NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU"

Transkript

1 NMC-JR SULAMA KULLANMA KILAVUZU

2 GENEL Klavye Kısayol Tuşları Ana Ekran İkonları Tanıtım 1. PROGRAM 1.1 Sulama 1.2 Sulama Zamanı Programı 1.3 Gübre Dozaj 1.4 Harici Sinyal 1.5 Karıştırıcı 1.6 Seçici 1.7 Filtre Yıkama 1.8 Soğutma 1.9 Sisleme 1.10 Su Isıtıcı 2. MANUEL 2.1 Sulamaya Ara Verme 2.2 Program Başlatma / Durdurma 2.3 Vana Başlatma / Durdurma 2.4 Filtre Yıkama 3. ALARM 3.1 Alarm Sıfırlama 3.2 Tarihçe 3.3 Alarm Tanımlama 3.4 Alarm Ayarları 4. TARİHÇE Sistem Kayıtları 5. SULAMA PROGRAMI ÖRNEKLERİ - 2 -

3 GENEL Klavye Klavye üzerindeki rakamlar, rakamsal değerleri girmek ve menülere kısayol tuşları olarak kullanılır. +/- işaretleri; sulama programındaki negatif ve pozitif değerleri belirtirken, sensör kayıtları menüsünde ölçümlerinin kayıt edilmesi istenen sensörler işaretlenirken kullanılır. Yukarı aşağı ve sağ sol ok tuşları; menüler ve satırlar arasında gezinme tuşları olarak kullanılır. MENU tuşu; ana menüye ulaşmak, menülerden çıkmak (ESC) ve geri (BACK) tuşu olarak kullanılır. ENTER; menülere ve alt menülere girmek, yazılan değerlerin kabul edilmesi ve değiştirilmesi için kullanılır. HELP ; yardım menüsüne girmek için kullanılır. DELETE; yazılan değerlerin yanlış olması durumunda silmek için kullanılır. BİLGİ EKRANLARI MENU tuşunu kullanarak ana menüden sulama ekranına geçerek, altyapıda tanımlanmış olan ekipmanların çalışma durumları ile bilgi veren ekranlara klavye üzerindeki rakamlara (0 dan 9 a kadar) tuşlayarak ulaşılabilir. ( yukarıdaki resimde bulunan ana menü ekranda görünüyorken bir defa menü tuşuna basıldığında sulama ekranına geçer.) Bu ekranlar, numaraları ile şunlardır; 0 Aktif olan işlemlerin sembolleri görünür. 1 Genel olarak sistem durumu ( sulama ekranı) 2 Sulama İşlemleri 3 Sulama programı durumu 4 Su akışı, EC ve Ph ölçümleri, gübre kanallarının çalışma durumları 5 Filtre geri yıkama durumu ( Sistem tarafından kontrol edilen bir filtre bağlı ise) 6 Isı ve Nem Ölçümleri ( Sistemde ısı ve nem sensörü bağlı ise ) 7 Meteoroloji İstasyonu Ölçümleri ( Sistemde bir meteoroloji istasyonu bağlı ise) 8 Sistem basıncı ( Sisteme bağlı bir basınç sensörü var ise) - 3 -

4 ANA MENU IKONLARI - 4 -

5 TANITIM Sulama programının yapılması ve çalışabilmesi için gerekli olan bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunlar; sulama yapılacak olan vanaların seçilmesi, sulama zamanı programı ( water run time) nın yapılmış olması gerekmektedir. Sulamada gübre verilecekse gübre programının da yapılması gerekmektedir. Sulama programında 1 veya daha fazla vana tanımlanabilir. Sulama Süresi Programı - Zamana veya miktara göre ( miktara göre yapılabilmesi için sistemde su saatinin bulunması ve kontrolöre bağlanmış olması gerekmektedir.) - Program içindeki Önce ve Sonra Ayarları kullanılarak, gübrelemenin başında ve sonunda gübresiz temiz su verilebilir. Gübre Programı - Her programda 8 gübre kanalına kadar çalışabilir. - Gübre kanalına göre ayrı gübreleme metodu uygulanabilir. ( zamana, miktara ve EC&Ph ) Zaman Tabanlı, Harici Şartlara Göre Sulama - iki harici sinyale kadar başlama ve durma - Sulama periodları için başlama ve bitiş zamanı - Sulama başlatma şekli harici sinyale göre belirlenebilir

