KA.BA PROJELER HAKKINDA SEÇLM YAYINLAR VE HABERLER SELECTED PUBLICATIONS AND NEWS ITEMS ON KA.BA PROJECTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KA.BA PROJELER HAKKINDA SEÇLM YAYINLAR VE HABERLER SELECTED PUBLICATIONS AND NEWS ITEMS ON KA.BA PROJECTS"

Transkript

1 KA.BA PROJELER HAKKINDA SEÇLM YAYINLAR VE HABERLER SELECTED PUBLICATIONS AND NEWS ITEMS ON KA.BA PROJECTS

2 Y A P I Ö L Ç ENDE KORUMA, SALAMLATIRMA, ONARIM ve Y E NDEN YAPIM PROJELER C O N S E R V A T I O N, C O N S O L I D A T I O N, R E S T O R A T I O N a n d R E C O N S T R U C T I O N P R O J E C T S o n B U I L D I N G S C A L E PERA PALAS PROJES PERA PALACE PROJECT Tarihi Pera Palas ta Yeni Konsept: Müze Otel Yeni Mimar Gazetesi, Sayı 62, Haziran 2008, s. 11 New Concept in Historical Pera Palace: Museum Hotel Yeni Mimar Gazette, Issue 62, June 2008, pp. 11 ANKARA ÜNVERSTES DL ve TARH CORAFYA FAKÜLTES PROJES ANKARA UNIVERSITY FACULTY of LETTERS PROJECT Fırat Kozok, DTCF de Yeni Projeler Tarihi Bina Restore Edilecek Cumhuriyet Gazetesi Ankara Eki, 21 Ocak 2005, s Firat Kozok, New Projects at the Faculty of Letters the Historic Building will be Restored Cumhuriyet Newspaper Ankara Supplement, 21 January 2005, pp , Dil ve Tarih Corafya Fakültesi nde Restorasyon: Bina Çatıdan Zemine Elden Geçecek Ünihaber (Ankara Üniversitesi Haber Bülteni), Ocak 2005, s , Restoration at the Faculty of Letters: the Building will be Treated from Top to Bottom Unihaber (Bulletin of Ankara University), January 2005, pp. 2-3 SVÇRE BÜYÜKELÇL - YEN KANÇILARYA BNASI PROJES SWISS EMBASSY - NEW CHANCELLERY BUILDING PROJECT Aslı Özbay, Mimarlıın Uygarcası: Yeni sviçre Büyükelçilii, Ankara Yapı Dergisi, Sayı 273, Austos 2004, s Asli Ozbay, Civilized Architecture: the New Swiss Embassy, Ankara Yapi Magazine, Issue 273, August 2004, pp SUR DUVARLARI ve BURÇLARDAK SELÇUKLU KTABELER PROJES SELJUKID INSCRIPTIONS on CITY WALLS and TOWERS PROJECT Scott Redford, Gary Leiser, Taa Yazılan Zafer Antalya çkale Surlarındaki Selçuklu Fetihnamesi Suna nan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Aratırma Enstitüsü, 2008 Scott Redford, Gary Leiser, Victory Inscribed the Seljuk Fetihname on the Citadel Walls of Antalya, Turkey Suna & Inan Kirac Research Institute on Mediterranean Civilizations, 2008

3 ÇENGELHAN PROJES CENGELHAN PROJECT Aslı Elitsoy, Çengelhan Küllerinden Dodu 07 Kasım Asli Elitsoy, Cengelhan has been Born from It s Ashes 07 November Yıldız Kale, Çengelhan Rahmi M. Koç Müzesi Skylife Dergisi, ubat 2006, s Yildiz Kale, Cengelhan Rahmi M. Koc Museum Skylife Magazine, February 2006, pp Ankara Kalesi Onarımı, New York Times ta Hürriyet Gazetesi, 19 Eylül 2005 Ankara Citadel Restoration in New York Times Hurriyet Newspaper, 19 September 2005 Judith Yarnall, Ankara Kalesi Yenilendi The New York Times, 18 Eylül 2005 Judith Yarnall, Ankara Citadel District, Renewed The New York Times, 18 September 2005 Ankara Çengelhan Tasarım Dergisi, Sayı 154, Eylül 2005, s Ankara Cengelhan Tasarim Magazine, Issue 154, September 2005, pp , Vehbi Koç un lk Dükkanı Müze Oluyor Hürriyet Gazetesi, 15 Kasım , The First Shop of Vehbi Koc is Becoming a Museum Hurriyet Newspaper, 15 November 2004 SARICA KLSE PROJES SARICA CHURCH PROJECT Zeynep Güney, Kapadokya Sarıca Kilise Restorasyonu 23 Mayıs Zeynep Guney Cappadocia, Sarica Church Restoration 23 May Aslı Elitsoy, Sarıca Kilise Turizme Kazandırıldı 20 Mayıs Asli Elitsoy, Sarica Church was Earned to Tourism 20 May 2008

