KA.BA PROJELER HAKKINDA SEÇLM YAYINLAR VE HABERLER SELECTED PUBLICATIONS AND NEWS ITEMS ON KA.BA PROJECTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KA.BA PROJELER HAKKINDA SEÇLM YAYINLAR VE HABERLER SELECTED PUBLICATIONS AND NEWS ITEMS ON KA.BA PROJECTS"

Transkript

1 KA.BA PROJELER HAKKINDA SEÇLM YAYINLAR VE HABERLER SELECTED PUBLICATIONS AND NEWS ITEMS ON KA.BA PROJECTS

2 Y A P I Ö L Ç ENDE KORUMA, SALAMLATIRMA, ONARIM ve Y E NDEN YAPIM PROJELER C O N S E R V A T I O N, C O N S O L I D A T I O N, R E S T O R A T I O N a n d R E C O N S T R U C T I O N P R O J E C T S o n B U I L D I N G S C A L E PERA PALAS PROJES PERA PALACE PROJECT Tarihi Pera Palas ta Yeni Konsept: Müze Otel Yeni Mimar Gazetesi, Sayı 62, Haziran 2008, s. 11 New Concept in Historical Pera Palace: Museum Hotel Yeni Mimar Gazette, Issue 62, June 2008, pp. 11 ANKARA ÜNVERSTES DL ve TARH CORAFYA FAKÜLTES PROJES ANKARA UNIVERSITY FACULTY of LETTERS PROJECT Fırat Kozok, DTCF de Yeni Projeler Tarihi Bina Restore Edilecek Cumhuriyet Gazetesi Ankara Eki, 21 Ocak 2005, s Firat Kozok, New Projects at the Faculty of Letters the Historic Building will be Restored Cumhuriyet Newspaper Ankara Supplement, 21 January 2005, pp , Dil ve Tarih Corafya Fakültesi nde Restorasyon: Bina Çatıdan Zemine Elden Geçecek Ünihaber (Ankara Üniversitesi Haber Bülteni), Ocak 2005, s , Restoration at the Faculty of Letters: the Building will be Treated from Top to Bottom Unihaber (Bulletin of Ankara University), January 2005, pp. 2-3 SVÇRE BÜYÜKELÇL - YEN KANÇILARYA BNASI PROJES SWISS EMBASSY - NEW CHANCELLERY BUILDING PROJECT Aslı Özbay, Mimarlıın Uygarcası: Yeni sviçre Büyükelçilii, Ankara Yapı Dergisi, Sayı 273, Austos 2004, s Asli Ozbay, Civilized Architecture: the New Swiss Embassy, Ankara Yapi Magazine, Issue 273, August 2004, pp SUR DUVARLARI ve BURÇLARDAK SELÇUKLU KTABELER PROJES SELJUKID INSCRIPTIONS on CITY WALLS and TOWERS PROJECT Scott Redford, Gary Leiser, Taa Yazılan Zafer Antalya çkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi Suna nan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Aratırma Enstitüsü, 2008 Scott Redford, Gary Leiser, Victory Inscribed the Seljuk Fetihname on the Citadel Walls of Antalya, Turkey Suna & Inan Kirac Research Institute on Mediterranean Civilizations, 2008

3 ÇENGELHAN PROJES CENGELHAN PROJECT Aslı Elitsoy, Çengelhan Küllerinden Dodu 07 Kasım Asli Elitsoy, Cengelhan has been Born from It s Ashes 07 November Yıldız Kale, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Skylife Dergisi, ubat 2006, s Yildiz Kale, Cengelhan Rahmi M. Koc Museum Skylife Magazine, February 2006, pp Ankara Kalesi Onarımı, New York Times ta Hürriyet Gazetesi, 19 Eylül 2005 Ankara Citadel Restoration in New York Times Hurriyet Newspaper, 19 September 2005 Judith Yarnall, Ankara Kalesi Yenilendi The New York Times, 18 Eylül 2005 Judith Yarnall, Ankara Citadel District, Renewed The New York Times, 18 September 2005 Ankara Çengelhan Tasarım Dergisi, Sayı 154, Eylül 2005, s Ankara Cengelhan Tasarim Magazine, Issue 154, September 2005, pp , Vehbi Koç un lk Dükkanı Müze Oluyor Hürriyet Gazetesi, 15 Kasım , The First Shop of Vehbi Koc is Becoming a Museum Hurriyet Newspaper, 15 November 2004 SARICA KLSE PROJES SARICA CHURCH PROJECT Zeynep Güney, Kapadokya Sarıca Kilise Restorasyonu 23 Mayıs Zeynep Guney Cappadocia, Sarica Church Restoration 23 May Aslı Elitsoy, Sarıca Kilise Turizme Kazandırıldı 20 Mayıs Asli Elitsoy, Sarica Church was Earned to Tourism 20 May 2008

4 Europa Nostra Ödülü KMM Mimarlar Odası Kocaeli ubesi Bülteni, Sayı 3, Nisan 2008, s. 74 Europa Nostra Award KMIM Kocaeli Chamber of Architects Bulletin, Issue 3, April 2008, pp. 74 Europa Nostra Sarıca Kilise nin Yeni Mimar Gazetesi, Sayı 55, Kasım 2007, s. 4 Europa Nostra Award is Given to Sarica Church Yeni Mimar Gazette, Issue 55, November 2007, pp. 4 Gila Benmayor, Avrupa'nın En Büyük 'Kültürel Miras Ödülü'nün Sahibi Örnek Hürriyet Gazetesi, 23 Ekim 2007 Gila Benmayor, Europe s Top Prize for Cultural Heritage is to Mr. Ornek Hurriyet Newspaper, 23 October 2007 Gila Benmayor, Kültürel Miras Alanında ki Kilit Ödül Turkish Daily News, 20 Ekim 2007 Gila Benmayor, Two Key Awards for Cultural Heritage Turkish Daily News, 20 October 2007 Europa Nostra, Avrupa Birlii Kültür Miras Ödülleri nden Türkiye ye ki Ödül TMMOB Mimarlar Odası Bülteni, Sayı 336, Temmuz-Austos 2007, s. 7 Two Prizes from Europa Nostra, European Union Awards for Cultural Heritage to Turkey TMMOB Chamber of Architects Bulletin, Issue 336, July-August 2007, pp. 7 AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri Açıklandı: Büyük Ödül Türkiye ye Verildi Tasarım Merkezi Dergisi, Haziran 2007, s. 11 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards have been Announced: Top Prize has been Given to Turkey Design Center Bulletin, June 2007, pp. 11 Europa Nostra Ödülleri Açıklandı Yapı Dergisi, Sayı 307, Haziran 2007, s. 22 Europa Nostra Awards have been Announced Yapi Magazine, Issue 307, June 2007, pp. 22 Avrupa Birlii ve Tüm-Avrupa Kültür Mirası Federasyonu Europa Nostra, 2006 Mimari Mirasın Korunması Ödülü; Sarıca Kilise Restorasyonu, Kapadokya Türkiye TMMOB Mimarlar Odası Bursa ubesi Bülteni, Sayı 25, Mayıs 2007, s European Union and the European Commission and Europa Nostra, the Pan-European Federation for Cultural Heritage, EUROPA NOSTRA 2006 Prize for Cultural Heritage; Restoration of Sarica Church, Cappadocia Turkey TMMOB Chamber of Architects Bursa Agency Bulletin, Issue 25, May 2007, pp Avrupa Birlii Küresel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri Açıklandı 27 Nisan European Union Global Heritage Awards / Europa Nostra Awards have been Announced 27 April 2007

