T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 08/03/2015 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI TOPLAM SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Alan ilgisi 50 Genel Kültür ve Genel Yetenek 25 T.C. Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İnsan Hakları ve Demokrasi, Türkçe Dil ilgisi ve Yazışma Kuralları, Etik Davranış İlkeleri ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun DÖRT seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Değerlendirme 3 yanlış 1 doğruyu götürecek şekilde yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez dışı birimler ve görev unvanları itibarıyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birleştirilmesine ve devredilmesine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? A) Maliye akanı ) akanlar Kurulu C) Adalet akanı D) Vali sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sayman ) Kurum müdürü C) Harcama yetkilisi D) Gerçekleştirme görevlisi sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır? A) 15 ) 7 C) 5 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerin işlendiği tarihten itibaren nihayet ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar? A) 6 ay ) 1 yıl C) 2 yıl D) 3 yıl sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami ne kadar süre içinde bu kurulca, karara bağlanır? A) 15 gün ) 1 ay C) 3 ay D) 6 ay sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi hangi disiplin cezasını tanımlamaktadır? A) Uyarma ) Kınama C) Aylıktan kesme D) Kademe ilerlemesinin durdurulması sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin Kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret hâlinde atamaya yetkili amirler ne kadar süre içinde başka bir disiplin cezası verebilirler? sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu nda bu kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz. şeklinde tanımlanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük ) Tarafsızlık C) Adalet D) Gizlilik A) 3 gün ) 7 gün C) 15 gün D) 1 ay 2

3 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek, görev alanına giren konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini, özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet söz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını sağlamak gibi görevleri yapan birim aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdürlük ) Danışma Kurulu C) Açık Ceza İnfaz Kurumları D) Denetimli Serbestlik Daire aşkanlığı sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, hangi birim tarafından yürütülür? A) Denetimli Serbestlik Daire aşkanlığı ) Açık Ceza İnfaz Kurumları C) Danışma Kurulu D) Müdürlük sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak görevi ikinci kez hangi evrede ifa edilen görevdir? A) Salıverme sonrası ) Kovuşturma evresinde C) Soruşturma evresinde D) Kovuşturma evresi sonrası sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmak görevi hangi evrede ifa edilen görevdir? A) Soruşturma evresinde ) Kovuşturma evresinde C) Kovuşturma evresi sonrası D) Salıverme sonrası sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak, istek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak gibi görevler müdürlükçe ilk hangi aşamada ifa edilen görevlerdir? A) Soruşturma evresindeki görevleri ) Kovuşturma evresindeki görevleri C) Kovuşturma evresi sonrası görevleri D) Salıverme sonrası görevleri sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi koruma kurullarında yer almaz? A) elediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı ) Denetimli serbestlik müdürü C) Sağlık müdürü D) Millî eğitim müdürü sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre müdürlükler ile koruma kurullarının idari nitelikteki eylem ve işlemlerine karşı nereye şikâyette bulunulabilir? A) Sulh ceza hâkimliğine ) İnfaz hâkimliğine C) ölge idare mahkemesine D) İdare mahkemesine 3

