca M01) gider. Akış ölçüm programı her zaman kullanıcı arayüzünün arka planına çalışır. Bunun anlamı, debi ölçümünün herhangi bir kullanıcı menü pencere gezintisi veya görüntülemeye bakılmaksızın çalışmaya devam etmesi demektir. Sadece kullanıcı yeni boru parametrelerini girdiği zaman debimetre ölçümü yeni parametre değişikliklerine dönüştürür. Yeni boru parametreleri girildiği zaman veya sadece güç açıldığı zaman debimetre uygun yükseltme ile ölçeklendirilen sinyalleri yapmak üzere bir ayarlama moduna girer. Bu adımla, debimetre sinyal alımı için en iyi eşiği bulacaktır. Kullanıcı 1, 2 veya 3 ile gelişim görecek ve bunlar da LCD ekranının sağ alt köşesinde gösterilecektir. Transdüserler kullanıcı tarafından boru üzerinde ayarlandığı zaman debimetre sinyali otomatik olarak yeniden ayarlar. Kullanıcı tarafından girilen her türlü konfigürasyon kullanıcı tarafından düzenlenene kadar debimetrenin NVRAM ı içinde tutulur. 2.2 KLAVYE Debimetrenin çalışması için klavye 16+2 tuşa sahiptir. Gösterildiği şekilde 0-9 tuşları sayı girmek içindir, /+ tuşları yukarı çıkma tuşlarıdır ve kullanıcı bir üst menü penceresine gitmek ister. Ayrıca numaralar girilirken + tuşu olarak da çalışır. Kullanıcı aşağıda bulunan menü penceresine gitmek istediği zaman /- tuşu aşağı gitmek için kullanılır. Ayrıca numaralar girilirken - tuşu olarak da çalışır. Tuş silme tuşudur ve kullanıcı sola gitmek istediği zaman veya imlecin solunda bulunan karakteri silmek istediği zaman kullanılır. 6

10 ENTER herhangi bir giriş veya seçimi GĐRMEK içindir. MENU tuşu, doğrudan menü penceresini getirme tuşudur. Kullanıcı ne zaman belirli bir menü penceresini çıkarmak isterse kullanıcı 2 basamaklı sayı ile birlikte bu tuşa basabilir. MENU kısaca M tuşu olarak kısaltılmıştır ve menü pencerelerine döner. ON tuşu gücü açmak içindir. OFF tuşu gücü kapatmak içindir. 2.3 MENÜ PENCERELERĐ Bu debimetre için kullanıcı arayüzü yaklaşık 100 farklı menü penceresini içerir ve M00, M01, M02 M94 vb. gibi numaralandırılmıştır. Belirli bir menü penceresini girmek için 2 yöntem vardır: (1) Doğrudan gidiş/ giriş.. Kullanıcı MENU tuşuna basıp ardından iki basamak tuşlayabilir. Örnek olarak menü penceresi M20, Akışkan Türünü girmek içindir. Kullanıcı MENU 2_0 a bastıktan sonra ekran M20 menüsüne gider. (2) /+ ve /- tuşlarına basmak. /+ tuşuna her basıldığında daha düşük numaralı menü penceresine gider. Örnek olarak eğer geçerli pencere M12 deyse /+ tuşuna basınca ekran M11 penceresine gider veya /- tuşuna basılınca da M13 penceresine gider. Üç farklı menü penceresi vardır: (1) Numara girmek için menü pencereleri, örneğin boru dış çapını girmek için M11 penceresi gibi (2) Seçenek seçimi için menü pencereleri, örneğin boru materyallerinin seçimi için M14 penceresi gibi (3) Sadece görüntüleme pencereleri, örneğin Hız, Debi, vb. görüntüleme için M100 gibi. Numara girme pencereleri için kullanıcı değeri değiştireceği zaman doğrudan başlangıç basamak tuşuna basabilir. Örnek olarak geçerli pencere M11 üzerindeyken ve kullanıcı boru dış çapı olarak gireceği zaman kullanıcı aşağıdaki seri tuşlara basarak sayıyı girebilir: ENTER. Seçenek seçim pencereleri için kullanıcı öncelikle seçim değiştirme modunda ENTER tuşuna basmalı ve /+ ve /- tuşlarına basarak veya seçeneğe verilmiş sayı ile seçeneği seçmek için sayı tuşlarına basarak ilgili seçeneği seçebilir. En sonunda seçimi yapmak için ENTER tuşuna basılmalıdır. Geçerli menü penceresi başka bir penceredeyken örnek olarak boru malzeme seçimi için M14 menü penceresi için MEU 1 4'e basılmalıdır. Boru malzemesi paslanmaz çeliktir ve ekranda "paslanmaz çelik" için "1" önekine sahiptir, kullanıcı bir seçim değiştirme modu seçimine girmek için önce ENTER tuşuna bas alıdır, daha sonra 1 gösteren satıra imleci getirmek için /+ ve /- tuşlarına basarak seçim yapılır 7