4 Europa Nostra Ödülü KMM Mimarlar Odası Kocaeli ubesi Bülteni, Sayı 3, Nisan 2008, s. 74 Europa Nostra Award KMIM Kocaeli Chamber of Architects Bulletin, Issue 3, April 2008, pp. 74 Europa Nostra Sarıca Kilise nin Yeni Mimar Gazetesi, Sayı 55, Kasım 2007, s. 4 Europa Nostra Award is Given to Sarica Church Yeni Mimar Gazette, Issue 55, November 2007, pp. 4 Gila Benmayor, Avrupa'nın En Büyük 'Kültürel Miras Ödülü'nün Sahibi Örnek Hürriyet Gazetesi, 23 Ekim 2007 Gila Benmayor, Europe s Top Prize for Cultural Heritage is to Mr. Ornek Hurriyet Newspaper, 23 October 2007 Gila Benmayor, Kültürel Miras Alanında ki Kilit Ödül Turkish Daily News, 20 Ekim 2007 Gila Benmayor, Two Key Awards for Cultural Heritage Turkish Daily News, 20 October 2007 Europa Nostra, Avrupa Birlii Kültür Miras Ödülleri nden Türkiye ye ki Ödül TMMOB Mimarlar Odası Bülteni, Sayı 336, Temmuz-Austos 2007, s. 7 Two Prizes from Europa Nostra, European Union Awards for Cultural Heritage to Turkey TMMOB Chamber of Architects Bulletin, Issue 336, July-August 2007, pp. 7 AB Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri Açıklandı: Büyük Ödül Türkiye ye Verildi Tasarım Merkezi Dergisi, Haziran 2007, s. 11 EU Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards have been Announced: Top Prize has been Given to Turkey Design Center Bulletin, June 2007, pp. 11 Europa Nostra Ödülleri Açıklandı Yapı Dergisi, Sayı 307, Haziran 2007, s. 22 Europa Nostra Awards have been Announced Yapi Magazine, Issue 307, June 2007, pp. 22 Avrupa Birlii ve Tüm-Avrupa Kültür Mirası Federasyonu Europa Nostra, 2006 Mimari Mirasın Korunması Ödülü; Sarıca Kilise Restorasyonu, Kapadokya Türkiye TMMOB Mimarlar Odası Bursa ubesi Bülteni, Sayı 25, Mayıs 2007, s European Union and the European Commission and Europa Nostra, the Pan-European Federation for Cultural Heritage, EUROPA NOSTRA 2006 Prize for Cultural Heritage; Restoration of Sarica Church, Cappadocia Turkey TMMOB Chamber of Architects Bursa Agency Bulletin, Issue 25, May 2007, pp Avrupa Birlii Küresel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri Açıklandı 27 Nisan European Union Global Heritage Awards / Europa Nostra Awards have been Announced 27 April 2007

5 Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Yunanistan'da Nüfus Mübadelesinden Kalan Mimari Mirasın Korunması ile lgili Yerel Bilincin Gelitirilmesi Sefer Güvenç (ed.), Lozan Mübadilleri Vakfı, stanbul Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness Concerning the Architectural Heritage Left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece Sefer Guvenc (ed.), the Foundation of Lausanne Treaty Emigrants, Istanbul Bernd Schwer, Einer Muss Ja Was Tun! : Der Türkische Reiseunternehmer Yusuf Ornek erhält die GEO SAISON-Palme für sein Engagement im Denkmal - und Umweltschutz ( Bir eyler Yapmak Gerek! : Türk turizm giriimcisi Yusuf Örnek, anıt ve çevre koruma konusundaki çalımaları nedeniyle GEO SAISON [Yeil] Palmiye Ödülü nü aldı) GEO SAISON, Mart 2004 (GEO SAISON Dergisi nin Sarıca Kilise Projesi için verdii Yeil Palmiye Ödülü hakkında) ( Someone must Do Something! : Turkish travel entrepreneur Yusuf Ornek has been awarded the GEO SAISON [Green] Palm Award for his involvement in monument and environment protection) GEO SAISON, March 2004 (concerning GEO-Saison Magazine s Green Palm Award given for the restoration of Sarica Church) Gila Benmayor, Almanya'nın 125 bin Tirajlı Dergisinden 2 Türk'e Ödül Hürriyet Gazetesi, 20 Nisan 2004 (GEO-Saison Dergisi nin Sarıca Kilise Projesi için verdii Yeil Palmiye Ödülü hakkında) Gila Benmayor, Two Turks Awarded by German Magazine of 125,000 Circulation Hurriyet Newspaper, 20 April 2004 (concerning GEO-Saison Magazine s Green Palm Award given for the restoration of Sarica Church) Sarica Church was Restored (Sarıca Kilise Restore Edildi) TÜRSAB (Türk Seyahat Acenteleri Birlii) Dergisi, Sayı 227, Ocak 2003, s Sarica Church was Restored TURSAB (Association of Turkish Travel Agencies) Magazine, Issue 227, January 2003, pp SNASOS GÜL KONAKLARI PROJES SINASOS ROSE MANSIONS PROJECT Ortak Kültür Mirası: Türkiye ve Yunanistan'da Nüfus Mübadelesinden Kalan Mimari Mirasın Korunması ile lgili Yerel Bilincin Gelitirilmesi Sefer Güvenç (ed.), Lozan Mübadilleri Vakfı, stanbul Common Cultural Heritage: Developing Local Awareness Concerning the Architectural Heritage Left from the Exchange of Populations in Turkey and Greece Sefer Guvenc (ed.), The Foundation of Lausanne Treaty Emigrants, Istanbul Neslihan Sava, Doaya Yazılmı iir: Kapadokya Yol Boyunca (Varan Turizm Dergisi), Sayı 106, Aralık 2005, s Neslihan Savas, A Poem Written on Nature: Cappadocia Yol Boyunca (Magazine of Varan Tourism), Issue 106, December 2005, pp

6 Turgay Olcayto, Hayal Oyunu 19 Austos 2004 (Sinasos Gül Konakları nın da dahil olduu, Ürgüp çevresindeki etkinlikler hakkında) Turgay Olcayto, Dream Play 19 August 2004 (concerning activities in and around Urgup including the Rose Mansions Project) Sevda Barandır, Gül Kokulu Konaın Kurtarılan Hayatı Art Decor Dergisi, Sayı 122, Mayıs 2003, s Sevda Barandir, The Rescued Life of the Rose-Smelling Mansion Art Décor Magazine, Issue 122, May 2003, pp Hale Yaylalı, Kültürel Terapi Country Homes Dergisi, Sayı 70, Eylül 2002, s Hale Yaylali, Cultural Therapy Country Homes Magazine, Issue 70, September 2002, pp MAYATEPEK EVLER MAYATEPEK HOUSES KA.BA, Mayatepek Evleri Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, Sayı 13, Ekim 1999, s KA.BA, Mayatepek Houses Bati Akdeniz Mimarlik Magazine, Issue 13, October 1999, p ESK DARPHANE YAPILARI PROJES IMPERIAL MINT BUILDINGS PROJECT Cengiz Kabaolu, Darphane de Neler Yapıldı? 03 Nisan Cengiz Kabaoglu, What has been Done in Imperial Mint Buildings? 03 April Topkapı Sarayı Eski Darphane Yapılarının Yeniden Deerlendirilmesi stanbul Dergisi, Sayı 39, Ocak 2002 The Re-Valorizationof the Topkapi Palace Old Imperial Mint Buildings Istanbul Magazine, Issue 39, January 2002 SHAK PAA SARAYI PROJES ISHAK PASA PALACE PROJECT Selahattin Kacuru shak Paa Sarayı na Rezistanslı Çatı Zaman Gazetesi, 07 Ekim 2008 Selahattin Kacuru Heated Roof for Ishak Pasa Palace Zaman Newspaper, 07 October 2008