5 Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Yunanistan'da Nüfus Mübadelesinden Kalan Mimari Mirasın Korunması ile lgili Yerel Bilincin Gelitirilmesi Sefer Güvenç (ed.), Lozan Mübadilleri Vakfı, stanbul Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness Concerning the Architectural Heritage Left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece Sefer Guvenc (ed.), the Foundation of Lausanne Treaty Emigrants, Istanbul Bernd Schwer, Einer Muss Ja Was Tun! : Der Türkische Reiseunternehmer Yusuf Ornek erhält die GEO SAISON-Palme für sein Engagement im Denkmal - und Umweltschutz ( Bir eyler Yapmak Gerek! : Türk turizm giriimcisi Yusuf Örnek, anıt ve çevre koruma konusundaki çalımaları nedeniyle GEO SAISON [Yeil] Palmiye Ödülü nü aldı) GEO SAISON, Mart 2004 (GEO SAISON Dergisi nin Sarıca Kilise Projesi için verdii Yeil Palmiye Ödülü hakkında) ( Someone must Do Something! : Turkish travel entrepreneur Yusuf Ornek has been awarded the GEO SAISON [Green] Palm Award for his involvement in monument and environment protection) GEO SAISON, March 2004 (concerning GEO-Saison Magazine s Green Palm Award given for the restoration of Sarica Church) Gila Benmayor, Almanya'nın 125 bin Tirajlı Dergisinden 2 Türk'e Ödül Hürriyet Gazetesi, 20 Nisan 2004 (GEO-Saison Dergisi nin Sarıca Kilise Projesi için verdii Yeil Palmiye Ödülü hakkında) Gila Benmayor, Two Turks Awarded by German Magazine of 125,000 Circulation Hurriyet Newspaper, 20 April 2004 (concerning GEO-Saison Magazine s Green Palm Award given for the restoration of Sarica Church) Sarica Church was Restored (Sarıca Kilise Restore Edildi) TÜRSAB (Türk Seyahat Acenteleri Birlii) Dergisi, Sayı 227, Ocak 2003, s Sarica Church was Restored TURSAB (Association of Turkish Travel Agencies) Magazine, Issue 227, January 2003, pp SNASOS GÜL KONAKLARI PROJES SINASOS ROSE MANSIONS PROJECT Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Yunanistan'da Nüfus Mübadelesinden Kalan Mimari Mirasın Korunması ile lgili Yerel Bilincin Gelitirilmesi Sefer Güvenç (ed.), Lozan Mübadilleri Vakfı, stanbul Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness Concerning the Architectural Heritage Left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece Sefer Guvenc (ed.), The Foundation of Lausanne Treaty Emigrants, Istanbul Neslihan Sava, Doaya Yazılmı iir: Kapadokya Yol Boyunca (Varan Turizm Dergisi), Sayı 106, Aralık 2005, s Neslihan Savas, A Poem Written on Nature: Cappadocia Yol Boyunca (Magazine of Varan Tourism), Issue 106, December 2005, pp

6 Turgay Olcayto, Hayal Oyunu 19 Austos 2004 (Sinasos Gül Konakları nın da dahil olduu, Ürgüp çevresindeki etkinlikler hakkında) Turgay Olcayto, Dream Play 19 August 2004 (concerning activities in and around Urgup including the Rose Mansions Project) Sevda Barandır, Gül Kokulu Konaın Kurtarılan Hayatı Art Decor Dergisi, Sayı 122, Mayıs 2003, s Sevda Barandir, The Rescued Life of the Rose-Smelling Mansion Art Décor Magazine, Issue 122, May 2003, pp Hale Yaylalı, Kültürel Terapi Country Homes Dergisi, Sayı 70, Eylül 2002, s Hale Yaylali, Cultural Therapy Country Homes Magazine, Issue 70, September 2002, pp MAYATEPEK EVLER MAYATEPEK HOUSES KA.BA, Mayatepek Evleri Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı 13, Ekim 1999, s KA.BA, Mayatepek Houses Bati Akdeniz Mimarlik Magazine, Issue 13, October 1999, p ESK DARPHANE YAPILARI PROJES IMPERIAL MINT BUILDINGS PROJECT Cengiz Kabaolu, Darphane de Neler Yapıldı? 03 Nisan Cengiz Kabaoglu, What has been Done in Imperial Mint Buildings? 03 April Topkapı Sarayı Eski Darphane Yapılarının Yeniden Deerlendirilmesi stanbul Dergisi, Sayı 39, Ocak 2002 The Re-Valorizationof the Topkapi Palace Old Imperial Mint Buildings Istanbul Magazine, Issue 39, January 2002 SHAK PAA SARAYI PROJES ISHAK PASA PALACE PROJECT Selahattin Kacuru shak Paa Sarayı na Rezistanslı Çatı Zaman Gazetesi, 07 Ekim 2008 Selahattin Kacuru Heated Roof for Ishak Pasa Palace Zaman Newspaper, 07 October 2008

7 shak Paa Sarayı Cazibe Merkezi Olacak Yeni Asya Gazetesi, 06 Ekim 2008 Ishak Pasa Palace will be the Magnet of the Region Yeni Asya Newspaper, 06 October 2008 Prof. Dr. Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayı Türkiye Bankası Kültür Yayınları, Antalya 1998 Prof. Dr. Yuksel Bingol, Ishak Pasa Palace Turkish Is Bank Cultural Publications, Antalya 1998 GÖLLER BÖLGES PROJELER (ERTOKU MEDRESES, FAZLULLAH CAM, AYA BANYA KLSES, SHOTYA KLSES, AYA STEFANOS KLSES, HIZIR BEY CAM, DÜNDAR BEY MEDRESES ve TARH EHR KAPISI) LAKE DISTRICT PROJECTS (ERTOKUS MADRASAH, FAZLULLAH MOSQUE, AYA BANIYA CHURCH, ISHOTYA CHURCH, AYA STEFANOS CHURCH, HIZIR BEY MOSQUE, DUNDAR BEY MADRASAH and HISTORICAL CITY GATE) KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deerlendirme Mimarlık Ltd., Göller Bölgesi Doal ve Kültürel Varlıkları Deerlendirme Yatırımları Göller Bölgesi Projeleri Birinci Safha / 1993 Yılı Faaliyet Raporu, Göller Bölgesi Arkeolojik Kültürel Turistik Aratırma ve Deerlendirme Projesi, Ankara 1994, s KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd., Lake District Natural and Cultural Heritage Evaluation Investments Lake District Projects First Phase / Year 1993 Activity Report in Lake District Archaeological Cultural Tourism Study and Evaluation Project, Ankara 1994, pp Ç E V R E Ö L Ç ENDE KORUMA, PLANLAMA ve KENTSEL T A S A R I M P R O J E L E R C O N S E R V A T I O N a n d D E V E L O P M E N T P L A N S a n d P R O J E C T S o n E N V I R O N M E N T A L S C A L E KAYAKAPI KÜLTÜREL ve DOAL ÇEVRE KORUMA ve CANLANDIRMA PROJES (SEÇMELER) KAYAKAPI CULTURAL and NATURAL ENVIRONMENT CONSERVATION and DEVELOPMENT PROJECT (SELECTIONS) Kayakapı Kültürel ve Doal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi Ücretsiz Basın Bülteni, Sayı 1 10, Mart 2004 Ekim 2007 (Yayın Kurulu: Suavi Aydın, Ömer Türkolu, Gülgün Kabaolu, Tuba Erta) Kayakapi Cultural and Natural Environment Conservation and Development Project Free Project Quarterly, Issue 1 10, March 2004 October 2007 (Editorial Board Members: Suavi Aydin, Omer Turkoglu, Gulgun Kabaoglu, Tuba Ertas) Prof. Dr. Zeki Arıkan, Kapadokya nın Kalbi Ürgüp e Yolculuk Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 158, ubat 2007, s Prof. Dr. Zeki Arikan, A journey to the Heart of Cappadocia, Urgup Toplumsal Tarih Magazine, Issue 158, February 2007, pp