6 1. PROGRAM 1.1 Sulama Sulama programı, sulama süresi ve gübre programını referans alarak çalışan bir programdır. Bunun içinde sulama programını yapmadan önce sulama süresi programının yapılması gerekir. Eğer sulama sırasında gübre verilecek ise gübre programının da yapılması gereklidir. Sulama süresi ve gübre programları yapıldıktan sonra sulama programına sadece program numaraları yazılmalıdır. Yan taraftaki resimde sulama program penceresi görünmektedir. Program: Program numarası 1 den 15 e kadar yazılabilir. Öncelik: Eğer aynı saatte başlayacak birden fazla program bulunuyor ise önce başlamasını istediğiniz programa öncelik numarası verilebilir. Öncelik numarası 1 den 15 kadar yazılabilir ve rakam olarak büyük olan daha önceliklidir. Const.: Sulama süresi programında herhangi bir değişiklik yapmadan buradan sulama süresini yada miktarını % de olarak azaltıp çoğaltabilirsiniz. Örneğin: %25 daha az su vermesini istersek bunu, klavye üzerindeki -/+ tuşunu kullanarak -25% olarak belirtilmelidir. Ancak yapılacak ayarlama sadece o an çalışan period için geçerli olacaktır. Bir sonraki gün program yine 0% olarak başlayacaktır. Ayrıca aynı satıra gelip entere basıldığında başka özelliklerin göründüğü küçük bir pencere açılacaktır. Bunlar; Daily: Bu kısımdaki ayar Const. da olduğu gibi sulama süresini yada miktarını % olarak artırıp azaltmak için kullanılır. Ancak buradaki fark, Const. da yapılan ayar sadece o an çalışan programı kapsarken Daily kısmında o gün sonuna kadar çalışacak bütün programları kapsar. Cond. : Sulama programı, dışarıdan gelecek harici bir sinyal ile başlatılıp durdurulmak istendiğinde bu özellik kullanılır. Bunun için öncelikle kontrolöre bağlı başlama ve durma sinyalini verecek ekipmanların (örn. Şamandıra) olması ve menü 1.4 Harici Sinyal programında gerekli seçeneklerin belirlenmesi gerekir. Başlama Zamanı : Sulamanın başlayacağı saat belirlenir. Aynı programda farklı altı farklı başlama zamanı seçilebilir. Clock Start : Sulama programının kaç defa tekrar edeceği belirlenir. Min. Time : Sulama programı için birden fazla tekrar seçildiğinde tekrarlar arasında bekleme zamanı istenirse bu kısımdan gereken bekleme zamanı ayarlanabilir. Minimum Time şu şekilde belirlenir; Min. Time = Run Time + Bekleme zamanı dır. Vana : Su verilmek istenen vanalar belirlenir. Vanalar ayrı ayrı veya grup olarak belirlenebilir. Ayrı olarak belirlerken vana numarası yazıldıktan sonra enter e basılır ikinci defa enter e basıldığında küçük bir ekran görünür bu ekrandan üst kısımda olan boşluk kısmı seçildiği zaman ikinci yazılacak olan vana numarası ile aralarında boşluk oluşur. Aralarında boşluk olacak şekilde yazılan vanalar veya vana grubları diğerlerinden ayrı olarak çalışacak anlamına gelir. Grub olarak belirlerken vana numarası yazıldıktan sonra enter e basılıp ikinci defa enter e basıldığında çıkan küçük pencereden (+) işaretli olan alt kısım seçilir yazılacak olan diğer vana bir önce yazılan vana ile birlikte çalışacak anlamına gelir. Bu şekilde vanalar aralarında (+) işareti kullanarak oluşturulacak olan vana grubları ile vanalar birlikte çalıştırılabilir

7 Örnek 1 Sağ tarafta bulunan ilk resimde vanalar ayrı ayrı olacak şekilde belirlenmesine bir örnektir. Bu şekilde olan tanımlamada her vana için farklı sulama zamanı ve farklı gübre programı belirlenebilir. Burada kontrolör birinci vananın sulaması bittikten sonra ikinci vanaya geçer ve yazılan vanalar bitinceye kadar belirlenen sulama süreleri miktarınca sulama yapar. Örnek 2 İkinci resimde vanalar gruplar halinde belirlenmiştir. 1 ve 2 nci vana bir grup, 3 ve 4 üncü vana bir grup, 5,6,7ve 8 inci vanalar bir gruptur. Vanalar grup olarak belirlendiğinde, her vana grubu için farklı sulama süresi ve gübre programı belirlenebilir. Ancak aynı grup içindeki vanalar için farklı sulama süresi ve gübre programı belirlenemez. Örnekte olduğu gibi bir tanımlamada kontrolör, ilk vana grubunun sulaması bittikten sonra bir diğer vana grubuna geçerek sulamayı tamamlar. Run Time : Ne kadar süre yada miktar sulama yapılacağının belirlendiği bölümdür. Bu satırdaki rakamlar sulama miktarını belirtmez sadece sulama süresi yada miktarı belirlenmiş olan sulama zamanı programının, program numarasıdır. 60 farklı sulama zamanı programı yapılabilir. Bu bölüm ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Sulama Zamanı Programı bölümünde bulabilirsiniz. Gübre Programı : Gübre programında gerekli ayarlamaları yapılmış olan gübre programının numarası buraya yazılır. 10 farklı gübre programı yapılabilir. Gün 01/01 : Sulama programının çalışacağı çevrimlerin belirlendiği kısımdır. Maksimum 14 güne kadar çevrimler genişletilebilir. Ayrıntılar için Sulama programı örneklerine bakınız. Gübre / Su : Bu kısımdan, bir önceki satırda belirlenmiş olan çevrim günlerinde sulama olacak mı, olacaksa sadece su mu verilecek ve yapılacak olan sulamanın gübrelimi, gübresiz mi olacağı belirlenir. Üç seçenek bulunmaktadır. Dose ( Gübreli su ), Water ( sadece su, gübresiz) ve None (bu seçenekte gübreli yada gübresiz su verilmez). Bir üst kısımda belirlenmiş olan çevrim günlerinin altına gelinip enter e basıldığında sol taraftaki pencere açılır ve ok tuşları kullanılarak seçenek belirlenir ve enter e basıldığında işlem bitmiş olur. None seçeneği seçildiğinde herhangi bir harf belirmez sadece bir çizgi görünür. 1.2 Sulama Zamanı Programı Sol tarafta resimde de görüldüğü gibi sulama zamanı programı zamana göre veya miktara (m³) göre yapılabilir. Bu arada programın miktara göre yapılabilmesi için ana hat üzerinde kontrolöre bağlı bir su sayacının bulunması gerekmektedir. Program ara yüzünün sol tarafında bulunan sütundaki yukarıdan aşağıya doğru devam eden rakamlar sulama zamanı program numaralarını ifade eder ve ilgili değerler girildikten sonra sulama programında bulunan Run Time satırına buradaki program numarası girilir. Sulama Zamanı Programında aşağıdaki bölümler bulunur; - 7 -

