T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi"

Transkript

1 T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cilt 10 Sayı Volume 10 Number

2 Yılda İki Kez Yayınlanır Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Gönderilenyazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlerin gizli tutulan raporları dergi arşivlerinde beş yıl süre ile tutulur. Dergi politikaları ve yazım kuralları ile ilgili detaylar dergi sonunda bulunabilir. Belirtilmemiş hususlar için dergi sekreteryası aranabilir. Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) / Journal of Administrative Sciences (JAS) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Terzioğlu Kampüsü, Rektörlük Binası/ Çanakkale - TÜRKİYE Tel: (+90) (286) Faks: (+90) (286) Erişim: / e-posta: YBD de yayınlanan yazılarda fikirler yalnızca yazar(lar)ına aittir. Dergi sahibini, yayıncıyı ve editörleri bağlamaz. Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın Yayın Şekli: 6 aylık Türkçe ve İngilizce Tasarım-Baskı Hazırlık: Karınca Ajans Tel: Baskı: Ames Matbaacılık, Gersan Sanayii Sitesi, 654. Sok. No: 63, Ergazi-Ankara Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) EBSCOHOST Academic Search Complete, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Worldwide Political Science Abstracts Databas, TÜBİTAK ULAKBİM, Index Islamicus, Ulrichs Periodical Directory, International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR) ve ASSOS INDEX tarafından indekslenmektedir. Tüm hakları saklıdır. Önceden yazılı izin alınmaksızın hiçbir iletişim, kopyalama sistemi kullanılarak yeniden basılamaz. Akademik ve haber amaçlı kısa alıntılar bu kuralın dışındadır. AllRightsReserved. No part of thispublicationmay be reproduced, storedorintroduced into a retrievalsystem, ortransmitted in any form, orbyanymeans, electronic, mechanical, photocopying, recording, orotherwise, withoutpriorwrittenpermission of the JAS editors. ISSN:

3 YBD Cilt 10 Sayı / JAS Vol: 10 No: İÇİNDEKİLER / CONTENTS Editörden...v Türkiye Ekonomisinde İş Çevrimleri Kuramı ( ): Hodrick-Prescott Filtresi Business Cycle Analysis in the Turkish Economy ( ): Hodrick-Prescott Filter Nur DİLBAZ ALACAHAN Vergi Kültürü ve Vergi Politikaları Etkileşimi: Türkiye Değerlendirmesi Interaction of Tax Culture and Tax Policies:Evaluation of Turkey Ufuk GENCEL, Elif KURU 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri The Problems That Encountered in the Special Provincial Administrations After the Law 5302 and the Proposals for their Solutions Süleyman Yaman KOÇAK, Veli KAVSARA Psikolojik Kontrat İhlal Algısı ile Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma The Relationship of Psychological Contract Breach and Organizational Commitment:An Application of Hotel Establishments Şule AYDIN TÜKELTÜRK, Nilüfer ŞAHİN PERÇİN, Berrin GÜZEL Demokrat Parti İktidarının İlk İcraatlarına Bir Örnek: Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun An Act of the Democratic Party:Amnesty for Certain Crimes and Punishments Cahide SINMAZ SÖNMEZ Economic Growth and Democracy in Turkey Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Demokrasi Halil BİLECEN iii

4 The Likely Economic Effects of Turkish Membership on the European Union (EU): A Short Term Analysis Türkiye nin Avrupa Birliği Üyeliğinin Muhtemel Ekonomik Etkileri: Kısa Süreli Bir Analiz Adnan ÇİMEN, Sadık YILDIRIM The Causes of the Financial Crisis That Began in the 16th Century and Continued until the Tanzimat Era in the Ottoman Empire Osmanlı İmparatorluğu nda 16. Yüzyılda Başlayan Tanzimat a Kadar Süren Mali Bunalımın Nedenleri Nilgün SERİM Kitap Tahlilleri / Book Reviews Özetler ve Anahtar Kelimeler Yazarlar Hakkında Yazarlar için Bilgi Notu Abstracts & Keywords About the Authors Notes for Contributors iv

