Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir."

Transkript

1 Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

2 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ PROJESİ ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ MEHMETÇİK EL KİTABI Ankara, Bu çalışma, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında, Av. Nursel Atar (J.D.) tarafından hazırlanmış metinden yola çıkılarak Prof. Dr. C. Hakan Aydın, Doç. Dr. Hasan Çalışkan, Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan dan oluşan öğretim tasarımı ekibi ile Mu. Alb. Ömer Evran ve Ulş. Bnb. Mehmet Akif Sözüeroğlu tarafından tasarlanmış ve düzenlenmiştir.

3 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 2

4 Önsöz ve Giriş 1. Çevre ve Çevrenin Korunması 2. Çevrenin Korunmasına İlişkin Yaklaşımlar 3. Hukuk ve Çevresel Koruma 4. Yurttaşlar Açısından Çevre Hakkı Özet

5 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ ÖNSÖZ VE GİRİŞ Çevre, insan ve toplum hayatına büyük ölçüde etki eden bir olgudur. Bireyin içinde doğduğu ve büyüdüğü çevre, onun sağlıklı gelişimindeki en büyük etkenlerden biridir. Öte yandan dünyadaki ve Türkiye deki ekonomik gelişim göz önünde bulundurulduğunda, hem temel hak ve özgürlüklerin hem de sosyal hakların sağlıklı bir çevre ile birlikte daha fazla gelişme fırsatı bulduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, çevrenin önemi konusunda bireylerin ve toplumun daha bilinçli bir tutum sergilemesi ve çevrenin korunmasının sağlanması gerekmektedir. Neyse ki, çevreyi korumak için hala umut var. Bu umut sizler, bizler ve hepimiziz. Bu umut, enerji elde etmek için fosil yakıt kullanımına olan bağımlılığımızın azalmasındadır. Bu umut, kaynaklarımızın korunmasında ve gelecekte çocuklarımıza yetecek kadar olmalarının sağlanmasındadır. Bu umut, çevreye zarar verenlere karşı durmamızda ve hatta gerektiğinde devletimizden çevreci düzenlemeleri istememizdedir. Bu umut, insan dayanıklılığında ve yaratıcılığındadır. Aslında bu umut en çok da her gün yaptığımız küçük işlerde kendini göstermektedir. Hareketlerimizdeki, alışkanlıklarımızdaki küçük değişikliklerin (gerekmeyen ışıkları söndürmek, boşa akan suyu kapatmak, özel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, geri dönüşüm için atıklarımızı ayrıştırmak veya plastik poşetleri saklamak gibi) kişisel hayatımızdaki yeri önemsiz de olsa çok sayıda insan tarafından uygulandığında, ülkemizde ve dünya çapında önemli bir etkisi olacaktır. Hareketlerimizdeki bu küçük değişiklikler, neden olduğumuz büyük sorunun çözülmesinin temelidir. İnsanların neden olduğu ve gelecekte neden olabileceği çevresel felaketleri azaltmak veya önlemek bizim elimizde, hepimizin elindedir. Hayatımızın ve hareketlerimizin kontrolü, dolayısıyla sağlıklı bir çevrede yaşamak bizim elimizdedir. Bu nedenle, Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi Projesi kapsamında planlanan eğitim etkinliklerinin altı ayağından biri Çevrenin Korunması Eğitimi dir. 4

6 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ Bu eğitim ile hedeflenen, gündelik hayattaki hareketlerimizin, tükettiğimiz birçok ürünün, çevremize ve doğal kaynaklara olan etkileri konusunda bilgilenmek; bu bilgiler ışığında çevre bilincine sahip bireyler olarak topluma dâhil olmak; böylece çevreye vereceğimiz zararı en aza indirmektir. Unutulmamalıdır ki, içinde doğduğumuz ve büyüdüğümüz çevre, sağlıklı gelişmemizdeki en büyük etkenlerden biridir. Çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gündelik hayatta tüketilen birçok ürünün, çevremize ve doğal kaynaklara olan etkileri konusunda bilgilenmek ve çevre bilincine sahip bireyler olmak gerekmektedir. Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında planlanan eğitim etkinliklerinin altı ayağından biri Çevrenin Korunması Eğitimi dir. Bu eğitim, aşağıdaki konuları içermektedir: Çevre ve Çevrenin Korunması Çevre Kavramları Sektörlerin Yarattığı Çevre Sorunları Hava, Su ve Toprak Kirliliği İklim Değişikliği Çevrenin Korunmasına İlişkin Yaklaşımlar Çevre ve Toplum İlişkisi Kirlilikle Mücadele Yöntemleri, Çevre Koruma İlke ve Yaklaşımları Hukuk ve Çevresel Koruma Çevrenin Korunmasına İlişkin Temel Hukuki İlkeler Çevrenin Korunmasında Yurttaşların ve Devletin Sorumlulukları Uluslararası Sözleşmeler Türk Hukukunda Çevre Hakkı MEHMETÇİK EL KİTABI 5

