KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ"

Transkript

1 KENDĐYÜRÜR BĐÇERDÖVERLERDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ

2 Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım - Safer Agriculture For Employees in Rural - SAFER projesi için üretilmiştir. Koordinatör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Ortaklar: Federacion Agroalimentaria de Comisiones Obreras-CCOO Đspanya Asesoria Declerq SL Estudios Europeos Đspanya Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola-ENAMA Đtalya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü-UTEM Türkiye Ankara Üniversitesi -AÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Türkiye Türk Tarım Alet ve Makineleri Đmalatçıları Birliği-TARMAKBĐR Türkiye Türkiye Ziraat Odaları Birliği-TZOB Türkiye Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü-TÜGEM Türkiye 2

3 Bu çalışmada; yerleştirme, çalıştırma, ayarlama, bakım, temizleme, onarım, taşıma işlerini yapan tarım makinesi kullanıcıları ve bu işlerin yapılması sırasında etkilenen diğer şahısların iş güvenliği ile ilgili karşılaşabilecekleri durumlarda yapılması gerekenler ile makinelerin güvenli imalatı ve kullanıcılara iletilmesi açısından uyulması gereken kurallar açıklanmaya çalışılmıştır. Tarım makinelerinde iş güvenliği ve kazalarla ilgili istenmeyen durumları sergileyen görsel bilgilerden hem olumsuz örneklerin edinilmesi ve içselleştirilmesindeki rolü hem de marka imajını zedelememek adına özellikle kaçınılmıştır. Bu eğitim modülündeki bilgiler ve bunlar esas alınarak üretilen bilgi kartları, video ve animasyonlara, adresinden ulaşılabilir. Modüller internet ortamında mevcut olup, serbest olarak indirilebilir ve eğitim amacıyla kullanılabilir. Ancak, modüllerin tamamın veya bir kısmının ticari olsun ya da olmasın başka sitelerde yayımlanması projenin yasal sahibi kurum (OMÜ) ile temasa geçilip izin alınmasıyla ve proje web sitesine bağlantı verilmesi ile mümkündür. Proje materyallerini edinmek için; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Kurupelit-Samsun adresi ile temasa geçilebilir. 3

4 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Biçerdöverlerin Kullanılmalarında Uyulması Gereken Güvenlik Kuralları 1.1 Biçerdöveri Amaca Uygun Kullanılması 1.2 Kullanma Bakım Kitabı/Kılavuzu 1.3 Biçerdöveri Çalıştırmadan Önce 1.4 Operatörün Đşe Hazırlanması 1.5 Acil Durum Đçin Hazırlıklı Olma 1.6 Tehlike Çıkışı 1.7 Biçerdövere Çıkma Biçerdöverden Đnme 1.8 Güvenli Çalıştırma 1.9 Güvenli Durdurma 1.10 Biçerdöverin Sürülmesi 1.11 Kısa Devre/By Pass çalıştırmalar 1.12 Acil Durdurma/Hızlı Durdurma 1.13 Biçerdöveri Park Etme 1.14 Makine Üzerinde Değişiklik Yapma 2. Biçerdöverlerde Kullanılan Güvenlik Özellikleri/Öğeleri 2.1 Devrilmeye Karşı Koruma Yapıları 2.2 Eğim Dengeleme Sistemi 2.3Emniyet Kapakları, Koruyucu Düzenekler, Koruma ve Muhafaza Kapakları 2.4 Đşaret Plakaları 2.5 Aydınlatma Işıklandırma ve Sinyalizasyon 2.6 Aynalar 2.7 Yangın Söndürücü 4

5 1. BĐÇERDÖVERLERĐN KULLANILMALARINDA UYULMASI GEREKEN GÜVENLĐK KURALLARI 1.1. Biçerdöverin Amaca Uygun Kullanılması Biçerdöverler, tarladan biçerek topladıkları ürünü harmanlayan, hasat ettikleri ürünü saplardan ayıran, temizleyen, istenirse sınıflandıran kombine hasat-harman makinelerdir. Đş güvenliği açısından biçerdöveri imalatçısı tarafından tasarlanan işlerin dışında başka amaçlarla kullanmayınız Kullanma Bakım Kitabı/Kılavuzu Biçerdöver kullanıcıları ve operatörlerin biçerdöveri kullanmaya başlamadan önce mutlaka okumaları gereken kullanma bakım kitabında sürücünün biçerdöveri güvenle kullanabilmesi için gerekli talimatlar, bilgiler bulunmaktadır. Biçerdöveri çalıştırmadan önce kullanma ve bakım kitabını okuyun ve anlayın. Kullanma ve bakım kitabı genel emniyet kuralları yanında, biçerdövere ait özel emniyet kuralları ve uyulması gereken tavsiyeleri de içerir. Biçerdöver hakkında ne kadar çok şey bilirseniz onu emniyetle kullanmaya daha iyi hazır olursunuz. Biçerdöverin kullanma bakım kitabını önemseyiniz. Bazı durumlarda acil olarak öğrenilmesi gereken pek çok püf noktası ancak o biçerdöverin el kitabında bulunabilir. Bu nedenle kullanma bakım kitabının daima biçerdöverinizin üstünde belli bir yerde olmasını sağlayınız. Yeni biçerdöverlerde kullanma bakım kitabı için yapılmış belirli bir koyma yeri genellikle bulunmaktadır. Ancak eski biçerdöverde bu iş için belirli bir olmayabilir ve hatta kullanma bakım kitabı da bulunmayabilir. Bunların olmasını sağlayınız. Biçerdöver imalatçıları/ithalatçıları ürettikleri/ithal ettikleri biçerdöverleri gerek doğrudan gerekse bayiler yoluyla satış yaparken mutlak surette makinenin kullanma bakım kitabını satış yaptıkları kişi veya kurumlara vermek zorundadırlar. Bu ülkemizde çok yaygın olmayan ancak yasal mevzuat gereği zorunlu olarak yapılması gereken doğru davranış şeklidir. Bu amaçla kullanma bakım kitabının teslim edildiğini gösteren pratik olarak hazırlanmış bir kısmı firmada bir kısmı da makineyi satın alan kişi veya kurumda kalan kartlar kullanılmalı ve imzalı olarak teslim edilmelidir. Makine kullanıcılarının Kullanma Bakım kitabı kullanma alışkanlığı kazanması hem makinenin verimli kullanılması hem de iş güvenliği açısından son derece önemlidir. Kullanım kitaplarında AB üyesi ülkelerce uygulanan 2003/37/CEE yönetmeliğinin tamamlayıcısı olarak 2006/42/EC yönetmeliği, Avrupa Parlamentosunda 17 Mayıs 2006 tarihinde onaylandı ve 31 Aralık 2009 tarihinde, herhangi bir geçiş süreci söz konusu olmaksızın uygulanmaya başlayacaktır. Yönetmeliğin getirdiği yeniliklerin 5