8 Metot : Ok tuşları ile metot sütununun altına gelip enter e basıldığında küçük bir pencere çıkar ve pencereden sulamanın zamana yada miktara göre mi olacağı belirlenir. Seçeneğe göre satır değişir. Su : Bu sütunda, yapılmak istenen sulama miktarı ( zaman yada miktar) belirlenir. Önce : Bu kısım gübreleme ile ilgili bir kısımdır. Eğer sulamada gübre verilecekse ve kontrolör gübreyi vermeden önce bir süre temiz su verilmesi isteniyor ise ne kadar süre temiz su verileceği burada belirlenir. Sulama zamanı metodu miktar olarak seçilmiş ise gübre öncesi verilecek olan su, miktar olarak seçilir. Sonra : Önce kısmında olduğu gibi bu kısımda gübreleme ile ilgilidir. Bu kısımdan, gübre verildikten sonra eğer temiz su verilmek istenirse miktarı belirlenir. Önce ve sonra sütunlarına yazılan değerlerin toplamı su sütununa yazılan değerden daha fazla olamaz. Dolayısı ile burada dikkat edilmesi gereken nokta; gübreleme öncesi verilecek su + gübre verme süresi yada miktarı+ gübre sonrası verilecek su = su sütunundaki değer olabilir. Önce ve sonra sütunlarına herhangi bir değer yazılmasa bile sulama programı çalışacaktır. Ancak su sütununa değer yazılmaz ise sulama programı çalışmayacaktır. 1.3 Gübre Dozaj Sol taraftaki resimde görünen gübre programının içeriğinde şunlar bulunmakta; Prog : Gübre program numaralarının bulunduğu sütun. Method : Gübre verme metodunun belirlendiği sütun. -1-, -2-,-3- : Bu kısımdaki numaralar gübre kanal numaralarını ifade eder. EC : istenen EC değeri buradan belirlenir. ph : istenen ph değeri buradan belirlenir. Gübre programında 4 farklı gübre verme metodu bulunmaktadır. Bunlar; P.QTY : Oransal miktara göre gübre veren bir metottur. Yani 1/1000 mantığına göre çalışır. Her 1m³ suya belirlenen litre kadar gübreyi karıştırarak gübreyi verir. EC & PH kontrollü yapılan gübrelemede kullanılır. P.TIME : Oransal zamana göre gübreleme metodu. Belli bir zaman içinde vermek istediğiniz gübreyi, toplam Sulama süresine eşit miktarlarda dağıtarak verir. Örneğin 1saat gübre verilmek isteniyor ve toplam sulama süresi 3 saat olsun. Kontrolör, 1 saatte vereceği gübreyi 3 saate bölerek verecektir. TIME : Zamana göre gübreleme; bu metotta verilmek istenen gübre miktarı zaman olarak belirlenir ve herhangi bir oranlama yapılmaz. Sulama süresi içinde belirlenen zaman kadar gübre verilerek tamamlanır. P.TIME metodunda sulama süresi eğer gübreleme için verilen zamandan fazla ise gübreleme belirli zamanlarda durur ve tekrar başlar. Ancak bu metotta herhangi bir durma olmaz ve tamamlanıncaya kadar devam eder. Gübre programında TIME metodu seçildiğinde kanalların altındaki değer yazılan kısım zaman olarak değişir ve saat.dakikadır. QTY: Miktara göre gübreleme; bu metotta gübreleme miktar olarak belirlenir. Herhangi bir oranlama yapılmaz ve belirlenen miktar kadar gübre verilinceye kadar devam eder