7 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Yurttaşlar Açısından Çevre Hakkı Hakkın Sahipleri ve Yükümlülükler İdarenin Karar Alma Sürecine Katılım ve Yargısal Yollara Başvuru Olanakları Çevrenin korunması konusundaki bu eğitimin sonunda şu becerilere sahip olmanız beklenmektedir: 1. Çevreye ilişkin kavramları açıklamak, 2. Çevre sorunlarının farklı türlerini ve davranışlarımızın çevreye etkisini açıklamak, 3. Toplumun çevreyle olan ilişkisini ve çevreye olan etkisini açıklamak; kirliliğin önlenmesine ilişkin yöntemleri açıklamak ve bu yönde girişimde bulunmak, 4. Çevrenin korunmasıyla ilgili olarak iç hukukumuzda ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemelerden doğan hakları açıklamak, 5. Çevre hakkı kavramını, çevre hakkına ilişkin olarak başvurulabilecek hukuki yolları ve çevre hakkıyla ilgili olarak bireyin ve devletin sorumluluklarını açıklamak. 6

8 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ 1. ÇEVRE VE ÇEVRENİN KORUNMASI Önem Fiziksel çevremiz canlı ve cansız öğelerden oluşmaktadır. Fiziksel çevremizi oluşturan canlı öğelerden sadece insanlar olarak bizler çevreyi kirletme kabiliyetine sahipken hayvanlar, bitkiler ve diğer tüm canlı organizmaların çevreye herhangi bir zararı olmamaktadır. Çevremizi oluşturan cansız öğeler ise tüm canlıların genel olarak yararlandıkları hava, su ve topraktan oluşmaktadır. Bunlar yine insan faaliyetleri sonucunda kirlenen, doğal dengesi bozulan öğelerdir. Canlı ve cansız öğelerin birbirleriyle etkileşiminde insanın olumlu etkisi olabileceği kadar olumsuz etkisi de olabilmektedir. Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için insanların çevre bilincine sahip olarak çevreye zarar verici faaliyetlerden kaçınmaları gerekmektedir. Türkiye de, 2011 yılında kişi başına düşen kirlilik oranı, 2001 yılına göre yaklaşık %33 artış göstermiştir. Bu artış, son 10 yılda kirliliğin aşırı arttığını, hatta tüm sanayileşme sürecindeki kirlenmenin %20 sinin bu son 10 yılda ortaya çıkmış olduğunu göstermektedir. Bu hızda bir kirlenme, doğa, çevre ve insanlık için çok büyük bir tehdittir. Bireylerin bilinçli şekilde faaliyette bulunmaları, çevrenin iyileştirilmesinde etkili bir araçtır. Çünkü bireylerin faaliyetleri ile ortaya çıkan atıklar ve tükettikleri enerji, çevre kirliliğine neden olmaktadır. MEHMETÇİK EL KİTABI 7

9 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Sanayileşme sürecinde gelişen makine, metal, inşaat, enerji, tarım ve tekstil gibi pek çok sektörün faaliyetleri sonucu ortaya çıkan işletmeler sektörel çevre kirliliğine neden olmaktadır. Enerji sektörü, özellikle enerji üretiminin fosil yakıtlardan elde edilmesi nedeniyle çevreyi olumsuz etkileyen sektörlerin başında gelmektedir. Tarım, inşaat, makine-metal, tekstil ve GSM gibi sektörler de önemli boyutta çevre kirliliğine neden olmaktadır. Ne yazık ki bazı işletmeler, faaliyetlerini doğayı hiçe sayarak gerçekleştirmekte ve doğayı tahrip eden yapılar inşa etmektedirler. Zararlı maddelerin doğaya atılması, ağaçların kesilmesi, ormanların yok edilmesi gibi faaliyetler bu yapıların çevreye zarar verme şekillerine örnek verilebilir. Bireyler de gündelik hayatın önemli bir parçası olan ısınma, ulaşım, tüketim ve atık üretimi gibi faaliyetleriyle çevre kirliliğine neden olurlar. Bazı bireyler, günlük hayatlarındaki pek çok hareketlerinde doğaya verdikleri zararın ya hiç farkında olmamakta veya verdikleri zararın boyutları hakkında doğru bilgi sahibi olmamaktadırlar. Bireysel olarak kullandığımız sudan, elektrikten, kâğıttan tasarruf edeceğimiz küçücük miktarlar bile çevrenin korunmasına azımsanmayacak oranda katkı sağlayabilmektedir. Oysa, çevre bilincine sahip kişiler, çevrenin korunmasına aşağıdaki şekillerde katkıda bulunurlar: - Çevre bilincine sahip kişiler, çevreye zarar veren insan davranışlarının (mesela ağaç kesmek, anız yakmak vb.) neler olduğunu bilir ve bunları yapmazlar. - Çevre bilincine sahip kişiler, bireysel olarak kullanılan sudan, elektrikten, kâğıttan edilen küçücük tasarruf miktarlarının bile çevrenin korunmasına azımsanmayacak oranda katkı sağladığının farkında olurlar. - Çevre bilincine sahip kişiler, gündelik olarak hayatlarında yapabilecekleri küçük değişikliklerin çevrenin korunmasına büyük katkılar sağlayacağını bilirler (mesela, bireysel olarak geliştirilebilecek olan evsel atık ayrıştırma sistemi ile çöplerin cam, plastik, kâğıt, alüminyum gibi ayrımlara tabi tutularak geri dönüşümünün sağlanmasına katkıda bulunurlar. Böylece hem çevreye verilen zararı azaltır, hem de atıkları ekonomiye kazandırarak ülkeye faydalı olurlar). 8

