BUHAR JENERATÖRÜ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUHAR JENERATÖRÜ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI"

Transkript

1 BUHAR JENERATÖRÜ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI 1

2 Giriş: Buhar jeneratörünüzü yüksek verimde ve ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. Anlaşılmayan bir konu hakkında lütfen bilgi alınız. Buhar jeneratörünün işletimini mekanik tesisat ve elektrik bilgisine sahip teknik elemanlara yaptırınız. Garanti ve servis: Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslar ve uyarılara uymak koşulu ile cihazınız, malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl MEKSİS A.Ş. garantisi altındadır. Ancak kazan üzerine monteli brülör firmamız imalatı olmadığından servis problemi ile karşılaşmamanız için brülör garantisi hakkında brülör üretici firmaya danışınız SİSTEMİN ANA PRENSİBİ : Buhar jeneratörü, üzerindeki yakıt brülörüne bağlı olarak, yakıtın yanmasıyla buhar üretir. Jeneratör üzerinde brülör ve diğer aksesuarların tam otomatik olarak çalışması için tüm gerekli donanım mevcuttur. Jeneratör içerisinde su seviyesi Tardiye (sıvı seviye düzenleyici ) cihazı ile basınç ise işletme prosestatı ile kontrol edilir. Ham su borusuna bağlanan ham su, su tasfiye cihazından geçerek sistemdeki kayıpları karşılamak üzere kondense tankına verilir. Kondense tankı içerisinde biriken kondense dönüşleri ve yumuşatılmış su, jeneratör besi pompası ile otomatik olarak jeneratöre beslenir. Jeneratör üzerinde aşırı basınca karşı sistemi korumak için bir yaylı, birde ağırlıklı olmak üzere iki adet mekanik emniyet ventili mevcuttur. Ayrıca alçak su seviyesi ve yüksek basınç için jeneratör üzerinde ışıklı ve sesli alarm sistemi vardır, bunlar brülör çalışma mekanizmasını durduracak şekilde tasarlanmıştır. 2

3 BUHAR JENERATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI: Ön hazırlıklar : a) Kendisinden ekonomik ve teknik bir hizmet beklediğimiz tesisatın beklenen hizmeti görebilmesi için bu tesisatın daha ilk günden teknik bir elemanın kontrolüne bırakılması gerektirmektedir. b) Jeneratör yakılmadan önce jeneratör üzerindeki ve tesisattaki armatür ve cihazların iyi çalışır durumda oldukları kontrol edilmelidir. Herhangi bir kusur varsa mutlaka giderilmelidir. Donma riski olan bölgelerde, besi suyu hattı ve bağlantılı olduğu yerler dikkatlice kontrol edilerek, gerekirse ısıtma yoluna gidilmelidir. c) Ham su hattından su tasfiyeye su vererek, su tasfiyeyi yumuşak su konumuna getiriniz (Normalde tasfiye cihazı ayarları yapılı olduğundan bu işlem yapılmayacaktır). Yumuşatılmış suyu kondense tankına doldurunuz. Tank dolduktan sonra 1 veya 2 numaralı kondense pompalarından birini çalıştırarak (sadece çalışan pompanın giriş/çıkış vanası açılacak, diğer pompanın vanaları kapalı olacak), jeneratör hava tahliye vanasını açık tutarak buhar jeneratörünü tağdiye seviyesine kadar su doldurunuz. Eğer jeneratörümüz tek pompalı ise mevcut pompanın giriş çıkış vanalarını açınız. d) Jeneratöre su verirken elektrik panosu üzerinde ki alarm ve brülör çalıştırma şalterini kapatınız, böylece otomasyon sistemi kapanarak, su dolma esnasında alarmın çalışması önlenmiş olacaktır. Dolma işlemi sona erdiğinde mutlaka bu şalterler açılmalıdır. e) Brülörü çalıştırmadan önce yakıt tankının dolu olduğunu kontrol ediniz ve yakıt giriş çıkış vanalarını açınız. Son kontroller : a) Su kondense tankı veya besi deposu mutlaka dolu olmalıdır. b) Jeneratördeki su normal seviyesine ulaşmış olmalıdır. c) Jeneratör çıkış ventili kapalı tutulmalıdır. d) Jeneratör üzerindeki bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilmelidir. e) Prosestadların işletme basıncına göre ayarlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. f) Kolektör üzerindeki bütün vanaların sıkıca kapalı olduğu kontrol edilmelidir. g) Jeneratöre su verilirken jeneratör hava alma vanası açılarak jeneratörde hava sıkışması önlenmelidir. Jeneratör dolunca bu vana kapatılır. 3

4 Önemli not 1: Kazan tağdiye cihazının bağlı olduğu kolektörde bulunan kazan emniyet elektrotları kazan içerisinde su yok iken kazanı emniyete aldığından kazan ilk su doldurulurken, elektrik kumanda panosunda yer alan sıvı seviye kontrol rölesi üzerindeki up-down ayar potansiyometresinin konumu değiştirilerek kazana su doldurulmalıdır. Kazan emniyet seviyesine kadar su dolduğunda pompa duracak ve aynı ayar işlemini tersine yapılarak otomatik su doldurma işlemine devam edilecektir. Elektrik panosu üzerinde ki alarm şalteri su dolum esnasında kapatılacak ve sistemin zaten kontrol altındayken alarm çalması önlenecektir. Su doldurma işlemine pompa otomatik olarak başladığında unutulmadan bu şalter tekrar açılmalıdır. Önemli not 2: Su tasfiye cihazını kullanma talimatlarına uygun olarak kullanınız. Zaman su numunesi alarak sertliğini kontrol ediniz. Cihazı yerinde ve doğru olduğu şekilde kullanmamanız halinde buhar jeneratörünüz ve kontrol cihazlarınız kireçlenecektir ve tıkanarak fonksiyonlarını yerine getiremeyecektir. Kontrol cihazlarının kireçlenmesi jeneratörde tehlikeli aksaklıklar oluşturacağı gibi, jeneratörün kireçlenmesi de jeneratörün yanarak veya tıkanarak kullanılmaz hale gelmesine neden olacaktır. Kazan besi suyu için istenilen en yüksek değerler aşağıdaki gibi olmalıdır: Toplam Sertlik Yağ Miktarı Oksijen Toplam Demir Toplam Karbondioksit Silikat S1O2 Plt Değeri 1 2 FSB den az 2 mg/lt den az 0,005 mg/lt den az 0,005 mg/lt den az 20 mg/lt den az olabildiğince az 7 9,5 arası Eğer buharı tek hat ile belli bir noktaya taşıyacaksanız, buhar vanasına direkt bağlantı yapınız. Aksi durumda buhar dağılımına göre bir kolektör yapınız ve buhar dağılımını bu kolektörden sağlayınız. Buhar hatlarından jeneratör üzerine yük gelmemesini (statik veya termal genleşmeden dolayı oluşabilecek)kesinlikle önlenecek şekilde bağlantılarınızı oluşturunuz. 4

5 BUHAR JENERATÖRÜNÜN DEVREYE ALINARAK BUHARIN TESİSATA VERİLMESİ: Jeneratöre yakıt beslenip tutuşturulmadan önce; a) Jeneratörde su seviyesi tekrar kontrol edilmelidir. Gerekirse besi pompası kont aktörü üzerindeki butona basılarak takviye yoluna gidilmelidir. b) Yakıt hattı bağlantılarının brülöre doğru yapıldığı kontrol edilmelidir. Eğer yanlışlık var ise düzeltilmelidir. c) Elektrik tesisat beslemenizin standartlara uygun voltaj ve frekansta olduğunu, topraklama hattınızın mutlaka bağlandığını kontrol ediniz d) Manometrelerin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Brülör çalıştırılıp, brülör ve kondense pompası otomatik konuma alınır. e) Kapalı devre buhar tesisatlarında eğer sistem daha önceden su ile test edilmiş ise tesisatta su olmadığından emin olunuz. f) Jeneratör buhar üretmeye başlayıncaya kadar, hava tahliye vanası bir miktar açık bırakılır ve buharın az çıktığı görülür. Böylece sistemde kalan son hava da sistemden tahliye edilmiş olur. Vana kapatılır sistem işletme basıncına ulaştığında jeneratörün otomatik yapması gözlenir. Jeneratör istenen basınca ulaştığında önce çıkış vanası daha sonra varsa kollektör üzerindeki vanalar itina ile gayet yavaş bir şekilde açılarak tesise buhar verilir. Önemli notlar 3: Buhar vanalarını kesinlikle hızlı açıp kapamayınız. Aksi takdirde oluşacak koç darbeleri tesisatınıza zarar verecek ciddi problemlere sebep olabilecektir. İŞLETME ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: a) Buhar jeneratörünün çalışması anında su seviyesi zaman zaman gözlenmelidir. b) Manometrelerdeki basınçlar kontrol edilerek, olağan dışı hal görülmesi halinde sistem durdurularak kontrol edilmelidir. c) Emniyet ventilleri her hafta bir defa açılarak kireç kaplaması önlendiği gibi mekanizmanın işletilmesi sağlanmalıdır. d) Jeneratör dibinde tortu ve çamur birikebilir. Bu itibarla jeneratör basıncı 0,5 atü ye düşürülerek blöf ventilinden tortu alınır. Besi suyunun evsafına veya çamur yapma karakteristiğine göre jeneratör haftada bir veya onbeş günde bir blöf edilmelidir. 5

6 DİKKAT: Jeneratörün blöf edilmesi için buhar istihsalinin en düşük olduğu zamanlar tercih edilmelidir; e) Şekilde ki G3, K, T3 vanalarını açılarak kolektör grubu her gün blöf edilmelidir. Ayrıca T1, T2 ve T3 vanaları da konumları değiştirilerek tadiye cihazının buhar ile de temizlenmesi sağlanmalıdır. Aynı işlem su seviye göstergesinin G1, G2 ve G3 vanalarına da uygulanarak yapılmalıdır. G1 Bağlantı kolektörü T1 Elektrot G2 G3 T2 T3 K f) Her altı ayda bir şamandıra haznesini kontrol edininiz ve blöf esnasında akmamış bulunan ve hazne iç ve dış kenarlarına yapışmış bulunan yabancı maddeleri temizleyiniz. g) Kontak ayarlarında herhangi bir değişiklik yapıldığında T1-T2-T3 vanalarını uygun sırayla açıp kapayarak cihaz haznesini yavaş bir hızla su ile doldurup boşaltarak kontrol pozisyonlarının limit durumlarında devre fonksiyonlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. h) Cihazın dışında meydana gelecek kısa devreler, cam tüpün patlaması dâhil kontaklarda sıkışmaya neden olabilirler. Bu gibi durumlarda arızalı kontağı yenisi ile değiştiriniz. 6

7 BUHAR JENERATÖRÜNÜN DURDURULMASI: Jeneratörün yakıt beslemesi veya brülör durdurulur. Eğer varsa jeneratör içindeki içerisindeki yakıt tamamen yanıncaya kadar baca çıkışları açık bırakılır. BUHAR JENERATÖRÜNÜN UZUN SÜRELİ DURDURULMASI: Sistem uzun süreli durdurulacak veya taşınacak ise sistem içerisinde bulunan, - Buhar jeneratörü Yakıt tankı Kondense tankı Su tağdiye cihazı Jeneratör kolektörü Tahliye ve blöf vanaları Açılarak içerisinde ki tüm su boşaltılmalıdır. Aksi takdirde cihazlar içerisinde kalan su ilgili üniteyi tahrip edebilir. Kazan elektrik panosu kapağı üzerinde bulunan ekipmanların ise işlevleri aşağıdaki şekildedir. 3 faz sinyal lambası Durum bilgisi gösterim ve kontrol paneli Acil stop butonu Kontrol ( cihaza göre değişiklik gösterebilir ) butonları Elektrik aksamı : Kazan üzerinde bulunan elektrikli aksam ve kumanda cihazları uygun kalite ve standartlara sahiptir. Sistemin en uygun emniyetli şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde dizayn 7

8 edilmiştir.belli kapasite aralıklarına kadar elektrik aksamı ve kumanda elemanları kazanlarımızda sabittir. Kontrol panelinin görevi, ekranında beliren uyarı ve anlamları: 1-) Besi pompası devrede: 2-) Besi pompası termik arıza: 3-) Brülör devrede: 4-) Brülör arıza: 5-) Yüksek basınç alarmı: 6-) Alçak su seviyesi alarmı: 7-) Baca sıcak kazan kirli alarmı: 8-) Faz hatası: BUHAR JENERATÖRÜ KONTROL PANELİ A-TANIM Buhar Jeneratörü kontrol paneli 3 parçadan meydana gelmektedir. Kontrol bölümü, işlemci bölümü ve panel bölümü. Kullanıcılar sistemi panel bölümünden takip ve kontrol ederler. Kullanıcıların müdahale ve kontrol ettiği panel bölümünü maddelere ayıracak olursak; 1- DEL (silme) tuşu 2- Grafik ekran 3- ALT (fonksiyon) tuşu 4- Durum sinyal ledleri 5- * durum seçim tuşu 6- Sağ ve aşağı ok seçim tuşu 7- OK (onay-tamam) tuşu 8- Yukarı ve sol ok seçim tuşu 9- ESC (geri-iptal) tuşu Ekrandan yapacağımız izleme, sistemin o anki baca sıcaklık, buhar basıncı ve buhar sıcaklığı değerlerini eğer varsa alarm durumunu görmemize olanak sağlar. Eğer sistem çalışma değerlerinde bir değişiklik yapacak olur isek yine aynı ekranda bu değişiklik değerlerini görebiliriz. Tuş takımı ile kullanım operatöre sadece sistem ayarlarını değiştirme olanağı sağlar. Diğer program ayar ve sistem temel ayarları şifre korumalı olup sadece servis tarafından müdahaleye izinlidir. B-EKRAN UYARI SAYFALARI 1-Çalışma Ekranı Bu ekranda eğer sistemimizde bir hata yok ve o anki basınç, buhar sıcaklığı ve baca sıcaklığını sayısal ve grafiksel olarak görebiliriz. 8

9 2-Acil Stop Butonu Basılı Ekranda eğer bu uyarıyı görüyor isek sistemi adından da anlaşılacağı üzere acil bir durum esnasında kolay ve hızlı bir şekilde sistemi durdurmak için kullanılan bir butonun sistemi kapattığını belirtir. 3-Elektrik Beslemesi Problemi Bu uyarı ekrana sistemi besleyen elektrik geriliminde bir problem olduğu zaman ekrana gelir. 4-Yüksek Basınç Tehlikesi Bu uyarı mesajı geldiğinde sistem kumandası komple kapatılmıştır. Emniyet sensörü sistemi kapatmamış, basınç emniyet şalteri sistemi kapatıp alarm vermiştir. 9

10 5-Alçak Su Seviye Tehlikesi Sistemi kontrol eden su seviye emniyet elektrotları kazandaki su seviyesini algılamaz ise bu uyarıyı verir. 6-Yetersiz Su Seviyesi Normal çalışma durumunda bir nedenden dolayı (pompa termik atık, pompa hava yapması, besi suyu hattında problem, ana su hattında su olmaması vs.) kazanda eksilen su takviye edilemez ise bu uyarı ekranı ile karşılaşılır. 7-Besi Pompası Devrede 10

11 Besi pompasına devreye girmesi için her komut geldiğinde bu yazı ekranda belirir. 8-Basınç Alarm Seviyesine Ulaşıldı Bu uyarı sisteme bağlı olan basınç sensörünün emniyet set değerine ulaşıldığını belirtir. Bu set değerine ulaşılmasının sebepleri; yanlış ayar, brülörde bir problem nedeni ile durmaması, kısa devre sonucu kumanda devresi hattının kilitlenmesi vs.) 9-Besi Pompası Termik Röle Atık Besi pompası susuz kalmış, elektrik beslemesi problemli olmuş, pompa mili sıkışmış vb problemlerden kaynaklı besi pompası zorlanmış ve koruma rölesi pompayı emniyete almıştır. Bunun için panelde bu uyarı ekranı görülür. 11

12 10-Brülör Arızada Brülörde herhangi bir arıza olduğunda bu yazı ekranda görülür. 11-Baca Sıcaklığı Yüksek Bu uyarı ekranı kazan basıncındaki sıcaklığın istenilen değerin üzerine çıktığında panelde okunur. Sebebi; brülör ayarsız olabilir, kazan alev boruları kirlenmiş olabilir. 12-Yüksek Buhar Sıcaklığı Buhar sıcaklığı ve basıncı doğru orantılıdır. Ayarladığımız buhar sıcaklığının üzerine çıkılır ise sistem bu ikaz ile bizi uyarır. C-KONTROL CİHAZI PARAMETRE AYARLARI Cihaza bağlı 3 adet sensör bulunur ve buhar basıncı buhar sıcaklığı, baca sıcaklığı değerleri bu sensörler ile algılanır. Sistemi kontrol etmek için cihaza belirli sınır değerleri ve durma değerleri girilir. Sensörler bu değerlere denk gelen değerleri algıladığında sistemdeki bazı cihaz ve makinalara çalış yada dur komutları verilir. Cihazda parametre ayarlarını görebilmemiz için sistemin çalışma ekranında olması gerekir. Yani hiçbir hata uyarısı vermiyor olması gerekir. Aksi taktirde hata durumları aciliyet gerektirdiğinden ayar yapmamıza izin vermeyecektir. 12

13 Cihazda ayarlayabileceğimiz 3 parametre mevcuttur. Bunlar, buhar basıncı, buhar sıcaklığı ve baca emniyet sıcaklığıdır. Bu ayarlar birbirleri ile doğru orantılı olduğundan bir değeri arttırdığımızda diğer değerleride arttırmamız gerekir. 1-BUHAR BASINCI AYAR PARAMETRESİ a-) Parametre ayarlarına geçmek için panelde bulunan yön tuşlarından sağ ok tuşuna bir kez basılır. Ekranın sağ tarafında bulunan kırmızı let ışık yanar ve karşımıza şifre sorgu ekranı gelir. b-) Şifre sorgu ekranına şifreyi girmek için yukarı-aşağı ok tuşları ile rakamları, sağ-sol ok tuşları ile haneleri seçeriz. c-) Kullanıcı ayar şifresi: dir. Bu şifreyi girdikten sonra -OK- tuşu ile şifreyi onaylarız. d-) Eğer şifreyi unuttuk ise veya ayardan vazgeçersek ESC tuşuna uzun basarak normal çalışma ekranına döneriz. e-) Şifreyi -OK- tuşu ile onayladıktan sonra karşımıza BASINÇ AYARI ekranı gelir. 13

14 Bu sayfada işlem yapmak ister isek -OK- tuşu ile sayfayı seçiyoruz. Ekranda değiştirebileceğimiz değerler üzerinde imleç yanıp sönmeye başlar. Değiştirmek istediğimiz değerin üzerine yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak imleci getirir ve -OK- tuşuna basarak seçeriz. Seçtiğimiz parametrenin karşısındaki değerleri gösteren rakamlar yanıp sönme hareketine başlar. Değeri arttırma için yukarı, azaltmak için aşağı ok tuşuna basarak istediğimiz değere ulaşırız. Ardından -OK- tuşuna tekrar basarak hafızaya alırız. İmleç tekrar yanıp sönmeye başlar. Eğer bu sayfada değiştirecek bir değer yok ise -ESC- tuşuna basarak normal çalışma ekranına dönülür. 2-BUHAR SICAKLIK AYAR PARAMETRESİ Birinci maddenin e şıkkına kadar aynı işlemler gerçekleştirilir. Şifre onayından sonra karşımıza basınç ayar sayfası gelir. Sağ ok tuşuna birkez basarak buhar sıcaklık ayar sayfasına geçilir. Burada ayar yapmak için birinci maddenin e şıkkındaki tuş ayar kombinasyonları kullanılır. 3-BACA SICAKLIK AYAR PARAMETRESİ Birinci maddenin e şıkkına kadar olan işlemler yapılır. Şifre sorgu ekranı geçildikten sonra karşımıza BUHAR AYAR ekranı gelir. Sağ ok tuşuna 2 kez basarak BACA SICAKLIK AYAR ekranına geliriz. Burada da ayar işlemleri birinci maddenin e şıkkında olduğu gibidir. 14

15 D-DİKKAT EDİLECEK KONULAR Buhar basıncı, buhar sıcaklığı ve baca sıcaklığı değerleri birbiriyle doğru orantılıdır. Buhar basıncını arttırdığınızda diğer değerleride arttırmanız gerekir. Yada buhar sıcaklık değerlerini arttırdığımızda diğerlerinide arttırmamız gerekir. Sistemdeki buharı, basıncına yada sıcaklığına göre kontrol edebiliriz. Parametrelerdeki emniyet değerlerini normal çalışma değerleri (İstenilen değerler) altına ayarlamayınız. Aksi takdirde sistem bir problem olmasa bile alarm verecektir. Emniyet değerlerini cihazınızın basınç ve sıcaklık konstrüksiyon değerleri üzerine çıkarmayınız. Panelde * (yıldız) tuşuna basıldığında cihazın elektriksel giriş çıkış durumu gözlenir. Tekrar * tuşuna basarsanız normal görüntüleme ekranına geri dönersiniz. Cihazı temel ayar parametreleri ve program ayarları özel servis şifresi ile korunmuştur. Eğer yanlışlıkla servis ayar bölümüne girildi ise ESC ve ardından * tuşu ile normal ekrana dönebilirsiniz. Sistemde elektriksel bir problem olduğunda servisini arayınız yada elektrik konusunda ehil bir kişiye başvurunuz. BUHAR JENERATÖRÜNDE OLAGANÜSTÜ DURUMLAR kontrol panelinden baca sıcak uyarısını okuyor iseniz 1- Brülör ayarsız bir yanma yapmaktadır, ayar ettiriniz. 2- Kazan alev boruları kirlenmiştir, temizleyiniz. 3- Baca gazı termostatı arızalıdır, değiştiriniz. 4- Baca kirli veya tıkalıdır, temizleyiniz. kontrol panelinden yetersiz su seviyesi veya su yok uyarısını okuyor iseniz a) Kondens tankında su yoktur, doldurunuz. b) Pompa hava yapmıştır veya arızalıdır, tamir yoluna gidiniz. c) Vana ağızlarına pislik gelmiş veya tıkalıdır, temizleyiniz. d) Pano içerisindeki pompa kumanda elemanları arızalıdır, tamir edilir veya değiştirilir. e) Tadiye cihazı içindeki kontrol elemanları ayarsız veya görev yapamaz hale gelmiştir, değiştiriniz. f) Aşırı buhar kullanımı vardır, besi pompası yeterli su beslemesi yapamıyordur, buhar kullanımınızı düzenleyiniz ve ya buhar vanalarınızı kısınız. 15

16 g) Kollektör üzerinde ki su seviye emniyet elektrodu kirlenmiştir, söküp temizleyiniz. h) Kollektör üzerinde ki seviye emniyet elektrodu kireçlenmeden dolayı kirlenmiş ve su seviyesini algılamıyordur, kimyasal temizlik gerektirir. i) Elektrik panosu içerisindeki sıvı seviye emniyet rölesi görev yapmıyordur, değiştiriniz. Sistem istenilen basınca gelmeden duruyor; a) İşletme prosestatı ayarsızdır ayar ediniz. b) Baca gazı termostatı emniyettedir veya ayarsızdır, kontrol edip ayar ediniz. c) Brülörde bir problem olabilir (bkz.) Brülör arızaları Sistem alarm veriyor; a) İşletme prosestadı görev yapmıyordur, değiştiriniz. b) Kazan içerisinde yeterli su yoktur, su besleme hattını kontrol ediniz. Uyarı panelinde ki uyarıları dikkate alınız. c) Alarm kısa süreli çalıyor ise ; Su tağdiye cihazı ayarsızdır, ayar ediniz.besi suyu pompası su yetiştiremiyordur, aşırı buhar kullanımı olabilir. d) Besi suyu hattında ki çekvalf pislik tutmuşsa su geriye kaçıyordur, temizleyiniz. e) Emniyet prosestad devreye girmiştir kazan durmuştur.işletme prosestatı basınç ayarı emniyet prosestatı basınç ayarından yüksektir, ayar ediniz. f) Baca gaz çıkış sıcaklığı yükselmiştir, yüksek baca sıcaklığı uyarısı bölümüne bakınız. Kondens tankından gürültü geliyor; Besi suyu hattında ki çekvalf geriye kaçırıyorsa kondens tankına buhar gelmektedir, temizleyiniz veya değiştiriniz. Ancak bu olayda pompanın hava yapması da söz konusu olabilir, havasını alınız. Sistem ve pompa otomatik olarak devreye girmiyor : Emniyet seviyesini kontrol eden bujiler suyu algılamıyor olabilir veya su seviyesi emniyet seviyesine (olması gereken minimum seviye) kadar yükselmemiş ve bu yüzden seviye kontrol cihazı (s.s.r) sisteme kumanda sinyali göndermemiş olabilir. Bu olayla kazanınızı ilk devreye alırken veya kazanı komple boşalttığınız zaman karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda ise emniyet seviyesine kadar besi pompasını manuel çalıştırarak ve daha sonra otomatik konuma alarak sistemi çalıştırabiliriz. 16

17 Önemli not Kazan suyu tamamen boşaltılır ise besi suyu pompası otomatik devreye girmez. Sebebi ise kazan üzerinde bulunan emniyet elektrotlarının suyu algılamamasıdır. Bu durumda sistemi otomatiğe alana kadar besi suyu pompası kontaktörü manuel çalıştırılır. Su seviyesi bu elektrotlar seviyesine geldiğinde sistem otomatiğe geçerek su basmaya devam edecektir. Kazan üzerindeki Elektrikli Emniyetler ve çalışma elemanları; a) İşletme prosestadı : Kazanın alt üst çalışma basınçlarını kontrol eder. Emniyet prosestadı : İşletme prosestadı görev yapmadığı zaman devreye girer.yüksek basınç alarmını kontrol eder ve brülörü durdurur. b) Seviye Regülatörü : Kazan su seviyesini,alçak su seviyesi alarmını ve brülörü kontrol eder. Seviye düştüğünde pompaya kumanda vererek kazan suyunu tamamlar.eğer su seviyesi tamamlanamazsa brülörü durdurur ve seviye alarmını kumanda eder. c) Su seviyesi emniyet elekrotları : Kazan suyu tehlike sınırına geldiğinde sistemi komple kapatır ve emniyete alır. c) Baca gazı termostadı : Kazan baca çıkış sıcaklığı belirlenen limiti aştığında sistemi komple kapatır. d) Kazan kontrol paneli: Sistemden gelen bilgi sinyalleri doğrultusunda, elektriksel kontrol yapar. Eğer emniyet zinciri tamamlanmaz ise sistemi durdurur ve görüntüleme panelinde ilgili uyarıyı gösterir. Genel uyarılar ve önlemler: Buhar jeneratörünüzü imalat basıncı üzerinde kullanmayınız, jeneratör üzeride ki mevcut etikette hangi basınçta çalıştıracağınız mevcuttur. Jeneratörünüzü sert su ile çalıştırmayınız, sisteminizde mutlaka yumuşatma cihazlarına yer veriniz. Jeneratörünüzün bakımını düzenli olarak yapınız. Cihazınızın çalışmasını düzenli olarak takip ederek karşılaşmadığınız bir problem karşısında teknik destek isteyiniz. Not : Meksis A.Ş müşteriye haber vermeden elektrik kumanda panosunda değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar. Telefon:

18 Faks: Elektronik posta: İnternet sayfası: Adres: Meksis A.Ş. Sincan Sanayi Sitesi 3.Cadde No 97 Sincan-Ankara-TÜRKİYE 18

MOBİL SANTRAL KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

MOBİL SANTRAL KULLANMA VE BAKIM TALİMATI MOBİL SANTRAL KULLANMA VE BAKIM TALİMATI 1 Giriş: Mobil buhar santralinizi yüksek verimde ve ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. Anlaşılmayan bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ 2-GARANTİ VE SERVİS 3-SİSTEMİN ANA PRENSİBİ 4-BUHAR JENERATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI 5-BUHAR JENERATÖRÜNDE OLAĞAN ÜSTÜ

İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ 2-GARANTİ VE SERVİS 3-SİSTEMİN ANA PRENSİBİ 4-BUHAR JENERATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI 5-BUHAR JENERATÖRÜNDE OLAĞAN ÜSTÜ İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ 2-GARANTİ VE SERVİS 3-SİSTEMİN ANA PRENSİBİ 4-BUHAR JENERATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI 5-BUHAR JENERATÖRÜNDE OLAĞAN ÜSTÜ DURUMLAR 6-BRULÖR KULLANMA VE BAKIM TALİMATI 7-SU TASFİYE

Detaylı

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ

MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ MEKSİS KAZAN KONTROL PANELLERİ 1-ÇİFT TERMOSTATLI KAZAN PANELİ Brülör 1. ve 2. kademeye kumanda eder. Kazan suyu sıcaklığını gösterir. Kazan basıncını gösterir. Ayarlanan limit sıcaklıkta sistemi kitler.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0

GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 GRAFİK EKRAN STOKERLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1 1. TUŞLAR : YUKARI/AŞAĞI TUŞLARI: Cihaza yeni değer girişi bu tuşlar ile yapılır. SICAKLIK AYARI: Kazan sıcaklık set değeri bu tuş ile

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI

OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI OZ-300 OZON JENERATÖRÜ PLC KONTROL SİSTEMİ ARIZA VE UYARI MESAJLARI EL KİTABI Sayfa: 1/15 FİHRİST Dewpoint Dewpoint değeri düşük F4 trafo termik arızası Trafo bobin arızası Cihaz kapakları açık Soğutma

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü. FM458 Strateji Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM458 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 380-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet............................. 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1

STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KURUTMA KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KLAVUZU V1.1 STK6 KONTROL ÜNİTESİ TUŞ TAKIMI Bir numaralı program tuşu. Birinci programın parametrelerine ulaşmak için kullanılan tuştur. İki numaralı program tuşu.

Detaylı

DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001

DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001 DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz beslemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme vanasını veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol Gaz

Detaylı

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU

MUAYENE ÖNCESİ ÖN HAZIRLIK FORMU TÜM İŞ EKİPMANLARI VE TESİSATLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN ORTAK HAZIRLIKLAR 1. Kontrolü yapılacak cihazın bakım onarım defteri 2. Firma yardımcı personel ve gerekli ekipmanların hazır bulundurulması sağlanmalıdır.

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI I DERSİ DENEY FÖYÜ

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI I DERSİ DENEY FÖYÜ T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI I DERSİ DENEY FÖYÜ MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ DENEYİ Kars - 2017 1 MERKEZİ ISITMA EĞİTİM SETİ ÇALIŞMA

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ SU BANYOLARI HALKALI KAPAKLI MODELLER: J11695K J11330K - J11540K KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU

PERİYODİK KONTROL ÖNCESİ MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN ÖN HAZIRLIK FORMU BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet ventilleri

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan. 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için 6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,

Detaylı

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.

DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. DEMK Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. İMES Sanayi Sitesi B Blok. 206 Sok. No:6 P.K:37775 Dudullu - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel:+90216 3142626 Fax:+90 4204901 www.diko.com.tr info@diko.com.tr

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN

HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN SERVİS EĞİTİM NOTLARI SERVİS EĞİTİM NOTLARI HERMETİK DOĞALGAZLI ŞOFBEN 2013 GAZ YAKAN CİHAZLAR EĞİTİM NOTLARI ( ŞOFBEN ) HERMETİK ŞOFBEN TEKNİK ÖZELLİKLER AKIŞ TÜRBİNİ AKIŞ TÜRBİNİ

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115

INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 INNOVENS MC 35E / MC 45 / MC 65 / MC 90 / MC 115 Duvar tipi yoğuşmalı kombiler TR 08/01/07 Montaj ve Servis Kılavuzu İçindekiler Kullanılan semboller...3 Önemli tavsiyeler...3 1 Havalandırma...4 2 Bakım...4

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR

PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR BUHAR VE KIZGIN SU KAZANLARI ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR. 1. Kazan ön kapağı açılmalı ve kazan ısıtma yüzeyleri temizlenmelidir. 2. Emniyet Ventilleri

Detaylı

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU

ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU ETHK-20 MEYVE SEBZE KURUTUCU ISI POMPASI PLC KULLANIM KLAVUZU 1. Manuel Mod Şekil I Manuel Mod geçmek için Manuel Moda Geç butonuna dokununuz. Karşımıza gelen ekranda ki fonksiyonları değiştirmek için

Detaylı

SK 3400 Oransal Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 3400 Oransal Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 3400 Oransal Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 3400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 6 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 6 4.1. Montaj...

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU

ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU ENDKON USKK 09 KONTROL PANELİ KULLANIM KILAVUZU Makine Kapalıyken: LCD Ekranda üretici firma yazısı vardır. Sistem kapalıyken kazan üzerindeki motorlar 5, 6, 7 ve 8 numaralı düğmeler kullanılarak test

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

BK 5000 Yüzey Blöf Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BK 5000 Yüzey Blöf Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı BK 5000 Yüzey Blöf Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı BK 5000 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 4 4.1. Montaj...

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI

TEKNİK HİZMETLER KLİMA BAKIM İŞLETME BİRİMİ TALİMATLARI SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

ML60XS LCD Ekran Kullanımı

ML60XS LCD Ekran Kullanımı ML60XS LCD Ekran Kullanımı ML60XS kartının üzerindeki LCD ekranın üst satırında asansörün durum veya hata bilgileri gösterilir. Kabin duruyorken alt satırda ise kabinin bulunduğu durak, haberleşme varlık

Detaylı

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU

MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU MODEL HCC SICAK YOLLUK KONTROL MODÜLLERİ KULLANMA KILAVUZU OPKON OPTİK ELEKTRONİK KONTROL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Terazidere Mah.60.Yıl Cad.No:46 Kat:3 Bayrampaşa / İstanbul Tel:0212 501 48 63 Faks:0212 501 48

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

Kullanım Kılavuzu K160 / BTA160/240

Kullanım Kılavuzu K160 / BTA160/240 Kullanım Kılavuzu MIKE 3 - CE Kontrol Birimi MEIKO Bulaşık Yıkama Makineleri İçin K160 / BTA160/240 "ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU" NUN TERCÜMESİDİR Orijinal kullanım kılavuzunu indirin: https://partnernet.meiko.de

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

PELETLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU

PELETLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU PELETLİ KAZAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU V1.0 1. TUŞLAR : ENTER - ESC - YUKARI/AŞAĞI : 1 Cihaza yeni değer girişlerinde, kullanılır. YUKARI ve AŞAĞI tuşları ile değer girişi yapılır. ENTER tuşu

Detaylı

7207 8600 01/2001 TR (TR)

7207 8600 01/2001 TR (TR) 7207 8600 0/200 TR (TR) Yetkili Servis için Servis Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U002/U004/U02/U04 Bakımdan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U

B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U .0 B O Y A M A V E K U R U T M A K A B İ N L E R İ P E R İ Y O D İ K B A K I M K I L A V U Z U MÜŞTERİ / SERVİS ADI : KABİN TİPİ /MARKASI ADRES :.. :...... TELEFON :.. FAX :. VERGİ DAİRE / NO :. BAKIM

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

63006100 02/00. Kullanma kılavuzu. Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10. Lütfen saklayınız! Buderus Grubu

63006100 02/00. Kullanma kılavuzu. Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10. Lütfen saklayınız! Buderus Grubu 63006100 02/00 Kullanma kılavuzu Kontrol ünitesi Logasol DBS 2.3-5 ve DBS 2.3-10 Lütfen saklayınız! İçindekiler 1. Giriş...3 2. Geri Toplama kablı sistem şeması...3 3 Kumanda modülüne ait bilgiler...4

Detaylı

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu

E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu E5_C Serisi Hızlı Başlangıç Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Sensör Bağlantı Şekilleri 3. Sensör Tipi Seçimi 4. Kontrol Metodunun PID Olarak Ayarlanması 5. Auto-Tuning Yapılması 6. Alarm Tipinin Değiştirilmesi

Detaylı

Protherm Leopard Kombi Arızaları

Protherm Leopard Kombi Arızaları PROTHERM ARIZA KODLARI Protherm F1 arıza kodu nedir! Cihazınızda Alev oluşmaması halinde F1 arıza kodu verir! Örneğin gaz girişinin olmamasından dolayı cihaz arızaya geçecektir ve F1 arıza kodu görüntülenecektir.