11 veya doğrudan 1 tuşuna basarak da seçim yapabilirsiniz. Genel olarak bir değiştirme moduna girmek için ENTER tuşuna basılmalıdır. Eğer LCD ekranının en alt satırında Locked M47 Open mesajı görüntüleniyorsa değiştirme seçeneğinin dışlandığı anlamına gelir. Bu gibi durumlarda daha fazla değişiklik yapılmasından önce aygıtın kilidini açmak için M47'ye gitmelsiniz. 2.4 MENÜ PENCERELERĐ DÜZENLEMESĐ M00~M09 pencereleri debi, hız, tarih saat, totalizör, batarya gerilimi ve batarya için tahmini çalışma saatinin görüntülenmesi için M10~M29 pencereleri boru çaplarının girilmesi için. M30~M38 pencereleri debi birim seçimleri ve totalizör birim seçimleri için. M40~M49 pencereleri yanıt süresi, sıfırlama, kalibrasyon ve modifikasyon parola kurulumu için. M50~M53 pencereleri yerleşik kaydedici için M60-M78 pencereleri saat tutucu başlatma, sürüm ve ESN bilgi görüntüleme ve alarmları için. M82 penceresi, tarih totalizör görüntülemek için. M90~M94 daha hassas bir ölçüm için tanı pencereleridir. M+0~M+8 bazı ilave fonksiyonlar için penceredir ve buna bilimsel bir hesap makinesi, toplam çalışma saati gibi kayıtların görüntülenmesi, açma ve kapama saatleri ile debimetrenin açılma ve kapanma tarihleri ve saatleri dahildir. M88 gibi diğer menü pencereleri fonksiyona sahip değildir veya fonksiyonlar bu yazılım sürümüne uygulanmadığı için iptal edilmiştir. Menü pencerelerinin bu şekilde ayarlanmasının temel nedeni, yazılım programcısının bu sürüm için menü pencere ayarlamasının bir önceki DMTF-H model yazılımı ile en yüksek uyumlulukta olmasını ummasıdır. Bu sayede bu debimetre serileri ile önceki sürüm kullanıcıları için kolaylık olacaktır. 2.5 PARAMETRELERĐ YAPILANDIRMA ADIMLARI Aşağıdaki parametrelerin düzgün ölçüm için yapılandırılması gerekmektedir: (1) Boru dış çapı (O.D.) (2) Boru duvar kalınlığı (3) Boru malzemeleri (standart olmayan boru malzemeleri*, malzeme için ses hızının da yapılandırılması gerekmektedir) 8

12 * Standart boru malzemeleri ve standart sıvılar, debimetrenin yazılımı içinde zaten programlanmış olan ses parametrelerine başvurur; dolayısıyla bunları yapılandırmaya gerek yoktur. (4) Astar materyali ve astar varsa ses hızı ve kalınlığı. (5) Sıvı türü (standart olmayan sıvılar için sıvının ses hızına da gereksinim vardır) (6) Debimetreye adapte edilen transdüser türü. Genel olarak Standart M1 veya Çerçeve M boyutlu transdüserler seçilir. (7) Transdüser montaj yöntemleri (V-yöntemi veya Z-yöntemi yaygın seçenektir). (8) M25 üzerinde görüntülenen Alanı kontrol edin ve buna göre transdüserleri kurun. Standart boru malzemesi ve standart sıvılar için aşağıdaki detaylı adım asım kurulum önerilir. (1) Boru dış çapı için basamakları girmek üzere M11 penceresine girmek için MENU 1 1 e basın ve sonra ENTER tuşuna basın. (2) Boru duvar kalınlığı için basamakları girmek üzere M12 penceresine girmek için /- e basın ve sonra ENTER tuşuna basın. (3) Boru malzemesini girmek için M14 pencereseine girmek için /- tuşuna ve ENTER tuşuna basın. Đstenilen boru malzemesine yukarı ve aşağı gitmek üzere /+ ve /- tuşlarına basın ve ENTER tuşuna basın. Eğer Diğer seçerseniz Menü 15, boru ses hızına girmelisiniz. (4) Seçenek seçme moduna girmek üzere M16 penceresine gitmek için /- tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın ve astar a gitmek için /+ ve /- tuşlarına basın ve sonra ENTER tuşuna basın. Eğer astar yoksa "No Liner" seçin. Eğer "Diğer" seçerseniz Menü 17, astar ses hızına girmeniz gerekir. (5) Menü 18 de Liner Thickness a girin. (5) Akışkan Türü girmek üzere M20 penceresine gitmek için /- tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın ve uygun sıvıya gitmek için /+ ve /- tuşlarına basın ve sonra ENTER tuşuna basın. Diğer seçmek üzere Menü 21, Sıvı ses hızına ve Menü 22 Akışkan Viskozitesine girmelisiniz. (6) Transdüser Türü girmek üzere M23 penceresine gitmek için /- tuşuna basın ve sonra ENTER tuşuna basın ve seçtiğiniz Transdüser Türü (Standart S, M, L) gitmek için /+ ve /- tuşlarına basın ve sonra ENTER tuşuna basın. Kelepçeli transdüserler için sorun olmayacak şekilde Yuva Tür C ve B Giriş transdüseri içindir. (7) Transdüser Montaj modunu seçmek için M24 penceresine girmek için /- tuşuna basın sonra ENTER tuşuna basın. Detaylar için Transdüser Montajına bkz. (8) Yukarıdaki adımlar bittiği zaman Menü 25 transdüser kurulum aralığını görüntüler. Detaylar için e bkz. (9) Đyi çalışma durumu için transdüser aralığını ayarlamak için 90 ve 91 Menülerine giriniz. Bir transdüseri taşımaya çalışın, bu değerin %100.0 e yakın olmasına çalışınız. Sayaç görüntülemesi daha hassas olur. 9