5 KİTAP TAHLİLLERİ / BOOK REVIEWS Introduction to Hospitality Management John R. Walker, (2010). Third Edition.ISBN: , New Jersey: PrenticeHall. Sebahattin YILDIZ* Konukseverlik, müşterilerin candan ve cömert bir şekilde karşılanması ve kendini, evinden uzaktaki bu insanlara hizmet etmeye adamayla ilgili işlerdir. Bu işlerin etkili ve verimli bir şekilde sevk ve idare edilmesi de konukseverlik yönetimini ifade etmektedir. Turizm ve konukseverlik sektörüyle ilgilenen akademisyen, öğrenci ve uygulamacılar için başucu niteliğinde olacak bu eserle aynı ismi taşıyan bir kitabın ülkemizde yetersiz sayıda olmasına karşın, Konukseverlik Yönetimi, Amerika daki bazı üniversitelerdeki işletme okullarında bir ders olarak okutulmaktadır. Örneğin, Cameron School of Business, Universiy of North Carolina at Wilmington, N.C. (www.uncw. edu). Ülkemizdeki Turizm İşletmeciliği bölümleri için,konukseverlikle ilgili tüm konuları içinde barındıran giriş niteliğinde bir kitap olması, bu kitabı diğerlerinden farklı kılmaktadır. Türkçe ye Konukseverlik Yönetimine Giriş olarak çevrilen IntroductiontoHospitality Management adlı eser, Güney Florida Üniversitesi nde Otel ve Restoran Yönetimi Profesörü olan * Yrd. Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, e-posta: kafkas.edu.tr 195

6 Sebahattin YILDIZ John R. Walker tarafından hazırlanmış ve PearsonEducation unticari bir markası olan PrenticeHall tarafından basılmıştır. Eser, 6 Kısım ve 19 Bölümden oluşmakta olup 662 sayfa (xxxvii) dır. Birinci Kısım: Konukseverlik Endüstrisi ve Turizm Birinci kısım konukseverlik ruhu ve turizm başlıklı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, konukseverlik endüstrisinin özellikleri, konukseverlik endüstrisinin felsefesi, hizmetin niçin konukseverlik endüstrisinde bu kadar önemli olduğunun tartışılması ve hizmeti geliştirici yollarla ilgili öneriler ve toplam kalite yönetimi gibi konular üzerinde durulmuştur. Bir ananas meyvesininhoş karşılama, arkadaşlık, sıcaklık, içtenlik, naziklik, neşelilik ve konukseverliğin uluslararası alandakibir sembolü olduğu belirtilmiştir.hizmet ve konukseverlik ruhunun büyüleyici, eğlenceli ve heyecanlandırıcı konukseverlik endüstrisinde hayati bir rol oynadığı açıklanmıştır. Konukseverlik ve turizmin faaliyet alanları olarak şunlar belirlenmiştir: Seyahat ve Turizm (hava, gemi seyahati, online hizmetler, demiryolu, otobüs, otomobil ve turizm), Konaklama (oteller, moteller, resortlar), Toplantı ve Etkinlik Yönetimi (toplantılar, kongre, ziyaretçiler, bürolar, sergiler, etkinlikler, gidilecek yerler, yönetim ve şirketler), Restoran ve Kiralanan hizmetler ve Eğlence (atraksiyonlar, oyunlar, parklar ve eğlence).ikinci bölümde, turizmin tanımı, önemli uluslararası ve yerel turizm organizasyonlarının belirtilmesi, turizmin ekonomik etkilerinin açıklanması, turizmi destekleyicibirlikler, ofisler, merkezler, acenteler vb organizasyonlar hakkında bilgiler, insanların seyahat etme nedenlerinin sıralanması, turizmin sosyokültürel etkilerinin açıklanması ve ekoturizmin ne olduğu gibi konular anlatılmıştır. Turizmin tarihi gelişiminde beş farklı dönemden bahsedilmiştir. Bunlar Endüstri devrimi öncesi, Demiryolu, Otomobil, Jet Uçak ve Seyahat Gemisi dönemidir. Dünya turizm örgütünün (WTO) turizmden en fazla gelir elde eden ülkeler sınıflamasına (2006) yer verilmiş ve Amerika 85.7 milyar dolar ile birinci sırada iken İspanya 50.1 milyar dolar ile ikinci sırada, Türkiye ise 16.9 milyar dolar ile 9.sıradabelirtilmiştir. İkinci Kısım: Konaklama İkinci kısım otel işletmesi, oda tahsis işlemleri ve yiyecek ve içecek işlemleri şeklindeki üç bölümden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde, otel franchisingi ve yönetim anlaşmaları yoluyla otel sahipliği ve gelişiminin açıklanması, otellerin tür, lokasyon ve fiyat olarak sınıflandırılması, mobilyalı konak- 196

