AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA)"

Transkript

1 AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) Dr. Bülent ÖZMEN Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

2 İçerik Kurumsal Yapılanma Afet Profili Afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler

3 KURUMSAL YAPILANMA

4

5

6 MERKEZİ YÖNETİM Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI Deprem Danışma Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Müdahale Dairesi Başkanlığı İyileştirme Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Avrupa Doğal Afet Eğitim Merkezi (AFEM) Özmen, B., Erkan, B.B.B., 2011, Türkiye nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri, Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs - 3 Haziran, İstanbul

7 DEPREM DANIŞMA KURULU BAŞKAN: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı ÜYELER: -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı temsilcisi -Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü - Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı - Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Afet ve acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek BAKANLIK ve KURULUŞLARIN üst yöneticileri -Beş öğretim üyesi (Deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından seçilir) - Akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üye Sekreterya: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurul yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca kurul başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurul; Depremlerden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunar ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirler. Özmen, B., Erkan, B.B.B., 2011, Türkiye nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri, Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs - 3 Haziran, İstanbul

8 YEREL YÖNETİM VALİ İL AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRÜ (İL ÖZEL İDARESİ) Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü (81 ilin 11 inde kurulmuştur) Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Sakarya Samsun, Van İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Özmen, B., Erkan, B.B.B., 2011, Türkiye nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri, Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs - 3 Haziran, İstanbul

9 Afet anında kurumsal yapılanma

10 Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 12/01/2011 tarih ve 9 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve görev ve sorumlulukları belirlemektir.

11 Bu yönetmelik gereğince afet ve acil durum hizmetlerini yürütmek üzere BAŞKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ BAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ ve İL AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ faaliyete geçmektedir.

12 5902 sayılı kanuna göre AFET VE ACİL DURUM YÜKSEK KURULU BAŞKAN: Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısı ÜYELER: - Milli Savunma Bakanı - İçişleri Bakanı -Dışişleri Bakanı - Maliye Bakanı - Milli Eğitim Bakanı -Bayındırlık ve İskan Bakanı -Sağlık Bakanı -Ulaştırma Bakanı - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhtiyaç Halinde Kurul Toplantılarına Çağrılabilecekler İlgili Bakan Kurum Kuruluş Temsilcileri Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri Konu ile ilgili uzmanlar - Çevre ve Orman Bakanı Sekreterya: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurul yılda en az iki kez toplanır. Kurul ayrıca kurul başkanının isteği üzerine toplanabilir. Kurul Afet ve Acil Durumlarla ilgili Hazırlanan PLAN, PROGRAM ve RAPORLARI onaylar Özmen, B., Erkan, B.B.B., 2011, Türkiye nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri, Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs - 3 Haziran, İstanbul

13 AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON KURULU BAŞKAN: Başbakanlık Müsteşarı ÜYELER: - Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı - İçişleri Bakanlığı Müsteşarı -Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı - Maliye Bakanlığı Müsteşarı - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı -Sağlık Bakanlığı Müsteşarı -Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Afet ve acil durumun türüne göre Kurul Başkanınca görevlendirilecek BAKANLIK ve KURULUŞLARIN üst yöneticileri - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı - Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı - Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı - Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı Sekreterya: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurul yılda en az dört kez toplanır. Kurul ayrıca kurul başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurul Afet ve Acil Durum hallerinde bilgileri değerlendirir, alınacak önlemleri belirler, uygulanmasını sağlar ve denetler, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar. Özmen, B., Erkan, B.B.B., 2011, Türkiye nin Yeni Afet Yönetimi Sistemi ve Düşündürdükleri, Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs - 3 Haziran, İstanbul

14 TÜRKİYE NİN AFET PROFİLİ

15 Ülkemiz jeolojik yapısı, topoğrafyası, iklim özellikleri nedeniyle her zaman doğal afete uğrama riski taşır. Doğal afetler neden oldukları can kaybı yanında, Türkiye için önemli oranda fiziksel, sosyal, çevresel ve ekonomik kayıplar meydana getirmektedirler. Örneğin bu zarar sadece 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen İzmit Körfezi depreminde milyar doları bulmuştur.

16 Türkiye deki başlıca doğal afet türleri arasında başta depremler olmak üzere, su baskınları, heyelanlar, erozyon, kuraklık, çamur akmaları, çığ ve kaya düşmeleri, tipi ve aşırı soğuklar gibi afetler sayılabilir.

17 Türkiye de doğal afetlerden yıkılmış konut sayısı* Doğal Afet Türü Yıkılan Konut Sayısı Yüzde (%) Deprem 650, Heyelan 63,000 8 Sel 61,000 7 Kaya düşmesi 26,500 3 Çığ 5,154 1 TOPLAM 805, *Özmen, B., 2010, Türkiye nin Depremselliği ve Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezince Yapılan Çalışmalar, TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Araştırma Komisyonuna sunulan Rapor.

18 yılları arasında Türkiye de meydana gelen büyük doğal afetler* * Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2006, Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu El Kitabı

19 SEL

20 Su baskını olay sayısı bazında etkilenen illerin dağılımı* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

21 Gözlenen su baskını olayı ve afetzede sayılarına göre, su baskınlarından en çok etkilenen 10 il* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

22 HEYELAN 1988 yılında Trabzon il sınırlarında meydana gelen Çatak heyelanından bir görünüm (AİGM Arşivi).

23 İlçelere göre heyelan olaylarının dağılımı* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

24 Afetzede sayıları bazında heyelanlardan en çok zarar gören 20 ilçe* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

25 Kaya Düşmesi

26 İlçelere göre kaya düşmesi olayı dağılımı* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

27 Olay sayıları ve afetzede sayılarına göre, kaya düşmesinden en çok etkilenen 20 ilçe* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

28 Afet olay sayısı bazında afetlerden etkilenen illerin dağılımı* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

29 Afetlerden en çok etkilenen 10 il* * Gökçe, O., Özden, Ş., Demir, A., 2008, Türkiye de Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 118 sayfa.