13 Lütfen Bölüm 4, Menü Pencere detaylarını okuyunuz, bu iyi çalışmaya yardımcı olur. Đlk kez kullanan kullanıcıların çalışmaya aşina olması için biraz zamana ihtiyacı vardır. Ancak aygıtın kullanıcı dostu arayüzü çalışmayı epeyce kolay ve basit hale getirir. Arayüz, kullanıcının ekstra yardım olmaksızın doğrudan istenilen operasyona gitmesini sağladığı için çok az tuşa basım ile kullanıcı aygıtı yapılandırabilir. Aşağıdaki ipucu bu aygıtın çalışmasını kolaylaştırır. (1) Pencere ekranı M00 ila M09 arasındayken MENU tuşuna basın ve sonra bir sayı tuşu x e basın ve bu durumda kullanıcı doğrudan M0x penceresine gider. Örnek olarak eğer geçerli pencere M01 deyse 7 ye basın ve kullanıcı doğrudan M07 ye gider. (2) Pencere ekranı M00 ila M09 altındayken ENTER tuşuna basın ve kullanıcı Menu90 a gider; Menu90 sayaç çalışma durumunu görüntüler, geri dönmek için ENTER tuşuna basın. M11 e gitmek için nokta tuşuna basın. 2.6 TRANSDÜSER MONTAJ YERĐ Kurulum işlemindeki ilk adım, daha doğru bir ölçüm elde etmek üzere optimum bir konumun seçilmesidir. Bunun etkin olarak tamamlanması için boru düz çalışması hakkında temel bir bilgi önerilir. Optimum bir yer olarak ölçülecek sıvılar ile dolu düz bir boru olarak tanımlanır. Bu boru hattı dikey veya yatay konumda olabilir. Aşağıdaki tabloda optimum yer örnekleri gösterilmektedir. Optimum bir yer seçiminin ilkeleri (1) Transdüserleri düz borunun daha uzun bir yerine monte edin. Ne kadar uzun olursa o kadar iyi olur ve borunun tamamen sıvı ile dolu olduğundan emin olun. (2) Konumdaki sıcaklığın transdüser aralığını aşmadığından emin olun. Genel olarak söylenirse oda sıcaklığına ne kadar yakınsa o kadar iyidir. (3) Boru hatasını dikkate alınız. Göreceli olarak daha yeni borunun düz uzunluğunu seçin. Eğer durum tatmin edici değilse daha iyi bir sonuç için astarın hatalı kalınlığını dikkate alın. (4) Bazı borular plastik bir tür astara sahiptir ve doğrudan seyahatten ultrasonik dalgaları önleyecek belirli bir kalınlık farkı da dış boru ile astar arasında bulunabilir. Bu gibi koşullar ölçümü çok zor hale getirir. Mümkün olduğu zaman bu tür boruları önlemeye çalışın. Eğer mümkün değilse içinde sıvı akarken boru üzerindeki sondaj deliklerinden boruya kalıcı olarak kurulu olan yuvalı transdüserleri tercih edin. 2.7 TRANSDÜSER MONTAJI DMTF-H serisi ultrasonik debimetre tarafından kullanılan transdüserler, sıvı boru hattı sisteminin duvarları içinden ultrasonik sinyallerin hem iletilmesi hem de alınması için piezoelektrik kristallerden mamuldür. Ölçüm, ultrasonik sinyallerin seyahat süresi farkının ölçümü yoluyla gerçekleştirilir. Fark çok az olduğu için ölçümün hassasiyeti ve sistemin performansı için transdüserlerin hizalanması kritik bir faktördür. Transdüserlerin kurulumu için dikkatli bir özen gösterilmelidir. 10

14 Transdüserlerin kurulum adımları (1) Düz boru uzunluğunun yeterli olduğu ve borunun istenilir durumda bulunduğu optimum bir pozisyon seçin, örn. paslı olmayan ve kolay çalışılabilir yeni borular. (2) Tozu ve pası temizleyin. Daha iyi bir sonuç için borunun zımpara ile zımparalanması kuvvetle önerilir. (3) Transdüserlerin kurulacağı noktaya uygun bir başlayıcı uygulayın ve transdüserler ile boru yüzeyi arasında hiç boşluk bırakmayın. Boru dış yüzeyi ile transdüserler arasında herhangi bir kum ve toz parçacığının kalmamasını sağlayın. Borunun üst kısmında gaz baloncuklarını önlemek üzere transdüserler borunun kenarına yatay olarak kurulmalıdır TRANSDÜSERĐN ARALIĞI V-Mount STD kurulum yöntemidir, uygun ve hassastır, Yansıtıcı türde (borunun bir tarafına monte edilen transdüserler) kurulum 50mm-400mm iç çapa sahip borular üzerinde öncelikle kullanılmalıdır; transdüserin borunun tam orta çizgisine paralel kurulmasına dikkat edilmelidir. M25 menü penceresinde gösterilen aralık değeri iki transdüser arasındaki iç aralık mesafesine göredir. Asıl transdüser aralığı, aralık değerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Transdüser aralığı bir transdüser ucundan diğer sensora kadardır. Transdüser montaj aralığı Transit zaman sayacı için çok önemlidir ve kullanıcıların uygun parametre ayarlarını girmelerinden sonra da M25 in görüntülediği aralık mesafesine göre tam olarak transdüserleri monte etmeleri gereklidir. M91 sadece referans içindir ve % değer aralığında tutunuz. Yukarıdaki sayıların gösterdiği şekilde normal transdüser aralığı iki transdüser ucu arasındaki mesafe anlamına gelir. Bu aralığın ise tam olarak M25 değerinin size verdiği aralık olması gereklidir. Bu yöntemin normal Küçük, Standart M ve Büyük transdüserler için uygun olduğuna dikkat ediniz. 11

15 Manyetik transdüserler için transdüser aralığının tanımı, aşağıda gösterildiği gibi, iki ölçek hattı arasındaki mesafedir; (Top view of pipe) Manyetik Transdüser Aralığı Manyetik transdüser aralığı için M25'te görüntülenen değer yukarıdaki şekilde gösterilen mesafeye işaret eder. (Not: M25 te görüntülenen değerler iki manyetik transdüser ucu arasındaki mesafeden geniştir.) Kullanıcılar tam olarak M25 değerine göre yukarıda gösterilen aralık değeri ile manyetik transdüserleri monte etmelidirler TRANSDÜSER MONTAJ MODU V-Mount 20 milimetre ila 300 milimetre arasında değişen bu iç çapları ile günlük ölçümde yaygın olarak kullanılır. Buna aynı zamanda standart mod ya da yöntem denir. Ancak eğer sayaç error kodu görüntülerse ve düşük sinyal kalitesi veya kötü sinyal kalitesine sahip bazı eski borularda vb. Z- Mount kullanılmalıdır. V yöntemi Verici Verici Alıcı Alıcı Boru çapının 300 mm ila 4500 mm olduğu yerde Z-Mount yaygın olarak kullanılır. 12

