2015 YILI FAALİYET PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI FAALİYET PLANI"

Transkript

1 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2015 YILI FAALİYET PLANI OCAK 2015

2 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 1.Genel Faaliyetler İ Ç İ N D E K İ L E R 2.Başkanlık Koordineli Faaliyetler 3.Valilik Koordineli Faaliyetler 4.Yönetim Hizmetleri Şubesi Faaliyetleri 5.Sivil Savunma Şubesi Faaliyetleri 6.Planlama Şubesi Faaliyetleri 7.AFAD Yönetim Merkezi Şubesi Faaliyetleri 8.Eğitim Komisyonu Faaliyetleri 9.Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı Faaliyetleri 10.Tatbikatlar 11.Usul ve Esaslar

3 GENEL FAALİYETLER 1.1. Bakım ve Onarımlar 1.2. Eğitim ve Tatbikatlar 1.3. Arama ve Kurtarma Faaliyetleri 1.4. Tehlike ve Risk Belirleme Çalışmaları 1.5. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) 1.6. Acil Yardım Faaliyetleri 1.7. Afet Önleme Plan ve Proje Geliştirilmesi 1.8. Toplantı ve Seminerler 1.9. Toplumsal Afet Bilinçlendirme Kampanyaları Afet ve Acil Durumlara İlişkin Koordinasyon

4 BAŞKANLIK KOORDİNELİ FAALİYETLER 2.1. Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) 2.2. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2.3. Tehlike ve Risk Bölgeleri Tespit Çalışmaları 2.4. Planlama Önleme ve Müdahale Çalışmaları 2.5. Kurtarma ve Acil Yardım Çalışmaları 2.6. Sosyal Yardım Kampanyaları 2.7. Afet (EYY) Konutları 2.8. Hasar Tespit Çalışmaları 2.9. Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolleri Eğitim ve Tatbikatlar

5 VALİLİK KOORDİNELİ FAALİYETLER 3.1. Toplantı ve Seminerler 3.2. Konferans-Panel-Forum Faaliyetleri 3.3. Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 3.4. Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri 3.5. Eğitim ve Ortak Tatbikat Faaliyetleri 3.6. Kış Trafik Tedbirleri Faaliyetleri 3.7. Afet ve Acil Durum Uyarı Faaliyetleri 3.8. Taşkın Koordinasyon Faaliyetleri 3.9. KBRN Koordinasyon Faaliyetleri Mahalli İdareler İle Koordinasyon Faaliyetleri

6 YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 4.1. Personel İş ve İşlemleri 4.2. Kurumun Resmi Yazışmaları 4.3. Gelen Giden Evrak İşlemleri 4.4. Ambar İşlemleri 4.5. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 4.6. Norm Kadro İşlemleri 4.7. Aday Memurların Eğitimi 4.8. Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Yılı Mal ve Hizmet Alım İhaleleri Sosyal Yardım ve Destek Komisyonu Çalışmaları

7 SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 5.1. Sivil Savunma Faaliyetleri 5.2. Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesi 5.3. Doğal Afetler Çalışma Rehberinin Güncellenmesi 5.4. Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Toplantısı 5.5. İl Envanterinin Oluşturulması 5.6. Kaynak Sayım Cetvellerinin Güncellenmesi 5.7. Gönüllü Ekiplerinin Oluşturulması 5.8. Kamu AKYE Ekiplerinin Oluşturulması 5.9. Fabrika AKYE Ekiplerinin Oluşturulması STK ile koordinasyon

8 PLANLAMA-ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 6.1. İlin Tehlike ve Risklerinin Belirlenmesi 6.2. Tekirdağ Afet Planının Yapılması 6.3. İl Genelinde Meydana Gelmiş Afetlerin Tespiti 6.4. Sayısal Topografik ve Jeolojik Haritaların Temini 6.5. CBS kurulması ve UDSEP Çalışmaları 6.6. Olmuş Afetlerin 1/ Haritalara İşlenmesi 6.7. ÇED ve Yer Seçimi Kurum Görüşlerin Bildirilmesi 6.8. Hasar Tespit Çalışmalarının Yapılması 6.9. Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması Afet Önleme ve Koruyucu Tedbirlerin Aldırılması

9 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 7.1. Haberleşme Sistemlerinin Temini 7.2. Uydu Telefonların Alımı ve İşletilmesi 7.3. Alo AFAD 122 Uygulamasının Takibi 7.4. Ortak Afet Frekansı Oluşturulması 7.5. Telsiz Sistemlerinin Faal Halde Bulundurulması 7.6. İtfaiye Teşkilleri Denetimi ve Koordinasyon 7.7. Denizlerde Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması 7.8. Dalış Hizmetleri 7.9. Eğitim ve Tatbikatlar Arama ve Kurtarma Faaliyetleri