30 Aletsel dönemde hasar yapmış depremlerin dağılımı * *Pampal, S., Özmen, B., 2009, Depremler Doğal Afet midir? Depremlerle Baş Edebilmek, Eflatun Yayınevi, 280 sayfa, Ankara.

31 Deprem bilançosu ( ) Hasar yapan deprem sayısı : 285 Yıkılan/ağır hasarlı konut sayısı : Ölen insan sayısı : Bu depremlerin 22 tanesi M 7. Yani ülkemizde ortalama her beş yılda bir büyük bir deprem meydana gelmektedir.

32 Ülkemizdeki Önemli Fay Zonları

33 Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara Denizi içindeki faylar Okay vd., 1999, diğer faylar Şaroğlu v.d den alınmıştır Özmen, B., 2007, Türkiye'nin Deprem Risk Profili, Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Programı, Dünya Bankası Uzaktan Öğrenim Enstitüsü.

34 Doğu Anadolu Fay Zonu Faylar Şaroğlu v.d den alınmıştır Özmen, B., 2007, Türkiye'nin Deprem Risk Profili, Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Programı, Dünya Bankası Uzaktan Öğrenim Enstitüsü.

35 Güneydoğu Anadolu Bindirmesi Faylar Şaroğlu v.d den alınmıştır Özmen, B., 2007, Türkiye'nin Deprem Risk Profili, Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Programı, Dünya Bankası Uzaktan Öğrenim Enstitüsü.

36 Ege Graben Sistemi Faylar Şaroğlu v.d den alınmıştır Özmen, B., 2007, Türkiye'nin Deprem Risk Profili, Kapsamlı Doğal Afet Risk Yönetimi Programı, Dünya Bankası Uzaktan Öğrenim Enstitüsü.

37 İç Anadolu Bölgesi Pampal, S., Kozlu, B., 2000, Ankara nın Depremselliği, Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:46/2000-5, Sayı:409, 25-33

38 1996 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası Hakkında Bilgiler

39 Özmen, B., Nurlu, M., Güler, H., 1997, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, 88 sayfa, Ankara.

40 Yüzölçümü(km 2 ) Dağılımı Deprem Bölgelerine göre 4% 12% V 18% III IV I 42% I. Derece II. Derece III. Derece IV. Derece II V. Derece 24% Özmen, B., Nurlu, M., Güler, H., 1997, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, 88 sayfa, Ankara.

41 İl ve İlçe merkezlerinin kaçı hangi dereceli deprem bölgesine düşüyor? Deprem Bölgeleri İl sayısı % İlçe Sayısı % I II III IV V Özmen, B., Nurlu, M., Güler, H., 1997, Coğrafi Bilgi Sistemi ile Deprem Bölgelerinin İncelenmesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, 88 sayfa, Ankara.

42 Pampal, S., Özmen, B., 2007, Türkiye nin Deprem Gerçeği Deprem Bölgeleri Haritaları ve Yönetmeliklerinin Tarihsel Gelişimi, ISBN , 1027 sayfa, Ankara.

43 AFETLERE HAZIRLIK

44 Afetlere hazırlık; tehlike ve risklerin olumsuz etkilerini mümkünse önlemek, mümkün değil ise etkilerini azaltmak ve afet meydana geldiğinde zamanında hızlı ve etkili bir müdahaleyi başarmak için önceden yapılması gereken tüm faaliyetlere denir.

45 AFETLERDEN ÖNCE NELER YAPILMALI (0. SANİYE İÇİN HAZIRLIK) I AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLEŞME II YAPISAL TEHLİKELER VE RİSKLERİN AZALTILMASI III YAPISAL OLMAYAN TEHLİKE VE RİSKLERİN AZALTILMASI IV TEHLİKE AVI V AFET PLANI VI AFET TATBİKATLARI VII - EĞİTİM

46 I - AFETLERE DİRENÇLİŞEHİRLEŞME Şehirlerin planlama çalışmaları (Bölgesel, çevre düzeni ve imar planları), tüm afet tehlikeleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Yapılaşmış alanlarda ise tüm afet tehlike ve riskleri büyük ölçekli haritalar üzerinde belirlenmeli ve bu bölgelerde gerekli önlemler, çalışmalar zaman geçirmeden yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm ve zarar azaltma planlaması çalışmaları için stratejik amaçlar, hedefler ve öncelikler belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda öncelikle mikrobölgeleme, afet senaryoları, yerel ölçekte afet tehlike ve riskini belirleme çalışmaları yapılmalıdır Toplumu ve karar verici yöneticileri olası tehlike ve risklere karşı uyarmak, gerekli önlemleri zamanında almalarını sağlamak, tehlike ve risklere karşı farkında olma seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapılmalıdır.

47 II - YAPISAL TEHLİKELER ve RİSKLERİN AZALTILMASI Geçmiş yıllarda meydana gelmiş olan depremler nedeniyle büyük maddi kayıplar ve can kayıpları verilmiş olmasına rağmen hâla ülkemizdeki yapı stokunun büyük bir kısmının inşaat kalitesi olması gerekenin altındadır. Bu nedenle yapılan incelemeler sonucunda deprem güvenliğinin yetersiz olduğu belirlenen binaların güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerekir. Özel bir sosyal, kültürel, tarihsel değeri bulunmayan yapılarda güçlendirme maliyeti eğer yıkım ve yeniden yapım maliyetinin yüzde 40 ını aşıyorsa yıkılması, aşmıyorsa güçlendirilmesi gerekir. Depremlerde yapısal hasarı etkileyen faktörlerden biri, yerel zemin koşullarıdır. Bu nedenle depreme dayanıklı yapı tasarımında zemin özellikleri dikkate alınmalıdır. Zeminin özellikleri yapının türü ve önemine göre yerinde veya laboratuvarda gerçekleştirilen uygun yöntemlerle belirlenmelidir.

48 III - YAPISAL OLMAYAN TEHLİKELER ve RİSKLERİN AZALTILMASI Yapısal olmayan riskler, eşyaların kullanımından doğan risklerdir. Unutmayın! Afet (Deprem) anında hareket edebilecek, kayabilecek, düşebilecek ve kırılabilecek her şey size zarar verebilir. Bunun için işe öncelikle yaşadığımız, çalıştığımız ve eğitim gördüğümüz mekanlarda TEHLİKE AVI yaparak afet anında güvenli ve güvensiz olabilecek yerleri ve size zarar verebilecek şeyleri belirleyin. Size zarar verebilecek eşyaları sabitleyerek veya yerlerini değiştirerek yapısal olmayan tehlike ve riskleri minimum düzeye indirin.