16 W-Mount genellikle 10 mm ila 50 mm arasındaki plastik borular üzerinde kullanılır. 2.8 KURULUM KONTROLÜ Kurulumun kontrolü esnasında alınan sinyal gücünü, sinyal kalitesi Q değerini, sinyallerin seyahat süre farkını, tahmini sıvı hızını, ölçülen sinyal seyahat süresini ve hesaplanan seyahat süre oranını kontrol edebilirsiniz. Dolayısıyla optimum ölçüm sonucuna ve aygıtın daha uzun çalışma zamanına erişilebilir SĐNYAL GÜCÜ Sinyal gücü 3 basamaklı bir sayı ile alınan ultrasonik sinyallerin büyüklüğünü gösterir. [00.0] tespit edilen herhangi bir sinyal olmadığı ve [99.9] alınan maksimum sinyal gücü olduğu anlamına gelir. Sinyal gücü 50.0 ila 99.9 arasında değiştiğinde aygıt iyi çalışsa da daha güçlü sinyal gücüne erişilebilir çünkü daha güçlü sinyal daha iyi sonuç anlamına gelir. Daha güçlü sinyalleri elde etmek için aşağıdaki yöntemler önerilir: (1) Konum eğer stabil veya güvenilir debi okuması için yeterince iyi değilse veya sinyal gücü 700 den daha düşükse daha iyi bir konuma değiştirin. (2) Borunun dış yüzeyini cilalamayı deneyin ve sinyal gücünü arttırmak için daha çok bağlayıcı uygulayın. (3) Değişen sinyal gücünü kontrol ederken transdüserleri dikey ve yatay olarak ayarlayın, en yüksek pozisyonda durun ve transdüser aralığının M25 in gösterdiği ile aynı olduğundan emin olmak için transdüser aralığını kontrol edin SĐNYAL KALĐTESĐ (M90) Sinyal kalitesi aygıttaki Q değeri olarak gösterilir. Daha yüksek Q değeri daha yüksek bir Sinyal ve Gürültü Oranı (SNR nin kısaltılmışı) anlamına gelir ve buna göre de daha yüksek hassasiyete erişilebilir. Normal koşullar altında Q değeri arasındadır ve yüksek olan daha iyidir. Düşük Q değerinin nedenleri şunlar olabilir: (1) Diğer aygıtların ve cihazların parazit yapması, örneğin yakında çalışan güçlü bir konvertör gibi. 13

17 Debimetreyi parazitin azaltılabileceği yeni bir yere çekmeye çalışın. (2) Borulu transdüserler için kötü sonik kaplin. Daha fazla yapıştırıcı uygulamayı veya yüzeyi temizlemeyi deneyin. (3) Boruların ölçülmesi zordur. Yerini değiştirme önerilir TOPLAM TRANSĐT SÜRESĐ VE DELTA SÜRESĐ Menü penceresi M93 te görüntülenen sayılara sırasıyla geçiş süresi ve delta süresi adı verilir. Bunlar, boru içindeki debiyi hesaplamak üzere aygıt için ilk verilerdir. Dolayısıyla debi toplam süre ve delta süresine uygun olarak değişiklik gösterir. Toplam geçiş süresi stabil kalmalı veya çok az değişiklik göstermelidir. Eğer delta süresi %10 den fazla dalgalanırsa bunun anlamı transdüser kurulumunda belirli bazı sorunlar var demektir ÖLÇÜLEN TOPLAM TRANSĐT SÜRE VE HESAPLANAN SÜRE ARASINDAKĐ ZAMAN ORANI (M91) Bu oran, transdüser kurulumunu kontrol etmek üzere kullanılabilir. Eğer parametreler doğru bir şekilde girilmişse ve transdüserler düzgün bir şekilde kurulmuşsa, bu oran için değer (M91) 100±3 aralığında olmalıdır. Eğer bu aralık aşılırsa kullanıcı şunları kontrol etmelidir: (1) Boru parametrelerinin doğru girilip girilmediği (2) Transdüserlerin asıl aralığının doğru olup olmadığı ve M25 penceresinin gösterdiği ile aynı olup olmadığı (3) Transdüserlerin doğru yönlerde düzgün kurulup kurulmadığı (4) Montaj yerinin iyi olup olmadığı ve borunun şekil değiştirip değiştirmediği veya boruların içinde çok hata olup olmadığı (5) Diğer zayıf koşullar 14