9 1.4 Harici Sinyal Harici Sinyal programı kullanılarak sulama işlemi dışarıdan gelecek kuru kontak dediğimiz on/off sinyaline göre başlayabilir ve bitirilebilir. Öncelikle bu programın kullanılabilmesi için bir teknisyen tarafından kontrole bağlı bir altyapının kurulması ve tanımlanması gerekmektedir. Toplam olarak 15 farklı harici sinyal programı yapılabilir. Sağ taraftaki resimde program arayüzü görünmekte ve işlevleri aşağıdaki gibidir. Sol sütunda görünen rakamlar program numaralarını ifade eder ve sulama programında kullanılır. From (hh:mm) : Programın başlama saati yazılır. To (hh:mm) : Programın bitiş saati yazılır. Start Dry Cont. : Daha önceden teknisyen tarafından digital girişlere bağlanmış ve tanımlanmış kontak numaralarına göre, sulama başlatma sinyalini verecek olan kontağın numarası girilir. Trigger Type : Bu kısımdan sulama başlatma sinyalinin şekli belirlenir. Üç farklı şekildedir. One Shot, Multi Shot ve Only İf On dur. Bunların anlamı; One Shot : Kontaktan sinyal geldiğinde sulama başlar ve Sulama süresi programında belirlendiği zaman kadar devam eder ve biter. Sonraki sulamanın başlayabilmesi için bu kontağın kapanıp tekrar açılması gerekir. Multi Shot : Kontaktan sinyal geldiğinde sulama başlar ve sulama süresi kadar devam eder. Sulama bittikten sonra eğer kontaktan sinyal gelmeye devam ediyorsa program 6 saniye içinde tekrar başlar. Only if On : Kontaktan sinyal gelince sulama başlar Sulama süresi kadar devam eder. Kontaktan sinyal geldiği sürece devam eder sinyal kesildiğinde Sulama süresi bitmemiş olsa bile sulama duracaktır. Stop Dry Cont. : Start kontağın başlattığı sulamayı durdurmak için kullanılır. Stop kontak sinyali, Only if On seçeneğinde kullanılamaz. 1.5 Karıştırıcı Asit ve gübre tanklarını karıştırmak için kullanılır. Gübre programı aktif ve aktif değil durumdayken girilecek zaman miktarlarında karıştırma yapılır. Karıştırma işlemi mikserle veya hava basıncı ile yapılabilir. Program içeriğinde şunlar bulunur; On (mm:ss) : Karıştırıcının çalışma süresi dakika ve saniye cinsinden yazılır. Off (mm:ss) : İki karıştırma arasındaki bekleme süresi dakika ve saniye cinsinden yazılır. Dosing Active Dosing Not Active : Gübre programı aktif durumdayken karıştırma ve bekleme süreleri girilir. : Gübre programı aktif değilken karıştırma ve bekleme süreleri girilir

10 1.6 Seçici Tek bir dozaj kanalından iki farklı gübre takında hazırlanmış farklı iki gübreyi, farklı gübre programlarında kullanılabilmesine olanak sağlar. Sağ taraftaki resimde iki adet seçici tanımlanmış olan seçici programı görünüyor. Seçici programı, gübre program numaralarına atama yapılarak aktive edilir. Sağ taraftaki örneklerde; iki adet seçici görünmekte ve 1 nolu gübre programıyla seçici 1 (S1), 2 nolu gübre programı ile seçici 2 (S2) çalışmaktadır. Bu programın aktif olabilmesi için seçici vanalarının sisteme takılmış olup ve tanımlanmış olması gerekir. 1.7 Filtre Geri Yıkama Kontrole bağlanmış filtrelerin sulama sırasında belirlenen zaman aralıklarında yada basınç farkına göre geri yıkama işleminin yapılması için kullanılır. Basınç farkına göre geri yıkamanın etkin olabilmesi için sisteme bağlı basınç sensörlerinin olması gerekmektedir. Fitre geri yıkama programı, sulama programını referans alarak çalışır ve sulama programı başladığı anda filtre geri yıkama programı da etkin duruma gelir. Program içinde şunlar bulunur; Time Between Flushing (hh:mm) : iki geri yıkama arasındaki gerekli olan zaman (saat ve dakika) belirtilir Gübre kanalı 1 Gübre kanalı 2 Flushing Time (mm:ss) : Geri yıkama işleminin ne kadar süre olacağı (dakika ve saniye) belirtilir. Delay Between Filters (mm:ss) : Sisteme bağlı birden fazla filtre geri yıkama programında çalışacaksa, geri yıkama sırasında filtreler arasında bekleme süresi (dakika ve saniye) belirlenir. Delta Pressure : Sisteme bağlı basınç sensörleri mevcut ise Delta Pressure yes seçeneği ile etkin duruma getirilir. Delta Pressure Value (bar) : Basınç farkına göre geri yıkamanın etkin olması için gereken basınç farkı değeri girilir. Delay Delta Pressure (mm:ss) : Basınç farkının oluştuğuna dair sinyal sensörden geldiğinde, program bu sinyali kullanmadan önce bir müddet beklemesi gerekir. Bu bekleme süresi bu kısıma belirtilir. Delta Pressure Reiteration : Kaç defa arka arkaya basınç farkına göre yıkama yapıldıktan sonra alarmın devreye gireceği belirtilir. Bu şu anlama gelir; programda belirttiğiniz zaman değerlerinin uygun olmadığı ve geri yıkama yapılmasına rağmen filtredeki tıkanıklık giderilememiştir. Dwel Time Main (mm:ss) : Fitre sistemine bağlı bir ana vana var ise geri yıkama başlamadan önce bu vana açılır sistem basıncının balansı sağlanır. Geri yıkamadan ne kadar süre önce açılacağı burada belirtilir. ( dakika ve saniye)

