Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz. 2010 Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve"

Transkript

1 Global Media Journal Bahar 2015 sayısına hoşgeldiniz Bahar döneminden bu yana Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü nün yoğun gayret ve emeğiyle yayına hazırlanan ve uluslararası çapta etkili bir fikir ve perspektif paylaşımı platformu olma yolunda hızla ilerleyen dergimizin 10. Sayısını (Bahar 2015) iletişimin farklı veçhelerine ve meselelerine eleştirel ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan makalelerle birlikte siz değerli okuyucularımızın değerlendirmelerine sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Dergimizin bu sayısındaki makalelerden ilki Prof. Dr. Nurdan Akıner ve İpek Boğatur a ait. Alman Sinemasında Türkiye Kökenli Kadınların Temsili: Beyaz Perdenin Kadın Kurbanlarından Melezliğin Hazzına başlığını verdikleri makalelerinde Akıner ve Boğatur, geçmişten günümüzde Alman sinemasında Türkiye kökenli kadınların temsili sorununu ele alıyorlar. Türkiye kökenli nesillerin Almanya daki kimlik inşası süreçlerinde zaman içinde yaşanan dönüşümlerin Alman sinemasında Türkiye kökenli kadınların temsillerindeki yansımalarını tarihsel ve sosyolojik bir perspektiften ele alan yazarlar, aynı zamanda Almanya da doğmuş, yetişmiş ya da yaşamlarının çoğunu bu ülkede geçirmiş, Türkiye kökenli 24 kadınla bu konu üzerine yaptıkları görüşmelerden elde ettikleri değerlendirmeleri de bizlerle paylaşıyorlar. Bunu yaparken, literatürde bu konuyla ilgili ortaya konulan görüşlerle kadınların gerçek yaşam deneyimleri arasındaki süreklilikleri ve farklılıkları da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyorlar. Tüm bu değerlendirmelerin sonunda Akıner ve Boğatur, Almanya yapımı filmlerde Türkiye kökenli kadınların temsilinin zaman içinde kurban olma halinden haz duyulan melez bir kimliğe doğru dönüşüm geçirerek, ulus-ötesi bir boyut kazandığını gösteriyorlar. Türkiye de Teknolojik Ürün Reklamlarında Kadın ve Erkek Portreleri başlıklı ikinci makalede Neslihan Alpay, Doç. Dr. Hasan Kemal Süer ve Prof. Dr. Ali Atıf Bir Türkiye de yazılı basında yer alan teknolojik ürün reklamlarında sergilenen kadın ve erkek portrelerindeki farklılıkların peşine düşüyorlar. Türkiye de yayınlanan on teknoloji ve bilgisayar dergisini beş ay boyunca inceleyerek bu dergilerdeki teknolojik ürün reklamlarında karşılaşılan kadın ve erkek temsil ve değerlerini sınıflandıran yazarlar, kadınların ve erkeklerin söz konusu reklamlarda eskiye göre daha eşit bir düzeyde temsil edildiği, hatta teknolojik ürün reklamlarında kadınlara erkeklerden daha fazla yer verildiği sonucuna ulaşıyorlar. Dergimizin bu sayısının üçüncü makalesi ise Doç. Dr. Şükrü Balcı ve Yüksek Lisans Öğrencisi Tuba Bor un kaleminden çıktı. Balcı ve Bor, Siyasal Bilgilenmede Televizyonun Önem Düzeyi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme adını verdikleri çalışmalarında