10 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KOMİSYONU FAALİYETLERİ 8.1. Öğrenci Eğitimleri 8.2. STK Eğitimleri 8.3. Afet Gönüllüleri Eğitimi 8.4. Yerel Yönetimler Eğitimi 8.5. Kamu Kurum ve Kuruluş Personeli Eğitimleri 8.6. Üniversite Öğrenci ve Personel Eğitimi 8.7. Halk Eğitimi (Apartman ve Site) 8.8. Fabrika Personeli Eğitimi 8.9. Toplum Liderleri - Kanaat Önderleri Eğitimi Basın Kuruluşları Bilgilendirme Eğitimi

11 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLERİ 9.1. Deprem gözlem ağlarının geliştirilmesi 9.2. Ön hasar tahmini ve erken uyarı sistemi 9.3. Tehlike ve risk belirleme çalışmaları 9.4. İnşaat sektöründe çalışanların eğitimi 9.5. Öğretmenlere Afet ve Acil Durum Eğitimi 9.6. Afet gönüllülük sisteminin kurulması 9.7. İl Sağlık Afet Planı hazırlanması 9.8. Zorunlu Deprem Sigortasının yaygınlaştırılması 9.9. Özel sektörün işin içine çekilmesi Afet risklerinin azaltılması platformu

12 T A T B İ K A T L A R Plan işlerlik masa başı tatbikatı Arama ve kurtarma tatbikatı Acil müdahale tatbikatı Deprem ve kurtarma tatbikatı Yangın söndürme tatbikatı Sel ve boğulma kurtarma tatbikatı Heyelan ve göçük kurtarma tatbikatı Trafik kazalarına müdahale tatbikatı Su kuyusundan kurtarma tatbikatı Su üstü ve altı arama ve kurtarma tatbikatı

13 USUL VE ESASLAR Şubelerin Yıllık Plan Yapmalarının Sağlanması Şubelerin Aylık Çalışma Planı Yapmaları Personelin Günlük Çalışma Planı Yapması Çalışma Komisyonlarının Oluşturulması Önceliklerin Belirlenmesi Sorumlulukların Belirlenmesi Haftalık Toplantıların Yapılması Aylık Toplantıların Yapılması Yıllık Bütçenin Planlanması Yönerge ve Talimatların Hazırlanması

14 GENEL FAALİYETLER Bakım ve Onarımlar ) Müdürlük binasının dayanırlık testinin yapılması 2) Araçların genel bakım ve onarımları 3) Teknik araç ve gereçlerin bakım ve onarımı 4) AKT personeli araç ve gereçlerinin bakım ve onarımı 5) Müdürlük bahçesinin bakım ve temizliği Eğitim ve Tatbikatlar ) Masa başı tatbikatı 2) Arazi yer ve yön bulma tatbikatı 3) Arama tatbikatları 4) Kurtarma ve ilk yardım tatbikatı 5) Deprem tatbikatı Arama ve Kurtarma faaliyetleri ) Kayıp kişi arama 2) Selde kurtarma 3) Su kuyularından kurtarma 4) Denizde arama ve kurtarma 5) Baraj ve Gölette arama ve kurtarma Tehlike ve risk belirleme çalışmaları ) Tehlike bölgelerinin tespiti 2) Taşkın ve sıvılaşma alanların tespiti 3) Heyelan alanlarının tespiti 4) Boğulma risk bölgelerinin tespiti 5) Karayolu karanlık nokta alanlarının tespiti Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) ) UDSEP plan hazırlama komisyonu kurulması 2) Tehlike ve risk belirleme komisyonu oluşturulması 3) Eğitim ve bilinçlendirme komisyonu oluşturulması 4) Raporlama ve koordinasyon grubunun oluşturulması 5) İzleme ve değerlendirme grubunun oluşturulması

15 Acil Yardım Faaliyetleri ) Sel afeti acil yardım faaliyetleri 2) Heyelan afeti acil yardım faaliyetleri 3) Fırtına ve kasırga acil yardım faaliyetleri 4) Büyük yangınlar nedeniyle acil yardım faaliyetleri 5) Göç ve aşırı nüfus hareketi acil yardım faaliyetleri Afet Önleme Plan ve Proje Geliştirilmesi Faaliyetleri ) Depreme karşı binaların güçlendirilmesi 2) Güvenli yerleşim alanlarının tespiti 3) Heyelan önleme projelerinin yapılması 4) Taşkın önleme projelerinin yapılması ve uygulanması 5) Deniz ve barajlarda emniyet tedbirlerinin aldırılması Toplantı ve Seminerler ) Aylık kurum personeli bilgilendirme toplantısı 2) İl Koordinasyon Kurulu toplantısı 3) Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısı 4) Valilik İl Müdürleri toplantısı 5) Başkanlık İl Müdürleri toplantısı Toplumsal Afet Bilinçlendirme Kampanyaları ) Toplumun tüm kesimlerine eğitim verilmesi 2) Tanıtım broşürü ve afiş dağıtımı 3) İlan ve reklam panolarının kullanılması 4) Yerel medya kuruluşu yayınlarından yararlanma 5) Kurum, kuruluş, site ve apartman ziyaretleri Afet ve Acil Durumlara ilişkin koordinasyon ) Tehlike ve risk belirleme koordinasyonu 2) Ön hazırlık ve planlama koordinasyonu 3) Erken uyarı ve hazırlıklı olma koordinasyonu 4) Kaynak tespiti ve kaynak kullanımı koordinasyonu 5) Müdahale ve iyileştirme koordinasyonu