49 YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER -Yataklar büyük pencerelerin yanından uzaklaştırılacak ya da kalın perdelerle pencereler örtülecek veya filmle kaplanacak -Yatakların yanına birer el feneri ve kalın terlikler konulacak -Raflar ve kitaplıklar duvara sabitlenecek. Rafların önüne birer çıta, vb., çekilecek. Ağır eşyalar en alt rafa yerleştirilecek. -Dolap, kitaplık, büfe benzeri devrilebilecek veya kayabilecek eşyalar duvara ve döşemeye sabitlenecek. -Duvara asılı tablolar yatağın baş ucundan ve yandaki duvarlardan kaldırılacak ve kanca vidalarla başka bir duvara asılacak -Duvara asılı aynalar duvara kanca vidalarla sıkıca sabitlenecek. -Tavandan asılı bitkiler, hafif, kırılmaz saksılarla değiştirilecek ve kapalı kancalar ile tavana sabitlenecek. -Avize ve lambalar tavana sağlam bir biçimde kilitli askılarla sabitlenecek.

50 YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER (devam) -Mutfak dolapları içinde kırılacak eşyalar olan dolaplara kilit veya kapı mandalları takılacak. Kapanmayan raf kapakları kapanacak şekilde sağlamlaştırılacak. -Beyaz eşyalar ağırlıklarına uygun sabitleme malzemeleri kullanılarak döşemeye ve duvara sabitlenecek. -Tekerlekli sehpalardaki televizyonlar önce sehpaya, sehpa da duvara güvenli bir biçimde sabitlenecek. -Termosifon, şofben ve kazan gibi su ısıtıcıları emniyetli bir şekilde duvara ya da yere monte edilecek. -Bilgisayar gibi aletlerin altına ve mutfaktaki eşyaların bulunduğu rafların içine kaymayı önleyici örtüler konulacak. -Zehirli ve yanıcı maddeler düşüp kırılmayacak bir şekilde saklanacak.

51 V - AFET PLANI Afet sırasında düşünecek zamanımız olmaz. Bunun için afet sırasında en doğru şeyleri yapabilmek için mutlaka bir plan yapmalı ve bunu sık sık uygulamalısınız. Ev ve işyerinizde bir afet (deprem) veya yangın sırasında nasıl davranacağınız konusunda bir hazırlık planı yapın ve bu planı güncel tutun. abcd temel afet bilinci el kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kızılay ile güvenli yaşamı öğreniyorum, Türkiye Kızılay Derneği

52 AFET PLANI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER -Çevremizdeki acil durum ve afete yol açabilecek tehlikeleri belirledik - Tehlike Avı yaparak evde ve her odadaki en güvenli yerleri belirledik -Binamızı ve eşyalarımızı kontrol ettik. Yapısal ve yapısal olmayan zararları önlemek için plan yaptık -Evimizin bir krokisini çizerek, olanaklıysa her odadan ve binadan iki çıkış yolu belirledik -Doğalgaz, elektrik ve su gibi vanaların yerini ve nasıl kapanacağını öğrendik -Acil durum telefon numaralarını (112, 155, 156, 110) ne zaman ve nasıl arayacağımızı öğrendik -Şehir içi ve dışından iki yakınımızı belirleyip, bu kişilerin telefonlarını öğrendik ve afet sırasında birbirimizden ayrılmamız durumunda tüm ev halkı o kişilerle iletişim kuracağını öğrendik -Afet anında bir arada değilsek, ailemizle buluşabilmemiz için biri evimizin, yakınında, diğeri ise evimizden uzakta olan iki ayrı buluşma yeri belirledik

53 AFET PLANI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER (DEVAM) -Evimize ışıldak, duman detektörü ve yangın söndürücü aldık -Evimize ilk yardım çantası aldık. Afete hazırlık, yangın söndürme ve ilk yardım eğitimlerini almayı ve yenilemeyi planladık -Acil durumlardan nasıl haberdar edileceğimizi, nerede barınacağımızı ilgili yerden sorup öğrendik -Bebeklere, yaşlı ve özürlülere nasıl yardım edebileceğimiz öğrendik -Komşularımızla afetlerde nasıl yardımlaşabileceğimizi konuştuk -Afet sonrasındaki üç gün (ilk 72 saat) için su, gıda ve tuvalet ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımızı planladık. Afet ve acil durum çantamızı kolayca ulaşabileceğimiz bir yerde ve taşıyabileceğimiz bir şekilde bulunduruyoruz -Afet ve acil durum sonrasında gaz sızıntısından emin olmadan kibrit, vb. yangına neden olabilecek şeyleri kullanmamayı öğrendik -Yataklarımızın yanına su, düdük, el feneri, ayakkabı koyduk -Acil Durum Bilgi kartımızı hazırladık

54 DEPREM SIRASI VE SONRASI YAPILACAKLAR

55 DEPREM SIRASINDA NE YAPMALIYIZ? (3. SANİYE İÇİN HAZIRLIK) Deprem sırasında herşey çok hızlı geliştiğinden, kendimizi korumak için yapmamız gerekenleri düşünme süremiz çok azdır. Bu nedenle yapmamız gerekenleri önceden bilmemiz bize zaman kazandırır. Deprem sırasında binaları yıkan, zarar veren sarsıntı ilk hissettiğimiz sarsıntıdan birkaç saniye sonra meydana gelir. İşte bu sarsıntıdan önce güvenli bir yere ulaşıp, en güvenli pozisyonu almamız gerekir.