2 kitle iletişim araçlarının ve özellikle televizyonun seçmenlerin herhangi bir siyasal parti veya adaya oy verme söz konusu olduğunda kararlarını netleştirmelerinde ve siyasal bilgi edinmelerinde önemli bir etmen olduğunun altını çiziyorlar. Yazarların da dikkat çektiği üzere, televizyonun özellikle seçim kampanyalarında giderek daha yoğun bir şekilde kullanılmasıyla politikanın kişiselleştirilmesi eğilimi artmakta ve sorunların yerini imajların aldığı bir siyasal söylem belirginleşmektedir. Bu bağlamda Konya Selçuk Üniversitesi öğrencilerinin siyasal bilgilenmede televizyona verdikleri önemi ve bu önemin demografik değişkenler ve siyasal tutumlarla ilişkisini 400 katılımcıyla gerçekleştirdikleri saha araştırmasıyla inceleyen Balcı ve Bor, siyasal bilgilenmede en çok önemsenen iki iletişim aracının televizyon ve gazete olduğu sonucuna ulaşıyorlar. Ayrıca araştırmacıların topladıkları verilere göre kadınlar erkek katılımcılara göre televizyon yayınlarına daha çok önem verirlerken, katılımcıların siyasi bağlılıklarıyla siyasal bilgilenmede televizyonda verilen bir önem düzeyi arasında doğru orantıya rastlanıyor. Yine kendini radikal sağda konumlandıran üniversite öğrencilerinin sol siyasi eğilime sahip öğrencilere göre siyasal bilgilenmede televizyon yayınlarına daha fazla ağırlık verdiği görülüyor. Doç. Dr. Emel Baştürk Akca, Doç. Dr. İdil Sayımer ve Araştırma Görevlisi Seda Ergül ün kaleme aldığı, Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımları ve Siber Zorbalık Deneyimleri: Ankara Örneği başlıklı makale ise iletişimin bir diğer mecrasına, sosyal medyaya odaklanıyor. Baştürk Akca, Sayımer ve Ergül bu çalışmalarında son yıllarda internet teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşmasının internet nesli ya da dijital yerli olarak adlandırılan günümüz çocukları açısından yeni sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekiyorlar. Bu bağlamda yazarlara göre sosyal medya sadece pozitif sosyal etkileşimlerin gerçekleştiği bir mecra olmakla kalmayıp siber zorbalığın da yaşandığı bir mekân haline gelmektedir. Bu perspektifle yola çıkan yazarlar, makalelerinde ergenlik çağındaki çocukların sosyal medya kullanımlarını ve siber zorbalık deneyimlerini araştırmak üzere Ankara daki ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında eğitim gören toplam 200 öğrenciyle gerçekleştirdikleri anket çalışmasının bulgularını bizlerle paylaşıyorlar. Aynı zamanda Türkiye nin yedi ayrı ilinde gerçekleştirilen bir TÜBİTAK projesinin parçası olan çalışmada elde edilen sonuçlara göre, toplam örneklemin %24 ü bir şekilde siber zorbalık/mağduriyet haline dâhil olmaktadır. Siber zorbalığı deneyimlemeyle cinsiyet arasındaki ilişkiyi de inceleyen yazarlar, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla siber saldırgan oldukları ve sosyal ağlarda nefret gruplarına üye olan erkek öğrencilerinin sayısının kız öğrencilerin sayısından anlamlı ölçüde yüksek olduğu sonucuna erişiyorlar. Dolayısıyla yazarlara göre, araştırma bulguları siber zorbalığı önleyici çalışmalarının gerekliliğini ortaya koyuyor.