4 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu na göre hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle iş birliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek salıverilme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak görevi müdürlükçe hangi evrede ifa edilen görevdir? A) Soruşturma evresinde ) Kovuşturma evresinde C) Kovuşturma evresi sonrası D) Salıverme sonrası 17. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun fiziksel, duygusal veya maddi sonuçları sebebiyle desteğe ihtiyaç duyan kişiye ne ad verilir? A) Mağdur ) Yükümlü C) Vaka sorumlusu D) Zarar gören 20. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan bürolardan değildir? A) Gelen evrak bürosu ) Kayıt kabul bürosu C) İnfaz bürosu D) Satın alma bürosu 21. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre asayiş, güvenlik ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin önlem almak, önlemlerin yetersiz kalması hâlinde, durumu derhâl Cumhuriyet aşsavcılığı aracılığıyla Genel Müdürlüğe bildirmekle görevli kişi/büro aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfaz bürosu ) Denetimli serbestlik müdürü C) Değerlendirme ve planlama bürosu D) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı 18. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre tedavi tedbirinin infaz işlemleri kim tarafından takip edilir? A) İnfaz memuru ) Vaka sorumlusu C) Öğretmen D) Denetimli serbestlik uzmanı 22. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre denetimli serbestlik müdür yardımcısı, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, kendisine bağlı büro ve personelin etkin ve verimli şekilde çalışmasından kime karşı sorumludur? A) Cumhuriyet aşsavcısına ) İlgili Cumhuriyet savcısına C) Denetimli serbestlik müdürüne D) İl Adalet komisyonu başkanına 19. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre haklarında yükümlülük kararı verilen, denetim altına alınan veya tedbir kararı verilen ve denetimli serbestlik müdürlüğünce toplum içinde denetim, takip ve iyileştirilmesi yapılan şüpheli, sanık veya hükümlüye ne ad verilir? A) Mağdur ) Yükümlü C) Vaka sorumlusu D) Zarar gören 23. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre infaz işlemleri değerlendirme komisyonunda aşağıdaki bürolardan hangisinden görevli yoktur? A) İnfaz bürosu ) Eğitim bürosu C) İyileştirme bürosu D) Gelen evrak bürosu 4

5 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 24. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre sanık veya hükümlü hakkında verilen kararların toplum içinde infazının, denetim sürecinin, hükümlünün iyileştirilmesi ve topluma kazandırılmasına yönelik çalışmaların planlandığı, denetimli serbestlik personelinin çalışma yöntemini belirleyen belgeye ne ad verilir? A) İnfaz planı ) Vaka planı C) Denetim planı D) Değerlendirme planı 25. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre iyileştirme faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra on gün içerisinde tüm süreçlerin izlenmesine imkân veren belge kime iletilir? A) Vaka sorumlusuna ) Yükümlüye C) İnfaz müdürüne D) Kayıt bürosuna 28. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre yükümlülerin toplum içinde izlenmesi, denetimi ve takibi kim tarafından yerine getirilir? A) Vaka sorumlusu ) Denetimli serbestlik müdürü C) Denetimli serbestlik uzmanı D) Denetimli serbestlik memurları 29. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdaki hâllerden hangisi çocuklar hakkında mahkemeden denetimin kaldırılmasının raporla talep edilmesi için dikkate alınan hususlardan değildir? A) Denetimli serbestlik personeli ile iş birliği ) Programlara katılımı C) Psikolojik gelişimi D) Sosyal uyumu 26. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre sosyal araştırma raporu kim tarafından hazırlanır? A) Öğretmen ) İnfaz memuru C) Vaka sorumlusu D) Denetimli serbestlik uzmanı 27. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hükümlüler hakkında belirlenen yükümlülüklerin değiştirilmesine kim karar verir? 30. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zamanı planlamasını, bir meslek edinerek kendi işini kurmasını veya bir iş edinmesini amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan yükümlülüğe ne ad verilir? A) Yurt dışına çıkamamak ) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma C) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak D) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak A) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonu ) Denetimli serbestlik müdür yardımcısı C) Denetimli serbestlik müdürü D) Vaka sorumlusu 5

6 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 31. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itibaren kaç gün içinde bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma yükümlülüğünün infazına başlanır? A) 5 ) 7 C) 10 D) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre toplumun ve mağdurun korunması amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih ve saatlerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüne ne ad verilir? A) elirlenen programlara katılma ) ir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma C) ir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma D) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uyma 33. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre belirlenen yer veya bölgelere gitmeme yükümlülüğü çerçevesinde, yasak getirilen yer veya bölge ile yasaklama süresi kim tarafından takdir edilir? A) Denetimli serbestlik memurlarınca ) Denetimli serbestlik müdürlüğünce C) Denetimli serbestlik uzmanları tarafından D) İnfaz işlemleri değerlendirme komisyonunca 34. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duydukları ve denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen, bireysel görüşme, grup çalışması, tedavi ve iyileştirme programları, diğer kurumlarca yürütülen meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminer, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına yürütülen program ve çalışmalara katılma yükümlülüğüne ne ad verilir? A) elirlenen programlara katılma ) elirlenen yer veya bölgelere gitmeme C) ir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma D) ir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma 35. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre belirlenmiş şartların oluşması hâlinde hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilmesi talebi kime yapılır? A) İnfaz hâkimliğine ) İdare mahkemesine C) Sulh ceza hâkimliğine D) ölge idare mahkemesine 36. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre askerlik çağına giren ve askerliğini yapmamış hükümlülerin koşullu salıverilmeleri hâlinde durum nereye bildirilir? A) Müdürlüğe ) İnfaz hâkimliğine C) Ceza infaz kurumuna D) Kayıtlı bulundukları askerlik şubesine 6