6 önemli bölümü ise, güvenlik ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek unsurlara ilişkin açıklamalara ağırlık verilmesi konusundadır Biçerdöveri Çalıştırmadan Önce Biçerdöver çalıştırılmadan önce kullanma ve bakım kitabını okunmalı ve özellikle güvenli çalışma açısından verilen bilgiler tam olarak anlaşılmalıdır. Özellikle güvenlik uyarıları açısından tam anlaşılmayan bilgilerle yapılacak işler, ciddi yaralanma ve sakat kalma olayları ile sonuçlanabilir. Biçerdöver hangarda çalıştırılacaksa kapılar açılmalı. Biçerdöveri çalıştırmadan önce daima temizleyin (Egzoz sistemi etrafını, merdivenlerini, camını vs). Lastik havalarını kontrol edin. Düşük basınç lastiğe yanak yaptırır ve tehlikeli lastik patlamalarına yol açabilir. Aşırı şişirilmiş lastik biçerdöveri zıplatır ve normal havadaki lastiklere göre devrilmeye yol açma riski fazladır. Frenleri haftada bir kontrol edin. Hidrolik frenlerin kumanda silindirlerinin fren hidroliği ile dolu ve hattında hava olmadığından emin olun. Doğru şekilde bakımı yapılmamış makineleri kullanmayın. Taş tuzağının temiz olup olmadığını kontrol edin. Tüm muhafazaların yerinde ve tutucuların emniyetli durumda olduğundan emin olun. Kayıp muhafazaları yenileyin. Muhafazaların hasar görüp görmediğini kontrol edin. Hasar görmüş olanları tamir edin. Biçerdövere çıkmak veya biçerdöverden inmek için mutlaka merdiveni kullanın. Ayrıca, biçerdöveri kullanmaya başlamadan önce genel çalışma güvenliğini ve biçerdöveri kullanacağınız tarla veya yoldaki güzergâhı gözden geçirin ve ön bilgi edinin. Đşin genel güvenliği için aşağıdaki soruları kendinize sorun ve şu noktaları daima göz önüne alın: Bu biçerdöverin kullanımı/bu işin yapılması için gerektiği şekilde bir eğitim aldınız mı? Makinenin kullanma-bakım kitabını okudunuz mu? 6

7 Đş için doğru ekipman, elbise vb ye sahip misiniz? Biçerdövere binme ve makineden inme de dahil olmak üzere tüm noktaları göz önüne alarak işi planladınız mı? Eğer birden fazla kişi işin yapılması ile ilgili ise herkes ne yapacağını tam olarak anladı mı? Đletişim şekli üzerinde ortak bir anlaşma sağlandı mı? Makineye herhangi bir müdahaleden önce daima makineyi stop etmeniz gerektiğini bilin. Makinenin durdurulması sırasında daima ataletten dolayı oluşacak durma süresini dikkate alın. Üzerinize düşebilecek şeyleri emniyete alın. Örneğin; destek kullanın. Dönebilecek şeyleri emniyete alın. Örneğin, takoz kullanın. Depolanmış enerji bulunan makineler dikkat edin. Örneğin; yaylar veya hidrolik sistem enerjisi. Depolanmış enerjiyi nasıl emniyetli bir şekilde tahliye edebileceğinizi hesaplayın. Đmalatçıların açıklamalarına uyun Operatörün Đşe Hazırlanması Biçerdöver ile çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki soruları kendinize sormalısınız: Bu işi yapmak için eğitildim mi? Eğer yanıtınız hayır ise işe hiç başlamayın. Bu makinenin nasıl çalıştırılacağını biliyor muyum? Biçerdöverin emniyetli olarak nasıl çalıştıracağınızı bilmiyorsanız ve onunla ilgili gereken eğitimi almadıysanız onu asla kullanmayın. Kullanma bakım kitabını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun ve kolay ulaşabileceğiniz bir yere koyun. 7

8 Uygun kıyafet ve ayakkabı giyiyor muyum? Makine veya makinenin kontrol mekanizmaları üzerine sarkacak tipte elbiseler atkı vb giymeyin(yırtığı olmayan iş tulumları önerilir). Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın(koruyucu gözlük, ağız maskesi vb). Üzerinizden ziynet eşyalarını(yüzük, vb) çıkarın. Uzun saçlarınız varsa arkadan bağlayın. Hareketlerimin sonucunda neler olabileceğini biliyor muyum? Makinenin nasıl çalıştırılacağını bilin. Hangi sırayla ne olur? Đşinizi önceden planlayın ve makine parçalarının hareket edebileceğini daima aklınızda tutun. Herhangi biri makine yakınında veya üstünde çalışıyor mu? Eğer öyleyse başlamadan önce hareketin şekli üzerinde uzlaşın. Anahtarı çıkarın- acemi kişi nasıl kullanılacağını bilmiyorsa yanlış olanı çevirebilir. 8

9 Yakındaki kişileri göz önüne alarak makineyi çalıştırmadan önce onları uyarın. Hareketli parçalara yakalanmamak için üzerinize uyan giysiler giyin ve ellerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Emniyet gözlüklerini daima takın. Tarladaki bakım-tamir uygulamalarında çok tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışırken görme emniyeti açısından iş gözlüğü ve kulak işitme kaybını önleme açısından kulak koruyucular takılmalıdır. Tam uyanları rahatsızlık yaratmaz ve yalnızca gürültü seviyelerini azaltmaz aynı zamanda sözlü mesajları ve makine sinyallerini duymanıza imkan verir. Kulaklıklar standartlara uygun seçilmelidir. Kulak tıkaçlarının doğru büyüklükte ve size uyduğundan emin olun. Kulak hastalığı olan kişiler için uygun olmayabilir. Eğer böyle bir durum varsa veya kulak kanalınızda rahatsızlık varsa kullanmadan önce bir doktora görünmenizde fayda vardır. Bazen kulak koruyucuları kullanma birkaç gün biraz rahatsızlık yaratabilir. Bu rahatsızlık düzenli kullanımla bir süre sonra geçer. Asla pamuğu kulak tıkacı olarak kullanmayın, faydasızdır. Ayağınıza kaymayan basınca dayanıklı iş ayakkabısı giyin Uç kısımları çelik veya özel maddeden yapılmış basınca ve sivri cisimlere karşı dayanıklı, kaymaya karşı güvenli ayakkabılar giyin. Bu tip ayakkabılar uç kısmındaki özel dayanıklı bölüm nedeniyle ayak üzerine düşen ağır maddelere karşı ayağı korurlar. Biçerdöverle çalışırken başınızı koruyun. En etkin baş koruyucu sert şapkalardır. Şapkalar seken, düşen objelere karşı koruma sağlar Biçerdöverlerle çalışmada özellikle eski kabinsiz biçerdöverlerde toz ve sap saman operatör için sorun oluşturur. Bu durumda toz filtreleri kullanılmalıdır. Bunlar toz ve değişik partikülleri tutar. Eğer toz küf de içerirse ağız ve burun etrafında sıkı bir contalama şarttır. Sap, saman ve silajlık materyal içerisindeki küf çok şiddetli alerjik reaksiyona yol açabilir. 9