18 BÖLÜM-3 MENÜ ÇALIŞMASI NASIL KULLANILIR 3.1 AYGITIN DOĞRU ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA NASIL KARAR VERĐLĐR Genel olarak söylersek LCD ekranının sağ alt köşesinde R görüntülendiği zaman aygıt düzgün çalışıyor demektir. Eğer burada H yanıp sönüyorsa alınan sinyal zayıf olabilir. Tanı için lütfen bölümlere bkz. Eğer bir I görüntüleniyorsa, bunun anlamı herhangi bir tespit edilen sinyal bulunmadığıdır. Eğer bir J görüntüleniyorsa bu aygıtın donanımının çalışmadığı anlamına gelir. Tanı için lütfen bölümlere bkz. 3.2 SIVI AKIŞ YÖNÜNE NASIL KARAR VERĐLĐR (1) Aygıtın düzgün çalıştığından emin olun. (2) Gösterge için debiyi kontrol edin. Eğer görüntülenen değer POZĐTĐF ise, akışın yönü KIRMIZI transdüserlerden MAVĐ transdüserlere olur; eğer görüntülenen değer NEGATĐF ise akışın yönü MAVĐ transdüserlerden KIRMIZI transdüserlere olur. 3.3 BĐRĐM SĐSTEMLERĐ NASIL DEĞĐŞTĐRĐLĐR Birim sisteminin Đngiliz veya Metrik sistemde seçimi için M30 penceresini kullanın. 3.4 GEREKLĐ BĐR AKIŞ ORANI BĐRĐMĐ NASIL SEÇĐLĐR Önce akış birimini sonra da zamanlama birimini seçmek için M31 penceresini kullanın. 3.5 TÜMLEYĐCĐ ÇOĞALTICI NASIL KULLANILIR Düzgün bir totalizör seçmek için M33 penceresini kullanın. Totalizör atımının usulüne uygun hızlandırılmış olduğundan emin olun. Çok hızlı veya çok yavaş olmamalıdır. Birkaç saniye veya dakika bir atım üretme hızı tercih edilir. Eğer totalizör çoğaltıcısı çok küçükse, çıktı cihazı bir ölçüm periyodunda sadece bir atım çıkartabildiği için bir toplanma kaybı olabilir. Eğer totalizör çoğaltıcısı çok büyük ise daha hızlı yanıt için aygıt ile bağlı olan cihazlar için çıktı atımı çok seyrek olur. 3.6 TOTALĐZÖRLER NASIL AÇILIR VEYA KAPANIR Sırasıyla NET, POS veya NEG totalizörlerini açmak ve kapatmak için M34, M35 ve M36 kullanın. 3.7 TOTALĐZÖRLER NASIL SIFIRLANIR Totalizörü sıfırlamak için M37 kullanın. 15

19 3.8 VARSAYILAN KURULUMLAR NASIL SIFIRLANIR Bölüm mesajı görüntülendiği zaman M37 kullanın. Önce nokta tuşuna basın ve Master Erase mesajı görüntülenir, daha sonra geri silme tuşuna basın. Mastır silme adımı, kullanıcı tarafından girilen tüm parametrelerini siler ve aygıtı varsayılan değerlere geri getirir. 3.9 SÖNÜMLEME NASIL KULLANILIR Sönümleme, stabil bir okuma için bir filtre olarak hareket eder. M40 penceresine 0 girilmişse, bunun anlamı sönümleme olmadığıdır. Daha büyük sayı daha stabil bir etki getirir. Daha büyük sönümleme sayısı aygıtın daha hızlı hareket etmesini önler. Sönümleme değeri için 0 ila 10 sayıları yaygın olarak kullanılır SIFIR KESME FONKSĐYONU NASIL KULLANILIR M41 penceresinde görüntülenen sayıya düşük kesme değeri adı verilir. Debimetre, 0 ile düşük kesme değerlerinden kesinlikle düşük olan bu debimetre değerlerini değiştirir. Bunun anlamı debimetrenin gerçek akışın sıfır kesme değerinin altında olması halinde her türlü geçersiz toplanmayı önleyeceği demektir. Asıl akış kesinlikle düşük kesme değerinden büyük olduğu zaman düşük kesme değeri akış ölçümünü etkilemez BĐR SIFIR NOKTASI NASIL KURULUR Doğru bir akış koşulu kurmak ve bu ayar noktasını aygıt içine programlamak gereklidir. Eğer sıfır noktası eğer asıl sıfır akışında değilse, bir ölçüm farkı meydana gelebilir. Her debimetre kurulumu birbirinden hafifçe farklı olduğu için ve ses dalgaları bu değişik kurumlar içinden hafifçe farklı seyahat ettiği için Doğru Sıfır akışını tespit etmek üzere bu girişte bir karşılık yapılmıştır SIFIR KURULUMU. Belirli kurulumlar ile bir Sıfır Noktası mevcuttur ve bunun anlamı akış kesin olarak durduğu zaman debimetrenin bir sıfır olmayan değer göstereceğidir. Bu durumda pencere M42 de fonksiyon ile bir sıfır noktası ayarlamak daha hassas bir ölçüm sonucu verecektir. Bir kalibrasyon testi yaparken bu da çok önemlidir. Borunun sıvı ile dolu olduğundan ve akışın kesinlikle durduğundan emin olun tüm valfları kapatın ve yerleşmenin olması için bir süre bekleyin. Daha sonra MENU 4 2 tuşlarına basarak pencere M42 deki fonksiyonu çalıştırın, daha sonra ENTER tuşuna basın ve ekranın sağ alt köşesinde görüntülenen sayacın 00 a gitmesini bekleyin; sonuç olarak sıfır ayarı tamamlanır ve aygıt da sonuçları otomatik olarak Pencere No.01 den gösterir. Hala minimize edilmesi gerekiyorsa, yani hız göstergesinin halen yüksek olması halinde sıfır ayar kalibrasyonunu yineleyin. 16