10 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ - Çevre bilincine sahip kişiler, çocuklarının, eşlerinin, anne-babalarının hatta arkadaşlarının dahi çevre bilinci geliştirmesi için bildiklerini paylaşırlar. Bu yolla onların hareketlerini etkilemeye çalışarak çevre bilincine sahip bireylerin sayısının toplumda artması için uğraşır, çevrenin korunmasına verilen katkıyı artırırlar. Herhangi bir nedenle kesilen ormanlardaki yetişmiş ağaçların her biri, günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Yetişmiş bir ağaç, oksijen ihtiyacımızı karşılarken, 10 yaşına kadar olan genç ağaçlar ile yaş arası hastalıklı ağaçlar metan gazı salarak havayı kirletirler. Bu nedenle yetişmiş ağaçların kesilerek yerine genç ağaçların dikilmesi durumunda dikilen ağaçların iklim değişikliğini önleyici etkilerinin devreye girebilmesi için yıllar geçmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, bir ağaç kesmekle verilen zararın giderilmesi, yeni ağaç dikmekle mümkün olmaz. Doğal yapıyı koruyabilmek çevre için en doğru yöntemdir. Hava, su ve toprak kirliliği insan ve çevre sağlığını olumsuz etkilemektedir. Su kirliliği, hem insanlar da dahil olmak üzere tüm canlıları, hem de cansız varlıkları olumsuz yönde etkilemektedir. Su kirliliği yüzünden pek çok canlı, yaşam alanı bulamamaktadır. Her yıl in (yüz binin) üzerinde deniz memelisi, denizdeki plastik çöpleri yedikleri veya bunlara takıldıkları için ölmektedir. Hava kirliliği sebebiyle ortaya çıkan olumsuz etkiler, özellikle insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Hava kirliliği yüzünden dünyada her yıl 3 milyon insan ölmektedir. MEHMETÇİK EL KİTABI 9

11 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Toprak, insanlar için hem sosyal açıdan hem de yaşamsal faaliyetler açısından büyük önem taşımaktadır. Toprağa karışan atıklar topraktan yeraltı sularına iner. Bu atıklar, yeraltı sularından denizlere, göllere ve akarsulara karışıp ya buharlaşmakta ya da insanlar ve insanların besin olarak tükettikleri bitki ve hayvanlar tarafından tüketilerek insan vücuduna zehirli maddeler olarak girmektedir. Bu maddeler de insanlarda kanser ve daha pek çok hastalığa sebep olmaktadır. Günümüzde kanserin bu kadar artmasının ardındaki en önemli nedenlerden birisi çevre kirliliğidir. Tüm Avrupa da (on bin) adet değişik bitki türü varken bu sayı Türkiye de civarındadır. Bitki çeşitliliğinin korunması, toprak sağlığına bağlı olduğu için, toprak kirliliğini önlememiz çok önemlidir. İşletmeler sektörel faaliyetleri, insanlar ise günlük hayatlarındaki tüketimleri sonucunda atmosfere bir takım zehirli gazların salınmasına neden olmaktadır. Kullandığımız otomobiller, yaktığımız kömürler ve daha birçok tercihimiz bu gazları üretir ve havaya verir. Bu gazlar, güneş ışınlarının etkisini artırarak atmosferde dengenin bozulmasına, bu dengenin bozulması ise iklim değişikliği denilen bir sürece yol açmaktadır. İklim değişikliği, uzun vadede insan ve çevre sağlığını olumsuz etkiler. İklim değişikliği ile insanların ve doğanın dengesi zarar görmektedir. Bilim insanları, insan faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliği sonucunda oluşmakta olan iklim değişikliği nedeniyle 2050 yılına kadar bazı ülkelerin sular altında kalacağını, pek çok doğal afetin oluşacağını ve pek çok canlının neslinin tükeneceğini öngörmektedir. İklim değişikliği, insanlık âleminin şimdiye kadar karşılaştığı en büyük ortak sorun olarak sağlıklı bir çevrede yaşamamıza en büyük engeli oluşturmaktadır. Hepimizin ortak sorunu olan iklim değişikliğinin etkilerini yıllar- 10