10 1.5 Acil Durum Đçin Hazırlıklı Olma Aşağıdaki malzemeler acil bir durumda kullanılmak üzere biçerdöverde hazır bulunmalıdır: ABC Tipi kuru kimyasal 6 Kg lık iki adet(biri biçerdöverde biri çalışılan yerde) yangın söndürme cihazı, 15 M2 lık tutuşmaya dayanıklı malzemeden yapılmış branda Yangını haber vermek için cep telefonu/ses ve ışıklı ikaz cihazı Đlkyardım/Ecza dolabı Ayrıca; çalışılan bölgedeki; Hastanenin Elektrik Şirketinin Zehirlenmelerle ilgili merkezin Sivil savunma arama kurtarma birliğinin Đtfaiye telefonları Kolay görünen ve kaybolmayacak şekilde biçerdöverin belirli bir yerinde bulunmalıdır Tehlike Çıkışı Yeni biçerdöverlerin hemen hepsinde kabin içerisinde yangın, devrilme sonucu sıkışma, kapının kilitli kalması vb. herhangi bir istenmeyen olay meydana geldiğinde kabinin uygun bir yerinden camın açılmasını/itilerek düşürülmesini sağlayan bir düzenek bulunmaktadır. Bu şekilde acil durumlarda operatör veya kazazede kolaylıkla kabin içerisinden çıkabilmektedir. Bu düzeneğin kabinin neresinde bulunduğunu ve nasıl çalıştığını biçerdöverin kullanma bakım kitabından öğreniniz ve acil durum için hazırlıklı olunuz. 10

11 1.7. Biçerdövere Çıkma Biçerdöverden Đnme Biçerdövere daima güvenli olarak binin ve güvenli olarak inin. Bunun için daima merdivenleri kullanın. Gerek çıkış gerekse iniş sırasına daima yüzünüz biçerdövere dönük olsun ve vücudunuz üç noktadan biçerdöverle temas etsin. Ayağınız basamaklarda, elleriniz tutamakta ve yüzünüz biçerdöver dönük olduğu taktirde dengenizi daha kolay sağlarsınız. Operatörler biçerdöver sürücü mahalline binip çıkarken mutlaka üç destek noktası kuralını uygulamalıdır. Her yıl önemli sayıda insan merdiven kullanmadan biçerdöverden atlarken veya düşerek yaralanmaktadır. Biçerdöver hareket halindeyken kendiniz de dahil olmak üzere hiç kimsenin biçerdövere binmesine ve inmesine izin vermeyiniz. Biçerdövere bu durumda ikinci şahısların yaklaşmasını da engelleyiniz. Biçerdöverde bakım amacıyla değişik yerlere erişimde de mutlaka bu amaçla konulmuş basamak ve tutamaklardan faydalanınız. Biçerdöver hareket halindeyken işlerine devam etmek isteyen pek çok operatör veya ikinci şahıs yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Biçerdöver merdivenini trafikte seyir halindeyken kapalı ve kilitli konumuna getiriniz. Bu amaçla kullanma bakım kitabında yer alan açıklamalara uyunuz. Merdivenin akan trafikte diğer araçlar veya ikinci şahıslar için tehlike oluşturmaması için kilitlendiğinden emin olunuz. 11

12 1.8. Güvenli Çalıştırma Biçerdöverleri sadece oturarak normal çalışma pozisyonunda çalıştırın. Elinizde mutlaka biçerdöverin kullanma kitabını bulundurun. Bu size makinenin emniyetli kullanımı, tıkanıklıkları giderme, biçerdöveri ve dane deposunu temizleme gibi konularda bilgiler verecektir. Biçerdövere çıkmadan önce hiç kimsenin biçerdöverle herhangi bir ilgisinin olmadığından emin olun. Çevrede bulunanları uyarmak için çalıştırma öncesinde kornayı üç kez çalınız. Çocukları kesinlikle biçerdöver çevresinden uzak tutunuz. Biçerdöverde operatörünkinden başka bir koltuk yoksa beraberinizde başka hiç kimsenin biçerdövere binmesine izin vermeyiniz. Biçerdöveri çalıştırmadan önce; Biçerdöveri ve onun öncesinde motoru çalıştırmadan önce göstergeleri ve kumanda kollarını iyice öğreniniz. Periyodik motor bakımlarını yapınız özellikle motorun yağını ve suyunu kontrol ediniz. Daha sonrasında; Etrafta iyi bir havalandırma olmasına dikkat ediniz. Kontağı açınız. Bazı biçerdöverlerde kontak anahtarı üzerine bilmeyen acemi kişilerin ve çocukların çalıştırmasını önlemek üzere bir emniyet kilit mekanizması konmuştur. Bu genellikle kontak anahtarının basılarak çalıştırılmasını gerektirir Bu tip bir çalıştırma sistemi varsa buna dikkat ediniz. Tabla hareket kolunu boşa alın Harmanlama üniteleri hareket kolunu boşa alın Vites kolunu boşa alın 12

13 Debriyaj pedalına basın (bu pedalın bulunduğu biçerdöverlerde) Yeni biçerdöverlerde tüm bu kolların kumandası çok işlevli bir kumanda koluna yüklenmiştir. Bu nedenle motoru çalıştırma öncesinde bu kolun boş durumda olduğundan emin olunuz. Yeni biçerdöverlerde biçerdöverin tarla ve yol durumunda çalışmaları da ayrı ayrı düzenlenmiş ve yol-tarla modu beşik anahtarı ile yol modunda; tabla harmanlama, boşaltma helezonu, depo kapaklarının açılması ve iş lambaları devre dışı bırakılmıştır. Biçerdöverin çalışacağı duruma göre ön seçim yapılmalıdır. Bazı eski biçerdöverleri çalıştırırken dizel motor ilk çalıştırma sıvısı püskürtülür. Bu çok yanıcı olduğundan, bunu kullanırken çok dikkatli olun. Eğer biçerdöveri çalıştırırken ara kabloları kullanıyorsanız akünün etrafına kıvılcım sıçramamasına çok dikkat edin. Aküden çıkan hidrojen gazı parlayabilir. Akünün elektrolit seviyesin gece kontrol ederken asla çıplak alev kullanmayınız. Bu işi yaparken sigara içmeyiniz. Batarya içindeki elektrolitin cildinize ve gözünüze temas etmesinden kaçınınız. Bu tür çalışmalarda göz koruyucu, kenarları kapalı güvenlik gözlükleri kullanınız. Cilt ve göze elektrolit teması durumunda bol soğuk suyla yıkayarak derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz Güvenli Durdurma Güvenli Durdurma; bir biçerdöveri kullanırken yapılması gereken en önemli iş güvenliği hareketidir. Güvenli Durdurma nın anlamı: 1. El freninin(park freni) çekili/aktif durumda olduğundan emin olmak. 2. Tüm komuta- kontrol kollarının(vites kolları vb) emniyetli pozisyonda olduğundan emin olmak Askıda olan hidrolikli kısımları indirmek. 3. Motoru stop etmek ve gücü kesmek. 4. Kontak anahtarını almak. Güvenli Durdurma aşamaları aşağıdaki durumlarda uygulanmalı: Biçerdöver operatör koltuğunu veya çalıştırma pozisyonunu terk etmeden önce. Herhangi biri biçerdövere yaklaşırken. Herhangi biri biçerdöverde bir şeyle meşgul iken. 13

