A DAN Z YE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A DAN Z YE KENTSEL DÖNÜŞÜM"

Transkript

1 A DAN Z YE KENTSEL DÖNÜŞÜM

2

3 A DAN Z YE KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm ile İlgili Pratik Bilgiler ve Dilekçeler Av. Ali Güvenç KİRAZ

4 Yay n No :??? İşletme Dizisi :??? 2. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL ISBN ??? -? Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da - t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet ha lin de, fo to ko pi, fak si mi le ve ya bafl ka her han gi bir fle kil de ço al t la maz, da - t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Baskı - Cilt Kapak Tasar m :??? : Beta Bas m A.fi. : Net K rtasiye tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. Taksim Cad. Yo urtçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ STANBUL (Sertifika No: 13723) Tel: ( ) Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Narl bahçe Sokak Damga Binas No: 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

5 Türkiye de kentsel dönüşüm modelini en iyi uygulamış olan Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Murat Karayalçın ve gayrimenkul sektöründe bu konuya önem ve yer veren değerli gazeteci arkadaşım Yavuz Karaman a ithaf ediyorum. Av. Ali Güvenç KİRAZ

6 Av. Ali Güvenç KİRAZ 1976 yılında İstanbul da doğmuştur yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun olmuş ve avukatlık stajını gayrimenkul hukukunun en büyük üstadlarından Av. Haluk ÖZTAP ın yanında yapmıştır yılında AGK Hukuk Bürosu nu kurmuş ve gayrimenkul hukuku alanındaki çalışmalarına burada devam etmektedir. Av. Ali Güvenç KİRAZ, Gayrimenkul Hukuku Derneği Kurucu Başkanı, GİSP (Gayrimenkul için Strateji Platformu), GYİAD (Genç Yönetici ve iş Adamları Derneği), GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği), DenizTemiz Derneği (TURMEPA) ve Galatasaray Spor Kulübü Kongre üyesidir. Ayşe Özge Özyıldırım KİRAZ ile evli olup Kentsel Dönüşüm konularında görsel ve yazılı basında sürekli olarak görüşleri yer almaktadır.

7 ÖNSÖZ Büyük bir imparatorluk tarihini ve köklü bir Cumhuriyet geleneğini barındıran bir ülke konumunda olan Türkiye Cumhuriyeti sonrasında köyden kente geçiş ile birlikte şehirleşmeyi ve kentleşmeyi öğrenmeye başladı. Bu geçiş siyasi kaygılarla beraber şehirleşmenin planlı olan esasını değiştirerek gecekondulaşmayı, imar kanunlarının değişmesi ve esnekliğinden faydalanılan farklı emsal ve şekillerde yapıları, yapı stoklarını doğurdu. Yıllar boyu özellikle büyük şehirlerde ve İstanbul da süren çarpık yapılaşma Türkiye nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği ile insanların akıllarına 1999 yılında yaşanan ve büyük can kayıplarına yol açan Adapazarı-Kocaeli-Yalova depremi ile kazındı. Depremin İstanbul un çok yakınında meydana gelmesi ve hatta bir bölümünde yıkıma neden olması ilk etapta yapılaşma esasları ile ilgili ciddi kararlar alınması sürecini doğurdu. Bu vesile ile deprem sonrasında? Yapı Denetim esasları değiştirildi ve sıkı bir denetim esası getirildi. Yine yapım sürecindeki aktörlerde cezai sorumluluklar nedeni ile daha sağlam binalar yapmaya yöneldiler. Ancak 1999 depremi sonrasında da imar süreçlerinde değişiklik olmayışı yapı stoğunun yıl ve yıl arttırmaya devam etti. Şehirler adeta beton şehirler halini almaya başladı ve bu süreçte özellikle büyük bir deprem olduğunda toplanma alanlar yeşil alanların varlığı kavramı ve zorunluluğu ortaya çıktı. Yine acı bir deneyim Van depremi bu gerçeği de gözler önüne sermeye yetti. Her acı olay sonrasında karar alma mantığını işleten bir gelenek olarak bu süreçten de bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarmak zorunda olduğumuzu fark ettik. Böylece 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun adı altında bir yeni yasamız oluştu. Yasanın hazırlanış süreci maalesef ki bilimsel tartışmalar ve konusunun uzmanı üniversiteler, meslek odaları, barolar, STK temsilcilerinin bir konsensüsü sonucunda gerçekleşmedi. Yasa hızlı bir şekilde ortaya çıkarıldı ve üç yönetmelik değişikliği de gösterdi ki; ciddi eksiklikleri olduğu ve birkaç yönetmelik değişikliğini daha ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı. Türkiye de kentleşme ile birlikte oluşan gecekondulaşma ve bunun giderilmesi konusunda en ciddi adım Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayal-