12 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ dır görmekteyiz. Bireysel olarak bizler de iklim değişikliğinin neden olduğu pek çok etkiyi Türkiye de hâlihazırda yaşamaktayız. Verimli ovalarımız gitgide çölleşmekte, nehirlerimiz ve göllerimiz kuruyup su kaynaklarımız azalmakta, ülkemizdeki pek çok canlı türü yok olmaktadır. Bilim insanı olmamamıza rağmen, mevsimlerin birbirine karıştığını, baharı görmeden yazın geldiğini hepimiz fark edebiliyoruz. Günümüzde varlığı hissedilmiş en büyük çevre sorunu olan iklim değişikliği ve sonucundaki küresel ısınmanın oluşmasında bütün insanların mutlaka bir payı ve katkısı olduğu artık bilinen bir gerçektir. Doğaldır ki, neden olduğumuz bu etkilerin önlenmesi ve azaltılmasında da bütün insanların görevleri ve sorumluluğu olmalıdır. Farkına varamadığımız en acı gerçek, insan faaliyetlerinin kaynaklarımızın azalmasına ve kirlenmesine yol açmakta olduğudur. Buna ek olarak, insan faaliyetlerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğine de neden olduğu, bilim insanlarının çoğunluğu tarafından kabul edilen bir olgudur. Ancak, farkına varmamız gereken diğer bir gerçek ise kaynaklarımızın azalmasına veya kirlenmesine yol açan şey iklim değişikliği olmasa bile dünyamızın kaynakları sınırlıdır ve günden güne azalmaktadır. Gelecek nesillere güzel bir dünya bırakabilmek için bu sınırlı kaynaklara zarar vermeyerek onları tasarruflu bir şekilde kullanmalıyız. İklim değişikliği, insanların çeşitli faaliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarının (karbon dioksit, azot monoksit, metan, su buharı, kloroflorokarbon) atmosferdeki oranının artması nedeniyle, yeryüzü sıcaklığının yapay olarak yükselmesi olarak tanımlanabilir. İklim değişikliğine neden olan sera gazlarının artmasına, temel olarak, fosil yakıtların (petrol ürünleri, kömür, doğal gaz) yakılması, sanayi, ulaştırma, arazi kullanımı değişikliği, tarımsal etkinlikler, müsrifçe tüketim ve atıkların deri dönüştürülmemesi gibi tamamıyla insanlardan kaynaklanan faaliyetler katkı sağlamaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü nün hazırladığı bir senaryoya göre, iklim değişikliğinin neden olduğu küresel ısınma aynı şekilde devam ederse, 2070 yılında tüm dünyada ve ülkemizde sıcaklıkların 6 dereceye kadar artması söz konusu olabilecektir. MEHMETÇİK EL KİTABI 11

13 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Uluslararası İklim Değişikliği Paneli nin (IPCC) senaryosuna göre Türkiye de ortalama sıcaklığın ileriki yıllarda ortalama derece arasında artması, Ege de ve Doğu Anadolu daki artışın ise 4 dereceyi bulması muhtemeldir. Türkiye de ortalama sıcaklığın 2.5 ile 4 derece arasında artması durumunda karşılaşacağımız olaylardan bazıları ise şunlardır: -Türkiye nin güneyi ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacak, - Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu yu kapsayan bölgelerde kış yağışları yüzde 20 ila 50 arasında azalacak, - Kuzey bölgelerde sel riski artacak, - Su kaynaklarımız azalacak, - Orman yangınları çoğalacak, - Ekonomimiz çok olumsuz etkilenecek, - Ani ve şiddetli yağışlar, seller, hortum, kasırga, heyelan ve erozyon gibi doğal afetler sonucu pek çok ölüm ve yaralanmalar olacak, - Bulaşıcı hastalıklar artarak yayılacak. İklim değişikliği ve küresel ısınma günümüzde varlığı hissedilmiş en büyük çevre sorunudur. Ne yazık ki, küresel ısınmanın potansiyel etkileri açısından Türkiye risk grubu ülkeler arasındadır. İklim değişikliği sonucu oluşan küresel ısınma sağlıklı bir çevrede yaşamamızın önündeki en büyük ve tamamıyla insanların neden olduğu bir tehlikedir. Bu tehlike sonucunda ülkemizin ve insanlığın çok büyük zararlar görmesi, uzak veya gerçekleşmeyecek bir olasılık değildir. İnsanların çevreye verdiği zarar nedeniyle oluşan bu tehlike, insanlığın ve dünyanın yok olması anlamına gelebilir. Sorunlar Türkiye de çevrenin korunması ve çevre eğitiminin üzerinde fazla durulmamaktadır. Bunun nedeni, okullarda, işyerlerinde veya belirli sosyal ve kamusal alanlarda çevre konusuna verilmesi gereken önemin henüz yaygınlaşmamış olmasıdır. Çevrenin, ekonomik gelişme ve insanlığın devamı için önemi günden güne artmaktadır. Bu sebeple, Türkiye de ve dünyada çevre bilinci geliştirmenin ve çevre eğitiminin önemi giderek daha fazla artmaktadır. 12