14 Yukarıda belirtilen temel güvenlik kuralı çerçevesinde bu çok önemli iş güvenliği hareketinin biçerdöverde uygulanması için aşağıdakileri sırasıyla yapınız: a. Tabla hareketini ayırın. b. Harmanlama ünitelerinin hareketini kesin. c. Vites kolunu boşa alın. d. Tablayı indirin. e. El frenini çekin veya park frenini uygulayın f. Kontak anahtarını kazara olabilecek çalıştırmaları önlemek için alın Biçerdöverin Sürülmesi Biçerdöver üzerindeki tüm muhafaza ve koruyucuların doğru olarak takılmış olduğundan emin olun. Aksi takdirde sürüşe başlamayın. Makineyi hareket ettirmeden önce makinenin yakınında kimsenin olmadığına (özellikle çocuklara dikkat edin) emin olun. Görüş alanınızın tam olduğuna emin olun(tablanın tamamını görebiliyor musunuz?). Harekete geçmeden önce kornayı 3 kez çalın ve etraftakileri uyarın. Sürme hızını her zaman yol ve tarla koşullarına uydurunuz. Eğimli arazide yokuş aşağı ya da yukarı doğru ya da karşıdan karşıya sürerken keskin dönüşlerden kaçının. Özellikle tahıl deposu dolu durumda yokuşlarda dönüş yaparken dikkatli olun. Biçerdöverle dönüş yaparken daima takılı olan aksesuarların genişliğini ve biçerdöverin arka kısmının dışarı doğru savrulabileceğini göz önünde bulundurun. Bu bazı durumda tarlada bir şev veya hendeğe düşme karayolunda ise diğer araçları tehlikeye düşürme anlamı taşır. Biçerdöveri yamaçlarda ve düzgün olmayan zeminlerde sürerken keskin dönüş yaparken hızınızı azaltın. Dik yokuşlardan inerken vites küçültün. Özellikle yamaçlarda, biçerdöverin devrilmesine neden olabilecek yerlerden, çukurlar, hendekler ve engeller üzerinden geçmemeye çalışın. 14

15 1.11. Kısa Devre/By Pass Çalıştırmalar Motor marş sisteminde yer alan marş motoru selonoid uçlarını doğrudan birbirine temas ettirerek yapılan çalıştırma tekniği tarım makinelerinin çalıştırılması için doğru olmayan bir yoldur. Kesinlikle bu yolla biçerdöver çalıştırılmamalıdır. Eğer normal devre atlanarak bu işlem yapılırsa biçerdöver hareket edebilir ve etraftaki kişilere zarar verebilir Acil Durdurma/Hızlı Durdurma Biçerdöverler yalnızca normal çalışma pozisyonunda sürücü koltuğunda otururken çalıştırılmalıdır. Yeni biçerdöverlerde marş motoru terminalleri üzerinde bulunan koruyucular bu tür by-pass çalıştırmayı önlemek içindir. Ancak çoğu eski biçerdöverlerde bu muhafazalar yoktur. Bunlara da bu şekilde çalıştırmayı imkânsız kılacak muhafazalar takınız. Biçerdöverlerle çalışmada özellikle yeni biçerdöverlerde acil durumlarda kullanılmak üzere hızlı durdurma sistemleri de yapılmıştır. Acil veya hızlı durdurma sistemleri genellikle kırmızı veya sarı renkli bir düğme ile kumanda edilmektedir. Acil durdurma sistemi ile bazı biçerdöverde bu düğmeye basıldığında; ön takım hareketi, boşaltma helezonu hareketi ve boşaltma helezonunun yana açılmasını sağlayan tahrik sistemleri hemen durdurulabilmektedir. Ayrıca yeni biçerdöverlerde acil durumda durma, çok işlevli kumanda kolunu boşa getirip frenlere basılarak da sağlanabilmektedir. Yukarıda verilen güvenli ve acil durdurma yöntemleri genel esasları belirtmekte olup özel durumlar için operatörün biçerdöverin kullanma bakım kitabının ilgili bölümlerini okuyup anlaması gerekmektedir Biçerdöveri Park Etme Biçerdöveri güvenli durdurma bölümünde anlatılanları uyguladıktan sonra: Kabini kilitleyin. Yer ve zemine göre tekerlekler altına takoz koyun. 15

16 Biçerdöverin belirli bir yere park edildiğinde takozla tespit edilmesi doğru bir iş güvenliği uygulamasıdır. Takoz biçerdöverin düz olmayan yere park edilmesi durumunda en alçakta olan tarafa çeki tekerleğinin(gücün aktarıldığı tekerlek-muharrik tekerlek) altına konulmalıdır. Dümenleme tekerleklerine takoz konulmamalıdır. Eğim dengeleme sistemi olan biçerdöverlerde biçerdöveri park ederken diğer makinelere ya da depo binası duvarlarına çok yakın park etmeyin. Uzun süre park edildiğinde yağ basıncının iç kaybı nedeniyle biçerdöver yandaki makinelerde ya da duvarda hasar oluşturabilir. Çok kısa sürelerle de olsa asla biçerdöveri çalışır durumda bırakıp terk etmeyiniz Makine Üzerinde Değişiklik Yapma Biçerdöver üzerinde imalatçısının/ithalatçısının izin vermediği hiçbir değişiklik yapılmamalı. Đzinsiz değişiklikler çok ciddi yaralanma ve ölümlerle sonuçlanabilir. Örneğin tabla emniyet kilitlerinin iptali, tamir bakımda erişimi kolaylaştırmak için bazı muhafazaların yerinden çıkarılması vb. durumlar ciddi kaza riskleri doğurur. Đmalatçılar bu gibi durumlarda zaten yazılı başvuru talep etmekte, izinsiz olarak yapılacak değişiklikler sonucu oluşabilecek hasar ve yaralanmalarda da hiçbir sorumluluk yüklenmemektedirler. Eski biçerdöverlerin birçoğunda biçerdöverin hareket ederken operatörün görüşünü artıran ve biçerdöverin görülmesini sağlayan aydınlatma donanımları eksiktir veya yoktur. Yine eski kabinsiz biçerdöverlere uygun kabinlerin takılması, alarm sistemleri vb. sistemlerle güvenlik öğelerinin artırılması makinelerin daha güvenli hale getirilmeleri imkanlar dahilinde gerçekleştirilmelidir. Đş güvenliği açısından olumlu olan bu donanımlar için firmasının yazılı onayı alındıktan sonra, yetkili servisinde gerekli düzenlemeler yaptırılmalıdır. 16