16 BAŞKANLIK KOORDİNELİ FAALİYETLER Tekirdağ Afet Müdahale Planı ) Tekirdağ Afet Müdahale Planı tanıtım ve bilgilendirme toplantısının yapılması 2) İl Afet Müdahale Planının hazırlanması 3) Tekirdağ Afet Müdahale Planının İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu na onaya sunulması 4) Onaylanan Tekirdağ Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapılması Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı ) Plan hazırlama komisyonun oluşturulması 2) Toplantının planlanması 3) Plandaki görevlerin dağıtılması 4) İlgili komisyonların kurulması ve çalıştırılması 5) Plan kitapçığının bastırılarak dağıtılması Tehlike ve Risk Bölgeleri Tespit Çalışması ) Tehlike ve Risk Belirleme Komisyonunun Oluşturulması 2) Çalışma takviminin yapılması 3) Tehlike ve risk haritalarının çıkarılması 4) Risk azaltma ve önleme plan önerisi 5) Tehlike ve risk kitapçığının hazırlanması ve dağıtımı Planlama Önleme ve Müdahale Çalışmaları ) Risk azaltma strateji planlarının hazırlatılması 2) Kentsel risklerin belirlenmesi 3) Mekânsal planlamaya aktarılması 4) Bina dökümünün çıkarılması 5) Hasar görebilirliklerinin değerlendirilmesi Kurtarma ve Acil Yardım Çalışmaları ) Araç ve ekipmanlarının hazır bulundurulması 2) Karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği protokolleri 3) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun güncel tutulması 4) Acil Kurtarma ve Yardım Ekipleri sayısının arttırılması 5) Gönüllü ekiplerin sayısının arttırılması

17 Sosyal Yardım Kampanyaları ) Sel afeti acil yardım faaliyetleri 2) Heyelan afeti acil yardım faaliyetleri 3) Fırtına ve kasırga acil yardım faaliyetleri 4) Büyük yangınlar nedeniyle acil yardım faaliyetleri 5) Göç ve aşırı nüfus hareketi acil yardım faaliyetleri Afet Konutları EYY ) Mevcut durum analizi 2) Müteahhitle koordinasyon 3) Binaların tamamlatılması 4) Konutların teslimi 5) Kesin borçlandırma işlemlerinin yapılması Hasar Tespit Çalışmaları ) Hasar tespit personelinin hazır tutulması 2) Personelin eğitilmesi 3) H.T.P listelerinin güncel tutulması 4) Meydana gelen hasarların tespiti 5) Hasar tespit raporlarının yapılması Karşılıklı Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolleri ) Bölge illeri ile protokol yapılması 2) Gönüllü kuruluşlar ile protokol yapılması 3) Kamu ekipleri ile protokol yapılması 4) Yerel medya kuruluşları ile protokol yapılması 5) Özel sektör kuruluşları ile protokol yapılması Eğitim ve Tatbikatlar ) Başkanlık eğitimleri ve tatbikatı 2) Bölge İlleri arasında eğitim ve tatbikat 3) İl içindeki kuruluşların eğitimi ve ortak tatbikatı 4) Fabrika personeli eğitimi ve tatbikatı 5) Öğrenci eğitimleri ve tatbikatı

18 VALİLİK KOORDİNELİ FAALİYETLER Toplantı ve Seminerler ) İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı 2) Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı 3) Denizlerde Can ve Mal Güvenliği Toplantısı 4) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı 5) Hizmet Grupları Koordinasyon Toplantısı Konferans-Panel-Forum-Sempozyum Faaliyetleri ) Deprem Tehlikesi ve Önlemleri Çalıştayı 2) UDSEP Eylem Planı 3) Acil Kurtarma ve İlkyardım Bilgi Şöleni 4) Trakya Afet Risk ve Tehlikeleri Paneli 5) MAG Mahalle Afet Gönüllüleri Forumu Planlama ve Koordinasyon Faaliyetleri ) Kızılay Şube Başkanları Koordinasyon Toplantısı 2) Hizmet Grup Başkanları Koordinasyon Toplantısı 3) Kent Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı 4) Sabotajlara Karşı Koruma Kurulu Toplantısı 5) Valilik Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantıları Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri ) Başkanlık faaliyetlerinin basına duyurulması 2) Müdürlük faaliyetlerinin basına duyurulması 3) Meteorolojik uyarıların basına duyurulması 4) Toplum afet bilinçlendirme duyuruları 5) Afet ve acil durum tedbirlerinin basına duyurulması Eğitim ve Ortak Tatbikat Faaliyetleri ) Proje eğitimleri 2) Halkla ilişkiler eğitimleri 3) Sağlık-İtfaiye-Emniyet-AFAD ortak tatbikatlar 4) İlkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri

19 Kış Trafik Tedbirleri Faaliyetleri ) Meteorolojik uyarıların yapılması 2) Acil müdahale planlamasının yapılması 3) Kış trafik tedbirlerinin aldırılması 4) Karla mücadele çalışmalarının koordine edilmesi 5) Emniyet-Sağlık-İtfaiye-Jandarma-AFAD koordinasyonu Afet ve Acil Durum Uyarı ve İkaz Faaliyetleri ) Meteorolojik uyarılar 2) Boğulmalara karşı uyarılar 3) Zehirlenmelere karşı uyarılar 4) Kuyu zehirlenmelerine karşı uyarılar 5) Tehlike ve risklere karşı uyarılar Taşkın Koordinasyon Faaliyetleri ) Taşkın derelerin ıslahının koordinasyonu 2) Tehlike arz eden köprülerin iyileştirme koordinasyonu 3) Taşkın sınırlarının korunması koordinasyonu 4) Dere yataklarının temizliği ve bakımı koordinasyonu 5) Taşkın hasar tespit ve iyileştirme çalışmaları KBRN Koordinasyon Faaliyetleri ) Kimyasal sızıntı ihbarlarının değerlendirilmesi 2) Nükleer korunma tedbirlerin aldırılması 3) Kimyasal korunma tedbirlerinin aldırılması 4) Biyolojik korunma tedbirlerinin aldırılması 5) KBRN eğitim ve tatbikatları Mahalli İdareler ile Koordinasyon Faaliyetleri ) Yerleşim Yeri Tespit Komisyonu 2) Katı atık döküm alanları 3) Tehlike ve Risk Önleme Planları 4) Kentsel dönüşüm çalışmaları 5) Afet ve acil durum eğitim ve tatbikatları

20 YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Personel İş ve İşlemleri ) Personel maaşları ve diğer ödemeler 2) Personel izin ve raporları 3) Personel giyim ve kuşam malzemeleri 4) Yolluk, harcırah ve tazminat işlemleri 5) Tayin, terfi, intibak ve kadro iş ve işlemleri Kurumun Resmi Yazışmaları ) Personel dosyalarının tutulması 2) Her türlü yazışmaların dosyalanması 3) Arşiv iş ve işlemleri 4) Tebliğ ve tebellüğ işlemleri 5) Personel yazışmaları Gelen Giden Evrak İşlemleri ) Gelen Giden evrak kayıtlarının dijital ortamda tutulması 2) Evrak zimmetlerinin yapılması 3) Evrak dağıtımlarının yapılması 4) Posta işlemlerinin yapılması 5) Davetiye v.b. dağıtımlarının yapılması Ambar İşlemleri ) Ambar kayıtlarının tutulması 2) TİF işlemlerinin yapılması 3) Demirbaş kayıtlarının tutulması ve düşüm işlemleri 4) Eşya ve evrak imha işlemleri 5) Depoların tanzim ve düzeni Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri ) Kurum personelinin eğitimleri 2) Hizmetli personelin eğitimleri 3) Halkla ilişkiler eğitimleri 4) Teknik personel eğitimleri 5) Nöbetçi personel eğitimleri

21 Norm Kadro İşlemleri ) Yeni personel alımı işlemleri 2) Kadro değişikliklerin bildirilmesi 3) Kadro tahsis işlemleri 4) Yeni kadro talepleri 5) Kadro-derece-tahsis ve iptal işlemleri Aday Memurların Eğitimi İşleri ) Aday memurların temel eğitimi 2) Aday memurların hazırlayıcı eğitimi 3) Aday memurların staj eğitimi 4) Aday memurların staj değerlendirme formları 5) Aday memurların adaylıklarının kaldırılması Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri ) Nakil taleplerinin değerlendirilmesi 2) Muvafakat verilmesi 3) Hizmet cetvelinin çıkarılması ve onaylatılması 4) Personelin ilişiğinin kesilmesi 5) Personel dosyasının ilgili kuruma gönderilmesi 2013 Yılı Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri ) Haberleşme hizmeti ödemeleri 2) Su ve yemek hizmeti ödemeleri 3) Kıyafet alımı ödemeleri 4) Akaryakıt ve yakacak alımları ödemeleri 5) Temizlik hizmeti alımı ödemeleri Sosyal Yardım ve Destek Komisyonu İşlemleri ) Acil yardım ödenek talebi ve harcanması 2) Afetzedelerin günlük ihtiyaçlarının karşılanması 3) Yardım kampanyalarının düzenlenmesi 4) Kan bağışı kampanyasının düzenlenmesi 5) Hasara uğrayan afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması

22 SİVİL SAVUNMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Sivil Savunma Faaliyetleri ) Sivil Savunma Planlarının yaptırılması 2) Yangın Önleme Planlarının yaptırılması 3) KBRN hizmetlerinin planlanması 4) Sivil savunma teşkillerinin kurulması 5) Hassas Bölgelerin Tespiti ve Planlaması Sivil Savunma Planlarının Güncellenmesi ) Seferberlik ve Savaş Hali Hazırlıkları Planı ve Toplantısı 2) Tahliye ve Seyrekleştirme Planı 3) İkaz ve Alarm Planı 4) 24 Saat Esasına Göre Çalışma Planı 5) Sivil Savunma Planı Doğal Afetler Çalışma Rehberinin Güncellenmesi ) Personel isim değişikliklerinin yapılması 2) Mevzuat değişikliklerinin yapılması 3) Usul ve esaslarda meydana gelen değişikliklerin yapılması 4) Görevlendirme değişikliklerinin yapılması 5) Diğer değişikliklerin yapılması Sivil Savunma Uzman ve Amirleri Toplantısı ) Sivil savunma görevlilerinin tespiti 2) Toplantının organize edilmesi 3) Katılımcılara eğitim verilmesi 4) Uygulama birliğinin sağlanması 5) Sivil savunma uzman ve amirleri koordinasyonu İl Envanterinin Oluşturulması ) Araç ve gereç durumu 2) Konaklama tesisleri-sosyal tesisler 3) Mal ve hizmet dökümü 4) Acil ve ilkyardım araçları 5) Nüfus bilgilerinin güncellenmesi

23 Kaynak Sayım Cetvellerinin Güncellenmesi ) İlçe kaynak sayım cetvelleri 2) İl kaynak sayım cetvelleri 3) Rapor haline getirilmesi ve onaya sunulması 4) Noksan ilçelerin tamamlanması 5) Kolordu Komutanlığına gönderilmesi Gönüllü Ekiplerin Oluşturulması ) STK Ekipleri 2) Kamu Kuruluşu Ekipleri 3) Fabrika Ekipleri 4) Mahalle Afet Gönüllüleri Ekipleri 5) Gönüllü Köy Ekipleri Kamu Kurtarma Ekiplerinin Oluşturulması ) Kurulacak ekiplerin tespit edilmesi 2) Eğitimlerinin tamamlanması 3) Sertifikalarının verilmesi 4) Araç ve gereçlerinin tamamlatılması 5) Tatbikatlarının yaptırılması Fabrikalara Acil Müdahale Planı Yaptırılması ) Fabrikanın tehlike ve risklerinin belirlenmesi 2) Amaç ve hedeflerin belirlenmesi 3) İnsan, mülk ve çevrenin korunması 4) Ekiplerin kurulması ve eğitimi 5) Diğer kuruluşlarla koordinasyonun sağlanması STK ile Koordinasyonun Sağlanması ) STK ların tespitinin yapılması ve akreditasyon 2) AFAD Destek Anlaşması ve İşbirliği Protokollerinin Yapılması 3) Eğitim ve tatbikatların yapılması 4) AKYE sertifikalarının verilmesi 5) Araç ve gereçlerinin tamamlatılması

24 PLANLAMA ZARAR AZALTMA VE İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ İlin Tehlike ve Risklerinin Belirlenmesi ) Risk gruplarının oluşturulması (Deprem-sel-heyelan-yangın v.b.) 2) Köylerdeki tehlike ve risklerin tespiti 3) Beldelerdeki tehlike ve risklerin tespiti 4) İlçelerdeki tehlike ve risklerin tespiti 5) İldeki tehlike ve risklerin tespiti Afet ve Acil Durum Planlarının Yapılması ) İl Afet ve Acil Yardım Planı 2) Hizmet Grupları Planlaması 3) İl Afet Bürosunun oluşturulması 4) İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu 5) AADYM Servislerinin kurulması İl Genelinde Meydana Gelmiş Afetlerin Tespiti ) Arşiv taramasının yapılması 2) İlgili kurumlardan bilgi toplanması 3) İnternetten yararlanılması 4) Tabloların oluşturulması 5) Meydana gelmiş afetler raporunun oluşturulması Sayısal Topografik ve Jeolojik Haritaların Temini ) Harita Genel Komutanlığından talep edilmesi 2) Deprem Dairesi Başkanlığından istenmesi 3) Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden istenmesi 4) MTA Genel Müdürlüğünden istenmesi 5) Mahalli İdareler ile koordinasyon CBS Kurulması ve UDSEP Çalışmaları ) Haritaların temini 2) Verilerin toplanması 3) Verilerin koordinatlandırılması 4) Haritalara işlenmesi 5) CBS aktarılması ve analiz edilmesi

25 Olmuş Afetlerin 1/ Haritalara İşlenmesi ) Olmuş afetlerin yer ve listesinin çıkarılması 2) Oluş tarihlerinin belirlenmesi 3) Büyüklük ve hasar durumlarının bilinmesi 4) Önceliklerinin belirlenmesi 5) Haritalara işlenmesi ÇED ve Yer Seçimi Kurum Görüşlerinin Bildirilmesi ) Arazinin yerinde incelenmesi 2) Fotoğraflama yapılması 3) Bölgedeki benzer görüşlerin irdelenmesi 4) Raporun yazılması ve onaylanması 5) Süresi içerisinde ilgili kurumlara gönderilmesi Hasar Tespit Çalışmalarının Yapılması ) Hasar tespit komisyonunun toplanması 2) Kriterlerin belirlenmesi 3) Hasar tespiti yapacak personelin görevlendirilmesi 4) Arazide hasar tespitlerinin yapılması 5) Kesin hasar icmallerinin yapılması Jeolojik Etüt Raporlarının Hazırlanması ) Arazide tespit yapılması 2) Genel hayata etkisizlik oluru alınması 3) Gözlemsel etüt yapılması 4) Etüt raporunun hazırlanması 5) Onay ve gereği için ilgili makamlara gönderilmesi Afet Önleme ve Koruyucu Tedbirlerin Aldırılması ) Tehlike ve risk tespiti yapılması 2) Bölge ile ilgili rapor düzenlenmesi 3) Raporun ilgili kuruluşlara gönderilmesi 4) Çalışma sonucundan bilgi istenmesi 5) İzleme ve takip