20 3.12 KALĐBRASYON ĐÇĐN BĐR ÖLÇEK FAKTÖRÜ NASIL ELDE EDĐLĐR Ölçek faktörü asıl akış oranı ile debimetre ile gösterilen değer arasındaki orandır. Ölçek faktörü, kalibrasyon ekipmanı ile kalibrasyon yoluyla tespit edilebilir ÇALIŞMA KĐLĐDĐ NASIL KULLANILIR Sistem kilidi yanlışlıkla yapılan konfigürasyon değişikliklerinin veya totalizör sıfırlamalarının önlenmesi için bir araç sağlar. Sistem kilitlendiği zaman menü penceresi gezintisi herhangi bir değişikliği etkilemeden yapılabilir, ancak her türlü modifikasyon yasaktır. Sistem bir parola olmaksızın veya 1 ila 4 basamaklı bir parola ile kilitlenebilir. Parolasız bir kilitleme ile parola girişi görüntülendiği zaman ENT tuşuna basınız. Eğer parola unutuluşsa lütfen fabrika ile bağlantı kurun YERLEŞĐK VERĐ BELLEĞĐ NASIL KULLANILIR Veri belleği 24K bayt bellek alanına sahiptir ve bu yaklaşık 2000 satır veri tutar. Veri belleğinin açılması ve kaydedilecek öğelerin seçilmesi için M50 yi kullanın. Kaydetmenin başladığı zamanlar için ve bir aralığın ne kadar tutulacağı ve veri kaydının ne kadar uzun süreceğini belirlemek için M51 i kullanın. Veri kaydı yönü için M52 kullanın. Varsayılan ayarlar, kayıt verilerinin veri belleği tamponunda depolanmasını sağlar. Kayıt verileri, veri belleği tamponuna depolanmaksızın RS-232C arayüzüne yönlendirilebilir. RS-232C arayüzünden kayıt verilerinin sönümlenmesi ve tamponun temizlenmesi pencere M52 deki fonksiyon ile yapılabilir. Veri belleği tamponundaki verileri görüntülemek için M53 ü kullanın FREKANS ÇIKTISI NASIL KULLANILIR Tüm seri DMTF debimetrelerinde bir Frekans Çıktısı vardır. Debimetreyi temsil eden frekans çıktı sinyalinin diğer enstrümanlara bağlanması istenmektedir. Frekans Çıktısı tümüyle kullanıcı yapılandırılabilir haldedir. Genel olarak kurulumlar için dört parametre yapılandırılmalıdır. Pencere M68 de düşük debimetre oranını ve M69 penceresinden yüksek debimetre oranını giriniz. 17

DMTFH El Tipi Serisi. Özellikler: Uygulama Alanları:

DMTFH El Tipi Serisi. Özellikler: Uygulama Alanları: DMTFH El Tipi Serisi DMTFH El Tipi Geçiş Süreli Ultrasonik Debimetre kompakt yapı ve kolay kullanım özelliği ön planda tutularak özenle tasarlanmıştır. Kullanıcı ana üniteyi tek eliyle kolaylıkla taşıyabildiği

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz.

GW420. Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu. Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. GW420 Kurutma Makinesi Bilgisayar Kullanım Klavuzu Lütfen kurulumdan önce dikkatle okuyunuz. KATALOG Bölüm 1 Klavye Arayüzü... 1 Bölüm 2 Çalışma Talimatı... 2 1. Sistem Başlatma... 2 2. Parametre Ayarları...

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1

KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ. Duvara Montaj DİKKAT. 0000136972 rev. 1.0 1 KONTROL INVIKTA PAKET İÇERİĞİ A) "Kontrol Invikta" ph ve REDOKS ölçüm & kontrol cihazı B) Emiş Hortumu (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Basma Hortumu (3 m) Polietilen D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Emiş filtresi

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda

Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda Canlı Görüntü Uzaktan Kumanda RM-LVR1 Bu el kitabı üniteye ait Kullanma Kılavuzu için bir tamamlayıcı niteliğindedir. Bazı eklenen veya değiştirilen işlevleri tanıtır ve çalışmalarını açıklar. Ayrıca bu

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50

Kullanım Kılavuzu Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Teknik Özellikler... 3 3 Ön panel hakkında... 4 4 Materyal Seçimi... 4 5 Kalibrasyon... 5 6 Ölçüm işlemi...

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

ZAMAN GEÇİŞLİ ULTRASONİK DEBİMETRE (Boru Dışından Kelepçe Sensörlü)

ZAMAN GEÇİŞLİ ULTRASONİK DEBİMETRE (Boru Dışından Kelepçe Sensörlü) ZAMAN GEÇİŞLİ ULTRASONİK DEBİMETRE (Boru Dışından Kelepçe Sensörlü) Ultrasonik Debimetre Model - TTFM 1.0 Gösterir, İletir, Toplar ve Kontrol eder Arka Aydınlatmalı LCD Gösterge 5 Tuşla Kalibrasyon Şifre

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

M20R PH Kullanma Talimatı

M20R PH Kullanma Talimatı M20R PH Kullanma Talimatı 10.2010.R01 Kutunun içeriği Ölçüm cihazı, kullanma talimatı, montaj aksesuarları, sigorta. Genel özellikler Ölçüm aralığı 0-14 ph İşlevler Ölçüm, kontrol ve ph regülasyonu Çözünürlük

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI ISI SAYAÇLARI. Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş Açılı Glass LCD Ekran Uzun Ömürlü Ve Bakımsız Çalışma

BAYLAN ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI ISI SAYAÇLARI. Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş Açılı Glass LCD Ekran Uzun Ömürlü Ve Bakımsız Çalışma ISI SAYAÇLARI ULTRASONİK ISI SAYAÇLARI MI-004 OIML R 75 3 Yıl Garanti ISO 9001 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0068-M Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0177-T Yüksek Ölçüm Hassasiyeti Düşük Basınç Kaybı Geniş

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50

Kullanım Kılavuzu Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Kalınlık Ölçüm Cihazı PCE-TG 50 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler...3 2 Teknik Özellikler...3 3 Ön panel hakkında...3 4 Materyal Seçimi...4 5 Kalibrasyon...5 6 Ölçüm işlemi...6 7 Hız ayarı

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

4-20mA Döngü Kalibratörü

4-20mA Döngü Kalibratörü 4-20mA Döngü Kalibratörü Model 100 PROVA INSTRUMENTS INC. İçindekiler I. ÖN PANEL AÇIKLAMALARI... 1 II. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI... 6 1. ma ÇIKTISI... 6 1a. GENEL KULLANIM 4-20mA... 6 1b. 0-20mA veya 0-24mA