17 2. BĐÇERDÖVERLERDE KULLANILAN GÜVENLĐK ÖZELLĐKLERĐ/ÖGELERĐ Kendiyürür biçerdöverler; güvenli çalışmalar yapmak ve kazaları önlemek açısından pek çok güvenlik özellikleri ile donatılmışlardır. Bu özellikler eski biçerdöverlerden günümüz biçerdöverlerine doğru olumlu yönde yükselen bir ivme göstermektedir. Eski biçerdöverlerde operatörün dikkatine bırakılan, kullanma bakım kitaplarının okunması ve incelemeler sonucu elde edilebilecek pek çok güvenlik özelliği günümüz biçerdöverlerinde makinelerin olmazsa olmaz özellikleri, sistemleri haline gelmiştir. Şüphesiz bu özelliklerde çalışanın tüm işlerin odak noktasına konması ve ayrıca teknolojideki önemli ilerlemeler etkili olmuştur. Biçerdöverlerde tarlada çalışma sırasında meydana gelebilecek kazalara karşı birçok koruyucu düzenek bulunmaktadır. Bu düzenekler arasında; devrilmeye karşı koruma yapıları, tabla güvenlik kilidi, takozlar, alarmlar, güvenlik siperleri, işaret plakaları, emniyet kapakları, aynalar, yangın söndürme düzenleri sayılabilir. Bu güvenlik özelliklerine ilave olarak; hem kullanma bakım kitaplarında hem de biçerdöver üzerinde, ilgili yerlere tespit edilmiş güvenlik işaretleri, bilgilendirmeleri, kabinde yer alan elektronik motor çalıştırma kilitleri, korna, acil çıkış, park freni ve dönüş sinyalleri gibi özellikler, operatör varlığı algılama sistemleri gibi özellikler iş güvenliği açısından daha güvenli çalışmalar yapmak için gerekli özelliklerdir Devrilmeye Karşı Koruma Yapıları Biçerdöverlerin düzgün olmayan tarlalarda çalışmaları sırasında devrilme riskleri her zaman vardır. Bu riske karşı alınacak önlemler arasında birincisi, biçerdöverin eğimli arazilerde çalışabilecek özelliğe sahip olması, ikincisi ise, olası bir devrilme sırasında operatörün ezilerek zarar görmesini önleyecek standartlara uygun devrilmeye karşı koruma yapılarının biçerdöverlere taktırılması olacaktır. Devrilmeye karşı koruma yapıları standartlara uygun kabinler, devrilmeye karşı dayanıklı çerçeveler ve barlardır. Ülkemizdeki biçerdöver parkının eskiliği göz önüne alındığında önemli sayıda biçerdöverin bu güvenlik öğelerinden yoksun olduğunu görmekteyiz. Bu tip bir biçerdöveriniz var ise en kısa zamanda standartlara uygun bir DKKY taktırmak sizin ve çalışanlarınızın güvenliği için en iyi yoldur. Standart DKKY ile birlikte biçerdöverin devrilmesi sırasında operatörü güvenli bölgede tutacak bir diğer önemli öğe emniyet kemeridir. Yeni imal edilen biçerdöverlerde gerek kabin gerekse emniyet kemeri zorunlu olarak bulunmaktadır. Bunları mutlaka kullanınız. 17

18 2.2 Eğim Dengeleme Sistemi azaltılmasıdır. Günümüz biçerdöverleri düzgün olmayan tarlalarda çalışabilmek amacıyla değişik dengeleme sistemlerine sahip olarak üretilmektedir. Bunların bazıları biçerdöverlerde standart bazıları isteğe bağlı ünitelerdir. Yanal eğim dengeleme sistemlerinin değişik avantajları vardır. Bunların en temel olanları; harmanlama etkinliğinin artırılması ve devrilme riskinin Biçerdöverde eğim dengeleme sistemi sadece tarla kullanımları içindir. Dengeleme sistemleri olmadan dane ve kesmik tek taraflı yığılmakta ve önemli miktarda dane kaybı oluşmaktadır. Biçerdöverlerin bazılarında dengeleme sistemi kısmi iken bazılarında hem gidiş yönüne paralel hem de gidiş yönüne dik olarak dengeleme sistemleri mevcuttur Emniyet Kapakları, Koruyucu Düzenekler, Koruma ve Muhafaza Kapakları Tarlada çalışırken biçerdöver emniyet kapakları ve muhafazalarının usulüne uygun olarak takıldığından emin olun. Yırtılmış, delinmiş bağlantıları kopmuş veya tamamen yerinden çıkmış muhafazaların çalışma öncesinde tamir edilmesini sağlayın. Bazı emniyet kapakları Avrupa Birliğinin yeni mevzuatına göre özel bir takım anahtarı ile açılabilecek kilit sistemiyle donatılmıştır. 18

19 Biçerdöverlerin pek çok yerinde bulunan; dönen şaftlar (miller), dişli mekanizmaları, bunlara yakalanılmaları durumunda ciddi yaralanma ve ölümlü kazalara neden olurlar. Yeni biçerdöverlerde uygulanan uyulması zorunlu çok sıkı yasal mevzuatlar nedeniyle bunlar tam olarak muhafazalandırılmış ve kullanıcıya zarar vermeleri güvenli tasarımları ile en aza indirilmiştir. Ancak eski model biçerdöverlerde pek çok üstü açık ve güvenlik koruyucuları olmayan mil, dişli, kayış kasnak mekanizmaları bulunabilir. Bunlar ciddi güvenlik sorunu yaratırlar. Biçerdöver kapaklarını ve hareket mili koruyucularını hiçbir zaman sökmeyiniz. Sökülmüş olanları yerlerine takınız/taktırınız. Şaftların muhafazalarının serbestçe hareket ettiklerinden emin olunuz. Eski biçerdöverler için firması ile görüşerek muhafazasız yerlerin muhafazalandırılması için gereğini yapınız. Bu tür mekanizmalarda her türlü ayar bakım ve tamir temizlik işlerinde mile hareket veren ana mekanizmayı durdurup, kontak anahtarını aldıktan sonra müdahalede bulununuz. Koruyucu ve kapakları asla yerlerinden çıkarmayın. Çalıştırma öncesinde yerlerine doğru olarak takılmış olmalarına dikkat edin. Herhangi bir koruyucu veya sökmeden önce mutlaka ana hareket mekanizmasını etkisiz duruma koyun, motoru durdurun, park frenini aktif hale getirin ve kontak anahtarını biçerdöver üzerinden alın. Tabla güvenlik kilidi: Tabla güvenlik kilidi tablanın kaza sonucu düşmesini önlemek üzere silindire doğru indirilen bir kilittir. Operatör tabla altında çalışırken bu kilidi silindire doğru indirmelidir. Tabla güvenlik kilidinin nasıl devreye sokulacağı her biçerdöverin kendi kullanma bakım kitabında anlatılmakta olup, işlem bu bilgilere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 19