8 VIII Önsöz çın tarafından atılmıştır. Modern anlamda bir kent yapısı, gecekondulaşmış bir bölge üzerinde uygulanmış, mülkiyet haklarına hiçbir tecavüzde bulunulmamış tam bir konsensüs ile gecekondular malikleri tarafından yıktırılmış ve yeni yaşanabilir bir yapılaşma oluşturulmuştur. Bu gecekondu bölgesi üzerinde ortaya çıkan tüm boş alanlar ranta değil, yeşil alana ve sosyal-kültürel tesis alanları oluşturulmasına harcanmıştır. Kentsel dönüşümün esası budur. Kentsel dönüşüm dünya ölçeğinde ki olumlu uygulamaları da yan yana konulduğunda yaşanabilir şehirleşme demektir. istanbul ve büyük şehirler olgusuna baktığımızda yaşanılan ise kentsel dönüşümden çok binaların yıkılıp yeniden yapılmasıdır. Bu sürecin uzun yıllar alacğaı düşünüldüğünde doğru bir raya gireceğine ve mülkiyet hakkı dasha iyi korunan bir yönetmelik değişikliği gerektiğine inanmaktayım sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun veya kamuyounun verdiği isimle Kentsel Dönüşüm yasasını tamamen pratik mantığı ile irdelemeye çalıştım. Elbette ortada çok yeni bir yasanın varlığı mahkemeler ve Yargıtay nezdinde bu konuda bir içtihat olgusunun olmayışı en büyük eksikliklerden birisini oluşturmaktadır. Bu nedenlerle bazı konularda hukuki görüşlerim olarak süreçle ilgili sorulara cevap verdim. A dan Z ye Kentsel Dönüşüm vatandaşın temel ihtiyaçları dikkate alınarak yazılan bir kitap oldu. Teknik ve hukuk dili ile değil tamamen anlaşılır bir idlle soru-cevap tarzı ile yazdım. Bunun haricinde de ortaya çıkabilecek olan ihtilaflarla ilgili gazete-dergi ve web sitelerinde yer alan makalelerimi de kullandım. Yine gazetelerde çıkan yazılarımı bu kitap ile herkese sunmaya çalıştım. Kentsel dönüşüm yasası kapsamında vatandaşların ve hukuçuların faydalanabilecekleri tüm formları ve dilekçe örneklerini de kitabıma koymaya çalıştım. Yaşadığımız şehirlerin bizler ve geleceğimiz çocuklarımız için daha yaşanılır, yeşil, çevreci ve planlı şehirler olmasını istiyorsak kentsel dönüşüm yasalarının temel mantığını desteklemeliyiz. Ancak kentsel dönüşüm yasaları ile sadece ve sadece rant odaklı bir yaklaşım uygulanmasını kabul etmemiz doğaya ve insan özümüze büyük bir haksızlık olacaktır. Kentsel dönüşüm hayallerini daha yaşanılır bir doğa ve kent için sunan bütün çevre, hayvan ve doğa dostlarına, mimarlara, mühendislere, hukukçulara, gayrimenkul sektörü temsilcilerine, değerleme uzmanlarına, bürokratlara, akademisyenlere ithaf ediyorum. Kitabın hazırlanış sürecinde bana çok büyük destekler sunan Av. Neslihan Kayol, Av. M. Çağatay Şencan, Av. Okan Ertuğrul, Av. Ali Rıza İlgezdi, gayrimenkul sektöründe çok büyük bir özveri ve dürüstlük ile çalışan iyi bir gazeteci Yavuz Karaman a şükranlarımı ve teşekkürlerimi suunuyorum. Av. Ali Güvenç KİRAZ

9 İÇİNDEKİLER 1) KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR?... 2) AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN ve YÖNETMELİKLERİ NE ZAMAN ÇIKARILMIŞTIR?... 3) TÜRKİYE DE UYGULANAN KENTSEL DÖNÜŞÜM MODELLERİ NELERDİR?... 4) KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI ile NE HEDEFLENMEKTEDİR?... 5) RİSKLİ ALAN ve REZERV YAPI ALANI NEDİR?... 6) RİSKLİ YAPI NEDİR?... 7) RİSKLİ YAPI STATÜSÜNE HANGİ BİNALAR GİRER? ARSA RİSKLİ YAPI MIDIR?... 8) RİSKLİ YAPILARA SADECE KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA TABİ TAŞINMAZLAR MI GİRER YOKSA İSKANI OLMAYAN veya KAÇAK DİYE TABİR EDİLEN TAŞINMAZLARDA UYGULAMAYA TABİ MİDİR?... 9) RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ KİM NASIL YAPAR? LİSANSLANDIRILMIŞ KURULUŞ NE DEMEKTİR?... 10) RİSKLİ YAPI TESPİTİNDE GÖREV ALACAKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? TAŞINMAZA RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN GELEN GÖREVLİ NELERİ İBRAZ ETMELİDİR?... 11) RİSKLİ YAPI DENETİMİNİ YAPAN KURULUŞLARIN NELERE DİKKAT ETMESİ GEREKİR?... 12) RİSKLİ YAPI TESPİTİNİ KİMLER YAPTIRABİLİR?... 13) RİSKLİ YAPI TESPİTİ SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEKTİR?... 14) RİSKLİ YAPI TESPİTİ BİLDİRİMLERİNE KARŞI İTİRAZ SÜRESİ ve YOLLARI NELERDİR? RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNA KARŞI 2. BİR RAPOR DÜZENLETTİRİLEBİLİR Mİ?...

10 X İçindekiler 15) YIKIM TEBLİGATI NE ZAMAN YAPILACAKTIR?... 16) YIKIM TEBLİGATI NELERİ İÇERİR, YIKIMDA SÜRELER NELERDİR, YIKIMI KİM UYGULAYACAKTIR, YIKIMA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?... 17) RİSKLİ YAPILARIN TESPİTİ, TAHLİYESİ ve YIKIMI İŞLEMLERİNDE CEZAİ MESULİYET VAR MIDIR?... 18) RİSKLİ YAPILARDA YIKIM RUHSATI NASIL DÜZENLENECEKTİR?... 19) RİSKLİ YAPILARDA UYGULAMA YIKIM ÖNCESİNDE Mİ YOKSA YIKIM SONRASINDA MI YAPILACAKTIR?... 20) RİSKLİ YAPILARDA UYGULAMA SÜRECİ NASIL BAŞLAYACAKTIR?... 21) RİSKLİ YAPILARDA UYGULAMA SÜRECİNİ KİM veya KİMLER BAŞLATABİLECEKTİR?... 22) RİSKLİ YAPILARDA NOTER MARİFETİ ile TOPLANTI DAVETİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?... 23) RİSKLİ YAPILARDA NOTER MARİFETİ ile TOPLANTI DAVETİ HANGİ ADRESE YAPILACAKTIR?... 24) RİSKLİ YAPILARDA NOTER MARİFETİ ile YAPILACAK OLAN UYGULAMA TOPLANTISI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA MI TABİDİR? BU TOPLANTI USULÜ NEDİR?... 25) RİSKLİ YAPILARDA KAT MALİKLERİ/HAK SAHİPLERİ OYBİRLİĞİ ile UZLAŞAMAZLARSA NE YAPILACAKTIR?... 26) RİSKLİ YAPILARDA KAT MALİKLERİ/HAK SAHİPLERİ SPK (SERMAYE PİYASASI KURULU) LİSANSLI DEĞERLEME KURULUŞUNDAN NEDEN RAPOR İSTEYECEKLERDİR?... 27) RİSKLİ YAPILARDA 2/3 KURALI NE DEMEKTİR? NE ANLAMA GELİR?... 28) RİSKLİ YAPILARDA 2/3 ARSA PAYI ile KARAR VERİLMESİ HALİNDE BU 2/3 ÜN ALACAĞI KARARLAR NELERDİR?... 29) RİSKLİ YAPILARDA 2/3 OY ORANI ARSA PAYINI MI? KAT MAKLİKLERİ SAYISINI MI İFADE EDER?... 30) RİSKLİ YAPILARDA YENİDEN YAPIM/UYGULAMA TOPLANTISINDA 2/3 ile KARAR ALINMASI HALİNDE KAT MALİKLERİ/ HAK SAHİPLERİ NE YAPACAKLARDIR?...