11 1.8 Soğutma Sera ortamındaki sıcaklık ve nemi istenen değerlerde tutulabilmesi için kullanılır. 5 farklı soğutma programı yapılabilir ve her programda farklı sensor ve vana numaraları kullanılabilir. Öncelik sıcaklık yada nem olacak şekilde seçim yapılabilir. Soğutma programının kullanılabilmesi için; sıcaklık ve nem sensörlerinin sisteme bağlı olması gerekmektedir. Her programda iki farklı periyot bulunmaktadır ve isteğe göre her iki periyot kullanılabilir. Program içeriğinde şunlar bulunur; Program : Program numarası belirtilir. Status : Bu bölümden program önceliğinin sıcaklık ya da nem olarak belirlenir. Cooling : Programın önceliği sıcaklıktır. Humidification : Programın önceliği nemdir. From To : Programın çalışmaya başlayacağı saat belirtilir. : Programın bitiş saati belirtilir. Above tº : istenen sıcaklık değeri belirtilir. Ölçülen sıcaklık buraya yazılan sıcaklıktan 0.5 ºC fazla olduğu zaman vanalar açılır. Below RH : istenen nem değeri belirtilir. Ölçülen nem belirlenen nemden 1% fazla olduğu zaman program durur. On : Vanaların çalışma süresi yazılır. (Saat : dakika : saniye) Off : Vanaların bekleme süresi yazılır. (Saat : dakika : saniye) Cool# : Soğutma programının çalıştıracağı vanaların numaraları yazılır. Temp. Sens. : Sıcaklık sensörlerinin numaraları yazılır. Hum. Sens. : Nem sensörlerinin numaraları yazılır. Above tº ve Below RH sütunlarına 0 değeri yazılıp ve vanaların On ve Off zamanları belirtilirse program sensörlerden gelen ölçüm sonuçlarına göre değil sadece zaman aralıklarına göre çalıştırılabilir. 1.9 Sisleme Sisleme programı, soğutma programından farklı olarak herhangi bir sıcaklık yada nem sensörüne gerek duymadan ve sadece zaman tablosuna göre çalışır. Yan taraftaki resimde görünen pencerede program içeriği görünmektedir. Sol sütunda bulunan rakamlar Sisleme program numaralarını ifade eder. No. : Sisleme vana numarası Start (hh:mm) : Programın Başlama saati End (hh:mm) : Program bitiş saati On (hh:mm:ss) : Sisleme vanasının açık kalma süresi. Off (hh:mm:ss) : Sisleme vanasının kapalı kalma süresi

12 1.10 Su ısıtma Su ısıtma programı, soğuk bölgelerde sulama suyunun ısıtma kontrolünde kullanılır. Program, zaman tablosuna göre çalışır. Yan taraftaki resimde görünen program içeriğinde şunlar bulunur : From Time To Time : Programın başlama saati. : Programın bitiş saati. Water Temperature: İstenen su sıcaklığı. Difference : Programın, istenen sıcaklıktan kaç derece çıktığında duracağı ve istenen sıcaklıktan kaç derece düşünce çalışmaya başlayacağını belirleyen fark sıcaklık belirlenir. Temp. Sensör #1 Temp. Sensör #2 : Sıcaklık sensor numarası : Sıcaklık sensor numarası

13 2. MANUEL 2.1 Sulamaya Ara Verme Çalışmakta olan sulama programını durdurmak yada durdurulmuş olan sulama programını tekrar çalıştırmak için kullanılır. Ancak sulama tekrar başlatıldığında, sulama süresi program durdurulduğu anda ne kadar kalmış ise o kadar devam eder. Sulama programı tekrar baştan başlamaz kaldığı yerden devam eder. Sulama programı durdurulduğunda, aktif sulama ekranındaki program durumu bölümünde fasıla (pause) ibaresi görünür. ( Resim 3) Sulamaya ara verme aktif durumdayken hiçbir sulama programı çalışmayacaktır. 2.2 Program Başlatma / Durdurma Sulama programını çalıştırmak ve çalışan programı sonlandırmak için kullanılır. Başlama saati yazılmış ve diğer ayarları tamamlanmış olan sulama programı otomatik çalışacak şekilde ayarlanmış anlamına gelir ancak buradan başlama saati beklenmeden manuel olarak sulama programı çalıştırabilir. Otomatik olarak başlama saatine başlamış olan sulama programı Start/ Stop programdan sonlandırılabilir

14 2.3 Vana Başlatma / Durdurma Sisteme bağlantısı birbirlerinden bağımsız olarak tanımlanmış olan vanalar tek başlarına sulama programına gerek kalmadan, sulama süresi ve gübre programı atanarak çalıştırılabilirler. Ancak bu manuel bir işlemdir sulaması bitmiş olan vana tekrar otomatik olarak Start / Stop Vana programından başlamaz. Start/Stop Vana Programının bir işlevi daha vardır; Eğer herhangi bir alarmdan dolayı çalışmakta olan bir sulama programı durdu ve alarm sıfırlanarak tekrar başlatıldıktan sonra bu program sonlandırılmak istenirse Start/Stop Programdan değil Start/Stop Vana programından sonlandırılabilir. Aşağıdaki resimlerde Start / Stop Vana programının nasıl hazırlandığını görebilirsiniz

15 2.4 Filtre Geri Yıkama Filtre geri yıkama işlemi, otomatik olarak başlaması için yapılan zamanı beklemeden manuel olarak çalıştırmak için kullanılır. Yan taraftaki resimde (resim 1) göründüğü gibi sisteme bağlı tüm filtreler yıkanabildiği gibi istendiğinde birden fazla filtre var ise ayrı ayrı olacak şekilde de yıkama yapılabilir. Manuel olarak Filtre Geri Yıkama programının çalışabilmesi için programlar menüsünden filtre geri yıkama programının yapılmış olması gerekmektedir. 3.ALARM Alarm menüsünden, alarm limitleri belirlenebilir, aktif durumda olan yüksek su akışı, düşük su akışı, su akışı yok, su sızıntısı ve gübreleme ile ilgili alarmlar sıfırlanabilir. 3.1 Alarm Sıfırlama Bu bölümden aktif alarmlar ve hatalar sıfırlanabilir ve alarmların sıfırlanması ile ilgili seçimler belirlenebilir. Menü içeriğinde şunlar bulunur ; Reset Now? : Aktif durumda olan alarm mesajlarını silmek için kullanılır. Yandaki resimde de göründüğü gibi entere basıldığında küçük bir pencere açılır ve oradan YES seçeneğinin üzerine gelip entere basıldığında mesajlar silinmiş olur. Period Of Automatic Reset : Aktif alarmların belirli zaman aralıklarında otomatik olarak silinmesi için listeden zaman seçilebilir. Varsayılan zaman ayarı 24 H tir. Complete Irrig. On Reset? onaylanır. : Aktif alarmların sulama tamamlandığı zaman silinmesi için YES seçeneği ile