3 Dergimizin bir sonraki makalesi ise Araştırma Görevlisi Selçuk Çetin e ait. Çetin 2014 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının Twitter Kullanımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz olarak adlandırdığı çalışmasında, özellikle web 2.0 teknolojisiyle birlikte sosyal medyanın günümüzde siyasal iletişim açısından siyasal kampanya dönemlerinde yoğun bir şekilde kullanılan bir uzam haline geldiğine parmak basıyor ve siyasilerin 2014 yerel seçimleri boyunca sergiledikleri Twitter kullanım pratiklerini içerik analizi aracılığıyla karşılaştırmalı bir perspektiften ele alıyor. Çetin in vardığı sonuçlara göre, yeni medyanın karşılıklı etkileşim ve diyaloga imkan sunan yapısı siyasilerce etkin bir şekilde kullanılmamakta, aksine geleneksel medyadaki monolog iletişim pratikleri yeni medyaya da taşınmaktadır. Nitekim siyasiler temelde bu mecrayı duyuru yapma ve seçmenlerin kendisini olumlayan pratiklerini görünür kılma amacıyla kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Çetin e göre 2014 yerel seçimleri özelinde siyasal kampanya sürecinde siyasetçi ile yurttaş arsındaki mesafe bir düzeyde hala korunmaya devam ediyor. Doç. Dr. Erdal Dağtaş ve Doktora Öğrencisi Mehmet Emir Yıldız ın kaleminden çıkan, Türkiye de İzleyicinin Metalaşması: Televizyon Dizilerinin Sosyal Reyting Ölçümlerinin Ekonomi-Politik Çözümlemesi başlıklı makale ise dikkatimizi televizyon ve sosyal medya arasındaki ilişkiye çeviriyor. Twitter gibi sosyal ağlar yoluyla ölçülen sosyal reyting oranlarının günümüzde televizyon yapımlarının reklam verenlere pazarlanmasında oynadığı önemli role dikkat çeken yazarlar, içerik analizi yöntemini kullandıkları çalışmaları kapsamında Fox TV ve Star TV de aynı gün ve saatler arasında yayınlanan iki dizinin, Karagül ve Medcezir in, yeni bölümlerin yayınlanmaları sırasında atılan tweetlerin toplam sayısı, kaç farklı kullanıcı tarafından atıldıkları ve kaç farklı kullanıcının timeline ına ulaştığı gibi sorular temelinde, sosyal reyting ölçümünü gerçekleştiriyorlar. Ayrıca sosyal reyting ölçümlerinin reklamlarla bağlantısını ortaya koyabilmek amacıyla yayın sırasında yer verilen reklam bantlarının ve ürün yerleştirmelerinin de ölçümünü yapıyorlar. Çalışmanın sonucunda ise yazarlar, izleyicinin metalaşması sürecinin belli ölçülerde dönüştüğü ve izleyicinin hem meta hem de dizinin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle üretici halini aldığı saptamasına varıyorlar. Gezi Eylemlerinin Türk Yazılı Basınında Temsili başlıklı bir sonraki makale ise Yrd. Doç. Dr. Gözde Dedeoğlu na ait. Dedeoğlu na göre kitle iletişim araçları içerisinde yer alan yazılı basın, bir yandan yaşanılan gerçekliği topluma aktarırken öte yandan bu gerçekliği etkileme ve oluşturma sürecinde önemli bir pay sahibidir ve bu gerçekliğin bir parçası olarak zaman zaman tezahür eden toplumsal hareketler, dünya tarihinin biçimlenmesinde etkili olgulardır. Bu bağlamda yazarın da dikkat çektiği üzere 2013 yılında İstanbul da Gezi

4 Parkı nda ağaçların korunmasına yönelik olarak başlayan direniş eylemi, polisin sert müdahalesi sonrasında, yurt sathında halkın her kesiminden destek alarak, iktidarın söylem ve uygulamalarına karşı itirazın ve memnuniyetsizliğin ifade edildiği kitlesel nitelikte bir harekete dönüşmüştür. Dedeoğlu ise bu çalışmasında direnişin büyüdüğü ve nitelik değiştirdiği 31 Mayıs 2013 tarihinin ertesi günü, hareketin Türk yazılı basınında nasıl temsil edildiğini Teun A. van Dijk ın eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle inceliyor. Dedeoğlu araştırması sonucunda Türk yazılı basınını temsil ettiği düşünülen gazetelerin, olguyu farklı biçimlerde ele aldığını tespit ediyor. Ayrıca Dedeoğlu na göre söz konusu gazeteler olayları aktarsalar da, toplumsal hareketin iktidara karşı kitlesel itirazını aktarmada yetersiz kalıyorlar. Araştırma Görevlisi Şeyma Esin Erben ve Doç. Dr. Jale Balaban Salı nın kaleminden çıkan bir diğer makale ise Blogalanda Bog Yazarlarının Etkileşim Biçimleri ve Görsel Öğelerin Kullanımı başlığını taşıyor. Erben ve Balaban Salı bu makalelerinde İnternet uygulamaları ve araçlarını kullanmada uzman olmaya gerek olmaksızın İnternet kullanıcılarının herhangi bir konuda ürettiği içerikleri diğer kullanıcılar ile paylaşabildiği Web 2.0 araçlarından biri olan blogların en önemli özelliklerinden birinin etkileşimsellik olduğuna dikkat çekiyorlar. Çalışmalarında blogalan kullanıcılarının bloglarda etkileşim amacıyla kullandıkları görsel öge ve araçlar inceleyen ve blog içeriklerindeki görsel ögelerin blogalan kullanıcıları arasındaki etkileşime nasıl yön verdiğini değerlendirmeyi amaçlayan yazarlar, araştırmalarını farklı blog türlerinden 18 blog yazarından oluşan bir örneklem üzerine inşa ediyorlar. Araştırmalarında nitel veri toplama yöntemini kullanarak blog yazarlarıyla çevrimiçi görüşmeler yapan Erben ve Balaban ın elde ettiği sonuçlara göre, blogalan kullanıcıları e-posta ve toplumsal ağlar aracılığıyla etkileşim kurarlarken, blog yazarlarına göre metinsel ve görsel ögelerden oluşan içerikler blog kullanıcıları ile kurulan etkileşimi artırmaktadır. Diğer yandan yazarlar blog yazarlarına göre içeriklerde kullanılan fotoğraf, görsel, videolar ve sayfa tasarımının, etkileşim üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu gösteriyorlar. Dr. Suncem Koçer ise Belgesel Filmler Toplumsal Dönüşüme Etki Edebilir mi: Koalisyon Modeli ve Benim Çocuğum Örneği başlıklı makalesinde David Whiteman ın ortaya koyduğu koalisyon modeli aracılığıyla Benim Çocuğum (2013, Can Candan) belgeselinin toplumsal karşılığının izini sürüyor. Yazarın araştırmasını temellendirdiği koalisyon modeli, belgesel filmlerin salt medya metinleri olarak değil, tüm yapım ve dolaşım süreçleri ve kamusal söyleme dâhil oluş biçimleriyle birlikte değerlendirilmesini önermektedir. Koçer in de dikkat çektiği gibi dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve yeni