7 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 37. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre mahkeme tarafından koşullu salıverilmesine karar verilen hükümlü hakkında salıverme sonrası denetim süresi içerisinde tedbir veya yükümlülük uygulanmasına karar verilmesine ne ad verilir? A) Koşullu salıvermede denetim altına alma ) elirlenen yer veya bölgelere gitmeme C) ir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma D) ir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma 40. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi mağdurların yapılan destek hizmetlerini tanımalarını sağlayacak usullerden değildir? A) Afiş ) roşür C) Diğer iletişim kanalları D) Hükümlünün yakınları aracılığı 38. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre koşullu salıverilen hükümlünün, mahkemelerce belirlenen denetim süresinde, infaz kurumunda veya denetimli serbestlikte öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılmasına ne ad verilir? A) Koşullu salıvermede denetim altına alma ) elirlenen yer veya bölgelere gitmeme C) Gözetim altında çalışma yükümlülüğü D) elirlenen programlara katılma 39. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi eğitime devam yükümlülüğünün yerine getirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken hususlardır? A) Hükümlünün eğitimine devam etme talebi ) Kurumsal eğitimler ve programlar listesi C) Eğitim kurumu yetkililerinin tavsiyeleri D) Kurum yetkililerinin tavsiyeleri 41. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre mağdura yönelik sosyal ve ekonomik destek verilmesi kapsamında müdürlüğe müracaat eden mağdur daha sonra hangi büroya yönlendirilir? A) Satın alma bürosuna ) Destek hizmetleri bürosuna C) Mağdur koruma kurulları bürosuna D) Değerlendirme ve planlama bürosuna 42. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre aile içi şiddete uğrayan mağdurun talep etmesi hâlinde mağdura psiko-sosyal destek veren büro aşağıdakilerden hangisidir? A) İnfaz bürosu ) Destek hizmetleri bürosu C) Mağdur koruma kurulları bürosu D) Değerlendirme ve planlama bürosu 43. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan yönteme ne ad verilir? A) Elektronik izleme ) Yükümlü denetimi C) Elektro takip D) Teknik takip 7

8 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 44. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre hakkında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlü aşağıdakilerden hangisine uymak ve katlanmak zorunda değildir? A) Yapılan çağrılara ve hazırlanan denetim planına ) Kararın infazı ve denetim için belirlenen kurallara C) İyileştirme çalışmaları kapsamında belirlenen yükümlülüklere D) Komisyonun belirlediği kuruma yapacağı ayni veya nakdi yardıma sayılı Kamu İhale Kanunu na göre gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen kaç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir? A) 7 ) 5 C) 3 D) sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre muayene ve kabul komisyonları en az kaç kişiden oluşmak zorundadır? A) 2 ) 3 C) 5 D) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ne göre yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda vaka sorumlusunun teklifi üzerine yükümlü, komisyon tarafından veya kanunda yazılı hallerde komisyonun önerisi üzerine kim tarafından uyarılır? A) İlgili hâkim ) İnfaz memuru C) Cumhuriyet savcısı D) Denetimli serbestlik uzmanı sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na göre teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri, aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? A) İhale yetkilisi ) Kurul başkanı C) İhale komisyonu D) Muayene ve kabul komisyonu sayılı Kamu İhale Kanunu na göre idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerine ne ad verilir? A) Yerli istekli ) Yüklenici C) İhale yetkilisi D) Komisyon başkanı 51. Türkiye nin 2014 yılı Aralık ayında en fazla ithalat yaptığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) Almanya ) Çin C) AD D) Rusya sayılı Kamu İhale Kanunu na göre belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgelere ne ad verilir? yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat üyük Ödülü tarih alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? A) Halil İNALCIK ) Cemal KAFADAR C) Engin AKARLI D) Semavi EYİCE A) Yüklenici ) aşvuru belgesi C) İhale dokümanı D) Ön proje 8