8 Kayakapı ya Unesco dan Destek Sabah Gazetesi, 28 Austos 2006 A Unesco Support for Kayakapi Sabah Newspaper, 28 August 2006 Cengiz Kabaolu, A. Ege Yıldırım, Kayakapı Projesi ve Ürgüp te Kentsel Dönüüm Mimarlar Odası Bülteni, Sayı 40, Mayıs / Haziran 2006, s Cengiz Kabaoglu, A. Ege Yildirim, Kayakapi Project and an Urban Renewal in Urgup Bulletin of the Chamber of Architects, Issue 40, May / June 2006, pp Güneri Civaolu, Ürgüp te Bir Gün Milliyet Gazetesi, 22 Mart 2006 Guneri Civaoglu, A Day in Urgup Milliyet Newspaper, 22 March ,Güncel, Kapadokya Gözaltında Kayakapı Tourism Today Dergisi, Sayı 40, ubat 2006, s , Actual, Cappadocia Under Custody Kayakapi Tourism Today Magazine, Issue 40, February 2006, pp Leyla Tavanolu, Ürgüp Hep leriye Gidecek Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak 2006 Leyla Tavsanoglu, Urgup will Always Go Forward Cumhuriyet Newspaper, 28 January , Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri Kapsamında Koruma Sempozyumu nun Ardından ehir Plancıları Odası Haber Bülteni, Aralık , After the Conservation Symposium within the Scope of Planning and Conservation Events Bulletin of the Chamber of City Planners, December 2005 Yalçın Bayer, Ben Terim'in 1 Ayda Aldıı Maaı 5 Yılda Almadım Hürriyet Gazetesi, 3 Aralık 2005 (6 Aralık 2005 tarihli düzeltme ile) Yalcin Bayer, I did not Earn Terim s 1-Month Salary in 5 Years Hurriyet Newspaper, 3 December 2005 (with correction on 6 December 2005) Mahmut Övür, Ürgüp te Bir Mucize Gerçekleiyor Sabah Gazetesi, 23 Kasım 2005 Mahmut Ovur, A Miracle is Happening in Urgup Sabah Newspaper, 23 November 2005 Kayakapı Projesi Kayakapı Koruma ve Gelitirme Planı naat ve Yatırım Dergisi, Sayı 16, Kasım 2005, s Kayakapi Project Kayakapi Conservation and Development Plan Insaat & Yatirim Magazine, Issue 16, November 2005, pp Ürgüp Kayakapı Tasarım Dergisi, Sayı 154, Eylül 2005, s Urgup Kayakapi Tasarim Magazine, Issue 154, September 2005, pp

9 Ürgüp te Kayakapı Projesi Hürriyet Gazetesi, 13 Eylül 2005 Kayakapi Project in Urgup Hurriyet Newspaper, 13 September 2005 Ürgüp Kayakapı Mahallesi'ndeki Tarihi Yapılar Otele Dönüecek 08 Mayıs The Historical Buildings in Urgup, Kayakapi District will Turn into Hotels 08 May A. Ege Yıldırım, Koruma Planlamasında Bir Örnek: Kayakapı Mahallesi Planlama Dergisi, ehir Plancıları Odası, Sayı 31 (2005/1), s A. Ege Yildirim, A Case in Conservation Planning: the Kayakapi Neighborhood Planning Journal of the Turkish Chamber of City Planners, Issue 31 (2005/1), pp B. Nilgün Öz, A. Ege Yıldırım, Ürgüp'te Kültürel ve Doal Çevre için Yeni Bir Fırsat: Kayakapı Projesi Yeni Mimar Gazetesi, 21 ubat-6 Mart 2005, s. 5 B. Nilgun Oz, A. Ege Yildirim, A New Chance for the Cultural and Natural Environment in Urgup: the Kayakapi Project Yeni Mimar Gazette, 21 February-6 March 2005, pp. 5 Yasemin Yurtman, Kapadokya Elden Gidiyor Tempo Dergisi, 21 ubat 2005 (Kayakapı Projesi nden olumsuzlukların arasında bir istisna olarak söz ediliyor) Yasemin Yurtman, Cappadocia is About to be Lost Tempo Magazine, 21 February 2005 (Kayakapi Project is mentioned as a positive exception) Aylin Öney Tan, imdi eker Zamanı Cumhuriyet Dergi, Sayı 972, Kasım 2004 Aylin Oney Tan, Now It is Sugar Time Cumhuriyet Magazine, Issue 972, November 2004 Vahap Munyar, 3 Yılda Çivi Çakamadık, 2 Milyon Dolar Ödedik Hürriyet Gazetesi, 1 Ekim 2004 Vahap Munyar, We did not Pound a Single Nail, But We Spent 2 Million Dollars Hurriyet Newspaper, 1 October 2004 Oktay Ekinci, Kayakapı Yeniden Yaayacak Cumhuriyet Gazetesi, 16 Eylül 2004 Oktay Ekinci, Kayakapi will Live Again Cumhuriyet Newspaper, 16 September 2004 KA.BA, Ürgüp te Yeniden Canlanan Bir Mahalle: Kayakapı Arredamento Mimarlık Dergisi, Eylül 2004 KA.BA, A Neighborhood Reawakening in Urgup: Kayakapi Arredamento Mimarlik Magazine, September 2004 elale Kadak, Kapadokya'da Mucize Gerçekleiyor Sabah Gazetesi, 04 Haziran 2004 Selale Kadak, The Miracle is Happening in Cappadocia Sabah Newspaper, 04 June 2004

10 Gülçin Uysal Tahirolu, Bir Dünya Mirası; Kayakapı Akam Gazetesi, 09 Mayıs 2004 Gulcin Uysal Tahiroglu, A Part of World Heritage; Kayakapi Aksam Newspaper, 09 May 2004 Özlem Yüzak, Örnek Bir Proje: Kayakapı Cumhuriyet Gazetesi, 07 Mayıs 2004 Ozlem Yuzak, An Exemplary Project: Kayakapi Cumhuriyet Newspaper, 07 May 2004 Gila Benmayor, Turizmde Devrim Kapadokya'dan Balayacak Hürriyet Gazetesi, 07 Mayıs 2004 Gila Benmayor, The Revolution in Tourism will Begin from Cappadocia Hurriyet Newspaper, 07 May 2004 Sinan Korkmazer, 50 Milyon Dolarlık Tamir Posta Gazetesi, 30 Nisan 2004 Sinan Korkmazer, A 50-Million Dollar Repair Posta Newspaper, 30 April 2004 NTVMSNBC, Kapadokya da Tarih Canlanıyor 26 Nisan NTVMSNBC News, History is Revived in Cappadocia 26 April Kayakapı Projesi ile Ürgüp Bir Dünya Kenti Turizminde Yerini Almaya Aday Nevehir Göreme, 5 Aralık 2003 With the Kayakapi Project, Urgup is a Candidate to be a World Tourism City Nevsehir Goreme, 5 December 2003 Ürgüp Belediye Bakanlıı, Kayakapı Projesi Baladı 28 Ekim 2003 Municipality of Urgup, The Kayakapi Project has Started 28 October 2003 Vahap Munyar, 50 Bilim Adamıyla Çalııyorum Hürriyet Gazetesi, 3 Ekim 2003 Vahap Munyar, I am Working with 50 Scientists Hurriyet Newspaper, 3 October 2003 Ürgüp, Canlı Tarih Müzesi Sabah Gazetesi, 27 Eylül 2003 Urgup, Living History Museum Sabah Newspaper, 27 September 2003 NTVMSNBC, Özel Sektörden Tarihi Eserlere Destek 26 Ocak 2003 NTVMSNBC News, Support from the Private Sector for Historic Works 26 January 2003 Oktay Ekinci, Yerel Duyarlılıa Ödüller Cumhuriyet Gazetesi, 12 Aralık 2002 Oktay Ekinci, Awards for Local Sensitivity Cumhuriyet Newspaper, 12 December 2002