7 shak Paa Sarayı Cazibe Merkezi Olacak Yeni Asya Gazetesi, 06 Ekim 2008 Ishak Pasa Palace will be the Magnet of the Region Yeni Asya Newspaper, 06 October 2008 Prof. Dr. Yüksel Bingöl, shak Paa Sarayı Türkiye Bankası Kültür Yayınları, Antalya 1998 Prof. Dr. Yuksel Bingol, Ishak Pasa Palace Turkish Is Bank Cultural Publications, Antalya 1998 GÖLLER BÖLGES PROJELER (ERTOKU MEDRESES, FAZLULLAH CAM, AYA BANYA KLSES, SHOTYA KLSES, AYA STEFANOS KLSES, HIZIR BEY CAM, DÜNDAR BEY MEDRESES ve TARH EHR KAPISI) LAKE DISTRICT PROJECTS (ERTOKUS MADRASAH, FAZLULLAH MOSQUE, AYA BANIYA CHURCH, ISHOTYA CHURCH, AYA STEFANOS CHURCH, HIZIR BEY MOSQUE, DUNDAR BEY MADRASAH and HISTORICAL CITY GATE) KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deerlendirme Mimarlık Ltd., Göller Bölgesi Doal ve Kültürel Varlıkları Deerlendirme Yatırımları Göller Bölgesi Projeleri Birinci Safha / 1993 Yılı Faaliyet Raporu, Göller Bölgesi Arkeolojik Kültürel Turistik Aratırma ve Deerlendirme Projesi, Ankara 1994, s KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd., Lake District Natural and Cultural Heritage Evaluation Investments Lake District Projects First Phase / Year 1993 Activity Report in Lake District Archaeological Cultural Tourism Study and Evaluation Project, Ankara 1994, pp Ç E V R E Ö L Ç ENDE KORUMA, PLANLAMA ve KENTSEL T A S A R I M P R O J E L E R C O N S E R V A T I O N a n d D E V E L O P M E N T P L A N S a n d P R O J E C T S o n E N V I R O N M E N T A L S C A L E KAYAKAPI KÜLTÜREL ve DOAL ÇEVRE KORUMA ve CANLANDIRMA PROJES (SEÇMELER) KAYAKAPI CULTURAL and NATURAL ENVIRONMENT CONSERVATION and DEVELOPMENT PROJECT (SELECTIONS) Kayakapı Kültürel ve Doal Çevre Koruma ve Canlandırma Projesi Ücretsiz Basın Bülteni, Sayı 1 10, Mart 2004 Ekim 2007 (Yayın Kurulu: Suavi Aydın, Ömer Türkolu, Gülgün Kabaolu, Tuba Erta) Kayakapi Cultural and Natural Environment Conservation and Development Project Free Project Quarterly, Issue 1 10, March 2004 October 2007 (Editorial Board Members: Suavi Aydin, Omer Turkoglu, Gulgun Kabaoglu, Tuba Ertas) Prof. Dr. Zeki Arıkan, Kapadokya nın Kalbi Ürgüp e Yolculuk Toplumsal Tarih Dergisi, Sayı 158, ubat 2007, s Prof. Dr. Zeki Arikan, A journey to the Heart of Cappadocia, Urgup Toplumsal Tarih Magazine, Issue 158, February 2007, pp

8 Kayakapı ya Unesco dan Destek Sabah Gazetesi, 28 Austos 2006 A Unesco Support for Kayakapi Sabah Newspaper, 28 August 2006 Cengiz Kabaolu, A. Ege Yıldırım, Kayakapı Projesi ve Ürgüp te Kentsel Dönüüm Mimarlar Odası Bülteni, Sayı 40, Mayıs / Haziran 2006, s Cengiz Kabaoglu, A. Ege Yildirim, Kayakapi Project and an Urban Renewal in Urgup Bulletin of the Chamber of Architects, Issue 40, May / June 2006, pp Güneri Civaolu, Ürgüp te Bir Gün Milliyet Gazetesi, 22 Mart 2006 Guneri Civaoglu, A Day in Urgup Milliyet Newspaper, 22 March ,Güncel, Kapadokya Gözaltında Kayakapı Tourism Today Dergisi, Sayı 40, ubat 2006, s , Actual, Cappadocia Under Custody Kayakapi Tourism Today Magazine, Issue 40, February 2006, pp Leyla Tavanolu, Ürgüp Hep leriye Gidecek Cumhuriyet Gazetesi, 28 Ocak 2006 Leyla Tavsanoglu, Urgup will Always Go Forward Cumhuriyet Newspaper, 28 January , Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri Kapsamında Koruma Sempozyumu nun Ardından ehir Plancıları Odası Haber Bülteni, Aralık , After the Conservation Symposium within the Scope of Planning and Conservation Events Bulletin of the Chamber of City Planners, December 2005 Yalçın Bayer, Ben Terim'in 1 Ayda Aldıı Maaı 5 Yılda Almadım Hürriyet Gazetesi, 3 Aralık 2005 (6 Aralık 2005 tarihli düzeltme ile) Yalcin Bayer, I did not Earn Terim s 1-Month Salary in 5 Years Hurriyet Newspaper, 3 December 2005 (with correction on 6 December 2005) Mahmut Övür, Ürgüp te Bir Mucize Gerçekleiyor Sabah Gazetesi, 23 Kasım 2005 Mahmut Ovur, A Miracle is Happening in Urgup Sabah Newspaper, 23 November 2005 Kayakapı Projesi Kayakapı Koruma ve Gelitirme Planı naat ve Yatırım Dergisi, Sayı 16, Kasım 2005, s Kayakapi Project Kayakapi Conservation and Development Plan Insaat & Yatirim Magazine, Issue 16, November 2005, pp Ürgüp Kayakapı Tasarım Dergisi, Sayı 154, Eylül 2005, s Urgup Kayakapi Tasarim Magazine, Issue 154, September 2005, pp