9 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 53. Avrupa irliğinde yasama sürecini başlatan, ayrıca irliğin yürütme organı olarak A müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu olan Kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Avrupa Komisyonu ) Avrupa Parlamentosu C) Avrupa irliği Konseyi D) Avrupa irliği Zirvesi 57. Güneydoğu Anadolu dışındaki tüm bölgelerde üretilir. İç Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu ölgeleri üretimde ilk sıralarda yer alır. Yukarıda üretim bilgileri verilen ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) Zeytin ) Şekerpancarı C) Tütün D) Pamuk 54. Mersin Akkuyu da kurulacak olan nükleer enerji santrali projesini aşağıdaki devletlerden hangisi yapacaktır? A) Çin ) Japonya C) Fransa D) Rusya Federasyonu 58. Aşağıdakilerden hangisi Çoruh nehri üzerindeki barajlardan biri değildir? A) Muratlı ) orçka C) Deriner D) Aslantaş 55. Aralık 2014 tarihinde aşbakanlık Toplu Konut İdaresi aşkanlığının kentsel dönüşüm çalışması esnasında tespit edilen, 7 kilometrelik tünel yolunun bulunduğu yeraltı kenti aşağıdaki hangi şehrimizdedir? A) Nevşehir ) Karaman C) Kırşehir D) Aksaray 59. irbirinden değerli eserlerin sergilendiği müze, ülkemizin tek, dünyanın ise sayılı sualtı müzelerinden biridir. Antik çağların en önemli bölgelerinden biri olan Karia üzerine kurulmuş ve pek çok değerli esere ev sahipliği yapmaktadır. Yukarıda bilgileri verilen Sualtı Arkeoloji Müzesi nerede bulunmaktadır? A) odrum ) Çanakkale C) Didim D) İstanbul Nobel arış ödülü, yöneticiliğini Ahmet Üzümcü nün yaptığı aşağıdaki hangi uluslararası kuruluşa verilmiştir? A) Avrupa Havacılık Derneği ) Uluslararası Plastik Cerrahi Derneği C) Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü D) irleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya irliği 60. On altıncı yüzyılda serbest düşünmek; babadan kalma, donmuş düşünce kalıplarını zorlamak, başka türlü düşünmeyi kimsenin göze alamadığı inanışların doğruluğundan kuşku duymaktır. Hastalıklardan dinlere, âdetlerden kanunlara kadar insan hayatının her yönü üzerinde kendi aklının ışığıyla yeni baştan düşünce yürütmektir. u parçada geçen düşünce kalıplarını zorlamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Hiçbir düşünceyi doğru bulmamak ) Düşünceleri bilimsel verilere dayandırmak C) Yerleşmiş düşüncelere eleştirel yaklaşmak D) Yalnızca kendi düşüncelerini doğru bulmak 9