11 Kayakapı'yı Avusturya Babakanı Ziyaret Etti Anayurt, 28 Eylül 2002 The Prime Minister of Austria Visited Kayakapi Anayurt, 28 September 2002 Jale Özgentürk, Kaya Evleri Yeniden Hayat Bulacak mı? Star Gazetesi, 31 Mayıs 2002 Jale Ozgenturk, Will the Rock Houses Wake? Star Newspaper, 31 May 2002 Magic Life Yatırımı Radikal Gazetesi, 31 Mayıs 2002 Magic Life Investment Radikal Newspaper, 31 May 2002 Özel Sektörden Tarihe Destek Akam Gazetesi, 30 Mayıs 2002 Support from the Private Sector for Historic Works Aksam Newspaper, 30 May 2002 Gönül Yıldırım, Tarihi Mahalleye 30 Milyon Dolar Dünya, 30 Mayıs 2002 Gonul Yildirim, 30 Million Dollars for the Historic Neighborhood Dunya, 30 May 2002 En Büyük Turizm Projesi Akam Gazetesi, 30 Mayıs 2002 The Greatest Tourism Project Aksam Newspaper, 30 May 2002 Serpil Yılmaz, Kapadokya'da Bir Mahalle Canlanıyor Milliyet Gazetesi, 30 Mayıs 2002 Serpil Yilmaz, A Neighborhood s Revival in Cappadocia Milliyet Newspaper, 30 May 2002 Tarihi Yapılar, Özel Sektör Tarafından Restore Edilecek Zaman Gazetesi, 29 Mayıs 2002 Historic Buildings will be Restored by the Private Sector Zaman Newspaper, 29 May 2002 Restorasyon Seferberlii Akam Gazetesi, 22 Mart 2002 Mobilization for Restoration Aksam Newspaper, 22 March 2002 Kamulatırılan Evler Turizme Açılıyor Star Haber, 21 Mart 2002 Expropriated Houses Opening for Tourism Star Haber, 21 March 2002 Selahattin ahin, Kayakapı Mahallesi Otel Olacak Cumhuriyet Gazetesi, 13 Ocak 2002 Selahattin Sahin, Kayakapi Neighborhood will be a Hotel Cumhuriyet Newspaper, 13 January 2002

12 KIZILKULE TOPHANE EKSEN DENZCLK ve GEM MÜZES KIZILKULE TOPHANE AXIS MARITIME and SHIP MUSEUM Kızılkule - Tophane Ekseni Projesi, Alanya Belediyesi Meclisi'nde Kabul Edildi 30 Ocak Kızılkule Tophane Axis Project was approved in the Municipal Council of Alanya 30 January AZZ NKOLAOS (NOEL BABA) KLSES PROJES ST. NICHOLAS CHURCH PROJECT Esra Tüzün, Korsan için Önlem Aldık (Rahmi Koç ile röportaj) Sabah Gazetesi Pazar Eki, 11 Eylül 2005 Esra Tuzun, We are Prepared for Pirates (Interview with Rahmi Koc) Sabah Newspaper Sunday Supplement, 11 September , Dua için zin Akdeniz Kent Haber, 6 Eylül , Permit for Prayer Akdeniz Kent Haber, 6 September , Noel Baba Mucizeleri Hürriyet Gazetesi Akdeniz Eki, 6 Eylül , The Miracles of Santa Claus Hurriyet Newspaper Akdeniz Supplement, 6 September , Patrikhane Ayin Yapmak stiyor Akam Gazetesi Akdeniz Eki, 6 Eylül , The Patriarchate Asks to Hold Rituals Aksam Newspaper Akdeniz Supplement, 6 September 2005 Filiz Aygündüz, Patrikhanenin Burada Olması Lehimize Milliyet Gazetesi, 6 Eylül 2005 Filiz Aygunduz, The Patriarchate s being Here is an Asset Milliyet Newspaper, 6 September 2005 brahim Laleli, Noel Baba Kilisesi nin Resimleri Iıa Kavutu Hürriyet Gazetesi, 5 Eylül 2005 Ibrahim Laleli, Paintings of St. Nicholas Church See Daylight Hurriyet Newspaper, 5 September 2005 Myra Demre deki Aziz Nikolaos Kilisesi nde Açılı Töreni 04 Eylül Inauguration Event at St. Nicholas Church at Myra Demre 04 September 2005

13 S.Yıldız Ötüken, Nilay Karakaya, Aye Çaylak Türker, Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalımaları 2003 Anmed, Sayı S.Yildiz Otuken, Nilay Karakaya, Ayse Caylak Turker, St. Nicholas Church Excavation and the Documentation and Restoration Works of the Wall Paintings 2003 Anmed, Issue A R K E O L O JK ALANLARDA BELGELEME, SALAMLATIRMA v e K O R U M A P R O J E L E R D O C U M E N T A T I O N, C O N S O L I D A T I O N, C O N S E R V A T I O N P R O J E C T S i n A R C H A E O L O G I C A L S I T E S MLET ÖREN YER LYAS BEY CAM ve KÜLLYES PROJES MILETOS ARCHAEOLOGICAL SITE ILYAS BEY MOSQUE COMPLEX PROJECT Mustafa Uluçay, Çaı Yakalayan Belediye Bakanı Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Mustafa Ulucay, Contemporary Mayor Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Mustafa Genç, Gezinin Yedinci Etabı lyas Bey Camii ve Külliyesi (Etrafı) Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Mustafa Genc, Seventh Stage of the Trip, Ilyas Bey Complex (Surroundings) Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Yaar Çabayır, lyas Bey Camii Onarımı Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Yasar Cagbayir, Restoration of the Ilyas Bey Mosque Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Fatma Yava, lyas Bey Camii ve Milet Müzesi Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Fatma Yavas, Ilyas Bey Mosque and Milet Museum Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 smail Eravcı, lyas Bey Camii Bölgenin Turizm Potansiyelini Arttıracak Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Ismail Eravci, Ilyas Bey Mosque will Add to Toursim Potential of the Region Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Aylin Kabaolu, Milet / lyas Bey Camii Sorunlar Acil Tedbirler, brahim Ate, Sadi Bayram ve Mehmet Narince (ed.) X. Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüü Yayınları, Ankara 1993, s Aylin Kabaoglu, Miletos / Ilyas Bey Mosque Problems Urgent Precautions, Ibrahim Ates, Sadi Bayram and Mehmet Narince (ed.) Book of the X th Foundations Week, General Directorate for Pious Foundations, Ankara 1993, pp