9 Ürgüp te Kayakapı Projesi Hürriyet Gazetesi, 13 Eylül 2005 Kayakapi Project in Urgup Hurriyet Newspaper, 13 September 2005 Ürgüp Kayakapı Mahallesi'ndeki Tarihi Yapılar Otele Dönüecek 08 Mayıs The Historical Buildings in Urgup, Kayakapi District will Turn into Hotels 08 May A. Ege Yıldırım, Koruma Planlamasında Bir Örnek: Kayakapı Mahallesi Planlama Dergisi, ehir Plancıları Odası, Sayı 31 (2005/1), s A. Ege Yildirim, A Case in Conservation Planning: the Kayakapi Neighborhood Planning Journal of the Turkish Chamber of City Planners, Issue 31 (2005/1), pp B. Nilgün Öz, A. Ege Yıldırım, Ürgüp'te Kültürel ve Doal Çevre için Yeni Bir Fırsat: Kayakapı Projesi Yeni Mimar Gazetesi, 21 ubat-6 Mart 2005, s. 5 B. Nilgun Oz, A. Ege Yildirim, A New Chance for the Cultural and Natural Environment in Urgup: the Kayakapi Project Yeni Mimar Gazette, 21 February-6 March 2005, pp. 5 Yasemin Yurtman, Kapadokya Elden Gidiyor Tempo Dergisi, 21 ubat 2005 (Kayakapı Projesi nden olumsuzlukların arasında bir istisna olarak söz ediliyor) Yasemin Yurtman, Cappadocia is About to be Lost Tempo Magazine, 21 February 2005 (Kayakapi Project is mentioned as a positive exception) Aylin Öney Tan, imdi eker Zamanı Cumhuriyet Dergi, Sayı 972, Kasım 2004 Aylin Oney Tan, Now It is Sugar Time Cumhuriyet Magazine, Issue 972, November 2004 Vahap Munyar, 3 Yılda Çivi Çakamadık, 2 Milyon Dolar Ödedik Hürriyet Gazetesi, 1 Ekim 2004 Vahap Munyar, We did not Pound a Single Nail, But We Spent 2 Million Dollars Hurriyet Newspaper, 1 October 2004 Oktay Ekinci, Kayakapı Yeniden Yaayacak Cumhuriyet Gazetesi, 16 Eylül 2004 Oktay Ekinci, Kayakapi will Live Again Cumhuriyet Newspaper, 16 September 2004 KA.BA, Ürgüp te Yeniden Canlanan Bir Mahalle: Kayakapı Arredamento Mimarlık Dergisi, Eylül 2004 KA.BA, A Neighborhood Reawakening in Urgup: Kayakapi Arredamento Mimarlik Magazine, September 2004 elale Kadak, Kapadokya'da Mucize Gerçekleiyor Sabah Gazetesi, 04 Haziran 2004 Selale Kadak, The Miracle is Happening in Cappadocia Sabah Newspaper, 04 June 2004

10 Gülçin Uysal Tahirolu, Bir Dünya Mirası; Kayakapı Akam Gazetesi, 09 Mayıs 2004 Gulcin Uysal Tahiroglu, A Part of World Heritage; Kayakapi Aksam Newspaper, 09 May 2004 Özlem Yüzak, Örnek Bir Proje: Kayakapı Cumhuriyet Gazetesi, 07 Mayıs 2004 Ozlem Yuzak, An Exemplary Project: Kayakapi Cumhuriyet Newspaper, 07 May 2004 Gila Benmayor, Turizmde Devrim Kapadokya'dan Balayacak Hürriyet Gazetesi, 07 Mayıs 2004 Gila Benmayor, The Revolution in Tourism will Begin from Cappadocia Hurriyet Newspaper, 07 May 2004 Sinan Korkmazer, 50 Milyon Dolarlık Tamir Posta Gazetesi, 30 Nisan 2004 Sinan Korkmazer, A 50-Million Dollar Repair Posta Newspaper, 30 April 2004 NTVMSNBC, Kapadokya da Tarih Canlanıyor 26 Nisan NTVMSNBC News, History is Revived in Cappadocia 26 April Kayakapı Projesi ile Ürgüp Bir Dünya Kenti Turizminde Yerini Almaya Aday Nevehir Göreme, 5 Aralık 2003 With the Kayakapi Project, Urgup is a Candidate to be a World Tourism City Nevsehir Goreme, 5 December 2003 Ürgüp Belediye Bakanlıı, Kayakapı Projesi Baladı 28 Ekim 2003 Municipality of Urgup, The Kayakapi Project has Started 28 October 2003 Vahap Munyar, 50 Bilim Adamıyla Çalııyorum Hürriyet Gazetesi, 3 Ekim 2003 Vahap Munyar, I am Working with 50 Scientists Hurriyet Newspaper, 3 October 2003 Ürgüp, Canlı Tarih Müzesi Sabah Gazetesi, 27 Eylül 2003 Urgup, Living History Museum Sabah Newspaper, 27 September 2003 NTVMSNBC, Özel Sektörden Tarihi Eserlere Destek 26 Ocak 2003 NTVMSNBC News, Support from the Private Sector for Historic Works 26 January 2003 Oktay Ekinci, Yerel Duyarlılıa Ödüller Cumhuriyet Gazetesi, 12 Aralık 2002 Oktay Ekinci, Awards for Local Sensitivity Cumhuriyet Newspaper, 12 December 2002