10 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 61. I. Arkadaşının söyledikleri karşısında parmağı ağzında kaldı. II. öyle bir durumda, inan, herkesin gözü dönerdi. III. Kuvvetli bir korna sesiyle yüreğim hop etti. IV. isikletle yaptığı hareketi gördüğümde küçük dilimi yutacaktım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan deyimlerden hangi ikisi anlamca birbirine yakındır? A) I. ve III. ) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve IV. 62. Kimi kitap düşünceyi dondurur, kimi kitap düşünceyi eritir; buz ne kadar güzel de olsa sudan güzel olamaz. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümleyle anlamca aynı doğrultudadır? A) ir kitapta her şeyi bulan bütün kitapların düşmanıdır; her şeyi bulduğu kitabın bile. ) ir kitabı anlamadan ezberlemek o kitaba yapılabilecek saygısızlıkların en büyüğüdür. C) Kitabın en iyisi her okuyuşta başka türlü anlaşılandır. D) Kendi kalıplaşmış düşüncelerinize sarılmak için değil, onları yıkmak için okuyun. 63. (I) Türkiye de eleştirinin durumu çok acıklı görünüyor, eleştiri neredeyse ortadan kalktı. (II) Ama altmışların o güzelim edebiyat ortamını hatırlıyorum, eleştiri o dönemin ciddiye aldığı, ayrıca herkesin gelecek için umut beslediği bir konuydu. (III) Oysa gelişme böyle olmadı, zenginleşme yerine yoksullaşma geldi hatta daha da yoksullaşacağız bu konuda. (IV) atı nın gelişmişliğine baktığımda bizim onlardan geri kalmışlığımızın sebebini daha iyi anlıyorum. u parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 64. Sanatın insanlara neler kazandırdığı çok söylenmiştir ama neler kaybettirdiği üzerinde pek durulmaz nedense. ir sanatçı, günün birinde bir ülkeye bereket, sayısız yüreklere güven, umut, ışık getirir; görmez olduğumuz mavilikleri bize yeniden gösterip bizi otsu yaşantılardan kurtarır. Ama başka bir sanatçı bütün bir çevrenin sağduyusunu, zevkini köreltir, yüreğini kısırlaştırır, aydınlığını karartır, yaratıcı gücünü kurutur, gözlerini kötüden yana çevirir. arut gücü, atom gücü gibi bir şeydir sanat; insanoğlu onu yapmak için de kullanılabilir, yıkmak için de. u parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır? A) Karşılaştırmadan ) enzetmeden C) Örneklemeden D) Tartışmacı anlatımdan 65. Tevfik Fikret le Mithat Cemal in İstanbul a bakışları birbirine pek benzemez. İkisi de eserlerinde İstanbul u anlatır ama aralarında önemli ayrımlar vardır. Abdülhamit istibdadının baskısını yaşayan Fikret, İstanbul için kötümserdir den sonra biraz umutlanır ancak İstanbul umutlarını boşa çıkarır, gene kötümser olur. Oysa Mithat Cemal, 1885 te doğmuş olmasına rağmen İstanbul un farklı dönemlerini yaşamaz, bir nesneyi seyreder gibi dışardan bakar. Fikret kötümserdir, Mithat Cemal yergicidir. Fikret bir çıkar yol arar, Mithat Cemal kokuşmuşluğu gözler önüne sermenin tutkulu coşkunluğu içindedir, yetinir bununla. u parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Karşılaştırma ) Açıklama C) Tanımlama D) enzetme A) I. cümlede eleştiriyle ilgili bir saptama yapılmıştır. ) II. cümlede geçmişe özlem söz konusudur. C) III. cümlede hayal kırıklığı vardır. D) IV. cümlede geri kalmışlığımızın gerekçeleri sıralanmıştır. 10