7 Kitap Tahlilleri lama anlamında tatil sahipliği kavramı ve gelişiminin tartışılması ve bazı saygın ve nadir otellerin tanıtımı gibi konular anlatılmıştır. Franchising otel ilk olarak New York şehrinde Ritz-Carlton ile başlamıştır ve diğer örnekler Holiday Inn, Hilton, Novotel ve Sheraton dur. Dördüncü bölümde, kilit yöneticiler ve departmanmüdürlerinin görev ve sorumlulukların belirlenmesi, bir otelin oda bölümlerinin haritasının çizilmesi ve yetkili komite üyelerinin belirtilmesi, oda tahsis departmanlarının temel fonksiyonlarının açıklanması, mülkiyet yönetim sistemlerinintanımlanması ve ürün yönetiminin tartışılması, oda doluluk oranı, ortalama günlük gelir oranı ve potansiyel oda gelirinin gerçek yüzdesinin hesaplanması, rezervasyon ve müşteri hizmetleri fonksiyonlarının öneminin belirlenmesi ve ön büro, oda ve güvenlik / kayıpları önleme departmanlarının kompleksliğinin ve sorunlarının listelenmesi gibi konular anlatılmıştır. Yine bir otelin günlük doluluk oranlarının hesaplanması (şirket odaları, grup odaları, boş vakit odaları, temel odalar vb)ve gelirlerinin hesaplanması (oda, yiyecek, içecek, telefon, park, oda servisi vb) ile ilgili örnekler gösterilmiştir. Beşinci bölümde, bir yiyecek ve içecek direktörünün ve diğer temel departmanmüdürlerinin görev ve sorumluluklarının tanımlanması, bir yiyecek ve içecek direktörünün tipik bir gününün açıklanması, yiyecek ve içecek departmanlarının fonksiyon ve sorumluluklarının belirtilmesi ve temel yiyecek ve içecek faaliyet oranlarının kullanılması yoluyla düzenlemeler yapılması gibi konular anlatılmıştır. Otellerde yiyecek ve içecek tedarik biriminin en yoğun olduğu etkinliklerin toplantılar, kongreler, akşam yemekleri, öğle yemekleri ve düğünler olduğu belirtilmiş ve toplantılar için sıklıklaseçilen oturma stilleri olarak tiyatro, sınıf, at nalı, akşam yemeği stillerinden bahsedilmiştir. Üçüncü Kısım: Restoranlar, Kiralanan Hizmetler ve İçecekler Üçüncü kısım restoran işletmesi, restoran işlemleri, kiralanan hizmetler ve içecekler olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Altıncı bölümde, zincir ve bağımsız restoranların farklı özelliklerini tanımlamak, en önemli zincir ve bağımsız restoranlardan bazılarını belirtmek, restoran sınıflandırmalarını listelemek ve zincir ve bağımsız restoranların özelliklerini ayırt etmek gibi konular anlatılmıştır. Yemek, içmek veya sosyalleşmek için haftada birkaç kez restoranların müşterisi olmamızdan dolayı restoranların günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilmiştir. Ayrıca restoranın menü fiyatına etki eden faktörlerden kar, rekabet fiyatı, yiyecek maliyet yüzdesi, işgücü maliyet yüzdesi ve katkı marjına vurgu yapılmış- 197

8 Sebahattin YILDIZ tır. Yedinci bölümde,ön ofis için restoran işlemlerinin tanımlanması, restoranların potansiyel işlerinin nasıl tahmin edildiğinin açıklanması, mutfak işlemlerinin sıralanması, bir gelir tablosunun ana unsurlarının tanıtılması, temel restoran işlem rasyolarının neler olduğu, bir restoran yöneticisinin işteki görevleri ve işlevsel alanlarının özetlenmesi gibi konular anlatılmıştır. Yine yiyecek maliyeti kontrol sürecide (menü planı, tahmin, satın alma, faturalama, stoklama, dağıtım, üretim, hizmet, satışlar ve ürün maliyet analizi) adım adım anlatılmıştır. Sekizinci bölüm, profesyonel organizasyonlara kiralanabilen hizmetler den bahsetmektedir. Bu bölümde hizmeti kiralayanlar olarak farkı iş alanlarının özetlenmesi, kiralanan hizmetlerin faaliyetlerini ticari olanlardan ayıran beş faktörün tanımlanması, ilk ve orta öğretim okul yiyecek hizmetindeki gereklilikler ve eğilimlerin açıklanması, kolej ve üniversite yiyecek hizmetindeki karmaşıklığın tanımlanması ve eğlence dünyasındaki yiyecek hizmetlerinde gözlenen eğilim ve özelliklerin tanımlanması gibi konular anlatılmıştır. Kiralanan hizmetlerin öncelikle yiyecek hizmeti olduğu ve havayolları, askeriye, ilk ve orta öğretim okulları, sağlık tesisleri, boş zaman ve eğlence organizasyonları, konferans merkezleri, havaalanları ve seyahat yerlerinin bu hizmetten yararlandığı belirtilmiştir. Ayrıca yiyecek hizmetinin dışında taşıma, bakım ve mühendislik, oda ve çevre temizliği, ofis ve posta hizmetlerinin de kiralanabileceğinden bahsedilmiştir.dokuzuncu bölümde, temel şarap çeşitlerinin tanıtılması ve sıralanması, yiyeceklere uygun şarap eşleşmesinin önerilmesi, farklı bira türlerinin tanıtılması, alkollü içecek türleri ve temel katkı malzemelerinin listelenmesi ve alkollü içeceklerin servis edilmesi bakımından restoranın yasal sorumluluğunun açıklanması gibi konular anlatılmıştır. Şarabın, yüzyıllar önce üretildiği, Eski Mısır ve Babil kayıtlarında mayalanma sürecinden bahsedildiği, üretimiyle ilgili ilk kayıtların yaklaşık 7000 yıl öncesine dayandığı, Yunanlıların şarabı Mısırlılardan almış olduğu ve daha sonra Romalılar işgal ettikleri yerlerde asma dikerek şarabın Avrupa da tanınmasını sağladığı şeklinde bahsedilmiştir. Şarabın altı aşamada yapıldığı ve başta Fransa olmak üzere Almanya, İtalya, İspanya ve Portekiz in şarap üreten ana ülkeler olduğu ve farklı şarap türlerine değinilmiştir. Ayrıca bir bardak şarabın sağlığa faydalı olabileceği, özellikle FransızlarınAmerikalılara nazaran %30 daha yağlı yemelerine karşı Amerikalıların üçte biri kadar kalp krizi yaşamalarının buna örnek olarak gösterilebileceği tartışılmıştır. Yine bira, likör, viski ve diğer alkollü içeceklerin yanında kahve, çay, meyve suları ve şişe su gibi alkolsüz içecekler hakkında da bilgiler verilmiştir. 198

9 Kitap Tahlilleri Dördüncü Kısım: Eğlence, Lunaparklar, Kulüpler ve Oyun Partisi Dördüncü kısım eğlence, lunaparklar ve kulüpler ve oyun partisi şeklindeki iki bölümden oluşmaktadır. Onuncu bölümde, huzurlu ve sağlıklı olmak ile eğlence ve boş zaman değerlendirme ilişkisinin tartışılması, hükümet destekli eğlencenin orijini ve gelişmesinin açıklanması, farklı eğlence kulübü isimleri ve türlerinin tanımlanması, Amerika daki temel lunaparklarının boyutları ve alanlarının belirtilmesi ve bir şehir kulübünün faaliyetleri gibi konular anlatılmıştır. Eğlencenin ulusal sosyal, ekonomik ve doğal çevremizin bütünleşik bir parçası olduğuna ve hayatımızı ve sağlığımızı etkileyen temel bir bileşen olma özelliğine değinilmiştir. Eğlence aktivitelerinin ikiye ayrılabileceği ve bunların aktif form (beysbol, futbol, yüzme, gibi bireysel ve takımsal tüm spor türleri) ve pasif form (okumak, balık tutmak, müzik çalmak ve dinlemek, bilgisayar oyunları oynamak ve televizyon izlemek) olduğu belirtilmiştir. Ayrıca vizyon sahibi bir insan olan Walt Disney in hikayesi ve dünyası Alice, Şanslı Tavşan, Mickey ve Mouse vb eserlerine ve dünyanın en mutlu yeri olan lunaparkı Magic Kingdom Park a değinilerek anlatılmıştır. Kulüp yönetiminin yapısı, kulüp türleri, kulüp yöneticisinin iş tanımı ve bir şehir kulübünün örgüt şeması gösterilmiştir. Onbirinci bölümde, oyun partisi endüstrisinin tarihinin özetlenmesi, oyun partisiyle ilgili değişik aktivitelerin tanımlanması, konukseverlik endüstrisiyle oyun partisinin nasıl birleştirileceğinin açıklanması ve oyun endüstrisi içindeki farklı pozisyonların tartışılması gibi konular anlatılmıştır. Konukseverlik endüstrisinde son yirmi yıldır en önemli gelişmelerden birisinin gazino endüstrisi olduğu ve bugün kumar oyununun orjinalinin tam olarak bilinmemesine rağmen ilk olarak eski Mısırda ortaya çıktığı belirtilmiştir. İngiltere de kendisi de bir kumarbaz olan Kral VIII. Henry nin,kendi askerlerinin savaş becerilerini geliştirmekten ziyade kumara daha fazla zaman ayırdıklarını öğrendiğinde kumarı yasadışı ilan ettiğine değinilmiştir. Bir yerel kumar evinin ilk kez 1626 yılında İtalya da yasallaştırıldığına değinilmiş ve oyun partisi endüstrisinde kariyer olanaklarının sınırsız olduğu belirtilmiştir. Beşinci Kısım: Toplantı ve Etkinlik Yönetimi Beşinci kısım toplantılar, kongreler ve sergiler (meetings, conventionsandexpositions) ile özel etkinlikler (specialevents) şeklindeki iki bölümden oluşmaktadır. Onikincibölümde, kongre endüstrisindeki temel aktörler hakkında bilgi sahibi olmak, destinasyon yönetim şirketlerinin tanıtılması, bir toplantı planlayıcısı olmanın farklı perspektiflerinin belirtilmesi, farklı sözleşmeci türlerinin belirlenmesi, farklı toplantı, kongre ve sergi türle- 199

10 Sebahattin YILDIZ rinin açıklanması ve farklı toplantı, kongre ve sergi yerleri hakkında bilgi sahibi olmak gibi konular anlatılmıştır. Toplantı, kongre ve sergilerin eski zamanlardan beri insanları sosyal, sportif, politik ve dini amaçlarla bir araya topladığı ve son yıllarda ise bu aktivitelerin büyüyen turizm endüstrisine bir pazar bölümü sunduğu belirtilmiştir. Onüçüncübölümde, özel bir etkinliğin tanımlanması, etkinliği planlayanların yaptığı şeylerin açıklanması, özel etkinliklerin sınıflandırılması, etkinlik yönetimi için gerekli beceri ve yeteneklerin özetlenmesi, özel etkinlik endüstrisiyle ilgili temel mesleki organizasyonlar ve birliklerin tanımlanması gibi konular anlatılmıştır. Özel etkinliklerin daima planlanmış ve bir kutlamaya dayandığı ve bir özel etkinliğin, özel ihtiyaçları memnuniyetle karşılayacak seremoni ve ritüelle süslenen eşsiz bir zamanı ifade ettiği belirtilmiştir. Yine özel etkinliklerin şirket etkinlikleri (şirket seminerleri, workshoplar, toplantı ve konferanslar) dernek etkinlikleri (kongreler, ticari sergiler, toplantılar), hayırseverlik baloları (yardım toplama kampanyası) sosyal aktiviteler (düğün, nişan, tatil), panayırlar ve festivaller, konser ve sportif etkinlikler gibi sınırsız aktiviteyi içerdiğine değinilmiştir. Mega etkinliklerin ise olimpik oyunlar, dünya kupası vb dünya çapındaki sportif olaylar olduğu belirtilmiştir. Özellikle etkinlik planlayıcıları kavramının ilk kez otel ve kongre merkezlerinde kullanıldığı ve bu kişilerin tarih ve lokasyonun ayarlanması, reklam, yiyecek ve içecek hizmetlerinin düzenlenmesi yani baştan sona bir etkinliğin planlanmasından sorumlu olduğu belirtilmiştir. Altıncı Kısım: Konukseverlik Endüstrisindeki Yönetsel Konular Altıncı kısım liderlik ve yönetim, planlama, organizasyon, iletişim ve karar verme,insan kaynakları ve kontrol şeklindeki altı bölümden oluşmaktadır. Ondördüncü bölümde, temel yönetim fonksiyonlarının açıklanmış ve mükemmel lider örnekleri gösterilmiş ve bunlardan biri olarak bir rüyam var konuşmasıyla Martin Luther King in karizmatik ve dönüşümsel liderlik özellikleri sergilediği belirtilmiştir. Onbeşinci bölümde, konukseverlik endüstrisinde amaçların belirleneceği temel faaliyet alanlarının müşteri tatmini, çalışan memnuniyeti ve verimlilik olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni bir restoranın açılmasıyla ilgili piyasa analizi, vizyon ve misyon ifadeleri, işletme lisansı ve sigorta, menünün testi, likör lisans başvurusu, içeceklerin fiyatlandırılması, mutfak personelinin kiralanması, mutfak ve servis personelinin eğitimi, menü önerileri, yapı izinlerinin alınması, final menüsünün kararı, içeceklerin seçimi, menünün fiyatlandırılması, sağlık, yangın ve içecek departmanından izin alınması, servis personelinin çalıştırılması, günlük, haftalık ve aylık zaman diliminin belirlenmesini içeren 200