16 3.2 Tarihçe Oluşan alarmların tarih ve zamanları ile birlikte tanımlamaları bulunan kayıtların tutulduğu bölümdür. 250 alarm satırına kadar alarm geçmişi kaydını tutabilir. 3.3 Alarm Tanımlama Bu menünün içeriğinde şunlar bulunur: Su Dolma Süresi (dk) : Sulama başladığında hatların suyla doluncaya kadar geçecek olan zaman belirtilir, aynı zamanda yüksek su akışı alarm mesajını engelleyecektir. Su Sızıntısı (m3) : Sulama programı çalışmıyorken su sayacından burada belirtilen miktarın üzerinde su geçişi olursa alarm aktif hale gelir. Su Sızıntı Tekrarı (hh:mm) : Burada belirlenen zaman içinde belirlenen miktardan fazla su, sulama programı aktif değilken su sayacından geçerse alarm aktif hale gelir. Dosing Channel Leak Delay (s) : Gübreleme işlemi bitmesine rağmen burada belirlenenden fazla sürede gübre sayacından geçiş olursa alarm aktif hale gelir. Dosing Channel Leak (pulse) : Yukarıda belirlenen gecikme zamanı içinde, gübre sayacından burada belirlenen kadar pulse gelirse alarm aktif hale gelir. Delta Low : EC ve PH Control için hedeflenen değerden düşük olabilecek maksimum fark. Delta High : EC ve PH Control için hedeflenen değerden yüksek olabilecek maksimum fark. Missing Pulses For No Flow : Sulama esnasında su sayacından burada belirlenen kadar sayıda pulse gelmez ise alarm aktif olur. Sistem pulsler arasındaki zamanı hesaplayabilir. Max Consecutive Flow Alarms : Aynı vana ve vana grubuna ait arka arkaya aynı alarmdan ( yüksek akış, düşük akış gibi) burada belirtilen sayı kadar oluşursa alarm aktif olur. Num. Of Short Circ. to Pause : ( Teknisyen tarafından yapılmalıdır. ) Sistemdeki ekipman bağlantılarında oluşabilecek kısa devre durumunda sistem alarm vererek çalışmasını durdurur. Burada da kısa devre sayısı belirtilir. Short Circuit Output Level : ( Teknisyen tarafından yapılmalıdır. ) 24V AC kontrolde; ekipmanlar çalışırken oluşan limit yük miktarı ( A/D) belirtilir

17 3.4 Alarm Ayarları Burada yapılacak olan ayarlar, hataların NMC Pro tarafından tanımlanması anlamına gelir. Tanımlama bulunur. : Bu sütunda hataların tanımlaması Sulama (Sütunu) : Tanımlanan hata oluştuğunda sulamanın sistem tarafından durdurulup durdurulmayacağı belirlenir. Gübre (Sütunu) : Tanımlanan hata oluştuğunda gübrelemenin devam edip etmeyeceği belirlenir. Gecikme (dd:ss) : Bu kısımda tanımlanan hatanın ne kadar süre ile devam ederse sistemin müdahale etmesi gerektiği belirlenir. Alarm Aktif : Sisteme bağlı görsel yada sesli bir alarm ikaz sistemi var ise tanımlanan hata oluştuğunda sistem, ikaz sistemini aktif hale getirip getirmeyeceği belirlenir. 4. TARİHÇE Bu bölümde, kontrolör tarafından yapılan işlemler, sensör ölçümleri, su ve gübre sayaçları, sulama ve diğer programların çalışma durumları ve genel olarak kontrolörün sistem yapısındaki olaylar kayıt altına alınır. Yan taraftaki resimde görüldüğü gibi bilgi alınmak istenen kısım seçildiğinde kaydı yapılan bilgiler görülebilir. Tarihçe bölümündeki kayıtlar, ilgili kayda göre sınırları bulunur. Yaklaşık 200 satıra kadar kayıt tutulabilir ve bu rakam geçildiği taktirde ilk kayıtlar yenileri geldikçe silinir. 5. SULAMA PROGRAMI ÖRNEKLERİ Örnek 1 : 1,2,3,4 ve 5 numaralı vanalara her gün saat 08:00 de 2 saat su vermek istiyor ve sulama gübresiz olarak gerçekleşecek. 2 saatlik sulama süresi (Run Time) Sulama Süresi Programından ayarlanabilir ve program numarası sulama programına yazılır. (Menü / Programlar / Sulama Süresi Programı) Bu sulama programı yan taraftaki resimde göründüğü gibi hazırlanabilir. Program, her gün sabah saat 08:00 de başlar 5 vana aynı anda açılır ve gübresiz 2 saat sulama yapılır