11 Kayakapı'yı Avusturya Babakanı Ziyaret Etti Anayurt, 28 Eylül 2002 The Prime Minister of Austria Visited Kayakapi Anayurt, 28 September 2002 Jale Özgentürk, Kaya Evleri Yeniden Hayat Bulacak mı? Star Gazetesi, 31 Mayıs 2002 Jale Ozgenturk, Will the Rock Houses Wake? Star Newspaper, 31 May 2002 Magic Life Yatırımı Radikal Gazetesi, 31 Mayıs 2002 Magic Life Investment Radikal Newspaper, 31 May 2002 Özel Sektörden Tarihe Destek Akam Gazetesi, 30 Mayıs 2002 Support from the Private Sector for Historic Works Aksam Newspaper, 30 May 2002 Gönül Yıldırım, Tarihi Mahalleye 30 Milyon Dolar Dünya, 30 Mayıs 2002 Gonul Yildirim, 30 Million Dollars for the Historic Neighborhood Dunya, 30 May 2002 En Büyük Turizm Projesi Akam Gazetesi, 30 Mayıs 2002 The Greatest Tourism Project Aksam Newspaper, 30 May 2002 Serpil Yılmaz, Kapadokya'da Bir Mahalle Canlanıyor Milliyet Gazetesi, 30 Mayıs 2002 Serpil Yilmaz, A Neighborhood s Revival in Cappadocia Milliyet Newspaper, 30 May 2002 Tarihi Yapılar, Özel Sektör Tarafından Restore Edilecek Zaman Gazetesi, 29 Mayıs 2002 Historic Buildings will be Restored by the Private Sector Zaman Newspaper, 29 May 2002 Restorasyon Seferberlii Akam Gazetesi, 22 Mart 2002 Mobilization for Restoration Aksam Newspaper, 22 March 2002 Kamulatırılan Evler Turizme Açılıyor Star Haber, 21 Mart 2002 Expropriated Houses Opening for Tourism Star Haber, 21 March 2002 Selahattin ahin, Kayakapı Mahallesi Otel Olacak Cumhuriyet Gazetesi, 13 Ocak 2002 Selahattin Sahin, Kayakapi Neighborhood will be a Hotel Cumhuriyet Newspaper, 13 January 2002

12 KIZILKULE TOPHANE EKSEN DENZCLK ve GEM MÜZES KIZILKULE TOPHANE AXIS MARITIME and SHIP MUSEUM Kızılkule - Tophane Ekseni Projesi, Alanya Belediyesi Meclisi'nde Kabul Edildi 30 Ocak Kızılkule Tophane Axis Project was approved in the Municipal Council of Alanya 30 January AZZ NKOLAOS (NOEL BABA) KLSES PROJES ST. NICHOLAS CHURCH PROJECT Esra Tüzün, Korsan için Önlem Aldık (Rahmi Koç ile röportaj) Sabah Gazetesi Pazar Eki, 11 Eylül 2005 Esra Tuzun, We are Prepared for Pirates (Interview with Rahmi Koc) Sabah Newspaper Sunday Supplement, 11 September , Dua için zin Akdeniz Kent Haber, 6 Eylül , Permit for Prayer Akdeniz Kent Haber, 6 September , Noel Baba Mucizeleri Hürriyet Gazetesi Akdeniz Eki, 6 Eylül , The Miracles of Santa Claus Hurriyet Newspaper Akdeniz Supplement, 6 September , Patrikhane Ayin Yapmak stiyor Akam Gazetesi Akdeniz Eki, 6 Eylül , The Patriarchate Asks to Hold Rituals Aksam Newspaper Akdeniz Supplement, 6 September 2005 Filiz Aygündüz, Patrikhanenin Burada Olması Lehimize Milliyet Gazetesi, 6 Eylül 2005 Filiz Aygunduz, The Patriarchate s being Here is an Asset Milliyet Newspaper, 6 September 2005 brahim Laleli, Noel Baba Kilisesi nin Resimleri Iıa Kavutu Hürriyet Gazetesi, 5 Eylül 2005 Ibrahim Laleli, Paintings of St. Nicholas Church See Daylight Hurriyet Newspaper, 5 September 2005 Myra Demre deki Aziz Nikolaos Kilisesi nde Açılı Töreni 04 Eylül Inauguration Event at St. Nicholas Church at Myra Demre 04 September 2005

13 S.Yıldız Ötüken, Nilay Karakaya, Aye Çaylak Türker, Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı ve Duvar Resimlerini Belgeleme, Koruma-Onarım Çalımaları 2003 Anmed, Sayı S.Yildiz Otuken, Nilay Karakaya, Ayse Caylak Turker, St. Nicholas Church Excavation and the Documentation and Restoration Works of the Wall Paintings 2003 Anmed, Issue A R K E O L O JK ALANLARDA BELGELEME, SALAMLATIRMA v e K O R U M A P R O J E L E R D O C U M E N T A T I O N, C O N S O L I D A T I O N, C O N S E R V A T I O N P R O J E C T S i n A R C H A E O L O G I C A L S I T E S MLET ÖREN YER LYAS BEY CAM ve KÜLLYES PROJES MILETOS ARCHAEOLOGICAL SITE ILYAS BEY MOSQUE COMPLEX PROJECT Mustafa Uluçay, Çaı Yakalayan Belediye Bakanı Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Mustafa Ulucay, Contemporary Mayor Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Mustafa Genç, Gezinin Yedinci Etabı lyas Bey Camii ve Külliyesi (Etrafı) Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Mustafa Genc, Seventh Stage of the Trip, Ilyas Bey Complex (Surroundings) Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Yaar Çabayır, lyas Bey Camii Onarımı Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Yasar Cagbayir, Restoration of the Ilyas Bey Mosque Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Fatma Yava, lyas Bey Camii ve Milet Müzesi Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Fatma Yavas, Ilyas Bey Mosque and Milet Museum Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 smail Eravcı, lyas Bey Camii Bölgenin Turizm Potansiyelini Arttıracak Yenisöke Gazetesi, 11 Austos 2008 Ismail Eravci, Ilyas Bey Mosque will Add to Toursim Potential of the Region Yenisoke Newspaper, 11 August 2008 Aylin Kabaolu, Milet / lyas Bey Camii Sorunlar Acil Tedbirler, brahim Ate, Sadi Bayram ve Mehmet Narince (ed.) X. Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüü Yayınları, Ankara 1993, s Aylin Kabaoglu, Miletos / Ilyas Bey Mosque Problems Urgent Precautions, Ibrahim Ates, Sadi Bayram and Mehmet Narince (ed.) Book of the X th Foundations Week, General Directorate for Pious Foundations, Ankara 1993, pp