5 medya süreçlerinin toplumun farklı kesimlerine nüfuz etmesi ile belgesel filmler kamusal söyleme daha yoğun ve hızlı bir biçimde dâhil olabilmekte ve bireylerin yapım, dağıtım ve gösterim süreçlerine internet ve sosyal medyada bizzat müdahil olmalarına olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, yazarın gösterdiği üzere, Benim Çocuğum belgeselinin katılımcı olarak tasarlanan yapım, dolaşım ve gösterimleri esnasında özellikle internette alternatif kamusal alanlar oluşmuş, bu alanlarda yeşeren koalisyonların tetiklemesiyle belgesel ekibi siyasi elitlerle temasa geçerek LGBT haklarını ana akım söylemlere müdahil etmeye çalışmışlardır. Koçer elde ettiği bu bulguları, yönetmen Can Candan ile derinlemesine görüşmelere, gösterimlerde katılımcı gözleme ve medya taramalarına dayandırıyor. Prof. Dr. Nurdan Rigel ve Öğretim Görevlisi Dr. Onur Dursun çalışmalarında Adorno nun yıllarında astroloji üzerine yaptığı Yeryüzüne Düşen Yıldızlar [The Stars Down to Earth] başlıklı çalışması ışığında astrolojinin bireyler ve daha geniş ölçekte toplumlar üzerinde bırakmış olduğu etkileri inceliyorlar. Kültür Endüstrisinin Sahte Rasyonelitesi: Yıldız Falları (Los Angeles Times tan Hürriyet e Yıldız Falları Analizi ) başlıklı bu çalışma söz konusu eserin teorik zemininden yararlanıyor. Hürriyet gazetesinin astroloji köşe yazarı olan Aslı Temel in (Niobe) 1 Ağustos-30 Kasım 2014 tarihleri arasını kapsayan 4 aylık süreçteki yazıları ise çalışmanın örneklemini oluşturmuş. Makale astroloji ve kültür endüstrisi arasındaki ilişki tespit ederken, Adorno nun The Stars Down to Earth başlıklı çalışması Türkçe yazına kazandırması açısından bir ilke imza atıyor. Öğretim Görevlisi Fadime Şimşek İşliyen ve Uzman Mustafa İşliyen ise makalelerinde Çocuklarda Medya Algısının Resimler Üzerinden Analizi ni konu ediniyorlar. Yazarların da vurguladığı üzere, çocukların medya araçları ile oldukça erken dönemde tanışmaları ve onlarla çok yakın ilişki içinde olmaları, medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çocukların medya ile etkileşimi uzun vadede araştırılması gereken ciddi bir konudur. Bu bağlamda yazarlar çalışmalarında aktif birer medya tüketicisi olan çocukların medyaya ilişkin algılarını ölçmeyi ve medya-çocuk etkileşimini çocukların kendilerini ifade etme aracı olan resimler üzerinden ortaya koymayı amaçlıyorlar; böylece çocukların hangi medya araçlarına daha kolay ulaştığını, medya içeriklerini analiz etme ve değerlendirme noktasında hangi düzeyde olduklarını saptanmaya çalışıyorlar. Nevşehir ili kapsamında ilkokul üçüncü sınıfta öğrenim gören toplam 68 çocukla gerçekleştirilen araştırma sonucunda yazarlar, çocukların büyük bir bölümünün medyanın kapsamına dair belirli bir bilgi düzeyine sahip olduğu sonucuna varıyorlar. Bu durumu medya okuryazarlığı açısından değerlendirerek görsel ve işitsel medya araçlarının çocuklar tarafından kolay ulaşılabilir olduğuna dikkat çekiyorlar. Yazarlar ayrıca çocukların önemli bir

6 bölümünün medya okuryazarlığının ikinci aşaması olan analiz etme becerisine de sahip olduğunu gözlemliyorlar. Dergimizin Bir Yayın Platformu Olarak İnternette Çevrimiçi Videolar ve Kullanıcıların Doyum Faktörleri başlıklı çalışması ise Yrd. Doç. Dr. Sedat Özel e ait. Özel bu çalışmasında video dosyalarının izleyenler tarafından bilgisayarlarına indirilmeden izlenmesinin önünü açan gelişmelerin interneti kendisine ait özellikleri ile eşsiz bir video iletim platformu haline getirdiğini vurguluyor. Nitekim profesyoneller ve amatörler tarafından farklı uzunluklarda ve geniş bir içerik çeşitliliğinde üretilen videolar, kullanıcılarının çevrimiçi video olarak adlandırılan bu içeriğe ilgisinin de her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Yeni bir izleme deneyimi olarak çevrimiçi videoların televizyonun yerini alıp alamayacağı ve izler kitlenin bu mecrayı kullanma nedenleri ise araştırmalarda ön plana çıkan sorulardır. Özel in çalışması ise bu sorulardan özellikle çevrimiçi video platformlarının kullanımına neden olan motivasyon faktörlerine odaklanıyor. Özel çevrimiçi video tüketimine yönlendiren motivasyon faktörleri 6 başlıkta sınıflandırıyor. Bu faktörlerin gerginlikten kurtulma/kaçış, bilgi arama, fayda/kullanım kolaylığı, eğlence/vakit geçirme, sosyalleşme, yalnızlığı giderme/arkadaşlık olduğunu tespit eden Özel, bununla birlikte araştırmaya katılan deneklerin yarısından fazlasının televizyon yayınlarına karşı ilgilerinin azaldığını belirtiyor. Yazarın dikkat çektiği üzere, çevrimiçi video tüketiminde öne çıkan türler ise bir şeyin nasıl yapıldığını anlatan resmi ya da kullanıcılar tarafından paylaşılan videolar, yaşam tarzı ile örtüşen videolar (otomotiv-teknoloji-bilim-yemek-moda vs), müzik video klipleridir. Araştırmanın bulgularına göre ise çevrimiçi video izlemek için en çok Youtube, Vimeo gibi video paylaşım siteleri tercih edilirken, sosyal paylaşım ağları (Facebook-Twitter vs) kullanıcıların internet üzerinde dolaşımda olan videolardan haberdar olmalarını sağlayan bilgi kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Doç. Dr. R. Gülay Öztürk ve Yrd. Doç. Dr. Hilal Özdemir Çakır ın kaleme aldığı bir sonraki makale ise Ülke İmajının ve Ülke İtibarının Marka Tercihine Etkisinde Menşe Ülke Kavramının Rolü: Türk Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma adını taşıyor. Öztürk ve Özdemir Çakır genellikle ürünün üretildiği yer anlamına gelen menşe ülkenin tüketicilerin marka tercihi ve satın alma davranışlarında yönlendirici bir role sahip olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda ülke imajı ve itibarının marka tercihine etkisinde menşe ülke kavramının rolünü, anket yöntemi ile analiz ediyorlar. Araştırmanın sonuçları göstermektedir ki, Türkiye nin imajı ve itibarı arasında yakın bir ilişki vardır; ancak bununla birlikte gerek yerli gerekse yabancı menşeli marka tercihleri ile Türkiye nin imajı ve itibarı arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Elde ettikleri bu bulguların ışığında yazarlar Türkiye nin imajı ve