20 Bazı biçerdöverlerde aynı amaçla ekstra bir emniyet kilidi de biçerdöverlerde bulunabilmektedir. Alarm: Biçerdöverin çalıştırılmaya teşebbüs edilmesi durumunda çevredeki insanlara bunu bildirmek amaçlı konulmuş bir koruma düzeneğidir. Eski biçerdöverlerde korna ile yapılan bu uygulama yeni biçerdöverlerde genellikle arka kaporta üzerine konulan bu sesli alarmla sağlanmaktadır. Alarm kontak anahtarı açık durumuna getirildiğinde sesli olarak bir kez çalmaktadır. Biçerdöverin geri vitese takılması durumunda da çoğu iş makinesinde de olduğu gibi kesikli olarak çalan ve etraftakileri uyaran bir sistemdir. Bazı biçerdöverlerde bu alarma bağlı olarak ışıklı döner tepe lambası da 2,5 saniye süreyle yanmaktadır. Sap elevatörü güvenlik siperi Tabla çıkarılmış durumda trafikte seyrederken bazı ülkelerde sap elevatörünün önüne bir siperlik takılması mecburiyeti vardır. Ülkemiz için böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte bu güvenlik önlemi iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirilebilir Đşaret Plakaları Trafikte seyir esnasında takılması zorunlu plakalardır. Bu plakalar biçerdöverin hem önüne hem de arkasına takılmalıdır. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre genişliği 255 cm. geçen araçlar için; bu araçların trafiğe çıkışlarında, ön ve arkalarına en az 150 metreden görülebilecek ve en az 50 metreden rahatça okunabilecek şekilde yansıtıcı malzeme ile kırmızı zemin üzerine beyaz harflerle yazılacak ve en az 180x24 santimetre ebadında (Geniş Araç), (Geniş Yük), (Uzun Araç), (Uzun Yük), (Geniş ve Uzun Yük) ve (Geniş ve Uzun Araç) ibareleri yazılı birer levha bulunması zorunludur. Kendiyürür biçerdöverlerin, küçük kendiyürür parsel biçerdöverleri hariç, çoğunluğu yönetmelikte belirtilen genişliği aşmaktadır. Bazı ülkelerde ayrıca biçerdövere Yavaş Hareket Eden Araç anlamına gelen ve görülmeyi kolaylaştıran normal işaret plakalarına göre daha büyük işaret plakaları takılması da zorunludur. Yavaş hareket eden araç işareti 20

21 2.5. Aydınlatma Işıklandırma ve Sinyalizasyon Kendiyürür tarım makineleri ile asılı ve çekili olarak hareket ettirilen tarım arabaları(römork), ekim makineleri, orak makineleri, harman makineleri vb. makinelerin karayolu üzerinde emniyetle hareket edebilmesi için gerekli aydınlatma, fren, dönüş(sinyal), tehlike lambaları ve diğer aydınlatma lambaları ile bunların kontrol düzenlerinin tamamı söz konusu sistemleri oluşturur. Biçerdöverlerde ve römorklarında ancak gerekli ve izin verilen aydınlatma düzenleri kullanılabilir. Reflektör ve benzeri gereçlerde aydınlatma düzeni sayılır. Aydınlatma düzenleri kurallara uygun olarak yerleştirilmeli ve her zaman çalışır durumda olmalıdır. Aydınlatma donanımında yer alan reflektörler, yan, arka ve stop lambaları, sinyal lambaları, tescil plakası olanlar için arka plaka lambaları, farlar, geri vites lambaları, park lambaları ilgili tip onay yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Aşağıdaki çizelgede kendiyürür tarım makinelerinde mecburi olarak bulunması gereken aydınlatma, ışıklandırma ve işaret lambaları verilmiştir. Aydınlatma ışıklandırma ve işaret lambasının adı Özelliğinin belirtildiği standart maddesi Kısa huzmeli farlar Park lambaları Kuyruk lambaları Fren lambaları Dönüş lambaları Plaka lambası Yedi terminalli priz Sistemlerin taşıdığı özellikler için lütfen TS 5776 ve bu standartta belirtilen diğer ilgili standartlara bakınız. 21

22 Sarı olarak yanıp sönen ışıklı döner tepe lambası biçerdöverde bulundurulmalı ve trafikte seyir halinde yakılmalıdır. Bunlarla ilgili yönetmelik, teknik düzenleme isimleri vb. imalatçının uyacağı mevzuat kısmında verilmiştir Aynalar Ayna biçerdöverin güvenli çalıştırılması için önemli bir güvenlik öğesidir. Biçerdöver büyük ve geniş bir araç olduğu için gerek durduğu yerde gerek tarlada gerekse karayolunda çalışırken operatörün ikinci şahısları ve diğer araçların durumlarını kontrol etmesi için mutlaka kullanılması gereken ve bulundurulması zorunlu ünitelerdir. Araçların imal ve tadil yönetmeliğinde belirtilmiş olan yer ve büyüklükte aynalar biçerdöverlerde mutlaka kullanılmalıdır. Yeni biçerdöverlerde aynaları üzerlerine takılı motorları ile ayarlama ve ısıtma olanağı da vardır. Bu durum özellikle değişik iklim koşullarında karayolunda seyrederken trafik güvenliği açısından önem taşır. Aynaları doğru kullanarak tarlada boşaltma vb. işleri dikkatle takip ediniz. Karayolu trafiğinde ise özellikle yoğun trafikte arkada biriken araçlara yolu açmada ve araçların biçerdöveri geçişlerinde aynaları etkili kullanarak bir kaza oluşmasını önleyiniz. Ayrıca bazı ülkelerde biçerdöverin normal aynalarının görüş alanının zorlandığı yerler için ilave ayna zorunluluğu da vardır. 22

23 2.7. Yangın Söndürücü Biçerdöverlerde kolay ulaşılabilecek bir yerde, her zaman kullanıma hazır 6 kg lık ABC Tipi kuru kimyasal bir yangın söndürücü bulunması zorunludur. Aynı özellikteki yangın söndürücüden biçerdöver tarlada çalışırken bir adet de çalışılan yerde bulunması işin emniyeti açısından önemlidir. Yangın tehlikesi ve Radyoaktif madde işaretleri Yangın Söndürücüler 23

KENDĐYÜRÜR PAMUK HASAT MAKĐNELERĐNDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ

KENDĐYÜRÜR PAMUK HASAT MAKĐNELERĐNDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ KENDĐYÜRÜR PAMUK HASAT MAKĐNELERĐNDE ĐŞ GÜVENLĐĞĐ Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen, Kırsal Alanda Çalışanlar

Detaylı

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/

Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Safer Agriculture For Employees in Rural-SAFER/ Kırsal Alanda Çalışanlar Đçin Daha Güvenli Tarım TARIM MAKĐNALARININ DOĞRU KULLANIMI Çiftçiler/Operatörler/Kullanıcılar Đçin Eğitim Modülü TRAKTÖRE BAĞLI,

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 3. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNELERLE ÇALIŞMADA GENEL RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 1. TRAKTÖRÜN KARAYOLUNDA VE ÇĐFTLĐK ĐÇERĐSĐNDE KULLANILMASI Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında

Detaylı

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ İÇİN 29 ÖNEMLİ KURAL 1.Kesinlikle alkollü olarak araç kullanmayınız ve kullandırmamaya çalışınız. 2. Eskimiş lastiklerle yola çıkmayınız. Kışın en az diş kalınlığı 3 mm yazın 2 mm olmalı

Detaylı

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması

ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması ÇİFTÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI SAFER Projesi Çıktılarının Çiftçi ve Tarım Makinesi Kullanıcıları İle Paylaşılması Tarım Makineleri Kazaları Nasıl Önlenir? Dr. Mesut Gölbaşı, TKB, UTEM 21-22.12.2010

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA

TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA TRAKTÖRÜN KULLANIMI KONU 4. TRAKTÖRE BAĞLI MAKĐNALARLA ÇALIŞMADA BELĐRLĐ RĐSKLER Bu eğitim modülü Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri kapsamında desteklenen,

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ

İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI YENİ İÇ HATLAR TERMİNALİ VE ÇOKKATLI OTOPARK PROJESİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE ZİYARETÇİ SAHA GİRİŞ EĞİTİMİ HOŞGELDİNİZ İŞ KAZALARI Önlenebilir nedenlere bağlı olarak

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 2090 KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUP, DAHA SONRAKİ KULLANIMLAR İÇİN MUHAFAZA EDİNİZ. Ürünü kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve gelecekte kullanmak

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

BEGO. Fornax T. Kullanım Kılavuzu

BEGO. Fornax T. Kullanım Kılavuzu BEGO Fornax T Kullanım Kılavuzu Đçerik Güvenlik talimatları ----------------------- Ambalaj muhteviyatı----------------------- Aşınan kısımlar ve ekstra seçenekler--- Teknik veriler-----------------------------

Detaylı

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE DP-2100/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv GÜVENLI ÇALIŞMA İÇIN 1. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kazaların önüne geçmek için güç anahtarı açık

Detaylı

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA

Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA Güvenli Tarım Makinaları ÇalıĢtayı 19 ġubat 2010 ANKARA 1 P9 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü Kerim EKMEKCi Ziraat Yüksek Mühendisi 2 Güvenli Tarım Makinaları

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz.

TEKNİK DOSYA SB KANATLI MAKAS - GÜVENLİK ETİKETLERİ - SEMBOL ANLAMI BULUNDUĞU YER. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Koruyucu giysi giyiniz. Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051

AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 AKÜLÜ MOTOSİKLET C051 Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için saklayınız. Parça Listesi Seri no İsim adet 1 Ana gövde 1 2 Ön gövde 1 set 3 Şarj aleti 1 4

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar.

TÜRKİYE EŞLEŞTİRME. Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar. Yazılı talimatlar. TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma sırasında evraklar Yazılı talimatlar SÜRÜCÜ İÇİN YAZILI TALİMATLAR SÜRÜCÜ TARAFINDAN ANŞILACAK BİR DİLDE TAŞIMACILIĞIN

Detaylı

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU MERMER KESİCİ MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Gerilim Frekans 220V 50Hz Giriş Gücü 1400 W Yüksüz Hız 15000 Devir/dk (+/- %10) Testere Çapı φ110/115 φ20 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ

KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ KİMYASAL MADDE ÜRETEN, DEPOLAYAN TESİSLERDE İŞ KAZASI, YANGIN VE PATLAMALARI ÖNLEMENİN EN ÖNEMLİ MEDODU RİSK BAZLI İŞ VE ATEŞ İZNİ FORMU DÜZENLENMESİ Celal TOPRAKÇI Kimya Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ 1 3 4 5 7 6 2 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ MANDRENİ 2. İLAVE SAP 3. DERİNLİK MESNEDİ SIKIŞTIRMA VİDASI 4. DARBELİ / DARBESİZ SEÇİM ANAHTARI

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Kod: ISG_TGE_02 GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Kazaların Önlenmesi konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde kayıtlı ya

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi

Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler. Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Güvenli Balya Makineleri İmalatında Gözönüne Alınacak Kriterler Mesut Gölbaşı UTEM Antalya İmalatçı Eğitimi Ezme veya ezilme Makaslama Kesme veya koparma Dolanma veya takılma Kapma veya yakalama Daha geniş

Detaylı

Kalıpçı taslama makinası

Kalıpçı taslama makinası Kalıpçı taslama makinası 906 ÖZELLİKLER Model 906 Sıkma somunu boyutu...6 mm veya 1/4 Maksimum uç çapı... 19 mm Yüksüz hız (devir/dakika)... 25,000 Toplam uzunluk... 283 mm Net ağırlık... 0.9 kg Sürekli

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI MOBİL RIHTIM VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME 1. KURUMUN ADI : KURS PROGRAMI 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

Detaylı

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER RIHTIM KÖPRÜ VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞ : 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI

UYARI, BİLGİLENDİRME VE İŞ GÜVENLİĞİ PANOLARI OGM Kurum Kimliğinin Özgün Bir Şekilde Korunabilmesi İçin, Bütün Birimler Tarafından Kullanılmak Üzere ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OGM KURUMSAL KİMLİK KİTABINI Hazırlayarak Yürürlüğe Koymuştur. Vakıf İktisadi

Detaylı

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ KILAVUZU www.fogmaker.com Art. No. 8012-011 Edition 2.1 1 Genel açıklama Bu otobüs, motor bölmesi ve olası ayrı ısıtma alanları için tam otomatik bir yangın söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Detaylı

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI MODEL RTM378 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 5 2 8 1 3 7 6 4 TEKNİK VERİLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ HIZ KESME DERİNLİĞİ BİLEZİK GENİŞLİĞİ 230V - 50Hz 2000W 23000r/min 0-65mm 12mm CİHAZIN

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6

İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6 İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 3.1 Sağlık Riskleri 5 3.2 Güvenlik Riskleri 5 3.3 Uygun Depolama Koşulları 6 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6 4.1 Kullanım Öncesi 7 4.2

Detaylı

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu

Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu Arıza Tespit Cihazı Kullanım Kılavuzu KYMCO UĞUR MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü ARIZA TESPİT CİHAZI KULLANIM KILAVUZU GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ve UYARILAR Kişisel yaralanma,araçların

Detaylı

Seçime bağlı çıkış sinyalleri (UF 356) Seçime bağlı çıkış sinyalleri. Ters sinyal

Seçime bağlı çıkış sinyalleri (UF 356) Seçime bağlı çıkış sinyalleri. Ters sinyal Seçime bağlı çıkış sinyalleri Seçime bağlı çıkış sinyalleri Bu belge C493 konektörü pim 8-12 için opsiyonel çıkış sinyallerini açıklamaktadır (uzatılmış fonksiyonelliğe sahip konektör). Bu sinyaller SDP3

Detaylı

618 KULLANMA KILAVUZU

618 KULLANMA KILAVUZU 0 10 20 30 40 50 60 70 618 KULLANMA KILAVUZU Kullanmaya başlamadan önce Kullanma Kılavuzunu Dikkatlice okuyunuz ve verilen talimatlara riayet ediniz. Daha sonraki kullanımlar için muhafaza ediniz OYUN

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI

EĞĠTĠM NOTLARI DETAM YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ EĞĠTĠM NOTLARI YAYINLARI GÜVENLĠK VE SAĞLIK ĠġARETLERĠ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli ve/veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el kol

Detaylı

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Tutma Kolu Tente Taşıma Kulpu Kilitleme Mandalı Ön bar Ayaklık Fren Mandalı Ön tekerlek sabitleme mandalı KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI A: Emniyet kilidini

Detaylı

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ! Genel Genel GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. Emniyet ÖNEMLİ! Sadece bir krikoyla desteklenen bir aracın altında asla çalışmayın. Destekler kullanın. Varsa, körükteki

Detaylı

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER

KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Krikolar kurtarma olaylarında KRİKOLAR VE HİDROLİK SİLİNDİRLER Sabitleme Dayanak ve destek yapma Yer açma Ayırma Kaldırma çalışmalarında kullanılan malzemelerdir. Krikolar çok çeşitli modellerin yanında

Detaylı

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat

Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında taşıtlarda bulunması zorunlu Yazılı Talimat YAZILI TALİMAT Tehlike veya bir kaza durumunda araç personelinin nasıl hareket

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151

ACİL DURUM LAMBASI / LED-151 Özellikler 400 mah kapasiteli, bakım gerektirmeyen ve uzun ömürlü batarya 500 Şarj batarya ömrü Yüksek ışık veren, enerji tasarrufu sağlayan, uzun ömürlü 15+1 LED 15 LED ve 1 LED aydınlatma şeklinde 2

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığıve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, yüksekte yapılan çalışmalarda oluşabilecek muhtemel riskler ve bunlara

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Akü bakımı UYARI! Akü bakımı hakkında genel bilgi Akü bakımı hakkında genel bilgi. Scania Truck Bodybuilder 22: Yayım

Akü bakımı UYARI! Akü bakımı hakkında genel bilgi Akü bakımı hakkında genel bilgi. Scania Truck Bodybuilder 22: Yayım Akü bakımı hakkında genel bilgi Akü bakımı hakkında genel bilgi UYARI! Aküler aşındırıcı asit içerir. Bu nedenle akü üzerinde çalışırken son derece dikkatli olunmalı ve uygun koruyucu donanım kullanılmalıdır.

Detaylı

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045

Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Makine ve Ekipmanlarla Güvenli Çalışma Prensipleri KADİR BAYRAK 145148045 Amaç : Makine ve ekipmanlarla yapılan çalışmalarda güvenlik sistemlerinin tanıtılması ve uygulamada dikkat edilmesi gereken önemli

Detaylı

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri

Güvenlik önlemleri. Riskler. Bütün araçlar üzerinde çalışırken alınması gereken güvenlik önlemleri Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Kaldırılmış araçlar ve kaporta üzerinde çalışırken Mekanik ve hidrolik kaldırma cihazları yanlış manevra alınması veya teknik hatalardan dolayı devrilebilir

Detaylı

Scania'nın sertifikalı bileşenleri ve sistemleri. Genel bilgiler

Scania'nın sertifikalı bileşenleri ve sistemleri. Genel bilgiler Genel bilgiler Araçlar ve dahili sistemler yol güvenliği, çevresel etki gibi yasal gereksinimleri karşılamak için belgelenmiştir. Genel bilgiler Bileşen, birkaç sertifika bölgesinden etkilenebilir. Egzoz

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE

PROJE KAPANIŞ KONFERANSI. 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE PROJE KAPANIŞ KONFERANSI 8 Aralık 2010 Rixos Grand Ankara Oteli Ankara-TÜRKĠYE 1 TARIM EN TEHLĠKELĠ SEKTÖR 2 3 Bir örnek Bu simülasyonda görüldüğü gibi, balya makinesine samanı ayağıyla yedirmeye çalışan

Detaylı

ELEKTRİKLİ ZIMBA MAKİNASI

ELEKTRİKLİ ZIMBA MAKİNASI ELEKTRİKLİ ZIMBA MAKİNASI MODEL KULLANIM KILAVUZU ALETİN UNİTELERİ 1- Derinlik ayar düğmesi 2- Elektrik kablosu 3- Açma Kapama tuşu 4- Kaldıraç 5- Tetik 6- Basınç 7- Burun 8- Güvenlik 9- Şarjör 10- Tutturmaç

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MOBİL AKARYAKIT TANKERİ İKMAL MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ a_eksi@yahoo.com Ege Üniversitesi ÖĞRENİM HEDEFLERİ Araç bakımının önemini ve gerekliliği öğrenmek, Aracın günlük, haftalık ve aylık kontrollerinin yapılmasının önemini öğrenmek, Periyodik

Detaylı

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık

İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık İş Güvenliği, Çevre Ve Sağlık KAZA Beklenmedik bir anda ortaya çıkan ve maddi manevi zarar veren olaydır. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için gerekli olan koşullar yasayla belirlenmiştir. (506 sayılı

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK FAALİYETLERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ÖZEL GÜVENLİK BÜROLARI VE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN HİZMET VERDİĞİ ALANLAR İÇİN GENEL DURUMLAR zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış

Detaylı

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ

YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 233 YÜRÜYEN MERDİVENLERDE / BANDLARDA BAKIMIN ÖNEMİ Battal Murat Öztürk Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven bmuratozturk@loher.com.tr ÖZET Her geçen gün sayısı

Detaylı