14 HASANKEYF PROJELER - GENEL HASANKEYF PROJECTS IN GENERAL M. Olu Arık, Hasankeyf: Üç Dünyanın Bulutuu Kent T.. Bankası Yayınları, Ankara M. Olus Arik, Hasankeyf: City Where Three Worlds Meet Turkish Is Bank Publication, Ankara NEMRUD DAI TÜMÜLÜSÜ ve ANITLARI NEMRUD MONUMENTS Nemrut ta Heykellere Bakterili Koruma 2 CNN Türk, 30 Temmuz 2008 Bacteria-based Conservation for Nemrut Statues 2 CNN Turk, 30 July 2008 Nemrut ta Heykellere Bakterili Koruma 1 CNN Türk, 30 Temmuz 2008 Bacteria-based Conservation for Nemrut Statues 1 CNN Turk, 30 July 2008 Nemrut un Çehresi Deiiyor Cumhuriyet Gazetesi, 30 Haziran 2008 Nemrut Gets a Revamp Cumhuriyet Newspaper, 30 June 2008 Yılmaz Çoban, Nemrut a Özel Proje Adıyaman Haber, 16 Haziran 2008 Yilmaz Coban, A Special Project for Nemrut Adiyaman News, 16 June 2008 Hükümet Nemrut a El Attı Türkiye Gazetesi, 11 ubat 2008 The Government Lays its Hands on Nemrut Turkiye Newspaper, 11 February 2008 Nemrut a Gençlik Aısı ODTÜ den Hürriyet Gazetesi, 26 Eylül 2006 Youth Vaccine for Nemrut Hurriyet Newspaper, 26 September 2006

15 ARTUKLU KÖPRÜSÜ PROJES BRIDGE FROM ARTUKID PERIOD PROJECT KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deerlendirme - Mimarlık Ltd., Hasankeyf Tarihi Köprü Belgeleme Çalıması ve Koruma Kurtarma Projesi, Aralık 1999 Mart 2000, Ilısu ve Karkamı Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik ve Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalımaları, Numan Tuna, Jean Öztürk ve Jale Velibeyolu (ed.), ODTÜ TAÇDAM, Ankara, s KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd., Hasankeyf Historic Bridge: Documentation and Conservation Salvage Project, December 1999 March 2000, Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilisu and Karkamis / Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999, Numan Tuna, Jean Ozturk and Jale Velibeyoglu (ed.), METU TACDAM, Ankara, pp Y E N YAPI L A R D A MMAR ve Ç MMAR TASARIM, S ALIKLATIRMA ve YENLEME PROJELER A R C H I T E C T U R A L a n d I N T E R I O R D E S I G N, R E H A B I L I T A T I O N a n d R E N O V A T I O N P R O J E C T S f o r M O D E R N B U I L D I N G S GlavUpdk NAHABNO SPOR MERKEZ ve PARK OTEL PROJES GlavUpdk NAHABINO SPORTS CENTER and PARK HOTEL PROJECT Cengiz Kabaolu, Moskova da Spor Kompleksi Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 90, Mart 1997, s Cengiz Kabaoglu, A Sports Complex in Moscow Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 90, March 1997, pp T A M A M L A N M I SERG DÜZENLEMELER C O M P L E T E D E X H I B I T I O N D E S I G N S ÜÇ KUAK CUMHURYET (SEÇMELER) THREE GENERATIONS of the REPUBLIC (SELECTIONS) Uur Tanyeli (ed.), Üç Kuak Cumhuriyet Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, stanbul, 1998 Ugur Tanyeli (ed.), Three Generations of the Republic Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul, 1998 Oya Baydar ve Feride Çiçekolu (ed.), Cumhuriyet in Aile Albümleri Türkiye Bankası, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, stanbul, 1998 Oya Baydar and Feride Cicekoglu (ed.), Family Albums of the Republic Turkish Is Bank, Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul, 1998 Mine Kazmaolu, Cumhuriyeti Sergiletirmek: Üç Kuak Cumhuriyet Arredamento Mimarlık Dergisi, Sayı 100+8, Kasım 1998, s Mine Kazmaoglu, Making an Exhibition out of the Republic: Three Generations of the Republic Arredamento Mimarlik Magazine, Issue 100+8, November 1998, pp

16 Özlem entürk, Albümler Arasında... Cumhuriyet Dergi, 22 Kasım 1998 Ozlem Senturk, Amongst the Albums... Cumhuriyet Magazine, 22 November 1998 Esra Aliçavuolu, Farklı Okumalara Açık Bir Sergi Cumhuriyet Gazetesi, 1 Kasım 1998 Esra Alicavusoglu, An Exhibition Open to Multiple Readings Cumhuriyet Newspaper, 1 November 1998 Doan Hızlan, Bir Sergide Cumhuriyet Gezintisi Hürriyet Gazetesi, 22 Ekim 1998 Dogan Hizlan, A Stroll through the Republic in an Exhibition Hurriyet Newspaper, 22 October 1998 Cengiz Kabaolu: Üç Kuak Cumhuriyet, Hedefi Büyük Bir Sergi Alem Dergisi, 14 Ekim 1998, s Cengiz Kabaoglu: Three Generations of the Republic is an Exhibition with Big Goals Alem Magazine, 14 October 1998, pp Doan Hızlan, Cumhuriyet Tünelinde 75 Yıllık Bir Gezinti Hürriyet Gazetesi, 30 Eylül 1998 Dogan Hizlan, A 75-Year Journey in the Republic Tunnel Hurriyet Newspaper, 30 September 1998 Fecir Alptekin, Yitip Giden Türkiye Mozaii Hürriyet Gazetesi, 30 Eylül 1998 Fecir Alptekin, The Turkish Mosaic, That is being Lost Hurriyet Newspaper, 30 September 1998 Cumhuriyet Müzesi için lk Adım Cumhuriyet Gazetesi, 20 Eylül 1998 A First Step for a Republic Museum Cumhuriyet Newspaper, 20 September 1998 Uur Ergan, kinci Lozan Zaferi Hürriyet Gazetesi, 19 Eylül 1998 Ugur Ergan, The Second Lausanne Victory Hurriyet Newspaper, 19 September 1998 MÜREKKEP ZAMANLAR 700 YILLIK YAZI TAKIMLARI SERGS EXHIBITION of 700-YEAR-OLD WRITING TOOLS ennur entürk, Mürekkep Zamanlar 700 Yıllık Süreçte Kalem Medeniyeti Mehmet Akgül Koleksiyonu, Yapı Kredi Kültür ve Sanat Yayıncılık, stanbul, 1997 Sennur Senturk, the 700-Year Civilization of the Pen the Mehmet Akgul Collection, Yapi Kredi Culture and Art Publications, Istanbul, 1997 Edhem Eldem, 135 Yıllık Bir Hazine Osmanlı Bankası Arivinde Tarihten zler, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, stanbul, 1997 Edhem Eldem, A 135-Year Old Treasure Traces from the Past in the Archives of the Ottoman Bank Turkish Economic and Social History Foundation, Istanbul, 1997

17 DARPHANE DEN STANBUL MÜZES NE PROJES FROM THE IMPERIAL MINT to the ISTANBUL MUSEUM PROJECT Cengiz Kabaolu ile 14 Austos 2001 Tarihli Söylei Metni, Darphane-i Amire den stanbul Müzesi ne TMMOB Mimarlar Odası Ankara ubesi Bülteni, Dosya 03, Endüstri Mirası, Sayı 45, Kasım 2006, s. 12 Text of the dialogue with Cengiz Kabaoglu on 14 th of August 2001, from the Imperial Mint to the Istanbul Museum TMMOB Chamber of Architects Ankara Agency Bulletin, Dossier 03, Industrial Heritage, Issue 45, November 2006, pp. 12 Çelen Birkan, KA.BA Ltd., Gülsün Tanyeli, Darphane-i Amire: Bir Habitat II Mekanı Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 82, Haziran 1996, s Celen Birkan, KA.BA Ltd., Gulsun Tanyeli, The Imperial Mint: a Place for Habitat II Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 82, June 1996, pp Haldun Dostolu, Doan Kuban, Beral Madra, Nezih Bagelen, Cengiz Bekta, Bülent Erkmen, Haydar Karabey ve Stefanos Yerasimos Dosya: Habitat II Etkinliklerinin Ardından Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 83, Temmuz-Austos 1996, s Haldun Dostoglu, Dogan Kuban, Beral Madra, Nezih Basgelen, Cengiz Bektas, Bulent Erkmen, Haydar Karabey and Stefanos Yerasimos After the Habitat II Events Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 83, July-August 1996, pp Darphane den stanbul Müzesi ne (Sergi Haberi) Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı 83, Temmuz-Austos 1996, s. 145 From the Imperial Mint to the Istanbul Museum Arredamento Dekorasyon Magazine, Issue 83, July-August 1996, pp. 145

18 CENGZ KABAOLU ve KA.BA ESK ESERLER KORUMA ve DEERLENDRME MMARLIK LTD. CENGIZ KABAOGLU and KA.BA CONSERVATION of HISTORIC BUILDINGS and ARCHITECTURE LTD. Sektörün Güncel Yaamına Bir Bakı Arredamento Dergisi, Sayı , s An approach to the Sector s Dailylife Arredamento Magazine, Issue , p Çidem Ergül, Eski Eserlerin Korunmasında Önemli Bir sim: Cengiz Kabaolu naat&yatırım Dergisi, Sayı 53, Aralık 2008, s Cigdem Ergul, An Authoritative Name in Restoration: Cengiz Kabaoglu Insaat&Yatirim Magazine, Sayı 53, December 2008, s Cengiz Kabaolu ile röportaj, KA.BA Mimarlık ve Koruma Tasarım Koruma-2, Sayı 154, Eylül 2005, s An interview with Cengiz Kabaoglu, KA.BA Architecture and Conservation Tasarim Conservation-2, Issue 154, September 2005, pp KA.BA Eski Eserler Koruma ve Deerlendirme Mimarlık Ltd. Özel Sayı Tasarım Dergisi, Sayı 92, Haziran 1999, s KA.BA Conservation of Historic Buildings and Architecture Ltd. Special Edition Tasarim Magazine, Issue 92, June 1999, pp

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru

Contents çindekiler DERG GÜNCEL DOSYA GEZİ GEZİ TÜRSAB. 36 3. Öger Antalya Maratonu hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. 18. Olağan Genel Kurul a doğru TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16

OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 OCAK-ŞUBAT-MART 2015 JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2015 SAYI 16 ISSUE 16 FRESKO FRESCO DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜZESI: TÜRKIYE THE GREATEST MUSEUM OF THE WORLD: TURKEY ÇORUM ARKEOLOJI MÜZESI ÇORUM ARCHAELOGICAL MUSEUM

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na

Detaylı

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN

TÜRSAB DERGİ. Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR ERKEN REZERVASYON KAMPANYASI BAŞLADI EARLY RESERVATION CAMPAIGN BEGAN Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies OCAK 2014 JANUARY 343 TÜRSAB DERGİ Kırılması Güç Bir Rekor TÜRSAB BAŞARAN ULUSOY İLE DEVAM EDİYOR A Hard to-beat Record TÜRSAB