14 HASANKEYF PROJELER - GENEL HASANKEYF PROJECTS IN GENERAL M. Olu Arık, Hasankeyf: Üç Dünyanın Bulutuu Kent T.. Bankası Yayınları, Ankara M. Olus Arik, Hasankeyf: City Where Three Worlds Meet Turkish Is Bank Publication, Ankara NEMRUD DAI TÜMÜLÜSÜ ve ANITLARI NEMRUD MONUMENTS Nemrut ta Heykellere Bakterili Koruma 2 CNN Türk, 30 Temmuz 2008 Bacteria-based Conservation for Nemrut Statues 2 CNN Turk, 30 July 2008 Nemrut ta Heykellere Bakterili Koruma 1 CNN Türk, 30 Temmuz 2008 Bacteria-based Conservation for Nemrut Statues 1 CNN Turk, 30 July 2008 Nemrut un Çehresi Deiiyor Cumhuriyet Gazetesi, 30 Haziran 2008 Nemrut Gets a Revamp Cumhuriyet Newspaper, 30 June 2008 Yılmaz Çoban, Nemrut a Özel Proje Adıyaman Haber, 16 Haziran 2008 Yilmaz Coban, A Special Project for Nemrut Adiyaman News, 16 June 2008 Hükümet Nemrut a El Attı Türkiye Gazetesi, 11 ubat 2008 The Government Lays its Hands on Nemrut Turkiye Newspaper, 11 February 2008 Nemrut a Gençlik Aısı ODTÜ den Hürriyet Gazetesi, 26 Eylül 2006 Youth Vaccine for Nemrut Hurriyet Newspaper, 26 September 2006

15 ARTUKLU KÖPRÜSÜ PROJES BRIDGE FROM ARTUKID PERIOD PROJECT KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deerlendirme - Mimarlık Ltd., Hasankeyf Tarihi Köprü Belgeleme Çalıması ve Koruma Kurtarma Projesi, Aralık 1999 Mart 2000, Ilısu ve Karkamı Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalımaları, Numan Tuna, Jean Öztürk ve Jale Velibeyolu (ed.), ODTÜ TAÇDAM, Ankara, s KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd., Hasankeyf Historic Bridge: Documentation and Conservation Salvage Project, December 1999 March 2000, Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Karkamis / Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999, Numan Tuna, Jean Ozturk and Jale Velibeyoglu (ed.), METU TACDAM, Ankara, pp Y E N YAPI L A R D A MMAR ve Ç MMAR TASARIM, S ALIKLATIRMA ve YENLEME PROJELER A R C H I T E C T U R A L a n d I N T E R I O R D E S I G N, R E H A B I L I T A T I O N a n d R E N O V A T I O N P R O J E C T S f o r M O D E R N B U I L D I N G S GlavUpdk NAHABNO SPOR MERKEZ ve PARK OTEL PROJES GlavUpdk NAHABINO SPORTS CENTER and PARK HOTEL PROJECT Cengiz Kabaolu, Moskova da Spor Kompleksi Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 90, Mart 1997, s Cengiz Kabaoglu, A Sports Complex in Moscow Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 90, March 1997, pp T A M A M L A N M I SERG DÜZENLEMELER C O M P L E T E D E X H I B I T I O N D E S I G N S ÜÇ KUAK CUMHURYET (SEÇMELER) THREE GENERATIONS of the REPUBLIC (SELECTIONS) Uur Tanyeli (ed.), Üç Kuak Cumhuriyet Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, stanbul, 1998 Ugur Tanyeli (ed.), Three Generations of the Republic Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul, 1998 Oya Baydar ve Feride Çiçekolu (ed.), Cumhuriyet in Aile Albümleri Türkiye Bankası, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, stanbul, 1998 Oya Baydar and Feride Cicekoglu (ed.), Family Albums of the Republic Turkish Is Bank, Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul, 1998 Mine Kazmaolu, Cumhuriyeti Sergiletirmek: Üç Kuak Cumhuriyet Arredamento Mimarlık Dergisi, Sayı 100+8, Kasım 1998, s Mine Kazmaoglu, Making an Exhibition out of the Republic: Three Generations of the Republic Arredamento Mimarlik Magazine, Issue 100+8, November 1998, pp

16 Özlem entürk, Albümler Arasında... Cumhuriyet Dergi, 22 Kasım 1998 Ozlem Senturk, Amongst the Albums... Cumhuriyet Magazine, 22 November 1998 Esra Aliçavuolu, Farklı Okumalara Açık Bir Sergi Cumhuriyet Gazetesi, 1 Kasım 1998 Esra Alicavusoglu, An Exhibition Open to Multiple Readings Cumhuriyet Newspaper, 1 November 1998 Doan Hızlan, Bir Sergide Cumhuriyet Gezintisi Hürriyet Gazetesi, 22 Ekim 1998 Dogan Hizlan, A Stroll through the Republic in an Exhibition Hurriyet Newspaper, 22 October 1998 Cengiz Kabaolu: Üç Kuak Cumhuriyet, Hedefi Büyük Bir Sergi Alem Dergisi, 14 Ekim 1998, s Cengiz Kabaoglu: Three Generations of the Republic is an Exhibition with Big Goals Alem Magazine, 14 October 1998, pp Doan Hızlan, Cumhuriyet Tünelinde 75 Yıllık Bir Gezinti Hürriyet Gazetesi, 30 Eylül 1998 Dogan Hizlan, A 75-Year Journey in the Republic Tunnel Hurriyet Newspaper, 30 September 1998 Fecir Alptekin, Yitip Giden Türkiye Mozaii Hürriyet Gazetesi, 30 Eylül 1998 Fecir Alptekin, The Turkish Mosaic, That is being Lost Hurriyet Newspaper, 30 September 1998 Cumhuriyet Müzesi için lk Adım Cumhuriyet Gazetesi, 20 Eylül 1998 A First Step for a Republic Museum Cumhuriyet Newspaper, 20 September 1998 Uur Ergan, kinci Lozan Zaferi Hürriyet Gazetesi, 19 Eylül 1998 Ugur Ergan, The Second Lausanne Victory Hurriyet Newspaper, 19 September 1998 MÜREKKEP ZAMANLAR 700 YILLIK YAZI TAKIMLARI SERGS EXHIBITION of 700-YEAR-OLD WRITING TOOLS ennur entürk, Mürekkep Zamanlar 700 Yıllık Süreçte Kalem Medeniyeti Mehmet Akgül Koleksiyonu, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, stanbul, 1997 Sennur Senturk, the 700-Year Civilization of the Pen the Mehmet Akgul Collection, Yapi Kredi Culture and Art Publications, Istanbul, 1997 Edhem Eldem, 135 Yıllık Bir Hazine Osmanlı Bankası Arivinde Tarihten zler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, stanbul, 1997 Edhem Eldem, A 135-Year Old Treasure Traces from the Past in the Archives of the Ottoman Bank Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul, 1997