14 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ Çevre bilincinin gelişmemiş olması ve kişilerin çevre eğitimi almaması, çevre korumasının sağlanamamasının başlıca nedenidir. İnsanların sadece evlerinden çıktıklarında değil, ev yaşantılarında da gerek tükettikleri enerji, gerek kullandıkları eşyalarla çevreyi olumlu veya olumsuz etkilediklerini fark etmeleri, ilk ve en önemli aşamadır. İkinci aşama ise yarattıkları olumsuz etkinin boyutlarının ne kadar büyük olabileceğinin farkına varmalarıdır. Çevrenin insan ve toplum hayatındaki önemi göz önünde bulundurulduğunda, çevre eğitimine ve çevre konusunda bilinçlenmeye tüm insanların katılım sağlamaları gerekmektedir. Kişilerin, bizzat kendilerinin hareketleri ile doğrudan veya dolaylı olarak çevreyi etkilediklerinin farkında olmaları çevre bilincine sahip olmanın ilk adımıdır. Çevre bilincine sahip olan bireylerden oluşan bir toplumda, çevrenin korunması için gereken adımlar daha kolay atılabilecektir. Çevre bilincine sahip olmayan ve çevre eğitimi almayan kişiler, hem ülkelerinin hem de kendilerinin daha iyi koşullarda yaşamalarının önünde her zaman engel oluşturacaklardır. Çözüm Çevre eğitimi ve çevre konusunda bilinçlendirilmeye ilişkin teşvikler devlet politikalarında yer almaktadır. Bu konuda yol gösterici hukuki metin olarak MEHMETÇİK EL KİTABI 13

15 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ 1977 de imzalanan Tiflis Bildirgesi gösterilmektedir. Tiflis Bildirgesi nin ikinci maddesinde yol gösterici ilkeler yer almaktadır. Bu maddede temel olarak çevre eğitiminin hedefleri ve ilkeleri belirlenmektedir. Bu belirlemeler çerçevesinde, çevrenin esas olarak sağlık, ekonomi, politika ve insanların sosyal hayatı ile bağlantılı olduğundan ve bireylerin çevreyi korumaları için çevre bilincine sahip tutumlar sergilemeleri gerektiğinden bahsedilmektedir. Bu nedenle, devlet başta Anayasa olmak üzere çeşitli kanunlar ve düzenlemelerle vatandaşların çevre bilincine sahip olmasını sağlayan veya destekleyen düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda pek çok kamu kurum ve kuruluşu çevreyi korumak, çevreye verilen zararları en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. Türkiye de çevre sorunlarının giderilmesi amacıyla pek çok kamu kurum ve kuruluşu ile Sivil Toplum Kuruluşu (STK) çalışmalar yapmaktadır. Hem sanayi alanında hem de gündelik hayata etkisi açısından ön plana çıkan bu çalışmalar aşağıda sıralanmıştır: Alo Atık Hattı ( ): Lavabodan dökülen bir litre atık bitkisel yağ, bir milyon litre suyu kirletirken aynı zamanda yeraltı su kaynaklarına sızarak yer altı sularını da kirletmektedir. Arıtılmayan atık sular denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğünde başta balıklar olmak üzere diğer canlılar da ya ölmekte ya da ciddi şekilde zarar görmektedir. Bu yağlar ayrıca denizlerde denizanası oluşumunu artırarak, deniz kirliliğini de hızlandırmaktadır. Kullanılmış yağlar lavaboya döküldüğü zaman dren sistemine sıvanır, kanalizasyon borusu içindeki atıkların yapışmasına ve zamanla kanalizasyon sisteminde tıkanmalara da neden olur. Tüm bu sebeplerden dolayı kızartma yağlarının lavaboya dökülmemesi gerekir. 14

16 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ Ayrıca atık yağların geri dönüşümünün sağlanması, ülke ekonomisine de büyük faydalar sağlayacaktır. Türkiye, yılda 1 milyon 650 bin ton bitkisel yağ tüketimiyle Avrupa da üçüncü sırada yer alır ve ülkemizde her yıl 350 bin ton atık yağ doğaya bırakılmaktadır. Bu miktarda bitkisel atık yağın toplanarak, biyodizele dönüştürülmesi durumunda ülkemiz, yılda 750 milyon ton petrol ithalatı yapmak zorunda kalmayacak, bu sayede daha az petrol ithalatı yapacaktır numaralı Alo Atık hattını arayarak veya adresini ziyaret ederek, biriktirdiğiniz 5 litrenin üzerindeki bitkisel atık yağların, verdiğiniz adresten alınması mümkündür. Böylelikle, hem doğal yaşama hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmuş oluruz. Bu çok küçük bir katkı gibi görünse de aslında, her bir litre atık yağı, lavabodan atmayarak, 1 milyon litre suyun temiz kalmasını sağlamış olacaksınız. Alo Atık Kâğıt Hattı: Türkiye de her yıl kişi başına ortalama 42 kg kâğıt tüketilmektedir. Tek bir insanın kâğıt, karton, broşür vs. tüketimleri sonucunda yaklaşık 7 yetişkin ağaç yok olmaktadır. Yüzde 100 geri MEHMETÇİK EL KİTABI 15