7 itibarının ne yerli ne de yabancı menşeli marka tercihleri üzerinde bir etkisi olduğu sonucuna varıyorlar. Dergimizin bir sonraki makalesi ise Araştırma Görevlisi Elif Üstündağlı ve Araştırma Görevlisi Ebru Güzeloğlu na ait. Üstündağlı ve Güzeloğlu Gençlerin Yeşil Tüketim Profili: Farkındalık, Tutum ve Davranış Pratiklerine Yönelik Analiz adlı çalışmalarında öncelikle son dönemde yeşil tüketimin pazarlama ve iletişim alanının popüler konularından biri olduğuna dikkat çekiyorlar. Yazarlara göre özellikle yeni nesil tüketiciler olan gençler başta olmak üzere yeşil yeşil tüketici profilinin çerçevesinin çizilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, literatürdeki mevcut ölçeklerin ifadelerinden yararlanılarak oluşturulan karma bir ölçme aracı ile cinsiyet, düşük/yüksek farkındalık, tutumlar ve satın alma davranışlarına göre yeşil tüketici profilini analiz etmeyi amaçladıkları çalışmalarında Üstündağlı ve Güzeloğlu; yaş aralığında lisans öğrenimi gören toplam 539 katılımcıdan oluşan örnekleme dayalı bir nicel veri setini analiz ediyorlar. Araştırmanın bulguları ise eğitim seviyesine göre yeşil farkındalığın genel olarak yüksek olduğunu gösteriyor. Ayrıca farkındalık düzeyine göre grupların yeşil tutumlarının ideolojik açıdan farklılaştığı görülüyor. Bununla birlikte fiyat faktörünün satın alma kararı açısından önemli olduğu ve fiyatın cinsiyete göre satın alma davranışına etki ettiği de göze çarpıyor. Sonuç olarak yazarlar, genç tüketicilerde fiyat ve eğitim düzeyinin yeşil tüketimin teşvik edilmesinde pazarlamadan daha etkili olduğu değerlendirmesine varıyorlar. Dergimizin bu sayısının Çocuk Cinayeti Haberlerinin Türk Yazılı Basınında Sunumu: Posta Gazetesi Örneği başlığını taşıyan son makalesi ise Araştırma Görevlisi Ceren Yeğen e ait. Cinayetler, seri cinayetler, çocuk cinayetleri, dolandırıcılık, kaçakçılık ve organize suçlar ile töre ve kadın cinayetlerinin Türk yazılı basını tarafından sıklıkla haberleştirilen konular olduğuna dikkat çeken Yeğen; çalışmasında çocuk cinayetleri ve haberlerini ele alıyor ve çocuk cinayetleri haberlerinin yazılı basında sunumunu Posta Gazetesi örnekleminden hareketle içerik analizi yöntemi ile inceliyor. Bu doğrultuda arasında Posta Gazetesi nde yayınlanan çocuk cinayetleri konulu toplam 73 haberi inceleyen yazar; böylelikle, toplumu haberdar etme ve bilgilendirme misyonu olan yazılı basının çocuk cinayetlerini nasıl yorumladığını tartışmaya açıyor. Araştırmanın bulgularına göre Posta Gazetesi ndeki 19 haberde yaş arası çocukların katli ile ilgili haberlerin yayınlanmış, 26 haberde ise suçu işleyen kişinin kimliğinin maktullere birinci derece yakın kimseler oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Yeğen in gösterdiği üzere gazetede en fazla işlenen konular 13 haber ile cinnet, 13 haber ile kasıtsız/kazara adam öldürme ve 11 haber ile tecavüzdür ve cinayete kurban giden çocukların

8 cinsiyeti ise çoğunlukla erkektir. Çocukların öldürülme biçimleri sıklıkla ateşli silah eylemi ile olmuştur. Ayrıca İstanbul ilinin Posta Gazetesi nde yayınlanan çocuk cinayeti konulu haberlerde 15 haber ile haber sayısında öne çıkmaktadır. Hepinize keyifli okumalar dilemeden önce dergimizin oluşmasında katkıda bulunan tüm yazarlarımıza, makaleleri titiz bir gözle inceleyerek değerli yorumlarıyla yazarlarımıza yol gösteren hakemlerimize ve derginin yayına hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Bir sonraki sayımızda tekrar görüşmek dileğiyle Saygılarımızla, Global Media Journal Dergisi

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI

ÖĞRETMENLER ĐÇĐN EL KĐTABI UNESCO tarafından hazırlanarak Đngilizce ve Fransızca dillerinde yayımlanan özgün eser RTÜK tarafından UNESCO dan resmi izin alınmak suretiyle Đngilizce ye tercüme edilmiştir. Atıfta bulunmadan eserin

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 1 İçindekiler 1. Rapor Hakkında 2. Giriş 3. Başkan ın Mesajı 4.

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi

Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi. Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi Mensur Akgün, Burak Cop, Yunus Emre, Çağla Gül Yesevi Gezi Parkı nda Ne Oldu? Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Ortaokul Öğrencilerinin Bilgiye Erişim Aracı Olarak İnternete Yaklaşımları: Betimleyici Bir Çalışma Approaches of Middle School Students to Internet as an Information Access Tool: A Descriptive Study Halise

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Dünyanın en renkli ekranı Türkiye de dizi sektörü

Dünyanın en renkli ekranı Türkiye de dizi sektörü Dünyanın en renkli ekranı Türkiye de dizi sektörü Ağustos 04 Yaklaşım, tanımlamalar ve açıklamalar Yaklaşım, tanımlamalar ve açıklamalar Raporda sunulun tüm veriler kamuya açık veri kaynaklarından ve sektör

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA

DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC AREA ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 DEMOKRATİK VE YENİ BİR KAMUSAL ALAN OLARAK SOSYAL MEDYA SOCIAL MEDIA AS DEMOCRATIC AND A NEW PUBLIC

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE EŞİTSİZLİKLER: KALICI EŞİTSİZLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Haziran 2010 Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu Proje yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ayşen Candaş Proje danışmanı Prof. Dr. Ayşe Buğra

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ)

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ (YDTÖ) Teaching Turkish as a Foreign Language (TTFL) Editörler Doç. Dr. Aziz KILINÇ Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN Ed. Doç. Dr. Aziz KILINÇ - Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞAHİN

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Yayın No: 5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI (1-12) Prof. Dr. Asaf VAROL Arş. Gör. Derya ÇETİN ELAZIĞ 2004 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BİRİNCİ İLETİŞİM

Detaylı