17 DARPHANE DEN STANBUL MÜZES NE PROJES FROM THE IMPERIAL MINT to the ISTANBUL MUSEUM PROJECT Cengiz Kabaolu ile 14 Austos 2001 Tarihli Söylei Metni, Darphane-i Amire den stanbul Müzesi ne TMMOB Mimarlar Odası Ankara ubesi Bülteni, Dosya 03, Endüstri Mirası, Sayı 45, Kasım 2006, s. 12 Text of the dialogue with Cengiz Kabaoglu on 14 th of August 2001, from the Imperial Mint to the Istanbul Museum TMMOB Chamber of Architects Ankara Agency Bulletin, Dossier 03, Industrial Heritage, Issue 45, November 2006, pp. 12 Çelen Birkan, KA.BA Ltd., Gülsün Tanyeli, Darphane-i Amire: Bir Habitat II Mekanı Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 82, Haziran 1996, s Celen Birkan, KA.BA Ltd., Gulsun Tanyeli, The Imperial Mint: a Place for Habitat II Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 82, June 1996, pp Haldun Dostolu, Doan Kuban, Beral Madra, Nezih Bagelen, Cengiz Bekta, Bülent Erkmen, Haydar Karabey ve Stefanos Yerasimos Dosya: Habitat II Etkinliklerinin Ardından Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 83, Temmuz-Austos 1996, s Haldun Dostoglu, Dogan Kuban, Beral Madra, Nezih Basgelen, Cengiz Bektas, Bulent Erkmen, Haydar Karabey and Stefanos Yerasimos After the Habitat II Events Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 83, July-August 1996, pp Darphane den stanbul Müzesi ne (Sergi Haberi) Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 83, Temmuz-Austos 1996, s. 145 From the Imperial Mint to the Istanbul Museum Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 83, July-August 1996, pp. 145

18 CENGZ KABAOLU ve KA.BA ESK ESERLER KORUMA ve DEERLENDRME MMARLIK LTD. CENGIZ KABAOGLU and KA.BA CONSERVATION of HISTORIC BUILDINGS and ARCHITECTURE LTD. Sektörün Güncel Yaamına Bir Bakı Arredamento Dergisi, Sayı , s An approach to the Sector s Dailylife Arredamento Magazine, Issue , p Çidem Ergül, Eski Eserlerin Korunmasında Önemli Bir sim: Cengiz Kabaolu naat&yatırım Dergisi, Sayı 53, Aralık 2008, s Cigdem Ergul, An Authoritative Name in Restoration: Cengiz Kabaoglu Insaat&Yatirim Magazine, Sayı 53, December 2008, s Cengiz Kabaolu ile röportaj, KA.BA Mimarlık ve Koruma Tasarım Koruma-2, Sayı 154, Eylül 2005, s An interview with Cengiz Kabaoglu, KA.BA Architecture and Conservation Tasarim Conservation-2, Issue 154, September 2005, pp KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deerlendirme Mimarlık Ltd. Özel Sayı Tasarım Dergisi, Sayı 92, Haziran 1999, s KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd. Special Edition Tasarim Magazine, Issue 92, June 1999, pp

BRL YAPILAN FRMALAR CO-OPERATING COMPANIES

BRL YAPILAN FRMALAR CO-OPERATING COMPANIES AGM Mühendislik Ltd. Engineering Ltd. Hadjieleftheriadis Evi / Hadjieleftheriadis House Hasankeyf sviçre Büyükelçilii Elçi Konutu / Swiss Embassy Residence sviçre Büyükelçilii Yeni Kançılarya Binası /

Detaylı

ODTÜ KARIYER GÜNLERİ 29 Nisan 2013 Ankara. Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, neriman@metu.edu.tr Ankara

ODTÜ KARIYER GÜNLERİ 29 Nisan 2013 Ankara. Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, neriman@metu.edu.tr Ankara ODTÜ KARIYER GÜNLERİ 29 Nisan 2013 Ankara Doç.Dr. Neriman Şahin Güçhan, ODTÜ, neriman@metu.edu.tr Ankara «MİMARLIK / RESTORASYON ALANINDA AKADEMİK KARİYER Kuramsal /Uygulamalı alan Bilimsel alan çok disiplinli

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

DANIMANLAR CONSULTANTS

DANIMANLAR CONSULTANTS Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Mustafa AKPOLAT 1 Mimarlık Tarihi Uzmanı / Specialist in Arcitectural History Koruma Uzmanı / Specialist in Conservation Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr. Tülay ARTAN Mimarlık Tarihi

Detaylı

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ

KÜTÜPHANE İNGİLİZCE DERGİ LİSTESİ SAYFA NO : 1/8 Sıra No Dergi Adı Mevcut Sayılar Adet 1 Journal of Dairy Science 1986 January 1 1986 February 1 1986 March 1 1986 April 1 1986 May 1 1986 June 1 1986 July 1 1986 August 1 1986 September

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR

Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR Yrd.Doç.Dr. Neşe YILMAZ BAKIR ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1977 ERZURUM T: 352207666635405 F: 3524376554

Detaylı

Degree Subject University Year

Degree Subject University Year CURRICULUM VITAE 1. Name, Surname : Nağme Ebru Aydeniz E-mail : ebru.aydeniz@yasar.edu.tr 2. Date of birth : 3. Academic Title : Assist.Prof.Dr. 4. Education : Ph.D. Degree Subject University Year Bachelor

Detaylı

ELIF ÖZDEMIR WOMEN IN THE CONTEMPORARY TERRITORIES OF TURKISH ARCHITECTURE. Curriculum Vitae. Dr. Meral Ekincioglu

ELIF ÖZDEMIR WOMEN IN THE CONTEMPORARY TERRITORIES OF TURKISH ARCHITECTURE. Curriculum Vitae. Dr. Meral Ekincioglu WOMEN IN THE CONTEMPORARY TERRITORIES OF TURKISH ARCHITECTURE Part of the larger collection Women in Modern and Contemporary Territories of Architecture, a project researched and developed by Dr. Meral

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration

Duvar Resimleri. Pişmiş Toprak. Eserlerin Restorasyonu. Baked Clay Artefacts. Restoration Duvar Resimleri Fresco Metal Eserlerin Metal Artefacts Resim Painting Çini Tile Fosil Fossil Mozaik Mosaic Taşınmaz Kültür Varlıkları Immovable Cultural Heritage Taş ve Mermer Eserlerin Stone and Marble

Detaylı

12 Oryantasyon (Tüm Okul) GEZİ Okul bölümlerinin gezilmesi

12 Oryantasyon (Tüm Okul) GEZİ Okul bölümlerinin gezilmesi EYLÜL SEPTEMBER TESİ EYLÜL SEPTEMBER RTESİ 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 02 03 04 05 06 07 08 09 Kokteyl Oryantasyon (Tüm Okul) 10 Oryantasyon (Tüm Okul)

Detaylı

2010-2011 Military Service (Employed by the Turkish Navy as an architect/reserve officer)

2010-2011 Military Service (Employed by the Turkish Navy as an architect/reserve officer) Bilge İmamoğlu Tel: +90 533 7612918 E-Mail: bilgeimamoglu@gmail.com Fields of Interest: Architectural History in the Early Republican Turkey, Professionalization of Turkish Architecture in the Modernization

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Çiler Buket TOSUN

ÖZGEÇMİŞ Çiler Buket TOSUN ÖZGEÇMİŞ Çiler Buket TOSUN Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Beytepe 06532 ANKARA Tel: 2978276, e-mail : cilerbukettosun@hacettepe.edu.tr. DOĞUM TARİHİ: 3.Nisan.1975 YABANCI

Detaylı

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58.

Bölükbaşı Ertürk, Esra (2010), Safranbolu da Su Mimarisi: Havuzlu Oda/Sofa Havuzlu Selamlık Köşkü, Erdem, s.56, sf.27-58. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: A. Esra Bölükbaşı Ertürk 2. Doğum Tarihi: 27.03 3. Unvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arkeoloji-Sanat Tarihi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba)

TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ. 27 Temmuz 2014 (Pazar, Arife, ½ gün) 28-30 Temmuz 2014 (Pazartesi- Çarşamba) TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 DERS YILI AKADEMİK TAKVİMİ 2015-2016 2014-2015 1 Temmuz 2015 (Çarşamba) 1 Temmuz 2014 (Salı) VI. Sınıf Eğitiminin Başlaması 16 Temmuz 2015 (Perşembe, Arife, ½ gün) 17-19 Temmuz

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü O. Murat SÜSLÜ Arkeolog Genel Müdür 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu, sürdürülebilir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE

ÖZGEÇMİŞ DERECE (*) ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI 3. AKADEMİK DENEYİM GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ Aralık, 2010 ÖZGEÇMİŞ 10 SOYADI, ADI : KARAOĞLU, A. SULTAN DOĞUM TARİHİ : 1969 YAZIŞMA ADRESİ : Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını

Detaylı

Turabibaba Kütüphanesi Gülnar Hajo Mevlana İdris

Turabibaba Kütüphanesi Gülnar Hajo Mevlana İdris I. Gün 1 st Day 28 Eylül Çarşamba 28 September Wednesday 10 30 Çocuk Atölyesi: Gülnar Hajo Mevlana İdris Children s Workshop: Gülnar Hajo Mevlana İdris 15 00 Şiir Okumaları Ahmet Hamdi Tanpınar Kütüphanesi

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : :

ÖZGEÇMİŞ. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Özdal DEĞİRMENCİOĞLU İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : : : ahmetdegirmencioglu@beykent.edu.tr ozdald@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı :Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

18 Şubat Antalya İskelesi

18 Şubat Antalya İskelesi 8 Şubat 935 - Antalya İskelesi 205 SUNUŞ Not: Bu takvimdeki fotoğraflar İnşaat Mühendisleri Odası 50.Yılda 50 Eser Kitabı ndan alınmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası nın kuruluşunun üstünden 60 yıl geçti.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ. : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon E-posta : Sevince BAYRAK GÖKTAŞ : Somuncu Sokak No:19/5 Cihangir-Beyoğlu, İstanbul : : 2. Doğum Tarihi : 09.04.1983 3. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Sencer ERKMAN Doğum Tarihi: 30 Mart 1964 İletişim: Adres : Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 38039 Kayseri Türkiye Tel. : 90 352 437 49 01 35300

Detaylı

ZEYBEKCİ 21 NCİ YÜZYIL TÜRK-KAZAK YÜZYILI OLACAK İSTANBUL 1/1

ZEYBEKCİ 21 NCİ YÜZYIL TÜRK-KAZAK YÜZYILI OLACAK İSTANBUL 1/1 ZEYBEKCİ 2 NCİ YÜZYIL TÜRK-KAZAK YÜZYILI OLACAK İSTANBUL GÜNLÜK YEREL.08.207 7 5323 94 / TURKEY SEEKS TO MODERNIZE CUSTOMS UNION WITH EU THROUGH BUSINESS DIPLOMACY DAILY SABAH HAFTADA 6 GÜN 2.08.207 8264

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Unvanı : ÖZLEM SILA DURHAN Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Mimar Sinan Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Doktora Mimarlık / Mimarlık

Detaylı

Global Nomadic Art Project (GNAP) Türkiye Doğanın İzinde In the Trace of Nature PROGRAM

Global Nomadic Art Project (GNAP) Türkiye Doğanın İzinde In the Trace of Nature PROGRAM Global Nomadic Art Project (GNAP) Türkiye Doğanın İzinde In the Trace of Nature 04.10.2017 Çarşamba Wednesday PROGRAM 09:00 Otelden İnciraltı çalışma alanına hareket Departure from hotel to İnciraltı Mekanla

Detaylı

PhD Candidate in Architecture (2013 -) - Gazi University Institute of Science / Architecture

PhD Candidate in Architecture (2013 -) - Gazi University Institute of Science / Architecture GİZEM KUÇAK TOPRAK Atilim University Fine Arts, Design and Architecture Faculty / Architecture Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara TURKEY Phone: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Toplantıda bulunanlar:

Toplantıda bulunanlar: T.C YÖNETĐM KURULU KARARLARI Toplantıda bulunanlar: Prof. Dr. Tülay ESĐN (Başkan) Prof. Dr. Bilge SĐYAHĐ (Üye) Prof. Dr. Nihal ŞENLĐER (Üye) Prof. Dr. Tülay ESĐN (Üye) Doç. Dr. Bülent AKBAŞ (Üye) Doç.

Detaylı

Deren Uysal / M. Arch. Turkish Born in Marmaris, 1989 Lives in Istanbul. Contact

Deren Uysal / M. Arch. Turkish Born in Marmaris, 1989 Lives in Istanbul. Contact DERENUYSAL Deren Uysal / M. Arch. Turkish Born in Marmaris, 1989 Lives in Istanbul Contact du@derenuysal.com www.derenuysal.com +90 555 966 7222 SERGEN UYSAL linkedin / derenuysal instagram / derenuysal

Detaylı

Sinan- Palladio Conference: Connected Architectural Histories in the Early Modern Eastern Mediterranean

Sinan- Palladio Conference: Connected Architectural Histories in the Early Modern Eastern Mediterranean Sinan- Palladio Conference: Connected Architectural Histories in the Early Modern Eastern Mediterranean 20-21 September 2013, with a trip to Edirne on 22 September Istanbul Bilgi University, Faculty of

Detaylı

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE İÇERİK Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Dünya Miras Listesi Türkiye nin Dünya Miras Listesi ndeki Yeri Geçici Liste Dünya Miras Listesine

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

Management (Co-Governance) of Local Development International Conference

Management (Co-Governance) of Local Development International Conference Management (Co-Governance) of Local Development International Conference 24-25 October, 2008 Green Park Hotel, Istanbul Organizer: Istanbul Policy Center Partner Institution: Friedrich Naumann Stiftung,

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Soyadı, Adı: Önge, Mustafa Akademik Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Uyruğu: Türk (TC) Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 1976 Medeni durumu: Evli E-posta adresi: onge@cankaya.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

December. January. February. March

December. January. February. March Months EU Thursday Seminars Green Breakfast Seminars Conflict Management NAATR Training 30 Nov-05 Dec 2009 3 December 2009 / 09:30-12:00 Carbon Trade, Opportunuties & Turkey / Gülçin Özsoy, REC Turkey

Detaylı

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ S.NU AY YAPILACAK FAALİYET ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATİ 1 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 28.09.2015 17.06.2016 2 1.Sınıf

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

Battal Etlik Interior Architect - Designer battaletlik@gmail.com

Battal Etlik Interior Architect - Designer battaletlik@gmail.com Battal Etlik Interior Architect - Designer battaletlik@gmail.com BATTAL ETLİK 1965 Doğumlu 1984 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne girdi. 1988 M.Ü. Güzel Sanatlar

Detaylı

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me. MUHSIN DOĞAN metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.com CURRENT POSITION Middle East Technical University, Science and

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri Etkinlik Adı Tarih Saat 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı 11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00 Emirgan Korusu Etkinlikleri 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00 Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı Etkinlikleri

Detaylı

1998-2003 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Hatay/TÜRKİYE

1998-2003 Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Hatay/TÜRKİYE Adı Soyadı: Ebru Fatma FINDIK Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe, Ankara/TÜRKİYE Tel: 0 312 297 82 75 e-mail: ebrufindik@gmail.com Ünvanı: Araştırma Görevlisi

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014

Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Nilüfer ÖZER Tel: 0224 294 0951 e-mail: niluferyilmaz@uludag.edu.tr Bu EĞİTİM Doktora, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik

Detaylı

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER

İKRAMETTİN KARAMAN ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER İKRAMETTİN KARAMAN Erzurum doğumlu. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim iş Bölümü mezunu. Eskişehir Anadolu üniversitesinde Lisans tamamladı. 1985-1993 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year B.F.A. Graphic Design Kent State University, Kent, 1979-1982