56 Deprem Sırasında Yapılması Gerekenler Hemen güvenli bir yere saklanın. Unutmayın: Sakın KOŞMAYIN..DURUN.. Daha önceden belirlediğiniz sağlam, sert bir nesnenin ALTINA GİRİN YA DA YANINA UZANIN...Yer sarsıntısı duruncaya kadar BULUNDUĞUNUZ YERDEN ÇIKMAYIN...(En az 60 saniye) Deprem sırasında birçok insan koşarak kaçmak ister. Ancak yaralanmaların çoğu insanlar binaların içine ya da binalardan dışarı koştukları için olur. Oysa böyle bir durumda en son yapılacak şey koşmaktır. İlk 72 saat broşürü AFAD

57 ÇÖK KAPAN - TUTUN Kızılay ile güvenli yaşamı öğreniyorum, Türkiye Kızılay Derneği

58 Balkona çıkmayın Asansörü ve merdivenleri kesinlikle kullanmayın Eğer sokakta iseniz elektrik direklerinden, bina ve duvar diplerinden uzak durun. Araç kullanıyorsanız otoyol bariyerlerinden, köprülerden, kavşaklardan, enerji nakil hatlarından, alt geçitlerden ve yüksek katlı binalardan uzak durun ve aracın içinde bekleyin Deprem Rehberi, Radikal Gazetesi Eki, 23 Kasım 1999

59 1 Ev veya iş yerinde iseniz olabildiğince sakin olun, paniğe kapılmayın, kaçmaya çalışmayın ve aile veya işyeri afet planında her oda için belirlemiş olduğunuz güvenli bir yerde çök kapan - tutun kuralını uygulayın. Deprem Rehberi, Radikal Gazetesi Eki, 23 Kasım 1999

60 2 - Eğer yakınınızda masa, sıra, koltuk gibi sığınılacak bir eşya yoksa pencerelerden uzak bir iç duvar köşesinde çöküp kapanarak başınızı ve ensenizi koruyun ve sarsıntının geçmesini bekleyin. 3 - Sarsıntı durduktan sonra, yakınlarınızın durumunu kontrol edin, gerekiyorsa onlara basit ilk yardımları yapın, kıymetli eşyalarınızın bulunduğu çantayı alarak, varsa elektrik, gaz ve su vanalarını kapatarak süratle binayı terk edin. Asansörleri asla kullanmayın. 4 - Eğer açık alandaysanız binalardan, duvarlardan, elektrik hatları, direkler ve tabelalardan süratle uzaklaşın. Açık bir alanda yere oturarak çök - kapan tutun kuralını uygulayın ve sarsıntının durmasını bekleyin. 5 - Eğer araç kullanıyorsanız aracı dikkatli ve yavaş bir şekilde yolun en sağına çekin. Köprüler, alt geçitler, enerji nakil hatları, telefon ve elektrik direkleri, trafik lambalarından uzak bir yerde depremin durmasını bekleyin.

61 6 - Deprem başladığı anda zemin ve 1. katta isen daha önce yaptığın deprem durum planına uygun olarak en kısa sürede dışarı çık. Bu süre saniye kadardır. Deprem Rehberi, Radikal Gazetesi Eki, 23 Kasım 1999

62 7 Çıkarken mutlaka ayakkabılarını giy. Her tarafın cam kırıkları ile kaplı olduğunu unutma 8 - Çok katlı yapıda ve 1. kattan daha yukarıda isen deprem bitinceye kadar binayı terk etmen mümkün olmaz. Önceden belirlediğin yaşam boşluğunda bekle. Burası; Geniş hacimli dayanıklı cisimlerin yanları, salonda çekyat kenarları, para kasaları çevresi, içi dolu çeyiz sandıkları çevresi, yatak yanları, banyoda döküm küvetleri yanları, çamaşır makinesi yanı, bulaşık makinesi yanı, fırın yanı, buzdolabı yanı (devrilmesini önlemek için iyi monte edilmiş olmalıdır). Belirtilen hacimlere cenin pozisyonu alınarak saklanmalıdır.

63 DEPREM SONRASINDA NELER YAPILMALI (3. DAKİKA İÇİN) HAZIRLIK 1 - Kendiniz, aile bireyleriniz veya iş arkadaşlarınız arasında yaralı olup olmadığını kontrol edin. Mümkünse onları güvenli yerlere taşıyın, afet çantanızdaki ilk yardım malzemelerini kullanarak basit ilk yardımları yapın. 2 - Kapalı yerde iseniz olası gaz kaçaklarına karşı çakmak, kibrit gibi araçlar yerine el feneri veya ışıldak kullanın ve bu yeri terk ederken pencereleri açarak binayı süratle terk edin. 3 Su, gaz ve elektrik tesisatını kontrol ediniz, hasar görmüş iseler derhal vanaları ve sigortaları kapatınız. 4 - Büyük iş merkezleri, alış veriş merkezleri, spor veya sinema salonları gibi halka açık bir yerde iseniz kapılara ulaşmak için koşmayın. Üzerinize devrilebilecek eşya veya bina parçalarından başınızı koruyabilecek bir cisim bulun veya kollarınızla başınızı korumaya çalışın. 5 - Telefonunuzla çok kısa olarak aile planında belirlediğiniz kişiye haber verin ve bir daha telefonunuzu asla kullanmayın. Hatların kilitlenmesine yol açmayın ve daha sonra ihtiyacınız olabileceğini düşünün.

64 6 - Büyük bir depremden sonra artçı depremler olmaya devam edecektir. Bazı artçı depremler zayıflamış yapılarda hasar yapacak kadar büyük olabilir. Bu nedenle yetkililer izin vermedikçe evlerinize girmeyin. 7 - Ev ve işyeriniz için önceden hazırlamış olduğunuz planda belirlediğiniz faaliyetleri yapmaya devam edin. 8 - Arama - kurtarma konusunda bir eğitim almamışsanız başkalarına yardımcı olmak amacıyla asla hasar görmüş binaların içersine girmeyin. 9 Hasar görmüş binalardan uzak durunuz. Kırık cam, döküntü, çivi vs. gibi tehlikelerden korunmak için bot ve eldiven giyiniz. Bacalara dikkatlice yaklaşınız. 10 Tsunami veya deniz kabarması olabilecek bölgelerde plajlardan ve kıyılardan uzaklaşınız. Tsunami veya deniz dalgası, deprem sarsıntılarının sönmesinden uzunca bir süre sonra bile sahili basabilir. 11 Telefonları meşgul etmeyin, sadece acil durumlarda kullanın; sms atmayı tercih edin.