11 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 66. (I) Orhan Pamuk un Kara Kitap adlı romanı birçok eleştirmence mükemmel olarak nitelendirilmiştir. (II) unda ise eserin Doğu ve atı sorununu gündeme getirerek kimlik kavramına getirdiği yaklaşım ağır basmıştır. (III) Doğu ve atı dan gelen bu unsurlar eserin Türk edebiyatı içindeki yerini belirlemiştir. (IV) Enis atur, bu konuya dikkat çekmiş, söyleşilerde bunu sıklıkla dile getirmiştir. (V) Fethi Naci Kara Kitap romanının mükemmel denilecek bir eser olmadığını söylemektedir. u parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? A) II. ) III. C) IV. D) V. 68. Ahmet ile Sevim in bugünkü yaşları toplamı 43 tür. 4 yıl önce Ahmet in yaşı Sevim in yaşının 4 katı olduğuna göre, Sevim in bugünkü yaşı kaçtır? A) 7 ) 11 C) 14 D) sayısı a tam sayısına bölündüğünde bölüm 43, kalan b oluyor. una göre, a + b kaçtır? A) 8 ) 10 C) 14 D) Tercüme, sadece kelimelerin karşılığını koymak işi değildir, dilde bir yeniden yaratma işidir. Eğer öyle olsaydı üst düzeyde İngilizce bilen her kişinin İngilizce kitaplarını iyi tercüme etmesi gerekirdi. izde çevirmenler ellerindeki metne bakıyorlar, orada ne görürlerse Türkçeye çevirdiler mi iş bitti sanıyorlar. akıyorsunuz, Fransızcada kolaylıkla anlaşılan bir cümle Türkçede anlaşılmaz bir hâle gelmiş. u nedir böyle? dediniz mi: Ne yapayım, aslında da öyle; yazarın deyişini değiştirmeye benim ne hakkım var? diyor. Farkında değil ki değiştiriyor. Evet, kelimeler eseri oluşturur ve yazarın tercihidir. Ama eserin özü kelimelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan anlam dır. 70. Ayşe nin kol saati bir günde 6 dakika ileri gitmektedir. Ayşe saatini pazartesi günü saat 8.00 de ayarlıyor. Cuma günü saat 8.00 de Ayşe nin saati kaçı gösterir? A) 8.21 ) 8.24 C) 8.27 D) A 1, A 1 C, C 1 olmak üzere yazılabilecek en büyük üç basamaklı AC sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 789 ) 798 C) 879 D) 897 u parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Çeviri kitapların çok okunması tamamıyla çevirmenin başarısına bağlıdır. ) ir dili iyi konuşuyor olmak, o dilde iyi bir çevirmen olunabileceği anlamına gelmez. C) ir eseri çevirmek, eseri yeniden yazmaya neredeyse eşdeğerdir. D) Çeviri kitapların açık ve anlaşılır olması çevirmenin de başarısına bağlıdır. 72. a b 3 Şekildeki tabloda her satır ve sütunda 1, 2, 3, 4 sayıları birer kez kullanılmak şartıyla boşluklar doldurulduğunda a + b kaç olur? A) 3 ) 4 C) 5 D) 6 11

12 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 73. Üç kaptan birincisindeki su miktarının; ikincisindeki su miktarına oranı 4, üçüncüsündeki su miktarına oranı 6 dır. una göre, ikinci kaptaki su miktarının üçüncü kaptaki su miktarına oranı nedir? A) 2 3 ) 3 4 C) 4 3 D) T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevlerden değildir? A) Konut hakkı ) Vergi ödevi C) Grev hakkı ve lokavt D) Çalışma hakkı ve ödevi 74. A iki basamaklı sayısı A sayısının 2 katından 10 fazla olduğuna göre, A sayısı kaçtır? A) 48 ) 62 C) 76 D) Uğur parasının birinci gün 2 sini, ikinci gün 3 kalan paranın yarısından 10 lira fazlasını harcamıştır. Geriye 40 lirası kaldığına göre Uğur un başlangıçta kaç lirası vardı? A) 240 ) 270 C) 300 D) T.C. Anayasası na göre egemenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. ) Türk Milleti, egemenliğini, sadece akanlar Kurulu eliyle kullanır. C) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. D) Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 77. T.C. Anayasası na göre Kamu aşdenetçisi aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir? 79. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Kanun Hükmünde Kararnamelerle (sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere) düzenlenebilir? A) Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ) Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı C) Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi D) Dernek kurma hürriyeti 80. T.C. Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Kanunların şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde iptal davası açamaz? A) Cumhurbaşkanı ) İktidar partisi Meclis grubu C) Ana muhalefet partisi Meclis grubu D) Türkiye üyük Millet Meclisi aşkanı 81. Kurtuluş Savaşı nda ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayımlanan Tekâlif-i Millîye Emirleri aşağıdaki hangi savaş sonrasında çıkarılmıştır? A) Eskişehir - Kütahya ) II. İnönü C) Sakarya D) I. İnönü A) Türkiye üyük Millet Meclisi ) Cumhurbaşkanı C) akanlar Kurulu D) aşbakan 12

13 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 82. Süleyman Şah ın mezarının bulunduğu yerin Türk bayrağı altında Türk mülkü olması kararı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde alınmıştır? A) Kars Antlaşması ) Ankara Antlaşması C) Sevr arış Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması 87. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası na göre aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme sayılmaz? A) Sayıştay ) Danıştay C) Yargıtay D) Uyuşmazlık Mahkemesi 83. Sıhhiye Vekâletine bağlı yetim mektepleri bütçeleri ve öğretim üyeleriyle beraber, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Millî Eğitim akanlığına bağlanmıştır? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu yla ) Teşkilât-ı Esasiye Kanunu yla C) Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun la D) Yeni Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun la 88. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan kurul aşağıdakilerden hangisidir? A) TMM İnsan Hakları İnceleme Kurulu ) Yüksek Denetleme Kurulu C) Devlet Denetleme Kurulu D) İnsan Hakları Üst Kurulu 84. Türk kadını, aşağıdaki siyasi haklardan hangisini diğerlerinden daha önce kazanmıştır? A) Muhtarlık seçimlerine katılma ) Milletvekili seçme ve seçilme C) elediye seçimlerine katılma D) Kaymakam olabilme 89. Gıda üretimi yapan bir işletmeden aldığınız ürünün bozuk olduğunu gördünüz. u durumu yetkililere bildirmek için aşağıdaki numaralardan hangisini aramak gerekir? A) Alo 147 ) Alo 155 C) Alo 183 D) Alo Millî egemenlik ilkesi, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? A) Laiklik ) Devletçilik C) Milliyetçilik D) Cumhuriyetçilik 86. Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin devlet yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? 90. Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir? A) Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması ) ireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi C) Toplumdaki farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilmesi D) Toplumda tek bir görüşün egemen olması A) Türkiye de güçler birliği sistemi uygulanır. ) Türkiye insan haklarına saygılı bir devlettir. C) Türkiye de yürütmeyi yasama organı olan meclis seçer. D) Türkiye de Meclis Hükûmeti sistemi uygulanmaktadır. 13

14 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 91. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) İnsanlar gittikleri yerlere kültürlerini de götürürler. ) Meğer ki bu bölgeye daha önce hiç uğramamış. C) Anlaşılan o ki herkes kendini düşünüyor. D) Karanlık bir gecede yavaşça ilerliyordu. 95. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre paragrafa kaç cm içeriden başlanır? A) 0,75 ) 1,00 C) 1,25 D) 1, Fertlerin nasıl birbirinden ayrı bir duyma (I) düşünme (II) hareket etme tarzları varsa (III) nesillerin de kendine has (IV) önceki ve sonraki nesillere benzemeyen bir düşünme ve hareket etme tarzları vardır. u cümlede numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A) I. ) II. C) III. D) IV. 96. Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder. una göre mesleki etik ilkelerinin geliştirilmesi aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? A) ireylerin toplumda keyfi hareket etmelerini sağlar. ) Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol eder. C) elirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda rehberlik eder. D) Örgütün ya da mesleğin çıkarlarına hizmet eder. 93. Renk almışsın şehitlerin kanından Allah şahit çok severim canımdan Elde sensin ayırt etmem yanımdan Namusumsun, şerefimsin bayrağım u dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır? A) Ünlü düşmesi ) Ünsüz düşmesi C) Ünsüz sertleşmesi D) Ünsüz yumuşaması 97. Ahlaklı Kuruluş - Temiz Kuruluş imajı veren kuruluşlar, çok kısa dönemde başarılı olmuşlardır. u imajı yakalayabilmek için aşağıdakilerden hangisi kuruluşların, attığı adımlar ve yaptığı işlerden birisi olamaz? A) Çevreyi temiz tutarak çevreye saygılı olmak ) Kültür ve sanat faaliyetlerini desteklemek C) Toplumsal sorunlara duyarlı olmak D) Cinsiyet ayrımcılığı yapmak 94. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik e göre belgeyi, imza yetkisi devredilen makam imzaladığında üçüncü satıra aşağıdakilerden hangisi yazılır? A) İmzalayan makamın unvanı ) İmzalayanın adı ve soyadı C) Yetki devreden makam D) Kurum adı 98. Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alır. una göre kamu görevlilerinin hizmeti yerine getirmelerinde uymaları gereken esaslar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Halka hizmet bilinciyle hareket etme ) Çıkar çatışmalarında taraf olma C) Amaç ve misyona bağlı olma D) Hizmet standartlarına uyma 14