CURRICULUM VITAE. Degree Field University Year B.F.A. Graphic Design Kent State University, Kent, 1979-1982 CURRICULUM VITAE 1. Name: RIFAT HAKAN ERTEP 2. Date of Birth: 04.11.1957 3. Title: Professor 4. Education: Degree Field University Year B.F.A. Graphic Design Kent State University, Kent, 1979-1982 Ohio,

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2015 Yılı Yatırımı 2016 Yılı Yatırımı 2017 Yılı Yatırımı Hazine

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2015 Yılı Yatırımı 2016 Yılı Yatırımı 2017 Yılı Yatırımı Hazine ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 5.000 5.000 5.300 5.300 6.095 6.095 A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI 2.000 2.000 2.000 2.000 1.095 1.095 b) 2015'den Sonraya Kalanlar 2.000 2.000 2.000 2.000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat KEMANKAŞLI 2. Doğum tarihi : 23.11.1971 3. Unvanı : Öğr. Gör. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 1999 Lisansüstü Sinema-TV

Detaylı

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988.

1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 1) PROF. DR. NUSRET ÇAM Yayınlanmış kitaplar şunlardır: 1- Tevrat ve İncil'e Göre Hz. Muhammed (Abdulahad Davud'dan tercüme), İzmir, 1988. 2- Adana Ulu Câmii Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2017 Yılı Yatırımı 2018 Yılı Yatırımı 2019 Yılı Yatırımı Hazine

YATIRIMLARI VİZE TABLOSU. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Bin TL.) 2017 Yılı Yatırımı 2018 Yılı Yatırımı 2019 Yılı Yatırımı Hazine ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ TOPLAMI 20.000 20.000 17.109 0 17.109 18.118 18.118 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2014H040000 Muhtelif Etüd-Proje 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 B)

Detaylı

KAYSO GLOBAL PROJECT OPENING MEETING PRESS REPORT (34 news) NEWSPAPER (17) MAGAZINE (2) TELEVISION (4) INTERNET (11)

KAYSO GLOBAL PROJECT OPENING MEETING PRESS REPORT (34 news) NEWSPAPER (17) MAGAZINE (2) TELEVISION (4) INTERNET (11) This Programme is co funded by the European Union and Republic of Turkey Developing Kayseri Chamber of Industry s Internationalization Services EU Turkey Chambers Partnership Grant Scheme (TR2009/0135.03/02/002)

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Öğr.Gör. Yusuf Ziya AY

Öğr.Gör. Yusuf Ziya AY Öğr.Gör. Yusuf Ziya AY ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1968 İSTANBUL T: 212440000012742 F: yzay@istanbul.edu.tr

Detaylı

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU

2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 2013 EYLÜL FAALİYET RAPORU 06 Eylül 2013- (Hande Tibuk) Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Bakanlığı ve Nrw.Invest tarafından ikinci kez Türk firmalarına Kuzey Ren-Vestfalya da gerçekleştirdikleri başarılı ve

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE

Prof. Dr. FARUK TAŞKALE Prof. Dr. FARUK TAŞKALE EĞİTİM Nevşehir de doğdu. 1967 1972 Beşiktaş Anafartalar İlkokulu 1972 1975 Beyoğlu Fındıklı Ortaokulu 1975 1978 Beyoğlu Fındıklı Lisesi 1981 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book

MART / MARCH 2009. 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı. 03rd of March 2009 Representation of İstanbul Culture Book MART / MARCH 2009 3 Mart 2009 - İstanbul Kültür Turizm Kitabı Tanıtımı İstanbul İl Kültür Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğinde hazırlanan İstanbul Kültür Turizm kitabı

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

PhD Candidate in Architecture (2013 -) - Gazi University Institute of Science / Architecture, CGPA: 4,00/4,00

PhD Candidate in Architecture (2013 -) - Gazi University Institute of Science / Architecture, CGPA: 4,00/4,00 GİZEM KUÇAK TOPRAK Atilim University Fine Arts, Design and Architecture Faculty / Architecture Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara TURKEY Phone: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

3rd World Quality Summit US Program -October, 2014

3rd World Quality Summit US Program -October, 2014 64 W 48 th Street, Suite 1103, New York, NY 10036 / Ph+1 212 764 4500/Fax 1 347 584 3621 www.worldoftravelusa.com 3rd World Quality Summit US Program -October, 2014 31 Ekim 2014-1.Gün : Washington DC Varış:

Detaylı

ISSN : 1308-7231 zsperker@gmail.com 2010 www.newwsa.com Bursa-Turkey AVRUPA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA EUROPA NOSTRA ÖDÜLLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE

ISSN : 1308-7231 zsperker@gmail.com 2010 www.newwsa.com Bursa-Turkey AVRUPA KÜLTÜR MİRASININ KORUNMASINDA EUROPA NOSTRA ÖDÜLLERİNİN ROLÜ VE TÜRKİYE ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0081 ENGINEERING SCIENCES Received: October 2009 Accepted: March 2010 Z.Sevgen Perker Series : 1A Uludag

Detaylı

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock.

Unit 1. My Daily Routine. A) How old are you? B) What s your name? C) Where are you from? D) What s the time? A:... time is it? B: It s three o clock. diyalogda boş bırakılan yere 1 uygun düşen seçeneği işaretleyiniz. seçeneklerden hangisi verilen 5 cümle ile aynı anlamı taşımaktadır? What time is it? =... A:... time is it? B: It s three o clock. A)

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Adı Soyadı: Ar.Gör. Oğuz Gürkan Doğum Tarihi: 06.07.1990 Emirdağ / Afyonkarahisar Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Antrenörlük Eğitimi Muğla

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU İNGİLİZCE DERSİ 8. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI YENİ SÖZCÜKLER KONULAR/YAPILAR 4. E Y L Ü L 3. ÜNİTE : UNITS 1 UNIT 1: IDENTITY Pair work Course book Listening: Listen to three interviews, a dialogue about Present Tenses Identity Group work Activity book languages, and an interview

Detaylı

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KARADAĞ DA İHALE SÜRE UZATIMLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Kolaşin 600 m kayak merkezi için zemin geliştirme inşaatına yönelik arsanın uzun vadeli olarak (en az 3 yıl, en fazla 90 yıl) kiralanması ile ilgili

Detaylı

Personal Information Dr. Afet Derin İnan (Ms.) Date of birth: 23.05.1977 Contact: derininan@gmail.com

Personal Information Dr. Afet Derin İnan (Ms.) Date of birth: 23.05.1977 Contact: derininan@gmail.com Curriculum Vitae CV Personal Information Dr. Afet Derin İnan (Ms.) Date of birth: 23.05.1977 Contact: derininan@gmail.com Education 1995-1999 Yıldız Technical University YTU, İstanbul, Turkey Degree in

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ

Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Yrd.Doç.Dr. MURAT ÇEKİLMEZ Arkeoloji Bölümü Klasik Eğitim Bilgileri Arkeoloji Bölümü 2001-2005 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Pr. 2005-2008 Yüksek Lisans Adnan Menderes ÜniversitesiSosyal

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oya PAKDİL. 2. Doğum Tarihi: 30.10.1950. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oya PAKDİL. 2. Doğum Tarihi: 30.10.1950. 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oya PAKDİL 2. Doğum Tarihi: 30.10.1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Mimarlık Mimar Sinan Güzel Sanatlar 1975 Lisans Üniversitesi

Detaylı