65 12 Eğer kalabalık ve halka açık bir yerdeyseniz, kapılara ulaşmak için acele etmeyiniz. 13 Acil durum planlarına ve bu planların uygulayıcılarının direktiflerine titizlikle uyun. 14 Üzerinize düşebilecek cisimler ve elektrik hatlarından uzak durun. 15 Bulunduğunuz yerden ayrılıyorsanız çevrenizdekilere bilgi verin. 16 Pilli radyodan gelişmeleri ve acil durum talimatlarını dinleyin.

66 DEPREM SONRASINDA NELER YAPILMALI (30. DAKİKA İÇİN) HAZIRLIK Genellikle afetin ilk aşamasında yardıma koşan ve olay yerine gelen gönüllüler, kendiliğinden ortaya çıkan, örgütsüz ve hiçbir eğitimleri ya da uzmanlıkları olmaksızın yardım etmek isteyen kişilerdir. Acil müdahalenin büyük bir kısmı afetin ilk aşamasında eğitimsiz gönüllüler tarafından, genellikle herhangi bir düzene ya da güvenlik kuralına uymadan yapılmaktadır. Bireysel gönüllüler, böylece hem büyük bir kaynak, hem de bir sorun yumağı görülür. Bu noktada bireysel gönüllülerin afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda bilgilendirilmiş, afetlere duyarlılığı ve bilinç düzeyi artırılmış, gerekli eğitim ve ekipmanla donatılmış, profesyonel ekipler gelene kadar ilk saatlerde müdahale için imkan ve kabiliyeti güçlenmiş olmaları ve güç ve imkanlarını en iyi şekilde yapabilmeleri için organize bir şekilde hareket etmeleri gerekir.

67 Organize bir şekilde hareket etmek için bir araya gelen kişiler Yerel Afet Gönüllüleri (YAG) diye isimlendirilir. Toplumun YAG şeklinde örgütlenip aşağıdaki eğitimleri alması gerekir. Afete hazırlık Yangın söndürme Afetlerde ilkyardım Hafif arama ve kurtarma Afet psikolojisi Ekip organizasyonu Uygulama YAG ın afetten sonra şunları yapabilmesi hedeflenir: Elektrik, gaz gibi tesisatları kapatmak Küçük yangınları söndürmek Hayati tehlike yaratan küçük yaralanmalara müdahale etmek Hafif arama ve kurtarma çalışması yapmak Afetzedelere sakinleşmeleri için yardımcı olmak Eğitimsiz gönüllüleri organize ederek bilgi/beceri seviyeleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda görevlendirmek

68 DEPREM SONRASINDA NELER YAPILMALI (3 SAAT İÇİN) HAZIRLIK -Bir araya gelme ve haberleşme: Afet sonrası ailenizin tüm üyeleri bir arada olmayabilir. Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa okulun afet sonrası öğrencileri nerede ve nasıl barındıracağını ve onlarla nasıl haberleşebileceğinizi okul yönetimine sorup öğrenin. -Bölgesel tahliye: Bölgenizin boşaltılması resmen istenmiyorsa binanın çevreden kaynaklanan yangın, sel gibi tehlikeler karşısında güvenli olup olmamasına göre tahliye konusunda karar vermeniz gerekir. Eğer bina güvenli değilse, hava şartlarının ve yolların müsaade ettiği ölçüde daha güvenli bir bölgeye gidin. -Psikolojik İlk yardım: Birey ve ailelerde afete bağlı olarak gelişen travma sonrası bazı psikolojik tepkiler ortaya çıkar. Bu tepkilerin anlaşılması ve gereken psikolojik ilkyardımının sağlanması son derece önemlidir.

69 DEPREM SONRASINDA NELER YAPILMALI (72 SAAT İÇİN) HAZIRLIK -Barınma: Deprem sonrasında olanağı olanlar, bölge dışına taşınmaktadır. Ancak toplumun büyük kesimi, bölgede görevleri olduğu için, enkaz altında canlı veya ölü yakınları olduğu için veya enkaz altında kıymetli varlıkları olduğu için bölgeyi terk etmeyebilir. Evleri hasar görenlerle, evleri sağlam olmasına karşın çekindiği için kullanamayanlar alternatif barınma yeri ihtiyacı duyarlar -Yiyecek ve Su: Hiçbir yerden yardım almaksızın en az 72 saat boyunca kendi başınıza hayatta kalma mücadelesi vermek için yiyecek ve suyunuzu hazırlayın. -Hasar Bildirimi: Zorunlu deprem sigortası poliçeniz varsa deprem sonrası binanızda hasar oluşması durumunda, sigorta ettiren olarak gerekli evrakları DASK a bildirin.

70 Depreme Hazırız Peki ya diğerleri* *Kundak ve Kadıoğlu, 2011, İlk 72 Saat

71 Heyelan Öncesinde; -Yaşadığınız bölgedeki heyelan riskleri hakkında bilgi edinin. - Heyelan riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın. İlkyardım vb. tamamlayıcı eğitimleri alın. - Yeni yerleşim yeri olarak heyelan riski taşıyan bölgeleri seçmeyin. -Yaşadığınız bina için zemin etütlerini yaptırarak güvenlik seviyesini artırıcı önlemler alın. - Heyelan riskine karşı sigortanızı yaptırın. - Aile afet planınızı hazırlarken heyelan riskini göz önünde bulundurun. Tahliye güzergâhını buna göre belirlemek gibi gerekli ek önlemleri alın.

72 -Heyelan belirtileri konusunda gerekli bilgilere sahip olun: -Kapılar ve pencerelerde sıkışmaların gözlenmesi - Yer altı su borularında sızıntıların ve kanalizasyon kanallarında kırılma ve çatlakların oluşması - Daha önce o bölgede heyelan meydana gelmiş olması - Arazi veya yollarda çatlakların, yarıkların veya açılmaların oluşması - Olağan dışı seslerin duyulması (ağaç çatlaması sesleri, birbirine sürtünen kaya vb. cisimler) -Yoğun veya kesintisiz yağan yağmurlar - Tel veya ahşap çitlerde yer değiştirmelerin görülmesi - Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve yatmaların gözlemlenmesi - Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması - Bina temelleri altında çatlama, yarılma veya ayrılmaların gözlemlenmesi - Bina döşemelerinde ve duvarlarda sürekli genişleyen çatlakların oluşması -Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri veya birkaçı gözlemlendiğinde, öncelikle 159 Alo valilik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Belediye, Polis, İtfaiye gibi kurumları bilgilendirin. - Yoğun ve kesintisiz yağan yağmurlar gibi çamur akıntısı riskinin yüksek olduğu durumlarda yetkili kurumların yapacağı duyuru ve anonsları takip edin.

73 Sırasında; Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz varsa tahliye olun Kapalı Alandaysanız; -Binadan çıkmak veya heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın. -Sağlam eşyaların altında ve/veya yanında ÇÖK KAPAN TUTUN hareketini uygulayın. - Hissettiğiniz hareket sona erinceye kadar yerinizden ayrılmayın. Dışarıdaysanız; - Heyelan veya çamur akıntısının hareket yolunun üzerinde durmayın. - Çevrenizdeki insanları uyararak heyelanın hareket yolundan uzaklaşın ve mümkün olduğu kadar yükseklere doğru çıkın - Heyelan veya çamur akıntısından kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda arkasına saklanabileceğiniz sağlam bir şey yoksa, olduğunuz yerde ÇÖK KAPAN TUTUN hareketini yaparak başınızı ve boynunuzu koruyun.

74 Sonrasında; -Her şeyden önce kendinizin ve aile üyelerinin güvende olduğundan emin olun -Olayın tekrarlanması ihtimaline karşı mümkünse bölgeden uzaklaşın - Kendi güvenliğinize dikkat ederek çevrenizde yardıma ihtiyacı bulunan kişi olup olmadığını kontrol edin. - Yangın veya yeni bir çamur akıntısı gibi tehlikeler yoksa yaralı ve yardıma muhtaç kişileri yerinden oynatmayın. Yardım için gelen yetkilileri, bu kişilere yönlendirin. - Mümkünse evinizde bulunan elektrik, gaz ve su tesisatlarını kapatın. Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin oluncaya dek, bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer yanıcı maddelerle aydınlatmaya çalışmayın - Telefonları meşgul etmeyin. - Risk yaratabilecek duvar, çatı ve bacaların etrafında dolaşmamaya özen gösterin. - Radyo vb. kitle iletişim araçları yoluyla, yapılan uyarıları dinleyin ve söylenenleri uygulayın. - Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın. -Eşya almak amacıyla, zarar görmüş binalar girmeyin. - Heyelan veya çamur akıntısı sonrası meydana gelebilecek sellenmelere karşı dikkatli olun.

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

8. HEYELANLAR VE ÇAMUR AKINTISI

8. HEYELANLAR VE ÇAMUR AKINTISI 8. HEYELANLAR VE ÇAMUR AKINTISI 8.1 Heyelanlar Heyelanlar; kaya, toprak vb. maddelerin yamaç aşağıya kaymasıyla oluşur (Resim 1). Bu kaymalara; depremler, bitki örtüsünün tahribatı, insanların yer yüzeyinde

Detaylı

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ İÇERİK Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video) Yapısal Bilinç Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Sel/Su Baskınından Korunma Önlemleri

Değerli Müşterimiz, Sel/Su Baskınından Korunma Önlemleri Değerli Müşterimiz, Geçtiğimiz günlerde özellikle Marmara Bölgesi ni etkisi altına alan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi sonucu ülke olarak önemli can kayıpları ve büyük çapta hasarlar

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ DEPREM TALİMATI REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 08.07.2013 DEPREM TALİMATI Depremden Önce Depremi önleyemezsiniz! Fakat; Yaralanmayı önlemeye, Hasarı minimuma

Detaylı

Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız?

Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? Bugün Sizlerle Neler Paylaşacağız? AFET Nedir? Herhangi bir tehlikenin can, mal, çevre, ekonomi ve kültürel varlıklar üzerinde yarattığı kötü etkilerle baş etmeye yerel imkânların yetmediği durumlardır.

Detaylı

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız?

Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem Esnasında Neler Yapmalıyız? Marmara depremi üsütünden 12 yıl geçmesine rağmen, depreme hâlâ acemiyiz. Depreme karşı en iyi savunmamız 'camdan atlamak!' Yayın Tarihi : 20 Mayıs 2011

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

HORTUMLAR VE KORUNMA

HORTUMLAR VE KORUNMA HORTUMLAR VE KORUNMA Hortum Çarpmasından Önce Yapılacak Şeyler: 1. Hortum tehlikesini tanımlayan terimleri öğrenin. Hortum gözlemi hortumun şiddeti ve şimşekli veya fırtınalı veya her ikisinin de olabileceği

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

ACİL DURUM (TAHLİYE)

ACİL DURUM (TAHLİYE) ACİL DURUM (TAHLİYE) a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

Detaylı

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4,

Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, OKUL AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZ^. Oluş Sıklığı için; Yüksek (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %100) için 4, Bazen (Gelecek yılda meydana gelme olasılığı %10-100 veya gelecek

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ Sivil Savunma Uzmanlığı TAHLİYE PLANI 2016 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu planın amacı, Batman

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ ACİL DURUM VE AFET PLANI VE AFET PLANI Dok. Kodu: YÖN.PL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Rev. No: 00 Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ Çanakkale İl Ambulans Servisi KKM, bağlı tüm ASH İstasyonları, çevre ve insan sağlığını etkileyebilecek

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

DEPREM EYLEM PROSEDÜRÜ

DEPREM EYLEM PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastane personelinin, hasta ve refakatçilerin depremden önce alınması gereken tedbirleri, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri belirlemek, personeli bu konular üzerinde eğitmek. 2.