15 DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI 99. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinden beklenen başlıca etik davranışlardan değildir? A) Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmamak ) Meslektaşlarına ve hizmetten yararlananlara içten saygı göstermek C) Meslektaşlarının ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate almak D) Davranış ve kararlarından doğacak sonuçların sorumluluğunu üstlenmekten kaçınmak 100. Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlileri etik sözleşmesi belgesinde yer almaz? A) Halkın günlük yaşamını asgari düzeyde karşılayacak şekilde yerine getirmek ) Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmak C) Görevini insan haklarına saygılı hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yürütmek D) Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmadan yürütmek TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 15

16 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

17 TARİHİNDE YAPILAN ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2. GRUP: DENETİMLİ SERESTLİK MÜDÜR YARDIMCISI SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. A 2. D 3. A 4. C C 7. D 8. A 9. D 10. D 11. A D 14. C C 17. A 18. A D C 23. D 24. C 25. A 26. D 27. A 28. D 29. C C A 35. A 36. D 37. A 38. C D 41. C A 44. D 45. A 46. C C D C 53. A 54. D 55. A 56. C D 59. A 60. C D 63. D 64. C 65. A 66. D 67. A D C 73. A C A C 80. D 81. A A 84. C 85. D A 88. C 89. D 90. C C 93. D 94. A 95. C 96. A 97. D D 100. A

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: İDARE MEMURU ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. GRUP: DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜR YRDIMCISI DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5. GRUP: SAYMAN ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6. GRUP: İNFAZ ve KORUMA AŞ MEMURU ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4. GRUP: ŞEF DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 08/03/2015

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3. GRUP: İDRE MEMURU DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ SORULARI 1. I- Uyarma II- Kınama III- Aylıktan Kesme IV- Kademe İlerlemesinin Durdurulması V- Görevinden Çekilmiş Sayılma VI- Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma VII- Kamu Görevinden Çıkarma Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

KORUMA KURULLARI. Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

KORUMA KURULLARI. Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu KORUMA KURULLARI Kanuni Dayanak: 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU: 1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının veya

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUN Kanun Numarası : 5402 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/7/2005 Sayı : 25881 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar, İlkeler ve Yükümlülükler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU Kan u n No : 5402 Kabul Tarihi : 3.7.2005 Yayımlandığı R. Gazete : 20.07.2005 tarih ve 25881 sayılı R.G. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde)

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde) GİH SINIFI ŞEF UNVANLI KADRO İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel idare hizmetleri sınıfında münhal bulunan (00) adet şef unvanlı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı. SINAV ÜCRETİ Aday; 80 (seksen) TL KDV dahil sınav ücretini

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14

A) 3 B) 5 C) 7 D) 14 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 1 Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimler ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? A) Hizmet sunucusu

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06-0 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 06-0 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU (1)

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU (1) 9527 DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5402 Kabul Tarihi Yayımlandığı R.Gazete : 3/7/2005 : Tarih: 20/7/2005 Sayı : 25881 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHERLİK HİZMETLERİ GENEL

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP: CEZ İNFZ KURUMU İKİNCİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI CEZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP TEKNİSYEN T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla; Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 7. GRUP İSTATİSTİKÇİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP ŞEF ME MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 13/09/2014 Adı ve Soyadı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26497) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ. Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ. Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 18/04/2007

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUN NAU İLE İLGİLİ SORULAR 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun a göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden değildir? A) Sınıflandırma B) Kariyer C) ) Liyaket D) Tarafsızlık

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ. Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği

DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ. Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ Denetimli Serbestlik Ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 18/04/2007

Detaylı