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

OBS 1211 üç menüden oluşur. Yukarı tuşuna basıldığı sürece menüler, şekle göre saat yönünde değişir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere

OBS 1211 üç menüden oluşur. Yukarı tuşuna basıldığı sürece menüler, şekle göre saat yönünde değişir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere Menüler OBS 1211 üç menüden oluşur. Yukarı tuşuna basıldığı sürece menüler, şekle göre saat yönünde değişir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere dönmek için esc tuşuna basılması gerekir. Cihaz

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik DS-TRD-0.4 X XDS-TRD-0 testregistrierung Sensör sistemleri DS-TRD-0 Tipi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik lardan emiş hava akışının isteğe göre değişken ne yönelik sürgülü kapak mesafe sensörü

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

1 Giriş Güvenlik Özellikler Nitelikler Genel Özellikler Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)...

1 Giriş Güvenlik Özellikler Nitelikler Genel Özellikler Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)... PCE-A 420 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Nitelikler... 3 3.2 Genel Özellikler... 4 3.3 Elektriksel Özellikler (23 ±5 C)... 5 4 Sistem tanımlama... 5 5 Ölçüm Prosedürü...

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU

PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU PCE-PCO 1 KULLANIM KILAVUZU Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 22/09/2016 İçindekiler 1 Giriş...4 2 Özellikler...4 3 Teknik Özellikler...5 4 Ön Panel ve Tuş Açıklamaları...6 5 Cihazı Açma/Kapama...6 6 Ölçüm

Detaylı

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu

EVERTECH. EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi. Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu EVERTECH EV-CSC200 Speed Dome Kontrol Ünitesi Kolay Kurulum ve Kullanım Klavuzu Uyarılar ve Ana Fonksiyonlar Güç Kaynağı DC12V güç kaynağı kullanılabilir.cihazı bağlamadan önce şehir elektrik şebekenizin

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi

TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU. Kurulum Yöntemi TORK ANAHTARI DOĞRULAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Kurulum Yöntemi 1. Dayanak pimleri mengene çenelerinin üstünde olacak şekilde test başlığı bağlama parçasını bir mengeneye yerleştirin ve sıkın. 2. AC adaptörü

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu Model RD-6813 Kullanıcı kapasitesi 2000 Kart türü EM, MF Kart okuma mesafesi 3-6cm Aktif akım

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları Teknik Özellikler: Mikrobilgisayar kontrollü Gerçek zaman saati Kalibrasyon gerektirmeyen hassas nem ve ısı sensörü (Nem hassasiyeti %3 sıcaklık %0,5) 2 farklı program kontrollü, 4 vana çıkışı (24 Vac

Detaylı

KLĐMA SĐSTEMĐ ELEKTRONĐK KUMANDASI

KLĐMA SĐSTEMĐ ELEKTRONĐK KUMANDASI KLĐMA SĐSTEMĐ ELEKTRONĐK KUMANDASI GL-W210 ve GL-W2101 KONTROL PANELĐ GL-W190 KONTROL ISITMA MÜŞTERĐ: SPHEROS Ekim 2006 Rev. JE Yazılım Sürümü: GL-W210 1.7 GL-W2101 1.0 GL-W210 ve GL-W2101 klimaları elektronik

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

m = m = m = 1 Kısa Mesafe Maskesi Kullanın. Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın

m = m = m = 1 Kısa Mesafe Maskesi Kullanın. Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın Kurulum Genel Bilgiler 50cm 50 100 m = 4 50cm cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100mm Sert yüzeylere monte edin (yapı duvarı veya kiriş) 18 50 m = 1 8 18 m = 1 Kısa Mesafe

Detaylı

1-)ÖZELLİKLER 2-)TEKNİK ÖZELLİKLER

1-)ÖZELLİKLER 2-)TEKNİK ÖZELLİKLER 1-)ÖZELLİKLER *Bu ölçüm cihazı DIN,ASTM ve BS standartlarına uyduğu gibi IOS-2178 ve ISO-2360 standartlarınında tüm koşulları sağlayarak laboratuar ve zor koşullarda kullanılabilir. *F Tipi probe manyetik

Detaylı

Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler SAN. A. Ş. Eskişehir Yolu Üzeri Ankaralılar caddesi 499. sokak Azatbey sitesi No: 26 Tel: (Pbx)

Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler SAN. A. Ş. Eskişehir Yolu Üzeri Ankaralılar caddesi 499. sokak Azatbey sitesi No: 26 Tel: (Pbx) L Sistem Bilgisayar ve Teknik Hizmetler SAN. A. Ş. Eskişehir Yolu Üzeri Ankaralılar caddesi 499. sokak Azatbey sitesi No: 26 Tel: 0312 235 10 11 (Pbx) Fax: 0312 235 05 50 Çayyolu / ANKARA Web: www.sistemas.com.tr

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI SENSÖRLER VE DÖNÜŞTÜRÜCÜLER SEVİYENİN ÖLÇÜLMESİ Seviye Algılayıcılar Şamandıra Seviye Anahtarları Şamandıralar sıvı seviyesi ile yukarı ve aşağı doğru hareket

Detaylı

Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20

Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20 Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30.07.2015 Son Değiştirilme Tarihi: 04.11.2015 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellik... 4 3.1 Teknik özellikler... 4 3.2 Teslimat

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU

Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU Q-P 50 B KULLANIM KILAVUZU BÖLÜM 1: ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Bu Q-P 50 B okuyucu özellikle, akıllı binalar, yerleşim alanlarındaki toplu geçişlerde, ofislerin binaların, fabrika girişlerinin kontrolü için dizayn

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu

Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Bilgisayar Kurulum Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de kayıtlı ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