18 Örnek 2 : Sulama, her gün sabah 07:30 da 4 vana için farklı sürelerde ve farklı hazırlanmış gübreyi 5 tekrar ve tekrarlar arsında 30 dakika ara vererek araziye verilmek isteniyor. Bu program yandaki resimde göründüğü gibi hazırlanabilir. Örnek 3 : Bu örnekte dört günlük çevrimi olan bir sulama yapılacak. Sulama, saat 08:00 de başlayacak ve ilk gün sulama gübreleme ile birlikte olacak ve sonraki iki gün (2. ve 3 ncü gün) sulama yapılmayacak. 4 ncü gün, sabah 08:00 de sulama, gübreleme olmadan tekrar başlayacak. 4 ncü günün sonunda çevrim tekrar 1 nci günden başlayarak devam eder. Benzer şekillerde en fazla 14 güne kadar olan çevrimler hazırlanabilir. Her çevrimin son gününden sonra tekrar başa dönerek devam eder

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU

Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU 1 Simplex 6 Serisi KULLANIM KILAVUZU Simplex 5 serisi Kullanım Kılavuzu REV:0 2 İçindekiler 1. ÖZELLİKLER... 3 2. ÖN YÜZ GÖRÜNÜMÜ / TUŞ TAKIMI TANITIMI... 4 3. MENU AĞAÇ YAPISI... 5 4. ALARM LİSTESİ...

Detaylı

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu]

MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] MHRS Projesi [Kullanım Kılavuzu] [MHRS Projesi Uygulama Kullanım Kılavuzu] Vestel Datasel Birim Ortaklığı Tarih : 23.01.2009 Sürüm : 1.0 İçindekiler İçindekiler... 2 Giriş... 4 SİSTEM YÖNETİMİ (T.C. Sağlık

Detaylı

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler :

EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU. İçindekiler : EKOM-FPLC-X KULLANMA KILAVUZU İçindekiler : 0. Giriş 1. Ön Bilgiler 1.1 Kullanıcı Giriş Ekranı 1.2 Nümerik Giriş Ekranı 1.3 Alfanümerik Giriş Ekranı 1.4 Mesaj Ekranı 1.5 Ana Ekran 2. Ayarlar Menüsü 2.1

Detaylı

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı,

Asistan foto, bütün işlerinizi en iyi şekilde düzenleyen mükemmel bir raportördür. Bütün ticari hareketlerinizi, satışlarınızı, 2 ÖNSÖZ Asistan foto, Lodos tarafından fotoğraf stüdyoları için özel olarak üretilmiş bir otomasyon paketidir. Fotoğraf stüdyonuzdaki tüm işlerinizin bilgisayar ortamında kontrol ve takibini sağlar. Asistan

Detaylı

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK SYS SİSTEM YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 SYS SİSTEM YÖNETİMİ 1.SYST00 Sistem İşlemleri Resim-1 Bu uygulama CANIAS sisteminde bulunan tüm işlemleri görüntülemek ve herhangi bir uygulama

Detaylı

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI

RVS DEVREYE. 07.Mart.2013 ALMA KİTABI RVS DEVREYE 07.Mart.2013 ALMA KİTABI İçindekiler Menülere erişim.... 1 Mühendis sayfasına girilmesi ve ayarların yapılması.... 3 Mühendis parametrelerinin ayarlanması.. 3 Gün, zaman saati ayarı. 3 Operatör

Detaylı

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu

PWI Serisi İndikatörler. Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu PWI Serisi İndikatörler Kullanım Kılavuzu YASAL UYARI! Kullanmakta olduğunuz cihaz bir baskülün parçası olarak kullanılıyor ve baskül alım satım işlerinde kullanılıyor

Detaylı

ETA MUHASEBE PROGRAMI

ETA MUHASEBE PROGRAMI Bilgisayarlı muhasebe, karmaşık zaman alıcı ve yorucu olan muhasebe işlemlerinin bilgisayar ortamında çok daha kolay yapılmasını sağlayan paket programlardır. Günümüz şartlarında elle tutulan muhasebe

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHATHİZMETLERİ BİLGİSAYAR OTOMASYON PROGRAMLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012

İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 İzin Yönetimi LOGO KASIM 2012 içindekiler İzin Yönetimi... 4 İzin Tanımları... 5 İzin Bilgileri... 6 İzin Grup Tanımları... 9 İzin Grup Tanım Bilgileri... 10 Çalışma Takvimi... 12 Çalışma Takvimi Bilgileri...

Detaylı

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03

SECOM 737 XL. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 SECOM 737 XL Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.12/03 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanım Kılavuzu SECOM 737XL Yayın Hakkı 1998-1999 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile

Detaylı

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu

MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu MagicFace Yüz Tanıma Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz MF302 Kullanım ve Kurulumu ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır.

Mikado Puantör 4.X. Kullanım Kılavuzu 24.07.2014. Ülkü Özbek. Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Puantör 4.X Kullanım Kılavuzu 24.07.2014 Ülkü Özbek Mikado Bilişim Sistemleri A.Ş. 2014, Mikado Bilişim Sistemleri Tüm Hakları Saklıdır. Mikado Kullanım Kılavuzu i İ Ç İ N D E K İ L E R PDKS SİSTEMİ...

Detaylı

ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK ROU ROTALAR BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012 ROU ROTALAR 1- GENEL 1.1.Modülün İşleyişi CANIAS Rota bilgileri, bir üretim veya montaj faaliyetinin tamamlanabilmesi için gerekli olan iş adımları

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Yönetim LOGO KASIM 2012

Yönetim LOGO KASIM 2012 Yönetim LOGO KASIM 2012 İçindekiler Genel Bilgiler... 4 Yönetim... 5 Tanımlar... 6 Terminal Tanımları... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 7 Gruplar... 7 Grupta yer alacak kullanıcılar...

Detaylı

S a y f a i. Saygılarımızla

S a y f a i. Saygılarımızla S a y f a i SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir

Detaylı

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler.

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler. 0 İçindekiler 1.EkipMobil i Tanıyalım...2 2.EkipMobil Abonelik Bilgileri...2 3.EkipMobil i Kullanmaya Başlarken...3 3.1. EkipMobil Giriş... 3 3.2. Şifremi Unuttum... 4 3.3.EkipMobil Ana Sayfa... 6 4.EkipMobil

Detaylı

ORISOFT V.36/V.37/V3.8 KULLANMA KILAVUZU

ORISOFT V.36/V.37/V3.8 KULLANMA KILAVUZU ORISOFT V.36/V.37/V3.8 KULLANMA KILAVUZU - PROGRAMIN BİLGİSAYARA KURULUMU - BİLGİSAYAR BAĞLANTISI VE PROGRAMA GİRİŞ a) Kullanıcı Ayarları AYAR MENÜSÜ A) FABRİKA AYARLARI a) Alıcının Vericiye bağlanarak

Detaylı

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VGUARD PC TABANLI KARTLAR Görüntü Kartları Model : VG4C-RT4 VG4C-EXP VG8C-EXP VG4C + VG8C-VG8C-EXP-TV Kurulum ve Kullanım Kılavuzu UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI...

1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 1. GENEL BİLGİLER... 5 1.1. AMAÇ... 5 1.2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ KURULUMU... 5 2. SİTE OTOMASYONU PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI... 6 2.1. YENİ SİTE OLUŞTURULMASI VE SİTE İŞLEMLERİ... 7 2.2. PROGRAMA

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011

İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İş Akış Yönetimi LOGO Ocak 2011 İçindekiler İçindekiler... 2 İş Akış Yönetimi... 4 İş Akış Rol Tanımları... 5 Rol Tanım Bilgileri... 6 İş Akış Kartları... 7 İş Akış Bilgileri... 8 İş Akışı Genel Bilgileri...

Detaylı

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY

MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY İstatistik Bölümü Güz dönemi 2.sınıf Programlama dilleri I (Excel-access) MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Öğr.Gör.Ali ATALAY Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın

Detaylı

FOREKS PİYASASININ ÖZELLİKLERİ

FOREKS PİYASASININ ÖZELLİKLERİ Kullanıcı Kılavuzu FOREKS PİYASASININ ÖZELLİKLERİ Foreks (forex), döviz değişimi anlamına gelen foreign exchange kelimelerinin kısaltmasıdır. Foreks piyasası, bir ülke para birimini satıp; başka bir ülke

Detaylı

Programın Kullanımı NonStop2010: NonStop2010 Resimleri: NonStop2010 Sipariş: NonStop2010 Okul: NonStop2010

Programın Kullanımı NonStop2010: NonStop2010 Resimleri: NonStop2010 Sipariş: NonStop2010 Okul: NonStop2010 Programın Kullanımı Program ilk çalıştırıldığında bilgisayarın C sürücüsünde aşağıdaki klasörleri oluşturur. NonStop2010: Çalışılan okullara ait verileri ve öğrenci resimlerini saklar NonStop2010 Resimleri:

Detaylı

PERSONEL DEVAM KONTROL YAZILIMI

PERSONEL DEVAM KONTROL YAZILIMI PERSONEL DEVAM KONTROL YAZILIMI 1. Başlangıç 2. Menülerin kullanımı 3. Tanımlar 3.1 Terminal 3.1.1 Terminal tanımlama 3.1.2 Terminal saat-tarih ayarı 3.1.3 Terminale personel öğretme 3.1.4 Terminal ekranına

Detaylı

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır.

Aşağıdaki anlatım sırası, personel bölümünün kullanım sıralaması dır. BORDRO MODÜLÜ Personel ücretlerinin hesaplanması, Fazla mesailerin hesaplanması Başka personel kartı açılmadan aynı personelin aynı ay içerisinde firmaya ait farklı işyerlerinde çalışmalarının takibinin

Detaylı

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar :

Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY veritabanı Boş veritabanı öğrenci Tablolar : Sorgular : Formlar : 1 Böte Bölümü 1.sınıf Access Ders notları-2015 Ders yılı Öğr.Gör.Ali ATALAY MICROSOFT ACCESS DERS NOTLARI Access bir veritabanı programıdır. Veritabanı, bir konuyla ilgili çok sayıda kaydın tutulduğu bir

Detaylı

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu INDEX 1. Genel Bilgiler... 7 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması......7 1.2. Şifre Alma Đşlemi... 8 2. TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

TALİMAT KILAVUZU KURULUM AYARLAMA ÇALIŞTIRMA. Energy Manager for System Controller

TALİMAT KILAVUZU KURULUM AYARLAMA ÇALIŞTIRMA. Energy Manager for System Controller TALİMAT KILAVUZU KURULUM AYARLAMA ÇALIŞTIRMA Energy Manager for System Controller UTY-PEGX Ver.2.0 9708871004 İçindekiler 1. Kılavuzun kullanımı 4 1-1 Kılavuz oluşumu 4 2. Hazırlama 5 3. Çalışmaya kadar

Detaylı