11 Kitap Tahlilleri bir PERT şeması örneği de verilmiştir.onaltıncıbölümde, yapı ve tasarımın bir organizasyon için neden önemli olduğunun açıklanması, organizasyon yapısının temel unsurlarının belirtilmesi, takım esaslı yapılar ve organizasyonların bunları kullanma nedenlerinin açıklanması gibi konular anlatılmıştır. Konukseverlik endüstrisinden olan bir lunaparkın organizasyon şeması örneği verilmiştir. Onyedincibölümde, iletişimin tanımlanması, kişiler arası iletişimin etkinliğini belirleyen engellerin ve bu engellerle başa çıkma yollarının belirlenmesi, formel ve informel iletişim arasındaki farklılıkların belirlenmesi, iletişim akışları (yukarıya, aşağıya, yana, çapraz), karar verme sürecindeki sekiz adımın özetlenmesi, rasyonel, sınırlı rasyonel ve sezgisel kararlar arasındaki farklılıkların gösterilmesi ve belirsizlik koşullarında alınan kararlardaki farklılıklar gibi konular anlatılmıştır. Ayrıca karar verme ile ilgili konukseverlik sektöründen bir örnek verilmesi yoluyla karar verme süreci aşamaları şu şekilde anlatılmıştır. 1.Problemin tanımlanması (örneğin karnımız aç ve bir restoran konusunda karar vermemiz gerekiyor), 2. Karar kriterlerinin tanımlanması (yiyecek türü, zamanı, fiyatı, park etme, restoran itibarı, yiyecek kalitesi gibi kriterler belirlenmiş), 3.Kriterlerin ağırlıklandırılması (fiyat ve yiyecek kalitesi en yüksek ağırlıkta iken restoran itibarı ve park problemi daha düşük ağırlıkta düşünülmüş), 4.Alternatiflerin geliştirilmesi (TacoBell, Pizza Hut, McDonald s, Wendy s, KFC gibi alternatifler var), 5. Alternatiflerin analizi (Pizza Hut ve Wendy s en yüksek düzeyde skor elde etmiş), 6. Alternatifin seçimi (Wendy s seçilmiştir), 7. Alternatifin uygulanması (Wendy s restoranında yeme eylemi gerçekleştirilmiştir) ve 8. Alternatifin değerlendirilmesi (Lezzetli olarak değerlendirilmiştir). Aynı şekilde konukseverlik sektöründeki bir otelin faaliyetlerindeki herhangi bir problemin (Örneğin, müşterinin kaydedilmesi / kayıt işleminin çok uzun sürmesi) çözümünün bu şekilde olacağı belirtilmiştir.onsekizincibölümde, istihdamla ilgili kanunların ne olduğu ve açıklanması, çalışanların seçimi, işe alımı ve oryantasyonun nasıl yapıldığının tartışılması, çalışanın performans değerlemesi ve ücret metotlarının tanımlanması ve motivasyon teorileri ve endüstri uygulamasının açıklanması gibi konular anlatılmıştır.ondokuzuncu bölümde, dört adımlı kontrol sürecinin açıklanması, kontrolün üç türü (faaliyet öncesi, sırasında ve sonrası) arasındaki farklılıkların belirtilmesi, finansal kontrolün öneminin açıklanması, etkili bir kontrol sisteminin niteliklerinin açıklanması ve kontrolde çağdaş sorunların özetlenmesi gibi konular anlatılmıştır. Konukseverlik yönetiminde kontrolün çok geniş ve önemli bir role sahip olduğu belirtilmiştir. Kontrolün türlerinden birisi olan faaliyet öncesi kontrol ile ilgili verilen çarpıcı bir örnekte, McDonald sşirketinin Moskova da ilk açılacağı zaman faaliyet öncesi kontrolün gereği olarak Rusya ya kalite kontrol uzmanları gönderdiği ve yüksek kaliteli patates yetiştirmeleri ko- 201