26 AFAD YÖNETİM MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Haberleşme Sistemlerinin Temini ve Kurulması ) Uydu telefonlarının güncel tutulması 2) Telsiz rölesinin kurulması ve işletilmesi 3) Alo AFAD 122 sisteminin çalışır tutulması 4) Dinleme ve kayıt sistemlerinin kurulması 5) Telsiz ve telefon çevrimlerinin yapılması Uydu Telefonlarının Teslimi ve İşletilmesi ) Telefonların çalışır bulundurulması 2) Her salı günü çevrim yapılması 3) Günlük ve 3 aylık raporların tutulması 4) Arızalı telefonların tamir ettirilmesi 5) 3 aylık raporların Başkanlığa gönderilmesi Alo AFAD Uygulamasının Takibi ) Alo AFAD hattının çalışır tutulması 2) Kullanma talimatının hazırlanması 3) Başkanlığa ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına duyurulması 4) Personelinin eğitimi ve tatbikatı 5) Alo AFAD kayıtlarının takip edilmesi Ortak Afet Frekansı Oluşturulması (Emniyet-Sağlık-İtfaiye-Jandarma) ) İlgili birimlerle toplantı yapılması 2) Yazılı olarak kurum görüşlerinin alınması 3) Teknik bilgilerin toplanması 4) Valilik Oluru alınması 5) Uygulamaya konulması ve takip Telsiz Sistemlerinin Faal Halde Bulundurulması ) Mevcut telsizlerin bakım ve onarımı 2) Yeni rölenin kurulması 3) Telsizlerin zimmetlerinin yenilenmesi 4) Telsiz kullanma eğitimi verilmesi 5) Telsiz kullanma tatbikatı yapılması

27 İtfaiye Teşkilleri Denetimi ve Koordinasyon ) Denetim Komisyonu kurulması 2) Valilik Oluru alınması 3) Denetimlerin yapılması 4) Denetim raporunun hazırlanması ve onaya sunulması 5) İtfaiye Müdürleri Toplantısının yapılması Denizlerde Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması ) Denetim Komisyonu kurulması 2) Valilik Oluru alınması 3) Denetimlerin yapılması 4) Denetim raporunun hazırlanması ve onaya sunulması 5) Gereği için raporun ilgili kurumlara gönderilmesi Dalış Hizmetleri ) Dalış malzemelerinin bakımlarının yapılması 2) Kurbağa Adam Ekibinin kurulması 3) Gece dalışlarının yapılması 4) Yaz aylarında plajlarda dalış hizmetleri 5) Gece ve gündüz dalış tatbikatları Eğitim ve Tatbikatlar ) Okullarda eğitim ve tatbikat 2) Fabrikalarda eğitim ve tatbikat 3) Yerel Yönetimlerde eğitim ve tatbikat 4) Kamu Kurumlarında eğitim ve tatbikat 5) Müdürlük personel eğitim ve tatbikatı Arama ve Kurtarma Faaliyetleri ) Deniz ve göllerde su altı arama ve kurtarma 2) Dağda ve arazide arama ve kurtarma 3) Heyelanda, göçük altında arama ve kurtarma 4) Kuyuda kurtarma 5) Yoğun kar yağışında arama ve kurtarma

28 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KOMİSYONU FAALİYETLERİ Öğrenci Eğitimleri ) Yangın müdahale ve korunma eğitimleri 2) Deprem korunma eğitimleri 3) Afet bilinçlendirme eğitimleri 4) İkaz-alarm-sığınma eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri STK Eğitimleri ) Yangın müdahale eğitimleri 2) Deprem toplum bilinçlendirme eğitimleri 3) Acil kurtarma ve ilkyardım eğitimleri 4) İkaz alarm ve sığınma eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri Afet Gönüllüleri Eğitimi ) Yangın müdahale eğitimleri 2) Deprem toplum bilinçlendirme eğitimleri 3) Acil kurtarma ve ilkyardım eğitimleri 4) İkaz alarm ve sığınma eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri Yerel Yönetim Personeli Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum eğitimleri Kamu Personeli Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum hazırlık eğitimleri