Detaylı

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ

BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ BİLGİ NOTU MÜFTÜLÜKLERIN VE DİN GÖREVLİLERİNİN DOĞAL AFETLERDE VAZİFELERİ Müftülüklerin ve din görevlilerinin toplumsal dayanışma ve barışı sağlayıcıfonksiyonları olan, yapıcı, birleştirici ve kaynaştırıcı

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU

KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU KADIKÖY BELEDİYESİ KENTSEL ARAMA KURTARMA TAKIMI YILLIK FAALİYET RAPORU 2011 1. GİRİŞ Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı ( BAK-Kadıköy ) 2005 yılında tamamı belediye çalışanlarından olan

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla

Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla www.afad.gov.tr www.afad.gov.tr Hayatınızı tehdit edebilecek doğal ve insan kaynaklı afet ve savaş dahil, her türlü acil durumlara karşı, can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla ikaz ve alarm işaretlerini

Detaylı

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN KAZA Dün öğretmenimiz okula gelmemişti Hepimiz çok meraklanmıştık. Ertesi gün öğretmenimiz geldiğinde çok üzgündü. Okula gelirken bir çocuk topun peşinden koşarak caddeye

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Beylerbeyi Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Acil Durum Yönetim Kurulu Yönergesi İÇİNDEKİLER Acil Durum Yönetim

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. GEBZE BELEDİYESİ Sivil Savunma Uzmanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinasyon Merkezi Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KLAVUZU 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu nda (ODTÜ KKK) İSG uygulamaları yürütülmektedir. Yasa kapsamında,

Detaylı

AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN

AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN AFETLER HER AN OLABİLİR! KORKMAYIN SADECE HAZIRLIKLI OLUN AFET NEDİR? Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal yaşantımızı ve faaliyetlerimizi durduran ya da kesintiye uğratan, toplulukların

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

Afet Sonrası İyileştirme Planı

Afet Sonrası İyileştirme Planı Afet Sonrası İyileştirme Planı 13 Ocak 2015 Türkiye'nin Afet Risk Yönetimi 17. Yuvarlak Masa Toplantısı ODTÜ hasan.coban@kalkinma.gov.tr 1 2 Rapor Edilen Afetlerin Sayısı Dünyada 1900-2011 yılları arasında

Detaylı

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112

ACİL DURUM PLANI SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL YARDIM HATTI: 112 YANGIN İLK YARDIM-ACİL TIBBİ YARDIM ACİL DURUM PLANI İlkyardım/Acil tıbbi yardım ihtiyacı olanı / gören kişi vekili Paniğe kapılmaz,durumu işverene/çalışanlara haber verir. İşyeri dışındaki ilk yardım

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber

İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber İKAZ VE ALARM Sivil Savunma Genel Müdürlüğünce yurt çapında kurulmuş bulunan İkaz ve Alarm Sistemlerinin amacı, düşman saldırısını önceden haber almak ve tehlikeye karşı halkı uyararak bir takım önlemlerin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz

YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC. ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz Türkiye nin Afet Gerçeği YILDIZ TEKNİK DOĞA BİLİMLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANI PROF. ERSOY, milliyet için İNC ELEDİ- 1 / Serhat Oğuz http://www.milliyet.com.tr/yasam/habe r Prof. Şükrü Ersoy un yaptığı

Detaylı

80. YILINDA 1935 MARMARA

80. YILINDA 1935 MARMARA 75. YILINDA 1939 ERZİNCAN DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - MİMAR VE MÜHENDİSLER GRUBU -BAKIRKÖY BELEDİYESİ 80. YILINDA 1935 MARMARA ADALARI DEPREMİ KONFERANSI BİLDİRGESİ Konferans

Detaylı

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ

ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ERPİLİÇ ENTEGRE TESİSLERİ ACİL EYLEM PROSEDÜRÜ REVİZYON REVİZYON NO AÇIKLAMA TARİH 0 YENİ YAYIN 27.12.2013 FİRMA GENEL BİLGİ Konum: Bölge: Üretim kapasitesi: Personel: Erkek Kadın Toplam ACİL DURUM EYLEM

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel:

Büyük Postane Cad. No:43 45 Kat:4 Bahçekapı İstanbul, Tel: 1 ++ Büyük Pstane Cad. N:43 45 Kat:4 Bahçekapı 34420 İstanbul, Tel: 0 212 514 90 40 44 2 Öğretmene Ntlar: Önerilen ders planı, depremin bire bir yaşanmadığı yerlerde yaşayan öğrenciler ile uygulanmak üzere

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM

Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon. Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Ulusal KBRN Yönetmeliği ve Kurumlar Arası Organizasyon Dr. Ayça ÇALBAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis AD, ERZURUM Amaç Halk sağlığı ve çevreyi korumak Can ve mal kaybını azaltmak Tehlike

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ KUAFÖRLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme,

Detaylı

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER

DEPREM VE DOĞAL GAZ. Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER DEPREM VE DOĞAL GAZ Mak. Yük. Müh. Abdurrahman ATABEY DİYARGAZ AŞ. Mak. Yük. Müh. Ahmet YETİK GAZMER Konu Başlıkları 1- Depremlerde doğalgazın etkileri 2-Deprem öncesi ve sonrası için alınabilecek tedbirler

Detaylı

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİSTEMİ BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1 1 VİZYON Afet ve acil durum yönetiminin her aşamasında risklerin doğru yönetilmesi sürecine toplumun her bireyini dahil etmek.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) TAHLİYE Tahliye? İç veya dış etkiler nedeniyle hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü YENİLENMİŞ TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTALARI VE DEPREM TEHLİKESİNİN BELİRLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMİ Dr. Tamer Y. DUMAN MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Türkiye neden bir deprem ülkesi? Yerküre iç-dinamikleri

Detaylı

Hasta Kayıt Birimi 2

Hasta Kayıt Birimi 2 ÖRNEK UYGULAMALAR 1 Hasta Kayıt Birimi 2 Hasta Kayıt Biriminde Yeterli Oturma Grupları 3 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Öncelikli Oturabilmeleri 4 5 Yaşlı ve Engelli Vatandaşların Önceliği İle İlgili Bir

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır.

*Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. *Bu sunu, sadece Koç Ortaokulu ve Koç İlkokulu na özgü koşullar için hazırlanmıştır. NEDEN ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ PROJESİ? Sevgili öğrenciler, okulumuzda sizlerin güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmaması,

Detaylı

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır.

Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde hem de iş güvenliği mevzuatlarında Acil durum hazırlığı ve bu durumda yapılması gerekenler tanımlanmıştır. ACİL DURUM Afet olarak değerlendirilen olaylar ve dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli amaçlarla meydana getirilen olayların tümünün yol açtığı hallerdir. Hem OHSAS 18001 yönetim sisteminde

Detaylı

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI

ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ÖZEL YILDIZ İLKOKULU DEPREM TAHLİYE PLANI ANASINIFI KATI 1. KAT TAHLİYE PLANI ANASINIFI Lavabo+WC Anasınıfı Derslik Anasınıfı Oyun Odası Üst Kata Çıkış İlkokul Öğretmenler Odası Lavabo -WC Alt Kata İniş

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ TAHLİYE PLANI 2012 T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİNA TAHLİYE PLANI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu planın amacı, Batman Üniversitesi nde olası bir

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler)

AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) MEB-JICA OKUL TABANLI AFET EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FORMATÖR ÖĞRETMEN EĞĠTĠM PROGRAMI AFET YÖNETĠMĠNDE ÖĞRETMENLERĠN KONUMU (Geçmiş Afetlerden Çıkarılan Dersler) Gülgün Tezgider ACĠL DESTEK VAKFI Eylül 2011 Sunum

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı TAMP ve Kurumlarda Uygulaması Antalya 2016 1 Afet Yönetiminde Süreç Döngüsü Risk Yönetimi Risk Azaltma Ortaya Çıkışı Hayatını kaybeden kişi sayısı

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ- AKDENİZ DEPREMİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi- Akdeniz de yerel saat ile

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUMLAR Yusuf Ziya BOLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi 2014, ANKARA İçerik Acil Durum

Detaylı

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ

ACİL DURUM EYLEM PLANI KONUT PROJESİ SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ Şantiyede oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin yaralanıp zarar görmesini, çalışmanın kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini önlemek

Detaylı

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU KABLOSUZ SU ISITICI KULLANIM KILAVUZU 1 5 2 4 3 6 7 8 1. Kilit Düzenekli Kapak 2. Şeffaf Su Seviye Göstergesi 3. Alt Elektrik Tabanı 4. Açma / Kapama Anahtarı 5. Gösterge Lambası 6. Su Filtresi 7. Açık

Detaylı

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz. AKINLAR ŞÖMİNE... yeni ısı kaynağı... Değerli Müşterimiz, AKINLAR Şömine haznesini tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendi emniyetiniz ve şöminenizi doğru kullanabilmeniz için lütfen bu broşürü

Detaylı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara, Eylül Baskı

KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum. 4. sınıf ve üzeri için. Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1. Ankara, Eylül Baskı KIZILAY ile güvenli yaşamı öğreniyorum 4. sınıf ve üzeri için Kızılay ile Güvenli Yaşam Serisi 1 Ankara, Eylül 2008 14. Baskı Bu kitap Türk Kızılayı nın ve... öğrencilerimize armağanıdır. Yazarlar: Grafik

Detaylı

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2015-1 ARAMA VE KURTARMA BİLGİSİ ARA SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 1. 7126 sayılı Sivil Savunma Yasası çerçevesinde kurulacak servislerdeki görevlilerin yaş aralığı kaç olmalıdır? A) 16-65 B) 17-70 C) 18-65

Detaylı

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL SAVUNMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şehrinizin anî bir düşman taarruzuna uğraması halinde; tehlikeye karşı önceden hazırlıklı olmanız ve bazı önemli tedbirleri almanız gerekmektedir. Her

Detaylı

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU

11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11 MART 2011 BÜYÜK TOHOKU (KUZEYDOĞU HONSHU, JAPONYA) DEPREMİ (Mw: 9,0) BİLGİ NOTU JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ Yer Dinamikleri Araştırma ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 21 TEMMUZ 2017 GÖKOVA KÖRFEZİ - AKDENİZ DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 21 Temmuz 2017 tarihinde Gökova Körfezi - Akdeniz

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

3. DEPREM. dakikadan daha az bir sürede biter ve geniş bir alanda hissedilebilirler. Depremlerin ne zaman olacağı gün ve saat olarak bilinemez.

3. DEPREM. dakikadan daha az bir sürede biter ve geniş bir alanda hissedilebilirler. Depremlerin ne zaman olacağı gün ve saat olarak bilinemez. 3. DEPREM dakikadan daha az bir sürede biter ve geniş bir alanda hissedilebilirler. Depremlerin ne zaman olacağı gün ve saat olarak bilinemez. Bir depremin büyüklüğü (magnitüd) ölçülebilir. Bu büyüklük

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ( AKOM ) ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET ve ACİL DURUM KOORDİNASYON MERKEZİ (AKOM)

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ

ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM ÖNLEMLERİ ACİL DURUM Acil durum; önceden tahmin edilemeyen, ani olarak oluşan ve hızlı bir şekilde müdahaleyi gerektiren olaylar bütünüdür. Yönetim literatüründe acil durum, beklenmeyen ve önceden

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI

DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI DEPREM OLURKEN NASIL DAVRANMALI 1-2 KATLI EV İÇERİSİNDE APARTMAN İÇERİSİNDE BÜYÜK MARKET MAĞZALARDA YÜKSEK YAPILARDA KENTİN İŞMERKEZİNDE, SOKAKTA TİYATRO VE SİNEMALARDA YERALTI ÇARŞISI YA DA GEÇİDİ İÇERİSİNDE

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi

TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU. Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi TÜRKİYE DE İLKYARDIMIN SAĞLIK VE AFET ORGANİZASYONUNA ENTEGRASYONU Dr. Yavuz Üçkuyu Konya İl Ambulans Servisi AFET (Olağan Dışı Durum) l Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ

İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından; hava saldırısı ihtimali olduğunda, hava saldırısı başladığında ve saldırının durduğunda halkın alacağı tedbirleri/önlemleri uygulamak

Detaylı