12 Sebahattin YILDIZ nusunda çiftçileri ve yüksek kaliteli ekmek yetiştirmeleri konusunda fırıncıları eğittiği belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak ise McDonald s için coğrafi lokasyonu dikkate almaksızın ürün kalitesinin (örneğin cheseeburger lezzeti) her ülkede aynı olması gösterilmiştir. Ayrıca kontrolle ilgili güncel sorunlar olarak işyeri mahremiyeti, çalışan hırsızlığı ve işyerinde şiddet konuları anlatılmıştır. Sonuç Profesör John R. Walker in IntroductiontoHospitality Management adlı kitabı geleceğin konukseverlik yönetimi mesleği için hazırlanmıştır. Bu endüstride görev yapan paydaşlara ve öğrencilere konukseverlik endüstrisi hakkındaki temel bilgileri sunarak, konukseverlik kariyerlerinde gelişmelerini sağlamak gibi bir amacı üstlenmiştir. Ayrıca sektörün operasyonel alanları ile ilgili kitapta bölümler sunarak konukseverlik endüstrisindeki detayları öğrenmeleri konusunda paydaşlara ve öğrencilere yardım etmek amacını da üstlenmiştir. Yine konukseverlik endüstrisinin farklı segmentlerindeki mevcut kariyer olanaklarını tanzim ederek öğrencilere bilgi sunmaktadır.kitabın dili İngilizcedir, kitaptaki her bölümde konukseverlik endüstrisine özgü çarpıcı örneklere, şirket, direktör, başkan ve CEO tanıtımıyla ilgilibilgi kutucuklarına, konuların daha iyi anlaşılması adına açıklayıcı tablolara ve kitabın sonunda bölüm içerisinde geçen temel kavramlarla ilgili bir açıklayıcı sözlüğe yer verilmiştir. Özellikle dünyanın her tarafındaki muhteşem konukseverlik hizmetlerinin resimlerle gösterilmesi kitabın okunuşunu daha çekici hale getirmiştir. Örneğin Florida daki bir Hayırseverlik Etkinliğine katılan konuklar, konukseverliğin sembolü olan bir Ananas figürü, LasVegas dakiresort otel gazinosu, Orlando yakınlarındaki Walt Disney dünyası resortu, Washington D.C ve New York arasında seyahat eden hızlı tren, Paris in sembolü olan Eiffel Tower ın gece görünüşü, Florida daki Sheraton otel, Alaska daki Ice otelin yatak odası, LasVegas da Pablo Picasso nun tabloları ile donatılmış bir otelin Picasso restoranının yemek odası, bir Meksikan restoranı olan TacoBell de hizmet sunulan müşteriler, Los Angeles havaalanındaki muhteşem restoran, Florida daki bir lunapark, Amerika nın en küçük eyaleti olan Rhode Island dan bir Kongre merkezi, yirminci yüzyılın en karizmatik dönüşümsel liderlerden birsi olan Martin Luther King in I have a dream konuşmasından bir kesit vbhoş görüntülere yer verilmiştir.ülkemizde konukseverlik yönetimi alanındaki kaynakların çok yetersiz olması, hatta tüm konukseverlik faaliyetlerini tek bir kitapta anlatan bir Türkçe kaynağın olmamasından esinlenerek tanıtılan bu kitap, konukseverlik, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren yöneticilere, bu alanda çalışan akademisyenlere ve geleceğin konuksever öğrencilerine önerebileceğim bir kitaptır. 202