29 Üniversite Öğrencileri ve Personeli Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum hazırlık eğitimleri Halk Eğitimi ) Yangın deprem müdahale ve korunma eğitimi 2) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 3) İkaz-alarm-sığınma ve korunma eğitimleri 4) Acil kurtarma ve ilkyardımcı eğitimleri 5) Afet ve acil durum hazırlık eğitimleri Fabrika Personeli Eğitimi ) Acil kurtarma ve ilkyardım eğitimi 2) Müdahale ve iyileştirme eğitimi 3) Afet ve acil durum bilinçlendirme eğitimi 4) Tahliye çalışmaları eğitimi 5) Depremde ilk 72 saat eğitimi Toplum Liderleri - Kanaat Önderleri Eğitimi ) Toplum afet bilinçlendirme eğitimleri 2) Afet psikolojisi ve ekip organizasyonu eğitimi 3) Liderlik ve yönlendirme eğitimleri 4) Hafif düzeyde arama ve kurtarma eğitimleri 5) Depremde ilk 72 saat eğitimi Basın Kuruluşları Bilgilendirme Eğitimi ) Toplum afet bilgilendirme eğitimleri 2) Toplumu yönlendirme ve bilinçlendirme eğitimleri 3) Topluma moral, isteklendirme aşılanması eğitimi 4) Hayatın normale döndürme yönlendirme eğitimleri 5) Toplumu doğru bilgilendirme yöntemleri

30 T.C BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI FAALİYETLERİ Deprem Gözlem Ağlarının Geliştirilmesi ) Mevcut istasyonların tespit edilmesi 2) İhtiyaç duyulan istasyon yerlerinin belirlenmesi 3) Alınan verilerin standartlara uygun hale getirilmesi 4) Yeni istasyonların kurulması 5) Kalite ve güvenirliğinin arttırılması Ön Hasar Tahmini ve Erken Uyarı Sistemleri ) Sistemin tasarlanması 2) Sistemin kurulması 3) Uyarı ve hasar tahminlerinin yapılması 4) Analiz ve değerlendirmelerin yapılması 5) Çıktıların ilgili kurumlarla ivedilikle paylaşılması Tehlike ve Risk Belirleme Çalışmaları ) Tehlikenin doğru olarak tanımlanması 2) Depremlerin büyüklük-zaman-yer ve sıklıklarının bilinmesi 3) Gerçekleşme tahminleri 4) Zemin yapısı ve Yer hareketlerinin bilinmesi 5) Deprem tehlikesinin neden olacağı riskler İnşaat Sektöründe Çalışanların Eğitimi ) Halk eğitimi merkezi ile işbirliği yapılması 2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Koordinasyon 3) İşçi kalfa ve ustaların eğitimleri 4) Demirci-betoncu-kalıpçı-tesisatçıların eğitimleri 5) Belgelerinin verilmesi Eğitim ve Tatbikatlar ) Afet yöneticilerinin eğitimi 2) Karar vericilerin eğitimi 3) Toplum liderleri ve kanaat önderleri eğitimi 4) Yerel yöneticilerin eğitimi 5) Afet müdahale personeli eğitimi

31 Afet Gönüllülük Sisteminin Kurulması ) Site apartman afet gönüllülük sistemi 2) Mahalle afet gönüllülük sistemi 3) STK afet gönüllülük sistemi 4) Üniversiteler bünyesinde afet gönüllük sistemi 5) Kamu ve özel sektör afet gönüllük sistemi İl Sağlık Afet Planının Hazırlanması ) İl Sağlık Müdürlüğü ile Koordinasyon 2) Sağlık tesis bilgilerinin toplanması 3) Sosyal donatılarının belirlenmesi 4) Tahliye ve toplanma alanlarının belirlenmesi 5) Sağlık amaçlı kullanılacak tesislerin belirlenmesi Zorunlu Deprem Sigortasının Yaygınlaştırılması ) Toplum sigorta bilinçlendirme çalışmaları yapılması 2) DASK kampanyaları düzenlenmesi 3) İletişim araçlarının kullanılması 4) Mahalli idareler ile koordinasyon 5) Sigorta şirketleri ile koordinasyon Özel Sektörün İşin İçine Çekilmesi ) Fabrikalarda AKYE ekiplerinin kurdurulması 2) Depo şirketleri 3) Ulaştırma ve kargo şirketleri 4) İş makinesi dernekleri 5) AVM ve süpermarketler Afet Risklerinin Azaltılması Platformunun Kurulması ) Yerel yöneticiler 2) STK 3) Gönüllü kuruluşlar 4) Kent konseyleri 5) Basın mensupları