11 İçendekiler XI 31) RİSKLİ YAPILARDA 2/3 ORANINA HİÇ ULAŞILAMAZSA NE OLUR?... 32) RİSKLİ YAPILARDA YENİDEN YAPIM İÇİN UYGULAMA TOPLANTISINA/OYA KATILAMAYAN VEYA TOPLANTIYA/ OYA KATILIP DA HAYIR DİYENLERİN YANİ 1/3 ÜN HUKUKİ DURUMU NE OLACAKTIR?... 33) RİSKLİ YAPILARDA YENİDEN YAPIM İÇİN UYGULAMA TOPLANTISINA/OYA KATILAMAYAN veya TOPLANTIYA/ OYA KATILIP DA HAYIR DİYENLERİN ARSA PAYLARININ AÇIK ARTTIRMA SURETİ ile SATIŞI NASIL YAPILACAKTIR?... 34) RİSKLİ YAPI İLAN EDİLEN TAŞINMAZ PARSELLERİNDE BİRDEN FAZLA YAPI BULUNMASI HALİNDE UYGULAMA NASIL YAPILACAKTIR?... 35) BİRDEN FAZLA PARSELİN RİSKLİ YAPI İLAN EDİLMİŞ OLMASI HALİNDE YAN YANA BULUNAN PARSELLERDE TEVHİD (BİRLEŞTİRME) İMKANI VAR MIDIR? ŞARTLARI NELERDİR?... 36) RİSKLİ ALANLARDA UYGULAMA NASIL YAPILACAKTIR?... 37) RİSKLİ YAPILARIN BULUNDUĞU PARSELDE RİSKSİZ YAPI BULUNMASI HALİNDE İFRAZ İŞLEMİ NASIL YAPILACAKTIR?... 38) RİSKLİ YAPILARDA KİRA YARDIMI NE ANLAMA GELMEKTEDİR? KİRA YARDIMI KİME YAPILACAKTIR? KİRA YARDIMI SÜRESİ ve BEDELİ NE KADARDIR? KİRA YARDIMININ KOŞULLARI NELERDİR? KİRA YARDIMI DAHA SONRA GERİ ÖDENECEK MİDİR?... 39) RİSKLİ YAPILARDA KİRA YARDIMI HARİCİNDE BAŞKA YARDIMLAR YAPILABİLMEKTE MİDİR? KONUT ve İŞYERİ TAHSİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?... 40) RİSKLİ YAPILARDA TAŞINMAZI KENDİSİ YAPMAK İSTEYEN MALİKLERE KREDİ KULLANILMASI DURUMUNDA DEVLETİN SAĞLAYACAĞI FAİZ İNDİRİMİ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?... 41) RİSKLİ YAPILARDA KİRACI veya SINIRLI AYNİ HAK SAHİBİ OLANLARIN RİSKLİ YAPININ YENİDEN YAPIMI HALİNDE HUKUKİ DURUMU NE OLACAKTIR?... 42) RİSKLİ YAPILARDA RİSKLİ YAPI TESPİTİNİN KESİNLEŞMESİ ve YIKIM KARARININ TEBLİĞİ SONRASINDA KİRACILARIN TAHLİYESİ MÜMKÜN MÜDÜR? TAHLİYE NEDENİYLE KİRACILARIN MALİKLERDEN YASAL TALEP HAKLARI VAR MIDIR?...