17 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ dönüşümlü kâğıttan üretilmiş bir ton kâğıt, 17 ağaç, 4100 kws enerji ve yaklaşık 26.5 m3 suyun tasarruf edilmesi demektir. Geri dönüşümlü liften üretilmiş kâğıt, hava kirliliğini yüzde 74, su kirliliğini yüzde 35, enerji sarfiyatını ise yüzde 28 oranında azaltmaktadır. Geri kazanılan tek bir ağaç Edirne den Kars a 3 kez seyahat eden (6.437 km yol alan) bir otomobilin havaya saldığı kirletici gazı (karbon dioksit) emip yok etmektedir. Kâğıtların tüketilmesinde israftan kaçınmak ne kadar önemliyse kullanılmış kâğıtların yeniden değerlendirilmesi de bir o kadar önemlidir. Gelişen teknik ve teknolojik imkânlar sayesinde, günümüzde kullanılmış kâğıttan %80 ila %100 oranında yeni kâğıt üretmek mümkündür. Pek çok il ve ilçedeki belediyelerin Alo Atık Hatlarını arayarak kâğıt atıklarımızın bu döngüye sokulmasını sağlayabiliriz. Bunun yanında TEMA ve ÇEVKO gibi vakıflar da atık kâğıt geri dönüşümü konusunda çalışmaktadır. Bu kuruluşlara ulaşarak kâğıtların israf edilmesini önlemeye katkıda bulunabiliriz. (ÇEVKO: Ücretsiz danışma hattı // TEMA VAKFI: Atık Kâğıt Geri Dönüşümüyle ilgili link: Alo Orman Yangını (177): Orman yangınları, hem bir ülkenin akciğerlerinin yok olmasına hem de çölleşmeye ve toprak kaymasına (erozyon) neden olmaktadır. Sonuç itibariyle büyük bir organik madde yığını olan ormanlar kendiliğinden tutuşmamaktadır. Ülkemizde görülen yangınların genel çıkış nedenleri, % 47 oranında ihmal, dikkatsizlik ve kaza, % 12 oranında kasıt, % 6 oranında yıldırım olarak gerçekleşmekte, % 35 nin ise nedeni bilinmemektedir. Yani, ülkemizdeki yangınların % 94 ü insan eliyle çıkarılmaktadır yılından 2007 yılı sonuna kadar çıkan orman yangınları göz önüne alındığında, ülkemizde yılda ortalama 1127 adet yangın çıkmış ve yıllık ortalama Bozcaada nın 5.5 katı kadar bir saha (22135 hektar) yanmıştır yılları arasındaki 10 yıllık dönemde ise yılda ortalama Bozcaada nın 2.5 katı kadar bir alan (9817 hektar) yanmıştır. 16

18 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi konusunda herkese aslında çok basit ve önemli görevler düşmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: açık alanda sigara içenler sigaralarını oturdukları yerde içmeli ve izmaritlerini tamamen söndürmeli, hareket halinde iken ise, özellikle rüzgârlı günlerde sigara içmemelidirler. Araç kullananlar sigaralarını araç küllükleri yerine dışarıya atmamalı ve ormanlık alanlardan geçerken söndürmelidirler. Anne-babalar özellikle küçük çocuklarını gözetim altında tutmalı, onların ateşle oynamalarına izin vermemeli, kibrit ve benzeri yakıcı maddeleri onların ulaşabileceği yerlerde bulundurmamalıdırlar. Çamaşır yıkamak maksadıyla sıcak ve rüzgârlı günlerde ateş yakılmamalıdır. Avcılar yangın dönemi içinde başlayan av mevsiminde ormanlardan uzak durmalıdırlar. Piknikçiler ormanda kesinlikle ateş yakmamalıdırlar. Yazlıkçılar, yazlıklarda, yaylalarda orman içindeki veya kenarındaki evlerinin etrafını temiz tutmalı, bu gibi yerlerde olası yangınlara müdahale etmekte kullanılabilecek uygun ayakkabı ve giysiler başta olmak üzere çeşitli el aletleri bulundurmalıdırlar. Orman yangınları görüldüğünde ALO 177 hattının aranarak haber verilmesi gerekmektedir. TEMA Vakfı: Basit tanımıyla toprağın akarsular ve rüzgârla aşınarak taşınması ve kaybı olan erozyon çevre için çok büyük bir sorundur. Erozyonla mücadele amacıyla, özel bir kuruluş olarak Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı kurulmuştur. Bu vakıf bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılarak veya bağışta bulunarak erozyona karşı önlem alınması sağlanabilmektedir. Bireylerin alabilecekleri önlemlerden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir: - Orman alanları korunmalı, boş araziler ağaçlandırılmalı, - Meralara özel önem verilmeli, - Eğimli yamaçlarda taraça çalışmaları yapılmalı, Tarlalardaki anız örtüsü yakılmamalıdır. MEHMETÇİK EL KİTABI 17