32 T A T B İ K A T L A R Plan İşlerlik Masa Başı Tatbikatı ) İl Afet ve Acil Durum Planı Uygulama Tatbikatı 2) Acil Kurtarma ve İlk Yardım Tatbikatı 3) Sivil Savunma Planı 4) Tahliye Planı Arama ve Kurtarma Tatbikatı ) Enkaz altı arama ve kurtarma 2) Su altı arama ve kurtarma 3) Dağda arama ve kurtarma 4) Trafik kazaları yaralı kurtarma 5) Göçük altı arama ve kurtarma Acil Müdahale Tatbikatı ) Deprem acil müdahale 2) Sel acil müdahale 3) Heyelan acil müdahale 4) Boğulma acil müdahale 5) Trafik kazası acil müdahale Deprem ve Kurtarma Tatbikatı ) Kayıp kişi yeri tespit etme 2) Yaralıları kurtarma 3) İlkyardım ve müdahale 4) Yaralıların hastanelere tahliyesi 5) İyileştirme ve sosyal yardım faaliyetleri Yangın Söndürme Tatbikatı ) Fabrika ve işyeri yangınları 2) Ev ve ofis yangınları 3) Ahır ve samanlık yangınları 4) Doğalgaz ve petrol yangınları 5) Orman yangınları

33 TATBİKATLAR Sel ve Boğulma Tatbikatı ) Tatbikat senaryosunun hazırlanması 2) Görevlilerin belirlenmesi 3) Tatbikat alanının belirlenmesi 4) İlgili kurumlarla koordinasyon 5) Müdahale ve kurtarma çalışmaları Heyelan ve Göçük Kurtarma Tatbikatı ) Tatbikat senaryosunun hazırlanması 2) Haberleşmenin sağlanması 3) Ekiplerin koordinasyonu 4) Önceliklerin belirlenmesi 5) Müdahale arama ve kurtarma çalışmaları Trafik Kazaları Müdahale Tatbikatı ) Olay bildiriminin alınması Alo AFAD 122 2) Olay yerine intikal 3) Olay yerinin güvenliği 4) Olaya ilk müdahale 5) Kurtarma ve tahliye Kuyu Zehirlenmeleri ve Boğulma Tatbikatı ) Olay bildiriminin alınması ve değerlendirme 2) Ekiplerin toplanması 3) Olay yerine intikalin sağlanması 4) Olay yeri güvenlik tedbirlerinin alınması 5) Olaya müdahale ve kurtarma çalışmaları Su Altı ve Su Üstü Arama ve Kurtarma Tatbikatı ) Olay bildiriminin alınması ve değerlendirme 2) Olay yerine intikalin sağlanması 3) Ekiplerin koordine edilmesi 4) Müdahale arama ve kurtarma çalışmaları 5) Tedavi ve ilkyardım çalışmaları

34 USUL VE ESASLAR Her Şube Yıllık Plan Yapacak ) Şubenin yapacağı iş ve işlemler planlanacak 2) Plandaki görevlerin personele dağıtımı yapılacak 3) Görevlerin başlama ve bitiriliş tarihleri belirlenecek 4) Gerekli çalışma komisyonları kurulacak 5) İşlerin mali finansmanı planlanacak Şubeler Aylık Çalışma Programı Yapacak ) Müdürlük aylık planlaması takip edilecek 2) Şubenin aylık yapacağı işler cetveli hazırlanacak 3) İş ve işlemler personele yazılı olarak tebliğ edilecek 4) İşin başlama ve bitiş tarihleri verilecek 5) Ay sonunda şube plan gerçekleşme toplantısı yapılacak Personel Günlük Çalışma Planı Yapacak ) Ne İş yapılacağı 2) Nerede yapılacağı 3) Nasıl ve ne zaman yapılacağı 4) Niçin Yapılacağı 5) Kiminle Yapılacağı Çalışma Komisyonları Kurulacak ) Tehlike ve Risk Belirleme Komisyonu 2) UDSEP Hazırlık Çalışma Komisyonu kurulması 3) Proje Hazırlama Komisyonu 4) Çadır Kent Alanları Belirleme Komisyonu 5) Yer Seçimi Komisyonu Öncelikler Belirlenecek ) İl envanterinin güncellenmesi 2) Çadır kent alanlarının tespit edilmesi 3) Teknik personel envanterinin güncellenmesi 4) AKYE ekiplerinin kurulması ve eğitimi 5) Eğitim parkuru kurulması

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ

GÜVENLİK İŞLERİ, AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ VE TOPYEKÜN SAVUNMA SİVİL HİZMETLERİ STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR 100-599 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 600-679 DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER

STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ YARDIMCI HİZMETLERLE İLGİLİ FAALİYETLER STANDART DOSYA PLANI İÇERİĞİ 000-099 GENEL KONULAR ANA HİZMET FAALİYETLERİ (100-599) DANIŞMA VE DENETİM FAALİYETLERİ 600-619 ARAŞTIRMA PLANLAMA İŞLERİ 620-639 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 640-659 HUKUK İŞLERİ

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 )

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DOSYALAMA YÖNERGESİ ( 1 ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Başkanlığımızın merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşlarının tüm birimlerinde elektronik ortamda veya evrak düzeninde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017)

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İKİNCİ STRATEJİK PLANI (2013-2017) Niğde,2013 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL

HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL HİZMETE ÖZEL AFYONKARAHİSAR İL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ -2014- HİZMETE ÖZEL İÇİNDEKİLER KONULAR : Başemir Onay Sayfası İçindekiler Dağıtım Çizelgesi Değişiklik Çizelgesi SAYFA NO: I

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı