BUHAR JENERATÖRÜ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUHAR JENERATÖRÜ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI"

Transkript

1 BUHAR JENERATÖRÜ KULLANMA VE BAKIM TALİMATI 1

2 Giriş: Buhar jeneratörünüzü yüksek verimde ve ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. Anlaşılmayan bir konu hakkında lütfen bilgi alınız. Buhar jeneratörünün işletimini mekanik tesisat ve elektrik bilgisine sahip teknik elemanlara yaptırınız. Garanti ve servis: Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslar ve uyarılara uymak koşulu ile cihazınız, malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl MEKSİS A.Ş. garantisi altındadır. Ancak kazan üzerine monteli brülör firmamız imalatı olmadığından servis problemi ile karşılaşmamanız için brülör garantisi hakkında brülör üretici firmaya danışınız SİSTEMİN ANA PRENSİBİ : Buhar jeneratörü, üzerindeki yakıt brülörüne bağlı olarak, yakıtın yanmasıyla buhar üretir. Jeneratör üzerinde brülör ve diğer aksesuarların tam otomatik olarak çalışması için tüm gerekli donanım mevcuttur. Jeneratör içerisinde su seviyesi Tardiye (sıvı seviye düzenleyici ) cihazı ile basınç ise işletme prosestatı ile kontrol edilir. Ham su borusuna bağlanan ham su, su tasfiye cihazından geçerek sistemdeki kayıpları karşılamak üzere kondense tankına verilir. Kondense tankı içerisinde biriken kondense dönüşleri ve yumuşatılmış su, jeneratör besi pompası ile otomatik olarak jeneratöre beslenir. Jeneratör üzerinde aşırı basınca karşı sistemi korumak için bir yaylı, birde ağırlıklı olmak üzere iki adet mekanik emniyet ventili mevcuttur. Ayrıca alçak su seviyesi ve yüksek basınç için jeneratör üzerinde ışıklı ve sesli alarm sistemi vardır, bunlar brülör çalışma mekanizmasını durduracak şekilde tasarlanmıştır. 2

3 BUHAR JENERATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI: Ön hazırlıklar : a) Kendisinden ekonomik ve teknik bir hizmet beklediğimiz tesisatın beklenen hizmeti görebilmesi için bu tesisatın daha ilk günden teknik bir elemanın kontrolüne bırakılması gerektirmektedir. b) Jeneratör yakılmadan önce jeneratör üzerindeki ve tesisattaki armatür ve cihazların iyi çalışır durumda oldukları kontrol edilmelidir. Herhangi bir kusur varsa mutlaka giderilmelidir. Donma riski olan bölgelerde, besi suyu hattı ve bağlantılı olduğu yerler dikkatlice kontrol edilerek, gerekirse ısıtma yoluna gidilmelidir. c) Ham su hattından su tasfiyeye su vererek, su tasfiyeyi yumuşak su konumuna getiriniz (Normalde tasfiye cihazı ayarları yapılı olduğundan bu işlem yapılmayacaktır). Yumuşatılmış suyu kondense tankına doldurunuz. Tank dolduktan sonra 1 veya 2 numaralı kondense pompalarından birini çalıştırarak (sadece çalışan pompanın giriş/çıkış vanası açılacak, diğer pompanın vanaları kapalı olacak), jeneratör hava tahliye vanasını açık tutarak buhar jeneratörünü tağdiye seviyesine kadar su doldurunuz. Eğer jeneratörümüz tek pompalı ise mevcut pompanın giriş çıkış vanalarını açınız. d) Jeneratöre su verirken elektrik panosu üzerinde ki alarm ve brülör çalıştırma şalterini kapatınız, böylece otomasyon sistemi kapanarak, su dolma esnasında alarmın çalışması önlenmiş olacaktır. Dolma işlemi sona erdiğinde mutlaka bu şalterler açılmalıdır. e) Brülörü çalıştırmadan önce yakıt tankının dolu olduğunu kontrol ediniz ve yakıt giriş çıkış vanalarını açınız. Son kontroller : a) Su kondense tankı veya besi deposu mutlaka dolu olmalıdır. b) Jeneratördeki su normal seviyesine ulaşmış olmalıdır. c) Jeneratör çıkış ventili kapalı tutulmalıdır. d) Jeneratör üzerindeki bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilmelidir. e) Prosestadların işletme basıncına göre ayarlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. f) Kolektör üzerindeki bütün vanaların sıkıca kapalı olduğu kontrol edilmelidir. g) Jeneratöre su verilirken jeneratör hava alma vanası açılarak jeneratörde hava sıkışması önlenmelidir. Jeneratör dolunca bu vana kapatılır. 3

4 Önemli not 1: Kazan tağdiye cihazının bağlı olduğu kolektörde bulunan kazan emniyet elektrotları kazan içerisinde su yok iken kazanı emniyete aldığından kazan ilk su doldurulurken, elektrik kumanda panosunda yer alan sıvı seviye kontrol rölesi üzerindeki up-down ayar potansiyometresinin konumu değiştirilerek kazana su doldurulmalıdır. Kazan emniyet seviyesine kadar su dolduğunda pompa duracak ve aynı ayar işlemini tersine yapılarak otomatik su doldurma işlemine devam edilecektir. Elektrik panosu üzerinde ki alarm şalteri su dolum esnasında kapatılacak ve sistemin zaten kontrol altındayken alarm çalması önlenecektir. Su doldurma işlemine pompa otomatik olarak başladığında unutulmadan bu şalter tekrar açılmalıdır. Önemli not 2: Su tasfiye cihazını kullanma talimatlarına uygun olarak kullanınız. Zaman su numunesi alarak sertliğini kontrol ediniz. Cihazı yerinde ve doğru olduğu şekilde kullanmamanız halinde buhar jeneratörünüz ve kontrol cihazlarınız kireçlenecektir ve tıkanarak fonksiyonlarını yerine getiremeyecektir. Kontrol cihazlarının kireçlenmesi jeneratörde tehlikeli aksaklıklar oluşturacağı gibi, jeneratörün kireçlenmesi de jeneratörün yanarak veya tıkanarak kullanılmaz hale gelmesine neden olacaktır. Kazan besi suyu için istenilen en yüksek değerler aşağıdaki gibi olmalıdır: Toplam Sertlik Yağ Miktarı Oksijen Toplam Demir Toplam Karbondioksit Silikat S1O2 Plt Değeri 1 2 FSB den az 2 mg/lt den az 0,005 mg/lt den az 0,005 mg/lt den az 20 mg/lt den az olabildiğince az 7 9,5 arası Eğer buharı tek hat ile belli bir noktaya taşıyacaksanız, buhar vanasına direkt bağlantı yapınız. Aksi durumda buhar dağılımına göre bir kolektör yapınız ve buhar dağılımını bu kolektörden sağlayınız. Buhar hatlarından jeneratör üzerine yük gelmemesini (statik veya termal genleşmeden dolayı oluşabilecek)kesinlikle önlenecek şekilde bağlantılarınızı oluşturunuz. 4

5 BUHAR JENERATÖRÜNÜN DEVREYE ALINARAK BUHARIN TESİSATA VERİLMESİ: Jeneratöre yakıt beslenip tutuşturulmadan önce; a) Jeneratörde su seviyesi tekrar kontrol edilmelidir. Gerekirse besi pompası kont aktörü üzerindeki butona basılarak takviye yoluna gidilmelidir. b) Yakıt hattı bağlantılarının brülöre doğru yapıldığı kontrol edilmelidir. Eğer yanlışlık var ise düzeltilmelidir. c) Elektrik tesisat beslemenizin standartlara uygun voltaj ve frekansta olduğunu, topraklama hattınızın mutlaka bağlandığını kontrol ediniz d) Manometrelerin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Brülör çalıştırılıp, brülör ve kondense pompası otomatik konuma alınır. e) Kapalı devre buhar tesisatlarında eğer sistem daha önceden su ile test edilmiş ise tesisatta su olmadığından emin olunuz. f) Jeneratör buhar üretmeye başlayıncaya kadar, hava tahliye vanası bir miktar açık bırakılır ve buharın az çıktığı görülür. Böylece sistemde kalan son hava da sistemden tahliye edilmiş olur. Vana kapatılır sistem işletme basıncına ulaştığında jeneratörün otomatik yapması gözlenir. Jeneratör istenen basınca ulaştığında önce çıkış vanası daha sonra varsa kollektör üzerindeki vanalar itina ile gayet yavaş bir şekilde açılarak tesise buhar verilir. Önemli notlar 3: Buhar vanalarını kesinlikle hızlı açıp kapamayınız. Aksi takdirde oluşacak koç darbeleri tesisatınıza zarar verecek ciddi problemlere sebep olabilecektir. İŞLETME ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: a) Buhar jeneratörünün çalışması anında su seviyesi zaman zaman gözlenmelidir. b) Manometrelerdeki basınçlar kontrol edilerek, olağan dışı hal görülmesi halinde sistem durdurularak kontrol edilmelidir. c) Emniyet ventilleri her hafta bir defa açılarak kireç kaplaması önlendiği gibi mekanizmanın işletilmesi sağlanmalıdır. d) Jeneratör dibinde tortu ve çamur birikebilir. Bu itibarla jeneratör basıncı 0,5 atü ye düşürülerek blöf ventilinden tortu alınır. Besi suyunun evsafına veya çamur yapma karakteristiğine göre jeneratör haftada bir veya onbeş günde bir blöf edilmelidir. 5

6 DİKKAT: Jeneratörün blöf edilmesi için buhar istihsalinin en düşük olduğu zamanlar tercih edilmelidir; e) Şekilde ki G3, K, T3 vanalarını açılarak kolektör grubu her gün blöf edilmelidir. Ayrıca T1, T2 ve T3 vanaları da konumları değiştirilerek tadiye cihazının buhar ile de temizlenmesi sağlanmalıdır. Aynı işlem su seviye göstergesinin G1, G2 ve G3 vanalarına da uygulanarak yapılmalıdır. G1 Bağlantı kolektörü T1 Elektrot G2 G3 T2 T3 K f) Her altı ayda bir şamandıra haznesini kontrol edininiz ve blöf esnasında akmamış bulunan ve hazne iç ve dış kenarlarına yapışmış bulunan yabancı maddeleri temizleyiniz. g) Kontak ayarlarında herhangi bir değişiklik yapıldığında T1-T2-T3 vanalarını uygun sırayla açıp kapayarak cihaz haznesini yavaş bir hızla su ile doldurup boşaltarak kontrol pozisyonlarının limit durumlarında devre fonksiyonlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. h) Cihazın dışında meydana gelecek kısa devreler, cam tüpün patlaması dâhil kontaklarda sıkışmaya neden olabilirler. Bu gibi durumlarda arızalı kontağı yenisi ile değiştiriniz. 6

7 BUHAR JENERATÖRÜNÜN DURDURULMASI: Jeneratörün yakıt beslemesi veya brülör durdurulur. Eğer varsa jeneratör içindeki içerisindeki yakıt tamamen yanıncaya kadar baca çıkışları açık bırakılır. BUHAR JENERATÖRÜNÜN UZUN SÜRELİ DURDURULMASI: Sistem uzun süreli durdurulacak veya taşınacak ise sistem içerisinde bulunan, - Buhar jeneratörü Yakıt tankı Kondense tankı Su tağdiye cihazı Jeneratör kolektörü Tahliye ve blöf vanaları Açılarak içerisinde ki tüm su boşaltılmalıdır. Aksi takdirde cihazlar içerisinde kalan su ilgili üniteyi tahrip edebilir. Kazan elektrik panosu kapağı üzerinde bulunan ekipmanların ise işlevleri aşağıdaki şekildedir. 3 faz sinyal lambası Durum bilgisi gösterim ve kontrol paneli Acil stop butonu Kontrol ( cihaza göre değişiklik gösterebilir ) butonları Elektrik aksamı : Kazan üzerinde bulunan elektrikli aksam ve kumanda cihazları uygun kalite ve standartlara sahiptir. Sistemin en uygun emniyetli şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde dizayn 7

8 edilmiştir.belli kapasite aralıklarına kadar elektrik aksamı ve kumanda elemanları kazanlarımızda sabittir. Kontrol panelinin görevi, ekranında beliren uyarı ve anlamları: 1-) Besi pompası devrede: 2-) Besi pompası termik arıza: 3-) Brülör devrede: 4-) Brülör arıza: 5-) Yüksek basınç alarmı: 6-) Alçak su seviyesi alarmı: 7-) Baca sıcak kazan kirli alarmı: 8-) Faz hatası: BUHAR JENERATÖRÜ KONTROL PANELİ A-TANIM Buhar Jeneratörü kontrol paneli 3 parçadan meydana gelmektedir. Kontrol bölümü, işlemci bölümü ve panel bölümü. Kullanıcılar sistemi panel bölümünden takip ve kontrol ederler. Kullanıcıların müdahale ve kontrol ettiği panel bölümünü maddelere ayıracak olursak; 1- DEL (silme) tuşu 2- Grafik ekran 3- ALT (fonksiyon) tuşu 4- Durum sinyal ledleri 5- * durum seçim tuşu 6- Sağ ve aşağı ok seçim tuşu 7- OK (onay-tamam) tuşu 8- Yukarı ve sol ok seçim tuşu 9- ESC (geri-iptal) tuşu Ekrandan yapacağımız izleme, sistemin o anki baca sıcaklık, buhar basıncı ve buhar sıcaklığı değerlerini eğer varsa alarm durumunu görmemize olanak sağlar. Eğer sistem çalışma değerlerinde bir değişiklik yapacak olur isek yine aynı ekranda bu değişiklik değerlerini görebiliriz. Tuş takımı ile kullanım operatöre sadece sistem ayarlarını değiştirme olanağı sağlar. Diğer program ayar ve sistem temel ayarları şifre korumalı olup sadece servis tarafından müdahaleye izinlidir. B-EKRAN UYARI SAYFALARI 1-Çalışma Ekranı Bu ekranda eğer sistemimizde bir hata yok ve o anki basınç, buhar sıcaklığı ve baca sıcaklığını sayısal ve grafiksel olarak görebiliriz. 8

9 2-Acil Stop Butonu Basılı Ekranda eğer bu uyarıyı görüyor isek sistemi adından da anlaşılacağı üzere acil bir durum esnasında kolay ve hızlı bir şekilde sistemi durdurmak için kullanılan bir butonun sistemi kapattığını belirtir. 3-Elektrik Beslemesi Problemi Bu uyarı ekrana sistemi besleyen elektrik geriliminde bir problem olduğu zaman ekrana gelir. 4-Yüksek Basınç Tehlikesi Bu uyarı mesajı geldiğinde sistem kumandası komple kapatılmıştır. Emniyet sensörü sistemi kapatmamış, basınç emniyet şalteri sistemi kapatıp alarm vermiştir. 9

10 5-Alçak Su Seviye Tehlikesi Sistemi kontrol eden su seviye emniyet elektrotları kazandaki su seviyesini algılamaz ise bu uyarıyı verir. 6-Yetersiz Su Seviyesi Normal çalışma durumunda bir nedenden dolayı (pompa termik atık, pompa hava yapması, besi suyu hattında problem, ana su hattında su olmaması vs.) kazanda eksilen su takviye edilemez ise bu uyarı ekranı ile karşılaşılır. 7-Besi Pompası Devrede 10

11 Besi pompasına devreye girmesi için her komut geldiğinde bu yazı ekranda belirir. 8-Basınç Alarm Seviyesine Ulaşıldı Bu uyarı sisteme bağlı olan basınç sensörünün emniyet set değerine ulaşıldığını belirtir. Bu set değerine ulaşılmasının sebepleri; yanlış ayar, brülörde bir problem nedeni ile durmaması, kısa devre sonucu kumanda devresi hattının kilitlenmesi vs.) 9-Besi Pompası Termik Röle Atık Besi pompası susuz kalmış, elektrik beslemesi problemli olmuş, pompa mili sıkışmış vb problemlerden kaynaklı besi pompası zorlanmış ve koruma rölesi pompayı emniyete almıştır. Bunun için panelde bu uyarı ekranı görülür. 11

12 10-Brülör Arızada Brülörde herhangi bir arıza olduğunda bu yazı ekranda görülür. 11-Baca Sıcaklığı Yüksek Bu uyarı ekranı kazan basıncındaki sıcaklığın istenilen değerin üzerine çıktığında panelde okunur. Sebebi; brülör ayarsız olabilir, kazan alev boruları kirlenmiş olabilir. 12-Yüksek Buhar Sıcaklığı Buhar sıcaklığı ve basıncı doğru orantılıdır. Ayarladığımız buhar sıcaklığının üzerine çıkılır ise sistem bu ikaz ile bizi uyarır. C-KONTROL CİHAZI PARAMETRE AYARLARI Cihaza bağlı 3 adet sensör bulunur ve buhar basıncı buhar sıcaklığı, baca sıcaklığı değerleri bu sensörler ile algılanır. Sistemi kontrol etmek için cihaza belirli sınır değerleri ve durma değerleri girilir. Sensörler bu değerlere denk gelen değerleri algıladığında sistemdeki bazı cihaz ve makinalara çalış yada dur komutları verilir. Cihazda parametre ayarlarını görebilmemiz için sistemin çalışma ekranında olması gerekir. Yani hiçbir hata uyarısı vermiyor olması gerekir. Aksi taktirde hata durumları aciliyet gerektirdiğinden ayar yapmamıza izin vermeyecektir. 12

13 Cihazda ayarlayabileceğimiz 3 parametre mevcuttur. Bunlar, buhar basıncı, buhar sıcaklığı ve baca emniyet sıcaklığıdır. Bu ayarlar birbirleri ile doğru orantılı olduğundan bir değeri arttırdığımızda diğer değerleride arttırmamız gerekir. 1-BUHAR BASINCI AYAR PARAMETRESİ a-) Parametre ayarlarına geçmek için panelde bulunan yön tuşlarından sağ ok tuşuna bir kez basılır. Ekranın sağ tarafında bulunan kırmızı let ışık yanar ve karşımıza şifre sorgu ekranı gelir. b-) Şifre sorgu ekranına şifreyi girmek için yukarı-aşağı ok tuşları ile rakamları, sağ-sol ok tuşları ile haneleri seçeriz. c-) Kullanıcı ayar şifresi: dir. Bu şifreyi girdikten sonra -OK- tuşu ile şifreyi onaylarız. d-) Eğer şifreyi unuttuk ise veya ayardan vazgeçersek ESC tuşuna uzun basarak normal çalışma ekranına döneriz. e-) Şifreyi -OK- tuşu ile onayladıktan sonra karşımıza BASINÇ AYARI ekranı gelir. 13

14 Bu sayfada işlem yapmak ister isek -OK- tuşu ile sayfayı seçiyoruz. Ekranda değiştirebileceğimiz değerler üzerinde imleç yanıp sönmeye başlar. Değiştirmek istediğimiz değerin üzerine yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak imleci getirir ve -OK- tuşuna basarak seçeriz. Seçtiğimiz parametrenin karşısındaki değerleri gösteren rakamlar yanıp sönme hareketine başlar. Değeri arttırma için yukarı, azaltmak için aşağı ok tuşuna basarak istediğimiz değere ulaşırız. Ardından -OK- tuşuna tekrar basarak hafızaya alırız. İmleç tekrar yanıp sönmeye başlar. Eğer bu sayfada değiştirecek bir değer yok ise -ESC- tuşuna basarak normal çalışma ekranına dönülür. 2-BUHAR SICAKLIK AYAR PARAMETRESİ Birinci maddenin e şıkkına kadar aynı işlemler gerçekleştirilir. Şifre onayından sonra karşımıza basınç ayar sayfası gelir. Sağ ok tuşuna birkez basarak buhar sıcaklık ayar sayfasına geçilir. Burada ayar yapmak için birinci maddenin e şıkkındaki tuş ayar kombinasyonları kullanılır. 3-BACA SICAKLIK AYAR PARAMETRESİ Birinci maddenin e şıkkına kadar olan işlemler yapılır. Şifre sorgu ekranı geçildikten sonra karşımıza BUHAR AYAR ekranı gelir. Sağ ok tuşuna 2 kez basarak BACA SICAKLIK AYAR ekranına geliriz. Burada da ayar işlemleri birinci maddenin e şıkkında olduğu gibidir. 14

15 D-DİKKAT EDİLECEK KONULAR Buhar basıncı, buhar sıcaklığı ve baca sıcaklığı değerleri birbiriyle doğru orantılıdır. Buhar basıncını arttırdığınızda diğer değerleride arttırmanız gerekir. Yada buhar sıcaklık değerlerini arttırdığımızda diğerlerinide arttırmamız gerekir. Sistemdeki buharı, basıncına yada sıcaklığına göre kontrol edebiliriz. Parametrelerdeki emniyet değerlerini normal çalışma değerleri (İstenilen değerler) altına ayarlamayınız. Aksi takdirde sistem bir problem olmasa bile alarm verecektir. Emniyet değerlerini cihazınızın basınç ve sıcaklık konstrüksiyon değerleri üzerine çıkarmayınız. Panelde * (yıldız) tuşuna basıldığında cihazın elektriksel giriş çıkış durumu gözlenir. Tekrar * tuşuna basarsanız normal görüntüleme ekranına geri dönersiniz. Cihazı temel ayar parametreleri ve program ayarları özel servis şifresi ile korunmuştur. Eğer yanlışlıkla servis ayar bölümüne girildi ise ESC ve ardından * tuşu ile normal ekrana dönebilirsiniz. Sistemde elektriksel bir problem olduğunda servisini arayınız yada elektrik konusunda ehil bir kişiye başvurunuz. BUHAR JENERATÖRÜNDE OLAGANÜSTÜ DURUMLAR kontrol panelinden baca sıcak uyarısını okuyor iseniz 1- Brülör ayarsız bir yanma yapmaktadır, ayar ettiriniz. 2- Kazan alev boruları kirlenmiştir, temizleyiniz. 3- Baca gazı termostatı arızalıdır, değiştiriniz. 4- Baca kirli veya tıkalıdır, temizleyiniz. kontrol panelinden yetersiz su seviyesi veya su yok uyarısını okuyor iseniz a) Kondens tankında su yoktur, doldurunuz. b) Pompa hava yapmıştır veya arızalıdır, tamir yoluna gidiniz. c) Vana ağızlarına pislik gelmiş veya tıkalıdır, temizleyiniz. d) Pano içerisindeki pompa kumanda elemanları arızalıdır, tamir edilir veya değiştirilir. e) Tadiye cihazı içindeki kontrol elemanları ayarsız veya görev yapamaz hale gelmiştir, değiştiriniz. f) Aşırı buhar kullanımı vardır, besi pompası yeterli su beslemesi yapamıyordur, buhar kullanımınızı düzenleyiniz ve ya buhar vanalarınızı kısınız. 15

16 g) Kollektör üzerinde ki su seviye emniyet elektrodu kirlenmiştir, söküp temizleyiniz. h) Kollektör üzerinde ki seviye emniyet elektrodu kireçlenmeden dolayı kirlenmiş ve su seviyesini algılamıyordur, kimyasal temizlik gerektirir. i) Elektrik panosu içerisindeki sıvı seviye emniyet rölesi görev yapmıyordur, değiştiriniz. Sistem istenilen basınca gelmeden duruyor; a) İşletme prosestatı ayarsızdır ayar ediniz. b) Baca gazı termostatı emniyettedir veya ayarsızdır, kontrol edip ayar ediniz. c) Brülörde bir problem olabilir (bkz.) Brülör arızaları Sistem alarm veriyor; a) İşletme prosestadı görev yapmıyordur, değiştiriniz. b) Kazan içerisinde yeterli su yoktur, su besleme hattını kontrol ediniz. Uyarı panelinde ki uyarıları dikkate alınız. c) Alarm kısa süreli çalıyor ise ; Su tağdiye cihazı ayarsızdır, ayar ediniz.besi suyu pompası su yetiştiremiyordur, aşırı buhar kullanımı olabilir. d) Besi suyu hattında ki çekvalf pislik tutmuşsa su geriye kaçıyordur, temizleyiniz. e) Emniyet prosestad devreye girmiştir kazan durmuştur.işletme prosestatı basınç ayarı emniyet prosestatı basınç ayarından yüksektir, ayar ediniz. f) Baca gaz çıkış sıcaklığı yükselmiştir, yüksek baca sıcaklığı uyarısı bölümüne bakınız. Kondens tankından gürültü geliyor; Besi suyu hattında ki çekvalf geriye kaçırıyorsa kondens tankına buhar gelmektedir, temizleyiniz veya değiştiriniz. Ancak bu olayda pompanın hava yapması da söz konusu olabilir, havasını alınız. Sistem ve pompa otomatik olarak devreye girmiyor : Emniyet seviyesini kontrol eden bujiler suyu algılamıyor olabilir veya su seviyesi emniyet seviyesine (olması gereken minimum seviye) kadar yükselmemiş ve bu yüzden seviye kontrol cihazı (s.s.r) sisteme kumanda sinyali göndermemiş olabilir. Bu olayla kazanınızı ilk devreye alırken veya kazanı komple boşalttığınız zaman karşılaşabilirsiniz. Bu durumlarda ise emniyet seviyesine kadar besi pompasını manuel çalıştırarak ve daha sonra otomatik konuma alarak sistemi çalıştırabiliriz. 16

17 Önemli not Kazan suyu tamamen boşaltılır ise besi suyu pompası otomatik devreye girmez. Sebebi ise kazan üzerinde bulunan emniyet elektrotlarının suyu algılamamasıdır. Bu durumda sistemi otomatiğe alana kadar besi suyu pompası kontaktörü manuel çalıştırılır. Su seviyesi bu elektrotlar seviyesine geldiğinde sistem otomatiğe geçerek su basmaya devam edecektir. Kazan üzerindeki Elektrikli Emniyetler ve çalışma elemanları; a) İşletme prosestadı : Kazanın alt üst çalışma basınçlarını kontrol eder. Emniyet prosestadı : İşletme prosestadı görev yapmadığı zaman devreye girer.yüksek basınç alarmını kontrol eder ve brülörü durdurur. b) Seviye Regülatörü : Kazan su seviyesini,alçak su seviyesi alarmını ve brülörü kontrol eder. Seviye düştüğünde pompaya kumanda vererek kazan suyunu tamamlar.eğer su seviyesi tamamlanamazsa brülörü durdurur ve seviye alarmını kumanda eder. c) Su seviyesi emniyet elekrotları : Kazan suyu tehlike sınırına geldiğinde sistemi komple kapatır ve emniyete alır. c) Baca gazı termostadı : Kazan baca çıkış sıcaklığı belirlenen limiti aştığında sistemi komple kapatır. d) Kazan kontrol paneli: Sistemden gelen bilgi sinyalleri doğrultusunda, elektriksel kontrol yapar. Eğer emniyet zinciri tamamlanmaz ise sistemi durdurur ve görüntüleme panelinde ilgili uyarıyı gösterir. Genel uyarılar ve önlemler: Buhar jeneratörünüzü imalat basıncı üzerinde kullanmayınız, jeneratör üzeride ki mevcut etikette hangi basınçta çalıştıracağınız mevcuttur. Jeneratörünüzü sert su ile çalıştırmayınız, sisteminizde mutlaka yumuşatma cihazlarına yer veriniz. Jeneratörünüzün bakımını düzenli olarak yapınız. Cihazınızın çalışmasını düzenli olarak takip ederek karşılaşmadığınız bir problem karşısında teknik destek isteyiniz. Not : Meksis A.Ş müşteriye haber vermeden elektrik kumanda panosunda değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar. Telefon:

18 Faks: Elektronik posta: İnternet sayfası: Adres: Meksis A.Ş. Sincan Sanayi Sitesi 3.Cadde No 97 Sincan-Ankara-TÜRKİYE 18