Detaylı

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME

ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME ODTÜ KKK ANA YANGIN POMPA İSTASYONU PERİYODİK BAKIMI TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM: Bakımı yapılacak Yangın Pompaları 1 adet Elektrikli Joker Pompa, 1 Adet Dizel Yangın Pompasıdır. Söz konusu iş, 6 ayda 1 defa

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series

Kullanma Kılavuzu. BlueCool S-Series TR Kullanma Kılavuzu BlueCool S-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

ELITE A.G. PRES 150 KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. PRES 150 KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. PRES 150 KULLANIM KILAVUZU 1. MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Makine otomatik bant kalkmalıdır. Lastik otomatıyla beraber otomatik çalışır. Dokunmatik ekran ve Türkçe menüyle kolay kullanım. Üst bant alt

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ MAKARNA PİŞİRİCİ KULLANMA KILAVUZU MAKARNA PİŞİRİCİYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AMP 490 İÇİNDEKİLER I Makarna Pişirici Tanımı ve Kullanım Alanları 3 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler. Giriş

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler. Giriş İçindekiler Giriş... 1 Ana işlemler...2 Ana menü yapısı...3 Zaman programı menüsü...3 Ayarlar menüsü...4 Raporlar menüsü...5 Saat/Tarih ayarlama menüsü...6 Giriş, dış hava denkleştirmeli ısıtma sistemlerinin

Detaylı

SU POMPASI REGULATÖRÜ

SU POMPASI REGULATÖRÜ SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 MIG Tabanca Bağlantısı 2 Su Soğutma Ünitesi Bağlantısı(Kırmızı) Torçtan su soğutma ünitesine dönen su için. 3 Su Soğutma Ünitesi Bağlantısı(Mavi) Su soğutma ünitesinden torca giden

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular. Baskı 5

OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular. Baskı 5 OEM ürünleri Sık Sorulan Sorular Baskı 5 İçindekiler 1- LMS14 kazan kontrol panelinde üç yollu vana, güneş enerjisi ve boyler sisteminin kullanılması 2- LMS14 kazan kontrol sisteminde dönüş sensörü hatası

Detaylı

MTK STOKERLİ KATI YAKIT KAZANI KONTROL PANELİ

MTK STOKERLİ KATI YAKIT KAZANI KONTROL PANELİ MTK STOKERLİ KATI YAKIT KAZANI KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollü ve Gerçek Zaman Saatlidir (RTC) Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti

COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti COK-0240K Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti Otomobil Elektrik Sistemi Deney Seti, gerçek bir otomobildeki elektrik tesisatını incelemeye, oluşturulacak arızaları gözlemlemeye uygun yapıdadır. Tüm modüller

Detaylı

STOKERLİ KATI YAKIT KAZANI KONTROL PANELİ

STOKERLİ KATI YAKIT KAZANI KONTROL PANELİ STOKERLİ KATI YAKIT KAZANI KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollü ve Gerçek Zaman Saatlidir (RTC) Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları

Detaylı

BEGO. Duplikat cihazı. Kullanma Talimatı

BEGO. Duplikat cihazı. Kullanma Talimatı BEGO Duplikat cihazı Kullanma Talimatı Güvenlik Önlemleri: Gelovit yalnız jel şeklindeki duplikat maddelerinin ısıtılması için uygundur. Bunların haricindeki diğer kullanımlar amacına uygun değildir.bu

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

Dalgıç pompaların yukarıda belirtilen avantajlarından faydalanabilmek amacıyla aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır.

Dalgıç pompaların yukarıda belirtilen avantajlarından faydalanabilmek amacıyla aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde fayda vardır. TEMİZ SU DALGIÇ POMPLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Dalgıç pompalar genellikle su temini, sulama ve sprinkler sistemleri, yeraltı sularının seviyesinin kontrolü ve ısı pompası uygulamalarındaki temiz veya

Detaylı

DİKKAT Etikette belirtilen sınır değerlerini aşmak, seviye şalteri üzerinde kısmi veya kalıcı hasara yol açabilir.

DİKKAT Etikette belirtilen sınır değerlerini aşmak, seviye şalteri üzerinde kısmi veya kalıcı hasara yol açabilir. 1 LS TİP MANYETİK SEVİYE KONTROL CİHAZLARI UYGULAMA ALANLARI LS Tip seviye şalterleri; depolanmış sıvı veya sıvılaştırılmış maddelerin, seviye durumunu izlemek veya belirlenmiş doluluk oranlarını kontrol

Detaylı

Kullanma kılavuzu. BlueCool P-Series

Kullanma kılavuzu. BlueCool P-Series TR Kullanma kılavuzu BlueCool P-Series 1 Dokümana dair açıklamalar Aşağıdaki sembollerle özel durumlara işaret edilmektedir: DİKKAT Yüksek yaralanma veya ölümcül kaza tehlikesi İKAZ Parçalar için yüksek

Detaylı

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11

Truma CP (E) classic. Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Truma CP (E) classic TR Kullanma talimatı Montaj talimatı Aracın içinde bulundurunuz! Sayfa 2 Sayfa 11 Kumanda elemanları CP (E) classic İçindekiler Kullanılan semboller... 2 Kullanım amacı... 2 Kullanılan

Detaylı