Detaylı

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs

TÜRSAB. Cacabey Camii SINOP. Ayasofya Türbeleri. kuzeyli güzel. Dolmabahçe Camii. Atina ve Cenova Temasları DERGİ. Cacabey Mosque. Hagia Sophia Tombs Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies NİSAN 2013 APRIL 334 TÜRSAB DERGİ Cacabey Camii Cacabey Mosque Karabük 76 yaşında Karabük is 76 Years Old Dolmabahçe Camii The

Detaylı

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean

GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent heaven. Caretta carettalar Akdenizin gerçek sahipleri The real owners of the Mediterranean KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Yıl / Year: 3 Sayı / Issue:18 Temmuz - Ağustos / July - August 2013 www.antalya.gov.tr - antalyakulturturizm.gov.tr GAZİPAŞA Sessiz cennet A silent

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists

Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists Masal şehri Kütahya A city of fairytale Kütahya Doğu da bir altın saray A golden palace in the east İran da turist bekliyor Iran also awaits tourists çindekiler Contents Sayı: 305 / Kasım 2010 Issue:

Detaylı

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012

Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa. KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ / CULTURE & TOURISM MAGAZINE Ocak - Şubat / January - February 2012 28 600 y ll k el sanat 32 Egenin yükselen y ld z Manisa Bezi Turgutlu A 600 year old handicraft: the fabric of Manisa The rising star of the Aegean 38 Tarihte gizli dinler aras kardefllik The religious

Detaylı

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan

TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI. Kuşadası Kuşadası. RAMAZAN Ramadan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies TEMMUZ 2013 JULY 337 TÜRSAB DERGİ EFES KONGRE MERKEZİ KUŞADASI Efes Congress Center Kuşadası Kültürel zenginliğimiz onlara emanet:

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD

ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD ESKĐ ESERLER KORUMA VE DEĞERLENDĐRME MĐMARLIK LTD E S K Đ E S E R L E R K O R U M A V E D E Ğ E R L E N D Đ R M E M Đ M A R L I K L T D KURULUŞ NĐSAN 1987 KURUCU VE FĐRMA YÖNETĐCĐSĐ CENGĐZ KABAOĞLU Mimar

Detaylı

Amasya The city where history was written

Amasya The city where history was written Alabilirsiniz / Complimantary Copy KÜLTÜR ve TURİZM DERGİSİ CULTURE & TOURISM MAGAZINE HAZİRAN-TEMMUZ /JUNE-JULY 2012 YIL / YEAR : 1 SAYI /EDITION : 1 Tarihin yazıldığı şehir Amasya The city where history

Detaylı

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB

çindekiler DERG CONTENTS DOSYA GEZİ GEZİ TOPLANTI MÜZE TARİH TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

OCTOBER 2011 ISSN: 2146-5193. Prof.Dr.Rengin Küçükerdo!an Assoc.Prof.Dr. Banu Manav. Volume 1 Issue 2. Editors

OCTOBER 2011 ISSN: 2146-5193. Prof.Dr.Rengin Küçükerdo!an Assoc.Prof.Dr. Banu Manav. Volume 1 Issue 2. Editors OCTOBER 2011 Volume 1 Issue 2 Editors Prof.Dr.Rengin Küçükerdo!an Assoc.Prof.Dr. Banu Manav ISSN: 2146-5193 ! Editors Prof.Dr.Rengin Küçükerdo!an, "stanbul Kültür University, Turkey Assoc.Prof.Dr. Banu

Detaylı

Olimpiyat Dünyası. Olympic World. Serena Williams. İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book

Olimpiyat Dünyası. Olympic World. Serena Williams. İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book Olimpiyat Dünyası Ocak January 2013 Sayı Issue 48 Olympic World İstanbul, 2020 Adaylık Kitabını Sundu Istanbul Delivered the 2020 Candidacy Book WTA İstanbul un Şampiyonu WTA Istanbul Champion is Serena

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 03 BAŞKANIN MESAJI: TÜRKİYE DE HALİÇ'İN RÖNESANSI MESSAGE OF THE PRESIDENT: RENAISSANCE OF THE GOLDEN HORN 06 12 YABANCI AMPLIO YATIRIMCI OLMAK BEING

Detaylı

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Curriculum Vitae [2011] Netice YILDIZ Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Address: Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture Department of Architecture Famagusta - North

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali. 1-7 Ekim 2012. VI. Istanbul International Architecture and Urban Films Festival

VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali. 1-7 Ekim 2012. VI. Istanbul International Architecture and Urban Films Festival VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 1-7 Ekim 2012 VI. Istanbul International Architecture and Urban Films Festival 1-7 October 2012 Katkıda Bulunanlar / With Contribution of www.archfilmfest.org

Detaylı

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity

DEVLET BARIŞTI BORÇLUSUYLA İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr THE STATE MADE PEACE WITH ITS DEBTORS. İhracatta açık fırsat Export deficit is an opportunity SAYI/NUMBER:102 TEMMUZ/JULY 2011 ISSN1303-8494 Temmuz/July 2011 Sayı/Number:102 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE

Detaylı

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI:

TÜRSAB. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 KAPADOKYA NIN KAPISI: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies MART 2015 MARCH 357 TÜRSAB 18 MART ŞEHITLERI ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE ZAFERI NIN 100. YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN! HAPPY 100 TH ANNIVERSARY

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!..

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ KÜLTÜR GEZİ TÜRSAB. 20 Galata ve gizemleri DOĞAMIZI KORUMUYORUZ!.. TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor

Contents çindekiler DERG DOSYA GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ GEZİ TÜRSAB. 18 F1 ekonomiye ciddi bir katkıda bulunuyor TRAVEL TURKEY İLAN TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical

Detaylı

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM

İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İSTANBUL CHAMBER OF TOURIST GUIDES ALTERNATIVE TOUR ROUTES FOR SUSTAINABLE TOURISM İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Projesi kapsamında

Detaylı