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Otel işletmelerinde bir pazarlama aracı olarak internet in kullanımı: Antalya ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNİN ÖRGÜT YAPILARININ MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT YAPISI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ Şeyda YILDIZ

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart University

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart University T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart University Cilt 11 Sayı 22 2013 Volume 11 Number 22 2013 Yılda İki Kez Yayınlanır Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) yılda iki kez yayınlanan

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLİM DALI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET KONTROL SÜRECİ VE ODA-MÖNÜ MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: DENİZLİ

Detaylı

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ

YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2540 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1511 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ Yazar Doç.Dr. Dündar DENİZER (Ünite 1-8) Editör Doç.Dr. Mehmet SARIIŞIK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ i

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ

OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2500 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1471 OTEL İŞLETMELERİNDE DESTEK HİZMETLERİ Yazarlar Prof.Dr. Meryem AKOĞLAN KOZAK (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Murat AZALTUN (Ünite 2)

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU

1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU 1. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU 1 2013 AKDENİZ OYUNLARI BAĞLAMINDA SPOR ETKİNLİKLERİ VE OLASI ETKİLERİ Prof. Dr. Celil Çakıcı Öğr. Gör. Gülser Yavuz Mersin Üniversitesi ÖZET Spor etkinlikleri, tüm dünyada

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu

Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründeki Konumu Türk Hava Yolları'nın Havacılık Sektöründekı Konumu Yrd. Doç. Dr. Haşmet GÖKIRMAK Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Uluslararası

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA SPORUN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ VE SPOR PAZARLAMA: ÜÇ BÜYÜK SPOR KULÜBÜNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Özdemir YAVAŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI

BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI 1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ BANKALARDA PAZARLAMA ANLAYIŞI VE TÜKETİCİ KREDİSİ PAZARLAMASI SERTAÇ OCAK PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ.

Detaylı

İş Geliştirme Eğitimleri

İş Geliştirme Eğitimleri Küçük Ölçekli İşletmeler için İş Geliştirme Eğitimleri RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Ankara, 2008 Kadın Girişimciliğini Destekleme Projesi Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 15 (25): 15-24, 2013 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Gelişen Dünya da Turizm Sektörünün Yeri Muhammed KARATAŞ 1 Serap BABÜR 2 1 Akdeniz Üniversitesi, İktisadi

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2763 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1721 TURİZM ULAŞTIRMASI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. Gökçe YÜKSEK, Prof.Dr. Mustafa CAVCAR (Ünite

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract.

EVALUATION OF ALL INCLUSIVE SYSTEM AND ITS EFFECTS TO STAKEHOLDERS AT A GLANCE OF THE HOTEL MANAGERS (THE CASE OF MARMARIS) Abstract. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Bahar 2005, 1:97-124 HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİN VE SİSTEMDEN FAYDALANANLAR AÇISINDAN ETKİLERİNİN OTEL YÖNETİCİLERİNİN GÖZÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (MARMARİS ÖRNEĞİ)

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ. Nigar Mustafazade Aydın kızının AZERBAYCAN CUMHURİYETİ EĞİTİM BAKANLIĞI AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS MERKEZİ Elyazması hukukunda Nigar Mustafazade Aydın kızının KONGRE TURİZMİ VE ÖNEMİ Konusunda YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI 4 VE 5 YILDIZLI OTELLERDE YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL SİSTEMİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Haydar

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ.

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 2009 93 2000'Lİ YILLARDA TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ PROFİLİ Onur GÜLBAHAR * Özet Dünya turizmi, 20. yüzyılın ortalarından itibaren hızlı

Detaylı