12 XII İçindekiler 43) RİSKLİ YAPILARDA DEVLET TARAFINDAN HARÇ ve VERGİLERDE UYGULANACAK MUAFİYETLER NELERDİR?... 44) RİSKLİ ALAN ve YAPILARDA İMAR PLANI YAPMA YETKİSİ HANGİ KURULUŞTADIR?... 45) RİSKLİ YAPILARDA MÜTEAHHİTLERLE RİSKLİ YAPI TESPİTİ ÖNCESİNDE veya SONRASINDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ İMZALAYANLARIN HUKUKİ DURUMU NE OLACAKTIR?... 46) RİSKLİ YAPI OLARAK İLAN EDİLMİŞ TAŞINMAZLARDA UYGULAMA TOPLANTISI ÖNCESİNDE ARSA PAYLARININ 2/3 ÇOĞUNLUĞU ile KABUL EDİLEN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YERİNE FARKLI BİR SÖZLEŞME İMZALAMIŞ OLAN KAT MALİKİ/HAK SAHİBİ NE YAPACAKTIR? SÖZLEŞMEYİ FESH EDEBİLİR Mİ? 2/3 ÇOĞUNLUK ile İMZALANAN SÖZLEŞMEYİ İMZALARSA DİĞER SÖZLEŞME TARAFI MÜTEAHHİT MADDİ TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR Mİ?... 47) RİSKLİ YAPILARDA YARGILAMA SÜREÇLERİ NASIL OLACAKTIR? İDARE MAHKEMELERİNDE VERİLEMEYECEK OLAN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI YETKİSİ NE ANLAMA GELİR?... 48) RİSKLİ YAPILARDA HUKUK MAHKEMELERİ KARAR VEREBİLİR Mİ?... 49) RİSKLİ YAPILARDA İHTİLAFLI VE DAVALIK OLAN TAŞINMAZLARIN HUKUKİ DURUMU NE OLACAKTIR? RİSKLİ YAPI TESPİTİ SÜREN DAVALARI SONA ERDİRİR Mİ?... 50) RİSKLİ YAPILARDA UYGULANACAK CEZA HÜKÜMLERİ NELERDİR?... 51) RİSKLİ YAPILARDA UYGULANMAYACAK OLAN YASAL MEVZUAT NELERDİR?... 52) RİSKLİ YAPILARDA ACELE KAMULAŞTIRMA YAPILMASI NE DEMEKTİR?... 53) RİSKLİ YAPILARDA TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ İPOTEKLER, TEDBİRLER, HACİZLER ve ŞERHLERİN AKİBETLERİ NE OLACAKTIR?... 54) RİSKLİ YAPILARDA TAŞINMAZIN TOKİ veya KAMU TARAFINDAN YAPILMASI NE DEMEKTİR?... KENTSEL DÖNÜŞÜM ile İLGİLİ PRATİKTE KULLANILAN FORMLAR- DİLEKÇELER... KENTSEL DÖNÜŞÜM ile İLGİLİ MAKALELERİM...

13 İçindekiler XIII KENTSEL DÖNÜŞÜM ile İLGİLİ GAZETE YAZILARIM... AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN... AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR...

14

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S) SORU: 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki kanunun temel çıkarılma nedeni nedir? CEVAP: Afetler sonucu bir daha

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA AKILLARA TAKILAN, EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULARIN YANITLARINI, SİZ DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BU KİTAPÇIKTA BİR ARAYA GETİRDİK.