19 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Günümüzdeki çevre sorunlarının en büyüklerinden birisi de su kirliliği ve kuraklıktır. Bu sebeple, su tüketimi mümkün olduğunca azaltılmalı, boşa akan sular durdurulmalı, musluklar mutlaka kapatılmalıdır. Sonuç Bireylerin çevre bilincini kazanmaları, çevre ve çevrenin korunmasına ilişkin daha donanımlı hale gelmeleri ile mümkün olacaktır. Çevre sorunları, çevre bilincinin yaygın olmadığı toplumlarda daha çok görülmektedir ve çevre sorunlarının azaltılması için bireylerin çevre konusunda bilinçli hale gelmeleri şarttır. Çevre, bireylerin faaliyetlerinden etkilenmektedir. Bu faaliyetleri bireylerin iş hayatlarındaki ve gündelik hayatlarındaki faaliyetleri olarak ikiye ayırmak, bireylerin çevre ile etkileşiminin anlaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. Bireylerin iş hayatlarındaki faaliyetleri, çalıştıkları sektörlerin çeşitliliğine bağlı olarak değişim göstermektedir. Bazı sektörler gerek insan sağlığına gerek çevre sağlığına zararlı faaliyetlerde bulunulmakta ve özellikle toprak, hava ve su gibi doğal kaynakların kirletilmesine neden olmaktadır. Gündelik faaliyetlerde ise özellikle ısınma ve aydınlatma gibi faaliyetlerde kullanılan enerjinin fosil yakıtlardan elde edilmesinden kaynaklanan kirlilik konusunda özellikle dikkatli olunmalıdır. Bunun yanı sıra hem gündelik hem sanayi hem de iş hayatı faaliyetlerinin sonucunda oluşan atıklar çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu faaliyetlerin çevreye olumsuz etkisini artıran enerji sektörü ise gereksiz enerji üretimi ve enerji tüketimine neden olmaktadır ve bu süreçte çevreye daha fazla zarar verilmesine yol açmaktadır. Çevre bilincine sahip bireylerin yetiştirilmesi ve çevrenin korunması ile tüm bu olumsuz sonuçların önüne geçilmesi mümkündür. 18

20 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ 2. ÇEVRENİN KORUNMASINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR Önem Her birimizin sadece yaşamamız nedeniyle hayatımız boyunca çevre üzerinde bıraktığımız bir etki, bir iz vardır. İnsanlar birey olarak özel yaşamlarında ve bireyler olarak toplumsal faaliyetlerinde çevre kirliliğine neden olur. Çevre bilincine sahip olmayan bir toplumda, çevre sorunları bireylerin hayatını ve toplum hayatını olumsuz etkilemektedir. Toplumsal faaliyetlerde çevre bilincinin oluşturulması, devletin görevlerindendir. Çevre bilincinin olmadığı toplumlarda çevre kirliliği oluşmakta ve bu da ülkelerin ekonomik istikrarını olumsuz etkilemektedir. Böylelikle çevre kirliliğinden kaynaklı ekonomik sorunların önüne geçilmesi de, çevre bilincinin oluşturulmasındaki başka bir hedefi oluşturmaktadır. Kirliliğin önlenmesi yöntemleri ve politikaları genel olarak, sürdürülebilir kalkınma, geri kazanım, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu olarak sıralanabilir. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyümenin sağlanması ile beraber çevrenin de korunması amaçlarını, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasıyla birleştirmektedir. Geri kazanım ile ise endüstriyel kirliliğin önüne geçilir. Geri dönüştürülebilir maddeler arasında kâğıt, cam, piller ve akümülatörler, alüminyum, plastik, tekstil atıkları, elektronik atıklar, organik atıklar, motor yağı ve beton gibi pek çok madde vardır. MEHMETÇİK EL KİTABI 19

21 MEHMETÇİK İÇİN YURTTAŞLIK EĞİTİMİ Kullanılmış kâğıdın tekrar kâğıt imalatında kullanılması, kâğıt üretiminden kaynaklı hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını ise %45 oranında azaltabilmektedir. Örneğin bir ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. Dönüştürülebilir maddelerin geri kazanım yoluyla tekrar üretilmesi sayesinde endüstriyel faaliyetlerin yarattığı kirliliğin azalması sağlanmaktadır. Alüminyum kutunun geri dönüşümünden, ham maddeden alüminyum kutu elde etmeye göre % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanır. Katı atıklarda ayrılan kâğıdın, camın ve plastiğin yeniden işleme sokulması için gerekli olan enerji, sıfırdan üretim işlemleri için gerekli olan enerjinin % 50 si kadardır. Ayrıca, yeniden işlem sırasında %45 oranında su tasarrufu da sağlanır. Atık pillerin çöpler vasıtasıyla toprağa karışması, denizlere, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları, içerdikleri tehlikeli kimyasal maddeleri 5 ila 15 yıl süre ile yavaş yavaş salarak çevrenin kirlenmesine yol açmaktadır. Bir litre eski, kullanılmış motor yağı, 1 milyon litre suyu kullanılamaz, 5 milyon litre suyu içilemez duruma getirir ve akarsu ve göllerdeki canlı hayatını da tehdit eder. Hurda lastiklerin yığıldığı yerlerde şiddetli yangınlar çıkabilmekte veya böceklerin rahatça üremeleri açısından elverişli bir ortam sağlanmış olmaktadır. Yangınlar sırasında atmosfere tonlarca zararlı kimyasal bileşik yayılmakta, söndürme çalışmaları ise toprak ve su kirliliğine neden olmaktadır. Örneğin Amerika da meydana gelen bir atık lastik yığını yangını yaklaşık 9 ay sürmüş ve bu yığınların yanmasıyla atmosfere tonlarca zehirli kimyasal bileşik yayılmıştır. Toplum için oldukça tehdit edici hastalıkların yayılması, özelikle yağmurlardan sonra görülme ihtimali taşıyan böceklerin çoğalması ile çok daha kolay gerçekleşmektedir. Yine Amerika da hurda lastik yığını yangınından sonra yapılan bir çalışmada çocuklarda meydana gelen rahat- 20