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİP (MG) KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6 GARANTİ

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

SICAK SULU KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

SICAK SULU KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI SICAK SULU KALORİFER KAZANLARI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI Kazan dairesinde kullanacağınız kalorifer kazanı aşağıdaki her bir işlemde itina ile muayene ve kontrol edilmeli belirtilen gerekli ve her türlü

Detaylı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı

LEOPAR BA 24 / 28 1. Bölüm : Genel 2.Bölüm : Tesisat Montaj için Bilgiler ve Uyarılar 2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi 2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı LEOPAR BA 24 / 28 Cihaz seri numarası sağ yan panel üzerindeki kapasite etiketinde belirtilmiştir. Kumanda panosuna ön panel çıkarıldıktan sonra ulaşılabilir. Cihazınızın temel fonksiyonlarını tanımak

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU LÜTFEN, BU DOKÜMANI İYİCE OKUMADAN POMPA GRUBUNU MONTE ETMEYİNİZ VE ÇALIŞTIRMAYINIZ! 22-ELK-REV 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU HITECH HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA CİHAZI KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU Revizyon A TİP SERİ NUMARASI AĞIRLIĞI KG ELEKTRİK 400 V 50 Hz Aytek Soğutma İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Hadımköy Mah. Atatürk San. Sit.

Detaylı

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU

GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU SICAK SU KAZANI KULLANMA, BAKIM VE ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ELMNT SERİSİ ELEMENT PROJE GAZ YAKITLI MERKEZİ SİSTEM ÇELİK KONSTRÜKSİYONLU ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANLARI

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. KONFORMATİK Serisi. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ KM MODEL KAT KALORİFERİ MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU KONFORMATİK Serisi 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI RVS DEVREYE 07.Mart.2013 ALMA KİTABI İçindekiler Menülere erişim.... 1 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 3 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 3 Gün, zaman saati ayarı. 3 Operatör

Detaylı

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.

KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. 444 0 499 www.isiteknolojisi.com. KATI YAKITLI İKİ GEÇİŞLİ MANUEL YÜKLEMELİ MK TİPİ KALORİFER KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 444 0 499 www.isiteknolojisi.com.tr İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER GİRİŞ...5 GARANTİ VE SERVİS...6 GARANTİ ŞARTLARI...6

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI

ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI ĐŞLETME VE BAKIM TALĐMATI ART ROOF-TOP ÇATI TĐPĐ KLĐMA CĐHAZLARI GĐRĐŞ 2 UYARILAR VE GÜVENLĐK ÖNLEMLERĐ 2 TEKNĐK ÖZELLĐKLER 3-5 MONTAJ VE YERLEŞTĐRME TALĐMATI 5-8 ĐŞLETMEYE ALMA 9 CAREL PCO3 PANEL ĐLE

Detaylı

Değerli Maktek Kullanıcısı,

Değerli Maktek Kullanıcısı, Değerli Maktek Kullanıcısı, Maktek Kombi yi tercih ederek, en son teknolojinin ve beraberinde getirdiği çağdaş ve estetik tasarımın uyumunu evlerinize taşıdığınızı bildirmekle gurur duyarız. Sizlere bu

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU MARMARA ARAfiTIRMA MERKEZ ÇEVRE ENST TÜSÜ TKİ GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ İÇİN YER ALTI SUYU VE KUYU SUYU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALIMATI

Detaylı

Hijyenik Klima Santrali

Hijyenik Klima Santrali Paket Tip Hijyenik Klima Santrali Kullanım ve Bakım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali www.acsklima.com ACS ve CLIMACS marka Paket Tip Hijyenik Klima Santrallerini seçtiğiniz için teșekkür ederiz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

MERKÜR Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name.

MERKÜR Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu. Innovation has a name. MERKÜR Ters Osmoz Kullanma Kılavuzu Innovation has a name. Değerli müşterimiz, "Waterclinic by A.O. Smith" markalı su arıtma cihazlarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Artık, dünyanın lider su

Detaylı