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP. www.kentseldonusum.gov.tr KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SORU CEVAP www.kentseldonusum.gov.tr KANUNUN AMACI VE HEDEFİ 01 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN UN TEMEL AMACI NEDİR? Kanun, afet riski altındaki

Detaylı

Genel Yayın Sıra No: 206 2012 / 8 ISBN No: 978-605 - 5316-14 - 3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi. Tasarım / Uygulama / Baskı

Genel Yayın Sıra No: 206 2012 / 8 ISBN No: 978-605 - 5316-14 - 3. Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi. Tasarım / Uygulama / Baskı Genel Yayın Sıra No: 206 2012 / 8 ISBN No: 978-605 - 5316-14 - 3 Yayına Hazırlayan İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi Tasarım / Uygulama / Baskı Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4/1 Ege Plaza

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK

15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK 15 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28498 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç ve kapsam (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların

Detaylı

Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8

Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8 Mart - Mayıs 2014 - SAYI: 8 2 www.meryap.org.tr www.meryap.org.tr 3 içindekiler 2010 MERYAP İmtiyaz Sahibi Mersin Yapı Müteahhitleri Derneği Adına Yönetim Kurulu Başkanı Nesim EKİNCİ Adres: Ekinci İnşaat

Detaylı

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim?

YENİ SORULAR VE CEVAPLAR. 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? YENİ SORULAR VE CEVAPLAR 1) SORU: Kentsel dönüşümden nasıl faydalanabilirim? CEVAP: Bakanlık Lisanslı Kuruluşlarına tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurup; bina için Deprem Risk Raporu alınarak Kentsel

Detaylı

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi

TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi i TARAF (2007-2011) Taraf Gazetesinin Gündemini Belirleyen Unsurlar ve Gazetenin Gündeminin Diğer Gazetelerin Gündemlerine Olan Etkisi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ ii Yay n No : 2808 İletişim Dizisi : 95 1. Baskı

Detaylı

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SAYI 21 EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SUNUŞ YIL 60, HENÜZ YOLUN BAŞI... Yıllar önce oluşturmaya başladığımız hayallerimiz ilk önce ulusal ve bölgesel yatırımları ile Türkiye nin

Detaylı

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması

1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması EKİM 2014 HUKUK BÜLTENİ Bilgi Notları: 1- Şirketlerde Sınırlı Yetki Verilmesine İlişkin İç Yönerge Uygulaması Son günlerde Şirketlerimizde en çok sancı oluşturan konulardan birisi; Şirketler nezdinde sınırlı

Detaylı

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta

Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI. Beta Av. Dilek ŞAHİNCİ TÜRK REKLAM MEVZUATI Beta Yay n No : 2692 Hukuk Dizisi : 1312 1. Baskı Mayıs 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-716 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

Belediye Sorunları Rehberi

Belediye Sorunları Rehberi Belediye Sorunları Rehberi Sadettin DOĞANYİĞİT Sayıştay Uzman Denetçisi Av. M. Lamih ÇELİK Belediye Hukuk İşleri Müd. İrfan GÜVENDİ E. Sayıştay Baş Denetçisi Emsal Yargı Kararları Işığında BELEDİYE SORUNLARI

Detaylı

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI

( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT ( Yeni Gelişmeler Işığında) 3194 SAYILI İMAR YASASI NIN 18 İNCİ MADDESİ UYGULAMALARI VE SONUÇLARI Cemal İŞLEYİCİ Harita ve Kadastro Mühendisi Ankara Büyükşehir

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL den 3.800.000.000 TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.300.000.000 TL nominal

Detaylı

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

(1) Bu Yönetmelik, 6306 sayılıkanuna dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 15.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28498 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17 nci maddesi uyarınca yayınlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç ve satış başvurusunun incelenmekte

Detaylı

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28695 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği adına SAHİBİ Osman BAYDEMİR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği adına SAHİBİ Osman BAYDEMİR 21 53 65 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği adına SAHİBİ Osman BAYDEMİR YAYIN DANIŞMA KURULU İsmail DOĞAN Halil BAYHAN A.Menaf ŞEKER Önder ŞAHİNER Zülküf KIŞANAK Cemile EMİNOĞLU Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN UKUKU KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN Editörler Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deprem Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2014 (1-11) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 6, No: 2, 2014 (1-11) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Doç.Dr. Haluk TANRIVERDİ Prm.Gökay KÖKSAL 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ Yönetim ve Organizasyon Yapısı Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Swot Analizi İSTANBUL, 2012 Beta Yay n No : 2669 Sağlık Dizisi

Detaylı