ZAMAN GEÇİŞLİ PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE

ZAMAN GEÇİŞLİ PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE ZAMAN GEÇİŞLİ PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE BORU DIŞINDAN HASSAS ÖLÇÜM Portatif Ultrasonik Debimetre PT400 & PT500 Modelleri Temassız Ultrasonik Sensorler ile Tam Dolu Borularda Temiz Akışkanların Debi

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu

Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı. Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu Oterm EE101 Kullanım Kılavuzu 1 EE101-TX EE101-RX 2 Oterm EE101 Kablosuz Oda Termostatı, kombiniz ile veya diğer ısıtma cihazları ile kullanabileceğiniz, evinizin konforunu artıran modern bir ısı kontrol

Detaylı

MRL 200 - RF Oda Termostatları

MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-DC 2

Kullanım Kılavuzu PCE-DC 2 PCE-DC 2 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC Akım ölçümü... 6 4.3

Detaylı

BK 5000 Yüzey Blöf Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BK 5000 Yüzey Blöf Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı BK 5000 Yüzey Blöf Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı BK 5000 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 4 4.1. Montaj...

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL TURKISH Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip edin: Program

Detaylı

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri

Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik fark basınç transdüserleri.2 X XStatik fark basınç transdüserleri testregistrierung Hava debisi ölçme üniteleri için fark basınç transdüseri Statik tip fark basınç transdüserleri Statik efektif

Detaylı

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında

Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında. Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu. Cihazın Yapısı. 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında 1 Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Trimble DiNi Kullanım Kılavuzu Hakkında Bu kılavuz Trimble DiNi Elektronik Nivo yu hızlı ve etkin bir şekilde kullanabilmek için hazırlanmıştır. Daha detaylı destek

Detaylı

TAM OTOMATİK KAPI KARTI

TAM OTOMATİK KAPI KARTI İBRAHİMOĞLU MÜHENDİSLİK TAM OTOMATİK KAPI KARTI KULLANMA KILAVUZU KAPI KARTINA GENEL BAKIŞ SOĞUTUCULARI İLE BİRLİKTE MOTOR SÜRME TRANSİSTÖRLERİ 15V AKÜ BESLEME SİGORTASI AC GİRİŞ BESLEME SİGORTASI Kapı

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

SONOMETER TM 500 Ultrasonik kompakt kalorimetre

SONOMETER TM 500 Ultrasonik kompakt kalorimetre SONOMETER TM 500 Ultrasonik kompakt kalorimetre Açıklama/Uygulama MID inceleme sertifikası No.: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500, binalarda özellikle konut sayaçlarında ısıtma uygulamaları için tasarlanmış

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU SKM 2

KULLANIM KILAVUZU SKM 2 KULLANIM KILAVUZU SKM 2 Versiyon 11 Oluşturma Tarihi: 23.09.2016 İçindekiler 1 Açıklama... 3 1.1 Kullanma Amacı... 3 1.2 Özellikler... 3 2 Operasyon... 3 2.1 Tuş Görevi... 3 2.2 Kapatma/Açma... 4 2.3 Kuvvet

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 R (RACK TİPİ) WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 R (RACK TİPİ) ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 R PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation

Tüm ölçüm verileri herhangi bir cihazla her zaman kullanılabilir. Veri kayıt sistemi testo Saveris 2. Analysis & Reports. Graphical presentation Analysis & Reports Coldstore east 14.09.2014 to 16.09.2014 Graphical presentation 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabular presentation Alarms Tüm

Detaylı

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi

MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi MODEL 1500 Tek Kanallı Askıda Katı Madde Ölçüm Sistemi Optik ve Dijital Sıfıra Yakın Sensör Sapması Sarf Malzeme Yok Hareketli Parça Yok MLSS (Aktif Çamur), RAS (Geri Devir), WAS (Atık Aktif Çamur) Ölçümleri

Detaylı

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik

EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik .5 X X testregistrierung Kontrol panelleri Tipi Kontrolör yapılandırmasına ait bağlantı soketi EASYLAB çeker ocak kontrolörlerine yönelik kontrolörleri ile birlikte kullanılacak kontrol panelleri, çalışma

Detaylı

MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU

MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU MONOFAZE MİKROİŞLEMCİLİ REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazı Devreye Almadan Önce Kullanım Kılavuzunu Mutlaka Okuyunuz. CİHAZIN İLK KURULUMU Cihazınızı Koyacağınız Yerin Zemini Düz Olmalıdır. Cihazın Çalışacağı

Detaylı

KONTROL INVIKTA Double

KONTROL INVIKTA Double KONTROL INVIKTA Double PAKET ĠÇERĠĞĠ A) "Temel POOL Double" ph ve REDOKS kontrol cihazı B) Emme cihazlı (2 m) PVC Kristal 4x6 C) Polietilen dağıtım hortumu (3 m) D) Bağlantı vidası ( =6 mm) E) Zemin filtresi

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

Borunun Dışından Akış Kontrolü

Borunun Dışından Akış Kontrolü Borunun Dışından Akış Kontrolü Temassız, Sensörlü Akış Switchi Doppler Akış Switchi Model DFS-II Basınç düşmesi olmadan Sensörde tortu birikmesi olmadan Bakıma gerek olmadan Akış Kontrolü Boruyu kesmeden

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63

KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 KULLANIM KILAVUZU Devir Ölçüm Cihazı PCE-DT 63 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 26/01/2017 İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Panel Diagramı( Önden görünümü)... 3 3 Teslimat İçeriği... 4 4 Teslimat İçeriği

Detaylı

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA

Montaj kılavuzu. Oda termostatı EKRTWA 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 İngilizce metin asıl talimattır. Diğer diller asıl talimatların çevirileridir. İçindekiler 1.

Detaylı