22 ÇEVRENİN KORUNMASI EĞİTİM MODÜLÜ sızlıkların %80 ine yakında bulunan hurda lastik yığınlarının neden olduğu savunulmuştur. Geri dönüşümün tek bir birey tarafından desteklenerek uygulanması bile çevrenin korunmasında olumlu ve küçümsenmeyecek bir etki sağlarken ekonomiye de büyük katkıda bulunur. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu ile enerji sektöründen kaynaklanan kirlilik önemli oranda önlenebilir. Ayrıca, enerji verimliliği tedbirleri kullanılarak aynı miktardaki enerji ile daha çok iş yapılması sağlanmaktadır. Enerji verimliliği sağlamak amacıyla geliştirilen teknolojilerden yararlanmak, çevre kirliliğini azaltırken ekonomiye de katkıda bulunur. Enerji tasarrufu ile gereksiz enerji tüketiminin önüne geçilmektedir. Enerji tasarrufunda, hem gereksiz yere enerji tüketilerek çevrenin zarar görmesi engellenir, hem de daha az tüketim olacağı için ekonomik açıdan fayda sağlanır. Gündelik hayatınızda yapacağınız çok basit değişiklikler, çevreye bireysel olarak verdiğiniz zararı önemli oranda azaltabilir. Örneğin tükettiğiniz enerji miktarını azaltmak için toplu taşıma kullanmak, boşa yanan lambaları söndürmek veya enerji tasarruflu ampuller tercih etmek çevreye daha az zarar vermek için yapabileceğiniz basit şeylerdir. Sorunlar Türkiye de toplumun çevre konusunda bilinçlendirilmesi açısından çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar gerek bireyler ve sivil toplum kuruluşları, gerekse devlet tarafından yürütülmektedir. Devletin politikaları çerçevesinde toplumun çevreye karşı daha duyarlı hale getirilmeye çalışıldığı gözlemlense de bu duyarlılık henüz istenilen düzeye getirilememiştir. Zira yollarda çöpler için çöp kutusu bile bulmakta sıkıntı çeken bir toplumun bir anda geri dönüşüm yapması beklenemeyecektir. MEHMETÇİK EL KİTABI 21

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

bölgesel kalkınma 133

bölgesel kalkınma 133 bölgesel kalkınma 133 Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Adına Sahibi Genel Sekreter Dr. İlhan KARAKOYUN Genel Yayın Yönetmeni Mehmet ÖZTEK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Osman YAKUT Hukuk Danışmanı

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü ULUSAL GERİ DÖNÜŞÜM STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2014-2017 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ÇİZELGELER LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4)

(TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER PROGRAMI (TUMEHAP) (TASLAK-4) 1948 1948 TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ VE VE JEOFİZİK JEOFİZİK BİRLİĞİ BİRLİĞİ (TUJJB) TÜRKİYE ULUSAL METEOROLOJİK ve HİDROLOJİK AFETLER ULUSAL METEOROLOJİK- PROGRAMI HİDROLOJİK AFETLER (TUMEHAP) PROGRAMI (TASLAK-4)

Detaylı

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ

GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ GÜVENLİ SOSYAL YAŞAM EĞİTİM MODÜLÜ Ankara, 2014 1 Bu çalışma; Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi (MİYE) Projesi kapsamında Prof. Dr. İlker Yılmaz, Doç. Dr. Sarp Üner,

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı

Türkiye nin İklim Değişikliği. Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı Türkiye nin İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı KOORDİNATÖR Çevre

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi

Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi İçindekiler İşbu yayındaki bilgi ve veriler genel bilgi edinilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu yayında yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda gerekli özen gösterilmiş

Detaylı

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN

KATI ATIKLAR. Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN KATI ATIKLAR Hazırlayanlar: GÜL ANAÇ ALİ MARAŞLI ONUR GÜDÜ AHMET YILDIRIM İBRAHİM ÜSTÜNDAĞ AHMET SEZEN Katı atıklar Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken katı maddeler

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU

HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU HALKBANK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KİMYA SEKTÖR RAPORU EKİM 2009 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 2 2 MEVCUT DURUM 3 2.1 Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması 3 2.2 Türk Kimya Sektörü 6 2.3 Dünya da ve Avrupa

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı